KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32 -Stockholm, tel. 08-15 63 16"

Transkript

1 KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel Januari - april 2012 Julbudskap Av HH Ärkebiskop Gabriel Aktuellt En historisk händelse i Neiden, Norge Personer Ärkebiskop Serafim (Sobolev) Vårt liv Framgångar för vår skolverksamhet Keramik som syn och välsignelse: en berättelse av Anna Welander Anna Welanders keramiska ljusstakar

2 2 Kristi Förklarings ortodoxa församling grundades år Församlingen ingår i det Ryska Ortodoxa Ärkestiftet i Västeuropa, vars administrativa centrum, Ärkebiskop, Stiftsstyrelse och Teologiska institut Saint-Serge finns i Paris. Sedan år 1931 är stiftet upptaget i det Ekumeniska Patriarkatet i Konstantinopel. Nuvarande Kristi Förklarings ortodoxa kyrka invigdes år 1907 och är förklarad för byggnadsminne. Ryska Ortodoxa Kyrkan - Kristi Förklarings ortodoxa församling är ett i Sverige registrerat trossamfund. Se vår hemsida Kristi Förklarings ortodoxa kyrkas församlingsblad sänds gratis till församlingens medlemmar, vilka erlagt församlingsavgiften 1000:-/år. Övriga som önskar få församlingsbladet bidrar till kostnaderna genom insättning på församlingens postgiro

3 3 K R I S T I F Ö R K L A R I N G S O R T O D O X A K Y R K A J a n u a r i - a p r i l 2012 Julbudskap Av H H. Ärkebiskop Gabriel Denna Kristi födelses dag har "Rättfärdighetens Sol förmälts med skuggornas dotter" (ur den syriska liturgin) Det är så morgonrodnaden uppenbarar sig mot den mörka nattens slut och Kristus upplyser hela skapelsen, vars skönhet har fläckats av våra bristers skuggor. Som herdarna i Betlehem på den tiden gläds vi idag när vi hör änglarna även för oss tillkännage att "ett Barn är oss fött, en Son blir oss given!" Denna Son, detta Barn, det är Gud som besöker oss och för den skull antar vår mänskliga gestalt. Tack vare Faderns älskade Son som visar sig på jorden är vi inte längre ensamma i vår världs köld "där de som inte har något bröd vill leva och de som har bröd inte längre vet varför de skall leva!" (Liturgiska predikningar - Jean Corbon). Ja vår värld är kall! Den vill värmas av ganska onyttiga och futtiga källor. Den vill leva på ett konstlat sätt och blottar till slut den sorgliga fåfängligheten och insomnar inkrökt i sig själv och glömmer därvid det Hopp son klappar på porten till dess hjärta! Men denna värld är vår värld, den vari vi lever alla dagar som Gud ger, där människorna accepterar att hata och döda varandra, där den som har allt går förbi den som inget har utan minsta oro eller medlidande...där en broder bestjäl sin broder för "äran" att vara rik, om det så bara rör sig om några gamla stenar, av vilka det till slut inte finns något kvar... "Fred på jorden, till människor av god vilja!" Som varande kristna, vad gör vi av denna nyhet som änglarna tillkännagav? Kristi Födelse, det är tiden för att väcka våra hjärtan, lämna våra vanor, även om de så är fromma! Det är tiden för att väcka hoppet, att dela det och leva av det tillsammans med våra bröder: som herdarna måste vi ivrigt låta alla få veta att med Gud kan allt ändras, allt kan räddas! Detta hopp och denna glädje som härrör från detta bör stråla ut från oss! Om alla ger ett tecken - ett verkligt! - som skänker Frid! - en verklig! en sådan som denna värld inte kan ge... Om var och en vänder ett ansikte leende av kärlek till sin broder som längtar efter detta... Om 3

4 4 alla lägger en sval hand på den förtrycktes febriga panna... Om den kärlek som finns i oss kunde flyta fram som ett renande vatten som tvår alla sår... Om förlåtelsen kunde höja sig över vreden och hatet som anstiftas av alla som borde kallas bröder... Vi bör känna oss ansvariga för denna Guds gåva denna vår Herres Jesu Kristi födelses fest som på nytt aktualiserar: vi är alla förenade med alla våra bröder och systrar på denna jord, för Herren har skapat oss "till sin avbild och likhet", vilka vi än må vara! Det finns alltid kvar litet av den ursprungliga skönhet som Gud har givit oss! Julen, det är den förundran som Kristus väcker hos herdarna och de tre vise männen! Julen, det är den överväldigande synen inför Födelsens ikon. Julen, det är barnens, fädernas och mödrarnas glädje! Men Julen det är också sorgen över att vara övergiven, glömd... Det är också kölden och hungern som nedtynger kroppen... Det är också den vanställda mänsklighet som inte längre kan älska... Men Julen, det är framför allt Fadern som skänker oss sin älskade Son! Och denna Son, Guds Ord, blir människa för att människan skall bli Gud (Hl. Athanasios av Alexandria). Och för att åstadkomma detta börjar han med att bli lik oss, förutom all synd av vilken Han likväl fick bära alla konsekvenser ända till döden på Korset för att på så sätt bättre frälsa oss från synd och död. Så hur skall vi alltså begå Julen? Låt oss helt enkelt framhärda i att vara beredda att motta Guds Kärlek! Låt oss samtidigt framhärda i att vara kapabla att öppna ögonen inför männiiskor som ofta lider helt oskyldigt... Låt oss helt enkelt framhärda i kärlek! Betlehems grotta ger oss hopp: "Fatta mod! Hoppas på Gud!" Det är med mycken kärlek som jag önsklar er, kära bröder och systrar, en glädjerik Jul! Må Herren Jesus Kristus, vars födelse i köttet vi idag firar, vara vår glädje, och må Han nedsända över oss frälsningens nåd! Amen. Ärkebiskop Gabriel av Comana, den Ekumeniske Patriarkens Exark 4

5 5 АКТUELLT En historisk händelse i Neiden Den 25 september förrättade Ärkebiskop Gabriel återbegravning av kvarlevorna från 94 skoltsamer vid Helige Georgios kapell i Neiden, Norge - kvarlevor som legat nästan 100 år i Oslo. Bakgrunden till den här händelsen är följande: År 1915 blev ett antal gravar uppgrävda i området runt Helig Georgios kapell i Neiden. Gravarna tömdes och kvarlevorna efter 94 skoltsamer packades ned och sändes till Anatomisk Institutt på universitet i Oslo. Det var professor Schreiners assistent Bruun, som ledde detta arbete då det blivit godkänt av Stortinget i Norge. På så sätt kan man säga att det var Norska staten som bar ansvaret för att uppgrävningarna, som väckte ett så stort motstånd i Neiden och som kom att betraktas som en gravskändning och som ytterligare ett sätt bland många för att förtrycka och diskriminera skoltsamerna. Meningen med projektet var att kunna utöva rasforskning och målet att bevisa skoltsameras underlägsna rasegenskaper. Nu kom det sig att kvarlevorna inte skulle bidra med 5

6 6 så mycket nyttig information. Det inleddes aldrig någon forskning på det här materialet. Det blev bara liggande där som en del av en raritetsutställning. Ända sedan återbildningen av Kyrkoföreningen i Neiden har det här varit ett ämne som man återkommit till. Och många gånger tog man upp diskussionen om hur man skulle få kvarlevorna tillbaka till jorden igen. I mitten av 90-talet byggdes ett gravmonument i form av ett traditionellt gravhus på begravningsplatsen intill kapellet. Detta stod tomt över en tom grav och fick symbolisera förväntningen man hade på att få tillbaka dem som blivit borttagna från kyrkogården. Under de följande åren användes platsen för minnesgudstjänster. Först 2006 kom man fram till ett slutgiltigt och konkret beslut på kyrkoföreningens årsmöte. Detta blev sänt som en anmodan till biskopen i Nord-Hålogaland att stötta det krav man ställt på att få kvarlevorna åter till Neiden. Det stödet fick man från DNK, liksom man fick stöd från skoltesamernas organisationer ( Skoltene i Norge och Östsamene i Neiden ) och man gjorde en namninsamling som gav gott resultat. Man skickade också en förfrågan om stöd till Sametinget. Det krav man formulerat fick stort stöd från många håll och blev så sänt till medicinska fakulteten vid Universitet i Oslo som utsåg en Skelettkommitté som bestod av Audhild Schanke från Sametinget, Gunnar Nicolaysen från Universitetet i Oslo, jag själv från Kyrkan och Den hellige Georgs Kirkeforening. Efter ett års arbete hade vi formulerat ett anförande som sändes till styrelsen för Med. Fack. vid universitetet i Oslo. Den 28 februari blev vårt krav accepterat och beslut togs att återföra de 94 skeletten för en återbegravning. Regeringen gav också ekonomiska medel för att genomföra saken. Efter att ha vänt sig till Sametinget (som har beslutsrätt i alla frågor som rör samerna, däribland även lämningar efter döda personer) så gav också de sitt tillstånd till saken. I och med detta var Skelettkommitténs uppdrag slutfört och kommittén omvandlades till en Arbetsgrupp som skulle verka för att slutföra uppdraget (gruppen utvidgades så småningom med Oiva Jarva, Lenita Buljo och Börre Mathiesen/Ivan Ivanowitz). Det här innebar flera resor till Neiden för att förhandla med den lokala befolkningen. Något som inte var lika lätt. Intriger och sabotage var ord som ofta kom för oss när vi skulle formulera vissa personers förhållningssätt till vad vi försökte göra Speciellt var ledningen vid Östsamisk museum svårt att handskas med. Men trots alla dessa svårigheter, som faktiskt fortsatte på samma sätt ända till slutet, kom vi fram till ett resultat som alla var glada och nöjda med. Slutsatsen av arbetet blev själva återbegravningen den 25 september detta år. För att genomföra den måste den egendom (Hallonens gård) som delvis låg på gravplatsen köpas in och rivas. Driften av campingplatsen måste avslutas och arkeologiska utgrävningar med hjälp av georadar genomomföras för att kartlägga området så att inte arkeologiskt material under jordytan skulle komma till skada. Dessutom måste en ny marknadsplan upprättas och en landskapsarkitekt skulle ge platsen dess visuella utformning. Kirkedepartementet måste också 6

7 7 ge dispension från beslutet att platsen var stängd för nya gravplatser. Allt det här kostade mycket pengar som lyckligtvis täcktes av det offentliga. Själva begravningen innebar också att de 94 skeletten måste hämtas från Oslo. De blev packade i var sin kartong och sändes i containrar med flyg till Kirkenes varifrån de blev hämtade och fraktade till Neiden. Där blev de sedan överplacerade till de 94 kistor som var framtagna för ändamålet. I två hela dagar stod vi och packade ur skelett och la dem i kistor som sedan stängdes! På begravningsdagen blev de burna till gravplatsen som var anlagd där ladan tidigare stått. Man valde detta område eftersom här var allt av arkeologisk värde redan borttaget. Man hade tagit bort ladan och sedan fyllt på med ny, rensad jord och sand. Kistorna skulle ställas på marken kring en cirkelformad vall. Det vill säga 91 av de 94 kistorna skulle ställas fram de kvarvarande tre skulle bäras dit i högtidlig procession senare. Vi bjöd in Ärkebiskop Gabriel från Paris till att leda ceremonin, liksom Metropolit Panteleimon från Oulu och biskop Simon från Murmansk (sen sistnämnde svarade aldrig på invitationen och kom heller aldrig). Vi hade lyckats få in en finsk kyrkokör eftersom vår egen inte kunde komma. Det betydde då dessvärre att all sång under gudstjänsten blev på finska. Fader Serfim liksom diakonen Athanasios från Paris deltog också. Vi inbjöd sametingspresidenten Egil Olli, statsrådet Rigmor Aasröd, universitet var representerat av prof. em. Dr. med. Gunnar Nicolaysen och vicerektor Ragnhild Hennum. DNK var representerat av prosten Hans Bock. Dessutom deltog ordförande för Sör-Vanger kommun, Linda Beate Randal. På söndagsmorgonen den 25 september bars de 91 kistorna ut och placerades på gravplatsen. Det skedde med hjälp av representanter från lokalbefolkningen. Själva arrangemanget startade kl Hela Neiden Hotell med konferensdel var inbokad några dagar framåt för ändamålet. Första delen av arrangemanget skedde i konferenssalen. Där var de tre kistorna placerade, smyckade med blommor och ett processionskors i mitten. Jag själv fungerade som konfrancier och öppnade mötet. Vi fick några korta tal från de inbjudna representanterna för stat, kommun och Sameting, samt även DNK och UiO. Talarna lade stor vikt vid bekännelsen att det norska storsamfundet hade förtryckt skoltsamerna och att det som nu skedde, var ett slags uppresning för skolterna i Norge. Därefter blev de tre kistorna överlämnade till tre skoltiska representanter: en från Neidensiidaen, en från Pasviksiidaen och en från Sevettijärvisiidaen. Processionen efter korset med kistorna började, prästerskapet, offentliga representanter och deltagare gick mot gravplatsen. Den finska kören sjöng Trisagion hela vägen. Framme vid gravplatsen blev de tre kistorna lagda tillsammans med de 91 andra. Ärkebiskop Gabriel välsignade dem alla och man förrättade en åminnelsegudstjänst på slaviska, norska 7

8 8 och finska. Mot slutet kom representanterna fram och tände ljus och kastade jord på kistorna och andra som så önskade gjorde detsamma. Så avslutades ceremonin på hotellet med en gemensam måltid och olika kulturinslag. Den finska kören höll i en del, den skoltiska konstnären Jakko Gauriloff framförde traditionell skoltisk sång. Det fanns också en liten utställning med skoltiskt konsthantverk. Det gavs också möjlighet till spontana uttalanden för deltagarna. Och flera av de samiska organisationerna uttryckte betydelsen av vad som nu skedde. Det var en stor representation av skolter från både Finland och Ryssland närvarande och de uttryckte alla sin glädje och stolthet över den här händelsen. Arkemandrit Johannes, prost för Skandinavien PERSONER 130 år sedan ärkebiskop Serafim (Sobolev) föddes 1 december 2011 var det 130 år sedan ärkebiskopen av Bogutjarovsk, Serafim (Sobolev) föddes. Av denna anledning anordnades i den ryska Nikolajkyrkan i Sofia högtidligheter för att fira detta jubileum. Denne ärkebiskops andliga verk är förbundet med såväl den ryska emigrationen efter revolutionen som den bulgariska ortodoxa kyrkans liv under den svåra perioden mellan de två världskrigen. Ärkebiskop Serafim (i världen Nikolaj Borisovitj Sobolev,) föddes i Rjazan den 1 december Efter studier vid det teologiska seminariet där inträdde han i den Teologiska akademin i Sankt Petersburg Den 26 januari 1908 vigdes han av biskopen av Jamburg Sergij (Tichomirov) till munk med namnet Serafim efter den helige Serafim av Sarov och den 18 mars samma år vigdes han till prästmunk. Efter det att 8

9 9 han hade avslutat studierna vid den Teologiska akademin förordnades han som lärare vid prästseminariet i Zjitomir och senare till biträdande inspektör vid det teologiska seminariet i Kaluga förordnades han till inspektör vid det teologiska seminariet i Kostroma, 1912 till rektor för det teologiska seminariet i Voronezj. På hösten 1918 tvingades han flytta till Ekaterinodar och sedan till Simferopol. 1 oktober 1920 vigdes han i Alexander Nevskijkatedralen i Simferopol till biskop av Lubnen av metropolit Antonij (Chrapovitskij). 14 november 1920 tvingades han lämna Ryssland. Han började undervisa i den teologiska skolan på Chalki. Den 19 maj kom han till Bulgarien och utsågs av styrelsen för den Ryska utlandskyrkan till föreståndare för Nikolajkyrkan vid den ryska ambassaden i Sofia och för det ryska Alexander Nevskijklostret i Jambol. Den 31 augusti sattes han i spetsen för det stift för ryska emigranter som hade upprättats i Bulgarien med titeln biskop av Bogutjarov upphöjdes han till ärkebiskop. Ryska ortodoxa kyrkan Hl Nikolaj i Sofia, Bulgarien 16 juni 1946 under Moskvapatriarken Alexij I:s besök i Bulgarien återupptog han de liturgiska förbindelserna med Moskva och blev även rysk medborgare. Han deltog i den konferens för de autokefala ortodoxa kyrkorna som anordnades i Moskva i juli-augusti Han har skrivit flera teologiska arbeten och i sin forskning Nya läran om Sofia Guds vishet (Sofia 1935) kritiserade han Sergij Bulgakovs åsikter i detta ämne. Han motsatte sig övergången till ny kalender för gudstjänsterna och den ekumeniska rörelsen. Han verkade för biläggandet av schismen med den Bulgariska ortodoxa kyrkan och var andlig fader för många av dess präster och framstående kyrkotjänare. Han avled den 26 februari 1950 i Sofia, och är begravd i kryptan i den ryska Nikolajkyrkan. Redan under livstiden ansågs han vara en starets och klarsynt. Efter hans död började många underverk ske efter att man bett till honom. I den Bulgariska ortodoxa kyrkan har mer än en gång tagits upp frågan om hans kanonisering. Material i denna fråga finns för utredning hos kommissionen för kanonisering i den Ryska ortodoxa kyrkan. VÅRT LIV Framgångar för vår skolverksamhet 9

10 10 I församlingen sker skolverksamhet på fredagar mellan 16 och 19, där undervisas i körsång, kristendom och ryska. Lärarna arbetar utan ersättning helt frivilligt och på sin fritid. Målet är att ge barnen en ortodox uppfostran och att bevara det ryska språket och kulturen hos den i Sverige uppväxande generationen. Under lärarnas ledning lär sig barnen att arbeta tillsammans, berikar sitt ryska ordförråd och får nya kunskaper om Rysslands historia och kultur. Under detta års första hälft planerades att arbeta med Krylovs fabler, vilka lär oss att förstå den mänskliga naturen och får oss att tänka på våra brister och särskilja lögn från sanning, vänskap från falskhet, avundsjuka från verklig glädje över nästans framgångar. Barnen framställde i rollspel Apan och spegeln, Sländan och myran, Vargen och lammet, Markattan och glasögonen, Kvartetten m.fl. Till fabeln Svanen, gäddan och kräftan gjorde barnen teckningar som insändes till en tävling som anordnades av Centralorganisationen för lärare i ryska språket och Ryska ambassaden i Sverige. Som avslutning på projektet Krylovs fabler beslöt lärarna och barnen att filma fabeln Kvartetten som skulle delta i tävlingen om Inscenering (max 10 minuter) av ett verk av någon rysk författare. Då det endast återstod två lektioner till tävlingen tog arbetet med uppsättningen fart. Bokstavligen under en enda lektion lyckades eleverna lära sig sina roller, kostymer syddes i hemmen och så kom barnen till inspelningen. Bland rekvisitan fanns även riktiga instrument. Under inspelningen var barnen lätt upphetsade eftersom det för många var första gången i livet som de befann sig i en skådespelares situation. Kameran brände i händerna på Gennadij Martynov, pappa till en av eleverna. Man blev tvungen att ta om olika scener några gånger på grund av de små deltagarnas oåterhållna glädje. Sedan filmen sänts in till tävlingen väntade man tålmodigt på bedömningen av arbetet. Hur stor blev inte den allmänna glädjen när man meddelade att vår film kommit på första plats och deltagarna inbjöds till en mottagning på ambassaden för att motta priset. På ambassaden väntade en storslagen rysk mottagning: konsert med deltagande av jämnåriga från andra städer, fantastiska priser som utdelades av ambassadören och naturligtvis en festlig traktering! Barnen fick i present fina böcker på ryska. Våra barns deltagande i tävlingen hjälpte till att upptäcka deras talanger, känna självsäkerhet och nödvändigheten av att studera ryska i Sverige. Ett stort tack till alla som organiserade och deltog i tävlingen! Nu förbereder vi oss i skolan till Julfirandet! Margarita Björkman och Elena Tjernysjeva 10

11 11 KERAMIK som syn och välsignelse Jag heter Anna Welander och har varit blind sedan 14 års ålder. Innan dess hade jag ledsyn och lärde mig att skilja mellan olika färger och nyanser rekommenderade en vän till mig att jag skulle prova på keramik. Jag hade tidigare gjort små skulpturer som jag brände i ugnen hemma, men keramik var något nytt för mig. Vad hon rekommenderade var en öppen keramikverkstad där hon själv gick här i Uppsala, där jag bor. Den är en del av den diakonala verksamheten inom Svenska Kyrkan. Jag gick dit en gång för att prova, sedan var jag fast! Det är mer än 6 år sedan jag började. Vi arbetar med stengodslera och formar det mesta med händerna. Jag har drejat en liten skål en gång, men jag har så många andra idéer att jag inte har haft tid att sätta mig vid drejskivan och lära mig att göra större pjäser. Jag skulle gärna vilja gå en drejkurs någon gång, och även lära mig att jobba med andra sorters lera. För det mesta skulpterar jag. Det kan vara allt möjligt från kaniner och katter till frukter, blommor, löv och änglar. Ibland tar jag material från naturen till min hjälp, som till exempel löv och gräs. Dem trycker jag in i utkavlad lera och låter dem sedan sitta kvar. I ugnen bränns dem bort, men strukturen blir kvar. Det blir alltså Skaparens egna mönster. Keramik för mig är en underbar blandning av kreativitet, terapi och kontemplation. Om jag känner mig stressad eller ledsen någon gång när jag kommer till keramikverkstaden så dröjer det inte lång tid innan jag blir lugn och glad. Det brukar räcka med att jag tar upp en klump lera och börjar knåda den med händerna. Min koncentration flyttas från mig själv och mina bekymmer till leran och Gud. Herren är alltid med mig när jag skapar nya pjäser; det känner jag tydligt. Mitt skapande gör jag tillsammans med Honom. För mig blir det som en bön, en tacksägelse till Honom. Jag känner att när jag håller i leran och formar den så är jag nära jorden, nära livet. Jag är också nära de hundratusentals, ja kanske miljontals människor som gjort föremål av keramik före mig. 11

12 12 Men det jag framförallt känner är att jag är nära Skaparen när jag formar leran till olika föremål. Varje pjäs blir unik, precis som var och en av oss människor är unik. Även om jag till exempel skulle göra två temuggar av samma modell så skulle de aldrig bli exakt likadana. Det är det som är charmen med handgjorda föremål. Det är också vad som gör att jag känner att Gud skapar tillsammans med mig. Ibland blir den slutliga pjäsen inte alls som jag hade föreställt mig den när jag började. Jag har lärt mig att det beror på att det är Han, inte jag, som i slutänden bestämmer. Jag är så att säga en medskapare, eller kanske till och med bara ett verktyg för Hans vilja. Gud visar mig verkligen att det är detta jag ska hålla på med, för så gott som varje dag får jag nya idéer om vad jag kan skapa. Jag känner en sådan glädje i att kunna förverkliga mina idéer, och jag blir ännu gladare när jag kan glädja andra. Därför är det en stor glädje för mig att kunna ställa ut- och sälja mina keramikpjäser i kyrkan. Det finns människor som har kommit och visat mig skulpturer som de har köpt av mig tidigare. De berättar vad pjäsen betyder för dem, eller kanske helt enkelt var någonstans i deras hem de har placerat den. Jag känner mig så välsignad att det jag gör kan vara till glädje för någon annan. Jag vill så gärna dela med mig av skaparglädjen. 12

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 oktober 2016 - januari 2017 www.ryskaortodoxakyrkan.se Gudstjänst kungörelse Nuvarande Kristi Förklarings

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 januari - april 2017 www.ryskaortodoxakyrkan.se Gudstjänstkungörelse Nuvarande Kristi Förklarings

Läs mer

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen?

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen? En Personlig Gud 1 Gu T de Jo Gu D de Jo 1Gud älskar dig och Han skapade dig för att du skall lära känna honom personligen Gud älskar dig Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning A. örbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. ormuläret kan följas i tillämpliga delar. Vid smörjelsen används t.ex. olivolja. På ett bord som är täckt

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen Andlig Klarsyn En måttstock för den Kristna församlingen 1 Joh. 4:1-6 Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så kan

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅRGÅNG B) 26 APRIL Tidsram: minuter. Joh 10:11-18

DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅRGÅNG B) 26 APRIL Tidsram: minuter. Joh 10:11-18 DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅRGÅNG B) 26 APRIL 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Joh 10:11-18 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte

Läs mer

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon 1543 1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon Låt oss alla glädja oss i Herren på alla helgons högtidsdag. Änglarna jublar över deras upphöjelse till himmelsk ära, de prisas tillsammans Guds Son. Inledning

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

JESUS ÄR DEN GODE HERDEN

JESUS ÄR DEN GODE HERDEN JESUS ÄR DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 10:27-30 Jesus är den gode herden som älskar sina får Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Kristi Konungens Dag - år C

Kristi Konungens Dag - år C 1461 Kristi Konungens Dag - år C Ingångsantifon (jfr Upp 5:12, 1:6) Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och rikedom och vishet och styrka och härlighet och lovsång. Honom tillhör äran och väldet

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

AFTONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

AFTONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! AFTONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer