Certifieringssystem och energikrav

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifieringssystem och energikrav"

Transkript

1 Certifieringssystem och energikrav Robert af Wetterstedt WSP Environmental, Byggnadsfysik

2 Historisk överblick certifieringssystem Internationellt CEEQUAL Passiv Haus Energy Star LEED GreenStar GreenBuilding BREEAM USGBC SBTool WorldGBC CASBEE Svanen DGNB BREEAM Bespoke ?! Byggsektorns Kretsloppsråd Miljöstatus Miljömanualen P-märkning Miljöbedömning av fastigheter Miljöbyggnad FEBY SwedenGBC Sverige Miljöbelastningsprofilen EcoEffect ByggaBoDialogen Delegationen för hållbara städer

3 De vanligaste systemen i Sverige Få aspekter Många aspekter Byggvara Byggdel Byggnad Stadsdel Infrastruktur

4 Typ av certifieringar Byggnader Fängelser X Sjukhus X X Industri X Domstolar X Köpcentra X X Skolor/fritids X X X X Bostadshus X X X X Kontor X X X X Hotell X X Inredning X Befintliga byggnader X X X X Nyproduktion X X X X X Förvaltning X X X Verksamhet X X Stadsdelar X X

5 Aspekter för byggnader (specifika krav varierar) Aspekter Landanvändning X X Infrastruktur X X Ekologi X X Föroreningar X X Energi X X X X X Vatten X X Material X X X X Avfall X X Inomhusmiljö X X X X Byggskede X X Styrning X X X LCA X Kostnader för energi X Sociala faktorer Antal frågor

6 Olika klasser för byggnader -projekt lokaliserade centralt i stora städer OUTSTANDING EXCELLENT Fler och högre krav BBR GreenBuilding Svanen GULD SILVER BRONS KLASSAD PLATINUM GOLD SILVER CERTIFIED VERY GOOD GOOD PASS

7 Fördelar med certifieringssystem Planering och produktion Fastighetsvärde Miljö Hälsa Högre kvalitet Checklista för vilka aspekter som ska beaktas System för att bedöma hållbarhetsfrågor Granskad av extern part Effektivare Strukturerad arbetsmetod Förbättrad laganda Säkrar målsättning Värdeökning Lägre driftkostnader Säkrare avkastning Bättre lån Bättre för miljö och hälsa

8 Första passivhusen i Sverige 2001 byggdes Sveriges första passivhusbostadsradhus i Lindås söder om Göteborg, i 20 radhus av Egnahemsbolaget Älvstranden Utveckling i Göteborg lät uppföra Sveriges första flerbostadshus enligt passivhus principen 2007

9 Första passivhusen i Sverige Sveriges första förskola byggd enligt passivhusprinciper av Alingsåshem stod färdig 2008 Första Skola enligt passivhus -principer under produktion i Landskrona klart 2011 Alingsåshem är först i landet med att omvandla ett miljonprogramsområde Brogården till passivhus med start 2008

10 Första Svanenmärkning i Sverige Första Svanenmärkta och byggda småhuset 2005 av Skanska, Uniqhus Skanska, Moderna Hus, första Svanenmärkta flerbostadshus, färdigbyggt 2012

11 Första Svanenmärkning i Sverige Veidekke, TellHus, första färdigbyggda Svanenmärkta flerbostadshus i Västertorp, Stockholm, med bostadsrätt i Sverige och i Norden invigt aug 2011 De tre husen på Riksdalergatan i Högsbo, Göteborg, är de första Svanenmärkta flerbostadshusen med hyresrätt i Sverige och Norden invigt september 2011

12 Första GreenBuilding i Sverige Sveriges och Europas första befintliga byggnad genomförd av Husö Fastigheter, Tingshuset i Hudiksvall 2005 Sveriges första nyproducerade byggnad genomförd av NCC, Kaggen i Malmö 2008

13 Första Miljöbyggnad i Sverige Hagaporten i Stockholm, Skanska, var Sveriges första byggnad att certifieras enligt befintlig byggnad Miljöbyggnad, GULD, maj 2010 Blekinge Tekniska Högskola, Kruthusen, i Karlskrona var första byggnaden att certifieras enligt nyproducerad Miljöbyggnad, GULD, maj 2010

14 Första Miljöbyggnad i Sverige Första nyproducerade villan (Trift 3.0, 132 m²) av Kiran Gerhardsson i Lund, certifieras Miljöbyggnad maj 2010 Sundbybergs Stad har certifierat första nyproducerade förskolan, Granatäpplet, omfattar m² aug 2010

15 Första Miljöbyggnad i Sverige Bygg i trä AB (Brf Älvsbacka strand 3) i Skellefteå är första nybyggda flerbostadshus att certifieras enligt Miljöbyggnad, Guld 900 m². Byggnaden är av trä Karlshamnsbostäder har certifierat det första befintliga flerbostadshuset enligt Miljöbyggnad i Karlshamn om totalt 900 m² juni 2011

16 Första BREEAM i Sverige Vid årsskiftet färdigställde Castellum AB, Eklandia Fastighets AB Sveriges första BREEAM-certifierade byggnad i Bäckebol Göteborg för Toyota. Klassning Very Good

17 Första LEED i Sverige Nordea s huvudkontor Hamngatan i Stockholm certifierat enligt Existing Buildings våren 2009 Liljeholmstorget - Citycon krav på LEED-certifiering i den högsta valören, Platinum, från Nordiska Investeringsbanken för lån på 281 miljoner kronor. Öppnat okt 2009, uppnådde Platinum maj 2010

18 Certifieringssystem stadsdelar Community Ecology Climate and energy Resources Place shaping Transport Business and economy Buildings Planners (regional, town, urban, social, environmental, infrastructure and economic) Designers (architects, landscape architects, urban designers, urbanists and engineers) Developers (development companies, constructors, financiers) Government agencies (Commonwealth, State, Local and government owned corporations) Smart Location and Linkage Neighborhood Pattern and Design Green Infrastructure and Buildings Innovation and Design Process Regional Priority Credit

19 Sveriges första påbörjade BREEAM Communities Diligentia har påbörjat arbetet med att certifiera stadsdelen Masthusen 18 kvarter i norra hamnen i Malmö enligt BREEAM Communities Svenskanpassning påbörjad 2011, WSP initiativtagare

20 CEEQUAL påbörjat i Sverige Trafikverket driver utvecklingsprojekt och testcase E4:an vid Rotebro är Sveriges första påbörjade CEEQUAL mark- och anläggningsprojekt av NCC, september 2011

21 Trendspaning certifieringssystem Nyproduktion Byggnader Stadsdelar Infra Befintligt Byggnader Stadsdelar Infra

22 Kombinationer och synergieffekter

23 Helhet Exempel Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Nyproduktion Befintligt Förvaltning Verksamhet Byggherre >Very good Guld Extra profil

24 Certifieringskostnad (byggherrekostnad) - Styrning, projekterings- och byggkostnader tillkommer GreenBuilding (byggnad) Handläggare: kr Certifiering: kr Miljöbyggnad (byggnad) Handledare: kr Certifiering: beroende på storlek Svanen (byggnad) Handledare: kr Certifiering: kr/m² och år BREEAM (byggnad) Assessor: kr Certifiering: kr LEED (byggnad) Accredited Professional (AP): kr Certifiering: kr BREEAM (stadsdel) Assessor: kr Certifiering: kr Högre betyg kräver större arbetsinsats och kostar mer! Byggherrens rutiner och engagemang spelar roll!

25 Byggkostnader enligt LEED studie 2007 LEED cer(fierade 18 st Skolor 26 st Sjukhus 25 st Bibliotek 18 st Kommunala byggnader 17 st Omsorg Icke LEED cer(fierade 138 st (ingen PlaAnum) Källa: Cost of Green Revisited, Davis Langdon

26 Produktionskostnad certifierade byggnader 2011 Merkostnad i procent av produk(ons- kostnaden* % GreenBuildning Miljöbyggnad LEED BREEAM OUTSTANDING PLATINUM EXCELLENT 0 5 % GOLD VERY GOOD GOOD SILVER GULD GreenBuilding SILVER CERTIFIED PASS BRONS *exkl. byggherrekostnader och kostnader för mark.

27 Ekonomisk värdering av certifierade byggnader 2011 Ökat värde i procent av produk(ons- kostnaden* 10 % OUTSTANDING 9 % 8 % 7 % PLATINUM EXCELLENT 6 % 5 % GOLD VERY GOOD 4 % GOOD 3 % SILVER 2 % GULD 1 % GreenBuilding SILVER CERTIFIED PASS 0 % BRONS KLASSAD *exkl. byggherrekostnader och kostnader för mark.

28 Antal certifieringar i Sverige > 200 Certifierade > 300 Registrerade för certifiering Hundratals planerade för att certifieras

29 Ledningssystem Miljöledningssystem (ISO ) Miljöpolicy, mål, mätbara aktiviteter Människors hälsa CO² Inomhusmiljö Miljöklassning av byggnader Materialval och kemikalier Avfall Transporter Energi Miljömärkning Nära noll energi hus / Passivhus Grön upphandling LCA mm Ekonomi Livscykelkostnader (ISO ) Socialt (ISO ) Kvalitet (ISO 9 001) Kundnytta Arbetsmiljö (ISO ) Brand Säkerhet (ISO )

30 Lagstiftningens uppbyggnad EU-förordningar direkt gällande i Sverige EU-direktiv implementeras i svensk lag Svenska lagar (Riksdag) grundsten till en bestämmelse, t.ex. förbud Förordningar (Regeringen) detaljstyr med gränsvärden, intervaller & undantag Föreskrifter (Myndigheter) talar om hur något skall genomföras Lokala föreskrifter (Kommun) gäller lokalt och är lika gällande som en lag Allmänna råd är till för att underlätta Domstolsfall såsom domstolen tolkar lagstiftningen i befintliga domar

31 Direktiv 2010/31/EU Regereingsuppdraget sker i samråd mellan Energiverket och Boverket samt andra berörda aktörer inom bygg- och fastighetsområdet Boverkets uppdrag om byggnaders energiprestanda - konsekvenser och behov av förändringar i det svenska regelverket, aug 2010 Energimyndighetens uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader, okt 2010 Nära nollenergibyggnader (NNE) % 2020

32 Under 2012 gäller både BBR 18 och 19 Bostäder elvärme Klimatzon I II III Specifik energianvändning [kwh per m² Atemp och år] Um [W/m² Atemp och år] 0,40 0,40 0,40 Um Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient

33 Klassning av byggnadens energianvändning Allmänt råd Om byggherren vill ställa högre krav på energihushållning kan detta anges på ett standardiserat sätt För att en byggnad ska anses ha låg energianvändning bör dess specifika energianvändning vara 25 % bättre än BBR Mycket låg energianvändning om byggnadens specifika energianvändning är 50 % av BBR

34 Referenser för ekonomisk värdering av certifierade byggnader A discussion document comparing international environmental assessment methods four buildings BRE by Thomas Saunders, Key Trends in the European and U.S. Construction Marketplace Smart Market Trends Report by McGraw-Hill Construction, Sustainable construction, Green Building Design and Delivery by Charles j. Kibert, 2008 Green Buildings Financially Crush and Outperform Non-Green Buildings by Preston Koerner, CoStar Study Finds Energy Star, LEED Bldgs. Outperform Peers, Program on housing and urban policy working paper series. Working paper no. W doing well by doing good? Green office building by Piet Eichholtz, Nils Kok John M. Quigley, Cost of Green Revisited: Reexamining the Feasibility and Cost Impact of Sustainable Design in the Light of Increased Market Adoption by Davis Langdon 2007 WSP Environmental, Byggnadsfysik november 2011

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Kreditgivningen för gröna byggnader

Kreditgivningen för gröna byggnader Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 31 Kreditgivningen för gröna byggnader - Kommer det existera

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING ID: 12836 E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING Analys av miljöcertifieringssystemen BREEAM COMMUNITIES, BREEAM-SE OCH CEEQUAL Jeanette Green, NCC, Charlotte Bejersten Nalin, NCC, Petra Brinkhoff,

Läs mer

Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader

Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader UPTEC STS 15006 Examensarbete 30 hp Juni 2015 Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader En jämförande fallstudie på Swecos kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö Sara Johansson

Läs mer

3.2.1 LEED VAD GÄLLER?

3.2.1 LEED VAD GÄLLER? tre delar; BRE med arbete kring forskning, utbildning och rådgivning, BRE Global som arbetar med miljöfrågor och hanterar ansökningar om certifieringen samt BRE Ventures som utvecklar nya idéer kring byggteknik.

Läs mer

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 ISSN 1103-4092

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 ISSN 1103-4092 HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 RAPPORT U2012:06 ISSN 1103-4092 Avfall Sveriges förord Miljöcertifiering av byggnader har blivit ett efterfrågat verktyg för byggherrar och fastighetsägare

Läs mer

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler, avsnitt 9 Utgivare: Boverket

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Nula gesanalys av svensk byggnadsindustri och -utbildning mot energieffektiva byggnader

Nula gesanalys av svensk byggnadsindustri och -utbildning mot energieffektiva byggnader Nula gesanalysavsvensk byggnadsindustrioch-utbildningmot energieffektivabyggnader Åke Blomsterberg, WSP Environmental, 2012-09-04 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013 Kunder Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 och Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Gröna hyresavtal - Utredning om vad som bör regleras i standardmallen Författare: Ida

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader,

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, 2012-01- 16 1 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, Direktiv 2010/31 Det är inte ekonomin eller konflikter med andra egenskapskrav

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G J M

Å R S R E D O V I S N I N G J M JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Uppskattning av samhällskostnader för bostäder på grund av skillnader i byggregler mellan de nordiska länderna

Uppskattning av samhällskostnader för bostäder på grund av skillnader i byggregler mellan de nordiska länderna NORDIC INNOVATION PUBLICATION 2012:06 // APRIL 2012 Uppskattning av samhällskostnader för bostäder på grund av skillnader i byggregler mellan de nordiska länderna 2 UPPSKATTNING AV SAMHÄLLSKOSTNADER FÖR

Läs mer

MILJÖVÄRDERING MED TVÅ OLIKA METODER GBC2000 och EcoEffect

MILJÖVÄRDERING MED TVÅ OLIKA METODER GBC2000 och EcoEffect Examensarbete 10p JUNI 2002 Uppsala Tekniska Högskola MILJÖVÄRDERING MED TVÅ OLIKA METODER GBC2000 och EcoEffect Hanna Aronsson Mari Gessbo Högskoleingenjörsutbildningen i Byggnadsteknik ISRN UTH-INGUTB-EX--E-2002/07--SE

Läs mer

PROGRAM. 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm. Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser.

PROGRAM. 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm. Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. PROGRAM 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm 2 013 Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. För första gången samlas hela branschen till en unik konferens

Läs mer