10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden"

Transkript

1 2008 årsredovisning

2 Innehåll 3 Å re t i kor t he t 4 V d h a r orde t 6 M a rk n a d och Konk urrenter 8 Produk ter 10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 13 Leda nde befat tningsh ava re 14 Förva ltningsber ät tel se 16 Re s ultat r ä k ning a r 1 7 b a l a n s r ä k ning a r 18 f ör ä ndring a r i e ge t k a p i ta l 19 K a s s a f l öde s a n a ly s 2 0 No t e r 2 8 Re v i s ionber ät t e l s e Om Micro Systemation Micro Systemation utvecklar och marknadsför lösningar inom kriminalteknik..xry är en ledande plattform för bevissäkring i mobiltelefoner. Brottsutredande myndigheter i fler än 45 länder använder.xry för att snabbt, effektivt och rättssäkert tömma mobiltelefoner på information som bilder, samtalsinformation, sms och kontaktlistor. XACT är ytterligare en avancerad produkt, den här gången för binär analys av telefonminnen och återskapande av borttagen information. Micro Systemation omsatte 63,8 miljoner kronor 2008 och har idag 37 anställda. Huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. 2 / vd har ordet

3 Året i korthet > I mars 2008 lanseras den avancerade produkten XACT, som gör det möjligt att avläsa även raderad information i mobiltelefoner. > Micro Systemation erhåller högsta kreditratingen, AAA, från Soliditet. > Micro Systemation utses av tidningen Dagens Industri till ett Gasellbolag > Micro Systemation blir listat på Technology Fast 500 EMEA > Micro Systemation startar egen verksamhet i USA. EKONOMISK ÖVERSIKT Tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Medelantal anställda / 3

4 VD HAR ORDET vi ska fortsätta leda utvecklingen 2008 är ännu ett starkt år för Micro Systemation med god tillvä xt och bra lönsamhet. Årets stora händelse är lanseringen av en ny produkt, X ACT. Nu k an vi, som enda leverantör, erbjuda en totallösning inom mobile forensics. Under hösten har vi även tagit ett fastare grepp om den för oss så viktiga USA-marknaden. Det sista kvartalet brukar vara starkast för oss utgör inget undantag, trots att det har sammanfallit med den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Micro Systemations försäljning har under året vuxit med 28 procent, från 50 miljoner kronor 2007 till 64 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev nästan 23 miljoner kronor då bolaget har skalat upp organisationen gradvis det senaste året och därmed ökat kostnadsmassan. Även vår omvärld ser oss som ett framgångsrikt tillväxtbolag. Mitt under bankkrisen har vi fått AAA-rating av Soliditet, Deloitte har uppmärksammat att vi är ett av EMEA:s 500 snabbast växande teknologibolag med en obrutet positivt resultatkurva under en femårsperiod och Dagens Industri har utsett oss till ett Sveriges gasellföretag Vår första kriminaltekniska produkt.xry, som lanserades 2004, har redan blivit en de facto standard för att snabbt och enkelt säkerställa bevis i mobiltelefoner. I mars 2008 lanserades XACT som hjälper utredaren att tränga djupare in i mobiltelefonens minne i syfte att säkerställa även raderad information, vilket är mycket eftertraktat. Det ger oss en unik marknadsposition genom att vi nu kan leverera både fysisk och logisk läsning i en snyggt paketerad produktsvit. Rättssäkerhet är viktig, både för myndigheter och för den misstänkte. Det är därför av yttersta vikt att våra produkter inte bara är kriminaltekniskt säkra vi måste också säkerställa användandet. Tack vare att vi nu har alla delarna kan vi både erbjuda våra kunder certifiering på våra olika produkter och på en helhetsmetod där dessa integreras i ett dokumenterat flöde för handhavande av bevis. Det gör att vi kör ifrån våra konkurrenter. Idag är vi utan tvekan bäst i klassen på det vi gör, vilket många kunder kan intyga. Därför är vår ambition att fortsätta att växa genom att ta marknadsandelar. Det är även vår uppfattning att marknaden som helhet växer trots att vissa myndigheters budgetar krymper i det rådande marknads klimatet. Ny och större plattform Under 2007 växte vi mycket snabbt, kanske i snabbare takt än vad organisationen långsiktigt var byggd för att klara. En huvud- 4 / vd har ordet

5 uppgift under det gångna året har därför varit att etablera en starkare organisatorisk plattform. Vår kraftiga tillväxt kräver att vi med högsta kvalitet kan möta en stigande efterfrågan på våra produkter och ha resurser att bearbeta befintliga och potentiella kunder över hela världen. En fastare etablering i USA är strategisk för oss eftersom det är vår potentiellt sett största marknad. Under 2008 svarade den amerikanska marknaden för totalt cirka 12 miljoner kronor av vår omsättning. Det kan bli betydligt mer. Vårt dotterbolag registrerades i maj och under hösten arbetade vi med att fördjupa relationerna med federala myndigheter, tull, polis och skattemyndigheter. Mer än 92 procent av Micro Systemations produktion går på export. Vi har under 2008 investerat i en CDMA-basstation, vilket möjliggör en snabbare utveckling av telefoner för stora marknader som USA och Indien. Förutom USA-etableringen har vi anställt en person i Spanien som även ansvarar för försäljningen i Portugal och Sydamerika. Vi har även anställt säljare som bearbetar bolagets för närvarande största marknad i Storbritannien och Irland. Med bra kassaflöde och en stark likviditet har vi handlingsfrihet och möjlighet att investera för expansion. Konjunkturläget har gjort det lättare att rekrytera kompetent personal. Under året som gått har vi vuxit från drygt 20 till 35 personer. Vi har nästan dubblerat antalet utvecklare och förstärkt med en marknadschef. Att bolaget är internationellt, dynamiskt och, inte minst, ekonomiskt starkt är också framgångsfaktorer när vi ska attrahera den bästa personalen. Vi har en affärsmodell som, rätt nyttjad, ger trygg och kontinuerlig tillväxt. Cirka 47 procent av fjolårets omsättning utgörs av repetitiva intäkter, huvudsakligen i form av förnyade licenser för.xry och SIM id- Cloner. Kunder som får tillgång till kontinuerliga uppdateringar av produkterna samt utbildning och support förnyar gärna sina licenser. leve rantörer. Vi har också kontroll över hela produktionen. Samtliga konstruktioner och verktyg ägs och kontrolleras av Micro Systemation. För våra kunder är det otroligt viktigt eftersom de jobbar i en mycket krävande miljö där rätt metodik kan vara avgörande. Utbildningarna är av högsta klass levererade vi över 300 utbildningsplatser. Allteftersom efterfrågan ökar har fler lärare certifierats. Vi har idag diplomerade lärare i Sverige, England, Tyskland, Schweiz, USA, Australien och Sydafrika. Redan 2008 genomfördes schemalagda utbildningar i England, Tyskland och Sverige, och antalet länder med schemalagda utbildningar kommer att utökas under Vi har även knutit en engelsk leverantör till oss som blir vår strategiska utbildningspartner och ser till att utbildningar genomförs runt om i världen är ett år som kommer att bli tufft för många bolag även för våra kunder vars budgetar är beroende av skatteintäkter. Hittills har vi dock inte sett att detta har påverkat Micro Systemation. Tvärtom har vi under årets första månader sett en ökad efterfrågan på våra produkter. Vi kommer att fortsätta att stärka vår marknadsnärvaro i takt med att marknaden mognar och konkurrensen tilltar. Det är ett mycket spännande och samtidigt utmanande år som vi har framför oss. Vår avsikt är att fortsätta att leda utvecklingen inom mobile forensics precis som vi gjort de senaste fem åren! Solna i mars 2009 Joel Bollö, vd VINST, tkr omsättning, tkr resultat per aktie, kr 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 0,0-0,3-0, eget kapital per aktie, kr 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Ständiga produktförbättringar Våra kunders lojalitet bygger i hög grad på vår höga produktkvalitet och leveranssäkerhet. Våra produkter förbättras därför kontinuerligt och samarbeten fördjupas med utvalda och noggrant kontrollerade Med bra kassaflöde och en stark likviditet har vi handlingsfrihet och möjlighet att investera för expansion. / 5

6 MARKNAD OCH KONKURRENTER Mognande marknad med fler användare Mobiltelefonen har blivit den nya tidens fingeravtryck för kriminalteknikerna. I takt med att beslagen ök ar vä xer behovet av att kunna tömma mobiltelefoner på plats. Samtidigt öppnar den allt mer avancerade tekniken nya möjligheter att få ut mer information. Marknaden mognar och det möjliga antalet användare ökar. Att säkerställa bevis i mobiltelefoner är idag en viktig, och i många fall avgörande, del i en brottsutredning. Mobiltelefoner används i ökande utsträckning vid olika typer av brott. I och med att telefonerna blir allt mer sofistikerade kan man också få ut mer information ur dem. Det handlar inte längre enbart om kontaktlistor, sms och senast slagna nummer. Idag har även standardtelefoner utrustats med kamera, webbrowser och möjlighet att läsa samt skriva e-post. Dessutom har de mer minne vilket gör det möjligt att till exempel spela in långa filmsekvenser. Från början var det huvudsakligen kriminaltekniska laboratorier som använde den typ av verktyg som.xry tillhör för logiska avläsningar av mobiler. Den ökande volymen beslagtagna telefoner och kraven på snabba resultat har lett till att bevissäkringen måste ske längre ut i polisorganisationerna. Enklare brott som förr utreddes centralt kan nu polisen själva ta hand om. Det frigör i sin tur resurser centralt att jobba med lite mer avancerad bevissäkring vid grövre brott. Världsmarknaden för mobile forensics har därför stadigt vuxit. Micro Systemation levererar produkter till samhällsorgan som polis, tull och militär. Bolagets bedömning är att behovet hos dessa kunder kommer att vara fortsatt stort även om det talas om vissa besparingar. Trenden är att.xry säljs längre ut i organisationerna, vilket ger en närhet till användarna och ökar kundlojaliteten. Samtidigt har de vana.xry-användarna på central nivå mognat och ser nyttan av att även köpa in XACT för fysisk avläsning något som gör det möjligt att även återskapa raderad information. Mer än 92 procent av Micro Systemations produktion går på export. I större delen av Västeuropa framför allt i England, Tyskland, Frankrike, Holland och Skandinavien är.xry en de facto standard i poliskårerna för snabb och enkel bevissäkring ur mobiltelefoner. I Europa säljs.xry och XACT huvudsakligen direkt till slutkund medan mer avlägsna marknader bearbetas med hjälp av distributörer och återförsäljare. Under 2008 har bolaget stärkt banden med utvalda samarbetspartners och även förstärkt marknads- och försäljningsorganisationen för att kunna arbeta mer aktivt med kunderna. Även om.xry sålts i fler än 50 länder utgör fortfarande ett par marknader runt hälften av bolagets totala försäljning. Det finns en mycket god potential att vidareutveckla marknader utanför Europa. En fastare etablering i USA, Micro Systemations potentiellt sett största marknad, förbereddes under hösten och det amerikanska försäljningskontoret öppnades i februari I Nordamerika är det en hög andel CD- MA-telefoner som beslagtas, även om GSMsystemet tar marknadsandelar, och där är Micro Systemation fortfarande inte bredast när det gäller telefonstöd. Därför har bolaget under hösten investerat i en CDMAbasstation, vilket möjliggör en snabbare utveckling av telefoner för stora marknader i Nordamerika, Asien och Latinamerika. Under 2008 har Micro Systemation gått med i två större samarbetsorganisationer i syfte att öka exponeringen och den strategiska nyttan av marknadsbearbetningen. Dels är bolaget numera medlem i Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) ett samarbete mellan flera svenska företag som exporterar säkerhets- och försvarsprodukter över hela världen. Dels har bolaget gått med i en MOU-grupp som har till syfte att öka försäljningen av svenska säkerhetsprodukter i USA och fungera som dörröppnare till värdefulla kontakter på högre nivåer. Konkurrenter Micro Systemation har snabbt etablerat sig som en ledande leverantör inom kriminalteknisk avläsning av mobiltelefoner, och 6 / marknad och konkurrenter

7 på grund av sitt låga pris ofta används av brottsutredande myndigheter. har för avsikt att behålla den positionen även framgent. För närvarande är de upphandlingar bolaget förlorar till någon konkurrent sällsynta. Men konkurrensen har hårdnat och marginalerna pressats. Idag finns ett 15-tal olika leverantörer som alla på ett eller annat sätt jobbar med produkter och lösningar inom mobile forensics. Micro Systemations bedömning är att konkurrensen är nyttig och hjälper bolaget att driva marknaden framåt. Bolagets konkurrensfördelar är snabba uppdateringar med stöd för nya telefoner och ett komplett paket som går att använda direkt ur kartongen för både fysisk och logisk avläsning. Den tekniska nivån på.xry är också erkänt hög liksom servicenivån på support. Dessutom finns ett kvalificerat kursutbud och en möjlighet till certifiering på en helhetsmetod som är kriminaltekniskt rättssäker. Allt detta sammantaget har lett till en hög förnyelsegrad av licenser. Konkurrensen kommer från två håll. Dels så kallade high-end -produkter vars målgrupp är kriminaltekniska laboratorier. Dessa produkter är ofta komplexa, dyra och kräver dedikerad personal. Dels finns även produkter som är anpassade synkroniseringsprogram. Det är konsumentapplikationer som ursprungligen använts för att synkronisera telefonböcker och kalendrar med en PC eller föra över information när konsumenter byter ut sina mobiltelefoner. Genom modifiering har programmen anpassats för kriminalteknisk användning. Till den första kategorin hör CellDEK som utvecklas och marknadsförs av Logicube. Det USA-baserade företaget Guidance Software har Neutrino som ska kunna göra såväl fysiska som logiska tömningar av mobiltelefoner. Neutrino konkurrerar huvudsakligen med Micro Systemations produkt XACT, men har ett relativt begränsat stöd för mobiltelefoner. Även Cellebrite med UFED försöker positionera sig inom fysisk avläsning av mobiltelefoner. Bland low-end -produkterna kan nämnas MOBILedit från COMPELSON, med stöd för en stor mängd mobiltelefoner, samt Secure View från DataPilot som inkluderar viss hårdvara. Oxygene Software levererar mjukvaran Oxygene Forensic Suite som RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Uthållighet är en utmaning för bolaget. Många myndigheter världen över visar ett stort intresse, men perioden från beslut till inköp av större kvantiteter kan vara mycket lång. Micro Systemation måste därför vara förberett på att många av de större affärerna kan ta lång tid innan de förverkligas. I rådande konjunkturläge med minskande skatteintäkter och därmed krympande budgetar finns naturligtvis en risk att myndigheter minskar både förnyelse av licenser och inköp av nya produkter till dess budgetarna återställs igen. Det finns även en risk för att de rättsväsenden som bolaget vänder sig till inte kan motivera inköpet av.xry eller XACT. Vissa delar av analysarbetet kan teoretiskt sett göras av den egna organisationen även om det är ett synnerligen ineffektivt och tidsödande arbete. Dessutom finns det tekniska hinder då det hela tiden släpps nya modeller. Scenariot att brottslingar blir allt smartare och därmed använder sina mobiltelefoner på ett annorlunda sätt är naturligtvis en självklar utveckling. Men som parallell ser vi hur man fortfarande säkrar fingeravtryck på en brottsplats som en av de första åtgärderna. Möjligheten att effektivt kunna avläsa innehållet i en mobiltelefon kommer på ett liknande sätt att vara ett av de viktigaste momenten i en brottsutredning. Tidsfaktorn kommer att bli allt viktigare. Att snabbt kunna avläsa en telefon vid till exempel en husrannsakan är en resultatkritisk åtgärd. Kunderna efterfrågar allt fler funktioner med stöd för fler modeller och möjlighet att analysera mer information. För att möta den stigande efterfrågan på produkterna och fortsatt kunna erbjuda det starkaste produktalternativet har därför bolaget nästan dubblerat antalet utvecklare under Konjunkturläget har underlättat möjligheten att rekrytera kompetent personal. Förmågan att attrahera och behålla kvalificerad nyckelpersonal utgör en avgörande förutsättning för Micro Systemations fortsatta framgång. / 7

8 PRODUKTER En totallösning inom mobile forensics Årets i särklass viktigaste händelse var lanseringen av X ACT en produkt som hjälper utredaren att tränga djupare och även få ut raderad information ur beslagtagna mobiltelefoner. Fler och fler kunder uppsk attar att få en helhetslösning i en snyggt paketerad svit av kriminaltekniskt säkra produkter för både fysisk och logisk avläsning. XACT som lanserades i mars 2008 gör en komplett fysisk avläsning av mobiltelefonminnet en så kallad hexdump för att sedan tolka och återskapa innehållet från den avlästa hexfilen. Intresset för XACT har varit och är fortsatt stort särskilt för produktens unika förmåga att ta fram och återskapa borttagen information vilket är till stor hjälp i det dagliga kriminaltekniska arbetet. Detta har hittills endast varit möjligt med dyrare och mer komplicerade kriminaltekniska verktyg. För att vara ett godtagbart redskap i kriminaltekniskt hänseende ställs höga krav på tillförlitlighet och dataintegritet. Bevismaterial får inte förändras eller förstöras. Metoder och tillvägagångssätt måste vara dokumenterade och möjliga att upprepa. Alla dessa krav uppfyller XACT på ett rättssäkert sätt. Produkten kompletterar Micro Systemations övriga portfölj, som successivt utformats för att möta varierande behov hos brottsutredande myndigheter. Kostnadseffektiv helhetslösning Efter den lyckade lanseringen av XACT såg bolaget ett stort behov hos många kunder att kunna kombinera produkterna till en kostnadseffektiv helhetslösning som är en - hetlig, lättanvänd och säker. I slutet av oktober 2008 lanserades därför ett nytt intressant bundle-paket som innehåller såväl.xry, XACT som SIM id-cloner med full funktionalitet. Brottsutredare vill ha möjlighet att få ut raderad information, men det är även värdefullt att få ut informationen snabbt och att kunna bearbeta den vid exempelvis en husrannsakan. Med bundle-paketet får utredande myndigheter alla verktyg och även möjlighet att gå djupare vid grövre brott vilket kräver mer tid. Oavsett om avläsningen är fysisk eller logisk kommer slutrapporten i samma standard som alla kan läsa. Produkterna i bundle-paketet ligger lätttillgängliga i en specialdesignad väska. I väskan finns samtliga nödvändiga komponenter för snabb användning direkt efter installation en smart kommunikationsenhet som kan kommunicera med alla mobiltelefoner oavsett teknik, samt all mjukvara, kablar och marknadens mest kompletta och instruktiva användarmanual. Beviskedjan hålls intakt Med Micro Systemations helhetslösning för mobile forensics håller alla länkar i beviskedjan från beslaget ända upp i rätten. Systemet är säkert därför att det är omöjligt att ens av misstag förstöra eller ändra data. Integriteten i den datafil som.xry genererar säkerställs med kryptering och kan även lösenordsskyddas. När en telefon beslagtas körs den först i SIM id-cloner som gör det möjligt att kopiera det befintliga SIM-kortet eller skapa ett helt nytt. På så sätt kan den utredande myndigheten jobba med mobilen i radiotyst läge och komma åt information som finns lagrad i minnet utan att förstöra telefonlistorna. Därefter läser utredaren av telefonen logiskt med.xry en både bred och djup produkt som kan hämta och kopiera innehållet i drygt 750 modeller, däribland sam - talslistor, telefonböcker, kalendrar, sms och mms, bild- och videofiler. All utveckling av.xry sker och har skett i ett nära samarbete med polisiära myndigheter. I nästa steg kan utredaren läsa av samma telefon med XACT och få möjlighet att återskapa borttagen information som raderade mejl och bilder. XACT är i första hand utformad för mer avancerade användare vid kriminaltekniska laboratorier. Produkten förfinas dock hela tiden och kan även leverera viss funktionalitet så att kunder längre ut i organisationen kan ha nytta av den. Ständiga produktförbättringar Mjukvaran, som är egenutvecklad, uppdateras kontinuerligt med stöd för nya modeller, utökat stöd för befintliga modeller och förbättrade applikationer. Under 2008 gjordes totalt tre uppgraderingar av XACT och fyra av.xry. Version 4.0 av båda systemen släpptes i februari 2009 för att markera att de numera följs åt och att uppgraderingarna synkroniseras. XACT och.xry delar filformat som gradvis anpassats för större filer. Lagringsmedia i telefoner växer i rasande takt. Populära iphone hanterar till exempel upp till 32 gigabyte, vilket inte är någon konst för Micro Systemations mjukvara. Den stora förbättringen i version 4.0 ligger i ett nytt integrerat användargränssnitt med ett snabbare flöde. Systemet hjälper användaren att, på ett intelligent sätt, identifiera telefonmodell och påbörja avläsningen. Genom att instruktionerna är 8 / produkter

9 Tyskland, Schweiz, USA, Australien och Sydafrika. Under 2008 har Micro Systemation också fördjupat samarbetet med en engelsk leverantör som blivit bolagets strategiska utbildningspartner. På så sätt säkerställer man att utbildningar genomförs runt om i världen och håller högsta kvalitet. Bolaget kan numera erbjuda användarna att bli certifierade på en helhetsmetod som är kriminaltekniskt rättssäker, utöver certifiering på enskilda produkter. så enkla att följa sänker det också tröskeln för att använda.xry. Som en ytterligare service till kunderna ingår alla nya kablar som släpps under licensperioden i uppgraderingarna. Kontroll över hela produktionen Micro Systemation utvecklar själv all programvara till.xry och XACT. Parallellt med detta sker en löpande utveckling av hårdvaran för att skapa en nyckelfärdig lösning som förenklar arbetet för användaren. Delar av hårdvaran köps som halvfabrikat eller legotillverkas av underleverantörer, medan all slutmontering och paketering görs av Micro Systemation. All utveckling sker i en kontrollerad miljö och med stor hänsyn till kundönskemål. Micro Systemation har etablerat goda kanaler till slutanvändare som förser bolaget med önskvärda förändringar och förbättringar av produkten. Inom det kriminaltekniska området är antalet tillgängliga specifikationer mycket begränsat. Därför ställs mycket höga krav på bolagets utvecklare att självständigt kunna lösa ofta mycket komplexa problem. Unik Reader som sätter standard Både XACT och XRY levereras med en applikation som kan läsa och presentera.xry:s filformat..xry Reader, som inte kräver licens, kan distribueras fritt och gör det möjligt för den som tömmer en telefon att sända materialet vidare till utredare, advokater, åklagare med flera. Samma applikation gör det enkelt att hitta relevant utredningsinformation och skriva prydliga rapporter i ett standardformat som alla kan läsa. Det går även att exportera data till tredje partlösningar för korsreferenser i databaser. Certifiering på helhetsmetod När XACT släpptes i mars 2008 blev det också startskottet för omfattande utbildningar runt om i världen. Produkten är mer avancerad än.xry och fordrar utbildning för att få ut mesta möjliga information. I takt med att efterfrågan på utbildningar ökar har fler lärare certifierats. Idag har bolaget diplomerade lärare i Sverige, England, Affärsmodell med licensförfarande De befintliga kunderna förnyar i stor utsträckning sina licenser vilket bolaget tolkar som att Micro Systemation erbjuder pris- och kvalitetsmässigt konkurrenskraftiga produkter. Vid nyförsäljning köper kunden dels ett hårdvarupaket som innefattar kommunikationsenheten samt en stor mängd kablar som passar till olika mobilmodeller, dels en licens för tolv månaders användning av produkten eller produkterna som säkerställs med en hårdvarunyckel. Som en service erbjuds samtliga be - fintliga kunder möjligheten att kostnadsfritt uppgradera mjukvaran varje gång Micro Systemation lanserar en ny version av programmet. Målsättningen är att leverera fem uppgraderingar per år som synkroniseras för.xry och XACT. Att bolaget kontinuerligt uppdaterar applikationerna utgör en förutsättning för all nyförsäljning men även för att behålla en hög grad av förnyelse av årslicenser. Kunderna uppskattar att kostnaderna är lätta att budgetera och inte beroende av okända parametrar. Micro Systemation å sin sida säkrar inkomster för produkten så länge som den används. Tillkommande produkter, som till exempel SIM id-cloner, säljs enligt samma återkommande licensmodell. I likhet med alla bolagets produkter är en omfattande supportorganisation nyckeln till förnyade licensintäkter. / 9

10 Jürgen Maluche, München: hjälper oss decentralisera verksamheten.xry är de facto standard i Tyskland för tömning och bevissäkring av mobiltelefoner. Först ut att testa och ta till sig systemet var Landeskriminalamt Bayern i en av de största tysk a delstaterna. Sedan dess har så gott som alla lok ala polisdistrikt följt efter. Nu hoppas den tyska polisen att XACT ska bli lika framgångsrikt. Vi har ständigt försökt övertyga de lokala polisstationerna om.xry, säger Jürgen Maluche vid det centrala kriminaltekniska laboratoriet i München. Vi behövde absolut ett verktyg för att kunna hantera de stora volymer som beslagtas idag. Bayern är störst till ytan och också en av de folkrikaste delstaterna i Tyskland med över 12 miljoner invånare. Här har antalet undersökningar av mobiltelefoner fördubblats under en femårsperiod och är nu uppe i drygt om året. Fram till millennieskiftet var vårt labb i München det enda som undersökte mobiltelefoner. Vi var tvungna att decentralisera verksamheten eftersom informationen behövdes omedelbart ute i distrikten. Vi letade också efter en producent som tillverkar och vidareutvecklar ett kraftfullt verktyg som kan möta det växande utbudet av mobiler. Målet har varit att hitta ett verktyg som kan ta fram data ur minst 80 procent av det gängse utbudet. Ytterligare ett krav har varit att det ska gå att exportera data till en databas. På så sätt kan man i större brottutredningar på ett effektivt sätt visa sammanhang och relationer, alltså vem som har haft telefonkontakt med vem. Och allt det här kan och kunde Micro Systemation, konstaterar Jürgen Maluche. LKA Bayern testade.xry från hösten 2004 och ett helt år framåt. Resultaten från.xry jämfördes med andra verktyg, och även manuellt med de data som visades på telefonen, och fick mycket gott betyg. Hela tiden förde man en dialog med Micro Systemation och kom med förbättringsförslag som företaget tog med i utvecklingen av mjukvaran. Tidigare använde våra tekniker ett 50-tal olika verktyg för att få fram data ur mobilerna, med olika gränssnitt och listvisningar. Det var inte så bekvämt och kändes inte helt bra. Med.XRY fick vi ett enhetligt och allt mer lättanvänt system som är forensiskt tillförlitligt. Numera undersöker vi nästan alla mobiltelefonmodeller med.xry, säger Jürgen Maluche. Sparar mycket tid Nu har samtliga 24 distrikt i Bayern utrustats med.xry-system och minst två personer på varje KPI, Kriminalpolizeiinspektion, behärskar tekniken. Standardutredningar görs snabbt på plats och vi har resultatet inom några timmar. Vi vinner också tid genom att slippa skicka något per post eller med kurir. När det behövs kontrollerar vi resultatet en gång till och förevisar det vid behov för domstol. De flesta telefoner är komplicerade, men.xry gör det enkelt att tömma dem. För varje modell finns exakt dokumentation om vilken information vi kan få ut och vilken man inte får fram, hur man går tillväga steg för steg och vilket gränssnitt man helst ska välja. Ingen annan leverantör förser oss heller med så verklighetsnära information i en digital användarmanual. Det bästa är ändå en väldigt bra hot line till företagets tekniker för snabb och bra support, anser Jürgen Maluche. De frågor vi skickar per e- post besvaras alltid direkt. Landeskriminalamt Bayern har hela tiden legat i framkant i det mobilforensiska arbetet. IT-avdelningen var det första tyska kriminaltekniska laboratoriet vars undersökningsmetoder certifierades och då inbegreps naturligtvis också.xry. Från början var vårt mål att läsa all data i en beslagtagen telefon. Tack vare nya XACT kan vi nu automatiskt återskapa även raderad data. Så här långt, efter att ha testat systemet i snart ett år, ser vi framtiden an med tillförsikt. Tio undersökningsavdelningar i Bayern är aktuella som XACT-användare och utbildning sker redan. Vi hoppas förstås att XACT blir lika framgångsrikt som.xry och att vi sedan kan ta samma steg och decentralisera användningen. För de lokala kriminalpoliserna är information från raderade samtalslistor, sms, mms och från mobiltelefoner med betalkort mycket viktig ja, kanske det allra viktigaste för deras fortsatta utredning. 10 / så här tycker kunderna

11 Tommy nordström, stockholm: ett värdefullt stöd i vårt dagliga arbete Vi behandlar nästan alltid beslagtagna mobiltelefoner med en slags förtur. Uppgifter k an behövas snabbt i en förundersökning eller för att konfrontera en person med under ett förhör. Min erfarenhet är att.xry då fungerar oerhört smidigt och sk apar snygga rapporter som utredarna har lätt att använda. Det säger Tommy Nordström vid it-brottsenheten i Norrorts polismästardistrikt utanför Stockholm. Tommy Nordström, som både är kriminal inspektör och utredare, jobbar med it-foren sisk undersökning både av mobiltelefoner och av andra digitala media som till exempel datorer. Enligt honom är alla som jobbar med brottutredningar idag extremt beroende av att få ut information ur beslagtagna tele foner. Det kan handla om till exempel rån eller narkotikabrott där vi är väldigt intresserade av att få ut sms, telefonlistor och telefonboken för att se vem som känner vem eller familjerelaterat våld där det ofta före kommer hot och kränkningar via telefonsamtal, sms eller filmsekvenser. Det är sällan vi upplever att folk raderar material de har i mobilen. Därför är det nästan en regel att man tömmer mobiler i alla slags ärenden. Det är den nya tidens multimediaredskap som innehåller det mesta. Enligt Tommy Nordström ökar antalet beslagtagna mobiler i samband med brottsutredningar stadigt. Under 2008 tömde vi cirka 460 telefoner och det skulle vi inte hinna på den här lilla enheten om vi inte hade haft.xry som förenklar arbetet. Då hade vi i stället behövt anställa mer personal, förklarar han, så det är ett oerhört värdefullt verktyg. I snitt tar det ungefär 45 minuter att tömma en välfylld mobil med.xry. Om det inte finns något stöd för telefonen tar samma procedur en hel dag, och tidigare tog det två dagar..xry stödjer de flesta modeller som vi stöter på, och för den lilla återstoden kan vi ofta hitta någon lösning för att, åtminstone delvis, tömma även dessa med.xry. Där får vi fantastisk hjälp av MSABs support som är rent lysande! Trogen användare Tommy Norström, som är en trogen användare och följt med ända från version 1.0 av.xry, tycker att produktutvecklingen hela tiden legat i takt med behoven. Utvecklarna hos Micro Systemation har aldrig somnat och känt att de har en färdig produkt, utan hela tiden legat i framkant. De är väldigt snabba med att anpassa tekniken till nya modeller, innan de ens blivit populära på marknaden. På så sätt förekommer de ett behov och en bättre produktutveckling än så kan åtminstone inte jag tänka mig. Tommy Nordström har också märkt att användarna uppskattar gränssnittet som är lätt och överskådligt med olika knappfunktioner. Vi brukar skicka bevisfilen direkt till utredaren via vårt intranät eller på cd tillsammans med relevant version av.xry reader som inte kräver någon installation. Utredaren ser på så sätt hela tömningen på samma sätt som jag gör, men skrivskyddad vilket de tycker om. Sedan kan de själva sortera och plocka ut det de vill använda och välja vad de vill printa ut i prydliga rapporter. För säkerhets skull gjorde it-brottsenheten en fältstudie innan man började skicka ut materialet på det här sättet och testade det på en utredare med låg datakompetens. Det gick utmärkt så även den dataokunnige klarar det här lätt. Och med det nya gränssnittet för.xry är det enkelt och nästan omöjligt att misslyckas. / 11

12 Aktier och ägarförhållanden Ak tiek apital Aktiekapitalet i Micro Systemation upp går till kronor fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,20 kronor. Bolaget har två aktieslag, där varje aktie har lika rätt till bolagets tillgångar och vinst men där varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berätti gar till en röst. Antalet aktier av serie A upp går till och av serie B till Micro Systemation-aktien Micro Systemations B-aktie är sedan 1 december 1999 noterad på NGM Equity. En handelspost i Micro Systemation är 200 aktier. Ägarförhåll anden De 25 största ägarna i Micro Systemation AB per den 31 december 2008 i enlighet med den av Euroclear-förda aktieboken framgår av tabellen till höger. Kommande rapporter Kvartalsrapport: 17 april 2009 Halvårsrapport: 21 augusti 2009 Niomånadersrapport: 23 oktober 2009 Bokslutskommuniké: 5 februari 2010 Rapporterna finns tillgängliga på Micro Systemations hemsida, samma dag de publiceras. Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Procentandel Kapital, Andel röster, % Henrik Tjernberg ,9 37,6 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,9 5,2 Avanza Pension Försäkring AB ,0 4,0 Utländska ägare ,1 3,4 Övriga utländska ägare ,8 2,5 Iberia International Holding Ltd ,6 0,4 Ancoria Insurance ,4 0,2 Lannebo fonder ,9 3,3 Swebank Robur fonder ,7 3,1 Hans Ståhlgren ,6 3,1 Thomas Hjelmblad ,5 2,3 Reminum fonder ,3 2,2 Örjan Gatu ,4 1,6 Jan-Olof Backman och bolag ,6 1,0 Swebank Robur Försäkring AB ,1 0,7 Lotta Nord ,8 0,5 Per Dahlström ,6 0,4 Jörgen Edspång ,6 0,4 Leif Bergmark ,6 0,4 Magnus Nilsson ,5 0,3 Erimec Invest AB ,5 0,3 Peter Odelind ,5 0,3 Alexei Tsygankov ,4 0,3 J-Com i Stockholm AB ,4 0,2 Full Fart Framåt AB ,3 0,2 Nils Gustav Åqvist ,3 0,2 Summa 25 ägare ,1 70,9 Övriga ,9 29,1 Totalt Röst per aktie 10 1 Free float aktieutveckling Antal omsatta aktier Kronor Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 5 12 / aktier och ägarförhållanden

13 Ledande befattningshavare ÖRJAN GATU Född: Nuvarande sysselsättning: Utvecklingschef Micro Systemation. Arbetat med utveckling på Micro Systemation sedan Styrelseledamot sedan: Aktieinnehav: B-aktier. JOEL BOLLÖ Född: Ingenjör. Nuvarande sysselsättning: Vd Micro Systemation AB samt dotterbolagen i England och USA. Tidigare: Vd DLX AB (eget bolag), Key Account Manager Netwise AB. Styrelseledamot sedan: Aktieinnehav: B-aktier. henrik tjernberg Född: Nuvarande sysselsättning: Investor Relation-rådgivare. Styrelseordförande sedan Styrelseledamot: Aktieinnehav: A-aktier, B-aktier. JAN KLINGSPOR Född: Civilekonom. Nuvarande sysselsättning: Chef affärsutveckling, E. Öhman J:or AB. Tidigare: Chef Corporate Finance, E. Öhman J:or Fondkommission AB. Arbetat tio år inom Corporate Finance, senast E. Öhman J:or Fondkommission, dessförinnan Kaupthing Bank Sverige. Styrelseledamot sedan: Aktieinnehav: B-aktier, familj samt Kapitalförsäkring Övriga styrelseuppdrag: LifePlan AB (ordförande). Auktoriserad Revisor Jan-Olof Backman Född: Civilingenjör. Nuvarande sysselsättning: Affärsoch koncernutvecklingschef Coor Service Management. Tidigare: Managementkonsult McKinsey & Co samt vd fastighetsbolag. Styrelseledamot sedan: Aktieinnehav: B-aktier, varav privat och via bolag. Övriga styrelseuppdrag: Clavister, Sekab (ordförande), Höga Kusten Flyg (ordförande). Eva Jansa. Född: Trollsta Revisionsbyrå AB. Revisor sedan april ledande befattningshavare / 13

14 Styrelsen och verkställande direktören för Micro Systemation AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2008 Verksamhet Micro Systemation bedriver produktutveckling, produktion, marknadsföring samt försäljning av lösningar inom området kriminalteknik. Micro Systemation grundades Sedan december 1999 är B-aktien i Micro Systemation noterad på NGM Equity:s aktielista. I Juli 1998 lanserade Micro Systemation den egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM kommunikation. I december 2000 aviserades nästa lösning från Micro Systemation: SoftNet. Under 2003 sammanfördes produkterna SoftGSM och SoftNet till en produkt under benämmningen Mobile Communication Suite lanserade bolaget den egenutvecklande produkten SoftGSM XRAY. I samband med att version 2.0 lanserades i augusti 2004 bytte produkten namn till.xry. I november 2006 introducerades.xry 3.0 som innehöll kraftigt förbättrad funktionallitet..xry uppdateras fem gånger per år. I Mars 2008 lanserade Micro Systemation den mycket avancerade XACT som ger möjlighet att återskapa raderad information i mobiltelefo ner. Både.XRY och XACT uppgraderades i februari 2009 till version 4.0. Både.XRY och XACT gör det möjligt för brottsutredande myndigheter att snabbt och rättssäkert avläsa data i mobiltelefoner. På några få minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras..xry är ett effektivt hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produkterna säljs både direkt av bolaget och via partners beroende på var i världen försäljningen sker. Produkterna har levererats i över 45 olika länder och stödjer avläsningar av fler än olika modeller från alla ledande leverantörer. Behovet av att läsa data ur beslagtagna mobil telefoner ökar kontinuerligt. Micro Systema tions produkter fyller där ett stort och betydelsefullt behov. Försäljningen under 2008 har varit god och bolagets organiska tillväxt går enligt plan. Väsentliga händelser under 2008 > I mars lanseras den avancerade produkten XACT som nu gör det möjligt att avläsa även raderad information i mobiltelefoner. > I mars erhåller Micro Systemation AB en strategisk order på tio.xry-system från Saudiarabien. > I mars erhåller Micro Systemation en order från Kanada på fyra Field Version, ordervärde 330 tkr. > Micro Systemation erhåller högsta kreditratingen AAA från Soliditet. > Micro Systemation utses av tidningen Dagens Industri till ett Gasellbolag > Micro Systemation blir listat på Technologi Fast 500 EMEA 2008 där endast bolag som visat kontinuerlig vinst och stark tillväxt under minst fem år i rad återfinns. > Micro Systemation startar egen verksamhet i USA. Väsentliga händelser efter 2008 > Eget bolag är startat i England. > Egen personal är anställd i England. > Första amerikanen anställd i dotterbolaget i USA. > Stor order på tkr från en viktig myndighet i England. > Version 4.0 av både XACT och.xry lanserades i Feburari > En produktsvit av XACT,.XRY och SIM id-cloner bidrar till den starka tillväxten. Övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) Från och med 1 januari 2008 upprättar Micro Systemation AB (publ) sin koncernredovisning i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). Tidigare har Micro Systemations koncernredovisning upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Redovisningsrådet och FAR SRS. I not 2 Övergång till IFRS beskrivs övergången till IFRS och väsentliga effekter mellan tidigare redovisningsprinciper och IFRS. Finansiella instrument Micro Systemation är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av finansiella risker såsom marknads-, likviditets- och kre ditrisker. Marknadsriskerna består i huvudsak av ränterisk och valutarisk. Det är IFRS IFRS ) ) ) ) ) Intäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 1), % Avkastning på eget kapital 2), % Neg Avkastning på totalt kapital 3), % Neg Medelantal anställda 4) ) Justerat eget kapital / Balansomslutning 2) Nettoresultat / Genomsnittligt justerat eget kapital 3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning 4) Från och med 1 januari 2008 tillämpar bolaget IFRS. Jämförelseåret 2007 har omräknats i enlighet med IFRS. Tidigare, som följd av att Micro Systemation inte utgjort en koncern och därmed enligt svensk lagstiftning inte får följa IFRS, har bolaget rapporterat enligt Årsredovisningslagen (Årl) och Rådet för finansiell rapportering RFR 2.1. Upplysningar avseende övergången till IFRS presenteras i not / förvaltningsberättelse

15 Micro Systemations styrelse som är ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker. De ramar som gäller för exponering, hantering och uppföljning av de finansiella riskerna fastställs av styrelsen. I not 4 Finansiell riskhantering och finansiella instrument lämnas en redogörelse av koncernens finansiella risker och riskhantering. Valutarisken utgör den mest betydande finansiella risken medan ränterisk, likviditets- och finansieringsrisk samt kreditrisk kan tillmätas lägre risk. Valutarisken föreligger främst i att koncernens försäljningsintäkter till stor andel är relaterade till främmande valutor och dess rörelsekostnader betalas i huvudsak med svenska kronor. Under 2008 uppgick koncernens exportförsäljning i främmande valutor till cirka 92 procent (95 procent) av den totala försäljningen, dominerande valutor är euro (EUR), brittiska pund (GBP) och amerikanska dollar (USD). Personal Personalförändringarna har skett enligt plan under året. Medelantalet anställda var 28, varav tre kvinnor. Fem av Micro Systemations anställda är födda utanför Norden. Styrelse och vd Micro Systemations styrelse består av fem personer. Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten. Mellan styrelsemötena har styrelsen löpande hållit sig informerad om bolagets utveckling. Styrelsen har en skriftlig arbetsordning samt en arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören. Vid varje möte framläggs information om ekonomi, personal, verksamhet och konkurrens. Styrelsen arbete beskrivs i bolagsstyrningsrapporten som kan laddas ner från Förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ak tien Aktiekapitalet i Micro Systemation uppgår till kronor fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,20 kronor. Bolaget har två aktieslag, där varje aktie har lika rätt till bolagets tillgångar och vinst men där varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Antalet aktier av serie A uppgår till och av serie B till Antalet utestående aktier har inte förändrats under året och samtliga aktier är fullt betalda. Inga aktier är reserverade för överlåtelse enligt optionsavtal eller andra avtal. B-aktien i Micro Systemation är noterad på NGM Equity:s aktielista. En handelspost i Micro Systemation är 200 aktier. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Uthållighet är en utmaning för bolaget. Många myndigheter världen över visar ett stort intresse, men perioden från beslut till inköp av större kvantiteter kan vara mycket lång, speciellt beträffande myndigheter. Micro Systemation måste därför vara förberedd på att många av de större affärerna kan ta lång tid innan de förverkligas. Det finns även en risk för att de rättsväsenden som bolaget vänder sig till inte kan motivera inköpet av.xry. Vissa delar av analysarbetet kan teoretiskt sett göras av den egna organisationen även om det är ett synnerligen ineffektivt och tidsödande arbete. Dessutom finns det tekniska hinder då det hela tiden utkommer nya modeller. Scenariot att brottslingar blir allt smartare och därmed använder sina mobiltelefoner på ett annorlunda sätt är naturligtvis en självklar utveckling. Men som parallell ser vi hur man fortfarande säkrar fingeravtryck på en brottsplats som en av de första åtgärderna. Möjligheten att effektivt kunna avläsa innehållet i en mobiltelefon kommer på ett liknande sätt vara ett av de viktigaste momenten i en brottsutredning. Tidsfaktorn kommer att bli allt viktigare. Att snabbt kunna avläsa en telefon vid till exempel en husrannsakan är en resultatkritisk åtgärd. Bolagets produktportfölj baseras på kontinuerlig produktutveckling. Förmågan att rekrytera och behålla kvalificerad nyckelpersonal utgör en avgörande förutsättning för Micro Systemations fortsatta framgång. Framtida utveckling Utvecklingen ska följa marknadens behov och på ett konkurrenskraftigt och för bolaget lönsamt sätt förbättra arbetet för bolagets målgrupp. Försl ag till disposition av bolagets resultat Moderföretaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr) Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas i ny räkning överföres Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdelningen enligt ABL 18 k ap 4 Baserat på bolagets starka finansiella ställning, goda resultat och starka kassa finner styrelsen i bolaget att den föreslagna utdelningen inte medför någon väsentlig begränsning av bolagets förmåga att göra eventuella nödvändiga investeringar eller att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Föreslagen utdelning har heller ingen väsentlig påverkan på för bolaget viktiga nyckeltal. Styrelsen finner vidare att den föreslagna utdelningen följer ramarna för fastställd utdelningspolicy. Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor där ej annat anges. / 15

16 ekonomisk redovisning RESULTATRÄKNINGAR tkr Not KONCERNEN Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Förändring varulager Handelsvaror Övriga externa kostnader 6,7, Personalkostnader 9, Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Årets resultat hänförligt till: Minoritetsintressen Innehavare av andelar i moderföretaget tkr Not MODERBOLAGET Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Förändring varulager Handelsvaror Övriga externa kostnader 6,7, Personalkostnader 9, Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie (före och efter utspädning), kr 15 0,98 1,32 Antal utestående antal aktier (före och efter utspädning) Genomsnittligt antal utestående aktier (före och efter utspädning / ekonomisk redovisning

17 balansräkningar tkr Not KONCERNEN TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Färdiga varor och handelsvaror Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Räntefond Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv 4 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Långfristiga skulder Uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder 205 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPIT AL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Eventualförpliktelser Inga Inga tkr Not moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar 17 6 Andelar i koncernföretag 6 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Räntefond Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 205 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPIT AL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga / 17

18 Förändringar i eget kapital tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Hänförligt till moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Summa eget kapital KONCERNEN Ingående balans per 1 januari Periodens intäkter och kostnader redovisade direkt mot eget kapital Årets resultat Summa intäkter och kostnader för perioden Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Omräkningsdifferenser Periodens intäkter och kostnader redovisade direkt mot eget kapital Årets resultat Summa intäkter och kostnader för perioden Utdelningar Utgående balans per 31 december Bundet eget kapital tkr Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst eller förlust Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital moderbolaget Ingående balans per 1 januari Årets resultat Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Årets resultat Utdelningar Utgående balans per 31 december / ekonomisk redovisning

19 k assaflödesanalys tkr Not KONCERNEN Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning( ) av varulager Minskning(+)/ökning( ) av kortfristiga fordringar Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Förvärv av fondandelar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut tkr Not Moderbolaget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning( ) av varulager Minskning(+)/ökning( ) av kortfristiga fordringar Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 6 Förvärv av inventarier Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Förvärv av fondandelar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut / 19

20 noter Not 1 Allmän information Micro Systemation AB (publ) med organisationsnummer är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Solna. Adressen till huvudkontoret är box 3053, Solna (besöksadress Råsundavägen 1). Företagets och dess dotterföretags ( koncernen ) bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området kriminalteknik. Micro Systemations B-aktie är noterad på NGM Equity. Information om aktien och ägare framgår på sidan 12. Not 2 Väsentliga redovisningsprinciper Koncernredovisningen för Micro Systemation har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som gäller för perioder som börjar den 1 januari 2008 eller senare. Vidare tillämpar koncernen även Rådet för finansiell rapporterings rekommen - dation RFR 1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen. I koncernredovisningen har värdering av poster skett till anskaffningsvärde, utom då det gäller vissa finansiella instrument värderade till verkligt värde och till upplupet anskaffningsvärde. Nedan beskrivs de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats. IFRS tillämpas för första gången Från och med 1 januari 2008 upprättar Micro Systemation AB ( MSAB ) sin koncernredovisning i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna årsredovisning är den första finansiella rapport som MSAB upprättar enligt IFRS. Tidigare, som följd av att Micro Systemation inte utgjort en koncern och därmed enligt svensk lagstiftning inte får följa IFRS, har bolaget rapporterat enligt Årsredovisningslagen (Årl) och Rådet för finansiell rapportering RFR 2.1. Detta innebär att bolagets tidigare tillämpade redovisningsprinciper så långt möjligt inom ramen för svensk lagstiftning överensstämmer med IFRS varför inte några väsentliga skillnader identifierats mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS. Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett bolag tillämpar samtliga IFRS standards retroaktivt vid fastställande av öppningsbalansen enligt IFRS. Övergången till IFRS har inte medfört någon väsentlig påverkan på Micro Systemations historiska räkenskaper. Övergången till IFRS kan dock komma att påverka den framtida redovisningen avseende internt upparbetade immateriella tillgångar (utgifter för utveckling). Enligt IFRS ska, om vissa kriterier är uppfyllda, utgifter för utveckling aktiveras och redovisas som en immateriell tillgång. Enligt Micro Systemations nuvarande principer kostnadsförs samtliga utgifter för utveckling löpande. Övergången till IFRS påverkar också Micro Systemations redovisning av finansiella instrument. Enligt IFRS ska finansiella instrument redovisas till verkligt värde. Under 2007 har Micro inte innehaft några derivatinstrument. Micro Systemation innehar andelar i en räntefond vilken redovisas till verkligt värde med värdeförändringar över resultaträkningen. Räntefonden förvärvades i slutet av Per förelåg det ingen skillnad mellan räntefondens bokförda värde och dess verkliga värde. Vidare har utformningen av tilläggsupplysningarna i årsredovisningen ökat till följd av införandet av IFRS. Inga väsentliga skillnader föreligger mellan kassaflödesanalysen som upprättas enligt tidigare redovisningsprinciper och kassaflödesanalysen enligt IFRS. Nya och ändrade IFRS-standarder och tolkningar Följande ändrade standarder och nya tolkningar har trätt i kraft 2008: Standard/tolkning Ändringar i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering och IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar (Omklassificering av finansiella tillgångar) IFRIC 11 IFRS 2 Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna IFRIC 12 Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster* IFRIC 14 IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderings krav och samspelet dem emellan *Ännu ej godkända för tillämpning inom EU. Dessa ändringar och nya tolkningar har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella rapporter 2008 Nya och ändrade s,tandarder och tolkningar som ännu ej trätt ikraft International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut följande nya standarder vilka ännu ej trätt i kraft: Standard Ändring i IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och värdering (inbäddade derivat vid omklassificering)* IFRS 8 Rörelsesegment Improvements to IFRSs 2008 Ändring i IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar Ändring i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Ändring i IAS 23 Lånekostnader Ska tillämpas för räkenskapsår som börjar Räkenskapsår som slutar 30 juni 2009 eller senare 1 januari 2009 eller senare 1 januari 2009 eller senare 1 januari 2009 eller senare 1 januari 2009 eller senare 1 januari 2009 eller senare Ändring i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering 1 januari 2009 eller senare Ändring i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas (Anskaffningsvärdet för ett dotterföretag i moderföretagets separata finansiella rapporter första gången IFRS tillämpas) 1 januari 2009 eller senare Ändring i IFRS 7 Finansiella Instrument: Upplysningar* 1 januari 2009 eller senare Ändring i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas (Omdisponerad version)* 1 juli 2009 eller senare Ändring i IFRS 3 Rörelseförvärv* 1 juli 2009 eller senare Ändring i IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter* 1 juli 2009 eller senare Ändringar i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering* 1 juli 2009 eller senare *Ännu ej godkända för tillämpning inom EU. International FinanciaI Reporting Interpretations Committee (IFRIC) har publicerat nedanstående nya tolkningar vilka ännu ej trätt ikraft: Tolkning Ändring i IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat* IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet* IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation* IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners* IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers* *Ännu ej godkända för tillämpning inom EU. Ska tillämpas för räkenskapsår som börjar Räkenskapsår som slutar 30 juni 2009 eller senare 1 juli 2008 eller senare 1 januari 2009 eller senare 1 oktober 2008 eller senare 1 juli 2009 eller senare 1 juli 2009 eller senare Ovanstående nya och ändrade standarder och tolkningar har ännu ej tillämpats. Ändringen i IAS 1 kommer att medföra förändrade uppställningsformer i koncernens finansiella rapporter. Företagsledningen bedömer att övriga nya och ändrade standarder och tolkningar inte kommer att få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter den period de tillämpas för första gången. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Micro Systemation AB och de före tag över vilka moderföretaget har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma strategierna för en ekonomisk verksamhet i syfte att erhålla ekonomiska fördelar och uppfylls i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 procent av rösterna. Bestämmande inflytande kan även utövas på annat sätt än genom aktieägande. Resultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året ingår i koncernens resultaträkning från och med respektive till och med det datum då transaktionen ägde rum, det vill säga när bestämmande inflytande upphör. I de fall dotterföretagens tillämpade redovisningsprinciper avviker från koncernens, justeras dotterföretagens redovisning för att denna ska följa samma principer som tillämpas av övriga koncernföretag. 20 / noter

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Niomånadersrapport 2004 Publiceras 2004-10-28

Niomånadersrapport 2004 Publiceras 2004-10-28 Niomånadersrapport 2004 Publiceras 2004-10-28 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 3.169 tkr Resultatet efter finansiella poster var -4 527 tkr Bolaget har erhållit order från NIST i USA Bolagets

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Kvartalsrapport Q1 2005 Publiceras 2005-04-21.XRY stödjer idag 146 telefonmodeller från 7 ledande mobiltelefontillverkare Det globala intresset för.xry fortsätter att öka Nettoomsättningen ökade med 74%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaderssrapport 2005 Publiceras 2005-10-21.XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över Fler länder väljer XRY som standard Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period

Läs mer

Bra start på 2009 med en försäljningstillväxt på 43 procent under kvartalet

Bra start på 2009 med en försäljningstillväxt på 43 procent under kvartalet Delårsrapport Q1 2009-01-01-2009-03-31 Publiceras 2009-04-17 (NGM: MSAB B) Contact: Joel Bollö, CEO joel.bollo@msab.com Telefon växel: 08 7390270 Bra start på 2009 med en försäljningstillväxt på 43 procent

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Halvårsrapport 2006 Publiceras 2006-08-25 (NGM: MSAB B) Resultatet efter finansiella poster var 4.245 tkr (9 ) Nettoomsättningen uppgick till 11.432 tkr (5.451) Nettoomsättningen ökade med 111% jämfört

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Halvårsrapport 2004 Publiceras 2004-08-31

Halvårsrapport 2004 Publiceras 2004-08-31 Halvårsrapport 2004 Publiceras 2004-08-31 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2.4 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 1,9 Mkr Bolaget har anställt säljansvariga för Tyskland och Frankrike

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Kvartalsrapport Q1 2006 Publiceras 2006-04-21 Order på Mobile Suite till DWP i England värd 648 tkr Två nya produkter har lanserats SIM-id Cloner samt HeXRY Förnyelsegraden av årslicenser har varit 96%

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Stark avslutning på året trots ett tufft marknadsklimat Micro Systemation redovisar en försäljningstillväxt på 28 % för helåret.

Stark avslutning på året trots ett tufft marknadsklimat Micro Systemation redovisar en försäljningstillväxt på 28 % för helåret. Org.nr 556244-3050 (NGM: MSAB B) Bokslutskommuniké 2008-01-01- - 2008-12-31 Publiceras 2009-02-06 Stark avslutning på året trots ett tufft marknadsklimat Micro Systemation redovisar en försäljningstillväxt

Läs mer

VD kommenterar utvecklingen:

VD kommenterar utvecklingen: Kvartalsrapport Q1 2007 Publiceras 2007-04-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11,96 Mkr (5,12) Resultatet efter finansiella poster var 6,00 Mkr (1,94) Resultat per aktie 0,34

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004-01-01 2004-12-31

Bokslutskommuniké 2004-01-01 2004-12-31 Bokslutskommuniké 2004-01-01 2004-12-31 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5,4 Mkr (7,43) Resultatet efter finansiella poster var -6,21 Mkr (-0,6) Nyemission genomförts Marknadssatsning på XRY

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org.nr (NGM: MSAB B) Halvårsrapport Publiceras

Org.nr (NGM: MSAB B) Halvårsrapport Publiceras Org.nr 556244-3050 (NGM: MSAB B) Halvårsrapport 2008-01-01- - 2008-06-30 Publiceras 2008-08-22 Halvåret: Nettoomsättningen ökade med 30 % till 27.2 Mkr (20.8). Rörelseresultat före skatt ökade till 9.3

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Org.nr (NGM: MSAB B) Niomånadersrapport Publiceras

Org.nr (NGM: MSAB B) Niomånadersrapport Publiceras Org.nr 556244-3050 (NGM: MSAB B) Niomånadersrapport 2008-01-01- - 2008-09-30 Publiceras 2008-10-24 Perioden: Nettoomsättningen ökade med 27 % till 40.6 Mkr (31.8). Rörelseresultat före skatt ökade till

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005-01-01 2005-12-31

Bokslutskommuniké 2005-01-01 2005-12-31 Bokslutskommuniké 2005-01-01 2005-12-31 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 12,9 Mkr (5,4) Resultatet efter finansiella poster var 1,17 Mkr (-6,16) Bolaget har sålt och levererat över 280 XRY

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 020101-021231

Bokslutskommuniké 020101-021231 Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer