tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng Övrig kommentar

2 kvalitetsarbete i praktiken scandic hotels luleå LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET K0001N GRUPP

3 Sammanfattning Det här en projektrapport för kursen K0001N som ges vid Luleå Tekniska Universitet, LTU. Projektet heter Kvalitetsarbete i praktiken och går ut på att undersöka ett företags kvalitetsarbete. Projektet har genomförts av fem studenter för civilingenjör industriell ekonomi, som undersöker hur Scandic Hotels AB i Luleå arbetet med kvalitet i sin verksamhet. Som Sveriges största hotellkedja har man ett uttalat mål att skapa en god miljö för sina kunder, samt hålla hög kvalitet på alla 75 anläggningar i landet. För att utvärdera Scandics förmåga i Luleå att uppnå dessa mål har vi intervjuat Niclas Jonsson, lokal hotelldirektör, och analyserat hotellets kvalitetsledningssystem. Referenser har dragits till kvalitetsteorier för att helhetsbedöma verksamhetens kvalitetsarbete, och ytterligare intervjuer med personal har gjorts för att bekräfta implementeringsnivån. Scandic Hotel i Luleå har påvisat ett extensivt och genomsyrande kvalitetsarbete, främst baserat på koncernens Svanenmärkning. Man har valt att inte ingå i en ISO certifiering, eftersom man anser att Svanen sätter en högre standard. Hotellets kvalitetsledningssystem sker direkt mot kunden, där den innefattar en central styrning av koncept såsom handikappanpassning, och gym- och frukostutformning, samt lokal styrning i frågor som berör varje enskilt hotell. Huvudsaklig feedback kommer från kunden i form av kundundersökningar. Slutligen används ett oberoende kvalitetsledningssystem från Svenska Brandskyddsföreningen för att kunna garantera säkerheten hos sina gäster. Man använder även intern kvalitetssäkring, där varje nyanställd genomgår en kurs i Scandics policys och tillvägagångsätt. Utbildningen fortgår sedan under hela anställningen i form av kurser, där också personalens egna idéer till kvalitetsförbättring framhävs. Personalens trivsel undersöks också genom utvecklingssamtal. Ledningens beskrivning av kvalitetsarbetet stämmer bra överens med personalens uppfattning. I rapporten har vi haft limiterad tillgång till gästers åsikter, men en student på Luleå Tekniska Universitet har deltagit i en frukostundersökning på hotellet, och upplevde att kvalitén var hög. Slutligen har vi tagit fram en förbättringsanalys för fortsatt lyckat kvalitetsarbete hos Scandic i Luleå. I den ingår att Scandic bör framhäva Svanenmärkningen mot sina kunder på ett tydligare vis. Samtidigt diskuterar vi huruvida Svanen är rätt väg för Scandic, eftersom det i dagsläget kan vara svårt att använda som ett tydligt konkurrensmedel, och samtidigt blir kraven dyrare och svårare att uppfylla. Kundundersökningar är enligt Niclas oerhört viktigt för verksamheten, och för att öka svarsfrekvensen föreslår vi ett enkelt och intuitivt system där kunden får möjligheten att svara på ca fem frågor under tiden som denna checkas ut. Det ska upplevas att kunden inte förlorar någon tid, utan snarare får något att göra medan han väntar. 2

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Företagsbeskrivning Historik Affärsidé Vision Kvalitet inom teorin Vad är ett kvalitetsledningssystem? Kundtillfredsställelse... 4 Extern kundtillfredsställelse... 5 Intern kundtillfredsställelse Svanenmärkning Svanenmärkt hotell Svanen som miljöledningssystem Nulägesanalys Externa Kvalitetsledningssystem Interna Kvalitetsledningssystem Förbättringsanalys Diskussion Referenser Bilagor Bilaga 1: Intervju med Niclas Jonsson Bilaga 2: Svanen som miljöledningssystem Bilaga 3: Intervju med Marianne Apelqvist

5 1 Inledning I kursen Kvalitetsutveckling, K0001N, som ges vid Luleå Tekniska Universitet är ett obligatoriskt moment att kartlägga och analysera ett företags kvalitetsarbete. Rapporten har sammanställts av fem studenter som går andra och tredje året inom industriell ekonomi. Projektet har genomförts med stöd av kursexaminator och handledare Erik Lovén. Det behandlade materialet kommer från en intervju med Niclas Jonsson, hotelldirektör för Scandic Hotels AB i Luleå, fortsättningen kallat enbart Scandic. Intervjun ägde rum över en kopp kaffe i Scandics lokaler och kan läsas i sin helhet i bilaga 1: intervju med Niclas Jonsson. Syftet med projektuppgiften är att ge en ökad förståelse för hur företag/organisationer använder och själva relaterar till kvalitetsledningssystem(kls) och kvalitetsarbete. Även att ge förståelse för hur det framställs teoretisk och utformas i praktiken. 2 Företagsbeskrivning Scandic är en svenskägd hotellkedja som tillhandahåller två typer av mellanklasshotell, cityhotell och väghotell. Deras marknad sträcker sig över Skandinavien och några länder i norra Europa. Scandic i Luleå är ett av 75 hotell i Sverige och ligger ungefär två kilometer från stadskärnan och är av typen väghotell. I Tabell 1 nedan presenteras ett antal nyckeltal för hotellet i Luleå. Tabell 1: Nyckeltal över Scandic i Luleå Benämning Nyckeltal Antal rum 160 Beläggningsgrad över året 60% Antal anställda 40 Källa: Scandic Hotels, allabolag.se, 2013 Företaget vill av förståeliga skäl inte lämna ut några finansiella siffror för verksamhetsåret 2012, men enligt 2011 års bolagsrapport gjorde man en vinst på närmare 99 mkr, vilket var en ökning gentemot föregående år med 62%. Lönsamheten lokalt beskrivs som mycket god. 2.1 Historik Scandics historia började vid en vägkant i Närke 1963 med en enkel motellanläggning på ett fåtal rum, en bensinmack och ett värdshus. Konceptet hämtades från USA där motorhotell blivit en självklar del av infrastrukturen. Det nya konceptet väckte stort medieuppbåd då idén ansågs vara mycket innovativ och helt främmande expanderade konceptet till den svenska västkusten med ett mer omfattande och modernt hotell med tillhörande faciliteter för att konkurrera med dåtidens stadshotell och succén var given. Under resans gång har tre företagsförvärv gjorts köptes Reso Hotels svenska verksamhet, 1

6 1998 köptes den finländska hotellkedjan Arctia och 2000 köptes Provobis Hotels upp en mindre svensk hotellkedja. Ett år efter köpet av Provobis Hotels så blev Scandic uppköpta av brittiska Hilton Group Plc. Hilton Group blev sedermera amerikanskt och stod som ägare i drygt fem år innan Scandic 2007 förvärvades av riskkapitalbolaget EQT Partners. Hotellkedjan blev 2004 världens första miljömärkta hotellkedja då samtliga hotell har miljömärkningen Svanen. Nedan i tabell 2 ges viktiga historiska årtal i Scandics historia. Tabell 2: en historisk översikt för Scandic Hotels 1963 Det första hotellet öppnar i Laxå, Sverige 1966 Expanderar till den svenska västkusten i Mölndal utanför Göteborg 23 hotell på tre år 1972 Första utlandsexpansionen till Norge och Danmark 1973 Största hotellkedjan i Sverige 1979 För första gången förvärvas cityhotell Esso Scandic Hotels 1984 Koncernen byter namn till Scandic Hotels 1985 Ratos blir ensam ägare till Scandic Hotels AB 1986 Första hotellet utanför Skandinavien öppnar i Koblenz, Tyskland 1995 Scandic köper Reso Hotels svenska hotellrörelse 1996 Scandic noteras på Stockholms Fondbörs 1998 Scandic förvärvar Arctia, Finlands tredje största hotellkedja hotell förvärvas, däribland Fines Hotel Group i Estland med fyra hotell 2000 Scandic köper Provobis Hotels med 16 centrala hotell i Sverige 2001 Scandic blir uppköpta av Londonbaserade Hilton Group Plc 2004 Scandic Sverige blir världens första miljömärkta hotellkedja 2007 Scandic förvärvas av EQT Partners 2008 Expansionen går vidare med etableringar i bland annat Polen 2.2 Affärsidé Källa: Fakta om Scandic, scandic.se, 2013 Scandic utvecklar och driver hotell under eget varumärke på den europeiska marknaden. Vi hjälper våra gäster att ladda batterierna, på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Scandics affärsidé är att utveckla och driva hotellverksamhet i Europa med Norden som hemmamarknad. Människor är deras gäster och med det menar de på att de inte exkluderar någon, utan företaget vill finnas tillgängligt för alla. Målet är att bidra med förnyad energi i form av tillgängliga platser; hotell dit människor reser ofta. 2.3 Vision Scandic ska vara ett ställe dit medvetna människor kommer för att få inspiration och ny energi. Vi skapar värde för dem som möter oss, och vi gör det i en bättre värld. Scandics vision är att skapa värde för alla intressenter, gäster, kunder, ägare, medarbetare och samhället. De vill vara mer än bara ett hotell, de vill vara en plats där människor träffas och 2

7 inspireras oavsett besöksändamål. Scandic vill vara en inspirationskälla för medvetna människor då de menar på att människan blir allt mer medveten om sina val och på så vis vill man att de medvetet väljer Scandic. 3 Kvalitet inom teorin För att närmare förstå hur Scandic arbetar med kvalitet i sin verksamhet görs först en teoretisk beskrivning kring vad som menas med kvalitetsledningssystem och kvalitet, samt hur olika verktyg kan användas för att analysera kvalitetsarbetet i en verksamhet. I kommande kapitel kommer vi sedan i närmare detalj att redogöra för hur Scandic arbetar med kvalitet. Betydelsen av kvalitet varierar beroende på vem man frågar. Även om de allra flesta kan enas om att kvalitet är centralt i framgången hos en verksamhet, går åsikterna i sär kring hur man ska definiera begreppet. En modern syn på kvalitet kan sägas vara kvaliteten på en produkt [eller tjänst, anm.] är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. (Klefsjö & Bergman, 2012, sid. 23). Centralt i en modern syn på kvalitet är även att alltid sätta kunderna i centrum (Klefsjö & Bergman, 2012, sid.40). Det kan tyckas som en självklar utgångspunkt för de flesta företag, men blir särskilt påtagligt i en hotellverksamhet som Scandic. Eftersom Scandic levererar en tjänst, konsumeras den även i samma stund som den köps. Niclas Jonsson, hotelldirektör vid Scandic Luleå, beskriver det som att man bara får en chans som tjänsteföretag. Om man misslyckas med tjänsten kommer kunden med största sannolikhet att vända sig till en konkurrent vid nästa tillfälle, såvida kunden inte sedan tidigare har haft goda erfarenheter med företaget. Andra viktiga hörnstenar i synen på kvalitet är bl a att arbeta med ständiga förbättringar, skapa förutsättningar för delaktighet, basera fakta på beslut, utveckla ett engagerat ledarskap och att arbeta med processer (Klefsjö & Bergman, 2012, sid. 40). Tillsammans bildar de hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Det kan sammanfattas med figur 1 nedan. Arbeta med processer Ständiga förbättringar Sätt kunderna i centrum Basera beslut på fakta Skapa förutsättningar för delaktighet Utveckla ett engagerat ledarskap Figur 1: hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling Källa: Klefsjö & Bergman, 2012, sid. 40, figur

8 3.1 Vad är ett kvalitetsledningssystem? Redan i början av 1930-talet tog militära beställare i USA fram standarder för hur en leverantörs verksamhet skulle utvärderas med avseende på kvalitetsarbete (Klefsjö & Bergman, 2012, sid. 502). En standard på krav i dessa sammanhang kom sedan att kallas för kvalitetssystem eller kvalitetsledningssystem (KLS). Ett KLS utgör en bas för att kunna styra och förbättra kvaliteten på organisationens produkter och processer. Ett välkänt kvalitetssystem är ISO 9000, men det kan av många uppplevas som alltför generellt och svårtolkat. Som vi ska presentera i närmare detalj senare har Scandic istället valt att använda Svanen som utgångspunkt för sitt KLS, vilket även fungerar som företagets miljöledningssystem. 3.2 Kundtillfredsställelse Med kundtillfredsställelse menas hur väl kundens behov och förväntningar uppfylls. Denna upplevelse påverkas i sin tur av flera faktorer, såsom tidigare erfarenheter av företaget, det rykte företaget eller produkten har, vad företaget har utlovat och i viss mån det pris varan eller tjänsten har (Klefsjö & Bergman, 2012, sid. 333). De faktorer som påverkar kundens kvalitetsupplevelse kan sammanfattas i figur 2nedan. Utlovad vara eller tjänst Organisationens rykte Kundens önskemål Tidigare erfarenheter Pris VAD? Prestanda Säkerhet Felfrihet Pålitlighet Utseende Formgivning Förväntad vara eller tjänst Erhållen vara eller tjänst Kvalitet HUR? Omgivning Säkerhet Tjänstvillighet Kompetens Artighet Tillgänglighet Kommunikation Figur 2: faktorer som påverkar kvalitetsupplevelse och därmed kundtillfredsställelse. Källa: Klefsjö & Bergman, 2012, sid. 333, figur

9 I figuren kan vi se att faktorer som önskemål, tidigare erfarenheter och pris spelar roll för förväntningarna, och dimensionerna vad och hur spelar roll för den erhållna varan eller tjänsten. Tillsammans utgör dessa den totala kvaliteten för kunden. Vi kan dela upp kundtillfredsställelse i ett externt och internt perspektiv. Extern kundtillfredsställelse Med extern kund menas de som använder eller tillgodogör sig av de varor eller tjänster företaget tillhandahåller, eller de som tillbringar sina liv i den miljö som påverkas av företaget, dess produktion och dess produkter, samt samhället i stort (Klefsjö & Bergman, 2012,sid.319). I avsnitt 3.1 definierades kvalitetsbegreppet som kvaliteten på en produkt [eller tjänst, anm.] är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Här menas att behov och förväntningar till viss del är olika saker; förväntningar är egenskaper som vi tar för givet, medan vi inte alltid är medvetna om våra behov, s.k. outtalade behov. En modell som kan användas för att beskriva detta i närmare detalj är Kanomodellen (Klefsjö & Bergman, 2012, sid. 319), se figur 3 nedan. Kundtillfredsställelse Mycket nöjd Omedvetna behov Uttalade behov Inte alls Helt Grad av uppfyllelse Basbehov Mycket missnöjd Figur 3: schematisk bild över Kanomodellen. Källa: Klefsjö & Bergman, 2012, sid. 322, figur

10 Vi kan tolka Kanomodellen i figuren som att det finns tre typer av kundbehov: Basbehov självklara behov, sådant som vi inte nämner. Behoven är väntade och outtalade. Ett företag får aldrig pluspoäng för att använda basbehov. Ett typiskt basbehov kopplat till Scandics verksamhet är att sängen är bäddad när gästen checkar in på rummet. Uttalade behov de behov som företag får reda på genom att fråga andra, exempelvis genom marknadsundersökningar, sekundära data, konkurrensanalyser och liknande. Detta är behov som är väntade och uttalade. Scandic har arbetat mycket med att handikappanpassa sina verksamheter, vilket inte är något självklart för alla hotell. Omedvetna behov denna typ av behov är sådant vi inte vet förrän vi upplever det, dvs. oväntade och outtalade behov. Kan kopplas till delighters inom marknadsföringen. Under 1990-talet visste ingen på Scandic att det fanns ett behov av att kunna ta med sin dator och koppla upp den mot internet mot rummet, medan det är ett basbehov idag. Skillnaden mellan behov och förväntning är relevant för Scandics verksamhet, för det leder till ett intressant problem: hur ska Scandic arbeta för att i möjligaste mån kunna utveckla sin verksamhet så att de kan möta kundernas (outtalade) behov om 5 eller 10 år? Niclas Jonsson menar att koncernen nu satsar på många nya investeringar för att möta upp det framtida behovet, men att det är svårt att identifiera framtida investeringar som ger trade-off och inte. Det går helt i linje med Kanomodellen, eftersom det är omöjligt att veta vad som är kundernas omedvetna behov. För att kontinuerligt följa upp vad kunderna tycker är viktigt är att mäta den externa kundtillfredsställelsen. Om inte kunderna lämnar sin feedback är det svårare att finna utrymme för förbättring. Intern kundtillfredsställelse För att leverera resultat till kunderna är det viktigt att kommunikation och trivsel inom organisationen fungerar väl och som det är tänkt. De anställda behöver känna delaktighet och medarbetarskap. Man kan se fem viktiga och centrala utvecklingsområden som i hög grad bidrar till att människor och verksamheter utvecklas (Klefsjö & Bergman, 2012, sid. 369): Självtilliten Dialogförmågan Målmedvetenheten Medskapandeförmågan Erfarenhetslärande Som ett tjänsteföretag där personalen utgör kärnan är det viktigt för bolag som Scandic att dessa fem punkter uppfylla. Vi menar att om den interna kundtillfredsställelsen är hög kommer det att drivas ut i organisationen och även påverka den externa. 6

11 3.3 Svanenmärkning Svanenmärkningen är ett välkänt varumärke med hög igenkänningsfaktor hos stora delar av den svenska befolkningen. Svanenmärkningen blev den officiella miljömärkningen när det Nordiska ministerrådet 1989 beslöt att instifta Svanenmärkningen i Norden. För att ett företag ska kunna erhålla märkningen krävs det att man klarar fyra gränsvärden: energiförbrukning, vattenförbrukning, kemiska produkter och avfallshantering (Svanen, 2013). Internt har Scandic valt att basera sin kvalitetsledning på Svanen. Grundregeln för kvalitetsförbättring är alltid finns ett sätt att åstadkomma bättre output i form av bättre produkter med högre kundvärde som samtidigt kräver mindre resursåtgången (Klefsjö & Bergman, 2012, sid. 22), och genom att samarbeta med Svanen försöker man uppnå just detta. Man började med ett sparpaket 1991 för att kunna införa svanmärkningen av samtliga hotell i Norden. När Scandic senare blev Svanenmärkt så var det första hotellkedjan i världen med detta Svanenmärkt hotell Mer konkret innebär en miljömärkning av ett hotell: Att miljömärka ett hotell är att ta ett helhetsgrepp över miljöarbetet. För att bli märkt med Svanen eller EU Ecolabel krävs att hotellet lever upp till hårda krav som bland annat rör hotellets energi- och vattenförbrukning och avfallshantering. (Svanen, 2013) Vid vår intervju med Niclas förklarade han att istället för att likt vissa av konkurrenterna implementera ett ISO miljöcertifieringssystem, så valde Scandic istället att införa Svanenmärkningen. Niclas anser att denna ger mer värde för företaget än ISO miljöcertifiering, då Svanen är ett så starkt varumärke med högt satta krav på miljöområdet. Genom att använda sig av denna typ av märkning så görs regelbundna externa kontroller av svenska miljömärkningsnämnden på hotellet, så att deras miljöledningssystem lever upp till de kraven som krävs för innehav Svanenmärkningen. Om man skulle använda sig av ISO miljöcertifiering så görs inga externa kontroller och detta kan medföra att kvalitet sjunker oavsiktligt i verksamheten Svanen som miljöledningssystem För att säkerställa att Svanens krav uppfylls ska det finnas ett skriftligt miljöledningssystem (Svanen, 2013). Miljöledningssystem ska innehålla de rutiner som kan ses i Bilaga 2: Svanens miljöledningssystem som hämtats från deras hemsida. 7

12 4. Nulägesanalys För att kunna säkerställa en kundtillfredsställelse på Scandic i Luleå värderar man sitt kvalitetsarbete högt. Som nämnt tidigare menar Niclas Jonsson att man som tjänsteföretag bara får en chans att tillfredsställa sina kunder, och att kundbemötandet därför är mycket viktigt. För att uppnå en hög kvalitet arbetar man med såväl extern som intern kvalitetsstyring, och i följande avsnitt beskrivs dessa aspekter av Scandic. 4.1 Externa Kvalitetsledningssystem Externa kvalitetsledningssystem sker på Scandic i tre huvudsakliga nivåer: Lokal, Företag, och Oberoende. På Scandic arbetar man med alla tre nivåer i symbios för att kvalitetssäkra kundens upplevelse och hotellets funktionalitet. På företagsnivå bestäms och regleras koncept med hjälp av konsultfirmor och erfarenhet. På så sätt bestäms t ex frukostmenyn och gymkonceptet på de olika anläggningarna. Niclas menar att kundens krav på sådana koncept är relativt lika över de regioner där Scandic verkar, och att en central styrning därmed är möjlig. Ett annat exempel på central styrning är koncernens unika tillhandahållande av en handikappsambassadör. Denne åker mellan de olika hotellen för att kvalitetssäkra tillgängligheten för funktionshindrade, bland annat med en lista av 114 punkter som ska uppfyllas, såsom blindskrift i receptionen, vibrationsbrandlarm för döva, och maximalt antal staplade glas i restaurangen. Scandic i Luleå har också genomfört kundundersökningar där utomstående får prova frukosten och restaurangen, för att sedan svara på ett antal frågor om upplevelsen. Elin Caiman som är student på Luleå Tekniska Universitet var en av de tillfrågade. Hon tycker att frukosten motsvarade hennes förväntningar på en hotellfrukost, och att restaurangmiljön var trevlig. Vidare jobbar Scandic med KLS på lokal nivå med problem som är specifika för varje hotell. I Luleå inkluderar klimatproblem såsom motorvärmarsystem och kall blåst in mot receptionen, upprustning av rummen och restaurangen. Både företagsnivån, men främst lokalnivån, utvärderas främst genom kundundersökningar i form av ett elektroniskt frågeformulär kallad Scandic Guest Satisfaction (SGS). Niclas meddelar att deras SGS har en svarsfrekvens på ca 12-15% och att 10-12% brukar anses som ett bra resultat i sammanhanget. Man har ibland provat att ge kompensation för svar, till exempel i form av extrapoäng på stamgästkortet, men detta är inget permanent. För Niclas är kundundersökningarna oerhört viktiga eftersom de är det enda vi har som medel för att undersöka kundnöjdhet. Därför används kundundersökningarna i stor utsträckning för att reglera vad som bör åtgärdas och uppdateras. Marianne Apelqvist, hotel manager vid Scandic Luleå, kompletterar med att mycket feedback också når receptionen och att informationen tas till vara på i arbetet. Hela intervjun med Marianne kan ses i bilaga 3: Intervju med Marianne Apelqvist. Dessutom har kunden möjlighet att lämna feedback genom åsiktskort på rummet, oberoende ratingsidor på internet, mail och telefon. Hon konfirmerar också att förbättringsarbetet gentemot kunden sker fortlöpande. 8

13 Mindre fel åtgärdas givetvis på en gång, förslag från gäster tas upp på driftsmöten och värderas vissa genomförs andra inte. Då vi tillhör en stor koncern ligger givetvis många större beslut centralt och vi kan inte alltid lokalt genomföra allt vi önskar. Ledningens syn på hur externa kvalitetsledningssystem används stämmer alltså bra överens med de anställdas. Niclas beskriver vidare att problem uppkommer då man ofta för att säkra kundens framtida tillfredställelse behöver göra investeringar inom områden som kunden inte ännu uppfattar som svaga, och i själva verket är nöjd med i nuläget. Utifrån Kanomodellen innebär det att kundundersökningarna per definition endast beskriver kundens uttalade behov. Niclas och Scandics uppgift blir sedan att utröna vilka faktorer som kan komma att bli ordervinnare i framtiden. Ett exempel på detta är den pågående uppdateringen av hotellrummens mediasystem där man valt att frångå Pay-TV konceptet till förmån för möjligheter att ansluta medhavda mediakällor. Trots att detta inte är ett uttalat behov av kunden i dagsläget, kan det i framtiden komma att bli ett uttalat eller rent utav basbehov, och sådana investeringar är alltså livsviktiga för Scandics fortsatta verksamhet. Utöver detta håller man ett öga på konkurrenter genom att besöka dem, något som utgör ett viktigt underlag för beslut inom kvalitetsledning. Man använder sig också av benchmarking gentemot sina konkurrenter genom att mäta totala andelen kunder som väljer Scandic, både internationellt och regionalt. På oberoende nivå regleras hotellet främst genom Svenska Brandskyddsföreningen, som genomför externa kontroller av hotellets brandsäkerhet och utfärdar brandcertifikat, något man enligt lagen är skyldiga att göra för att säkerställa kvaliteten av systemen. För att komplettera genomför Scandic också interna kontroller varje månad. Fördelarna med ett oberoende kvalitetsledningssystem är att man kan säkra att kvalitén alltid är hög, och att andra intressen inom koncernen, såsom lägre kostnader, kommer i vägen för kundens intressen. Speciellt viktigt är detta när det kommer till säkerhet på ett hotell, eftersom den aldrig får äventyras. Scandic använder sig också av oberoende kvalitetsledningssystem internt, i form av Svanen. 4.2 Interna Kvalitetsledningssystem Ett internt kvalitetsledningssystem, det vill säga ett som är riktat mot medarbetare för att öka förståelse av god kvalitet, samt en nöjdhet bland medarbetare, används också på Scandic. Fördelarna med ett sådant system är många, eftersom det ökar målmedvetenheten, medskapandeförmågan, och erfarenhetslärande i organisationen, som i sin tur leder till en högre kvalitet för kunden. Som tidigare nämnt har Scandic kollat på ISO för miljöcertifiering men valde svanmärkningen istället, eftersom det enligt Niclas är lätt att kvaliteten sjunker oavsiktligt eller att man inte tar det lika seriöst om man kontrollerar själv (för att bli Svanmärkt sker externa kontroller.) Man anser att svanen sätter en bättre och en högre standard än ISO, och detta kommer att stärka Scandic varumärke. 9

14 Nyanställda på Scandic får gå igenom upplärningspass för att kunna följa Svanens regleringar. Man går också igenom Scandics grundläggande principer. Även under anställning får man internutbildningar, för att fylla på med ny kunskap, säger Niclas. Personalen vittnar om en hög implementeringsgrad av svanenarbetet, och hänvisar bland annat till snålspolande vattenkranar, källsortering, behovsstyrd ventilation, och städning med miljömärkta rengöringsmedel. De menar att Svanenarbetet är givande för företaget eftersom det ger företaget en möjlighet att använda det i marknadsföringen gentemot sina kunder. Som en del av ett internt kvalitetsledningssystem vill man också säkerställa personalens trivsel. Detta görs genom en uppföljning där personalnöjdheten utvärderas genom en blankett kallad Voice som skickas ut till alla anställda. Utvecklingssamtal genomförs också en gång om året. Marianne tycker att utvecklingssamtalen fungerar bra och är mycket givande: Både de jag har med min chef, samt de jag har med min underställda personal. Mer hands-on styrning sker också, till exempel genom reglering av städtid. Man har valt att bestämma att personalen ska hinna städa 3 rum per timme, vilket fungerar som en avvägning mellan kvalitet och hushållning av resurser. Genom sådana bestämmelser ser man till att inte för mycket tid och materiella resurser används för varje rum, samtidigt som tillräckligt med tid (20 minuter) läggs på varje rum för att säkerställa städkvaliteten. Slutligen välkomnas också personalens egna förslag genom serviceutbildningarna som enligt Marianne håller hög kreativitetsnivå. Små förbättringsförslag vill man sedan att personalen själva genomför efter en enkel kostnadskalkyl, medan större förändringsförslag skickas till Direktören som får lägga fram dem när han träffar sina distriktkollegor. Scandics arbete med ett internt kvalitetsledningssystem genomsyrar alltså hela verksamheten, och är utformad för att innefatta varje anställd. Genom att utbilda personalen både vid anställningstillfället och under anställning ser man till att hela organisationen jobbar mot ett delat mål och högre kvalitet för gästerna. Delaktigheten vi märkte av bland personalen bekräftar också att kvalitetsarbetet är en realitet där inte bara ledningen är delaktig, och att nya förslag inkorporeras och leder till en förbättrad upplevelse för kunden. 5. Förbättringsanalys I förbättringsanalysen ger vi korta förslag på hur Scandic kan förbättra sitt kvalitetsarbetet. Detta baseras på de genomförda intervjuerna, och ska således se som våra personliga tankegångar som inte grundar sig på ett större beslutsunderlag. Svanenmärkningen Under intervjun nämnde Niclas att Scandic måste bli bättre på att främja sin svanenmärkning, och i samband med det tydliggöra vad som är så speciellt med denna jämfört med ISO Han lyfter fram att Svanen är ett starkt varumärke med hög igenkänningsfaktor, och då är det i vårt tycke särskilt viktigt att Scandic marknadsför samarbetet utåt. 10

15 Niclas berättar att det finns en gräns för när kostnaden överstiger lönsamheten, dvs. att implementeringen och upprätthållelsen av vissa system kan överstiga den vinning Scandic får ut. Även om det i nuläget inte finns några planer på att avbryta samarbeten är det av den anledningen desto viktigare att Scandic än tydligare lyfter fram Svanen i sina verksamheter. Feedback från kunderna För att höja svarsfrekvensen från gästerna så skulle receptionisten kunna erbjuda att gästen svarar på fem frågor under utcheckningen, som ungefär skulle motsvara den tid det tar för gästen att checka ut. Det är troligt att Scandic vill ha svar på fler frågor än bara fem, och detta skulle kunna lösas genom att man använder fyra olika frågeformulär (totalt 20 frågor) så att varje gäst fungerar som ett stickprov för frågorna. Vi tror att detta totalt sett kan höja svarsfrekvensen och Scandic kan därmed bättre analysera kundnöjdheten och genomföra förbättringsåtgärder. En annan tanke för att förenkla processen är ett simpelt elektroniskt system, till exempel med 3-5 tryckknappar för att representera graden av kundnöjdhet. En kund som är villig att sedan ge mer feedback kan få möjlighet till detta av receptionisten. Andra åtgärder Niclas nämnde också att under vinterhalvåret så kan det ibland hända att vinden lägger sig i rak riktning mot entrén. Det kan då bli så stark "effekt" att värmeslussen inte klarar av att stänga ute all kyla utan att snö och kyla kommer in i hotellet. Detta leder till onödiga värmeutgifter och ett "obehag" för både förbipasserade gäster och personal. Detta skulle kunna åtgärdas med en svängdörr, längre entré, eller en design av entrén där det finns 2 dörrar som står mitt emot varandra så att bara en kan påverkas av vinden - då är det den andra dörren som blir ingången. Slutligen kan en lätt delighter implementeras, t ex en chokladbit till varje gäst som checkar in, det ger alltid en bra känsla kopplat till hotellet. Att fånga upp omedvetna behov är viktigt för att ytterligare höja kundtillfredsställelsen. 6. Diskussion Vi kan dra flera paralleller från hur kvalitetsarbete framställs i teorin till Scandics kvalitetsarbete. Den inblicken i verksamheten som vi har fått under denna period tyder även på att det fungerar i praktiken. Till exempel så lägger Scandic stor vikt vid intern och extern kundtillfredsställelse. Oberoende vilken verksamhet man bedriver så är det viktigt att kunden sätts i fokus och att personalen är motiverade i sitt arbete. I Scandics fall så kan vi se att de arbetar utifrån de hörnstenar som beskrivs för en god kvalitetsutveckling, se figur 1. De arbetar ständigt med förbättringar, kunden är i fokus, beslut baseras på fakta, de arbetar med processer och de skapar förutsättningar för delaktighet, vilket framkom tydligt vid intervjun med både Niclas Jonsson och Marianne Apelqvist. 11

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå C-UPPSATS 2007:274 Kundtillfredsställelse bland småföretagare En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå André Andersson Fredrik Karlsson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Handledare: Christer Nilsson Ek Lic Författare: Eva Andersson Yue-Mei

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer