Vi vill att alla ska längta hem.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi vill att alla ska längta hem."

Transkript

1 Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB

2

3 INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra fastigheter 20 vi tar ansvar för ekonomin 21 vi tar ansvar för miljön 24 förvaltningsberättelse 26 koncernens resultaträkning 27 koncernens balansräkning 28 koncernes förändring eget kapital 29 koncernens kassaflöde 30 moderbolagets resultaträkning 31 moderbolagets balansräkning 32 moderbolagets förändring eget kapital 33 moderbolagets kassaflöde 34 noter 57 Årsredovisningens undertecknande 59 definitioner 60 revisionsberättelse 62 bolagsstyrningsrapport 65 styrelse och ledning

4 Foto: Magnus Grubb

5 VD har ordet var ett bra år då det mesta gick vår väg När vi gick in i 2014 gjorde vi det med en mängd olika målsättningar. Ett drygt år senare kan vi konstatera att vi lyckades leva upp till nästan alla kraven. Ekonomiskt hade vi ett bra år med positivt utfall från våra hyresförhandlingar och med en bra värdetillväxt i beståndet. Vi har under året även avslutat ett par ROT-projekt i beståndet i Hagsätra samt satt igång några ytterligare projekt för att även göra energisparande åtgärder. Vi arbetar kontinuerligt med att bli effektivare och arbeta systematiskt i våra ROT-projekt. Det viktigaste målet av alla är att våra kunder också uppskattar det vi gör och vi nådde ett Nöjd kund index på över 80, vilket är i linje med våra målsättningar men högre än föregående år. Jag ser det som ett styrkebesked för ett växande företag som Ikano. Glädjande är också att vårt samhällsengagemang fortsätter att bära frukt. Under året har flera av våra praktikanter fått arbetslivserfarenhet hos oss och därefter gått vidare till fasta jobb på annat håll. Det är precis så som vi vill att programmet skall fungera. Lägre avkastningskrav och nollränta gör att det är många som konkurrerar om samma objekt och det är få större sammanhängande objekt som har varit till salu under året. Vi investerar gärna men bara i rätt objekt. Vi arbetar kontinuerligt för att både förvärva och förtäta i våra områden där vi finns representerade. Vi ser framför oss ett mer blandat bestånd med olika upplåtelseformer. Till sist vill jag tacka alla medarbetare för en fantastisk insats. Tillsammans kan vi se tillbaka på ett framgångsrikt Stockholm mars 2015 Robert Jaaniste

6 6 VÅR VISION Vår vision Att skapa möjligheter för en bättre vardag. Foto: Gustaf Kaiser Foto: Gustaf Kaiser

7 vår historia 7 Vår historia Ikano och Ikano Fastighets AB bildas. Beslut fattades att växa inom Fastigheter och att köpa bostäder. Första större bostadsportföljen köptes i Hagsätra. Första större bostadsportföljen köptes från Stockholm stad i Högdalen. Andra portföljen köptes av Stockholm stad i Hagsätra. Ikano Bostad Stockholm Holding bildas för att möjliggöra alternativ finansiering.

8 8 VÅRA FASTIGHETER Våra fastigheter Ikano äger hyreslägenheter med bra lägen. I Stockholm har vi lägenheter i Hagsätra, Högdalen och Rågsved, vilka omfattas av denna årsredovisning. Vi har också lägenheter i Danderyd samt i Västerås, Lund och Malmö. västerås danderyd Stockholm (Hagsätra och Högdalen) Lund Malmö

9 VÅRA FASTIGHETER 9 Hagsätra och Högdalen i korthet Stadsdelen Hagsätra tillhör Söderort, som i sin tur är ett stadsområde inom Stockholms kommun. Hagsätra är beläget ca 12 km från centrala Stockholm och nås med tunnelbanelinje nummer 19 (grön linje). Resan till Hagsätra, som är slutstation, tar ungefär 20 minuter. Det är ett attraktivt bostadsområde med brist på bostäder, precis som i övriga Stockholm. Högdalen är en stadsdel i Söderort och tillhör Stockholms kommun. Centrala Stockholm nås med tunnelbanelinje 1 (grön linje). Ikano Bostad Stockholm och Ikano Bostad Hagsätra erbjuder lokaler och lägenheter i liknande fastigheter. Bolagsstruktur IKANO FASTIGHETS AB ( ) IKANO BOSTAD HOLDING AB ( ) IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB IKANO BOSTAD HAGSÄTRA AB IKANO BOSTAD STOCKHOLM AB

10 10 VÅRA FASTIGHETER fördelning bostäder/kommersiellt HAGSÄTRA HÖGDALEN 13 4 % % BOSTÄDER (%) KOMMERSIELLT (%) Hög andel bostäder i beståndet. I Hagsätra driver vi även ett kommersiellt centrum.

11 VÅRA FASTIGHETER 11 TOTALA HYRESINTÄKTER för ikano bostad stockholm holding Hagsätra portfölj 1 och 2 samt Högdalen TSEK :a Hagsätraportföljen 2:A HagsätraportFöljen högdalen GENOMSNITTLIG HYRA PER KVADRATMETER HAGSÄTRA SEK HÖGDALEN SEK :a Hagsätraportföljen 2:A HagsätraportFöljen

12 12 VÅRA FASTIGHETER Byggnadsstandard HAGSÄTRA HÖGDALEN Antal byggnader Antal byggnader ByggnadsåR ByggnadsåR Att bibehålla våra fastigheters höga standard är en av grundstenarna för Ikanos verksamhet. Ikano Bostad Stockholms fastighetsbestånd har förvärvats genom ett antal portföljtransaktioner och byggnaderna håller god standard. Ingen av fastigheterna tillhör miljonprogrammet. låga VAKANSER I VÅRA FASTIGHETER HAGSÄTRA HÖGDALEN ,8 98,3 98,1 97, ,9 99,5 99,5 98, uthyrningsgrad (%) uthyrningsgrad (%) Låga vakanser i beståndet mest beroende på omflyttning.

13 VÅRA FASTIGHETER 13 årlig OMSÄTTNING I VÅRA FASTIGHETER HAGSÄTRA HÖGDALEN Hyresgästomsättning (%) ,0 10,0 10,0 8,0 Hyresgästomsättning (%) ,0 9,0 11,0 9, Generellt väldigt låg omsättning i våra fastigheter (10 %), vilket beror på hög efterfrågan och hög trivselfaktor. KOSTNADSFÖRDELNING PER KVADRATMETER HAGSÄTRA HÖGDALEN Fastighetskostnad per kvm (SEK) Fastighetskostnad per kvm (SEK) Driftskostnader Tomträttsavgäld och Fastighetsskatt Annat Driftskostnader Tomträttsavgäld och Fastighetsskatt Annat Underhållskostnader administration Underhållskostnader administration

14 14 VÅRA FASTIGHETER BELÅNINGSGRAD (LTV) LOan To VALUE HELHETEN 46 % % HAGSÄTRA 52 % HÖGDALEN 39 % % % Låg belåningsgrad i förhållande till marknadsvärde.

15

16 16 SÅ HÄR JOBBAR VI Så här jobbar vi Vårt sätt att förvalta grundar sig på: En väl förberedd och strukturerad uthyrningsprocess. God kunskap om området och bra samarbete med hyresgäster och Hyresgästföreningen. Ett stort socialt ansvar i de områden där våra boende finns. Långsiktigt arbete med att förädla dessa områden. Kundfokus hög tillgänglighet för service och underhåll. Återkommande marknadsundersökningar. Vårt sätt att förädla grundar sig på: Välplanerat underhållsarbete, kortsiktigt såväl som långsiktigt. Väl underbyggda renoveringsprojekt som ger god och stabil avkastning. Goda relationer med hyresgäster och Hyresgästföreningen. ROT-projekt som höjer standarden i våra hus. Kundfokus hög tillgänglighet för service och underhåll.

17 SÅ HÄR JOBBAR VI 17 Ikano följer en tydlig arbetsprocess för att försäkra sig om nöjda kunder. Vårt sätt att förtäta Innebär: Att det finns många fastighetsägare i området. Att bostadsrätter integreras i våra områden med hyresrätter. Att existerande infrastruktur används. Att existerande områden förtätas. NÖJD KUND INDEX 2014 Ta kunden på allvar -12,2 % 87,8 % Trygghet -24,2 % 75,8 % Rent och snyggt -27,3 % 72,7 % Hjälp när det behövs -12,2 % 87,6 % Serviceindex -19,6 % 80,4 % % DÅLIGT INTE SÅ BRA GANSKA BRA MYCKET BRA

18

19 VI TAR ANSVAR 19 Vi tar ansvar för våra fastigheter Exempel på vårt sociala ansvar: Bostäder Som långsiktig fastighetsägare tycker vi att det är viktigt att så många som möjligt ska kunna bo i trevliga och funktionella hem. Vår vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Det är utifrån den visionen vi förvaltar och förbättrar våra fastigheter samt miljön runt i kring. Aktiviteter Vi sponsrar lokala föreningar och aktiviteter framför allt för barn och ungdomar. Genom ekonomiskt stöd hjälper vi till att hålla ungdomsgårdar i Hagsätra öppna på sommaren. Vi är också med och sponsrar spontanfotbollen i Hagsätra/Rågsved som arrangeras av Rågsveds IF. Tjejer och killar får möjlighet att spela fotboll utan att behöva vara medlem och betala föreningsavgift. Ett tiotal ungdomar som bor i våra fastigheter i Stockholm får sommarjobba hos Ikano Bostad. Trygghet Vi samverkar för ökad grannsamverkan och brottsförebyggande åtgärder. Vi engagerar oss i våra bostadsområden för att skapa trygghet och trivsel. Det vinner både vi och våra hyresgäster på.

20 20 VI TAR ANSVAR Vi tar ansvar för ekonomin Ikano strävar efter att erhålla miljövänliga fastigheter. Vi vill skapa bostäder som är miljömässigt kloka, och som skapar sociala och ekonomiska förutsättningar för ett gott liv. Vi utvärderar ständigt vårt sätt att arbeta och våra lösningar med våra samarbetspartners, kunder och medarbetare. Det gör vi därför att vi arbetar långsiktigt och söker långvariga relationer. Det handlar om att vara tillgänglig och pålitlig, att leverera det som utlovats och att göra det i rätt tid. Vi skapar förutsättningar för ett bättre boende.

21 VI TAR ANSVAR 21 Vi tar ansvar för miljön Ikano tar ansvar för sin miljömässiga påverkan på ett flertal sätt: Energi Vi arbetar med att sänka energiförbrukningen i alla våra befintliga fastigheter. Material och kemikalier De material och kemikalier som vi använder när vi bygger ska vara kontrollerade mot BASTA-systemet, Sunda Hus eller Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Vi ställer krav även på de material som används i förvaltningen av våra fastigheter. Avfall Just nu arbetar vi med att säkerställa att vi sorterar i de fraktioner som är möjliga på alla platser där vi är verksamma. Vi följer också upp våra avfallsmängder i olika delar av verksamheten. Lokalisering och markanvändning När vi planerar nya byggnader värderar vi alltid var byggnaden placeras och hur vi använder marken. Vi strävar efter att göra vår miljöpåverkan så liten som möjligt efter de förutsättningar som gäller för varje projekt. Innemiljö Det våra hyresgäster betalar för är en bostad eller arbetsmiljö som de kan använda på ett bra sätt. Därför är innemiljön en viktig del i vår planering och vi arbetar ständigt för att den ska fungera väl i våra byggnader.

22

23 Vi är långsiktiga och tar ett stort ansvar i de områden där våra fastigheter finns.

24 24 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2014 har tre bostadshus med stora uppgraderingsprojekt färdigställts. Dessutom var två stora upp- Förvaltningsberättelse graderingsprojekt pågående. Vi kommer fortsätta att höja standarden för våra hyresgäster och därför starta ytterligare uppgraderingsprojekt under 2015 i våra fastigheter. I mars 2014 har bolaget emitterat en 5-årig obligation om mkr på NASDAQ Stockholm. Villkoren för denna obligation framgår i not 21. Koncernens resultat Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ), organisationsnummer med säte i Stockholm. Allmänt om verksamheten Koncernen bedriver fastighetsförvaltning i Stockholm Söderort. Sammantaget har koncernen ca lägenheter och 300 företagskunder. Uthyrningsbar yta uppgår till ca kvm. Under mars 2014 gav Ikano Bostad Stockholm Holding AB ut en obligation vilken har noterats på NASDAQ Stockholm. Bolaget har i samband härmed blivit ett publikt bolag och en bolagsstämma den 28 januari 2014 antog den nya bolagsordningen. Årsredovisningens resultat och balansräkningar föreslås fastställas på årsstämman den 31 mars Affärsidé Koncernens affärsidé är att förvalta och utveckla fastigheter i Stockholms län vilka är långsiktigt hållbara för våra kunder. Verksamhet och organisation Förvaltning och utveckling av fastigheterna sköts av bolagets personal lokaliserad i Stockholm. Koncernen har ingen självständig ledningsgrupp, utan inkluderas i det arbete ledningsgruppen för Ikano Bostad inom Ikano Fastighets AB-koncernen utför. De administrativa funktionerna för ekonomi, risk, IT, finans, juridik, kommunikation, skatt och transaktioner köps internt från moderbolaget Ikano Fastighets AB. Resultat efter skatt uppgår till 171 mkr (153 mkr). Utöver överskott från den ordinarie förvaltningsverksamheten är resultatet påverkat av värdeförändringar på fastigheter med 165 mkr (138 mkr) samt värdeförändringar på derivat instrument med -5 mkr (0 mkr). Hyresintäkter har påverkats av genomförda förhandlingar, nyuthyrningar samt färdigställda projekt vilket leder till en genomsnittlig hyresökning på 5,0 % (fg år 3,2 %). Driftsöverskottet har ökat till 154 mkr (142 mkr). Kostnaden för drift har minskat beroende på en mild vinter, dock har underhållskostnader ökat vilket medför en ökning av fastighetskostnaderna per kvadratmeter till 452 kr (446 kr), se not 4. Förvaltnings- och administrationskostnader uppgår till 16 % (fg år 13 %) av hyresintäkterna. Ökningen förklaras främst av ökande personalkostnader. I december 2012 anskaffades 11 bostadsfastigheter i Hagsätra. Personal för förvaltningen av detta bestånd anställdes successivt under de första 4 månaderna under 2013 vilket innebär att personalkostnader var förhållandevis låga under denna period. Av rörelsens kostnader avser tkr (fg år tkr) från koncernbolag fakturerade servicetjänster. Fastigheternas värde har utvecklats positivt under 2014 till följd av årets hyresförhandlingar samt ombyggnadsprojekt, vilket resulterat i förbättrade driftsnetton. Vår strategi innebär att investera i fastigheter i tillväxtområden för en långsiktigt god värdetillväxt. Kostnaden för det finansiella nettot har ökat eftersom andel lån med bunden ränta har ökat mellan åren. Snittränta för externa lån 2014 uppgår till 3,3 % (fg år 3,0 %). Koncernens finansiella ställning Fastigheternas bedömda marknadsvärden är mkr (fg år mkr), se vidare not 10. Samtliga fastigheter har per årsskiftet värderats av Savills och värdena har fastställts av styrelsen. Under året har investeringar i uppgraderingsprojekt av fastigheterna gjorts med 145 mkr (fg år 164 mkr). Inga fastigheter har förvärvats eller sålts under Koncernens egna kapital uppgår till mkr (1 110 mkr) vilket motsvarar en soliditet på 38 % (fg år 36 %).

25 Förvaltningsberättelse 25 I mars 2014 emitterade moderbolaget en 5-årig obligation (bunden till mars 2019) på NASDAQ Stockholm uppgående till 1 miljard kronor. Under räkenskapsåret har koncernen lånat 280 mkr långsiktigt från Ikano Fastighets AB. Bolagets långsiktiga finansiering får därmed anses vara tryggad. Extern belåningsgrad uppgår till 46 % (53 %). Av låneportföljen har 85 % (34 %) en räntebindningstid överstigande i ett år. Flerårsöversikt över koncernens finansiella ställning framgår enligt nedan Fastighetsrelaterade Uthyrningsbar yta, tusental kvm Ytvakansgrad % 1,1 % 1,2 % 1,3 % Verkligt värde, mkr Överskottsgrad, % 59 % 58 % 57 % Finansiella Periodens resultat efter skatt, mkr 170,7 152,5 96,1 Avkastning på eget kapital, % 14,3 % 14,7 % 10,7 % Soliditet, % 38 % 36 % 35 % Räntetäckningsgrad, ggr 1,9 2,2 2,1 Belåningsgrad inklusive ägarlån, % 55 % 57 % 60 % Belåningsgrad exklusive ägarlån, % 46 % 53 % 59 % Möjligheter och risker Koncernledningen har identifierat risker och osäkerhetsfaktorer inom följande områden; verksamhet, omvärld och finansiering. I enlighet med IFRS gör företagsledningen antaganden, bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de finansiella rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar och uppskattningar vilket även framgår av redovisningsprinciperna. Med verksamhetsrisker avses risker som är relaterade till vår kärnverksamhet fastighetsförvaltning. Våra intäkter består till 90 % av uthyrning av bostadslägenheter i Stockholm. Stockholm har historiskt sett haft den största befolkningstillväxten i Sverige och detta förväntas inte förändras under kommande år. Koncernen har en hög uthyrningsgrad, över 98 % är uthyrt. Allmänna prognoser för hyresutveckling bostäder är fortsatt positiv. För att bibehålla attraktionskraft i vårt förvaltningsbestånd genomför vi omfattande uppgraderingar i fastigheterna, s k ROT renoveringar investeringarna för de två senaste åren uppgår till 309 mkr. Vi driver två fritidsgårdar för barn till boende i våra hyresfastigheter: Därmed finns en samlingsplats för olika aktiviteter. Omvärldsrisker är främst kopplade till risker som ligger utanför vår verksamhet, exempelvis förändrade marknadsförutsättningar. Värdet på fastigheterna påverkas både av vårt agerande i fastighetsförvaltningen och det allmänna marknadsläget. Små förändringar i avkastningskravet ger stora förändringar på värdet. Koncernen verkar i område där det råder stor bo- stadsbrist. Koncernens fastighetsbestånd värderas till 3,3 mdkr och med ett osäkerhetsintervall om +/ 5 % innebär det att bedömt verkligt värde varierar med +/ 167 mkr (155 mkr). Med finansiella risker avses risken att inte kunna tillgodose behovet av erforderligt kapital vilket är en nödvändig resurs för verksamheten. I not 21 framgår hur vår finansiella risk begränsas. Händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION moderbolaget Till årsstämmans förfogande står: SEK Balanserat resultat Årets resultat SUMMA KRONOR Styrelsen föreslår att ovanstående belopp balanseras enligt ny räkning. SUMMA KRONOR Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med tillhörande bokslutskommentarer.

26 26 resultaträkning KONCERNEN rapport över totalresultat för koncernen Tkr not Hyresintäkter Driftskostnader 3, Förvaltnings- och administrationskostnader 4, 5, Rörelseresultat före värdeförändring Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring räntederivat Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Övrigt totalresultat - - Årets totalresultat Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare, då inga innehav utan bestämmande inflytande föreligger.

27 balansräkning KONCERNEN 27 Balansräkning för koncernen Tkr not TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Derivat 20, Obligationslån 20, Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernbolag Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Eventualförpliktelser 22 inga inga

28 28 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN Rapport över förändring eget kapital koncernen övrigt totalt aktie- tillskjutet Balanserat eget Tkr kapital kapital resultat kapital Ingående eget kapital Årets resultat Transaktioner med bolagets ägare Tillskott från koncernes ägare Erhållet koncernbidrag Skatt hänförligt till erhållet koncernbidrag Övrigt totalresultat Värdeförändring derivat för säkring av ränterisk Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Transaktioner med bolagets ägare - Övrigt totalresultat - Utgående eget kapital

29 KASSAFLÖDE KONCERNEN 29 Rapport över kassaflöde koncernen Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring derivat Avskrivningar Erhållna räntebetalningar och räntebidrag Betalda räntor Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar ombyggnationer Förvärv av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Amortering långfristiga skulder Emitterade företagsobligationer Upptagna koncernlån Lämnat koncernbidrag Tillskott från koncernens ägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och banktillgodohavanden Summa

30 30 resultaträkning MODERBOLAGET Resultaträkning och rapport över totalresultat för moderbolaget Tkr INTÄKTER - - Administrationskostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster RESULTAT FÖRE SKATT Aktuell skatt Årets resultat Övrigt totalresultat - - Årets totalresultat 219 -

31 BALANSRÄKNING MODERBOLAGET 31 Balansräkning för moderbolaget Tkr not TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernbolag Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Obligationslån Skulder till koncernbolag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 - Aktuella skatteskulder 62 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter (pantbrev) inga inga Ansvarsförbindelser inga inga

32 32 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAGET Rapport över förändring eget kapital moderbolaget Bundet eget kapital Tkr aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Transaktioner med bolagets ägare Tillskott vid bolagets bildande Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Transaktioner med bolagets ägare - Utgående eget kapital

33 KASSAFLÖDE MODERBOLAGET 33 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE moderbolaget Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Erhållna räntebetalningar Betalda räntor Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Tillskjutet kapital vid bolagsbildning Nyemission Erhållet aktieägartillskott Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och banktillgodohavanden Summa

34 34 NOTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING NOTER Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper NOT 1 Väsentliga redovisningsprinciper Not 2 Hyresintäkter Not 3 Tomträttsavgäld Not 4 Drift, förvaltnings- och administrationskostnader Not 5 Personal och styrelse Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Not 7 Ränteintäkter Not 8 Räntekostnader Not 9 Skatter Not 10 Förvaltningsfastigheter Not 11 Not 12 Inventarier...47 Aktier i dotterbolag...47 Not 13 Kundfordringar Not 14 Övriga fordringar Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 16 Eget kapital Not 17 Uppskjuten skatteskuld Not 18 Övriga skulder Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 20 Klassificering av finansiella instrument samt upplysningar om verkligt värde Not 21 Finansiella risker och riskhantering Not 22 Ställda säkerheter Not 23 Närstående Not 24 Koncernföretag...56 Not 25 Händelser efter balansdagen...56 Not 26 Viktiga uppskattningar och bedömningar...56 Överensstämmelse med normgivning och lag De finansiella rapporterna har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) såsom de har antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Årsredovisning och koncernredovisning för bolaget avseende år 2014 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut från den 31 mars Årsredovisning och koncernredovisning föreslås fastställas på årsstämman den 31 mars Grund för upprättande Ikano Bostad Stockholm Holding-koncernen bildades under Förvärven av de två dotterbolagen Ikano Bostad Hagsätra AB och Ikano Bostad Stockholm AB är att betrakta som transaktioner under gemensamt bestämmande inflytande. Det vill säga, de båda dotterbolagen kontrolleras ytterst av samma part eller parter både före och efter förvärvet och det bestämmande inflytandet är inte tillfälligt. Den historiska finansiella informationen före den 30 december 2013 har upprättats som sammanslagna finansiella rapporter. De sammanslagna finansiella rapporterna baseras på de historiskt bokförda värden så som de tidigare redovisats i Ikano Fastighets-koncernen. Alla transaktioner och mellanhavanden mellan företagen i de sammanslagna finansiella rapporterna är eliminerade. Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av de finansiella rapporterna Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom förvaltningsfastigheter samt derivatinstrument som värderas till verkligt värde. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Koncernens funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för koncernen och moderbolaget. Alla belopp anges i tusen svenska kronor (tkr) om inte annat anges. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med

35 noter 35 IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tilllämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 26. Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats på samtliga perioder, som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats på rapportering och konsolidering av moderbolag och dotterbolag. Nya redovisningsregler Nya standarder vilka trätt i kraft 2014 Nya och ändrade standarder och tolkningar från IASB respektive IFRS har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar med framtida tillämpning planeras inte att förtidstillämpas. Nya standarder och tolkningar vilka träder i kraft 2015 eller senare Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 21 Levies (IFRIC 21 avgifter) från och med 1 januari Tillämpning av IFRIC 21 kommer att leda till att årets fastighetsskatt för fastigheter innehavda vid årets ingång redovisas som en skuld i sin helhet vid årets början. IFRS 9 Finansiella instrument avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IASB har nu färdigställt ett helt paket av förändringar avseende redovisning av finansiella instrument. Paketet innehåller en modell för klassificering och värdering av finansiella instrument, en framåtblickande ( expected loss ) nedskrivningsmodell och en väsentlig omarbetad ansats till säkringsredovisning. IFRS 9 träder ikraft 1/ och tidigare tillämpning är tillåten givet att EU antar standarden. EU förväntas anta standarden under första halvåret Koncernen har ännu inte utvärderat vilken påverkan standarden kommer att få på de finansiella rapporterna. Klassificering Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Rörelsesegmentsredovisning Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Koncernens verksamhet utgörs av fastighetsförvaltning i Stockholms län som följs upp i sin helhet av högste verkställande beslutsfattare vilket innebär att koncernen utgörs av ett rörelsesegment. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga dotterbolag. Dotterbolag utgörs av de företag över vilka moderbolaget har direkt eller indirekt bestämmande inflytande. Dotterbolagen redovisas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att övertagna tillgångar och skulder värderats till verkligt värde vid förvärvstillfället enligt upprättad förvärvsanalys. Transaktionsutgifter som uppkommer, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, redovisas direkt i årets resultat. Ett förvärv av bolag kan utgöra ett tillgångsförvärv eller ett rörelseförvärv. Ett förvärv av ett bolag där syftet är att förvärva fastigheten och där det inte finns anställda som arbetar med förvaltning utgör normalt ett tillgångsförvärv. Om förvärvet avser förvärv av tillgång fördelas förvärvsutgiften på de enskilt identifierbara tillgångarna och skulderna efter deras verkliga värden vid förvärvstidpunkten, utan redovisning av goodwill och uppskjuten skattefordran/skuld, vid förvärvet. Ingen uppskjuten skatt redovisas vid ett tillgångsförvärv utan fastighetens värde minskas med det belopp som vid förvärvstillfället avser avdrag hänförliga till uppskjuten skatt på tillgången. Den initialt avdragna uppskjutna skatten kommer därefter att påverka vid omvärderingar på så sätt att avdrag sker från det verkliga värdet med den initialt avdragna skatten. Interna fordringar, skulder samt vinster eller förluster som uppkommer vid koncerninterna transaktioner elimineras

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer