och sabos bredbandsdagar 2009 Årets bredbandsdagar skådade in i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och sabos bredbandsdagar 2009 Årets bredbandsdagar skådade in i framtiden"

Transkript

1 och SABOs bredbandsdagar 2009 Tjänsterna, bredbandsnäten, affärsmodellerna och den digitala framtiden sabos bredbandsdagar 2009 Årets bredbandsdagar skådade in i framtiden Många aktörer ser stora möjligheter. Den snabba teknikutvecklingen är nu en motor för stora förändringar, både på kort och lång sikt. Här redovisas åtta av föredragen som summerar trendläget på många viktiga områden. Text: Göte andersson, frilansjournalist, specialiserad på telekom, IT, media och infrastruktur. e-post: foto: anders f johansson, Sabo Vi står nu inför en vändpunkt där stark ekonomisk utveckling väntar i världen, enligt Erik Kruse från Ericssonkoncernen. Ett genombrott väntar för Internet of Things. Allt blir hopkopplat, enligt Swedish Institute of Computer Science. Stora besparingar i fastighetsdriften möjliga med IP-nät som täcker fastigheterna, anger amerikanska Cisco. Sveriges Television följer sina tittare in i IPTV-världen. Den spännande frågan är hur svenska TVtittare kommer att utnyttja alla de nya TVtjänsterna. Svenska regleringsmyndigheten PTS arbetar för att slutkunderna (hushåll och företag) ska få välja mellan konkurrerande leverantörer. Telia ska inte få monopol på IPTV. I varje lägenhet behövs ett hemmanät så de elektroniska tjänsterna kan bli tillgängliga överallt. De stora bostadsföretagen efterlyser nu kommunikationsoperatörer (KO 2.0) som kan erbjuda en bukett nya tjänster, till exempel för energibesparingar och övergång till IPTV. För de som vill ligga i täten är det många stora och viktiga förändringar som nu väntar. SABOs Bredbandsdagar återgick i år till att bli en konferens som i huvudsak handlade om våra egna frågor, d v s det som vi i fastighetsbranschen ser som de stora utmaningarna och möjligheterna när det gäller den nya digitala teknik som erbjuds de boende och våra fastigheter. En stor del av dagarna ägnades åt att ge en bild av utvecklingen inom två tjänsteområden, dels området med de små tjänsterna och funktionerna där olika sensorer, mätare och annan utrustning används och dels tv-utvecklingen. Inom båda dessa områden kan SABO-företagen vara med och påverka utvecklingen och vi har sett flera exempel på att våra strategiska val har betydelse för utvecklingen och hur det påverkar möjligheterna att skapa valfrihet, konkurrens och utbytbarhet. Vår roll på SABO är att på olika sätt bidra till att SABO-företagen fortsätter att driva på utvecklingen inom bredbandsområdet på det sätt vi gjort. På de följande sidorna ges en sammanfattning av innehållet på årets Bredbandsdagar. God läsning. anders johansson SABO Sagt och Gjort är en sammanfattning av innehållet från en av alla de kurser och konferenser som SABO håller varje år. Ansvarig utgivare: Nina Rådström-Oldertz, , sagt och gjort: sabos bredbandsdagar

2 Hur påverkar IT-utvecklingen samhället fram till 2020? En vision från Ericsson Erik Kruse, Ericsson Business Unit Multimedia, tror att allt och alla kommer att vara uppkopplade år Det enkla svaret är networked everything. Så summerade Erik Kruse från Ericsson Business Unit Multimeda sitt föredrag. Människorna, företagen och alla branschverksamheter av någon som helst betydelse kommer att vara hopkopplade via Internet och det dessutom i global skala. Så ser visionen ut för år 2020 och även för framtiden, när Erik Kruse summerar hur vi alla borde se på framtiden. Mänsklighetens förståelse för vilka drivkrafter som finns just nu och vilka möjligheter detta öppnar är dessutom även viktig för var världen hamnar. Den dramatiska tekniska utvecklingen ger verktyg och när mänskligheten förstår vilka möjligheter som öppnas formas en vision och denna vision påverkar sedan exakt var vi landar. Idag saknas en gemensam vision om vart mänskligheten är på väg. Det är denna logik som Erik Kruse presentede. Var står vi då idag? Varifrån kommer vi? Vad kommer att hända nu? Erik Kruse beskriver den tekniska utvecklingen i världen som en process som går i olika faser och varje fas domineras av viktiga trender. Vi kommer nu från en fas som har dominerats av installation av ny teknik de senaste åren. De gamla kända problemen har vi löst på ett mer effektivt sätt och vinnarna hittar vi bland de gamla aktörerna, till exempel de stora telefonbolagen. Just nu står vi vid vändpunkt där det nya ännu inte slagit igenom men det börjar gå att göra en prognos om vart vi är på väg. Kärnan i det nya är att under de närmaste åren kommer den nya tekniken att nyttjas för innovationer som hela samhället vinner på. Erik Kruse hänvisar till professor Carlota Perez som källa för sin världsbild. Carlota Perez är professor i teknisk och socioekonomisk utveckling vid Tallin University i Estland. Perez spår att världen nu står inför en ny guldålder med kraftig ekonomisk tillväxt. Den lågkonjungtur som nu inträffat är inte bara en tillfällig ekonomisk kris utan det är snarare ett fenomen som har inträffat förut, i samband med varje teknisk revolution. Carlota Perez har skrivit en bok i ämnet. Vilka är då de viktiga drivkrafterna för utvecklingen framöver? Kruse hänvisar till sex olika drivkrafter och hur samspelet mellan dessa kommer att påverka utvecklingen i global skala: Idag finns en ny generation människor som tagit till sig den nya tekniken. Internet, spel, mobil kommunikation och ett stort TV-utbud. Allt detta leder till nya normer och ett nytt beteendemönster. Företag och organisationer får nya verktyg som effektiviserar deras verksamhet mycket kraftigt. Hotet mot miljön är allvar och klimathänsyn är en nödvändighet, nästan all mänsklig verksamhet påverkas. Maktskifte från de gamla kända industriländerna till Kina, Indien och andra befolkningsrika länder. Att alla slag av elektronisk utrustning ansluts till Inter net i global skala innebär en stor förändring. Flera miljarder Internetanvändare kommer att söka efter värdefulla tjänster och produkter via det globala nätet. 2 sagt och gjort: sabos bredbandsdagar 2009

3 Sensorer, mätare och annan uppkopplad digital teknik i våra hus och hem Adam Dunkels, forskare vid SICS menade att världen står inför ett teknikskifte i och med utvecklingen av Smarta Objekt. Alla bostäder och lokaler är i framtiden utrustade med sensorer, mätare och styrsystem för att uppnå lägsta möjliga energikonsumtion och minimal klimatbelastning. Vi står nu inför ett genombrott för en ny produktgeneration av så kallade smarta objekt, en liten dator utrustad med sensor, styrsystem och radiokommunikation. Dessa smarta objekt är dessutom mycket billiga, prislappen blir några tior per enhet. Det budskapet presenterade Adam Dunkels, forskare vid SICS (Swedish Institute of Computer Science) i Kista, Stockholm. Dunkels refererade till experter i telekomkoncernen Ericsson som ger en prognos om så mycket som flera tiotal miljarder sådana interaktiva apparater anslutna till radionät i framtiden. Detta handlar om fantastiska tal när vi betänker att det idag finns drygt fyra miljarder mobilabonnenter. I IT-världen används också begreppet Internet of Things som är ett annat sätt att beskriva saken. Cisco, världens ledande leverantör av IPnätutrustning, ser en enorm ny marknad för smarta objekt i Smart Grid. Smart Grid handlar om smartare användning av elektricitet.världens alla elnät står inför en stor modernisering som tar fart de närmaste åren. Målet är att elabonnenterna ska kunna styra sin elanvändning till tidpunkter när elnätet är lågbelastat och elpriset därför är lågt. Visionen innebär att den elslukande utrustningen hos varje elabonnent är utrustad med ett smart objekt. Därmed finns förutsättning att fjärrkontrollera elförbrukningen. Cisco ser en ny marknad för kommunikationsutrustning vid moderniseringen av elnäten, uppskattningsvis 100 miljarder dollar, enligt San Francisco Business Times. Med sina exempel vill Dunkels understryka att världen står inför ett teknikskifte på mycket stora marknader. Adam Dunkels själv arbetar även inom intresseorganisationen IP for Smart Objects Alliance (IPSO) som bedömer att en grundbult i den kommande utvecklingen blir en ny generation radionät som följer en ny standard som heter IEEE I dessa radionät kommer man att använda Internetvärldens standarder för kommunikationen. Masstillverkade Smarta Objekt baserade på den nya radionätstandarden och Internetvärldens kommunikationsteknik är lösningen, enligt IPSO. I IPSO finns Ericsson, Cisco och över 40 andra företag och organisationer, varav många med global verksamhet. I bostaden placeras ett antal smarta objekt för att mäta förbrukning av varmvatten, kallvatten och temperatur. Varje smart objekt skickar sin information via radio upp till 30 meter till en liten router som är ansluten till det fasta bredbandsnätet i bostaden. Därifrån skickas sedan mätdata till en övervakningscentral som samlar upp informationen. Det nya är att mycket billigt och i mycket stor skala kunna införa detta i varje bostad. Ett smart objekt kan även användas för att slå på och av belysningen per distans. Ett smart objekt får normalt sin elförsörjning via ett batteri som håller i flera år. Så ser visionen ut. Förutsättningen för en sådan utveckling är global standard och därmed enorma volymer. Adam Dunkels är en av grundarna till IPSO Alliance. sagt och gjort: sabos bredbandsdagar

4 Den digitala tekniken flyttar in i våra fastigheter Maria Hernandez, Cisco, berättade om företagets syn på hur man kan koppla samman olika tjänster i fastigheter. Fastighetsägare kan göra stora vinster genom att införa ett gemensamt heltäckande IP-baserat nät för hela sin fastighet. Cisco har tagit fram en nätarkitektur och även en rad tjänster skräddarsydda för fastighetsdrift. Maria Hernandez, med titel Business Development Manager för Connected Real Estate, och stationerad i Storbritannien, redovisade hur Cisco ser på saken. I stora flerfamiljshus eller större kommersiella lokaler, typ kontorskomplex, finns idag en rad parallella nät. Det finns ofta ett nät för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, ett för traditionella teletjänster, ett elnät, ett larmnät, ett nät för hiss-systemet och ett nätverk för belysning. För varje nät finns normalt ett styr- och kontrollsystem och dessa nät är inte integrerade. I Ciscos nya arkitektur finns ett enda gemensamt integrerat tråd- och trådlöst IPnät. Nätdriftövervakning, larm, underhåll och integration hanteras gemensamt i detta nät. I detta gemensamma IP-nät finns sedan ett antal applikationer för olika områden. Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, teletjänster, fastighetsautomation samt säkerhet och videoövervakning. I denna nätarkitektur kan sedan nya tjänster införas som får täckning i hela fastighetsbeståndet. En av de tydliga fördelarna är förbättrade möjligheter till fjärrövervakning med video. Kameror placeras på lämpliga ställen för att övervaka verksamheten i fastigheterna. Möjligheterna till energibesparingar ökar när ett integrerat heltäckande nät finns i fastigheterna. Idag är det så att byggnader/fastigheter svarar för 50 procent av världens energiförbrukning. Av detta svarar uppvärmning, ventilation och kylning för 58 procent, IT-utrustning för 25 procent, beslysning 11 procent och övrigt 6 procent. Cisco och hänvisar till brittiska källor för detaljuppgifterna. För att stärka trovärdigheten i sin tekniska lösning har Cisco även presenterat ett exempel som borde motivera särskilt stora fastighetsägare att göra en egen analys. Cisco redovisar att delstatsförvaltningen i Missouri i USA infört Ciscos integrerade systemlösning. Investeringen finansierades helt med sänkta energikostnader och återbetalningstiden på investeringen var 18 månader. Den årliga besparingen för sänkta energikostnader uppgick till 20 miljoner dollar (cirka 140 miljoner kronor). Den totala ytan i delstatsförvaltningen är cirka 2,6 miljoner kvadratmeter i byggnader. En besparing med drygt 50 kronor per kvadratmeter och år. Cisco redovisar ytterligare ett område med stora besparingsmöjligheter. Utnyttjandegraden för kontorsyta är mycket låg i industriländerna, under 40 procent under normal kontorstid. Över 60 procent av kontorsytan är därmed outnyttjad under normal kontorsarbetstid, enligt Cisco. Genom att införa nya smarta arbetsmetoder kan högre nyttjandegrad nås och stora besparingar kan uppnås. Cisco uppger att de själva med smartare arbetsmetoder lyckats öka sin egen nyttjandegrad med cirka 40 procent i de fastigheter de använder. Sammantaget kan man säga att Ciscos budskap handlar om att en eller flera fastigheters alla nätverk konsolideras till ett konvergerat IP-nätverk för skalfördelar och kostnadsbesparingar. 4 sagt och gjort: sabos bredbandsdagar 2009

5 SVT och utvecklingen på TV- och mediaområdet Sveriges Television har ambitionen att behålla sin andel av TV-tittarna när den nya tekniken slår igenom och därför satsar företaget på en rad nya TV-tjänster, såsom Internettjänsten SVT Play. Det beskedet ger Johan Wahlberg, SVT, strateg för SVT Play. TV-publiken förändrar nu sina vanor och SVT tänker helt enkelt följa med sin publik. Därför finns nu SVT Play med interaktiv TV via Internet. SVT finns på IPOD och på mobilen. I sin traditionella roll sänder SVT idag fem TVkanaler med digital teknik. Det som nu förändrar medievärlden är två nya faktorer. Det första är Internet med bredband. TV-tittarna har därmed tillgång till dubbelriktad kommunikation som klarar videoöverföring i båda riktningar. Det andra är On Demand. Titarna får därmed kontroll över tiden. De kan välja när de vill titta på enskilda program. On Demand innebär en strategisk förändring. Tittarnas intresse för att kontrollera sin egen tid och att välja när de vill titta på enskilda program kommer att bli allt viktigare. SVT ser att intresset ökat snabbt för SVT Play. Under 2009 har SVT hittills noterat över 300 miljoner videostarter, det vill säga vid över 300 miljoner olika tillfällen har TV-tittare startat att titta på TV-program via SVT Play. De första interaktiva TV-tjänsterna kom via Internet. Det betyder att TV-tittarna då var tvungna att använda PC:n när de tittade på TVprogram som de hämtade från det öppna Internet. Men detta kommer att förändras, Webb-TV kommer nu även i vardagsrummet. SVT har även lanserat Play Prima som innebär att TV-programmet överförs med 2,4 Mbit/s. Enskilda program är tillgängliga via Internet, Play Prima ger bättre bildkvalitet än vad Webb-TV ger normalt. Play Prima innebär att datorn kopplas till TVskärmen. SVT räknar med att TV-tittarna om något år kan ha en TV-apparat i vardagsrummet som har tillgång till både TV-kanalerna från traditionell TV-distribution (som kabel-tv) och TV från Internet.Tittaren navigerar med fjärrkontrollen och väljer vilka TV-program de vill se, från kabel-tv eller från Internet. För SVT innebär den nya tekniken en annan Johan Wahlberg, strateg på SVT Play viktig möjlighet. SVT kan förbättra dialogen med sin publik. Webbens och mobilens dubbelriktade kanaler ger en ny närhet till publiken och på denna punkt befinner vi oss bara i början. Några exempel på interaktiva tjänster från SVT är forum, chat och community via hemsida. Tittarna kan kommunicera direkt med enskilda program, med Rapport, delta i debatter och underhållning. Det har nu blivit enkelt för tittarna att skicka text, bilder och video till enskilda program. Tittarna kan kommunicera via mobil, webbkamera, epost och Forum. Intresset att rösta vid uttagningstävlingarna för Melodifestivalen är ett av de tydligaste exemplen där hundratusentals tittare aktivt kommunicerar med SVT, via telefon och SMS. sagt och gjort: sabos bredbandsdagar

6 Åsa Rudström, forskare vid SICS, berättade att tittarmönstret inte förändrats nämnvärt trots ny teknik och att de flesta fortfarande håller fast vid den traditionella TV-tablån. Tittarna och deras beteende TV-världen är i förändring till följd av en dramatisk teknikutveckling. I Sverige handlar det om en större teknisk förändring än genombrottet för kabel-tv och kommersiell TV på 1980-talet. Men vi har ännu inte sett några påtagliga förändringar bland tittarna. Hur mainstream (huvudströmningen) bland TV-tittarna förändras vet vi ännu inte. Åsa Rudström, forskare vid SICS (Swedish Institute of Computer Science) i Kista, Stockholm, gav en lägesrapport som fångar situationen just nu. Hon betonade att osäkerheten är stor om hur tittarna väljer att nyttja de nya möjligheterna. En mycket stor del av de svenska TVhushållen har idag tillgång till bredband. Rent tekniskt är det därför möjligt för många tittare att använda sin PC för att titta på TV-program. Men få gör det. Åsa Rudström anger att bara två procent tittar dagligen på TV-program som sänds via Internet, enligt en undersökning från World Internet Institute publicerad procent av Internetanvändarna tittar ibland på TV via Internet. Det är alltså så att så gott som alla svenska TV-tittare idag föredrar att titta på TV i vardagsrummet precis som tidigare. En mycket stor del av tittartiden inträffar i vardagsrummet och där finns ofta ingen PC. TV-tittandet har varit relativt stabilt under lång tid. 90 procent av ungdomarna i åldern nio till 14 år tittar på TV en genomsnittlig dag. I gruppen 25 till 44 år tittar drygt 80 procent på TV. Störst intresse har tittare äldre än 65 år. Över 90 procent sitter framför apparaten. Oavsett ålderskategori är tittarmönstret likartat. Flest tittar på TV mellan och Tittartoppen nås normalt cirka varje dag. Det är då tittarna har tid och vill titta. I hemmen finns ganska många TV-apparater, tittarna ser på relativt få TV-kanaler och det normala TV-hushållet har teknik på enkel nivå, jämfört vad som rent tekniskt är möjligt. TV-apparaten är också en social samlingspunkt, understryker Åsa Rudström. I en SICSstudie framkom att 70 procent av tittarna ser på TV dagligen tillsammans med någon annan person. Det är bara 12 procent av tittarna som sällan eller aldrig ser TV tillsammans med någon annan person. De svenska TV-tittarna pratar med varandra om TV-programmen och vardagslivet är faktiskt organiserat efter TV-tablån. När kabel-tv kom på 1980-talet så ökades antalet tillgängliga TV-kanaler. Men det befintliga tittarmönstret bestod även om tittandet spreds på fler TV-kanaler. Nu erbjuds de svenska TV-tittarna en stor meny med nya TV-tjänster, där on-demand tjänsterna är den största nyheten. Det blir nu tekniskt möjligt att själv välja tidpunkt för att se enskilda TV-program. Den stora frågan är därför på vilket sätt tittarmönstret kommer att förändras. Vi har en spännande utveckling framför oss, säger Åsa Rudström. 6 sagt och gjort: sabos bredbandsdagar 2009

7 Viktoria Arwinges föredrag om PTS undersökning om exklusivitetsavtal och kollektivanslutningar väckte stor uppmärksamhet och frågor hos publiken. PTS: Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Regleringsmyndigheten PTS arbetar för att slutkunderna (hushåll och företag) ska kunna välja mellan ett stort utbud av prisvärda tjänster från konkurrerande leverantörer. PTS föreslår fortsatt reglering av Telias kopparnät samt ny reglering av Telias fibernät för att öka konkurrensen på bredbandsområdet. PTS rekommenderar att fastighetsägare undviker långa bindningstider i avtal som ger en operatör monopol på bredbandstjänster i ett fastighetsnät. Det budskapet presenterade Viktoria Arwinge från konkurrensavdelningen i PTS. Post- & Telestyrelsen svarar för statlig reglering inom Postområdet och området för elektronisk kommunikation. I Sverige finns en lagstiftning för elektronisk kommunikation som ger PTS en viktig roll. På marknaden för elektronisk kommunikation finns ett antal faktorer som begränsar konkurrensen. Det finns operatörer med betydande inflytande tack vare stor egen infrastruktur och stor kundbas. Samtidigt finns i Sverige begränsade kommersiella förutsättningar att finansiera ny parallell infrastruktur som konkurrerar med Telia. PTS har enligt gällande lag rätt att införa tvingande reglering så att Telia blir skyldig att sälja prisreglerad grossistkapacitet till sina konkurrenter på områden där Telia bedöms ha alltför dominerande roll. PTS har statens uppdrag att främja effektiv konkurrens i Sverige. På kort sikt avser PTS öka förutsättningarna för konkurrens på bredbandsområdet och på lång sikt är målet hållbar konkurrens. Den svenska lagstiftningen baseras på EU-direktiv. PTS övergripande mål är att slutanvändare ska erbjudas ett stort utbud av prisvärda tjänster till företag och hushåll, ett effektivt resursutnyttjande av spektrum (radionät), säker kommunikation och hållbar konkurrens. År 2001 infördes en reglering för kopparnätet som innebar att TeliaSonera blev skyldig att hyra ut ledningar till konkurrerande nätoperatörer i sitt kopparbaserade accessnät, en grossisttjänst. Accessnätet är den lokala ledning som går till abonnentens bostad eller kontor. År 2004 fattade PTS beslut att fortsätta reglera TeliaSoneras kopparnät. TeliaSonera blev då skyldig att erbjuda två grossisttjänster, uthyrning av ledningar i kopparnätet (detta kallas LLUB) och bredbandskapacitet (detta kallas bitström). PTS står nu inför svåra överväganden om framtiden. Fiber kommer successivt att ersätta det kopparbaserade accessnätet. I vilken takt kommer det att ske? Kommer trådlös teknik bli ett generellt alternativ (substitut) till trådbunden teknik? Hur påverkas konkurrensen av övergången till nästa generations accessnät? PTS föreslår nu fortsatt reglering av TeliaSoneras kopparnät och att ny reglering införs för TeliaSoneras fibernät. Ambitionen är att regleringen ska beslutas i början av >> sagt och gjort: sabos bredbandsdagar

8 PTS har identifierat att det finns hinder för konkurrens på bredbandsområdet och syftet med regleringen är att ge Telias konkurrenter tillgång till prisreglerade grossisttjänster för att öka konkurrensen. PTS har även identifierat hinder för konkurrens avseende distribution av bredbandstjänster i flerbostadshus. Det finns fastighetsägare som skriver långvariga avtal med en nätoperatör som förhindrar konkurrens och låser in slutkunder. PTS rekommenderar att fastighetsägare inte ingår sådana avtal. Det skall dock noteras att exklusiva avtal på infrastruktur kan vara en förutsättning för att operatörer ska vara villiga att investera. Den föreslagna regleringen av Telia innebär ingen begränsning i Telias möjligheter att fortsatt ingå den här typen av avtal. Sverige har de senaste åren fått Kommunikationsoperatörer (KO) som i bredbandsnäten svarar för att olika tjänsteleverantörer ska kunna sälja sina tjänster till slutkunder. PTS förordar att KO ska vara neutral gentemot tjänsteleverantörerna. PTS är också kritisk mot kollektivanslutning vid val av bredbandsoperatör vilket tillämpas av många fastighetsägare med flerbostadshus. Kollektivanslutning är mycket begränsande för konkurrens och valfrihet. I november publicerade PTS rapporten Kartläggning av affärsmodeller mellan operatörer och fastighetsägare. I den rapporten presenterade PTS sin syn på fastighetsägarnas roll på bredbandmarknaden. I slutet av 2008 hade Sverige drygt 3, 7 miljoner bredbandsabonnemang. Över 45 procent av abonnenterna var då anslutna till kopparnätet som flera nätoperatörer nyttjar, baserat på PTS reglering. Mobilt bredband, kabel-tv samt fiber och fiber-lan hade betydligt mindre andelar. Även inom mobilt bredband finns konkurrens. Hemmanät fast och trådlöst I varje bostad behövs ett hemmanät med bredbandskapacitet till varje rum. Till hemmanätet ansluts även en liten basstation. Tack vare hemmanätet kan IPTV i HD-kvalité, IP-telefoner, PC samt sensorer användas i hela bostaden. Hemmanätet ska vara mycket stabilt och mycket enkelt att ansluta sig till. I Sverige vill nu en mycket tung branchgrupp etablera en de facto standard för de hemmanät som behövs i Sveriges bostäder. I gruppen ingår SABO, byggföretagen (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Hjälpmedelsinstitutet. Claus Popp Larsen, projektledare på Acreo Netlab, presenterade branschgruppens hemmanätsrekommendationer. Förra året presenterade industrigruppen sin rekommendationerna för första gången. Många bostadsföretag bygger nu ut hemmanät i stor skala. Den största delen av en hemmanätsinstallation avser arbetskostnaden. Om man kan minimera den säkrar man en framtidssäker installation. Därför är den viktigaste rekommendationen att man ska dra plaströr bakom väggen till alla rum och i den ska man installera en kabel. När kabeln inte längre klarar kapacitetskraven är det enkelt att i framtiden ersätta den Claus Popp Larsen, projektledare på Acreo Netlab, demonstrerade bl a plastfiberkabel och varför den är att föredra vid hemmanätsinstallation. med en annan bättre kabel. Det kan då gå att byta till fiber som idag är alltför dyr och besvärlig att hantera i hemmiljö. Trådlösa system är för ostabila i ett storskaligt hemmanät som ska klara av krävande tjänster. Dessutom finns det störningsproblem med alla trådlösa nät. Nytt i år var den mjuka plastfibern som verkar ha förutsättningar att på sikt ersätta den kopparkabel (kategori5e) som nu dominerar i hemmanäten. Plastfibern kan dessutom installeras i den befintliga kanalisationen för elnätet 8 sagt och gjort: sabos bredbandsdagar 2009

9 vilket är en fördel om man ska installera hemmanät i dagens bostäder. Vad är drivkraften för hemmanät? Tidigare stod bredband med hög kapacitet i fokus. Men bredbandet går normalt fram till det första telefonjacket i bostaden. Hemmanätet gör det möjligt för de boende att få tillgång till alla fasta bredbandstjänster i samtliga rum i bostaden. Alla tjänster i ett trippelplaypaket blir tillgängliga i varje rum i bostaden på ett enkelt och säkert sätt. Trippelplay inkluderar IPTV som idag växer i mycket snabb takt i industriländerna. Om tittarna ska få tillgång till IPTV i alla rum behövs ett nytt nät i bostaden. IPTV är därför en viktig drivkraft för nya hemmanät. Den traditionella tekniska lösning som idag finns i varje bostad är flera parallella kabelnät, i första hand för telefoni och TV. Fördelen med att istället ha en enda kabelinfrastruktur som redan från början är avsedd för alla slag av fasta IP-baserade tjänster är uppenbar. Rekommendationen anger att nätet ska ha en kapacitet på 1 Gbit/s till alla rum och därmed kan alla kapacitetskrav mötas så långt någon nu kan överblicka. För fastighetsägaren handlar hemmanätet om en infrastrukturinvestering som kan kosta kronor per bostad. Därför finns behov av en gemensam standard som har lång teknisk och kommersiell livslängd. 20 år för kabel och bostadens livslängd för de rör man drar i väggarna (kanalisationen) är gruppens bedömning. Det är en sådan ekonomisk logik som ligger bakom hemmanätrekommendationen. Formellt sett har branschgruppen utformat en rekommendation. Men avsikten är att den ska bli en de facto standard som enskilda fastighetsägare kan nyttja i både flerfamiljshus och småhus. Claus Popp Larsen anger att mer är att vänta i hemmanäten. Vi har bara sett början. sagt och gjort: sabos bredbandsdagar

10 paneldebatt: Kommunikationsoperatören 2.0 En rad aktörer diskuterade hur den framtida KO-rollen kan komma att se ut. Det finns nu intresse bland bostadsföretagen för en ny generation av kommunikationsoperatörer (KO) som erbjuder ett bredare tjänsteutbud i de öppna bredbandsnäten. Bostadsföretagen vill ha en finansiellt stark KO som även klarar mer avancerade telemetritjänster inklusive energibesparingar, övergång till IPTV samt investering i hemnätens styrutrustning. Det är budskapet från Anders Johansson i SABO som säger att diskussionen nu pågår om KO generation två. För bostadsföretagen är det värdefullt att det finns KO som i hela landet kan erbjuda ett brett tjänsteutbud. En rad aktörer på marknaden är intresserade av öppna bredbandsnät och ett antal tunga kommunala bostadsföretagen har gått i spetsen för detta. I dessa bredbandsnät finns en KO som svarar för nätdriften och en rad konkurrerande leverantörer erbjuder sina tjänster till hushållen. Syftet med de öppna näten är att tunga kundgrupper som bostadsföretagen vill slippa en monopolinriktad marknad med bara en operatör som erbjuder slutkunderna bredbandstjänster. I de öppna näten ska det vara ständig konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer. KO enligt modell generation ett definierades först av de stora bostadsföretagen i Stockholm och den har sedan fått spridning runt om i landet. Det finns sex KO som i princip erbjuder tjänster enligt modell generation ett i lokala bredbandsnät runt om i landet. Det gäller Zitius, Opennet, Borderlight, Comet Network, Via Europa och Telia, enligt SABO. Idag finns cirka bostäder anslutna till öppna bredbandsnät, modell generation ett. Många bostadsföretag är nu intresserade av att införa ny teknik i varje lägenhet (så kallad hemmagateway), övergång till IPTV och telemetritjänster (energibesparingar, miljö, trygghet och säkerhet, äldretjänster och komforttjänster). KO generation 2 innebär att de öppna näten får bättre möjligheter att konkurrera med de slutna bredbandsnäten. Långsiktigt är det strategiskt viktigt för de öppna näten att de har ett tjänsteutbud som konkurrerar med vad till exempel Telia och Com hem erbjuder i de nät där de i praktiken har monopol på trippelplay och andra tjänster. Vid sidan om SABO presenterade tre operatörer och Hjälpmedelsinstitutet sina synpunkter under denna programpunkt. Det är viktigt att värdera vad som inte fungerat tillräckligt bra med KO generation ett, säger Martin Lindén i Zitius. Zitius förordar bättre samordning av det utbud som erbjuds, slagkraftigare marknadsföring och bättre kontroll på supporten till slutkunderna. Lindén pekar på en rad nya telemetriorienterade tjänster som Zitius planerar erbjuda. Zitius anser det mycket viktigt att KO är neutral mot tjänsteleverantörer. KO ska inte erbjuda egna tjänster eller paketlösningar eftersom det hämmar konkurrens och valfrihet, anser Martin Lindén. 10 sagt och gjort: sabos bredbandsdagar 2009

11 Robert Kjellberg i OpenNet anger att KO i framtiden kommer att mer aktivt bidra med marknadsföring och försäljning för att öka andelen hushåll som abonnerar och för att öka tjänsteanvändningen. KO måste bli mer aktiv i tjänsteutveckling och integration av tjänster. Övervakning av fastighetstjänster är viktigt. Sten Oscarsson i Borderlight säger att KO generation två måste erbjuda tjänsteoperatörerna affärsmodeller och tekniska lösningar som ger tjänsteleverantörerna frihet att välja olika förädlingsgrad och affärsmodeller. Följande alternativ ska finnas: svartfiber och telefontråd (telejacket), bitströmstillträde best effort (nuvarande modell), bitströmstillträde med full kvalitetskontroll (TV och Telefoni). Paketering med samfakturering och kundsupport. Utan denna valfrihet för tjänsteleverantörerna så kan inte utbudet och därmed valfriheten för hyresgästerna utvecklas effektivt för nya tjänster, anger Oscarsson. Nya nätoperatörer har en konkurrensnackdel jämfört med gamla kabel-tv-operatörer och Telia. Fastighetsägarna betalar ofta en avgift till kabel-tvoperatören för drift av det lokala fastighetsnätet. Telia betalar ofta inget för tillgång till nät i flerfamiljshus. En ny operatör har normalt inte dessa fördelar vid nätutbyggnaden. Hjälpmedelsinstitutets uppfattning är att alla tjänster måste fungera oavsett nätoperatör, anger Bengt Andersson i Hjälpmedelsinstitutet. Tjänster som larm och påminnelse kan vara viktiga hjälpmedel för till exempel äldre eller sjuka. Vissa tjänster förutsätter on-lineövervakning som inte får brytas. Krav på en garanterad minimikvalitet är därför viktig för Hjälpmedelsinstitutet. artikel i computer sweden 13/11 Bredbandsaktörer bromsar Debatt Den 3 november presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi. Det är lätt att hålla med infrastrukturminister Åsa Torstensson om att tillgång till bredband är en demokratifråga. Men många fastighetsägare upplever att dagens affärsmodeller leder till att utbudet av tjänster begränsas. Visst spelar bandbredden en viktig roll. Men för de allra flesta är användbarheten det viktigaste. Branschen behöver ta ansvar för att stimulera nya tjänster och öppna näten för fler aktörer. Åsa Torstensson säger att både användare av it, marknadens aktörer och den offentliga sektorn har ett ansvar för den fortsatta utvecklingen på bredbandsområdet. Det stämmer. Men många fastighetsägare upplever att dagens affärsmodeller leder till att utbudet av tjänster begränsas. Det beror på att många leverantörer kopplar ihop erbjudanden om fysisk bredbandskapacitet med innehållet i nätet utbudet och tjänster. Följden är att hundratusentals boende inom allmännyttan inte har tillgång till den valfrihet, användbarhet och nytta som den digitala infrastrukturen egentligen kan erbjuda. Det här är ett systemfel som regeringen borde ha uppmärksammat mer, men som branschen själv måste hantera. Slutkunderna har rätt till en marknad som präglas valfrihet och sund konkurrens. Ska det kunna uppnås krävs aktörer som är beredda att hitta lösningar där olika plånböcker tillsammans kan säkerställa att framtidens digitala välfärdstjänster kan komma medborgarna till godo oavsett vilken typ av bredbandsnät man råkar ha i kommunen, bostadsområdet eller bostadsbolaget. Sabos medlemmar diskuterar hur nya öppna affärsmodeller kan utvecklas så att tjänster och kunder når varandra. Bredband handlar inte bara om filmer, spel eller musik. Det handlar även om välfärdstjänster som larm och trygghet, sjukvårdsupplysning och om olika typer av klimatsmarta lösningar i boendet. Från Sabos sida sträcker vi ut en hand till de aktörer som är intresserade av att bidra till att göra fler tjänster tillgängliga i framtidens digitala boende. Kurt Eliasson; vd, Sabo Anders Johansson; it-expert, Sabo sagt och gjort: sabos bredbandsdagar

12 Mingel, besök hos utställarna och studiebesök hanns också med under de två dagarna. mer information: Har du frågor om årets Bredbandsdagar eller vill diskutera någon annan frågeställning, Information: Anders Johansson, , s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Besöksadress Vasagatan 8 10, Box 474, Stockholm Tel , fax , hemsida e-post

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1

SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1 2012-03-01 SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1 Om oss... 3 SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag... 3 SABOs medlemsföretag... 3 Vårt bidrag till att

Läs mer

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Anders Johansson SABO 2010-04-15 SABO och medlemmarna SABO är en intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen Medlemmarna

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster:

Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster: Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster: Den 20 februari går remisstiden ut för Post- och Telestyrelsens (PTS) rapport Öppna nät och

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Borderlight AB KO och tjänsteleverantör

Borderlight AB KO och tjänsteleverantör orderlight A KO och tjänsteleverantör VD, Sten Oscarsson red erfarenhet av teknik och affärsmodeller: 1. Älvkarlebymodellen, ett av landets första kompletta Triple Play nät med lägenhetsnät 2. Leverans

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Brf Tegehöjden 3. Förslag att installera fiber. Extra föreningsstämma 2 januari 2016

Brf Tegehöjden 3. Förslag att installera fiber. Extra föreningsstämma 2 januari 2016 Brf Tegehöjden 3 Förslag att installera fiber Extra föreningsstämma 2 januari 2016 Fiber i Tegefjäll Jämtfiber projekterar och anlägger under hösten 2015 fiberanslutning i Tegefjäll. Vi har fått ett erbjudande

Läs mer

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14)

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) 1 2011-05-31 Till PTS Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) Övergripande synpunkter SABO som intresseorganisation för de ca 300 kommunala bostadsföretagen

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Mats Rydin Kommun- och Stadsnätsansvarig, reg sydväst 1 Telia Öppen Fiber- Vår affärsidé Telia Öppen Fiber erbjuder en flexibel plattform för framtidens bredbandstjänster.

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 Kriterier för öppna bredbands och TV-nät Enskilda hushåll ska själva kunna välja av de tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll I samma

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening i samarbete med Grattis till en bra investering! - din fastighet är redan på god väg till fiberanslutning Din fastighet

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handläggare: 2013-11-08 SSNf Remissvar Camilla Jönsson N2013/4192/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Befibra ditt nybygge. Tips och råd till dig som ska bygga nytt

Befibra ditt nybygge. Tips och råd till dig som ska bygga nytt Befibra ditt nybygge Tips och råd till dig som ska bygga nytt Fibra Fibra Fibra driver och utvecklar stadsnätet i Västerås, Eskilstuna, Arboga, Hallstahammar och Strängnäs. Vi finns till för att bygga

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät!

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Regeringsbeslut 2009: 90% av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband år 2020 Kommunerna följer upp med IT-infrastrukturplaner

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2010-10-13 Grattis, du har fått möjlighet till fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Bilaga 14. Bredband och Byanät

Bilaga 14. Bredband och Byanät 1 Bilaga 14 Bredband och Byanät Bredband Bredband är idag ett samlingsnamn för olika tekniker som erbjuder snabb överföring av digital information. Detta innebär att det finns olika typer av bredband som

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Avtalet är klart med kommunikationsoperatör

Avtalet är klart med kommunikationsoperatör Avtalet är klart med kommunikationsoperatör Som vi tidigare informerat har styrelsen arbetat med upphandling av kommunikationsoperatör. Det har dragit ut på tiden då några frågetecken kring avtalet fick

Läs mer

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig närmar det Nu sig Möjligheter på väg till dig Valfrihet! Nätbyggnationen löper fram genom områdena och EHB har snart ett nytt och kvalitativt områdes- och fastighetsnät som kommunikationsoperatören Open

Läs mer

Se om dina grannar anmält intresse

Se om dina grannar anmält intresse I SAMARBETE MED BACKNEJLIKEGATAN ANSLUTEN ENGELSKA VÄGEN INTRESSE Se om dina grannar anmält intresse Just nu bygger vi ut fibernätet över kommunen så fort det bara går! För att på bästa sätt använda de

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Upplev mer igår, idag och imorgon

Upplev mer igår, idag och imorgon Upplev mer igår, idag och imorgon Utvecklingen accelererar. Allt går snabbare. Allt blir bättre. Tekniken, underhållningen, kvaliteten. Där vi en gång bara hade två statliga kanaler i en stor, klumpig

Läs mer

Bredbandsnät Rydebäck. Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller?

Bredbandsnät Rydebäck. Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller? Bredbandsnät Rydebäck Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller? Hur ser nuvarande nät ut? Vi har idag ett blandat bredbandsnät för TV, Bredband och Telefoni som Comhem levererar tjänster

Läs mer

Utredning avseende kommunala insatser för en effektiv bredbandskommunikation

Utredning avseende kommunala insatser för en effektiv bredbandskommunikation Bilaga 17:9 till kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2005, 15 PM 2005 RI (Dnr 036-3147/2005) Formaterat: Centrerad Formaterat: Teckensnitt:12 pt, Fet Utredning avseende kommunala insatser för en effektiv

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer

Björn Björk IT strateg/projektledare

Björn Björk IT strateg/projektledare www.lf.svekom.se/it Björn Björk, IT-enheten nr 1 Björn Björk IT strateg/projektledare Svenska kommunförbundet / Landstingsförbundet tel: 08-452 74 25 mobil: 0703-25 51 25 epost: bjorn.bjork@svekom.se Projekt

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt!

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt! Härjeåns Bredbandsnät Öppet och konkurrensneutralt! Rev 2009 10 04 Sid 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är Härjeåns Bredbandsnät?... 3 Vad är ett öppen Bredbandnät?... 3 Tjänsteleverantörer... 3 Vilka tjänsteleverantörer

Läs mer

Kilvision. Marknadsportalen

Kilvision. Marknadsportalen Kilvision Marknadsportalen Vem är jag? Roy Ottoson Account Manager Villa & Byalagsfiber 070-180 05 07 roy.ottoson@quadracom.se Titta redan idag in på www.qmarket.se Moderbolag Kommunikationsoperatör Nätägare

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Sveriges nya fibernät på väg hem till dig

Sveriges nya fibernät på väg hem till dig Sveriges nya fibernät på väg hem till dig supersnabbt Internet för dig i villa Fibernät för framtiden använd allt som Internet har att erbjuda Tänk dig att alltid surfa utan väntetider. Att allt du gör

Läs mer

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer