Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 med årsredovisning

2 Kort om är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där både människor och samhälle utvecklas. Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet Vi ger medlemmarna information, rådgivning och stöd i kontakten med hyresvärden Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar besluts fattare för att förbättra villkoren för hyresgäster Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende medlemmar! De flesta medlemmarna värvas via s medlemsrekryterare som knackar dörr runt om i landets bostadsområden Projektgrupp: Stina Touma, Peter Forsman, Kristina Holmgren och Stig Josefsson Grafisk produktion: Anna Gunneström/Bild & Bokstav Fotografer: Peter Forsman, Jerry Malmberg, Klara Eriksson, Johan Klintberger, Eva Sten, Emelie Asplund, Martin Lindeborg, Eva Dahlin, Annakari Berglund, Pär Häljestam

3 Utmaningar och framtidsspaningar Under hösten 2014 besökte jag alla regioner i. Från norr till söder har jag fått höra om både utmaningar och framtidsspaningar. Alla berättelser jag har tagit del av på min rundresa i Sverige visar att är väl rustat för framtiden. Det som blir avgörande är att vi är nyfikna och vågar göra viktiga prioriteringar i vårt framtidsarbete. Vi är en organisation som betyder mycket idag, men i framtiden behöver vi betyda mer för ännu fler. På många sätt har under 2014 tagit stora kliv för att utvecklas till en modern folkrörelse. Vi har tydligt uppsatta mål. Vi har utvecklat vår rådgivning och medlemsservice. Vi har också inlett ett arbete med att skriva nästa kapitel i berättelsen om och varför vi finns till och vad vi betyder för människor och samhälle. Detta arbete kallar vi för framtidsbyrån och där medverkar både förtroendevalda och anställda. Hyresförhandlingarna blev framgångsrika när det gäller 2014 års hyror. De överenskommelser som träffades blev lägre än föregående år vilket resulterade i de lägsta hyreshöjningarna, i genomsnitt, sedan Vi har bedrivit ett framgångsrikt opinionsbildningsarbete, inte minst inför valet i september Vårt mål var att få upp bostadsfrågan på den politiska dagordningen och det lyckades vi med. De politiska partierna övertrumfade varandra i löften om bostadsbyggande. Nu är s utmaning att förmå politikerna att göra verklighet av sina bostadspolitiska löften. Nästan oavsett var man kommer i landet är ombyggnationer i fokus. En rapport som Boverket publicerade 2014 visar att 25 procent av hyresgästerna tvingas flytta på grund av hyresökningar när väl renoveringen är klar. Så ska det naturligtvis inte vara. Vi fortsätter att driva på för ökat inflytande för de boende och arbeta för att hyrorna inte rusar i höjden efter en ombyggnation. Vi är många som arbetar sida vid sida, förtroendevalda, aktiva medlemmar och anställda. Tillsammans är vi starka och kan åstadkomma förändring. Marie Linder, förbundsordförande 3

4 Från året som gått Hyresgästseger i Norrköping Hageby gick segrande ur en strid om de retroaktiva hyrorna i Hageby i Norrköping. Cirka 30 hyresgäster slapp betala sammanlagt kronor plus ränta. Dessutom gick fastighetsägaren med på att åtgärda det eftersatta underhållet. hade drivit ärendet i två omgångar sedan I och med att fastighetsägaren Subnova backade slapp hyresgästerna att betala kronor vardera plus ränta. Efter 14 år lämnade Barbro Engman över ordförandeskapet till Marie Linder. Studenter startar ny lokal hyresgästförening Helsingborg En lokal hyresgästförening med bara studenter har startats i Helsingborg. Det är några från studentlägenheterna på Lägervägen som gått samman för ett bättre studentboende. Uppgiften för föreningen är i första hand att inleda en dialog med hyresvärden och gå igenom vilka behov som finns, samt att utbilda de nya styrelsemedlemmarna. Vi inriktar oss på att förbättra vårt närområde och belysa studentbostadsfrågan, säger Saffran Rohm, ordförande i lokala hyresgästföreningen Vattentornet. Digital förbundsstämma valde ny ordförande Visby Den juni 2014 hölls s förbundsstämma i Visby med 150 ombud från hela landet på plats. Förutom att diskutera framtidsfrågor och motioner var den stora händelsen valet av ny förbundsordförande och förbundsstyrelse. Arbetsformen på förbundsstämman var den så kallade rundabordsmetoden där ombuden satt i grupper om sex personer vid varje bord, med en bordsansvarig samtalsledare som ledde samtalet. En nyhet på förbunds- Det är klart att man engagerar sig när det behövs. Tycker studenterna Emelie Nilsson, Maria Åkerö och Saffran Rohm i Helsingborg. 4

5 LH Regnbågen, lokal hyresgästförening i Europas första HBTQboende, fanns med på Pride och hade med sig en kristallkrona, som satte lite extra glans på tältet. stämman var att den var helt digital, det vill säga att alla handlingar fanns tillgängliga via systemet easymeet där de 150 ombuden hade en egen läsplatta där alla handlingar fanns samlade med motioner och förbundsstyrelsens svar. Läsplattorna användes också för att göra yrkanden och vid själva röstningen. Stoppade planer på utförsäljning Burlöv Kommunfullmäktige i Burlöv i Skåne har beslutat att det inte ska bli någon utredning om förutsättningarna för en utförsäljning av Burlövs Bostäder. hade inför kommunfullmäktigemötet i juni 2014 skickat ut information till alla föreningsmedlemmar i kommunen. En av uppmaningarna för att protestera mot planerna på utförsäljning var att komma till kommunhuset i Burlöv innan fullmäktigesammanträdet och det gjorde över 100 personer. Det är väldigt roligt att så många kom! Att vi lyckades stoppa planerna på utförsäljning av Burlövs Bostäder visar tydligt att det lönar sig att vara många som kämpar tillsammans, säger Kenneth Brunhoff, bostadspolitisk talesperson i Burlöv/Lomma/Staffanstorp. på plats under Pride Stockholm region Stockholm fanns på plats i Pride Park, på Östermalms IP i Stockholm, under Prideveckan i augusti Under premiärkvällen var det stort tryck i tältet hela kvällen. Alla frågesportsblad gick åt och många skrev vykort till politikerna, med uppmaningen att gå från ord till handling vad gäller bostadsbristen. Där fanns också ett litet bostadsområde med regnbågshyreshus, som besökarna målat och limmat ihop. Uppgörelse klar för Pennygången Göteborg Efter en drygt två år lång process kom och Stena Fastigheter i oktober 2014 överens om vilken hyra som ska gälla efter renoveringen på Pennygången i Göteborg. Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 720 kronor per månad vilket motsvarar knappt 14 procent jämfört med dagens hyra. Det kan jämföras med de hyreshöjningar på cirka 60 procent som aviserades när de ursprungliga renoveringsplanerna först presenterades för drygt två år sedan. Den renovering som genomförs på Pennygången är betydligt mindre omfattande än den totalombyggnad som först aviserades. Uppgörelsen på Pennygången är en klar framgång för hyresgästerna. 5

6 84 procent* tycker att bostadsfrågan är politikernas ansvar (76 procent 2013) * Enligt en SIFO-undersökning. 6

7 Från ord till handling Under 2013 startade en stor satsning på opinionsbildning. Satsningen pågick under hela 2014 och kommer att fortsätta även under Syftet med satsningen är att sätta bostadsfrågan i fokus hos allmänheten, och därmed skapa ett tryck på politiker att agera. Politikerna pratar om att de vill lösa bostadsfrågan. Vi vill att de ska gå från ord till handling och visa hur det ska gå till. Därför gav vi människor möjlighet att sätta press på politikerna genom att använda politikernas egna ord. På vår sajt flerhem.nu samlade vi aktiviteter och enkla verktyg för att kunna påverka politiker i bostadsfrågan. Kampanjen #flerhem fick hög spridning i sociala medier och resulterade i inlägg på Twitter, Instagram och Facebook. Total räckvidd blev 2,8 miljoner med ett genomsnitt på per dag. När bjöd in bostadsminister Stefan Atterfall att flyga luftballong tillsammans med Barbro Engman fick vi unika klick på flerhem.nu. Ett av målen under 2014 var att majoriteten av partierna skulle plocka upp ett eller flera av våra förslag till en ny bostadspolitik, både på nationell och kommunal nivå. Riksdagspartierna satte mål för bostadsbyggandet som låg i samma nivå som våra förslag. När bostadsbristen framstod som en allt viktigare fråga under valrörelsen så höjde ett av partierna sitt mål för bostadsbyggandet inlägg sociala medier Det finns ett skriande behov av bostäder runt om i landet och det är på tiden att regeringen gör en tydlig markering om vikten av att det byggs mer, sa Marie Linder, förbundsordförande för vid ett seminarium om bostadsbyggandet i Almedalen arrangerat av. 2,8 miljoner räckvidd #flerhem Jane Carlsson och Emelie Wulfstrand från säger TJOHOO på Våghustorget i Örebro till politikernas löften om byggandet av fler hyresrätter, och uppmanar dem att gå från ord till handling. 7

8 Succé för lokala program En stor del av bostadspolitiken bestäms på kommunal nivå. Genom att formulera lokala bostadspolitiska program med tydliga förslag anpassade till varje kommuns villkor ville vi sätta tryck på politiker över hela landet. I hela 206 kommuner arbetade man med att ta fram lokala bostadspolitiska program. 193 föreningar var involverade i arbetet. De vanligaste frågorna handlade om bostadsbristen, upprustning/renovering, rimliga nivåer på kommunala taxor och avgifter och om vinstuttag i allmännyttan. I varje lokalt bostadspolitiskt program sammanfattades kort: Kommunens bostadspolitiska utmaningar, t ex bostadsbrist, renoveringar eller hyresnivåer. Eller kanske något helt annat. Tre åtgärdsförslag. Vad behöver göras för att få en bättre boendesituation i kommunen? Argument för förslagen. Några punkter som sammanfattar hur förslagen kopplas till jobb, tillväxt, välfärd och möjligheten för unga att flytta hemifrån. Det har tagits fram över 200 lokala bostadspolitiska program över hela landet. Bostadspolitik i Göteborg Sju föreningar som tidigare jobbat åt varsitt håll skrev ett gemensamt bostadspolitiskt program och ur det föddes gemensamma aktiviteter under en hel vecka på stan med inbjudna politiker och intres- santa möten med 100-tals förbipasserande. Runt 50 förtroendevalda från hela Göteborg deltog och gjorde arrangemanget till en succé. Martina Enghardt, ledamot i regionstyrelsen i Västra Sverige, deltog i aktiviteterna i Göteborg. 8

9 Förutom 15 recept innehåller Hemlagat för alla annan god läsning. Recept för samtal Vi vill att fler ska kunna laga sin egen mat på sin egen spis, och äta den vid sitt eget matbord eller i sin egen soffa framför teven. Att lyfta bostadsfrågan och få politikernas uppmärksamhet kan göras på många olika sätt. Vi använde vår egen kokbok Hemlagat för alla! för att få igång samtalet med lokala politiker på ett lättsamt sätt. I boken varvas goda recept kryddade med våra bostadspolitiska förslag. Men där finns också brev skrivna av människor runt om i Sverige, som handlar om hur de påverkas av bostadskrisen. Breven är ställda till lokalpolitiker och hämtade från vår site flerhem.nu Hemlagat i Boxholm region Sydost var under senhösten och vintern 2014 ute på turné för att uppvakta politiker i regionen. I Boxholm träffade vi Britt-Marie Johansson, kommunalråd och Stig Adolfsson, kommunfullmäktiges ordförande. De uppskattade vår fina kokbok. Kokboken som samtalsöppnare har över huvud taget fungerat väldigt bra och fallit i god jord hos politikerna som uppskattat vårt initiativ. Björn Johansson, regionordförande i region Sydost (t.v.) träffar politiker i Boxholm. 9

10 Långsiktiga mål Agenda 2016 har två övergripande mål för all verksamhet: Bättre boende för hyresgästerna och Utökad medlemsnytta. För att kunna förverkliga våra mål arbetar vi utifrån Agenda 2016, ett långsiktigt dokument där vi har samlat vår vision, våra övergripande mål och våra lite mer konkreta sju verksamhetsmål. Agenda 2016 hjälper oss att planera och följa upp verksamheten för att uppnå bästa möjliga resultat. Här presenteras en sammanfattning av arbetet med verksamhetsmålen i Agenda 2016 under året. 1. Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer. har under året arbetat med politisk påverkan och opinionsbildning för rättvisa villkor för hyresrätten. Vi har bidragit med vårt kunnande till regeringens bostadsbeskattningskommitté, och kan visa på en ekonomisk obalans mellan hyresrätt och bostadsrätt. Boendekostnaden i en nybyggd hyresrätt blir kronor högre i månaden, än i äganderätt till följd av skattesystemet, visar våra beräkningar. De orättvisa villkoren för hyresrätten fortsätter vi att uppmärksamma politikerna på. 2. Hyrorna ska uppgå till max 25 procent av disponibel inkomst och öka med max konsumentprisindex, KPI. Under 2014 var genomsnittshyran lägre än en fjärdedel av den genomsnittliga disponibla inkomsten, och den låga nivån har vi kämpat hårt för med vårt förhandlingsarbete. Däremot är vi inte nöjda med att hyreshöjningen under 2014 låg över den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället, vi tycker inte att hyrorna ska öka mer än andra kostnader i samhället Ökat inflytande över boendet. mäter regelbundet hur nöjda våra medlemmar är med möjligheten till inflytande över sitt boende. Det kan handla om att påverka val av köksluckor, miljön i trappuppgång eller tvättstugan. Vår senaste Sifomätning visar att en tredjedel av medlemmarna är nöjda med sin möjlighet att påverka både när det gäller den egna bostaden och den gemensamma boendemiljön nya hyresrätter. Äntligen ser vi att bostadsbyggandet börjar komma igång. En prognos som gjordes av Boverket under 2014 beräknade att hyresrätter skulle färdigställas under året. Men bostadsbyggandet ligger fortfarande på alldeles för låg nivå tycker. Fler hyresrätter behövs, speciellt hyresrätter till rimliga hyror. 6. Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar. Vårt mål är att 8 av 10 medlemmar tycker att tillhandahåller tjänster som medlemmen har nytta av, och det målet närmar vi oss. Vår senaste Sifomätning visar att 74 procent upplever att tillhandahåller tjänster som medlemmen har nytta av, vilket är en ökning från föregående mätning. 7. Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar. För är det särskilt viktigt att vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar. Varje dag svarar våra anställda på hundratals samtal från våra medlemmar kring hyresförhandlingar, ger rådgivning och juridisk hjälp samt mycket annat. Vi mäter regelbundet hur våra medlemmar upplever servicen med oss när de ringer, mejlar eller besöker vår webbsida. Därför är vi särskilt glada över de fina betyg vi får av medlemmarna när det gäller kunskap och bemötande när de kontaktar vårt medlemsregister. Hem & Hyra Under 2014 slog vår medlemstidning Hem & Hyra läsarrekord. I slutet av året lästes varje nummer av Hem & Hyra av hela läsare. Det är en ökning med jämfört med motsvarande period året innan. Hem & Hyra är också en tidning som ofta citeras i andra medier. Antal mätta citat under 2014 ökade med 16 procent. Många väljer att gå in på Hem & Hyras webbsida hade hemhyra.se unika besökare, vilket är en ökning med 61 procent jämfört med året innan. 10

11 Fokusområden 2014 För att vi i ska kunna nå våra mål i Agenda 2016 behöver organisationen varje år ta ställning till vilka frågor och vilken verksamhet som måste prioriteras. I den årliga verksamhetsplanen fastställer därför förbundsstyrelsen ett antal fokusområden som bidrar till en mer fokuserad styrning. Våra fokusområden 2014 var: 1. Förbättra vår opinionsbildning Här har vi jobbat stenhårt under 2014 som också var ett valår. Tillsammans träffade vi tusentals politiker och genomförde hundratals offentliga bostadspolitiska aktiviteter med syftet att skapa opinion för våra frågor. Ett resultat av vårt arbete är att allt fler bland allmänheten anser att tillgången på bostäder i grunden är ett ansvar för beslutande politiker. 2. Förbättra kommunikation om resultat Vi vet att kännedomen om är hög bland allmänheten, däremot är det inte lika många som vet vad vi faktiskt gör. Därför har vi under 2014 arbetat med att bli bättre på att kommunicera våra resultat och berätta om allt vi faktiskt lyckas uppnå. 3. Öka antalet aktiva medlemmar och förtroendevalda Förbundsstyrelsen valde det här fokusområdet för att fler aktiva medlemmar och förtroendevalda är en förutsättning för att klara våra prioriteringar. Vi lyckades inte nå den målnivå vi hade för 2014, men vi fortsätter arbetet med att få fler medlemmar att vilja engagera sig. Många aktiva medlemmar och förtroendevalda gör oss starkare men också mer synliga och närvarande som organisation. Vi jobbar ihop för ett bättre boende Vi är många inom som jobbar för bättre boende och utökad medlemsnytta. Vi är ungefär medlemmar, förtroendevalda och 840 anställda. För att verkligen ta vara på varandras styrkor och kompetens så försöker vi att jobba tillsammans. Ett sätt att jobba gemensamt är genom RIBB. Med hjälp av RIBB rättslig inventering av befintlig bebyggelse sätter tryck på försumliga hyresvärdar. Det är en arbetsmetod för att få hyresvärdar att ta itu med problem i bostadsområdet. RIBB genomförs av s personal från olika enheter som samarbetar med varandra och s förtroendevalda i området. Juridik, förhandling, lokalt utvecklingsarbete, kommunikation och medlemsrekrytering kan ingå. I Malmö på Eriksfälts- och Fosiegatan där man har arbetat med RIBB-metoden har det lett fram till att bland annat mögelproblem i badrummen blivit åtgärdade, nya lås installerats och att lekplatserna rustats upp. När förtroendevalda och anställda jobbar tillsammans når vi lättare resultat! Mycket har varit eftersatt i vårt bostadsområde. Men sedan RIBB startade har mycket blivit åtgärdat säger Gunilla Holmkvist, som är ordförande för lokala hyresgästföreningen Kronhjorten, här tillsammans med Sten Lundström som är chef för lokalt utvecklingsarbete på i södra Skåne. Mögelproblem i badrummen åtgärdade Lekplatserna upprustade Nya lås installerade 11

12 Hyresförhandlingarna 2014 Hyreshöjning på 1,64 procent Hyresförhandlingarna mellan och fastighetsägarna är ett tidskrävande arbete års förhandlingar inleddes hösten 2013 och avslutades våren förhandlar hyran åt alla hyresgäster som omfattas av förhandlingsordning, inte bara våra medlemmar. Det betyder att vi förhandlar hyran åt cirka 90 procent av de 1,5 miljoner hyresrätter som finns. För 2014 blev den genomsnittliga hyreshöjningen 1,64 procent, vilket betyder en ökning på cirka 15 kronor per kvadratmeter och år. Det är inte någon större skillnad mellan hyresrätter som är privatägda och hyresrätter i allmännyttan. Jämförelse av hyran och KPI har som mål att hyran inte ska höjas mer än den allmänna kostnadsutvecklingen, även kallat KPI. Hyreshöjningen för 2014 låg på 1,64 procent, och KPI under 2014 låg på -0,2 procent. Det betyder att kostnadsökningen för hyran är högre än för andra varor och tjänster i samhället. Jämförelser mellan hyresutvecklingen och KPI behöver göras över flera år för att vara meningsfull. I diagrammet nedan redovisas de förhandlade hyrorna med medelvärdet för KPI. Sedan 2000 har KPI stigit med 20,1 procent medan hyrorna i de årliga hyresförhandlingarna under samma period stigit med 27,68 procent. Vad beror hyreshöjningen på? För att ta reda på vad hyreshöjningen egentligen beror på skickas det varje år ut en enkät till samtliga förhandlare. Förhandlaren ombeds då uppskatta hur stor del av årets hyreshöjning som berott på avgiftshöjningar, underhåll, övrigt, borgensavgift och avkastning för det kommunala bostadsbolaget på orten. För 2014, precis som för de tre senaste åren, har underhållskostnader varit den största orsaken till hyreshöjningar. Procent Hyresförändringar i de årliga hyresförhandlingarna och KPI Första webbsända förhandlingsupptakten Den 17 september hölls för första gången en förhandlingsupptakt i form av en webbsändning, där s förtroendevalda och anställda i hela landet med uppdrag i förhandlingsdelegationer var inbjudna att delta. I en studio på förbundskontoret fanns förbundsordförande Marie Linder samt Pär Svanberg och Erik Elmgren, nationellt ansvariga för förhandlingsverksamheten. De redogjorde för förhandlingsriktlinjerna och svarade på frågor inför 2015 års hyresförhandlingar som omfattar totalt 1,5 miljoner hyreslägenheter. Utgångspunkten för förhandlingarna är en plattform Upp till bevis. Den innebär att hyresgästerna kräver att värdarna belägger sina behov av hyreshöjningar, att de redovisar utfallet av tidigare förhandlingsöverenskommelser, samt att kommunerna låter resurserna stanna i företagen. 12

13 Hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag 2014 Med större privatägda bostadsföretag menas bostadsföretag med fler än 200 bostäder eller ett antal mindre bostadsföretag som tillsammans äger fler än 200 bostäder och representeras av Fastighetsägarföreningen (FÄF) vid förhandlingar. Bostadsföretag /motpart Region Norrland Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % SKEBO Skellefteå 937 2,70 1,62 Mitthem AB Sundsvall 978 2,85 1,60 Östersundshem AB Östersund 839 2,00 1,50 Pitebo AB Piteå 912 2,80 1,95 Övikshem AB Örnsköldsvik 989 2,80 1,87 FÄF MittNord Luleå 903 3,20 1,50 Kirunabostäder Kiruna 892 3,60 1,45 FÄF MittNord Piteå 891 2,80 1,4-1,7 Bodenbo Boden 808 4,20 1,87 Topbostäder AB Gällivare 893 3,60 1,49 FÄF Mittnord Skellefteå 878 2,80 1,80 Timråbo AB Timrå ,85 1,25 Härnösandshus AB Härnösand 913 2,68 1,42 FÄF Örnsköldsvik Örnsköldsvik ,80 1,87 Krokombostäder Krokom 898 3,75 1,53 Sollatum Hus&Hem Sollefteå 912 2,69 1,29 Din Bostad Sundsvall 920 4,50 0,90 Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur 813 3,00 1,77 Fastighets AB RAWI Piteå 882 2,80 1,70 Kalixbo Kalix 857 3,97 2,00 ÅFA Ånge 824 2,00 1,66 Vilhelminabostäder Vilhelmina 827 2,90 1,87 Wiksténs Fastigheter Boden 820 4,10 1,70 Jokkmokkshus Jokkmokk 817 2,80 1,29 Haparandabostäder Haparanda 958 4,35 1,40 Lundström Fastigheter Boden 831 3,90 1,87 Matarengihem Övertorneå 809 3,28 1,42 Bräcke Hus Bräcke 819 1,50 1,50 Bergbostäder AB Berg 835 1,80 1,80 HSB Norr Piteå kr 1,70 Vännäs Bostäder Vännäs 871 3,80 1,50 Lindbäcks Bygg AB Piteå 896 2,80 1,70 Arjeplogshus Arjeplog 875 7,00 3,70 Överkalixbostäder Överkalix 752 3,47 1,44 Hemåt Boden Boden 906 3,90 1,70 Årehus AB Åre ,80 1,80 Vindelnbostäder Vindeln 837 5,74 2,20 Ruthström & Sundström Boden 822 3,46 1,70 Bostadsföretag /motpart Region Aros-Gävle Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % Gavlegårdarna AB Gävle 911 2,50 1,92 Mimer, Bostads AB Västerås 927 2,52 1,80 Hudiksvallsbostäder, AB Hudiksvall 867 2,70 1,70 Bollnäs Bostäder Bollnäs 869 2,34 1,40 Sandvikenhus AB Sandviken 939 3,30 2,14 Faxeholmen AB Söderhamn 862 2,45 2,15 Salabostäder AB Sala 915 2,00 2,00 Enköpings Hyresbostäder AB Enköping ,93 1,77 Hallstahem AB Hallstahammar 925 2,40 1,80 Roslagsbostäder AB Norrtälje ,00 1,60 Östhammarshem, Stiftelsen Östhammar 950 1,75 1,60 Ljusdalshem, AB Ljusdal 899 1,80 1,40 Tierpsbyggen AB Tierp 979 3,15 1,82 Alfta-Edsbyns Fastighets AB Ovanåker 861 2,80 1,90 Hoforshus AB Hofors 897 4,20 2,50 Håbohus AB Håbo ,57 1,79 Lund Arboga 837 2,27 1,70 FÄF Sandviken 942 2,60 1,50 Hebygårdar AB Heby 951 3,20 1,55 Kungsörs Fastighets AB Kungsör 914 2,80 2,10 Nordanstigs Bostäder AB Nordanstig 871,75 2,10 1,70 FÄF Bollnäs 876 2,40 1,50 FÄF Söderhamn 942 2,40 1,50 Bovista Arboga 772 3,25 2,60 Surahammarshus AB Surahammar 901,15 3,20 1,90 Din Bostad Gävle 879 4,50 1,30 GävleBo Gävle 960 2,80 2,00 FÄF Ljusdal 966 2,40 1,40 ArbogaBostäder Arboga 868 3,40 2,13 Stockholm Svenska Bostäder Stockholm ,70 1,50 Stockholmshem Stockholm ,70 1,50 Familjebostäder Stockholm ,70 1,50 Botkyrkabyggen Botkyrka 936 2,50 1,35 Telge Bostäder Södertälje ,91 1,65 Micasa Stockholm ,70 1,58 Huge Bostäder Huddinge ,90 1,55 Förvaltaren Sundbyberg 996 2,90 1,44 Järfälla Hus Järfälla 964 3,50 1,70 Sollentunahem Sollentuna ,70 1,70 Signalisten Solna ,77 1,47 Väsbyhem Upplands Väsby ,95 1,90 Tyresö Bostäder AB Tyresö ,10 1,40 Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 985 3,10 1,50 13

14 Bostadsföretag /motpart Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % Värmdö Bostäder Värmdö ,70 1,65 Haningebostäder Haninge ,70 1,40 Upplands Brohus Upplands Bro ,70 1,70 Stadsholmen Stockholm ,70 1,70 Ekerö Bostäder Ekerö ,70 1,65 Lidingöhem Lidingö ,50 1,85 Region Mitt Karlstads Bostads AB Karlstad 902 1,95 1,30 Eskilstuna Kommunfastigheter Eskilstuna 925 3,50 2,00 Kopparstaden AB Falun 978 2,50 1,60 Tunabyggen AB Borlänge 915 2,90 1,69 Ludvikahem AB Ludvika 924 1,87 1,30 Arvika Bostads AB Arvika 826 2,70 1,80 Karlstadshus, Stf Karlstad 935 2,46 1,69 Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga 940 2,20 1,40 Kumla Bostäder AB Kumla 941 2,88 1,60 Morastrand AB Mora 861 2,57 1,67 Flens Bostads AB Flen 862 3,25 1,75 Katrineholms Fastighets AB Katrineholm 894 3,40 2,30 Hallsbergs Bostadsstiftelse Hallsberg 936 2,00 1,50 Säfflebostäder AB Säffle 828 2,95 1,80 Kristinehamns Bostads AB Kristinehamn 826 2,50 2,10 Lindesbergsbostäder AB Lindesberg 919 3,35 1,70 Torshälla Fastighets AB Eskilstuna 847 3,95 2,40 Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelösund 872 3,84 1,98 Strängnäs Bostads AB Strängnäs ,10 2,04 Hedemorabostäder AB Hedemora 942 2,50 1,30 Säterbostäder AB Säter 871 2,50 1,96 Gamla Byn AB Avesta 917 2,40 1,20 Bärkehus AB Smedjebacken 882 2,00 1,50 Årjängs Bostads AB Årjäng 850 5,00 2,00 Askersundsbostäder AB Askersund 896 2,26 1,30 Leksandsbostäder AB Leksand 929 2,53 1,50 Eda Bostads AB Eda 882 2,20 1,75 Gnestahem AB Gnesta 920 2,83 1,85 Malungshem AB Malung 905 3,10 1,38 Hagforshem AB Hagfors 850 2,70 1,80 Degerforsbyggen AB Degerfors 922 2,10 1,55 Hällefors Bostads AB Hällefors 923 2,30 2,00 Stiftelsen Vansbrohem Vansbro 918 3,37 1,70 Orsabostäder AB Orsa 836 3,00 1,74 Kilsbostäder AB Kil 955 3,20 1,90 Grums Hyresbostäder AB Grums 926 3,25 1,00 Filipstadsbostäder, Stf Filipstad 864 4,50 2,35 Forshagabostäder AB Forshaga 838 3,00 1,80 AB Hammaröbostäder Hammarö 937 3,94 1,80 AB Laxåhem Laxå 904 3,00 1,67 Trosabygdens Bostäder AB Trosa ,70 1,80 Sunne Bostads AB Sunne 955 1,00 1,00 Rättviksbostäder AB Rättvik 954 3,50 1,40 Björkåsen, Stf Storfors 881 2,80 1,20 Gagnefbostäder AB Gagnef 905 3,90 1,40 LekebergsBostäder AB Lekeberg 896 2,00 1,50 Norra Dalarnas Fastigheter Älvdalen,Särna 816 2,16 1,57 Munkforsbostäder AB Munkfors 755 4,50 2,00 Bostadsföretag /motpart Region Västra Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % Poseidon Göteborg ,75 1,50 Bostadsbolaget Göteborg ,90 1,50 Familjebostäder i Göteborg AB Göteborg 993 2,70 1,50 Förbo AB Härryda. Mölndal, Kungälv, Lerum ,80 1,55 Varbergs bostäder AB Varberg 851 3,40 2,04 Partillebo AB Partille ,00 1,50 Mölndalsbostäder Mölndal ,78 1,50 Gårdstensbostäder Göteborg 845 2,69 1,55 Kungälvsbostäder Kungälv 927 2,80 1,65 Eksta Bostads AB Kungsbacka ,25 1,30 Alebyggen AB Ale 940 3,70 1,65 Stenungsundshem Stenungsund ,85 1,45 Orustbostäder Orust 890 2,60 1,18 Tjörns Bostads AB Tjörn ,60 1,18 Öckerö Bostads AB Öckerö ,90 Region BÄSK Bostäder i Borås, AB Borås 901 3,43 2,50 Uddevallahem Uddevalla 872 4,20 2,31 Alingsåshem AB Alingsås 903 2,6,2,58 1,67 Marks Bostads AB Mark 892 1,72 1,40 Falköpings Hyresbostäder AB Falköping 840 2,50 1,46 Strömstadbyggen AB Strömstad 971 2,46 1,75 Lysekils Bostäder AB Lysekil 938 2,83 1,38 STUBO AB Ulricehamn 879 2,50 1,80 Sotenäsbostäder AB Sotenäs 860 2,81 1,45 Åmåls Kommunfastigheter Åmål 931 3,85 1,80 Tranemobostäder AB Tranemo 837 4,79 2,35 Vårgårda Bostäder AB Vårgårda 858 3,42 1,55 Svenljunga Bostäder AB Svenljunga 851 3,40 2,10 Valbohem AB Färgelanda 921 2,60 1,50 Tanums Bostäder AB Tanum ,40 1,85 Fristadsbostäder Borås 735 3,50 3,50 Edshus Dals Ed 889 2,55 1,25 Viskaforshem AB Borås 864 2,50 1,60 Vara Bostäder AB Vara 924 3,00 1,55 Centrumbostäder i Skara Skara 903 2,82 1,55 Munkbo AB Munkedal 885 3,70 1,87 Götene Bostäder AB Götene 906 3,25 1,65 Toarpshus AB Borås 865 3,10 2,60 Bollebygds hyresbostäder Bollebygd 941 2,90 2,15 Törebodabostäder AB Töreboda 812 5,80 1,89 Tidaholms Bostads AB Tidaholm 815 6,00 2,06 Gullspångsbostäder Gullspång 725 2,50 2,50 Region Sydost Stångåstaden Linköping ,95 1,20 Växjöbostäder Växjö 947 3,28 1,50 Hyresbostäder i Norrköping Norrköping 982 2,74 1,38 Platen Motala 823 1,50 1,20 Kalmarhem Kalmar ,90 1,00 Karlskronahem Karlskrona 982 3,77 1,60 FÄF Jönköping 965 2,0-4,2 1,30 Västerviks Bostads Västervik 884 3,60 2,04 Ronnebyhus Ronneby 908 3,40 1,55 Byggebo Oskarshamn 957 3,14 2,70 Bostadsbolaget Mjölby Mjölby 844 3,30 2,20 14

15 Bostadsföretag /motpart Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % Finnvedsbostäder Värnamo 905 2,70 1,63 Karlshamnsbostäder Karlshamn 899 2,30 1,60 Nybro Bostads Nybro 826 2,03 0,98 Allbohus Alvesta 916 3,30 2,00 Vidingehem Växjö 954 3,37 1,50 Hultsfreds Bostäder Hultsfred 786 3,20 1,91 Linden Nässjö 896 2,41 1,65 L-E Lundbergs Norrköping ,23 1,38 Vimarhem Vimmerby 855 4,75 2,22 Mönsterås Bostäder Mönsterås 895 3,00 1,60 Älmhultsbostäder Älmhult 930 3,54 1,20 Sölvesbgorgshem Sölvesborg 905 2,10 0,78 FÄF Karlshamn 918 2,43 2,93 1,48 Norrahammars Kommunala Jönköping 793 1,89 1,65 Kindahus Kinda 888 2,97 2,22 Witalabostäder Vetlanda 852 3,16 1,60 Emmaboda Bostads Emmaboda 810 3,90 1,69 Lesebohus Lessebo 899 2,00 1,40 FÄF Nässjö 877 3,11 1,53 Ramunderstaden Söderköping 930 2,84 1,41 Uppvidingehus Uppvidinge 787 1,50 1,25 Mörbylånga Bostads Mörbylånga 981 3,06 1,00 Vadstena Fastighets Vadstena 847 1,81 1,42 FÄF Värnamo 966 4,48 1,27 FÄF Valdemarsvik 853 5,00 1,60 FÄF Ronneby 913 3,21 3,41 1,55 Habo Bostäder Habo 929 1,53 1,37 FÄF Sölvesborg 965 1,77 2,27 0,83 Järnbäraren Gnosjö 803 2,70 2,54 Torsås Bostads Torsås 918 3,97 1,81 Tranåsbostäder Tranås 851 2,51 1,50 Grännahus Gränna 781 2,56 2,30 Sävebo Sävsjö 848 2,60 1,30 Bankerydshem Jönköping 743 2,69 2,69 FÄF Gislaved 913 3,90 1,91 FÄF Gnosjö 852 3,06 1,64 Högsby Bostads Högsby 822 4,54 2,51 Ödeshögsbostäder Ödeshög 808 2,80 1,90 Ydrebostäder Ydre 809 4,20 2,70 Bostadsföretag /motpart Region Södra Skåne Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % MKB Malmö ,50 1,40 FÄF Malmö ,00 1,40 LKF Lund 985 2,40 1,10 AF Bostäder Lund ,25 2,10 Burlövs Bostäder AB Burlöv 942 3,40 1,50 Trelleborgshem Trelleborg 920 3,20 1,95 FÄF Ystad 985 2,90 1,80 AB Ystadbostäder Ystad 985 2,65 1,80 Svedalahem Svedala 954 3,95 1,35 Vellingebostäder Vellinge 966 3,95 1,95 Simrishamnsbostäder Simrishamn 970 2,88 2,30 Skurupshem Skurup 901 3,00 2,50 FÄF Simrishamn 947 2,80 2,30 FÄF Sjöbo 861 2,90 1,38 Contentus Malmö ,80 1,40 Contentus Ystad ,90 1,80 Stena Fastigheter Lomma 960 2,75 1,85 FÄF Skurup 901 2,70 2,50 AB Sjöbohem Sjöbo 934 2,75 1,80 Region Norra Skåne Helsingborgshem Helsingborg 974 2,80 1,44 ABK Kristianstad 902 2,9 1,80 Landskronahem Landskrona ,75 1,48 Ängelholmshem Ängelholm 983 2,5 1,32 FaBo Falkenberg 989 2,40 1,52 KKB Kävlinge Kävlinge 937 2,60 1,68 Eslövs Bostäder Eslöv 951 1,90 1,90 Laholmshem Laholm ,53 1,30 Hässlehem Hässleholm 880 2,50 1,77 Bostads AB Klockaren Östra Göinge 868 5,10 2,10 Höganäshem Höganäs 969 2,60 1,44 Bjuvsbostäder Bjuv 919 2,00 1,52 Svalövsbostäder Svalöv 959 2,10 1,50 Bromöllahem Bromölla 818 1,5 1,50 Osbybostäder Osby 893 4,24 1,80 Hörbybostäder Hörby ,50 1,33 15

16 16

17 Årsredovisning 2014 Vår årsredovisning 18 Ekonomi i sammanfattning 19 Uppföljning ekonomiska mål Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 28 Noter 29 Revisionsberättelse 46 Styrelsen 47 17

18 Vår Vår årsredovisning årsredovisning När en medlem betalar sin medlemsavgift blir hon eller han inte bara medlem i utan också en av de drygt ägarna av. Som ägare har medlemmen rätt att varje år få en ekonomisk rapport över hur medlemsavgiften hanteras och till vad den används en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar alla ekonomiska händelser som bokförts under året, det vill säga alla utbetalningar, inbetalningar, löner, fakturor, inköp, kvitton med mera. Följande delar ingår i Årsredovisningen: - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Kassaflödesanalys - Noter - Revisionsberättelse I förvaltningsberättelsen går det att läsa om väsentliga händelser under året. Resultaträkningen och kassaflödesanalysen berättar hur använt de pengar som tagits emot under året. Balansräkningen visar om s ekonomi är bra eller dålig. För att resultaträkningen och balansräkningen skall bli överskådlig samlas förklaringarna till beloppen i noterna. I revisionsberättelsen skriver revisorerna om de godkänner årsredovisningen eller inte. För att lättare kunna se s ekonomiska utveckling under året finns jämförelsesiffror för året innan. 18 2

19 Ekonomi i i sammanfattning s verksamhetsresultat 2014 visar ett överskott på +26 miljoner kronor (mkr) jämfört med ett underskott på -11 mkr 2013 (efter för K3 justerade siffror). Resultatförändringen beror till stora delar på gottgörelse ur pensionsstiftelsen. Avkastningen på de finansiella placeringarna i blev +48 mkr 2014, jämfört med +34 mkr Anledning är dels utdelning från dotterföretag, dels fler försäljningar. Årets resultat 2014 är +66 mkr vilket är +51 mkr högre än 2013 då årets resultat blev +15 mkr (efter för K3 juserade siffror). Koncernens ( och dotterbolagen) årsresultat 2014 slutade med ett överskott på +68 mkr jämfört med ett överskott (efter för K3 justerade siffror) på +24 mkr Dotterbolagen bidrar 2014 (efter för K3 justerade siffror) till koncernens årsresultat med 1 mkr (8 mkr 2013). s intäkter 2014 s kostnader 2014 Medlemsavgifter 61% Hyressättningsavgifter 26% Boinflytande- och fritidsmedel 11% Övriga intäkter 2% Lokaler: hyror, lokalkostnader m.m 6% Förbrukning: kontorsmaterial, trycksaker m.m. 5% Resor: biljetter, kost och logi m.m. 4% Information: medlemsinformation, kampanjer, annonser m.m. 10% Verksamhetens intäkter och kostnader, Telefoni och porto 3% Konsulttjänster och andra externa tjänster 7,5% Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar 4% Löner, arvoden och ersättningar 39% Arbetsgivaravgifter 11% Pensionskostnader exkl. gottgörelse inkl. löneskatt 8% Övriga personalkostnader: Utbildning, hälsovård, milersättning, m.m. 3% Avskrivningar 0,5% Intäkter Kostnader 3 19

20 Uppföljning Uppföljning av av ekonomiska ekonomiska mål mål Inom ramen för s strategi, Agenda 2016, antog förbundsstyrelsen 2012 en ny ekonomisk strategi mot Strategin tar fasta på s goda ekonomi och möjligheter att genom ytterligare samordning minska kostnaderna och använda medlemmarnas pengar bättre. Beslutet innefattade även tre ekonomiska mål. Nedan beskrivs målen och måluppfyllelsen (i 2013 års siffror ingår omklassificering av skuld till ändamålsbestämda medel, se nedan) : 1. Eget kapital skall uppgå till minst en årsavgift per medlem med ett intervall uppåt (+15 procent). Inom detta intervall har tillräcklig ekonomisk styrka. Måluppfyllelse : Eget kapital uppgår per till 853 mkr och överskrider därmed målet för sparat eget kapital (502 mkr) med 351 mkr och intervallet + 15 procent (578 mkr) med 275 mkr. 2. Verksamhetsresultatet ska över en löpande treårsperiod vara noll. De verksamhetsintäkter som genereras under ett år, i huvudsak av medlemmarna, ska gå tillbaka till medlemmarna i form av verksamhet samma år. För att ge visst handlingsutrymme införs ett nollresultatmål över en löpande treårsperiod. Måluppfyllelse : Verksamhetsresultatet totalt för de tre åren uppgår till -31 mkr. 3. Kapitalförvaltningen ska långsiktigt avkasta tre procentenheter mer än bästa bankränta. Detta för att skydda mot inflation och ge tillskott av kapital vid kommande önskade medlemsökningar. Måluppfyllelse : Avkastningen på kapitalförvaltningen har, för de snaste åtta åren , i snitt per år varit 3,9 procent bättre än bästa bankränta. Totalavkastningen uppgår för de åtta åren i snitt till 6,3 % per år. Bästa bankräntan har för de åtta åren i snitt varit 2,4 % per år. Mål 1 Sparat eget kapital, en årsavgift per medlem Mål 2 Nollresultat över en treårsperiod Mål 3 - Avkastning på kapitalplaceringar, bästa bankränta + 3% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Mål Mål +15% Utfall Utfall Bästa bankränta Bästa bankränta + 3% Utfall 20 4

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör Tema: De hetaste branscherna Maximera vinsten med sociala medier Maud Olofsson om nyföretagande Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner Peter Siepen estradör och entreprenör NR 2 2011

Läs mer

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna Tema: Möjligheter i krisen Fiffiga kontorsprylar Tips från optimistiska entreprenörer Vinn konferensresa till Alperna Renée Voltaire En hungrig matföretagare NR 1 2010 Pris 45 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen Tema: Marknadsföring Bästa starthjälpen Iskall Irakier Satsar i Malmö Nyföretagarbarometern: Rekordår för nyföretagandet Anne Abraham Marbrandt Entreprenör och verksamhetschef NR 2 2012 Pris 49 kr Eget

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG 67% KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 Vilka kommuner gillasfler mest, FFler sidor, gillare och på Facebook? av Sveriges kommuner haroch vilka

Läs mer

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 6 maj 2015 och gäller i tolv månader från denna dag KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER GARANTERAT AV VISSA

Läs mer

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer