Information om riskmått för specialfonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om riskmått för specialfonder"

Transkript

1 PROMEMORIA Datum Författare Oskar Ode Information om riskmått för specialfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax I bifogade tabell finns riskmått listade för specialfonder. Informationen är beräknad och inrapporterad av respektive fondbolag enligt instruktion från Finansinspektionen. Namnen på fonderna och fondbolagen är de namn som gäller per publiceringsdatum. Informationen nedan och i den bifogade tabellen ska inte ses som någon garanti för framtida risktagande eller positioner i fonderna. De berörda fondbolagen ansvarar för inrapporterat data. Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär att de i tabellen redovisade riskmåtten inte kan jämföras utan att hänsyn tas till respektive fonds placeringsinriktning. Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. Startdatum Här har fondbolagen rapporterat startdatum för fonden. Standardavvikelse Standardavvikelsen är beräknad per respektive månadsskifte och baseras på fondernas avkastning varje månad de senaste 36 respektive 12 månaderna. Finns inte tillräcklig historik anges -. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som exempelvis beskriver en fonds kursförändringar och som anger avvikelsen från ett genomsnittligt värde i en mätserie, här fondens månatliga avkastning över de senaste 36 respektive 12 månaderna. Ett högt värde innebär stora fluktuationer och vice versa. Syftet med att publicera standardavvikelsen är att illustrera fondens risknivå över tiden och hur denna faktiska risknivå förhåller sig till eventuell eftersträvad risknivå 1. 1 Se respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser för information om eftersträvad risknivå. 1(2)

2 Månadsavkastning Värdet avser utvecklingen för fonden under respektive månad, exempelvis avser värdet per den sista oktober avkastningen under oktober månad. Avkastningen anges efter avdrag för realiserade och orealiserade fasta och rörliga förvaltningsavgifter. I de fall en fond har individuellt beräknad rörlig förvaltningsavgift har beräkning gjorts utifrån antagandet att det avser en andelsägare som varit med sedan fondens start. Koncentration Här har fondbolagen rapporterat värdet av de fem största exponeringarna mot viss emittent/underliggande i fonden. Värdet är angivet i procent av fondens förmögenhet. Exponeringen mot viss emittent/underliggande är här definierat som nettopositionen av fondens alla positioner mot emittenten/underliggande. Därefter har de absoluta värdena (dvs. en negativ exponering anges även den i positiva termer) av dessa summerats, satts i relation till fondförmögenheten och rapporterats in till Finansinspektionen. 2 Måttet syftar till att illustrera hur stor del av fondens kapital som är exponerat mot de största innehaven. Ett högt värde ska dock inte likställas med högt risktagande eftersom de olika innehaven i sig är olika riskfyllda. Om en fond exempelvis har två lika stora exponeringar mot dels statsskuldväxlar och dels en aktie är exponeringen mot aktien mer riskfyllt trots att det är lika stort som exponeringen mot statsskuldväxlar mätt som andel av fonden. Därför är det mycket viktigt att man i sin analys av en fonds risknivå och risktagande tar i beaktande även andra riskmått och annan information. Övrigt Eventuella frågor till Finansinspektionen kan mejlas till För ytterligare information om hur riskmåtten har beräknats av fondbolagen vid inrapportering kontakta respektive fondbolag samt se Rapportering_riskmatt_2006.pdf. 2 Exempel: antag en fond som har en fondförmögenhet på 1000 kronor. Fondens fem största nettopositioner är i storleksordning: svenska staten (500 kr), Ericsson (100 kr), Volvo (-75 kr), Astrazeneca (-70 kr) och Atlas Copco (50 kr). Detta innebär att fonden rapporterar en koncentration på 79,5% (( )/1000). 2

3 RISKMÅTT SPECIALFONDER Ability Asset Management Scandinavia Gyllenramfonden ,02 0, A-Brokers AB ADRIGO ,79 0,07 24, Agenta Investment Management AB Agenta Hedgefond ,74-0,55 37, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Aktier ,29 2,83 69, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Räntor ,08 61, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar FondSelect Global ,31 13,73 4,78 59, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal ,67 3,47 0,89 57, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Offensiv ,97 1,32 200, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Peritus ,38 0,91 47, Aktieinvest FK AB Aktiespararna Topp Sverige ,48 17,42 6,74 46, Arbor Asset Management AB Arbor European Equity ,25 36, Archipel Asset Management AB Archipel ,36 2,03 6, Atlant Fonder AB Edge ,90 11,40-2,60 173, Atlant Fonder AB Explora ,00 6,40-1,13 129, Atlant Fonder AB Scorpio ,40 11,10 1,49 24, Atlant Fonder AB Sharp ,22 143, Banco Fonder AB Alfred Berg Penningmarknad Plus ,00 0,09 87, Banco Fonder AB Alfred Berg Russia SEK ,20 24,30 3,93 50, Banco Fonder AB Alfred Berg Sverige Referens ,50 15,40 3,13 32, Banco Fonder AB Banco Hedge ,80 3,90-1,26 74, Bid & Ask Asset Management AB Stella Nova ,96 4,38-0,58 2, Carlson Fonder Aktiebolag Carlson Räntefond Koncis ,69-0,88 86, Carlson Fonder Aktiebolag Carlson Sverige Koncis ,38 15,29 4,96 40, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Aktiefond Sverige ,68 76, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Aktiefond Utland ,25 99, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Blandfond ,74 99, Carlsson Norén Asset Management AB Carlsson Norén Macro Fund ,21 91, Carnegie Fond AB Carnegie Fund of Funds ,28 15,77 4,81 81, Carnegie Fond AB Pentagonen ,35 15,21 4,92 73, Case Asset Management AB Case ,22 8,18-1,56 44, Case Asset Management AB Fair Play ,80 2,74-1,23 58, Catella Fondförvaltning AB Catella Balanserad ,36 2,84 78, Catella Fondförvaltning AB Catella Case ,48 11,02 0,62 40, Catella Fondförvaltning AB Catella Diskretionär Fond ,22 100, Catella Fondförvaltning AB Catella Europa Hedge ,31 60, Catella Fondförvaltning AB Catella Fokus ,86 15,10 2,82 31, Catella Fondförvaltning AB Catella Försiktig ,57 1,52 82, Catella Fondförvaltning AB Catella Hedgefond ,44 3,15 1,21 27, Catella Fondförvaltning AB Catella Institutionell - Absolut Aktier ,83 18,42 1,46 35, Catella Fondförvaltning AB Catella Institutionell - Allokering ,50 9,29 0,22 48, Catella Fondförvaltning AB Catella Institutionell - Relativ ,00 20,27 2,21 48, Catella Fondförvaltning AB Catella Offensiv ,09 4,36 92, Catella Fondförvaltning AB Catella Stiftelsefond ,05 12,86 2,08 32,15

4 58118 Cicero Fonder AB Amplus ,65 16,46-8,23 109, Cicero Fonder AB Cicero Ausculatare ,40 94, Cicero Fonder AB Cicero Easy Living ,58 5,76 1,99 64, Cicero Fonder AB Cicero Global ,04 21,49 5,88 97, Cicero Fonder AB Cicero Hedge ,70 7,70-0,15 94, Cicero Fonder AB Cicero MÖ Sverige ,78 21,90 2,37 32, Cicero Fonder AB Cicero TIME ,07 18,28 6,87 27, Cicero Fonder AB Elbrus ,27-2,69 47, Coeli AB Coeli Sverige ,18 14,77-1,23 56, Coeli AB Ekvator ,23 11,83 3,23 45, Coeli AB Horisont ,87 3,63-0,78 45, Coeli AB Magnitud ,99-1,09 104, Coeli AB Navigator ,24 3,67 59, Coeli AB Ocean ,41 5,89 72, Coeli AB Tyfon ,84 16,75 2,58 96, Consafe Capital Advisors AB Alcur ,40 0,63 6, Consortum Capital Investments AB Consortum Fund of Funds ,31 5,01 61, Danckwardt-Lillieström & Germer Fonder DLG Aktiefond ,00-1,28 68, Danske Capital AB Danske Capital Passiv Stiftelsefond ,39 3,50 99, Danske Capital AB Danske Capital Sverige Beta ,91 33, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Aktiehedgefond Primus ,28 9,19-0,15 34, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Global Hedge ,28 6,93 1,01 28, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Prisma ,28 7,22 0,93 29, Enter Fonder AB Enter Maximal ,25-0,84 95, Enter Fonder AB Enter Maximal Pro ,53-0,75 99, Enter Fonder AB Enter Select ,03 39, Enter Fonder AB Enter Select Pro ,57 15,62-0,96 34, Enter Fonder AB Enter Sverige Fokus ,16 15,40 0,02 38, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Aktieindex Europa ,75 17,68 6,41 59, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Aktieindex Japan ,94 13,88 6,87 64, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Aktieindex USA ,33 16,79 7,49 62, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Finansfond ,95 16,97 2,33 58, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Hedgefond ,79 4,57 0,98 34, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Läkemedelsfond ,59 9,25 2,73 54, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Macrohedgefond ,33 72, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Telecomfond ,77 20,44 12,80 55, Eturn Capital Management AB eturn AktieTrend ,14 1,31 86, Eturn Capital Management AB eturn ValutaTrend ,69-0,93 27, Excalibur Värdepappersfond AB Excalibur ,56 6,62-1, , Folksam Fond Aktiebolag KPA Likviditetsreservfond ,33 3,64 1,55 29, Futuris Asset Management AB Futuris ,93 16,15-3,49 54, Gadd & Co AB Svenska modellportföljen ,34 8,72 1,11 47, GMM Global Asset Management AB GMM a ,56 6,61 3,63 0, Gustavia Capital Management AB Gustavia Blue Engine ,00 6,42 23,30

5 35129 H. Lundén Kapitalförvaltning AB Eikos ,88 4,30 1,11 17, Handelsbanken Fonder AB AstraZeneca Allemansfond ,38 11,63 5,66 65, Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Europa Hedge Selektiv ,91 6,87-1,97 68, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Fixed Income Absolute ,40 0,26 34, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Nordenfond Aggressiv ,38 11,63 5,66 28, Healthinvest Partners AB HealthInvest Global Long/Short Fund ,34-0,85 132, HQ Fonder Sverige Aktiebolag Hagströmer & Qviberg Global Hedge ,53 6,20 0,52 28, HQ Fonder Sverige Aktiebolag Hagströmer & Qviberg Nordic Hedge ,51 3,33 0,07 70, HQ Fonder Sverige Aktiebolag Hagströmer & Qviberg Solid ,68 5,29 0,93 27, HQ Fonder Sverige Aktiebolag HQ Protego ,63 52, HQ Fonder Sverige Aktiebolag HQ Svea Aktiefond ,40 0,20 45, HQ Fonder Sverige Aktiebolag HQ Sverige Select ,09 40, HQ Fonder Sverige Aktiebolag HQ Tellus ,76 80, Humle Kapitalförvaltning AB Humle Kapitalförvaltningsfond ,70 29, Humle Kapitalförvaltning AB Humle Småbolagsfond ,39 25, Indecap AB Guide Aktiefond Global ,82 4,84 93, Indecap AB Guide Aktiefond Sverige ,61 14,17 2,88 89, Indecap AB Guide Hedgefond ,88 3,04-0,42 50, Indecap AB Guide Hedgefond ,15-0,40 31, Indecap AB Guide Hedgefond ,53-0,95 138, Indecap AB Guide Obligationsfond Sverige ,04-0,35 97, Indecap AB Guide Tillväxtmarknadsfond ,99 7,14 97, Kreon Asset Management AB Kreon Global Macro ,19 100, Lancelot Asset Management Aktiebolag Camelot ,97 10,78 3,94 34, Lannebo Fonder AB Lannebo Alpha ,81-0,53 32, Lannebo Fonder AB Lannebo Alpha Select ,87-0,70 31, Lannebo Fonder AB Lannebo MicroCap ,19-1,19 32, Lannebo Fonder AB Lannebo Småbolag Select ,39 13,25 0,69 26, Lannebo Fonder AB Lannebo Sverige Select ,49 15,20 2,03 39, Lannebo Fonder AB Lannebo Vision Select ,26 24,28 9,62 33, Lynx Asset Management AB LYNX ,42 15,46-3,83 970, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Asia Pacific ,10 17, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig ,30 2,97 3,70 55, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond normal ,38 4,32 5,29 52, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv ,26 5,49 7,78 54, Manticore Capital AB Manticore ,00 9,60-4,30 47, Markedskraft Fonder AB Elexir ,39 3,46-0,48 100, Matrix Fonder AB Matrix Global Tactical Beta ,37 6,59 0,61 91, Matrix Fonder AB Matrix Swedish Equity Fund ,09 309, Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB Gladiator ,73 13,92 4,57 77, Merrant Fonder AB Merrant Global Hedge ,38 99, meta asset management AB Sector Hedge ,34 12,72-2,52 87, Navitor Kapitalförvaltning AB Navitor Nordic Hedge ,17 20, Nektar Asset Management AB Nektar ,08 10,29-1,00 429,00

6 58052 Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella Aktiefonden Sverige ,37 17,65 6,60 40, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella räntefonden korta ,32 0,24 0,43 60, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella räntefonden långa ,88 1,93-0,18 78, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea All Hedge Fund ,03-0,17 29, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea European Equity Hedge Fund ,81 3,35 0,46 38, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea European Equity Market Fund ,44 5,33 21, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Nordic Equity Hedge Fund ,92 0,29 30, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Private Banking Internationella ,15 11,33 5,02 79, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Private Banking Svenska Portfölj ,50 17,51 6,10 39, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Selekta Sverige ,58 17,41 5,98 40, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,79 1,33 0,77 75, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,77 15,22 6,62 86, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,23 4,14 2,06 77, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,76 7,44 3,41 79, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,31 10,57 4,68 75, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Swedish Equity Market Fund ,03 6,81 46, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea US Equity Market Fund ,18 7,10 12, Nordic Commodity Funds AB Nordic Power Fund ,28 0,60 0, Nordic Equities Kapitalförvaltning Nordic Equities Select ,82 66, Nordic Equities Kapitalförvaltning Nordic Equities Strategy ,84 15,03 4,46 34, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa EUR ,54 4,46 0,92 115, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa Offensiv ,53 1,66 143, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa Offensiv Plus ,19 2,94 412, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa SEK ,64 4,73 1,06 120, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa USD ,83 4,96 0,91 43, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Omega SEK ,62 120, Orre & Nyberg Capital AB Radar ,61 2,43 96, Petersson & Wagner Fonder AB MIDAS Aktiefond ,01 2,85 52, Prior & Nilsson Fond- och Idea ,80-1,72 68, Prior & Nilsson Fond- och Yield ,87 1,18-0,21 53, Quesada Kapitalförvaltning AB Irisfonden ,82 40, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Fund of Funds 5 år ,76 11,36 4,68 85, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Global ,06 15,76 6,11 99, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Hedge ,26 4,03-1,29 57, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Kort Ränta ,32 0,20 0,33 48, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Räntehedge ,53 2,71-0,65 55, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Sverige ,02 16,81 6,54 45, RAM One AB RAM ONE ,38 6,87-0,45 51, Remium AB Remium Småbolag Sverige ,01 3,93 60, SEB Fondinvest Aktiebolag Charlottes Investeringsfond ,00 0,75 28, SEB Fondinvest Aktiebolag Direct Optimera ,05 51, SEB Fondinvest Aktiebolag Ethos aktiefond ,31 2,88 37, SEB Fondinvest Aktiebolag Fondkompassen ,34 1,55 81, SEB Fondinvest Aktiebolag Fondkompassen 50/ ,16 80,10

7 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag Hercules ,16 1,37 36, SEB Fondinvest Aktiebolag Mobilis Fokus ,53 63, SEB Fondinvest Aktiebolag Navigera Aktie ,06 4,69 64, SEB Fondinvest Aktiebolag Navigera Balans ,99 2,58 76, SEB Fondinvest Aktiebolag Navigera Tillväxt ,90 4,59 61, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Choice Sverigefond ,78 46, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Choice Sverigefond ,08 37, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Special Clients Fond i Fond Global ,02 49, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Special Clients Sverigefond ,51 27, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Stiftelsefond Balanserad ,52 60, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Swedish Focus Fund ,86 2,79 40, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Swedish Value Fund ,19-0,07 32, SEB Fondinvest Aktiebolag Svenska Läkaresällskapets ,84 1,98 24, SEB Fondinvest Aktiebolag Söderberg & Partners Trygghet ,22 1,59 80, SEB Fondinvest Aktiebolag Söderberg & Partners Trygghet ,02 0,64 93, SEB Fondinvest Aktiebolag T.O. Investeringsfond ,77 2,52 20, SEB Investment Management AB SEB Fond i Fond - Balanserad ,95 8,43 3,56 48, SEB Investment Management AB SEB Fond i Fond - Global ,69 17,39 7,09 46, SEB Investment Management AB SEB Hedge Fixed Income ,89 3,95 0,61 587, SEB Investment Management AB SEB Multihedge ,58 4,51 0,42 21, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Portfölj Balanserad ,79 7,51 2,29 34, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Portfölj Försiktig ,54 2,42 0,19 59, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Portfölj Möjlighet ,12 4,96 1,08 43, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Svensk Aktieportfölj ,35 15,75 5,05 36, SEB Investment Management AB SKF Allemansfond ,21 12,49 1,64 58, SEB Investment Management AB Sophiahemmet Investeringsfond ,97 4,83 0,79 31, Sentat Asset Management AB Thyra Hedge ,54 0,35 98, Shepherd Energy AB Shepherd Energy Fund ,43 5,80-0,24 62, Simplicity AB Simplicity Neutral ,85 6, Skandia Fonder AB Skandia Global Hedge ,31 104, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Global Balanserad ,47 3,39 77, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Global Försiktig ,18 1,52 84, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Global Offensiv ,41 6,06 79, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Offensiv ,50 4,84 81, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Strategi ,67 3,32 76, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Utland Offensiv ,48 6,75 75, Skandia Fonder AB Skandia Swedish Stars ,19 50, Stockholm Asset Management AB Stockholm Asset Management SmallCap ,68 43, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Förmögenhetsfond ,21 0,56 36, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Småbolagsfond ,50 1,71 41, Swedbank Robur Fonder AB Globala Fastighetsfonden ,45 3,69 19, Swedbank Robur Fonder AB Realräntefonden ,24 4,44-0,86 95, Swedbank Robur Fonder AB Räntefonden ,10 2,46-0,24 48, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Balanserad ,54 7,41 2,34 62,40

8 58075 Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Försiktig ,28 0,92 80, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Hedge ,74 7,51 0,96 26, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Modig ,93 11,74 3,74 51, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Offensiv ,91 15,22 5,18 42, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Ränta ,01 0,00 98, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Trygg ,02 87, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Action ,91 73, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur BRICT ,40 10,81 29, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsfond ,81 13,94 5,02 19, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundspenningmarknads ,31 0,31 0,37 32, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsräntefond ,74 2,03-0,19 48, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Momentum ,84-0,78 29, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Observer Global Macro ,48-0,93 0, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Solid ,20 82, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Stella Europa ,53 34, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Stella Sverige ,54 38, Swedbank Robur Fonder AB Sverigefonden ,62 15,95 5,75 39, Swedbank Robur Fonder AB Världsfonden ,32 15,45 6,66 32, Systematiska Fonder JPA AB AMDT hedge ,92 10,17-1,02 100, Systematiska Fonder JPA AB Risk-Reward fonden ,46 26,55-4,59 100, Systematiska Fonder JPA AB Scirocco ,97 10,81 3,17 100, Systematiska Fonder JPA AB Tornado ,15 22,51 4,92 100, Tallroth Fonder Aktiebolag TF Global Sector ,05 29, Tanglin Asset Management AB Tangent ,51 42, Tanglin Asset Management AB Tanglin ,77 14,39-1,91 29, Thenberg Fonder AB Thenberg Covered Call ,00 100, Thenberg Fonder AB Thenberg EcoTech ,00 100, Thenberg Fonder AB Thenberg Fond-i-Fond ,38-0,67 91, Thenberg Fonder AB Thenberg Hedge ,12 2,96 61, Thenberg Fonder AB Thenberg Macro Hedge ,36-3,47 70, Thenberg Fonder AB Thenberg Nordic Hedge ,62-1,52 33, Thenberg Fonder AB Thenberg Small Cap ,00 100, Weavering Fonder AB Fondifond Optimal ,07 24,00 12,36 27, Weavering Fonder AB Fondifond Skandihedge ,11 21,73 20,50 74, Whitebeam Fonder AB Whitebeam MultiHedge ,75-0,67 44, Whitebeam Fonder AB Whitebeam Structured ,24-1,80 71, Wiborg Kapitalförvaltning AB Consepio ,19 23,15-8,45 58, WR Capital AB WR Norden ,44 1,34 53, Väring Capital AB Väring Emerging Markets X ,07 41, Västra Hamnen Fonder AB Awake Global Energy Fund ,95 25, Västra Hamnen Fonder AB Awake Swedish Bond Fund ,50 0,26 62, Västra Hamnen Fonder AB Awake Swedish Equity Fund ,80 0,99 36, XACT Fonder Aktiebolag XACT BEAR ,77 23,78-9,35 145, XACT Fonder Aktiebolag XACT BULL ,11 24,74 9,26 146,89

9 58170 Zaramant Fonder AB Zaramant Healthcare Fund ,04 55, Zenit Asset Management AB Helios ,74 7,61-2,43 84, Zenit Asset Management AB Helios Euro ,82 7,85-2,71 93, Zenit Asset Management AB Zenit ,56 7,51-0,32 42,84

Kommentar till standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder

Kommentar till standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Kommentar till standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Standardavvikelsen nedan är beräknad per den 31 mars 2006 och baseras på fondernas månatliga avkastning de senaste 36 månaderna

Läs mer

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Standardavvikelsen nedan är beräknad per den 31 december 2005 och baseras på fonderna månatliga avkastning de senaste 36 månaderna (förutsatt

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2010-05-17 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2010-06-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2011-03-15 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2011-04-15 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-01-20 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-02-16 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. PROMEMORIA Datum 2014-10-08 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått upphör I takt

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2013-09-06 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder P R O M E M O R I A Datum 2014-04-15 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder P R O M E M O R I A Datum 2014-01-09 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

FOTO: RIKARD KIHLSTRÖM. Öka avkastningen PRIVATA AFFÄRER NR 5, MAJ 2006

FOTO: RIKARD KIHLSTRÖM. Öka avkastningen PRIVATA AFFÄRER NR 5, MAJ 2006 FOTO: RIKARD KIHLSTRÖM Öka avkastningen 28 AV FONDER med hedgefonder Proffs på val av hedgefonder. Medlemmarna i Indecaps investeringskommitté är, från vänster, Niklas Lundberg, Tobias Kohl, Peter Malmqvist,

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Årets bankprodukt 2006 Extra stora möjligheter för ditt fondsparande Ta kontroll över ditt sparande genom att samla ditt fondinnehav på ett ställe, utan

Läs mer

Finansmarknadsenkät 2012

Finansmarknadsenkät 2012 Finansmarknadsenkät 2012 Totalt har 185 respondenter namngett börsbolag och kommenterat deras kommunikation och investerarrelationer besvarat generella frågor om svensk aktiemarknad Ca 90 förvaltare och

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass *Skatteverket Värdepappersfonder Här presenteras en sammanställning av deklarationskurserna för värdepappersfonder - inkomståret 2006/deklarationen 2007. Angivna värden samt skatteklass för fonder grundas

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Fondsparande Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Via vår Fondlista kan du som är kund hos Strukturinvest enkelt hitta och investera i några av marknadens mest intressanta fonder från ett stort

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Finansiering HT terminen 2012 Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning en studie om svenska fondbolag Av: Andres

Läs mer

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5)

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Investerum Tel: Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX Skapad 2014-10-16 Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Namn: XXXXX XXXXXXX Företaget AB Lön: 45

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Fondbolagens informationsgivning II

Fondbolagens informationsgivning II RAPPORT DEN 9 maj 2007 DNR 06-9273-309 2007 : 6 Fondbolagens informationsgivning II INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 RESULTAT 4 ÅTGÄRDER 6 BILAGA 1: BEDÖMNING AV NÄR ERBJUDANDE HAR SKETT 7 BILAGA

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Fonder. Fondguiden. Allt om. Smartare placeringar med hjälp av investeringsklockan Nu är det läge för MENA-fonder

Fonder. Fondguiden. Allt om. Smartare placeringar med hjälp av investeringsklockan Nu är det läge för MENA-fonder 2010 Fondguiden Smartare placeringar med hjälp av investeringsklockan Nu är det läge för MENA-fonder 1524 Fonder Allt om Ta vara på möjligheterna när världen återuppbyggs. Fidelity Funds Global Real Asset

Läs mer

Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen

Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2010 Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Hur presterar Hedgefonder under olika

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Här är bästa fonderna för barn Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg Niklas Lundberg XXXXXX 2010 Privata affärer

Läs mer

Swedbank Roburs Premiumfonder

Swedbank Roburs Premiumfonder Informationsbroschyr 1 januari 213 Swedbank Roburs Premiumfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

Uppdatering Helåret 2014

Uppdatering Helåret 2014 Uppdatering Helåret 2014 Origo Quest 1 Hedgefond specialiserad på aktiva investeringar i Nordiska småbolag Quest Update 15-01-27 1 Innehåll Quest 1, avkastning och risk Sid 3-8 Origo Capital och Teamet

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk

Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk Vår ersättning Personlig Öppen Analytisk vår ersättning Söderberg & Partners Du ska veta vad vi tjänar Söderberg & Partners har tre ledord Personlig, Öppen och Analytisk Vi kör med öppna kort. Inget hemlighetsmakeri.

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Handelsbanken. Aktieträff med Aktiespararna och Diös Sundsvall 2010-11-03

Handelsbanken. Aktieträff med Aktiespararna och Diös Sundsvall 2010-11-03 Handelsbanken Aktieträff med Aktiespararna och Diös Sundsvall 2010-11-03 Bäst i Sverige på analys Marknadsinformation på Internet Information till våra depåkunder Portföljstrategi 40 % NORDEN 40 % TILLVÄXT-

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Balanserad Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Folksams Etikfondindex. Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006. Carina Lundberg Emilie Westholm

Folksams Etikfondindex. Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006. Carina Lundberg Emilie Westholm etikfond, klimatarbete, tobak, miljöfond, ideell fond, ansvarsfullt ägande, alkohol, screening,vapen, miljöteknik, kriterier, index, mänskliga rättigheter, korruption, etiska fonder Folksams kapitalförvaltning

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Indecap AB:s Fonder Halvårsberättelse 2015-06-30

Indecap AB:s Fonder Halvårsberättelse 2015-06-30 Indecap AB:s Fonder Halvårsberättelse 2015-06-30 Avseende perioden 2015-01-01-2015-06-30 Indecap AB 556622-4480 1 Indecap AB och fonderna Innehåll Indecap AB och fonderna 3 Indecaps förvaltarteam 4 Första

Läs mer

Rådgivning i praktiken

Rådgivning i praktiken Arturo Arques 08-7636964 070-2999372 arturo.arques@seb.se Rådgivning i praktiken 1 Personliga relationer Finansiell ekonomi 2 3 4 Enskilt viktigaste frågan: Överensstämmer kundens riskbenägenhet med den

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för jan uar i månad 1 10 0 - Aktier +/-0 Obligationer

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2014

Halvårsredogörelse för fonder 2014 Halvårsredogörelse för fonder 2014 Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera Tillväxt 1 Navigera

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för nove m b e r månad 1 10 0 Aktier + Obligationer

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Offensiv Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Bästa pensionslösningen

Bästa pensionslösningen Bästa pensionslösningen för dig Valet av sparform för privat pensionssparande styrs av din inkomst, ålder, riskvilja och eget intresse. På 12 sidor hjälper Privata Affärer dig att hitta de bästa lösningarna.

Läs mer

Folksams Tjänstemannafonder

Folksams Tjänstemannafonder Informationsbroschyr 28 augusti 212 Folksams Tjänstemannafonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Är riskjusterad fondavkastning en funktion av fondförvaltarens bakgrund och egenskaper?

Är riskjusterad fondavkastning en funktion av fondförvaltarens bakgrund och egenskaper? Självständigt arbete 15 hp NEG-300 H14 Finance Är riskjusterad fondavkastning en funktion av fondförvaltarens bakgrund och egenskaper? Max Hulth & Anton Höjding Handledare: Martin Holmén - 1- Innehållsförteckning

Läs mer