55:- Betongpanna Jönåker svart o tegelröd. Välkommen att testa oss!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "55:- Betongpanna Jönåker svart o tegelröd. Välkommen att testa oss!"

Transkript

1 änsstyrelsen gick på samma linje som Håbo kommun och kräver att obert iblom river sitt fritidshus, båthus och brygga i Nyckelby vid Mälaren. Men genom sin överklagan har iblom skjutit upp rivningen i minst sex månader. Han kan också överklaga länsstyrelsens beslut. ntalet osålda fritidshus har på ett år ökat med 31 procent över hela landet. amtidigt visar siffror från Mäklarstatistik att priserna på fritidshus i nköpings kommun har sjunkit med 14 procent. Vivianne lexandersson (bilden) säljer under två veckor tavlor till förmån för välgörenhetsorganisationen Hoppets stjärna som hjälper utsatta barn i utvecklingsländer. Det är mitt sätt att bidra, förklarar hon. Över fiskar har dött för Peter lmblad, som driver Vilstena fiskodling. nens vattenprover, kämpar Peter lmblad för att rensa bort nekat att de bär ansvaret. I avvaktan på svar från kommu- Han förlorar hela nästa års fiskproduktion och gör en stor fisksörjan från dammarna. ekonomisk förlust. jälv misstänker han ett utsläpp från sågverket i Heby längre upp längs Örsundaån, men sågverket har hittills för- I ltuna finns några av veriges finaste och bästa islandshästar. igfus igfusson har vunnit både M och NM flera gånger och varit två i VM. Han tävlar just nu i M med tre hästar och hoppas komma till VM i Österrike senare i sommar. agom till sommaren lanserar vi vårt snabbaste bredband någonsin. Nu kan du beställa N-abonnemang i den svindlande hastigheten 1 Gbps. Välkommen att testa oss! Betongpanna Jönåker svart o tegelröd 55:- Internetwork B Din lokala bredbandsleverantör inom data, tv och telefoni IDÉN D INNW B GVÄGN NÖPING

2 CI ÅI D FDG 8 JUI örra årets seglivade snackis i lmedalen blev Gudrun chymans sedelbränning. Åsikterna gick isär om detta främjade chymans syfte, att rikta uppmärksamheten på löneskillnader mellan kvinnor och män. I år torde vi minnas det självmordsförsök veriges ende astronaut, Christer Fuglesang, iscensatte på torget i Visby i ett för honom och många andra annat angeläget ärende. Medlet för självmordet var tiodubbel dos homeopatisk sömnmedicin. isken var dock ringa då effekten av homeopati är motbevisad in absurdum. om bekant är ju idén med homeopati att man ska få i sig inte ett ämne, utan vad som kallas ett avtryck av ett ämne. Den ursprungliga substansen späs ut tusentals gånger. å många gånger att vetenskapen trots omfattande forskning inte kunnat se någon annan effekt än placebo. Homeopaterna är därför hänvisade att köpa sin utbildning vid lärosäten där upplysningen ännu inte drabbat tron. Christer Fuglesangs intresse för frågorna är inte taget ur rymden. Han är engagerad i organisationen Vetenskap och Forskning VoFo. Den driver en hemsida där man lägger upp information och länkar om vetenskaplig metod och kontroversiella ämnen. Vidare försöker den sprida kunskap och påverka samhällsdebatten. amma dag som Fuglesang ämnade ta sitt liv inför publik skrev han en debattartikel i venska Dagbladet (7 juli). Han spådde att han skulle överleva. De som däremot lever i fara, menade Fuglesang, är patienter som rekommenderas homeopatiska medel som inte hjälper dem. onkret vill Fuglesang att det förbud som sedan tidigare råder för alternativmedicin att behandla cancer ska utökas till psykiska sjukdomar som depression och schizofreni. Han kritiserar också att så kallade antroposofiska kliniker kan ingå i offentligt finansierad vård. törre öppenhet mot alternativmedicin, vars definition i realiteten är att den är verkningslös, har också förespråkats av politiska partier som ristdemokraterna och Miljöpartiet, vilket Fuglesang kritiserar. Det kommer alltid finnas människor som av nyfikenhet eller förtvivlan vill pröva vårdformer vars effekt inte är styrkt. Dessvärre kommer det också alltid finnas människor som vill tjäna pengar och inte har kapaciteten eller orken att läsa in en riktig medicinutbildning. PIPP ch vem vet, ibland hittar en blind höna ett korn. Några av de metoder som i dag räknas som ovetenskapliga kanske kan förklaras i framtiden. Men till dess är det viktigt att alla patienter får korrekt information, på vetenskaplig basis, om vilka medel som bäst kan hjälpa dem i deras situation. Det finns därför skäl att hålla de falsifierade metoderna skilda från de med medicinsk effekt. kattepengar ska inte gå till helbrägdagörare. tt ristdemokraterna och Miljöpartiet drivit frågan om alternativmedicin politiskt är genant för dem själva. anske borde vänner av upplysningen inom bägge partierna ta itu med den frågan. Fuglesang med kamrater överlevde den tiodubbla dosen sömnmedel. DB Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går ständigt framåt och kraven på medarbetarna ökar. Det är därför mycket oroande att andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskat under lång tid. Det råder i dag betydande brist på specialistsjuksköterskor. n anledning är att vidareutbildning inte lönar sig. Beräkningar från Vårdförbundet, med hänsyn tagen till inkomstbortfall och studieskulder under utbildningstiden, visar till exempel att en vidareutbildning till distriktssköterska lönar sig först efter 26 år och en vidareutbildning till barnsjuksköterska efter 33 år. Den sjuksköterska som väljer att utbilda sig till skolsköterska kommer aldrig i kapp lönemässigt! tt Vårdförbundets exempel bygger på att specialistutbildningen är avslutad redan vid 24 års ålder gör beräkningarna än mer alarmerande. n låg utbildningspremie leder till svaga incitament att utbilda sig, men också till att människor i lägre utsträckning utbildar sig vid unga år. Detta stämmer dåligt överens med arbetslinjen och innebär stora problem för framtidens hälso- och sjukvård. edan 2003 visade en rapport från venskt Näringsliv att kvinnor som arbetar som sjuksköterska, förskolelärare och sjukgymnast förlorat på att vidareutbilda sig efter gymnasiet. För offentliganställda män ger däremot varje nytt utbildningssteg en tydlig löneökning. Utöver att vara ett problem med följder för framtidens välfärd är det således även en jämställdhetsfråga att ta på allvar. Jobbskatteavdraget har inneburit stora förändringar för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården och gjort det mer lönsamt att arbeta. n sjuksköterska som tjänar kronor i månaden har fått drygt kronor i lägre skatt per månad. lliansregeringens skattesänkningar har således bidragit mycket positivt till bättre villkor för anställda i sjukvården. Men det finns all anledning att fortsätta lyfta frågan. Problemet har nyligen behandlats av en statlig utredning, ompetens och ansvar (U 2010:65). Utredaren konstaterade bland annat att utbudet av specialistsjuksköterskor inte motsvarar vårdens efterfrågan. rsakerna är flera. fta finns de inom området för vad som ska regleras mellan arbetsmarknadens parter. Utredningen konstaterar också att vårdgivarens ansvar för verksamheten är central. Politiker ska inte lägga sig i lönebildningen. Den svenska modellen innebär att det är upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om lönen. Men någonting är allvarligt fel när många medarbetare inom välfärden känner att enda sättet för dem att göra karriär är att flytta till Norge eller Danmark. Nya Moderaterna har samtalat med många medarbetare i välfärdens verksamheter. Vi har i de samtalen träffat på engagerade medarbetare med många idéer kring hur man kan göra arbetssituationen bättre. Vi har tagit till oss av dessa synpunkter och en bärande del i vår fortsatta utveckling av välfärdspolitiken är därför ett ökat fokus på medarbetarna. De behöver större inflytande över sin arbetssituation och större möjlighet att påverka sin vardag. Det behöver dessutom vara möjligt att göra karriär, även som sjuksköterska. Detta ställer höga krav på våra offentligt finansierade välfärdsverksamheter. Det är därför på sin plats att rikta en tydlig uppmaning till förtroendevalda moderater i kommuner och landsting att ta sin del av ansvaret.

3 M ÅI var till omas indvall: ill att börja med så vill jag tacka för att du tog dig tiden till att svara, dock hade jag säkerligen likt du hoppats på ett svar ifrån polisen men det uteblev. Bänkarna blir kvar säger du. Jag anser att bänkarna ska bort och efter min insändare så var det bara två bänkar kvar istället för fem. Jag såg att de två bänkarna som fanns kvar var fastkedjade. Hur ska det hjälpa när en laglydig medborgare har tröttnat på det som pågår i parken? enast i dag satt fyra personer och rökte hasch i Fridegårdsparken. Jag går min vanliga rutt med hunden och jag gör det för att försöka hålla koll på vad som händer i parken. Jag söker inte efter problem men jag vill veta vad som händer i närområdet. Jag bor här, likt ett antal barnfamiljer, och vi har tröttnat på att ha män och kvinnor utföra sina behov i Fridegårdsparken. Parken är till för alla säger omas indvall. Ursäkta uttrycket men vem i helvete vill gå in i en park där påverkade personer är i majoritet? e det som en utmaning omas indvall. Jag vill se dig utstå detta i två år! n arbetsmiljöfråga säger du. bsolut säger jag. ra arbetare ser säkert mer än vad jag ser. I min tidigare insändare skrev jag att tar inte kommunen bort bänkarna så gör jag det. Nu flyttades bänkarna. ommer de åter så frestas jag att köra bort dem igen. llt i god anda eftersom att nköpingspolisen inte bryr sig om buslivet som utgör ett problem i Fridegårdsparken. Det låter säkert väldigt hårt, men faktum är att bänkarna måste bort och det löser sig inte med ett svar i nköpings-posten eller att såga ner en buske, utan det säger att missbrukarna ska vara där och vill vi vara i Fridegårdsparken så får man leva med det. Det är inte klokt hur nonchalant omas indvall är i sin insändare och med sitt agerande. Med det sagt så måste jag säga att de övriga parkerna är i toppskick. Jag verkligen älskar att gå igenom den. Men parken som ligger mig närmast har ett problem som polisen och kommunen blundar för. Här vill jag lägga till två saker, det ena så är det att kalla dessa personer för stökiga personer är ett väldigt politiskt uttalande och för det andra, tack så jättemycket för tiden du tog för att faktiskt svara. aknar du bänkarna? Vi boende och arbetande runt parken gör det inte. äste i lördagens P att ett sextiotal nya företag etablerat sig i nköping under de senaste fem åren. Det är väldigt positivt. Men herr rne Wåhlstedt och hans medarbetare verkar ha glömt Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Veckholm och illkyrka. Även där behövs nya företag. Fler arbetstillfällen skulle innebära ökad attraktionskraft även i kransorterna. tort C! Ibland verkar det som om ni glömt oss som bor utanför nköping. Jag har varit med om de senaste årens dystra utveckling. idigare hade vi i Fjärdhundra tillgång till postkontor, bank, försäkringskassa och behövde inte åka till ala, Heby eller nköping för klara sådana nödvändiga uppdrag. ack till spelare, ledare, domare och funktionärer som deltog på GloBallCup! ack till samarbetspartners och sponsorer för engagemang och stöd! tt särskilt tack till na-håbo idningen! Glad sommar önskar arrangörerna av GloBallCup till den person som hittade min silverkedja och lämnade den till arrangörerna på Härnevi Bymarknad. Mvh sta lofsson...till Margurit och oger sp med familj. usen sommarkramar och tack för en helt fantastiskt genomförd midsommarafton. Från nn och Gunnar nzén och alla ungdomar...till Carina och Göran för den fina ledarinsatsen under Ålandsresan. os även till discjockey Helena. nköpings Folkdansgille gm Pia och Hans-lov Wahlström

4 Jag har tappat all småfisk till nästa års produktion. Jag säljer fisk för en miljon kronor om året. Förra året sålde jag 22 ton, så det är tunga förluster, säger Peter lmblad. Han föder upp och säljer levande sättfisk, öring, röding och regnbåge, till främst sportfiskeföreningar i tockholmsområdet. På fiskodlingen har han ett tiotal dammar. För drygt en vecka sedan blev vattnet kolsvart över en natt. yrebrist orsakade av utsläpp från etra sågverk i Heby, högre upp längs Örsundaån, gissar Peter lmblad. ågverket har i tidningsartiklar förnekat att de bär ansvaret och svar från kommunens provtagning dröjer ytterligare någon vecka. Under tiden kämpar Peter lmblad för att städa upp i dammarna. De minsta fiskarna dog med en gång och flöt upp till ytan. Men de större fiskarna saknar simblåsa och sjunker först till botten, för att flyta upp till ytan efter några dagar. När Peter lmblad tillsammans med sin fru och dotter rensade dammarna på den döda fisken, hade det hunnit bli en sörja av fisklik att håva upp. Den förlorade fisken går inte att ersätta. Jag måste försöka ragga upp fiskyngel nu. Jag förlorade 25-grammare, som skulle ha varit uppe i ett kilo, och redo för försäljning, till nästa sommar. Det finns ingen chans att hitta så små yngel nu, bara sent kläckta, som kan vara redo för försäljning tidigast nästa höst. Han går fram till en av dammarna och pekar ner i vattnet. Där dog nästan all fisk, säger han, märkbart påverkad av händelsen. För en vecka sedan var vattnet kolsvart. Nu har det klarnat en aning och under ytan går det att skymta några halvtrötta regnbågar. De plaskar lite lätt när Peter lmblad slänger i några nävar av ett tuggtobaksliknande foder. edan det misstänkta utsläppet får de mindre mat än normalt. När syrehalten i vattnet sjunker, har inte fiskarna tillräckligt med syre för att kunna äta. om tur var hade de fått mindre mat än vanligt dagarna före utsläppet. Jag var bortrest och då drar jag ner på matningen, för att det ska finnas lite marginaler om det skulle hända något. Det var tur i oturen. Jag hade förmodligen haft en större förlust om jag varit hemma och matat dem som vanligt. I en av de andra dammarna simmar en ensam och slö fisk omkring strax under ytan. Nog får man dras med dödlighet ett tag till, konstaterar Peter lmblad. Han vänder sig bort från den halvdöda fisken. Man mår jävligt dåligt när fisken dör. Man har pysslat om dem ett tag, säger han. Det kan ta upp till tre veckor för den överlevande fisken, främst större och uthålligare regnbågar, att återhämta sig från pärsen. För fiskodlingen och Peter lmblads familj tar det längre tid än så. Det här är vår försörjning och det har tagit några år att bygga upp verksamheten med kundkontakter. Jag måste kunna garantera att det inte ska hända igen för att behålla kontakterna. Han hoppas på ersättning från den som visar sig bära ansvar för händelsen, och en garanti för att det inte ska ske igen. Men just nu låter jag myndigheterna jobba i lugn och ro. en ska jag göra en egen anmälan. Det är en stor apparat att slåss emot, men någon måste betala.

5 nligt bostadssajten Bovisions undersökning Fritidshusbarometern finns det just nu ovanligt många fritidshus till försäljning i verige. ntalet osålda fritidshus har på ett år ökat med 31 procent över hela landet. amtidigt visar siffror från Mäklarstatistik att priserna på fritidshus i nköpings kommun mellan juni 2009 och maj 2010 sjönk med 14 procent. ommy und på änsförsäkringar Fastighetsförmedling i nköping ser en tydlig negativ trend när det gäller marknaden för fritidshus. Det är ovanligt många fritidshus till salu just nu i kommunen. Vi brukar sällan ha över fem fritidshus ute men nu ligger åtta fritidshus ute till försäljning. Marknaden är betydligt Natten till onsdagen stals en Mercury båtmotor från en båt i offsan. juven använde en vinkelslip för att kapa låset till motorn. Utombordaren på 15 hästkrafter är värd kronor. (P) Natten till i går var det inbrott i en bil på Pärlugglegränd. n sidoruta till bilen krossades. (P) n mindre fritidsbåt sjönk vid vartkärrets hamn och läckte lite olja. äddningstjänsten la på onsdagen ut en läns för att samla upp oljan som fanns i vattnet. (P) mycket trögare än i fjol, och vi tror att det kommer att fortsätta, säger han. I nköpings kommun ligger i skrivande stund 42 fritidshus ute till försäljning, medan siffran är 14 fritidshus i Håbo. nligt ommy und beror trögheten på marknaden främst på den höjda räntan och på bolånetaket på 85 procent, som gör att många måste avstå från att köpa ett fritidshus. Även det allmänna konjunkturläget och oron runt om i världen gör att folk håller hårdare i sina pengar. Fritidshus är ju en lyxvara, som är det man drar ned på först i svåra ekonomiska tider, säger ommy und. Även Pia ndersson Ponti på Mäklarringen i nköping tror att människor prioriterar bort fritidshus vid ett sämre ekonomiskt läge, men det är ingen utveckling hon ser just nu. värtom menar hon att folks ekonomi just nu är bra, och att de därför inte behöver prioritera bort fritidshusen. Hon tror inte heller att varken den höjda räntan eller bolånetaket påverkar fritidshusköparna nämnvärt. Bestämmer man sig för att köpa fritidshus spelar det inte så stor roll, man är inte lika priskänslig då. tt det är många fritidshus till salu just nu beror till stor del på att många har väntat med att lägga ut sina fritidshus på grund av den långa vintern. Vanligtvis börjar man lägga ut sina fritidshus redan i mars, men i år har många väntat tills snön försvann, säger hon. nita Hellberg på kandia- Mäklarna i Bålsta ser en trend där fritidshus görs om till permanentboende. Det kan göra bostäderna mer lättsålda, eftersom efterfrågan på permanentboende är större. Vid en promenad med hunden i tisdags eftermiddag upptäckte en Bålstabo en tjuvgömma i närheten av Grans gårds väg. Hundägaren såg en person åka iväg med en motorcykel. var på platsen som motorcyklisten hade lämnat fanns flera plånböcker, utan kontanter i. Plånböckerna har troligen stulits. (P) Vid halvtretiden natten till i går fick räddningstjänsten rycka ut på en brand på Bangårdsgatan. Det var ett träd som brann. Någon hade tänt eld på en påse med kläder vid trädet. (P) n person som var ute och fiskade i söndags parkerade bilen i Örsundsbro under fisketuren. Någon gång på eftermiddagen eller kvällen gjorde någon ett stort hål i bilens bakruta. (P) Men om bostaden ska förbli ett fritidshus är det viktigt att inte sönderrenovera det, fritidshus ska ha en äldre charm och skicket spelar ofta mindre roll för köpare. m man renoverar till ett permanentboende är det lättare att sälja, men för fritidshus är det läget som spelar störst roll för bostadens värde, säger hon. nligt ommy und har de sjunkande priserna på fritidshus som mättes i Mäklarstatistiks undersökning förra året fortsatt även i år, och han ser hur en del fritidshus i stort sett förlorar helt i värde. tandardfritidshus i fritidshusområden har i princip inget värde just nu. Vid den här tiden på sommaren brukar fritidshusen till och med ha tagit slut, och så här många fritidshus brukar det aldrig vara till salu i juli, säger han. Under natten till onsdagen var det inbrott i ett garage vid ett fritidshus i Flakängen, orsvi. juven försökte, utan framgång, få i gång en fyrhjuling som stod i garaget. (P) I går morse kontrollerade polisen en bil på riksväg 55, på sträckan mellan Märsön och gränsen till ödermanlands län. Föraren, en 42-årig man, är misstänkt för rattfylleri. (P) n taxi läckte några liter dieselolja vid hell-macken i onsdags. ljan togs bort av räddningstjänsten eftersom man befarade att den kunde orsaka halka. (P) Just nu söker vi speciellt: lektriker, nickare, rädgårdsarbetare, Målare, Hemstädare, Fönsterputsare och Barnvakter som vill arbeta på egna villkor och tjäna extra pengar. Nya räntor ill följd av ändrade marknadsräntor justerar vi följande räntor från och med den 11 juli Inlåning Förändring procentenheter Ny ränta (%) nkla sparkontot + 0,25 1,65 Notariatkonto + 0,25 1,65 Notariatkonto, Private Banking + 0,20 1,85 IP-konto + 0,25 1,75 kogs- och upphovsmannakonto + 0,25 2,95 nkla sparkontot företag + 0,25 1,65 Företags-, koncern-, privat- och + 0,25 notariatkonto med särskilda villkor Placeringskonto jämför med ditt vanliga sparkonto Bindningstid Fast ränta (%) ffektiv årsränta (%) (per ) 3 mån 2,86 2,89 Flera bindningstider finns. Dagsaktuella räntor hittar du på seb.se Utlåning Förändring procentenheter Bolån med rörlig ränta + 0,25 ån och kontokrediter för privatpersoner + 0,25 ån och kontokrediter för företag + 0,25 Factoringkrediter + 0,25 änteändringen gäller inte inlåning och utlåning bunden till referensränta eller fast ränta. ontakta oss gärna på seb.se eller ring för personlig service dygnet runt, alla dagar.

6 Hotellet öppet i ny regi från och med 18 juni. Billiga rum, Gamla 18 mellan Bålsta och nköping. Välkomna! står det bland annat på affischen. amma affisch finns i stor mängd på byggnaderna vid det som tidigare hette ävsta motell. I dag finns inget namn. Där finns också en pil vid vägen som säger öppet. När P ringer det telefonnummer som står på affischen säger en person att hotellet är öppet, men att man inte har några gäster ännu. Men nästa dag har han ändrat sig. ffischerna var för tidigt uppsatta. Vi har inte öppnat än, och vi ska ta ned affischerna. Han som svarar heter alle, men vill inte säga mer. Jag arbetar inte här, men hjälper till. nligt alle finns en ny innehavare, en person som hyr byggnaderna i ävsta. Men den nye innehavaren av hotellet är just nu på semester i Chile. Hotellet ska alltså öppna senare i sommar. nligt alle finns 22 rum, ingen restaurant, men möjlighet att beställa en enklare frukost. P har skrivit många artiklar om ävsta motell de senaste åren. De flesta har handlat om att byggnaderna varit i mycket dåligt skick och att människor bott här under oacceptabla former, utan värme och med läckande tak. I december 2008 beslutade miljö- och byggnadsnämnden i nköping att byggnaderna inte längre fick användas. Men ägaren rustade byggnaderna under 2010 och i december i fjol upphävdes nyttjandeförbudet. Varken nköpings miljökontor eller polisen har hört talas om att det ska bli hotell i ävsta igen. För att öppna hotell måste man ha tillstånd enligt lagen om hotell- och pensionat, förklarar ars Magnusson på polisens tillståndsenhet i Uppsala. När polisen får veta att någon öppnat ett hotell brukar man skicka ett brev och påpeka att det krävs tillstånd. Men nu kanske vi skulle skicka en patrullbil, säger Magnusson. nligt miljökontoret i nköping behövs inte längre något tillstånd enligt miljölagen för att öppna hotell. Det har ocialstyrelsen tagit bort för att förenkla byråkratin för entreprenörer. Men så fort det blir fråga om att servera mat, krävs tillstånd enligt livsmedelslagen, säger oland tenebo på miljökontoret. P har också pratat med den person som ägt fastigheterna i många år. Men han vill inte kommentera hotellet. Jag har inget med det att göra längre.

7 Han fick också nej på sin begäran om undantag från strandskyddsreglerna, som han sökt i efterhand, berättar Åsa inderståhl, jurist på länsstyrelsen. obert iblom har nu möjlighet att överklaga ytterligare än gång till Mark- och miljödomstolen. På det sättet kanske han kan skjuta upp rivningarna ytterligare. Men vad jag kan se har han inte kommit med något överklagande ännu, säger inderståhl. obert iblom vill inte kommentera ärendet. Han har ytterligare ungefär en vecka på sig att överklaga. gentligen skulle byggnaderna ha varit borta för en månad sedan, den 7 juni. Men genom överklagandet och länsstyrelsens beslut har rivningsdatum flyttats fram drygt sex månader. Håbo kommun inspekterade obert ibloms fastighet i oktober förra året. Man fann då att han har byggt ett fritidshus med brygga och ett båthus på stranden och ut över vattnet. iblom hade varken sökt byggnadslov eller dispens från strandskyddet. Därför beslöt Håbo kommuns tillståndsnämnd att allt måste rivas och strandlinjen återställas som den var tidigare. Marken ska inte ha några spår efter byggnader eller rivning. Vi vände och vred på ärendet. Men det fanns inget annat rimligt beslut att fatta, sade arl- xel Boström, moderat ordförande i tillståndsnämnden efter beslutet i december. tt ärendet har ett speciellt intresse bland Håboborna, beror på att obert iblom tillhör länets rikaste personer och att hans pappa Gunnar tidigare var ordförande i både byggnadsnämnden och kommunfullmäktige. arl-xel Boström menade att om man hade godkänt ibloms byggen i efterhand, skulle man fått mycket svårt att säga nej till dispens från strandskyddet i andra fall. Nu har alltså länsstyrelsen gett Håbo kommun rätt på alla punkter. Fritidshus, båthus, brygga och alla pålar ska bort. Frågan är när? amtliga fyra storbanker har under första halvåret märkt en kraftig ökning av kunder som utför sina banktjänster genom så kallade smarta mobiltelefoner, enligt en sammanställning som gjort. wedbank rapporterar att drygt en halv miljon kunder använde bankens tjänst för smarta mobiltelefoner i juni. ch det senaste halvåret har antalet aktiva användare vuxit med 50 procent. Även Nordea uppger att antalet mobilkunder växer snabbt och stadigt. På ett år har de ökat med mer än nligt Malin liasson, chef för B:s mobila bank, är det den starka försäljningsökningen för smarta mobiltelefoner som driver bankernas mobilsatsningar. underna vänjer sig vid att sköta allt mer av vardagen genom mobilen och kräver därför så kallade appar för fler banktjänster. Intresset är enormt och ökar hela tiden. På sikt tror jag att mobilen blir det vanligaste sättet att nå banken. I går morse anmäldes en stöld från ett slakteri i egersta. n högtryckstvätt stals tidigare i juni från slakteriet. (P) Någon gång från och med i måndags till och med i onsdags har någon försökt att stjäla en båt i Husbyviken på Bryggolmen. n metallögla i motorbåtens för har klippts av. Båten har sedan lossats från bryggan och dragits upp halvvägs på land. (P) Hon har tidigare jobbat med utsatta människor och arbetar sedan åtta år för Hoppets tjärna. Nu har Vivianne målat tavlor och säljer dem på Hamnmagasinet. avlorna görs för att vi ska få in pengar, berättar hon. Vivianne kläckte idén när hon pratade med en väninna om svältande barn. Jag kom på att alla måste ha en ängel. ch så blev det: de flesta av tavlorna föreställer just änglar. Det är första gången som hon ställer ut tavlor. Jag har mest målat för att ge bort. Hon har hittills sålt två tavlor, men hoppas på fler besökare nästa vecka då många har semester. F n varg dog efter att ha blivit påkörd av en bil på riksväg 56 mellan omtakorset och Vad. Viltolyckan inträffade under torsdagseftermiddagen. Bilisten klarade sig oskadd. Vargen ska nu undersökas av tatens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. ()

8 INI ikspolisstyrelsen vill använda teknik som läser av registreringsskyltar automatiskt och söker i vägtrafikregistret. På så sätt kan polisen till exempel få veta om en bil är anmäld stulen. Men förslaget väcker kritik. Precis som med alla förslag som innebär en mer omfattande övervakningsapparat, med allt mer integritetskränkande metoder, är det bra att vara försiktig. Därför är vi skeptiska, säger Maria Ferm (MP), i riksdagens justitieutskott. () Nästan vart åttonde barn mellan 10 och 15 år kan inte simma. Det uppger deras föräldrar i en undersökning gjord av rygg-hansa, där över föräldrar tillfrågats om sina barns simkunskaper. Var fjärde förälder svarar också att deras barn inte går i simskola för att det inte behövs. Det är absolut inte bra, säger nders Wernesten på venska ivräddningssällskapet. edan 2007 finns simkunnighet med som ett av kraven i skolans läroplan. () n svensk rekordballong, stor som två Globen, sköts på torsdagsmorgonen upp från rymdbasen srange i iruna. Heliumjätten skulle följa polcirkeln till norra anada, men resan fick ett snöpligt slut. ort efter avfärd pös ballongen. Vi upptäckte att ballongen inte var stabil i höjden och tog ner den genom att göra ett kontrollerat hål i den, säger nna athsman, informationsdirektör på C. Ballongen ska nu utredas innan ett nytt försök görs. () Den svenske ambassadören Jens dlander kan ha räddat livet på de två svenska journalister som gripits i tiopien. Jag tror att det att han fanns där och hade möjlighet att snabbt ta kontakt med guvernören hade en avgörande inverkan. Många andra som var med i den gruppen gick ett annat öde till mötes, säger utrikesminister Carl Bildt (M). m svenskarna riskerade att bli avrättade vill Bildt inte kommentera. () ommaren har hittills varit en framgång för många av landets nöjesparker. ntalet besökare ökade i juni på både Gröna und, olmården och iseberg. iseberg hade i juni drygt en halv miljon besökare, vilket var en ökning med nära jämfört med juni förra året. Förutom en ny attraktion i form av uropas högsta fritt fall, lockade även konserter. Våra artister har dragit väldigt mycket folk, säger Patrik ällström, informatör på iseberg. () Irländsk nötfärs under varumärket X tra som har sålts på Coop återkallas på grund av risk för förekomst av salmonella. almonellarisken upptäcktes när stickprovskontroller gjordes i det aktuella partiet. Produkterna som återkallas är nötfärs med 10 procent fetthalt i förpackningar om respektive gram, samt nötfärs med procent fetthalt i förpackning om gram. Förpackningarna har sista förbrukningsdatum under perioden 9 13 juli. () Nästan en tredjedel av den mat vi köper hamnar i soporna. Nu rapporterar Jordbruksverket att stora mängder ätbar mat kasseras redan innan den når konsumenterna för att den är för ful. Det kan handla om allt från bröd utan den perfekta limpformen till för krokiga gurkor. Butikerna har lärt sig att det inte är någon mening att lägga fram krokiga gurkor. Det är ingen som köper dem, säger Christel Gustafsson, chef på Jordbruksverkets klimatenhet. () Det var i mars som skandalen på andbyhovs äldereboende i Norrköping uppdagades. vå undersköterskor stängdes av från sitt arbete medan en utredning om deras framtida karriärer på boendet inleddes. Duon hade praktiserat en minst sagt tveksam arbetsmetod, där de boende utöver att få spyor och nävar inpressade i munnen fick ta emot nyp och utsattes för nedsättande verbala trakasserier. Det är ett trauma för all personal. Vi har gråtit och alla har väl rannsakat sig själva. Det handlar om försvarslösa människor som nnie Johansson, riksdagsledamot från Jönköpings län, förs fram som tänkbar kandidat av 21 distrikt. Hon är dessutom uttalad favorit hos tio, enligt en rundringning som Dagens Nyheter (DN) gjort. Jag känner mig väldigt ödmjuk inför de här siffrorna och blir alldeles varm om hjärtat, säger Johansson. Hon påpekar dock att baksidan med att vara partiledare är att det inkräktar på privatlivet och att hon därför behöver några veckor till att diskutera med sin sambo innan hon bestämmer sig för att kandidera eller inte. Den avgående Centerledaren Maud lofsson är inte förvånad över det starka stödet för nnie Johansson. Nej, det är jag inte, men jag vill inte kommentera min efterträdare. Det är medlemmarna måste ha tillit till oss, säger områdeschefen va brahamsson till tidningen Folkbladet. Nu har utredningens utslag kommit en skriftlig varning. Jag tror att de har tagit till sig av de samtal man har fört med dem. ch varningen hänger över dem. Händer det något igen, så får de avsked, säger personalutskottets ordförande ars arlsson till Folkbladet. Det finns inga definitiva regler inom vården för om ett fysiskt övergrepp bör leda till avsked eller ej. Barn- och äldreminister Maria arsson menar dock att lagen som den är utformad nu är tydlig nog. Vi har en ny lagstiftning från 1 januari i år. Äldre ska behandlas med respekt och ha ett värdigt liv. ommunen måste fråga sig om man kan ge en värdig vård med den personalbesättning som man har. agen ska efterlevas, säger hon. Hade de båda undersköterskorna stulit något på jobbet så hade reglerna varit tydliga. Det är glasklart. töld får man sparken för, säger ars arlsson som poängterar att han själv tycker det är värre att slå än att stjäla. På andbyhov har personalen under våren bearbetat det inträffade i samtalsgrupper. Vi försöker stärka personalen i vad som är rätt och fel. De måste känna att de blir tagna på allvar och att det inte handlar om att skvallra på sina arbetskamrater när man berättar för chefen att man har sett något som inte står rätt till, säger verkställande områdeschefen eresa Påhlsson. som ska diskutera det. Det jag konstaterar är att vi har fantastiskt duktiga kandidater, säger lofsson. Det tror jag inte. Det är inte det som kommer att avgöra, utan det är kompetensen som kommer att avgöra. Det är viktigt att det finns många kandidater, säger lofsson. nna-arin Hatt av många sedd som nuvarande partiledaren Maud lofssons egen favorit nämns som tänkbar kandidat av tio C-distrikt. Däremot är hon inte uttalad favorit hos något distrikt, skriver DN. venska Dagbladet (vd) har också ringt runt till distrikten och i deras undersökning får barnläkaren och riksdagsledamoten nders W Jonsson nu nästan lika starkt stöd som tvåan I- och regionministern nna-arin Hatt: 15 partidistrikt nämner Jonsson och 16 nämner Hatt. Men fortfarande ligger nnie Johansson i topp i båda undersökningarna. Hon har lyskraft och är en snabbtänkt person. I dag är det i mångt och mycket så att en ledare måste tränga igenom medialt, och jag tror att hon har den förmågan, säger Gunilla Druve Jansson, ordförande i karaborg, till vd. Varken nna-arin Hatt eller nders W Jonsson har öppet sagt att de tänker kandidera. Den avgående Centerledaren Maud lofsson var känslosam inför sitt sista tal i lmedalen. När hon på sin presskonferens beskrev partiledaråren kom tårarna. Det är lite vemodigt och jag har ju lätt till gråt. Men det är skönt att hålla det sista talet, säger hon. I ett öppet brev till sin efterträdare och till allianskollegorna uppmanar Maud lofsson till att värna alliansen och de överenskommelser, särskilt energiöverenskommelsen, man gjort. ()

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

TYRESÖ RUNT. Tryggare miljö. i Tyresö strand. Kommunen startar ett

TYRESÖ RUNT. Tryggare miljö. i Tyresö strand. Kommunen startar ett 2 mars 2006 1972 2006 Ulf Looström tycker att den här rampen i yresö centrum är föredömligt bra. F: U FLL leganta lösningar i centrum et kommunala handikapprådet arbetar med att förbättra miljön i yresö

Läs mer

Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS. vägen till månen. 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv. Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner

Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS. vägen till månen. 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv. Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS vägen till månen 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner HARRYS vägen till månen 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Vem vill du ska bli årets ungdomsstipendiat? Ge förslag på din favorit! Läs mer på sparbankenenkoping.se.

Vem vill du ska bli årets ungdomsstipendiat? Ge förslag på din favorit! Läs mer på sparbankenenkoping.se. Hittills har omkring sex miljoner kronor lagts på föroreningarna vid den före detta Enköpingstvätten. Och då har man ännu inte börjat sanera området. Om det måste göras kan notan stiga till hundra miljoner.

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 fondkväll lockade många till palladium Familjer ser inte ut som förr vi hjälper dig att hitta i sakförsäkringsdjungeln från västervik

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

Joakim vet hur Tarzan blev till. Spöklik skola får stå kvar. NVP frågar ut Årets Nackabor. Svarttaxi körde på kund. SM-brons i bodybuiling

Joakim vet hur Tarzan blev till. Spöklik skola får stå kvar. NVP frågar ut Årets Nackabor. Svarttaxi körde på kund. SM-brons i bodybuiling 7 OKTOBER 2008 ÅRG 19, NR 41 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 nvp.se NACKA 10-11 NVP frågar ut Årets Nackabor KULTUR 29 Joakim vet hur Tarzan blev till NYHETER

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

Här tar vännerna farväl av Almeby

Här tar vännerna farväl av Almeby Foto: SCANPIX Nyheter sista sidan Hamrén lockar konfirmander till kyrkan Sveriges förbundskapten i fotboll, Erik Hamrén. Krönika 11 De kristna i Etiopien fick mig att tro Dogge Doggelito, kristen multikonstnär

Läs mer

DAGYBLADET. Bostadsbristen påverkar oss! Hur bostadsbrist påverkar unga + Vägen till din första bostad s.3-4. Allt om JAZZ + lite till

DAGYBLADET. Bostadsbristen påverkar oss! Hur bostadsbrist påverkar unga + Vägen till din första bostad s.3-4. Allt om JAZZ + lite till DAGYBLADET Bostadsbristen påverkar oss! Hur bostadsbrist påverkar unga + Vägen till din första bostad s.3-4 Den trendiga välgörenheten Volontärarbete blir bara mer och mer populärt bland ungdomar s.8-9

Läs mer

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi...

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... VARSEL Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... Det värsta är nog att se hur familjen påverkas. Min dotter som är sju år har inte rätt att gå på fritids längre. Sånt är

Läs mer

våldet Det tysta de allra minsta barnen mest utsatta Tema: Aga

våldet Det tysta de allra minsta barnen mest utsatta Tema: Aga Tidningen om barns rättigheter Tema: Aga Vuxnas våld mot barn ökar Emilia, 22, blev slagen hemma Libanon Rädda Barnen utbildar lärarna Det tysta våldet de allra minsta barnen mest utsatta Sista ordet:

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Drogernas nya offer två ungdomar döda

Drogernas nya offer två ungdomar döda 17 FEBRUARI 2015 ÅRG 25, NR 8 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se NÄRINGSLIV 14-15 Lokala hushåll tungt belånade NÄRINGSLIV

Läs mer

VEM KAN JAG LITA PÅ? Sanna Lundell gör dokumentär om medberoende med Ann Söderlund

VEM KAN JAG LITA PÅ? Sanna Lundell gör dokumentär om medberoende med Ann Söderlund SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 6 2014 / PRIS 40 KR MÖRDANDE REKLAM Alkoholreklamen ökar kraftigt men tillsynen haltar VÄRLDENS BARN Accent besöker gatubarnsprojekt

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet.

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Möten med INTERNET-GENERATIONEN av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Juli 2014. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Tidigare

Läs mer

Förskolor i baracker möter kritik

Förskolor i baracker möter kritik 6 SEPTEMBER 2011 ÅRG 22, NR 36 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 12-13 Högsäsong för båtstölder HAMMARBY SJÖSTAD

Läs mer

Tufft läge i skolorna rektor säger upp sig

Tufft läge i skolorna rektor säger upp sig NACKA 9 OKTOBER 2012 ÅRG 22, NR 41 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NACKA 11 Systemet satsar på hemkört KULTUR 18-19

Läs mer