Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 8:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 8: Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom (C) för Folke Kambler Jacobsen (C) Anders Ranhög (M) ej 1089 Bo Rylander (M) för Anders Ranhög (M) 1089 Ingvar Henriksson (S) Bo Rylander (M) Björn Bengtsson (S) Stefan Wallner, stadsarkitekt Ann-Sofie Bengtsson, bygglovsnämndssekreterare Anita Johnsson, bostadsanpassningshandläggare Johan Risholm, planarkitekt Jonas Risborn, bygglovhandläggare 1081, Dag Rundegren, bygglovarkitekt Jan-Evert Bengtsson, byggnadsinspektör 1095 Paragrafer Ordföranden samt Ingvar Henriksson (S) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson Ordförande... Claës L Ljung (M) Protokollet justerat och anslaget Justerare... Ingvar Henriksson (S) Underskrift... Ann-Sofie Bengtsson

2 1064 Bygglov/rivningslov/marklov beviljade av stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning enligt delegation Hjortsberg 3:43 Ålen 95 E, tillbyggnad badstuga, , 8001 Vesslunda 3:50, nybyggnad fritidshus, , 6009 Vessige 6:6, tillbyggnad enbostadshus, , 2007 Holmarör 1:14, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 6044 Teleskopet 7, nybyggnad fritidshus, , 2008 Galtås 2:236, nybyggnad enbostadshus och garage/förråd, , 2009 Kärreberg 3:153, nybyggnad enbostadshus med garage, , 9017 Skrea 24:10, tillbyggnad garage, , 9018 Vesslunda 8:5, nybyggnad enbostadshus och garage. uppförande av stödmur, , 2010 Tröinge 11:1, tillbyggnad enbostadshus, , 6013 Skrea 6:26, nybyggnad garage, , 6014 Skrea 7:57, tillbyggnad enbostadshus, , 6015 Olofsbo 2:60, tillbyggnad fritidshus. nybyggnad garage, , 2011 Ugglarp 2:88, tillbyggnad förråd, , 9020 Agerör 1:116, nybyggnad fritidshus med garage, , 6016 Gräsanden 1, tillbyggnad restaurang, , 6017 Agerör 1:53, tillbyggnad fritidshus, , 6018 Hjortsberg 4:1 Svanen 3, ändring badstuga, , 8002 Hjortsberg 4:1 Svanen 5, ändring badstuga, , 8003 Tröinge 19:43, nybyggnad enbostadshus och garage, , 2012 Teleskopet 5, nybyggnad fritidshus, , 2013 Morups-Hule 1:39, ändring takkonstruktion, , (40)

3 /forts 1064/ Vinberg 2:84, tillbyggnad industribyggnad och uppförande skylt, , 6020 Hjortsberg 4:1 Svanen 9, ändring badstuga, , 8004 Hjortsberg 4:1 Svanen 10, ändring badstuga, , 8005 Hjortsberg 4:1 Svanen 12, ändring badstuga, , 8006 Hjortsberg 4:1 Svanen 14, ändring badstuga, , 8007 Hjortsberg 4:1 Svanen 15, ändring badstuga, , 8008 Hjortsberg 4:1 Svanen 18, ändring badstuga, , 8009 Hjortsberg 4:1 Svanen 19, ändring badstuga, , 8010 Hjortsberg 4:1 Svanen 16, ändring badstuga, , 8011 Hjortsberg 4:1 Svanen 17, ändring badstuga, , 8012 Hjortsberg 4:1 Svanen 20, ändring badstuga, , 8013 Hjortsberg 4:1 Svanen 24, ändring badstuga, , 8014 Hjortsberg 4:1, Strandskatan 11, nybyggnad badstuga, , 8015 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 1, ändring badstuga, , 8016 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 2, ändring badstuga, , 8017 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 3, ändring badstuga, , 8018 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 5, ändring badstuga, , 8019 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 6, ändring badstuga, , 8020 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 8, ändring badstuga, , 8021 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 10, ändring badstuga, , 8022 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 13, ändring badstuga, , 8023 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 14, ändring badstuga, , 8024 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 17, ändring badstuga, , (40)

4 /forts 1064/ Hjortsberg 4:1 Strandskatan 19, ändring badstuga, , 8026 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 20, ändring badstuga, , 8027 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 23, ändring badstuga, , 8028 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 24, ändring badstuga, , 8029 Klockarebolet 2:1, ändrad användning till bostad, , 2014 Stensjö 1:22, tillbyggnad fritidshus med takkupa och (öppet) uterum, , 2015 Sommarlust 122, nybyggnad fritidshus, , 2016 Stafsinge-Arvidstorp 2:74, rivning fritidshus, , 7004 Pilgrimsfalken 30, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 2017 Olofsbo 3:87, tillbyggnad fritidshus, , 6021 Agerör 1:100, tillbyggnad enbostadshus, , 6022 Laxöringen 1 stuga 1138, nybyggnad badstuga med ny placering, , 8030 Hjortsberg 3:41 Vitlingen 21, ändring badstuga, , 8031 Hjortsberg 3:41 Vitlingen 9, ändring badstuga, , 8032 Långås 2:26, nybyggnad enbostadshus, , 9021 Olofsbo 1:31, tillbyggnad fritidshus, , 9022 Okome-Lynga 1:18, nybyggnad garage, , 9023 Skrea 8:69, tillbyggnad enbostadshus, , 9024 Skålen 13, rivning garage. tillbyggnad enbostadshus med garage/förråd, , 2018 Olofsbo 3:163, tillbyggnad fritidshus med uterum, , 2019 Lugnet 6, ändrad användning, , 6024 Svea 8, ändrad användning, , 6025 Hjortsberg 3:41 Vitlingen 5, nybyggnad badstuga, , (40)

5 /forts 1064/ Töringe 3:54, tillbyggnad enbostadshus med takkupa, , 9025 Olofsbo 2:30, tillbyggnad servicebyggnad, , 6023 Östra Gärdet 1:38, rivning transformatorstation samt nybyggnad transformatorstation , 8034 Gunnarps-Lunnagård 1:6, nybyggnad fritidshus, , 8035 Knölaberget 1 stuga 128, tillbyggnad badstuga, , 8036 Tröinge 4:85, tillbyggnad enbostadshus, , 9026 Relingen 2, uppförande mur, , 9027 Jordgloben 7, tillbyggnad enbostadshus, , 9028 Hjulet 5, rivning bensinstation, , 6027 Agerör 1:75, tillbyggnad fritidshus uterum, , 6028 Ullared 2:205, marklov, , (40)

6 1065 Beslut om kontrollplan/rivningsplan och godkännande av kvalitetsansvarig för samma objekt enligt delegationsrätt Skrea 8:20, nybyggnad hobbyverkstad/atelje, , 4037 Skogstorp 2:128, ändring och tillbyggnad enbostadshus, , 4039 Agerör 1:68, ändrad användning till 4st lägenheter, , 4040 Havsörnen 3, nybyggnad enbostadshus och garage, , 4041 Galtås 2:63, rivning enbostadshus och nybyggnad av enbostadshus, , 4043 Svarvaren 14, tillbyggnad bilhall, , 4045 Agerör 1:109, nybyggnad enbostadshus, , 4052 Skrea 24:16, installation rökkanal/eldstad, , 4046 Stafsinge 4:70, installation rökkanal/eldstad, , 4047 Skogstorp 16:65, installation rökkanal/eldstad, , 4048 Långås 2:120, installation rökkanal/eldstad, , 4049 Skrea 24:10, tillbyggnad garage, , 4050 Morups-Lynga 2:30, rivning fritidshus. nybyggnad fritidshus, , 4051 Skon 11, rivning verkstadsbyggnad. nybyggnad bostadshus, , 4054 Läderlappen 1, tillbyggnad enbostadshus med carport, , 4055 Gräsanden 1, tillbyggnad restaurang, , 4056 Holmarör 1:14, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 4057 Hjortsberg 4:1, Strandskatan 11, nybyggnad badstuga, , 4058 Stafsinge-Arvidstorp 2:74, rivning fritidshus, , 4061 Olofsbo 1:31, tillbyggnad fritidshus, , 4062 Skrea 24:3, tillbyggnad enbostadshus, , 4063 Okome-Lynga 1:18, nybyggnad garage, , (40)

7 /forts 1065/ Laxöringen 1 Stuga 1138, nybyggnad badstuga, , 4066 Långås 2:26, nybyggnad enbostadshus, , 4067 Morups-Lynga 2:30, rivning fritidshus samt nybyggnad fritidshus, , 4068 Töringe 3:54, tillbyggnad enbostadshus med takkupa, , 4069 Skålen 13, rivning garage. tillbyggnad enbostadshus med garage/förråd, , 4070 Rävige 6:1, nybyggnad av stagad mast för vindmätning, 100 meter hög, 5 år, , 4074 Svea 8, ändrad användning, , 4075 Misteln 10, tillbyggnad och fasadändring enbostadshus, , 4076 Drivbänken 7 Och 8, nybyggnad parkeringsdäck, , 4077 Olofsbo 2:30, tillbyggnad servicebyggnad, , 4071 Tröinge 19:41, nybyggnad enbostadshus med garage. uppförande av stödmur, , 4078 Knölaberget 1 Stuga 128, tillbyggnad badstuga, , 4079 Skrea 3:4 Och Skrea 23:41, rivning förråd, , 4085 Träbenet 3, installation rökkanal/eldstad, , 4089 Tröinge 5:53, installation rökkanal/eldstad, , 4090 Stafsinge-Arvidstorp 3:70, installation rökkanal/eldstad, , (40)

8 1066 Anmälan av delegationsbeslut/bostadsanpassning (bidrag och åtgärder) 2008/116 Hönryd 4: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Byggande av ramp 2010/061 Skogstorp 5: BIFALL Byggande av ramp Duschplats. Nybyggnad/utökning av befintligt 2010/075 Snörmakaren BIFALL Förbättring av belysning 2010/078 Sloalyckan BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Rullstolsförråd 2010/105 Morups-Ry 1: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Byggande av ramp 2010/129 Stafsinge 3: BIFALL Uppsättande av stödhandtag Byggande av ramp 2010/135 Monarken BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2010/137 Sörby 1: BIFALL Byggande av ramp 2010/139 Skrea 7: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2010/145 Tröinge 4: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Breddning av dörr 2010/149 Relingen BIFALL Duschkabin 2010/155 Masen BIFALL Automatiska dörröppnare (ej garage) 8 (40)

9 /forts 1066/ 2010/162 Kärralyckan BIFALL Duschkabin Byggande av ramp 2010/168 Backsvalan BIFALL Byggande av ramp 2010/169 Skogstorp 16: BIFALL Dusch- o vändlist 2010/173 Hjorten DELVIS AVSLAG Uppsättande av stödhandtag 2010/177 Skogstorp 17: BIFALL Duschplats. Ta bort befintlig duschvägg Nivåjustering av tröskel/trösklar 2011/004 Monarken BIFALL Automatiska dörröppnare (ej garage) 2011/007 Slöinge-Perstorp 2: BIFALL Förbättring av belysning 2011/008 Ormvråken BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2011/010 Slöinge-Perstorp 2: BIFALL Förbättring av belysning 2011/013 Tältet BIFALL Automatiska dörröppnare (ej garage) 9 (40)

10 1067 Enligt delegation godkända avslutade förrättningar Avstyckning och ledningsrätt berörande Källstorp 1:16 och 1:52, Fastighetsreglering och avstyckning berörande Källstorp 1:16, 1:52 och 1:70 10 (40)

11 1068 Ekonomisk rapportering/månadsuppföljning enligt delegation Se bifogat delegationsbeslut (40)

12 1069 Antecknades för kännedom följande beslut m m Länsstyrelsens meddelande att detaljplanen för Svärdet m m vunnit laga kraft Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om tidsbegränsat bygglov för uppförande av vindmätningsmast på fastigheten Abilds-Ry 1:5 Länsstyrelsen avslår överklagandet. Förvaltningsrättens i Göteborg dom avseende överklagat beslut om föreläggande vid vite att undanröja olovligt uppställda villavagnar på fastigheten Rosendal 2:22. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut att inte pröva bygglovsnämndens beslut avseende strandskyddsdispens på fastigheterna Lastad 1:57, Lastad 1:59 och Lastad 1:60.ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Anderstorp 3. Förvaltningsrätten undanröjer länsstyrelsens och bygglovsnämndens beslut och återförvisar ärendet för ny handläggning.. Förvaltningsrättens i Göteborg dom beslut avseende överklagat beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Hjortsberg 3:64. Förvaltningsrätten undanröjer länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet för ny handläggning. 12 (40)

13 1070 Bygglovbefrielse för nätstationer Transformatorer och kopplingsskåp som placeras utanför detaljplanelagt område eller inom samlad bebyggelse och upptar en mindre markyta än 6 m 2 och har en högsta höjd över marken som är mindre än 2,0 m betraktas som ledningstillbehör och är inte bygglovpliktiga. Transformatorer och kopplingsskåp enligt ovan som är placerade inom område med strandskydd kräver enbart strandskyddsdispens. Yttre färgsättning skall anpassas till omgivningen så att anläggningen väl smälter in i landskapet. Ärende Tidigare riktlinjer för bygglovbefriade nätstationer, enligt beslut , innefattar inte bygglovbefrielse för nätstationer med placering inom strandskydd. 13 (40)

14 Länsstyrelsen i Hallands län Halmstad 1071 Vattenskyddsområde Kärrebergs vattentäkt, remiss. Dnr Bygglovsnämnden har inget att erinra mot förslaget. Ärende Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) har hos Länsstyrelsen ansökt om fastställelse enligt 7 kap miljöbalken av förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kärrebergs grundvattentäkt, Falkenbergs kommun. 14 (40)

15 1072 Ärendet skyddat enligt Personuppgiftslagen. 15 (40)

16 1073 Ärendet skyddat enligt Personuppgiftslagen. 16 (40)

17 1074 Fibern 1, förslag till detaljplan, yttrande över samråd. Dnr 2010/308 Att som sitt yttrande översända stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad Beslutsunderlag Planarkitekt Johan Risholm redogör för ärendet. 17 (40)

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Stadsbyggnadskontoret Stefan Wallner Yttrande över detaljplan för Fibern 1 m fl (Södra Åstranden). Dnr KS 2010/308 Ärende Bygglovnämnden har fått ta del av rubricerad samrådshandling, varvid bygglovavdelningen fått möjlighet att lämna ett yttrande. Samrådshandlingen består av ett förslag till detaljplan för kvarteret Fibern 1 m fl med tillhörande handlingar. Samrådstiden pågår under perioden 23 februari 23 mars Sammanfattning Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till utbyggnad av ca 700 bostäder utmed Ätrans södra strand. Utbyggnaden innebär att dagens industriområde omvandlas till ett bostadsområde som knyter samman och ökar tillgängligheten mellan Falkenbergs centrum och Skrea strand. Utmed Ätran uppförs en bebyggelseskärm som förhindrar att höga ljudnivåer från verksamhetsområdet norr om Ätran når områdets bostäder. Byggnaderna i bebyggelseskärm föreslås i huvudsak inrymma kontor, hotell, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering samt handel. Utmed Ätran finns idag en rad bryggor och småbåtshamnar. Antalet båtplatser föreslås utökas genom att hamnbassängen vidgas och två nya småbåtshamnar anläggs. Genom området, från norr till söder, föreslås ett parkstråk. I områdets södra del bevaras befintlig strandskog som en del av parkstråket. Förslaget är förenlig med delöversiktsplanen för Falkenbergs centralort. Övervägande Bygglovavdelningen har med stort intresse tagit del av handlingarna. Strategin att omvandla området till hamnkvarter med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och service är en given framgångsfaktor för en attraktiv och hållbar stadsutveckling. Angreppssättet med tydliga siktlinjer genom området i nord-sydlig, men även öst-västlig riktning är föredömligt behandlat och kommer att ge möjlighet till goda kvaliteter för området och dess omgivning. Det är stor skillnad mellan illustrationsplanen med de speciellt utformade byggnadskropparna och plankartan med sina alltför generella bestämmelser. I planen anges att byggnader i huvudsak ska placeras i enlighet med redovisad illustration. Detta är inget bindande. Byggrätterna är i stort sett angivna i maximal bruttoarea och tillåtna antal våningar. Detta riskerar att medge allt för stora och oönskade tolkningsmöjligheter av planen i samband med prövningen av byggloven. Bebyggelsen bör regleras med tillåten byggnadsarea, egenskapsgränser, byggnadshöjd och övriga utformningsbestämmelser i detta känsliga läge. Det bör övervägas att man analyserar konsekvenser av ett alternativt utförande av bostadskvarteren, exempelvis med avseende på de bågformade byggnadskropparna i nordöstra respektive det sydöstra området. Är husformerna i de områdena viktiga för upplevelsen av platsen/rummet? Den angivna byggrätten Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

19 anger flera möjligheter, där även mer traditionella husformer skulle kunna tillåtas. I det fall det anses vara viktigt bör detta på något sätt förtydligas i planen. Alternativt kan även ett gestaltningsprogram tas fram, vilken planen hänvisar till som bestämmelse. I planområdets nordvästra del tillåts en byggnadsdel hänga ut över lokalgata med en fri höjd ovan mark på minst 6,0 m. Det bör klargöras om denna utstickande byggnadsdel hindrar inblickar i siktlinjen norrifrån, exempelvis från Söderbron. Om så är fallet bör det övervägas om en sådan uthängande del är lämplig. I samma siktlinje redovisas i illustrationen en cirkulationsplats med träd. Det bör övervägas om cirkulationsplatsens utformning bör förtydligas för att säkerställa siktilinjen. Solstudier bör redovisas så att det går att bedöma att goda ljusförhållanden säkerställs i lokaler, på torg, viktiga stråk och uteplatser/gårdar. Ytor för utevistelse och lek bör bättre utredas. Hur är gårdsmiljöerna i detta avseende? Finns det plats för solbelysta lekytor och uteplatser? Detta är oklart då planen medger stor variation på, och placering av bebyggelse på kvartersmark. Gatunätets utformning redovisas inom området. Förslaget innebär en trafikbelastning med maximalt 4200 fordon/dygn, med en uppskattad trafikökning på anslutande väg, Peter Åbergs väg, om ca 2000 fordon/dygn. I och med att det även påbörjats ett planarbete för området omedelbart söder om Fibern 1 m fl bör en gemensam trafikstrategi för gatunät, gång-, cykel- och kollektivtrafik tas fram så att trafiksituationen för dessa områden samt omgivningar kan lösas i ett helhetsperspektiv. Parkeringsfrågan bör bättre utredas. Parkering på kvartersmark vid bebyggelsen bör utredas och utrymme för denna bör redovisas. Hur många parkeringsplatser behövs? Hur ställer sig ev underjordiska p-garage med hänsyn till översvämningsrisk och dyra grundläggningar? Hur stort blir p-hus i sydväst och hur ställer det sig till omgivningen? Buller från varvet är tänkt att klaras med en skärmbebyggelse mot Ätran innehållande handel och kontor. Hur klaras luftföroreningarna från varvet? Vad anger MKB? Vad händer om bostadskvarteren bebyggs först? Hur klaras bullernivåerna i detta fall? Exploatören kan välja att bygga ut bostäderna innan den bullerbegränsande skärmen blir av, samt innan den fd glasfiberfabriken rivs? Detta är beroende av efterfrågan på kontor- handel i detta läge (jmfr lokaler i kv Bacchus) I exploateringsavtal bör en rivning av fabriken vara en förutsättning för planens genomförande. Bullernivå bostäder klass C är för övrig en lågt ställd gräns. 2

20 Bygglovsnämnden ÖP-program, Bygglovsnämnden tillstyrker vidare arbete med ÖP-programet. Beslutsunderlag Vid nämndens sammanträde redogjorde planarkitekt Pernilla Jacobsson för ärendet. 18 (40)

21 1076 Pilgrimsfalken m fl, förslag till detaljplan, yttrande över utställning. Dnr 2010/288 Bygglovsnämndens tidigare synpunkter i ärendet har beaktats och nämnden har därför inget att erinra mot förslaget. Beslutsunderlag Stadsarkitekt Stefan Wallner redogör för ärendet. 19 (40)

22 1077 Ullared 3:11, strandskyddsdispens. Dnr 2009-S0923 Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens (MB) 7:18b medges. Handläggningsavgift: 640 kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Särskilt skäl för dispens föreligger enligt MB 7:18c.2 då strandområdet avskiljs av en större allmän mellanliggande väg. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet minskar inte och livsvillkoren för växt- och djurlivet försämras inte. Tomtplatsavgränsning utgörs av föreslagen avstyckning enligt bifogad karta. Upplysningar Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om inte byggnadsföretaget påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från Detta beslut översändes till Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden vill erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag beslutet inkom till länsstyrelsen. Ärende/övervägande Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av enbostadshus med placering ca 60 m från Högvadsån inkom Fastigheten är belägen inom område med strandskydd (Högvadsån). För Högvadsån gäller 100 m strandskydd enligt Miljöbalken (MB) 7:15. Det innebär bl a förbud mot att uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Om det finns särskilda skäl enligt MB 7:18 c kan kommunen ge dispens från strandskyddet. 20 (40)

23 E.ON Elnät Sverige Östersund 1078 Brokared 1:1, strandskyddsdispens. Dnr 2011-S0023 Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens (MB) 7:18b medges. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Särskilt skäl för dispens föreligger enligt MB 7:18c.5 då området för föreslagen placering behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet minskar inte och livsvillkoren för växt- och djurlivet försämras inte. Som tomtplats får tas i anspråk den yta som byggnaden upptar ca 4 m 2. Upplysningar Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om inte byggnadsföretaget påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från Detta beslut översändes till Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden vill erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag beslutet inkom till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan byggnadsåtgärder påbörjas. Ärende/övervägande Ansökan om strandskyddsdispens för bygglovbefriad nätstation har inkommit Förslaget redovisar en placering ca 15 m från bäck och ca 90 m från Hålasjön. Fastigheten är belägen utanför planlagt område samt inom område med strandskydd. För Hålasjön gäller 100 m strandskydd enligt Miljöbalken (MB) 7:15. Det innebär bl a förbud mot att uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Om det finns särskilda skäl enligt MB 7:18 c kan kommunen ge dispens från strandskyddet. 21 (40)

24 E.ON Elnät Sverige Östersund 1079 Brokared 3:3, strandskyddsdispens. Dnr 2011-S0024 Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens (MB) 7:18b medges. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Särskilt skäl för dispens föreligger enligt MB 7:18c.5 då området för föreslagen placering behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet minskar inte och livsvillkoren för växt- och djurlivet försämras inte. Som tomtplats får tas i anspråk den yta som byggnaden upptar ca 4 m 2. Upplysningar Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om inte byggnadsföretaget påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från Detta beslut översändes till Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden vill erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag beslutet inkom till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan byggnadsåtgärder påbörjas. Ärende/övervägande Ansökan om strandskyddsdispens för bygglovbefriad nätstation har inkommit Förslaget redovisar en placering ca 45 m från Bossjön och ca 50 m från sjön Mulen. Fastigheten är belägen utanför planlagt område samt inom område med strandskydd. För Bossjön och sjön Mulen gäller 100 m strandskydd enligt Miljöbalken (MB) 7:15. Det innebär bl a förbud mot att uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Om det finns särskilda skäl enligt MB 7:18 c kan kommunen ge dispens från strandskyddet. 22 (40)

25 E.ON Elnät Sverige Östersund 1080 Gunnarps-Slätthult 2:1, strandskyddsdispens. Dnr 2011-S0025 Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens (MB) 7:18b medges. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Särskilt skäl för dispens föreligger enligt MB 7:18c.5 då området för föreslagen placering behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet minskar inte och livsvillkoren för växt- och djurlivet försämras inte. Som tomtplats får tas i anspråk den yta som byggnaden upptar ca 4 m 2. Upplysningar Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om inte byggnadsföretaget påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från Detta beslut översändes till Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden vill erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag beslutet inkom till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan byggnadsåtgärder påbörjas. Ärende/övervägande Ansökan om strandskyddsdispens för bygglovbefriad nätstation har inkommit Förslaget redovisar en placering ca 60 m från bäck. Fastigheten är belägen utanför planlagt område samt inom område med strandskydd. För bäcken gäller 100 m strandskydd enligt Miljöbalken (MB) 7:15. Det innebär bl a förbud mot att uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Om det finns särskilda skäl enligt MB 7:18 c kan kommunen ge dispens från strandskyddet. 23 (40)

26 1081 Bol 1:2, strandskyddsdispens. Dnr 2010-S0917 Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens (MB) 7:18b medges. Handläggningsavgift: 640 kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Särskilt skäl för dispens föreligger enligt MB 7:18c.1 då området redan är ianspråktaget för aktuell verksamhet och MB 7:18c.4 då byggnaden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet minskar inte och livsvillkoren för växt- och djurlivet försämras inte. Hela fastigheten utgör befintlig tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta. Upplysningar Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om inte byggnadsföretaget påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från Detta beslut översändes till Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden vill erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag beslutet inkom till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan byggnadsåtgärder påbörjas. Ärende/övervägande Ansökan om strandskyddsdispens och tillbyggnad av industri har inkommit Förslaget redovisar en placering ca 20 m från bäck. Fastigheten är belägen utanför planlagt område samt inom område med strandskydd. För bäcken gäller 100 m strandskydd enligt Miljöbalken (MB) 7:15. Det innebär bl a förbud mot att uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Om det finns särskilda skäl enligt MB 7:18 c kan kommunen ge dispens från strandskyddet. 24 (40)

27 1082 Ullared 3:11, avstyckning och nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked. Dnr 2009-S0923 Som förhandsbesked uttalas att åtgärder enligt förslaget kan tillåtas, vilket innebär att lämplighetsprövning enligt Plan- och Bygglagen (PBL) kap 2 har skett. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Förslaget uppfyller bestämmelserna i PBL kap 2:1, 2:2 och 2:3 samt bedöms inte påtagligt skada landskapsbilden, riksintresset, övriga dokumenterade höga natur- och kulturvärden eller några andra allmänna intressen. Upplysningar Detta tillstånd medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från upphör tillståndet att gälla. Prövning av ansökan om bygglov för åtgärderna kommer att ske på sedvanliga villkor och så att ärendet överensstämmer med bestämmelserna i PBL kap 3, 8 och 9 samt föreskrifter i PBF innan lov lämnas. Avstyckning och husplacering skall ske i samråd med stadsbyggnadskontoret. Byggnadens utformning och yttre materialval bör anpassas till befintlig bebyggelse i området i samråd med stadsbyggnadskontoret. Formellt handläggs avstyckningsärenden av Lantmäteriet i Halmstad, Box 603, Halmstad, varför sökanden upplyses om att ansökan om avstyckning skall göras hos denna myndighet. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande skall beaktas. Trafikverkets yttrande skall beaktas Vivab s yttrande skall beaktas. Ärende/övervägande Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är belägen inom område med samlad bebyggelse och inom delöversiktsplan för Ullared. Fastigheten är även belägen inom område med riktsintresse för friluftsliv samt inom område med strandskydd. Strandskyddsdispens har beviljats Förslaget innebär en delning av en befintlig bostadsfastighet så att en ny tomt om ca 900 m 2 bildas. Kulturmiljö Halland har inte framfört några erinringar mot förslaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har framfört synpunkter krav på anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Trafikverket har framfört synpunkter mot förslaget avseende trafikbuller. Stadsbyggnadskontorets mark- och exploateringsavdelning har godkänt servitut för utfart över fastigheten Ullared 1:142. Berörda sakägare har inte framfört några erinringar mot förslaget. 25 (40)

Bo Rylander (M) Ingvar Andersson (C) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson. Ordförande... Claës L Ljung (M), Justerare. Yvonne Nilsson (S)

Bo Rylander (M) Ingvar Andersson (C) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson. Ordförande... Claës L Ljung (M), Justerare. Yvonne Nilsson (S) Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30-10:30 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Anders Ranhög (M) Folke

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-12-15 Sammanträdestid 08:00-12:00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-12-15 Sammanträdestid 08:00-12:00 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:00-12:00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Folke Kambler Jacobsen

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-11-17 Sammanträdestid 08:30-12:10

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-11-17 Sammanträdestid 08:30-12:10 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30-12:10 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Lena Carlbom (C) för Folke Kambler Jacobsen (C) Anders

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-11-20 Sammanträdestid 08:30 11:00

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-11-20 Sammanträdestid 08:30 11:00 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:00 Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson, (S) vice ordförande Anders Ranhög (M) Bo Rylander (M) Folke

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-26 Sammanträdestid 08:30 12:20

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-26 Sammanträdestid 08:30 12:20 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:20 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M Anders Ranhög (M) Folke Kambler Jacobsen (C) Ingvar Henriksson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sammanträdestid 08:30 10:45

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sammanträdestid 08:30 10:45 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 10:45 Närvarande Ledamöter Ersättare Claës L Ljung (M), ordförande Björn Bengtsson (S) för Yvonne Nilsson (S) Bo Rylander (M) för Anders Ranhög (M) Folke

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-08-28 Sammanträdestid 08:30 12:10

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-08-28 Sammanträdestid 08:30 12:10 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:10 Närvarande Ledamöter Ersättare Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson, (S) vice ordförande Anders Ranhög (M) Bo Rylander (M) för Folke Kambler

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer