Samhällssäkerhet på Kistamässan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällssäkerhet på Kistamässan"

Transkript

1 Samhällssäkerhet på Kistamässan november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer Övriga partners Mediapartner Arrangör

2 Samhällssäkerhet den16-17 Framtidens utmaningar för samhällssäkerhet Klimatförändringar, befolkningsutveckling och sårbar infrastruktur som dignar under växande storstäder: Var finns hoten om 25 år? Har vi kunskap för att kunna förbereda oss i tid? Vet vi hur vi ska hantera framtida hot och vilka är de allra största utmaningarna att ta itu med? Var är forskning, spjutspetsteknik och de goda exemplen för morgondagens beredskap? Mötesplats Samhällssäkerhet den november erbjuder alla som arbetar med ett systematiskt säkerhetsarbete till en lärorik och tankeväckande mötesplats med ett brett utbud av intressanta seminarier, workshops, föreläsningar och utställare. Här möts forskare, entreprenörer och företagare, experter från myndigheter och andra offentliga aktörer, länsstyrelser, kommuner, branschorganisationer och frivilligorganisationer liksom politiska beslutsfattare på alla nivåer. Mässan är den första i sitt slag för att skapa en mötesplats för alla som arbetar med samhällsskydd och beredskap, säkerhet och trygghet. Konferens med flera parallella temaområden Det officiella konferensprogrammet bjuder på kunskap inom tre tematiska områden; Så bygger vi förmåga sårbara samband, Informationssäkerhet en utmaning? och Utmaningar för de närmsta åren aktuella frågor? Här finns något att lära för alla, också den mest kunnige kommer att möta nyheter. Missa inte tillfället att samtala med de vassaste experterna. Parallellt med konferensen kommer dessutom utställningsbesökare att kunna bjudas in till ytterligare programpunkter i möten med forskare, innovatörer, myndigheter, organisationer och utställare. Mötesplats Samverkansområden i anslutning till konferensen Myndigheter och andra aktörer arbetar systematiskt med krisberedskapsfrågor inom sex samverkansområden som är påbjudna av regeringen. I samverkansområdena deltar även andra aktörer. Samverkansområdena träffas i anslutning till konferensen, vilket innebär att en stor del av landets viktigaste aktörer inom området samhällsskydd och beredskap kommer att finnas på plats.

3 november på Kistamässan Speakers Corner På Speakers Corner som finns i mässhallen presenterar utställare sina produkter och tjänster. För program och tider besök Registrering för deltagande På Samhällssäkerhet har du möjlighet att delta på konferensen och har då även tillgång till mässan. Om du endast önskar besöka mässan har du möjlighet att förhandsregistrera dig kostnadsfritt. Se mer information nedan om vad som ingår. Konferensdeltagare Deltagande på konferensen onsdagen den 16 november och torsdagen den 17 november Lunch båda dagarna Fika båda dagarna Mingel onsdagen den 16 november kl Middag onsdagen den 16 november kl Total kostnad: kr, exklusive moms Mässdeltagare Kostnadsfri entré vid förhandsregistrering (registrering på plats 200 kr, exklusive moms) Möjlighet att boka mingel i mässhallen och middag onsdagen den16 november till en kostnad av kr, exklusive moms För registrering och mer information vänligen besök Se nästa sida för konferensprogrammet

4 Axplock ur seminarieprogrammet Konferensprogram Mötesplats Samhällssäkerhet öppnas och avslutas på stora scenen med ett gemensamt program med intressanta välkända personer som bidrar med att åskådliggöra de stora framtidsutmaningarna. Däremellan erbjuds parallella seminarier, föreläsningar och workshops. Vilka programpunkter du vill delta i avgör du på plats. Axplocket nedan är programpunkter som är klara i maj Allt eftersom innehållet och föreläsare blir klara kan du läsa mera om seminarieprogrammet på Forskning utvecklar och ger innovation I mötet mellan myndigheter, akademi och näringsliv kan forskning och innovation förvandlas till affärsidéer, produkter och ökad samhällssäkerhet. Hur ska vi i Sverige nyttiggöra resultaten av genomförda forskningssatsningar i vår strävan att öka samhällets säkerhet? Svarta svanar Vi behöver förbättra vår förmåga att förutse och planera för det oförutsägbara, men hur gör man? Följ med i jakten på bättre beredskap för det okända, den svarta svanen. Vad är ett säkert sjukhus? Ett säkert sjukhus är ett sjukhus som kan upprätthålla sin leveransförmåga före under och efter en kris där sjukhuset kan skydda patienter och personal genom att säkerställa strukturell resiliens. Vilka utmaningar finns för att sjukhusen i Sverige skall kunna betraktas som säkert sjukhus? Hur arbetar vi idag för att ha säkra sjukhus? Kan WHOs Safe Hospitals hjälpa Sverige att säkerställa säkra sjukhus idag och i framtiden? Ett fungerande samhälle i ett förändrat klimat Även om utsläppen begränsas idag kommer vi att få ett varmare, våtare och vildare klimat i framtiden. Vi måste utveckla samhället med hänsyn till ett förändrat klimat och förbereda våra verksamheter så att sårbarheten begränsas. Var ska man börja? Räcker de insatser vi gör idag? Vilka verktyg finns och vilken kunskap har vi? Möt forskare, myndigheter och några kommuner i ett samtal om dagens kunskapsläge, utmaningar och vår beredskap för framtidens klimathändelser.

5 Konferensprogram Samverkan för effektivare krishantering Vid en större olycka eller kris, då flera aktörer behöver samverka för att utnyttja samhällets resurser på effektivt sätt, krävs en rad olika system och rutiner. Programpunkten beskriver olika metoder och goda exempel hur detta kan ske och vilken utveckling som är på gång. Frivilligheten som resurs Hur organiseras enskilda som vill göra en insats vid en olycka eller en större kris? Samhället förändras så även hur vi organiserar oss. Tre aktuella exempel; SMS-livräddarna, Sjöräddningssällskapet och Forum för interreligiös samverkan i Malmö, FIRSIM. Framtidens kunskapsbehov Vilken kunskap behöver vi för att möta framtidens utmaningar? Lyssna på ett samtal mellan forskare, näringsliv och företrädare för det offentliga. Säkerhet en del av vårdens kvalitet Vård och omsorg är en av samhällets viktigaste funktioner. Idag är en god informationssäkerhet en förutsättning för att kunna leverera vård på ett sätt som skapar trygghet och tillit hos medborgarna. Lokal samverkan vid kriser Vilka utmaningar har de aktörer som behöver samverka lokalt? Några har redan påbörjat arbetet för att öka samverkan. Många har detta framför sig. Utmaningar och exempel på goda samverkansformer presenteras ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Nya former för upphandling av Samhällssäkerhet Genom att använda nya former för upphandling av samhällssäkerhet och agera som en samlad tekniskt krävande första köpare skulle myndigheter inom Civil Säkerhet kunna driva innovation från efterfrågesidan. Förutom att stärka samhällets säkerhet på ett kostnadseffektivt sätt kan detta bidra till att skapa möjligheter för deltagande företag att ta internationellt ledarskap i nya marknader. Med reservation för ev. ändringar.

6 Konferensprogram ISO-standard höjer säkerheten och beredskapen För att underlätta samverkan i samhällets säkerhetsarbete och för att göra det enklare när det oväntade inträffar. Som ett stöd i säkerhetsarbetet tas gemensamma riktlinjer fram som hela världen ska arbeta efter. Ett 15-tal ISO-standarder om bl. a. kontinuitet, ledning och samverkan, resiliens, varningssystem, privatoffentlig samverkan och övningsverksamhet utvecklas. Hur kan du och din organisation engagera er? Mötesplats Samverkansområden (SO) I Samverkansområdena skapas nätverk och synergier mellan myndigheter som har angränsande ansvarsområden. Här diskuteras beroendeförhållande och gemensamma sårbarheter med målet att stärka samhällets krisberedskap. Nitton utpekade myndigheter ingår i arbetet tillsammans med länsstyrelser, kommuner och landsting. Myndigheterna är indelade i sex olika grupper och ansvariga för att krisberedskapen i respektive grupp är god. Samverkansområdena presenterar sig och det pågående arbetet i två olika seminarier. Kom och diskutera samverkansområdenas roll som kunskapsspridare inom krisberedskapsområdet! Styrel vem får el och vem blir utan? Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska prioriteras vid allvarlig elbrist. Nu pågår förberedelser att införa Styrel i hela Sverige. Riksdagen har antagit propositionen om prioritering av samhällsviktiga elanvändare och ändringen av ellagen börjar gälla den 1 juli. Hot och risker mot IT-infrastrukturen Skadlig kod och riktade angrepp har idag blivit vardagsmat. För IT- och kommunikationsinfrastrukturen är det därför absolut nödvändigt att grundläggande skyddsmekanismer och fungerande säkerhetsrutiner finns på plats på alla nivåer i samhället. Arbetet är komplicerat, inte minst på grund av frågans globala karaktär och att hotbilden ständigt förändras. Metoder och tekniska system för ledning och samverkan Utvecklare och användare samtalar om möjligheter att använda nyutvecklad teknik och tjänster. Några exempel är nya satellittjänster för olycks- och krishantering, enklare ledning och uppföljning av räddningsinsatser, möjligheter inom Radiokommunikation för effektivare ledning och gränsöverskridande geodata för krishantering.

7 Konferensprogram Hur kan vi skapa trygga och säkra upplevelser vid stora publika evenemang? Hur kan arrangörer av musikfestivaler och andra typer av evenemang med många besökare säkerställa trygga och säkra upplevelser för besökarna? Goda exempel från olika typer av arrangörer och evenemang samt bra verktyg för säkerhetsplanering och riskhantering kommer att beskrivas under den här programpunkten. FN-kampanjen Making Resilient cities FN bedriver just nu en världsomspännande kampanj för att få städer och kommuner runt om i världen att lära av varandras erfarenheter av att förebygga och hantera naturkatastrofer och naturolyckor. Kom och lär dig mer om vad just din kommun kan vinna på att ansluta sig till kampanjen. Representanter för FN och Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor berättar och visar på möjligheterna. Säkra ekonomiska transaktioner Våra betalsystem måste fungera! Tillgången till pengar är en av de viktigaste grundförutsättningarna för att samhället inte ska stanna upp. Löner och pensioner ska betalas ut, skatter ska rulla in, och myndigheter och kommuner måste kunna sköta sin egen finansiering. Vilka är de kritiska faktorerna och vad kan vi göra för att öka stabiliteten? Att kommunicera en kris Plötsligt inträffar det oväntade. Dricksvattnet är förorenat. Alltfler insjuknar i magsmärtor, telefonerna går varma, allmänheten efterfrågar information och på kommunhusets trappa väntar mediadrevet. Att kommunicera en kris är en komplex uppgift med många dimensioner. Under sessionen diskuteras kriskommunikation utifrån tre olika perspektiv: opinion, kommunikation och media. Gemensam avrundning nu är vi på väg! Efter två fullspäckande dagar med framtidsfokus är det dags för att vända tankarna tillbaka till vår egen tid med all ny kunskap från Mötesplats Samhällssäkerhet. I ett avslutande samtal på stora scenen sammanfattas dagarna. Vilka framtidsfrågor har fångats upp och hur behöver vi arbeta för att i god tid förbereda oss för framtiden?

8 Datum november 2011 Öppettider Onsdag Torsdag Plats Kistamässan Arne Beurlings Torg 5 Kontakt Johanna Holmudd (f.d. Ericson), projektledare Tel: +46(0) Karin Amedé, projektkoordinator Tel: +46(0) Boende Mellan datumen och finns det hotellrum preliminärbokade på Scandic Hotel. Se olika alternativ nedan: Scandic Victoria Tower Hotellet erbjuder 299 dubbelrum och ligger vägg i vägg med Kistamässan (direktaccess till entréhallen). Scandic Star Sollentuna Hotellet erbjuder 269 rum, 5 min med bil och 5 min med pendeltåg från Kistamässan. Scandic Järva Krog Hotellet erbjuder 215 rum och ligger nära Kistamässan, 5 min med bil och 5 min med pendeltåg. Scandic Norra Bantorget Hotellet med 237 rum, ligger i centrala Stockholm, 12 min med pendeltåg till Kistamässan. För att boka rum vänligen gå in på och ange koden: BKIS Obs! Avbokning senast 10 dagar innan ankomst, därefter debiteras rummet. Om det är fullt när du bokar med hjälp av koden vänligen gå in på för att göra en bokning utan kod. Hitta hit Den direkta anslutningen till E4, pendeltåg och tunnelbana gör Kistamässan lättillgänglig oavsett färdmedel. Närheten till Arlanda och Bromma flygplats skapar gynnsamma förutsättningar även för långväga och internationella kontakter. 9 km från Bromma flygplats 31 km från Arlanda flygplats 12 minuter med pendeltåg från Stockholms Central 17 minuter med tunnelbana från T-Centralen till Kista Kista Galleria KISTA S Kistamässan - Sveriges mest centrala mötesplats - är strategiskt placerad i hjärtat av den företagsexpansiva regionen Kista Science City. Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer Övriga partners Mediapartner Arrangör

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö BAd och IDA 2012 20 22 november Svenska Mässan Göteborg Några av årets föreläsare Anders Albertsson, Erik Blix, Karin Book, Rosan Bosch, Göran Carstedt, Ian Crockford,

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer