Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 med årsredovisning

2 Kort om är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där både människor och samhälle utvecklas. Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet Vi ger medlemmarna information, rådgivning och stöd i kontakten med hyresvärden Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar besluts fattare för att förbättra villkoren för hyresgäster Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende medlemmar! De flesta medlemmarna värvas via s medlemsrekryterare som knackar dörr runt om i landets bostadsområden Projektgrupp: Stina Touma, Peter Forsman, Kristina Holmgren och Stig Josefsson Grafisk produktion: Anna Gunneström/Bild & Bokstav Fotografer: Peter Forsman, Jerry Malmberg, Klara Eriksson, Johan Klintberger, Eva Sten, Emelie Asplund, Martin Lindeborg, Eva Dahlin, Annakari Berglund, Pär Häljestam

3 Utmaningar och framtidsspaningar Under hösten 2014 besökte jag alla regioner i. Från norr till söder har jag fått höra om både utmaningar och framtidsspaningar. Alla berättelser jag har tagit del av på min rundresa i Sverige visar att är väl rustat för framtiden. Det som blir avgörande är att vi är nyfikna och vågar göra viktiga prioriteringar i vårt framtidsarbete. Vi är en organisation som betyder mycket idag, men i framtiden behöver vi betyda mer för ännu fler. På många sätt har under 2014 tagit stora kliv för att utvecklas till en modern folkrörelse. Vi har tydligt uppsatta mål. Vi har utvecklat vår rådgivning och medlemsservice. Vi har också inlett ett arbete med att skriva nästa kapitel i berättelsen om och varför vi finns till och vad vi betyder för människor och samhälle. Detta arbete kallar vi för framtidsbyrån och där medverkar både förtroendevalda och anställda. Hyresförhandlingarna blev framgångsrika när det gäller 2014 års hyror. De överenskommelser som träffades blev lägre än föregående år vilket resulterade i de lägsta hyreshöjningarna, i genomsnitt, sedan Vi har bedrivit ett framgångsrikt opinionsbildningsarbete, inte minst inför valet i september Vårt mål var att få upp bostadsfrågan på den politiska dagordningen och det lyckades vi med. De politiska partierna övertrumfade varandra i löften om bostadsbyggande. Nu är s utmaning att förmå politikerna att göra verklighet av sina bostadspolitiska löften. Nästan oavsett var man kommer i landet är ombyggnationer i fokus. En rapport som Boverket publicerade 2014 visar att 25 procent av hyresgästerna tvingas flytta på grund av hyresökningar när väl renoveringen är klar. Så ska det naturligtvis inte vara. Vi fortsätter att driva på för ökat inflytande för de boende och arbeta för att hyrorna inte rusar i höjden efter en ombyggnation. Vi är många som arbetar sida vid sida, förtroendevalda, aktiva medlemmar och anställda. Tillsammans är vi starka och kan åstadkomma förändring. Marie Linder, förbundsordförande 3

4 Från året som gått Hyresgästseger i Norrköping Hageby gick segrande ur en strid om de retroaktiva hyrorna i Hageby i Norrköping. Cirka 30 hyresgäster slapp betala sammanlagt kronor plus ränta. Dessutom gick fastighetsägaren med på att åtgärda det eftersatta underhållet. hade drivit ärendet i två omgångar sedan I och med att fastighetsägaren Subnova backade slapp hyresgästerna att betala kronor vardera plus ränta. Efter 14 år lämnade Barbro Engman över ordförandeskapet till Marie Linder. Studenter startar ny lokal hyresgästförening Helsingborg En lokal hyresgästförening med bara studenter har startats i Helsingborg. Det är några från studentlägenheterna på Lägervägen som gått samman för ett bättre studentboende. Uppgiften för föreningen är i första hand att inleda en dialog med hyresvärden och gå igenom vilka behov som finns, samt att utbilda de nya styrelsemedlemmarna. Vi inriktar oss på att förbättra vårt närområde och belysa studentbostadsfrågan, säger Saffran Rohm, ordförande i lokala hyresgästföreningen Vattentornet. Digital förbundsstämma valde ny ordförande Visby Den juni 2014 hölls s förbundsstämma i Visby med 150 ombud från hela landet på plats. Förutom att diskutera framtidsfrågor och motioner var den stora händelsen valet av ny förbundsordförande och förbundsstyrelse. Arbetsformen på förbundsstämman var den så kallade rundabordsmetoden där ombuden satt i grupper om sex personer vid varje bord, med en bordsansvarig samtalsledare som ledde samtalet. En nyhet på förbunds- Det är klart att man engagerar sig när det behövs. Tycker studenterna Emelie Nilsson, Maria Åkerö och Saffran Rohm i Helsingborg. 4

5 LH Regnbågen, lokal hyresgästförening i Europas första HBTQboende, fanns med på Pride och hade med sig en kristallkrona, som satte lite extra glans på tältet. stämman var att den var helt digital, det vill säga att alla handlingar fanns tillgängliga via systemet easymeet där de 150 ombuden hade en egen läsplatta där alla handlingar fanns samlade med motioner och förbundsstyrelsens svar. Läsplattorna användes också för att göra yrkanden och vid själva röstningen. Stoppade planer på utförsäljning Burlöv Kommunfullmäktige i Burlöv i Skåne har beslutat att det inte ska bli någon utredning om förutsättningarna för en utförsäljning av Burlövs Bostäder. hade inför kommunfullmäktigemötet i juni 2014 skickat ut information till alla föreningsmedlemmar i kommunen. En av uppmaningarna för att protestera mot planerna på utförsäljning var att komma till kommunhuset i Burlöv innan fullmäktigesammanträdet och det gjorde över 100 personer. Det är väldigt roligt att så många kom! Att vi lyckades stoppa planerna på utförsäljning av Burlövs Bostäder visar tydligt att det lönar sig att vara många som kämpar tillsammans, säger Kenneth Brunhoff, bostadspolitisk talesperson i Burlöv/Lomma/Staffanstorp. på plats under Pride Stockholm region Stockholm fanns på plats i Pride Park, på Östermalms IP i Stockholm, under Prideveckan i augusti Under premiärkvällen var det stort tryck i tältet hela kvällen. Alla frågesportsblad gick åt och många skrev vykort till politikerna, med uppmaningen att gå från ord till handling vad gäller bostadsbristen. Där fanns också ett litet bostadsområde med regnbågshyreshus, som besökarna målat och limmat ihop. Uppgörelse klar för Pennygången Göteborg Efter en drygt två år lång process kom och Stena Fastigheter i oktober 2014 överens om vilken hyra som ska gälla efter renoveringen på Pennygången i Göteborg. Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 720 kronor per månad vilket motsvarar knappt 14 procent jämfört med dagens hyra. Det kan jämföras med de hyreshöjningar på cirka 60 procent som aviserades när de ursprungliga renoveringsplanerna först presenterades för drygt två år sedan. Den renovering som genomförs på Pennygången är betydligt mindre omfattande än den totalombyggnad som först aviserades. Uppgörelsen på Pennygången är en klar framgång för hyresgästerna. 5

6 84 procent* tycker att bostadsfrågan är politikernas ansvar (76 procent 2013) * Enligt en SIFO-undersökning. 6

7 Från ord till handling Under 2013 startade en stor satsning på opinionsbildning. Satsningen pågick under hela 2014 och kommer att fortsätta även under Syftet med satsningen är att sätta bostadsfrågan i fokus hos allmänheten, och därmed skapa ett tryck på politiker att agera. Politikerna pratar om att de vill lösa bostadsfrågan. Vi vill att de ska gå från ord till handling och visa hur det ska gå till. Därför gav vi människor möjlighet att sätta press på politikerna genom att använda politikernas egna ord. På vår sajt flerhem.nu samlade vi aktiviteter och enkla verktyg för att kunna påverka politiker i bostadsfrågan. Kampanjen #flerhem fick hög spridning i sociala medier och resulterade i inlägg på Twitter, Instagram och Facebook. Total räckvidd blev 2,8 miljoner med ett genomsnitt på per dag. När bjöd in bostadsminister Stefan Atterfall att flyga luftballong tillsammans med Barbro Engman fick vi unika klick på flerhem.nu. Ett av målen under 2014 var att majoriteten av partierna skulle plocka upp ett eller flera av våra förslag till en ny bostadspolitik, både på nationell och kommunal nivå. Riksdagspartierna satte mål för bostadsbyggandet som låg i samma nivå som våra förslag. När bostadsbristen framstod som en allt viktigare fråga under valrörelsen så höjde ett av partierna sitt mål för bostadsbyggandet inlägg sociala medier Det finns ett skriande behov av bostäder runt om i landet och det är på tiden att regeringen gör en tydlig markering om vikten av att det byggs mer, sa Marie Linder, förbundsordförande för vid ett seminarium om bostadsbyggandet i Almedalen arrangerat av. 2,8 miljoner räckvidd #flerhem Jane Carlsson och Emelie Wulfstrand från säger TJOHOO på Våghustorget i Örebro till politikernas löften om byggandet av fler hyresrätter, och uppmanar dem att gå från ord till handling. 7

8 Succé för lokala program En stor del av bostadspolitiken bestäms på kommunal nivå. Genom att formulera lokala bostadspolitiska program med tydliga förslag anpassade till varje kommuns villkor ville vi sätta tryck på politiker över hela landet. I hela 206 kommuner arbetade man med att ta fram lokala bostadspolitiska program. 193 föreningar var involverade i arbetet. De vanligaste frågorna handlade om bostadsbristen, upprustning/renovering, rimliga nivåer på kommunala taxor och avgifter och om vinstuttag i allmännyttan. I varje lokalt bostadspolitiskt program sammanfattades kort: Kommunens bostadspolitiska utmaningar, t ex bostadsbrist, renoveringar eller hyresnivåer. Eller kanske något helt annat. Tre åtgärdsförslag. Vad behöver göras för att få en bättre boendesituation i kommunen? Argument för förslagen. Några punkter som sammanfattar hur förslagen kopplas till jobb, tillväxt, välfärd och möjligheten för unga att flytta hemifrån. Det har tagits fram över 200 lokala bostadspolitiska program över hela landet. Bostadspolitik i Göteborg Sju föreningar som tidigare jobbat åt varsitt håll skrev ett gemensamt bostadspolitiskt program och ur det föddes gemensamma aktiviteter under en hel vecka på stan med inbjudna politiker och intres- santa möten med 100-tals förbipasserande. Runt 50 förtroendevalda från hela Göteborg deltog och gjorde arrangemanget till en succé. Martina Enghardt, ledamot i regionstyrelsen i Västra Sverige, deltog i aktiviteterna i Göteborg. 8

9 Förutom 15 recept innehåller Hemlagat för alla annan god läsning. Recept för samtal Vi vill att fler ska kunna laga sin egen mat på sin egen spis, och äta den vid sitt eget matbord eller i sin egen soffa framför teven. Att lyfta bostadsfrågan och få politikernas uppmärksamhet kan göras på många olika sätt. Vi använde vår egen kokbok Hemlagat för alla! för att få igång samtalet med lokala politiker på ett lättsamt sätt. I boken varvas goda recept kryddade med våra bostadspolitiska förslag. Men där finns också brev skrivna av människor runt om i Sverige, som handlar om hur de påverkas av bostadskrisen. Breven är ställda till lokalpolitiker och hämtade från vår site flerhem.nu Hemlagat i Boxholm region Sydost var under senhösten och vintern 2014 ute på turné för att uppvakta politiker i regionen. I Boxholm träffade vi Britt-Marie Johansson, kommunalråd och Stig Adolfsson, kommunfullmäktiges ordförande. De uppskattade vår fina kokbok. Kokboken som samtalsöppnare har över huvud taget fungerat väldigt bra och fallit i god jord hos politikerna som uppskattat vårt initiativ. Björn Johansson, regionordförande i region Sydost (t.v.) träffar politiker i Boxholm. 9

10 Långsiktiga mål Agenda 2016 har två övergripande mål för all verksamhet: Bättre boende för hyresgästerna och Utökad medlemsnytta. För att kunna förverkliga våra mål arbetar vi utifrån Agenda 2016, ett långsiktigt dokument där vi har samlat vår vision, våra övergripande mål och våra lite mer konkreta sju verksamhetsmål. Agenda 2016 hjälper oss att planera och följa upp verksamheten för att uppnå bästa möjliga resultat. Här presenteras en sammanfattning av arbetet med verksamhetsmålen i Agenda 2016 under året. 1. Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer. har under året arbetat med politisk påverkan och opinionsbildning för rättvisa villkor för hyresrätten. Vi har bidragit med vårt kunnande till regeringens bostadsbeskattningskommitté, och kan visa på en ekonomisk obalans mellan hyresrätt och bostadsrätt. Boendekostnaden i en nybyggd hyresrätt blir kronor högre i månaden, än i äganderätt till följd av skattesystemet, visar våra beräkningar. De orättvisa villkoren för hyresrätten fortsätter vi att uppmärksamma politikerna på. 2. Hyrorna ska uppgå till max 25 procent av disponibel inkomst och öka med max konsumentprisindex, KPI. Under 2014 var genomsnittshyran lägre än en fjärdedel av den genomsnittliga disponibla inkomsten, och den låga nivån har vi kämpat hårt för med vårt förhandlingsarbete. Däremot är vi inte nöjda med att hyreshöjningen under 2014 låg över den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället, vi tycker inte att hyrorna ska öka mer än andra kostnader i samhället Ökat inflytande över boendet. mäter regelbundet hur nöjda våra medlemmar är med möjligheten till inflytande över sitt boende. Det kan handla om att påverka val av köksluckor, miljön i trappuppgång eller tvättstugan. Vår senaste Sifomätning visar att en tredjedel av medlemmarna är nöjda med sin möjlighet att påverka både när det gäller den egna bostaden och den gemensamma boendemiljön nya hyresrätter. Äntligen ser vi att bostadsbyggandet börjar komma igång. En prognos som gjordes av Boverket under 2014 beräknade att hyresrätter skulle färdigställas under året. Men bostadsbyggandet ligger fortfarande på alldeles för låg nivå tycker. Fler hyresrätter behövs, speciellt hyresrätter till rimliga hyror. 6. Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar. Vårt mål är att 8 av 10 medlemmar tycker att tillhandahåller tjänster som medlemmen har nytta av, och det målet närmar vi oss. Vår senaste Sifomätning visar att 74 procent upplever att tillhandahåller tjänster som medlemmen har nytta av, vilket är en ökning från föregående mätning. 7. Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar. För är det särskilt viktigt att vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar. Varje dag svarar våra anställda på hundratals samtal från våra medlemmar kring hyresförhandlingar, ger rådgivning och juridisk hjälp samt mycket annat. Vi mäter regelbundet hur våra medlemmar upplever servicen med oss när de ringer, mejlar eller besöker vår webbsida. Därför är vi särskilt glada över de fina betyg vi får av medlemmarna när det gäller kunskap och bemötande när de kontaktar vårt medlemsregister. Hem & Hyra Under 2014 slog vår medlemstidning Hem & Hyra läsarrekord. I slutet av året lästes varje nummer av Hem & Hyra av hela läsare. Det är en ökning med jämfört med motsvarande period året innan. Hem & Hyra är också en tidning som ofta citeras i andra medier. Antal mätta citat under 2014 ökade med 16 procent. Många väljer att gå in på Hem & Hyras webbsida hade hemhyra.se unika besökare, vilket är en ökning med 61 procent jämfört med året innan. 10

11 Fokusområden 2014 För att vi i ska kunna nå våra mål i Agenda 2016 behöver organisationen varje år ta ställning till vilka frågor och vilken verksamhet som måste prioriteras. I den årliga verksamhetsplanen fastställer därför förbundsstyrelsen ett antal fokusområden som bidrar till en mer fokuserad styrning. Våra fokusområden 2014 var: 1. Förbättra vår opinionsbildning Här har vi jobbat stenhårt under 2014 som också var ett valår. Tillsammans träffade vi tusentals politiker och genomförde hundratals offentliga bostadspolitiska aktiviteter med syftet att skapa opinion för våra frågor. Ett resultat av vårt arbete är att allt fler bland allmänheten anser att tillgången på bostäder i grunden är ett ansvar för beslutande politiker. 2. Förbättra kommunikation om resultat Vi vet att kännedomen om är hög bland allmänheten, däremot är det inte lika många som vet vad vi faktiskt gör. Därför har vi under 2014 arbetat med att bli bättre på att kommunicera våra resultat och berätta om allt vi faktiskt lyckas uppnå. 3. Öka antalet aktiva medlemmar och förtroendevalda Förbundsstyrelsen valde det här fokusområdet för att fler aktiva medlemmar och förtroendevalda är en förutsättning för att klara våra prioriteringar. Vi lyckades inte nå den målnivå vi hade för 2014, men vi fortsätter arbetet med att få fler medlemmar att vilja engagera sig. Många aktiva medlemmar och förtroendevalda gör oss starkare men också mer synliga och närvarande som organisation. Vi jobbar ihop för ett bättre boende Vi är många inom som jobbar för bättre boende och utökad medlemsnytta. Vi är ungefär medlemmar, förtroendevalda och 840 anställda. För att verkligen ta vara på varandras styrkor och kompetens så försöker vi att jobba tillsammans. Ett sätt att jobba gemensamt är genom RIBB. Med hjälp av RIBB rättslig inventering av befintlig bebyggelse sätter tryck på försumliga hyresvärdar. Det är en arbetsmetod för att få hyresvärdar att ta itu med problem i bostadsområdet. RIBB genomförs av s personal från olika enheter som samarbetar med varandra och s förtroendevalda i området. Juridik, förhandling, lokalt utvecklingsarbete, kommunikation och medlemsrekrytering kan ingå. I Malmö på Eriksfälts- och Fosiegatan där man har arbetat med RIBB-metoden har det lett fram till att bland annat mögelproblem i badrummen blivit åtgärdade, nya lås installerats och att lekplatserna rustats upp. När förtroendevalda och anställda jobbar tillsammans når vi lättare resultat! Mycket har varit eftersatt i vårt bostadsområde. Men sedan RIBB startade har mycket blivit åtgärdat säger Gunilla Holmkvist, som är ordförande för lokala hyresgästföreningen Kronhjorten, här tillsammans med Sten Lundström som är chef för lokalt utvecklingsarbete på i södra Skåne. Mögelproblem i badrummen åtgärdade Lekplatserna upprustade Nya lås installerade 11

12 Hyresförhandlingarna 2014 Hyreshöjning på 1,64 procent Hyresförhandlingarna mellan och fastighetsägarna är ett tidskrävande arbete års förhandlingar inleddes hösten 2013 och avslutades våren förhandlar hyran åt alla hyresgäster som omfattas av förhandlingsordning, inte bara våra medlemmar. Det betyder att vi förhandlar hyran åt cirka 90 procent av de 1,5 miljoner hyresrätter som finns. För 2014 blev den genomsnittliga hyreshöjningen 1,64 procent, vilket betyder en ökning på cirka 15 kronor per kvadratmeter och år. Det är inte någon större skillnad mellan hyresrätter som är privatägda och hyresrätter i allmännyttan. Jämförelse av hyran och KPI har som mål att hyran inte ska höjas mer än den allmänna kostnadsutvecklingen, även kallat KPI. Hyreshöjningen för 2014 låg på 1,64 procent, och KPI under 2014 låg på -0,2 procent. Det betyder att kostnadsökningen för hyran är högre än för andra varor och tjänster i samhället. Jämförelser mellan hyresutvecklingen och KPI behöver göras över flera år för att vara meningsfull. I diagrammet nedan redovisas de förhandlade hyrorna med medelvärdet för KPI. Sedan 2000 har KPI stigit med 20,1 procent medan hyrorna i de årliga hyresförhandlingarna under samma period stigit med 27,68 procent. Vad beror hyreshöjningen på? För att ta reda på vad hyreshöjningen egentligen beror på skickas det varje år ut en enkät till samtliga förhandlare. Förhandlaren ombeds då uppskatta hur stor del av årets hyreshöjning som berott på avgiftshöjningar, underhåll, övrigt, borgensavgift och avkastning för det kommunala bostadsbolaget på orten. För 2014, precis som för de tre senaste åren, har underhållskostnader varit den största orsaken till hyreshöjningar. Procent Hyresförändringar i de årliga hyresförhandlingarna och KPI Första webbsända förhandlingsupptakten Den 17 september hölls för första gången en förhandlingsupptakt i form av en webbsändning, där s förtroendevalda och anställda i hela landet med uppdrag i förhandlingsdelegationer var inbjudna att delta. I en studio på förbundskontoret fanns förbundsordförande Marie Linder samt Pär Svanberg och Erik Elmgren, nationellt ansvariga för förhandlingsverksamheten. De redogjorde för förhandlingsriktlinjerna och svarade på frågor inför 2015 års hyresförhandlingar som omfattar totalt 1,5 miljoner hyreslägenheter. Utgångspunkten för förhandlingarna är en plattform Upp till bevis. Den innebär att hyresgästerna kräver att värdarna belägger sina behov av hyreshöjningar, att de redovisar utfallet av tidigare förhandlingsöverenskommelser, samt att kommunerna låter resurserna stanna i företagen. 12

13 Hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag 2014 Med större privatägda bostadsföretag menas bostadsföretag med fler än 200 bostäder eller ett antal mindre bostadsföretag som tillsammans äger fler än 200 bostäder och representeras av Fastighetsägarföreningen (FÄF) vid förhandlingar. Bostadsföretag /motpart Region Norrland Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % SKEBO Skellefteå 937 2,70 1,62 Mitthem AB Sundsvall 978 2,85 1,60 Östersundshem AB Östersund 839 2,00 1,50 Pitebo AB Piteå 912 2,80 1,95 Övikshem AB Örnsköldsvik 989 2,80 1,87 FÄF MittNord Luleå 903 3,20 1,50 Kirunabostäder Kiruna 892 3,60 1,45 FÄF MittNord Piteå 891 2,80 1,4-1,7 Bodenbo Boden 808 4,20 1,87 Topbostäder AB Gällivare 893 3,60 1,49 FÄF Mittnord Skellefteå 878 2,80 1,80 Timråbo AB Timrå ,85 1,25 Härnösandshus AB Härnösand 913 2,68 1,42 FÄF Örnsköldsvik Örnsköldsvik ,80 1,87 Krokombostäder Krokom 898 3,75 1,53 Sollatum Hus&Hem Sollefteå 912 2,69 1,29 Din Bostad Sundsvall 920 4,50 0,90 Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur 813 3,00 1,77 Fastighets AB RAWI Piteå 882 2,80 1,70 Kalixbo Kalix 857 3,97 2,00 ÅFA Ånge 824 2,00 1,66 Vilhelminabostäder Vilhelmina 827 2,90 1,87 Wiksténs Fastigheter Boden 820 4,10 1,70 Jokkmokkshus Jokkmokk 817 2,80 1,29 Haparandabostäder Haparanda 958 4,35 1,40 Lundström Fastigheter Boden 831 3,90 1,87 Matarengihem Övertorneå 809 3,28 1,42 Bräcke Hus Bräcke 819 1,50 1,50 Bergbostäder AB Berg 835 1,80 1,80 HSB Norr Piteå kr 1,70 Vännäs Bostäder Vännäs 871 3,80 1,50 Lindbäcks Bygg AB Piteå 896 2,80 1,70 Arjeplogshus Arjeplog 875 7,00 3,70 Överkalixbostäder Överkalix 752 3,47 1,44 Hemåt Boden Boden 906 3,90 1,70 Årehus AB Åre ,80 1,80 Vindelnbostäder Vindeln 837 5,74 2,20 Ruthström & Sundström Boden 822 3,46 1,70 Bostadsföretag /motpart Region Aros-Gävle Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % Gavlegårdarna AB Gävle 911 2,50 1,92 Mimer, Bostads AB Västerås 927 2,52 1,80 Hudiksvallsbostäder, AB Hudiksvall 867 2,70 1,70 Bollnäs Bostäder Bollnäs 869 2,34 1,40 Sandvikenhus AB Sandviken 939 3,30 2,14 Faxeholmen AB Söderhamn 862 2,45 2,15 Salabostäder AB Sala 915 2,00 2,00 Enköpings Hyresbostäder AB Enköping ,93 1,77 Hallstahem AB Hallstahammar 925 2,40 1,80 Roslagsbostäder AB Norrtälje ,00 1,60 Östhammarshem, Stiftelsen Östhammar 950 1,75 1,60 Ljusdalshem, AB Ljusdal 899 1,80 1,40 Tierpsbyggen AB Tierp 979 3,15 1,82 Alfta-Edsbyns Fastighets AB Ovanåker 861 2,80 1,90 Hoforshus AB Hofors 897 4,20 2,50 Håbohus AB Håbo ,57 1,79 Lund Arboga 837 2,27 1,70 FÄF Sandviken 942 2,60 1,50 Hebygårdar AB Heby 951 3,20 1,55 Kungsörs Fastighets AB Kungsör 914 2,80 2,10 Nordanstigs Bostäder AB Nordanstig 871,75 2,10 1,70 FÄF Bollnäs 876 2,40 1,50 FÄF Söderhamn 942 2,40 1,50 Bovista Arboga 772 3,25 2,60 Surahammarshus AB Surahammar 901,15 3,20 1,90 Din Bostad Gävle 879 4,50 1,30 GävleBo Gävle 960 2,80 2,00 FÄF Ljusdal 966 2,40 1,40 ArbogaBostäder Arboga 868 3,40 2,13 Stockholm Svenska Bostäder Stockholm ,70 1,50 Stockholmshem Stockholm ,70 1,50 Familjebostäder Stockholm ,70 1,50 Botkyrkabyggen Botkyrka 936 2,50 1,35 Telge Bostäder Södertälje ,91 1,65 Micasa Stockholm ,70 1,58 Huge Bostäder Huddinge ,90 1,55 Förvaltaren Sundbyberg 996 2,90 1,44 Järfälla Hus Järfälla 964 3,50 1,70 Sollentunahem Sollentuna ,70 1,70 Signalisten Solna ,77 1,47 Väsbyhem Upplands Väsby ,95 1,90 Tyresö Bostäder AB Tyresö ,10 1,40 Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 985 3,10 1,50 13

14 Bostadsföretag /motpart Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % Värmdö Bostäder Värmdö ,70 1,65 Haningebostäder Haninge ,70 1,40 Upplands Brohus Upplands Bro ,70 1,70 Stadsholmen Stockholm ,70 1,70 Ekerö Bostäder Ekerö ,70 1,65 Lidingöhem Lidingö ,50 1,85 Region Mitt Karlstads Bostads AB Karlstad 902 1,95 1,30 Eskilstuna Kommunfastigheter Eskilstuna 925 3,50 2,00 Kopparstaden AB Falun 978 2,50 1,60 Tunabyggen AB Borlänge 915 2,90 1,69 Ludvikahem AB Ludvika 924 1,87 1,30 Arvika Bostads AB Arvika 826 2,70 1,80 Karlstadshus, Stf Karlstad 935 2,46 1,69 Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga 940 2,20 1,40 Kumla Bostäder AB Kumla 941 2,88 1,60 Morastrand AB Mora 861 2,57 1,67 Flens Bostads AB Flen 862 3,25 1,75 Katrineholms Fastighets AB Katrineholm 894 3,40 2,30 Hallsbergs Bostadsstiftelse Hallsberg 936 2,00 1,50 Säfflebostäder AB Säffle 828 2,95 1,80 Kristinehamns Bostads AB Kristinehamn 826 2,50 2,10 Lindesbergsbostäder AB Lindesberg 919 3,35 1,70 Torshälla Fastighets AB Eskilstuna 847 3,95 2,40 Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelösund 872 3,84 1,98 Strängnäs Bostads AB Strängnäs ,10 2,04 Hedemorabostäder AB Hedemora 942 2,50 1,30 Säterbostäder AB Säter 871 2,50 1,96 Gamla Byn AB Avesta 917 2,40 1,20 Bärkehus AB Smedjebacken 882 2,00 1,50 Årjängs Bostads AB Årjäng 850 5,00 2,00 Askersundsbostäder AB Askersund 896 2,26 1,30 Leksandsbostäder AB Leksand 929 2,53 1,50 Eda Bostads AB Eda 882 2,20 1,75 Gnestahem AB Gnesta 920 2,83 1,85 Malungshem AB Malung 905 3,10 1,38 Hagforshem AB Hagfors 850 2,70 1,80 Degerforsbyggen AB Degerfors 922 2,10 1,55 Hällefors Bostads AB Hällefors 923 2,30 2,00 Stiftelsen Vansbrohem Vansbro 918 3,37 1,70 Orsabostäder AB Orsa 836 3,00 1,74 Kilsbostäder AB Kil 955 3,20 1,90 Grums Hyresbostäder AB Grums 926 3,25 1,00 Filipstadsbostäder, Stf Filipstad 864 4,50 2,35 Forshagabostäder AB Forshaga 838 3,00 1,80 AB Hammaröbostäder Hammarö 937 3,94 1,80 AB Laxåhem Laxå 904 3,00 1,67 Trosabygdens Bostäder AB Trosa ,70 1,80 Sunne Bostads AB Sunne 955 1,00 1,00 Rättviksbostäder AB Rättvik 954 3,50 1,40 Björkåsen, Stf Storfors 881 2,80 1,20 Gagnefbostäder AB Gagnef 905 3,90 1,40 LekebergsBostäder AB Lekeberg 896 2,00 1,50 Norra Dalarnas Fastigheter Älvdalen,Särna 816 2,16 1,57 Munkforsbostäder AB Munkfors 755 4,50 2,00 Bostadsföretag /motpart Region Västra Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % Poseidon Göteborg ,75 1,50 Bostadsbolaget Göteborg ,90 1,50 Familjebostäder i Göteborg AB Göteborg 993 2,70 1,50 Förbo AB Härryda. Mölndal, Kungälv, Lerum ,80 1,55 Varbergs bostäder AB Varberg 851 3,40 2,04 Partillebo AB Partille ,00 1,50 Mölndalsbostäder Mölndal ,78 1,50 Gårdstensbostäder Göteborg 845 2,69 1,55 Kungälvsbostäder Kungälv 927 2,80 1,65 Eksta Bostads AB Kungsbacka ,25 1,30 Alebyggen AB Ale 940 3,70 1,65 Stenungsundshem Stenungsund ,85 1,45 Orustbostäder Orust 890 2,60 1,18 Tjörns Bostads AB Tjörn ,60 1,18 Öckerö Bostads AB Öckerö ,90 Region BÄSK Bostäder i Borås, AB Borås 901 3,43 2,50 Uddevallahem Uddevalla 872 4,20 2,31 Alingsåshem AB Alingsås 903 2,6,2,58 1,67 Marks Bostads AB Mark 892 1,72 1,40 Falköpings Hyresbostäder AB Falköping 840 2,50 1,46 Strömstadbyggen AB Strömstad 971 2,46 1,75 Lysekils Bostäder AB Lysekil 938 2,83 1,38 STUBO AB Ulricehamn 879 2,50 1,80 Sotenäsbostäder AB Sotenäs 860 2,81 1,45 Åmåls Kommunfastigheter Åmål 931 3,85 1,80 Tranemobostäder AB Tranemo 837 4,79 2,35 Vårgårda Bostäder AB Vårgårda 858 3,42 1,55 Svenljunga Bostäder AB Svenljunga 851 3,40 2,10 Valbohem AB Färgelanda 921 2,60 1,50 Tanums Bostäder AB Tanum ,40 1,85 Fristadsbostäder Borås 735 3,50 3,50 Edshus Dals Ed 889 2,55 1,25 Viskaforshem AB Borås 864 2,50 1,60 Vara Bostäder AB Vara 924 3,00 1,55 Centrumbostäder i Skara Skara 903 2,82 1,55 Munkbo AB Munkedal 885 3,70 1,87 Götene Bostäder AB Götene 906 3,25 1,65 Toarpshus AB Borås 865 3,10 2,60 Bollebygds hyresbostäder Bollebygd 941 2,90 2,15 Törebodabostäder AB Töreboda 812 5,80 1,89 Tidaholms Bostads AB Tidaholm 815 6,00 2,06 Gullspångsbostäder Gullspång 725 2,50 2,50 Region Sydost Stångåstaden Linköping ,95 1,20 Växjöbostäder Växjö 947 3,28 1,50 Hyresbostäder i Norrköping Norrköping 982 2,74 1,38 Platen Motala 823 1,50 1,20 Kalmarhem Kalmar ,90 1,00 Karlskronahem Karlskrona 982 3,77 1,60 FÄF Jönköping 965 2,0-4,2 1,30 Västerviks Bostads Västervik 884 3,60 2,04 Ronnebyhus Ronneby 908 3,40 1,55 Byggebo Oskarshamn 957 3,14 2,70 Bostadsbolaget Mjölby Mjölby 844 3,30 2,20 14

15 Bostadsföretag /motpart Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % Finnvedsbostäder Värnamo 905 2,70 1,63 Karlshamnsbostäder Karlshamn 899 2,30 1,60 Nybro Bostads Nybro 826 2,03 0,98 Allbohus Alvesta 916 3,30 2,00 Vidingehem Växjö 954 3,37 1,50 Hultsfreds Bostäder Hultsfred 786 3,20 1,91 Linden Nässjö 896 2,41 1,65 L-E Lundbergs Norrköping ,23 1,38 Vimarhem Vimmerby 855 4,75 2,22 Mönsterås Bostäder Mönsterås 895 3,00 1,60 Älmhultsbostäder Älmhult 930 3,54 1,20 Sölvesbgorgshem Sölvesborg 905 2,10 0,78 FÄF Karlshamn 918 2,43 2,93 1,48 Norrahammars Kommunala Jönköping 793 1,89 1,65 Kindahus Kinda 888 2,97 2,22 Witalabostäder Vetlanda 852 3,16 1,60 Emmaboda Bostads Emmaboda 810 3,90 1,69 Lesebohus Lessebo 899 2,00 1,40 FÄF Nässjö 877 3,11 1,53 Ramunderstaden Söderköping 930 2,84 1,41 Uppvidingehus Uppvidinge 787 1,50 1,25 Mörbylånga Bostads Mörbylånga 981 3,06 1,00 Vadstena Fastighets Vadstena 847 1,81 1,42 FÄF Värnamo 966 4,48 1,27 FÄF Valdemarsvik 853 5,00 1,60 FÄF Ronneby 913 3,21 3,41 1,55 Habo Bostäder Habo 929 1,53 1,37 FÄF Sölvesborg 965 1,77 2,27 0,83 Järnbäraren Gnosjö 803 2,70 2,54 Torsås Bostads Torsås 918 3,97 1,81 Tranåsbostäder Tranås 851 2,51 1,50 Grännahus Gränna 781 2,56 2,30 Sävebo Sävsjö 848 2,60 1,30 Bankerydshem Jönköping 743 2,69 2,69 FÄF Gislaved 913 3,90 1,91 FÄF Gnosjö 852 3,06 1,64 Högsby Bostads Högsby 822 4,54 2,51 Ödeshögsbostäder Ödeshög 808 2,80 1,90 Ydrebostäder Ydre 809 4,20 2,70 Bostadsföretag /motpart Region Södra Skåne Kommun/er Hyra i kr/ kvm vid yrkandet Yrkande i % ÖK i % MKB Malmö ,50 1,40 FÄF Malmö ,00 1,40 LKF Lund 985 2,40 1,10 AF Bostäder Lund ,25 2,10 Burlövs Bostäder AB Burlöv 942 3,40 1,50 Trelleborgshem Trelleborg 920 3,20 1,95 FÄF Ystad 985 2,90 1,80 AB Ystadbostäder Ystad 985 2,65 1,80 Svedalahem Svedala 954 3,95 1,35 Vellingebostäder Vellinge 966 3,95 1,95 Simrishamnsbostäder Simrishamn 970 2,88 2,30 Skurupshem Skurup 901 3,00 2,50 FÄF Simrishamn 947 2,80 2,30 FÄF Sjöbo 861 2,90 1,38 Contentus Malmö ,80 1,40 Contentus Ystad ,90 1,80 Stena Fastigheter Lomma 960 2,75 1,85 FÄF Skurup 901 2,70 2,50 AB Sjöbohem Sjöbo 934 2,75 1,80 Region Norra Skåne Helsingborgshem Helsingborg 974 2,80 1,44 ABK Kristianstad 902 2,9 1,80 Landskronahem Landskrona ,75 1,48 Ängelholmshem Ängelholm 983 2,5 1,32 FaBo Falkenberg 989 2,40 1,52 KKB Kävlinge Kävlinge 937 2,60 1,68 Eslövs Bostäder Eslöv 951 1,90 1,90 Laholmshem Laholm ,53 1,30 Hässlehem Hässleholm 880 2,50 1,77 Bostads AB Klockaren Östra Göinge 868 5,10 2,10 Höganäshem Höganäs 969 2,60 1,44 Bjuvsbostäder Bjuv 919 2,00 1,52 Svalövsbostäder Svalöv 959 2,10 1,50 Bromöllahem Bromölla 818 1,5 1,50 Osbybostäder Osby 893 4,24 1,80 Hörbybostäder Hörby ,50 1,33 15

16 16

17 Årsredovisning 2014 Vår årsredovisning 18 Ekonomi i sammanfattning 19 Uppföljning ekonomiska mål Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 28 Noter 29 Revisionsberättelse 46 Styrelsen 47 17

18 Vår Vår årsredovisning årsredovisning När en medlem betalar sin medlemsavgift blir hon eller han inte bara medlem i utan också en av de drygt ägarna av. Som ägare har medlemmen rätt att varje år få en ekonomisk rapport över hur medlemsavgiften hanteras och till vad den används en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar alla ekonomiska händelser som bokförts under året, det vill säga alla utbetalningar, inbetalningar, löner, fakturor, inköp, kvitton med mera. Följande delar ingår i Årsredovisningen: - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Kassaflödesanalys - Noter - Revisionsberättelse I förvaltningsberättelsen går det att läsa om väsentliga händelser under året. Resultaträkningen och kassaflödesanalysen berättar hur använt de pengar som tagits emot under året. Balansräkningen visar om s ekonomi är bra eller dålig. För att resultaträkningen och balansräkningen skall bli överskådlig samlas förklaringarna till beloppen i noterna. I revisionsberättelsen skriver revisorerna om de godkänner årsredovisningen eller inte. För att lättare kunna se s ekonomiska utveckling under året finns jämförelsesiffror för året innan. 18 2

19 Ekonomi i i sammanfattning s verksamhetsresultat 2014 visar ett överskott på +26 miljoner kronor (mkr) jämfört med ett underskott på -11 mkr 2013 (efter för K3 justerade siffror). Resultatförändringen beror till stora delar på gottgörelse ur pensionsstiftelsen. Avkastningen på de finansiella placeringarna i blev +48 mkr 2014, jämfört med +34 mkr Anledning är dels utdelning från dotterföretag, dels fler försäljningar. Årets resultat 2014 är +66 mkr vilket är +51 mkr högre än 2013 då årets resultat blev +15 mkr (efter för K3 juserade siffror). Koncernens ( och dotterbolagen) årsresultat 2014 slutade med ett överskott på +68 mkr jämfört med ett överskott (efter för K3 justerade siffror) på +24 mkr Dotterbolagen bidrar 2014 (efter för K3 justerade siffror) till koncernens årsresultat med 1 mkr (8 mkr 2013). s intäkter 2014 s kostnader 2014 Medlemsavgifter 61% Hyressättningsavgifter 26% Boinflytande- och fritidsmedel 11% Övriga intäkter 2% Lokaler: hyror, lokalkostnader m.m 6% Förbrukning: kontorsmaterial, trycksaker m.m. 5% Resor: biljetter, kost och logi m.m. 4% Information: medlemsinformation, kampanjer, annonser m.m. 10% Verksamhetens intäkter och kostnader, Telefoni och porto 3% Konsulttjänster och andra externa tjänster 7,5% Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar 4% Löner, arvoden och ersättningar 39% Arbetsgivaravgifter 11% Pensionskostnader exkl. gottgörelse inkl. löneskatt 8% Övriga personalkostnader: Utbildning, hälsovård, milersättning, m.m. 3% Avskrivningar 0,5% Intäkter Kostnader 3 19

20 Uppföljning Uppföljning av av ekonomiska ekonomiska mål mål Inom ramen för s strategi, Agenda 2016, antog förbundsstyrelsen 2012 en ny ekonomisk strategi mot Strategin tar fasta på s goda ekonomi och möjligheter att genom ytterligare samordning minska kostnaderna och använda medlemmarnas pengar bättre. Beslutet innefattade även tre ekonomiska mål. Nedan beskrivs målen och måluppfyllelsen (i 2013 års siffror ingår omklassificering av skuld till ändamålsbestämda medel, se nedan) : 1. Eget kapital skall uppgå till minst en årsavgift per medlem med ett intervall uppåt (+15 procent). Inom detta intervall har tillräcklig ekonomisk styrka. Måluppfyllelse : Eget kapital uppgår per till 853 mkr och överskrider därmed målet för sparat eget kapital (502 mkr) med 351 mkr och intervallet + 15 procent (578 mkr) med 275 mkr. 2. Verksamhetsresultatet ska över en löpande treårsperiod vara noll. De verksamhetsintäkter som genereras under ett år, i huvudsak av medlemmarna, ska gå tillbaka till medlemmarna i form av verksamhet samma år. För att ge visst handlingsutrymme införs ett nollresultatmål över en löpande treårsperiod. Måluppfyllelse : Verksamhetsresultatet totalt för de tre åren uppgår till -31 mkr. 3. Kapitalförvaltningen ska långsiktigt avkasta tre procentenheter mer än bästa bankränta. Detta för att skydda mot inflation och ge tillskott av kapital vid kommande önskade medlemsökningar. Måluppfyllelse : Avkastningen på kapitalförvaltningen har, för de snaste åtta åren , i snitt per år varit 3,9 procent bättre än bästa bankränta. Totalavkastningen uppgår för de åtta åren i snitt till 6,3 % per år. Bästa bankräntan har för de åtta åren i snitt varit 2,4 % per år. Mål 1 Sparat eget kapital, en årsavgift per medlem Mål 2 Nollresultat över en treårsperiod Mål 3 - Avkastning på kapitalplaceringar, bästa bankränta + 3% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Mål Mål +15% Utfall Utfall Bästa bankränta Bästa bankränta + 3% Utfall 20 4

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Antal bostäder. Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme

Antal bostäder. Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme Bostadsföretag / Motpart AN/Pri vat Region Kommun(e r) Antal bostäder Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme Yrkande för bostäder i % Datum som yrkandet avser Överenskommels e i % Bollnäsbostäder AB AN

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014 med årsredovisning Kort om är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade

Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade Rev.datum 2013-10-23 1 (6) Nedan anges de upphandlande myndigheter (UM) som har anmält sitt intresse i aktuell upphandling och därmed ges rätt att avropa från ramavtal

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen: Appendix 2.

Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen: Appendix 2. 2004-10-21 Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen: Appendix 2. Tabell A3 bygger helt på uppgifter från AMS IT-stöd (AIS), som IAF inte

Läs mer