FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION"

Transkript

1 FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version

2 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid 4 Portfölj Balanserad, sid 5 Portfölj Tillväxt, sid 5 6 Traditionell diskretionär förvaltning FP1 / Trad Försiktig, sid 6 FP2 / 5/5, sid 6 FP3 / Trad Normal, sid Riskkontrollerad förvaltning Trygghetsnivå, sid 7 Carnegie Safety 9 Sverige, sid 7 Carnegie Safety 9 BRIC, sid 8 S&P Trygghet 75 Söderberg & Partners, sid 8 S&P Trygghet 85 Söderberg & Partners, sid 8 9 Allokeringsförvaltning - Fond i fond Capinordic Fondservice Sverige/Världen, sid 9 Capinordic Fondservice Världen, sid Fondutbud Aktiefonder, sid 1-14 Europa Odin Europa Odin Europa Småbolag Global JOHCM Global Select Fund Carnegie (Asset Management) WorldWide Skagen Global Asien GLG Japan CoreAlpha USA Nordea 1- North American Value Fund Norden Odin Norden Sverige Carnegie Strategifond Lannebo Småbolag Odin Sverige Enter Select Lannebo Sverige Temafonder, sid Asien Carlson Asian Small Cap Carnegie Indienfond Ålandsbanken China Growth Global Carnegie (Asset Management) Medical Skagen Kon-Tiki Östeuropa East Capital Östeuropa Carnegie Rysslandfond Räntefonder, sid SEB Realräntefond SEK Lux Utd Carnegie (Asset Management) Svensk Kort Ränta Carnegie Corporate Bond BlueBay Emerging Market Select Bond, sek Strategifonder, sid 19 Global Coeli Ekvator Trygghet SEB Asset Selection SEK Lux Ack FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 5 2 Depåförvaltning - Förvaltningsgemensam stiftelse Garantum, sid 2 2

3 ETT PERFEKT KOMPLEMENT TILL TRADITIONELLA PENSIONSLÖSNINGAR FÖR DINA KUNDER FAMILJEFÖRETAGENS UNIKA STIFTELSE- KONCEPT Familjeföretagen erbjuder marknadens överlägset bästa komplement till traditionella pensionslösningar inom segmentet ägarledda små och medelstora företag. Söker du som anställd eller företagare en hög grad av flexibilitet i pensionslösningen, flexibla uttagsmöjligheter, samt kontroll och inflytande över sitt pensionssparande, då passar konceptet perfekt. Första stiftelsen etablerades Kundkretsen uppskattar vårt fokus på flexibilitet, skattefördelar och egen kontroll över sparandet. FLEXIBILITET OCH FRIHET Familjeföretagens stiftelsekoncept erbjuder ett lätttillgängligt sparande som är enkelt. Kunden har alltid en personlig förankring i sparandet eftersom kunden själv bestämmer när, hur mycket och i vilken takt pensionen skall betalas ut. Kunden kan även avbryta en påbörjad pensionsbetalning samt föra över den till annan anställd, (närstående). Ett sparande i traditionella pensionsförsäkringar innebär ofta lägre grad av flexibilitet och mindre kontroll över placeringarna än våra placeringsinriktningar. Inom konceptet har kunden full flytträtt. Från 55 år kan dessutom större engångsutbetalningar göras och det är även enkelt att förändra löptiden, något som inte är möjligt inom traditionellt pensionssparande. Konceptet innebär många skattemässiga fördelar och det lämpar sig mycket väl vid generationsskiften, bolagsförsäljningar och kompanjonskiften. ENKELHET Med Familjeföretagens behöver kunden aldrig oroa sig för komplicerad administration, allt tas omhand på bästa sätt genom helhetsadministration av Familjeföretagens Pensionsredovisning. Pensionsredovisning har en väl fungerande struktur och en effektiv administration för såväl pensionsavsättningar som pensions- utbetalningar. Administratören tar hand om de juridiska aspekterna av en pensionsstiftelse och kunden väljer själv hur mycket de vill påverka förvaltningen av sitt sparande. KAPITALPLACERINGAR Placeringar och strategier för att trygga pensionsutfästelse ska vara långsiktiga, hålla hög kvalitet och kännetecknas av säkerhet. Men samtidigt ska de ge real tillväxt, varför de inte bör vara helt riskfria. Via ett antal skräddarsydda placeringar och förvaltningsstrategier skapas förutsättningar för god långsiktig avkastning. Via Familjeföretagens Pensonsstiftelse nr 9 (förmögenhetsgemensam), kan kapitalet förvaltas via enskilda fonder och/eller aktivt förvaltade portföljstrategier. Via Familjeföretagens Pensionsstiftelsee nr 5 (förvaltningsgemensam), kan kapitalet förvaltas via Garantum CARNEGIE INVESTMENT BANK AB Sedan 23 är Familjeföretagens Pensionsredovisning en del av Carnegiekoncernen. Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking, Private Banking och Carnegie Fonder. 3

4 FONDPORTFÖLJER För att du skall få en så bra avkastning som möjligt efter just dina behov finns fyra olika fondportföljer. Du kan välja en risk- och avkastningsprofil som passar just din situation och dina preferenser. Portföljena omviktas löpande med hänsyn till rådande marknadsläge för att uppnå maximal avkastning. Att investera i värdepappersfonder innebär alltid en risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. PORTFÖLJ DYNAMISK RISKPROFIL Portfölj Dynamisk passar dig med relativt kort sparhorisont eller som t.o.m. redan gått i pension. Portföljen ska investera i räntefonder (svenska och utländska inom olika kreditsegement) samt alternativa investeringar med målsättning att vara absolutavkastande. Portföljen har som målsättning att skapa en hög riskjusterad avkastning. Att portföljen investerar i alternativa produkter med absolutavkastande målsättning innebär inte att portföljen kan garantera absolut avkastning, då den innehåller viss kredit-, ränte- och valutarisk. NORMALVIKT 45 Svenska räntebärande, 2 Utländska räntebärande, 3 Alternativa investeringar samt 5 likvida medel. MANDAT -15 svenska aktier, -1 Svenska räntebärande, -1 Utländska räntebärande, -1 Alternativa investeringar samt -1 kassa/likvida medel. FÖRVALTARE SEB Wealth Management - Institutioner & Stiftelser Utländska räntebärande 2 Alternativa investeringar 3 Likvida medel 5 Svenska räntebärande 45 PORTFÖLJ TRYGG RISKPROFIL Portfölj Trygg passar dig med relativt kort sparhorisont eller dig som vill ta mindre risk i ditt sparande. NORMALVIKT 6 räntefonder, 3 aktiefonder samt 1 i strategiska placeringar. Strategi 1 Aktier Sverige 15 Aktier Globalt 35 MANDAT 4-8 räntefonder, 1-5 aktiefonder samt 5-15 i strategiska placeringar. FÖRVALTARE SEB Wealth Management - Institutioner & Stiftelser Räntor 4 4

5 FONDPORTFÖLJER PORTFÖLJ BALANSERAD RISKPROFIL Portfölj Balanserad passar dig med en sparhorisont lång nog för att kunna dra nytta av en balans mellan tillväxt och trygghet. Du är villig att ta risk för att kunna öka värdet på ditt sparande över tid. Strategi 1 Aktier Sverige 15 NORMALVIKT 4 räntefonder, 5 aktiefonder samt 1 i strategiska placeringar. MANDAT 2-6 räntefonder, 3-7 aktiefonder samt 5-15 i strategiska placeringar. Räntor 4 Aktier Globalt 35 FÖRVALTARE SEB Wealth Management - Institutioner & Stiftelser PORTFÖLJ TILLVÄXT RISKPROFIL Portfölj Tillväxt passar dig med en lång sparhorisont. Målet med ditt sparande är högre tillväxt över en längre tidsperiod. Du är villig att vänta ut marknadens upp och nedgångar får att uppnå högre avkastning i det långa loppet. Räntor 2 Strategi 1 Aktier Sverige 2 NORMALVIKT 2 räntefonder, 7 aktiefonder samt 1 i strategiska placeringar. MANDAT -4 räntefonder, 5-9 aktiefonder samt 5-15 i strategiska placeringar. Aktier Globalt 5 FÖRVALTARE SEB Wealth Management - Institutioner & Stiftelser 5

6 TRADITIONELL DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Under 211 sammanfördes några portföljer utan förändring av placeringsmandat eller förvaltare, efter Länsstyrelsens godkännande av permutation/sammanslagning. FP 1 (fd Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 1) sammanfördes med Traditionell Förvaltning Försiktig. FP 2 (fd Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 2) sammanfördes med Traditionell Förvaltning 5/5. FP 3 (fd Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 3) sammanfördes med Traditionell Förvaltning Normal. Diskretionär förvaltning är en aktiv förvaltning av ditt kapital i aktier och räntebärande värdepapper. Inom vår diskretionära förvalting har du att välja mellan tre olika placeringsinriktningar med olika viktning av räntebärande värdepapper och aktier. Att investera i värdepapper och i värdepappersfonder innebär alltid en risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. FP 1 / TRAD FÖRSIKTIG RISKPROFIL Traditionell Förvaltning Försiktig passar dig som söker en tryggare placering med en lägre risk. NORMALVIKT 75 räntebärande värdepapper samt 25 i aktier, varav 17 Svenska aktier och 9 utländska aktier). MANDAT i räntebärande värdepapper samt i aktier. FÖRVALTARE SEB Wealth Management - Institutioner & Stiftelser Carnegie Investment Bank AB, Swedbank Robur AB FP 2 / 5/5 Aktier 25 Räntor 75 RISKPROFIL Traditionell Förvaltning 5/5 passar dig som är villig att ta en medelrisk. NORMALVIKT 5 räntebärande värdepapper samt 5 i svenska aktier MANDAT 4-6 i räntebärande värdepapper samt 4-6 i aktier (varav max 2 får placeras i utländska aktier). FÖRVALTARE Swedbank Robur AB FP 3 / TRAD NORMAL RISKPROFIL Traditionell Förvaltning Normal placering passar dig som är villig att ta en något högre risk med möjlighet till en högre avkastning. NORMALVIKT 5 räntebärande värdepapper samt 5 i aktier, varav 4 Svenska aktier och 1 utländska aktier). MANDAT 2-8 i räntebärande värdepapper samt 2-8 i aktier. FÖRVALTARE Carnegie Investment Bank AB Aktier 5 Aktier 5 Räntor 5 Räntor 5 6

7 RISKKONTROLLERAD FÖRVALTNING - ETT SPARANDE MED EN INBYGGD TRYGGHETSNIVÅ Målsättningen för dessa förvaltningserbjudanden är att ta del av börsuppgångar samtidigt som nedgångar inte tillåts urholka fondkapitalet. Fonderna bygger på en dynamisk riskallokeringsmodell med givna trygghetsnivåer vars syfte är att skydda kapitalet till en viss nivå. Nya trygghetsnivåer etableras kontinuerligt, och fondförvaltaren fördelar dagligen fondens kapital mellan aktier och räntebärande instrument med beaktande av trygghetsnivån. Notera att trygghetsnivån inte är en absolut garanti. CARNEGIE SAFETY 9 SVERIGE Carnegie Safety 9 Sverige riktar sig mot investerare som vill ta del av den svenska aktiemarknadens möjligheter, samtidigt som större nedgångar undviks tack vare fondens trygghetsnivåer. CARNEGIE SAFETY 9 SVERIGE Carnegie Safety 9 Sverige är en blandfond med målsättning att ta del av uppgången på den svenska aktiemarknaden, samtidigt som fondkapitalet skyddas från större nedgångar. Detta sker genom trygghetsnivåer som etableras varje kvartal. Fondkapitalet fördelas löpande mellan en korg av likaviktade och noggrant utvalda bolag från Stockholmsbörsen, och räntebä rande instrument utifrån en unik allokeringsmodell. Då fonden kombinerar aktiemarknadens möjlighet till hög avkastning med ett skydd mot breda nedgångar passar fonden den som söker en tryggare sparform utan att göra avkall på avkastningspotentialen ,4 2,2 Kategori: Strategi Valuta: SEK Relativ risknivå: Medel Fond: Carnegie Safety 9 Sverige -8,6 7,8 5,

8 CARNEGIE SAFETY 9 BRIC Carnegie Safety 9 BRIC investerar endast inom de fyra mest dynamiska aktiemarknaderna i världen; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Målsättningen är att ta del av uppgången på dessa dynamiska och intressanta aktiemarknader samtidigt som större nedgångar undviks tack vare fondens trygghetsnivåer. CARNEGIE SAFETY 9 BRIC Carnegie Safety 9 BRIC är en blandfond med målsättning att ta del av uppgången på börserna i världens fyra ledande tillväxtmarknader Brasilien, Ryssland, Indien och Kina samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av trygghetsnivåer för fondvärdet. Detta görs med hjälp av en unik allokeringsmodell som löpande fördelar fondkapitalet mellan en korg av utvalda aktier och räntebärande instrument. Då fonden kombinerar aktiemarknadens möjlighet till hög avkastning med ett skydd mot breda nedgångar passar fonden den som söker en tryggare sparform utan att göra avkall på avkastningspotentialen , 7,7-4,5 Kategori: Strategi Relativ risknivå: Medel Carnegie Safety 9 BRIC Fonden startade ,6-3, S&P TRYGGHET 75 SÖDERBERG & PARTNERS Söderberg & Partners Trygghet 75 lämpar sig för dig som vill ha maximal exponering mot aktiemarknaden och är beredd att ta mycket risk, men med begränsad nedsida. Målsättningen är att portföljen inte ska falla under 75* av det högsta värdet under den senaste tolvmånadersperioden. S&P TRYGGHET 85 SÖDERBERG & PARTNERS Söderberg & Partners Trygghet 85 lämpar sig för dig som i normalfallet vill ha över halva portföljen investerad i aktiemarknaden. Målsättningen är att portföljen inte ska falla under 85* av det högsta värdet under den senaste tolvmånadersperioden. * S&P följer dagligen upp risknivån och portföljerna kan hantera mycket kraftiga värdefall. Under exceptionella förhållanden kan dock trygghetsnivån underskridas och den ska således inte ses som garanterad. 8

9 ALLOKERINGSFÖRVALTNING FOND I FOND I fond i fonderna finns möjlighet att växla mellan aktiefonder och räntefonder. Det finns möjlighet att använda så kallade ETF:er (indexfonder), vilket ger möjlighet att placera i marknader som normalt inte går att komma åt via det fondutbud som finns. I båda dessa fond i fonder finns fria placeringsmandat och kan välja inriktning mot olika marknader och branscher. Nedan ser vi en normalfördelning. CAPINORDIC FONDSERVICE SVERIGE/VÄRLDEN RISKNIVÅ Hög NORMALVIKT 25 räntefonder 75 aktiefonder, varav 5 svenska aktier och 25 utländska aktier. MANDAT - 1 i räntefonder - 1 i aktiefonder Sverige 5 Världen 25 Räntor 25 CAPINORDIC FONDSERVICE VÄRLDEN RISKNIVÅ Hög NORMALVIKT 25 räntefonder Världen aktiefonder, varav 75 utländska aktier och svenska aktier Räntor 25 MANDAT - 1 i räntefonder - 1 i aktiefonder 9

10 FONDUTBUD Inom många traditionella pensionssparandeformer kan arbetsgivare uppleva att de förlorar kontrollen och möjligheten att påverka sitt kapital och dess förvaltning. Med stiftelsens fondutbud finns friheten att utifrån behov och önskemål sätta ihop eget sparande, kombinera fondportföljer, traditionell förvaltning trygghetsfonder med rent fondsparande. AKTIEFONDER EUROPA ODIN EUROPA En investering i en Europafond ger en bred exponering och diversifiering över ett stort antal länder och sektorer. Den europeiska aktiemarknaden ger många intressanta möjligheter för en aktiv förvaltare som ODIN med målsättningen att hitta undervärderade kvalitetsföretag. Genom sitt indexoberoende kan förvaltaren vikta fritt mellan länder och sektorer för att dra nytta av den aktuella marknadssituationen, makrofaktorer och megatrender. Fonden investerar fritt i företag som är börsnoterade, har sitt huvudkontor eller ursprung i Europa ,4 15,3-1,9 Kategori: Aktier (Europa) Basvaluta: NOK Fond: Odin Europa Index: MSCI Europe net Index USD 6,5 36,9 24, 5,1-2, , -34,8 ODIN EUROPA SMÅBOLAG Denna fond passar dig som söker ett brett Europamandat men som önskar mer exponering mot segmentet småoch mellanstora bolag än vad t.ex. ODIN Europa erbjuder. Historiskt har avkastningen varit högre i detta segment än i storbolagssegmentet men samtidigt är risken lite större. Fonden investerar i små- och medelstora företag som är börsnoterade, har sitt huvudkontor eller ursprung i Europa ,3 Kategori: Aktier (Europa) Basvaluta: NOK Fond: Odin Europa SMB Index: MSCI Europe net small CAP Index USD 25,3-7,2-4,1-43,4-44,1 32,9 49,7 1, 13,4 1

11 GLOBAL JOHCM GLOBAL SELECT FUND JOHCM Global Select Fund är en aktivt förvaltad globalfond som huvudsakligen placerar i aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher och regioner. Fonden placerar i alla bolagsstorlekar, med fokus på stora och medelstora bolag, och den placerar såväl i utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Fonden innehåller förvaltningsteamets absolut bästa investeringsidéer och består av en koncentrerad portfölj om normalt cirka 5 likaviktade aktier Kategori: Aktier (Global) Basvaluta: Euro Fond: JOHCM Global Select Fund Index: MSCI World Free 17,4 22,2 6 8,4 5, CARNEGIE (ASSET MANAGEMENT) WORLDWIDE En aktivt förvaltad globalfond vars målsättning är att över tid uppnå en högre avkastning än marknaden, till lägre eller samma risk. Förvaltningen kännetecknas av trendbaserad stock picking vilket innebär att den utgår från långsiktiga globala trender och investerar i enskilda bolag över hela världen som gynnas mest av dem. Fonden har en koncentrerad aktieportfölj (ca 2 3 innehav) vilket ger djup kunskap om varje enskilt bolag Kategori: Aktier (Global) Fond: Carnegie (Asset Management) WorldWide Index: MSCI AC World Net Div 7,9 3,2 2,1 3, -31,7-27,3 14,1 17,4 6,1 1,1 SKAGEN GLOBAL SKAGEN Global passar sparare som vill ha en aktiefond som placerar över hela världen och därmed ger god spridning både geografiskt och branschmässigt. Placeringsfokus ligger på enskilda företag som är solida men undervärderade oavsett bransch. Kategori: Aktier (Global) Basvaluta: NOK Relativ risknivå: Medel Fond: SKAGEN Global SEK Index: MSCI World Index Daily Traded Total Return Net fram till från MSCI All Country World Daily Total return Net ,3 4 35,5 39, 2 17,2 2,8 18, 8,9 5, ,5-27,7-8 11

12 ASIEN GLG JAPAN COREALPHA En koncentrerad Japansk portfölj innehållande de 35 till 5 bästa idéerna som investeringsteamet genererar. Idéerna bygger på bolagens värderings aspekt i förhållande till bolagens kvalitet och framtida avkastningspotential över lång sikt. Detta medför ofta att de bolag som ingår i portföljen är lågt värderade av marknaden och ej de mest populära bland investerare. Investeringshorisonten är längre än genomsnittet vilket gör att omsättningshastigheten i portföljen blir lägre Kategori: Aktier (Japan) Basvaluta: Euro Fond: GLG Japan CoreAlpha Ret Acc Index: Topix TR 26,2 7,6 5,6 1, -1-1, -11, ,8-4,6 USA NORDEA 1 - NORTH AMERICAN VALUE FUND Nordea 1 - North American Value Fund förvaltas enligt en värdeorienterad stil som utgår ifrån att hitta företag med en sund ekonomi och goda framtidsutsikter, det vill säga företag som är undervärderade i förhållande till sin verkliga avkastningsförmåga. Förvaltarnas analys bygger på en bedömning av enskilda företags förmåga att skapa ett betydande fritt kassaflöde för sina aktieägare Kategori: Aktier (USA) Fond: Nordea 1 - North American Value Fund Index: Standard & Poor s 5 gross 1,3 39,2 26,8 18,3 9, ,2-28, , NORDEN ODIN NORDEN De nordiska aktiemarknaderna erbjuder en intressant sektormix som tydligt återspeglas i fondens sammansättning. Det norska näringslivet med fokus på olja/ oljeservice, rederi och fiskodling är väsensskilt från det svenska och finska som domineras av mer traditionell verkstadsindustri, telekom- och bank. Fonden lämpar sig väl för den som söker ett komplement eller ett bredare alternativ till en Sverigefond. Fonden förvaltas aktivt och kan investera fritt i företag som är börsnoterade, har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i Norge, Sverige, Finland eller Danmark ,4 22,2 Kategori: Aktier (Norden) Basvaluta: NOK Fond: Odin Norden Index: VINX Benchmark CAP NOK NI 9,6,1 53,1 41,3 19,1 1, ,5-43,5 12

13 SVERIGE CARNEGIE STRATEGI Fonden passar dig som vill ha en aktivt förvaltad portfölj som med svenska aktier som bas även tar del av framgångar på utländska aktiemarknader. Fonden har sin bas i Sverige, men kan också köpa utländska aktier, räntebärande placeringar och ibland ha en hög andel likviditet. Kategori: Aktier (Sverige) Fond: Carnegie Strategi Index: 7 Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl utdeln,2 MSCI World Index inkl utdeln, 1 OMRX Total 5 48,9 41, ,3 2,9 2,7 2, 13,3-1 -1, -3-34,2-31,8-5 LANNEBO SMÅBOLAG Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad fond i ordets rätta bemärkelse. Fonden förvaltas av Peter Rönström (som av många anses vara en av Sveriges bästa fondförvaltare) och Johan Ståhl (även han en erkänt duktig småbolagsförvaltare). Deras förvaltningsstil kännetecknas av långsiktighet, där avkastningen alltid skapas till en rimlig risknivå. Fonden placerar främst i medelstora bolag med ett börsvärde på upp till 25-3 miljarder. 8 6 Kategori: Aktier (Sverige) Fond: Lannebo Småbolag Index: Carnegie Small Cap Return Index 63,4 68,9 4 38,9 37,5 31,2 3, ,2-6,9-36,9-44,4-8 ODIN SVERIGE ODIN Sverige vänder sig till den sparare som söker en aktivt förvaltad Sverigefond. Fonden som sedan nära ett decennium förvaltats av Nils Petter Hollekim har givit en mycket god historisk avkastning. Fonden investerar fritt i företag som är börsnoterade, har sitt huvudkontor eller ursprung i Sverige. Kategori: Aktier (Sverige) Basvaluta: NOK Fond: Odin Sverige Index: OMXSB CAP GI ,1 5,8 3 31,8 26,8-25,4 26, ,5-11, -39,4-37,8-7 13

14 ENTER SELECT En aktivt förvaltad Sverigefond som placerar i aktier tillhörande branscher och företag som förvaltaren anser är undervärderade på börserna. Hänsyn tas till de enskilda aktierna snarare än vilken bransch de tillhör eller hur stor andel de har i index. Fonden koncentrerar innehaven till ett mindre antal bolag och kan även helt exkludera branscher som förvaltaren för tillfället inte tror på. Tydlig förvaltningsprocess med verktyg för bolagsanalys och pristrender ligger till underlag för investeringsbesluten Kategori: Aktier (Sverige) Fond: Enter Select Index: MSCI Sweden Small Cap 74,3 79,9 29, 27, ,3-51,8-8 LANNEBO SVERIGE Aktivt förvaltad aktiefond med placeringar i Sverige, ej fokuserad på någon speciell bransch. Aktieurvalet baseras på långsiktig fundamental analys av företag kombinerat med rörlighet i portföljen. Investeringar kommer inte att ske i några aktier beroende på att de har en viss (hög) vikt i något index. Målet är att hitta företag som kan bli riktigt intressanta och ge en god avkastning under lång tid framöver ,7 25,4 Kategori: Aktier (Sverige) Fond: Lannebo Sverige Index: SIX Portfolio Return Index 56, 53,3 31,5 26, ,6-8,2-35,7-39, TEMAFONDER ASIEN CARLSON ASIAN SMALL CAP Carlson Asian Small Cap är aktiefonden för dig som har en långsiktig placeringshorisont och som ser en framtid i de snabbt återhämtande ekonomierna i Fjärran Östern exklusive Japan. Fonden investerar i köpvärda bolag oavsett bransch eller i vilket land bolaget är lokaliserat. 1 Kategori: Tema (EM Asien) Basvaluta: Euro Fond: Carlson Asian Small Cap Index: MSCI AC Asia (ex Japan) 93,3 7 69,5 55,4 4 32,4 1 2,4 12, , ,9 14

15 CARNEGIE INDIEN Fonden passar dig som tror på en framtida god utveckling av den indiska marknaden och därför vill vara med och ta del av framgångarna. Carnegie Indienfond är en aktiefond som investerar i aktier noterade på börserna i Indien. Fonden får också investera i bolag som har en betydande del av sin verksamhet i Indien men som finns noterade utanför Indien ,3 61, Kategori: Tema (EM Asien) Fond: Carnegie Indienfond Index: S&P CNX 5 6,8 78, ,8 17,6 17,3 11, ,3-57,6 ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH Fonden placerar i kinesiska bolag med huvudsaklig verksamhet på det kinesiska fastlandet. Fonden eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en av världens snabbast växande ekonomier. Placeringarna sker främst i bolag som har fokus på den inhemska marknaden snarare än export ,3 54,6 46,2 44,7 Kategori: Tema (EM Asien) Fond: Ålandsbanken China Growth Index: FTSE Xinhua 25 45, 36, -4,9-5, ,1-39,4-6 GLOBAL CARNEGIE (ASSET MANAGEMENT) MEDI- CAL Carnegie Medical är en aktiefond som investerar globalt inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik, hälsovård och specialiserade läkemedelsföretag. En investering i fonden ger exponering mot en intressant, komplex industri som kännetecknas av uthållig hög tillväxt Kategori: Tema (Growth) Basvaluta: EUR Relativ risknivå: Medel/Hög Fond: Carnegie (Asset Management) Medical Index: MSCI World Healthcare Net Div -2,1 -,1-5, -2,3-12,5-3,4 3, 7,3-2,3-3,6 15

16 SKAGEN KON-TIKI SKAGEN Kon-Tiki passar sparare som önskar ta det av den värdeskapning som sker i världens tillväxtmarknader. Fonden skall placera minst 5 av medlen i tillväxtmarknader. Placeringsfokus ligger på enskilda företag som är solida men undervärderade oavsett marknad och bransch. Kategori: Tema (EM) Basvaluta: NOK Fond: SKAGEN Kon-Tiki Index: MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return ,1 62, 4 32,7 31,4 2 14,5 13,8 13,511, ,5-43,1-8 ÖSTEUROPA EAST CAPITAL ÖSTEUROPA Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna. East Capitals investeringsfilosofi är baserad på ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen, fundamental analys och en aktiv portföljuppbyggnad, som kombinerar tillväxt med värde. East Capital Östeuropafonden kan investera i alla östeuropeiska länder. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora företag , 24, 2, 15, Kategori: Tema (EM Eur) Fond: East Capital Östeuropafonden Index: MSCI EM Europe Index -64, -62, 86, 65, 18, 9, CARNEGIE RYSSLAND Fonden passar dig som tror på en framtida god utveckling av den ryska ekonomin och därför vill vara med och ta del av framgångarna. Carnegie Rysslandsfond är en aktiefond som i huvudsak placerar i ryska värdepapper i fd OSS och Baltikum. Fonden får också investera i bolag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till Ryssland men vars aktier är noterade utanför landet. Kategori: Tema (EM Eur) Fond: Carnegie Rysslandsfond Index: Credit Suisse first Boston ROS-index (ROSI) fram till från Russian Trading System (RTS) ,2 53,5 16,5 12,6-66,2-66,6 126,6 18,5 11,3 15,4 16

17 RÄNTEFONDER SEB REALRÄNTEFOND SEK LUX UTD Fonden placerar huvudsakligen i realränteobligationer och andra obligationer utfärdade i svenska kronor. Värdet på realobligationer är skyddat för inflation eftersom den reala räntan räknas upp med inflationen. Om inflationen går upp, höjs avkastningen i motsvarande grad. Den genomsnittliga löptiden i fonden varierar kring indexet OMRXREAL och uppgår till cirka nio år. Fonden får investera upp till 1 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper, om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD ,2 Kategori: Ränta Relativ risknivå: Låg Fond: SEB Realräntefond SEK Lux Utd. Index: BarCap Glb Infl Linked Sweden 3,4 4,6 5,9 3,3 3,7 3,4 4, CARNEGIE (ASSET MANAGEMENT) SVENSK KORT RÄNTA Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Kategori: Ränta Relativ risknivå: Låg Fond: Carnegie (Asset Management) Svensk Kort Ränta Index: OMRX T-Bill ,7 2,2 2,9 3,4 5,2 4,3 3,1,4,6,

18 CARNEGIE CORPORATE BOND Fonden har en koncentrerad portfölj med 2-4 obligationer i kända svenska och nordiska bolag som har både hög, låg samt inget kreditbetyg. Kategori: Ränta Relativ risknivå: Medel Fond: Carnegie Corporate Bond Index: Citi Swedish GBI , ,5 1,8 7,1-39,4-37,8 6,9-1,2 7,8 2, BLUE BAY EMERGING MKT SELECT BOND FOND SEK BASE R Fond med inriktning mot ränteplaceringar på tillväxtmarknader, framförallt statsobligationer. Finns visst inslag av företagsobligationer. Fonden har högre risknivå än ordinära obligations- och penningmarknads-fonder. Kategori: Ränta Relativ risknivå: Medel Fond: BlueBay Emerging Market Select Bond Fund sek Index: JPM EMBI Global Diversified TR 4 37, ,4,6 2,2-3,9-13,1-25,2 7,5 12,7,

19 STRATEGIFONDER GLOBAL COELI EKVATOR TRYGGHET Målsättningen är att genom investeringar i absolutavkastande fonder, med olika inriktningar, erbjuda en placering med långsiktigt konkurrenskraftig avkastning till låg risk. Fonden har som mål att över tiden överträffa sitt jämförelseindex men kan komma att avvika från det på kort sikt. Kategori: Hedgefondsportfölj Relativ risknivå: Låg Fond: Coeli Ekvator Trygghet Index: OMRX T-Bill ,4 2,2 3,4 3,4 2,6 4,4 1,2,4 6,, SEB ASSET SELECTION SEK LUX ACK Fonden tillämpar en kvantitativ investeringsmodell och placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling Kategori: Strategi Relativ risknivå: Medel Fond: SEB Asset Selection SEK Lux Ack Ej index Kategori: Hedgefond övrigal 8,8 6,3 26,1 1,6 2, -6 -,9-2,4-7,

20 DEPÅFÖRVALTNING - FÖRVALTNINGSGEMENSAM STIFTELSE GARANTUM Placeringsalternativet ger dig möjligheter att ta ett beslut om hur din förvaltning långsiktigt ska skötas. Du ger strategiska riktlinjer för förvaltningen och överlåter sedan till portföljförvaltarna att dagligen följa marknaden, ta förvaltningsbeslut och allokera inom givna ramar. Onlineinformation: Du följer depåns utveckling direkt online via Garantums hemsida Minsta avsättning per depå: 5 tkr. Starttid: För att Garantum ska påbörja förvaltningen vid en viss tidpunkt (emission) krävs att det totala investeringsbeloppet för Familjeföretagens depåer uppgår till minst 2 mkr. Om inte, har Garantum rätt till (ej skyldighet) att vänta max en emission innan investering och förvaltning påbörjas. Avtal och belopp skall vara Garantum tillhanda minst fem dagar före en emission. Val av förvaltning: Större delen av kapitalet förvaltas enligt vald modellportfölj. Kunden gör val avseende modellportfölj och aktivitetsnivå/målavkastning för förvaltningen. Aktivitetsnivå/Målavkastning: Målavkastning låg. Vinstsäkring sker normalt inom intervallet 15-3 men kan variera beroende på hur Garantum bedömer marknadsläget från fall till fall. Målavkastning hög, d.v.s. aktieliknande avkastning. Vinstsäkring sker normalt inom intervallet 3-5 men kan variera beroende på hur Garantum bedömer marknadsläget från fall till fall. Modellportföljer: TRYGG Vi bygger en portfölj med mycket låg risk som uteslutande investerar i olika kapitalskyddande strukturerade placeringar utan överkurser. Vid behov kan vi även göra investerignar i räntebärande placeringar. Hela det investerade beloppet, före courtagekostnader och förvaltningsavgiften, är av emittenten skyddad mot kursfall när de olika placeringarnas löptider avslutas. I denna portfölj genomför vi ej omstrukturering (sänkning av kapitalskyddsnivån). NORMAL Även denna portfölj har en låg risk men investeringar kan även ske i placeringar med så kallad överkurs. Placerignarna kan även avyttras till förlust, även om det innebär att hela portföljens underliggande kapitalskydd sänks (omstrukturering). FLEX Detta är den mest flexibla portföljen som utöver inriktningen i NORMAL-portföljen även kan innehålla icke kapitalskyddade strukturerade placeringar till maximalt 3. Innehållet kan även kompletteras med olika räntebärande placeringar, aktiefonder eller hedgefonder. Kapitalskyddad del Överkurs Icke kapitalskyddad del (fonder, autocall, indexbevis etc) 2

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg något under juni medan den svenska börsen slutade ned 3,4 %. Månaden har varit volatil med stora rörelser på de finansiella marknaderna

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG.

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT KAPITALBEVARANDE STRATEGI FÖR ATT SKAPA ÖVERAVKASTNING OAVSETT MARKNADSKLIMAT DYNAMISK ALLOKERING MED AKTIE-EXPONERING MELLAN 0 OCH 80 % EN GLOBAL ALLOKERINGSFOND

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg under april. Makrostatistiken i USA förbättrades och inköpschefsindex steg jämfört med tidigare månad, även arbetsmarknaden visade på

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

MÅNA D SBR E V AU G U S TI, : BLOX SAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V AU G U S TI, : BLOX SAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V AU G U S TI, 2 01 6 : BLOX SAMMANFATTNING Augusti månad så utvecklades globala aktiemarknaden (MSCI World) oförändrat, Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en bättre utveckling och slutade månaden

Läs mer

MÅNADSBREV JULI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JULI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JULI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Juli månad var en stark börsmånad för de globala börserna som steg runt 5 %. Även svenska börsen återhämtade fallet från juni och slutade månaden upp cirka 5

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Under september utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 0,50 % under månaden. Stockholmsbörsen (OMXS30) utvecklades starkt

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Under oktober utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 3 %, detta tack vare en kraftig försvagning av svenska kronan. Stockholmsbörsen

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Faktablad Simplicity Sverige

Faktablad Simplicity Sverige Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer