TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag"

Transkript

1 vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

2 Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår förhoppning och ambition är att det istället ska vara lustfyllt och utvecklande! Förslagen i denna broschyr ska ge inspiration och glädje till att starta ett mer miljövänligt liv! Använd broschyren så här: Läs igenom alla tips på åtgärder ni kan göra för en klimatsmartare vardag. Kryssa i rutan vid de åtgärder ni redan gör regelbundet eller har genomfört. Åtgärder som ni vill föra in i handlingsplanen kan ni markera med en pil utanför kryssrutan så hittar ni dem lätt! KlimatVardag drivs av Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är Region Skånes Miljövårdsfond och deltagande organisationer.

3

4 Åtgärder energi Vår energianvändning orsakar stor miljöpåverkan. Negawatten energin vi inte använder är den allra bästa. Det finns många sätt att spara energi utan att minska livskvaliteten, låt till exempel rum du inte är i vara mörka rum. För uppvärmning bör du använda fjärrvärme eller biobränslen om du kan. Köp miljömärkt el, den har producerats från förnybara energikällor såsom vind, vatten eller biobränsle. Gör/Gjort LÄS AV ELMÄTAREN Om din elmätare sitter så du kommer åt den läs av den varje dag för att få en uppfattning om hur mycket el hushållet förbrukar. När vanan sitter, läser du av en gång per vecka och därefter en gång per månad. BELYSNING Gå igenom all glödlampsbelysning. Vilken effekt har lampan 40 eller 60W? Hur många timmar/dygn brukar den lysa? Byt till lågenergi lampor där det är möjligt. Släck belysning i rum ingen befinner sig i. Glödlamporna håller successivt på att fasas ut genom lagstiftning och kommer inom de närmaste åren att helt försvinna från marknaden. KYL OCH FRYS Frosta av kyl och frys regelbundet. Damma av baksidan. Se över temperaturerna: 18 C i frysen och 4 6 C i kylen. SLOPA STANDBY Börja leta elprylar som drar ström när de inte används. Anteckna effekten då elapparaten står i standby-läge (brukar stå i apparatens manual). Effekten kan också mätas med energimätare som du kan låna av din samordnare. VILA DATORN Aktivera datorns energisparläge. Stäng av när den inte används. Koppla alla sladdarna till ett grenuttag med avstängningsknapp och stäng även den knappen för att säkerställa att datorn verkligen är avstängd. TVÄTT OCH TORK Fyll tvättmaskinen väl vid varje tvätt. Kan du tvätta i 40 C istället för 60 C? Kan tvätten centrifugeras på högsta varvtal? Behövs förtvätt? Används energisnålt program? Lufttorka om möjligt. Att torka i torktumlare eller torkskåp kostar flera gånger mer än själva tvätten. DISKMASKIN Spola inte disken med varmvatten, skrapa av resterna. Om disken inte är helt igengrodd, använd lägre temperatur på vattnet. Kör alltid full maskin.

5 Gör/Gjort VÄRMA VATTEN Vilken mängd vatten kokar ni upp på spisplattan per dag? Skaffa vattenkokare om du värmer mycket vatten: snabbare, enklare och kräver mindre energi. Om du kokar i kastrull lägg på locket! INOMHUSTEMPERATUR Använd en termometer. Varje grads sänkning minskar energiförbrukningen med cirka fem procent. Vi mår bäst och presterar mest mellan C. SNÅLSPOLANDE DUSCH OCH KRANAR Minska mängden varmvatten genom att installera snålspolande dusch och kranar. Energiåtgärder för husägare FÖR STATISTIK Att mäta är att veta. Kontrollera förbrukningen av el/vatten/fjärrvärme/olja. Hur varierar förbrukningen sommar mot vinter, och veckor ni är hemma kontra när ni är bortresta? ISOLERA Att isolera vinden sparar ofta mycket energi och betalar sig snabbt. Täta fönstren. Är tjockleken på befintlig isolering <150mm bör man absolut göra det. Tänk på att vindsbjälklaget måste vara tätt så att inte fuktig luft kan tränga upp någonstans. SE ÖVER FÖNSTER Om fönstren är i dåligt skick, byt till nya effektiva med energiglas. Välj gärna med U-värde lägre än 1,2 W/m 2 C. VÄRM MILJÖMÄSSIGT Byt bort olje- och elpannor. Nya miljömässiga uppvärmningssystem som till exempel biobränsle, värmepumpar och fjärvärme är ofta mycket billigare i drift. Boka tid med en energirådgivare för att diskutera för- och nackdelar samt för att se hela huset som en fungerande enhet. Vissa åtgärder kan ge sämre inomhusklimat, andra bättre. BEFINTLIG VÄRMEANLÄGGNING Det finns ofta goda möjligheter att effektivisera många värmekällor, speciellt om husets egenskaper har förändrats, exempelvis genom isoleråtgärder eller nya energisnåla fönster installerats. Kontrollera att radiatortermostaterna fungerar och om styr- och reglerutrustningen behöver justeras. BRA MILJÖVAL-EL Som konsument kan du bestämma hur elen du köper ska vara producerad. Med el märkt med Bra Miljöval får du alltid el från förnybara energikällor från, sol, vind, vatten och biobränsle. Kärnkraft får inte räknas. VINDKRAFTSANDELAR OCH SMÅSKALIG VINDKRAFT Vill du göra mer för att minska din miljöpåverkan kan du köpa andelar, som motsvarar din elanvändning, i ett vindkraftverk, om det passar där du bor.

6 Åtgärder transport Våra resor orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Många resor som görs med bil är så korta att de lätt skulle kunna göras med cykel eller till fots istället. Väljer du cykeln eller promenaden så gör du inte bara en insats för miljön, du får dessutom motion och sparar bensinpengarna! Gör/Gjort INGA KORTA BILRESOR Mer än hälften av alla bilresor som görs är kortare än 5 kilometer. På så korta sträckor hinner inte katalysatorn börja verka fullt ut och bränsleförbrukningen blir också högre. Många korta resor kan ofta ersättas av gång/cykel, samåkning eller kollektivtrafik. TA CYKELN Cykeln är ett överlägset alternativ till många korta resor: den rullar snabbt, är billig och lättparkerad. Med rätt utrustning och kläder är inte hösten eller vintern något hinder för att ta en cykeltur. Testa själv! GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN Föräldrar ställ bilen och gå eller cykla med era barn. Låt de äldre barnen klara det på egen hand under förutsättning att det finns en säker skolväg. Frisk luft och motion gör barnen piggare! ÅK KOLLEKTIVT Hur fungerar det egentligen att åka buss/tåg istället för bil? Visst kan det ta lite längre tid men kanske inte så mycket längre tid som du tror. Testa bussen eller tåget, det är bra både för din plånbok och för miljön. Dessutom kan du använda tiden till annat! TA TÅGET Planerar du att åka långt med bilen i arbetet eller på semestern? Fundera över möjligheten att åka tåg nästa gång! Om du bokar i god tid kan du och hela familjen resa både säkrare, billigare och mer avkopplande. FÄRRE INKÖPSRESOR Du minskar antalet inköpsresor med bil per vecka med hjälp av bättre planering, cykla/gå till närbutik, inköp via nätet och så vidare. SAMÅK Om du brukar åka i egen bil och istället börjar samåka med en granne eller arbetskamrat halveras bränslekostnaden och utsläppen för en given resa. Prata med dina arbetskamrater och grannar. Söker du på samåkning på internet så får du upp flera användbara länkar. Det finns även samåkningsgrupper på Facebook. DELA BIL/BILPOOL Behövs egen bil? Du kanske kan hyra bil vid behov eller vara med i en bilpool? En enkel variant av bilpool är att äga en bil tillsammans med någon/några av sina grannar. Det finns flera bilpooler i Skåne. På bilpool.nu kan du se vilken pool-bil som står närmast!

7 Gör/Gjort VÄLJ RÄTT FORDON Står du inför bilbyte? Att köpa en miljöbil eller en bränselsnål bil är troligen den enskilt viktigaste insatsen du själv kan göra för att minska ditt bidrag till växthuseffekten. I Skåne finns flera tankstationer för biogas, det mest klimatsmarta bränslet på marknaden. Kom ihåg att välja bil efter din vardag, inte efter den extrema fjällresan eller skogsturen! SPARSAM KÖRNING Planera körningen och använd växelspak och gaspedal på ett medvetet sätt så minskar bränsleförbrukningen. Du kan minska bränsleförbrukningen med upp till 20 procent! LÄS AV MÄTARSTÄLLNINGEN Börja föra körjournal, notera regelbundet körsträcka och bränsleinköp. MOTORVÄRMARE Motorvärmare sparar pengar, miljö och energi. Den minskar avgasföroreningar vid kallstarter och gör stor nytta i tätorter där luftföroreningar påverkar människors hälsa. Motorvärmaren gör nytta redan vid 10 grader. MILJÖVÄNLIGT BILUNDERHÅLL Enkla åtgärder som påverkar bränsleförbrukningen och minskar miljöbelastningen är exempelvis att serva bilen, ha rätt däcktryck och inte använda takbox i onödan. TVÄTTA BILEN MED RENT SAMVETE I de flesta kommuner är det förbjudet att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten, tvättvattnet går ofta via brunnen rakt ut i sjöar och vattendrag. Tvätta istället bilen på en bensinstation eller tvättomat. Använd miljöanpassade rengöringsmedel. SEMESTRA UTAN FLYG Flyget är det transportslag som ger de i särklass högsta utsläppen av växthusgaser per kilometer. Varför inte semestra på närmare håll, eller prova tågluff?

8 Åtgärder mat och konsumtion Konsumtion av mat och prylar står för mer än en fjärdedel av vår klimatpåverkan. Genom smarta val kan utsläppen minska mycket. Köp inte mer än du behöver! När det gäller mat sker den största miljö- och klimatpåverkan under produktionen. Transporten utgör oftast en liten andel, särskilt när det gäller kött, ägg och mejeriprodukter. Det är alltså viktigare hur maten är producerad än var. Det viktigaste beslutet är ditt kostval, till exempel att du äter mindre kött, samt vilket kött och vilka grönsaker du köper. Leta efter ekologiska och miljömärkta varor så påverkar du kemikalieanvändningen och den biologiska mångfalden i en positiv riktning. Välj därefter om möjligt närproducerade livsmedel. Gör/Gjort HANDLA LAGOM Tillaga, planera och förvara maten så att du slipper slänga. Du sparar både energi, resurser och pengar. Svenska hushåll slänger årligen ton inköpt mat. Det motsvarar ett års utsläpp från cirka bilar eller oljeeldade villor. KONSUMERA MINDRE Försök att bli medveten om hur du konsumerar. När du står inför ett inköpsbeslut, tänk efter om du verkligen behöver varan. MAT EFTER ÅRSTID Köp mer av de produkter som kan odlas i Sverige under säsongen. Under höst och vinter är tillgången på frukt, grönsaker och rotfrukter som inte odlats i växthus stor. Prioritera ekologiskt odlade produkter. Byt ut importerade frukter och grönsaker och ersätt med svenska frilandsodlade alternativ, såsom kål, lök och olika rotfrukter. ÄT MER VEGETARISKT Byt ut några köttmåltider i veckan mot vegetarisk kost. Vill du ändå ha kött, välj då kött som inte belastar miljön så mycket, exempelvis vilt och lamm. Djurhållning, framförallt nötkött, förbrukar mycket energi och orsakar stora utsläpp (14 kg CO 2 /kg kött). Välj hellre kyckling eller gris som har betydligt mindre klimatpåverkan(2 resp 5 CO 2 /kg kött). KÖP EKOLOGISKA PRODUKTER Titta efter och köp ekologiska livsmedel i så hög grad som möjligt när du handlar. SE UPP MED FIRREN! Välj i första hand fisk enligt WWF:s lista (grönlistad) och KRAV-, eller MSC-märkt fisk (till exempel lax, torsk) när det finns. Tänk på var fisken kommer ifrån. Gynna lokalt fångad fisk som främjar småskaligt, kustnära fiske.

9 Gör/Gjort NÄRPRODUCERADE PRODUKTER Titta efter och köp lokalt producerade/närproducerade produkter i så hög grad som möjligt när du handlar. Välj i första hand alternativ som också är ekologiskt, i andra hand det alternativ som färdats kortast väg. Försök ta hänsyn till hur varan kan ha transporterats (lastbil, flyg, tåg, båt?). Undvik flygtransporterade produkter. DRICK KRANVATTEN Undvik buteljerat vatten och drick vårt goda kranvatten istället. MILJÖMÄRKTA HUSHÅLLSKEMIKALIER Titta alltid efter miljömärkning (Svanen, Bra Miljöval, EU-blomman) då du köper tvättoch rengöringsmedel samt vid inköp av övriga hushållskemikalier. Det finns även miljömärkt målarfärg.

10 Åtgärder avfall Sopor ska undvikas eller användas! Att källsortera innebär att du sorterar ut allt som inte får kastas i den vanliga soppåsen. Källsortering innebär att du minskar din klimatpåverkan till exempel genom de energivinster som görs när material återvinns. Genom att sortera ut farligt avfall, till exempel el-avfall och batterier, sprids inte heller giftiga och miljöfarliga ämnen. Det bästa är att källsortera så mycket det går. Ofta är det enklast och mest praktiskt att ta hand om allt avfall på rätt sätt när man ändå är igång. Titta på och din kommuns hemsida för fler tips! Gör FARLIGT AVFALL OCH BATTERIER Farligt avfall som batterier, lim, färg och sprayflaskor hör inte hemma vare sig i soporna eller i avloppet. Det är mycket skadligt för oss människor och för naturen. Därför är det viktigt att du sorterar det för sig så att det kommer till särskild behandling. Håll utkik efter batteriholkarna! Farligt avfall hanteras på olika sätt i olika kommuner. Titta på din kommuns hemsida för att få reda på vad som gäller i din hemkommun. INGET EL-AVFALL I SOPPÅSEN I varje hushåll finns många elektriska apparater. Alla produkter med sladd eller batteri blir så småningom el-avfall, även lysrör och glödlampor. El-avfall innehåller metaller som kan återvinnas med stor energivinst, men också farliga ämnen som måste tas om hand genom särskild behandling. Glöm inte barnens pipande och blinkande leksaker; när batteriet väl tagit slut kan den ofta användas länge till, så att man till slut glömt att det sitter ett batteri i den. Lämna in på kommunens återvinningscentral! METALLFÖRPACKNINGAR Metall kan återvinnas med stor energivinst. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att metallen blir av sämre kvalitet. Var gärna extra noga med att sortera just metallförpackningarna. Visste du till exempel att du sparar 95 procent av energin om du återvinner dina värmeljushållare jämfört med nytillverkning? ANDRA FÖRPACKNINGAR Återvinning av andra förpackningar sparar också stora mängder energi. Rätt sak på rätt plats börjar under köksbänken. Du sorterar dina metall-, plast-, glas- och pappersförpackningar. Förpackningarna ska vara tomma och rena så slipper vi tråkig lukt. Skölj ur om det behövs och låt den torka; att diska i varmvatten är inte nödvändigt. Alla förpackningar och tidningar kan lämnas till återvinningsstationerna som finns utplacerade på allmänna platser. Om du bor i en fastighet med egen insamling lämnar du dem där. Återvinning av glas sparar 20 procent av energin jämfört med nytillverkning. Dina gamla plastburkar blir bullerplank och diskborstar! TIDNINGAR Tidningar, tidskrifter, kontorspapper, reklamblad, broschyrer, kataloger, pocketböcker och andra trycksaker lämnas i återvinningsbehållare för tidningar på en återvinnings - station. Plastomslag och påklistrade reklamlappar hindrar en bra återvinning och ska därför tas bort innan trycksaken läggs i behållaren. Återvinning av papper sparar 70 procent av energin jämfört med nytillverkning.

11 Illustration: Gästrike Återvinnare Gör GROVSOPOR Möbler, metallskrot och en gammal stekpanna är exempel på grovsopor. Detta lämnar man in på kommunens återvinningscentral där det sorteras och återvinns så långt det går. Bor du i lägenhet finns det oftast ett särskilt utrymme för grovsopor. MATAVFALL De hushåll som har möjlighet kan även sortera ut matavfall. Matavfallet blir till exempel biogas som på sikt kan renas till fordonsgas, ett miljöanpassat drivmedel. Det är viktigt att det bara hamnar matavfall i påsen, det går inte att göra biogas av plast eller metall. HEMKOMPOSTERING För dig som bor i villa eller radhus finns möjlighet att börja hemkompostera. Det ger ny jord och gör att näringsämnena i mat- och trädgårdsavfall går tillbaka till marken. Börja med att kompostera trädgårdsavfall, det är riktigt enkelt. PANTA MERA Lämna returflaskor, PET-flaskor och aluminiumburkar i din butik. OCH DET SOM BLIR KVAR? Ja, det är faktiskt inte så mycket som behöver bli kvar i den vanliga soppåsen. I vissa fall delas det som är kvar upp i brännbara sopor och sopor som inte är brännbara. Det som inte är brännbart, till exempel trasigt porslin, gamla skor som ingen kan använda eller metall och glas som inte är förpackningar, sorteras och återvinns eller läggs på soptippen. Dessa sopor kallas ofta för deponifraktion. Sådant som inte kan återvinnas men är brännbart samlas ofta in för sig. Det är exempelvis plast och kartong som inte är förpackningar, blöjor, trasiga leksaker och kuvert. Det återvinns genom att det blir bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning som ger fjärrvärme och el.

12 VAD BETYDER MÄRKNINGEN? Allt fler varor miljömärks. Kraven för varorna skärps i regel efterhand. För inköp av miljöanpassade vardagsvaror har man god hjälp av sex miljömärken: Svanen, Bra Miljöval, EU-blomman, KRAV, EU:s märkning för ekologiskt jordbruk och MSC. Oberoende organisationer bestämmer miljökraven och kontrollerar att varorna uppfyller dem. Att en produkt är miljömärkt betyder inte att den är bra för miljön, men den är mindre miljöbelastande än likvärdiga produkter som inte är miljömärkta. SVANEN, BRA MILJÖVAL OCH EU-BLOMMAN är oberoende märken som täcker ett brett spektrum varor och tjänster. Märkningarna omfattar olika typer av miljöaspekter, till exempel energianvändning/klimatpåverkan, användning av miljö farliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, resurs användning samt avfallshantering. Svanen är en nordisk miljömärkning som sköts av SIS Miljömärkning på uppdrag av regering och riksdag. I Svanen-kriterierna finns även funktionskrav. Allt från tvättmedel till möbler, biltvättar och hotell kan Svanen-märkas. Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljö märke. Med havet, skogen och luften i tankarna ställs miljökraven för de varor och tjänster som ska få använda Bra Miljöval-märket. EU-blomman är EU:s miljömärkning, kriterierna är gemensamma för alla EU-länder. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning under hela livscykeln, från råvara till avfall. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk, buller- och markföroreningar. Produktens kvalitet och funktion måste vara likvärdig andra produkter. Märkningen finns bland annat på färg, diskoch tvättmaskiner. KRAV-MÄRKET, EU:S MÄRKNING FÖR EKOLO- GISKT JORDBRUK OCH MSC (Marine Steward ship Council) är märkningar för livsmedel och annat odlat. KRAV är miljömärket för mat, men också för några andra produktområden, till exempel textilier. Produktionen ska ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma och hårda krav ställs på djurhållningen. Ekologiskt jordbruk får används av producenter vars system och produkter uppfyller bestämmelserna i EU-förordningen om ekologisk produktion. Minst 95 procent av varans ingredienser är ekologiskt producerade. Finns även på vissa charkvaror. ogo-labelling_sv MSC, Marine Stewardship Council, är en oberoende global och inte vinstdrivande organisation som arbetar för att säkra världens fisketillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. MSC-märket visar att fisken inte kommer från överfiskade fiskebestånd eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem. ANDRA MÄRKNINGAR Energimärkning är obligatoriskt på vitvaror, lampor med mera. Märkningen omfattar energianvändning och i vissa fall buller. Energimyndigheten är svensk tillsynsmyndighet för energimärkningen. Märkningens skala går från A, grön färg och låg förbrukning till G, röd färg och hög förbrukning. TCO-märkning av kontorsprodukter omfattar kontorsutrustning, till exempel datorer, skärmar, andra kontorsapparater, kontorsmöbler och mobiltelefoner. FSC-märket används på produkter från certifierade miljöanpassade, samhällsnyttiga och ekonomiskt livskraftiga skogsbruk. I Sverige finns märket på bland annat grillkol och trädgårdsmöbler. FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation. Rättvisemärkt är en etisk märkning och står för social rättvisa och garanterar att producenten får skälig ersättning och en social trygghet i sitt arbete. Hållbar Utveckling Skåne Nordenskiöldsgatan 17, Malmö Telefon

Tips och inspiration för en mer

Tips och inspiration för en mer Tips och inspiration för en mer Ingen kan göra allt men alla kan göra något I den här broschyren presenteras ett stort antal miljöförbättrande åtgärder inom fyra områden: Energi, Resor, Mat och Återvinning.

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc.

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Genom att göra bra miljöval när vi handlar kan vi påverka produktionen av varor till att bli mer miljövänlig. Vi kan även påverka hur stort

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

3TIPS SÅ BLIR DU KLIMATSMART MILJÖMEDVETEN KONSUMENT. mullis. Nr.2/Juli 2009. Nyhet! Porslin

3TIPS SÅ BLIR DU KLIMATSMART MILJÖMEDVETEN KONSUMENT. mullis. Nr.2/Juli 2009. Nyhet! Porslin ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Juli 2009 MILJÖMEDVETEN KONSUMENT 3TIPS BLI EN GRÖNARE KONSUMENT Fortsätt sortera Ta inte semester från källsortering din verkan

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Våga vara klimatsmart!

Våga vara klimatsmart! Våga vara klimatsmart! Tips för dig som vill inspireras eller coacha andra att tänka klimatsmart i stallet Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Innehållsförteckning: Klimatsmart

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Hållbar konst. En kreativ utmaning! stockholm.se

Hållbar konst. En kreativ utmaning! stockholm.se Hållbar konst En kreativ utmaning! stockholm.se Innehåll Hållbar konst - en kreativ utmaning 3 Lathund - 5 steg till hållbar konst 4 Steg på väg till hållbar konst 5 Ställ frågor om hur materialet påverkar

Läs mer

tips 110 tips för en hållbar livstil

tips 110 tips för en hållbar livstil tips 110 tips för en hållbar livstil 1 Det är ingen stor sak, det är många små inledning innehåll Inledning...3 Bakgrund...4 Mat...9 Miljö...13 Ekonomi...21 Relationer...24 Må bra...26 Gör själv...30 Någonting

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer