E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN"

Transkript

1 E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

2 INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet 7 Att utveckla tillgängliga produkter 8 Intervju 9 3. Användbarhet 10 Att utveckla med användaren i fokus 11 Två kvalitetsmått Användbarhetsstudie 12 Deltagare 12 Alla har inte e-legitimation 13 Positiva attityder 14 Att inte vara beroende av andra 14 Det känns säkert 15 Negativa attityder 15 Tolv möjligheter att utveckla e-legitimationer Idag kan en stor del av användarnas myndighetskontakter skötas hemifrån. Man kan ansöka, kontrollera, skriva under och skicka in handlingar digitalt. För många är det ett bekvämt sätt att möta myndigheter under olika faser i livet. För andra, till exempel synskadade, är det en helt ny möjlighet till oberoende och självständighet. Tio personer deltog under februari och mars 2013 i en användbarhetsstudie där de fick använda e-legitimation. Flera framtida möjligheter observerades, möjligheter som sammanfattas i tolv punkter i den här rapporten. Osynliga dialogrutor 16 Legitimera och signera 16 Installationsprocessen 17 Mobil e-legitimation 17 Säkerhet 18 Lösenord 18 Avsändaren Analys 22 Referenser 28 Av Screen Interaction 2013 Rapporten är framtagen av Screen Interaction på uppdrag av E-legitimationsnämnden. Rapporten ska fungera som ett diskussionsunderlag för aktörer på marknaden för e-legitimation. Sida 2 Sida 3

3 1. Om e-legitimation En e-legitimation är en personlig handling som används för legitimering via Internet. Sammanfattningsvis beskrivs e-legitimation så här: - Det är som ett körkort på Internet - Det är ett säkert sätt att ta del av personliga tjänster på Internet - Du kan legitimera dig, logga in och skriva under avtal - Det är snabbt, enkelt och tryggt Är den mentala bilden av en motsvarighet till fysisk legitimation och ett körkort på Internet något som användarna har tagit till sig? Användbarhetsstudien undersökte närmare om detta var mentala modeller som fungerade för användarna. Utfärdare av e-legitimationer I Sverige idag skaffar de flesta privatpersoner en e-legitimation via sin bank. Samma e-legitimation kan se olika ut för användaren beroende på utfärdare. Hur man gör för att skaffa e-legitimation skiljer sig också mellan varje utfärdare. Enligt stiftelsen för Internetinfrastruktur ( hade hälften av användarna i Sverige en e-legitimation år Det finns flera utfärdare av e-legitimation, vilka redovisas i tabellerna nedan. Utfärdare av e-legitimation En digital identitetshandling Vad är e-legitimation? Undrar du detta kanske du söker på Internet eller läser mer på din utfärdares hemsida. Webbsidan elegitimation. se kommer högt på sökträffarna och är ett samarbete mellan utfärdare av e-legitimation och myndigheter. Där står: I det vanliga livet använder du ditt körkort eller ett ID-kort när du ska legitimera dig. På Internet använder du i stället din e-legitimation. Nedan är några beskrivningar av e-legitimationer från olika svenska utfärdare: Med e-legitimationen BankID kan du på ett säkert sätt ta del av personlig information och skriva under avtal eller andra överenskommelser via Internet. Med BankID kan du legitimera dig på Internet. Du använder ditt BankID hos myndigheter och företag för att logga in eller teckna avtal. Nordeas e-legitimation ger dig möjlighet att snabbt legitimera dig när du gör ärenden på Internet En e-legitimation är en personlig handling som används för legitimering via Internet. E-legitimation är en elektronisk motsvarighet till en fysisk legitimation. Den gör det enklare och tryggare för dig att göra ärenden elektroniskt och du slipper pappersblanketter. Danske Bank Handelsbanken Ikano Bank Länsförsäkringar Bank Skandiabanken Sparbanken Öresund Sparbanken Syd Swedbank Nordea Telia genom SEB Telia genom ICA Banken Utfärdare av mobil e-legitimation Danske Bank Handelsbanken Länsförsäkringar Bank Nordea SEB SkandiaBanken Sparbanken Syd Sparbanken Öresund Swedbank Uppgifterna kommer från elegitimation.se, mars Sida 4 Sida 5

4 E-legitimation i offentlig sektor Ungefär 4 miljoner använde en e-legitimation i Sverige Siffran förväntas stiga eftersom fler personer skaffar e-legitimation varje år. Nya e-tjänster lanseras och de som finns används också oftare. Några stora myndigheter spår att användandet kommer att öka med % varje år. Internet. Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012 (.SE, är det 1,2 miljoner som uppger att de inte använder Internet. Skälen som uppges är att det inte är intressant, att det är krångligt, eller att man har ett funktionshinder som försvårar användandet av Internet. En förutsättning för att ta del av e-tjänster är att man har tillgång till Totalt antal legitimeringar och underskrifter med e-legitimation 2011 Skatteverket Försäkringskassan Centrala studiestödsnämnden Stockholms Läns landsting Mina vårdkontakter Transportstyrelsen Bolagsverket Stockholms Stad Jordbruksverket Sundsvalls kommun Linköpings kommun Sandvikens kommun Summa Siffrorna kommer från E-legitimationsnämndens PM Marknadens storlek. Detta är några av de större myndigheterna och kommunerna i Sverige. Sida 6 Sida 7

5 2. Tillgänglighet Tillgänglighet betyder att människor med funktionshinder kan använda webben. Utförligare kan man säga att tillgänglighet innebär att människor med funktionshinder kan uppfatta, förstå, navigera, interagera med, och bidra med information till webben. Definition av tillgänglighet enligt World Wide Web Consortium, w3c God tillgänglighet innebär att: Tekniken följer semantiska standarder som finns så att det går att använda tekniska hjälpmedel både för läsare och verktyg. Tillgänglighet är en demokratifråga. Alla användare ska kunna ta del av sina rättigheter och skyldigheter i samhället; läsa information och få service. Idag är många offentliga tjänster tillgängliga digitalt, ett faktum som inte borde utesluta någon. De digitala tjänsterna är ett mycket bra verktyg för personer med någon typ av funktionshinder. Det kan vara enklare att använda en e-tjänst hemma än att ringa eller besöka ett kontor om man har fysiska funktionshinder. En synskadad har fördelar av att kunna ändra textstorlekar eller använda förstoringsverktyg eller webbuppläsare. Enligt Stiftelsen för Internetstrukturs senaste undersökning om Internet i Sverige, uppger fyra procent att de har något funktionshinder som försvårar för dem att använda Internet. Det kan handla om synsvårigheter, motoriska problem, dyslexi och andra svårigheter med att läsa och skriva. betyda läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Det finns också forskning kring vilka färger, kontraster och typsnitt som fungerar bra för så många som möjligt att läsa. På E-delegationens webbplats Vägledning för webbutveckling (www. webbriktlinjer.se) finns information om vilka krav som kan ställas. Där finns stöd i form av mätbara mål, beskrivningar av kodstandard och teknik. Standarden säkerställer att funktionshindrade kan använda tjänster med olika hjälpmedel. Men förbättringar av tillgängligheten gynnar alla användare. För den här rapporten har ingen användbarhetsstudie gjorts med funktionshindrade användare. En sådan studie skulle ge värdefull kunskap om hur e-legitimationer fungerar i praktiken för funktionshindrade. Funktionshindrade och internetbanker I en enkätundersökning 2011 frågade Hjälpmedelsinstitutet 1021 personer med funktionshinder om deras bankvanor på internet. Svaren visade att: Drygt 80% använder internetbank Hälften av de som använder internetbank tycker att det fungerar bra Många tycker att det känns osäkert En del kan inte hantera inloggningsdosan Flera har problem med att hinna med sina ärenden innan de blir utloggade De med läs- och skrivsvårigheter har problem med att fylla i sifferkombinatiioner, till exempel ocr-nummer. Källa: IT-frågan, kortrapport från enkät 10, Hjälpmedelsinstitutet, 2011 Designen är gjord enligt de regler om kontraster, färger och textstorlekar som enligt forskning fungerar bäst för läsaren och verktygen. Språket är klart och tydligt, väl disponerat och fritt från tekniska och byråkratiska termer. Innehållet är strukturerat på ett sätt som går att överblicka och förstå. Att utveckla tillgängliga produkter För att digitala tjänster ska uppfylla de tillgänglighetskrav som finns ska de vara byggda på rätt sätt. Blinda och personer med rörelsehinder kan till exempel surfa med hjälpmedel som läser upp länkarna och texten. För att det ska fungera måste koden skrivas enligt tillgänglighetsstandard och texten måste innehålla märkningar om vad som är länk, rubrik och brödtext med mera. Tillgänglighet handlar också om att språket som används ska vara klart och tydligt samt fritt från byråkratiska eller tekniska termer. Det underlättar både för den som använder talsyntes och för dem som har kognitiva svårigheter. Kognitiva svårigheter kan till exempel Bland personer med funktionsnedsättning har närmare hälften stött på tillgänglighetsproblem vid användning av myndigheternas e-tjänster. Handisam, 2012, Sida 8 Sida 9

6 Intervju: Självständighet och likvärdighet med e-legitimation Henrik Götesson är ombudsman för Synskadades Riksförbund Stockholms stad (SRF) och arbetar med att bevaka och påverka tillgänglighetsfrågor i Stockholm. Han har särskilt arbetat med att förbättra tillgängligheten hos Stockholm stads e-tjänster genom att ge synpunkter och berätta om de problem som SRF:s medlemmar upplever. Henrik Götesson är själv blind och brukar testa de flesta digitala tjänster som finns till dator och mobiltelefon. Är e-tjänster speciellt viktiga för synskadade? Alltså, alla vill väl kunna använda e-tjänster men för oss handlar det om att kunna göra saker på egen hand, saker vi inte kunnat göra tidigare utan hjälp. Varför är det viktigt att det fungerar? Ofta handlar det om självklarheter: att kunna läsa sin post från myndigheter, att kunna skriva under ansökningar och dokument och så vidare. Samhället måste ta sitt ansvar och göra tjänsterna tillgängliga. Ofta handlar det om självklarheter: att kunna läsa sin post från myndigheter, att kunna skriva under ansökningar och dokument och så vidare. Samhället måste ta sitt ansvar och göra tjänsterna tillgängliga. Hur ser du på e-legitimation? Jag tror på e-legitimationen. Det finns bra lösningar som verkligen fungerar för oss, till skillnad från tjänster där man måste fylla i captcha-tecken till exempel. Fortfarande är det så att man måste vara lite teknikintresserad. Men många använder smarta mobiler, för mobilt bankid fungerar riktigt bra, kanske kommer fler att använda det. Vad betyder digitala tjänster för synskadade? De digitala tjänsterna betyder så mycket mer för oss än för er som ser. Om tjänsterna är tillgängliga och om du behärskar din dator och dina hjälpmedel så är du likvärdig. När det är digitalt så vet vi ju faktiskt vad vi skriver under, till skillnad från då det är papper då det kan vara vad som helst. Captcha = användaren måste fylla i tecken som presenteras i en bild. Ett sätt att stoppa skadliga datorprogram. Sida 10 Sida 11

7 3. Användbarhet Användbarhet är ett kvalitetsmått på hur en användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt. Vinster med god användbarhet: - Fler användare - Färre ärenden hos support - Nöjdare användare - Fler ärenden utförs på rätt sätt - Högre tolerans. Användaren accepterar till exempel att hon måste fylla i mycket information om det är god användbarhet. Något har god användbarhet när det är lätt och trevligt att använda en tjänst, och tjänsten ska också vara ett svar på användarens behov. Idag är det en nödvändighet att digitala produkter och tjänster har god användbarhet. En potentiell kund kan välja en annan webbutik, dåliga appar används inte och information med otydliga budskap ger en negativ bild av varumärket. På flera sätt är god användbarhet en vinst både för användaren och tillverkaren. Till exempel har e-tjänster beskrivits som något som sparar tid och pengar för den offentliga sektorn. En förutsättning är att e-tjänsterna är tillfredsställande att använda. En tjänst med sämre användbarhet leder till mer frustration, fler telefonsamtal till support och slutligen kontakt med en handläggare eller tjänsteman. Har du någon gång hört någon säga: Äsch, det hade varit bättre att ringa från början? När jag tog emot samtal upplevde jag att många var på dåligt humör om de först misslyckats på webben: Ja du ska veta hur mycket jag försökt, vad håller ni på med? sa de. - Emma, handläggare på Stockholms Stad God användbarhet ger en användare tålamod att göra det som produkten kräver. Användaren accepterar till exempel att hon måste fylla i mycket information om det upplevs som smidigt. Att utveckla med användaren i fokus En användare kan avslöja flera förbättringsområden för en produkt, men en förutsättning är att någon frågar eller undersöker hur produkten används. Det behövs en användbarhetsstudie. En användbarhetsstudie kan vara hur liten och hur omfattande som helst. I det lilla formatet kan en utvecklare visa en del av produkten för en kollega som inte är insatt och fråga: hur skulle du använda den här? Kanske ser man redan då brister i flöden och design. Det bästa är naturligtvis att undersöka de riktiga slutanvändarna: de som kanske är stressade föräldrar med begränsad datorvana, eller så är de installatörer med smutsiga händer som ska använda produkten utomhus. Att vara nyfiken och vilja lära känna sin användare och dennes kontext är A och O för den som vill förbättra användbarheten. Användbarhetsstudie, liten som stor: - Vem är din användare? Ta reda på så mycket du kan. - I vilken situation kommer din produkt att användas? Försök efterlikna den situationen så mycket som möjligt. Två kvalitetsmått Flera av de tillgänglighetskrav som finns bidrar till ökad användbarhet för flera. När texten och innehållstrukturen förbättras upplever alla användare att det är mer tillfredsställande att använda tjänsten. När de tekniska tillgänglighetskraven följs blir lösningen också enklare att bygga vidare på, utveckla och förvalta. Både användbarhet och tillgänglighet är därför bra kvalitetsmått att använda sig av vid utveckling av digitala tjänster och produkter. Läs mer: The Nielsen Norman Group: Internetworld, sök på användbarhet: internetworld.idg.se - Fråga din användare, vad tycker du? - Be användaren att beskriva vad hon gör, samtidigt som hon gör det. Sida 12 Sida 13

8 4. Användbarhetsstudie Tio personer intervjuades om e-legitimation och observerades i hemmet när de använde e- legitimationen i olika e-tjänster. Studien visar att flera hade en positiv attityd till e-legitimation och tycker att det är både säkert och smidigt. Men det fanns också områden där deltagarna hade problem med e-legitimationerna. Deltagarnas datorvana: 7 st använder dator i arbetet 7 st använder ofta dator på fritiden 2 st arbetar med IT Ingen anser sig vara ovan med datorer Deltagarnas ålder: 1 var mellan år 4 mellan år 4 mellan år 1 var 65+ Utrustning under testen: 10 använde stationär eller bärbar dator 2 använde även mobiltelefon En deltagare testade även på sin surfplatta. Deltagare i studien För att undersöka användares beteenden, attityder och strategier vid användandet av e-legitimationer gjordes en användbarhetsstudie med observation och intervjuer. Det är en så kallad kvalitativ undersökning, där man ställer öppna frågor och gör en fördjupad analys av varje fall, till skillnad från en kvantitativ undersökning där det samlas in en stor mängd data till grund för statistik. Användbarhetsstudien är en vanlig metod när man vill ta reda på hur man kan förbättra en produkt gällande användbarheten. Studien ger ofta många resultat, både gällande detaljer i gränssnitt och mer övergripande uppfattningar om produkten som påverkar användares beteende. I studien deltog i första hand personer som redan hade e-legitimation, eftersom de har mer att säga om hur den fungerar. Deltagarna observerades i hemmiljö när de använde sin egen e-legitimation. Hemma är testpersonen bekväm och kan göra precis som han eller hon brukar. Under studien ombads deltagarna att tänka högt samtidigt som de använde e-legitimation och beskriva vad de såg på skärmen. I första hand använde personerna de e-tjänster som de brukade använda eller hade använt tidigare. För att de skulle utföra både signering och legitimering bad vi dem att testa flera e-tjänster tills vi verkligen gått igenom alla varianter. De vi träffade visade sig inneha e-legitimation från flera av de utfärdare som finns i Sverige idag. Studien genomfördes under februari och mars Alla hade inte e-legitimation Några av de som uppgav att de hade e-legitimation, visade sig inte ha installerat eller använt e-legitimation tidigare. De trodde att bankdosan de hade var en e-legitimation. I de fallen lade vi extra fokus på hur installationen av e-legitimation fungerade och på intervjun. I rapporten redovisas främst de områden där produkten e-legitimation inte riktigt möter användarens behov. Användbarhetsstudien visade också Fokus i studien: - Användande av e-legitimation i e-tjänster - Installera ny e-legitimation - Attityder och föreställningar - Legitimering och signering Metod: - Användbarhetsstudie - Intervju att många var mycket nöjda med sin e-legitimation: Positiva attityder Flera deltagare är positiva till både e-legitimation och de tjänster man kan ta del av med e-legitimation: Allt man kan göra på Internet är ju bra, man slipper papper, man slipper brev, man får kvitto direkt och vet att det kommit in. - Nina, 57 Flera personer berättar att de strävar efter att utföra tjänster digitalt om det går, och att de söker aktivt efter nya e-tjänster. På Skatteverket lämnar de inte ens ut viss information på telefon. Där tror jag e-legitimation är enda alternativet. Men i vissa sammanhang använder jag e-leg för att det är smidigt. - Bengt, 66 Att inte vara beroende av andra Några deltagare tyckte det var skönt att slippa resa för att ta sig till en myndighet, och att det är en fördel att slippa vara beroende av öppettider för att kunna sköta sina ärenden: Bara tanken på att gå till skattekontor 30, ta reda på var det ligger, ta reda på kontorstid och så vidare Det är ju väldigt skönt att man inte behöver det nu. - Erik, 39 Det känns säkert Det känns ju ganska säkert, man kanske borde vara orolig men det är jag inte. - Maja, 33 De flesta positiva deltagare uppfattar e-legitimationen som säkert, men det är inte alla som har reflekterat och funderat över säkerheten. De var ett par som helt enkelt förutsatte att lösningen med e-legitimation var säker. Ingenting är ju helt säkert. Men det krävs att de har något fysiskt, kortet. Eller att de fotat eller filmat när jag använt det. Det verkar ju långsökt. Jag är ju inte miljardär. Eller militärt intressant. - Bengt, 66 Negativa attityder Ett par av personerna var skeptiska/ försiktiga eller svalt neutrala till eventuella fördelar med e-legitimation: Jag vet inte ens vitsen med det, till skillnad från som jag gör nu att ha en dosa att logga in. - Brita, 61 En deltagare ville understryka att han inte hade något emot att använda myndigheter och kommuners e-tjänster (och därigenom använda e-legitimation), men han hade inte saknat möjligheten. Processen att ladda ner program och sedan skaffa e-legitimation var ett för stort steg jämfört med att skriva under och gå till brevlådan. Jag tänkte använda e-legitimation på Skatteverket när jag skulle deklarera, men det var ju enklare att fylla i som vanligt och skicka in. - Jörgen, 67 En annan person tyckte tvärtom att det var väldigt besvärligt att administrera papper och posta till myndigheter, men tyckte trots detta att det inte fanns någon mening i att skaffa e-legitimation: Det är ju ingenting man måste använda dagligdags. Jag vet inte varför jag måste ha den. - Marie, 37 En deltagare som är mer neutralt inställd till e-legitimation tycker att det finns fördelar, men att det också är besvärligt: Det är ju praktiskt att slippa postgång, när man får det att funka. Men just att få det att funka. - Johan, 33 Gemensamt för de med negativ eller neutral attityd är just att de förutspår problem. De misstänker att det ska vara svårt eller har erfarenhet av att det är det. De menar både installationen, att skaffa en fungerande e-legitimation, men också att använda e-legitimation. Sida 14 Sida 15

9 En användare installerar e-legitimation Osynliga dialogrutor De flesta av deltagarna läste inte texten i informationsrutor under användningen av e-legitimationen eller under installation när man skaffade ny e-legitimation. De ville snabbt trycka på knappen som tog dem vidare och avslutade processen. Det är som att dialogrutorna är osynliga. Detta ledde även till nedanstående problem, att man inte uppmärksammade e-legitimationens två skilda användningsområden: att legitimera och att signera. Legitimera och signera Intervjuledare: Vad är det där? (pekar på dialogrutan där det står Jag signerar ) Deltagare: Det var en inloggning jag var tvungen att göra för att skaffa det här. Att legitimera sig och att skriva under något är två olika saker. Att legitimera sig är bara att visa upp sitt ID, varpå du blir insläppt. När du skriver under något så visar du att du läst och förstått och att du utför en handling med avsikt: deklarerar, söker föräldrapenning, söker boendeparkering med mera. Trots att det är skillnad på de olika handlingarna var det få deltagare som uppmärksammade eller gjorde åtskillnad på legitimering och signering. Det anges i de olika dialogrutorna, men användarna ser inte skillnaden. Var det en skillnad? Vet inte. Det här är väl någonting jag måste göra om jag ska skicka in någonting? - Jörgen, 67 Flera beskriver signeringen och legitimeringen som en inloggning. Andra känner till skillnaden men menar att det egentligen inte har någon betydelse: Det är en skillnad som inte blir speciellt logisk för en: jag loggar in, utför en tjänst och är klar. För mig är det inte logiskt att signera något jag utfört. It doesn t make sense rent intuitivt. - Erik, 39 Det blev också tydligt att deltagarna inte såg på e-legitimationen som ett digitalt körkort, utan mer som en inloggningsmetod. Installationsprocessen Eftersom flera deltagare inte hade e-legitimation kunde vi göra flera observationer när de försökte skaffa e-legitimation. Processen innebär att man måste ladda ner ett eller två program på sin dator och installera dessa innan det går att aktivera e-legitimationen. Ska användaren skaffa mobil e-legitimation ska också en applikation laddas ner till mobiltelefonen. Det var mycket svårt för deltagarna att hänga med när de installerade e-legitimation på datorn eller i mobilen. Ingen av de som försökte installera och skaffa e-legitimation för första gången lyckades. Processen tog lång tid och flera deltagare hade problem med att veta vad de förväntades göra. Instruktionerna var svåra att följa eftersom de var osäkra på var i processen de befann sig. Mobil e-legitimation Då känns det mer riskabelt, för telefonen kan man ju bli av med mycket lättare än datorn. Maja, 33 Flera personer tycker att mobil e-legitimation är mer osäkert än det i datorn, eftersom man bär med sig telefonen och då lättare kan bli av med den. Jag tycker det känns obehagligt att ha allt i mobilen. Att ha det på kort känns bättre. Det känns säkrare med kort. Brita, 61 De som hade både mobil e-legitimation och vanligt ansåg att den mobila var enklare både att ladda ner och att använda. Det var fler processer som upplevdes automatiska, och det uppfattades som mer överskådlig design på mobil e-legitimation. Osynliga dialogrutor: Många användare läser inte texten i dialogrutorna, vare sig under användning eller installation. Legitimera och signera: Legitimera tolkas som att man loggar in Signera noteras inte alls En del anser att skillnaden saknar betydelse, andra känner inte till att det är någon skillnad Installationsprocessen: Att installera e-legitimation tar lång tid och upplevs som så komplicerat att flera användare ger upp. Mobil e-legitimation Några användare tycker att mobil e-legitimation känns mer osäkert än det på datorn. De som har mobil e-legitimation tycker att det är enklare att använda än vanlig e-legitimation. 1. Går till elegitimation.se för att ta reda på mer 2. Går till utfärdaren 3. Klickar till Kom igång med e-legitimation 4. Ah, jag behöver sladd till dosan Letar reda på sladd 5. Laddar ner program till e-legitimationen 6. Fel, det var ju Windows, jag har Mac 7. Går till sidan med instruktioner för Mac 8. Varför behöver jag Firefox? 9. Letar upp Firefox 10. Aha, jag ska göra grejer med Firefox Läser instruktionerna. 11. Går till sidan för e-legitimationen 12. Laddar ner nytt program 13. Tillbaka till utfärdarens webbsida 14. Laddar ner program till kortläsare 15. Vilken dosa har du? Oj, nu måste jag jämföra banksidan med bilden jag ser här Tror att jag har den 16. Laddar ner program för kortläsare 17. Installerar programmet 18. Startar om datorn 19. Nu vet jag inte vad jag skulle göra sen, måste leta upp webbsidan igen 20. Går till utfärdarens webbplats, hittar inte 21. Googlar, hittar inte 22. Kollar historiken i webbläsaren, hittar 23. Jag tror inte att kortet är aktiverat, då ska jag gå hit tydligen 24. Går till supportsidan på utfärdarens webbplats 25. Vad är e-kod? Jag ska logga in med e-kod. 26. Loggar in i internetbanken 27. Går till instruktionerna på supportsidan 28. Påbörja aktivering 29. Följer instruktioner, aktiverar 30. Väntar på att det ska aktiveras. 31. Går tillbaka till steg Går tillbaka till steg Går till egna datorn, kollar att hon har kortprogrammet 34. Jag önskar jag kunde välja cancel och börja om, men det står att aktivering är påbörjad här 35. Användaren ger upp. Ingen fungerande e-legitimation Sida 16 Sida 17

10 Säkerhet I e-tjänsterna står det ofta att man bör logga ut och dessutom stänga browsern när man är klar, men många användare har inte sett den instruktionen. En del gör det ena, en del det andra, andra avstår från båda åtgärder: Jag försöker alltid logga ut, jag tänker att det är säkrast så. Men det där sista gör jag inte, stänger webbläsaren, så säkerhetsmedveten är jag inte. Ibland har jag ju flera flikar öppna som jag vill ha kvar. Jag tror i alla fall inte det räcker om jag bara stänger en flik, är inte 100 på det. - Nina, 57 Maja, 33 Jag stänger webbläsaren när jag är klar. Det sitter i ryggmärgen att man ska det. Jag loggar inte ut. Erik, 39 Ibland har jag ju flera flikar öppna som jag vill ha kvar. Jag tror i alla fall inte det räcker om jag bara stänger en flik, är inte 100 på det. - Nina, 57 Många uttrycker en osäkerhet om de har använt legitimationen på ett säkert sätt eller inte. Lösenord De flesta nämner att de har en del problem med att komma ihåg lösenord. Detta för att lösenorden måste vara av en viss längd och innehålla siffror. Alla har någon typ av strategi för lösenord: Om jag inte får ha en strategi, då kommer jag på något när jag tittar ut genom fönstret: vårvind013. Men sen kan jag inte komma ihåg det. Hur ska jag kunna komma ihåg vad jag tänkte på när jag tittade ut genom fönstret? Nu kommer det här jätteroliga att jag säkert inte kan använda mitt gamla lösenord för man måste ha stor bokstav, siffra och så. Nu kan det ju bli fel också för att man inte kommer ihåg vad man skrev med stor bokstav. - Marie, 37 Jag har en strategi, jag har typ samma fast jag vet att man inte ska ha det, fast med modifikationer om det ska vara fyra siffror. - Maja, 33 En del vet att de alltid glömmer lösenordet till sin e-legitimation. De installerar istället en ny från utfärdaren varje gång de behöver använda en e-legitimation. Det gör att det tar längre tid varje gång legitimationen ska användas, och användarna är därför missnöjda med e-legitimationen. De tycker att det är besvärligt att använda den. De som alltid har samma typ av lösenord vet att det försämrar säkerheten, och trivs egentligen inte med det men ser inget annat sätt att hålla reda på alla lösenord i sitt liv. Många skriver upp lösenord på lappar eller i mobilen fast de samtidigt tycker att det är en dålig idé. De tycker att säkerheten för själva e-legitimationen är sämre när de gör så och vet att man egentligen inte ska det. Avsändaren Användarna såg det som att deras bank var ansvarig för e-legitimationen: Jag har Swedbanks e-leg. - Maja, 33 I dialogrutorna stod e-legitimationens tillverkare som avsändare och användarna kunde inte bedöma om det var rätt program. I samma process finns dialogrutor där vare sig utfärdaren eller e-legitimationen står som avsändare. - Aila, 54 Många gör sina lösenord på samma sätt i flera olika tjänster, eller så lika det går: Jag kommer ihåg det, i stort sett, för jag har en mall för hur jag skapar lösenord. - Jörgen, 66 Säkerhet: Flera användare känner att de inte använder e-legitimation på ett säkert sätt, eftersom de inte stänger browsern eller loggar ut ur e-tjänsten. Lösenord: Flera personer har många lösenord att hålla reda, då väljer de att ha lösenord som är mer eller mindre likadana. Man får det från banken, det är banken som gör det. - Aila, 54 Användarna känner sig trygga med det och de litar på sin bank. Under installationsprocessen blev det dock ett problem: flera användare kände stor osäkerhet när banken inte stod som avsändare. Då finns det ingenting tryggt som användaren kan känna igen. Flera användare undrade hur de skulle veta att programmen var säkra att ladda ner i datorn och hur de skulle kunna bedöma om det var skadliga program eller inte. Avsändaren: De flesta anser att banken står bakom e-legitimation, och känner sig osäkra när dialogrutor med andra avsändare dyker upp. Sida 18 Sida 19

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN Tolv möjligheter att utveckla e-legitimationer Idag kan en stor del av användarnas myndighetskontakter skötas hemifrån. Man kan ansöka, kontrollera,

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat Guide Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat 1 (10) 1 Så här gör du för att hämta ditt SITHS-certifikat till din Telia e-legitimation. Öppna mejlet

Läs mer

SeniorNet Huddinge Öppet Hus

SeniorNet Huddinge Öppet Hus SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2017-10-26 Dagens tema: Mobilt Bankid och Internetbetalning E-legitimation / BankID Vad är e-legitimation E-legitimation en personlig elektronisk ID-handling som du använder

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se S Stockholm Skolwebb Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb Innehållsförteckning Säkerhet i Stockholm Skolwebb... 3 Roller i Stockholm Skolwebb... 3 Hur definieras rollerna

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

Instruktion för Handelsbankens kortläsare

Instruktion för Handelsbankens kortläsare Instruktion för Handelsbankens kortläsare Kom igång med dina bankärenden Du använder kortläsare och ditt personliga inloggningskort för att logga in på Handelsbankens Internettjänst. Inloggningskortet

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

En tillgänglig internettjänst förutsätter att flera kriterier är uppfyllda

En tillgänglig internettjänst förutsätter att flera kriterier är uppfyllda Sammanfattning Det finns överlag förbättringspotential i de testade internettjänsterna och ingen utav tjänsterna kan ses som fullt tillgängliga. Den grupp som upplevde störst problem var blinda personer.

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Ta genvägarna till banken

Ta genvägarna till banken Ta genvägarna till banken Mobilbanken för iphone, Android och ipad Swish Internetbanken Telefonbanken Vill du veta mer om genvägarna till banken? Läs mer och se demofilmer på snapphanebygdenssparbank.se/internetbanken

Läs mer

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Version 2012-02-28 MANUAL Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: IT-förvaltningsenheten Datum

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Collector sparkonto Inloggning

Collector sparkonto Inloggning Collector sparkonto Inloggning Innehållsförteckning Sparkonto Privat... 2 LOGGA IN... 2 LOGGA IN MED E-LEGITIMATION... 2 LOGGA IN MED MOBILT BANKID... 4 LOGGA IN MED ENGÅNGSKOD... 4 Registrera PIN... 6

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Handbok för användare. HCC Administration

Handbok för användare. HCC Administration Handbok för användare HCC Administration HCC Administration Handbok 2 Version 2.10.3 Informationen gäller från 2010-12-07, med reservation för eventuella ändringar. Din administratör kan förse dig med

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Gemensamma funktioner för landsbygdsstöden. Version 2010-10-14 MANUAL. Inloggning i LB-stöden (PROLAG) för LAG. Manual för inloggning Sidan 1 av 10

Gemensamma funktioner för landsbygdsstöden. Version 2010-10-14 MANUAL. Inloggning i LB-stöden (PROLAG) för LAG. Manual för inloggning Sidan 1 av 10 Version 2010-10-14 MANUAL Inloggning i LB-stöden (PROLAG) för LAG Manual för inloggning Sidan 1 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Installera Java...

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Sten Arvidson Cajsa Ekberg Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2011 för elektronisk legitimering och underskrift

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av slaktfil. för. Version 2006-04-03

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av slaktfil. för. Version 2006-04-03 ANVÄNDARMANUAL för Inrapportering av slaktfil Version 2006-04-03 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Fullmakt... 3 1.4 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11 ANVÄNDARMANUAL för Förflyttningsrapportering av grisar via fil Version 2006-08-11 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Låt datorn prata med mobilen

Låt datorn prata med mobilen DET BÄSTA FRÅN BÅDA VÄRLDARNA Låt datorn prata med mobilen Skicka sms från datorn Med Pushbullet kan du skriva dina sms med datorns tangentbord. Hej Jörgen! Du får ursäkta att det här meddelandet är långt,

Läs mer

Starta en webbläsare (t ex Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari) Skriv in nedan adress:

Starta en webbläsare (t ex Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari) Skriv in nedan adress: 1 (6) INLOGGNING Det finns två sätt att logga in i mot nya programportalen: Med engångslösenord till mobiltelefon Med engångslösenord till e-post Om du väljer att aktivera inloggning med engångslösenord

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg Att skaffa PayEx Mobil steg för steg När du ska skaffa PayEx Mobil se till att du har tillgång till din mobiltelefon, en dator med tillgång till internet och din e-post samt din bankdosa. För att kunna

Läs mer

INLOGGNING 1 (6) Det finns två sätt att logga in i Privera: Med engångslösenord till mobiltelefon Med engångslösenord till e-post

INLOGGNING 1 (6) Det finns två sätt att logga in i Privera: Med engångslösenord till mobiltelefon Med engångslösenord till e-post 1 (6) INLOGGNING Det finns två sätt att logga in i Privera: Med engångslösenord till mobiltelefon Med engångslösenord till e-post Om du väljer att aktivera inloggning med engångslösenord som genereras

Läs mer

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod.

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod. PIN-KOD: Det första du behöver är en PIN-kod. Denna PIN-kod skickades till dig i ett rekommenderat brev i samband med att du blev kund i Internetkontoret. PIN-koden är personlig och består av fyra siffror.

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Sköt din vardagsekonomi

Sköt din vardagsekonomi Marie Norman Sköt din vardagsekonomi PÅ NÄTET Del 3 MYNDIGHETER OCH BOLAG 19. Skatteverket... 54 20. Konsumentverket... 56 21. Förälder... 60 22. Student... 63 23. Pensionär... 65 24. Om du blir sjuk...

Läs mer

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Alla e-tjänstekort behöver kontrolleras innan kortkrav införs på enheten. Kontrollera extra noga Om ett e-tjänstekort har en kortare giltighetstid än

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet.

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet. Guide Lämna ut nytt SITHS-kort 1 (11) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

Manual för nedladdning och installation av Skolavtalets program på hemdatorer.

Manual för nedladdning och installation av Skolavtalets program på hemdatorer. Manual för nedladdning och installation av Skolavtalets program på hemdatorer. När en skola eller kommun tecknar Elevdatas skolavtal, kan datorprogrammen installeras på skolans samtliga datorer. Skolpersonal

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

Att göra-lappar för digital tillgänglighet

Att göra-lappar för digital tillgänglighet Att göra-lappar för digital tillgänglighet 18 konkreta åtgärder för att: - Göra digitala tjänster enklare, tryggare och mer effektiva - Uppfylla nya lagkrav - Nå fler användare webbriktlinjer.se Vad är

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

FÖR DIG MELLAN 13-20!

FÖR DIG MELLAN 13-20! FÖR DIG MELLAN 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths Steg för steg-guide Visiba Care Office Detta är verktyget för vårdgivaren en läkare, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast, terapeut eller liknande. Från verktyget finns möjlighet att bjuda in till ebesök

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

Manual - Inloggning. Svevac

Manual - Inloggning. Svevac Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontaktuppgifter till Ineras kundservice:

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Skydda din Dropbox med säker kryptering!

Skydda din Dropbox med säker kryptering! Skydda din Dropbox med säker kryptering! 7 Stoppa NSA:s övervakning 7 Funkar med valfri molntjänst 7 Stor guide till gratistjänsten Boxcryptor. Boxcryptor skyddar dina filer i molnet Är du orolig att någon

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (14) Handbok för s e-tjänster Handling Datum 2 (14) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation

Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation Byt säkerhetskod (PIN)... 2 Telia E-legitimation på kort...2 Windows...2 MacOS & Ubuntu...3 Telia E-legitimation på fil i datorn...5 Lås upp säkerhetskod

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

Beställa startkod i Internetbanken och hämta Mobilt BankID samt ansluta dig till våra mobila tjänster

Beställa startkod i Internetbanken och hämta Mobilt BankID samt ansluta dig till våra mobila tjänster Beställa startkod i Internetbanken och hämta Mobilt BankID samt ansluta dig till våra mobila tjänster Beställa startkod i Internetbanken och hämta Mobilt BankID Här följer en kort guide för hur du hämtar

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta]

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Bild 1 Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Enkäten genomförd 12-16 mars 2010 Webbenkät genomförd av PTK 370 anmälda betatestare Svarsfrekvens 52,7% (195 personer) Bild 2 Vilket av följande passar

Läs mer

Åtkomst till Landstingets nät via Internet

Åtkomst till Landstingets nät via Internet Åtkomst till Landstingets nät via Internet https://landstingetsormland.se/distansarbete 1 (12) Innehåll 1 Så fungerar PointSharp app eller dosa...3 1.1 Support...3 2 Lägg till Webaccess.dll.se som en tillförlitlig

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer