nya bredbandskunder!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "+ 5 960 nya bredbandskunder!"

Transkript

1 Vinstrekord: Delårsrapport 3, 213 Bahnhof AB (publ) 213 Delårsrapport Mkr Kraftig tillväxt privatmarknad: nya bredbandskunder! 1

2 Delårsrapport 3, 213 Kvartal 3, 213 i sammandrag Omsättning uppgick till: 112,7 Mkr Rörelseresultat: +18 Mkr (EBIT) Resultatet efter skatt: +14,3 Mkr EBITDA för kvartalet: +22,4 Mkr Alla siffror i denna rapport avser koncernen. Kommentarer i korthet Det tredje kvartalet präglas av hög lönsamhet, med ett nytt rekord för rörelseresultatet på plus 18 Mkr och en vinstmarginal på 15,8 procent. Kassaflödet är fortsatt starkt. Det finansiella läget måste betecknas som exceptionellt gott. Likvida medel är vid periodens slut 74,3 Mkr (exklusive ytterligare 1 Mkr i en outnyttjad checkkredit). Dessutom har Bahnhof under det tredje kvartalet löst samtliga banklån på totalt 2,7 Mkr och bolaget är därmed skuldfritt gentemot finansinstitut. Soliditeten når i och med detta rekordnivån 39,8%. Samtidigt är omsättningen i stort sett oförändrad. Det finns visserligen ett positivt nykundsintag (både privat och företag), men under perioden har volym minskat i form av en storkund; en nordisk telejätte som tidigare köpt leverans av transmission för IP TV i Bahnhofs våglängdsnät. Det tredje kvartalet kännetecknas för övrigt av en fortsatt produkt- och marknadsutveckling som ger förutsättningar för expansion under kommande kvartal och under 214. Orderingången i slutet av det tredje kvartalet, och inledningen av det fjärde kvartalet, är starkt positiv. Privatsidan är inne i en dynamisk utveckling, där antalet privatkunder nu växer oerhört kraftigt. Frågor som berör integritet och privatliv har återigen hamnat i fokus. Det stärker Bahnhofs varumärke och har attraherat nya kunder. Dessutom har Bahnhof ett tekniskt försprång gentemot flera konkurrenter (mätbart via oberoende aktörer). Sammanfattningsvis präglas det tredje kvartalet av en rekordstor lönsamhet trots ett volymtapp. Bahnhof går nu in i en fas som tar sikte på att kraftfullt förstärka säljarbetet, genom att fokusera på större affärer, både på datahalls- och nätsidan. Efter tre år har den aktören återigen valt att driva infrastruktur i sin egen koncern. Den förlorade volymen har dock förbättrat rörelsemarginalen i Bahnhofs egen affär. Trots detta ökar den ackumulerade omsättningen per sista september 213 med 2% jämfört med föregående år. 2

3 Delårsrapport 3, 213 Prognos år 213 Styrelsens prognos för 213 är ett rörelseresultat (EBIT) på 6 Mkr. Omsättningsmålet anger vi samtidigt till 45 Mkr för helåret. Vi räknar med en återhämtning avseende omsättningen under det fjärde kvartalet, samt håller tillbaka prognosen för rörelseresultatet något (även om den delen kan komma att överträffas). Vision och långtidsprognos: Bahnhofs avser att i kommande rapportering återkomma med en konkret långtidsprognos för de närmaste fem åren. Vi satsar offensivt och prognosen kommer att rikta in sig på att nå en miljardomsättning, med goda vinstmarginaler. Bahnhofs filosofi är baserad på en jordnära och entreprenörsmässig syn på tillväxt. Vår styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Bahnhof är en utmanare till de största telekomjättarna. Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Vi växer i allians med andra, och vi ser synergier med partners som en mycket naturlig del av vår affär. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Vi eftersträvar en stabil och årlig utdelning på mellan 25 och 5 procent av årets vinst. Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan introduktionen på Aktietorget i december år

4 Delårsrapport 3, 213 Företagsmarknad Företagsmarknaden svarar totalt för 51 Mkr av koncernens omsättning under det tredje kvartalet. Bahnhofs kundstock växer men under perioden i huvudsak på bredbandstjänster i stadsnät med lägre omsättning per affär och kund. Juli och augusti är traditionellt sett inga starka försäljningsmånader. I september tar försäljningen återigen fart på ett positivt sett. På datahalls- och serversidan ser det nya affärsområdet med molntjänster ut att ha goda förutsättningar för framtiden (även gentemot internationella kunder), men har ännu inte i någon väsentlig utsträckning påverkat den totala volymen. Datahallarna kräver också en mer fokuserad säljinsats, som tar hänsyn till komplexitet på ett annat sätt än bara bredband och telefonitjänster. På utvecklingssidan pågår flera projekt som ska lanseras under senhösten. Det handlar om ett antal nya tjänster på nätsidan som ger företag bättre kontroll och säkerhet av sina egna affärssystem. Bahnhof satsar nu aktivt på samarbeten med våra olika partners. Det handlar om att ge dem bästa möjliga förutsättningar att växa inom våra datahallar i citykärnorna. God service, låg latens med korta svarstider för fiber och hög säkerhet och redundans är nyckeln till framgång. Bahnhofs styrka är helheten. Vi har spetskompetens på nätsidan och kan kombinera det med över femton års erfarenhet av att drifta och driva datahallar med stora prestigekunder. Bahnhof har också en geografisk räckvidd som gör det möjligt att erbjuda butikskedjor, och större koncerner, rikstäckande lösningar för ett stort antal kontor och arbetsplatser. Här kommer vi framöver att satsa hårdare än tidigare. Marknaden för detta har fram till nu varit relativt förskonad från konkurrens, och här finns utrymme att ta marknadsandelar genom mer kostnadseffektiva lösningar. I takt med nya avslöjanden om globalt industrispionage, är det strategiskt viktigt att ha större kontroll över den egna infrastrukturen. Det gäller inte minst media- och finansbolag som inte godtyckligt längre kan förlita sig på utländska molntjänster. Att bedriva journalistisk verksamhet i tjänster där NSA har direkta ingångar ter sig problematiskt. 4

5 Delårsrapport 3, 213 Privatmarknad Bahnhof befäster sin ställning som den största leverantören av tjänster i öppna stadsnät, såväl till antalet kunder som till antal anslutna stadsnät. Bahnhof har per den sista juni hushåll, vilket är en nettotillväxt med 596 kunder. Nettotillväxten sker inom segmentet fiberbaserade LANtjänster. Det är särskilt roligt att konstatera att Bahnhofs tekniska försprång återigen ökar. TV tjänsten Netflix har precis släppt nya siffror över vilken operatör som ger snabbast och bäst upplevelse för sitt innehåll. Bahnhof tar nu ett rejält kliv i hastighet, och vi lämnar därmed konkurrenter i öppna stadsnät bakom oss. Det sistnämnda gäller särskilt de gamla monopoltelebolagen som får väsentligt sämre prestanda i mätningen. Den som vill ha maximal upplevelse det vill säga bäst teknisk prestanda måste helt enkelt välja Bahnhof. Netflix mätning är på många sätt en bättre indikator för att mäta den verkliga upplevelsen av bredband än Bredbandskollen (där Bahnhof visserligen också alltid får toppresultat). Bredbandskollen mäter endast hastigheten till knutpunkterna inte hur innehållstjänster på Internet upplevs i praktiken. ispspeedindex.netflix.com Bahnhof gör förstås ingen åtskillnad mellan olika innehållsleverantörer. Men Netflix får representera framtiden eftersom bolaget är den helt dominerande OTT ( Over- The-Top ) spelaren, som nu i rask takt ändrar de affärsmässiga förutsättningarna för traditionella kabel tv bolag som har rötter i 19-talets TV-tittande. På privatsidan (för bostadsrättsföreningar) fortsätter vi vår satsning med OpenGiga, där vi som standard drar fram 1 Mbit/s dessutom till priser i kundledet som är mindre än hälften av vad det kostar att få samma tjänst i t.ex. allmännyttans bostäder i Stockholm. Knepet är enkelt; Bahnhof klipper mellanhänder. Bahnhof går i bräschen för en ökad transparens, och en större genomlysning av hur olika modeller fungerar, och vad effekterna tekniskt och affärsmässigt blir i slutkundsledet. Vi tror på korta bindningstider. Vi vet att telejättarnas tjänster nästan alltid är kraftigt överprissatta och att de här intar en defensiv position som bygger på långa inlåsningstider och boxar för att stänga inne kunder. Bahnhof väljer en motsatt strategi vi satsar på konsumentmakt! 5

6 Delårsrapport 3, 213 VD har ordet Framtiden tillhör de bolag som inte gör någon skillnad mellan en webbläsare och en TV. Man ska kunna se TV var som helst, när som helst. Nu satsar vi inför 214! Bahnhof växlar nu kraftigt upp tempot genom att genomföra förändringar där vi sätter sökarljuset på att stärka försäljningsorganisationen på olika sätt. Bakgrunden är att vi idag har en sådan bredd och räckvidd i vår infrastruktur och våra teknikplattformar (både på datahalls- och nätsidan) att vi nu har alla förutsättningar att ta marknadsandelar för sådana tjänster som vänder sig till stora företag. Det tredje kvartalet trycker vi undan en del luft ur systemet. Rörelsemarginalen ökar ytterligare trots utplanad volymtillväxt. Det är ett tillfälligt hack i kurvan (avseende volym) som i huvudsak beror på att en tidigare storkund valt att driva sin TV tjänst inom ramen för sitt eget moderbolag. Det är symptomatiskt att den affären just hänger samman med TV. På motsvarande sätt vinner vi nämligen det här kvartalet kraftig terräng på privatsidan. Många väljer nu Bahnhof just därför att vi har det snabbaste bredbandet i öppna nät för de nya innehållstjänster som nu växer fram. Det blir för allt fler människor uppenbart att TV som inte kräver gamla tiders boxtänkande är att föredra. Framtiden tillhör de bolag som inte gör någon skillnad mellan en webbläsare och en TV. Man ska kunna se TV var som helst, när som helst och utan en låda som låser in konsumenten i oskäliga abonnemang i flera år med höga kostnader. Redan nu står det klart att våra tjänster med hands on och driftansvar är ett kostnadseffektivt alternativ för de bolag och partners som vill fokusera på utveckling av tjänster, och slippa drifta sina system. Här växer vi just nu. Vår anläggning, datahallen MDC, i Kista vid E4:a är ännu inte invigd (senarelagt till slutet av december), men väcker stort affärsmässigt intresse, och är ett naturligt blickfång för de miljontals människor som i höstmörkret passerar på några få meters håll vid Sveriges mest trafikerade väg. Det är dessutom fullt möjligt att vi redan före utgången av år 213 kommer att revolutionera synen på datahallar och då tänker jag inte bara på MDC, utan det stora projekt som vi nu i slutet av oktober i största hemlighet inlett! Vi satsar också på ökad försäljning genom regional närvaro. Närmast på tur står till exempel Malmö, där vi under första halvåret 214 etablerar en kombination av nätnod och datahall. Det sker i exakt den punkt som har mest infrastruktur och bäst förutsättningar för ultralåg latens gentemot användarna i hela Sydsverige, nämligen telestationen och skyddsobjektet Sparven i stadsdelen Lugnet: Tack för det, Televerket! På datahallassidan fokuserar vi på att gå i mål med ett antal projekt som kommer öka räckvidden i våra tjänster. Det handlar både om en tydligare paketering av molntjänster, och en ny modell för co-location som även innefattar utökade tjänster med starkare profil av managed services. Stockholm Jon Karlung Verkställade Direktör Bahnhof AB (publ) 6

7 Delårsrapport 3, 213 Finansiell situation Investeringar under tredje kvartalet: Bahnhof har till och med det tredje kvartalet investerat sammanlagt 13,2 Mkr. Investeringarna avser fysisk infrastruktur och är genomförda med egna medel från den löpande verksamheten. Kassaflöde och finansiell situation: Kassaflödet är betryggande stabilt. Den sista september 213 är likvida medel 74,3 Mkr (exklusive en outnyttjad checkkredit på ytterligare 1 Mkr). Krediter från kreditinstitut uppgår den sista september till totalt kronor. Under det tredje kvartalet har Bahnhof löst alla krediter hos kreditinstitut varför man därmed inte längre belastar rörelsen med dessa kostnader. Avskrivningar: Avskrivningar sker löpande enligt traditionella och helt linjära redovisningsprinciper. Den sista september 213 är de totala immateriella anläggningstillgångarna i hela Bahnhofkoncernen endast 7, Mkr (varav 4,7 Mkr goodwill). Koncern och redovisningsprinciper: Bahnhof tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd som redovisningsprincip. Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer , och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har två svenska dotterbolag vilka är Bahnhof Service AB ( ) och Modular Data Centers Stockholm AB ( ). Bahnhof AB har även ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT ). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag Bahnhof AS ( ). Alla bolag är helägda dotterbolag, utom MDC som ägs till 8 procent av Bahnhof (och till 2 procent av KN Telecom AB). Utdelning: Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 25 5 procent av vinsten. Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning. Resultat per aktie 1,42 1,34 1,37 1,16 1,1,68,61,34, Q4 212 Q1 212 Q Q4 213 Q1 213 Q

8 Delårsrapport 3, 213 Resultaträkning Alla belopp i KKR Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Ack Ack Helår Prognos Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Räntekostnader/intäkter och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Skatt på periodens resultat Minoritetsandel 1 Periodens/Årets resultat Resultat per aktie efter skatt, SEK Antal aktier Vinstmarginal (vinst innan skatt) 1, ,8% 3, ,4% 1, ,4% 4, ,% 8

9 Delårsrapport 3, 213 Balansräkning Alla belopp i KSEK Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Datahallar Stomnät Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätt Andra långfristiga värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager Kundfordringar Fodringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningtillgångar Summa tillgångar

10 Delårsrapport 3, 213 Eget kapital och Skulder Alla belopp i KSEK Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Övrigt bundet kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 1

11 Delårsrapport 3, 213 Kassaflödesanalys Alla belopp i KKR Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ack utfall Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital Förändring varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring materiella anläggningstillgångar Förändring finansiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolaget Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amorteringar Utdelning Förändring långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden/verksamhetsårets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

12 Delårsrapport 3, 213 Nyckeltal Omsättning, KSEK Vinst, KSEK Vinst efter skatt, KSEK EBIT, KSEK EBITDA, KSEK Nettomarginal (%) EBIT-marginal (%) EBITDA-marginal (%) Soliditet (%) Eget kapital, KSEK Antal anställda, (st) Periodens kassaflöde, KSEK ,8% 15,9% 19,8% ,% 16,4% 2,4% Ack ,4% 14,6% 18,6% 39,8% Ack ,4% 9,9% 14,1% 23,9% Data per aktie Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie före skatt, KSEK Eget kapital per aktie, SEK , , ,62 8, ,51 4,62 12

13 Delårsrapport 3, 213 Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké Februari 214 Revisorernas granskning Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer KPMG. Kontaktinformation Bahnhof AB (publ) Tunnelgatan 2, SE Stockholm Tel. +46 () Webb: 13

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013 Avanza Bank Bokslutskommuniké Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer