Enkät till chefer/ledare. Enkäten skickades den 12 januari. Antal skickade enkäter 858 Antal lästa enkäter 408 Antal enkätsvar 138 Antal studsar 28

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät till chefer/ledare. Enkäten skickades den 12 januari. Antal skickade enkäter 858 Antal lästa enkäter 408 Antal enkätsvar 138 Antal studsar 28"

Transkript

1 Enkät till chefer/ledare Enkäten skickades den 12 januari Antal skickade enkäter 858 Antal lästa enkäter 408 Antal enkätsvar 138 Antal studsar 28

2 1. Vad förväntar du dig/vad vill du ha ut av ditt medlemskap i Vårdförbudnet aktuella uppdateringar i bl a avtalsrätt/medarbetarskap Arbeta med arbetsvillkor o lön Att bli bemött med respet och inte ses som en fiende.som vill sina medarbetare illa. att företäda mig i olika sammanhang att man synliggör första llinjens stora ansvarsområde och driver lönefrågorna mycket mer synligt Att ni är insatta i och kan ta tag i ev problem. Ex om det blir något konstigt när avtal ska skrivas eller det tidsbestämda chefsskapet går ut. Att vara up to date Att vårdfrågorna förs ut i samhällsdebatten bevakar våra intressen, att vi ska kunna konkurrera med den privata marknaden, att finnas till som stöd vid de svåra samtalen/eventuella "kollisioner". Hjälp med lönutvecklingen gentemot min egen chef. Bra information, nätverk Bred kontaktyta & diskussioner & kunskap bättre arbets vilkor i form av lön, arbetstider och arbetsmiljö Diskussion/utbildning i kompexet sjuksköterska-anställd-chef-arbetsgivare-kollega Fackligt arbete som arbetar för våra arbetsvillkor och löner. Stöd och facklig förtroendeval som står på min sida när det behövs. Fortlöpande info om nyheter. Drivande vad gäller löner och anst.villkor. Förbundet är den gren som ger mig trygghet när det hettar till, det kan vara olika områden men ffa när det gäller anställning föreläsningar/utbildningar inom ledarskap Hjd lön för chfssk hjälp + stöd hjälp med högre lön och om det blir problem Hjälp med uppvärdering av befattningar där sjuksköterskor/barnmorskor arbetar administrativt. Dessa befattningar tenderar att nedvärderas jämtemot andra yrkesgrupper som gör samma jobb. Hjälp v.b Information hjälpa mig att vara uppdaterad på de senaste inim tex legstiftning. Erbjuda utbildningar inom hälso- och sjukvård samt ledarutbildningar. Även kvalificerade utbildningar för verksamhetschefer att bygga ledningssystem osv Info. och stöd information inom yrket information och hjälp vid behov Information och stöd för mig som chef, som ju i mångt och mycket är en ensam roll. Information om nyheter. Föreläsningar om ämnen som kan vara bra för en chef. Information om senaste nytt inom patientsäkerhetsfrågor, vårdutveckling, arbetsmiljöfrågor och tips om implementering av nyheterna mm Information om vad som händer ute på sjukhusen i Sverige och i Stockholm. Stöd att driva sjuksköterskors viktiga kompetens i vården. information, uppdatering av nyheter inom området information,kollegiala mötesplatser information,stöd,tips,nätverksbildande,mm infromation om förändringar, stöd Ingenting egentligen. Skulle det uppstå ngn kontrovers med arbetsgivaren tror jag inte att ni kan hjälpa till på ngt sätt. Kvar inom vårdförbundet är jag andast av solidariska skäl. inget. Inriktning på cheferna inspiration Inspiration och stöd inspiration, stöd, ledarkunskap Jag har haft svårt att se stödet till chefer som inte arbetar i vårdverksamhet.jag har övervägt att byta fackförening till ledarna Jag skulle vilja att ni tog upp rollen som stf chef. Kompetensutveckling för chefer Kunna kontakta och få stöd som kan vara aktuellet ur mitt perspektiv som arbetstagare kunnig brinnande drivande styrelse kunskap om nyheter m.m.

3 kunskap, förhandlingar, konsultation vb Kurser i ledarskap eller seminarier.hur löneförhandlar jag bäst.vad är rimligt att kräva Kvalificerad hjälp vb, samt bra utbildningar och utveckling i yrket löneutveckling för ledare, facklig utveckling, forsäkringer, stipend etc, som ni erbjudar idagsläget Mer aktivt stöd ang personalfrågor och lönesättningarna Mer fokus på ledarskap möteplats för vårdchefer nyheter, stöd, forum Någon som företräder mig som chef. Tillgodoser chefernas behov av utveckling och utbildning. Deltar i diskusioner gällande utvecklingen av vården och konsekvernser som kan bli av förändringar vid besparing omorganisation. Omvärldsbevakning, stöd i tvister, m.m Relevanta utbildningar, stöd i olika ledarskapsfrågor råd i fackliga/persfrågor Råd och stöd, nyheter vad som gäller i yrket m.m. skulle inte vara med om det inte var för den försäkring som är kopplad till medlemskapet. som tidigare -information Speciellt focus för chefer gällande lönerevisionen. Stöd vid omorganisationer och övertalighet. Stimulans, nyheter inom avtal/lagar, egenvård för chefer, väcka frågor, debatt professionen stärka professionen, stärka ledarskapet stöd Stöd stöd stöd Stöd i arbetsjuridiska frågor, försäkring, trygghet, kunskap/utbildning, tolkningshjälp, social samvaro och dialog. Stöd i arbetsjuridiska frågor, försäkring, trygghet, kunskap/utbildning, tolkningshjälp, social samvaro och dialog. Stöd i chefskapet och ledarskapet och i nim anställnings form Stöd i dagliga arbetet men även vid konflikter Stöd i form av att man inte sitter i grupper med övriga medlemmar och talkar illa om chefen. stöd i knepiga situationer stöd i mitt arbete Stöd i olika frågor,stöd förhandlingarvid löne stöd i olika frågor. Utbildning Stöd i svåra frågor Stöd i vårdfrågor och ledarskapsfrågor. Jag har inget personalansvar som vårdutvecklare, annars vore de arbetsrättsliga och arbetsmiljöfrågor självklara. stöd när jag behöver Stöd o råd Stöd och hjälp när behov finns stöd och hjälp när jag behöver och att någon driver våra frågor stöd och hjälp vid förhandlingar stöd och inspiration Stöd och nya idéer. Stöd och vägledning (på olika sätt) i mitt arbete som ledare. Stöd om jag skulle behöva, att förbundet tillvaratar mina intressen i min yrkesroll Stöd som facklig organisation om någon situation uppstår där arbetsgivare och jag inte är överens. Mer informationsdagar som den kring patientsäkerhet som ägde rum i december och som var mycket bra. Frågor kring Stöd vid behov samt ledarskapsutvecklingshjälp stöd vid den egna löneförhandlingen, info om nyheter, stöd vid behov vilket kan gällaarbetsrätts juridik, kris och krishantering. Hur man driver sin egen utveckling som chef. Stöd vid förhandlingar stöd vid tillsättning/förordnanden av chefstjänster stöd, bygga nätverk,

4 stöd, information stöd, råd, chefsperspektivet ej bara medarbetarperspektiv Stöd, trygghet, hjälp i specifika svårigheter "i båda riktningar" (dvs ömsesidigt). Stöd, utbildning och kontaktnät Stöd/support stöd-hjälp vid svåra situatioenr och mkt info svar på fackliga frågor tydliggöra sjuksköterskors roll i kommunen och MAS befogenheter så att de är i linje med ansvaret. Detta gäller i kommunen uppdatering i frågor som rör ledarskap Utbildning i vårdfrågor.hjälp i konflikter med arbetsgivaren Vårdföbundet driver lönefrågan utbildning,stöd Utbildningar. Hjälp om jag skulle behöva stöd vid ev. tvistefråga med arbetsgivaren. utbyte/information uybildning,stöd och hjälp Vanligt stöd samt nätverk vet ej vet inte riktigt Vill fortfarande ha en anknytning till min grundprofession Vill hålla mig informerad om vad som händer och vilka frågor som är aktuella. Förväntar mig stöd när frågor diskuteras som vi som chef inte kan påverka utan är ålagda att följa.

5 2. Hur länge har du haft befattningen som chef? <1 år 1 år 1 år 1 år 1 år -93 < 5 år 5 - < år 3 månader. 1,5 år 1,5 år 10år 10år 10år 11 år 12 år 12 år 12 år 13 år 15år 16 år 17 år 17 år 2 år 20 år < 5 år 5 - <

6 20 år 20 år 20 år 20 år 20år 2år 3 1/2 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3,5 år 30 år 30 år 30 år 30 år 35 år 3år 3år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år i nuvärande ställning 5år 6 år 6 år 6 år 6år 7 år 7 år 7 år 7 år 7 år 7 år 7år i vården 8 år adm 8 år 9 år ca 12 år ca 12 år ca 15 år ca 20 år

7 ca 25 år ca 25 år ca 3 år ca 30 år ca 4 år ca 6 år ca 6år ca15 cirka flera år Har slutat-gått i pension knappt 3 år LT sen 1985, kommunen sen 1992 mer än 15 år. minst 10år nästan 5 år sedan 1976 Sedan 1979 Sedan 1979 Sedan 1990 Sedan 1990 sedan 2002 tre år Två år

8 3. När Vårdförbundet anordnar möten/utbildningar, vilken tid passar dig bäst? Förmiddag Heldag Kväll Internat Förmiddag Heldag Kväll Internat

9 ,Internat,Internat,Internat,Internat,Internat,Internat,Internat,Internat,Kväll,Internat,Internat,Internat,Kväll,Kväll,Kväll,Kväll,Kväll,Kväll,Kväll,Kväll Förmiddag Förmiddag Förmiddag Förmiddag Förmiddag Förmiddag Förmiddag Förmiddag, Förmiddag, Förmiddag, Förmiddag, Förmiddag, Förmiddag, Förmiddag,,Held ag

10 Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag Förmiddag,,Held ag,kväll Förmiddag,,Held ag,kväll,internat Förmiddag,,Held ag,kväll,internat Förmiddag,,Held ag,kväll,internat Förmiddag,,Kväll Förmiddag,,Kväll Förmiddag,Heldag Förmiddag,Heldag Förmiddag,Heldag Förmiddag,Heldag Förmiddag,Heldag,Internat Förmiddag,Heldag,Kväll Förmiddag,Kväll Heldag Heldag Heldag,Internat Heldag,Internat Heldag,Internat Heldag,Kväll Heldag,Kväll Heldag,Kväll,Internat Heldag,Kväll,Internat Heldag,Kväll,Internat Kväll Kväll Kväll Kväll Kväll Kväll Kväll,Internat

11 4. Är det någon speciell veckodag som passar dig alla dagar går bra Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Bör veta det i god tid Det viktigaste är god framförhållning och för Ej fredag och måndag. ej onsdag ej onsdagar fredag fredag fredag fredagar går bra med vilken som helst. Gärna fre fm Gärna i början av veckan. inga speciella önskemål ingen speciell dag må - tors må eller to må, to, fre mån tis eller fredag mån, ons, tors mån, tors,fred Måndag till torsdag Måndag torsdag fredag måndag, tisdag, torsdag måndagar måndagar tisdagar månd-torsd månd-torsd Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

12 mån-fre mån-tors Må-to Nej Nej Nej Nej Nej Nej jag går inte regelbundet på möten, är det ngt som berör ser jag men god framförhållning men uder veckan mån-fre!, olika, tyvärr ok ons, fre ons/tors onsd Onsdag Onsdag eller torsdag onsdagar onsdagar onsdagar onsdagar/bra bemanning så man kan gå ifrån spelar ingen roll tis + tor Tis- och onsdagar Tisd, Onsd, Torsd. tisdag tisdag Tisdag

13 tisdag el torsdag tisdag eller torsdag tisdag torsdag fredag tisdag, onsdag tisdagar tisdagar och torsdagar Tisdagar och Torsdagar Tisdagar och Torsdagar tisd-tors tis-torsdag torsd torsdag Torsdag torsdag Torsdag Torsdag torsdag /fredag torsdag eller fredag torsdag, fredag Torsdagar Torsdagar torsdag-fredag vardagkvällar, ej måndag varierande,vecka för vecka vilken som

14 5. Vilka ämnen skulle du vilja ha på de möten/utbildningar som Vårdförbundet anordnar? alla ämnen som berör chefsskapet är interessant. allmänna frågor,löne,anställningar,att vara chef? Allt som handlar om chefsskap Allt som har med ledarskapet att göra arbetsglädje, framtiden, skyldigheter, kompetens, karriärsmöjligheter.. arbetsledarnas situation. det är inte lätt och vara mellanchef eller arbetsledare, man bör ta hänsun till både ansvar och sina medarbetare som delar samma fackliga intresse med. arbetsmiljö, ledarskap, arbetsmiljö, lön arbetsrätt arbetsrätt ex arbetsrätt, chefens rehab.ansvar arbetsrätt, nya lagar och ny forskning avtal för chefer, Avtalsfrågor Chefsutveckling Avtalsrätt, ansvar, stresshantering,ledarskap + hälsa, lönesamtal, lönekriterier, arbetsmiljö besvärliga medarbetare, korttidsfrånvaro, lagar bra utbud nu bra utbud som det är chef-medarbetare, löner, kvalitetssäkring, lagstiftning utifrån yrkesfunktion och konsekvenser av lagar chefsrollen hur man kan utveckla den chefsskapet, äldreomsorg Chefsutb. om att skapa delaktighet od. Det som jag varit på under året har varit bra. Etik, hur arbetar vi bättre tvärprofissonelt Fackliga frågor, löneutbildning, ledarskapsfrågor finns mkt inom ledarskap att få ökad kunskap om tex konflikthantering. Men även annat som att hur motivera medarbetare Frågor om ledarskap, frågor om mina rättigheter som chef. generella chefsfrågor som passar alla specialiteter inte bara sjuksköterskor genusperspektiv på chefsskap Gruppdynamik /Utv.av grupp. Ekonomi,Arbetslagstiftning Gärna info om nya lagar gällande hälso och sjukvård. Löneavtalsinfo. Nyheter av blandat slag. Utveckling som chef. Starta eget. Hur man hanterar medarbetare som inte längre klarar av sina arbetsuppgifter hur möta framtidens vård/beställarnas krav/personalens mående. Hur vi ska stärka upp vårt förbund för att få bättre förhandlingsläge för att höja status och lön för ssk Hur vårdförbundet jobbar med sina chefer, finns mer att gör? info, tips råd, allmän diskussion information tex nya lagar och ledarskapsutveckling inget direkt önskemål.det hat varit bra inbjudningar till olika områden tidigare inget specifikt allt som rör oss är det viktigt att få ny kunskap om/ledarskapsfrågor är alltid intressanta juridiska frågor jämställdhet, lön, Kommunikation, Pedagogik kommunikation/retorik konflikthantering, hur är/blir man en bra ledare konlikthantering, lagar, avtal, lönerörelse mm kvalitén i vården kvalitetssäkring av vården, risk och händelseanalys kvalitetsutveckling, nyhetsinformation

15 kvalitetsutveckling, patientlagen, klinisk forskning inom omvårdnaden, specialistutbildninga/bbehov av nya ledarskap ledarskap ledarskap forskning utveckling ledarskap i olika perspektiv, lagar ledarskap o chefskap goda och upplyftande exempel och bra föreläsare som kan vidga perspektiv ledarskap, aktuella saker i vården ledarskap, arbetsmiljö, stress, coaching Ledarskap, arbetsrätt/juridik ledarskap, förändringsarbeten ledarskap, kvalitet inom vården.även utbildningar inom samtalstekni. Handledning för ledare Ledarskap, ny lagstiftning, lönefrågor både som lönesättare medn också som arbetstagare Ledarskap, nyheter i lag ledarskap-patientsäkerhet ledarskaps frågor, arbetsmiljöfrågor, ledarskapsfrågor såsom lagar, avtal, atc Ledarskapsfrågor, kvalitetsfrågor, patientsäkerhet, kvalitetsregister och indikatorer. Gärna i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Över huvudtaget skulle jag vilja se mer samarbete mellan organisationerna som jag ser det kompletterar de varandra. Lön, möjlighet till handledning och info/kunskap. Lön. Arbetsmiljöansvar. Att vara chef. Tack för "Chefens dilemma Löne,Juridiska Lönefrågor, förbättringskunskap, patientsäkerhet Lönefrågor, övergripande frågor gällande chef arbetsgivare. Löner,arbetsmiljö för chefer Lönesättning, utvsamtal, kommunikation, ledarskap MAS funktionen och verksamhetschefen Mentorskap, psykologi, ekonomi mer inriktning på chefsskap i kommunal verksamhet mer ledarförståelse, ledarens dilemma etc Mina reaktioner på vissa personer. Grupp-processer.

16 nya lagar förordningar Nya vårdprogram, lagar, kval.utveckling nyheter nyheter inom ledarskap Någon gång något som passar mig som har en administrativ befattning i sjukhusets centrala stab omvärld, framtid, org.utv. o ledarskap personalvård,säkerhet Praktiska konkreta råd och tips professionsutveckling patientsäkerhet verksamhetsutveckling i omvärden. Omvärldsbevakning inom professionen /omvårdnad rättigheter och skyldigheter tillsammans med övriga medlemmar. Hur vi kan växa inom SLL både i sin yrkesroll såsom i lönekuvertet. Hur får vi IVA/spec ssk att stanna kvar inom offentliga sektorn. hur stimulera till att vilja specialisera sig och hur gör vi för att påverka de som bestämmer. samarbete, organisations utveckling sammarbete att driva sin verksamhet frammåt, att förmedla viktig information på ett bra sätt samtalsmetodik, förhållningssätt i kritidska situationer ex verksamhetsförändringar. se ovan ska vara inriktad mot chefer Strukturer, strategier, förhandlingsnytt, förändringsförslag, LEAN, arbetsrättsliga nyheter, m.m. Strukturer, strategier, förhandlingsnytt, förändringsförslag, LEAN, arbetsrättsliga nyheter, m.m. tillämpning av nya lagar och förordningar utbudet ser ganska bra ut. Tyvärr tar jag mig inte tid till att kontrollera bättre för det finns många ämnen som är intressanta utveckingsarbete, förändringar Utveckling av vården med aspekter på omvärdsbevakning samt goda exempel. Konflikter i personalgrupper, teambildning Vad händer på sjukhuset, tex med patientsäkerheten som är aktuell samtidigt so den största risken är bristen på vårdplatser. Vad man som chef har som befogenheter lite juridik vet ej vet ej yrkeshandledning för medarbetare, fortsättning på patientsäkerhet, Nyheter som påverkar min kommande arbetssituation, tex specialistutbildning, politiska beslut

17 6. Finns det något ytterligare önskemål om vad Vårdförbundet kan göra för dig som chef/ledare? Arbeta för att vi som inte arbetar direkt patienetnära utan verksamhetsstödjande också skall prioriteras i löneförhandlingar. Detta sker inte i min organisation. Här prioriteras hela tiden ssk som arbetar på vårdavd eller mottagningar medan vi iderligen får stå tillbaka. Kollegor och övrig personal är synnerligen beroende av att jag utför mitt arbete men det prioriteras aldrig då vi kommer till löneförhandlingar. VÄLDIGT TRÅKIGT!!! arbeta för bättre löner att vara tillgängliga om behovet finns att verkligen ställa upp när en chef ber om hjälp gentemot sin arbetsgivare. Det gör man inte idag. Två gånger har jag behövt det under mina 17 år som chef och jag fick klara mig själv. Att vi fåe en rätt lön i förhållande till ansvar och arbete för det sliter att vara chef Att Vårdförbundet kan vara en förmedlare av mentorer - kan vara svårt att hitta det inom den egna organisationen. Skapa nätverk. Bra att knyta kontakter utanför den egna organisationen. bättre stöd i löneförhandling eller avtal chefsmöten på arbetsplatsen Det finns mycket att hämta i lönefrågor gällande sjuksköterska-anställd men inte lika mycket sjuksköterska-chef och mina lönefrågor. Tycker att vårdförbundet har en låg profil gentemot oss vårdförbundsmedlemmar som är chefer. Det sista året tycker jag att det skett en stor förbättring med seminarier av olika slag -mycket positivt. Fortsätt i den riktningen som ni påbörjat. driv lönefrågan! samt sjuksköterskan roll inom kommunal hsv, Driva fackliga frågor tillsammans med mig och facklig företrädare. Fortsätta med tidningen LIV, delta i debatten och göra förbundet synligt, sticka ut där det behövs Fortsätta med tidningen LIV, delta i debatten och göra förbundet synligt, sticka ut där det behövs följa upp o jämföra lön för den egna gruppen i jämförelse med andra prof. grupper som har samma uppdrag - ibland t.o.m. inom samma org. Föreläsningar/handledning Ge stöd i chefrågor,löne mm. gemensamma utbildningar gå igenom mina rättigheter i anställning Har inte känt något större stöd från VF i min anställning som chef, Identifiera de problem som man kan hamna i som mellanchef, kanske kan man bygga vidare på det och starta utbildningar Inbjuda till intressanta föreläsningar Info till oss om vad ni faktiskt gör. Kan vara lite osynligt till vardags inget mer. inte för mig direkt, men jag önskar mig litte tuffare VF. Inte glömma bort att jag också är en medlem som bidrar till lönen åt vårdförbundet förtroendevalad. Jag har samma värde som andr medlemmar även om jag arbetar med andra arbetsuppgifter. Inte vad jag kan komma på just nu. Konferenser i ledarskap Chefshandledning kontaktperson i lokala avdelningen kortare tid för info tillfällen lön är alltid intressant lönefrågan Löneutveckling för administrativa sjuksköterske/barnmorskebefattningar. Nej Nej

18 Nej Nej, inte i nuläget Organisera/stödja till nätverk Prioritera oss i löneprocessen Rättvisare och mer lika villkor mellan olika yrkesgrupper på samma arbetsplats. satsa på cheferna se oss som betalande medlemmar också, man blir ju inte en fiende bara för man känner ansvar för sin verksamhet och har fått förtroendet att vara en del i att leda den. respekt för vår kompetens, vi är också sjuksköterskor. semesterperioder skapa bättre nätverk inom facket/arbetsgivaren öka samarbete Speciell avdelning studiecirklar med träff tx en gång per månad kvällstid ständigt ha fokus på personer i chefsställning som nu till stor del uppbärs av kvinnor stärka löneutveckling Stöd i ledarskapsfrågor Det är en tuff verklighet för dem med personalansvar. Kunskap om lagar, författningar samt rättigheter och skyldigheter. Stödja oss chefer och inte se oss chefer som något som katten har släpat in. Har vid flera tillfällen vid utbildningar som vårdförbundet anordnat fått stå tillsvar för landstingets ekonomi. större intresse även för laboratoriechefer stötta Ta tillbaka tidningen för chefer i vården. Inte bra att ha enstaka artiklar i vårdfokus Titta över strategiska ställningstagande för sjuksköterskor i olika chefspositioner istället för att agera glastak. Intern diskussione om hur man ser på sjusköterskor som chefer Uppdatera Vara mer stöttande och inte se vårdförbundets chefsmedlemmar som fiender vet ej visa att chefer behöver träffas & diskutera öppet problem vision av framtidens vård Återkoppling till grunduppdraget som chef

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer