Verksamhetsberättelse år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland

2 Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte Styrelsen sammansättning Ordförande Mats Engström Vice ordförande Ann-Louise Forslund Byggnads Mälardalen Kommunal Västmanland Kassör och sekreterare LO-distriktet i Västmanlands ombudsman Per Johansson Ledamöter Margareta Gardh Fastighets Region Tvärs Mikael Sandberg IF Metall Mälardalen Zdenka Mardetko Kommunal Västmanland Daniel Tillgren Handels avd 18 Miquel Zuniga Livs avd Bergslagen Ingemar Almteg IF Metall Västra Mälardalen Magnus Renman GS Ove Nilsson SEKO Mellansverige Ingvar Damm IF Metall Bergslagen 2011/04/14 - Susanne Bergman Israelsson Transport avd /04/14 - Sune Andersson IF Metall Bergslagen 2011/01/ /04/14 Tommy Eriksson IF Metall Västra Mälardalen 2011/01/ /04/14 Revisorer Allan Sandström IF Metall Västra Mälardalen Jenny Setterholm Handels avd 18 Mikael Löwdin Transport avd /04/14 - Kent Berglund IF Metall Mälardalen 2011/01/ /04/14 Revisorsuppleanter Jim Larsson Kommunal Västmanland Rudolf Öhman IF Metall Västra Mälardalen Bo Lindell Kommunal Västmanland 2011/04/14 - Anne-Sofie Lundh Handels avd /01/ /04/14 1

3 Verkställande utskott Mats Engström, Mikael Sandberg, Ann-Louise Forslund, Margareta Gardh samt Per Johansson har utgjort styrelsens verkställande utskott. Verkställande utskottet har under året hållit fyra protokollförda sammanträden. Sammanträden styrelsen Styrelsen har under året hållit sex stycken protokollförda sammanträden. Sammanträden representantskapet Årsmöte hölls den 14 april på Elite Stadshotell i Västerås. Höstmöte hölls den 22 november i Surahammars Folkets Hus. Personal Under året har LO-distriktet bestått av nedanstående personal: Per Johansson Rickard Lindblad Anita Enkenberg Tapani Björkbacka Catrine Rusthoi Referensgrupp Under verksamhetsåret 2011 har LO-distriktet haft kontinuerliga möten med referensgruppen, vilken består av en ledamot från varje LO-kommitté i kommunerna. Sammanslagning Den 22 november genomförde LO-distriktet i Västmanland tillsammans med LO- Mellansverige ett gemensamt höstmöte i Surahammars Folkets Hus, inför sammanslagningen som sker Beslutet om sammanslagningen togs redan under respektive LO-distrikts årsmöten. Då fanns fortfarande vissa oklarheter som nu är uppklarade. Per Ek, förste ombudsman för Mellansverige sa att distriktet genom sin storlek blir starkt i flera avseenden. Ekonomiskt men också i kraft av att vara de fjärde största LO-distriktet i landet med medlemmar. LO-distriktet kommer att ha 22 stycken LO-kommittéer, eller motsvarande, som sköter det lokala fackliga arbetet. Ingen personalminskning kommer att ske. Huvudkontoret kommer att ligga i Katrineholm men lokaler kommer att finnas på ett antal orter. Distriktet omfattar Västmanland, Östergötland, Sörmland och Uppsala län. Under mötet valdes en ny styrelse och ordförande som tar över vid årsskiftet. Mötet godkände även budgeten för år I och med det här är allt klart för sammanslagningen mellan LO-distriktet i Västmanland och Mellansverige. LOdistriktet kommer att heta LO-distriktet i Mellansverige. Opinion LO-distriktet har under verksamhetsåret varit synlig i media, dels med facket på sommarjobbet men också i samband med andra olika aktiviteter och artiklar. Det har också publicerats i vår nättidning, Aktuellt från LO. Aktuellt från LO LO-distriktets egna nättidning, Aktuellt från LO publicerades med fem nummer under året. 2

4 Projekt LO-distriktet i Västmanland har under 2011 haft ett projekt gemensamt med Västerås folkhögskola riktat till arbetslösa ungdomar. Arbetsgrupper Under året har LO-distriktet i Västmanland haft tillhörande arbetsgrupper: Miljögruppen, Arbetsmarknadsgruppen, Ungdomsgruppen, Studiegruppen, samt Internationella gruppen, vilka under året arbetat enligt styrelsens riktlinjer. Försäkringsrådgivarverksamhet Vid årets slut 2011 fanns 209 registrerade försäkringsrådgivare och informatörer på fackexpeditionerna. Under året har 36 nyvalda anmälts, av de registrerade saknar 19 grundutbildning. 32 rådgivare har genomfört den nya grundutbildningens fyra dagar. Vidareutbildningen 2011 (VI -11) genomfördes vid 5 tillfällen med sammanlagt 117 deltagare. Fackliga kurshandledare på dessa utbildningar har under året varit Matz Lönn IF Metall Mälardalen, Ewa Hjorth Kommunal Västmanland, Mats Nyberg Kommunal Västmanland samt Johan Backhans Transport avd 19. Folksams kursledare har varit Anders Liljestrand. Under året utsågs Harry Högback, GS avd 10 till Årets Försäkringsrådgivare LO-Folksam Kommittén Under verksamhetsåret har kommittén träffats vid 2 tillfällen med i snitt 12 deltagare/möte samt arrangerat ett frukostmöte om bl.a. kommande verksamhet. Ordförande för LO-Folksam kommittén har varit Matz Lönn, IF Metall. Ett genomgående tema har varit Rapport Medlemsnytta som startades upp under 2008 för att belysa aktiviteter riktade till medlemmar i avdelningarna/lo-distriktet. På det sista mötet diskuterades det även kommitténs verksamhet inför sammangåendet med LO-distriktet i Mellansverige. Folksam-LO Pension Under 2011 var det under sex dagar en Folksam-LO Pensionspatrull ute på arbetsplatserna samtidigt som det genomfördes medlemssamtal på arbetsplatserna främst av Försäkringsrådgivarna med stöd/eller av FPA-ombuden (Folksam På Arbetsplatsombud). Det genomgående temat var under hösten -Flytt av pensionskapital- utifrån förändringarna i Pensionsavtalet SAF-LO. Inom vissa avdelningar genomfördes en bred uppsökarverksamhet med FörsäkringsKvarten i fokus och naturligtvis innefattade det även pension, vi kan nu se en försiktig omstart av FOLO-ambassadörerna och hoppas på en bred uppslutning från avdelningar och klubbar. 3

5 Kultur LO-distriktet i Västmanland har under året haft ett nära samarbete med Skådebanan Västmanland i frågor som berör kultur. Viktigt är att stimulera LOs medlemmar till att ta del av det kulturutbud som finns, men även till ett eget skapande. Målsättningen är att göra kultur tillgänglig för alla. Poesifestival och fototävlingen Under ett antal år har LO-distriktet i Västmanland tillsammans med andra organisationer genomfört en novelltävling som varit öppen för alla bosatta i Västmanland. I samband med novelltävlingen har även en fototävling genomförts med samma tema som novelltävlingen. En viss avmattning av intresset har märkts under de senaste åren varför projektet på prov omvandlades till en poesifestival. Ca 200 besökare fick höra både etablerade och helt okända poeter under festivalen. En öppen scen gav alla möjlighet att läsa upp egna dikter. En poetry slam tävling genomfördes. Poesifestivalen arrangerades av LO-distriktet, Skådebanan, ABF, Bergslagens och Västerås folkhögskola. Festivalen fick även stöd från Västerås stad och Landstinget. Under poesifestivalen delades fototävlingspriset ut. Bokens dag Under en lång period av år har LO-distriktet, Skådebanan samt flera andra organisationer genomfört Bokens Dag då publiken har haft möjlighet att träffa nio aktuella författare. Under 2011 genomfördes boken dag den 19 oktober med över 1000 besökare. Under Bokens dag utdelades även ett litteraturstipendium i syfte att uppmärksamma författarskap med anknytning till Västmanland. Stipendiet gick till Erik Wikberg. För att nämna några författare som medverkade: Åsa Moberg, Zinat Pirzadeh samt Annika Östberg som berättade om sitt liv i Amerikanska fängelser. Julsalong 2011 Under många år har Skådebanan och Konstfrämjandet arrangerat en julsalong med inriktningen att visa konst av konstnärer som är verksamma i Västmanland, både yrkesverksamma och amatörer. Målet med Julsalongen är att förmå LO medlemmar att delta. 126 konstnärer medverkade. 180 konstverka visades besökare såg utställningen under tre och en halv vecka. Närradio. Kultur 97,3 är ett närradioprogram som sänds lokalt i Västerås, men kan även höras på nätet. Under 2011 har LO-distriktet genom Skådebanan medverkat i redaktionskommittén samt producerat ett antal radioprogram om kultur under hösten. Utåtriktad information Under året har kulturverksamhet inneburit olika former av verksamhet, exempelvis att arrangera olika former av seminarier som Teater Västmanlands framtid, informera arbetslösa ungdomar om kultur, delta på möten/konferenser. Planera och söka medel för olika projekt. Framställa LO-distriktets nättidning Aktuellt från LO. 4

6 Studier/ Konferenser Regional studiekonferens Under året har en regional studiekonferens för distriktet planerats men dock ställts in på grund av för få deltagare. Förbundsgemensamma utbildningar Under året har de lokala fackliga studiekommittéerna genom representation från förbunden samt LO-kommittéer planerat de lokala utbildningarna gemensamt med ABF, så som medlemsutbildning, facklig politisk medlemsutbildning, förtroendemannautbildningar, föreläsningar och konferenser. Facklig framtidsdag Den 9 september genomfördes en facklig framtidsdag gemensamt med ABF och Västerås folkhögskola. Under dagen samlades runt 45 aktiva från både fackföreningsrörelsen, men också deltagare från Västerås folkhögskola och andra som var intresserade av fackliga frågor och dess framtid. Dagen inleddes av Wanja Lundby-Wedin som tog upp vikten av kampen med att få fler medlemmar att ansluta sig till facket, men tog även upp en annan del av kampen som riktar sig mot högerpartier och då dem som är längst ut på kanten. Dagen fortsatte med två parallella föreläsningar, den ena höll Daniel Suhonen/ Tvärdrag och den andra föreläsningen hölls av Anders Lindberg/ Aftonbladet. Båda föreläsarna gav deltagarna en oerhört bra ryggsäck att försöka komma igång med både egna funderingar men också vad man bör göra tillsammans med organisationerna för en bättre facklig framtid. Under eftermiddagen arbetade man gruppvis utifrån en frågeställning som gjorts till ungdomar om facket och efter detta fortsatte dagen med en föreläsning av Olle Ludvigsson/ Europaparlamentet. Olle Ludvigsson tog bland annat upp den svåra fackliga kamp som nu pågår överallt i Europa mot högerpolitiken. Krisen i Europa gör inte saken enklare för våra fackliga vänner som får kämpa mellan arbetsgivare som vill sparka och arbetstagare som vill strejka på grund av ekonomin. Bemanningsavtalet Den 9 februari genomfördes en konferens om bemanningsavtalet i samverkan med LOdistriktet i Mellansverige där Håkan Lövgren (LO) medverkade. Markus Pettersson (Transport) informerade även om det projekt som pågick gemensamt inom Handels, Transport och IF Metall angående bemanningsbranschen. Regionala utbildningar Under året har de regionala förtroendemannautbildningarna Insikter, det svåra samtalet och arbetsrätt grund genomförts i Västerås. Skyddsombudsutbildning regionalt var inplanerat till våren men blev tyvärr inställd på grund av för få anmälningar. Studiegruppen önskade att man skulle ta omtag på denna, varvid ett nytt datum i under hösten bokades, tyvärr hjälpte inte detta varvid även detta utbildningstillfälle ställdes in. 5

7 Skolinformatörsutbildning Under året planerades två skolinformatörsutbildningar en genomfördes och den andra ställdes in på grund av för få anmälningar. Medlemsutbildning Under året har 46 stycken medlemsutbildningar genomförts. Introduktionsutbildning Under året har 21 introduktionsutbildningar genomförts. Fackligt politisk utbildning Under året har 13 stycken fackligt politiska utbildningar genomförts Om Facket Under året har det planerats fyra utbildningar varav två genomförts i egen regi och en gemensamt med LO-distriktet i Mellansverige. Om Global Rättvisa Under året har två utbildningar planerats men ställts in på grund av för få deltagare. Om Samhället Under året har två utbildningar planerats men ställts in på grund av för få deltagare. Om Främlingsfientlighet Under året har två utbildningar planerats varav en genomförts i samverkan med LO- Mellansverige samt en ställts in på grund av för få deltagare. Ungdomsanvarigutbildning Under året har två utbildningar planerats men ställts in på grund av för få deltagare. Arbetsmiljökonferens Under året anordnades en arbetsmiljökonferens med följande programpunkter: LOs arbetsmiljöstrategi, nyheter från Arbetsmilöverket samt Våld i nära relation. Totalt för Västmanland har det registrerats 3755 personer vilka deltagit i någon form av facklig utbildning eller föreläsning under

8 Facket i Skolan Skolor i länet har besökts under året både för att sälja in Facket i Skolan till lärare och rektorer men även genomfört skolinformation för dess elever. Facket på sommarjobbet Under veckorna 26,27,28 i Jun/ Juli månad så har 15 ungdomar från LO förbund varit ute och gett unga sommarjobbare information och broschyrer runt om i hela Västmanland. Även city festivalen bemannades där Stora Resan även var en del i Facket på sommarjobbet under torsdag lördag v 26. De förbund som informatörerna representerade är: Handel, Kommunal, IF metall, Livs, Seko och Fastighets. Under tre veckor besöktes 2016 arbetsplatser. På dessa arbetsplatser jobbade 2470 ungdomar under sommaren. Vi försökte att prata med så många som möjligt av dessa sommarjobbare. När de inte var på plats när vi var där så lämnade vi materialet till andra på arbetsplatsen som i sin tur skulle ge till sommarjobbarna. Under city festivalen kom det flera unga och blev lyssnade på. Vi fick även hjälp av SSU på lördagen. Facket på sommarjobbet har under åren vuxit sig enormt stort och det är många arbetsgivare som hade väntat på att vi skulle komma. Det som blir bättre och bättre för varje år är att det är fler unga som får anställningsbevis. Tyvärr så blir det svårare och svårare för ungdomar att få sommarjobb och det är oftast de som jobbar hela året som jobbar mer under sommaren. Vi har blivit bra mottagna på de flesta arbetsplatserna men tyvärr är det vissa som inte tycker om att vi kommer. Det är väldigt många ungdomar som inte vet om det företag de jobbar för har kollektivavtal eller vad det innebär, vilket är något vi måste jobba vidare med. Även om vi var färre personer i år var det en bra utspridning från olika förbund. Mässor Ungdomsgruppen har under året medverkat under gymnasiemässan i Västerås samt på rekryteringsmässan i Köping. Fackligt/politiskt LO-kommittén i Hallstahammar anordnade en facklig politisk kväll den 7 mars där Christina Zedell riksdagsledamot (s) medverkade i LO-distriktet i Västmanlands lokaler. LO-distriktet anordnade en arbetsmarknadsdag den 16 mars där medverkande Ylva Johansson (s) pratade om facklig politisk samverkan samt medverkande Anna Ryding (Transport ) pratade om ekonomisk brottslighet samt bemanningsbranschen. Internationellt Ordförande för Internationella gruppen har under året varit Per Johansson. Verksamheten har varit inriktad till Brasilienprojekt med Bengt Lindgren som projektledare. Projektet är ett samarbete med Brasilien och har funnits under fem år. varav 2011 varit det sista året. Under verksamhetsåret har man bland annat haft besök från Brasilien men även besökt CUT i Brasilien för att sammanställa projektåren. 7

9 LO-kommittéerna i kommunerna LO-kommittéerna och LO-distriktets personal har haft en gemensam verksamhetsplanering för att planera höstens verksamhet. LO-kommittéerna har även haft representation på årsmötet, höstmötet samt en gemensam planeringsöverläggning med LO-Mellansverige inför sammanslagningen. LO-kommittéerna har under året med olika aktuella teman anordnat och representerat LO enligt följade: LO-distriktets referensgrupp, första maj aktiviteter, plakatmålning, anordnat familjedagar, haft skolinformation, deltagit i studiesamordning genom lokala fackliga studiegrupper, anordnat tipspromenader, julgransplundringar, biokväll med stora resan som tema, medverkan vid Kanalmässan, Julmarknader, Kolifej Kolbäck, Rosa park, Nygårdsdagen, Företagsbesök, Torgmöten, föreläsning om miljö och klimatfrågor, fackligt politiska konferenser, Köpingsmässan, representation vid Fonus och Folkets hus årsstämmor och samverkansträffar med SAP. Ordförande i de olika LO-kommittéerna i kommunerna under 2011 varit: LO-kommittén i Fagersta LO-kommittén i Västerås LO-kommittén i Skinnskatteberg LO-kommittén i Hallstahammar LO-kommittén i Surahammar LO-kommittén i Köping LO-kommittén i Sala LO-kommittén i Kungsör LO-kommittén i Arboga LO-kommittén i Norberg Lena Eldståhl Olle Winkler Jan I Hellberg Anders Ekholm/ Monica Granberg Zdenka Mardetko Tina Linder Nils Wik Tina Linder Rodrigo Melara Mikael Ladman 8

10 LO-DISTRIKTET I VÄSTMANLAND Org nr RESULTATRÄKNING Not Intäkter Medlemsavgifter Bidrag och anslag från LO Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finanisella poster Återföring intern fond Skatt Årets resultat

11 LO-DISTRIKTET I VÄSTMANLAND Org nr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 LO-DISTRIKTET I VÄSTMANLAND Org nr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 7 Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder 9 Förvaltade externa fonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

13 Noter 1 Anställda och personalkostnader Antal anställda 3 3 Kvinnor 1 1 Män 2 2 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till anställda Arvoden styrelse och revisorer Avtalade avgifter KP, AMF Förlorad arbetsförtjänst, mil- reseersättning Övriga personalkostnader Lagstadgade sociala avgifter Avskrivningar Avskrivning fordran /skuld Resultat från värdepapper och fordringar Värdeförändring Roburs Conturafond Utdelning Folksams räntefond Materiella anläggningstillgångar Datorer och inventarier Utgående restvärde enligt plan Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde Upplösning Roburs Conturafond Värdeförändring Robur, Folksam-fonder Återföring tidigare nedskrivningar 0 Upplösning Folksam räntefond Fonus Utgående ackumulerat värde

14 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Eget kapital Ingående kapitalbehållning Årets resultat Belopp vid årets utgång Avsättningar Kulturfond Personalfond 0 0 Avvecklingsfond Långfristiga skulder LO-Unionen Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster

15 Slutord Verksamhetsår 2011 LO-distriktet i Västmanland har under cirka tre års tid arbetat för en sammanslagning med LO-distriktet i Mellansverige. Anledningen till detta initiativ är att LO-distriktet i Västmanland är för litet medlemsmässigt, det betyder att möjligheten att bedriva en bra verksamhet begränsas. I och med en sammanslagning blir det nya distriktet det fjärde största i Sverige. Antal medlemmar blir Detta betyder självfallet mer resurser och goda förutsättningar till en ökad verksamhet i längden. Med beklagan måste meddelas att en kamrat i styrelsen Ove Nilsson (SEKO) under året lämnat oss. Ove var kunnig, omtyckt och hade ett stort hjärta för fackföreningsrörelsen. Året har löpt på fort och det har varit en tuff och tight tidsplan att hålla, med både verksamhet samt processen runt sammanslagningen. Men detta har fungerat trots allt. Med dessa ord vill styrelsen tacka för förtroendet att fått leda LO-distriktet i Västmanland under 2011 och önska den nya styrelsen i det nya LO-distriktet i Mellansverige lycka till! Avgått och tillkommit under verksamhetsåret 2011 Under perioden 2011/01/ /04/14 har Tommy Eriksson och Sune Andersson varit styrelseledamöter i LO-distriktet i Västmanland. Från och med 2011/04/14 är Susanne Bergman Israelsson och Ingvar Damm styrelseledamöter i LO-distriktet i Västmanland. Mats Engström Ann-Louise Forslund Per Johansson Mikael Sandberg Margareta Gardh Ingemar Almteg Zdenka Mardetko Magnus Renman Ove Nilsson Daniel Tillgren Miguel Zuniga Susanne Bergman Israelsson Ingvar Damm Tommy Eriksson Sune Andersson 14

16 15

17 LO-distriktet i Västmanland

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg 2010. För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 blev ett väldigt tungt styrelseår. Det var det året då RFSL Ungdom Malmö gick från att vara ett distrikt utan ekonomi till ett distrikt med budget på 280 000 kr, anställda,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne Årsrapport 2002 Sparbanksstiftelsen Skåne Innehåll 3 Ordföranden har ordet 4 7 Aktuella projekt 8 9 Beviljade anslag 2002 10 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer