Enkät till chefer/ledare. Enkäten skickades den 12 januari. Antal skickade enkäter 858 Antal lästa enkäter 408 Antal enkätsvar 138 Antal studsar 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät till chefer/ledare. Enkäten skickades den 12 januari. Antal skickade enkäter 858 Antal lästa enkäter 408 Antal enkätsvar 138 Antal studsar 28"

Transkript

1 Enkät till chefer/ledare Enkäten skickades den 12 januari Antal skickade enkäter 858 Antal lästa enkäter 408 Antal enkätsvar 138 Antal studsar 28

2 1. Vad förväntar du dig/vad vill du ha ut av ditt medlemskap i Vårdförbudnet aktuella uppdateringar i bl a avtalsrätt/medarbetarskap Arbeta med arbetsvillkor o lön Att bli bemött med respet och inte ses som en fiende.som vill sina medarbetare illa. att företäda mig i olika sammanhang att man synliggör första llinjens stora ansvarsområde och driver lönefrågorna mycket mer synligt Att ni är insatta i och kan ta tag i ev problem. Ex om det blir något konstigt när avtal ska skrivas eller det tidsbestämda chefsskapet går ut. Att vara up to date Att vårdfrågorna förs ut i samhällsdebatten bevakar våra intressen, att vi ska kunna konkurrera med den privata marknaden, att finnas till som stöd vid de svåra samtalen/eventuella "kollisioner". Hjälp med lönutvecklingen gentemot min egen chef. Bra information, nätverk Bred kontaktyta & diskussioner & kunskap bättre arbets vilkor i form av lön, arbetstider och arbetsmiljö Diskussion/utbildning i kompexet sjuksköterska-anställd-chef-arbetsgivare-kollega Fackligt arbete som arbetar för våra arbetsvillkor och löner. Stöd och facklig förtroendeval som står på min sida när det behövs. Fortlöpande info om nyheter. Drivande vad gäller löner och anst.villkor. Förbundet är den gren som ger mig trygghet när det hettar till, det kan vara olika områden men ffa när det gäller anställning föreläsningar/utbildningar inom ledarskap Hjd lön för chfssk hjälp + stöd hjälp med högre lön och om det blir problem Hjälp med uppvärdering av befattningar där sjuksköterskor/barnmorskor arbetar administrativt. Dessa befattningar tenderar att nedvärderas jämtemot andra yrkesgrupper som gör samma jobb. Hjälp v.b Information hjälpa mig att vara uppdaterad på de senaste inim tex legstiftning. Erbjuda utbildningar inom hälso- och sjukvård samt ledarutbildningar. Även kvalificerade utbildningar för verksamhetschefer att bygga ledningssystem osv Info. och stöd information inom yrket information och hjälp vid behov Information och stöd för mig som chef, som ju i mångt och mycket är en ensam roll. Information om nyheter. Föreläsningar om ämnen som kan vara bra för en chef. Information om senaste nytt inom patientsäkerhetsfrågor, vårdutveckling, arbetsmiljöfrågor och tips om implementering av nyheterna mm Information om vad som händer ute på sjukhusen i Sverige och i Stockholm. Stöd att driva sjuksköterskors viktiga kompetens i vården. information, uppdatering av nyheter inom området information,kollegiala mötesplatser information,stöd,tips,nätverksbildande,mm infromation om förändringar, stöd Ingenting egentligen. Skulle det uppstå ngn kontrovers med arbetsgivaren tror jag inte att ni kan hjälpa till på ngt sätt. Kvar inom vårdförbundet är jag andast av solidariska skäl. inget. Inriktning på cheferna inspiration Inspiration och stöd inspiration, stöd, ledarkunskap Jag har haft svårt att se stödet till chefer som inte arbetar i vårdverksamhet.jag har övervägt att byta fackförening till ledarna Jag skulle vilja att ni tog upp rollen som stf chef. Kompetensutveckling för chefer Kunna kontakta och få stöd som kan vara aktuellet ur mitt perspektiv som arbetstagare kunnig brinnande drivande styrelse kunskap om nyheter m.m.

3 kunskap, förhandlingar, konsultation vb Kurser i ledarskap eller seminarier.hur löneförhandlar jag bäst.vad är rimligt att kräva Kvalificerad hjälp vb, samt bra utbildningar och utveckling i yrket löneutveckling för ledare, facklig utveckling, forsäkringer, stipend etc, som ni erbjudar idagsläget Mer aktivt stöd ang personalfrågor och lönesättningarna Mer fokus på ledarskap möteplats för vårdchefer nyheter, stöd, forum Någon som företräder mig som chef. Tillgodoser chefernas behov av utveckling och utbildning. Deltar i diskusioner gällande utvecklingen av vården och konsekvernser som kan bli av förändringar vid besparing omorganisation. Omvärldsbevakning, stöd i tvister, m.m Relevanta utbildningar, stöd i olika ledarskapsfrågor råd i fackliga/persfrågor Råd och stöd, nyheter vad som gäller i yrket m.m. skulle inte vara med om det inte var för den försäkring som är kopplad till medlemskapet. som tidigare -information Speciellt focus för chefer gällande lönerevisionen. Stöd vid omorganisationer och övertalighet. Stimulans, nyheter inom avtal/lagar, egenvård för chefer, väcka frågor, debatt professionen stärka professionen, stärka ledarskapet stöd Stöd stöd stöd Stöd i arbetsjuridiska frågor, försäkring, trygghet, kunskap/utbildning, tolkningshjälp, social samvaro och dialog. Stöd i arbetsjuridiska frågor, försäkring, trygghet, kunskap/utbildning, tolkningshjälp, social samvaro och dialog. Stöd i chefskapet och ledarskapet och i nim anställnings form Stöd i dagliga arbetet men även vid konflikter Stöd i form av att man inte sitter i grupper med övriga medlemmar och talkar illa om chefen. stöd i knepiga situationer stöd i mitt arbete Stöd i olika frågor,stöd förhandlingarvid löne stöd i olika frågor. Utbildning Stöd i svåra frågor Stöd i vårdfrågor och ledarskapsfrågor. Jag har inget personalansvar som vårdutvecklare, annars vore de arbetsrättsliga och arbetsmiljöfrågor självklara. stöd när jag behöver Stöd o råd Stöd och hjälp när behov finns stöd och hjälp när jag behöver och att någon driver våra frågor stöd och hjälp vid förhandlingar stöd och inspiration Stöd och nya idéer. Stöd och vägledning (på olika sätt) i mitt arbete som ledare. Stöd om jag skulle behöva, att förbundet tillvaratar mina intressen i min yrkesroll Stöd som facklig organisation om någon situation uppstår där arbetsgivare och jag inte är överens. Mer informationsdagar som den kring patientsäkerhet som ägde rum i december och som var mycket bra. Frågor kring Stöd vid behov samt ledarskapsutvecklingshjälp stöd vid den egna löneförhandlingen, info om nyheter, stöd vid behov vilket kan gällaarbetsrätts juridik, kris och krishantering. Hur man driver sin egen utveckling som chef. Stöd vid förhandlingar stöd vid tillsättning/förordnanden av chefstjänster stöd, bygga nätverk,

4 stöd, information stöd, råd, chefsperspektivet ej bara medarbetarperspektiv Stöd, trygghet, hjälp i specifika svårigheter "i båda riktningar" (dvs ömsesidigt). Stöd, utbildning och kontaktnät Stöd/support stöd-hjälp vid svåra situatioenr och mkt info svar på fackliga frågor tydliggöra sjuksköterskors roll i kommunen och MAS befogenheter så att de är i linje med ansvaret. Detta gäller i kommunen uppdatering i frågor som rör ledarskap Utbildning i vårdfrågor.hjälp i konflikter med arbetsgivaren Vårdföbundet driver lönefrågan utbildning,stöd Utbildningar. Hjälp om jag skulle behöva stöd vid ev. tvistefråga med arbetsgivaren. utbyte/information uybildning,stöd och hjälp Vanligt stöd samt nätverk vet ej vet inte riktigt Vill fortfarande ha en anknytning till min grundprofession Vill hålla mig informerad om vad som händer och vilka frågor som är aktuella. Förväntar mig stöd när frågor diskuteras som vi som chef inte kan påverka utan är ålagda att följa.

5 2. Hur länge har du haft befattningen som chef? <1 år 1 år 1 år 1 år 1 år -93 < 5 år 5 - < år 3 månader. 1,5 år 1,5 år 10år 10år 10år 11 år 12 år 12 år 12 år 13 år 15år 16 år 17 år 17 år 2 år 20 år < 5 år 5 - <

6 20 år 20 år 20 år 20 år 20år 2år 3 1/2 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3,5 år 30 år 30 år 30 år 30 år 35 år 3år 3år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år i nuvärande ställning 5år 6 år 6 år 6 år 6år 7 år 7 år 7 år 7 år 7 år 7 år 7år i vården 8 år adm 8 år 9 år ca 12 år ca 12 år ca 15 år ca 20 år

7 ca 25 år ca 25 år ca 3 år ca 30 år ca 4 år ca 6 år ca 6år ca15 cirka flera år Har slutat-gått i pension knappt 3 år LT sen 1985, kommunen sen 1992 mer än 15 år. minst 10år nästan 5 år sedan 1976 Sedan 1979 Sedan 1979 Sedan 1990 Sedan 1990 sedan 2002 tre år Två år

8 3. När Vårdförbundet anordnar möten/utbildningar, vilken tid passar dig bäst? Förmiddag Heldag Kväll Internat Förmiddag Heldag Kväll Internat

9 ,Internat,Internat,Internat,Internat,Internat,Internat,Internat,Internat,Kväll,Internat,Internat,Internat,Kväll,Kväll,Kväll,Kväll,Kväll,Kväll,Kväll,Kväll Förmiddag Förmiddag Förmiddag Förmiddag Förmiddag Förmiddag Förmiddag Förmiddag, Förmiddag, Förmiddag, Förmiddag, Förmiddag, Förmiddag, Förmiddag,,Held ag

10 Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag,kväll Förmiddag,,Held ag,kväll,internat Förmiddag,,Held ag,kväll,internat Förmiddag,,Held ag,kväll,internat Förmiddag,,Kväll Förmiddag,,Kväll Förmiddag,Heldag Förmiddag,Heldag Förmiddag,Heldag Förmiddag,Heldag Förmiddag,Heldag,Internat Förmiddag,Heldag,Kväll Förmiddag,Kväll Heldag Heldag Heldag,Internat Heldag,Internat Heldag,Internat Heldag,Kväll Heldag,Kväll Heldag,Kväll,Internat Heldag,Kväll,Internat Heldag,Kväll,Internat Kväll Kväll Kväll Kväll Kväll Kväll Kväll,Internat

11 4. Är det någon speciell veckodag som passar dig alla dagar går bra Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Bör veta det i god tid Det viktigaste är god framförhållning och för Ej fredag och måndag. ej onsdag ej onsdagar fredag fredag fredag fredagar går bra med vilken som helst. Gärna fre fm Gärna i början av veckan. inga speciella önskemål ingen speciell dag må - tors må eller to må, to, fre mån tis eller fredag mån, ons, tors mån, tors,fred Måndag till torsdag Måndag torsdag fredag måndag, tisdag, torsdag måndagar måndagar tisdagar månd-torsd månd-torsd Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

12 mån-fre mån-tors Må-to Nej Nej Nej Nej Nej Nej jag går inte regelbundet på möten, är det ngt som berör ser jag men god framförhållning men uder veckan mån-fre!, olika, tyvärr ok ons, fre ons/tors onsd Onsdag Onsdag eller torsdag onsdagar onsdagar onsdagar onsdagar/bra bemanning så man kan gå ifrån spelar ingen roll tis + tor Tis- och onsdagar Tisd, Onsd, Torsd. tisdag tisdag Tisdag

13 tisdag el torsdag tisdag eller torsdag tisdag torsdag fredag tisdag, onsdag tisdagar tisdagar och torsdagar Tisdagar och Torsdagar Tisdagar och Torsdagar tisd-tors tis-torsdag torsd torsdag Torsdag torsdag Torsdag Torsdag torsdag /fredag torsdag eller fredag torsdag, fredag Torsdagar Torsdagar torsdag-fredag vardagkvällar, ej måndag varierande,vecka för vecka vilken som

14 5. Vilka ämnen skulle du vilja ha på de möten/utbildningar som Vårdförbundet anordnar? alla ämnen som berör chefsskapet är interessant. allmänna frågor,löne,anställningar,att vara chef? Allt som handlar om chefsskap Allt som har med ledarskapet att göra arbetsglädje, framtiden, skyldigheter, kompetens, karriärsmöjligheter.. arbetsledarnas situation. det är inte lätt och vara mellanchef eller arbetsledare, man bör ta hänsun till både ansvar och sina medarbetare som delar samma fackliga intresse med. arbetsmiljö, ledarskap, arbetsmiljö, lön arbetsrätt arbetsrätt ex arbetsrätt, chefens rehab.ansvar arbetsrätt, nya lagar och ny forskning avtal för chefer, Avtalsfrågor Chefsutveckling Avtalsrätt, ansvar, stresshantering,ledarskap + hälsa, lönesamtal, lönekriterier, arbetsmiljö besvärliga medarbetare, korttidsfrånvaro, lagar bra utbud nu bra utbud som det är chef-medarbetare, löner, kvalitetssäkring, lagstiftning utifrån yrkesfunktion och konsekvenser av lagar chefsrollen hur man kan utveckla den chefsskapet, äldreomsorg Chefsutb. om att skapa delaktighet od. Det som jag varit på under året har varit bra. Etik, hur arbetar vi bättre tvärprofissonelt Fackliga frågor, löneutbildning, ledarskapsfrågor finns mkt inom ledarskap att få ökad kunskap om tex konflikthantering. Men även annat som att hur motivera medarbetare Frågor om ledarskap, frågor om mina rättigheter som chef. generella chefsfrågor som passar alla specialiteter inte bara sjuksköterskor genusperspektiv på chefsskap Gruppdynamik /Utv.av grupp. Ekonomi,Arbetslagstiftning Gärna info om nya lagar gällande hälso och sjukvård. Löneavtalsinfo. Nyheter av blandat slag. Utveckling som chef. Starta eget. Hur man hanterar medarbetare som inte längre klarar av sina arbetsuppgifter hur möta framtidens vård/beställarnas krav/personalens mående. Hur vi ska stärka upp vårt förbund för att få bättre förhandlingsläge för att höja status och lön för ssk Hur vårdförbundet jobbar med sina chefer, finns mer att gör? info, tips råd, allmän diskussion information tex nya lagar och ledarskapsutveckling inget direkt önskemål.det hat varit bra inbjudningar till olika områden tidigare inget specifikt allt som rör oss är det viktigt att få ny kunskap om/ledarskapsfrågor är alltid intressanta juridiska frågor jämställdhet, lön, Kommunikation, Pedagogik kommunikation/retorik konflikthantering, hur är/blir man en bra ledare konlikthantering, lagar, avtal, lönerörelse mm kvalitén i vården kvalitetssäkring av vården, risk och händelseanalys kvalitetsutveckling, nyhetsinformation

15 kvalitetsutveckling, patientlagen, klinisk forskning inom omvårdnaden, specialistutbildninga/bbehov av nya ledarskap ledarskap ledarskap forskning utveckling ledarskap i olika perspektiv, lagar ledarskap o chefskap goda och upplyftande exempel och bra föreläsare som kan vidga perspektiv ledarskap, aktuella saker i vården ledarskap, arbetsmiljö, stress, coaching Ledarskap, arbetsrätt/juridik ledarskap, förändringsarbeten ledarskap, kvalitet inom vården.även utbildningar inom samtalstekni. Handledning för ledare Ledarskap, ny lagstiftning, lönefrågor både som lönesättare medn också som arbetstagare Ledarskap, nyheter i lag ledarskap-patientsäkerhet ledarskaps frågor, arbetsmiljöfrågor, ledarskapsfrågor såsom lagar, avtal, atc Ledarskapsfrågor, kvalitetsfrågor, patientsäkerhet, kvalitetsregister och indikatorer. Gärna i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Över huvudtaget skulle jag vilja se mer samarbete mellan organisationerna som jag ser det kompletterar de varandra. Lön, möjlighet till handledning och info/kunskap. Lön. Arbetsmiljöansvar. Att vara chef. Tack för "Chefens dilemma Löne,Juridiska Lönefrågor, förbättringskunskap, patientsäkerhet Lönefrågor, övergripande frågor gällande chef arbetsgivare. Löner,arbetsmiljö för chefer Lönesättning, utvsamtal, kommunikation, ledarskap MAS funktionen och verksamhetschefen Mentorskap, psykologi, ekonomi mer inriktning på chefsskap i kommunal verksamhet mer ledarförståelse, ledarens dilemma etc Mina reaktioner på vissa personer. Grupp-processer.

16 nya lagar förordningar Nya vårdprogram, lagar, kval.utveckling nyheter nyheter inom ledarskap Någon gång något som passar mig som har en administrativ befattning i sjukhusets centrala stab omvärld, framtid, org.utv. o ledarskap personalvård,säkerhet Praktiska konkreta råd och tips professionsutveckling patientsäkerhet verksamhetsutveckling i omvärden. Omvärldsbevakning inom professionen /omvårdnad rättigheter och skyldigheter tillsammans med övriga medlemmar. Hur vi kan växa inom SLL både i sin yrkesroll såsom i lönekuvertet. Hur får vi IVA/spec ssk att stanna kvar inom offentliga sektorn. hur stimulera till att vilja specialisera sig och hur gör vi för att påverka de som bestämmer. samarbete, organisations utveckling sammarbete att driva sin verksamhet frammåt, att förmedla viktig information på ett bra sätt samtalsmetodik, förhållningssätt i kritidska situationer ex verksamhetsförändringar. se ovan ska vara inriktad mot chefer Strukturer, strategier, förhandlingsnytt, förändringsförslag, LEAN, arbetsrättsliga nyheter, m.m. Strukturer, strategier, förhandlingsnytt, förändringsförslag, LEAN, arbetsrättsliga nyheter, m.m. tillämpning av nya lagar och förordningar utbudet ser ganska bra ut. Tyvärr tar jag mig inte tid till att kontrollera bättre för det finns många ämnen som är intressanta utveckingsarbete, förändringar Utveckling av vården med aspekter på omvärdsbevakning samt goda exempel. Konflikter i personalgrupper, teambildning Vad händer på sjukhuset, tex med patientsäkerheten som är aktuell samtidigt so den största risken är bristen på vårdplatser. Vad man som chef har som befogenheter lite juridik vet ej vet ej yrkeshandledning för medarbetare, fortsättning på patientsäkerhet, Nyheter som påverkar min kommande arbetssituation, tex specialistutbildning, politiska beslut

17 6. Finns det något ytterligare önskemål om vad Vårdförbundet kan göra för dig som chef/ledare? Arbeta för att vi som inte arbetar direkt patienetnära utan verksamhetsstödjande också skall prioriteras i löneförhandlingar. Detta sker inte i min organisation. Här prioriteras hela tiden ssk som arbetar på vårdavd eller mottagningar medan vi iderligen får stå tillbaka. Kollegor och övrig personal är synnerligen beroende av att jag utför mitt arbete men det prioriteras aldrig då vi kommer till löneförhandlingar. VÄLDIGT TRÅKIGT!!! arbeta för bättre löner att vara tillgängliga om behovet finns att verkligen ställa upp när en chef ber om hjälp gentemot sin arbetsgivare. Det gör man inte idag. Två gånger har jag behövt det under mina 17 år som chef och jag fick klara mig själv. Att vi fåe en rätt lön i förhållande till ansvar och arbete för det sliter att vara chef Att Vårdförbundet kan vara en förmedlare av mentorer - kan vara svårt att hitta det inom den egna organisationen. Skapa nätverk. Bra att knyta kontakter utanför den egna organisationen. bättre stöd i löneförhandling eller avtal chefsmöten på arbetsplatsen Det finns mycket att hämta i lönefrågor gällande sjuksköterska-anställd men inte lika mycket sjuksköterska-chef och mina lönefrågor. Tycker att vårdförbundet har en låg profil gentemot oss vårdförbundsmedlemmar som är chefer. Det sista året tycker jag att det skett en stor förbättring med seminarier av olika slag -mycket positivt. Fortsätt i den riktningen som ni påbörjat. driv lönefrågan! samt sjuksköterskan roll inom kommunal hsv, Driva fackliga frågor tillsammans med mig och facklig företrädare. Fortsätta med tidningen LIV, delta i debatten och göra förbundet synligt, sticka ut där det behövs Fortsätta med tidningen LIV, delta i debatten och göra förbundet synligt, sticka ut där det behövs följa upp o jämföra lön för den egna gruppen i jämförelse med andra prof. grupper som har samma uppdrag - ibland t.o.m. inom samma org. Föreläsningar/handledning Ge stöd i chefrågor,löne mm. gemensamma utbildningar gå igenom mina rättigheter i anställning Har inte känt något större stöd från VF i min anställning som chef, Identifiera de problem som man kan hamna i som mellanchef, kanske kan man bygga vidare på det och starta utbildningar Inbjuda till intressanta föreläsningar Info till oss om vad ni faktiskt gör. Kan vara lite osynligt till vardags inget mer. inte för mig direkt, men jag önskar mig litte tuffare VF. Inte glömma bort att jag också är en medlem som bidrar till lönen åt vårdförbundet förtroendevalad. Jag har samma värde som andr medlemmar även om jag arbetar med andra arbetsuppgifter. Inte vad jag kan komma på just nu. Konferenser i ledarskap Chefshandledning kontaktperson i lokala avdelningen kortare tid för info tillfällen lön är alltid intressant lönefrågan Löneutveckling för administrativa sjuksköterske/barnmorskebefattningar. Nej Nej

18 Nej Nej, inte i nuläget Organisera/stödja till nätverk Prioritera oss i löneprocessen Rättvisare och mer lika villkor mellan olika yrkesgrupper på samma arbetsplats. satsa på cheferna se oss som betalande medlemmar också, man blir ju inte en fiende bara för man känner ansvar för sin verksamhet och har fått förtroendet att vara en del i att leda den. respekt för vår kompetens, vi är också sjuksköterskor. semesterperioder skapa bättre nätverk inom facket/arbetsgivaren öka samarbete Speciell avdelning studiecirklar med träff tx en gång per månad kvällstid ständigt ha fokus på personer i chefsställning som nu till stor del uppbärs av kvinnor stärka löneutveckling Stöd i ledarskapsfrågor Det är en tuff verklighet för dem med personalansvar. Kunskap om lagar, författningar samt rättigheter och skyldigheter. Stödja oss chefer och inte se oss chefer som något som katten har släpat in. Har vid flera tillfällen vid utbildningar som vårdförbundet anordnat fått stå tillsvar för landstingets ekonomi. större intresse även för laboratoriechefer stötta Ta tillbaka tidningen för chefer i vården. Inte bra att ha enstaka artiklar i vårdfokus Titta över strategiska ställningstagande för sjuksköterskor i olika chefspositioner istället för att agera glastak. Intern diskussione om hur man ser på sjusköterskor som chefer Uppdatera Vara mer stöttande och inte se vårdförbundets chefsmedlemmar som fiender vet ej visa att chefer behöver träffas & diskutera öppet problem vision av framtidens vård Återkoppling till grunduppdraget som chef

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar Cheferna och arbetsmiljön Cheferna om ledarskap Cheferna om karriären Om undersökningen Chefsservice för ingenjörer 3 4 5 9 16 19 20 Sveriges

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapspolicy

Medarbetar- och ledarskapspolicy Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Policy Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 47 Giltighetstid 2016-2019 1(7) Dnr 2016/000599-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Utvecklingsprogrammet BLIVANDE LEDARE

Utvecklingsprogrammet BLIVANDE LEDARE Utvecklingsprogrammet BLIVANDE LEDARE Sammanfattning av utvärderingen vad hände sen? En undersökning av personer som mellan 1998 och 2003 deltagit i utvecklingsprogrammet Blivande ledare, i GR s regi.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Chefer utan högskoleutbildning... 3 2. Deltagare...

Läs mer

utvec k las s o m c h e f

utvec k las s o m c h e f utvec k las s o m c h e f rna m e d n a t u r v e ta N AT U R V E TA R N A CHEF h a n s d a h lq u i s t, naturvetare och chef Medlem sedan 1980. Ni är så aktiva och med stort utbud. Ni är lysande, vet

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Lönepolitik i Fagersta kommun. Enligt beslut i kommunfullmäktige , 142

Lönepolitik i Fagersta kommun. Enligt beslut i kommunfullmäktige , 142 Styrdokument 1 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-09-26, 142 Mål Kommunens lönepolitik ska leda till att lönebildningen i kommunen, inom de ekonomiska ramarna, bidrar till att kommunen når målen för

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

TJÄNSTETANDLÄKARNA. Föreningen för anställda tandläkare

TJÄNSTETANDLÄKARNA. Föreningen för anställda tandläkare TJÄNSTETANDLÄKARNA Föreningen för anställda tandläkare Vår styrelse på central nivå Urban Alsenmyr, John Bratel, vice ordförande, Lena Rignell, Chaim Zlotnik, ordförande, Gunilla Carlsson, Andrea Gerner.

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. Februari 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget.  Februari 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se Februari 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

P E R S O N A L P O L I C Y

P E R S O N A L P O L I C Y P E R S O N A L P O L I C Y Delaktighet, rätt kompe - tens och öppet ledarskap är nyckelbegrepp Åtgärder som rör anställda i Landstinget Sörmland ska ske utifrån gemensamma grundvärderingar, förankrade

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer