Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 8:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 8: Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom (C) för Folke Kambler Jacobsen (C) Anders Ranhög (M) ej 1089 Bo Rylander (M) för Anders Ranhög (M) 1089 Ingvar Henriksson (S) Bo Rylander (M) Björn Bengtsson (S) Stefan Wallner, stadsarkitekt Ann-Sofie Bengtsson, bygglovsnämndssekreterare Anita Johnsson, bostadsanpassningshandläggare Johan Risholm, planarkitekt Jonas Risborn, bygglovhandläggare 1081, Dag Rundegren, bygglovarkitekt Jan-Evert Bengtsson, byggnadsinspektör 1095 Paragrafer Ordföranden samt Ingvar Henriksson (S) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson Ordförande... Claës L Ljung (M) Protokollet justerat och anslaget Justerare... Ingvar Henriksson (S) Underskrift... Ann-Sofie Bengtsson

2 1064 Bygglov/rivningslov/marklov beviljade av stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning enligt delegation Hjortsberg 3:43 Ålen 95 E, tillbyggnad badstuga, , 8001 Vesslunda 3:50, nybyggnad fritidshus, , 6009 Vessige 6:6, tillbyggnad enbostadshus, , 2007 Holmarör 1:14, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 6044 Teleskopet 7, nybyggnad fritidshus, , 2008 Galtås 2:236, nybyggnad enbostadshus och garage/förråd, , 2009 Kärreberg 3:153, nybyggnad enbostadshus med garage, , 9017 Skrea 24:10, tillbyggnad garage, , 9018 Vesslunda 8:5, nybyggnad enbostadshus och garage. uppförande av stödmur, , 2010 Tröinge 11:1, tillbyggnad enbostadshus, , 6013 Skrea 6:26, nybyggnad garage, , 6014 Skrea 7:57, tillbyggnad enbostadshus, , 6015 Olofsbo 2:60, tillbyggnad fritidshus. nybyggnad garage, , 2011 Ugglarp 2:88, tillbyggnad förråd, , 9020 Agerör 1:116, nybyggnad fritidshus med garage, , 6016 Gräsanden 1, tillbyggnad restaurang, , 6017 Agerör 1:53, tillbyggnad fritidshus, , 6018 Hjortsberg 4:1 Svanen 3, ändring badstuga, , 8002 Hjortsberg 4:1 Svanen 5, ändring badstuga, , 8003 Tröinge 19:43, nybyggnad enbostadshus och garage, , 2012 Teleskopet 5, nybyggnad fritidshus, , 2013 Morups-Hule 1:39, ändring takkonstruktion, , (40)

3 /forts 1064/ Vinberg 2:84, tillbyggnad industribyggnad och uppförande skylt, , 6020 Hjortsberg 4:1 Svanen 9, ändring badstuga, , 8004 Hjortsberg 4:1 Svanen 10, ändring badstuga, , 8005 Hjortsberg 4:1 Svanen 12, ändring badstuga, , 8006 Hjortsberg 4:1 Svanen 14, ändring badstuga, , 8007 Hjortsberg 4:1 Svanen 15, ändring badstuga, , 8008 Hjortsberg 4:1 Svanen 18, ändring badstuga, , 8009 Hjortsberg 4:1 Svanen 19, ändring badstuga, , 8010 Hjortsberg 4:1 Svanen 16, ändring badstuga, , 8011 Hjortsberg 4:1 Svanen 17, ändring badstuga, , 8012 Hjortsberg 4:1 Svanen 20, ändring badstuga, , 8013 Hjortsberg 4:1 Svanen 24, ändring badstuga, , 8014 Hjortsberg 4:1, Strandskatan 11, nybyggnad badstuga, , 8015 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 1, ändring badstuga, , 8016 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 2, ändring badstuga, , 8017 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 3, ändring badstuga, , 8018 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 5, ändring badstuga, , 8019 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 6, ändring badstuga, , 8020 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 8, ändring badstuga, , 8021 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 10, ändring badstuga, , 8022 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 13, ändring badstuga, , 8023 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 14, ändring badstuga, , 8024 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 17, ändring badstuga, , (40)

4 /forts 1064/ Hjortsberg 4:1 Strandskatan 19, ändring badstuga, , 8026 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 20, ändring badstuga, , 8027 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 23, ändring badstuga, , 8028 Hjortsberg 4:1 Strandskatan 24, ändring badstuga, , 8029 Klockarebolet 2:1, ändrad användning till bostad, , 2014 Stensjö 1:22, tillbyggnad fritidshus med takkupa och (öppet) uterum, , 2015 Sommarlust 122, nybyggnad fritidshus, , 2016 Stafsinge-Arvidstorp 2:74, rivning fritidshus, , 7004 Pilgrimsfalken 30, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 2017 Olofsbo 3:87, tillbyggnad fritidshus, , 6021 Agerör 1:100, tillbyggnad enbostadshus, , 6022 Laxöringen 1 stuga 1138, nybyggnad badstuga med ny placering, , 8030 Hjortsberg 3:41 Vitlingen 21, ändring badstuga, , 8031 Hjortsberg 3:41 Vitlingen 9, ändring badstuga, , 8032 Långås 2:26, nybyggnad enbostadshus, , 9021 Olofsbo 1:31, tillbyggnad fritidshus, , 9022 Okome-Lynga 1:18, nybyggnad garage, , 9023 Skrea 8:69, tillbyggnad enbostadshus, , 9024 Skålen 13, rivning garage. tillbyggnad enbostadshus med garage/förråd, , 2018 Olofsbo 3:163, tillbyggnad fritidshus med uterum, , 2019 Lugnet 6, ändrad användning, , 6024 Svea 8, ändrad användning, , 6025 Hjortsberg 3:41 Vitlingen 5, nybyggnad badstuga, , (40)

5 /forts 1064/ Töringe 3:54, tillbyggnad enbostadshus med takkupa, , 9025 Olofsbo 2:30, tillbyggnad servicebyggnad, , 6023 Östra Gärdet 1:38, rivning transformatorstation samt nybyggnad transformatorstation , 8034 Gunnarps-Lunnagård 1:6, nybyggnad fritidshus, , 8035 Knölaberget 1 stuga 128, tillbyggnad badstuga, , 8036 Tröinge 4:85, tillbyggnad enbostadshus, , 9026 Relingen 2, uppförande mur, , 9027 Jordgloben 7, tillbyggnad enbostadshus, , 9028 Hjulet 5, rivning bensinstation, , 6027 Agerör 1:75, tillbyggnad fritidshus uterum, , 6028 Ullared 2:205, marklov, , (40)

6 1065 Beslut om kontrollplan/rivningsplan och godkännande av kvalitetsansvarig för samma objekt enligt delegationsrätt Skrea 8:20, nybyggnad hobbyverkstad/atelje, , 4037 Skogstorp 2:128, ändring och tillbyggnad enbostadshus, , 4039 Agerör 1:68, ändrad användning till 4st lägenheter, , 4040 Havsörnen 3, nybyggnad enbostadshus och garage, , 4041 Galtås 2:63, rivning enbostadshus och nybyggnad av enbostadshus, , 4043 Svarvaren 14, tillbyggnad bilhall, , 4045 Agerör 1:109, nybyggnad enbostadshus, , 4052 Skrea 24:16, installation rökkanal/eldstad, , 4046 Stafsinge 4:70, installation rökkanal/eldstad, , 4047 Skogstorp 16:65, installation rökkanal/eldstad, , 4048 Långås 2:120, installation rökkanal/eldstad, , 4049 Skrea 24:10, tillbyggnad garage, , 4050 Morups-Lynga 2:30, rivning fritidshus. nybyggnad fritidshus, , 4051 Skon 11, rivning verkstadsbyggnad. nybyggnad bostadshus, , 4054 Läderlappen 1, tillbyggnad enbostadshus med carport, , 4055 Gräsanden 1, tillbyggnad restaurang, , 4056 Holmarör 1:14, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 4057 Hjortsberg 4:1, Strandskatan 11, nybyggnad badstuga, , 4058 Stafsinge-Arvidstorp 2:74, rivning fritidshus, , 4061 Olofsbo 1:31, tillbyggnad fritidshus, , 4062 Skrea 24:3, tillbyggnad enbostadshus, , 4063 Okome-Lynga 1:18, nybyggnad garage, , (40)

7 /forts 1065/ Laxöringen 1 Stuga 1138, nybyggnad badstuga, , 4066 Långås 2:26, nybyggnad enbostadshus, , 4067 Morups-Lynga 2:30, rivning fritidshus samt nybyggnad fritidshus, , 4068 Töringe 3:54, tillbyggnad enbostadshus med takkupa, , 4069 Skålen 13, rivning garage. tillbyggnad enbostadshus med garage/förråd, , 4070 Rävige 6:1, nybyggnad av stagad mast för vindmätning, 100 meter hög, 5 år, , 4074 Svea 8, ändrad användning, , 4075 Misteln 10, tillbyggnad och fasadändring enbostadshus, , 4076 Drivbänken 7 Och 8, nybyggnad parkeringsdäck, , 4077 Olofsbo 2:30, tillbyggnad servicebyggnad, , 4071 Tröinge 19:41, nybyggnad enbostadshus med garage. uppförande av stödmur, , 4078 Knölaberget 1 Stuga 128, tillbyggnad badstuga, , 4079 Skrea 3:4 Och Skrea 23:41, rivning förråd, , 4085 Träbenet 3, installation rökkanal/eldstad, , 4089 Tröinge 5:53, installation rökkanal/eldstad, , 4090 Stafsinge-Arvidstorp 3:70, installation rökkanal/eldstad, , (40)

8 1066 Anmälan av delegationsbeslut/bostadsanpassning (bidrag och åtgärder) 2008/116 Hönryd 4: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Byggande av ramp 2010/061 Skogstorp 5: BIFALL Byggande av ramp Duschplats. Nybyggnad/utökning av befintligt 2010/075 Snörmakaren BIFALL Förbättring av belysning 2010/078 Sloalyckan BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Rullstolsförråd 2010/105 Morups-Ry 1: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Byggande av ramp 2010/129 Stafsinge 3: BIFALL Uppsättande av stödhandtag Byggande av ramp 2010/135 Monarken BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2010/137 Sörby 1: BIFALL Byggande av ramp 2010/139 Skrea 7: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2010/145 Tröinge 4: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Breddning av dörr 2010/149 Relingen BIFALL Duschkabin 2010/155 Masen BIFALL Automatiska dörröppnare (ej garage) 8 (40)

9 /forts 1066/ 2010/162 Kärralyckan BIFALL Duschkabin Byggande av ramp 2010/168 Backsvalan BIFALL Byggande av ramp 2010/169 Skogstorp 16: BIFALL Dusch- o vändlist 2010/173 Hjorten DELVIS AVSLAG Uppsättande av stödhandtag 2010/177 Skogstorp 17: BIFALL Duschplats. Ta bort befintlig duschvägg Nivåjustering av tröskel/trösklar 2011/004 Monarken BIFALL Automatiska dörröppnare (ej garage) 2011/007 Slöinge-Perstorp 2: BIFALL Förbättring av belysning 2011/008 Ormvråken BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2011/010 Slöinge-Perstorp 2: BIFALL Förbättring av belysning 2011/013 Tältet BIFALL Automatiska dörröppnare (ej garage) 9 (40)

10 1067 Enligt delegation godkända avslutade förrättningar Avstyckning och ledningsrätt berörande Källstorp 1:16 och 1:52, Fastighetsreglering och avstyckning berörande Källstorp 1:16, 1:52 och 1:70 10 (40)

11 1068 Ekonomisk rapportering/månadsuppföljning enligt delegation Se bifogat delegationsbeslut (40)

12 1069 Antecknades för kännedom följande beslut m m Länsstyrelsens meddelande att detaljplanen för Svärdet m m vunnit laga kraft Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om tidsbegränsat bygglov för uppförande av vindmätningsmast på fastigheten Abilds-Ry 1:5 Länsstyrelsen avslår överklagandet. Förvaltningsrättens i Göteborg dom avseende överklagat beslut om föreläggande vid vite att undanröja olovligt uppställda villavagnar på fastigheten Rosendal 2:22. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut att inte pröva bygglovsnämndens beslut avseende strandskyddsdispens på fastigheterna Lastad 1:57, Lastad 1:59 och Lastad 1:60.ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Anderstorp 3. Förvaltningsrätten undanröjer länsstyrelsens och bygglovsnämndens beslut och återförvisar ärendet för ny handläggning.. Förvaltningsrättens i Göteborg dom beslut avseende överklagat beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Hjortsberg 3:64. Förvaltningsrätten undanröjer länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet för ny handläggning. 12 (40)

13 1070 Bygglovbefrielse för nätstationer Transformatorer och kopplingsskåp som placeras utanför detaljplanelagt område eller inom samlad bebyggelse och upptar en mindre markyta än 6 m 2 och har en högsta höjd över marken som är mindre än 2,0 m betraktas som ledningstillbehör och är inte bygglovpliktiga. Transformatorer och kopplingsskåp enligt ovan som är placerade inom område med strandskydd kräver enbart strandskyddsdispens. Yttre färgsättning skall anpassas till omgivningen så att anläggningen väl smälter in i landskapet. Ärende Tidigare riktlinjer för bygglovbefriade nätstationer, enligt beslut , innefattar inte bygglovbefrielse för nätstationer med placering inom strandskydd. 13 (40)

14 Länsstyrelsen i Hallands län Halmstad 1071 Vattenskyddsområde Kärrebergs vattentäkt, remiss. Dnr Bygglovsnämnden har inget att erinra mot förslaget. Ärende Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) har hos Länsstyrelsen ansökt om fastställelse enligt 7 kap miljöbalken av förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kärrebergs grundvattentäkt, Falkenbergs kommun. 14 (40)

15 1072 Ärendet skyddat enligt Personuppgiftslagen. 15 (40)

16 1073 Ärendet skyddat enligt Personuppgiftslagen. 16 (40)

17 1074 Fibern 1, förslag till detaljplan, yttrande över samråd. Dnr 2010/308 Att som sitt yttrande översända stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad Beslutsunderlag Planarkitekt Johan Risholm redogör för ärendet. 17 (40)

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Stadsbyggnadskontoret Stefan Wallner Yttrande över detaljplan för Fibern 1 m fl (Södra Åstranden). Dnr KS 2010/308 Ärende Bygglovnämnden har fått ta del av rubricerad samrådshandling, varvid bygglovavdelningen fått möjlighet att lämna ett yttrande. Samrådshandlingen består av ett förslag till detaljplan för kvarteret Fibern 1 m fl med tillhörande handlingar. Samrådstiden pågår under perioden 23 februari 23 mars Sammanfattning Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till utbyggnad av ca 700 bostäder utmed Ätrans södra strand. Utbyggnaden innebär att dagens industriområde omvandlas till ett bostadsområde som knyter samman och ökar tillgängligheten mellan Falkenbergs centrum och Skrea strand. Utmed Ätran uppförs en bebyggelseskärm som förhindrar att höga ljudnivåer från verksamhetsområdet norr om Ätran når områdets bostäder. Byggnaderna i bebyggelseskärm föreslås i huvudsak inrymma kontor, hotell, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering samt handel. Utmed Ätran finns idag en rad bryggor och småbåtshamnar. Antalet båtplatser föreslås utökas genom att hamnbassängen vidgas och två nya småbåtshamnar anläggs. Genom området, från norr till söder, föreslås ett parkstråk. I områdets södra del bevaras befintlig strandskog som en del av parkstråket. Förslaget är förenlig med delöversiktsplanen för Falkenbergs centralort. Övervägande Bygglovavdelningen har med stort intresse tagit del av handlingarna. Strategin att omvandla området till hamnkvarter med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och service är en given framgångsfaktor för en attraktiv och hållbar stadsutveckling. Angreppssättet med tydliga siktlinjer genom området i nord-sydlig, men även öst-västlig riktning är föredömligt behandlat och kommer att ge möjlighet till goda kvaliteter för området och dess omgivning. Det är stor skillnad mellan illustrationsplanen med de speciellt utformade byggnadskropparna och plankartan med sina alltför generella bestämmelser. I planen anges att byggnader i huvudsak ska placeras i enlighet med redovisad illustration. Detta är inget bindande. Byggrätterna är i stort sett angivna i maximal bruttoarea och tillåtna antal våningar. Detta riskerar att medge allt för stora och oönskade tolkningsmöjligheter av planen i samband med prövningen av byggloven. Bebyggelsen bör regleras med tillåten byggnadsarea, egenskapsgränser, byggnadshöjd och övriga utformningsbestämmelser i detta känsliga läge. Det bör övervägas att man analyserar konsekvenser av ett alternativt utförande av bostadskvarteren, exempelvis med avseende på de bågformade byggnadskropparna i nordöstra respektive det sydöstra området. Är husformerna i de områdena viktiga för upplevelsen av platsen/rummet? Den angivna byggrätten Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

19 anger flera möjligheter, där även mer traditionella husformer skulle kunna tillåtas. I det fall det anses vara viktigt bör detta på något sätt förtydligas i planen. Alternativt kan även ett gestaltningsprogram tas fram, vilken planen hänvisar till som bestämmelse. I planområdets nordvästra del tillåts en byggnadsdel hänga ut över lokalgata med en fri höjd ovan mark på minst 6,0 m. Det bör klargöras om denna utstickande byggnadsdel hindrar inblickar i siktlinjen norrifrån, exempelvis från Söderbron. Om så är fallet bör det övervägas om en sådan uthängande del är lämplig. I samma siktlinje redovisas i illustrationen en cirkulationsplats med träd. Det bör övervägas om cirkulationsplatsens utformning bör förtydligas för att säkerställa siktilinjen. Solstudier bör redovisas så att det går att bedöma att goda ljusförhållanden säkerställs i lokaler, på torg, viktiga stråk och uteplatser/gårdar. Ytor för utevistelse och lek bör bättre utredas. Hur är gårdsmiljöerna i detta avseende? Finns det plats för solbelysta lekytor och uteplatser? Detta är oklart då planen medger stor variation på, och placering av bebyggelse på kvartersmark. Gatunätets utformning redovisas inom området. Förslaget innebär en trafikbelastning med maximalt 4200 fordon/dygn, med en uppskattad trafikökning på anslutande väg, Peter Åbergs väg, om ca 2000 fordon/dygn. I och med att det även påbörjats ett planarbete för området omedelbart söder om Fibern 1 m fl bör en gemensam trafikstrategi för gatunät, gång-, cykel- och kollektivtrafik tas fram så att trafiksituationen för dessa områden samt omgivningar kan lösas i ett helhetsperspektiv. Parkeringsfrågan bör bättre utredas. Parkering på kvartersmark vid bebyggelsen bör utredas och utrymme för denna bör redovisas. Hur många parkeringsplatser behövs? Hur ställer sig ev underjordiska p-garage med hänsyn till översvämningsrisk och dyra grundläggningar? Hur stort blir p-hus i sydväst och hur ställer det sig till omgivningen? Buller från varvet är tänkt att klaras med en skärmbebyggelse mot Ätran innehållande handel och kontor. Hur klaras luftföroreningarna från varvet? Vad anger MKB? Vad händer om bostadskvarteren bebyggs först? Hur klaras bullernivåerna i detta fall? Exploatören kan välja att bygga ut bostäderna innan den bullerbegränsande skärmen blir av, samt innan den fd glasfiberfabriken rivs? Detta är beroende av efterfrågan på kontor- handel i detta läge (jmfr lokaler i kv Bacchus) I exploateringsavtal bör en rivning av fabriken vara en förutsättning för planens genomförande. Bullernivå bostäder klass C är för övrig en lågt ställd gräns. 2

20 Bygglovsnämnden ÖP-program, Bygglovsnämnden tillstyrker vidare arbete med ÖP-programet. Beslutsunderlag Vid nämndens sammanträde redogjorde planarkitekt Pernilla Jacobsson för ärendet. 18 (40)

21 1076 Pilgrimsfalken m fl, förslag till detaljplan, yttrande över utställning. Dnr 2010/288 Bygglovsnämndens tidigare synpunkter i ärendet har beaktats och nämnden har därför inget att erinra mot förslaget. Beslutsunderlag Stadsarkitekt Stefan Wallner redogör för ärendet. 19 (40)

22 1077 Ullared 3:11, strandskyddsdispens. Dnr 2009-S0923 Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens (MB) 7:18b medges. Handläggningsavgift: 640 kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Särskilt skäl för dispens föreligger enligt MB 7:18c.2 då strandområdet avskiljs av en större allmän mellanliggande väg. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet minskar inte och livsvillkoren för växt- och djurlivet försämras inte. Tomtplatsavgränsning utgörs av föreslagen avstyckning enligt bifogad karta. Upplysningar Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om inte byggnadsföretaget påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från Detta beslut översändes till Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden vill erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag beslutet inkom till länsstyrelsen. Ärende/övervägande Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av enbostadshus med placering ca 60 m från Högvadsån inkom Fastigheten är belägen inom område med strandskydd (Högvadsån). För Högvadsån gäller 100 m strandskydd enligt Miljöbalken (MB) 7:15. Det innebär bl a förbud mot att uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Om det finns särskilda skäl enligt MB 7:18 c kan kommunen ge dispens från strandskyddet. 20 (40)

23 E.ON Elnät Sverige Östersund 1078 Brokared 1:1, strandskyddsdispens. Dnr 2011-S0023 Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens (MB) 7:18b medges. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Särskilt skäl för dispens föreligger enligt MB 7:18c.5 då området för föreslagen placering behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet minskar inte och livsvillkoren för växt- och djurlivet försämras inte. Som tomtplats får tas i anspråk den yta som byggnaden upptar ca 4 m 2. Upplysningar Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om inte byggnadsföretaget påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från Detta beslut översändes till Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden vill erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag beslutet inkom till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan byggnadsåtgärder påbörjas. Ärende/övervägande Ansökan om strandskyddsdispens för bygglovbefriad nätstation har inkommit Förslaget redovisar en placering ca 15 m från bäck och ca 90 m från Hålasjön. Fastigheten är belägen utanför planlagt område samt inom område med strandskydd. För Hålasjön gäller 100 m strandskydd enligt Miljöbalken (MB) 7:15. Det innebär bl a förbud mot att uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Om det finns särskilda skäl enligt MB 7:18 c kan kommunen ge dispens från strandskyddet. 21 (40)

24 E.ON Elnät Sverige Östersund 1079 Brokared 3:3, strandskyddsdispens. Dnr 2011-S0024 Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens (MB) 7:18b medges. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Särskilt skäl för dispens föreligger enligt MB 7:18c.5 då området för föreslagen placering behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet minskar inte och livsvillkoren för växt- och djurlivet försämras inte. Som tomtplats får tas i anspråk den yta som byggnaden upptar ca 4 m 2. Upplysningar Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om inte byggnadsföretaget påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från Detta beslut översändes till Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden vill erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag beslutet inkom till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan byggnadsåtgärder påbörjas. Ärende/övervägande Ansökan om strandskyddsdispens för bygglovbefriad nätstation har inkommit Förslaget redovisar en placering ca 45 m från Bossjön och ca 50 m från sjön Mulen. Fastigheten är belägen utanför planlagt område samt inom område med strandskydd. För Bossjön och sjön Mulen gäller 100 m strandskydd enligt Miljöbalken (MB) 7:15. Det innebär bl a förbud mot att uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Om det finns särskilda skäl enligt MB 7:18 c kan kommunen ge dispens från strandskyddet. 22 (40)

25 E.ON Elnät Sverige Östersund 1080 Gunnarps-Slätthult 2:1, strandskyddsdispens. Dnr 2011-S0025 Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens (MB) 7:18b medges. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Särskilt skäl för dispens föreligger enligt MB 7:18c.5 då området för föreslagen placering behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet minskar inte och livsvillkoren för växt- och djurlivet försämras inte. Som tomtplats får tas i anspråk den yta som byggnaden upptar ca 4 m 2. Upplysningar Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om inte byggnadsföretaget påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från Detta beslut översändes till Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden vill erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag beslutet inkom till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan byggnadsåtgärder påbörjas. Ärende/övervägande Ansökan om strandskyddsdispens för bygglovbefriad nätstation har inkommit Förslaget redovisar en placering ca 60 m från bäck. Fastigheten är belägen utanför planlagt område samt inom område med strandskydd. För bäcken gäller 100 m strandskydd enligt Miljöbalken (MB) 7:15. Det innebär bl a förbud mot att uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Om det finns särskilda skäl enligt MB 7:18 c kan kommunen ge dispens från strandskyddet. 23 (40)

26 1081 Bol 1:2, strandskyddsdispens. Dnr 2010-S0917 Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens (MB) 7:18b medges. Handläggningsavgift: 640 kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Särskilt skäl för dispens föreligger enligt MB 7:18c.1 då området redan är ianspråktaget för aktuell verksamhet och MB 7:18c.4 då byggnaden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet minskar inte och livsvillkoren för växt- och djurlivet försämras inte. Hela fastigheten utgör befintlig tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta. Upplysningar Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om inte byggnadsföretaget påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från Detta beslut översändes till Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden vill erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag beslutet inkom till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan byggnadsåtgärder påbörjas. Ärende/övervägande Ansökan om strandskyddsdispens och tillbyggnad av industri har inkommit Förslaget redovisar en placering ca 20 m från bäck. Fastigheten är belägen utanför planlagt område samt inom område med strandskydd. För bäcken gäller 100 m strandskydd enligt Miljöbalken (MB) 7:15. Det innebär bl a förbud mot att uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Om det finns särskilda skäl enligt MB 7:18 c kan kommunen ge dispens från strandskyddet. 24 (40)

27 1082 Ullared 3:11, avstyckning och nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked. Dnr 2009-S0923 Som förhandsbesked uttalas att åtgärder enligt förslaget kan tillåtas, vilket innebär att lämplighetsprövning enligt Plan- och Bygglagen (PBL) kap 2 har skett. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Förslaget uppfyller bestämmelserna i PBL kap 2:1, 2:2 och 2:3 samt bedöms inte påtagligt skada landskapsbilden, riksintresset, övriga dokumenterade höga natur- och kulturvärden eller några andra allmänna intressen. Upplysningar Detta tillstånd medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från upphör tillståndet att gälla. Prövning av ansökan om bygglov för åtgärderna kommer att ske på sedvanliga villkor och så att ärendet överensstämmer med bestämmelserna i PBL kap 3, 8 och 9 samt föreskrifter i PBF innan lov lämnas. Avstyckning och husplacering skall ske i samråd med stadsbyggnadskontoret. Byggnadens utformning och yttre materialval bör anpassas till befintlig bebyggelse i området i samråd med stadsbyggnadskontoret. Formellt handläggs avstyckningsärenden av Lantmäteriet i Halmstad, Box 603, Halmstad, varför sökanden upplyses om att ansökan om avstyckning skall göras hos denna myndighet. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande skall beaktas. Trafikverkets yttrande skall beaktas Vivab s yttrande skall beaktas. Ärende/övervägande Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är belägen inom område med samlad bebyggelse och inom delöversiktsplan för Ullared. Fastigheten är även belägen inom område med riktsintresse för friluftsliv samt inom område med strandskydd. Strandskyddsdispens har beviljats Förslaget innebär en delning av en befintlig bostadsfastighet så att en ny tomt om ca 900 m 2 bildas. Kulturmiljö Halland har inte framfört några erinringar mot förslaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har framfört synpunkter krav på anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Trafikverket har framfört synpunkter mot förslaget avseende trafikbuller. Stadsbyggnadskontorets mark- och exploateringsavdelning har godkänt servitut för utfart över fastigheten Ullared 1:142. Berörda sakägare har inte framfört några erinringar mot förslaget. 25 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 LAGA KRAFT xxxx-xx-xx PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr XXX ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 1 Detaljplan för Fåsjöhyttan

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer