Information om riskmått för specialfonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om riskmått för specialfonder"

Transkript

1 PROMEMORIA Datum Författare Oskar Ode Information om riskmått för specialfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax I bifogade tabell finns riskmått listade för specialfonder. Informationen är beräknad och inrapporterad av respektive fondbolag enligt instruktion från Finansinspektionen. Namnen på fonderna och fondbolagen är de namn som gäller per publiceringsdatum. Informationen nedan och i den bifogade tabellen ska inte ses som någon garanti för framtida risktagande eller positioner i fonderna. De berörda fondbolagen ansvarar för inrapporterat data. Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär att de i tabellen redovisade riskmåtten inte kan jämföras utan att hänsyn tas till respektive fonds placeringsinriktning. Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. Startdatum Här har fondbolagen rapporterat startdatum för fonden. Standardavvikelse Standardavvikelsen är beräknad per respektive månadsskifte och baseras på fondernas avkastning varje månad de senaste 36 respektive 12 månaderna. Finns inte tillräcklig historik anges -. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som exempelvis beskriver en fonds kursförändringar och som anger avvikelsen från ett genomsnittligt värde i en mätserie, här fondens månatliga avkastning över de senaste 36 respektive 12 månaderna. Ett högt värde innebär stora fluktuationer och vice versa. Syftet med att publicera standardavvikelsen är att illustrera fondens risknivå över tiden och hur denna faktiska risknivå förhåller sig till eventuell eftersträvad risknivå 1. 1 Se respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser för information om eftersträvad risknivå. 1(2)

2 Månadsavkastning Värdet avser utvecklingen för fonden under respektive månad, exempelvis avser värdet per den sista oktober avkastningen under oktober månad. Avkastningen anges efter avdrag för realiserade och orealiserade fasta och rörliga förvaltningsavgifter. I de fall en fond har individuellt beräknad rörlig förvaltningsavgift har beräkning gjorts utifrån antagandet att det avser en andelsägare som varit med sedan fondens start. Koncentration Här har fondbolagen rapporterat värdet av de fem största exponeringarna mot viss emittent/underliggande i fonden. Värdet är angivet i procent av fondens förmögenhet. Exponeringen mot viss emittent/underliggande är här definierat som nettopositionen av fondens alla positioner mot emittenten/underliggande. Därefter har de absoluta värdena (dvs. en negativ exponering anges även den i positiva termer) av dessa summerats, satts i relation till fondförmögenheten och rapporterats in till Finansinspektionen. 2 Måttet syftar till att illustrera hur stor del av fondens kapital som är exponerat mot de största innehaven. Ett högt värde ska dock inte likställas med högt risktagande eftersom de olika innehaven i sig är olika riskfyllda. Om en fond exempelvis har två lika stora exponeringar mot dels statsskuldväxlar och dels en aktie är exponeringen mot aktien mer riskfyllt trots att det är lika stort som exponeringen mot statsskuldväxlar mätt som andel av fonden. Därför är det mycket viktigt att man i sin analys av en fonds risknivå och risktagande tar i beaktande även andra riskmått och annan information. Övrigt Eventuella frågor till Finansinspektionen kan mejlas till För ytterligare information om hur riskmåtten har beräknats av fondbolagen vid inrapportering kontakta respektive fondbolag samt se Rapportering_riskmatt_2006.pdf. 2 Exempel: antag en fond som har en fondförmögenhet på 1000 kronor. Fondens fem största nettopositioner är i storleksordning: svenska staten (500 kr), Ericsson (100 kr), Volvo (-75 kr), Astrazeneca (-70 kr) och Atlas Copco (50 kr). Detta innebär att fonden rapporterar en koncentration på 79,5% (( )/1000). 2

3 RISKMÅTT SPECIALFONDER Ability Asset Management Scandinavia Gyllenramfonden ,02 0, A-Brokers AB ADRIGO ,79 0,07 24, Agenta Investment Management AB Agenta Hedgefond ,74-0,55 37, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Aktier ,29 2,83 69, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Räntor ,08 61, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar FondSelect Global ,31 13,73 4,78 59, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal ,67 3,47 0,89 57, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Offensiv ,97 1,32 200, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Peritus ,38 0,91 47, Aktieinvest FK AB Aktiespararna Topp Sverige ,48 17,42 6,74 46, Arbor Asset Management AB Arbor European Equity ,25 36, Archipel Asset Management AB Archipel ,36 2,03 6, Atlant Fonder AB Edge ,90 11,40-2,60 173, Atlant Fonder AB Explora ,00 6,40-1,13 129, Atlant Fonder AB Scorpio ,40 11,10 1,49 24, Atlant Fonder AB Sharp ,22 143, Banco Fonder AB Alfred Berg Penningmarknad Plus ,00 0,09 87, Banco Fonder AB Alfred Berg Russia SEK ,20 24,30 3,93 50, Banco Fonder AB Alfred Berg Sverige Referens ,50 15,40 3,13 32, Banco Fonder AB Banco Hedge ,80 3,90-1,26 74, Bid & Ask Asset Management AB Stella Nova ,96 4,38-0,58 2, Carlson Fonder Aktiebolag Carlson Räntefond Koncis ,69-0,88 86, Carlson Fonder Aktiebolag Carlson Sverige Koncis ,38 15,29 4,96 40, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Aktiefond Sverige ,68 76, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Aktiefond Utland ,25 99, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Blandfond ,74 99, Carlsson Norén Asset Management AB Carlsson Norén Macro Fund ,21 91, Carnegie Fond AB Carnegie Fund of Funds ,28 15,77 4,81 81, Carnegie Fond AB Pentagonen ,35 15,21 4,92 73, Case Asset Management AB Case ,22 8,18-1,56 44, Case Asset Management AB Fair Play ,80 2,74-1,23 58, Catella Fondförvaltning AB Catella Balanserad ,36 2,84 78, Catella Fondförvaltning AB Catella Case ,48 11,02 0,62 40, Catella Fondförvaltning AB Catella Diskretionär Fond ,22 100, Catella Fondförvaltning AB Catella Europa Hedge ,31 60, Catella Fondförvaltning AB Catella Fokus ,86 15,10 2,82 31, Catella Fondförvaltning AB Catella Försiktig ,57 1,52 82, Catella Fondförvaltning AB Catella Hedgefond ,44 3,15 1,21 27, Catella Fondförvaltning AB Catella Institutionell - Absolut Aktier ,83 18,42 1,46 35, Catella Fondförvaltning AB Catella Institutionell - Allokering ,50 9,29 0,22 48, Catella Fondförvaltning AB Catella Institutionell - Relativ ,00 20,27 2,21 48, Catella Fondförvaltning AB Catella Offensiv ,09 4,36 92, Catella Fondförvaltning AB Catella Stiftelsefond ,05 12,86 2,08 32,15

4 58118 Cicero Fonder AB Amplus ,65 16,46-8,23 109, Cicero Fonder AB Cicero Ausculatare ,40 94, Cicero Fonder AB Cicero Easy Living ,58 5,76 1,99 64, Cicero Fonder AB Cicero Global ,04 21,49 5,88 97, Cicero Fonder AB Cicero Hedge ,70 7,70-0,15 94, Cicero Fonder AB Cicero MÖ Sverige ,78 21,90 2,37 32, Cicero Fonder AB Cicero TIME ,07 18,28 6,87 27, Cicero Fonder AB Elbrus ,27-2,69 47, Coeli AB Coeli Sverige ,18 14,77-1,23 56, Coeli AB Ekvator ,23 11,83 3,23 45, Coeli AB Horisont ,87 3,63-0,78 45, Coeli AB Magnitud ,99-1,09 104, Coeli AB Navigator ,24 3,67 59, Coeli AB Ocean ,41 5,89 72, Coeli AB Tyfon ,84 16,75 2,58 96, Consafe Capital Advisors AB Alcur ,40 0,63 6, Consortum Capital Investments AB Consortum Fund of Funds ,31 5,01 61, Danckwardt-Lillieström & Germer Fonder DLG Aktiefond ,00-1,28 68, Danske Capital AB Danske Capital Passiv Stiftelsefond ,39 3,50 99, Danske Capital AB Danske Capital Sverige Beta ,91 33, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Aktiehedgefond Primus ,28 9,19-0,15 34, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Global Hedge ,28 6,93 1,01 28, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Prisma ,28 7,22 0,93 29, Enter Fonder AB Enter Maximal ,25-0,84 95, Enter Fonder AB Enter Maximal Pro ,53-0,75 99, Enter Fonder AB Enter Select ,03 39, Enter Fonder AB Enter Select Pro ,57 15,62-0,96 34, Enter Fonder AB Enter Sverige Fokus ,16 15,40 0,02 38, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Aktieindex Europa ,75 17,68 6,41 59, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Aktieindex Japan ,94 13,88 6,87 64, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Aktieindex USA ,33 16,79 7,49 62, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Finansfond ,95 16,97 2,33 58, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Hedgefond ,79 4,57 0,98 34, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Läkemedelsfond ,59 9,25 2,73 54, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Macrohedgefond ,33 72, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Telecomfond ,77 20,44 12,80 55, Eturn Capital Management AB eturn AktieTrend ,14 1,31 86, Eturn Capital Management AB eturn ValutaTrend ,69-0,93 27, Excalibur Värdepappersfond AB Excalibur ,56 6,62-1, , Folksam Fond Aktiebolag KPA Likviditetsreservfond ,33 3,64 1,55 29, Futuris Asset Management AB Futuris ,93 16,15-3,49 54, Gadd & Co AB Svenska modellportföljen ,34 8,72 1,11 47, GMM Global Asset Management AB GMM a ,56 6,61 3,63 0, Gustavia Capital Management AB Gustavia Blue Engine ,00 6,42 23,30

5 35129 H. Lundén Kapitalförvaltning AB Eikos ,88 4,30 1,11 17, Handelsbanken Fonder AB AstraZeneca Allemansfond ,38 11,63 5,66 65, Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Europa Hedge Selektiv ,91 6,87-1,97 68, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Fixed Income Absolute ,40 0,26 34, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Nordenfond Aggressiv ,38 11,63 5,66 28, Healthinvest Partners AB HealthInvest Global Long/Short Fund ,34-0,85 132, HQ Fonder Sverige Aktiebolag Hagströmer & Qviberg Global Hedge ,53 6,20 0,52 28, HQ Fonder Sverige Aktiebolag Hagströmer & Qviberg Nordic Hedge ,51 3,33 0,07 70, HQ Fonder Sverige Aktiebolag Hagströmer & Qviberg Solid ,68 5,29 0,93 27, HQ Fonder Sverige Aktiebolag HQ Protego ,63 52, HQ Fonder Sverige Aktiebolag HQ Svea Aktiefond ,40 0,20 45, HQ Fonder Sverige Aktiebolag HQ Sverige Select ,09 40, HQ Fonder Sverige Aktiebolag HQ Tellus ,76 80, Humle Kapitalförvaltning AB Humle Kapitalförvaltningsfond ,70 29, Humle Kapitalförvaltning AB Humle Småbolagsfond ,39 25, Indecap AB Guide Aktiefond Global ,82 4,84 93, Indecap AB Guide Aktiefond Sverige ,61 14,17 2,88 89, Indecap AB Guide Hedgefond ,88 3,04-0,42 50, Indecap AB Guide Hedgefond ,15-0,40 31, Indecap AB Guide Hedgefond ,53-0,95 138, Indecap AB Guide Obligationsfond Sverige ,04-0,35 97, Indecap AB Guide Tillväxtmarknadsfond ,99 7,14 97, Kreon Asset Management AB Kreon Global Macro ,19 100, Lancelot Asset Management Aktiebolag Camelot ,97 10,78 3,94 34, Lannebo Fonder AB Lannebo Alpha ,81-0,53 32, Lannebo Fonder AB Lannebo Alpha Select ,87-0,70 31, Lannebo Fonder AB Lannebo MicroCap ,19-1,19 32, Lannebo Fonder AB Lannebo Småbolag Select ,39 13,25 0,69 26, Lannebo Fonder AB Lannebo Sverige Select ,49 15,20 2,03 39, Lannebo Fonder AB Lannebo Vision Select ,26 24,28 9,62 33, Lynx Asset Management AB LYNX ,42 15,46-3,83 970, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Asia Pacific ,10 17, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig ,30 2,97 3,70 55, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond normal ,38 4,32 5,29 52, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv ,26 5,49 7,78 54, Manticore Capital AB Manticore ,00 9,60-4,30 47, Markedskraft Fonder AB Elexir ,39 3,46-0,48 100, Matrix Fonder AB Matrix Global Tactical Beta ,37 6,59 0,61 91, Matrix Fonder AB Matrix Swedish Equity Fund ,09 309, Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB Gladiator ,73 13,92 4,57 77, Merrant Fonder AB Merrant Global Hedge ,38 99, meta asset management AB Sector Hedge ,34 12,72-2,52 87, Navitor Kapitalförvaltning AB Navitor Nordic Hedge ,17 20, Nektar Asset Management AB Nektar ,08 10,29-1,00 429,00

6 58052 Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella Aktiefonden Sverige ,37 17,65 6,60 40, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella räntefonden korta ,32 0,24 0,43 60, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella räntefonden långa ,88 1,93-0,18 78, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea All Hedge Fund ,03-0,17 29, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea European Equity Hedge Fund ,81 3,35 0,46 38, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea European Equity Market Fund ,44 5,33 21, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Nordic Equity Hedge Fund ,92 0,29 30, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Private Banking Internationella ,15 11,33 5,02 79, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Private Banking Svenska Portfölj ,50 17,51 6,10 39, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Selekta Sverige ,58 17,41 5,98 40, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,79 1,33 0,77 75, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,77 15,22 6,62 86, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,23 4,14 2,06 77, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,76 7,44 3,41 79, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,31 10,57 4,68 75, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Swedish Equity Market Fund ,03 6,81 46, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea US Equity Market Fund ,18 7,10 12, Nordic Commodity Funds AB Nordic Power Fund ,28 0,60 0, Nordic Equities Kapitalförvaltning Nordic Equities Select ,82 66, Nordic Equities Kapitalförvaltning Nordic Equities Strategy ,84 15,03 4,46 34, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa EUR ,54 4,46 0,92 115, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa Offensiv ,53 1,66 143, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa Offensiv Plus ,19 2,94 412, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa SEK ,64 4,73 1,06 120, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa USD ,83 4,96 0,91 43, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Omega SEK ,62 120, Orre & Nyberg Capital AB Radar ,61 2,43 96, Petersson & Wagner Fonder AB MIDAS Aktiefond ,01 2,85 52, Prior & Nilsson Fond- och Idea ,80-1,72 68, Prior & Nilsson Fond- och Yield ,87 1,18-0,21 53, Quesada Kapitalförvaltning AB Irisfonden ,82 40, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Fund of Funds 5 år ,76 11,36 4,68 85, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Global ,06 15,76 6,11 99, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Hedge ,26 4,03-1,29 57, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Kort Ränta ,32 0,20 0,33 48, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Räntehedge ,53 2,71-0,65 55, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Sverige ,02 16,81 6,54 45, RAM One AB RAM ONE ,38 6,87-0,45 51, Remium AB Remium Småbolag Sverige ,01 3,93 60, SEB Fondinvest Aktiebolag Charlottes Investeringsfond ,00 0,75 28, SEB Fondinvest Aktiebolag Direct Optimera ,05 51, SEB Fondinvest Aktiebolag Ethos aktiefond ,31 2,88 37, SEB Fondinvest Aktiebolag Fondkompassen ,34 1,55 81, SEB Fondinvest Aktiebolag Fondkompassen 50/ ,16 80,10

7 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag Hercules ,16 1,37 36, SEB Fondinvest Aktiebolag Mobilis Fokus ,53 63, SEB Fondinvest Aktiebolag Navigera Aktie ,06 4,69 64, SEB Fondinvest Aktiebolag Navigera Balans ,99 2,58 76, SEB Fondinvest Aktiebolag Navigera Tillväxt ,90 4,59 61, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Choice Sverigefond ,78 46, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Choice Sverigefond ,08 37, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Special Clients Fond i Fond Global ,02 49, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Special Clients Sverigefond ,51 27, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Stiftelsefond Balanserad ,52 60, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Swedish Focus Fund ,86 2,79 40, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Swedish Value Fund ,19-0,07 32, SEB Fondinvest Aktiebolag Svenska Läkaresällskapets ,84 1,98 24, SEB Fondinvest Aktiebolag Söderberg & Partners Trygghet ,22 1,59 80, SEB Fondinvest Aktiebolag Söderberg & Partners Trygghet ,02 0,64 93, SEB Fondinvest Aktiebolag T.O. Investeringsfond ,77 2,52 20, SEB Investment Management AB SEB Fond i Fond - Balanserad ,95 8,43 3,56 48, SEB Investment Management AB SEB Fond i Fond - Global ,69 17,39 7,09 46, SEB Investment Management AB SEB Hedge Fixed Income ,89 3,95 0,61 587, SEB Investment Management AB SEB Multihedge ,58 4,51 0,42 21, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Portfölj Balanserad ,79 7,51 2,29 34, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Portfölj Försiktig ,54 2,42 0,19 59, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Portfölj Möjlighet ,12 4,96 1,08 43, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Svensk Aktieportfölj ,35 15,75 5,05 36, SEB Investment Management AB SKF Allemansfond ,21 12,49 1,64 58, SEB Investment Management AB Sophiahemmet Investeringsfond ,97 4,83 0,79 31, Sentat Asset Management AB Thyra Hedge ,54 0,35 98, Shepherd Energy AB Shepherd Energy Fund ,43 5,80-0,24 62, Simplicity AB Simplicity Neutral ,85 6, Skandia Fonder AB Skandia Global Hedge ,31 104, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Global Balanserad ,47 3,39 77, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Global Försiktig ,18 1,52 84, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Global Offensiv ,41 6,06 79, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Offensiv ,50 4,84 81, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Strategi ,67 3,32 76, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Utland Offensiv ,48 6,75 75, Skandia Fonder AB Skandia Swedish Stars ,19 50, Stockholm Asset Management AB Stockholm Asset Management SmallCap ,68 43, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Förmögenhetsfond ,21 0,56 36, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Småbolagsfond ,50 1,71 41, Swedbank Robur Fonder AB Globala Fastighetsfonden ,45 3,69 19, Swedbank Robur Fonder AB Realräntefonden ,24 4,44-0,86 95, Swedbank Robur Fonder AB Räntefonden ,10 2,46-0,24 48, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Balanserad ,54 7,41 2,34 62,40

8 58075 Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Försiktig ,28 0,92 80, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Hedge ,74 7,51 0,96 26, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Modig ,93 11,74 3,74 51, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Offensiv ,91 15,22 5,18 42, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Ränta ,01 0,00 98, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Trygg ,02 87, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Action ,91 73, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur BRICT ,40 10,81 29, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsfond ,81 13,94 5,02 19, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundspenningmarknads ,31 0,31 0,37 32, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsräntefond ,74 2,03-0,19 48, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Momentum ,84-0,78 29, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Observer Global Macro ,48-0,93 0, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Solid ,20 82, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Stella Europa ,53 34, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Stella Sverige ,54 38, Swedbank Robur Fonder AB Sverigefonden ,62 15,95 5,75 39, Swedbank Robur Fonder AB Världsfonden ,32 15,45 6,66 32, Systematiska Fonder JPA AB AMDT hedge ,92 10,17-1,02 100, Systematiska Fonder JPA AB Risk-Reward fonden ,46 26,55-4,59 100, Systematiska Fonder JPA AB Scirocco ,97 10,81 3,17 100, Systematiska Fonder JPA AB Tornado ,15 22,51 4,92 100, Tallroth Fonder Aktiebolag TF Global Sector ,05 29, Tanglin Asset Management AB Tangent ,51 42, Tanglin Asset Management AB Tanglin ,77 14,39-1,91 29, Thenberg Fonder AB Thenberg Covered Call ,00 100, Thenberg Fonder AB Thenberg EcoTech ,00 100, Thenberg Fonder AB Thenberg Fond-i-Fond ,38-0,67 91, Thenberg Fonder AB Thenberg Hedge ,12 2,96 61, Thenberg Fonder AB Thenberg Macro Hedge ,36-3,47 70, Thenberg Fonder AB Thenberg Nordic Hedge ,62-1,52 33, Thenberg Fonder AB Thenberg Small Cap ,00 100, Weavering Fonder AB Fondifond Optimal ,07 24,00 12,36 27, Weavering Fonder AB Fondifond Skandihedge ,11 21,73 20,50 74, Whitebeam Fonder AB Whitebeam MultiHedge ,75-0,67 44, Whitebeam Fonder AB Whitebeam Structured ,24-1,80 71, Wiborg Kapitalförvaltning AB Consepio ,19 23,15-8,45 58, WR Capital AB WR Norden ,44 1,34 53, Väring Capital AB Väring Emerging Markets X ,07 41, Västra Hamnen Fonder AB Awake Global Energy Fund ,95 25, Västra Hamnen Fonder AB Awake Swedish Bond Fund ,50 0,26 62, Västra Hamnen Fonder AB Awake Swedish Equity Fund ,80 0,99 36, XACT Fonder Aktiebolag XACT BEAR ,77 23,78-9,35 145, XACT Fonder Aktiebolag XACT BULL ,11 24,74 9,26 146,89

9 58170 Zaramant Fonder AB Zaramant Healthcare Fund ,04 55, Zenit Asset Management AB Helios ,74 7,61-2,43 84, Zenit Asset Management AB Helios Euro ,82 7,85-2,71 93, Zenit Asset Management AB Zenit ,56 7,51-0,32 42,84

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2008-10-15 Författare Oskar Ode Information om riskmått för specialfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Standardavvikelsen nedan är beräknad per den 31 december 2005 och baseras på fonderna månatliga avkastning de senaste 36 månaderna (förutsatt

Läs mer

Kommentar till standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder

Kommentar till standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Kommentar till standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Standardavvikelsen nedan är beräknad per den 31 mars 2006 och baseras på fondernas månatliga avkastning de senaste 36 månaderna

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2010-05-17 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2010-06-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2011-03-15 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2011-04-15 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-01-20 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. PROMEMORIA Datum 2014-11-17 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått upphör I takt

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-02-16 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. PROMEMORIA Datum 2014-10-08 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått upphör I takt

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2010-07-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. PROMEMORIA Datum 2014-09-01 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått upphör

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2013-09-06 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2013-04-16 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder P R O M E M O R I A Datum 2014-04-15 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder P R O M E M O R I A Datum 2013-12-16 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder P R O M E M O R I A Datum 2014-01-09 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder P R O M E M O R I A Datum 2014-06-16 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder P R O M E M O R I A Datum 2014-03-17 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

PRISLISTA - FONDUTBUD

PRISLISTA - FONDUTBUD PRISLISTA - FONDUTBUD Nedan visas de fonder som Nord Fondkommission för närvarande erbjuder genom rådgivningsplattformen. Utöver dessa har vi dessutom tillgång till fler än 50 000 fonder på MFEXs plattform.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017 Sida 1 av 9 Senaste nytt Februari 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31 Månadsrapport, Direktägda innehav Period: Innehållet i detta besked avseende uppgivna värden för depåregistrerade värdepapper har baserats på interna och externa informationskällor som Burenstam & Partners

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

FOTO: RIKARD KIHLSTRÖM. Öka avkastningen PRIVATA AFFÄRER NR 5, MAJ 2006

FOTO: RIKARD KIHLSTRÖM. Öka avkastningen PRIVATA AFFÄRER NR 5, MAJ 2006 FOTO: RIKARD KIHLSTRÖM Öka avkastningen 28 AV FONDER med hedgefonder Proffs på val av hedgefonder. Medlemmarna i Indecaps investeringskommitté är, från vänster, Niklas Lundberg, Tobias Kohl, Peter Malmqvist,

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Senaste nytt Juni 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell information

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige. Pressmeddelande STOCKHOLM 2017-01-16 Skakigt 2016 blev nytt rekordår för fondsparandet Under 2016 nysparade fondspararna i Sverige totalt 53 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 217-2-1 Fondsparandets fördelning 216 Under 216 valde hushållen främst att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 27 miljarder av det totala nettosparandet på 56 miljarder kom via ISK. Däremot

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Fondbolagens informationsgivning

Fondbolagens informationsgivning RAPPORT DEN 12 jan 2006 DNR 05-6470-309 2006 : 1 Fondbolagens informationsgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 Konsumentskyddet i fokus 2 Syftet med undersökningen 3 REGLER

Läs mer

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass *Skatteverket Värdepappersfonder Här presenteras en sammanställning av deklarationskurserna för värdepappersfonder - inkomståret 2006/deklarationen 2007. Angivna värden samt skatteklass för fonder grundas

Läs mer

Senaste nytt. Brev till sparare som kan ha drabbats av parallella inloggningar med BankID. Fonder som övertagits av annat fondbolag.

Senaste nytt. Brev till sparare som kan ha drabbats av parallella inloggningar med BankID. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Sida 1 av 5 Senaste nytt Maj 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell information

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Inköpta värdepapper

Inköpta värdepapper Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit 2017-02-03 Antal Inköpta värdepapper 2016-01-01 2016-12-31 Svenska aktier/fonder 470 Bravida Holding AB, kurs 53,50 25 145:00 17 Acamedia

Läs mer

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Årets bankprodukt 2006 Extra stora möjligheter för ditt fondsparande Ta kontroll över ditt sparande genom att samla ditt fondinnehav på ett ställe, utan

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

ANALYS. DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver

ANALYS. DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver ANALYS 2015 DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver 4 DU ÄGER! Svenska investeringar i energisektorn INNEHÅLL Analysens upplägg... 3 Om fondsparande... 4 Vad är problemet?... 5 Kol-, olje-

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Finansiering HT terminen 2012 Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning en studie om svenska fondbolag Av: Andres

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Finansmarknadsenkät 2012

Finansmarknadsenkät 2012 Finansmarknadsenkät 2012 Totalt har 185 respondenter namngett börsbolag och kommenterat deras kommunikation och investerarrelationer besvarat generella frågor om svensk aktiemarknad Ca 90 förvaltare och

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Välj fondnamn genom att klicka på första bokstaven i fondnamnet i bokstavsraden nedan.

Välj fondnamn genom att klicka på första bokstaven i fondnamnet i bokstavsraden nedan. Deklarationskurser värdepappersfonder 2005 Här presenteras en sammanställning av deklarationskurserna för värdepappersfonder. Angivna värden samt skatteklass för fonder grundas på uppgifter från respektive

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Information om fondförändringar

Information om fondförändringar Information om fondförändringar 27 SEPTEMBER 2016 1(5) Med detta brev vill vi informera dig som är kund i någon eller några av våra Luxemburgregistrerade fonder angivna i bilagan om de förändringar som

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5)

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Investerum Tel: Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX Skapad 2014-10-16 Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Namn: XXXXX XXXXXXX Företaget AB Lön: 45

Läs mer

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Fondsparande Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Via vår Fondlista kan du som är kund hos Strukturinvest enkelt hitta och investera i några av marknadens mest intressanta fonder från ett stort

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2016-01-25 Värdepapper 2015-12-31 1(2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs 550 ABB, serie B 136,4 152,8 84 040,00 200 Astrazeneca

Läs mer

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 20-09- Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer