Hej, här kommer en motion från mig till stämman.//vänliga hälsningar Susanne Sundling lägenhetnr 529

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej, här kommer en motion från mig till stämman.//vänliga hälsningar Susanne Sundling lägenhetnr 529"

Transkript

1 Från: Susanne Sundling Skickat: torsdag den 30 januari :47 Till: Ämne: Motion till stämman Hej, här kommer en motion från mig till stämman.//vänliga hälsningar Susanne Sundling lägenhetnr 529 Motion till årsstämman 2014 HSB-Fredhäll Bostaden för en person eller familj är inte enbart lägenheten utan lika mycket läget och omgivningarna. Tillgång till t.ex parker, allmänna kommunikationer, parkeringsmöjligheter, ljus, vatten, planteringar samt avsaknaden av t.ex ljud, busliv, förstörelse, fula omgivningar m.m. När det gäller oss som bor i HSB Fredhäll är det i stor utsträckning sådana yttre tillgångar som är en viktig del av vårt boende. Vår förening består till stor del av små lägenheter som i flertalet fall är utan balkong. Tillgången till Fredhällsparken som badar i eftermiddags- och kvällssol är mycket viktig. Parken är en trygg park att vistas i för många människor i alla åldrar. Den fantastiska plaskdammen lockar till sig framförallt barnfamiljer, storleken gör att hundägare som sköter sig kan vara där med sina hundar. Tennisbanan som utnyttjas flitigt får också plats och är ett trevligt inslag i parken även för dem som inte spelar tennis där. En ström av cyklister och gående på väg genom parken även på kvällen, gör att många törs röra sig i parken alla tider på dygnet. Boendemijön för många i HSB-Fredhäll skulle försämras avsevärt om planerna på att bygga en fotbollsplan som täcker nästan hälften av de gröna ytorna i parken förverkligas. Därför föreslår jag att -Styrelsen får i uppdrag att aktivt verka för att Fredhällsparken bevaras i stort sett som den är. -Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att göra en plan för hur detta arbete ska gå till. Susanne Sundling Lägenhet nr 529 1

2 Styrelsens svar på motion nr 1, om att styrelsen aktivt ska verka för att Fredhällsparken bevaras som den är, med hjälp av en arbetsgrupp. Motionären yrkar följande: - att styrelsen får i uppdrag att aktivt verka för att Fredhällsparken bevaras i stort sett som den är. - att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att göra en plan för hur detta arbete ska gå till. Styrelsens svar: Kommunens planer på att bygga en fotbollsplan i Fredhällsparken har upprört många. Eftersom vi märkt av detta skickade vi ut en enkät till samtliga medlemmar i början av året för att se hur våra medlemmar ställer sig till detta. På de svar vi fick in är det uppenbart att väldigt många i vår förening är kritiska till förslaget. Vi tycker dock inte att frågan om fotbollsplan eller ej drivs bäst av styrelsen. Tiden finns helt enkelt inte. Eftersom vi är en stor förening upptas vårt arbete av andra praktiska frågor som vi löpande behöver jobba med. Däremot ställer vi oss positiva till att våra medlemmar engagerar sig och vi välkomnar ett bildande av en arbetsgrupp som jobbar för att en fotbollsplan inte byggs i Fredhällsparken. Vi kan hjälpa till med lokal för möten och också trycka upp informationsblad från arbetsgruppen för att nå ut till övriga medlemmar i föreningen med information. Styrelsen föreslår, med hänvisning till ovan, avslag på motionen såsom den är skriven. Styrelsens motförslag är att denne ser till att en arbetsgrupp bildas senast sista augusti dit alla föreningsmedlemmar som vill engagera sig i frågan är välkomna samt att aktivt stötta arbetsgruppen genom att bistå med lokal för möten och även tryckmöjligheter.

3 Från: Jimmy Sandberg Skickat: torsdag den 30 januari :54 Till: Ämne: Motion till årsmötet Hej, Enligt Swedavia så kommer ju Malmö Aviation (bland annat) att börja flyga med större, tyngre plan till Bromma flygplats. Bromma hade ,2 miljoner passagerare, deras önskan är att i framtiden öka detta med en miljon passagerare årligen vilket kommer att öka flygtrafiken markant över oss boende på Fredhäll. Dessutom så är Bromma ej anpassat för så pass stora plan som beräknas trafikera flygplatsen vilket enligt vissa kommer att försämra säkerheten runt omkring. Jag skulle vilja att styrelsen skulle utreda vad Bromma's uppgradering till en så kallad 3C flygplats innebär för oss boende i föreningen. Mvh Jimmy Sandberg Mer info: 1

4 Styrelsens svar på motion nr 2, om utredning av konsekvenserna för de boende i föreningen p.g.a. uppgraderingen av Bromma flygplats till kategori 3C. Motionären yrkar följande: - att styrelsen utreder vad Brommas uppgradering till en så kallad 3C flygplats innebär för oss boende i föreningen. Styrelsens svar: Styrelsen har tittat på frågan gällande Bromma flygplats och uppgraderingen till en s.k. 3C flygplats. Det är korrekt att antalet passagerare på sikt beräknas öka, det nämns redan i dispositionsplanen från Flygplatsen är nu uppgraderad till en 3C flygplats vilket gör att den kan ta emot större flygplan. Detta i sig kommer dock inte att påverka antalet flygrörelser eller bullernivåer som är begränsade till samma nivåer som tidigare och dessa får inte överstigas. Säkerhetskraven har bedömts som uppfyllda (efter vissa åtgärder) i.o.m. Transportstyrelsens godkännande av uppgraderingen till 3C. Dispositionsplanen från 2008 som finns för flygplatsen nämner alltså att den klarar upp till 3,5 miljoner passagerare (jämfört med 2,28 miljoner passagerare 2013). Storleken på maximala bullernivåer överklagades ända upp till Högsta domstolen Miljööverdomstolen (numera Mark- och miljööverdomstolen) kom med en dom 2010 om vilka nivåer som gäller vilket innebär att Swedavia måste mäta bullerpåverkan årligen och vidta åtgärder på de fastigheter som påverkas av buller mer än vad domen medger. Prövningstillstånd begärdes i högsta domstolen men prövningen avslogs och beslutet i Miljööverdomstolen vann således laga kraft Eftersom bullerfrågan har prövats ända upp till högsta instans av de mest sakkunniga inom området anser styrelsen sig vara trygg med den dom som vunnit laga kraft. Säkerheten har prövats av Transportstyrelsen. Även detta anser styrelsen vara betryggande. Någon vidare utredning i frågan kring beslutet om uppgraderingen till 3C och hur detta kan komma att påverka de boende anser styrelsen därför inte vara nödvändig. Styrelsen yrkar därför avslag på motionen.

5 Från: Petter Lövbom Skickat: fredag den 31 januari :27 Till: Jesper Lambréus Kopia: 'Styrelsen' Ämne: Motion/internet Kära styrelse, Jag vill att styrelsen genomför en upphandling av gemensamt internet till hela föreningen BRF Fredhäll. Ta in offerter från internetleverantörer för gruppanslutning för alla lägenheter. Pris per lgh. Men en kravlista på, -ingen bindningstid och minimum 100/100 kapacitet. Bakgrund: Jag satt i styrelsen BRF Järnvägsmannen med 420 lgh. Vi genomförde en upphandling av internetanslutning till alla lägenheter och butiker i föreningen med kravlista. -Alla lgh och butiker ansluts. -Ingen bindningstid. -Minimum 100/100 kapacitet Resultat: -100/100 kapacitet -Ingen bindningstid -Avgiften lades på hyresavgiften. -Månadskostnaden läggs på hyran av föreningen så ingen admin för boende. Syfte: Detta kommer ge de boenden i föreningen en billigt och bra internetanslutning. Ingen bindningstid och det gör föreningen mer attraktiv. Att upphandla för hela föreningen ger en låg kostnad per lgh. Kostnaden läggs in i hyresavgiften/avin. När man flyttar in så behöver man inte skaffa internetanslutning då det redan finns. MvH Petter Lövbom 1

6 Styrelsens svar på motion nr 3, om kollektiv internetanslutning. Motionären yrkar följande: - att styrelsen genomför en upphandling av gemensamt internet till hela föreningen BRF Fredhäll. Ta in offerter från internetleverantörer för gruppanslutning för alla lägenheter. Pris per lgh. Men en kravlista på, -ingen bindningstid och minimum 100/100 kapacitet. Styrelsens svar Det har pågått diskussioner inom styrelsen sedan något år om alternativ till dagens individuella internetlösning. Vi har kommit fram till att en kollektiv anslutning ger medlemmarna internet till en betydligt lägre kostnad än idag och dessutom med en högre hastighet. Styrelsen anser med sitt förslag till ny internetleverantör/avtalsform ha tillmötesgått motionären på flera viktiga punkter: Hastighet 100/100 Mbit + IP-telefoni Alla hushåll ansluts kollektivt Avgiften (69 kr/mån) läggs ovanpå månadsavgiften Däremot anser vi inte att ingen bindningstid är realistiskt. För att få en ny leverantör att vilja gå in i ett samarbete och erbjuda oss bra villkor krävs att vi initialt binder oss och styrelsens förslag innebär att föreningen binder sig till leverantören i tre år, sedan gäller ett år i taget med sex månaders uppsägningstid. Vår tekniska lösning med konverter i varje lägenhet innebär för leverantören en stor initial kostnad då endast cirka hälften av lägenheterna har en sådan installerad idag. Den kostnaden tar leverantören på sig. Styrelsen anser därmed motionen vara besvarad i.o.m. sitt eget förslag i propositionen (pkt 22 på dagordningen) angående kollektivanslutning.

7 22. Förslag från styrelsen om kollektivanslutning av bredband Styrelsen föreslår stämman att bifalla dess förslag om att kollektivansluta samtliga bostadslägenheter till bredband/ip-telefoni. Detta skall vara utfört senast 31/ I samband med kollektivanslutningen har styrelsen förhandlat fram ett avtal med Ownit, på tre år. Ownit ägs av Telenor, precis som Bredbandsbolaget. Avgiften, 69 kr/mån för 100/100 Mbit, kommer som en separat post på hyresavin. Utförligare info kring förslaget finns att läsa i den informationsskrift som distribueras ca 1 vecka innan stämman. 23. Förslag från styrelsen om att döda bostadsrättslägenhet nr 612, Rålambsvägen 52 Föreningen har byggt om en tidigare lokal på Frödingsvägen till gästlägenhet. Nuvarande gästlägenhet är en vanlig lägenhet (nr 612) som styrelsen nu tycker att föreningen kan avyttra. Förfarandet att döda bostadsrätten (vilket innebär att det blir en hyresrätt) görs för att undvika vinstskatt på försäljningspriset efter försäljningen. 24. Förslag om ändring i stadgarna 20 I våra stadgar, 20, står det kvar ett datum sedan tiden med brutet räkenskapsår, som avslutades 31/8. Numera är räkenskapsåret lika med kalenderår. Meningen i andra stycket: Revisorerna skall bedriva sitt arbete så, att revisionen är avlutad och revisionsberättelsen avgiven senast den 31 januari skall enligt styrelsens förslag ändras till: Revisorerna skall bedriva sitt arbete så, att revisionen är avlutad och revisionsberättelsen avgiven senast den 31 maj.

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Fiasko för förvärvsgarantin

Fiasko för förvärvsgarantin sbcdirekt Nummer 2 Mars 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Illustration: Patrik Agemalm Fiasko för förvärvsgarantin För att underlätta för förstagångsköpare av bostad att

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Innehåll Behålla eller sälja Grillning en het fråga i Insatshöjning Vad gäller vid bostadsanpassning Frågor svar Nyheter för dig i bostadsrättss styrelse. www.bostadsrerna.se Nummer 4 Maj 2012 Bostadsrätts

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens förslag till beslut gällande motionen Ny typ av finansiering Bakgrund För tre år sedan gjorde vi en utredning om att lösa föreningens lån. Det vi kom fram till då var att vi skulle

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13 Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Dagordning 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: 715200-1652 Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer