KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla."

Transkript

1 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

2 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om EMAS 4 Sammanfattning av miljöåret 5 Kährs - Historia 6 Kährs ansvar 7 Kährs miljöarbete 8 Miljöaspekter 9 Betydande miljöaspekter 10 Ekologibalans 2013 & mål 11 Vatten 11 Materialeffektivitet 12 Ansvarsfullt skogsbruk 14 Avfall & återvinning 16 Transporter 17 Energi 18 Buller 20 Emissioner 21 Risker 22 Interna och externa revisioner 22 Lokala villkor Nybro & Blomstermåla 23 Om Kährs Group 24 Certifikat 27 Certifieringar & Registreringar 28 Ordlista 30 Kontakt 31 Omslagsfoto: Under 2013 Svanen-märktes Kährs första produkter. Ek Danaborg, på bilden, var en av dom och under 2014 kommer ytterligare ett stort antal produkter Svanen-märkas. 2 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

3 VD HAR ORDET För att sammanfatta helåret 2013 var integrationen mellan AB Gustaf Kähr och Karelia-Upofloor Oy ett av våra stora fokusområden. Det har inneburit en förändring i vårt nätverk av produktionsenheter och att koncernens huvudsakliga produktområden har breddats med både fler varumärken och en ny produktkategori, plastgolv. Tillverkning av trägolv har delvis överförts från Finland till Sverige och Ryssland och har inneburit en ökning både av mängden golv och antalet golvvarianter som tillverkas i Nybro. Kährs Group, som är namnet på koncernen, har nu produktionsenheter på fler platser i Europa vilket innebär en större flexibilitet och ökad närhet till flera viktiga marknader. Precis som tidigare så har råvaran och dess ursprung stor betydelse för oss och oavsett var vi producerar finns en strävan att förädla träet så nära dess växtplats som möjligt för att undvika onödiga transporter. Koncernen har lagt till plastgolv i produkterbjudandet och det gör oss till en mer intressant och komplett leverantör till våra projektkunder. Även på plastsidan har vi stort fokus på miljö, innovation och utveckling och i vårt PVC-fria plastgolv har vi har en unik produkt för byggprojekt där kraven på produkterna och dess miljöegenskaper är särskilt betydelsefulla som t.ex. för sjukhus och skolor. Under året har vi startat ett antal större projekt i Nybro med syfte att öka vår konkurrenskraft både genom förbättrad produktivitet men också genom att öka andelen svensktillverkade trägolv med hög förädlingsgrad och stort designfokus. Detta är något som efterfrågas av våra kunder och som samtidigt är ett steg mot en bättre nyttjandegrad av framförallt den lokala ek-råvaran. Glädjande kan vi se att vår andel certifierad träråvara har ökat under året. Detta är ett av våra miljömål men vi är beroende av att våra leverantörer, skogsägarna, utvecklar sitt utbud då tillgången på certifierad skog är begränsad. Kraven från våra kunder rörande produkternas miljöegenskaper fortsätter att öka och vi har lanserat de första Svanen-märkta golven. Under 2014 kommer vi att ta ytterligare ett steg och certifiera majoriteten av Kährs-sortimentet. Under året har projekt startats som studerar återväxten av den utrotningshotade ekoxen. Den är Sveriges största skalbagge och Kährs har byggt egna så kalllade faunadepåer och även bistått med utsorterad ekstock till naturvårdsforskningen. Ekoxens återväxt är en långsam process så resultaten i dessa projekt ligger ännu i framtiden. Christer Persson Vd och koncernchef KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

4 OM EMAS EMAS är EU:s frivilliga miljöförordning. Dess syfte är att främja miljöstyrning, miljöförbättringar och miljörevisioner inom industrin samt att ge allmänheten information om de deltagande företagens miljömässiga status. Det Norske Veritas (DNV) är en av SWEDAC (ackrediteringsnummer 1053) ackrediterad miljökontrollant enligt EMAS. DNV har granskat Kährs produktionsanläggningar och konstaterat att de har miljöledningssystem som uppfyller kraven i EMAS-förordningen (nr 1221/2009). Från och med 2006 är Kährs svenska enheter samlade i registreringen för Kährs Nybro. SE Godkännande DNV har granskat miljöredovisningen för år 2013 och funnit den vara korrekt och tillräckligt detaljerad för att uppfylla kraven i EMAS. Redovisningen omfattar produktionsenheterna i Nybro och Blomstermåla samt AB Gustaf Kährs gemensamma funktioner i Nybro. Nästa kontrollerade miljöredovisning för Kährs kommer att upprättas 1:a halvåret Stockholm Ann-Louise Pått Ledningens representant DNV Certification AB, Sverige Om Kährs Group Företagsnamn: Kährs Holding AB (publ) Vd: Christer Persson Ägare: Triton & Hartwall Capital Verksamhet: Koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför trägolv samt plastgolv Global försäljning: I mer än 50 länder EMAS-redovisningen omfattar: Dotterbolaget AB Gustaf Kähr och dess verksamhet i Nybro och Blomstermåla (760 anställda) Produktion i Nybro: Ca 5 milj m 2 trägolv Läs mer om EMAS på 4 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

5 SAMMANFATTNING AV MILJÖÅRET Miljöarbetet under 2013 har haft två huvudspår, uppfylla ökade krav från omvärlden på produktcertifiering samt dagvattenfrågor kopplade till bevattningen. Kährs helhetssyn på ansvarsfullt och hållbart företagande och intressenters förväntningar innebär att vi beaktar principer om social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i vår planering och verksamhet. Våra produktionsanläggningar är belägna mitt i tätorter, nära till bostäder och annan samhällelig verksamhet vilket gör att frågan om buller, damm och trafik är synnerligen viktiga. Tester visar att vi uppfyller de nödvändiga nivåerna idag. Arbetet med produktcertifieringar ställer krav på hela Kährs verksamhet från produktutveckling och inköp via produktion och miljö och arbetsmiljöfunktioner till marknads och kommunikationsavdelningar. Naturliga tanniner läcker från eken vilket ger en mörk färg på avrinningsvattnet. Forskare från Linnéuniversitetet driver pilotstudier av olika metoder för att minska missfärgning och tanniner i dagvattnet. Utökad lagringskapacitet för bevattningsvatten, ökad insamling av dagvatten samt ett vegetativt sedimentionsfilter på utloppet förbättrar reningen av bevattningsvattnet. Klimatförändringar och minskning av våra koldioxidutsläpp påverkar alla planerade aktiviteter, men särskilt när det gäller transporter och energiförbrukning. En av Kährs starka sidor är en mycket hög andel av förnybar råvara både till produktionen av golv och som biobränsle. Leveranserna av våra golv till över 50 länder leder till en hel del transporter, främst med fartyg och lastbil. Beroendet av fossila bränslen för transporterna är således en del av klimatpåverkan och kräver framtida förbättringar och forskning. En koldioxidkompensation är dock att Kährs har ett överskott av bioenergi från den löpande verksamheten och att våra träprodukter lagrar koldioxid under de decennier golvet används. Vi lagrade mer koldioxid än vi släppte ut under Positiva resultat/ åtgärder MIFO fas 2-utredning har inte visat på några föroreningar i mark eller grundvatten på grund av tidigare verksamhet. Energibesparingsåtgärder som ska minska vår energianvändning med kwh per år i framtiden. Byggt ett vegetativt sedimentationsfilter för rening av bevattningsvatten med stöd av resultat från Linnéuniversitetets forskning. Genom samarbete med våra kemikalieleverantörer har vi bättre förutsättningar att uppfylla kundkrav och krav i olika produktcertifieringar Nästan 5 miljoner kvadratmeter trägolv medför att över ton koldioxid lagrats undan. Vi har byggt faunadepåer på Kährs område i Nybro som föryngringplatser för ekoxar. Svårigheter Ökade transporter mellan Kährs Groups enheter och externa leverantörer. Att minska mängden tanniner i vårt bevattningsvatten är en utmaning för det pågående forskningsprojektet. Kemikaliehanteringen behöver kontinuerligt förbättras i enlighet med den uppdaterade riskanalysen. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

6 KÄHRS - HISTORIA OCH VIKTIGA MILJÖHÄNDELSER År 1857 flyttade Johan Kähr den äldre från Mönsterås till den lilla men växande orten Nybro i Småland. Han hade med sig en svarv och några andra verktyg och startade tillverkning av bruksföremål i trä som till exempel delar till spinnrockar. Denna enkla början blev grunden till det moderna Kährs av idag. Historia 1919 bildar Gustaf Kähr, sonson till Johan, AB Gustaf Kähr. Under hans ledning utvecklades företaget och blev en viktig och innovativ tillverkare av trädörrar, leksaker, möbler och golv. Gustaf ägnade sig åt att hitta effektiva sätt att använda träråvaran och att förbättra träets formstabilitet vid användning som byggmaterial. Hans uthållighet lönade sig när han 1937 fick patent på uppfinningen av den moderna lamellkonstruerade dörren. Efter denna framgång arbetade han hårt för att hitta en lösning på problemet med springor, vridning och kupighet i trägolven. Efter flera år, 1941, fick Kährs ett patent för uppfinningen av dagens moderna fabrikstillverkade lamellträgolv. Kährs idag Vi finns fortfarande i den lilla staden Nybro, djupt i de småländska skogarna, där allt en gång började. Den kunskap om trä som vi har samlat på oss över åren har gått i arv från generation till generation. Vi diskuterar ständigt nya idéer hur vi kan förbättra våra golv. Vi prövar i tan- ken, sedan i praktiken och till slut lyckas vi. Men målet är alltid detsamma: att hitta och förverkliga idéerna som gör våra golv ännu vackrare, starkare, lättare att lägga och mer hållbara för miljön. Vi är stolta över att människor över hela världen uppskattar resultatet av vårt arbete. Idag finns våra golv i bostäder, kontor, butiker, hotell, konserthus, teatrar och sportarenor från Europa och Asien till Amerika. Innovationer i världsklass Kährs har alltid legat i framkant när det gäller utveckling och produkter börjar vi använda träavfall som biobränsle till en ångmaskin får vi det första patentet på en lamellkonstruerad trädörr får vi det första patentet på lamellkonstruktion i trägolv blir vi den första fabriken för färdigbehandlade golv utvecklar vi det första sportgolvsystemet har vi det första lösningsmedelsfria lacksystemet lanseras vårt första fanerträgolv, Linnea introduceras det första limfria låsningssystemet, Woodloc lanserar vi den nya generationen Activity Floor introducerar vi Woodloc 5S, nästa generations låsningssystem har vi det första LEED-certifierade lagret i Skandinavien certifieras vi enligt DIBt, Franska VOC A tillverkar vi det första golvet av FSC och Fairtrade-certifierat trä Samgåendet med Karelia-Upofloor och bildandet av Kährs Group ger ännu bättre förutsättningar för fortsatt utveckling av produkter och verksamhet till ett uthålligt företag Kährs första Svanen-märkta produkter lanseras. Företagets svenska produktionsenheter PEFC-certifieras. 6 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

7 KÄHRS ANSVAR Ansvarsfullt företagande innebär naturligtvis att skapa en stark, effektiv och lönsam verksamhet. Företaget har också ansvar för sin påverkan på samhället ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Detta brukar kallas CSR, Corporate Social Responsibility. Ett liknande ansvar upprätthåller vi genom vårt arbete med ESG (Environmental, social and corporate governance), miljömässiga och sociala principer för styrning. Vår ägare, Triton, har skrivit under FN: s Principles for Investment och dessa principer ger oss riktlinjer för vårt arbete med ESG till nytta för våra intressenter och samhället Här är några exempel: Människorna I vår verksamhet kommer säkerheten först. Vi arbetar målmedvetet och strukturerat för att utveckla både arbetsmetoder, tekniker och kulturen för att förebygga risker för medarbetare att skadas i arbetet. Vi vill underlätta för våra medarbetare att främja sin hälsa genom träning och motion. Vi har eget gym, egen tennisbana, fri entré till stadens simhall och varje år stödjer vi en gemensam personalaktivitet. Kährs har en egen konstförening där vinsterna finansieras av medlemsavgifter och bidrag från företaget. I vår Code of Conduct (Uppförandekod) ställer vi krav på våra affärspartners gällande ansvarsfullt, etiskt och hållbart företagande. Samhället Kährs har ett ansvar att minimera utsläpp av ämnen som skadar människor och natur. Som företag mitt i samhället måste vi också visa hänsyn till våra grannar genom att inte bullra och störa mer än nödvändigt. Vi har en lång tradition av att öppet redovisa vårt miljöarbete genom vår EMAS-redovisning som finns tillgänglig på Miljöstyrningsrådets utmärkelse för långsiktigt miljöarbete. Vi stödjer lokala idrottsföreningar. Vi är öppna för skolelever och studenter som behöver kontakter med näringslivet för specialarbeten, praktik och examensjobb. Vår utställning av golv vid fabriken har öppet för allmänheten alla vardagar och vi tar emot studiebesök från olika intressentgrupper. Vi stödjer olika projekt för att gynna och bevara lövskogen och biologisk mångald. Ett exempel är Projekt Ekskador i samarbete med Skogsstyrelsen, föreningen svenska lövsågverk, Södra skog och Skogssällskapet Stockar som inte går att använda för golvproduktion används i olika naturvårdsprojekt som exempelvis Länsstyrelsens projekt för att värna om Ekoxen, Sveriges största skalbagge var vi först med att tillverka och sälja golv med både FSC och Fairtrademärkning, med ursprung i Chile. Miljön Kährs arbetar med en övergripande hållbarhetsyn där miljö och kvalitet länge har varit av central betydelse var vi den första trägolvtillverkaren i världen som erhöll ISO 9001-certifiering blev vi miljöcertifierade enligt ISO och EMAS-registrerade. Långsiktigt och ansvarsfullt skogsbruk är grunden för vår verksamhet. På Kährs ägnar vi stor omsorg åt att säkerställa vårt råmaterials kvalitet och ursprung. Vi är både FSC - och PEFCcertifierade. Vi har ett ambitiöst miljöprogram och ser till helheten när det gäller tillverkningsprocessen, vilket innefattar såväl energieffektivitet som optimal resurshantering. Kährs trägolv är, i huvudsak uppbyggda med en lamellkonstruktion, där råmaterialet används så effektivt som möjligt. Restmaterial blir biobränsle som dels värmer upp Kährs anläggning i Nybro, dels går till ett lokalt energibolag. Askan som blir kvar återförs till skogen som gödslingsmedel. Ett urval av Kährs trägolv är Svanenmärkta och antalet miljömärkta produkter i vårt sortiment ökar snabbt. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Ekoxen är Sveriges största skalbagge och utrotningshotad. Genom faunadepåer som denna erbjuder vi en miljö med döda ekar och multnande ekved där ekoxen kan lägga sina larver. Tidningen Ek är en del i vår kommunikation med skogsägare. Ett viktigt budskap från oss är att vackra hagekar inte är intressanta som råvara för golvproduktion utan gör bäst nytta där de står genom bevarade naturvärden och gynnande av den svenska lövskogen. 7

8 KÄHRS MILJÖARBETE 1. Miljöaspekter Hörnpelarna i Kährs miljöarbete är kunskap om verksamhetens påverkan, de lagar vi lyder under och krav vi har från omgivning och andra intressenter. Miljöaspekterna uppdateras och omvärderas varje år för att se att utvecklingen går åt rätt håll och att verkliga förbättringar sker. Dessa aspekter stödjer vårt långsiktiga arbete med att ständigt förbättra organisationens processer. 2. Planering av de viktigaste miljöaspekterna Kährs miljöpolicy anger inriktningen för miljöarbetet. Årligen sammanställs en Ekologibalans över miljöförhållanden för verksamheten. Den värdering vi gjort visar vilka miljöaspekter som har har störst miljöpåverkan. Utifrån minst en av de betydande miljöaspekterna tas miljömål och program fram. Effekter och risker för de betydande miljöaspekterna inom Kährs redovisas i nästa kapitel. Det är våra övergripande miljömål som driver oss när det gäller att ständigt förbättra miljöarbetet. Identifiering av de lagar och krav som Kährs berörs av görs löpande. Lagarna samlas i ett gemensamt register och är där kopplade till ansvarig och rutiner. 3. Genomförande De personer som berörs av de betydande miljöaspekterna är nyckelpersoner för genomförandet av Kährs miljöarbete. Dessa personer ingår till stor del i linjeorganisationen och får också utbildning i de miljöfrågor som de berörs av i sitt arbete. Vi får bred delaktighet genom förbättringsgrupper i TPM (totalproduktivt underhåll), vilka bedrivs i alla tillverkningslinjer. I ett avvikelsesystem, som finns lätt tillgängligt via Kährs Intranät, kan händelser och förslag till förändringar lyftas fram. Miljöfrågorna kommuniceras både internt och externt i företaget. Allt som ingår i miljöledningssystemet är dokumenterat som processer samt i handböcker, och de rutiner och instruktioner som styr miljöarbetet inom verksamheten är till största delen tillgängliga via vårt intranät. För identifierade miljörisker finns särskilda åtgärdsplaner eller rutiner. 4. Kontroll För att kunna kontrollera och mäta företagets miljöpåverkan genomförs löpande mätningar och journalföringar. Som kontroll av att de interna processerna fungerar finns ett avvikelsehanteringssystem som har till syfte att säkerställa att eventuell felaktig hantering inte uppkommer igen. Löpande under året sker även interna revisioner av specialutbildad personal som kontrollerar efterlevnad av kraven i miljöledningssystemet. Revisionerna är också ett hjälpmedel för ledningen att utvärdera om ledningssystemet är effektivt och bidrar till förbättringar. 5. Agerande Ledningsgruppen för Kährs följer upp miljöarbetet och miljöledningssystemet. Vid denna genomgång presenteras resultat och eventuella nya betydande miljöaspekter. Nya miljömål sätts upp och man kommer in i en ny fas med planering, genomförande, kontroll och agerande. 6. Öppenhet EMAS revisioner och rapporter under de senaste 15 åren visar historiken och öppenheten som finns i vårt miljöarbete. Denna EMAS-rapport finns tillgänglig på Som ett led i att företaget är certifierat enligt ISO samt registrerat enligt EMAS, kontrollerar utomstående och oberoende revisorer efterlevnad av EMAS- och ISO kraven årligen. Utfall för lagstadgade krav redovisas för respektive anläggning. På vårt Intranät finns informationsmaterial tillgängligt, vilket används vid intern utbildning men även som presentationsmaterial vid kundbesök och andra externa besök. Utfall för lagstadgade krav redovisas för respektive anläggning. Modell som visar Kährs miljöledningssystem 8 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

9 Miljöpolicy Vårt miljöengagemang måste vara genuint och tas på största allvar. Vi ska stärka vårt miljöengagemang ytterligare och skapa en långsiktigt uthållig verksamhet, till gagn för nuvarande och framtida generationer. Vi ska bidra till och underlätta för ett ansvarsfullt skogsbruk. Vi ska minska miljöpåverkan genom vår kontinuerligt förbättrade hantering av kemikalier, råvaror och energi. Vi ska utveckla och tillverka trägolv utifrån ett livscykelperspektiv, enligt villkoren för hållbar utveckling. Vi ska förstå samt uppfylla lagar och andra miljökrav, vilket gäller för hela försörjningskedjan. Christer Persson, Vd och Koncernchef MILJÖASPEKTER En miljöaspekt är en del av en organisations verksamhet, produkter eller tjänster som påverkar eller kan påverka miljön. För mer information, se sidan 31 för kontaktuppgifter. De identifierade miljöaspekterna bedöms var och en för att avgöra om de ska anses som betydande. För att kunna göra den bedömningen värderas följande: Lagar: Eventuell koppling mot lagkrav. Om koppling finns ska miljöaspekten styras som en betydande miljöaspekt. Risker: Hur stor risken är för en olycka för aktiviteten/tjänsten/produkten. Nationella miljömål: Koppling till Sveriges 16 nationella miljömål. Omfattning: Mängden utsläpp och resurser som används. Systemvillkor: 1. Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen. 2. Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen. 3. Det fysiska underlaget för naturens produktion och mångfald får inte systematiskt utarmas. 4. Effektiv och rättvis resursomsättning för att tillgodose mänskliga behov. Det är utifrån de betydande miljöaspekterna som miljöarbetet koncentreras och planer till förbättringar formas. Denna figur visar på ett förenklat sätt vad Kährs förbrukar, producerar och släpper ut. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

10 BETYDANDE MILJÖASPEKTER Vissa miljöaspekter medför ingen miljöpåverkan vid normal drift utan endast i samband med händelse eller olyckor. Ekologibalansen i nästa kapitel redovisar viktiga trender och utveckling för Kährs betydande miljöaspekter. Betydande miljöaspekt Klimatpåverkan Aktivitet som kan ge miljöpåverkan Transport av material till, från, mellan samt inom Kährs verksamhetsorter. Miljöpåverkan Risk Symbol i Ekologibalansen Emissioner av koldioxid från fossila bränslen till atmosfären medför ökad halt av koldioxid och förstärkt växthuseffekt. Upphandling av mindre effektiva transporter. Energianvändning Torkning av material och värme för pressning är de processer som använder mest energi inom Kährs. Försurning, utsläpp av koldioxid samt förbrukning av resurser vid omvandling av energi. Ökad energianvändning Störning av uthålligt skogsbruk Inköp av träråvara. Ekologiskt ej hållbara avverkningar. Trämaterial från avverkningar som inte uppfyller krav för hållbar skogsbruk levereras till Kährs. Utsläpp till luft av stoft Utsug, filtrering och transport av spån från träbearbetning. Spridande av partiklar som är skadliga att andas in skapar en sämre luftkvalitet. Större brand i anläggning. Haveri av filter med höga utsläpp under kort tid kan medföra störning hos kringboende. Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen (VOC) Ytbehandling, spackling, limning samt maskin- och fastighetsunderhåll. Försämrad luftkvalitet. Utsläppen är diffusa och användning av mindre kärl ger låg risk för större utsläpp. Utsläpp av föroreningar till mark eller dagoch spillvattennätet samt användning av vatten Rengöring av processutrustning, fabriksgolv, sågklingor och truckar samt händelser som medför utsläpp av kemikalier. Bevattning av stock och lagring av ekspån. Bevattning kräver stora uttag av vatten. Bioackumulerbara ämnen upptas i reningsverkets slam. Vid normal drift är miljöpåverkan obetydlig. Spridning av tanniner vid bevattning. Risk för läckage vid lastning och lossning av kemikalier som kan medföra störning i dagvattenrecipienten eller i mark. Släckvatten från större brand. Spridning av tanniner vid kraftiga regn. Farligt avfall Hantering av kemikalier klassade som farligt avfall. Rengöring av härdarmaskiner, spackelmaskiner och maskiner för ytbehandling genererar förorenat tvättvatten klassat som farligt avfall. Avfall är inte effektivt utnyttjande av material. Farligt avfall utgör en risk för brott mot Systemvillkor 2. Hantering och förvaring av farligt avfall innebär en risk för läckage till närliggande mark och vattendrag. Buller Transporter till och från Kährs, fläktar samt transport av spån. Störande ljudnivå för närboende. Risk för störning vid bristande underhåll eller dimensionering/projektering. Grön symbol = Positiv utveckling under året jämfört med föregående år. Gul symbol = Situationen är stabil. Röd symbol = Miljöpåverkan ökar, behöver omedelbar åtgärd. 10 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

11 EKOLOGIBALANS 2013 & MÅL Här redovisas Ekologibalansen för AB Gustaf Kähr och de två produktionsanläggningarna. Nyckeltalen gäller för Kährs totalt, då verksamheten i Nybro är huvudanläggning och Blomstermåla är en del av Kährs sågverksorganisation. Under 2013 har AB Gustaf Kähr gått samman med Karelia-UpoFloor Oy och bildat Kährs Group. Förändringar under året påverkar Kährs verksamhet till viss del. Viss ekologibalansdata för Karelia-Upofloor redovisas utanför denna kontrollerande redovisning. Se sidorna Kontrollerad trävaruanskaffning Tillverka trägolv Beräkningsbasen för nyckeltalen är antalet kvadratmeter (m²) Nybro-producerat trägolv. Alla värden i ekologibalansen avser helår Aska återförs till skogen som jordförbättrare 100% av uppvärmningen kommer från träavfall Överskottet av koldioxid-neutral energi räcker till hushåll Vatten - Källa och användning Kommunalt dricksvatten m 3 4,8 l/m 2 Uttag av grundvatten för bevattning av stock Uttag av åvatten för bevattning av stock m 3 0,2 l/m m 3 6,2 l/m 2 Vatten till bevattning av stock m³ 10 l/m 2 Den största andelen av vattenanvändningen går till bevattning av timmer och för att reglera fukthalten i torkprocessen. Bevattningen görs för att hålla uppe utbytet genom att få mindre sprickor. Cirka m³ ek och asktimmer bevattnas i Nybro och Blomstermåla. Det mesta vattnet som används i Nybro är insamlat dagvatten med stöd av grundvatten vid behov. Processen för bevattning av timmer i Nybro bygger på recirkulation för att minska användningen av vatten. Forskningssamarbetet med Linnéuniversitetet bedrivs för att förbättra reningen av process-, dagvatten och lakvatten. Integrated Wastewater Management for the Wood Industry - Process water, Storm water and Leachate. Under 2013 har en pilotanläggning för behandling av dagvatten drivits av Linnéuniversitetets forskare. Ett vegetativt sedimentationsfilter har byggts enligt rekommendationer utifrån denna forskning. Lakvatten från biobränslelager och timmer medför förhöjda nivåer på syrekrävande substanser. Behandling av detta vatten i pilotanläggningen, som KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 består av en våtmarksdel och en luftad zon har visat positiva resultat. Processavloppsvatten uppstår inom tillverkningen främst vid rengöring av maskiner och utrustning. Processavloppsvattnet från reningsanläggningen får sedan släppas till spillvattennätet och kommunens reningsverk. Riskerna att förorena vatten eller mark är kopplade till lastning och lossning av kemikalier. Dessa risker är identifierade i Kährs riskanalys. Rutiner har tagits fram för att förebygga incidenter och minimera miljöpåverkan i händelse av en olycka. Läs om LNU-projektet 11

12 Materialeffektivitet Trämaterial t 30,8 kg/m 2 Stock t Sågat trä och halvfabrikat t Tillsatsmaterial till produkten t 642 g/m 2 Förnybart 810 t 163 g/m 2 Ej förnybart t 479 g/m 2 Underhållskemikalier 50 t 10 g/m 2 Förnybara 30 t 6 g/m 2 Ej förnybara 20 t 4 g/m 2 Motorbränsle 116 t 23 g/m 2 Trämaterial Trämaterialen består av barrträ och lövträ eller halvfabrikat som skivmaterial. Golvbrädan består av ytskikt i ädelträ och mellanmaterial (stomme) av barrträ. Timmer av ek, bok, och ask sågas i Nybro eller Blomstermåla. Efter torkning går materialet in i golvfabriken. Ytskikt och mellanmaterial sammanfogas och därefter ytbehandlas och profileras golvbrädan. Nästan 70 % av allt trä som används i produktionen kommer från svenska skogar, medan mindre än 2 % har sitt ursprung utanför EU. Ekstocken som köps direkt från skogsägare i södra Sverige växer inom en genomsnittlig radie av 180 km från våra sågverk. Timmer inhandlat i Danmark och Tyskland transporteras nästan uteslutande med tåg och båt. Halvfabrikat till fanergolvet Linnea tillverkas i Polen. Det består av en HDFskiva med ett träfaner som ytskikt. Tillsatsmaterial till produkten För att producera trägolv behövs även andra material som lim, spackel och lacker. Förpackningsmaterial är också ett tillsatsmaterial och för Kährs produkter består det av wellpapp och en krympplast, vilka kan återvinnas. Innan nya kemikalier tas in för användning i någon produktionsprocess bedöms de en och en mot miljö och säkerhetskriterier. Godkända kemikalier listas i Kährs kemikaliedatabas där information om alla kemikalier är tillgänglig via säkerhetsdatablad. I nuläget är cirka 500 kemikalier upptagna i Kemikalieförteckningen. Ett vattenbaserat lim används för att sammanfoga våra golv. Eftersom övre skiktet inte är helt slätt efter sågning, spacklas ytan och efter slipning är den preparerad för en ytbehandling. Lacker, lasyrer eller oljor används för att ge golvet det önskade utseendet och prestandan. De olika ytbehandlingar vi applicerar förlänger golvens livslängd. Kährs lacker är vattenburna och UV-härdande. Lasyrer och oljor innehåller små mängder av VOC, vilka avgår under härdningen. Mängd trämaterial för att producera 1 m 2 trägolv i golvfabriken (beräknat på sågat, externt eller egensågat, in till golvfabriken). Stock omvandlat till sågat timmer. Kährs trägolv uppfyller kraven på inomhusluft enligt certifieringar E1 och CARB (ATCM) Fas II. 12 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

13 Förnybara tillsatsmaterial består av vaxer samt kartong till förpackningen. Utbudet av förnybara material är begränsat och utgör en utmaning i produktutveckling och inköp. Ej förnybart tillsatsmaterial är plastfolie, plastband och metallband som används i förpackning av golv. Metall och plast återvinns. Papperet i alla våra förpackningar är från returpapper, medan papper som används vid tryckning av vårt produktmagasin är FSC-certifierat. Underhållsmaterial Underhållsmaterial som smörjoljor och hydraloljor för maskiner är också registrerade i vår Kemikalieförteckning. Genomgång av vårt sortiment av smörjoch hyrdauloljor har gjort att vi har minskat antalet produkter rejält. Motorbränslen Inom Kährs används nästan uteslutande diesel och alkylatbensin. Alkylatbensin är ett renare drivmedel än vanlig bensin och särskilt viktigt för mindre motorredskap. Diesel används till truckar och lastmaskiner, alkylatbensinen används främst för motorsågar inom våra produktionsanläggningar. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

14 Ansvarsfullt skogsbruk Ett av Kährs viktigaste miljömål är att öka andelen certifierad träråvara. Under 2013 var målet för certifierad träråvara 45 %. Detta beräknat som andel av den totalt inköpta volymen. Kährs uppnådde 49 % certifierat trä. Två av våra större leverantörer har förbättrat sin förmåga att leverera certifierat eller certifierat controlled wood, vilket är positivt. De skogscertifieringar som Kährs använder är FSC, FSC-Fairtrade, FSC Controlled wood, PEFC och andra certifieringar som Kährs bedömt acceptabla i samarbete med ledande miljöorganisationer. Alla virkesköp, enligt våra specifikationer, är idag i överensstämmelse med kraven i Lacey Act och från och med 2013 European Timber Regulation. Vår ambition är att köpa enligt Kährs standard för kontrollerat virke som den lägsta acceptabla nivån, vilket är ett bra sätt att ge stöd till ansvarsfullt skogsbruk. Mängden sålda FSC-certifierade golv styrs av efterfrågan hos våra kunder. Andelen FSC-certifierad ekstock i Sverige är beroende av hur stor andel skogsmark som är certifierad. All lokal svensk råvara är klassificerad som från lågriskområde av FSC, men på grund av kostnader väljer många av de små markägarna att inte bli FSC-certifierade idag. 14 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

15 Hållbart skogsbruk är grunden för Kährs verksamhet En av Kährs viktigaste miljöaspekter är risken med att använda virke från icke-hållbara skogar. Det är vår övertygelse att en framtida, hållbar försörjning av kontrollerat trä är av största vikt, inte bara för Kährs, utan också som global angelägenhet. 80 % av de golv vi säljer har ett ytskikt av ek. Den svenska eken brukas enligt den svenska Ädellövsskogslagen. Det fanns ekonomiskt och tekniskt stöd under 2013 från EU och svenska regeringen för att återplantera och ta hand om de svenska ädellövskogarna. Kährs lövträinköpare har kontakt med över 1000 skogsägare. Dessa kontakter omfattar diskussioner och utbildning för att uppmuntra och bevara de höga naturvärdena i skogen. Normalt har inte gamla ekar något värde för golvproduktion, och därför finns det ingen konflikt kopplad mellan naturvård och golvproduktion. Det är mycket viktigt att skogsägarna aktivt brukar och skyddar sin värdefulla lövskog, annars kommer den att tas över av gran och andra barrträdarter. Kährs genomför en rad aktiviteter för att stödja en växande, aktiv skog och för att ytterligare stärka sydsvenska ekskogsbruk: Särskilda skogsdagar för utbildning av lokala skogsägare. Produktion och distribution av Kährs Ek, ett utbildande magasin som skickas till 7000 skogsägare. Bonus för certifierat virke. Projekt för föryngring av bland annat ekoxar där faunadepåer, byggs med stock från Kährs. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

16 Avfall och återvinning Till energiutvinning 154 t 31 g/m 2 Till materialåtervinning 292 t 59 g/m 2 Skickat som farligt avfall 151 t 30 g/m 2 Deponi 28 t 6 g/m 2 Material som sänds för energiutvinning består till exempel av hushållsavfall och allt från sandpapper till stolsdynor. Under materialåtervinning ingår kontorspapper, metall och plast. Farligt avfall utgör en betydande miljöaspekt. Detta avfall består av batterier, avfall från spackling och ytbehandlingsprocesser samt elektroniskt avfall typ kondensatorer som innehåller PCB. Mängden farligt avfall beror till stor del på omställningar i produktionsprocesserna och mycket provkörningar. Ett intensivt arbete med att utveckla nya produkter har inneburit många tester av kemiska produkter. Avfallet samlas i godkända behållare för sitt särskilda ändamål och lagras och hanteras på utvalda platser. Det farliga avfallet tas sedan omhand av utvalda entreprenörer för att hanteras professionellt och miljömässigt korrekt. Allt som är olämpligt för materialåtervinning eller förbränning ingår i deponi, vilket kan vara avfall av typen betong. Avfall från renoveringar hanteras av byggföretag och redovisas inte här. Även om allt avfall behandlas på ett miljömässigt godtagbart sätt, bryter det fortfarande det naturliga kretsloppet. Avfall och speciellt farligt avfall utgör en risk för utsläpp med en miljöpåverkan. För att ta nästa steg och minska mängden farligt avfall krävs nya rengöringsmetoder och att vi måste förbättra våra metoder och sprida kunskap om miljöpraxis i de olika tillverkningsprocesserna. Mål för 2013 Att minska mängden restprodukter med 10 g/m 2 och kostnaden för hanteringen med 10 % jämfört med Målet har flyttats fram ett år på grund av förändringar i verksamheten som ändrat förutsättningarna. Detta avsnitt tar inte upp biprodukter som träflis och sågspån (se istället Energieffektivitet och biobränsleproduktion på nästa uppslag). Total mängd avfall , uttryckt i ton, per fraktion. Mängd avfall per kvadratmeter tillverkat trägolv Totalt och nedbrutet per fraktion. 16 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

17 Transporter Transportarbete (tonkm) Koldioxid CO2 (ton) Kväveoxid NOx (ton) Svaveldioxid SO2 (ton) Transporter in till produktion och lager Transporter ut Mellantransporter ~0 Interna transporter 9* ~0 *Alla interna transporter omräknade till lastbil. Alla beräkningar av transportutsläpp baseras på material från NTM och DB Schenker. Fördelningen visar att de dominerande formerna av transporter är med båt och lastbil. Tåg används för transporter av inkommande timmer till sågverket i Blomstermåla. Fartyg används främst för att transportera inkommande sågat trämaterial från Nordamerika och andra långväga länder, samt för utgående transporter av färdiga golv till kunder runt om i världen. Lastbil används för korta transporter mellan leverantörer och produktionsanläggningar samt för transporter som inte kan betjänas av fartyg eller tåg. Det största transportarbetet är via lastfartyg, men de största koldioxidutsläppen kommer från vägtransporter. Som alternativ till fartygsfrakt har tåg använts för transport av gods mellan Kina och Nybro när kortare leveranstid varit nödvändig. Det ger en snabbare men dyrare frakt, dock ingen direkt miljövinst. Tågets miljöfördelar är svåra att utnyttja då tåget inte uppfyller kunders krav på leveranstid och leveransprecision. Kostnadsmässigt förlorar tåget också främst på grund av flera omlastningar. Koldioxidutsläpp Kährs säljer och levererar trägolv över hela världen vilket innebär många långväga transporter. De fossila koldioxidutsläpp som uppstår bidrar till en ökad växthuseffekt (mäts i GWP100) och därmed en ökning av risken för klimatförändringar. Transportflöden Transporter in produktion Transporter in extern produktion Transporter ut Interna transporter Mellantransporter Transportslag Lastbil Tonkm Kährs totala transportarbete 2013 ca 425 milj tonkm Kährs utsläpp av fossil koldioxid kommer uteslutande från transporter, och uppgår till cirka ton eller GWP100. CO2 Kährs totala koldioxid CO2- utsläpp 2013 ca ton Lastfartyg Tåg Klimatpåverkan Vår huvudsakliga aktivitet för att minska koldioxid är att öka effektiviteten i logistiken och att använda transportsätt som ger mindre utsläpp av koldioxid. När all intern användning av energi och användning för transporter dras ifrån den totala mängden producerat biobränsle, finns det fortfarande MWh kvar. Detta motsvarar ett utsläpp av ca ton CO2 vilket är lika mycket som att elda m 3 eldningsolja. Förbränning av trä ger inte en nettoökning av atmosfärisk koldioxid, förutsatt att skogen återplanteras. Ett Kährsgolv kan ha en livscykel på femtio år och det är sedan användbart som biobränsle, då 98 % är trä. Alternativt för användning till någon annan träbaserad produkt. Den största minskningen av koldioxid är i användning av trägolv. Genom Kährs sålda kvantitet under 2013 lagras mer än ton CO2 i ca 50 år i de golvinstallationer som har gjorts. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

18 Energieffektivitet och biobränsleproduktion Använd el MWh 8,1 kwh/m 2 Använd värme MWh 8,6 kwh/m 2 Transportenergi (fossil) MWh 8,8 kwh/m 2 Producerat biobränsle MWh 59 kwh/m 2 Överskott av energi (Koldioxidneutral) MWh 29 kwh/m 2 All elektrisk energi som används på Kährs är registrerad som 100% förnyelsebar. All värmeenergi som används i huvudanläggningen i Nybro genereras från restprodukter från våra egna sågverk; sågspån, bark och flis. Den totala mängden fossilbaserade bränslen som användes för Kährs transporter under 2013 motsvarar ca MWh. Den totala mängden producerat biobränsle som levererades från våra anläggningar ger i ett effektivt kraftvärmeverk (90% verkningsgrad) ca MWh el och ca MWh värme. Kährs verksamhet gav under 2013 ett överskott av koldioxidneutral fossilfri energi på ca MWh. Våra torra restprodukter (träpulver) köps av ett lokalt energibolag för att tillverka träpulver eller träpellets för produktion av värmeenergi. Askan från förbränningen i biobränslepannorna sprider de tillbaka till de lokala skogarna som ett näringsämne. Kährs energianvändning Kährs energianvändning per m KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

19 Ett av våra miljömål är att genomföra åtgärder som ska minska den framtida energianvändningen med 3 GWh/år. Målet för 2013 uppnåddes inte fullt ut av de aktiviteter som genomförts. Åtgärder som beräknas minska energianvändningen med 2.3 GWh/år har genomförts. Värme återvinning från IR/uv-ugn Returluft till maskiner Läcksökning tryckluft och åtgärder. Automatsläckning av belysning samt installation av LED belysning. Installation av varvtalsreglerade kompressorer. Under 2014 ligger fokus i handlingsplanen på: Forsätta att mäta energianvändingen i våra lokaler och processer. Att utifrån resultat från dessa mätningar identifiera och genomföra åtgärder. Detta kommer att skapa fler möjligheter för minskad energianvändning. Att undersöka möjligheten att återvinna energi (värmen) i frånluften från våra stora filtreringssystem. Obs: Möjligheterna att minska energiförbrukningen påverkas av många faktorer, inklusive väder, milda och hårda vintrar och ökningar eller minskningar i produktionsvolymer. Effektivare energianvändning minskar miljöpåverkan och gör förnybar energi tillgänglig för andra konsumenter som för närvarande använder fossila bränslen. All omvandling av energi har viss effekt på miljön, främst i form av klimatpåverkan på grund av den fossila bränsleförbrukningen och bildandet av sura gaser. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

20 Buller Kährs huvudfabriks lokalisering i centrala Nybro är en utmaning vad gäller buller. Buller uppstår främst vid fläktar och filter i anläggningarna men också i samband med transporter (lastning/lossning eller väg-/motorljud). Buller kan vara skadligt eller upplevas som störande för människor såväl inom som utanför företaget (anställda, grannar, närboende). För att undvika problem med buller bedrivs förebyggande underhåll på fläktar och filter. I investeringsprojekt och ombyggnationer vägs bullerfrågan in i olika beslut. Denna styrning finns beskriven i projektrutinerna. Buller finns med som ett villkor i tillstånden på respektive ort. Utfall för bullervillkoren redovisas under respektive anläggning. Bullerminskande åtgärder som gjorts under 2013 har varit effektiva. Kährs arbetar vidare med att vara en god granne för de närboende och ta ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Bearbetning av trä, sågning hyvling och putsning samt fläktar ger ofrånkomligt höga ljudnivåer. Vi arbetar aktivt med att reducera ljudnivån för våra medarbetare, genom att ställa krav på våra maskinleverantörer för att minska ljudet vid källan. 20 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

21 Emissioner VOC (Volatile Organic Compounds) 3,8 t 0,8 g/m 2 Stoft (uppskattad mängd) 3 t 0,7 g/m 2 TOC i processvatten till reningsverk, beräknad mängd 0,25 t 0,1 g/m 2 TOC Bevattningen, beräknad mängd 1,3 t 0,3 g/m 2 Utsläppen från produktionsprocesser till atmosfären är främst spridda utsläpp av VOC och damm från filteranläggningarna. VOC VOC utgörs av flyktiga organiska ämnen i lack, lasyr, spackel och från olika kemikalier som används vid rengöring av maskiner och underhåll av byggnader. Den största mängden lösningsmedel används för rengöring i produktionsprocesserna och hanteras som farligt avfall. Detta tas om hand av godkända entreprenörer för behandling av farligt avfall. VOC-emissionerna har varit nedåtgående sedan 2006 vilket delvis beror på minskad produktion och på produktutveckling inom limningsteknik. Förändringar i produktsortimentet har medfört att trenden brutits senaste åren. Utsläpp av VOC från Kährs Stoft Stora mängder spån och trädamm transporteras i rörledningar och genom vår stora filteranläggning vid Kährs fabrik i Nybro. Förebyggande underhåll säkerställer att filtreringsutrustningen fungerar bra. Genom att mäta, undersöka och lyssna på utrustningen kan vi hitta fel tidigt och förhindra utsläpp och kostsamma reparationer i filtren. Andra utsläpp till atmosfären Värmeenergin köps från lokal energibolag som använder biobränsle från Kährs. Förbränningen frigör koldioxid, kväveoxid, svaveldioxid och stoft. Koldioxidutsläpp bidrar till växthuseffekten men förbränning av biobränsle orsakar inte en nettoökning av koldioxid i atmosfären. Däremot bidrar kväveoxid och svaveldioxid till försurning. Denna energiomvandling sker inte på Kährs anläggning och därför har ingen emission redovisats för detta i rapporten. TOC i processvatten Processavloppsvatten behandlas i en sedimentering/adsorptionsprocess för att minska svårnedbrytbara organiska substanser dessa är svåra att behandla i det kommunala reningsverket i Nybro. Utvecklingen av denna behandlingsprocess sker i samarbete med forskare från Linnéuniversitetet. Under 2013 har reningsanläggningen för processavloppsvatten förbättrats vilket ger minskade mängder organiskt material (TOC) till kommunens reningsverk. Då industrins kemikalier ofta inte bryts ner eller avskiljs i kommunens avloppsreningsverk är det viktigt att ta hand om det vid källan. Bevattningsvatten Dagvatten som avleds från bevattningen innehåller tanniner från flisupplag och den vattnade stocken. Mängden bevattningsvatten som avleds begränsas av utjämningsmagasin och recirkulation i Nybro. Under 2013 har ett vegetativt sedimentationsfilter byggts i Nybro för att reducera mängderna organiskt material till recpienten. I Blomstermåla sker ingen recirkulering av bevattningsvattnet utan det infiltreras i marken innan det når Alsterån. En pilotanläggning för att rena bevattningsvattnet bedrivs av forskare från Linnéuniversitetet. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

22 RISKER En gång per år uppdateras Kährs riskanalys ur bl.a. miljösynpunkt av en grupp ansvariga för miljö, brand, återvinning och arbetsmiljö. Lagstiftningen har utvecklats mot större krav på riskbedömningar och åtgärder för att minska riskerna. Både sannolikheter för och konsekvenser av en händelse påverkar risken. Inom Kährs har vi sedan flera år samordnat vårt riskarbete i en grupp med representanter för miljö, arbetsmiljö, infrastruktur och säkerhet. Efter genomförd riskanalys upprättas en handlingsplan med vad som ska åtgärdas för att minska riskerna. Åtgärder utifrån föregående riskanalys har genomförts, t.ex. brandlarm på kontor och utbyggnad av gnistsäkring av filter. Under 2013 har riskbedömningen uppdaterats. Genomförda åtgärder har följts upp och ny handlingsplan är framtagen, där fortsatt hantering av kemikalier är en av de tyngre delarna. Olycksfall med oljespill vid sågverket har hanterats på ett bra sätt så att ingen olja kommit till dagvattensystemet. Utökad insamling av dagvatten förbättrar beredskapen vid eventuella kemikaliespill på marken. Genomgång av kemikalierisker och utbildning av personal har gjorts i samband med utplacering av nya akutboxar för kemikaliespill. Enligt riskanalysen är de största miljöriskerna kopplade till brand och filterhaveri samt lastning och lossning av kemikalier. INTERNA OCH EXTERNA REVISIONER Interna revisioner är ett hjälpmedel att följa upp hur viktiga processer fungerar. Revisionerna följer upp att vi har ett arbetssätt som styr mot de krav och mål som finns uppsatta i Kährs ledningssystem. Företagsledningen prioriterar de processer som ska utvärderas genom revisionerna. I standarden för respektive ledningssystem (SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004 samt EMAS-förordningen) finns uppsatta krav för intern revision. Vi genomför interna revisioner med planerade intervaller för att avgöra om ledningssystemet har införts och underhållits på ett ändamålsenligt sätt. Internrevisorer med olika roller i företaget utgör en mycket kompetent revisorsgrupp. Både planering och genomförande samt rapportering syftar till att utvärdera och stödja Kährs kontinuerliga förbättringsarbete enligt PDCA-hjulet. Revisionerna genomförs utifrån Kährs gemensamma ledningssystem för miljö och kvalitet. Kontroll av effektiviteten i systemet vid de olika anläggningarna ingår i revisionerna. Externa revisioner Periodiska revisioner av ledningssystemet för miljö(iso 14001) och kvalitet (ISO 9001) har genomförts under året. För Kährs FSC-certifikat har vi haft en externrevision. Under året har vi även genomgått en certifieringsrevision för PEFC. Revisioner har även genomförts för att kontrollera att vi uppfyller krav på våra golvprodukter. 22 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

23 LOKALA VILLKOR KÄHRS NYBRO Tillståndsvillkor Under 2013 har vi gjort anmälan om förändringar för att minska behovet av grundvatten för bevattning. Åtgärder för att förbättra kvaliteten på dag- och processvatten pågår. Inga klagomål om buller har inkommit under året. Åtgärder har gjorts för att minska buller från filter och spånledningar. Aktiviteter för att utveckla hanteringen av processvatten har fortsatt i samarbete med LNU. Arbetet med att utveckla egenkontrollprogrammet fortsätter. Anteckningar från kontroller har använts för åtgärder eller är under arbete och redovisas i miljöredovisningen. Inga förhöjda nivåer som indikerar en miljöpåverkan från deponin har registrerats. Villkor (Utfärdat datum) Riktvärde Status 3. Utsläpp av VOC ( ) Max 0,75 ton VOC per påbörjad miljon m 2. Som gränsvärde gäller dock 15 ton VOC/år. 4. Buller ( ) 55 db(a) vardagar måndag fredag kl db(a) nattetid kl db(a) övrig tid Högsta momentana ljudnivå nattetid får vara 55 db(a). 5. Buller ( ) Vid nyetablering ska åtgärder vidtas för att nedbringa bulleremissionerna till naturvårdsverkets riktvärden för nyetablerad industri. 8. Sanering och efterbehandling Undersöka behovet av sanering och efterbehandlingsåtgärder. Uppfyllt: 0,67 ton per påbörjad miljon m 2. Riktvärde för natt uppfylls vid nuvarande drifttider. Bullerdämpning av fläktar i en tork har genomförts med acceptabelt resultalt. MIFO-FAS2 genomfördes under Stoft ( ) 2 mg/nm 3 torr luft, mätt som stickprov. Uppmätning utförd, < 0,5 mg/nm³ under 2012, kommande mätning inplanerad enligt egenkontrollen. Underhåll och uppföljning av filteranläggningen sker enligt ordinarie underhållssystem. 10. Vatten ( ) Processavloppsvatten ska genomgå sedimentering och adsorption innan detta släpps på det kommunala spillvattennätet Vatten ( ) De rester som uppkommer vid sedimentering och adsorption ska tas om hand som avfall. Utgående vatten får inte skada det kommunala spillvattennätet, reningsverket eller recipienten. Kährs ska årligen i sin miljörapport redovisa sitt arbete med att reducera mängden processavloppsvatten och föroreningar till det kommunala avloppsreningsverket. Uppfylls genom ny reningsanläggning för processavloppsvatten. Fast avfall, lim och spån hanteras som brännbart avfall. Lågt ph i utgående vatten efter behandling. Vid användning av aktivt kol i adsorptionssteget har acceptabel ph erhhållits. Utvärdering av adsorptionsmetod och andra alternativa metoder har genomförts av en forskargruppen vid Linneuniversitetet. KÄHRS BLOMSTERMÅLA Risker Transporter och risken för oavsiktliga utsläpp till Alsterån som flyter längs med sågverket är de viktigaste miljöaspekterna vid Blomstermåla-sågen. Kährs ingår i Alsteråns Vattenrådsförbund och följer programmet för recipientkontroll. Inga klagomål på extern miljöpåverkan har erhållits under året. Skyddsutrustningen på truckar har förnyats som beredskap vid eventuellt spill nära dagvattenbrunnar och nya städrutiner av asfaltsytor har tagits fram för att minska spridning av damm. Bevattning Bevattningsystemet har varit i drift hela säsongen. Provtagning på avrinningen från bevattningen har genomförts och rapporterats till Miljökontoret (Mönsterås). Analyser av vatten från bevattningen har gjorts under 2013 i samarbete med Linnéuniversitetet. Analys av TOC på vatten från bevattningen ger ett resultat på cirka 40 mg TOC/l m³ stock bevattnades med m³ vatten från Alsterån. Transporter Ca 75% av den stock som levererades till Blomstermåla transporterades med tåg och båt under Tillsyn Senaste tillsynsbesöket genomfördes i maj Spridning av sågspån påtalades. Ett åtgärdsprogram har startats. En ny lagerbyggnad planeras att uppföras för att undvika spridningen av spån till angränsande område. Förbättring av egenkontrollen har påbörjats för att säkra åtgärder och uppföljning av miljöaspekter. Ny plats för mellanlagring av bark har skapats. Sågverket i Blomstermåla sågade m³ timmer under Inga förändringar som påverkat bullernivån har gjorts under året. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

24 KÄHRS GROUP - ÖVRIGA PRODUKTIONSENHETER Maklino, Ryssland Satulung, Rumänien Tuupovaara, Finland Ekologibalansdata trä 2013 Enhet Per m² Enhet Energi Energianvändning Electricitet MWh 14,1 kwh/m² Värme MWh 8,5 kwh/m 2 Annat 0 MWh 0,0 kwh/m² Materialanvändning Trämaterial till produkter ton 25,5 kg/m² Kemikalier till produkter, lim, härdare, lack, lasyr olja mm Emissioner 877 ton 0,5 kg/m² Stoft kg 1,3 g/m² VOC 54 kg 0,032 g/m² TOC eller COD i processvatten 1,14 kg 0,001 g/m² Annat Avfall Återvinning papper kg 5 g/m² Återvinning plast kg 21 g/m² Återvinning metall kg 39 g/m² Farligt avfall kg 18 g/m² Till energiutvinning kg g/m² Produktion Golvproduktion ton Halvfabrikat, slitskikt ton Biobränsle ton Karelia-Upofloor Oy Kährs Groups dotterbolag Karelia- Upofloor Oy har tre produktionsenheter för tillverkning av trägolv och komponenter till trägolv. Trägolv I Tuupovaara i Finland tillverkas designprodukten Saima. I ryska Maklino finns en fullskalig fabrik som huvudsakligen försörjer den ryska marknaden. Fabriken i Satulung Rumänien förser de övriga trägolvsfabrikerna med ytskikt av olika träslag. 24 Denna sida är inte en del av den kontrollerande EMAS-Redovisningen

25 KÄHRS GROUP - ÖVRIGA PRODUKTIONSENHETER Ikaalinen, Finland Nokia, Finland Ekologibalansdata plastgolv 2013 Enhet Per m² Enhet Energi Energianvändning Electricitet MWh 5,7 kwh/m² Värme MWh 2,6 kwh/m2 Annat MWh 1,7 kwh/m² Materialanvändning Polymerer till plastgolv ton 3,5 kg/m² Kemikalier till produkter, Lim, härdare, lack, lasyr olja mm Annat Emissioner 0 ton VOC 0 kg 0,0 g/m² Avfall Återvinning papper kg 5,3 g/m² Återvinning plast kg 35 g/m² Återvinning metall kg 3,7 g/m² Farligt avfall kg 18 g/m² Till energiutvinning Produktionsavfall kg 265 g/m² Hushållsavfall kg 50 g/m² Produktion Golvproduktion ton Plastgolv I Ikaalinen och Nokia i Finland tillverkas plastgolv under varumärket Upofloor. Huvudprodukt är det PVC-fria golvet som har en växande marknad inom offentliga projekt som sjukhus och skolor med hög miljöprofil. Denna sida är inte en del av den kontrollerande EMAS-Redovisningen 25

26 KÄHRS GROUP I KORTHET Kährs Group med det juridiska namnet Kährs Holding AB (publ) är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 50 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland, och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka personer och har en årlig omsättning på cirka 300 MEUR. Koncernens produktionsenheter Nybro & Blomstermåla, Sverige Produkter: 1-,2-,3-stav Verksamhet: Sågverk till färdig bräda Bialosliwie, Polen Produkter: Fanergolv Verksamhet: Profilering till färdig bräda Satulung, Rumänien Produkter: 3-stav & 1-stav Verksamhet: Tillverkning av ytskikt Tuupovaara, Finland Produkter: Trägolv Verksamhet: Produktion Maklino, Ryssland Ikaalinen, Finland Produkter: Kvartsvinylplattor & PVC-fria golv Verksamhet: Produktion Nokia, Finland Produkter: Plastgolv och väggbeklädnad Verksamhet: Produktion & R&D Produkter: 3-stav & 1-stav Verksamhet: Ytskikt (3-stav), pressning & ytbehandling Kährs-koncernens tre power brands. Gruppens globala varumärken som marknadsförs inom Kährs samtliga säljregioner världen över. Enhet ISO 9001 ISO PEFC Trägolvstillverkning Tuupovaara, Finland Ja Ja Ja Maklino, Ryssland Ja Ja - Satulung, Rumänien Ja Ja - Bialosliwie, Polen. Start under Plastgolvstillverkning Ikaalinen, Finland Ja Ja Nokia, Finland Ja Ja Denna sida är inte en del av den kontrollerande EMAS-Redovisningen

27 CERTIFIKAT Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess svenska enheter i Nybro och Blomstermåla ingår i kvalitets- och miljöledningssystemet enligt ISO och ISO 9001 samt EMASregistreringen. Certifikat finns tillgängliga för nedladdning på Certifiering EMAS FSC ISO 9001 ISO FSC och Fairtrade PEFC År (ISO ) EMAS. Syftet är att främja miljöförbättringar. Denna frivilliga EU-förordning kräver en offentlig redovisning av miljöförhållandena. FSC är en internationell organisation som arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till både miljö och till människor som lever i och av skogen. Kährs chain of custody -certifikat innebär att vi kan köpa FSC-material och tillverka och sälja golvprodukter som FSC- Mix-certifierade. PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) är ett internationellt system för hållbart skogsbruk. Kährs har en spårbarhetscertifiering. ISO 9000 är en uppsättning internationella standarder som ger riktlinjer för organisationers kvalitetsledningssystem. ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsstyrning. ISO Grupp av relaterade, granskningsbara, internationella standarder och kompletterande riktlinjer för en organisations miljöledningssystem. Administreras av Internationella Standardiseringsorganisationen. ISO är en internationell standard för miljöledning, utformad för att skydda miljön, förhindra föroreningar och uppnå ständiga miljöförbättringar. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att ta itu med fattigdom och orättvisor genom handel. Syftar till att åstadkomma bättre priser, drägliga arbetsvillkor och lokal hållbarhet i sämre gynnade regioner i världen. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

28 CERTIFIERINGAR & REGISTRERINGAR Regler och certifieringssystem som våra trägolvsprodukter omfattas av och som marknadsförs under varumärkena Kährs, Karelia och Upofloor. Informationen i denna tabell uppdateras kontinuerligt. Aktuell status hittar du på 28 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

mars 2013 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2012 Redovisningen omfattar AB Gustaf Kährs anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

mars 2013 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2012 Redovisningen omfattar AB Gustaf Kährs anläggningar i Nybro och Blomstermåla. mars 13 K G E Redovisningen omfattar AB Gustaf Kährs anläggningar i Nybro och Blomstermåla. INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om E 4 Sammanfattning av miljöåret 5 Kährs - Alltid trä och bara trä 6 Kährs ansvar 7

Läs mer

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2011 2012-04-16. Denna miljöredovisning är en översättning av den kontrollerade och godkända engelska miljöredovisningen.

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2011 2012-04-16. Denna miljöredovisning är en översättning av den kontrollerade och godkända engelska miljöredovisningen. 2012-04-16 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2011 Denna miljöredovisning är en översättning av den kontrollerade och godkända engelska miljöredovisningen. KÄHRS ENVIRONMENTAL REPORT EMAS 2011 Redovisningen omfattar

Läs mer

MILJÖREDOVISNING EMAS 2014 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess verksamhet i Nybro, Blomstermåla och Malmö.

MILJÖREDOVISNING EMAS 2014 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess verksamhet i Nybro, Blomstermåla och Malmö. AB Gustaf Kähr, reg No S-S-00055 MILJÖREDOVISNING EMAS 2014 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess verksamhet i Nybro, Blomstermåla och Malmö. INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Kährs Original 15 mm Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Kährs Original 15 mm Ny deklaration

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Ett långsiktigt perspektiv

Ett långsiktigt perspektiv 40 Hållbar utveckling Iggesund Paperboard följer Holmen-koncernens miljöpolicy: Det ligger i Holmens intresse att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling såväl ekonomiskt, socialt som miljö-

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag EMAS Easy Miljöledningssystem för små och medelstora företag metod som förenklar införandet av miljöledningssystem för små företag miljöstyrningsrådets uppdrag sanktionerade avgifter Emas - EU:s verktyg

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

!! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI!

!! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI! Miljöaspekter arbetsmiljöochmarkmiljö BILAGOR: A:Miljödeklaration B:Materialsäkerhetsdatablad C:LivscykelanalysMErlandssonLVI Version 1.0 Mars 2013 Sida 1 av 2 Jerol kompositstolpar Miljödeklaration Företagsnamn

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Upprättad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds anvisningar mars 2000.

Upprättad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds anvisningar mars 2000. Byggvarudeklaration Upprättad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds anvisningar mars 2000. Deklarationen upprättad av Södra Timber AB Telefon 0470-89000 Upprättad, datum 2007-01-30 Deklarationen giltig fr

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

MILJÖ & HÅLLBARHET EMAS 2015

MILJÖ & HÅLLBARHET EMAS 2015 MILJÖ & HÅLLBARHET EMAS 2015 The Conscience Report Redovisningen omfattar Kährs Group Sverige och verksamheten i Nybro, Blomstermåla och Malmö Beauty with a conscience Att välja ett trägolv innebär ett

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1084656-01-01 Varunamn Wisa - Form Spruce Artikel-nr/ID-begrepp 1103 Varugrupp BK04-01203

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljörapport. - en förkortad version

Miljörapport. - en förkortad version Miljörapport - en förkortad version Verksamhet Universitetssjukhuset i Lund (USiL) ingår i Region Skåne och är regionsjukhus i södra sjukvårdsregionen med cirka 1,6 miljoner innevånare. År 2007 fanns på

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS

SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADITION INNOVATION DESIGN 1 2 3 Trä är det mest miljövänliga, vackraste och mest flexibla golvmaterial som finns. Det är därför som vi bara

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem.

Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem. Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem. Roine Morin Miljödirektör SCA Forest Products 1 SCA Graphic Sundsvall AB /Miljömål/20071004/ROMO Organisation SCA-koncernen 2007 Styrelse VD Vice

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Produktionsvolym och energiförbrukning

Produktionsvolym och energiförbrukning Nyckeltal för färgindustrin 2012 130617 De svenska färgtillverkarna har genom frivilliga åtgärder länge arbetat för att minska belastningen på miljön från färgtillverkningen. Under mer än tio års tid har

Läs mer