FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION"

Transkript

1 FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version

2 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid 4 Portfölj Balanserad, sid 5 Portfölj Tillväxt, sid 5 6 Traditionell diskretionär förvaltning FP1 / Trad Försiktig, sid 6 FP2 / 5/5, sid 6 FP3 / Trad Normal, sid Riskkontrollerad förvaltning Trygghetsnivå, sid 7 Carnegie Safety 9 Sverige, sid 7 Carnegie Safety 9 BRIC, sid 8 S&P Trygghet 75 Söderberg & Partners, sid 8 S&P Trygghet 85 Söderberg & Partners, sid 8 9 Allokeringsförvaltning - Fond i fond Capinordic Fondservice Sverige/Världen, sid 9 Capinordic Fondservice Världen, sid Fondutbud Aktiefonder, sid 1-14 Europa Odin Europa Odin Europa Småbolag Global JOHCM Global Select Fund Carnegie (Asset Management) WorldWide Skagen Global Asien GLG Japan CoreAlpha USA Nordea 1- North American Value Fund Norden Odin Norden Sverige Carnegie Strategifond Lannebo Småbolag Odin Sverige Enter Select Lannebo Sverige Temafonder, sid Asien Carlson Asian Small Cap Carnegie Indienfond Ålandsbanken China Growth Global Carnegie (Asset Management) Medical Skagen Kon-Tiki Östeuropa East Capital Östeuropa Carnegie Rysslandfond Räntefonder, sid SEB Realräntefond SEK Lux Utd Carnegie (Asset Management) Svensk Kort Ränta Carnegie Corporate Bond BlueBay Emerging Market Select Bond, sek Strategifonder, sid 19 Global Coeli Ekvator Trygghet SEB Asset Selection SEK Lux Ack FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 5 2 Depåförvaltning - Förvaltningsgemensam stiftelse Garantum, sid 2 2

3 ETT PERFEKT KOMPLEMENT TILL TRADITIONELLA PENSIONSLÖSNINGAR FÖR DINA KUNDER FAMILJEFÖRETAGENS UNIKA STIFTELSE- KONCEPT Familjeföretagen erbjuder marknadens överlägset bästa komplement till traditionella pensionslösningar inom segmentet ägarledda små och medelstora företag. Söker du som anställd eller företagare en hög grad av flexibilitet i pensionslösningen, flexibla uttagsmöjligheter, samt kontroll och inflytande över sitt pensionssparande, då passar konceptet perfekt. Första stiftelsen etablerades Kundkretsen uppskattar vårt fokus på flexibilitet, skattefördelar och egen kontroll över sparandet. FLEXIBILITET OCH FRIHET Familjeföretagens stiftelsekoncept erbjuder ett lätttillgängligt sparande som är enkelt. Kunden har alltid en personlig förankring i sparandet eftersom kunden själv bestämmer när, hur mycket och i vilken takt pensionen skall betalas ut. Kunden kan även avbryta en påbörjad pensionsbetalning samt föra över den till annan anställd, (närstående). Ett sparande i traditionella pensionsförsäkringar innebär ofta lägre grad av flexibilitet och mindre kontroll över placeringarna än våra placeringsinriktningar. Inom konceptet har kunden full flytträtt. Från 55 år kan dessutom större engångsutbetalningar göras och det är även enkelt att förändra löptiden, något som inte är möjligt inom traditionellt pensionssparande. Konceptet innebär många skattemässiga fördelar och det lämpar sig mycket väl vid generationsskiften, bolagsförsäljningar och kompanjonskiften. ENKELHET Med Familjeföretagens behöver kunden aldrig oroa sig för komplicerad administration, allt tas omhand på bästa sätt genom helhetsadministration av Familjeföretagens Pensionsredovisning. Pensionsredovisning har en väl fungerande struktur och en effektiv administration för såväl pensionsavsättningar som pensions- utbetalningar. Administratören tar hand om de juridiska aspekterna av en pensionsstiftelse och kunden väljer själv hur mycket de vill påverka förvaltningen av sitt sparande. KAPITALPLACERINGAR Placeringar och strategier för att trygga pensionsutfästelse ska vara långsiktiga, hålla hög kvalitet och kännetecknas av säkerhet. Men samtidigt ska de ge real tillväxt, varför de inte bör vara helt riskfria. Via ett antal skräddarsydda placeringar och förvaltningsstrategier skapas förutsättningar för god långsiktig avkastning. Via Familjeföretagens Pensonsstiftelse nr 9 (förmögenhetsgemensam), kan kapitalet förvaltas via enskilda fonder och/eller aktivt förvaltade portföljstrategier. Via Familjeföretagens Pensionsstiftelsee nr 5 (förvaltningsgemensam), kan kapitalet förvaltas via Garantum CARNEGIE INVESTMENT BANK AB Sedan 23 är Familjeföretagens Pensionsredovisning en del av Carnegiekoncernen. Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking, Private Banking och Carnegie Fonder. 3

4 FONDPORTFÖLJER För att du skall få en så bra avkastning som möjligt efter just dina behov finns fyra olika fondportföljer. Du kan välja en risk- och avkastningsprofil som passar just din situation och dina preferenser. Portföljena omviktas löpande med hänsyn till rådande marknadsläge för att uppnå maximal avkastning. Att investera i värdepappersfonder innebär alltid en risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. PORTFÖLJ DYNAMISK RISKPROFIL Portfölj Dynamisk passar dig med relativt kort sparhorisont eller som t.o.m. redan gått i pension. Portföljen ska investera i räntefonder (svenska och utländska inom olika kreditsegement) samt alternativa investeringar med målsättning att vara absolutavkastande. Portföljen har som målsättning att skapa en hög riskjusterad avkastning. Att portföljen investerar i alternativa produkter med absolutavkastande målsättning innebär inte att portföljen kan garantera absolut avkastning, då den innehåller viss kredit-, ränte- och valutarisk. NORMALVIKT 45 Svenska räntebärande, 2 Utländska räntebärande, 3 Alternativa investeringar samt 5 likvida medel. MANDAT -15 svenska aktier, -1 Svenska räntebärande, -1 Utländska räntebärande, -1 Alternativa investeringar samt -1 kassa/likvida medel. FÖRVALTARE SEB Wealth Management - Institutioner & Stiftelser Utländska räntebärande 2 Alternativa investeringar 3 Likvida medel 5 Svenska räntebärande 45 PORTFÖLJ TRYGG RISKPROFIL Portfölj Trygg passar dig med relativt kort sparhorisont eller dig som vill ta mindre risk i ditt sparande. NORMALVIKT 6 räntefonder, 3 aktiefonder samt 1 i strategiska placeringar. Strategi 1 Aktier Sverige 15 Aktier Globalt 35 MANDAT 4-8 räntefonder, 1-5 aktiefonder samt 5-15 i strategiska placeringar. FÖRVALTARE SEB Wealth Management - Institutioner & Stiftelser Räntor 4 4

5 FONDPORTFÖLJER PORTFÖLJ BALANSERAD RISKPROFIL Portfölj Balanserad passar dig med en sparhorisont lång nog för att kunna dra nytta av en balans mellan tillväxt och trygghet. Du är villig att ta risk för att kunna öka värdet på ditt sparande över tid. Strategi 1 Aktier Sverige 15 NORMALVIKT 4 räntefonder, 5 aktiefonder samt 1 i strategiska placeringar. MANDAT 2-6 räntefonder, 3-7 aktiefonder samt 5-15 i strategiska placeringar. Räntor 4 Aktier Globalt 35 FÖRVALTARE SEB Wealth Management - Institutioner & Stiftelser PORTFÖLJ TILLVÄXT RISKPROFIL Portfölj Tillväxt passar dig med en lång sparhorisont. Målet med ditt sparande är högre tillväxt över en längre tidsperiod. Du är villig att vänta ut marknadens upp och nedgångar får att uppnå högre avkastning i det långa loppet. Räntor 2 Strategi 1 Aktier Sverige 2 NORMALVIKT 2 räntefonder, 7 aktiefonder samt 1 i strategiska placeringar. MANDAT -4 räntefonder, 5-9 aktiefonder samt 5-15 i strategiska placeringar. Aktier Globalt 5 FÖRVALTARE SEB Wealth Management - Institutioner & Stiftelser 5

6 TRADITIONELL DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Under 211 sammanfördes några portföljer utan förändring av placeringsmandat eller förvaltare, efter Länsstyrelsens godkännande av permutation/sammanslagning. FP 1 (fd Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 1) sammanfördes med Traditionell Förvaltning Försiktig. FP 2 (fd Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 2) sammanfördes med Traditionell Förvaltning 5/5. FP 3 (fd Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 3) sammanfördes med Traditionell Förvaltning Normal. Diskretionär förvaltning är en aktiv förvaltning av ditt kapital i aktier och räntebärande värdepapper. Inom vår diskretionära förvalting har du att välja mellan tre olika placeringsinriktningar med olika viktning av räntebärande värdepapper och aktier. Att investera i värdepapper och i värdepappersfonder innebär alltid en risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. FP 1 / TRAD FÖRSIKTIG RISKPROFIL Traditionell Förvaltning Försiktig passar dig som söker en tryggare placering med en lägre risk. NORMALVIKT 75 räntebärande värdepapper samt 25 i aktier, varav 17 Svenska aktier och 9 utländska aktier). MANDAT i räntebärande värdepapper samt i aktier. FÖRVALTARE SEB Wealth Management - Institutioner & Stiftelser Carnegie Investment Bank AB, Swedbank Robur AB FP 2 / 5/5 Aktier 25 Räntor 75 RISKPROFIL Traditionell Förvaltning 5/5 passar dig som är villig att ta en medelrisk. NORMALVIKT 5 räntebärande värdepapper samt 5 i svenska aktier MANDAT 4-6 i räntebärande värdepapper samt 4-6 i aktier (varav max 2 får placeras i utländska aktier). FÖRVALTARE Swedbank Robur AB FP 3 / TRAD NORMAL RISKPROFIL Traditionell Förvaltning Normal placering passar dig som är villig att ta en något högre risk med möjlighet till en högre avkastning. NORMALVIKT 5 räntebärande värdepapper samt 5 i aktier, varav 4 Svenska aktier och 1 utländska aktier). MANDAT 2-8 i räntebärande värdepapper samt 2-8 i aktier. FÖRVALTARE Carnegie Investment Bank AB Aktier 5 Aktier 5 Räntor 5 Räntor 5 6

7 RISKKONTROLLERAD FÖRVALTNING - ETT SPARANDE MED EN INBYGGD TRYGGHETSNIVÅ Målsättningen för dessa förvaltningserbjudanden är att ta del av börsuppgångar samtidigt som nedgångar inte tillåts urholka fondkapitalet. Fonderna bygger på en dynamisk riskallokeringsmodell med givna trygghetsnivåer vars syfte är att skydda kapitalet till en viss nivå. Nya trygghetsnivåer etableras kontinuerligt, och fondförvaltaren fördelar dagligen fondens kapital mellan aktier och räntebärande instrument med beaktande av trygghetsnivån. Notera att trygghetsnivån inte är en absolut garanti. CARNEGIE SAFETY 9 SVERIGE Carnegie Safety 9 Sverige riktar sig mot investerare som vill ta del av den svenska aktiemarknadens möjligheter, samtidigt som större nedgångar undviks tack vare fondens trygghetsnivåer. CARNEGIE SAFETY 9 SVERIGE Carnegie Safety 9 Sverige är en blandfond med målsättning att ta del av uppgången på den svenska aktiemarknaden, samtidigt som fondkapitalet skyddas från större nedgångar. Detta sker genom trygghetsnivåer som etableras varje kvartal. Fondkapitalet fördelas löpande mellan en korg av likaviktade och noggrant utvalda bolag från Stockholmsbörsen, och räntebä rande instrument utifrån en unik allokeringsmodell. Då fonden kombinerar aktiemarknadens möjlighet till hög avkastning med ett skydd mot breda nedgångar passar fonden den som söker en tryggare sparform utan att göra avkall på avkastningspotentialen ,4 2,2 Kategori: Strategi Valuta: SEK Relativ risknivå: Medel Fond: Carnegie Safety 9 Sverige -8,6 7,8 5,

8 CARNEGIE SAFETY 9 BRIC Carnegie Safety 9 BRIC investerar endast inom de fyra mest dynamiska aktiemarknaderna i världen; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Målsättningen är att ta del av uppgången på dessa dynamiska och intressanta aktiemarknader samtidigt som större nedgångar undviks tack vare fondens trygghetsnivåer. CARNEGIE SAFETY 9 BRIC Carnegie Safety 9 BRIC är en blandfond med målsättning att ta del av uppgången på börserna i världens fyra ledande tillväxtmarknader Brasilien, Ryssland, Indien och Kina samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av trygghetsnivåer för fondvärdet. Detta görs med hjälp av en unik allokeringsmodell som löpande fördelar fondkapitalet mellan en korg av utvalda aktier och räntebärande instrument. Då fonden kombinerar aktiemarknadens möjlighet till hög avkastning med ett skydd mot breda nedgångar passar fonden den som söker en tryggare sparform utan att göra avkall på avkastningspotentialen , 7,7-4,5 Kategori: Strategi Relativ risknivå: Medel Carnegie Safety 9 BRIC Fonden startade ,6-3, S&P TRYGGHET 75 SÖDERBERG & PARTNERS Söderberg & Partners Trygghet 75 lämpar sig för dig som vill ha maximal exponering mot aktiemarknaden och är beredd att ta mycket risk, men med begränsad nedsida. Målsättningen är att portföljen inte ska falla under 75* av det högsta värdet under den senaste tolvmånadersperioden. S&P TRYGGHET 85 SÖDERBERG & PARTNERS Söderberg & Partners Trygghet 85 lämpar sig för dig som i normalfallet vill ha över halva portföljen investerad i aktiemarknaden. Målsättningen är att portföljen inte ska falla under 85* av det högsta värdet under den senaste tolvmånadersperioden. * S&P följer dagligen upp risknivån och portföljerna kan hantera mycket kraftiga värdefall. Under exceptionella förhållanden kan dock trygghetsnivån underskridas och den ska således inte ses som garanterad. 8

9 ALLOKERINGSFÖRVALTNING FOND I FOND I fond i fonderna finns möjlighet att växla mellan aktiefonder och räntefonder. Det finns möjlighet att använda så kallade ETF:er (indexfonder), vilket ger möjlighet att placera i marknader som normalt inte går att komma åt via det fondutbud som finns. I båda dessa fond i fonder finns fria placeringsmandat och kan välja inriktning mot olika marknader och branscher. Nedan ser vi en normalfördelning. CAPINORDIC FONDSERVICE SVERIGE/VÄRLDEN RISKNIVÅ Hög NORMALVIKT 25 räntefonder 75 aktiefonder, varav 5 svenska aktier och 25 utländska aktier. MANDAT - 1 i räntefonder - 1 i aktiefonder Sverige 5 Världen 25 Räntor 25 CAPINORDIC FONDSERVICE VÄRLDEN RISKNIVÅ Hög NORMALVIKT 25 räntefonder Världen aktiefonder, varav 75 utländska aktier och svenska aktier Räntor 25 MANDAT - 1 i räntefonder - 1 i aktiefonder 9

10 FONDUTBUD Inom många traditionella pensionssparandeformer kan arbetsgivare uppleva att de förlorar kontrollen och möjligheten att påverka sitt kapital och dess förvaltning. Med stiftelsens fondutbud finns friheten att utifrån behov och önskemål sätta ihop eget sparande, kombinera fondportföljer, traditionell förvaltning trygghetsfonder med rent fondsparande. AKTIEFONDER EUROPA ODIN EUROPA En investering i en Europafond ger en bred exponering och diversifiering över ett stort antal länder och sektorer. Den europeiska aktiemarknaden ger många intressanta möjligheter för en aktiv förvaltare som ODIN med målsättningen att hitta undervärderade kvalitetsföretag. Genom sitt indexoberoende kan förvaltaren vikta fritt mellan länder och sektorer för att dra nytta av den aktuella marknadssituationen, makrofaktorer och megatrender. Fonden investerar fritt i företag som är börsnoterade, har sitt huvudkontor eller ursprung i Europa ,4 15,3-1,9 Kategori: Aktier (Europa) Basvaluta: NOK Fond: Odin Europa Index: MSCI Europe net Index USD 6,5 36,9 24, 5,1-2, , -34,8 ODIN EUROPA SMÅBOLAG Denna fond passar dig som söker ett brett Europamandat men som önskar mer exponering mot segmentet småoch mellanstora bolag än vad t.ex. ODIN Europa erbjuder. Historiskt har avkastningen varit högre i detta segment än i storbolagssegmentet men samtidigt är risken lite större. Fonden investerar i små- och medelstora företag som är börsnoterade, har sitt huvudkontor eller ursprung i Europa ,3 Kategori: Aktier (Europa) Basvaluta: NOK Fond: Odin Europa SMB Index: MSCI Europe net small CAP Index USD 25,3-7,2-4,1-43,4-44,1 32,9 49,7 1, 13,4 1

11 GLOBAL JOHCM GLOBAL SELECT FUND JOHCM Global Select Fund är en aktivt förvaltad globalfond som huvudsakligen placerar i aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher och regioner. Fonden placerar i alla bolagsstorlekar, med fokus på stora och medelstora bolag, och den placerar såväl i utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Fonden innehåller förvaltningsteamets absolut bästa investeringsidéer och består av en koncentrerad portfölj om normalt cirka 5 likaviktade aktier Kategori: Aktier (Global) Basvaluta: Euro Fond: JOHCM Global Select Fund Index: MSCI World Free 17,4 22,2 6 8,4 5, CARNEGIE (ASSET MANAGEMENT) WORLDWIDE En aktivt förvaltad globalfond vars målsättning är att över tid uppnå en högre avkastning än marknaden, till lägre eller samma risk. Förvaltningen kännetecknas av trendbaserad stock picking vilket innebär att den utgår från långsiktiga globala trender och investerar i enskilda bolag över hela världen som gynnas mest av dem. Fonden har en koncentrerad aktieportfölj (ca 2 3 innehav) vilket ger djup kunskap om varje enskilt bolag Kategori: Aktier (Global) Fond: Carnegie (Asset Management) WorldWide Index: MSCI AC World Net Div 7,9 3,2 2,1 3, -31,7-27,3 14,1 17,4 6,1 1,1 SKAGEN GLOBAL SKAGEN Global passar sparare som vill ha en aktiefond som placerar över hela världen och därmed ger god spridning både geografiskt och branschmässigt. Placeringsfokus ligger på enskilda företag som är solida men undervärderade oavsett bransch. Kategori: Aktier (Global) Basvaluta: NOK Relativ risknivå: Medel Fond: SKAGEN Global SEK Index: MSCI World Index Daily Traded Total Return Net fram till från MSCI All Country World Daily Total return Net ,3 4 35,5 39, 2 17,2 2,8 18, 8,9 5, ,5-27,7-8 11

12 ASIEN GLG JAPAN COREALPHA En koncentrerad Japansk portfölj innehållande de 35 till 5 bästa idéerna som investeringsteamet genererar. Idéerna bygger på bolagens värderings aspekt i förhållande till bolagens kvalitet och framtida avkastningspotential över lång sikt. Detta medför ofta att de bolag som ingår i portföljen är lågt värderade av marknaden och ej de mest populära bland investerare. Investeringshorisonten är längre än genomsnittet vilket gör att omsättningshastigheten i portföljen blir lägre Kategori: Aktier (Japan) Basvaluta: Euro Fond: GLG Japan CoreAlpha Ret Acc Index: Topix TR 26,2 7,6 5,6 1, -1-1, -11, ,8-4,6 USA NORDEA 1 - NORTH AMERICAN VALUE FUND Nordea 1 - North American Value Fund förvaltas enligt en värdeorienterad stil som utgår ifrån att hitta företag med en sund ekonomi och goda framtidsutsikter, det vill säga företag som är undervärderade i förhållande till sin verkliga avkastningsförmåga. Förvaltarnas analys bygger på en bedömning av enskilda företags förmåga att skapa ett betydande fritt kassaflöde för sina aktieägare Kategori: Aktier (USA) Fond: Nordea 1 - North American Value Fund Index: Standard & Poor s 5 gross 1,3 39,2 26,8 18,3 9, ,2-28, , NORDEN ODIN NORDEN De nordiska aktiemarknaderna erbjuder en intressant sektormix som tydligt återspeglas i fondens sammansättning. Det norska näringslivet med fokus på olja/ oljeservice, rederi och fiskodling är väsensskilt från det svenska och finska som domineras av mer traditionell verkstadsindustri, telekom- och bank. Fonden lämpar sig väl för den som söker ett komplement eller ett bredare alternativ till en Sverigefond. Fonden förvaltas aktivt och kan investera fritt i företag som är börsnoterade, har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i Norge, Sverige, Finland eller Danmark ,4 22,2 Kategori: Aktier (Norden) Basvaluta: NOK Fond: Odin Norden Index: VINX Benchmark CAP NOK NI 9,6,1 53,1 41,3 19,1 1, ,5-43,5 12

13 SVERIGE CARNEGIE STRATEGI Fonden passar dig som vill ha en aktivt förvaltad portfölj som med svenska aktier som bas även tar del av framgångar på utländska aktiemarknader. Fonden har sin bas i Sverige, men kan också köpa utländska aktier, räntebärande placeringar och ibland ha en hög andel likviditet. Kategori: Aktier (Sverige) Fond: Carnegie Strategi Index: 7 Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl utdeln,2 MSCI World Index inkl utdeln, 1 OMRX Total 5 48,9 41, ,3 2,9 2,7 2, 13,3-1 -1, -3-34,2-31,8-5 LANNEBO SMÅBOLAG Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad fond i ordets rätta bemärkelse. Fonden förvaltas av Peter Rönström (som av många anses vara en av Sveriges bästa fondförvaltare) och Johan Ståhl (även han en erkänt duktig småbolagsförvaltare). Deras förvaltningsstil kännetecknas av långsiktighet, där avkastningen alltid skapas till en rimlig risknivå. Fonden placerar främst i medelstora bolag med ett börsvärde på upp till 25-3 miljarder. 8 6 Kategori: Aktier (Sverige) Fond: Lannebo Småbolag Index: Carnegie Small Cap Return Index 63,4 68,9 4 38,9 37,5 31,2 3, ,2-6,9-36,9-44,4-8 ODIN SVERIGE ODIN Sverige vänder sig till den sparare som söker en aktivt förvaltad Sverigefond. Fonden som sedan nära ett decennium förvaltats av Nils Petter Hollekim har givit en mycket god historisk avkastning. Fonden investerar fritt i företag som är börsnoterade, har sitt huvudkontor eller ursprung i Sverige. Kategori: Aktier (Sverige) Basvaluta: NOK Fond: Odin Sverige Index: OMXSB CAP GI ,1 5,8 3 31,8 26,8-25,4 26, ,5-11, -39,4-37,8-7 13

14 ENTER SELECT En aktivt förvaltad Sverigefond som placerar i aktier tillhörande branscher och företag som förvaltaren anser är undervärderade på börserna. Hänsyn tas till de enskilda aktierna snarare än vilken bransch de tillhör eller hur stor andel de har i index. Fonden koncentrerar innehaven till ett mindre antal bolag och kan även helt exkludera branscher som förvaltaren för tillfället inte tror på. Tydlig förvaltningsprocess med verktyg för bolagsanalys och pristrender ligger till underlag för investeringsbesluten Kategori: Aktier (Sverige) Fond: Enter Select Index: MSCI Sweden Small Cap 74,3 79,9 29, 27, ,3-51,8-8 LANNEBO SVERIGE Aktivt förvaltad aktiefond med placeringar i Sverige, ej fokuserad på någon speciell bransch. Aktieurvalet baseras på långsiktig fundamental analys av företag kombinerat med rörlighet i portföljen. Investeringar kommer inte att ske i några aktier beroende på att de har en viss (hög) vikt i något index. Målet är att hitta företag som kan bli riktigt intressanta och ge en god avkastning under lång tid framöver ,7 25,4 Kategori: Aktier (Sverige) Fond: Lannebo Sverige Index: SIX Portfolio Return Index 56, 53,3 31,5 26, ,6-8,2-35,7-39, TEMAFONDER ASIEN CARLSON ASIAN SMALL CAP Carlson Asian Small Cap är aktiefonden för dig som har en långsiktig placeringshorisont och som ser en framtid i de snabbt återhämtande ekonomierna i Fjärran Östern exklusive Japan. Fonden investerar i köpvärda bolag oavsett bransch eller i vilket land bolaget är lokaliserat. 1 Kategori: Tema (EM Asien) Basvaluta: Euro Fond: Carlson Asian Small Cap Index: MSCI AC Asia (ex Japan) 93,3 7 69,5 55,4 4 32,4 1 2,4 12, , ,9 14

15 CARNEGIE INDIEN Fonden passar dig som tror på en framtida god utveckling av den indiska marknaden och därför vill vara med och ta del av framgångarna. Carnegie Indienfond är en aktiefond som investerar i aktier noterade på börserna i Indien. Fonden får också investera i bolag som har en betydande del av sin verksamhet i Indien men som finns noterade utanför Indien ,3 61, Kategori: Tema (EM Asien) Fond: Carnegie Indienfond Index: S&P CNX 5 6,8 78, ,8 17,6 17,3 11, ,3-57,6 ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH Fonden placerar i kinesiska bolag med huvudsaklig verksamhet på det kinesiska fastlandet. Fonden eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en av världens snabbast växande ekonomier. Placeringarna sker främst i bolag som har fokus på den inhemska marknaden snarare än export ,3 54,6 46,2 44,7 Kategori: Tema (EM Asien) Fond: Ålandsbanken China Growth Index: FTSE Xinhua 25 45, 36, -4,9-5, ,1-39,4-6 GLOBAL CARNEGIE (ASSET MANAGEMENT) MEDI- CAL Carnegie Medical är en aktiefond som investerar globalt inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik, hälsovård och specialiserade läkemedelsföretag. En investering i fonden ger exponering mot en intressant, komplex industri som kännetecknas av uthållig hög tillväxt Kategori: Tema (Growth) Basvaluta: EUR Relativ risknivå: Medel/Hög Fond: Carnegie (Asset Management) Medical Index: MSCI World Healthcare Net Div -2,1 -,1-5, -2,3-12,5-3,4 3, 7,3-2,3-3,6 15

16 SKAGEN KON-TIKI SKAGEN Kon-Tiki passar sparare som önskar ta det av den värdeskapning som sker i världens tillväxtmarknader. Fonden skall placera minst 5 av medlen i tillväxtmarknader. Placeringsfokus ligger på enskilda företag som är solida men undervärderade oavsett marknad och bransch. Kategori: Tema (EM) Basvaluta: NOK Fond: SKAGEN Kon-Tiki Index: MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return ,1 62, 4 32,7 31,4 2 14,5 13,8 13,511, ,5-43,1-8 ÖSTEUROPA EAST CAPITAL ÖSTEUROPA Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna. East Capitals investeringsfilosofi är baserad på ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen, fundamental analys och en aktiv portföljuppbyggnad, som kombinerar tillväxt med värde. East Capital Östeuropafonden kan investera i alla östeuropeiska länder. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora företag , 24, 2, 15, Kategori: Tema (EM Eur) Fond: East Capital Östeuropafonden Index: MSCI EM Europe Index -64, -62, 86, 65, 18, 9, CARNEGIE RYSSLAND Fonden passar dig som tror på en framtida god utveckling av den ryska ekonomin och därför vill vara med och ta del av framgångarna. Carnegie Rysslandsfond är en aktiefond som i huvudsak placerar i ryska värdepapper i fd OSS och Baltikum. Fonden får också investera i bolag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till Ryssland men vars aktier är noterade utanför landet. Kategori: Tema (EM Eur) Fond: Carnegie Rysslandsfond Index: Credit Suisse first Boston ROS-index (ROSI) fram till från Russian Trading System (RTS) ,2 53,5 16,5 12,6-66,2-66,6 126,6 18,5 11,3 15,4 16

17 RÄNTEFONDER SEB REALRÄNTEFOND SEK LUX UTD Fonden placerar huvudsakligen i realränteobligationer och andra obligationer utfärdade i svenska kronor. Värdet på realobligationer är skyddat för inflation eftersom den reala räntan räknas upp med inflationen. Om inflationen går upp, höjs avkastningen i motsvarande grad. Den genomsnittliga löptiden i fonden varierar kring indexet OMRXREAL och uppgår till cirka nio år. Fonden får investera upp till 1 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper, om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD ,2 Kategori: Ränta Relativ risknivå: Låg Fond: SEB Realräntefond SEK Lux Utd. Index: BarCap Glb Infl Linked Sweden 3,4 4,6 5,9 3,3 3,7 3,4 4, CARNEGIE (ASSET MANAGEMENT) SVENSK KORT RÄNTA Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Kategori: Ränta Relativ risknivå: Låg Fond: Carnegie (Asset Management) Svensk Kort Ränta Index: OMRX T-Bill ,7 2,2 2,9 3,4 5,2 4,3 3,1,4,6,

18 CARNEGIE CORPORATE BOND Fonden har en koncentrerad portfölj med 2-4 obligationer i kända svenska och nordiska bolag som har både hög, låg samt inget kreditbetyg. Kategori: Ränta Relativ risknivå: Medel Fond: Carnegie Corporate Bond Index: Citi Swedish GBI , ,5 1,8 7,1-39,4-37,8 6,9-1,2 7,8 2, BLUE BAY EMERGING MKT SELECT BOND FOND SEK BASE R Fond med inriktning mot ränteplaceringar på tillväxtmarknader, framförallt statsobligationer. Finns visst inslag av företagsobligationer. Fonden har högre risknivå än ordinära obligations- och penningmarknads-fonder. Kategori: Ränta Relativ risknivå: Medel Fond: BlueBay Emerging Market Select Bond Fund sek Index: JPM EMBI Global Diversified TR 4 37, ,4,6 2,2-3,9-13,1-25,2 7,5 12,7,

19 STRATEGIFONDER GLOBAL COELI EKVATOR TRYGGHET Målsättningen är att genom investeringar i absolutavkastande fonder, med olika inriktningar, erbjuda en placering med långsiktigt konkurrenskraftig avkastning till låg risk. Fonden har som mål att över tiden överträffa sitt jämförelseindex men kan komma att avvika från det på kort sikt. Kategori: Hedgefondsportfölj Relativ risknivå: Låg Fond: Coeli Ekvator Trygghet Index: OMRX T-Bill ,4 2,2 3,4 3,4 2,6 4,4 1,2,4 6,, SEB ASSET SELECTION SEK LUX ACK Fonden tillämpar en kvantitativ investeringsmodell och placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling Kategori: Strategi Relativ risknivå: Medel Fond: SEB Asset Selection SEK Lux Ack Ej index Kategori: Hedgefond övrigal 8,8 6,3 26,1 1,6 2, -6 -,9-2,4-7,

20 DEPÅFÖRVALTNING - FÖRVALTNINGSGEMENSAM STIFTELSE GARANTUM Placeringsalternativet ger dig möjligheter att ta ett beslut om hur din förvaltning långsiktigt ska skötas. Du ger strategiska riktlinjer för förvaltningen och överlåter sedan till portföljförvaltarna att dagligen följa marknaden, ta förvaltningsbeslut och allokera inom givna ramar. Onlineinformation: Du följer depåns utveckling direkt online via Garantums hemsida Minsta avsättning per depå: 5 tkr. Starttid: För att Garantum ska påbörja förvaltningen vid en viss tidpunkt (emission) krävs att det totala investeringsbeloppet för Familjeföretagens depåer uppgår till minst 2 mkr. Om inte, har Garantum rätt till (ej skyldighet) att vänta max en emission innan investering och förvaltning påbörjas. Avtal och belopp skall vara Garantum tillhanda minst fem dagar före en emission. Val av förvaltning: Större delen av kapitalet förvaltas enligt vald modellportfölj. Kunden gör val avseende modellportfölj och aktivitetsnivå/målavkastning för förvaltningen. Aktivitetsnivå/Målavkastning: Målavkastning låg. Vinstsäkring sker normalt inom intervallet 15-3 men kan variera beroende på hur Garantum bedömer marknadsläget från fall till fall. Målavkastning hög, d.v.s. aktieliknande avkastning. Vinstsäkring sker normalt inom intervallet 3-5 men kan variera beroende på hur Garantum bedömer marknadsläget från fall till fall. Modellportföljer: TRYGG Vi bygger en portfölj med mycket låg risk som uteslutande investerar i olika kapitalskyddande strukturerade placeringar utan överkurser. Vid behov kan vi även göra investerignar i räntebärande placeringar. Hela det investerade beloppet, före courtagekostnader och förvaltningsavgiften, är av emittenten skyddad mot kursfall när de olika placeringarnas löptider avslutas. I denna portfölj genomför vi ej omstrukturering (sänkning av kapitalskyddsnivån). NORMAL Även denna portfölj har en låg risk men investeringar kan även ske i placeringar med så kallad överkurs. Placerignarna kan även avyttras till förlust, även om det innebär att hela portföljens underliggande kapitalskydd sänks (omstrukturering). FLEX Detta är den mest flexibla portföljen som utöver inriktningen i NORMAL-portföljen även kan innehålla icke kapitalskyddade strukturerade placeringar till maximalt 3. Innehållet kan även kompletteras med olika räntebärande placeringar, aktiefonder eller hedgefonder. Kapitalskyddad del Överkurs Icke kapitalskyddad del (fonder, autocall, indexbevis etc) 2

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring 1 Allmän information om Public Ltd ( Ancoria )... 2 2 Information om Ancoria Kapitalförsäkring... 2 2.1 Försäkringens ikraftträdande... 2 2.2 Premier... 2 2.3

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer