Information om riskmått för specialfonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om riskmått för specialfonder"

Transkript

1 PROMEMORIA Datum Författare Oskar Ode Information om riskmått för specialfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax I bifogade tabell finns riskmått listade för specialfonder. Informationen är beräknad och inrapporterad av respektive fondbolag enligt instruktion från Finansinspektionen. Namnen på fonderna och fondbolagen är de namn som gäller per publiceringsdatum. Informationen nedan och i den bifogade tabellen ska inte ses som någon garanti för framtida risktagande eller positioner i fonderna. De berörda fondbolagen ansvarar för inrapporterat data. Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär att de i tabellen redovisade riskmåtten inte kan jämföras utan att hänsyn tas till respektive fonds placeringsinriktning. Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. Startdatum Här har fondbolagen rapporterat startdatum för fonden. Standardavvikelse Standardavvikelsen är beräknad per respektive månadsskifte och baseras på fondernas avkastning varje månad de senaste 36 respektive 12 månaderna. Finns inte tillräcklig historik anges -. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som exempelvis beskriver en fonds kursförändringar och som anger avvikelsen från ett genomsnittligt värde i en mätserie, här fondens månatliga avkastning över de senaste 36 respektive 12 månaderna. Ett högt värde innebär stora fluktuationer och vice versa. Syftet med att publicera standardavvikelsen är att illustrera fondens risknivå över tiden och hur denna faktiska risknivå förhåller sig till eventuell eftersträvad risknivå 1. 1 Se respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser för information om eftersträvad risknivå. 1(2)

2 Månadsavkastning Värdet avser utvecklingen för fonden under respektive månad, exempelvis avser värdet per den sista oktober avkastningen under oktober månad. Avkastningen anges efter avdrag för realiserade och orealiserade fasta och rörliga förvaltningsavgifter. I de fall en fond har individuellt beräknad rörlig förvaltningsavgift har beräkning gjorts utifrån antagandet att det avser en andelsägare som varit med sedan fondens start. Koncentration Här har fondbolagen rapporterat värdet av de fem största exponeringarna mot viss emittent/underliggande i fonden. Värdet är angivet i procent av fondens förmögenhet. Exponeringen mot viss emittent/underliggande är här definierat som nettopositionen av fondens alla positioner mot emittenten/underliggande. Därefter har de absoluta värdena (dvs. en negativ exponering anges även den i positiva termer) av dessa summerats, satts i relation till fondförmögenheten och rapporterats in till Finansinspektionen. 2 Måttet syftar till att illustrera hur stor del av fondens kapital som är exponerat mot de största innehaven. Ett högt värde ska dock inte likställas med högt risktagande eftersom de olika innehaven i sig är olika riskfyllda. Om en fond exempelvis har två lika stora exponeringar mot dels statsskuldväxlar och dels en aktie är exponeringen mot aktien mer riskfyllt trots att det är lika stort som exponeringen mot statsskuldväxlar mätt som andel av fonden. Därför är det mycket viktigt att man i sin analys av en fonds risknivå och risktagande tar i beaktande även andra riskmått och annan information. Övrigt Eventuella frågor till Finansinspektionen kan mejlas till För ytterligare information om hur riskmåtten har beräknats av fondbolagen vid inrapportering kontakta respektive fondbolag samt se Rapportering_riskmatt_2006.pdf. 2 Exempel: antag en fond som har en fondförmögenhet på 1000 kronor. Fondens fem största nettopositioner är i storleksordning: svenska staten (500 kr), Ericsson (100 kr), Volvo (-75 kr), Astrazeneca (-70 kr) och Atlas Copco (50 kr). Detta innebär att fonden rapporterar en koncentration på 79,5% (( )/1000). 2

3 RISKMÅTT SPECIALFONDER Ability Asset Management Scandinavia Gyllenramfonden ,02 0, A-Brokers AB ADRIGO ,79 0,07 24, Agenta Investment Management AB Agenta Hedgefond ,74-0,55 37, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Aktier ,29 2,83 69, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Räntor ,08 61, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar FondSelect Global ,31 13,73 4,78 59, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal ,67 3,47 0,89 57, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Offensiv ,97 1,32 200, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Peritus ,38 0,91 47, Aktieinvest FK AB Aktiespararna Topp Sverige ,48 17,42 6,74 46, Arbor Asset Management AB Arbor European Equity ,25 36, Archipel Asset Management AB Archipel ,36 2,03 6, Atlant Fonder AB Edge ,90 11,40-2,60 173, Atlant Fonder AB Explora ,00 6,40-1,13 129, Atlant Fonder AB Scorpio ,40 11,10 1,49 24, Atlant Fonder AB Sharp ,22 143, Banco Fonder AB Alfred Berg Penningmarknad Plus ,00 0,09 87, Banco Fonder AB Alfred Berg Russia SEK ,20 24,30 3,93 50, Banco Fonder AB Alfred Berg Sverige Referens ,50 15,40 3,13 32, Banco Fonder AB Banco Hedge ,80 3,90-1,26 74, Bid & Ask Asset Management AB Stella Nova ,96 4,38-0,58 2, Carlson Fonder Aktiebolag Carlson Räntefond Koncis ,69-0,88 86, Carlson Fonder Aktiebolag Carlson Sverige Koncis ,38 15,29 4,96 40, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Aktiefond Sverige ,68 76, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Aktiefond Utland ,25 99, Carlson Fonder Aktiebolag KOMBI Blandfond ,74 99, Carlsson Norén Asset Management AB Carlsson Norén Macro Fund ,21 91, Carnegie Fond AB Carnegie Fund of Funds ,28 15,77 4,81 81, Carnegie Fond AB Pentagonen ,35 15,21 4,92 73, Case Asset Management AB Case ,22 8,18-1,56 44, Case Asset Management AB Fair Play ,80 2,74-1,23 58, Catella Fondförvaltning AB Catella Balanserad ,36 2,84 78, Catella Fondförvaltning AB Catella Case ,48 11,02 0,62 40, Catella Fondförvaltning AB Catella Diskretionär Fond ,22 100, Catella Fondförvaltning AB Catella Europa Hedge ,31 60, Catella Fondförvaltning AB Catella Fokus ,86 15,10 2,82 31, Catella Fondförvaltning AB Catella Försiktig ,57 1,52 82, Catella Fondförvaltning AB Catella Hedgefond ,44 3,15 1,21 27, Catella Fondförvaltning AB Catella Institutionell - Absolut Aktier ,83 18,42 1,46 35, Catella Fondförvaltning AB Catella Institutionell - Allokering ,50 9,29 0,22 48, Catella Fondförvaltning AB Catella Institutionell - Relativ ,00 20,27 2,21 48, Catella Fondförvaltning AB Catella Offensiv ,09 4,36 92, Catella Fondförvaltning AB Catella Stiftelsefond ,05 12,86 2,08 32,15

4 58118 Cicero Fonder AB Amplus ,65 16,46-8,23 109, Cicero Fonder AB Cicero Ausculatare ,40 94, Cicero Fonder AB Cicero Easy Living ,58 5,76 1,99 64, Cicero Fonder AB Cicero Global ,04 21,49 5,88 97, Cicero Fonder AB Cicero Hedge ,70 7,70-0,15 94, Cicero Fonder AB Cicero MÖ Sverige ,78 21,90 2,37 32, Cicero Fonder AB Cicero TIME ,07 18,28 6,87 27, Cicero Fonder AB Elbrus ,27-2,69 47, Coeli AB Coeli Sverige ,18 14,77-1,23 56, Coeli AB Ekvator ,23 11,83 3,23 45, Coeli AB Horisont ,87 3,63-0,78 45, Coeli AB Magnitud ,99-1,09 104, Coeli AB Navigator ,24 3,67 59, Coeli AB Ocean ,41 5,89 72, Coeli AB Tyfon ,84 16,75 2,58 96, Consafe Capital Advisors AB Alcur ,40 0,63 6, Consortum Capital Investments AB Consortum Fund of Funds ,31 5,01 61, Danckwardt-Lillieström & Germer Fonder DLG Aktiefond ,00-1,28 68, Danske Capital AB Danske Capital Passiv Stiftelsefond ,39 3,50 99, Danske Capital AB Danske Capital Sverige Beta ,91 33, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Aktiehedgefond Primus ,28 9,19-0,15 34, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Global Hedge ,28 6,93 1,01 28, DnB NOR Asset Management AB DnB NOR Prisma ,28 7,22 0,93 29, Enter Fonder AB Enter Maximal ,25-0,84 95, Enter Fonder AB Enter Maximal Pro ,53-0,75 99, Enter Fonder AB Enter Select ,03 39, Enter Fonder AB Enter Select Pro ,57 15,62-0,96 34, Enter Fonder AB Enter Sverige Fokus ,16 15,40 0,02 38, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Aktieindex Europa ,75 17,68 6,41 59, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Aktieindex Japan ,94 13,88 6,87 64, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Aktieindex USA ,33 16,79 7,49 62, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Finansfond ,95 16,97 2,33 58, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Hedgefond ,79 4,57 0,98 34, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Läkemedelsfond ,59 9,25 2,73 54, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Macrohedgefond ,33 72, Erik Penser Fonder AB Erik Penser Telecomfond ,77 20,44 12,80 55, Eturn Capital Management AB eturn AktieTrend ,14 1,31 86, Eturn Capital Management AB eturn ValutaTrend ,69-0,93 27, Excalibur Värdepappersfond AB Excalibur ,56 6,62-1, , Folksam Fond Aktiebolag KPA Likviditetsreservfond ,33 3,64 1,55 29, Futuris Asset Management AB Futuris ,93 16,15-3,49 54, Gadd & Co AB Svenska modellportföljen ,34 8,72 1,11 47, GMM Global Asset Management AB GMM a ,56 6,61 3,63 0, Gustavia Capital Management AB Gustavia Blue Engine ,00 6,42 23,30

5 35129 H. Lundén Kapitalförvaltning AB Eikos ,88 4,30 1,11 17, Handelsbanken Fonder AB AstraZeneca Allemansfond ,38 11,63 5,66 65, Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Europa Hedge Selektiv ,91 6,87-1,97 68, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Fixed Income Absolute ,40 0,26 34, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Nordenfond Aggressiv ,38 11,63 5,66 28, Healthinvest Partners AB HealthInvest Global Long/Short Fund ,34-0,85 132, HQ Fonder Sverige Aktiebolag Hagströmer & Qviberg Global Hedge ,53 6,20 0,52 28, HQ Fonder Sverige Aktiebolag Hagströmer & Qviberg Nordic Hedge ,51 3,33 0,07 70, HQ Fonder Sverige Aktiebolag Hagströmer & Qviberg Solid ,68 5,29 0,93 27, HQ Fonder Sverige Aktiebolag HQ Protego ,63 52, HQ Fonder Sverige Aktiebolag HQ Svea Aktiefond ,40 0,20 45, HQ Fonder Sverige Aktiebolag HQ Sverige Select ,09 40, HQ Fonder Sverige Aktiebolag HQ Tellus ,76 80, Humle Kapitalförvaltning AB Humle Kapitalförvaltningsfond ,70 29, Humle Kapitalförvaltning AB Humle Småbolagsfond ,39 25, Indecap AB Guide Aktiefond Global ,82 4,84 93, Indecap AB Guide Aktiefond Sverige ,61 14,17 2,88 89, Indecap AB Guide Hedgefond ,88 3,04-0,42 50, Indecap AB Guide Hedgefond ,15-0,40 31, Indecap AB Guide Hedgefond ,53-0,95 138, Indecap AB Guide Obligationsfond Sverige ,04-0,35 97, Indecap AB Guide Tillväxtmarknadsfond ,99 7,14 97, Kreon Asset Management AB Kreon Global Macro ,19 100, Lancelot Asset Management Aktiebolag Camelot ,97 10,78 3,94 34, Lannebo Fonder AB Lannebo Alpha ,81-0,53 32, Lannebo Fonder AB Lannebo Alpha Select ,87-0,70 31, Lannebo Fonder AB Lannebo MicroCap ,19-1,19 32, Lannebo Fonder AB Lannebo Småbolag Select ,39 13,25 0,69 26, Lannebo Fonder AB Lannebo Sverige Select ,49 15,20 2,03 39, Lannebo Fonder AB Lannebo Vision Select ,26 24,28 9,62 33, Lynx Asset Management AB LYNX ,42 15,46-3,83 970, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Asia Pacific ,10 17, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig ,30 2,97 3,70 55, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond normal ,38 4,32 5,29 52, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv ,26 5,49 7,78 54, Manticore Capital AB Manticore ,00 9,60-4,30 47, Markedskraft Fonder AB Elexir ,39 3,46-0,48 100, Matrix Fonder AB Matrix Global Tactical Beta ,37 6,59 0,61 91, Matrix Fonder AB Matrix Swedish Equity Fund ,09 309, Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB Gladiator ,73 13,92 4,57 77, Merrant Fonder AB Merrant Global Hedge ,38 99, meta asset management AB Sector Hedge ,34 12,72-2,52 87, Navitor Kapitalförvaltning AB Navitor Nordic Hedge ,17 20, Nektar Asset Management AB Nektar ,08 10,29-1,00 429,00

6 58052 Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella Aktiefonden Sverige ,37 17,65 6,60 40, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella räntefonden korta ,32 0,24 0,43 60, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella räntefonden långa ,88 1,93-0,18 78, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea All Hedge Fund ,03-0,17 29, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea European Equity Hedge Fund ,81 3,35 0,46 38, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea European Equity Market Fund ,44 5,33 21, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Nordic Equity Hedge Fund ,92 0,29 30, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Private Banking Internationella ,15 11,33 5,02 79, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Private Banking Svenska Portfölj ,50 17,51 6,10 39, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Selekta Sverige ,58 17,41 5,98 40, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,79 1,33 0,77 75, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,77 15,22 6,62 86, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,23 4,14 2,06 77, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,76 7,44 3,41 79, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Stratega ,31 10,57 4,68 75, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Swedish Equity Market Fund ,03 6,81 46, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea US Equity Market Fund ,18 7,10 12, Nordic Commodity Funds AB Nordic Power Fund ,28 0,60 0, Nordic Equities Kapitalförvaltning Nordic Equities Select ,82 66, Nordic Equities Kapitalförvaltning Nordic Equities Strategy ,84 15,03 4,46 34, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa EUR ,54 4,46 0,92 115, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa Offensiv ,53 1,66 143, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa Offensiv Plus ,19 2,94 412, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa SEK ,64 4,73 1,06 120, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Alfa USD ,83 4,96 0,91 43, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Omega SEK ,62 120, Orre & Nyberg Capital AB Radar ,61 2,43 96, Petersson & Wagner Fonder AB MIDAS Aktiefond ,01 2,85 52, Prior & Nilsson Fond- och Idea ,80-1,72 68, Prior & Nilsson Fond- och Yield ,87 1,18-0,21 53, Quesada Kapitalförvaltning AB Irisfonden ,82 40, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Fund of Funds 5 år ,76 11,36 4,68 85, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Global ,06 15,76 6,11 99, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Hedge ,26 4,03-1,29 57, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Kort Ränta ,32 0,20 0,33 48, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Räntehedge ,53 2,71-0,65 55, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Sverige ,02 16,81 6,54 45, RAM One AB RAM ONE ,38 6,87-0,45 51, Remium AB Remium Småbolag Sverige ,01 3,93 60, SEB Fondinvest Aktiebolag Charlottes Investeringsfond ,00 0,75 28, SEB Fondinvest Aktiebolag Direct Optimera ,05 51, SEB Fondinvest Aktiebolag Ethos aktiefond ,31 2,88 37, SEB Fondinvest Aktiebolag Fondkompassen ,34 1,55 81, SEB Fondinvest Aktiebolag Fondkompassen 50/ ,16 80,10

7 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag Hercules ,16 1,37 36, SEB Fondinvest Aktiebolag Mobilis Fokus ,53 63, SEB Fondinvest Aktiebolag Navigera Aktie ,06 4,69 64, SEB Fondinvest Aktiebolag Navigera Balans ,99 2,58 76, SEB Fondinvest Aktiebolag Navigera Tillväxt ,90 4,59 61, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Choice Sverigefond ,78 46, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Choice Sverigefond ,08 37, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Special Clients Fond i Fond Global ,02 49, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Special Clients Sverigefond ,51 27, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Stiftelsefond Balanserad ,52 60, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Swedish Focus Fund ,86 2,79 40, SEB Fondinvest Aktiebolag SEB Swedish Value Fund ,19-0,07 32, SEB Fondinvest Aktiebolag Svenska Läkaresällskapets ,84 1,98 24, SEB Fondinvest Aktiebolag Söderberg & Partners Trygghet ,22 1,59 80, SEB Fondinvest Aktiebolag Söderberg & Partners Trygghet ,02 0,64 93, SEB Fondinvest Aktiebolag T.O. Investeringsfond ,77 2,52 20, SEB Investment Management AB SEB Fond i Fond - Balanserad ,95 8,43 3,56 48, SEB Investment Management AB SEB Fond i Fond - Global ,69 17,39 7,09 46, SEB Investment Management AB SEB Hedge Fixed Income ,89 3,95 0,61 587, SEB Investment Management AB SEB Multihedge ,58 4,51 0,42 21, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Portfölj Balanserad ,79 7,51 2,29 34, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Portfölj Försiktig ,54 2,42 0,19 59, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Portfölj Möjlighet ,12 4,96 1,08 43, SEB Investment Management AB SEB Private Banking Svensk Aktieportfölj ,35 15,75 5,05 36, SEB Investment Management AB SKF Allemansfond ,21 12,49 1,64 58, SEB Investment Management AB Sophiahemmet Investeringsfond ,97 4,83 0,79 31, Sentat Asset Management AB Thyra Hedge ,54 0,35 98, Shepherd Energy AB Shepherd Energy Fund ,43 5,80-0,24 62, Simplicity AB Simplicity Neutral ,85 6, Skandia Fonder AB Skandia Global Hedge ,31 104, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Global Balanserad ,47 3,39 77, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Global Försiktig ,18 1,52 84, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Global Offensiv ,41 6,06 79, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Offensiv ,50 4,84 81, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Strategi ,67 3,32 76, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Utland Offensiv ,48 6,75 75, Skandia Fonder AB Skandia Swedish Stars ,19 50, Stockholm Asset Management AB Stockholm Asset Management SmallCap ,68 43, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Förmögenhetsfond ,21 0,56 36, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Småbolagsfond ,50 1,71 41, Swedbank Robur Fonder AB Globala Fastighetsfonden ,45 3,69 19, Swedbank Robur Fonder AB Realräntefonden ,24 4,44-0,86 95, Swedbank Robur Fonder AB Räntefonden ,10 2,46-0,24 48, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Balanserad ,54 7,41 2,34 62,40

8 58075 Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Försiktig ,28 0,92 80, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Hedge ,74 7,51 0,96 26, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Modig ,93 11,74 3,74 51, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Offensiv ,91 15,22 5,18 42, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Ränta ,01 0,00 98, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Trygg ,02 87, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Action ,91 73, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur BRICT ,40 10,81 29, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsfond ,81 13,94 5,02 19, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundspenningmarknads ,31 0,31 0,37 32, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsräntefond ,74 2,03-0,19 48, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Momentum ,84-0,78 29, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Observer Global Macro ,48-0,93 0, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Solid ,20 82, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Stella Europa ,53 34, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Stella Sverige ,54 38, Swedbank Robur Fonder AB Sverigefonden ,62 15,95 5,75 39, Swedbank Robur Fonder AB Världsfonden ,32 15,45 6,66 32, Systematiska Fonder JPA AB AMDT hedge ,92 10,17-1,02 100, Systematiska Fonder JPA AB Risk-Reward fonden ,46 26,55-4,59 100, Systematiska Fonder JPA AB Scirocco ,97 10,81 3,17 100, Systematiska Fonder JPA AB Tornado ,15 22,51 4,92 100, Tallroth Fonder Aktiebolag TF Global Sector ,05 29, Tanglin Asset Management AB Tangent ,51 42, Tanglin Asset Management AB Tanglin ,77 14,39-1,91 29, Thenberg Fonder AB Thenberg Covered Call ,00 100, Thenberg Fonder AB Thenberg EcoTech ,00 100, Thenberg Fonder AB Thenberg Fond-i-Fond ,38-0,67 91, Thenberg Fonder AB Thenberg Hedge ,12 2,96 61, Thenberg Fonder AB Thenberg Macro Hedge ,36-3,47 70, Thenberg Fonder AB Thenberg Nordic Hedge ,62-1,52 33, Thenberg Fonder AB Thenberg Small Cap ,00 100, Weavering Fonder AB Fondifond Optimal ,07 24,00 12,36 27, Weavering Fonder AB Fondifond Skandihedge ,11 21,73 20,50 74, Whitebeam Fonder AB Whitebeam MultiHedge ,75-0,67 44, Whitebeam Fonder AB Whitebeam Structured ,24-1,80 71, Wiborg Kapitalförvaltning AB Consepio ,19 23,15-8,45 58, WR Capital AB WR Norden ,44 1,34 53, Väring Capital AB Väring Emerging Markets X ,07 41, Västra Hamnen Fonder AB Awake Global Energy Fund ,95 25, Västra Hamnen Fonder AB Awake Swedish Bond Fund ,50 0,26 62, Västra Hamnen Fonder AB Awake Swedish Equity Fund ,80 0,99 36, XACT Fonder Aktiebolag XACT BEAR ,77 23,78-9,35 145, XACT Fonder Aktiebolag XACT BULL ,11 24,74 9,26 146,89

9 58170 Zaramant Fonder AB Zaramant Healthcare Fund ,04 55, Zenit Asset Management AB Helios ,74 7,61-2,43 84, Zenit Asset Management AB Helios Euro ,82 7,85-2,71 93, Zenit Asset Management AB Zenit ,56 7,51-0,32 42,84

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 4-21 25 mars 211 Minskade kreditförluster för storbankerna Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 22 miljarder kronor under fjärde kvartalet 21, vilket var den

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Etiska fonder 2005 Åsa Skillius

Etiska fonder 2005 Åsa Skillius Etiska fonder 2005 Åsa Skillius SAMMANFATTNING 2 ETISKA FONDER 3 ANTAL OCH VOLYM 3 Förändringar 3 URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING 3 AVKASTNING 4 Senaste tioårsperioden 4 Senaste femårsperioden 4 Senaste fyraårsperioden

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

OUTSOURCING NORDENS LIPPER FUND AWARDS 2009 BÄSTA FONDER! FOKUS. Han byter. Ökad efterfrågan får förvaringsinstitut att erbjuda fondservice

OUTSOURCING NORDENS LIPPER FUND AWARDS 2009 BÄSTA FONDER! FOKUS. Han byter. Ökad efterfrågan får förvaringsinstitut att erbjuda fondservice Nr 02 ı April maj 2009 Utgåva 16 ı Årgång 04 STORA MÖJLIGHETER FÖR HEDGEFONDER Men förtroendekris kan sätta krokben DAGS ATT PACKA RESVÄSKAN Fondbranschen guidar dig med exporttankar TANKAR OM TRENDER

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring 1 Allmän information om Public Ltd ( Ancoria )... 2 2 Information om Ancoria Kapitalförsäkring... 2 2.1 Försäkringens ikraftträdande... 2 2.2 Premier... 2 2.3

Läs mer

Handelsbanken. Aktieträff med Aktiespararna och Diös Sundsvall 2010-11-03

Handelsbanken. Aktieträff med Aktiespararna och Diös Sundsvall 2010-11-03 Handelsbanken Aktieträff med Aktiespararna och Diös Sundsvall 2010-11-03 Bäst i Sverige på analys Marknadsinformation på Internet Information till våra depåkunder Portföljstrategi 40 % NORDEN 40 % TILLVÄXT-

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

KOSTYM f o n d b r a n s c h e n #05 2009 1

KOSTYM f o n d b r a n s c h e n #05 2009 1 Nr 05 ı Oktober november 2009 Utgåva 19 ı Årgång 04 ANSVARSFULL MEN UTAN SKULDSIDA Svenska kyrkan är institutionella placeraren som etiskt förvaltar 4,6 miljarder i ren buffert NÄRKONTAKT AV TREDJE GRADEN

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis Linköpings universitet IEI Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats, 30 hp Ekonomprogrammet VT 2009 Hedgefonder i finanskrisen Prestationer, risker och regleringar Hedge Funds

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Belåning av aktier - Har riskerna underskattats?

Belåning av aktier - Har riskerna underskattats? Belåning av aktier - Har riskerna underskattats? Malin Hägg SLU, Department of Economics Thesis 568 Degree Thesis in Economics Uppsala,2009 C-level, 15 ECTS credits ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-568-SE

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer