Verksamhetsberättelse år 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland

2 Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte Styrelsen sammansättning Ordförande Mats Engström Vice ordförande Ann-Louise Forslund Byggnads Mälardalen Kommunal Västmanland Kassör och sekreterare LO-distriktet i Västmanlands ombudsman Per Johansson Ledamöter Margareta Gardh Fastighets Region Tvärs Mikael Sandberg IF Metall Mälardalen Zdenka Mardetko Kommunal Västmanland Daniel Tillgren Handels avd 18 Miquel Zuniga Livs avd Bergslagen Ingemar Almteg IF Metall Västra Mälardalen Magnus Renman GS Ove Nilsson SEKO Mellansverige Ingvar Damm IF Metall Bergslagen 2011/04/14 - Susanne Bergman Israelsson Transport avd /04/14 - Sune Andersson IF Metall Bergslagen 2011/01/ /04/14 Tommy Eriksson IF Metall Västra Mälardalen 2011/01/ /04/14 Revisorer Allan Sandström IF Metall Västra Mälardalen Jenny Setterholm Handels avd 18 Mikael Löwdin Transport avd /04/14 - Kent Berglund IF Metall Mälardalen 2011/01/ /04/14 Revisorsuppleanter Jim Larsson Kommunal Västmanland Rudolf Öhman IF Metall Västra Mälardalen Bo Lindell Kommunal Västmanland 2011/04/14 - Anne-Sofie Lundh Handels avd /01/ /04/14 1

3 Verkställande utskott Mats Engström, Mikael Sandberg, Ann-Louise Forslund, Margareta Gardh samt Per Johansson har utgjort styrelsens verkställande utskott. Verkställande utskottet har under året hållit fyra protokollförda sammanträden. Sammanträden styrelsen Styrelsen har under året hållit sex stycken protokollförda sammanträden. Sammanträden representantskapet Årsmöte hölls den 14 april på Elite Stadshotell i Västerås. Höstmöte hölls den 22 november i Surahammars Folkets Hus. Personal Under året har LO-distriktet bestått av nedanstående personal: Per Johansson Rickard Lindblad Anita Enkenberg Tapani Björkbacka Catrine Rusthoi Referensgrupp Under verksamhetsåret 2011 har LO-distriktet haft kontinuerliga möten med referensgruppen, vilken består av en ledamot från varje LO-kommitté i kommunerna. Sammanslagning Den 22 november genomförde LO-distriktet i Västmanland tillsammans med LO- Mellansverige ett gemensamt höstmöte i Surahammars Folkets Hus, inför sammanslagningen som sker Beslutet om sammanslagningen togs redan under respektive LO-distrikts årsmöten. Då fanns fortfarande vissa oklarheter som nu är uppklarade. Per Ek, förste ombudsman för Mellansverige sa att distriktet genom sin storlek blir starkt i flera avseenden. Ekonomiskt men också i kraft av att vara de fjärde största LO-distriktet i landet med medlemmar. LO-distriktet kommer att ha 22 stycken LO-kommittéer, eller motsvarande, som sköter det lokala fackliga arbetet. Ingen personalminskning kommer att ske. Huvudkontoret kommer att ligga i Katrineholm men lokaler kommer att finnas på ett antal orter. Distriktet omfattar Västmanland, Östergötland, Sörmland och Uppsala län. Under mötet valdes en ny styrelse och ordförande som tar över vid årsskiftet. Mötet godkände även budgeten för år I och med det här är allt klart för sammanslagningen mellan LO-distriktet i Västmanland och Mellansverige. LOdistriktet kommer att heta LO-distriktet i Mellansverige. Opinion LO-distriktet har under verksamhetsåret varit synlig i media, dels med facket på sommarjobbet men också i samband med andra olika aktiviteter och artiklar. Det har också publicerats i vår nättidning, Aktuellt från LO. Aktuellt från LO LO-distriktets egna nättidning, Aktuellt från LO publicerades med fem nummer under året. 2

4 Projekt LO-distriktet i Västmanland har under 2011 haft ett projekt gemensamt med Västerås folkhögskola riktat till arbetslösa ungdomar. Arbetsgrupper Under året har LO-distriktet i Västmanland haft tillhörande arbetsgrupper: Miljögruppen, Arbetsmarknadsgruppen, Ungdomsgruppen, Studiegruppen, samt Internationella gruppen, vilka under året arbetat enligt styrelsens riktlinjer. Försäkringsrådgivarverksamhet Vid årets slut 2011 fanns 209 registrerade försäkringsrådgivare och informatörer på fackexpeditionerna. Under året har 36 nyvalda anmälts, av de registrerade saknar 19 grundutbildning. 32 rådgivare har genomfört den nya grundutbildningens fyra dagar. Vidareutbildningen 2011 (VI -11) genomfördes vid 5 tillfällen med sammanlagt 117 deltagare. Fackliga kurshandledare på dessa utbildningar har under året varit Matz Lönn IF Metall Mälardalen, Ewa Hjorth Kommunal Västmanland, Mats Nyberg Kommunal Västmanland samt Johan Backhans Transport avd 19. Folksams kursledare har varit Anders Liljestrand. Under året utsågs Harry Högback, GS avd 10 till Årets Försäkringsrådgivare LO-Folksam Kommittén Under verksamhetsåret har kommittén träffats vid 2 tillfällen med i snitt 12 deltagare/möte samt arrangerat ett frukostmöte om bl.a. kommande verksamhet. Ordförande för LO-Folksam kommittén har varit Matz Lönn, IF Metall. Ett genomgående tema har varit Rapport Medlemsnytta som startades upp under 2008 för att belysa aktiviteter riktade till medlemmar i avdelningarna/lo-distriktet. På det sista mötet diskuterades det även kommitténs verksamhet inför sammangåendet med LO-distriktet i Mellansverige. Folksam-LO Pension Under 2011 var det under sex dagar en Folksam-LO Pensionspatrull ute på arbetsplatserna samtidigt som det genomfördes medlemssamtal på arbetsplatserna främst av Försäkringsrådgivarna med stöd/eller av FPA-ombuden (Folksam På Arbetsplatsombud). Det genomgående temat var under hösten -Flytt av pensionskapital- utifrån förändringarna i Pensionsavtalet SAF-LO. Inom vissa avdelningar genomfördes en bred uppsökarverksamhet med FörsäkringsKvarten i fokus och naturligtvis innefattade det även pension, vi kan nu se en försiktig omstart av FOLO-ambassadörerna och hoppas på en bred uppslutning från avdelningar och klubbar. 3

5 Kultur LO-distriktet i Västmanland har under året haft ett nära samarbete med Skådebanan Västmanland i frågor som berör kultur. Viktigt är att stimulera LOs medlemmar till att ta del av det kulturutbud som finns, men även till ett eget skapande. Målsättningen är att göra kultur tillgänglig för alla. Poesifestival och fototävlingen Under ett antal år har LO-distriktet i Västmanland tillsammans med andra organisationer genomfört en novelltävling som varit öppen för alla bosatta i Västmanland. I samband med novelltävlingen har även en fototävling genomförts med samma tema som novelltävlingen. En viss avmattning av intresset har märkts under de senaste åren varför projektet på prov omvandlades till en poesifestival. Ca 200 besökare fick höra både etablerade och helt okända poeter under festivalen. En öppen scen gav alla möjlighet att läsa upp egna dikter. En poetry slam tävling genomfördes. Poesifestivalen arrangerades av LO-distriktet, Skådebanan, ABF, Bergslagens och Västerås folkhögskola. Festivalen fick även stöd från Västerås stad och Landstinget. Under poesifestivalen delades fototävlingspriset ut. Bokens dag Under en lång period av år har LO-distriktet, Skådebanan samt flera andra organisationer genomfört Bokens Dag då publiken har haft möjlighet att träffa nio aktuella författare. Under 2011 genomfördes boken dag den 19 oktober med över 1000 besökare. Under Bokens dag utdelades även ett litteraturstipendium i syfte att uppmärksamma författarskap med anknytning till Västmanland. Stipendiet gick till Erik Wikberg. För att nämna några författare som medverkade: Åsa Moberg, Zinat Pirzadeh samt Annika Östberg som berättade om sitt liv i Amerikanska fängelser. Julsalong 2011 Under många år har Skådebanan och Konstfrämjandet arrangerat en julsalong med inriktningen att visa konst av konstnärer som är verksamma i Västmanland, både yrkesverksamma och amatörer. Målet med Julsalongen är att förmå LO medlemmar att delta. 126 konstnärer medverkade. 180 konstverka visades besökare såg utställningen under tre och en halv vecka. Närradio. Kultur 97,3 är ett närradioprogram som sänds lokalt i Västerås, men kan även höras på nätet. Under 2011 har LO-distriktet genom Skådebanan medverkat i redaktionskommittén samt producerat ett antal radioprogram om kultur under hösten. Utåtriktad information Under året har kulturverksamhet inneburit olika former av verksamhet, exempelvis att arrangera olika former av seminarier som Teater Västmanlands framtid, informera arbetslösa ungdomar om kultur, delta på möten/konferenser. Planera och söka medel för olika projekt. Framställa LO-distriktets nättidning Aktuellt från LO. 4

6 Studier/ Konferenser Regional studiekonferens Under året har en regional studiekonferens för distriktet planerats men dock ställts in på grund av för få deltagare. Förbundsgemensamma utbildningar Under året har de lokala fackliga studiekommittéerna genom representation från förbunden samt LO-kommittéer planerat de lokala utbildningarna gemensamt med ABF, så som medlemsutbildning, facklig politisk medlemsutbildning, förtroendemannautbildningar, föreläsningar och konferenser. Facklig framtidsdag Den 9 september genomfördes en facklig framtidsdag gemensamt med ABF och Västerås folkhögskola. Under dagen samlades runt 45 aktiva från både fackföreningsrörelsen, men också deltagare från Västerås folkhögskola och andra som var intresserade av fackliga frågor och dess framtid. Dagen inleddes av Wanja Lundby-Wedin som tog upp vikten av kampen med att få fler medlemmar att ansluta sig till facket, men tog även upp en annan del av kampen som riktar sig mot högerpartier och då dem som är längst ut på kanten. Dagen fortsatte med två parallella föreläsningar, den ena höll Daniel Suhonen/ Tvärdrag och den andra föreläsningen hölls av Anders Lindberg/ Aftonbladet. Båda föreläsarna gav deltagarna en oerhört bra ryggsäck att försöka komma igång med både egna funderingar men också vad man bör göra tillsammans med organisationerna för en bättre facklig framtid. Under eftermiddagen arbetade man gruppvis utifrån en frågeställning som gjorts till ungdomar om facket och efter detta fortsatte dagen med en föreläsning av Olle Ludvigsson/ Europaparlamentet. Olle Ludvigsson tog bland annat upp den svåra fackliga kamp som nu pågår överallt i Europa mot högerpolitiken. Krisen i Europa gör inte saken enklare för våra fackliga vänner som får kämpa mellan arbetsgivare som vill sparka och arbetstagare som vill strejka på grund av ekonomin. Bemanningsavtalet Den 9 februari genomfördes en konferens om bemanningsavtalet i samverkan med LOdistriktet i Mellansverige där Håkan Lövgren (LO) medverkade. Markus Pettersson (Transport) informerade även om det projekt som pågick gemensamt inom Handels, Transport och IF Metall angående bemanningsbranschen. Regionala utbildningar Under året har de regionala förtroendemannautbildningarna Insikter, det svåra samtalet och arbetsrätt grund genomförts i Västerås. Skyddsombudsutbildning regionalt var inplanerat till våren men blev tyvärr inställd på grund av för få anmälningar. Studiegruppen önskade att man skulle ta omtag på denna, varvid ett nytt datum i under hösten bokades, tyvärr hjälpte inte detta varvid även detta utbildningstillfälle ställdes in. 5

7 Skolinformatörsutbildning Under året planerades två skolinformatörsutbildningar en genomfördes och den andra ställdes in på grund av för få anmälningar. Medlemsutbildning Under året har 46 stycken medlemsutbildningar genomförts. Introduktionsutbildning Under året har 21 introduktionsutbildningar genomförts. Fackligt politisk utbildning Under året har 13 stycken fackligt politiska utbildningar genomförts Om Facket Under året har det planerats fyra utbildningar varav två genomförts i egen regi och en gemensamt med LO-distriktet i Mellansverige. Om Global Rättvisa Under året har två utbildningar planerats men ställts in på grund av för få deltagare. Om Samhället Under året har två utbildningar planerats men ställts in på grund av för få deltagare. Om Främlingsfientlighet Under året har två utbildningar planerats varav en genomförts i samverkan med LO- Mellansverige samt en ställts in på grund av för få deltagare. Ungdomsanvarigutbildning Under året har två utbildningar planerats men ställts in på grund av för få deltagare. Arbetsmiljökonferens Under året anordnades en arbetsmiljökonferens med följande programpunkter: LOs arbetsmiljöstrategi, nyheter från Arbetsmilöverket samt Våld i nära relation. Totalt för Västmanland har det registrerats 3755 personer vilka deltagit i någon form av facklig utbildning eller föreläsning under

8 Facket i Skolan Skolor i länet har besökts under året både för att sälja in Facket i Skolan till lärare och rektorer men även genomfört skolinformation för dess elever. Facket på sommarjobbet Under veckorna 26,27,28 i Jun/ Juli månad så har 15 ungdomar från LO förbund varit ute och gett unga sommarjobbare information och broschyrer runt om i hela Västmanland. Även city festivalen bemannades där Stora Resan även var en del i Facket på sommarjobbet under torsdag lördag v 26. De förbund som informatörerna representerade är: Handel, Kommunal, IF metall, Livs, Seko och Fastighets. Under tre veckor besöktes 2016 arbetsplatser. På dessa arbetsplatser jobbade 2470 ungdomar under sommaren. Vi försökte att prata med så många som möjligt av dessa sommarjobbare. När de inte var på plats när vi var där så lämnade vi materialet till andra på arbetsplatsen som i sin tur skulle ge till sommarjobbarna. Under city festivalen kom det flera unga och blev lyssnade på. Vi fick även hjälp av SSU på lördagen. Facket på sommarjobbet har under åren vuxit sig enormt stort och det är många arbetsgivare som hade väntat på att vi skulle komma. Det som blir bättre och bättre för varje år är att det är fler unga som får anställningsbevis. Tyvärr så blir det svårare och svårare för ungdomar att få sommarjobb och det är oftast de som jobbar hela året som jobbar mer under sommaren. Vi har blivit bra mottagna på de flesta arbetsplatserna men tyvärr är det vissa som inte tycker om att vi kommer. Det är väldigt många ungdomar som inte vet om det företag de jobbar för har kollektivavtal eller vad det innebär, vilket är något vi måste jobba vidare med. Även om vi var färre personer i år var det en bra utspridning från olika förbund. Mässor Ungdomsgruppen har under året medverkat under gymnasiemässan i Västerås samt på rekryteringsmässan i Köping. Fackligt/politiskt LO-kommittén i Hallstahammar anordnade en facklig politisk kväll den 7 mars där Christina Zedell riksdagsledamot (s) medverkade i LO-distriktet i Västmanlands lokaler. LO-distriktet anordnade en arbetsmarknadsdag den 16 mars där medverkande Ylva Johansson (s) pratade om facklig politisk samverkan samt medverkande Anna Ryding (Transport ) pratade om ekonomisk brottslighet samt bemanningsbranschen. Internationellt Ordförande för Internationella gruppen har under året varit Per Johansson. Verksamheten har varit inriktad till Brasilienprojekt med Bengt Lindgren som projektledare. Projektet är ett samarbete med Brasilien och har funnits under fem år. varav 2011 varit det sista året. Under verksamhetsåret har man bland annat haft besök från Brasilien men även besökt CUT i Brasilien för att sammanställa projektåren. 7

9 LO-kommittéerna i kommunerna LO-kommittéerna och LO-distriktets personal har haft en gemensam verksamhetsplanering för att planera höstens verksamhet. LO-kommittéerna har även haft representation på årsmötet, höstmötet samt en gemensam planeringsöverläggning med LO-Mellansverige inför sammanslagningen. LO-kommittéerna har under året med olika aktuella teman anordnat och representerat LO enligt följade: LO-distriktets referensgrupp, första maj aktiviteter, plakatmålning, anordnat familjedagar, haft skolinformation, deltagit i studiesamordning genom lokala fackliga studiegrupper, anordnat tipspromenader, julgransplundringar, biokväll med stora resan som tema, medverkan vid Kanalmässan, Julmarknader, Kolifej Kolbäck, Rosa park, Nygårdsdagen, Företagsbesök, Torgmöten, föreläsning om miljö och klimatfrågor, fackligt politiska konferenser, Köpingsmässan, representation vid Fonus och Folkets hus årsstämmor och samverkansträffar med SAP. Ordförande i de olika LO-kommittéerna i kommunerna under 2011 varit: LO-kommittén i Fagersta LO-kommittén i Västerås LO-kommittén i Skinnskatteberg LO-kommittén i Hallstahammar LO-kommittén i Surahammar LO-kommittén i Köping LO-kommittén i Sala LO-kommittén i Kungsör LO-kommittén i Arboga LO-kommittén i Norberg Lena Eldståhl Olle Winkler Jan I Hellberg Anders Ekholm/ Monica Granberg Zdenka Mardetko Tina Linder Nils Wik Tina Linder Rodrigo Melara Mikael Ladman 8

10 LO-DISTRIKTET I VÄSTMANLAND Org nr RESULTATRÄKNING Not Intäkter Medlemsavgifter Bidrag och anslag från LO Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finanisella poster Återföring intern fond Skatt Årets resultat

11 LO-DISTRIKTET I VÄSTMANLAND Org nr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 LO-DISTRIKTET I VÄSTMANLAND Org nr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 7 Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder 9 Förvaltade externa fonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

13 Noter 1 Anställda och personalkostnader Antal anställda 3 3 Kvinnor 1 1 Män 2 2 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till anställda Arvoden styrelse och revisorer Avtalade avgifter KP, AMF Förlorad arbetsförtjänst, mil- reseersättning Övriga personalkostnader Lagstadgade sociala avgifter Avskrivningar Avskrivning fordran /skuld Resultat från värdepapper och fordringar Värdeförändring Roburs Conturafond Utdelning Folksams räntefond Materiella anläggningstillgångar Datorer och inventarier Utgående restvärde enligt plan Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde Upplösning Roburs Conturafond Värdeförändring Robur, Folksam-fonder Återföring tidigare nedskrivningar 0 Upplösning Folksam räntefond Fonus Utgående ackumulerat värde

14 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Eget kapital Ingående kapitalbehållning Årets resultat Belopp vid årets utgång Avsättningar Kulturfond Personalfond 0 0 Avvecklingsfond Långfristiga skulder LO-Unionen Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster

15 Slutord Verksamhetsår 2011 LO-distriktet i Västmanland har under cirka tre års tid arbetat för en sammanslagning med LO-distriktet i Mellansverige. Anledningen till detta initiativ är att LO-distriktet i Västmanland är för litet medlemsmässigt, det betyder att möjligheten att bedriva en bra verksamhet begränsas. I och med en sammanslagning blir det nya distriktet det fjärde största i Sverige. Antal medlemmar blir Detta betyder självfallet mer resurser och goda förutsättningar till en ökad verksamhet i längden. Med beklagan måste meddelas att en kamrat i styrelsen Ove Nilsson (SEKO) under året lämnat oss. Ove var kunnig, omtyckt och hade ett stort hjärta för fackföreningsrörelsen. Året har löpt på fort och det har varit en tuff och tight tidsplan att hålla, med både verksamhet samt processen runt sammanslagningen. Men detta har fungerat trots allt. Med dessa ord vill styrelsen tacka för förtroendet att fått leda LO-distriktet i Västmanland under 2011 och önska den nya styrelsen i det nya LO-distriktet i Mellansverige lycka till! Avgått och tillkommit under verksamhetsåret 2011 Under perioden 2011/01/ /04/14 har Tommy Eriksson och Sune Andersson varit styrelseledamöter i LO-distriktet i Västmanland. Från och med 2011/04/14 är Susanne Bergman Israelsson och Ingvar Damm styrelseledamöter i LO-distriktet i Västmanland. Mats Engström Ann-Louise Forslund Per Johansson Mikael Sandberg Margareta Gardh Ingemar Almteg Zdenka Mardetko Magnus Renman Ove Nilsson Daniel Tillgren Miguel Zuniga Susanne Bergman Israelsson Ingvar Damm Tommy Eriksson Sune Andersson 14

16 15

17 LO-distriktet i Västmanland

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet 769609-2704 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Träffpunkt Kalvsvik Ek Förening

Årsredovisning. Träffpunkt Kalvsvik Ek Förening Årsredovisning för Träffpunkt Kalvsvik Ek Förening 769617-4189 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Träffpunkt Kalvsvik Ek Förening, med säte i KALVSVIK, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 1 (7) Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer