Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag"

Transkript

1 Hotell Kramm Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise

2 Bakgrund Den 15 november 2010 möttes företagare, politiker och tjänstemän för att fortsätta arbetet med att utveckla Kramfors näringslivsklimat. Detta var en uppföljning på en workshop som hölls den 21 september då man identifierade tre olika områden som vi vill utveckla för ett mer positivt näringslivsklimat i Kramfors kommun. 1. Utflyttningen är hög och kompetensförsörjningen ett problem. 2. Kulturen präglas av negativ attityd och Jantelag. 3. Företagare är nöjda och strävar inte efter tillväxt. Denna workshop fokuserade på det andra området Attityd och Jantelag. Syfte: Identifiera vad vi menar med Attityd och Jantelag Hitta konkreta, nytänkande och realistiska lösningar som motverkar det ovan nämnda. Prioritera bland lösningarna. Tänka igenom vilka åtgärder som krävs för genomförande. Som processverktyg användes RIKA-modellen. RIKA står för research, idé, koncept och action. Fas 1 - Research Var befinner vi oss idag? Hur definierar vi utmaningen vi står inför? Fas 2 - Idé Hur kan vi lösa utmaningen? Hur skulle vi lösa den om allt var möjligt? Fas 3 - Koncept Om vi landar i verkligheten igen, vad är då möjligt att genomföra med hänsyn till pengar, resurser och strukturer? Fas 4 - Action Hur prioriterar vi? Hur går vi vidare nu? Nedan presenteras delar av det som kom fram i respektive fas.

3 Fas 1 - Research I researchfasen skulle deltagarna ge sin bild av hur näringslivsklimatet i Kramfors präglas av negativa attityder och Jantelag: Omgivningen har för dålig kunskap om företagande och det känns som om många är oförstående till hur det fungerar. Företagare känner sig motarbetande. Negativ attityd kommer av en brist på kommunikation och samverkan. Det är lätt att falla ner i klagosånger och det negativa blir till slut en sanning. Svårt att leva/tala som man lär. Svårt att ge beröm. För få som står upp för det som är bra. För liten stolthet över det man gör. Miljön är viktig. Det är lätt att miljön gör så att man hamnar i det negativa träsket själv. Brist på självkänsla och självförtroende. Saknas utbildning i detta. Modet att våga saknas. Människor är osäkra och vill ha koll på alla andra. Är man trygg i sig själv så behöver man inte hålla lika stor koll på omgivningen. I Kramfors går det inte. Det är ett förhållningssätt i kommunen som märks på bland annat attityden hos banker. Man vågar inte ta plats och sticka ut. Man glömmer bort att ha kul. Brukstraditionen är tuff att bryta. För mycket lydnad och för lite kreativitet (skillnad i barnuppfostran). Vi identifierade olika projekt och privata satsningar som pågår idag för att motverka negativa attityder och jantelagstänkande: I kommunen lanseras en annonsserie där företagare från Kramfors kommun berättar om hur det är att vara just företagare i Kramfors. Tanken är att bryta den gängse normer som finns kring att vara företagare i Kramfors kommun. Nästa Kramfors! Det har funnits ett projekt inom kommunrn några år som syftar till att lyfta fram de fördelar som Ådalsbanan kommer ge. Inne i Kramfors centrum finns en positiv anda och det gäller att ta vara på den. En kommunikationsplan kring flyget. Kramfors är Både och. Idag har vi möjlighet att leva både lantliv och storstadsliv i Kramfors då vi kan ta oss både till Umeå och Sundsvall på ett smidigt sätt. Satsningar på förhållningssätt inom utbildningen. Vi vill fostra kreativa och inte lydiga barn. Förhållningssättet ska implementeras från ledning till barn. Kramforsbladet är en privat tidning som lyfter fram positiva nyheter. Vad gör vi själva (på individnivå) för att förbättra dessa attityder? Varje gång jag pratar om Kramfors så ska det vara positivt. Jag känner mig stolt över den här staden. Och det säger jag så fort jag får en chans. Jag har hjälpt projekt att expandera (få ett 10-tal företag att gå ihop i ett stort projekt). Jag jobbar med att var och en ska våga tro att alla gör skillnad!

4 Fas 2 - Idéer I idéfasen handlar det om att lägga fram alla idéer på bordet, både realistiska och orealistiska. Man behöver inte begränsas av vad som är möjligt och inte möjligt. Nedan presenteras en del av idéerna: Vi ska satsa på socialt entreprenörskap. Bygga en skola lika magisk som Disneyland. Tidningen ska publicera en positiv nyhet varje dag. Vi ska använda Kramforsbor som har flyttat som ambassadörer. Vi ska bli bäst ur miljösynpunkt. Ny tävling: Årets mest positiva kramforsbo. Mer entreprenörskap i utbildningen. Ungdomsambassadörer. Utse positiva Kramforsbor dela ut utmärkelse. Mer uppmuntran på arbetsplatserna. Klockspel i varje kommundel för att skapa en positiv stämning. Lyfta fram positiva projekt och händelser regelbundet detta ska göras i centrum. Använda sig av berömda människor som uttalar sig gott om Kramfors. Pep-talk varje månad. Få pressen att balansera bättre mellan det negativa och positiva. Alla invånare utbildads till Goda värdar. Goda nyheter kan publicerar på Kramfors.se Vi ska utse veckans Kramforsbo en bra benämning på Kramforsarn Se goda exempel och förmedla dem vidare. Bryta mönster på människor vi möter som sprider negativa attityder. Införa medborgarlön: kronor per månad till alla som bor här. Klinisk forskning på Jantegenen så vi kan hitta botemedel. En TV-kanal som under en vecka gör en positiv presentation av Kramfors. Bygga en riktig inomhusanläggning i Skuleberget så man kan åka skidor året om. Ta ett hus och bygga om det jättefint och ge det till Kungen i present så att han kommer hit varje sommar istället för till Solliden. Bjuda in alla Kramforsbor till en jättefest varje månad.

5 Bygga och ge ut en massa hus i sjönära lägen. Disneyland till Kramfors. Satsa på turismen och världsarvet. Förmedla stoltheten över vår kommun. Jobba med Det goda värdskapet värdskapsutbildning till alla. Vi skulle behöva fler Zlatan i Kramfors. Att stärka tävlingsinstinkten och inte bara vara trevlig och hänsynstagande. Tillåta misslyckanden så att fler vågar satsa. Gruppens val kring den mest kreativa idén var: Disneyland. Lisas val kring den mest kreativa idén var: Medborgarlön Fas 3 Koncept I koncept-fasen valde vi idéer som vi trodde var realistiska och genomförbara. Varje grupp presenterade åtgärdsförslag som de tror kan lösa problematiken med negativa attityder och Jantelag. Grupp 1) Förmedla konceptet Det goda Värdskapet till många, kanske till alla. Återinföra en kampanj kring vad som produceras här och göra folk medveten om det. Inspirera invånarna att våga göra positiva saker som förmedlar att det går bra. Visa ett intresse för företagarna och påvisa det engagemang som finns. Hitta fler informationspunkter ambassadörer som kan vara en förlängd arm för att förmedla allt positivt som är på gång. Det kan vara lärare, idrottsledare, pensionärer etc. Grupp 2) Öka förståelsen hos varandra genom att praoa (kommunen hos företagare och vice versa). Göra en egen Ullaredserie på TV en Kramfors-såpa. Skapa branschövergripande grupper och att dessa grupper förser media med positiva händelser. Alla ska ge en komplimang varje dag till någon. Även ge feedback fast inte gnällig feedback. Värdskapsutbildning. Skapa ett Kramfors-körkort som alla i kommunen bör ta.

6 Grupp 3) Vi ska börja hos oss själva. Startbox för entreprenörer à la IKEA. Innehåll: En kassalåda med startkapital, en sponsor, hjälp att hitta nätverk, en administratör och en ekonom. Ett slags mentorprogram i paketerad form. En handbok med alla positiva deviser som vi ska jobba från. Lägga ut den på facebook etc. Månadsbrev som sprider kommunens budskap mer regelbundet än idag. Varje månad. Binda ihop kommunens nyhetsbrev med näringslivets nyhetsbrev. Utse månadens Kramforsbo för att lyfta fram de goda exemplen. Grupp 4) Vi måste börja med att utgå från oss själva. Det är det enda du med säkerhet kan veta går att förändra, om du själv vill. Stå för det du tror på, var uthållig. Sätt Kramfors på kartan. Använd positiva utflyttade Kramforsbor som ambassadörer.

7 Grupp 5) Utbildning i att bryta mönster. Vi bjuder in alla kommuninvånare i januari med uppmaningen att få börja med sin egen resa. Bättre samarbete med media. Det folk läser det tror man på och därför bör tidningarna visa en positiv bild av vad Kramfors har att erbjuda. Kramfors-kasse där man paketerar guldkornen. Varför ska man komma hit? Hitta något som skapar reseglädje till Kramfors

8 I nästa moment så listade vi lösningsförslagen i kategorierna skola, invånarna, företagarna och kommunen: Röstningsprocedur varje person fick rösta på de två alternativ som de tyckte var bäst. Startbox : 12 Svanmärkningen: 7 Prao, företagsbesök, uppmärksamhet för företag: 6 Utbildning i förhållningssätt i skolan: 5 Värdskapsutbildning/ambassadörer : 5 Handbok för ambassadörer : 4 Hitta forum för samverkan och positiv pr: 3 Bästa utbildningen: 1 Satsa på företagande för invandrare: 1 Varumärkesarbete-kramforskassen: 1 Utbildning, förhållningssätt, SKL: 1

9 Fas 4 Action Gruppfördjupning i fem av de ovan nämnda förslag som fick mest röster: Startbox: Alla nystartade företag får en fysisk startbox som fungerar lite som ett mentorsprogram. I startboxen finns ingångar till mentorer, riskkapitalister och rådgivare samt praktiskt information och verktyg som underlättar under företagarens första 6-12 månader. Åtgärdsförslag: Inventering av kompetens/mentorbank. Inventering av möjliga ekonomiska resurser/lösningar. Individuell behovsinventering. Företagare som stöttar företagare (kan t.ex. innebära ekonomiskt stöd). Erbjuda administrativt stöd under uppstartstiden (ex månader). Genomföra coachning och mentorskap. Svanmärkning av kommunen och dess företag: Företag i kommunen ska svanmärkas/miljömärkas. Vi ska utmärka oss på detta område och profilera oss som en unik miljökommun. Detta ska leda till att Kramfors verkligen sätts på kartan. Åtgärdsförslag: Utse en general för detta. Ta kontakt med Svanen. Tillsätt en arbetsgrupp. Upprätta mål och delmål. Planera en informationskampanj. Ta fram marknadsföringsmaterial. Kontakta media.

10 Prao, företagsbesök, uppmärksamhet för företag: Vi ska visa uppskattning till de företag som verkar här och kommunen ska ta taktpinnen. Det är dags att ta nya grepp. Uppskattningen kan tillexempel visas genom att ta kontakt med fler företag, att besöka fler företag, att uppmärksamma personer som sprider en positiv attityd och att öka tillgängligheten i kommunen. Åtgärdsförslag: Mer omvärldsbevakning. Kontakta företagare och föreningar. Kommunens tillgänglighet måste förbättras, men hur? Utse Månadens Kramforsare Minska avståndet mellan företagare och politiker. Publicera bilder på kontaktpersoner. Medborgarkontor. Utbildning i förhållningssätt i skolan: Vi vill att Kramfors är en kommun där våra unga känner trygghet och framtidstro. I Kramfors kan ungdomarna omsätta sina idéer i verkligheten. Åtgärdsförslag: Inspirera till ett entreprenöriellt förhållningssätt genom en föreläsning för all personal inom skolan (inte bara pedagoger). Även föräldrar bör få ta del av denna föreläsning. Skapa goda förebilder. Hur? Genom att börja med oss själva. Vi måste bli framgångsrika förebilder för dagens barn och ungdom. Värdskapsutbildning/ambassadörer: För att bli framgångsrika måste vi alltid börja hos oss själva. När vi gör det då kan vi vara goda förebilder för våra kollegor, barn och ungdomar. Vi vill att alla ska delta i arbetet och genom att engagera våra studieförbund kan vi skapa en massrörelse. Alla kramforsbor ska gå detta och bli ambassadörer. Vi vill även att utflyttade fd kramforsbor ska ingå i ambassadörsnätverket. Åtgärdsförslag: Genomföra värdskapsutbildning. Vem ska gå utbildning? Vem betalar utbildning? Hur ska utbildningen genomföras? (inte på webben men kanske i studiecirkel?) Utbilda handledare först som kan hålla i studiecirkel över hela kommunen. Undersöka möjligheten till att få bidrag för utbildningen genom att ge uppdrag för utbildningen till studieförbund som i sin tur kan få bidrag. Dela upp kursen så att den även innehåller delar om Kramfors historia och smultronställen etc. En summering av det vi kom fram till under kvällen: Börja med er själva sprid en positiv attityd tro på er själva det går att förändra.

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län Inledning: SMÅ ORTER MED STORA MÖJLIGHETER Med hjälp av enkla idéer, olika samarbeten och lokalt engagemang kan du få din

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer