55:- Betongpanna Jönåker svart o tegelröd. Välkommen att testa oss!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "55:- Betongpanna Jönåker svart o tegelröd. Välkommen att testa oss!"

Transkript

1 änsstyrelsen gick på samma linje som Håbo kommun och kräver att obert iblom river sitt fritidshus, båthus och brygga i Nyckelby vid Mälaren. Men genom sin överklagan har iblom skjutit upp rivningen i minst sex månader. Han kan också överklaga länsstyrelsens beslut. ntalet osålda fritidshus har på ett år ökat med 31 procent över hela landet. amtidigt visar siffror från Mäklarstatistik att priserna på fritidshus i nköpings kommun har sjunkit med 14 procent. Vivianne lexandersson (bilden) säljer under två veckor tavlor till förmån för välgörenhetsorganisationen Hoppets stjärna som hjälper utsatta barn i utvecklingsländer. Det är mitt sätt att bidra, förklarar hon. Över fiskar har dött för Peter lmblad, som driver Vilstena fiskodling. nens vattenprover, kämpar Peter lmblad för att rensa bort nekat att de bär ansvaret. I avvaktan på svar från kommu- Han förlorar hela nästa års fiskproduktion och gör en stor fisksörjan från dammarna. ekonomisk förlust. jälv misstänker han ett utsläpp från sågverket i Heby längre upp längs Örsundaån, men sågverket har hittills för- I ltuna finns några av veriges finaste och bästa islandshästar. igfus igfusson har vunnit både M och NM flera gånger och varit två i VM. Han tävlar just nu i M med tre hästar och hoppas komma till VM i Österrike senare i sommar. agom till sommaren lanserar vi vårt snabbaste bredband någonsin. Nu kan du beställa N-abonnemang i den svindlande hastigheten 1 Gbps. Välkommen att testa oss! Betongpanna Jönåker svart o tegelröd 55:- Internetwork B Din lokala bredbandsleverantör inom data, tv och telefoni IDÉN D INNW B GVÄGN NÖPING

2 CI ÅI D FDG 8 JUI örra årets seglivade snackis i lmedalen blev Gudrun chymans sedelbränning. Åsikterna gick isär om detta främjade chymans syfte, att rikta uppmärksamheten på löneskillnader mellan kvinnor och män. I år torde vi minnas det självmordsförsök veriges ende astronaut, Christer Fuglesang, iscensatte på torget i Visby i ett för honom och många andra annat angeläget ärende. Medlet för självmordet var tiodubbel dos homeopatisk sömnmedicin. isken var dock ringa då effekten av homeopati är motbevisad in absurdum. om bekant är ju idén med homeopati att man ska få i sig inte ett ämne, utan vad som kallas ett avtryck av ett ämne. Den ursprungliga substansen späs ut tusentals gånger. å många gånger att vetenskapen trots omfattande forskning inte kunnat se någon annan effekt än placebo. Homeopaterna är därför hänvisade att köpa sin utbildning vid lärosäten där upplysningen ännu inte drabbat tron. Christer Fuglesangs intresse för frågorna är inte taget ur rymden. Han är engagerad i organisationen Vetenskap och Forskning VoFo. Den driver en hemsida där man lägger upp information och länkar om vetenskaplig metod och kontroversiella ämnen. Vidare försöker den sprida kunskap och påverka samhällsdebatten. amma dag som Fuglesang ämnade ta sitt liv inför publik skrev han en debattartikel i venska Dagbladet (7 juli). Han spådde att han skulle överleva. De som däremot lever i fara, menade Fuglesang, är patienter som rekommenderas homeopatiska medel som inte hjälper dem. onkret vill Fuglesang att det förbud som sedan tidigare råder för alternativmedicin att behandla cancer ska utökas till psykiska sjukdomar som depression och schizofreni. Han kritiserar också att så kallade antroposofiska kliniker kan ingå i offentligt finansierad vård. törre öppenhet mot alternativmedicin, vars definition i realiteten är att den är verkningslös, har också förespråkats av politiska partier som ristdemokraterna och Miljöpartiet, vilket Fuglesang kritiserar. Det kommer alltid finnas människor som av nyfikenhet eller förtvivlan vill pröva vårdformer vars effekt inte är styrkt. Dessvärre kommer det också alltid finnas människor som vill tjäna pengar och inte har kapaciteten eller orken att läsa in en riktig medicinutbildning. PIPP ch vem vet, ibland hittar en blind höna ett korn. Några av de metoder som i dag räknas som ovetenskapliga kanske kan förklaras i framtiden. Men till dess är det viktigt att alla patienter får korrekt information, på vetenskaplig basis, om vilka medel som bäst kan hjälpa dem i deras situation. Det finns därför skäl att hålla de falsifierade metoderna skilda från de med medicinsk effekt. kattepengar ska inte gå till helbrägdagörare. tt ristdemokraterna och Miljöpartiet drivit frågan om alternativmedicin politiskt är genant för dem själva. anske borde vänner av upplysningen inom bägge partierna ta itu med den frågan. Fuglesang med kamrater överlevde den tiodubbla dosen sömnmedel. DB Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går ständigt framåt och kraven på medarbetarna ökar. Det är därför mycket oroande att andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskat under lång tid. Det råder i dag betydande brist på specialistsjuksköterskor. n anledning är att vidareutbildning inte lönar sig. Beräkningar från Vårdförbundet, med hänsyn tagen till inkomstbortfall och studieskulder under utbildningstiden, visar till exempel att en vidareutbildning till distriktssköterska lönar sig först efter 26 år och en vidareutbildning till barnsjuksköterska efter 33 år. Den sjuksköterska som väljer att utbilda sig till skolsköterska kommer aldrig i kapp lönemässigt! tt Vårdförbundets exempel bygger på att specialistutbildningen är avslutad redan vid 24 års ålder gör beräkningarna än mer alarmerande. n låg utbildningspremie leder till svaga incitament att utbilda sig, men också till att människor i lägre utsträckning utbildar sig vid unga år. Detta stämmer dåligt överens med arbetslinjen och innebär stora problem för framtidens hälso- och sjukvård. edan 2003 visade en rapport från venskt Näringsliv att kvinnor som arbetar som sjuksköterska, förskolelärare och sjukgymnast förlorat på att vidareutbilda sig efter gymnasiet. För offentliganställda män ger däremot varje nytt utbildningssteg en tydlig löneökning. Utöver att vara ett problem med följder för framtidens välfärd är det således även en jämställdhetsfråga att ta på allvar. Jobbskatteavdraget har inneburit stora förändringar för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården och gjort det mer lönsamt att arbeta. n sjuksköterska som tjänar kronor i månaden har fått drygt kronor i lägre skatt per månad. lliansregeringens skattesänkningar har således bidragit mycket positivt till bättre villkor för anställda i sjukvården. Men det finns all anledning att fortsätta lyfta frågan. Problemet har nyligen behandlats av en statlig utredning, ompetens och ansvar (U 2010:65). Utredaren konstaterade bland annat att utbudet av specialistsjuksköterskor inte motsvarar vårdens efterfrågan. rsakerna är flera. fta finns de inom området för vad som ska regleras mellan arbetsmarknadens parter. Utredningen konstaterar också att vårdgivarens ansvar för verksamheten är central. Politiker ska inte lägga sig i lönebildningen. Den svenska modellen innebär att det är upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om lönen. Men någonting är allvarligt fel när många medarbetare inom välfärden känner att enda sättet för dem att göra karriär är att flytta till Norge eller Danmark. Nya Moderaterna har samtalat med många medarbetare i välfärdens verksamheter. Vi har i de samtalen träffat på engagerade medarbetare med många idéer kring hur man kan göra arbetssituationen bättre. Vi har tagit till oss av dessa synpunkter och en bärande del i vår fortsatta utveckling av välfärdspolitiken är därför ett ökat fokus på medarbetarna. De behöver större inflytande över sin arbetssituation och större möjlighet att påverka sin vardag. Det behöver dessutom vara möjligt att göra karriär, även som sjuksköterska. Detta ställer höga krav på våra offentligt finansierade välfärdsverksamheter. Det är därför på sin plats att rikta en tydlig uppmaning till förtroendevalda moderater i kommuner och landsting att ta sin del av ansvaret.

3 M ÅI var till omas indvall: ill att börja med så vill jag tacka för att du tog dig tiden till att svara, dock hade jag säkerligen likt du hoppats på ett svar ifrån polisen men det uteblev. Bänkarna blir kvar säger du. Jag anser att bänkarna ska bort och efter min insändare så var det bara två bänkar kvar istället för fem. Jag såg att de två bänkarna som fanns kvar var fastkedjade. Hur ska det hjälpa när en laglydig medborgare har tröttnat på det som pågår i parken? enast i dag satt fyra personer och rökte hasch i Fridegårdsparken. Jag går min vanliga rutt med hunden och jag gör det för att försöka hålla koll på vad som händer i parken. Jag söker inte efter problem men jag vill veta vad som händer i närområdet. Jag bor här, likt ett antal barnfamiljer, och vi har tröttnat på att ha män och kvinnor utföra sina behov i Fridegårdsparken. Parken är till för alla säger omas indvall. Ursäkta uttrycket men vem i helvete vill gå in i en park där påverkade personer är i majoritet? e det som en utmaning omas indvall. Jag vill se dig utstå detta i två år! n arbetsmiljöfråga säger du. bsolut säger jag. ra arbetare ser säkert mer än vad jag ser. I min tidigare insändare skrev jag att tar inte kommunen bort bänkarna så gör jag det. Nu flyttades bänkarna. ommer de åter så frestas jag att köra bort dem igen. llt i god anda eftersom att nköpingspolisen inte bryr sig om buslivet som utgör ett problem i Fridegårdsparken. Det låter säkert väldigt hårt, men faktum är att bänkarna måste bort och det löser sig inte med ett svar i nköpings-posten eller att såga ner en buske, utan det säger att missbrukarna ska vara där och vill vi vara i Fridegårdsparken så får man leva med det. Det är inte klokt hur nonchalant omas indvall är i sin insändare och med sitt agerande. Med det sagt så måste jag säga att de övriga parkerna är i toppskick. Jag verkligen älskar att gå igenom den. Men parken som ligger mig närmast har ett problem som polisen och kommunen blundar för. Här vill jag lägga till två saker, det ena så är det att kalla dessa personer för stökiga personer är ett väldigt politiskt uttalande och för det andra, tack så jättemycket för tiden du tog för att faktiskt svara. aknar du bänkarna? Vi boende och arbetande runt parken gör det inte. äste i lördagens P att ett sextiotal nya företag etablerat sig i nköping under de senaste fem åren. Det är väldigt positivt. Men herr rne Wåhlstedt och hans medarbetare verkar ha glömt Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Veckholm och illkyrka. Även där behövs nya företag. Fler arbetstillfällen skulle innebära ökad attraktionskraft även i kransorterna. tort C! Ibland verkar det som om ni glömt oss som bor utanför nköping. Jag har varit med om de senaste årens dystra utveckling. idigare hade vi i Fjärdhundra tillgång till postkontor, bank, försäkringskassa och behövde inte åka till ala, Heby eller nköping för klara sådana nödvändiga uppdrag. ack till spelare, ledare, domare och funktionärer som deltog på GloBallCup! ack till samarbetspartners och sponsorer för engagemang och stöd! tt särskilt tack till na-håbo idningen! Glad sommar önskar arrangörerna av GloBallCup till den person som hittade min silverkedja och lämnade den till arrangörerna på Härnevi Bymarknad. Mvh sta lofsson...till Margurit och oger sp med familj. usen sommarkramar och tack för en helt fantastiskt genomförd midsommarafton. Från nn och Gunnar nzén och alla ungdomar...till Carina och Göran för den fina ledarinsatsen under Ålandsresan. os även till discjockey Helena. nköpings Folkdansgille gm Pia och Hans-lov Wahlström

4 Jag har tappat all småfisk till nästa års produktion. Jag säljer fisk för en miljon kronor om året. Förra året sålde jag 22 ton, så det är tunga förluster, säger Peter lmblad. Han föder upp och säljer levande sättfisk, öring, röding och regnbåge, till främst sportfiskeföreningar i tockholmsområdet. På fiskodlingen har han ett tiotal dammar. För drygt en vecka sedan blev vattnet kolsvart över en natt. yrebrist orsakade av utsläpp från etra sågverk i Heby, högre upp längs Örsundaån, gissar Peter lmblad. ågverket har i tidningsartiklar förnekat att de bär ansvaret och svar från kommunens provtagning dröjer ytterligare någon vecka. Under tiden kämpar Peter lmblad för att städa upp i dammarna. De minsta fiskarna dog med en gång och flöt upp till ytan. Men de större fiskarna saknar simblåsa och sjunker först till botten, för att flyta upp till ytan efter några dagar. När Peter lmblad tillsammans med sin fru och dotter rensade dammarna på den döda fisken, hade det hunnit bli en sörja av fisklik att håva upp. Den förlorade fisken går inte att ersätta. Jag måste försöka ragga upp fiskyngel nu. Jag förlorade 25-grammare, som skulle ha varit uppe i ett kilo, och redo för försäljning, till nästa sommar. Det finns ingen chans att hitta så små yngel nu, bara sent kläckta, som kan vara redo för försäljning tidigast nästa höst. Han går fram till en av dammarna och pekar ner i vattnet. Där dog nästan all fisk, säger han, märkbart påverkad av händelsen. För en vecka sedan var vattnet kolsvart. Nu har det klarnat en aning och under ytan går det att skymta några halvtrötta regnbågar. De plaskar lite lätt när Peter lmblad slänger i några nävar av ett tuggtobaksliknande foder. edan det misstänkta utsläppet får de mindre mat än normalt. När syrehalten i vattnet sjunker, har inte fiskarna tillräckligt med syre för att kunna äta. om tur var hade de fått mindre mat än vanligt dagarna före utsläppet. Jag var bortrest och då drar jag ner på matningen, för att det ska finnas lite marginaler om det skulle hända något. Det var tur i oturen. Jag hade förmodligen haft en större förlust om jag varit hemma och matat dem som vanligt. I en av de andra dammarna simmar en ensam och slö fisk omkring strax under ytan. Nog får man dras med dödlighet ett tag till, konstaterar Peter lmblad. Han vänder sig bort från den halvdöda fisken. Man mår jävligt dåligt när fisken dör. Man har pysslat om dem ett tag, säger han. Det kan ta upp till tre veckor för den överlevande fisken, främst större och uthålligare regnbågar, att återhämta sig från pärsen. För fiskodlingen och Peter lmblads familj tar det längre tid än så. Det här är vår försörjning och det har tagit några år att bygga upp verksamheten med kundkontakter. Jag måste kunna garantera att det inte ska hända igen för att behålla kontakterna. Han hoppas på ersättning från den som visar sig bära ansvar för händelsen, och en garanti för att det inte ska ske igen. Men just nu låter jag myndigheterna jobba i lugn och ro. en ska jag göra en egen anmälan. Det är en stor apparat att slåss emot, men någon måste betala.

5 nligt bostadssajten Bovisions undersökning Fritidshusbarometern finns det just nu ovanligt många fritidshus till försäljning i verige. ntalet osålda fritidshus har på ett år ökat med 31 procent över hela landet. amtidigt visar siffror från Mäklarstatistik att priserna på fritidshus i nköpings kommun mellan juni 2009 och maj 2010 sjönk med 14 procent. ommy und på änsförsäkringar Fastighetsförmedling i nköping ser en tydlig negativ trend när det gäller marknaden för fritidshus. Det är ovanligt många fritidshus till salu just nu i kommunen. Vi brukar sällan ha över fem fritidshus ute men nu ligger åtta fritidshus ute till försäljning. Marknaden är betydligt Natten till onsdagen stals en Mercury båtmotor från en båt i offsan. juven använde en vinkelslip för att kapa låset till motorn. Utombordaren på 15 hästkrafter är värd kronor. (P) Natten till i går var det inbrott i en bil på Pärlugglegränd. n sidoruta till bilen krossades. (P) n mindre fritidsbåt sjönk vid vartkärrets hamn och läckte lite olja. äddningstjänsten la på onsdagen ut en läns för att samla upp oljan som fanns i vattnet. (P) mycket trögare än i fjol, och vi tror att det kommer att fortsätta, säger han. I nköpings kommun ligger i skrivande stund 42 fritidshus ute till försäljning, medan siffran är 14 fritidshus i Håbo. nligt ommy und beror trögheten på marknaden främst på den höjda räntan och på bolånetaket på 85 procent, som gör att många måste avstå från att köpa ett fritidshus. Även det allmänna konjunkturläget och oron runt om i världen gör att folk håller hårdare i sina pengar. Fritidshus är ju en lyxvara, som är det man drar ned på först i svåra ekonomiska tider, säger ommy und. Även Pia ndersson Ponti på Mäklarringen i nköping tror att människor prioriterar bort fritidshus vid ett sämre ekonomiskt läge, men det är ingen utveckling hon ser just nu. värtom menar hon att folks ekonomi just nu är bra, och att de därför inte behöver prioritera bort fritidshusen. Hon tror inte heller att varken den höjda räntan eller bolånetaket påverkar fritidshusköparna nämnvärt. Bestämmer man sig för att köpa fritidshus spelar det inte så stor roll, man är inte lika priskänslig då. tt det är många fritidshus till salu just nu beror till stor del på att många har väntat med att lägga ut sina fritidshus på grund av den långa vintern. Vanligtvis börjar man lägga ut sina fritidshus redan i mars, men i år har många väntat tills snön försvann, säger hon. nita Hellberg på kandia- Mäklarna i Bålsta ser en trend där fritidshus görs om till permanentboende. Det kan göra bostäderna mer lättsålda, eftersom efterfrågan på permanentboende är större. Vid en promenad med hunden i tisdags eftermiddag upptäckte en Bålstabo en tjuvgömma i närheten av Grans gårds väg. Hundägaren såg en person åka iväg med en motorcykel. var på platsen som motorcyklisten hade lämnat fanns flera plånböcker, utan kontanter i. Plånböckerna har troligen stulits. (P) Vid halvtretiden natten till i går fick räddningstjänsten rycka ut på en brand på Bangårdsgatan. Det var ett träd som brann. Någon hade tänt eld på en påse med kläder vid trädet. (P) n person som var ute och fiskade i söndags parkerade bilen i Örsundsbro under fisketuren. Någon gång på eftermiddagen eller kvällen gjorde någon ett stort hål i bilens bakruta. (P) Men om bostaden ska förbli ett fritidshus är det viktigt att inte sönderrenovera det, fritidshus ska ha en äldre charm och skicket spelar ofta mindre roll för köpare. m man renoverar till ett permanentboende är det lättare att sälja, men för fritidshus är det läget som spelar störst roll för bostadens värde, säger hon. nligt ommy und har de sjunkande priserna på fritidshus som mättes i Mäklarstatistiks undersökning förra året fortsatt även i år, och han ser hur en del fritidshus i stort sett förlorar helt i värde. tandardfritidshus i fritidshusområden har i princip inget värde just nu. Vid den här tiden på sommaren brukar fritidshusen till och med ha tagit slut, och så här många fritidshus brukar det aldrig vara till salu i juli, säger han. Under natten till onsdagen var det inbrott i ett garage vid ett fritidshus i Flakängen, orsvi. juven försökte, utan framgång, få i gång en fyrhjuling som stod i garaget. (P) I går morse kontrollerade polisen en bil på riksväg 55, på sträckan mellan Märsön och gränsen till ödermanlands län. Föraren, en 42-årig man, är misstänkt för rattfylleri. (P) n taxi läckte några liter dieselolja vid hell-macken i onsdags. ljan togs bort av räddningstjänsten eftersom man befarade att den kunde orsaka halka. (P) Just nu söker vi speciellt: lektriker, nickare, rädgårdsarbetare, Målare, Hemstädare, Fönsterputsare och Barnvakter som vill arbeta på egna villkor och tjäna extra pengar. Nya räntor ill följd av ändrade marknadsräntor justerar vi följande räntor från och med den 11 juli Inlåning Förändring procentenheter Ny ränta (%) nkla sparkontot + 0,25 1,65 Notariatkonto + 0,25 1,65 Notariatkonto, Private Banking + 0,20 1,85 IP-konto + 0,25 1,75 kogs- och upphovsmannakonto + 0,25 2,95 nkla sparkontot företag + 0,25 1,65 Företags-, koncern-, privat- och + 0,25 notariatkonto med särskilda villkor Placeringskonto jämför med ditt vanliga sparkonto Bindningstid Fast ränta (%) ffektiv årsränta (%) (per ) 3 mån 2,86 2,89 Flera bindningstider finns. Dagsaktuella räntor hittar du på seb.se Utlåning Förändring procentenheter Bolån med rörlig ränta + 0,25 ån och kontokrediter för privatpersoner + 0,25 ån och kontokrediter för företag + 0,25 Factoringkrediter + 0,25 änteändringen gäller inte inlåning och utlåning bunden till referensränta eller fast ränta. ontakta oss gärna på seb.se eller ring för personlig service dygnet runt, alla dagar.

6 Hotellet öppet i ny regi från och med 18 juni. Billiga rum, Gamla 18 mellan Bålsta och nköping. Välkomna! står det bland annat på affischen. amma affisch finns i stor mängd på byggnaderna vid det som tidigare hette ävsta motell. I dag finns inget namn. Där finns också en pil vid vägen som säger öppet. När P ringer det telefonnummer som står på affischen säger en person att hotellet är öppet, men att man inte har några gäster ännu. Men nästa dag har han ändrat sig. ffischerna var för tidigt uppsatta. Vi har inte öppnat än, och vi ska ta ned affischerna. Han som svarar heter alle, men vill inte säga mer. Jag arbetar inte här, men hjälper till. nligt alle finns en ny innehavare, en person som hyr byggnaderna i ävsta. Men den nye innehavaren av hotellet är just nu på semester i Chile. Hotellet ska alltså öppna senare i sommar. nligt alle finns 22 rum, ingen restaurant, men möjlighet att beställa en enklare frukost. P har skrivit många artiklar om ävsta motell de senaste åren. De flesta har handlat om att byggnaderna varit i mycket dåligt skick och att människor bott här under oacceptabla former, utan värme och med läckande tak. I december 2008 beslutade miljö- och byggnadsnämnden i nköping att byggnaderna inte längre fick användas. Men ägaren rustade byggnaderna under 2010 och i december i fjol upphävdes nyttjandeförbudet. Varken nköpings miljökontor eller polisen har hört talas om att det ska bli hotell i ävsta igen. För att öppna hotell måste man ha tillstånd enligt lagen om hotell- och pensionat, förklarar ars Magnusson på polisens tillståndsenhet i Uppsala. När polisen får veta att någon öppnat ett hotell brukar man skicka ett brev och påpeka att det krävs tillstånd. Men nu kanske vi skulle skicka en patrullbil, säger Magnusson. nligt miljökontoret i nköping behövs inte längre något tillstånd enligt miljölagen för att öppna hotell. Det har ocialstyrelsen tagit bort för att förenkla byråkratin för entreprenörer. Men så fort det blir fråga om att servera mat, krävs tillstånd enligt livsmedelslagen, säger oland tenebo på miljökontoret. P har också pratat med den person som ägt fastigheterna i många år. Men han vill inte kommentera hotellet. Jag har inget med det att göra längre.

7 Han fick också nej på sin begäran om undantag från strandskyddsreglerna, som han sökt i efterhand, berättar Åsa inderståhl, jurist på länsstyrelsen. obert iblom har nu möjlighet att överklaga ytterligare än gång till Mark- och miljödomstolen. På det sättet kanske han kan skjuta upp rivningarna ytterligare. Men vad jag kan se har han inte kommit med något överklagande ännu, säger inderståhl. obert iblom vill inte kommentera ärendet. Han har ytterligare ungefär en vecka på sig att överklaga. gentligen skulle byggnaderna ha varit borta för en månad sedan, den 7 juni. Men genom överklagandet och länsstyrelsens beslut har rivningsdatum flyttats fram drygt sex månader. Håbo kommun inspekterade obert ibloms fastighet i oktober förra året. Man fann då att han har byggt ett fritidshus med brygga och ett båthus på stranden och ut över vattnet. iblom hade varken sökt byggnadslov eller dispens från strandskyddet. Därför beslöt Håbo kommuns tillståndsnämnd att allt måste rivas och strandlinjen återställas som den var tidigare. Marken ska inte ha några spår efter byggnader eller rivning. Vi vände och vred på ärendet. Men det fanns inget annat rimligt beslut att fatta, sade arl- xel Boström, moderat ordförande i tillståndsnämnden efter beslutet i december. tt ärendet har ett speciellt intresse bland Håboborna, beror på att obert iblom tillhör länets rikaste personer och att hans pappa Gunnar tidigare var ordförande i både byggnadsnämnden och kommunfullmäktige. arl-xel Boström menade att om man hade godkänt ibloms byggen i efterhand, skulle man fått mycket svårt att säga nej till dispens från strandskyddet i andra fall. Nu har alltså länsstyrelsen gett Håbo kommun rätt på alla punkter. Fritidshus, båthus, brygga och alla pålar ska bort. Frågan är när? amtliga fyra storbanker har under första halvåret märkt en kraftig ökning av kunder som utför sina banktjänster genom så kallade smarta mobiltelefoner, enligt en sammanställning som gjort. wedbank rapporterar att drygt en halv miljon kunder använde bankens tjänst för smarta mobiltelefoner i juni. ch det senaste halvåret har antalet aktiva användare vuxit med 50 procent. Även Nordea uppger att antalet mobilkunder växer snabbt och stadigt. På ett år har de ökat med mer än nligt Malin liasson, chef för B:s mobila bank, är det den starka försäljningsökningen för smarta mobiltelefoner som driver bankernas mobilsatsningar. underna vänjer sig vid att sköta allt mer av vardagen genom mobilen och kräver därför så kallade appar för fler banktjänster. Intresset är enormt och ökar hela tiden. På sikt tror jag att mobilen blir det vanligaste sättet att nå banken. I går morse anmäldes en stöld från ett slakteri i egersta. n högtryckstvätt stals tidigare i juni från slakteriet. (P) Någon gång från och med i måndags till och med i onsdags har någon försökt att stjäla en båt i Husbyviken på Bryggolmen. n metallögla i motorbåtens för har klippts av. Båten har sedan lossats från bryggan och dragits upp halvvägs på land. (P) Hon har tidigare jobbat med utsatta människor och arbetar sedan åtta år för Hoppets tjärna. Nu har Vivianne målat tavlor och säljer dem på Hamnmagasinet. avlorna görs för att vi ska få in pengar, berättar hon. Vivianne kläckte idén när hon pratade med en väninna om svältande barn. Jag kom på att alla måste ha en ängel. ch så blev det: de flesta av tavlorna föreställer just änglar. Det är första gången som hon ställer ut tavlor. Jag har mest målat för att ge bort. Hon har hittills sålt två tavlor, men hoppas på fler besökare nästa vecka då många har semester. F n varg dog efter att ha blivit påkörd av en bil på riksväg 56 mellan omtakorset och Vad. Viltolyckan inträffade under torsdagseftermiddagen. Bilisten klarade sig oskadd. Vargen ska nu undersökas av tatens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. ()

8 INI ikspolisstyrelsen vill använda teknik som läser av registreringsskyltar automatiskt och söker i vägtrafikregistret. På så sätt kan polisen till exempel få veta om en bil är anmäld stulen. Men förslaget väcker kritik. Precis som med alla förslag som innebär en mer omfattande övervakningsapparat, med allt mer integritetskränkande metoder, är det bra att vara försiktig. Därför är vi skeptiska, säger Maria Ferm (MP), i riksdagens justitieutskott. () Nästan vart åttonde barn mellan 10 och 15 år kan inte simma. Det uppger deras föräldrar i en undersökning gjord av rygg-hansa, där över föräldrar tillfrågats om sina barns simkunskaper. Var fjärde förälder svarar också att deras barn inte går i simskola för att det inte behövs. Det är absolut inte bra, säger nders Wernesten på venska ivräddningssällskapet. edan 2007 finns simkunnighet med som ett av kraven i skolans läroplan. () n svensk rekordballong, stor som två Globen, sköts på torsdagsmorgonen upp från rymdbasen srange i iruna. Heliumjätten skulle följa polcirkeln till norra anada, men resan fick ett snöpligt slut. ort efter avfärd pös ballongen. Vi upptäckte att ballongen inte var stabil i höjden och tog ner den genom att göra ett kontrollerat hål i den, säger nna athsman, informationsdirektör på C. Ballongen ska nu utredas innan ett nytt försök görs. () Den svenske ambassadören Jens dlander kan ha räddat livet på de två svenska journalister som gripits i tiopien. Jag tror att det att han fanns där och hade möjlighet att snabbt ta kontakt med guvernören hade en avgörande inverkan. Många andra som var med i den gruppen gick ett annat öde till mötes, säger utrikesminister Carl Bildt (M). m svenskarna riskerade att bli avrättade vill Bildt inte kommentera. () ommaren har hittills varit en framgång för många av landets nöjesparker. ntalet besökare ökade i juni på både Gröna und, olmården och iseberg. iseberg hade i juni drygt en halv miljon besökare, vilket var en ökning med nära jämfört med juni förra året. Förutom en ny attraktion i form av uropas högsta fritt fall, lockade även konserter. Våra artister har dragit väldigt mycket folk, säger Patrik ällström, informatör på iseberg. () Irländsk nötfärs under varumärket X tra som har sålts på Coop återkallas på grund av risk för förekomst av salmonella. almonellarisken upptäcktes när stickprovskontroller gjordes i det aktuella partiet. Produkterna som återkallas är nötfärs med 10 procent fetthalt i förpackningar om respektive gram, samt nötfärs med procent fetthalt i förpackning om gram. Förpackningarna har sista förbrukningsdatum under perioden 9 13 juli. () Nästan en tredjedel av den mat vi köper hamnar i soporna. Nu rapporterar Jordbruksverket att stora mängder ätbar mat kasseras redan innan den når konsumenterna för att den är för ful. Det kan handla om allt från bröd utan den perfekta limpformen till för krokiga gurkor. Butikerna har lärt sig att det inte är någon mening att lägga fram krokiga gurkor. Det är ingen som köper dem, säger Christel Gustafsson, chef på Jordbruksverkets klimatenhet. () Det var i mars som skandalen på andbyhovs äldereboende i Norrköping uppdagades. vå undersköterskor stängdes av från sitt arbete medan en utredning om deras framtida karriärer på boendet inleddes. Duon hade praktiserat en minst sagt tveksam arbetsmetod, där de boende utöver att få spyor och nävar inpressade i munnen fick ta emot nyp och utsattes för nedsättande verbala trakasserier. Det är ett trauma för all personal. Vi har gråtit och alla har väl rannsakat sig själva. Det handlar om försvarslösa människor som nnie Johansson, riksdagsledamot från Jönköpings län, förs fram som tänkbar kandidat av 21 distrikt. Hon är dessutom uttalad favorit hos tio, enligt en rundringning som Dagens Nyheter (DN) gjort. Jag känner mig väldigt ödmjuk inför de här siffrorna och blir alldeles varm om hjärtat, säger Johansson. Hon påpekar dock att baksidan med att vara partiledare är att det inkräktar på privatlivet och att hon därför behöver några veckor till att diskutera med sin sambo innan hon bestämmer sig för att kandidera eller inte. Den avgående Centerledaren Maud lofsson är inte förvånad över det starka stödet för nnie Johansson. Nej, det är jag inte, men jag vill inte kommentera min efterträdare. Det är medlemmarna måste ha tillit till oss, säger områdeschefen va brahamsson till tidningen Folkbladet. Nu har utredningens utslag kommit en skriftlig varning. Jag tror att de har tagit till sig av de samtal man har fört med dem. ch varningen hänger över dem. Händer det något igen, så får de avsked, säger personalutskottets ordförande ars arlsson till Folkbladet. Det finns inga definitiva regler inom vården för om ett fysiskt övergrepp bör leda till avsked eller ej. Barn- och äldreminister Maria arsson menar dock att lagen som den är utformad nu är tydlig nog. Vi har en ny lagstiftning från 1 januari i år. Äldre ska behandlas med respekt och ha ett värdigt liv. ommunen måste fråga sig om man kan ge en värdig vård med den personalbesättning som man har. agen ska efterlevas, säger hon. Hade de båda undersköterskorna stulit något på jobbet så hade reglerna varit tydliga. Det är glasklart. töld får man sparken för, säger ars arlsson som poängterar att han själv tycker det är värre att slå än att stjäla. På andbyhov har personalen under våren bearbetat det inträffade i samtalsgrupper. Vi försöker stärka personalen i vad som är rätt och fel. De måste känna att de blir tagna på allvar och att det inte handlar om att skvallra på sina arbetskamrater när man berättar för chefen att man har sett något som inte står rätt till, säger verkställande områdeschefen eresa Påhlsson. som ska diskutera det. Det jag konstaterar är att vi har fantastiskt duktiga kandidater, säger lofsson. Det tror jag inte. Det är inte det som kommer att avgöra, utan det är kompetensen som kommer att avgöra. Det är viktigt att det finns många kandidater, säger lofsson. nna-arin Hatt av många sedd som nuvarande partiledaren Maud lofssons egen favorit nämns som tänkbar kandidat av tio C-distrikt. Däremot är hon inte uttalad favorit hos något distrikt, skriver DN. venska Dagbladet (vd) har också ringt runt till distrikten och i deras undersökning får barnläkaren och riksdagsledamoten nders W Jonsson nu nästan lika starkt stöd som tvåan I- och regionministern nna-arin Hatt: 15 partidistrikt nämner Jonsson och 16 nämner Hatt. Men fortfarande ligger nnie Johansson i topp i båda undersökningarna. Hon har lyskraft och är en snabbtänkt person. I dag är det i mångt och mycket så att en ledare måste tränga igenom medialt, och jag tror att hon har den förmågan, säger Gunilla Druve Jansson, ordförande i karaborg, till vd. Varken nna-arin Hatt eller nders W Jonsson har öppet sagt att de tänker kandidera. Den avgående Centerledaren Maud lofsson var känslosam inför sitt sista tal i lmedalen. När hon på sin presskonferens beskrev partiledaråren kom tårarna. Det är lite vemodigt och jag har ju lätt till gråt. Men det är skönt att hålla det sista talet, säger hon. I ett öppet brev till sin efterträdare och till allianskollegorna uppmanar Maud lofsson till att värna alliansen och de överenskommelser, särskilt energiöverenskommelsen, man gjort. ()

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Gisledagarna 2009. 29-31 maj

Gisledagarna 2009. 29-31 maj 29-31 maj Caroline af Ugglas Jessica Andersson Johan Becker från star pilots Mats Ronander Micke Rickfors Simon Norrsveden Zillah & Totte Molly Sandén - Full fart i Gislaved - Alla är hemma Snart är det

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

VAD SKULLE DU GÖRA OM DU SKULLE DÖ? Projektbeskrivning 2003-10-07

VAD SKULLE DU GÖRA OM DU SKULLE DÖ? Projektbeskrivning 2003-10-07 VAD SKULLE DU GÖRA OM DU SKULLE DÖ? Projektbeskrivning 2003-10-07 Mattias Sandström Öregrundsgatan 11/004 11559 Stockholm mattias@beauty.se 073-9344500 Vad skulle du göra om du skulle dö? Det är frågan

Läs mer

Saker jag inte gör: mjölkar kor

Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: Lever ett normalt liv som inte går ut på att ständigt försöka se honom, vara nära honom, prata med honom Tränar; andas in, andas ut, andas in, andas

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 19 Fredag 20 maj 2011 NORRBOTTEN Vargen skjuten I söndags sköts en varg i närheten av Dockasberg i Boden. Vargen var på väg in i ett område med många renar. Det var Naturvårdsverket

Läs mer

"Fucking Åmål" fyller 15 år!

Fucking Åmål fyller 15 år! "Fucking Åmål" fyller 15 år! Av Alexander Dunerfors Lukas Moodysson delar med sig av 15 saker du kanske inte visste om Sveriges bästa ungdomsfilm. Den 23 oktober 1998 hölls premiär för tonårsdramat som

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012.

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012. Namn: Johan Lindblad Födelsedatum: 1974-02-23 Adress: Värnhemsgatan 25, 621 49 Visby E-post: johan@saljhjalpen.se Mobiltelefon 072-501 89 00 Personligt brev Hej, Jag heter Johan Lindblad och jag lever

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 21 Fredag 18 juni 2010 NORRBOTTEN Vatten-pengar stoppas Många kommuner i Norrbotten får flera miljoner kronor som ersättning för förstörda marker och älvar. Men nu kan pengarna stoppas.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA

SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA TT-Lines årliga trendrapport: SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA Tema: Bilsemester med barnen, Polen som resmål & mat under semestern Tredje årgången Rapport 2014 Presenteras av TT-Line i samarbete med

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer