Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 med årsredovisning

2 Kort om är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där både människor och samhälle utvecklas. Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet Vi ger medlemmarna information, rådgivning och stöd i kontakten med hyresvärden Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar besluts fattare för att förbättra villkoren för hyresgäster Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende medlemmar! De flesta medlemmarna värvas via s medlemsrekryterare som knackar dörr runt om i landets bostadsområden Projektgrupp: Stina Touma, Peter Forsman, Kristina Holmgren och Stig Josefsson Grafisk produktion: Anna Gunneström/Bild & Bokstav Fotografer: Peter Forsman, Jerry Malmberg, Klara Eriksson, Johan Klintberger, Eva Sten, Emelie Asplund, Martin Lindeborg, Eva Dahlin, Annakari Berglund, Pär Häljestam

3 Utmaningar och framtidsspaningar Under hösten 2014 besökte jag alla regioner i. Från norr till söder har jag fått höra om både utmaningar och framtidsspaningar. Alla berättelser jag har tagit del av på min rundresa i Sverige visar att är väl rustat för framtiden. Det som blir avgörande är att vi är nyfikna och vågar göra viktiga prioriteringar i vårt framtidsarbete. Vi är en organisation som betyder mycket idag, men i framtiden behöver vi betyda mer för ännu fler. På många sätt har under 2014 tagit stora kliv för att utvecklas till en modern folkrörelse. Vi har tydligt uppsatta mål. Vi har utvecklat vår rådgivning och medlemsservice. Vi har också inlett ett arbete med att skriva nästa kapitel i berättelsen om och varför vi finns till och vad vi betyder för människor och samhälle. Detta arbete kallar vi för framtidsbyrån och där medverkar både förtroendevalda och anställda. Hyresförhandlingarna blev framgångsrika när det gäller 2014 års hyror. De överenskommelser som träffades blev lägre än föregående år vilket resulterade i de lägsta hyreshöjningarna, i genomsnitt, sedan Vi har bedrivit ett framgångsrikt opinionsbildningsarbete, inte minst inför valet i september Vårt mål var att få upp bostadsfrågan på den politiska dagordningen och det lyckades vi med. De politiska partierna övertrumfade varandra i löften om bostadsbyggande. Nu är s utmaning att förmå politikerna att göra verklighet av sina bostadspolitiska löften. Nästan oavsett var man kommer i landet är ombyggnationer i fokus. En rapport som Boverket publicerade 2014 visar att 25 procent av hyresgästerna tvingas flytta på grund av hyresökningar när väl renoveringen är klar. Så ska det naturligtvis inte vara. Vi fortsätter att driva på för ökat inflytande för de boende och arbeta för att hyrorna inte rusar i höjden efter en ombyggnation. Vi är många som arbetar sida vid sida, förtroendevalda, aktiva medlemmar och anställda. Tillsammans är vi starka och kan åstadkomma förändring. Marie Linder, förbundsordförande 3

4 Från året som gått Hyresgästseger i Norrköping Hageby gick segrande ur en strid om de retroaktiva hyrorna i Hageby i Norrköping. Cirka 30 hyresgäster slapp betala sammanlagt kronor plus ränta. Dessutom gick fastighetsägaren med på att åtgärda det eftersatta underhållet. hade drivit ärendet i två omgångar sedan I och med att fastighetsägaren Subnova backade slapp hyresgästerna att betala kronor vardera plus ränta. Efter 14 år lämnade Barbro Engman över ordförandeskapet till Marie Linder. Studenter startar ny lokal hyresgästförening Helsingborg En lokal hyresgästförening med bara studenter har startats i Helsingborg. Det är några från studentlägenheterna på Lägervägen som gått samman för ett bättre studentboende. Uppgiften för föreningen är i första hand att inleda en dialog med hyresvärden och gå igenom vilka behov som finns, samt att utbilda de nya styrelsemedlemmarna. Vi inriktar oss på att förbättra vårt närområde och belysa studentbostadsfrågan, säger Saffran Rohm, ordförande i lokala hyresgästföreningen Vattentornet. Digital förbundsstämma valde ny ordförande Visby Den juni 2014 hölls s förbundsstämma i Visby med 150 ombud från hela landet på plats. Förutom att diskutera framtidsfrågor och motioner var den stora händelsen valet av ny förbundsordförande och förbundsstyrelse. Arbetsformen på förbundsstämman var den så kallade rundabordsmetoden där ombuden satt i grupper om sex personer vid varje bord, med en bordsansvarig samtalsledare som ledde samtalet. En nyhet på förbunds- Det är klart att man engagerar sig när det behövs. Tycker studenterna Emelie Nilsson, Maria Åkerö och Saffran Rohm i Helsingborg. 4

5 LH Regnbågen, lokal hyresgästförening i Europas första HBTQboende, fanns med på Pride och hade med sig en kristallkrona, som satte lite extra glans på tältet. stämman var att den var helt digital, det vill säga att alla handlingar fanns tillgängliga via systemet easymeet där de 150 ombuden hade en egen läsplatta där alla handlingar fanns samlade med motioner och förbundsstyrelsens svar. Läsplattorna användes också för att göra yrkanden och vid själva röstningen. Stoppade planer på utförsäljning Burlöv Kommunfullmäktige i Burlöv i Skåne har beslutat att det inte ska bli någon utredning om förutsättningarna för en utförsäljning av Burlövs Bostäder. hade inför kommunfullmäktigemötet i juni 2014 skickat ut information till alla föreningsmedlemmar i kommunen. En av uppmaningarna för att protestera mot planerna på utförsäljning var att komma till kommunhuset i Burlöv innan fullmäktigesammanträdet och det gjorde över 100 personer. Det är väldigt roligt att så många kom! Att vi lyckades stoppa planerna på utförsäljning av Burlövs Bostäder visar tydligt att det lönar sig att vara många som kämpar tillsammans, säger Kenneth Brunhoff, bostadspolitisk talesperson i Burlöv/Lomma/Staffanstorp. på plats under Pride Stockholm region Stockholm fanns på plats i Pride Park, på Östermalms IP i Stockholm, under Prideveckan i augusti Under premiärkvällen var det stort tryck i tältet hela kvällen. Alla frågesportsblad gick åt och många skrev vykort till politikerna, med uppmaningen att gå från ord till handling vad gäller bostadsbristen. Där fanns också ett litet bostadsområde med regnbågshyreshus, som besökarna målat och limmat ihop. Uppgörelse klar för Pennygången Göteborg Efter en drygt två år lång process kom och Stena Fastigheter i oktober 2014 överens om vilken hyra som ska gälla efter renoveringen på Pennygången i Göteborg. Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 720 kronor per månad vilket motsvarar knappt 14 procent jämfört med dagens hyra. Det kan jämföras med de hyreshöjningar på cirka 60 procent som aviserades när de ursprungliga renoveringsplanerna först presenterades för drygt två år sedan. Den renovering som genomförs på Pennygången är betydligt mindre omfattande än den totalombyggnad som först aviserades. Uppgörelsen på Pennygången är en klar framgång för hyresgästerna. 5

6 84 procent* tycker att bostadsfrågan är politikernas ansvar (76 procent 2013) * Enligt en SIFO-undersökning. 6

7 Från ord till handling Under 2013 startade en stor satsning på opinionsbildning. Satsningen pågick under hela 2014 och kommer att fortsätta även under Syftet med satsningen är att sätta bostadsfrågan i fokus hos allmänheten, och därmed skapa ett tryck på politiker att agera. Politikerna pratar om att de vill lösa bostadsfrågan. Vi vill att de ska gå från ord till handling och visa hur det ska gå till. Därför gav vi människor möjlighet att sätta press på politikerna genom att använda politikernas egna ord. På vår sajt flerhem.nu samlade vi aktiviteter och enkla verktyg för att kunna påverka politiker i bostadsfrågan. Kampanjen #flerhem fick hög spridning i sociala medier och resulterade i inlägg på Twitter, Instagram och Facebook. Total räckvidd blev 2,8 miljoner med ett genomsnitt på per dag. När bjöd in bostadsminister Stefan Atterfall att flyga luftballong tillsammans med Barbro Engman fick vi unika klick på flerhem.nu. Ett av målen under 2014 var att majoriteten av partierna skulle plocka upp ett eller flera av våra förslag till en ny bostadspolitik, både på nationell och kommunal nivå. Riksdagspartierna satte mål för bostadsbyggandet som låg i samma nivå som våra förslag. När bostadsbristen framstod som en allt viktigare fråga under valrörelsen så höjde ett av partierna sitt mål för bostadsbyggandet inlägg sociala medier Det finns ett skriande behov av bostäder runt om i landet och det är på tiden att regeringen gör en tydlig markering om vikten av att det byggs mer, sa Marie Linder, förbundsordförande för vid ett seminarium om bostadsbyggandet i Almedalen arrangerat av. 2,8 miljoner räckvidd #flerhem Jane Carlsson och Emelie Wulfstrand från säger TJOHOO på Våghustorget i Örebro till politikernas löften om byggandet av fler hyresrätter, och uppmanar dem att gå från ord till handling. 7

8 Succé för lokala program En stor del av bostadspolitiken bestäms på kommunal nivå. Genom att formulera lokala bostadspolitiska program med tydliga förslag anpassade till varje kommuns villkor ville vi sätta tryck på politiker över hela landet. I hela 206 kommuner arbetade man med att ta fram lokala bostadspolitiska program. 193 föreningar var involverade i arbetet. De vanligaste frågorna handlade om bostadsbristen, upprustning/renovering, rimliga nivåer på kommunala taxor och avgifter och om vinstuttag i allmännyttan. I varje lokalt bostadspolitiskt program sammanfattades kort: Kommunens bostadspolitiska utmaningar, t ex bostadsbrist, renoveringar eller hyresnivåer. Eller kanske något helt annat. Tre åtgärdsförslag. Vad behöver göras för att få en bättre boendesituation i kommunen? Argument för förslagen. Några punkter som sammanfattar hur förslagen kopplas till jobb, tillväxt, välfärd och möjligheten för unga att flytta hemifrån. Det har tagits fram över 200 lokala bostadspolitiska program över hela landet. Bostadspolitik i Göteborg Sju föreningar som tidigare jobbat åt varsitt håll skrev ett gemensamt bostadspolitiskt program och ur det föddes gemensamma aktiviteter under en hel vecka på stan med inbjudna politiker och intres- santa möten med 100-tals förbipasserande. Runt 50 förtroendevalda från hela Göteborg deltog och gjorde arrangemanget till en succé. Martina Enghardt, ledamot i regionstyrelsen i Västra Sverige, deltog i aktiviteterna i Göteborg. 8

9 Förutom 15 recept innehåller Hemlagat för alla annan god läsning. Recept för samtal Vi vill att fler ska kunna laga sin egen mat på sin egen spis, och äta den vid sitt eget matbord eller i sin egen soffa framför teven. Att lyfta bostadsfrågan och få politikernas uppmärksamhet kan göras på många olika sätt. Vi använde vår egen kokbok Hemlagat för alla! för att få igång samtalet med lokala politiker på ett lättsamt sätt. I boken varvas goda recept kryddade med våra bostadspolitiska förslag. Men där finns också brev skrivna av människor runt om i Sverige, som handlar om hur de påverkas av bostadskrisen. Breven är ställda till lokalpolitiker och hämtade från vår site flerhem.nu Hemlagat i Boxholm region Sydost var under senhösten och vintern 2014 ute på turné för att uppvakta politiker i regionen. I Boxholm träffade vi Britt-Marie Johansson, kommunalråd och Stig Adolfsson, kommunfullmäktiges ordförande. De uppskattade vår fina kokbok. Kokboken som samtalsöppnare har över huvud taget fungerat väldigt bra och fallit i god jord hos politikerna som uppskattat vårt initiativ. Björn Johansson, regionordförande i region Sydost (t.v.) träffar politiker i Boxholm. 9

10 Långsiktiga mål Agenda 2016 har två övergripande mål för all verksamhet: Bättre boende för hyresgästerna och Utökad medlemsnytta. För att kunna förverkliga våra mål arbetar vi utifrån Agenda 2016, ett långsiktigt dokument där vi har samlat vår vision, våra övergripande mål och våra lite mer konkreta sju verksamhetsmål. Agenda 2016 hjälper oss att planera och följa upp verksamheten för att uppnå bästa möjliga resultat. Här presenteras en sammanfattning av arbetet med verksamhetsmålen i Agenda 2016 under året. 1. Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer. har under året arbetat med politisk påverkan och opinionsbildning för rättvisa villkor för hyresrätten. Vi har bidragit med vårt kunnande till regeringens bostadsbeskattningskommitté, och kan visa på en ekonomisk obalans mellan hyresrätt och bostadsrätt. Boendekostnaden i en nybyggd hyresrätt blir kronor högre i månaden, än i äganderätt till följd av skattesystemet, visar våra beräkningar. De orättvisa villkoren för hyresrätten fortsätter vi att uppmärksamma politikerna på. 2. Hyrorna ska uppgå till max 25 procent av disponibel inkomst och öka med max konsumentprisindex, KPI. Under 2014 var genomsnittshyran lägre än en fjärdedel av den genomsnittliga disponibla inkomsten, och den låga nivån har vi kämpat hårt för med vårt förhandlingsarbete. Däremot är vi inte nöjda med att hyreshöjningen under 2014 låg över den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället, vi tycker inte att hyrorna ska öka mer än andra kostnader i samhället Ökat inflytande över boendet. mäter regelbundet hur nöjda våra medlemmar är med möjligheten till inflytande över sitt boende. Det kan handla om att påverka val av köksluckor, miljön i trappuppgång eller tvättstugan. Vår senaste Sifomätning visar att en tredjedel av medlemmarna är nöjda med sin möjlighet att påverka både när det gäller den egna bostaden och den gemensamma boendemiljön nya hyresrätter. Äntligen ser vi att bostadsbyggandet börjar komma igång. En prognos som gjordes av Boverket under 2014 beräknade att hyresrätter skulle färdigställas under året. Men bostadsbyggandet ligger fortfarande på alldeles för låg nivå tycker. Fler hyresrätter behövs, speciellt hyresrätter till rimliga hyror. 6. Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar. Vårt mål är att 8 av 10 medlemmar tycker att tillhandahåller tjänster som medlemmen har nytta av, och det målet närmar vi oss. Vår senaste Sifomätning visar att 74 procent upplever att tillhandahåller tjänster som medlemmen har nytta av, vilket är en ökning från föregående mätning. 7. Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar. För är det särskilt viktigt att vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar. Varje dag svarar våra anställda på hundratals samtal från våra medlemmar kring hyresförhandlingar, ger rådgivning och juridisk hjälp samt mycket annat. Vi mäter regelbundet hur våra medlemmar upplever servicen med oss när de ringer, mejlar eller besöker vår webbsida. Därför är vi särskilt glada över de fina betyg vi får av medlemmarna när det gäller kunskap och bemötande när de kontaktar vårt medlemsregister. Hem & Hyra Under 2014 slog vår medlemstidning Hem & Hyra läsarrekord. I slutet av året lästes varje nummer av Hem & Hyra av hela läsare. Det är en ökning med jämfört med motsvarande period året innan. Hem & Hyra är också en tidning som ofta citeras i andra medier. Antal mätta citat under 2014 ökade med 16 procent. Många väljer att gå in på Hem & Hyras webbsida hade hemhyra.se unika besökare, vilket är en ökning med 61 procent jämfört med året innan. 10

11 Fokusområden 2014 För att vi i ska kunna nå våra mål i Agenda 2016 behöver organisationen varje år ta ställning till vilka frågor och vilken verksamhet som måste prioriteras. I den årliga verksamhetsplanen fastställer därför förbundsstyrelsen ett antal fokusområden som bidrar till en mer fokuserad styrning. Våra fokusområden 2014 var: 1. Förbättra vår opinionsbildning Här har vi jobbat stenhårt under 2014 som också var ett valår. Tillsammans träffade vi tusentals politiker och genomförde hundratals offentliga bostadspolitiska aktiviteter med syftet att skapa opinion för våra frågor. Ett resultat av vårt arbete är att allt fler bland allmänheten anser att tillgången på bostäder i grunden är ett ansvar för beslutande politiker. 2. Förbättra kommunikation om resultat Vi vet att kännedomen om är hög bland allmänheten, däremot är det inte lika många som vet vad vi faktiskt gör. Därför har vi under 2014 arbetat med att bli bättre på att kommunicera våra resultat och berätta om allt vi faktiskt lyckas uppnå. 3. Öka antalet aktiva medlemmar och förtroendevalda Förbundsstyrelsen valde det här fokusområdet för att fler aktiva medlemmar och förtroendevalda är en förutsättning för att klara våra prioriteringar. Vi lyckades inte nå den målnivå vi hade för 2014, men vi fortsätter arbetet med att få fler medlemmar att vilja engagera sig. Många aktiva medlemmar och förtroendevalda gör oss starkare men också mer synliga och närvarande som organisation. Vi jobbar ihop för ett bättre boende Vi är många inom som jobbar för bättre boende och utökad medlemsnytta. Vi är ungefär medlemmar, förtroendevalda och 840 anställda. För att verkligen ta vara på varandras styrkor och kompetens så försöker vi att jobba tillsammans. Ett sätt att jobba gemensamt är genom RIBB. Med hjälp av RIBB rättslig inventering av befintlig bebyggelse sätter tryck på försumliga hyresvärdar. Det är en arbetsmetod för att få hyresvärdar att ta itu med problem i bostadsområdet. RIBB genomförs av s personal från olika enheter som samarbetar med varandra och s förtroendevalda i området. Juridik, förhandling, lokalt utvecklingsarbete, kommunikation och medlemsrekrytering kan ingå. I Malmö på Eriksfälts- och Fosiegatan där man har arbetat med RIBB-metoden har det lett fram till att bland annat mögelproblem i badrummen blivit åtgärdade, nya lås installerats och att lekplatserna rustats upp. När förtroendevalda och anställda jobbar tillsammans når vi lättare resultat! Mycket har varit eftersatt i vårt bostadsområde. Men sedan RIBB startade har mycket blivit åtgärdat säger Gunilla Holmkvist, som är ordförande för lokala hyresgästföreningen Kronhjorten, här tillsammans med Sten Lundström som är chef för lokalt utvecklingsarbete på i södra Skåne. Mögelproblem i badrummen åtgärdade Lekplatserna upprustade Nya lås installerade 11

12 Hyresförhandlingarna 2014 Hyreshöjning på 1,64 procent Hyresförhandlingarna mellan och fastighetsägarna är ett tidskrävande arbete års förhandlingar inleddes hösten 2013 och avslutades våren förhandlar hyran åt alla hyresgäster som omfattas av förhandlingsordning, inte bara våra medlemmar. Det betyder att vi förhandlar hyran åt cirka 90 procent av de 1,5 miljoner hyresrätter som finns. För 2014 blev den genomsnittliga hyreshöjningen 1,64 procent, vilket betyder en ökning på cirka 15 kronor per kvadratmeter och år. Det är inte någon större skillnad mellan hyresrätter som är privatägda och hyresrätter i allmännyttan. Jämförelse av hyran och KPI har som mål att hyran inte ska höjas mer än den allmänna kostnadsutvecklingen, även kallat KPI. Hyreshöjningen för 2014 låg på 1,64 procent, och KPI under 2014 låg på -0,2 procent. Det betyder att kostnadsökningen för hyran är högre än för andra varor och tjänster i samhället. Jämförelser mellan hyresutvecklingen och KPI behöver göras över flera år för att vara meningsfull. I diagrammet nedan redovisas de förhandlade hyrorna med medelvärdet för KPI. Sedan 2000 har KPI stigit med 20,1 procent medan hyrorna i de årliga hyresförhandlingarna under samma period stigit med 27,68 procent. Vad beror hyreshöjningen på? För att ta reda på vad hyreshöjningen egentligen beror på skickas det varje år ut en enkät till samtliga förhandlare. Förhandlaren ombeds då uppskatta hur stor del av årets hyreshöjning som berott på avgiftshöjningar, underhåll, övrigt, borgensavgift och avkastning för det kommunala bostadsbolaget på orten. För 2014, precis som för de tre senaste åren, har underhållskostnader varit den största orsaken till hyreshöjningar. Procent Hyresförändringar i de årliga hyresförhandlingarna och KPI Första webbsända förhandlingsupptakten Den 17 september hölls för första gången en förhandlingsupptakt i form av en webbsändning, där s förtroendevalda och anställda i hela landet med uppdrag i förhandlingsdelegationer var inbjudna att delta. I en studio på förbundskontoret fanns förbundsordförande Marie Linder samt Pär Svanberg och Erik Elmgren, nationellt ansvariga för förhandlingsverksamheten. De redogjorde för förhandlingsriktlinjerna och svarade på frågor inför 2015 års hyresförhandlingar som omfattar totalt 1,5 miljoner hyreslägenheter. Utgångspunkten för förhandlingarna är en plattform Upp till bevis. Den innebär att hyresgästerna kräver att värdarna belägger sina behov av hyreshöjningar, att de redovisar utfallet av tidigare förhandlingsöverenskommelser, samt att kommunerna låter resurserna stanna i företagen. 12

13 Hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag 2014 Med större privatägda bostadsföretag menas bostadsföretag med fler än 200 bostäder eller ett antal mindre bostadsföretag som tillsammans äger fler än 200 bostäder och representeras av Fastighetsägarföreningen (FÄF) vid förhandlingar. Bostadsföretag /motpart Region Norrland Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % SKEBO Skellefteå 937 2,70 1,62 Mitthem AB Sundsvall 978 2,85 1,60 Östersundshem AB Östersund 839 2,00 1,50 Pitebo AB Piteå 912 2,80 1,95 Övikshem AB Örnsköldsvik 989 2,80 1,87 FÄF MittNord Luleå 903 3,20 1,50 Kirunabostäder Kiruna 892 3,60 1,45 FÄF MittNord Piteå 891 2,80 1,4-1,7 Bodenbo Boden 808 4,20 1,87 Topbostäder AB Gällivare 893 3,60 1,49 FÄF Mittnord Skellefteå 878 2,80 1,80 Timråbo AB Timrå ,85 1,25 Härnösandshus AB Härnösand 913 2,68 1,42 FÄF Örnsköldsvik Örnsköldsvik ,80 1,87 Krokombostäder Krokom 898 3,75 1,53 Sollatum Hus&Hem Sollefteå 912 2,69 1,29 Din Bostad Sundsvall 920 4,50 0,90 Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur 813 3,00 1,77 Fastighets AB RAWI Piteå 882 2,80 1,70 Kalixbo Kalix 857 3,97 2,00 ÅFA Ånge 824 2,00 1,66 Vilhelminabostäder Vilhelmina 827 2,90 1,87 Wiksténs Fastigheter Boden 820 4,10 1,70 Jokkmokkshus Jokkmokk 817 2,80 1,29 Haparandabostäder Haparanda 958 4,35 1,40 Lundström Fastigheter Boden 831 3,90 1,87 Matarengihem Övertorneå 809 3,28 1,42 Bräcke Hus Bräcke 819 1,50 1,50 Bergbostäder AB Berg 835 1,80 1,80 HSB Norr Piteå kr 1,70 Vännäs Bostäder Vännäs 871 3,80 1,50 Lindbäcks Bygg AB Piteå 896 2,80 1,70 Arjeplogshus Arjeplog 875 7,00 3,70 Överkalixbostäder Överkalix 752 3,47 1,44 Hemåt Boden Boden 906 3,90 1,70 Årehus AB Åre ,80 1,80 Vindelnbostäder Vindeln 837 5,74 2,20 Ruthström & Sundström Boden 822 3,46 1,70 Bostadsföretag /motpart Region Aros-Gävle Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % Gavlegårdarna AB Gävle 911 2,50 1,92 Mimer, Bostads AB Västerås 927 2,52 1,80 Hudiksvallsbostäder, AB Hudiksvall 867 2,70 1,70 Bollnäs Bostäder Bollnäs 869 2,34 1,40 Sandvikenhus AB Sandviken 939 3,30 2,14 Faxeholmen AB Söderhamn 862 2,45 2,15 Salabostäder AB Sala 915 2,00 2,00 Enköpings Hyresbostäder AB Enköping ,93 1,77 Hallstahem AB Hallstahammar 925 2,40 1,80 Roslagsbostäder AB Norrtälje ,00 1,60 Östhammarshem, Stiftelsen Östhammar 950 1,75 1,60 Ljusdalshem, AB Ljusdal 899 1,80 1,40 Tierpsbyggen AB Tierp 979 3,15 1,82 Alfta-Edsbyns Fastighets AB Ovanåker 861 2,80 1,90 Hoforshus AB Hofors 897 4,20 2,50 Håbohus AB Håbo ,57 1,79 Lund Arboga 837 2,27 1,70 FÄF Sandviken 942 2,60 1,50 Hebygårdar AB Heby 951 3,20 1,55 Kungsörs Fastighets AB Kungsör 914 2,80 2,10 Nordanstigs Bostäder AB Nordanstig 871,75 2,10 1,70 FÄF Bollnäs 876 2,40 1,50 FÄF Söderhamn 942 2,40 1,50 Bovista Arboga 772 3,25 2,60 Surahammarshus AB Surahammar 901,15 3,20 1,90 Din Bostad Gävle 879 4,50 1,30 GävleBo Gävle 960 2,80 2,00 FÄF Ljusdal 966 2,40 1,40 ArbogaBostäder Arboga 868 3,40 2,13 Stockholm Svenska Bostäder Stockholm ,70 1,50 Stockholmshem Stockholm ,70 1,50 Familjebostäder Stockholm ,70 1,50 Botkyrkabyggen Botkyrka 936 2,50 1,35 Telge Bostäder Södertälje ,91 1,65 Micasa Stockholm ,70 1,58 Huge Bostäder Huddinge ,90 1,55 Förvaltaren Sundbyberg 996 2,90 1,44 Järfälla Hus Järfälla 964 3,50 1,70 Sollentunahem Sollentuna ,70 1,70 Signalisten Solna ,77 1,47 Väsbyhem Upplands Väsby ,95 1,90 Tyresö Bostäder AB Tyresö ,10 1,40 Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 985 3,10 1,50 13

14 Bostadsföretag /motpart Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % Värmdö Bostäder Värmdö ,70 1,65 Haningebostäder Haninge ,70 1,40 Upplands Brohus Upplands Bro ,70 1,70 Stadsholmen Stockholm ,70 1,70 Ekerö Bostäder Ekerö ,70 1,65 Lidingöhem Lidingö ,50 1,85 Region Mitt Karlstads Bostads AB Karlstad 902 1,95 1,30 Eskilstuna Kommunfastigheter Eskilstuna 925 3,50 2,00 Kopparstaden AB Falun 978 2,50 1,60 Tunabyggen AB Borlänge 915 2,90 1,69 Ludvikahem AB Ludvika 924 1,87 1,30 Arvika Bostads AB Arvika 826 2,70 1,80 Karlstadshus, Stf Karlstad 935 2,46 1,69 Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga 940 2,20 1,40 Kumla Bostäder AB Kumla 941 2,88 1,60 Morastrand AB Mora 861 2,57 1,67 Flens Bostads AB Flen 862 3,25 1,75 Katrineholms Fastighets AB Katrineholm 894 3,40 2,30 Hallsbergs Bostadsstiftelse Hallsberg 936 2,00 1,50 Säfflebostäder AB Säffle 828 2,95 1,80 Kristinehamns Bostads AB Kristinehamn 826 2,50 2,10 Lindesbergsbostäder AB Lindesberg 919 3,35 1,70 Torshälla Fastighets AB Eskilstuna 847 3,95 2,40 Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelösund 872 3,84 1,98 Strängnäs Bostads AB Strängnäs ,10 2,04 Hedemorabostäder AB Hedemora 942 2,50 1,30 Säterbostäder AB Säter 871 2,50 1,96 Gamla Byn AB Avesta 917 2,40 1,20 Bärkehus AB Smedjebacken 882 2,00 1,50 Årjängs Bostads AB Årjäng 850 5,00 2,00 Askersundsbostäder AB Askersund 896 2,26 1,30 Leksandsbostäder AB Leksand 929 2,53 1,50 Eda Bostads AB Eda 882 2,20 1,75 Gnestahem AB Gnesta 920 2,83 1,85 Malungshem AB Malung 905 3,10 1,38 Hagforshem AB Hagfors 850 2,70 1,80 Degerforsbyggen AB Degerfors 922 2,10 1,55 Hällefors Bostads AB Hällefors 923 2,30 2,00 Stiftelsen Vansbrohem Vansbro 918 3,37 1,70 Orsabostäder AB Orsa 836 3,00 1,74 Kilsbostäder AB Kil 955 3,20 1,90 Grums Hyresbostäder AB Grums 926 3,25 1,00 Filipstadsbostäder, Stf Filipstad 864 4,50 2,35 Forshagabostäder AB Forshaga 838 3,00 1,80 AB Hammaröbostäder Hammarö 937 3,94 1,80 AB Laxåhem Laxå 904 3,00 1,67 Trosabygdens Bostäder AB Trosa ,70 1,80 Sunne Bostads AB Sunne 955 1,00 1,00 Rättviksbostäder AB Rättvik 954 3,50 1,40 Björkåsen, Stf Storfors 881 2,80 1,20 Gagnefbostäder AB Gagnef 905 3,90 1,40 LekebergsBostäder AB Lekeberg 896 2,00 1,50 Norra Dalarnas Fastigheter Älvdalen,Särna 816 2,16 1,57 Munkforsbostäder AB Munkfors 755 4,50 2,00 Bostadsföretag /motpart Region Västra Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % Poseidon Göteborg ,75 1,50 Bostadsbolaget Göteborg ,90 1,50 Familjebostäder i Göteborg AB Göteborg 993 2,70 1,50 Förbo AB Härryda. Mölndal, Kungälv, Lerum ,80 1,55 Varbergs bostäder AB Varberg 851 3,40 2,04 Partillebo AB Partille ,00 1,50 Mölndalsbostäder Mölndal ,78 1,50 Gårdstensbostäder Göteborg 845 2,69 1,55 Kungälvsbostäder Kungälv 927 2,80 1,65 Eksta Bostads AB Kungsbacka ,25 1,30 Alebyggen AB Ale 940 3,70 1,65 Stenungsundshem Stenungsund ,85 1,45 Orustbostäder Orust 890 2,60 1,18 Tjörns Bostads AB Tjörn ,60 1,18 Öckerö Bostads AB Öckerö ,90 Region BÄSK Bostäder i Borås, AB Borås 901 3,43 2,50 Uddevallahem Uddevalla 872 4,20 2,31 Alingsåshem AB Alingsås 903 2,6,2,58 1,67 Marks Bostads AB Mark 892 1,72 1,40 Falköpings Hyresbostäder AB Falköping 840 2,50 1,46 Strömstadbyggen AB Strömstad 971 2,46 1,75 Lysekils Bostäder AB Lysekil 938 2,83 1,38 STUBO AB Ulricehamn 879 2,50 1,80 Sotenäsbostäder AB Sotenäs 860 2,81 1,45 Åmåls Kommunfastigheter Åmål 931 3,85 1,80 Tranemobostäder AB Tranemo 837 4,79 2,35 Vårgårda Bostäder AB Vårgårda 858 3,42 1,55 Svenljunga Bostäder AB Svenljunga 851 3,40 2,10 Valbohem AB Färgelanda 921 2,60 1,50 Tanums Bostäder AB Tanum ,40 1,85 Fristadsbostäder Borås 735 3,50 3,50 Edshus Dals Ed 889 2,55 1,25 Viskaforshem AB Borås 864 2,50 1,60 Vara Bostäder AB Vara 924 3,00 1,55 Centrumbostäder i Skara Skara 903 2,82 1,55 Munkbo AB Munkedal 885 3,70 1,87 Götene Bostäder AB Götene 906 3,25 1,65 Toarpshus AB Borås 865 3,10 2,60 Bollebygds hyresbostäder Bollebygd 941 2,90 2,15 Törebodabostäder AB Töreboda 812 5,80 1,89 Tidaholms Bostads AB Tidaholm 815 6,00 2,06 Gullspångsbostäder Gullspång 725 2,50 2,50 Region Sydost Stångåstaden Linköping ,95 1,20 Växjöbostäder Växjö 947 3,28 1,50 Hyresbostäder i Norrköping Norrköping 982 2,74 1,38 Platen Motala 823 1,50 1,20 Kalmarhem Kalmar ,90 1,00 Karlskronahem Karlskrona 982 3,77 1,60 FÄF Jönköping 965 2,0-4,2 1,30 Västerviks Bostads Västervik 884 3,60 2,04 Ronnebyhus Ronneby 908 3,40 1,55 Byggebo Oskarshamn 957 3,14 2,70 Bostadsbolaget Mjölby Mjölby 844 3,30 2,20 14

15 Bostadsföretag /motpart Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % Finnvedsbostäder Värnamo 905 2,70 1,63 Karlshamnsbostäder Karlshamn 899 2,30 1,60 Nybro Bostads Nybro 826 2,03 0,98 Allbohus Alvesta 916 3,30 2,00 Vidingehem Växjö 954 3,37 1,50 Hultsfreds Bostäder Hultsfred 786 3,20 1,91 Linden Nässjö 896 2,41 1,65 L-E Lundbergs Norrköping ,23 1,38 Vimarhem Vimmerby 855 4,75 2,22 Mönsterås Bostäder Mönsterås 895 3,00 1,60 Älmhultsbostäder Älmhult 930 3,54 1,20 Sölvesbgorgshem Sölvesborg 905 2,10 0,78 FÄF Karlshamn 918 2,43 2,93 1,48 Norrahammars Kommunala Jönköping 793 1,89 1,65 Kindahus Kinda 888 2,97 2,22 Witalabostäder Vetlanda 852 3,16 1,60 Emmaboda Bostads Emmaboda 810 3,90 1,69 Lesebohus Lessebo 899 2,00 1,40 FÄF Nässjö 877 3,11 1,53 Ramunderstaden Söderköping 930 2,84 1,41 Uppvidingehus Uppvidinge 787 1,50 1,25 Mörbylånga Bostads Mörbylånga 981 3,06 1,00 Vadstena Fastighets Vadstena 847 1,81 1,42 FÄF Värnamo 966 4,48 1,27 FÄF Valdemarsvik 853 5,00 1,60 FÄF Ronneby 913 3,21 3,41 1,55 Habo Bostäder Habo 929 1,53 1,37 FÄF Sölvesborg 965 1,77 2,27 0,83 Järnbäraren Gnosjö 803 2,70 2,54 Torsås Bostads Torsås 918 3,97 1,81 Tranåsbostäder Tranås 851 2,51 1,50 Grännahus Gränna 781 2,56 2,30 Sävebo Sävsjö 848 2,60 1,30 Bankerydshem Jönköping 743 2,69 2,69 FÄF Gislaved 913 3,90 1,91 FÄF Gnosjö 852 3,06 1,64 Högsby Bostads Högsby 822 4,54 2,51 Ödeshögsbostäder Ödeshög 808 2,80 1,90 Ydrebostäder Ydre 809 4,20 2,70 Bostadsföretag /motpart Region Södra Skåne Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % MKB Malmö ,50 1,40 FÄF Malmö ,00 1,40 LKF Lund 985 2,40 1,10 AF Bostäder Lund ,25 2,10 Burlövs Bostäder AB Burlöv 942 3,40 1,50 Trelleborgshem Trelleborg 920 3,20 1,95 FÄF Ystad 985 2,90 1,80 AB Ystadbostäder Ystad 985 2,65 1,80 Svedalahem Svedala 954 3,95 1,35 Vellingebostäder Vellinge 966 3,95 1,95 Simrishamnsbostäder Simrishamn 970 2,88 2,30 Skurupshem Skurup 901 3,00 2,50 FÄF Simrishamn 947 2,80 2,30 FÄF Sjöbo 861 2,90 1,38 Contentus Malmö ,80 1,40 Contentus Ystad ,90 1,80 Stena Fastigheter Lomma 960 2,75 1,85 FÄF Skurup 901 2,70 2,50 AB Sjöbohem Sjöbo 934 2,75 1,80 Region Norra Skåne Helsingborgshem Helsingborg 974 2,80 1,44 ABK Kristianstad 902 2,9 1,80 Landskronahem Landskrona ,75 1,48 Ängelholmshem Ängelholm 983 2,5 1,32 FaBo Falkenberg 989 2,40 1,52 KKB Kävlinge Kävlinge 937 2,60 1,68 Eslövs Bostäder Eslöv 951 1,90 1,90 Laholmshem Laholm ,53 1,30 Hässlehem Hässleholm 880 2,50 1,77 Bostads AB Klockaren Östra Göinge 868 5,10 2,10 Höganäshem Höganäs 969 2,60 1,44 Bjuvsbostäder Bjuv 919 2,00 1,52 Svalövsbostäder Svalöv 959 2,10 1,50 Bromöllahem Bromölla 818 1,5 1,50 Osbybostäder Osby 893 4,24 1,80 Hörbybostäder Hörby ,50 1,33 15

16 16

17 Årsredovisning 2014 Vår årsredovisning 18 Ekonomi i sammanfattning 19 Uppföljning ekonomiska mål Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 28 Noter 29 Revisionsberättelse 46 Styrelsen 47 17

18 Vår Vår årsredovisning årsredovisning När en medlem betalar sin medlemsavgift blir hon eller han inte bara medlem i utan också en av de drygt ägarna av. Som ägare har medlemmen rätt att varje år få en ekonomisk rapport över hur medlemsavgiften hanteras och till vad den används en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar alla ekonomiska händelser som bokförts under året, det vill säga alla utbetalningar, inbetalningar, löner, fakturor, inköp, kvitton med mera. Följande delar ingår i Årsredovisningen: - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Kassaflödesanalys - Noter - Revisionsberättelse I förvaltningsberättelsen går det att läsa om väsentliga händelser under året. Resultaträkningen och kassaflödesanalysen berättar hur använt de pengar som tagits emot under året. Balansräkningen visar om s ekonomi är bra eller dålig. För att resultaträkningen och balansräkningen skall bli överskådlig samlas förklaringarna till beloppen i noterna. I revisionsberättelsen skriver revisorerna om de godkänner årsredovisningen eller inte. För att lättare kunna se s ekonomiska utveckling under året finns jämförelsesiffror för året innan. 18 2

19 Ekonomi i i sammanfattning s verksamhetsresultat 2014 visar ett överskott på +26 miljoner kronor (mkr) jämfört med ett underskott på -11 mkr 2013 (efter för K3 justerade siffror). Resultatförändringen beror till stora delar på gottgörelse ur pensionsstiftelsen. Avkastningen på de finansiella placeringarna i blev +48 mkr 2014, jämfört med +34 mkr Anledning är dels utdelning från dotterföretag, dels fler försäljningar. Årets resultat 2014 är +66 mkr vilket är +51 mkr högre än 2013 då årets resultat blev +15 mkr (efter för K3 juserade siffror). Koncernens ( och dotterbolagen) årsresultat 2014 slutade med ett överskott på +68 mkr jämfört med ett överskott (efter för K3 justerade siffror) på +24 mkr Dotterbolagen bidrar 2014 (efter för K3 justerade siffror) till koncernens årsresultat med 1 mkr (8 mkr 2013). s intäkter 2014 s kostnader 2014 Medlemsavgifter 61% Hyressättningsavgifter 26% Boinflytande- och fritidsmedel 11% Övriga intäkter 2% Lokaler: hyror, lokalkostnader m.m 6% Förbrukning: kontorsmaterial, trycksaker m.m. 5% Resor: biljetter, kost och logi m.m. 4% Information: medlemsinformation, kampanjer, annonser m.m. 10% Verksamhetens intäkter och kostnader, Telefoni och porto 3% Konsulttjänster och andra externa tjänster 7,5% Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar 4% Löner, arvoden och ersättningar 39% Arbetsgivaravgifter 11% Pensionskostnader exkl. gottgörelse inkl. löneskatt 8% Övriga personalkostnader: Utbildning, hälsovård, milersättning, m.m. 3% Avskrivningar 0,5% Intäkter Kostnader 3 19

20 Uppföljning Uppföljning av av ekonomiska ekonomiska mål mål Inom ramen för s strategi, Agenda 2016, antog förbundsstyrelsen 2012 en ny ekonomisk strategi mot Strategin tar fasta på s goda ekonomi och möjligheter att genom ytterligare samordning minska kostnaderna och använda medlemmarnas pengar bättre. Beslutet innefattade även tre ekonomiska mål. Nedan beskrivs målen och måluppfyllelsen (i 2013 års siffror ingår omklassificering av skuld till ändamålsbestämda medel, se nedan) : 1. Eget kapital skall uppgå till minst en årsavgift per medlem med ett intervall uppåt (+15 procent). Inom detta intervall har tillräcklig ekonomisk styrka. Måluppfyllelse : Eget kapital uppgår per till 853 mkr och överskrider därmed målet för sparat eget kapital (502 mkr) med 351 mkr och intervallet + 15 procent (578 mkr) med 275 mkr. 2. Verksamhetsresultatet ska över en löpande treårsperiod vara noll. De verksamhetsintäkter som genereras under ett år, i huvudsak av medlemmarna, ska gå tillbaka till medlemmarna i form av verksamhet samma år. För att ge visst handlingsutrymme införs ett nollresultatmål över en löpande treårsperiod. Måluppfyllelse : Verksamhetsresultatet totalt för de tre åren uppgår till -31 mkr. 3. Kapitalförvaltningen ska långsiktigt avkasta tre procentenheter mer än bästa bankränta. Detta för att skydda mot inflation och ge tillskott av kapital vid kommande önskade medlemsökningar. Måluppfyllelse : Avkastningen på kapitalförvaltningen har, för de snaste åtta åren , i snitt per år varit 3,9 procent bättre än bästa bankränta. Totalavkastningen uppgår för de åtta åren i snitt till 6,3 % per år. Bästa bankräntan har för de åtta åren i snitt varit 2,4 % per år. Mål 1 Sparat eget kapital, en årsavgift per medlem Mål 2 Nollresultat över en treårsperiod Mål 3 - Avkastning på kapitalplaceringar, bästa bankränta + 3% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Mål Mål +15% Utfall Utfall Bästa bankränta Bästa bankränta + 3% Utfall 20 4

2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart Privat

2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart Privat 2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal Hyra i kr/kvm bostäder vid yrkandet. Inkl värme Yrkande för bostäder i % Datum som yrkandet Överenskom avser melse i % Datum

Läs mer

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Hyresförhandlingarna 2012 Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal bostäder Totalt Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Yrkande för bostäder Yrkandet i % Datum som yrkandet

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Antal bostäder. Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme

Antal bostäder. Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme Bostadsföretag / Motpart AN/Pri vat Region Kommun(e r) Antal bostäder Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme Yrkande för bostäder i % Datum som yrkandet avser Överenskommels e i % Bollnäsbostäder AB AN

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL Kommuner Stockholms läns Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands

Läs mer

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2 Stockholms län 14 127 535 5 416 782 8 710 753-3% Botkyrka 450 543 Inget huvudbibliote 450 543-9% Danderyd 245 903 107 907 137 996-2% Ekerö 134 134 109 684 24 450 16% Haninge 448 714 263 374 185 340 3%

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37%

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% Kommunkod Kommun Klassning Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% 0187 Vaxholm Storstadsområden

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37. Senior alert

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37. Senior alert Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37 Senior alert Sammanfattning 22173 personer har observerats 22208 gånger från särskilt boende, demensboende och korttidsboende i 196 kommuner. 32 procent

Läs mer

Einwohnerzahlen im Land, Kommunen und Gemeinden per 31. Dezember 2015 Riket 9'851'017 22'362 26'589 22'525 4'064 31'971.. 31'971 14'303.. 14'303 17'668.. 17'668 630 01 Stockholm 2'231'439 7'283 6'825 4'003

Läs mer

ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER (13)

ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER (13) ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER 2016 2016-02-25 1(13) BLEKINGE LÄN Karlshamn 23 16 7 5 2 Karlskrona 78 3 75 8 1 8 8 8 8 9 8 9 2 6 Olofström 0 0

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2015 och befolkningsförändringar Totalt Riket

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2015 och befolkningsförändringar Totalt Riket Riket 9 851 017 103 662 114 870 90 907 23 963 134 240.. 134 240 55 830.. 55 830 78 410.. 78 410 1 289 01 Stockholm 2 231 439 33 395 29 381 15 830 13 551 76 678. 41 480 35 198 57 063. 38 783 18 280 19 615.

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun 2016 - uppdelat per län AB Stockholm Sundbyberg 79 303 173 75 55 108 Solna 81 305 46 233 26 80 Vaxholm 103 345 76 254 15 107 Nacka 107 353 113 239 1 116

Läs mer

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6)

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) 2016-12-22, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa Skolverket

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Ranking vindligan 2012

Ranking vindligan 2012 Ranking vindligan 2012 Rankingen baseras på en detaljerad kartläggning av hur mycket det blåser i olika delar i Sverige som genomförts av forskare vid Uppsala universitet på uppdrag av Energimyndigheten.

Läs mer