Att marknadsföra ett företag på Facebook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att marknadsföra ett företag på Facebook"

Transkript

1 Kurs: HT-12 Institutionen för kommunikation och medier Lunds universitet Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) Att marknadsföra ett företag på Facebook Sofia Larsson Kursansvarig: Jessica Blom Larsson

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Bakgrund Frågeställning 3 4. Teori En förutsättning för kommunikation Viral spridning Push-och pullmarknadsföring Form och innehåll Analys En förutsättning för kommunikation Viral spridning Push-och pullmarknadsföring Form och innehåll Övrig reflektion Slutdiskussion Referenslista. 12 1

3 1. Inledning Hösten år 2012 gjorde jag min praktik på Facetime Media som är en byrå vars syfte är att hjälpa andra företag att marknadsföra sig på Facebook och därmed stärka deras varumärke. Min främsta uppgift har varit att hjälpa företag med hur de ska kunna nå ut till sina konsumenter på ett bättre sätt samtidigt som relationen med deras kunder ska bli hållbar och interagerande. I denna uppsats kommer jag att belysa varför ett företag bör marknadsföra sig via Facebook eftersom det är en utmaning att övertyga företag om att det är bra att synas där, en utmaning som jag har stött på under praktikens gång. 2. Bakgrund Facebook skapades år 2004 av Harvardstudenten Mark Zuckerberg som till sin hjälp hade tre andra studenter. Namnet kommer från den skolkatalog som delades ut på Harvard vars syfte var att eleverna skulle lära känna varandra. Mark Zuckerberg och hans studiekamrater tog idén om Facebook från en tryckt skolkatalog till en Internetbaserad version och det dröjde inte länge innan mer än hälften av skolans elever anslöt sig till nätverket. Då de inte ägde applikationen spred det sig via inbjudningar, först till andra skolor och sedan vidare till företag som till exempel Microsoft och Apple. Hösten år 2006 öppnades Facebook för allmänheten (facebook-faq.se, hämtad: ). I oktober år 2012 nådde nätverket en miljard användare (dn.se, hämtad: ). Ett bra sätt att marknadsföra ett företag eller organisation är genom att skapa en sida på Facebook. Den kan nästintill fungera som en hemsida men håller sig inom Facebooks ramar och nås utav dess medlemmar. Bilder, filmer och information är sådant som kan publiceras av företaget och diskussioner kan skapas mellan medlemmar samt mellan företag och medlemmar (Ström, 2010). Många företag väljer att ha tävlingar och erbjudanden på Facebook via en statusuppdatering eller via ett evenemang. Enligt Facebooks regler är det inte tillåtet att göra på detta sätt, utan det måste ske via en tredje part, till exempel en applikation. Detta beror på att tävlingen inte har med Facebook att göra, utan det är i stället företaget som ligger bakom (Facebookskolan, 2

4 se. Hämtad: ). Facetime Media, där jag gjorde min praktik, har utvecklat ett verktyg där företag på egen hand skapar sina applikationer i form av tävlingar, erbjudanden, rabattkoder och annan information de vill gå ut med. Företaget skapar också skräddarsydda applikationer för de som önskar, detta är applikationer som är mer avancerade och går utanför verktygets funktioner. En återkommande svårighet som har dykt upp under praktikens gång är hur företagen ska gå tillväga i sin marknadsföring. Alla företag ser olika ut men strävar ändå åt samma mål; att nå ut till fler och skapa en bättre relation med sina konsumenter. Varje företag vill skapa sin unika profil och därför är det en varaktig tanke om hur detta ska ske. 3. Frågeställning Frågeställningen grundar sig på den utmaning jag nämnde inledningsvis som jag har kunnat möta under praktikens gång. Facetime Media har en vision om att företag ska synas på Facebook eftersom relationen med konsumenterna blir allt centralare och varumärket stärks. Uppsatsen utgår från huvudfrågan Varför bör ett företag marknadsföra sig på Facebook? Till min hjälp har jag även två mindre frågor: Hur kan ett företag gå tillväga för att synas på Facebook? Vad vinner ett företag på att synas där i stället för bland de traditionella reklamerna så som tv och radio? 4. Teori En huvudsaklig komponent hos de flesta företag och organisationer är att bygga upp deras varumärke och positionen på marknaden. Detta görs genom att frambringa produkter och tjänster som konsumenterna uppfattar som positiva och som uppfyller deras förväntningar (Englund Axelsson, 2012). I början av 2000-talet skedde en alltmer drastisk förändring på marknaden i takt med att den nya informationsteknologin tog plats. Villkoren förändrades och nya betydligt enklare 3

5 arbetsformer än tidigare blev möjliga samt att nya medier blev tillgängliga (Larsson, 2005). Relationen med konsumenterna blev allt mer viktigare. Idag är det viktigt för olika företag att ha en fungerande och bra relation med omvärlden då dessa har en väsentlig betydelse för företagets image och resultat (ibid). 4.1 En förutsättning för kommunikation För att kommunikationen ska vara effektiv och fungerande finns det olika förutsättningar som är viktiga att ha i åtanke under arbetets gång. Segmentering är en av dem och innebär att företaget väljer ut en del av en marknad. Alla konsumenter är olika, därför kan det vara bra att gruppera dem utifrån deras värderingar och behov. En del gillar en viss typ av program på tv medan några andra gillar en annan typ. Varje grupp bör ha sin information anpassade för just dem och även sin unika visuella kommunikation. En annan viktig förutsättning är positionering där företaget väljer vilken position de vill ha på marknaden. Det optimala är när en produkt eller tjänst blir synonymt med en hel kategori av produkter. Ett exempel är att Google är starkt synonymt med nätsökning, vilket gör att konkurrenter har svårt att ta sig in i samma kategori. Koncept är en förutsättning som innebär att ett ofta långsiktigt och bärande tema tas vid. Tanken är att det ska vara ett tema som alla medier kan arbeta med och som ska fungera en längre tid utan att det ska trötta ut konsumenter. Till konceptet behövs en kampanj som helst ska dominera marknaden under en viss tid. Att endast producera en annons är inte särskilt givande, utan kampanjen får gärna återkomma i flera kanaler. Ett exempel på detta är Cancerfondens Rosa bandet-kampanj som är återkommande under en månad varje år och som återges i flertalet medier. Den sista förutsättningen är den som kallas för enhet, och är ett resultat av samtliga ovanstående förutsättningar. Det är den som är det stora och slutgiltiga arbetet i hela processen, det vill säga; det är den som bär fram budskapet (Bergström, 2009). 4.2 Viral spridning I slutet av 1990-talet lanserades begreppet viral spridning som har fått en stark betydelse bland de sociala nätverken, exempelvis Facebook. Begreppet grundar sig på att ett företag har en så pass intressant produkt, tjänst eller budskap att konsumenter sprider den vidare till sin omgivning. Denna spridning bedöms ofta vara trovärdig eftersom den oftast kommer från 4

6 personer som det finns en relation till i stället för att den kommer direkt från ett säljande företag (Englund Axelsson, 2012). Enskilda individer tipsar alltså varandra om olika produkter de uppfattar som positiva, vilket kan liknas vid en kedjereaktion. För att på ett enklare sätt få i gång en viral spridning talar Pär Ström i boken Sociala medier Gratis marknadsföring och opinionsbildning om vilka viktiga komponenter ett företag bör tänka på. Dessa är bland annat att en känsla ska byggas upp hos mottagarna, att det ska vara enkelt att sprida, att det ska finnas möjlighet att kommentera samt att företaget inte ska begränsa tillgången hos de som vill vara delaktiga och att det bör göras en uppföljare om den första blir positiv (Ström, 2010). Modellen Uses and gratifications utgår från att de behov som människor har uppfylls genom att de använder bestämda medier. För att tillgodose sina informationsbehov väljer användare aktivt vilka medier som ska användas och bestämmer på så sätt om det ens ska ske någon kommunikation. Resultatet av medieanvändningen grundar sig på vad användaren tycker om innehållet i mediet (Larsson, 2008). 4.3 Push- och pullmarknadsföring När vi kollar på kommersiella tv-kanaler blir vi matade med reklam, såvida vi inte byter kanal eller stänger av, vare sig vi vill eller inte. Detta kallas för pushmarknadsföring. På de sociala medierna finns i stället möjligheten för konsumenten att själv välja vad de ska ta del av, så kallas pullmarknadsföring. Möjligheten att välja och att välja bort samt att kunna ge respons i form av kommentarer och spridning är i stället aktuellt. Tidigare när det bara fanns pushmarknadsföring var det företagen som styrde marknaden, men numera är det snarare så att det är konsumenten som styr och företagen sitter inte längre i centrum. Idag ska ett företag i stället vara tillgängliga, finnas till hands och vara intressanta för de som vill tal de av informationen (Carlsson, 2009). 4.4 Form och innehåll Peter Eriksson talar om att ett företag ska ha en konkret kommunikation med marknaden och utgår ifrån olika dimensioner. Dessa innebär att färgen och formen samt eventuella ljud och språkval ska vara tilltalande för ögat och örat, olika teman kategoriseras, uttryck tas form i slogans och att avsändaren bakom budskapet är tydlig. Han nämner även att ett engagemang mellan konsument och företag leder till att det från kundens sida blir en starkare och mer varaktig lojalitet. Därför gäller det att ta reda på vilka 5

7 egenskaper som kan locka till sig kundernas engagemang för ett specifikt varumärke (Eriksson, 2011). Sofia Larsson Visuell kommunikationen visas upp med hjälp av form och innehåll, vilket blir upp till åskådaren att betrakta som något attraktivt. Formen utgår från hur dispositionen av rubriker, bilder, texter, ikoner med mera fördelas. Innehållet är vad de olika delarna fylls med och vad för tankar som de frambringas hos åskådaren. Form och innehåll är beroende av varandra då den ena inte existerar om det inte är i sällskap av den andra. Formen hjälper åskådaren att hitta det som söks och innehållet bidrar till en förståelse kring vad ögat ser. Det är sambandet mellan form och innehåll som står för det första intrycket hos människan (Bergström, 2009). 5. Analys I analysen nedanför kopplas rubrikerna i teorin samman med att marknadsföra ett företag på Facebook, vilket praktikplatsens sysslor handlade om, samt olika exempel jag har stött på under praktiken. Dessa exempel utgår från två av praktikplatsens kunder som är stora och regelbundet aktiva på Facebook; Skånemejerier och Lekmer. Skånemejerier är en av praktikplatsens största kunder till antalet medlemmar på sin Facebooksida samt att de bedriver en annorlunda typ av marknadsföring på Facebook jämfört med många andra företag. Lekmer är ett bra exempel på att ha skapa sig sin egen unika design som återkommer i flera av deras sociala mediekanaler. 5.1 En förutsättning för kommunikation När ett företag ska göra en tävling, ett erbjudande eller en kampanj i form av en applikation på Facebook är det inget som de funderar ut på tio minuter. Trots att applikationen i sig inte tar lång tid att skapa finns det en tanke bakom den. Företag vill ibland nå en viss målgrupp, vilket ibland visar sig vara svårt på Facebook eftersom ett företag inte kan hindra någon utan anledning att gilla deras sida. Dock visade det sig att det finns en inställning som anpassar en applikation utifrån kön och ålder, däremot var det inte många som använde sig av denna under min praktikperiod. Detta beror förmodligen på att, trots att det i många fall handlar om att bygga en relation med sina konsumenter, det faktiskt är ett företag som ska marknadsföra sig själv och som vill sälja sina produkter och tjänster. Att därför bara tillåta att en viss grupp av människor ska vara delaktiga i en applikation hindrar företaget att nå ut till alla. Däremot 6

8 tog flera företag del av att efter en avslutad tävling se statistik över de som varit delaktiga och utifrån den informationen analysera vilka som har deltagit. Denna information, så som kön och ålder, kan förmodligen vara nyttig för framtida liknande tävlingar. Även om, som det nämns i teorin, finns olika förutsättningar för en effektiv och fungerade kommunikation upplevde jag ibland att företag egentligen bara ville skapa sig ett större omfång av konsumenter. Detta märktes speciellt under decembermånaden då företag skapade applikationer i form av tävlingar och erbjudande kopplade till julen som de förstås visste att deras medlemmar skulle delta i. Detta kan ju tolkas som ett smart drag eftersom det var passande i tiden, men samtidigt blir det mer konkurrens då flera företag tävlar sinsemellan om att ha den bästa vinsten. Ett företag som har agerat på ett annorlunda sätt än många andra är Skånemejerier. Under år 2012 hade de en vision om att få gillare på Facebook. De har redan skaffat sig en position på marknaden då deras företagsnamn kopplas till mejerier, framför allt mjölk. I stället för att starta en kampanj anpassad under en viss tid, exempelvis julen, har de under årets lopp haft återkommande tävlingar och erbjudanden. Frågorna som förekom var kopplade till deras företag, men vinsterna behövde inte alls ha med Skånemejerier att göra. Vid en tävling var vinsten en övernattning på ett spa och i en annan tävling var det biljetter till Disney on Ice. Två tävlingar som, trots att vem som helst fick delta i, riktade sig till olika målgrupper. Att dessutom ha en tävling när inte många andra hade det bidrog till att konkurrensen blev mindre och fler kunde få upp ögonen för deras företag. 5.2 Viral spridning Något som är smart uttänkt med applikationer på Facebook är att om en person vill delta i en applikation på ett företags sida måste de först gilla företaget. På så sätt får företagen fler gillare, vilket innebar att Skånemejerier med sina olika tävlingar har fått en bred ålderskategori bland sina medlemmar och därmed kom de allt närmare sin vision om gillare innan årets slut. En vision som de lyckades uppnå i december. Ytterligare smarta funktioner gällande marknadsföring via applikationer är att efter att en person har deltagit i en tävling kan de välja att bjuda in sina vänner till tävlingen samt publicera en text på sin egen Facebookprofil om att de har deltagit. Genom att göra på detta sätt blir det en viral spridning, dels genom att vännerna får en inbjudan till tävlingen och även 7

9 genom att det kan synas i nyhetsflödet och på den tävlandes profil. Därmed hjälper konsumenterna till med att marknadsföra företaget. Sofia Larsson Det leder i sin tur till att sådant som tävlingar och erbjudanden lockar fler konsumenter till en sida. Ett exempel är när Skånemejerier under hösten delade ut 500 kuponger på en vara ur deras sortiment, allt som krävdes av deltagarna var att skriva in sin adress. Kupongerna tog slut på mindre än 5 minuter, responsen blev stor från deltagarna och efterfrågan likaså. Kommentarer om att folk inte hann reagera och vara delaktiga skrevs på deras sida. Skånemejerier hade då ytterligare två nya tillfällen där de delade ut lika många kuponger. Ett smart drag som de gjorde innan kupongerna släpptes var att de skrev på sin Facebooksida vilken tid kupongerna skulle släppas, något som spred sig. Eftersom deltagarna var tvungna att gilla Skånemejerier först ledde det till att personer redan när de fick information om den kommande kupongen blev medlemmar och sedan var de beredda på att skriva in sin adress det klockslag som kupongen blev aktuell på. Då antalet kuponger ändå var relativt få till skillnad från antalet gillare hann inte alla vara delaktiga, men det ledde till att Skånemejerier fick fler antalet gillare. I teorin nämns Pär Ströms komponenter som företag bör tänka på gällande den virala spridningen, bland annat ska en känsla byggas upp. Ett exempel på detta är Skånemejeriers tävling om fyra biljetter till Disney on Ice, ett evenemang som riktar sig främst till barn. Därför kan det anas att de tävlande har något barn i tanken som de vill ta med om de vinner, och en glad känsla byggs upp. Tävlingen är också enkel att sprida genom bara ett klick. Pär Ström nämner också att det ska finnas en möjlighet att kommentera och att en uppföljare bör göras om den första blir positiv. Två av vinnarna valde att kommentera på företagets sida efter att de hade sett Disney on Ice om att det var en fantastisk upplevelse och att barnen var glada, sådant som bidrar till att det är möjligt med en uppföljare nästa gång. Tack vare möjligheten till att kommentera på Facebook bidrar de också till att företagen får direktrespons med sina konsumenter, vilket de inte får via tv och radio. När ett företag går ut med ett erbjudande eller uppmärksammas i massmedia av en viss anledning kan de direkt få kommentarer på Facebook från sina konsumenter, något som de flesta företag värnar om eftersom det skapar en annorlunda relation med kunderna. Till skillnad från tv och radio där de inte vet direkt vad reaktionen är på en reklam. Att möjligheten till direktkontakt mellan företag och kunder finnas bidrar till en bättre och mer trovärdig relation, särskilt om företaget 8

10 är villiga att svara på de frågor och den respons som kommer från deras kunder. Det leder också till att den tidigare envägskommunikationen som figurerat i reklamsammanhang numera blir tvåvägskommunikation där konsumenterna också har mycket att säga till om och hamnar desto mer i fokus där deras önskemål blir allt mer centrala och styrande. Pär Ström nämner också att applikationen ska vara enkel och inte begränsa folk från att tävla. Det enda som krävs för att delta i applikationer hos företag är att personen gillar företaget, vilket inte är något större krav till skillnad från andra sajter på Internet som kan ställa högre krav. Det finns sajter som lockar med tävlingar men där det sen visar sig att de som tävlar exempelvis måste köpa tre produkter för att skicka in streckkoden till företaget. 5.3 Push- och pullmarknadsföring Lekmer är en leksaksaffär på Internet med drygt medlemmar på Facebook och de är regelbundet aktiva på plattformen. Förutom att marknadsföra sig på Facebook gör de även det i tv-reklam. När mottagarna ser tv-reklam är det tal om pushmarknadsföring. Tittarna väljer inte vilka produkter de vill se, utan tar del av allt som visas i reklamen. På deras Facebooksida blir det däremot pullmarknadsföring. Där kan konsumenter välja vilka applikationer de ska ta del av, vilka bilder de vill titta på och vilka erbjudande de vill läsa mer grundligt. Detta kan tänkas leda till att konsumenterna skapar ett bättre förtroende för företaget eftersom de i lugn och ro kan välja vad de ska ta del av, i stället för att matas med ofrivillig reklam i 30 sekunder. Däremot kan det även vara så att den frivilliga pullmarknadsföringen till viss del blir till pushmarknadsföring då medlemmar väljer att dela med sig av olika sidors applikationer som sedan dyker upp i privatpersoners nyhetsflöde. Då finns dock möjligheten att inte delta i applikationen samt att bara bläddra förbi utan att läsa om vad som erbjuds. 5.4 Form och innehåll Att den visuella kommunikationen blir upp till åskådaren att betrakta som attraktivt finns det bra exempel på men väljer att fortsätta med Lekmer då det kan ses som ett utmärkt exempel. På deras hemsida har de en ljusblå bakgrundsfärg och sitt företagsnamn i rött, samma stil följer på tv-reklamen och även på Facebooksidan. Dessutom har de sin ikon, en apa i en helikopter, på samtliga tre reklampelare, vilket kan fungera som en igenkänningsfaktor för åskådaren. Facebooksidan kan alltså gå i profil med hemsidan, vilket är ett bra sätt när det kommer till ett företags unika design. Facebook fungerar därför nästan som en extra hemsida. 9

11 En unik och/eller attraktiv design leder också till att allt fler personer klickar sig in på Facebooksidan när den syns i nyhetsflödet eller bland ens vänner. Sofia Larsson Något annat som är bra som de flesta företag använder sig av är att de drar nytta av de olika kanalerna som finns att marknadsföra sig på när det gäller att hänvisa till någon annan av företagets sociala sidor. Både Lekmer och Skånemejerier hänvisar till sina hemsidor i den information de har skrivit om företaget. Med jämna mellanrum nämner de även om olika erbjudanden som just nu finns på deras hemsida, dit de hänvisar genom att skriva Läs mer på följt av hemsidans adress. På deras hemsida i sin tur hänvisar de mottagarna till Facebook. 5.5 Övrig reflektion Det kan dock funderas över om alla som gillar Skånemejerier för att kunna delta i deras applikationer verkligen gillar företaget på riktigt eller om det bara är för att de kan vinna saker, få erbjudanden eller rabatter. Skulle alla deras gillare på Facebook välja Skånemejerier före exempelvis Arla när de står och ska välja mjölk i matbutiken? Förmodligen skulle det inte vara så, då andra faktorer också spelar roll, exempelvis det som efterfrågas vid tillfället eller det aktuella priset. Däremot visar antalet gillare på Facebook att företaget bör vara bra inför de som inte aktivt har gillat dem. Likaså kommer alla som gillar dem för att kunna ta del av applikationerna tilldelas information om företaget som gör att de faktiskt kan få upp ögonen för dem på riktigt. Detta leder i sin tur till att det är fler konsumenter som väljer att kommentera, komma med respons samt ställa frågor till företaget. Om applikationerna upplevs som positiva kommer fler att prata om det vilket leder till fler konsumenter. 6. Slutdiskussion Frågeställningens huvudfråga var Varför bör ett företag marknadsföra sig på Facebook? samt två mindre frågor som var: Hur kan ett företag gå tillväga för att synas på Facebook? Vad vinner ett företag på att synas där i stället för bland de traditionella reklamerna så som tv och radio? Ett företag har anledning att marknadsföra sig på Facebook. De skapar en relation med sina konsumenter som de inte kan uppnå i exempelvis tv och radio. Via Facebook får de direktkontakt med konsumenterna som inte dra sig för att ge respons. Om något är fel, 10

12 uppskattat eller om det finns frågor framgår det på Facebook. Om företaget dessutom, vilket de flesta gör, svarar på de kommentarer som dyker upp byggs en bättre och trovärdigare relation upp mellan företag och konsumenter. I radio och tv är det avsändaren som styr och mottagaren har ingen möjlighet att ge direktrespons men i dagens mediesamhälle blir det snarare en tvåvägskommunikation där företagen bjuder in sina konsumenter för dialog. Det finns alltså viktiga chanser till att ta till vara på vad konsumenterna har att säga, något som inte har funnits tidigare. Det relativt nya mediesamhället bidrar till att det är en så kallad pullmarknadsföring, där konsumenterna själva kan välja vad de ska ta del av i stället för att påtvingas. Att ge sina konsumenter denna möjlighet påverkar förtroendet positivt för ett företag. Genom att skapa applikationer på Facebook blir det tillåtet att ha tävlingar, erbjudanden och andra kampanjer. Möjligheten att målgruppsanpassa sin marknadsföring är påtaglig men är inte nödvändig eftersom en bredare marknad blir involverad om en applikation är till för vem som helst. Ett smart drag kan vara att anpassa sina kampanjer efter vad som är aktuellt för tillfället, exempelvis ha en tävling kring jul. Dock blir konkurrensen större, då kan det i stället vara ett vinnande koncept att ha en tävling när ingen annan har någon. Dessutom finns det anledning att exempelvis ha tävlingar där vinsten inte nödvändigt måste vara kopplat till företaget, vilket Skånemejerier inte alltid har. Om företaget framstår som positiva liksom deras tävlingar och erbjudanden kommer det att spridas genom en viral spridning. Konsumenterna bidrar till en marknadsföring av företaget då de ofta är villiga att dela med sig av att de har deltagit i en viss applikation, något som blir synligt för deras vänner och i deras Facebookprofil. För att andra ska bli desto mer uppmärksamma på ett företag som de bläddrar förbi i nyhetsflödet är form och innehåll viktigt. Att skapa en unik design gör att människor får upp ögonen för deras attraktiva design. Ett vinnande koncept är att ha samma design, i den mån det går, på företagets Facebooksida som på den ordinarie hemsidan. Det finns som sagt all anledning att marknadsföra sig på Facebook i dagsläget. Det som vore intressant i framtiden är att se hur marknadsföring generellt sätt förändras om en plattform som Facebook skulle läggas ned eller åtminstone blir allt impopulär. 11

13 7. Referenslista Bergström, Bo (2009) Effektiv visuell kommunikation Om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Stockholm: Carlssons bokförlag. Carlsson, Lena (2009) Marknadsföring och kommunikation i sociala medier Givande dialoger, starkare varumärke och ökad försäljning. Göteborg: Kreafon. Englund Axelsson, Björn (2012) Professionell marknadsföring. Lund: Studentlitteratur. Erikson, Peter (2011) Planerad kommunikation Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation. Malmö: Liber. Larsson, Lars-Åke (2008) Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Larsson, Lars-Åke (2005) Upplysning och propaganda Utvecklingen av svensk PR och information. Lund: Studentlitteratur. Ström, Per (2010) Sociala medier: gratis marknadsföring och opinionsbildning. Malmö: Liber Elektroniska källor Dagens Nyheter. Hämtad: Facebook FAQ. Hämtad: Facebookskolan. Hämtad:

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi Inledning Vi har valt att rikta in oss på en målgrupp som är unga kvinnor och män i åldern 18-35 år. Efter de efterforskningar vi gjort på internet kan vi uppskatta att de flesta

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

!!! Så här skapar du en gra0s personlig sida och en verksamhetssida på Facebook. Sek0on A

!!! Så här skapar du en gra0s personlig sida och en verksamhetssida på Facebook. Sek0on A Så här skapar du en gra0s personlig sida och en verksamhetssida på Facebook Det är nödvändigt a. skapa en professionell digital pla5orm om du vill uppnå framgång i det långa loppet. Denna typ av pla5orm

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER MALENE FALK Driver eget inom digital marknadsföring Skapa strategier som ger genomslag på sociala medier Hittar på kampanjer som sticker ut på sociala medier

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Lathund sociala medier

Lathund sociala medier Lathund sociala medier Att komma igång och ha en aktiv närvaro i sociala medier behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Men det gör sig inte själv och det behöver underhållas och man behöver ha en

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND

BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND VAD ÄR ETT VARUMÄRKE? Ett varumärke är de värden som en produkt, en organisation eller ett företag som helhet, och dess logotyp, förknippas med. Upplevelsen av

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog Hej Nazar! För att ni ska lära känna er nya primära målgrupp seniorer och få förståelse för hur ni på bästa sätt ska kunna kommunicera med dessa har vi träffat män och kvinnor i åldrarna 65-82 år. Utifrån

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

THE SOCIAL MEDIA SHOW OFF SKÅNEMEJERIER

THE SOCIAL MEDIA SHOW OFF SKÅNEMEJERIER THE SOCIAL MEDIA SHOW OFF SKÅNEMEJERIER OM OSS Vi är visionärer som får saker gjorda med ett stort driv och ett ännu större sinne för kreativitet. Vi jobbar med korta och koncista budskap med en kreativ

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Innehåll Påverkar förutsättningarna... 3 Skriva för skärmläsning eller papper... 3 Informationspaket... 3 Tätt mellan

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

1 miljard engagerar sig i sociala medier

1 miljard engagerar sig i sociala medier 1 miljard engagerar sig i sociala medier TRENDER DET ÄR LÖNSAMT ATT VÅRDA SINA KUNDER RIV BERLINMUREN låt kundservice ta hand om kunden i alla kanaler GE LIKA GÄRNA TILLBAKS PENGAR SOM DU TAR DOM VÅGA

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Skåne DIGITAL STRATEGI. Av: Annie Gunnarsson

Naturskyddsföreningen i Skåne DIGITAL STRATEGI. Av: Annie Gunnarsson Naturskyddsföreningen i Skåne DIGITAL STRATEGI Av: Annie Gunnarsson Senast uppdaterad 16-05-2016 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Mål och syfte 3 2. Resultat 3 2.1 Researchområde 1: Nulägesanalys 4 2.1.1

Läs mer

Kom igång på Twitter. Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare

Kom igång på Twitter. Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare Kom igång på Twitter Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare Kom igång på Twitter Twitter är en plattform där du kan knyta kontakter, marknadsföra något, omvärldsbevaka, uttrycka dina åsikter

Läs mer