DOM Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-11-16 Göteborg"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM Göteborg Mål nr B Dok.Id ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Gisela Sjövall Åklagarkammaren i Halmstad Motparter (Målsägande) 1. Anna-Lisa Appelqvist Torstorp 103 Sågen, Grimeton 2. Ulla Bencker Näsbychaussén 92 Lgh 1101, Kristianstad 3. Elsie Bernhard Oxledsvägen 39 Lgh 1102, Sävedalen 4. Ulla Brandin Prästvägen 860, Romelanda 5. Evy Engstrand Västra Backgatan 12, Älmhult 6. Inger Eriksson Lidegårdsvägen 10, Partille 7. Margareta Eriksson Tegelbruksgatan 6 B Lgh 1001, Ängelholm 8. Anna-Lisa Hellmer Kronborgsvägen 13 B Lgh 1103, Malmö 9. Karin Hemlin Bäckgatan 19 Lgh 1203, Varberg 10. Matti Husgafvel Karlsberg, Lyserna 3, Rolfstorp 11. Sonja Hård Vårvädersgatan 11 Lgh 1204, Göteborg 12. Ellis Jakobsen Höstvädersgatan 47 Lgh 1101, Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Margareta Jakobsson Ögärdsvägen 9, Viskafors 14. Kerstin Johansson Nissagatan 47, Åled 15. Margit Jönsson Sockengatan 16 B Lgh 1004, Helsingborg 16. Ingeborg Karlsson Inägogatan 17 A Lgh 1001, Göteborg 17. Siv Larsson Lundbyvägen 48 C Lgh 1002, Gråbo 18. Hilde Loeskow Nattviolsvägen 4, Stenungsund 19. Ingela Lomberg Tanneskärsgatan 175, Västra Frölunda 20. Inga-Maja Nilsson Österängsgatan 24, Halmstad 21. Ingegärd Nilsson Lyckevägen 11, Knislinge 22. Inger Nilsson Plommonvägen 11, Mellbystrand 23. Ingegärd Nyström Oluff Nilssons Väg 20 Lgh 1801, Partille 24. Birgit Olsson Göteborgsvägen 53 A Lgh 1201, Lilla Edet 25. Barbro Svensson Spånkullen 11 Lgh 1302, Göteborg 26. Siv Svensson Kullmans Gata 3, Vårgårda 27. Karsten Sörensen Västagatan 19 I, Billesholm Ombud och målsägandebiträde för 1-27: Advokaten Mia Sandros

3 3 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Västra Hamngatan 18, Göteborg 28. Entercard Sverige AB, Stockholm 29. Ikano Bank AB Box 717, Älmhult 30. Trygg-Hansa Försäkrings AB, Box 800, Sundsvall 31. Nordea Bank AB, c/o Kortservice AB, B 78, Stockholm 32. SEB Kort, Kortreklamationer, Stockholm företrädda av åklagaren Klagande och motpart (Tilltalad) Kristian Jansson, Medborgare i Slovakien Frihetsberövande: Häktad adress saknas Offentlig försvarare: Advokaten Thomas Evenås Box 5052, Göteborg SAKEN Grov stöld m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten med tillämpning av 34 kap. 1 första stycket 2 och 4 första stycket brottsbalken bestämmer fängelsestraffets längd till 4 år 3 månader och förklarar tidigare villkorligt medgiven frihet helt förverkad (Kristianstads tingsrätt, dom den 17 mars 2010, B 444/10). Kristian Jansson ska stanna kvar i häkte tills hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Thomas Evenås tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav

4 4 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Mia Sandros tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete och kr för mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden för försvararen, den tidigare förordnade offentlige försvararen och målsägandebiträdet.

5 5 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Kristian Jansson har yrkat att hovrätten helt ogillar åtalet och till följd därav all mot honom förd skadeståndstalan, i andra hand bedömer gärningarna enligt åtalspunkterna 26 och som stöld av normalgraden och väsentligt nedsätter strafftiden. Slutligen har Kristian Jansson yrkat att hovrätten under alla förhållanden upphäver utvisningsförordnandet. Åklagaren har anslutningsvis yrkat att hovrätten skärper straffet och förbjuder Kristian Jansson att återvända till riket utan tidsbegränsning. Part har motsatt sig motparts ändringsyrkanden. Åklagaren har justerat åtalspunkten 4 på så sätt att och Lisien Jansson och tillsammans och i samråd eller samförstånd utgått och åtalspunkten 15 på så sätt att Vårväderstorget ersatts med Wieselgrensplatsen. I hovrätten har vidare framkommit att vad som på sidan 15 i tingsrättens dom angetts om justeringen avseende åtalspunkten 17 rätteligen ska vara åtalspunkten 19. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Beträffande de åtalspunkter som prövas i denna dom har i hovrätten samma bevisning som vid tingsrätten åberopats varvid videoförhören med de vid tingsrätten hörda personerna spelats upp; dock har för de gärningar som Kristian Jansson vidgått att han utfört men gjort så p.g.a. nöd i stället vissa i domen antecknade berättelser föredragits. Detta gäller Anders Gunnarssons, Anna-Lisa Appelqvists, Barbro Svenssons och Siv Svenssons utsagor (åtalspunkterna 10, 17, och 39). Vad som förekommit hovrätten leder inte till några andra överväganden och slutsatser än dem tingsrätten gjort. I likhet med tingsrätten anser alltså också hovrätten att det är bevisat att Kristian Jansson begått de gärningar som är föremål för hovrättens prövning och vidare att invändningen om nöd baserad på ryska maffians agerande inte förtjänar avseende.

6 6 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Det av Kristian Jansson tillämpade tillvägagångssättet där scenariot regelmässigt varit det att han tillgripit väskan/plånboken under det att en medgärningsman distraherat målsäganden innebär att hovrätten anser att även de gärningar som avsett föremål som tillfälligt placerats på en rullator eller i en kundvagn visar prov på sådan brottslig företagsamhet som får anses särskilt farlig och som innebär att samtliga tillgrepp bör bedömas som grova stölder. Den 11 april 2005 dömdes Kristian Jansson av hovrätten över Skåne och Blekinge för sju grova stölder och fyra fall av bedrägeri. Stöldbrottsligheten avsåg tillgrepp av plånböcker som målsägandena, i flera fall äldre kvinnor, burit på sig eller haft i sin omedelbara närhet. Påföljden bestämdes till fängelse 2 år 6 månader. Vidare förordnades om utvisning med förbud att återvända till riket före den 16 februari Den 31 oktober 2008 dömdes Kristian Jansson av Kristianstads tingsrätt för grov stöld vid tre tillfällen samt för bedrägeri och försök till bedrägeri. Stöldbrotten avsåg tillgrepp av plånböcker som målsägandena hade burit på sig eller haft i sin omedelbara närhet. Påföljden bestämdes till fängelse 1 år 3 månader. Kristian Jansson utvisades med förbud att återvända till riket före den 16 februari 2015 (dvs. samma datum som vid föregående domstillfälle). Som tingsrätten angett dömdes Kristian Jansson av Kristianstads tingsrätt den 17 mars 2010 för stöld och brott mot utlänningslagen till fängelse fem månader varjämte en villkorligt medgiven frihet om fem månader förklarades helt förverkad och förordnades ånyo om utvisning, denna gång med förbud att återvända före den 17 mars Brottsligheten avsåg bl.a. tillgrepp av en plånbok som en målsägande tillfälligt hade lämnat utan tillsyn i samband med ett besök i en affär. Kristian Jansson frigavs villkorligt från straffet den 18 september 2010 med en återstående strafftid om 3 månader 10 dagar. Prövotiden utgick den 18 september Kristian Jansson har nu övertygats om att ha gjort sig skyldig till 30 grova stölder, fem bedrägerier och brott mot utlänningslagen. Vad avser straffvärdet för vart och ett av tillgreppsbrotten gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten. Hovrätten anser att straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till fängelse 4 år.

7 7 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Vid påföljdsbestämningen ska också beaktas det förhållandet att de gärningar Kristian Jansson nu övertygats om innebär att han i förhållande till tidigare domar återfallit i likartad brottslighet med endast den skillnaden att det denna gång rör sig om avsevärt fler fall av grova stölder jämfört med tidigare. De gärningar som omfattas av åtalspunkterna 1, 9-12, och 40 har begåtts under den prövotid som löpte till följd av Kristianstads tingsrätts dom den 17 mars Särskilda skäl som talar mot förverkande föreligger inte varför den villkorligt medgivna friheten om 3 månader 10 dagar helt ska förverkas. Det förhållandet att Kristian Jansson återfallit i likartad men allvarligare och mer omfattande brottslighet är inte tillräckligt beaktat genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. Förhållandet ska därför i enlighet med bestämmelsen i 29 kap. 4 brottsbalken även beaktas i en skärpande riktning vid straffmätningen (prop. 2009/2010:147 s. 33). Återfallet talar för att strafftiden borde bestämmas till 4 år 9 månader. Tillsammans med förverkandet av den villkorligt medgivna friheten är således utgångspunkten att Kristian Jansson skulle avtjäna en strafftid om ca 5 år. Vid straffmätningen ska dock också skälig hänsyn tas till det men Kristian Jansson drabbas av till följd av det utvisningsförordnande som hovrätten liksom tingsrätten anser ska meddelas. Det saknas skäl frångå vad tingsrätten bestämt om för hur lång tid återreseförbudet ska gälla. Det men som Kristian Jansson drabbas av utgörs främst av att han under den tid som återreseförbudet kommer att gälla inte får besöka sina i Sverige boende föräldrar och syskon. Däremot kommer han inte att som en följd av utvisningsförordnandet i denna dom, registreras på den s.k. spärrlistan och vara förhindrad att uppehålla sig i någon annan EU-stat än Slovakien, vilket försvaret gjort gällande. Anledningen till att han inte kommer att bli föremål för någon sådan registrering utgörs av att han är medborgare i Slovakien, en stat som är medlem i EU och som deltar i Schengensamarbetet (se Avtal om Sveriges anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet, SÖ 1998:49, s. 13 och 49 samt prop. 1999/2000:64, s. 130). På grund av det men som utvisningen kommer att innebära för Kristian Jansson bör strafftiden sättas ned med 6 månader.

8 8 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 DOM B Med beaktande av de redovisade övervägandena bör fängelsestraffets längd bestämmas till 4 år 3 månader. Vid den gjorda bedömningen i skuldfrågan har Kristian Jansson inte påkallat någon prövning av de av tingsrätten utdömda skadestånden. Hovrätten anser att risken för fortsatt brottslighet och flyktfaran motiverar att Kristian Jansson fortsatt ska vara häktad. Mia Sandros har begärt ersättning för arbete under 43 timmar. Hon var kallad att närvara under sex förhandlingsdagar. Vid den första förhandlingsdagen den 18 oktober, en torsdag, visade det sig att Mia Sandros inte behövde vara närvarande under den fortsatta huvudförhandlingen, som var planerad att äga rum den 19 och 22 oktober samt den 6, 8 och 14 november, varför hon lämnade förhandlingen. Hovrätten anser att Mia Sandros får anses skäligen gottgjord med en ersättning om sex timmar per dag, i stället för yrkade åtta timmar per dag under tre dagar, avseende den 18, 19 och 22 oktober, dvs. med en total ersättning uppgående till kr för 37 timmar. ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 14 december 2012 I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Katarina Påhlsson, hovrättsrådet Bengt von Reis, f.d. kammarrättslagmannen Lisbeth Edlund samt nämndemännen Björn Lansinger och Jörgen Knudtzon. AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga 72

9 Bilaga A DOM Mål nr B meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Gisela Sjövall Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad 1. Målsägande Margareta Eriksson Tegelbruksgatan 6 B Lgh ÄNGELHOLM Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 2. Anna-Lisa Hellmer Kronborgsvägen 13 B Lgh MALMÖ Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 3. Ingeborg Karlsson Inägogatan 17 A Lgh GÖTEBORG Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 4. Siv Larsson Lundbyvägen 48 C Lgh GRÅBO Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 121 Östra Långgatan måndag - fredag Varberg E-post: 08:00-16:30

10 DOM B Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 5. Greta Lindskog Österängsgatan 6 Lgh HALMSTAD Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 6. Birgit Olsson Göteborgsvägen 53 A Lgh LILLA EDET Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg Tilltalad Lisien Jansson, Frihetsberövande: Häktad Spannmålsgatan 3 Lgh Hyllinge Offentlig försvarare: Advokat Anders Roy Anders Roy Advokatbyrå AB Kungsgatan Varberg DOMSLUT Begångna brott Grov stöld Lagrum 8 kap 4 brottsbalken

11 DOM B Påföljd m.m. Fängelse 1 år 6 månader Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Följande åtal ogillas 1. Grov stöld Åtalspunkten 2 2. Grov stöld Åtalspunkten 4 3. Grov stöld Åtalspunkten 7 Skadestånd Lisien Jansson ska solidariskt med Kristian Jansson utge skadestånd till Margareta Eriksson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 augusti 2011 till dess betalning sker. Lisien Jansson ska solidariskt med Kristian Jansson utge skadestånd till Anna-Lisa Hellmer med 360 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 2 juni 2012 till dess betalning sker. Lisien Jansson ska solidariskt med Kristian Jansson utge skadestånd till Siv Larsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2012 till dess betalning sker. Lisien Jansson ska solidariskt med Kristian Jansson utge skadestånd till Birgit Olsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 mars 2012 till dess betalning sker. Greta Lindskogs skadeståndsyrkande ogillas. Ingeborg Karlssons skadeståndsyrkande ogillas. Häktning m.m. Lisien Jansson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Anders Roy tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Mia Sandros tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, 535 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

12 DOM Mål nr B meddelad i Varberg 4 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Gisela Sjövall Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad 1. Målsägande Anna-Lisa Appelqvist Torstorp 103 Sågen GRIMETON Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 2. Ulla Bencker Näsbychaussén 92 Lgh Kristianstad Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 3. Elsie Bernhard Oxledsvägen 39 Lgh Sävedalen Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 4. Ulla Brandin Prästvägen ROMELANDA Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 121 Östra Långgatan måndag - fredag Varberg E-post: 08:00-16:30

13 DOM B Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 5. Evy Engstrand Västra Backgatan Älmhult Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg EnterCard Sverige AB Stockholm Inger Ericzon Lidegårdsvägen Partille Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 8. Margareta Eriksson Tegelbruksgatan 6 B Lgh ÄNGELHOLM Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 9. Anna-Lisa Hellmer Kronborgsvägen 13 B Lgh MALMÖ

14 DOM B Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 10. Karin Hemlin Bäckgatan 19 Lgh VARBERG Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 11. Matti Husgafvel Karlsberg Lyserna Rolfstorp Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 12. Sonja Hård Vårvädersgatan 11 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 13. Ikano Bank AB Box Älmhult Företrädd av åklagaren

15 DOM B Ellis Jakobsen Höstvädersgatan 47 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 15. Margareta Jakobsson Ögärdsvägen Viskafors Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 16. Kerstin Johansson Nissagatan ÅLED Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 17. Anna Jönsson Hallanäsgatan 7 B FALKENBERG Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 18. Margit Jönsson Sockengatan 16 B Lgh HELSINGBORG

16 DOM B Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 19. Ingeborg Karlsson Inägogatan 17 A Lgh GÖTEBORG Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 20. Siv Larsson Lundbyvägen 48 C Lgh GRÅBO Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 21. Greta Lindskog Österängsgatan 6 Lgh HALMSTAD Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 22. Hilde Loeskow Nattviolsvägen Stenungsund Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg

17 DOM B Ingela Lomberg Tanneskärsgatan Västra Frölunda Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 24. Inga-Maja Nilsson Österängsgatan Halmstad Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 25. Ingegärd Nilsson Lyckevägen KNISLINGE Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 26. Inger Nilsson Plommonvägen Mellbystrand Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 27. Nordea Bank AB Kortcenterreklamationer Stockholm

18 DOM B Ingegärd Nyström Oluff Nilssons Väg 20 Lgh PARTILLE Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 29. Birgit Olsson Göteborgsvägen 53 A Lgh LILLA EDET Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 30. SEB Kort AB Kortreklamationer Stockholm Företrädd av åklagaren 31. Barbro Svensson Spånkullen 11 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 32. Siv Svensson Kullmans Gata Vårgårda Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg

19 DOM B Karsten Sörensen Västagatan 19 I Billesholm Målsägandebiträde: Advokat Mia Sandros Advokat Mia Sandros AB Västra Hamngatan Göteborg 34. Trygg-Hansa Försäkrings AB Box SUNDSVALL Tilltalad Kristian Jansson, Frihetsberövande: Häktad adress saknas Slovakien Medborgare i Slovakien Offentlig försvarare: Advokat Niclas Elison Advokat Niclas Elison AB Box Kungsbacka DOMSLUT Begångna brott 1. Grov stöld Lagrum 8 kap 4 brottsbalken 2. Bedrägeri 9 kap 1 2 st brottsbalken 3. Brott mot utlänningslagen 20 kap 2 utlänningslagen (2005:716) Påföljd m.m. Fängelse 4 år 10 månader Följande åtal ogillas 1. Grov stöld Åtalspunkten 2

20 DOM B Grov stöld Åtalspunkten 7 Grov stöld Åtalspunkten 13 Grov stöld Åtalspunkten 28 Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. Skadestånd 1. Kristian Jansson ska solidariskt med Lisien Jansson utge skadestånd till Margareta Eriksson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 augusti 2011 till dess betalning sker. 2. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ingeborg Karlsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2012 till dess betalning sker. 3. Kristian Jansson ska solidariskt med Lisien Jansson utge skadestånd till Anna-Lisa Hellmer med 360 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 2 juni 2012 till dess betalning sker. 4. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Kerstin Johansson med 950 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 februari 2012 till dess betalning sker. 5. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Inger Nilsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 9 mars 2011 till dess betalning sker. 6. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Karin Hemlin med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 27 april 2011 till dess betalning sker. 7. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Anna-Lisa Appelqvist med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 1 juli 2011 till dess betalning sker. 8. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Karsten Sörensen med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2011 till dess betalning sker. 9. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Margit Jönsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 augusti 2011 till dess betalning sker. 10. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Trygg-Hansa Försäkrings AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 augusti 2011 till dess betalning sker. 11. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ingegärd NIlsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 3 september 2011 till dess betalning sker. 12. Kristian Jansson ska utge skadestånd till IKANO-banken med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 3 september 2011 till dess betalning sker.

21 DOM B Kristian Jansson ska utge skadestånd till EnterCard AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 19 december 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Barbro Svensson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 17 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till SEB Kort AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 17 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Nordea Bank AB med kr, varav kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 17 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Elsie Bernhard med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 18 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Hilde Loeskow med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 13 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Margareta Jakobsson med 930 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 13 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Matti Husgafvel med kr, varav kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 14 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Ulla Bencker med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 15 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Inger Ericzon med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 19 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Sonja Hård med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 april 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Siv Svensson med kr, varav kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 20 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Lisien Jansson utge skadestånd till Siv Larsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Lisien Jansson utge skadestånd till Birgit Olsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 mars 2012 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till Ellis Jakobsen med 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 24 maj 2011 till dess betalning sker.

22 DOM B Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközi utge skadestånd till SEB Kort AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 24 maj 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ulla Brandin med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 28 juni 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ingela Lomberg med 850 kr, varav 550 kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 18 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Inga-Maja Nilsson med 750 kr, varav 400 kr solidariskt med Viliam Sarközi, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 20 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska solidariskt med Viliam Sarközy utge skadestånd till Evy Engstrand med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 24 oktober 2011 till dess betalning sker. Kristian Jansson ska utge skadestånd till Ingegärd Nyström med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 14 mars 2012 till dess betalning sker. Anna Jönssons skadeståndsyrkande ogillas. Greta Lindskogs skadeståndsyrkande ogillas. Häktning m.m. Kristian Jansson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Niclas Elison tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Mia Sandros tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

23 15 DOM B YRKANDEN M.M. Se bilaga Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 17 så att hon i första stycket, efter som hon höll i sin hand tillagt eller förvarade i fickan. Åklagaren har nedlagt åtalet i åtalspunkt 28. Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 30 genom att i första stycket efter ordet plånbok lägga till innehållande cirka 100 kr i kontanter. Åklagaren har justerat det särskilda yrkandet om utvisning och efter orden förbjuds att återvända hit tillagt utan tidsbegränsning. Åklagaren har justerat Entercards enskilda anspråk under åtalspunkt 23 så att det yrkade kapitalbeloppet sänkts till kr. Målsäganden Kerstin Johanssons skadeståndsyrkande i bilaga 8 har justerats så att efter ordet kontanter tillagts, tillgodokvitto. Målsäganden Inger Nilssons skadeståndsyrkande i bilaga 9 har justerats så att första meningen fått följande lydelse Att tingsrätten förpliktar Kristian Jansson och tidigare dömd medgärningsman att solidariskt till målsäganden betala skadestånd med sammanlagt kr avseende kontanter. Målsäganden Sonja Hårds skadeståndsyrkande i bilaga 10 har justerats så att första meningen fått följande lydelse Att tingsrätten förpliktar Kristian Jansson och tidigare dömd medgärningsman att solidariskt till målsäganden betala skadestånd med sammanlagt kr avseende kontanter.

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

Begångna brott 1. Grov stöld

Begångna brott 1. Grov stöld MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Pernilla Trimmel Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Håkan Fäldt Rosenlundsgatan 12 A 214 30 Malmö

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06 Avd 266 meddelad i Valhalla PARTER (antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 31 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 oktober 2012 i mål nr B 11028-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Carl-Henrik

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 september 2006 B 391-06 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. KM 2. MR Ombud och offentlig försvarare för 1 och

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B UPPSALA TINGSRÄTT Mål nr: B 6 Häktning m.m. ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419)

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 maj 2013 B 5613-11 KLAGANDE MS Ombud och målsägandebiträde: Advokat LF MOTPART JS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL SAKEN Olaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 3676-08 KLAGANDE SK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

2011-07-11 meddelad i VÄXJÖ. Målsägande Svenska Konsument försäkringar AB (Salus Ansvar) 106 60 Stockholm

2011-07-11 meddelad i VÄXJÖ. Målsägande Svenska Konsument försäkringar AB (Salus Ansvar) 106 60 Stockholm DOM Mål nr B 1720-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Magnus Hansson Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Svenska Konsument försäkringar AB (Salus Ansvar) 106 60

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

1 MORA TINGSRÄTT Rotel 6 Rotel 6:1. DOM meddelad i Mora

1 MORA TINGSRÄTT Rotel 6 Rotel 6:1. DOM meddelad i Mora 1 :1 meddelad i Mora Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hawkar Karim, 19820485-8511 c/o Advokaterna Söderman & Bergsten Hb Box 83 795 22 Rättvik Medborgare i Irak Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 45 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 6 november 2012 i mål nr B 9009-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart Kammaråklagaren Magnus Lindahl Göteborgs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer