55:- Betongpanna Jönåker svart o tegelröd. Välkommen att testa oss!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "55:- Betongpanna Jönåker svart o tegelröd. Välkommen att testa oss!"

Transkript

1 änsstyrelsen gick på samma linje som Håbo kommun och kräver att obert iblom river sitt fritidshus, båthus och brygga i Nyckelby vid Mälaren. Men genom sin överklagan har iblom skjutit upp rivningen i minst sex månader. Han kan också överklaga länsstyrelsens beslut. ntalet osålda fritidshus har på ett år ökat med 31 procent över hela landet. amtidigt visar siffror från Mäklarstatistik att priserna på fritidshus i nköpings kommun har sjunkit med 14 procent. Vivianne lexandersson (bilden) säljer under två veckor tavlor till förmån för välgörenhetsorganisationen Hoppets stjärna som hjälper utsatta barn i utvecklingsländer. Det är mitt sätt att bidra, förklarar hon. Över fiskar har dött för Peter lmblad, som driver Vilstena fiskodling. nens vattenprover, kämpar Peter lmblad för att rensa bort nekat att de bär ansvaret. I avvaktan på svar från kommu- Han förlorar hela nästa års fiskproduktion och gör en stor fisksörjan från dammarna. ekonomisk förlust. jälv misstänker han ett utsläpp från sågverket i Heby längre upp längs Örsundaån, men sågverket har hittills för- I ltuna finns några av veriges finaste och bästa islandshästar. igfus igfusson har vunnit både M och NM flera gånger och varit två i VM. Han tävlar just nu i M med tre hästar och hoppas komma till VM i Österrike senare i sommar. agom till sommaren lanserar vi vårt snabbaste bredband någonsin. Nu kan du beställa N-abonnemang i den svindlande hastigheten 1 Gbps. Välkommen att testa oss! Betongpanna Jönåker svart o tegelröd 55:- Internetwork B Din lokala bredbandsleverantör inom data, tv och telefoni IDÉN D INNW B GVÄGN NÖPING

2 CI ÅI D FDG 8 JUI örra årets seglivade snackis i lmedalen blev Gudrun chymans sedelbränning. Åsikterna gick isär om detta främjade chymans syfte, att rikta uppmärksamheten på löneskillnader mellan kvinnor och män. I år torde vi minnas det självmordsförsök veriges ende astronaut, Christer Fuglesang, iscensatte på torget i Visby i ett för honom och många andra annat angeläget ärende. Medlet för självmordet var tiodubbel dos homeopatisk sömnmedicin. isken var dock ringa då effekten av homeopati är motbevisad in absurdum. om bekant är ju idén med homeopati att man ska få i sig inte ett ämne, utan vad som kallas ett avtryck av ett ämne. Den ursprungliga substansen späs ut tusentals gånger. å många gånger att vetenskapen trots omfattande forskning inte kunnat se någon annan effekt än placebo. Homeopaterna är därför hänvisade att köpa sin utbildning vid lärosäten där upplysningen ännu inte drabbat tron. Christer Fuglesangs intresse för frågorna är inte taget ur rymden. Han är engagerad i organisationen Vetenskap och Forskning VoFo. Den driver en hemsida där man lägger upp information och länkar om vetenskaplig metod och kontroversiella ämnen. Vidare försöker den sprida kunskap och påverka samhällsdebatten. amma dag som Fuglesang ämnade ta sitt liv inför publik skrev han en debattartikel i venska Dagbladet (7 juli). Han spådde att han skulle överleva. De som däremot lever i fara, menade Fuglesang, är patienter som rekommenderas homeopatiska medel som inte hjälper dem. onkret vill Fuglesang att det förbud som sedan tidigare råder för alternativmedicin att behandla cancer ska utökas till psykiska sjukdomar som depression och schizofreni. Han kritiserar också att så kallade antroposofiska kliniker kan ingå i offentligt finansierad vård. törre öppenhet mot alternativmedicin, vars definition i realiteten är att den är verkningslös, har också förespråkats av politiska partier som ristdemokraterna och Miljöpartiet, vilket Fuglesang kritiserar. Det kommer alltid finnas människor som av nyfikenhet eller förtvivlan vill pröva vårdformer vars effekt inte är styrkt. Dessvärre kommer det också alltid finnas människor som vill tjäna pengar och inte har kapaciteten eller orken att läsa in en riktig medicinutbildning. PIPP ch vem vet, ibland hittar en blind höna ett korn. Några av de metoder som i dag räknas som ovetenskapliga kanske kan förklaras i framtiden. Men till dess är det viktigt att alla patienter får korrekt information, på vetenskaplig basis, om vilka medel som bäst kan hjälpa dem i deras situation. Det finns därför skäl att hålla de falsifierade metoderna skilda från de med medicinsk effekt. kattepengar ska inte gå till helbrägdagörare. tt ristdemokraterna och Miljöpartiet drivit frågan om alternativmedicin politiskt är genant för dem själva. anske borde vänner av upplysningen inom bägge partierna ta itu med den frågan. Fuglesang med kamrater överlevde den tiodubbla dosen sömnmedel. DB Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går ständigt framåt och kraven på medarbetarna ökar. Det är därför mycket oroande att andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskat under lång tid. Det råder i dag betydande brist på specialistsjuksköterskor. n anledning är att vidareutbildning inte lönar sig. Beräkningar från Vårdförbundet, med hänsyn tagen till inkomstbortfall och studieskulder under utbildningstiden, visar till exempel att en vidareutbildning till distriktssköterska lönar sig först efter 26 år och en vidareutbildning till barnsjuksköterska efter 33 år. Den sjuksköterska som väljer att utbilda sig till skolsköterska kommer aldrig i kapp lönemässigt! tt Vårdförbundets exempel bygger på att specialistutbildningen är avslutad redan vid 24 års ålder gör beräkningarna än mer alarmerande. n låg utbildningspremie leder till svaga incitament att utbilda sig, men också till att människor i lägre utsträckning utbildar sig vid unga år. Detta stämmer dåligt överens med arbetslinjen och innebär stora problem för framtidens hälso- och sjukvård. edan 2003 visade en rapport från venskt Näringsliv att kvinnor som arbetar som sjuksköterska, förskolelärare och sjukgymnast förlorat på att vidareutbilda sig efter gymnasiet. För offentliganställda män ger däremot varje nytt utbildningssteg en tydlig löneökning. Utöver att vara ett problem med följder för framtidens välfärd är det således även en jämställdhetsfråga att ta på allvar. Jobbskatteavdraget har inneburit stora förändringar för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården och gjort det mer lönsamt att arbeta. n sjuksköterska som tjänar kronor i månaden har fått drygt kronor i lägre skatt per månad. lliansregeringens skattesänkningar har således bidragit mycket positivt till bättre villkor för anställda i sjukvården. Men det finns all anledning att fortsätta lyfta frågan. Problemet har nyligen behandlats av en statlig utredning, ompetens och ansvar (U 2010:65). Utredaren konstaterade bland annat att utbudet av specialistsjuksköterskor inte motsvarar vårdens efterfrågan. rsakerna är flera. fta finns de inom området för vad som ska regleras mellan arbetsmarknadens parter. Utredningen konstaterar också att vårdgivarens ansvar för verksamheten är central. Politiker ska inte lägga sig i lönebildningen. Den svenska modellen innebär att det är upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om lönen. Men någonting är allvarligt fel när många medarbetare inom välfärden känner att enda sättet för dem att göra karriär är att flytta till Norge eller Danmark. Nya Moderaterna har samtalat med många medarbetare i välfärdens verksamheter. Vi har i de samtalen träffat på engagerade medarbetare med många idéer kring hur man kan göra arbetssituationen bättre. Vi har tagit till oss av dessa synpunkter och en bärande del i vår fortsatta utveckling av välfärdspolitiken är därför ett ökat fokus på medarbetarna. De behöver större inflytande över sin arbetssituation och större möjlighet att påverka sin vardag. Det behöver dessutom vara möjligt att göra karriär, även som sjuksköterska. Detta ställer höga krav på våra offentligt finansierade välfärdsverksamheter. Det är därför på sin plats att rikta en tydlig uppmaning till förtroendevalda moderater i kommuner och landsting att ta sin del av ansvaret.

3 M ÅI var till omas indvall: ill att börja med så vill jag tacka för att du tog dig tiden till att svara, dock hade jag säkerligen likt du hoppats på ett svar ifrån polisen men det uteblev. Bänkarna blir kvar säger du. Jag anser att bänkarna ska bort och efter min insändare så var det bara två bänkar kvar istället för fem. Jag såg att de två bänkarna som fanns kvar var fastkedjade. Hur ska det hjälpa när en laglydig medborgare har tröttnat på det som pågår i parken? enast i dag satt fyra personer och rökte hasch i Fridegårdsparken. Jag går min vanliga rutt med hunden och jag gör det för att försöka hålla koll på vad som händer i parken. Jag söker inte efter problem men jag vill veta vad som händer i närområdet. Jag bor här, likt ett antal barnfamiljer, och vi har tröttnat på att ha män och kvinnor utföra sina behov i Fridegårdsparken. Parken är till för alla säger omas indvall. Ursäkta uttrycket men vem i helvete vill gå in i en park där påverkade personer är i majoritet? e det som en utmaning omas indvall. Jag vill se dig utstå detta i två år! n arbetsmiljöfråga säger du. bsolut säger jag. ra arbetare ser säkert mer än vad jag ser. I min tidigare insändare skrev jag att tar inte kommunen bort bänkarna så gör jag det. Nu flyttades bänkarna. ommer de åter så frestas jag att köra bort dem igen. llt i god anda eftersom att nköpingspolisen inte bryr sig om buslivet som utgör ett problem i Fridegårdsparken. Det låter säkert väldigt hårt, men faktum är att bänkarna måste bort och det löser sig inte med ett svar i nköpings-posten eller att såga ner en buske, utan det säger att missbrukarna ska vara där och vill vi vara i Fridegårdsparken så får man leva med det. Det är inte klokt hur nonchalant omas indvall är i sin insändare och med sitt agerande. Med det sagt så måste jag säga att de övriga parkerna är i toppskick. Jag verkligen älskar att gå igenom den. Men parken som ligger mig närmast har ett problem som polisen och kommunen blundar för. Här vill jag lägga till två saker, det ena så är det att kalla dessa personer för stökiga personer är ett väldigt politiskt uttalande och för det andra, tack så jättemycket för tiden du tog för att faktiskt svara. aknar du bänkarna? Vi boende och arbetande runt parken gör det inte. äste i lördagens P att ett sextiotal nya företag etablerat sig i nköping under de senaste fem åren. Det är väldigt positivt. Men herr rne Wåhlstedt och hans medarbetare verkar ha glömt Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Veckholm och illkyrka. Även där behövs nya företag. Fler arbetstillfällen skulle innebära ökad attraktionskraft även i kransorterna. tort C! Ibland verkar det som om ni glömt oss som bor utanför nköping. Jag har varit med om de senaste årens dystra utveckling. idigare hade vi i Fjärdhundra tillgång till postkontor, bank, försäkringskassa och behövde inte åka till ala, Heby eller nköping för klara sådana nödvändiga uppdrag. ack till spelare, ledare, domare och funktionärer som deltog på GloBallCup! ack till samarbetspartners och sponsorer för engagemang och stöd! tt särskilt tack till na-håbo idningen! Glad sommar önskar arrangörerna av GloBallCup till den person som hittade min silverkedja och lämnade den till arrangörerna på Härnevi Bymarknad. Mvh sta lofsson...till Margurit och oger sp med familj. usen sommarkramar och tack för en helt fantastiskt genomförd midsommarafton. Från nn och Gunnar nzén och alla ungdomar...till Carina och Göran för den fina ledarinsatsen under Ålandsresan. os även till discjockey Helena. nköpings Folkdansgille gm Pia och Hans-lov Wahlström

4 Jag har tappat all småfisk till nästa års produktion. Jag säljer fisk för en miljon kronor om året. Förra året sålde jag 22 ton, så det är tunga förluster, säger Peter lmblad. Han föder upp och säljer levande sättfisk, öring, röding och regnbåge, till främst sportfiskeföreningar i tockholmsområdet. På fiskodlingen har han ett tiotal dammar. För drygt en vecka sedan blev vattnet kolsvart över en natt. yrebrist orsakade av utsläpp från etra sågverk i Heby, högre upp längs Örsundaån, gissar Peter lmblad. ågverket har i tidningsartiklar förnekat att de bär ansvaret och svar från kommunens provtagning dröjer ytterligare någon vecka. Under tiden kämpar Peter lmblad för att städa upp i dammarna. De minsta fiskarna dog med en gång och flöt upp till ytan. Men de större fiskarna saknar simblåsa och sjunker först till botten, för att flyta upp till ytan efter några dagar. När Peter lmblad tillsammans med sin fru och dotter rensade dammarna på den döda fisken, hade det hunnit bli en sörja av fisklik att håva upp. Den förlorade fisken går inte att ersätta. Jag måste försöka ragga upp fiskyngel nu. Jag förlorade 25-grammare, som skulle ha varit uppe i ett kilo, och redo för försäljning, till nästa sommar. Det finns ingen chans att hitta så små yngel nu, bara sent kläckta, som kan vara redo för försäljning tidigast nästa höst. Han går fram till en av dammarna och pekar ner i vattnet. Där dog nästan all fisk, säger han, märkbart påverkad av händelsen. För en vecka sedan var vattnet kolsvart. Nu har det klarnat en aning och under ytan går det att skymta några halvtrötta regnbågar. De plaskar lite lätt när Peter lmblad slänger i några nävar av ett tuggtobaksliknande foder. edan det misstänkta utsläppet får de mindre mat än normalt. När syrehalten i vattnet sjunker, har inte fiskarna tillräckligt med syre för att kunna äta. om tur var hade de fått mindre mat än vanligt dagarna före utsläppet. Jag var bortrest och då drar jag ner på matningen, för att det ska finnas lite marginaler om det skulle hända något. Det var tur i oturen. Jag hade förmodligen haft en större förlust om jag varit hemma och matat dem som vanligt. I en av de andra dammarna simmar en ensam och slö fisk omkring strax under ytan. Nog får man dras med dödlighet ett tag till, konstaterar Peter lmblad. Han vänder sig bort från den halvdöda fisken. Man mår jävligt dåligt när fisken dör. Man har pysslat om dem ett tag, säger han. Det kan ta upp till tre veckor för den överlevande fisken, främst större och uthålligare regnbågar, att återhämta sig från pärsen. För fiskodlingen och Peter lmblads familj tar det längre tid än så. Det här är vår försörjning och det har tagit några år att bygga upp verksamheten med kundkontakter. Jag måste kunna garantera att det inte ska hända igen för att behålla kontakterna. Han hoppas på ersättning från den som visar sig bära ansvar för händelsen, och en garanti för att det inte ska ske igen. Men just nu låter jag myndigheterna jobba i lugn och ro. en ska jag göra en egen anmälan. Det är en stor apparat att slåss emot, men någon måste betala.

5 nligt bostadssajten Bovisions undersökning Fritidshusbarometern finns det just nu ovanligt många fritidshus till försäljning i verige. ntalet osålda fritidshus har på ett år ökat med 31 procent över hela landet. amtidigt visar siffror från Mäklarstatistik att priserna på fritidshus i nköpings kommun mellan juni 2009 och maj 2010 sjönk med 14 procent. ommy und på änsförsäkringar Fastighetsförmedling i nköping ser en tydlig negativ trend när det gäller marknaden för fritidshus. Det är ovanligt många fritidshus till salu just nu i kommunen. Vi brukar sällan ha över fem fritidshus ute men nu ligger åtta fritidshus ute till försäljning. Marknaden är betydligt Natten till onsdagen stals en Mercury båtmotor från en båt i offsan. juven använde en vinkelslip för att kapa låset till motorn. Utombordaren på 15 hästkrafter är värd kronor. (P) Natten till i går var det inbrott i en bil på Pärlugglegränd. n sidoruta till bilen krossades. (P) n mindre fritidsbåt sjönk vid vartkärrets hamn och läckte lite olja. äddningstjänsten la på onsdagen ut en läns för att samla upp oljan som fanns i vattnet. (P) mycket trögare än i fjol, och vi tror att det kommer att fortsätta, säger han. I nköpings kommun ligger i skrivande stund 42 fritidshus ute till försäljning, medan siffran är 14 fritidshus i Håbo. nligt ommy und beror trögheten på marknaden främst på den höjda räntan och på bolånetaket på 85 procent, som gör att många måste avstå från att köpa ett fritidshus. Även det allmänna konjunkturläget och oron runt om i världen gör att folk håller hårdare i sina pengar. Fritidshus är ju en lyxvara, som är det man drar ned på först i svåra ekonomiska tider, säger ommy und. Även Pia ndersson Ponti på Mäklarringen i nköping tror att människor prioriterar bort fritidshus vid ett sämre ekonomiskt läge, men det är ingen utveckling hon ser just nu. värtom menar hon att folks ekonomi just nu är bra, och att de därför inte behöver prioritera bort fritidshusen. Hon tror inte heller att varken den höjda räntan eller bolånetaket påverkar fritidshusköparna nämnvärt. Bestämmer man sig för att köpa fritidshus spelar det inte så stor roll, man är inte lika priskänslig då. tt det är många fritidshus till salu just nu beror till stor del på att många har väntat med att lägga ut sina fritidshus på grund av den långa vintern. Vanligtvis börjar man lägga ut sina fritidshus redan i mars, men i år har många väntat tills snön försvann, säger hon. nita Hellberg på kandia- Mäklarna i Bålsta ser en trend där fritidshus görs om till permanentboende. Det kan göra bostäderna mer lättsålda, eftersom efterfrågan på permanentboende är större. Vid en promenad med hunden i tisdags eftermiddag upptäckte en Bålstabo en tjuvgömma i närheten av Grans gårds väg. Hundägaren såg en person åka iväg med en motorcykel. var på platsen som motorcyklisten hade lämnat fanns flera plånböcker, utan kontanter i. Plånböckerna har troligen stulits. (P) Vid halvtretiden natten till i går fick räddningstjänsten rycka ut på en brand på Bangårdsgatan. Det var ett träd som brann. Någon hade tänt eld på en påse med kläder vid trädet. (P) n person som var ute och fiskade i söndags parkerade bilen i Örsundsbro under fisketuren. Någon gång på eftermiddagen eller kvällen gjorde någon ett stort hål i bilens bakruta. (P) Men om bostaden ska förbli ett fritidshus är det viktigt att inte sönderrenovera det, fritidshus ska ha en äldre charm och skicket spelar ofta mindre roll för köpare. m man renoverar till ett permanentboende är det lättare att sälja, men för fritidshus är det läget som spelar störst roll för bostadens värde, säger hon. nligt ommy und har de sjunkande priserna på fritidshus som mättes i Mäklarstatistiks undersökning förra året fortsatt även i år, och han ser hur en del fritidshus i stort sett förlorar helt i värde. tandardfritidshus i fritidshusområden har i princip inget värde just nu. Vid den här tiden på sommaren brukar fritidshusen till och med ha tagit slut, och så här många fritidshus brukar det aldrig vara till salu i juli, säger han. Under natten till onsdagen var det inbrott i ett garage vid ett fritidshus i Flakängen, orsvi. juven försökte, utan framgång, få i gång en fyrhjuling som stod i garaget. (P) I går morse kontrollerade polisen en bil på riksväg 55, på sträckan mellan Märsön och gränsen till ödermanlands län. Föraren, en 42-årig man, är misstänkt för rattfylleri. (P) n taxi läckte några liter dieselolja vid hell-macken i onsdags. ljan togs bort av räddningstjänsten eftersom man befarade att den kunde orsaka halka. (P) Just nu söker vi speciellt: lektriker, nickare, rädgårdsarbetare, Målare, Hemstädare, Fönsterputsare och Barnvakter som vill arbeta på egna villkor och tjäna extra pengar. Nya räntor ill följd av ändrade marknadsräntor justerar vi följande räntor från och med den 11 juli Inlåning Förändring procentenheter Ny ränta (%) nkla sparkontot + 0,25 1,65 Notariatkonto + 0,25 1,65 Notariatkonto, Private Banking + 0,20 1,85 IP-konto + 0,25 1,75 kogs- och upphovsmannakonto + 0,25 2,95 nkla sparkontot företag + 0,25 1,65 Företags-, koncern-, privat- och + 0,25 notariatkonto med särskilda villkor Placeringskonto jämför med ditt vanliga sparkonto Bindningstid Fast ränta (%) ffektiv årsränta (%) (per ) 3 mån 2,86 2,89 Flera bindningstider finns. Dagsaktuella räntor hittar du på seb.se Utlåning Förändring procentenheter Bolån med rörlig ränta + 0,25 ån och kontokrediter för privatpersoner + 0,25 ån och kontokrediter för företag + 0,25 Factoringkrediter + 0,25 änteändringen gäller inte inlåning och utlåning bunden till referensränta eller fast ränta. ontakta oss gärna på seb.se eller ring för personlig service dygnet runt, alla dagar.

6 Hotellet öppet i ny regi från och med 18 juni. Billiga rum, Gamla 18 mellan Bålsta och nköping. Välkomna! står det bland annat på affischen. amma affisch finns i stor mängd på byggnaderna vid det som tidigare hette ävsta motell. I dag finns inget namn. Där finns också en pil vid vägen som säger öppet. När P ringer det telefonnummer som står på affischen säger en person att hotellet är öppet, men att man inte har några gäster ännu. Men nästa dag har han ändrat sig. ffischerna var för tidigt uppsatta. Vi har inte öppnat än, och vi ska ta ned affischerna. Han som svarar heter alle, men vill inte säga mer. Jag arbetar inte här, men hjälper till. nligt alle finns en ny innehavare, en person som hyr byggnaderna i ävsta. Men den nye innehavaren av hotellet är just nu på semester i Chile. Hotellet ska alltså öppna senare i sommar. nligt alle finns 22 rum, ingen restaurant, men möjlighet att beställa en enklare frukost. P har skrivit många artiklar om ävsta motell de senaste åren. De flesta har handlat om att byggnaderna varit i mycket dåligt skick och att människor bott här under oacceptabla former, utan värme och med läckande tak. I december 2008 beslutade miljö- och byggnadsnämnden i nköping att byggnaderna inte längre fick användas. Men ägaren rustade byggnaderna under 2010 och i december i fjol upphävdes nyttjandeförbudet. Varken nköpings miljökontor eller polisen har hört talas om att det ska bli hotell i ävsta igen. För att öppna hotell måste man ha tillstånd enligt lagen om hotell- och pensionat, förklarar ars Magnusson på polisens tillståndsenhet i Uppsala. När polisen får veta att någon öppnat ett hotell brukar man skicka ett brev och påpeka att det krävs tillstånd. Men nu kanske vi skulle skicka en patrullbil, säger Magnusson. nligt miljökontoret i nköping behövs inte längre något tillstånd enligt miljölagen för att öppna hotell. Det har ocialstyrelsen tagit bort för att förenkla byråkratin för entreprenörer. Men så fort det blir fråga om att servera mat, krävs tillstånd enligt livsmedelslagen, säger oland tenebo på miljökontoret. P har också pratat med den person som ägt fastigheterna i många år. Men han vill inte kommentera hotellet. Jag har inget med det att göra längre.

7 Han fick också nej på sin begäran om undantag från strandskyddsreglerna, som han sökt i efterhand, berättar Åsa inderståhl, jurist på länsstyrelsen. obert iblom har nu möjlighet att överklaga ytterligare än gång till Mark- och miljödomstolen. På det sättet kanske han kan skjuta upp rivningarna ytterligare. Men vad jag kan se har han inte kommit med något överklagande ännu, säger inderståhl. obert iblom vill inte kommentera ärendet. Han har ytterligare ungefär en vecka på sig att överklaga. gentligen skulle byggnaderna ha varit borta för en månad sedan, den 7 juni. Men genom överklagandet och länsstyrelsens beslut har rivningsdatum flyttats fram drygt sex månader. Håbo kommun inspekterade obert ibloms fastighet i oktober förra året. Man fann då att han har byggt ett fritidshus med brygga och ett båthus på stranden och ut över vattnet. iblom hade varken sökt byggnadslov eller dispens från strandskyddet. Därför beslöt Håbo kommuns tillståndsnämnd att allt måste rivas och strandlinjen återställas som den var tidigare. Marken ska inte ha några spår efter byggnader eller rivning. Vi vände och vred på ärendet. Men det fanns inget annat rimligt beslut att fatta, sade arl- xel Boström, moderat ordförande i tillståndsnämnden efter beslutet i december. tt ärendet har ett speciellt intresse bland Håboborna, beror på att obert iblom tillhör länets rikaste personer och att hans pappa Gunnar tidigare var ordförande i både byggnadsnämnden och kommunfullmäktige. arl-xel Boström menade att om man hade godkänt ibloms byggen i efterhand, skulle man fått mycket svårt att säga nej till dispens från strandskyddet i andra fall. Nu har alltså länsstyrelsen gett Håbo kommun rätt på alla punkter. Fritidshus, båthus, brygga och alla pålar ska bort. Frågan är när? amtliga fyra storbanker har under första halvåret märkt en kraftig ökning av kunder som utför sina banktjänster genom så kallade smarta mobiltelefoner, enligt en sammanställning som gjort. wedbank rapporterar att drygt en halv miljon kunder använde bankens tjänst för smarta mobiltelefoner i juni. ch det senaste halvåret har antalet aktiva användare vuxit med 50 procent. Även Nordea uppger att antalet mobilkunder växer snabbt och stadigt. På ett år har de ökat med mer än nligt Malin liasson, chef för B:s mobila bank, är det den starka försäljningsökningen för smarta mobiltelefoner som driver bankernas mobilsatsningar. underna vänjer sig vid att sköta allt mer av vardagen genom mobilen och kräver därför så kallade appar för fler banktjänster. Intresset är enormt och ökar hela tiden. På sikt tror jag att mobilen blir det vanligaste sättet att nå banken. I går morse anmäldes en stöld från ett slakteri i egersta. n högtryckstvätt stals tidigare i juni från slakteriet. (P) Någon gång från och med i måndags till och med i onsdags har någon försökt att stjäla en båt i Husbyviken på Bryggolmen. n metallögla i motorbåtens för har klippts av. Båten har sedan lossats från bryggan och dragits upp halvvägs på land. (P) Hon har tidigare jobbat med utsatta människor och arbetar sedan åtta år för Hoppets tjärna. Nu har Vivianne målat tavlor och säljer dem på Hamnmagasinet. avlorna görs för att vi ska få in pengar, berättar hon. Vivianne kläckte idén när hon pratade med en väninna om svältande barn. Jag kom på att alla måste ha en ängel. ch så blev det: de flesta av tavlorna föreställer just änglar. Det är första gången som hon ställer ut tavlor. Jag har mest målat för att ge bort. Hon har hittills sålt två tavlor, men hoppas på fler besökare nästa vecka då många har semester. F n varg dog efter att ha blivit påkörd av en bil på riksväg 56 mellan omtakorset och Vad. Viltolyckan inträffade under torsdagseftermiddagen. Bilisten klarade sig oskadd. Vargen ska nu undersökas av tatens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. ()

8 INI ikspolisstyrelsen vill använda teknik som läser av registreringsskyltar automatiskt och söker i vägtrafikregistret. På så sätt kan polisen till exempel få veta om en bil är anmäld stulen. Men förslaget väcker kritik. Precis som med alla förslag som innebär en mer omfattande övervakningsapparat, med allt mer integritetskränkande metoder, är det bra att vara försiktig. Därför är vi skeptiska, säger Maria Ferm (MP), i riksdagens justitieutskott. () Nästan vart åttonde barn mellan 10 och 15 år kan inte simma. Det uppger deras föräldrar i en undersökning gjord av rygg-hansa, där över föräldrar tillfrågats om sina barns simkunskaper. Var fjärde förälder svarar också att deras barn inte går i simskola för att det inte behövs. Det är absolut inte bra, säger nders Wernesten på venska ivräddningssällskapet. edan 2007 finns simkunnighet med som ett av kraven i skolans läroplan. () n svensk rekordballong, stor som två Globen, sköts på torsdagsmorgonen upp från rymdbasen srange i iruna. Heliumjätten skulle följa polcirkeln till norra anada, men resan fick ett snöpligt slut. ort efter avfärd pös ballongen. Vi upptäckte att ballongen inte var stabil i höjden och tog ner den genom att göra ett kontrollerat hål i den, säger nna athsman, informationsdirektör på C. Ballongen ska nu utredas innan ett nytt försök görs. () Den svenske ambassadören Jens dlander kan ha räddat livet på de två svenska journalister som gripits i tiopien. Jag tror att det att han fanns där och hade möjlighet att snabbt ta kontakt med guvernören hade en avgörande inverkan. Många andra som var med i den gruppen gick ett annat öde till mötes, säger utrikesminister Carl Bildt (M). m svenskarna riskerade att bli avrättade vill Bildt inte kommentera. () ommaren har hittills varit en framgång för många av landets nöjesparker. ntalet besökare ökade i juni på både Gröna und, olmården och iseberg. iseberg hade i juni drygt en halv miljon besökare, vilket var en ökning med nära jämfört med juni förra året. Förutom en ny attraktion i form av uropas högsta fritt fall, lockade även konserter. Våra artister har dragit väldigt mycket folk, säger Patrik ällström, informatör på iseberg. () Irländsk nötfärs under varumärket X tra som har sålts på Coop återkallas på grund av risk för förekomst av salmonella. almonellarisken upptäcktes när stickprovskontroller gjordes i det aktuella partiet. Produkterna som återkallas är nötfärs med 10 procent fetthalt i förpackningar om respektive gram, samt nötfärs med procent fetthalt i förpackning om gram. Förpackningarna har sista förbrukningsdatum under perioden 9 13 juli. () Nästan en tredjedel av den mat vi köper hamnar i soporna. Nu rapporterar Jordbruksverket att stora mängder ätbar mat kasseras redan innan den når konsumenterna för att den är för ful. Det kan handla om allt från bröd utan den perfekta limpformen till för krokiga gurkor. Butikerna har lärt sig att det inte är någon mening att lägga fram krokiga gurkor. Det är ingen som köper dem, säger Christel Gustafsson, chef på Jordbruksverkets klimatenhet. () Det var i mars som skandalen på andbyhovs äldereboende i Norrköping uppdagades. vå undersköterskor stängdes av från sitt arbete medan en utredning om deras framtida karriärer på boendet inleddes. Duon hade praktiserat en minst sagt tveksam arbetsmetod, där de boende utöver att få spyor och nävar inpressade i munnen fick ta emot nyp och utsattes för nedsättande verbala trakasserier. Det är ett trauma för all personal. Vi har gråtit och alla har väl rannsakat sig själva. Det handlar om försvarslösa människor som nnie Johansson, riksdagsledamot från Jönköpings län, förs fram som tänkbar kandidat av 21 distrikt. Hon är dessutom uttalad favorit hos tio, enligt en rundringning som Dagens Nyheter (DN) gjort. Jag känner mig väldigt ödmjuk inför de här siffrorna och blir alldeles varm om hjärtat, säger Johansson. Hon påpekar dock att baksidan med att vara partiledare är att det inkräktar på privatlivet och att hon därför behöver några veckor till att diskutera med sin sambo innan hon bestämmer sig för att kandidera eller inte. Den avgående Centerledaren Maud lofsson är inte förvånad över det starka stödet för nnie Johansson. Nej, det är jag inte, men jag vill inte kommentera min efterträdare. Det är medlemmarna måste ha tillit till oss, säger områdeschefen va brahamsson till tidningen Folkbladet. Nu har utredningens utslag kommit en skriftlig varning. Jag tror att de har tagit till sig av de samtal man har fört med dem. ch varningen hänger över dem. Händer det något igen, så får de avsked, säger personalutskottets ordförande ars arlsson till Folkbladet. Det finns inga definitiva regler inom vården för om ett fysiskt övergrepp bör leda till avsked eller ej. Barn- och äldreminister Maria arsson menar dock att lagen som den är utformad nu är tydlig nog. Vi har en ny lagstiftning från 1 januari i år. Äldre ska behandlas med respekt och ha ett värdigt liv. ommunen måste fråga sig om man kan ge en värdig vård med den personalbesättning som man har. agen ska efterlevas, säger hon. Hade de båda undersköterskorna stulit något på jobbet så hade reglerna varit tydliga. Det är glasklart. töld får man sparken för, säger ars arlsson som poängterar att han själv tycker det är värre att slå än att stjäla. På andbyhov har personalen under våren bearbetat det inträffade i samtalsgrupper. Vi försöker stärka personalen i vad som är rätt och fel. De måste känna att de blir tagna på allvar och att det inte handlar om att skvallra på sina arbetskamrater när man berättar för chefen att man har sett något som inte står rätt till, säger verkställande områdeschefen eresa Påhlsson. som ska diskutera det. Det jag konstaterar är att vi har fantastiskt duktiga kandidater, säger lofsson. Det tror jag inte. Det är inte det som kommer att avgöra, utan det är kompetensen som kommer att avgöra. Det är viktigt att det finns många kandidater, säger lofsson. nna-arin Hatt av många sedd som nuvarande partiledaren Maud lofssons egen favorit nämns som tänkbar kandidat av tio C-distrikt. Däremot är hon inte uttalad favorit hos något distrikt, skriver DN. venska Dagbladet (vd) har också ringt runt till distrikten och i deras undersökning får barnläkaren och riksdagsledamoten nders W Jonsson nu nästan lika starkt stöd som tvåan I- och regionministern nna-arin Hatt: 15 partidistrikt nämner Jonsson och 16 nämner Hatt. Men fortfarande ligger nnie Johansson i topp i båda undersökningarna. Hon har lyskraft och är en snabbtänkt person. I dag är det i mångt och mycket så att en ledare måste tränga igenom medialt, och jag tror att hon har den förmågan, säger Gunilla Druve Jansson, ordförande i karaborg, till vd. Varken nna-arin Hatt eller nders W Jonsson har öppet sagt att de tänker kandidera. Den avgående Centerledaren Maud lofsson var känslosam inför sitt sista tal i lmedalen. När hon på sin presskonferens beskrev partiledaråren kom tårarna. Det är lite vemodigt och jag har ju lätt till gråt. Men det är skönt att hålla det sista talet, säger hon. I ett öppet brev till sin efterträdare och till allianskollegorna uppmanar Maud lofsson till att värna alliansen och de överenskommelser, särskilt energiöverenskommelsen, man gjort. ()

9 UI fter 168 år blir söndagens nummer det allra sista, meddelade ägaren upert Murdochs son James på torsdagen. idningen kommer att tryckas utan annonser och alla intäkter ska gå till välgörande ändamål, skriver Murdoch i sitt uttalande. rsaken till nedläggningen är den avlyssningsskandal som vuxit till enorma proportioner den senaste tiden. Det har uppdagats att tidningen anlitat privatdetektiver och avlyssnat allt från mordoffers till kändisars telefoner. News of the World lever på att ställa andra mot väggen. Den misslyckades när den själv blev Världen blir ständigt bättre, framhåller FN:s generalsekreterare Ban i-moon i den årliga rapporten om arbetet med millenniemålen, åtta mål för att förbättra livet för dem som har det sämst ställt i världen till Viktiga framsteg lyfts fram av Jan liasson, en av FN:s 15 millienniemålsambassadörer och ordförande i organisationen Water id: Den extrema fattigdomen kommer att ha minskat, från 45 procent 1990 till 15 procent 2015 om dagens takt håller i sig. Miljoner fler barn går i skolan, inte minst i frika. Färre människor smittas med hiv och fler får tillgång till bromsmediciner. amtidigt är det tydligt var svårigheterna finns. tt fattigdomen minskar beror framför allt på inas och Indiens enorma ekonomiska tillväxt. I frika söder om ahara är fattigdomen mer eller mindre konstant hälften av kontinentens invånare lever i extrem fattigdom, att jämföra med 58 procent Detta trots att många afrikanska länder har en tillväxt på flera procent varje år och stora hälsosatsningar har minskat granskad, skriver James Murdoch. tt av de senaste avslöjandena var att tidningen lyssnat på en försvunnen 13-årig flickas mobilsvar och raderat meddelanden när den blev full vilket gav föräldrarna falska förhoppningar om att hon fortfarande levde. På torsdagen kom det dessutom fram att anhöriga till stupade brittiska soldater avlyssnas. Jag kommer aldrig att köpa den där tidningen igen, om det här är sant. De måste ställas inför rätta för det här, sade osa Gentle, vars son stupade i Irak 2004, till BBC. vskyn mot News of the Worlds metoder har lett till att annonsörer bojkottat tidningen och aktien för hela koncernen News Corp har fallit rejält. Draget att lägga ner tidningen, som har en upplaga på 2,8 miljoner exemplar, sänder chockvågor genom den brittiska mediebranschen. Det kommer som en fullständig överraskning, säger Michelle tanistreet, generalsekreterare för det brittiska journalistfacket, till nyhetsbyrån euters. förekomsten av malaria, tbc och mässling. Vi har bråkat i alla år med Världsbanken och Internationella valutafonden om att man inte kan mäta fattigdom på för hög nivå, säger Hans brahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. illväxttalen i frika är mycket höga, men de sker i enklaver och kommer inte majoriteten av människorna till del, framför allt inte på landsbygden, säger han och nämner Mocambique som ett tydligt exempel. nligt rapporten visar projektioner dock att fattigdomen i frika söder om ahara kan minska till under 36 procent till vårast verkar det vara att Det borde vara folk i toppen som straffas, inte vanliga arbetande journalister. Frågan är också om nedläggningen kommer att hjälpa den hårt pressade koncernen. tt döda tidningen dödar inte storyn, säger Ian Hargreaves, professor vid Cardiffs journalistskola, till euters. ndra analytiker misstänker att nedläggningen bara är en skenmanöver och att News Corp snart startar en ny söndagstidning. minska andelen kvinnor som dör till följd av graviditet samt under och efter förlossning. Det är högst osannolikt att målet om att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar kommer att nås. Det är oerhört svagt, förvånande, upprörande, säger Jan liasson. Även målet förbättrad sanitet är svårt att nå. Man vill gärna att de här målen ska nås, men på just de här två områdena ser det svårt ut. verige satsar 7,4 miljarder kronor, fördelat på tre år, särskilt på millenniemålen. tödet går till Världsbankens internationella utvecklingsfond (ID), som riktar sig till de fattigaste länderna. ibyens regim kan gömma vapen i de romerska ruinerna eptis Magna nära ripoli, enligt världskulturorganisationen Världsarv utan gränser (HWB), som oroar sig för att ruinerna kan komma till skada. (- FP) n fransk båt på väg till Gaza med tolv aktivister ombord har stoppats på reta, sedan den uppsökt hamn för att tanka. De övriga fartygen är fortfarande fast i ten. (- FP) Vitrysslands hårdföra agerande mot demonstranter och journalister väcker kritik i Moskva. Det är absolut oroande att sådana här åtgärder används mot fredliga demonstranter, säger ryska utrikesdepartementets talesman. () Beväpnad med machete och hammare höll mannen 30 dagisbarn och lärare i skräck. fter sju timmars gisslandrama sköt malaysisk polis mannen som misstänks ligga bakom ett liknande drama i våras. (- FP) n baskisk man har gripits i torbritannien i går i utredningen av en mordkomplott mot paniens kung Juan Carlos Den 44-årige mannen greps i Cambridge. (-FP) Fångvården i Western ustralia får böta två miljoner kronor sedan en 46-årig aboriginsk man avlidit under en fångtransport 2008, då det blev upp mot 50 grader varmt i det utrymme han satt i under fyra timmars färd. (-FP) Indiens textilminister Dayanidhi Maran avgår sedan polisen sagt att ministern utreds för korruption, enligt en regeringskälla. kandalen är del i en omfattande och utdragen härva i den indiska telekombranschen. (-euters) ärntekniker vid Fukushima Daini, systeranläggning till det havererade kärnkraftverket Fukushima Daiichi som ligger en mil bort, har fått slå av ett kylsystem till en reaktor, sedan gnistbildning upptäckts. (- euters)

10 N IMM... Det är ett tyst och stilla Hummelsta som möter i den soliga förmiddagstimmen. Vid den nedstängda godisbutiken har några förbipasserande stannat, de har tagit vägen genom Hummelsta för att köpa godis men får åka igen med oförrättat ärende. Vi visste inte att de hade stängt här. Det är jättetråkigt, man brukar alltid stanna här och köpa godis och dricka kaffe. nnars är Hummelsta bara ett ställe man brukade åka genom, säger Paula Porseryd som kommer från Gullspång. På den andra sidan gamla 18 är familjen Öhrn hemma. Barnen Hampus och Frida har sommarlov, och familjen ska strax åka in till nköping för att handla och gå till biblioteket. Det är skönt att trafiken genom Hummelsta har försvunnit, nu kan man ge sig av ut och cykla och promenera lättare, säger mamma va Öhrn. Frida och Hampus trivs bra i Hummelsta, de kan hitta på mycket att fylla sina sommarlovsdagar med. Vi har tältat, och badat. ch så hoppar vi studsmatta, säger de. Inte långt borta, på Borgvallens idrottsplan, leker kompisarna ebecka hlbom och William und Hjalmarsson med varsin leksaksbil. De går vanligtvis i skola i nköping, men nu på sommar lovet är de mycket i Hummelsta och hittar på saker tillsammans. nart ska vi gå ut och gå med mina hundar, jag har två stycken, berättar William. Även ebecka har en hund, men den är fortfarande bara en valp. Hon är ett år gammal. Än så länge, säger ebecka och låter sin bil rulla iväg över gräsplanen.

11

12 Den 1 juli flög Isak indgren från nköping, Wilma Befring från Bålsta, lara Dacke från nivsta, rik Holm från Uppsala och ungdomsledaren Jennifer andh från Jakobsberg till Vancouver för att lära känna barn från jordens alla hörn. olv länder har skickat varsin delegation bestående av fyra elvaåringar och en vuxen ledare. änderna som är representerade på lägret är ustralien, Brasilien, Frankrike, Jordanien, anada, ina, Mexico, Norge, verige, jeckien, yskland och U. ill det tillkommer juniorledare från Finland, Italien, urkiet, anada och U. Första helgen tillbringade den svenska delegationen i en kanadensisk familj. De fick uppleva snöbollskrig på Mount Grouse, prova på att spela lacrosse, besöka ishockeylaget Canucks arena och mycket mer. Nu väntar ett fyra veckor långt läger med fantastiska möjligheter att knyta nya kontakter och få veta mer om olika kulturer. När det är dags för den svenska delegationen att ha sin National night ska de visa hur svenskar firar midsommar och hur man dansar bugg. De ska även sjunga BB: s Mama Mia och bjuda på polkagrisar, knäckebröd med messmör, kaviar, skumbilar och nyponsoppa med mera som lokala företagare i deltagarnas hemkommuner sponsrat med. läderna de ska dansa i är verigeinspirerade och har tagits fram av delegationen. Programmet ska även framföras på en pen day, en öppen dag då Vancouvers innevånare har möjlighet att komma och besöka lägret. BGUND

13 BN

14 NÖJ Brittiska skådespelerskan lizabeth Hurley är klar för en roll i den femte säsongen av amerikanska tvserien Gossip girl, skriver Contactmusic. Hurley ska spela mediemogulen Diana Payne. lizabeths humor, intelligens och skönhet passar perfekt in i Gossip girl-världen. Vi är väldigt glada att ha henne ombord, hälsar tv-seriens producenter tephanie avage och Joshua afran i ett pressmeddelande. ( pektra) Det bästa med att spela Voldemort, enligt skådespelaren alph Fiennes, är att inte bli igenkänd på gatorna. ch det är förståeligt att han tycker det varit skönt. För under åren har det varit många skådespelare som blivit handgripligen attackerade på gatan efter att ha spelat vidriga skurkar på film. Men Fiennes går inte att känna igen bakom Voldemorts ormliknande ansikte. Det har varit en fantastisk roll och det har varit kul att spela honom, säger Fiennes. tt vara med i en Harry Potter-film innebär att man är med i någonting väldigt stort, och man blir väl omhändertagen. Det kändes som att leka. Fiennes är en av alla de brittiska toppskådespelare som varit med i Harry Potter-filmerna. Huvudpersonen själv var en mycket oerfaren ung pojke när han som elvaåring tog sig an rollen som den unge trollkarlen. Nu, åtta filmer och tio år senare, är Daniel adcliffe mång miljonär och rollen som Harry har redan fört honom ut i världen. Närmast återfinns han på Broadway där han är med i musikalen Hur man lyckas i affärer utan att egentligen anstränga sig. ch det faktum att Pottersagan nu är över innebär dubbla känslor för adcliffe. Det var mycket känslosamt när vi tog det som vi visste var den absolut sista scenen. amtidigt är det spännande, jag går in i ett nytt kapitel i mitt liv. ch att ha filmerna kan bli kul i framtiden. Mina barn kan ha dom som en dagbok över hur pappa såg ut från elva års ålder och tio år framåt, säger han. Under åren har det kommit att bli rätt mycket av mig själv i Harry. I början var jag oerfaren, jag läste bara replikerna som de var skrivna. Men efterhand kunde jag skapa mer av en karaktär. ch förhoppningsvis har jag några av Harrys kvaliteter vänskapen och närheten till vännerna, inte minst. Harry Potter och dödsrelikerna: Del 2, som har svensk premiär den 13 juli slutar med den stora striden mellan Ha rry och Voldemort och den våldsamma konfrontation var tuff att spela in. Man blir medveten om att Harry egentligen bara är ett barn som får massor av stryk. Det var skrämmande att göra scenen, säger Daniel adcliffe. ngelina Jolie och arah Jessica Parker är kvinnorna som tjänar bäst i H ollywood. Med årslöner på cirka 188 miljoner kronor toppar de Forbes magazines årliga lista över de högst betalda kvinnliga skådespelerskorna, rapporterar he Guardian. ända namn som Jennifer niston, eese Witherspoon och Julia oberts kvalar in på topp fem. Bland de tio bäst betalda finns även nya ansikten, som risten tewart från wilight-filmerna. ( pektra) I dag inleder 40-åringen ldkvarn en omfattande jubileumsturné, som kommer att pågå fram till slutet av december. I samband med turnén släpper bandet den nyinspelade singeln Fem tjänstemän. tt nytt album planeras i november. urnéplan: 8/7 Högmarsö, 9/7 öping, 12/7 Hedesunda, 13/7 jusdal, 15/7 Fårö, 16/7 arlskrona, 17/7 Gränna, 20/7 ylösand, 21/7 Helsingborg, 22/7 Falkenberg, 11-13/8 och 18/12 tockholm, 14/8 andhamn, 17/8 och 14/12 Göteborg, 18/8 Vinön, 19/8 skilstuna, 20/8 och 16/12 Norrköping, 27/8 Dalsjöfors, 30/9 almar, 1/10 Västerås, 5-8/10 Malmö, 14/10 Nyköping, 15/10 Visby, 22/10 Vara, 28/10 uleå, 29/10 rvidsjaur, 4/11 Borås, 5/11 Jönköping, 12/11 undsvall, 18/11 Örebro, 19/11 Grängesberg, 25/11 Gävle, 26/11 Bollnäs, 30/11 och 1/12 Uppsala, 2/12 ödertälje. ( pektra)

15 licia ilverstone och Christopher Walken är klara för en ny komedi. Filmen heter God behaving badly och handlar om ett ungt par som möter ett hel uppsättning gudar som lever i ett hus i New York. ilverstone gör en av huvudrollerna, Christopher Walken spelar guden Zeus. Filmen regisseras av Marc urtletaub. I övriga roller ses bland andra John urturro, bon Moss- Bachrach och haron tone. ( pektra) F Jag är överlycklig! Det är en dröm som går i uppfyllelse. Jag fick beskedet i juni och vi börjar repetera i november, så nu vill jag bara att tiden ska gå fort. Det är en av mina favoritfilmer. När jag såg den första gången då jag var åtta nio år, kände jag bara: Åh, jag ska satsa på dans! Det är en film som har hängt med länge och jag vet inte hur många gånger jag har sett den. Det är en fantastisk kärlekshistoria, där Baby och Johnny kommer från olika bakgrunder. Musiken är underbar och jag tror att många förknippar sig med Baby. Hon är stark och brinner för mänskliga rättigheter. När hon kommer till semesterorten med sin familj är hon en flicka. en upptäckter hon dansen, som utvecklar henne till en ung kvinna. å var det för mig också. Jag vet ingen som inte gillar Dirty dancing. Den har allt. Musikalen i ondon liknar filmen, men det är fler scener och publiken är mitt bland dansarna. Vår version kommer inte att bli en kopia av den i ondon, men vi behåller självklart storyn. Jag ska ju inte spela Jennifer Grey från filmen utan utveckla och göra min egen Baby. Ja, garanterat! Det är ju crescendot man väntar på. Det är lite nervöst, men jag känner mig trygg med Pascal som spelar Johnny. Det blir häftigt! F obert Wells är den första artisten som lyckats frakta upp en flygel på inesiska muren, skriver ftonbladet. I en ny påkostad video spelar pianisten på toppen av det cirka 600 mil långa mursystemet. Idén till musikvideon China moon kom efter ett framträdande i Peking förra året då obert Wells kom i kontakt med en av inas mest eftertraktade regissörer, Dai Wei. Inspelningen har ägt rum på och kring 13 av de mest berömda sevärdheterna i staden. ( pektra) eonardo DiCaprio är klar för Clint astwoods version av klassikern n stjärna föds. DiCaprio kommer att spela mot Beyoncé, som gör den kvinnliga huvudrollen. Musikalfilmen spelas in i höst. n stjärna föds, som handlar om en man med alkoholproblem som upptäcker en yngre kvinnlig talang, finns sedan tidigare i tre filmversioner. Den första, som hette kandal i Hollywood, hade premiär på 1930-talet års version med Judy Garland och James Mason är kanske den mest kända spelade ris ristofferson och Barbra treisand huvudrollerna. ( pektra) BIPPN

16 Under juli månad - badtaxi till eller från Bresse 123:- Må-fr kl Upp till 4 pers, en adress - inom 50-skyltar Gräsklippartider! trädgård Gräsklippare 37i 4.395:- 43i 5.995:- pjällgatan 29, nköping. el Öppet: Vardag 7-18, lördag 9-14 Det går fort i livet för pencer trandh. I höst ska han börja i åttan på unskapsskolan. I dag, den 8 juli 2011, premiärsänder pencers egen radiostation. Jag började tänka på idén i februari i år, berättar han. Målet var utstakat, att starta en egen kommersiell radiostation. pencer kontaktade kommunens projekt Ungt driv, visade upp sin idé på å klart jag kan-mässan i april, där han vann Drömpriset (4 000 kronor) i kategorin bästa tjänst. På mässan kom han i kontakt med företagarna Johan iesten och Joakim riksson som har hjälpt honom en del. pencer har installerat stationens studio i kommunens Ungdomens hus på andgatan. ill en början sänder adio 0171 fredagar och lördagar. ill hösten kommer tablån att utökas, avslöjar han. llra första programmet, som sänds i dag klockan 15, heter pencer trandh precis som programledaren och kanalchefen. Musikern udwig eijser kommer att vara pencers sidekick. F I första programmet kommer vi att prata om nköping, om Joar Blå och vad som finns att göra för ungdomar i nköping, berättar pencer. Den havererade Gatufestivalen kommer säkert också att avhandlas i sändningen. Programmet pencer trandh är en talkshow som lyssnarna ska kunna ringa in till. Förebilder finns. Jag har lyssnat väldigt mycket på obert schberg. Han är bra. De stora kommersiella radiostationerna bidrar också med inspiration. adiokanalen ska bli en mix i ungdomlig tappning. Det är en radio med ungdomsprofil, men äldre kan också lyssna med behållning. När P träffar pencer är han fullt uppe i manusskrivande till första sändningen. Programledaren utlovar dock spontanitet i etern. Jag tycker om att köra spontant. Utöver all annan musik som kommer att spelas i adio 0171, så kommer även pencer själv att bidra musikaliskt. Han spelar gitarr. ndra lokala förmågor har också chansen dela med sig av sina talanger. m det är några band som har demomusik får de gärna skicka in den till mig, så kan jag spela den. n präst i kara stift har tagit time out sedan han stängts av från sitt utlandsuppdrag efter en krogkväll med för mycket att dricka, uppger V 4 Nyheterna karaborg. Prästen gick på puben med en grupp män niskor som han var själavårdare för. Prästen bekräftar att det blev för mycket, men tycker att hans arbetsgivare tog i i överkant som skickade hem honom. Ärendet ligger nu på domkapitlets bord. Där inväntas utredningen från prästens arbetsgivare. () Vigselringen åkte med i säcken för tvätt, som togs för sopsäck och hämtades av sopbilen. Mannen blev förtvivlad men hans bror ringde sophämtarna, som bland tusentals säckar hittade den rätta och ringen. Först när man tänkte på det var det ju omöjligt. Men vi försökte räkna ut ungefär var säcken skulle kunna finnas, säger renhållningsarbetaren Christer Broman till vällsposten. opgubbarna blir nu hedersgäster på bröllopsdagen. ()

17 PN D 2 verige ställdes mot Irland i kvartsfinalen. I morgonens foursome spelade agström tillsammans med Johanna illström. De vann sin match, men den andra svenskduon förlorade. Det var jämnt ganska länge, men efter hål 15 kände jag att det här vinner vi, berättar Madelene agström. Inför de fem matcherna var ställningen 1 1. Där började Irland bäst. agström gick ut sist. Då var ställningen som sämst 2 4. Men verige vände snabbt. Det dröjde inte länge förrän svenskorna tog över i match efter match. agström dominerade totalt i sin match, men även hon var efter i början. Fast på hål 4 kom hon ikapp Danielle McVeigh och redan på hål 14 var matchen över. Jag spelade bra, slog fem birdies och vann något hål på par också, säger agström. amtidigt kunde Daniela Holmqvist, Nathalie Månsson och manda träng också vinna sina matcher. Även Johanna illström var nära att vinna i matchen mot eona Maguire, som under de två första dagarna var den av samtliga spelare som gjorde bäst resultat. Ja ojojoj, ja, vi peppar varandra något grymt. aget är allt. Det är helt sjuk vilken lagkänsla vi har. drenalinet bara pumpade. Vi bara ska slå dem. Vi ska vara lika grymma som mot Irland. Ja, men vi har allt att vinna och vår lagkänsla är det ingen som slår, säger agström. n överraskning under gårdagen var att Danmark slogs ut av Belgien. Mer väntat var att yskland och panien skulle vinna. U De hade aldrig spelat tora herrdagen tillsammans förut. De har spelat mot varandra, men aldrig ihop. Det var en slump att vi spelade tillsammans, men vi är kompisar och spelar tennis med varandra, förklarade de. Duon hade, förstås, en bra dag. nnars vinner man inte. fter förmiddagen var de nia med 45, två efter foursomevinnarna aymond Pettersson och Mikael Österman. Janne Pettersson och tefan Gustafsson var på plats 26 med 42. De hade en dramatisk kamp ända in i mål och längre än så. Båda konstellationerna fick resultatet 82 och särspel fick avgöra. Från en plats bredvid restaurangen där alla andra tävlande kunde se slutduellen skulle de fyra spelarna chippa mot hål 18. Närmast flaggan vann. Gustafsson/Pettersson hade en bra boll, men valby/lsson lyckades komma närmare. Njaej, men man gör ju vad man kan, förstås. Vi är inga låghandikappare, men vi har spelat bra i förhållande till vårt handikapp. De menar bestämt att någon taktik, det kan man inte tala om. Däremot kompletterar de varandra bra. Bosse slår långt, jag lyckades med inspelen, förklarar Bert-lof lsson. otalt deltog 92 lag, 184 spelare under tora herrdagen.

18 P lart att en islänning tävlar på islandshästar. Fast igfus igfusson har varit svensk medborgare sedan 2002 och hela verksamheten finns i ltuna, längst upp i norra delen av kommunen. Han är uppvuxen på Island där föräldrarna driver hästgård. Det märks. Han hanterar hästen med total självklarhet, när han visar upp Mökkvi finns inte minsta tendens till felsteg. Han värmer upp i paddocken med trav i åttor och skänkelvikningar åt båda håll ser löjligt enkelt ut. På andra sidan den lilla byvägen finns en rundbana och hagar. Där kan han rida rakt längre sträckor och visa upp en perfekt tölt. När hästen är klar får den stå på gångbandet i stallet och skrittas av flyttade igfus igfusson som 19-åring till verige. Han bodde i Västerås och ala innan han kom till ltuna för tre år sedan. Grundidén när jag kom till verige var att importera hästar från Island och sälja dem här, berättar han. Fast han har flera gånger tänkt om när det gäller verksamheten. Nu vill han satsa mer på gården i ltuna Björbo, med utbildningar, ridkurser och liknande. idigare hade han betydligt fler hästar nu är de runt ett 50-tal som hästägare betala honom för att träna. ävlingarna är också viktiga. De är en del i affärsverksamheten. Framgångar i tävlingar och avelspremieringar gör att hästarna blir eftertraktade inom aveln. värtemot till exempel travet kan hingstar som tävlar också vara i aveln. Men det är lite svårare, det gäller att hästen tänker på tävling och inte avel när det är dags, säger igfusson. Hrafnfaxi är hans stjärnhäst. igfus igfusson var bara 22 år då han tog silver i femgångskombination med Hrafnfaxi. Duon vann också många M- och NM-guld. Många av avkommorna har också presterat både på tävlingar och vid bedömningar. I M tävlar igfusson med Hrafnfaxi, hiongsten Mökkvi och valacken eiknir. Hrafnfaxi är pappa till de två andra. Nej, men då han presterar bra visar han att avelsstammen är bra. I M tävlas i tölt, fyrgång, femgång, stilpass, speedpass och passlöp. Min grej är att jag är bra på mycket, jag söker mig till femgångare med bra tölt. Framgångar i M innebär att igfus igfusson får vara med i VM i Österrike senare i sommar. Det är väldigt öppet, det finns ingen given segrare. Det vore roligt att vara med där om det känns att vi har stora chanser. Jag har ju varit med några gånger så jag ställer inte upp om jag tror att det inte blir mer än bara uttagningar för oss. Fast hur det än blir åker han till VM. m inte för att tävla så för att ha hästar med i avelspremieringen. Det finns inga stora prispengar i vår sport så det är i aveln man kan få betalt för jobbet man lagt ner.

19 F De köpte gården i ltuna i fjol. De köpte den av igfus igfusson (se artikel härintill). undin och Brumpton vill driva verksamheten som ett team, som ett racingteam i biltävlingar, jämför han. De bodde i Finland 2009 och skapade sig ett gott renommé där. atie Brumpton är finska, men har engelsk pappa (därav det engelskklingande namnet). I teamet finns också blott 15-åriga Freya Väyrynen, som bor i Finland. Både hon och atie Brumpton, 21, ska delta i M, teamet har tre hästar med där. De har båda förhoppningar att tas ut i det finska landslag som ställer upp i VM för islandshästar. Vi tror att atie är i praktiken klar för landslaget och jag tror starkt på Freya också, säger Daniel undin.

20 W el. el urovironment B el el el UN VÄÅUN H VÄ DU BIN el Cykel, fritid, verkstad. el ungsgatan BMD uto ervice yrkogatan 1 el el el el el el el WB nickeri el el el Bilforum yrkog. 12, tel aab pel ubaru Mazda el Myrangatan 11. el M i Mälardalen B VIG NÄM VIVUDJ eese Handelsträdgård el el orggatan 24. el allad & ånt obak Mästergatan 1, Bilk 00. Bro orggatan 17B el el. el yl & vätt pec. kebygatan 1. el riksgatan Måleributik med heminredning Färgnyans ungsgatan 15 el Ungdomar under 16 år fri entré ntré: 50:- Nyberg Motor eftr. B el el , , ördag 9/7 kl Herrar -partacus öndag 10/7 kl Damer -ugi BIVÅD ördag 9/7 kl Damer -Malmö Pingvin el el UGBY M-IN allbacksv. 11. el W lansfast.se/enkoping W BUIN W nköping ungsgatan W el W maja j ocialdemokraterna Fair Play el W na emtvätt & krädderi Fastighetsskötsel och förvaltning Åkerbyg. 11 el ungsg. 19 CIY el el el ennwalls l & arm nköping Håbo el el Matchsponsorer nköping, tel el el el nköpings Bilvård el el omgatan 6. el veriges närmaste köksutställning el nköpings Gräsmattor el Flora Fjärdhundragatan Division örsystem Division limatsystem = :¼?8=6B?>BC4 = W orggatan 8, nköping. el el aPV ' Yd[X!

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest B

SVENSKA Inplaceringstest B SVENSKA Inplaceringstest B Vilket av de fyra alternativen är rätt? Exempel: Svar: Har du tidningen idag? A läsa B läst C läser D läste B är rätt 1. Stina tycker att hus är vackert. A sitt B hennes C sin

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012.

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012. Namn: Johan Lindblad Födelsedatum: 1974-02-23 Adress: Värnhemsgatan 25, 621 49 Visby E-post: johan@saljhjalpen.se Mobiltelefon 072-501 89 00 Personligt brev Hej, Jag heter Johan Lindblad och jag lever

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 april - söndag 10 april

barnhemmet i muang mai söndag 3 april - söndag 10 april barnhemmet i muang mai söndag 3 april - söndag 10 april Intresset för lektioner i svenska och engelska tog oss på sängen. Vi har nu drygt 90 barn och tonåringar som anmält sitt intresse, vilket ställde

Läs mer

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas.

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas. Frågor Noa på taket av Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. NOA PÅ TAKET på taket ISBN 978-91-86651-97-8 www.hegas.se noa_paa_taket_oms.indd 1

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Kärleken gör dig hel

Kärleken gör dig hel Kärleken gör dig hel Jag frågade den där kallaste torsdagen i februari, vad är kärlek? Det hade bildats rimfrost på mina fönsterrutor den här morgonen och jag tittade inte ens på termometern innan jag

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010!

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Allt började med att jag sålde min 51:a T 1 lilljulafton 2009. Att jag sålde den efter nästan 15 år i min ägo berodde mycket

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

SILENT BOOKS PÅ RYDAHOLMS SKOLA och RYDAHOLMS BIBLIOTEK Rydaholm, Värnamo / KREATIVT KAOS I RYDAHOLM

SILENT BOOKS PÅ RYDAHOLMS SKOLA och RYDAHOLMS BIBLIOTEK Rydaholm, Värnamo / KREATIVT KAOS I RYDAHOLM SILENT BOOKS PÅ RYDAHOLMS SKOLA och RYDAHOLMS BIBLIOTEK Rydaholm, Värnamo 2017-04-27 / 05-04 KREATIVT KAOS I RYDAHOLM I samarbete med Värnamo Internationella vänner, http://internationellavanner.se/, ska

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer