Elias Sehlstedt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elias Sehlstedt 1808 1874"

Transkript

1 Elias Sehlstedt Teckning av Carl Larsson. Ur Sehlstedts Sånger och visor Om man tar saken kallt, så är allting glömt om hundra år. Gör så gott du kan, det är vackert så. De här talesätten som är så vardagliga och allmänna att man nästan misstänker att de alltid har funnits, har alla sitt ursprung i Elias Sehlstedts sånger och visor. Den 8 december 1808 som var en torsdag föddes Elias, son till köpmannen Abraham Sehlstedt och Märta Lisa Dahlström. Då han döptes två dagar senare fick han tre silverskedar i gåva av sina dopvittnen rådman Per Stenling, Tullnären Abr. Holmstrand, Studiosus Hans Sehlstedt, fru Kajsa Almquist, Magdal. Schedin och Mamsell Anna Stina Sehlstedt. Kanske bjöds gästerna denna lördag på Isgädda och Mandelpudding, allt anrättat enligt recept som har bevarats i familjen Sehlstedts handskrivna Hushållsbok. Familjen Sehlstedt bebodde den tomt på Skeppsbron i Härnösand som nu har nummer 9 och där First hotell ligger. Huset uppfördes på 1820-talet och revs 1897 när gamla Nr 10 på kartan har adressen Skeppsbron 9. Ur Promenadguide. Kulturbyggnader, av Rune Fällgren 1

2 Stadshotellet skulle byggas. Det var inget litet bo, utan en ståndsmässig gård, helt värdig fadern, skeppsredaren och grosshandlaren Abraham Sehlstedt. Sonen Elias beskriver sin födelsestad: En liten norrländsk stad med herrligt läge, god hamn, prydlig kyrka, vacker och välvårdad promenadplats, en överflödig ångsåg samt en ohygglig mängd ytterst fula och missprydande sjöbodar, hvilka dock komma att borttagas om tusen år. Sehlstedtska gården, Härnösand. Teckning av Elias Sehlstedt Elias Sehlstedt bodde kvar i Härnösand till efter studentexamen i det stora ångermanländska stöperiet för framtidens snilleljus Härnösands gymnasium lämnade staden. Elias har självklart blivit ihågkommen med sitt namn i läroverkets aula skrevs han in i Norrlands nation vid Uppsala universitet där han planerade att studera juridik. I och med faderns död några år tidigare, hade familjens ekonomi blivit försämrad och Elias hade inte råd att fortsätta sina studier. Troligen reste han därför hem till Härnösand redan efter ett år i Uppsala. Ett antal teckningar och målningar med motiv från Ådalen som kom till under denna tid tyder på det bodde han i Stockholm och hade troligtvis gått in vid Målare Academien. För brödfödans skull arbetade Sehlstedt som informator ; i den rollen fick han finna sig i att i rang vara näst familjens katta tillträdde han också sitt första arbete som tulltjänsteman, ett yrke som han tidigt beslutat sig för. när Bellman kunde vara i nummerlotteriet, så ta mig sjutton kan inte jag vara i tullen också! Det har funnits mången sångfågel där. Gärningsbiografi: 1836 E.o. Kammarskrivare vid Tullkammaren för finska och inrikes varutrafiken i Stockholm 1840 Tullskrivare Sabbatsbergs tull 1842 Tulluppsyningsman vid stationen i Mem (Östergötland) 1847 Tullinspektör i Hornstulls södra distrikt Tullinspektör i Sandhamn poststationsföreståndare där från Jag sköljt mig uti sjutton år I detta vida hav. Så färgen gått utur mitt hår, Hvad som ej blåst av. (Om Sandhamnstiden) Elias Sehlstedt debuterade som diktare Det märks i hans tidiga skaldeförsök att han hade läst Tegnér, Kellgren och Lenngren. Han beundrade även norrlandsskalden Abraham Grafström och skrev en parafras/parodi på Grafströms dikt Norrland : 2

3 Jag mins ett land där tysta stierneqvällen den mörka himlen klär i norrskensprakt där under molnig hjälm de gråa fjällen med isad pansar stå i daln med prakt. I Sehlstedts version: Jag mins ett land der långa vinterqvällen I mörkblå Bournus stod så hemsk och kall, Der molnen polkade på höga fjellen Och Nordan brottades med björk och tall. Sehlstedt är antagligen en av de folkkäraste skalder Sverige har haft. Han var ingen stor poet, skriver Pontus Möller, men en habil och tekniskt skicklig versifikatör, som har god hand med rim och meter. Hans vers är lättflytande, melodisk och sångbar. En stor mängd av hans dikter har också tonsatts. Så sent som under 1900-talets förra hälft kunde många Sehlstedts dikter utantill. Även om Elias Sehlstedt inte var någon framstående poet, gjorde han en berömvärd insats för samtidens skaldekonst då han bröt med det gamla suck- och jämmermaneret, fortsätter Pontus Möller. I Aftonbladet den 13 maj 1833 stod att läsa en dikt av Sehlstedt som helt skilde sig från den stil rådde på 1830-talet: Jag är så glad! Jag sjunga vill, Och kufvad ligger varje smärta, Och vid gitarrens silverdrill Blir glädjen dubbel i mitt hjerta. Välkommen, Maj! Fyll min pokal! Jag vill din skål i botten dricka, Och jubla genom skog och dal Med min gitarr och med min flicka. (Ur Den glade sångaren, Sånger och visor. Del 1, 1873) Ett vanligt stildrag hos Sehlstedt är hans bruk av orden lilla och liten: min lilla båt, min lilla mage, min lilla korpus, lilla supen. Adjektiven näpen och söt förekommer ofta, liksom lycklig och nöjd. Sehlstedts mest kända dikt är enligt Nationalencyklopedien Litet bo jag sätta vill, tonsatt av Alice Tegnér. Vi har sett att många av de ord och uttryck som flödade ur den flitige Sehlstedts penna har förvandlats till talesätt. Han var själv en citaternas älskare: Nu ska det bli helt andra bullar, jag tar min Matts ur skolan jag, och blir på landet kvar, fast stekta sparvar ej uti min mund ha flugit, har jag fått en knapp i västen, och jag har en vän i viken. Litteraturhistorikern G Qvarnström har försökt se under ytan på Sehlstedts idyll. Få lyriker kan som Sehlstedt visa en troskyldig välanpassad uppsyn och anslå en trivsamt spinnande ton, som i själva verket har vemodets övertoner. 3

4 Bildkonstnären Elias Sehlstedt. Ångermanelfven är Norrlands tittskåp: det enda vackra landskapet efter det andra utropade skalden under en båtresa. Sehlstedt var en flitig tecknare och målare. Enligt uppgifter i artikel ur Svenskt konstnärslexikon tycks Sehlstedts produktion av bildkonst ha varit ansenlig. Han finns bland annat representerad i Nordiska museet, Östergötlands museum, Uppsala universitetsbibliotek. Sehlstedt var en uppskattad marinmålare och sådana tavlor föllo hans goda vänner sjökaptenerna särdeles väl i smaken och honorerades betydligt högre än visorna. Artikelförfattaren Ingvar Holm anser att Sehlstedt ibland orättvist har fått kallas för en folkkär dilettant. Han var visserligen ibland osjälvständig och kopierade Marcus Larson och andra 1800-talspatetiker [ ] men ofta har han en naiv direkthet i sina bilder som ger dem ett bestående värde. Då Carl Larsson illustrerade Sehlstedts visor använde han Sehlstedts teckningar som förlagor. I Murbergets samlingar finns några teckningar av Sehlstedt med motiv från Ådalen, och en oljemålning från 1830-talet: Vy över Kramfors. Elias Sehlstedt hade ständigt ont om pengar. Inte förrän vid slutet av sitt liv, då Svenska Akademien gav honom ett årligt understöd, kunde han känna sig ekonomiskt trygg. Då Sehlstedt tagit avsked med pension från sin tjänst i Sandhamn, flyttade han till Djurgården i Stockholm där han avled 22 juni Elias Sehlstedt ligger begravd på Norra kyrkogården i Stockholm restes en minnesvård. Teckning av Carl Larsson. Ur Sehlstedts Sånger och visor På Härnösands gamla kyrkogård är Elias Sehlstedts ogifta syskonbarnbarn Johan Henrik och Elma Maria Lindstedt begravda. Skalden har fått ge namn åt en gata i Härnösand, Sehlstedtsvägen, åt ångfartyget Elias Sehlstedt och åt en nykterhetsloge i Härnösand (IOGT-NTO). 4

5 Sällskapet Gamla Härnösandspojkar lät 1928 resa ett minnesmärke formgett av Gustaf Almgren över Elias Sehlstedt i Härnösands stadspark. Skulpturen avtäcktes den 10 oktober 1926 i närvaro av tusentals Härnösandsbor. Under firandet av 200-minnet av skaldens födelse nu den 8 december 2008 ska klockan 14 på eftermiddagen en krans läggas på skaldens hjässa. Skrivet av Elias Sehlstedt: (urval) Byxorna : saga till den moderna världens skräddare Den moderne krigaren Norrlandsblommor Knäppar på lyran (1844) Småplock på vers Sång till norrlänningens hemlängtan Fiskmåsen : poetisk vårkalender för 1853 Fyrbåken : poetisk kalender för 1855 Utkiken : poetisk kalender för 1857 Telegrafen : optisk kalender för 1858 Samlade sånger och visor, Gammalt och nytt (del 1-5; ) Sånger och visor. I urval av C. Snoilsky, illustrerade av Carl Larsson Visor i urval Sånger och visor i urval Dikter och prosa. I urval av Maj Flodquist Skrivet om Elias Sehlstedt: Källor och litteratur i urval Otryckt material: Märta Elisabeth Sehlstedts hushållsbok (förvaras på Murberget, Länsmuseet Västernorrland) Tryckta arbeten: Helleberg, Lars, Namnen i taket, Om bemärkta män i Härnösands gymnasiums 335-åriga historia Hofrén, Manne, Köpmansliv i en Norrlandsstad. Från Elias Sehlstedts barndomshem i Härnösand, Svenska kulturbilder Holm, Ingvar, Elias Sehlstedt, Svenskt konstnärslexikon. Band V Krusbär på bouteljer, samt 211 andra råd och recept ur familjen Sehlstedts hushållsbok Lindahl, Gudrun, Konst, musik, litteratur i Ådalen Lönnebo, Martin, Stadsparken i Härnösand, Från Ådalar och fjäll, 1980 Möller, Pontus, Elias Sehlstedt, Svenskt biografiskt lexikon. Band Möller, Pontus, Några anteckningar om Elias Sehlstedts släkt, Släktforskarens årsbok

6 Promenadguide. Kulturbyggnader. Av Rune Fällgren, Utg. av Gamla Härnösandspojkar 1994[?] Sehlstedt, Gösta, Elias Sehlstedt och hans norrländska resa, Från Ådalar och fjäll, 1963 Svan, Peder, Vissångaren vid Kung. Tullverket om Elias Sehlstedts liv och diktning, Provins 1985:3 Citat: Väl längtar du åter till fädernas strand Mitt hjerta! Du slår så oroligt, När barndomens minne dig hviskar ibland Om hembygdens dalar förtroligt. Förgäfves du ångrar den brännande lust, Som gäckande dref dig till främmande kust Från enfaldens skogar och dalar. Hvad drömde du väl om den främmande jord, Hvad sökte du fjerran i söder? Ack! Sökte du hjertan? Fanns det ej i nord: Hvar fann du väl trognare bröder? Hvad diktade hoppet, hvad brände din håg Hvad såg du i söder, som icke du såg I enfaldens skogar och dalar? Jag minnes min hembygd vid dånande flod, Der molnen sig vila på fjellet, Der åldriga skogen mot stormarna stod, En grönskande sköld kringom tjället; Der lifvet var oskuld, der friden blott log, När solen rann opp, eller nattvakan slog I enfaldens skogar och dalar. Ur Norrlänningens hemlängtan Sånger och visor. Del Du klagar, men du klagar dumt, Min gamle hedersvän! Ditt öga ser allting så skumt, Som om det grott igen. Hvad, som ditt sinne stämmer ned, Jag icke kan förstå. Du är ju född, att börja med, Hvar gång du dig i spegeln sett, Så såg du väl deri, Att dig en sällsam ära skett, Att du fått menska bli. Du är mot larver och insekt En sol att se uppå: Du är af Adams stolta släkt, Vår jord tar hand om vår person Från början och till slut: Är man ej född med pretention, Så kan man slå sig ut. Om du i skogen gör en titt, Så kan du lita på, Att du har svamp och blåbär fritt, Vår jord visst sparsam vara kan Att ge, då man vill ha, Ty hon vill helst, att menniskan Skall komma sjelf och ta. I berg och floder finns det gull, Och om man friskt går på, Så kan man soppa fickan full Har du ej gratis fått förnuft Att bruka som du vill, Och dito vatten, sol och luft Och snö och månsken till? 6

7 När se n du en förnyad hud Hvart sjunde år lär få, Ja tycker, sannerligt för Gud, Att det är vackert så. Och när till slut du andan mist, Och du är kroppen qvitt, En himlafärd du gör till sist, Som du får kostnadsfritt. Hvem vet kanske en skönhet då, Som ej du tänker på, Skall till din graf med rosor gå, Vackert så, Sånger och visor. Del 4. Litet bo jag sätta vill: Gård med trädgårdstäppa till, Liten åker till att grava Vill jag uppå landet hava: Huset utan vank och brist Fyra rum och förstu kvist. Ladugården lagom stor: Åtta får och fyra kor; Gris i stian, häst i stallet, Liten kvarn vid vattenfallet, Och vid bryggan ner vid strand Liten båt att ro ibland. ängar, gödda fält, Allting så ordentligt ställt, Harvad åker, raka diken, Vacker utsikt ut åt viken; Och så långt man skönja kan, Berg och holmar om varann. Ur Visa, Sånger och visor. Del 1. * * * Dock vill jag först bese de ställen kära, De barndomsvänner, dem jag älskat så: Min gamla brunn, der ofta jag var nära Att hufvudstupa utur verlden gå. Ack! Här jag kokat knäck med ingefära I detta rum, som månen skiner på. Här kan jag hitta öfverallt och blunda: Allt är som förr, blott jag är annorlunda Är allt som förr? Hvar är den långa raden Af skjul och bodar med sin hönsgård bak: Och strand och bryggor med de sköna baden Och tupp och flaggstång, himmelshög och rak? Ack, öfverallt har yxan gått och spaden Och jemnadt är mitt gröna källartak. Mitt arma hjerta! Du är grymt bedragen Kom låt oss fly, ty jag får ondt i magen [...] Den norrländska gästfriheten behöver jag ej omnämna; den är känd i Europa, Asien, Afrika samt Mesopotamien. Den är egendomlig för landet liksom åkerbären, Den är som solen på himmelen, som kringlan i bagarbon. Lefve Norrland! Och härmed afslutar jag denna intressanta resebeskrifning. Jag återvänder till det gamla Stockholm, försedd med en väldig graflax, tretton syltburkar samt tunnbröd och mesost. Ur Resa till Norrland, Sånger och visor. Del 2. * * * 7

8 Der mången gång jag såg uti pokalen, Hur mitt förstånd sjönk under all kritik, Man derifrån gick stundom oförmögen, Men gick det bra, så gick man in på Flögen Jag mins de gamla krogar utan ände, Dem nykterheten än ej skurit kring, Man Stenholms kände och man Roslings kände: Om Wieselgren man kände ingenting. Hvartut jag sedan mig i världen vände, Var Norrlands-punschen bäst på jordens ring Kom broder! Kom dit bort till nordanlanden! Der kan man få en ärlig tår på tanden. Ur Norrland, Sånger och visor, Del 2, För några och fyratio år sedan var skollifvet i vårt land i många hänseenden mycket olika mot hvad det nu är. Om det var bättre eller sämre, låter jag var osagt; men att det fanns mera lif och rörlighet bland pojkarna den tiden torde ingen kunna bestrida, som varit i tillfälle att jemföra det forna och nuvarande tillståndet i berörda hänseende. Skolungdomen i Hernösand utgjordes, utom av stadens egna ungtuppar, förnämligast af söner från skilda trakter i Norrland, då man icke en gång behöfver undantaga Lappland, därifrån månget berömdt namn utgått och till och med biskopsämnen på skidor eller i akja och lappmudd från fjellen nedforslats till det avlägsna lärosätet! Ur Ett stycke minne från skolan och gymnasium i Härnösand, Sånger och visor. Del Vi blevo mottagna på det vänligaste och förda ner i trädgården, undfägnade med frukost och punsch, upptäckte att vi kunde sjunga kvartetter, och det blev middag. Men var är Sehlstedt? Man iakttog en viss reserverad tystnad var gång hans namn nämndes. Vi sågo dörrstycken uppe i tullhuset, målade av Elias själv, vi sjöngo hans visor efter frukosten med pianoackompanjemang; men han själv! Är han död, eller sover han? Äntligen ombeddes vi att i sluten trupp, under tullinspektorens anförande, med sång tåga upp och hälsa gubben... Efter några timmar lämnade vi den välvilliga värden, och han visade sig ej mer den dagen. Det fanns dock en autografsamlare, som på eftermiddagen avskickade ett brev, på vilket han kostade en rekommendation, endast och allenast för att få Sehlstedts autograf. Varför skulle du störa den gamles middagssömn! Förlåt honom från din himmel, Elias; det var för sin fåfängas skull han gjorde det och icke för din! August Strindberg: Ur Sandhamn i storm och Huruledes jag fann Sehlstedt. I vårbrytningen (1912) * * * Och hela hamnen som en spegel låg Och såg vid såg jag såg hvarthelst jag såg Så sammanfattade Sehlstedt utsigten öfver sjön åt Alnön i solnedgången under en resa till Norrland år Citatet är hämtat ur dikten Sång i Ångermanland 8

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Copyright: Förlaget Boksidan 2007 Box 558 146 33 Tullinge Tre vardagsrysare, ISBN-nummer: 978-91-86199-19-7 Du får gärna kopiera denna

Läs mer

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST ÖVNING 002 a) svar eller svara b) plural c) hon 003 a) 12 (tolv) b) 21 (tjugoett) c) 18 (arton) d) 11 (elva) e) 20 (tjugo) f) 22 (tjugotvå)

Läs mer

Att försvinna ner i någon annans minne

Att försvinna ner i någon annans minne Att försvinna ner i någon annans minne av Patrik Bergner och Ursula Fogelström Personer: Modern Sonen Brodern Tack Claes Lundberg Götgatan våren 94 -2- Ett vardagsrum/matrum. Lådor fyller rummet. De har

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Kapitel 1 Mästerkatten 2A

Kapitel 1 Mästerkatten 2A Kapitel 1 Det var mitt i sommaren. Jag kommer ihåg precis vilken dag det var, för det var sköldpaddans födelsedag, och den är alltid den 17 juli. Vilken varm dag det var! Alla vi som är sköldpaddans vänner

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Att ge ut en klassiker

Att ge ut en klassiker Veritas 27(2011) s. 35-50 MIKAEL MOSESSON Att ge ut en klassiker Ur känslor varma och ur tankar rene skall, som ur marmorn Anadyomene, det mejslas ut en bättre mänskostam, Se, vilka typer konsten trollar

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Stefan Blomgren. utan barn

Stefan Blomgren. utan barn Pappa utan barn Pappa Stefan Blomgren utan barn Bokförlaget Efron & Dotter AB Duvnäsvägen 1 131 43 Nacka www.efron.se bokforlaget@efron.se Stefan Blomgren 2007 Bokförlaget Efron & Dotter AB 2007 Omslagsfoto

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 av Anu Frithiof Att berätta, framför allt att skriva självbiografiskt, är skapande sorg. Det är att försöka fasthålla värmen att gripa efter något som inte längre

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72 TRE BJÖRNAR ASKUNGE- PRINSENS SLOTT BOCKARNAS BRO TUMMAHÅLET ARBETSBYTET DVÄRGEN SNÖVIT LEK- OMRÅDE ASKUNGEN LINBANA LADUGÅRDEN *TOALETTER CAFÉ MORS LILLA OLLE KEJSARENS NYA KLÄDER SÖTGRÖTEN PRINSESSAN

Läs mer

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:- Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:-

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:- Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:- Solbacka Tidningen ges ut av Föreningen Solbackapojkarna. Årgång 2012 Solbackashopen Beställ direkt från Solbackashopen. Ring direkt till Ernst Nyberg tel. 0705-66 77 88 Eller direkt via nätet på www.solbackapojkarna.com

Läs mer

Luffaren. komedi efter Joseph Roths sista roman. av Christian Lanciai (2005) Personerna:

Luffaren. komedi efter Joseph Roths sista roman. av Christian Lanciai (2005) Personerna: Luffaren kan även gå under namnet Gästarbetaren eller Uteliggaren, komedi efter Joseph Roths sista roman av Christian Lanciai (2005) Personerna: Snöret Pysen Bomben Sokrates En främmande man En krogvärd

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll 1 HATETS SÅNGER Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER Innehåll Inledning... 1 I. Den röda avstampen... 2 II. De socialistiska slynglarna... 32 III. Domedagens åskledarmontör...

Läs mer

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir:

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir: PROLOG Året är 1976 och vårens första regn upphör, solen skiner på stadens våta gator och trottoarer och himlen lyser med ett skarpt blått sken. Kadir ligger ihopkrupen på sin smala säng, han vaknar sent

Läs mer

Döden i havsbandet. Tomas Ahlbeck. Ebokförlaget Serum ISBN 91-89424-71-9

Döden i havsbandet. Tomas Ahlbeck. Ebokförlaget Serum ISBN 91-89424-71-9 1 Döden i havsbandet Tomas Ahlbeck Ebokförlaget Serum ISBN 91-89424-71-9 2 3 Döden i havsbandet Tomas Ahlbeck DEL 1 kapitel 1 kapitel 2 kapitel 3 kapitel 4 kapitel 5 kapitel 6 kapitel 7 kapitel 8 kapitel

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

orna vars smidiga skinn har format sig efter mina fötter. Jag drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta under en mössa och

orna vars smidiga skinn har format sig efter mina fötter. Jag drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta under en mössa och k a p i t e l 1 N är jag vaknar är det kallt på sängens andra sida. Mina fingrar trevar efter Prims värme men hittar bara madrassens sträva kanvasöverdrag. Hon har nog haft mardrömmar och lagt sig hos

Läs mer