8 ORDBEHANDLING OCH ANDRA TILLÄMPNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8 ORDBEHANDLING OCH ANDRA TILLÄMPNINGAR"

Transkript

1 8 ORDBEHANDLING OCH ANDRA TILLÄMPNINGAR Datorutvecklingsschemat DUS version 1 (se sid 40-41) har en fokusering på ordbehandling som tillämpning, medan rubriken datorutvecklingsschema utger sig för att täcka in all datorkompetensutveckling. Detta är en viktig invändning mot DUS i sin första version. Datorkompetens är mer än ordbehandling. Bildbehandlingsprogram är en vanlig inkörsport till datorn för många barn. I ett par av Apple stödda skolprojekt är kalkylprogram basen redan från åk 4. I flera skolor ser man multimediatillämpningar som en värdefull tillämpning redan från början. Att kunna ta sig ut på nätet, vilket Clinton satte som ambitionsnivå för åk 6, var kommer det in? Andra har mycket god erfarenhet av simuleringsprogram, för att inte tala om vad man idag kan göra med musikprogram. Sammantaget är detta en välgrundad kritik av DUS v 1. Jag presenterade kritiken och problemet för grupperna. I den gamla gruppen, som tagit fram version 1, var några lite frustrerade över invändningarna. Det låg nämligen en serie ställningstaganden bakom utseendet på och uppläggningen av DUS 1. Dessa ställningstaganden redovisades dock inte i förra rapporten. Skälen för att fokusera på ordbehandling var: 1. Det är den helt dominerande tillämpningen i och utanför skolan. 2. Det är den tillämpning lärare i allmänhet behärskar. 3. Många elever utvecklar som första öppna, produktiva tillämpning sin kompetens i ordbehandling. 4. Ordbehandling sammanfaller med skolan primära samhällsuppdrag som är att göra eleverna läsande och skrivande. 5. Det finns fortfarande mycket kvar att göra på den elementära nivån, då ca 25% av de som börjar på gymnasiet inte läser tillräckligt bra för att kunna genomföra sina studier. Hur det ser ut när det gäller förmåga att skriva vet man inte ens. 6. Den elev, som skaffat sig ett grundkunnande i ordbehandling, har kompetens att själv ta sig in i andra tillämpningar. 7. Många andra tillämpningar, t ex internet, är skriftspråksbaserade. 8. Skolan bör inte understödja illusionen att det idag går att klara sig utan skriftspråket. 47

2 Många av förströelseprogrammen som förekommer i skolan oberoende av satsningen IT i Undervisningen är slutna system, dvs de går inte att använda som kunskapsverktyg för att komma vidare. Sim City t ex går inte att använda till något annat än att köra Sim City. I båda seminariegrupperna var vi rätt överens om att vi skulle ställa oss avvaktande till datorspel och andra typer av slutna program. Detta ställer i sin tur en rad intressanta frågor om hur vi ska se på datorspel i skolan. En sak är dock klar, det gäller att se upp så att eleverna inte hamnar i ett tidsfördriv som effektivt hindrar t ex fortsatt läs- och skrivutveckling. Här blir Krakel Spektakels ABC ett intressant gränsfall. Krakel Spektakels ABC är egentligen bara en uppiffad fylleribok. Om eleven upptäcker slutenheten i dessa program, gäller det att lärare i tid ser detta. Om inte läraren upptäcker att eleven tröttnat, går den pedagogiska fördelen med datoranvändningen i baklås och elever blir uttråkade av IT på samma sätt som de blir uttråkade av fylleriböcker. Det agerande de då visar upp brukar kallas inlärningssvårigheter, en tolkning som oftast grundas på en missuppfattning av den totala situationen. Om man inte är vaksam kan alla de negativa effekter uppträda, som en överdriven fylleribokspedagogik leder till. Datorn är ju praktisk, den håller ju eleverna sysselsatta. Att vi inte tar hänsyn till eller tar in de slutna tillämpningarna i samband med arbetet men Datorutvecklingsschemat är ett medvetet ställningstagande. Fortfarande kvarstår invändningen vad gäller de andra tillämpningarna. Vi försökte gå in i frågan så förutsättningslöst som möjligt. Hans Fernström 39 blev betydelsefull genom att hjälpa till att driva denna diskussion som rullade på under hösten. Så småningom utkristalliserades två vägar. 39 Jag väljer i denna rapport, på samma sätt som i den föregående rapporten, att låta lärare som bidragit på ett specifikt sätt med sitt lärararkunnande få träda fram ur anonymiteten. Denna typ av forsknings- och utvecklingsarbetet bygger på och vidareutvecklar genom många år uppbyggd lärarkompetens. Detta kunnande är minst lika viktigt för arbetet och i vissa fall viktigare än det forskaren bidrar med. Ett gott exempel på detta är Karin Anderssons på lärarerfarenhet baserade grundstruktur för DUS v 1 och som bestått i version 2. Många lärare besitter specialkompetenser som bör mötas med respekt och ges kredit. Efter detta teamwork vore det inte så lite förmätet att referera till olika medarbetare/lärare som en lärare eller lärare 2. Om denna rapport skulle framstå som av mindre värde för att jag gör detta val, är det hög tid att förändra praxis. Ingen av de nämnda lärarna har haft några invändningar mot mitt val eller mot det jag skriver om dem. 48

3 Den ena var en gemensam utvecklingsbeskrivning in i flera tillämpningar, bildlikt så att bild-, musik-, ordbehandlings-, kalkyl-, internet-, WWW-, CAD-program, osv är som grenar på en poppel. Hasse kom att konstruktivt argumentera för denna linje. Han presenterade ett förslag till hur ett integrerat DUS skulle kunna se ut: DatorUtvecklingsSchema 96 Förhållningssätt Kriterier Datorn lever 1 Klickar på måfå, flyttar pekaren, klickar. Datorn styr 2 Följer instruktioner, respons på datorns frågor. Jag styr 3 Väljer vad man klickar på. 4 Börjar använda sig av tangentbordet, siffror och bokstäver, piltangenter, enter. Datorn en maskin, 5 Hittar bland OS symboler (Ikoner), öppnar dem, får den gör det jag vill, ibland datorn i arbetsläge. Respektlös 6 Ordbehandling: backsteg = sudda, enter = byta rad, shift = stor och liten bokstav. rättighet tillåk ➌ 7 Avslutar program rätt, avslutar OS rätt, läser instruktioner i dialogrutor, använder menyer för kommandon. 8 Ordbehandling: markerar text och ändrar stil och storlek, ångrar, skriver ut på standardskrivaren. Behov att förstå 9 Sparar filer på hårddisk och diskett, öppnar filer datorns språk rättighet tillåk ➏ Utnyttja datorns10 Ordbehandling: redigera text, ångra och utnyttja resurser söka stavningskontroll samt synonymlexikon. och fördjupa 10b Multimedia lexikon: söker utvinna fakta,text såväl som illustrationer effektivisera 11 Arbetar med flera öppna program, integrerar program, strukturerar skickar text och bilder. information 11b Ordbehandling:bildsätter från flera källor, lägger in visualisera ramar och hanterar layout information 12 Kalkylblad: matar in värden i tabellform, formaterar celler 12b Kalkylblad: utvinner diagram ur tabeller, kan göra enkla formler för de fyra räknesätten. rättighet tillåk➒ Säkerhet 13 Lär sig nya program själv med hjälp av tidigare kunskaper, ändrar medvetet inställningar efter egen smak, lär sig kortkommandon via tangentbordet.. Kommunika- 14 Internet/www:söker och utvinner fakta, hittar sökmotorer tionsmedel och förstår att utnyttja hyperlänkar. 15 Internet/E-post etc: skriver, sänder och tar emot E-post, prenumererar på önskade nyhetsbrev. 49

4 Behov av att kunna 16 Filhantering: kontrollerar datorns innehåll,letar kontrollera dator efter filer och program, ordnar mappar, lagar småfel i installerade program eller inställningar, installerar program. Respekt och insikt17 Läser manualer, hanterar olika filformat, exporterar och importerar mellan flera olika program. Förfina sina 18 Ordbehandling: använder dispositionsläge (outlining) och resurser strukturerar sitt skrivande, använder sidhuvud, sidfot, gör innehållsförteckning och kan fotnoter och referenser. 19 Presentationsprogram: överför dispositioner till en presentation, visualiserar och abstraherar stoffet. Den andra vägen var en utvecklingsbeskrivning för varje tillämpning. En utvecklingsbeskrivning för bildbehandling, en för ordbehandling, en för kalkylprogram, en för internet/www, en för multimedia osv. Att DUS v 1 är varken/eller är uppenbart och därför måste ett val göras. Ett påtagligt problem i sammanhanget var att det inte i gruppen eller på annat håll fanns en lärarerfarenhet av att jobba med andra tillämpningar som skulle kunna vara en grund för beskriva denna integrerade utvecklingsbeskrivning. Den enkla orsaken var att det inte fanns någon erfarenhet. Inte ens Hasses beskrivning var baserad på erfarenhet av dagligt regelbundet arbete tillsammans med elever. Hans beskrivning är en tänkt möjlig utbildningsväg, en slags kursplan. Att, inom detta uppdrags tidsram (sep -96 till jan -97), ta reda på hur det förhåller sig var orealistiskt. Den andra vägen, att beskriva varje tillämpnings utveckling för sig, står egentligen inte i motsättning till den första idén. Om man först beskriver varje tillämpningsområde för sig, kan man sedan lägga dem bredvid varandra för att utröna hur de förhåller sig till varandra. Detta ledde fram till slutsatsen att dela upp i Datorutvecklingsschemat i DUS Ordbehandling, DUS Kalkyl, DUS Bildbehandling, DUS Kommunikation och DUS Musik. Den enda realistiska lösningen var att fortsätta med det vi praktiken hade koncentrerat oss på, nämligen DUS Ordbehandling, och se till att det arbetet avslutades. Sedan försökte vi lägga en så god grund för DUS Bild, DUS Kalkyl, DUS Databas och DUS Kommunikation (i lokala nät, WWW, BBS och Fax) som möjligt. Den förutsättningslösa diskussionen kom till slut att reda ut begreppen och även klargöra det tidigare arbetet. Det vi tidigare tagit fram var en första versionen av DUS Ordbehandling. Skälen för att börja med ordbehandling var goda (se sid 47) men avgörande var att här fanns den nödvändiga 50

5 praktiken och erfarenheten, utan vilken arbetet vore omöjligt. Det måste finnas en tillräckligt bred lärarerfarenhet bland tillräckligt många lärare för att det skall gå att ta fram en utvecklingsbeskrivning som kan underkastas en vetenskaplig prövning. DUS Ordbehandling, version 2, och resultaten av prövningen presenteras i kapitlen 9, 10 och 11, medan underlagen för det fortsatta arbetet med övriga DUS-delar presenteras här. Övergripandeom bild, musik och kalkyl Bild och Musik kan med stor sannolikhet utvecklas helt oberoende av Ordbehandling, medan Kommunikation förutsätter punkt 9-10 i DUS Ordbehandling och Kalkyl förutsätter DUS ordbehandling punkt 12 samt det logiska tänkande som krävs för enkla ekvationer. Det är visserligen fullt möjligt att starta med kalkylblad från första början och i början använda kalkylprogrammet som ett ordbehandlingsprogram. Men det framstår som lite konstruerat. För att komma åt det som är kalkylprogrammens karaktär krävs nog det som angavs ovan. Bildbehandling är mer komplex än man anar vi första påseende. Så fort man tar sig förbi krit-, täckfärgs-, klipp-, förstorings- och klistranivån, blir bildbehandling förbluffande svår och abstrakt. Hasse, som verkligen har försökt, har funnit att det är mycket svårt att få elever att gå vidare in i de oändliga möjligheter som idag finns. De vänder tillbaka till t ex Paintbrush. Vidare är det så att få lärare är medvetna om den grundläggande skillnaden mellan punktgrafik och objektrelaterad vektorsgrafik. Här finns en fascinerande paradox. Man får nästan en känsla av att barn och tonåringar behöver lång erfarenhet av att arbeta konkret med blyerts, krita och akvarell innan de är beredda att ta emot det som modern datorgrafik har att erbjuda. Förslagen till DUS Kalkyl och DUS Bildbehandling är båda gjorda så att de kan stå på egna ben, dvs fungera oberoende av DUS Ordbehandling. Det innebär att de första punkterna har tydliga paralleller till DUS Ordbehandling. 51

6 Förslag tilldus Kalkyl Version 1 Anita Henningsson Kvarnbackaskolan Kista Kriterier 1. Klickar på måfå på kalkylbladet. Skriver in text och tal ostrukturerat. 2. Skriver in känt värde/text i rätt cell, i kalkylblad med färdig struktur. Pedagogiskt resultatansvar till åk 3 3. Markerar rad, kolumn, ändrar kolumn och radbredd. Markerar område. Ändrar teckensnitt och storlek. 4. Använder autosummering vid kompletta rader/kolumner. Skapar standarddiagram. Skapar tabeller med formaterad text. Pedagogiskt resultatansvar till åk 6 5. Autosummerar rader/kolumner där området markeras manuellt. Lägger till kantlinjer i tabeller. Planerar själv enklare tabeller och fyller i värden. Skapar standarddiagram från sin tabell. Räknar medelvärde med snabbkalkyl eller formel. 6. Ändrar diagramtyp, diagramrubrik, lägger till underrubrik. Ändrar namn på diagram, öppnar sparade diagram. Ändrar fyllningsfärg på diagram, lägger till dataetiketter. Ändrar serieetiketter. 7. Arbetar med flera öppna fönster. Länkar diagram/tabeller till ordbehandling. 8. Skapar diagram av data som ej gränsar till varandra med hjälp av kopiera och klistra in. 9. Ändrar talform i cell, rad och kolumn. Skapar diagram av celler som ej gränsar till varandra. Skapar diagram där data ej väljs efter standard diagram. Skapar diagram som är lämpliga för det som skall redovisas. 10. Använder snabbkalkyl eller formler för beräkningar av bl a differens, kvot och produkt. Ändrar värden för kategoriaxel samt värdeaxel i diagram. Kommentar till schemat från Anita: Det borde rimligtvis i anslutning till vissa punkter stå något om vilken utvecklingsnivå man befinner sig på i matematik, kanske även i ordbehandling. Det finns ännu inte någon praktisk erfarenhet av vad som kan vara en lämplig ambitionsnivå fram till åk 9. 52

7 Förslag till DUS BildbehandlingVersion 1 Förhållningssätt Kriterier 1 till 5 samma som DUS Ordbehandling Hans Fernström, Nytorpsskolan Respektlös 6 Ritprogram (punktbaserat): Använder de vanligaste ritverktygen. Ritar, fyller i, suddar. Ritprogram (Objektbaserat): Hittar bilder från färdiga bildbibliotek. Ändrar storlek och suddar objekt. Pedagogiskt resultatansvar åk➌ till 7 Avslutar program rätt, avslutar OS rätt, läser instruktioner i dialogrutor, använder menyer för kommandon. 8 Ritprogram (både punkt och objektbaserat): Markerar delar av bilden (alt objekt) och redigerar markeringen (alt objekten). Skriver in rubriktext, väljer utseende. Ångrar, skriver ut på standardskrivaren. Behov att förstå 9 Sparar filer på hårddisk och diskett, öppnar filer. datorns språk Pedagogiskt resultatansvar åk➏ till 10 Bildbehandlingsprogram (Punktbaserat). Målar på en Trial and error färdig bild, använder de vanligaste verktygen för att försöka duger förändra grundbilden. Ritprogram (Objektbaserat): Skapar enkla grundformer, fyller med olika verktyg. 11 Arbetar med flera öppna program, integrerar program, Behovsorienterad skickar text och bilder. 12 Bildbehandling (Punktbaserat): Maskerar ett område redigerar och manipulerar delar av en bild, bildförbättrar, utnyttjar vanliga standard-filter t ex Skärpa/Oskärpa. Ritprogram (Objektbaserat): Använder 3D-effekter på rubriktext, blandar text och bild och komponerar bilden. Pedagogiskt resultatansvar åk➒ till 13 till 15 samma som Ordbehandling Det intressanta är att punkt- respektive objektbaserade tekniker och program tydligen skiljer sig åt så mycket att man kanske behöver ha två olika utvecklingsbeskrivningar. 53

8 DUS Kalkyl och DUS Bildbehandling bygger på Anitas respektive Hans erfarenheter och bör betraktas som spelöppningar. De är seriösa förslag till hur dessa kunskapsvägar kan se ut. För att komma vidare måste de prövas. Stämmer de? Går det verkligen att placera in en klass med dem? Tills projektet rullar vidare föreslår jag att de som har värdefulla erfarenheter hör av sig direkt till Anita och Hasse. 54

9 REVIDERING AV DUS, VERSION 1

9 REVIDERING AV DUS, VERSION 1 9 REVIDERING AV DUS, VERSION 1 För att försöka kontrollera om beskrivningen stämmer och att man verkligen bedömer det man avser att bedöma gick arbete till så att den nya gruppen först fick ta del av bedömningsinstrumentet

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10 Digitalt och binärt...10 Programmeringsspråk...10 Bitar,

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

10 ATT REDOVISA RESULTAT I DIAGRAMFORM

10 ATT REDOVISA RESULTAT I DIAGRAMFORM 0 ATT REDOVISA RESULTAT I DIAGRAMFORM Rapporten hade kunnat sluta här men som en bieffekt av den andra utprövningen av Datorutvecklingsschemat Ordbehandling går det att redovisa utfallet i de skolor och

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Innehåll. Kapitel 1 Allmän IT-kunskap. Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1

Innehåll. Kapitel 1 Allmän IT-kunskap. Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1 I Innehåll Kapitel 1 Allmän IT-kunskap Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1 1 Datorn i Samhället... 4 1.1 Informationssamhället... 4 1.2 Elektronisk handel... 5 2 Ergonomi... 5 2.1 Arbetsställning... 5 2.2

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller mus...12 Optisk

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows Vista Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...8 Stora och små datorer...8

Läs mer

Innehåll Datorkunskap

Innehåll Datorkunskap Innehåll Datorkunskap Kapitel 1 Läs Detta Först 1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 5 Kapitel 2 Allmän IT-Kunskap 1 Datorn i Samhället...

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6 Pekdon eller mus...7 Diskettstation...7 Cd-läsare/spelare...8

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced Word 2003 Advanced Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... VII 2 Kursmaterialets uppläggning... VII 3 Kursmaterialets utformning... VIII 4 Installation av övningsfi ler... VIII 5 Facit... IX 6 Innehåll

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows XP Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

ITför. alla. av Eva Ansell

ITför. alla. av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

IT-TRAPPAN 2008-2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Falköpings kommun

IT-TRAPPAN 2008-2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Falköpings kommun Bilaga 2 IT-TRAPPAN 2008-2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Falköpings kommun Avsikten med IT-utbildning inom barn- och utbildningsförvaltningen är att ge barn och unga en likvärdig IT-utbildning

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Överför data till kalkylprogram I vissa funktioner, t ex Transaktionsöversikt, Kontoöversikt, Saldo- och räntehistorik och Räntesatsförlopp

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar.

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Instruktion 6. Diagram Övning 25. Stapeldiagram. För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Det första man bör göra är att markera upp de uppgifter som skall finnas

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1 1 (5) Nationella kursplanens uppnåendemål År 5 Älta skolas uppnåendemål År 5 Delmål för förskoleklass-år 5 Älta skolas strävansmål mot År 9 Eleven skall kunna använda informationsteknik som ett verktyg

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Microsoft Excel 2010 Grunder

Microsoft Excel 2010 Grunder EXCEL 2010 GRUNDER EXCEL 2010 GRUNDER Microsoft Excel 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Docendo-pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 del 1 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet...

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet... sid 1 Innehållsförteckning Förord... 5 Skärmbilden... 6 Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10 Formateringsverktygsfältet:... 10 Ändra skärmbildens

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

Innehåll. Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Innehåll. Kapitel 1 Microsoft Word 2000 Datorkunskap DAA 1203 Innehåll Läs detta först 1 Kursens Mål...XVI 2 Kursmaterialets uppläggning...xvi 3 Kursmaterialets utformning...xvi 4 Installation av övningsfiler...xvi 5 Facit...XVII 6 Innehåll

Läs mer

Nya funktioner i InPrint 3

Nya funktioner i InPrint 3 Hemsida: www.symbolbruket.se Telefon: 013-712 70 E-post: support@symbolbruket.se Nya funktioner i InPrint 3 InPrint 3 är en helt omgjord version av det gamla programmet InPrint 2. Allt du gjorde i In Print

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Introduktion. Fönster

Introduktion. Fönster Introduktion En dator är ett verktyg eller redskap som är bra att använda till många olika saker. Ett datorsystem består av många olika delar. Det är en bildskärm, ett tangentbord, en mus och huvudenheten

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003 ADM1205 Offi ce 2003 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfi ler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n...

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

6-KLASSARNAS FÄRDIGHETER I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I SKOLORNA I ÅBO - KARTLÄGG Yhteenvetoraportti N=130. jag är osäker (Arvo: 2)

6-KLASSARNAS FÄRDIGHETER I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I SKOLORNA I ÅBO - KARTLÄGG Yhteenvetoraportti N=130. jag är osäker (Arvo: 2) 6-KLASSARNAS FÄRDIGHETER I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I SKOLORNA I ÅBO - KARTLÄGG Yhteenvetoraportti N=130 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat DATORANVÄNDNING Jag kan sätta på och stänga av datamaskinen.

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

StarOffice 7 Office Suite Grunder

StarOffice 7 Office Suite Grunder Kapitel 1 Introduktion till StarOffice 7 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-1 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var)

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var) ECDL - En uppgift på formatmallar och förteckningar Vad du skall ha gjort när du är klar: Du skall ha skapat några nya egna formatmallar Du skall använda dina formatmallarna på rubrikerna. Du skall infoga

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Pedagogiskt café. Problemlösning

Pedagogiskt café. Problemlösning Pedagogiskt café Problemlösning Vad är ett matematiskt problem? Skillnad mellan uppgift och problem - Uppgift är något som eleven träffat på tidigare, kan lösa med vanliga standardmetoder - Matematiskt

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

ITför. alla av Eva Ansell

ITför. alla av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1

Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1 Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1 S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Kalkylering

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer