Årsredovisning Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare."

Transkript

1 Årsredovisning 2009 Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare.

2 Freja Husdjur Box 154, Skara Telefon växel: Telefax: Hemsida: Organisationsnummer: Bankgiro: E-postadresser Använd inte å, ä, ö Kontoret: Driftsplatser: Personal:

3 Kallelse till Kretsmöte 2010 Marknadsområde VäST Dag Krets Plats Måndag 22 mars Dalsland Värdshuset på Dal, Mellerud Tisdag 23 mars Vätterbygden Lokal Småland, Jönköping Onsdag 24 mars Bohuslän Rotviksbros jaktstuga Torsdag 25 mars N Skaraborg Viking Genetics, Örnsro, Skara Måndag 29 mars Södra Skaraborg Bredablick, Falköping Tisdag 30 mars Västgöta Väst Kullingshofstugan, Vårgårda Marknadsområde Öst Dag Krets Plats Måndag 22 mars Kronoberg Kök 11, Växjö Tisdag 23 mars Blekinge Folkhögskolan, Bräkne-Hoby Onsdag 24 mars Östgötabygd Collegium, Linköping Torsdag 25 mars Norrköping Britta & Lennarts Nära Kött, Norsholm Måndag 29 mars Höglandet Café Lyckan, Eksjö Tisdag 30 mars Finnveden-Sunnerbo Arken Café & Restaurang, Värnamo Föredragningslista kretsmöten Innehåll Kallelse till kretsmöte 3 Ordförande har ordet 4 VD har ordet 5 Styrelse, VD och revisorer 6 Marknadscheferna 7 Från verksamheten 8 Helhetsrådgivning 10 Femårsöversikt 12 Notiser 13 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 20 Noter 21 Revisionsberättelse 25 Kretsråd och fullmäktige 26 Representation 30 Adresser och telefonnummer 32 a) val av ordförande för kretsmötet. b) val av justeringsmän. c) anmälan av sekreterare för kretsmötet. d) fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning. e) överläggning angående styrelsens och verkställande direktörens redovisningshandlingar och revisionsberättelse. f) val för tiden intill nästa ordinarie kretsmöte av det antal fullmäktige jämte lika många icke personliga ersättare enligt följande principer: antalet fullmäktige fördelas på kretsarna efter principen en fullmäktig jämte en icke personlig ersättare för varje gång en krets medlemstal per den 1 januari valåret är delbart med 125, avrundat uppåt eller nedåt enligt allmänna avrundningsprinciper. Ersättarna kallas i den ordning de är valda. g) fullmäktige och ersättare utgör kretsråd. Bland dessa väljs ordförande, vice ordförande och sekreterare för kretsrådet. h) val av valberedning till kretsmöte. Varje krets väljer tre till fyra ordinarie ledamöter. Valberedningen lämnar förslag på kretsrådsledamöter samt på fullmäktige till stämman med ersättare. i) ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsmöte bör inhämtas. j) övriga ärenden som kretsmötet beslutar uppta. Föreningsstämma Måndag 24 maj i Jönköping på Quality Hotel Eurostop Årsredovisning Freja Husdjur

4 Ordförande har ordet Bred uppslutning kring ny organisation Den struktur- och organisationsutredning för husdjursverksamheten i Sverige som pågått under 2009 befinner sig i sitt slutskede. Freja Husdjur har varit mycket drivande i utredningen och är bland annat representerade med två personer i styrgruppen. I dagsläget är uppslutningen kring en ny organisation mycket bred i landet, bara någon enstaka organisation väljer att ställa sig utanför. Förslaget rör struktur och administration, medan all fältverksamhet kommer att behållas i sin nuvarande form. Utredningar av den här digniteten tar tid, men samtidigt som vi känner en viss otålighet är det viktigt att processen får ha sin gång. Jag upplever att den ekonomiska kris som vi, liksom alla andra branscher, drabbats av har skyndat på förloppet. Närmast väntar ett förankringsarbete, och förhoppningsvis kan vi presentera organisationsförslaget på kretsmöten i mars. Jag hoppas att vi kan ha breda diskussioner med högt i tak kring förslaget, som kommer att innebära stora förändringar i husdjursverksamhetens struktur. Fusionen mellan Viking Genetics och FABA Finland blev verklighet under Organisationen servar nästan lantbrukare i Danmark, Sverige och Finland. Fusionen innebär b.l.a att vi får ännu bättre tjurmaterial och ett större koantal att slå ut kostnader för forskning och utveckling på. Effekten blir att vi ökar vår konkurrenskraft. Under 2009 har vi upplevt en lönsamhetskris som drabbat oss alla. Inom Freja Husdjur har vi t ex varit tvungna att omorganisera våra driftsplatser för att stabilisera verksamheten med en mindre personalskara. Mjölkproduktionen har minskat i hela landet och det är naturligtvis inte bra. I slutet av året kom så två nödvändiga prishöjningar på mjölk och på världsmarknaden kan vi också se positiva tendenser. Det är viktigt att lönsamheten vänder uppåt för mjölkoch köttproduktionen, inte minst för att skapa en positiv tro på framtiden hos alla oss som verkar i branschen. Till sist vill jag tacka alla er som bidragit till Freja Husdjurs verksamhet under Jag hälsar också alla välkomna till vårens spännande kretsmöten. Februari 2010 Lars Brügg Ordförande 4 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

5 VD har ordet Medarbetarnas personliga engagemang ger positivt resultat Verksamhetsåret 2009 blev ett nytt framgångsrikt år för Freja Husdjur, framförallt med hänsyn tagen till den kraftiga strukturutveckling som har präglat branschen. Såväl antal besättningar som antal mjölkkor har minskat betydligt mer än vad vi hade räknat med. Det känns därför mycket tillfredsställande att vi återigen för ägarna kan presentera ett positivt resultat som överstiger uppställda målsättningar för verksamhetsåret. Våra medarbetares personliga engagemang, drivkrafter och starka förändringsbenägenhet har varit avgörande framgångsfaktorer för företagets utveckling. Vi har även genom den fusion som bildade Freja Husdjur kunnat rationalisera och ta vara på skalfördelar som det större företaget kan generera. Sammantaget har vi lyckats väl i vår strävan att skapa mervärden för våra kunder och ägare. När jag nu efter knappt sex år har lämnat Freja Husdjur, för att anta en ny utmaning, gör jag en tillbakablick med blandade känslor. Det har varit mycket stimulerande och lärande för mig personligen att leda företaget under den här utvecklingsfasen. Samtidigt har strukturutvecklingen varit enorm och inom företagets verksamhetsområde har mjölkkobesättningar försvunnit. Det innebär att andelen kunder och potentiella kunder har minskat med fyrtio procent. Med så kraftigt förändrade marknadsvillkor är det väsentligt att organisationen är lyhörd och har en stark anpassningsförmåga, för att säkerställa företagets utveckling på sikt. Under året har vi utarbetat en rationaliseringsplan som ska genomföras under Den innebär en anpassning av såväl driftsplatsstrukturen som den personella bemanningen i företaget. Syftet är att anpassa resurserna till aktuellt behov. Ur ett kundperspektiv är det naturligtvis inte våra lokaliteter som är det centrala, utan tillgången på kompetenta service- och rådgivningstjänster i de områden där mjölkproduktionen är etablerad. Avslutningsvis vill jag tacka alla er som jag har haft stimulerande kontakter med under min tid som VD för företaget! Det gäller dig som kund, medarbetare, kollega, förtroendevald, samarbetspartner eller annan intressent. Jag önskar er all lycka och framgång i era olika värv och uppdrag! Lidköping i januari 2010 Roger Spjuth Årsredovisning Freja Husdjur

6 Förtroendevalda Styrelse Lars Brügg Munkebo, Åsaka, Trollhättan , , faxnr Magnus Carlman Säljeryd 3453, Ingelstad , , Marita Wolf Hägerstad Löneboställe, Rimforsa , , Torbjörn Larm Sven Jönsgården, Hangelösa, Lundsbrunn , , Yvonne Magnusson Nennesholm, Reftele , , Stig Jannesson Husaby Västergård, Bolmsö , , Christer Samuelsson Juby, Linghem , , faxnr , VD Ralph Lindahl Apelrödsvägen 16, Onsala , Revisorer Ordinarie Sune Eliasson KPMG, Storgatan 20, Skövde , , Ingvar Andersson Prästaboda, Myresjö , , Stefan Bengtsson Forsdala, Alvesta , , Ersättare Göran Johansson KPMG, Nya Stadens Torg 5, Lidköping , , Per Götesjö Gillstad, Ulvsgården, Lidköping Tage Åkesson Leråkra Byväg 10, Ronneby , Styrelsen: Per Brunberg Björketorps Gård, Johannishus , , Personalrepresentanter Torbjörn Lundborg Jung Jungatorp 7, Kvänum , , Christer Samuelsson, Magnus Carlman och Lars Brügg Bertil Månsson Kåreliden 4, Tranås , , Ersättare Viola Larsson Spejaregatan 24, Skara , , Per Brunberg och Roger Spjuth Marita Wolf och Stig Jannesson Lars-Christer Månsson Levalunda 5544, Johannishus , , Torbjörn Larm, Torbjörn Lundborg, Yvonne Magnusson och Bertil Månsson 6 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

7 Marknadscheferna Ett tufft år följs av framtidstro Mitt första år i Freja Husdjur har varit händelserikt på många sätt. Jag hann bara börja på Freja Husdjur i januari när mjölkprissänkningarna kom efter varandra. Det gav effekter som påverkade vår verksamhet och vi fick snart uppleva ett förändrat köpbeteende bland våra kunder. Tidigare hade vi haft större efterfrågan på våra tjänster och återanställt en del personal för att möta våra kunders behov. Men sedan våren 2009 har försäljningsvolymerna minskat i stadig takt, både timmar och besök. Följden av det har inneburit att vi under hösten fått rationalisera på arbetsplatser och sagt upp personal. Att behöva säga upp duktiga medarbetare är verkligen medaljens baksida av ledarskapet! Freja Husdjur bidrar när lantbrukaren bygger för framtiden Även om nu läget är tufft i mjölkbranschen, och antalet mjölkbönder minskar, så gläds man åt att några av våra kunder trots allt satsar och bygger ut för framtiden. Det är ni som ger oss hopp och framtidstro att vi behövs och måste utvecklas hela tiden. Idag när kravet på lönsamhet och effektivitet ökar blir varje liten detalj i produktionen viktigare än någonsin. Här kan vår personal bidra med många olika idéer för att utveckla lantbruksföretagen. Handdatorer sparar arbetstid Satsningen på handdatorer i vår verksamhet har gått över förväntan smärtfritt och varit lyckosam. Här sparar vi arbetstid både på driftplatser och i Skara. Medarbetare till minne Under 2009 har vi tragiskt nog mist två av våra duktiga och omtyckta kollegor, Birgitta Karlsson i Vetlanda och Sören Johansson i Växjö. De kommer finnas kvar i våra minnen för allt gott de bidragit med åt oss i Freja Husdjur. Jag vill passa på att tacka all personal för ett bra utfört arbete där alla visat på stort ansvar och lojalitet mot vårt företag. Likaså vill jag rikta min uppmärksamhet till er kunder och ägare, utan er fanns inte vi! Jag ser fram emot ett bra och givande 2010 tillsammans med både personal och kunder! Anna Magdesjö Marknadschef Öst Rådgivning framgångsrikt när besättningar ökar Inom marknadsområde Väst finns det en positiv utveckling när det gäller nypåbörjade djur, en ökning med tre procent jämfört mot föregående år. Bakgrunden är att våra stora besättningar utökat kraftigt under året. Vi fortätter att tappa volymer inom arbetsområdet assistentsemin. Rådgivningen inom avel, produktion och arbetet hos djurägarseminörer håller ställningarna och det sistnämnda området ökar. Organisationsförändringar Med anledning av ovanstående volymminskningar inom vårt arbetsområde har vi genomfört mbl-förhandlingar om en ny driftplatsstruktur. För Västs del innebär det att under hösten 2010 stänger vi driftplatserna i Dingle och Brålanda och öppnar en ny i mitten av området. I Varekil sker utflyttning redan till sommaren. I Jönköping läggs semin- och avelsverksamheten ner och arbetet fördelas på driftplatserna runtomkring. Produktionsrådgivarna i Jönköping kommer med största sannolikhet att samlokaliseras med Hushållningssällskapet, vilket kommer att inverka positivt på rådgivningen i Jönköpings län. Djurägarseminkurser i Danmark Under 2009 har vi genomfört två djurägarseminkurser i Danmark. Djurhälsoveterinär Per Arnesson samt Peter Rodin, husdjurstekniker i Dingle, har varit kursledare tillsammans med personal från Vikings danska del. Träningsmöjligheterna på det danska slakteriet har varit oändliga, dvs. tillgången på kor har varit mycket god. Kurs i avel och brunstpassning Fredrik Pettersson, avelsansvarig i Väst och Sture Ullberg husdjurstekniker i Skara, har fortsatt att sprida kunskap med sin kurs i avel och brunstpassning för framför allt anställda på mjölkgårdar. Kurser har hållits bl.a. på Nötcenter Viken, Tenhults naturbruksgymnasium och på Ladugårdsförmännens fortbildningskurs som 2009 höll till hos Viking Genetics i Skara. Kraftsamling salmonellaprogrammet En stor eloge till våra djurhälsoveterinärer som kraftsamlat och i stort sett kört ifatt återbesöken inom salmonellaprogrammet. Även ett tack till er kunder som tagit emot, då planeringen av besöken måste fungera till hundra procent när veterinären åker långt och ska arbeta koncentrerat i området. Liselott Jungergård Marknadschef Väst Årsredovisning Freja Husdjur

8 Från verksamheten Freja Husdjurs fem affärsområden Ta vara på möjligheterna! 1 Djurhälsa Förändringar i BVD-programmet 2010 Från årsskiftet 2010 går BVD-programmet in i en ny fas eftersom stora delar av Sverige i dag är friförklarade. I regioner där smittrisken bedöms som liten införs lättnader i provtagningen. Här har besättningarna automatiskt grönt kort som visar att de är friförklarade och att lantbrukaren får sälja livdjur. I bekämpningsregioner anses smittrisken vara större och regeln om uppdatering av friförklaring inför försäljning av djur kvarstår. Endast en av våra driftsplatser, Vetlanda, omfattas av dessa regler. Beställning av prover sker som tidigare automatiskt via slakteri- och tankmjölksprovtagning. I vissa fall kommer provtagning på gård att behövas, t.ex. i köttkobesättningar där för få djur slaktas eller levereras till slakterier som inte utför BVD-provtagning. EHEC/VTEC Ett kontrollprogram planeras starta under 2010 och har som syfte att minska spridning av EHEC/VTEC mellan nötkreatursbesättningar samt att finna saneringsmetoder för smittade besättningar. EHEC är en diarrésjukdom som drabbar människa och sjukdomen orsakas av en bakterie som producerar ett gift, VTEC. I Sverige tros ca tio procent av alla nötbesättningar vara smittade. Djuren visar inga symptom men människan kan smittas genom opastöriserad mjölk, dåligt upphettat kött, grönsaker som vattnats med förorenat vatten mm. FRISKKO Klövar Under 2009 genomfördes ett stort antal subventionerade klövbesök inom Freja Husdjurs område. Fokus låg på stora lösdrifter eftersom klövhälsoproblem blir allt vanligare i dessa. Förutom klövbesöken har klövkurser genomförts, liksom träffar med klövvårdare. Som ett resultat av satsningen på klövar ses en tydlig ökning i antalet klövhälsoregistreringar i hela landet. Heattime Heattime är en aktivitetsmätare som både hjälper dig att hitta brunster och säger till när i brunsten du ska seminera. Är du intresserad? Kontakta veterinär Per Arnesson. Trött på för många tjurkalvar? Varför inte pröva könssorterad sperma! Vi har nu ett större utbud av tjurar. Kontakta avelsansvariga på Freja Husdjur. Fruktsamhetsnyckeltal Fruktsamhetsnyckeltal för din besättning kan du hämta på lantbrukarsajten. Kontakta oss om du saknar lösenord. Frivilliga salmonellaprogrammet Det frivilliga salmonellaprogrammet har i dagsläget anslutna besättningar i landet, varav inom Freja Husdjur. Vi fortsätter ansluta intresserade besättningar. Är du ännu inte ansluten? Kontakta en av oss veterinärer på Freja Husdjur. 8 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

9 Från verksamheten 2 Avbytartjänst Kontinuitet och förnyelse inom avbytarverksamheten Bland avbytargruppen inom Freja Husdjur finns både förnyelse och kontinuitet. Ebba Reeder från Östergötland t ex, har arbetat ett år som avbytare inom Freja Husdjur medan Barbro Winge från Kronobergs län har jobbat som avbytare i 30 år. Ebba jobbar på sju gårdar och har nästan en heltidstjänst. Hon ser stora fördelar med att vara anställd av en husdjursförening. Det är ordning och reda med lön, semestrar, arbetstider, försäkringar etc. vilket ger en trygghet. Jag har flera kompisar som jobbar på gårdar, där det kan vara lite si och så med både löneutbetalningar och arbetstider, så det känns bra här, berättar hon. Uppvuxen på gård Ebba trivs med den variation som det innebär att vara på olika gårdar och hon känner att hon gör en insats för mjölkbönderna genom att underlätta i vardagen. Hon har vuxit upp på en gård där föräldrarna driver mjölkproduktion, och hon berättar att hon kört traktor sedan hon kunnat nå pedalerna. Att köra in ensilagebalar eller andra traktortransporter är inga problem. Om jag hade varit kille hade jag nog per automatik blivit ombedd att göra mera, säger Ebba. Egna djuren ger avkoppling Barbro har alltid hållit på med djur. Hon anställdes av LRF-företaget Lantbrukets Avbytartjänst. Verksamheten fördes senare över till BKH och nu finns hon hos Freja Husdjur. Hon har alltid trivts bra med avbytarjobbet som är fritt och självständigt, men med ansvar. De delade arbetsturerna passar bra eftersom de ger henne möjlighet att sköta om de egna hästarna, dikorna och fåren. Jag kopplar av arbetet på mjölkgårdarna med att åka hem och sköta mina egna djur, säger Barbro. Att hon har hållit på så länge med avbytarjobbet beror mycket på att hon alltid har haft väldigt bra och hyggliga bönder att arbeta hos. Det är mycket viktigt att man kommer bra överens, menar hon. Mycket har hänt på gårdarna under de här åren. Antalet kor har ökat och likaså mekaniseringen, men det förekommer fortfarande en hel del manuellt och tungt arbete på sina håll. Men det är inget som bekymrar Barbro. Har man bara riktiga redskap är ju halva jobbet redan gjort, säger hon. Arbetsutbudet minskar När många av familjeföretagen lägger ner sin mjölkproduktion, minskar också arbetsutbudet för avbytarna. De större gårdarna med anställd personal borde kunna ha nytta av att hyra in en avbytare som extra arbetskraft en eller ett par dagar i månaden, tycker både Ebba och Barbro. Det borde finnas nya arbetsuppgifter där för Freja Husdjurs avbytare. Barbro och Ebba trivs som avbytare. Årsredovisning Freja Husdjur

10 Från verksamheten 3 5 Avel och Semin Avelsarbetet formar din framtida besättning Det finns många skäl till att bedriva avel på besättningsnivå. Det är roligt, intressant och en utmaning i vardagen. Det är även kunskapshöjande och spar tid vid seminering. Ekonomin blir också bättre genom ett noggrannare urval av kor och kvigor. Du får ett högre livdjursvärde och minskade rekryteringskostnader. I dag kan vi använda könssorterad sperma för att få kvigor efter de hondjur som vi vill rekrytera efter. Det är även ekonomiskt riktigt att använda en del köttras semin på de kor man inte vill rekrytera efter. Genvägen är ett PC-program som föreslår parningar utifrån givna avelsvärden från kon och tjuren. Planen bör göras flera gånger per år för maximalt utnyttjande. IndividAvel är en tjänst för dig som målmedvetet vill förbättra besättningens exteriör och bruksegenskaper. Detta ger dig möjlighet att följa utvecklingen i besättningen per individ, förening och hela landet. Om kon exteriörbedöms som 1:a kalvare blir hennes ko-index ca procent säkrare. Dessa avelsvärden överförs elektroniskt in i Genvägen som hjälp vid parningsförslag. Kokontroll Milk Controlling den nya kokontrollen Milk Controlling är en utveckling av kokontrollen som bygger på att tillgängliga data från mejeri, kokontroll och djurhälsa sammanställs och presenteras på ett mera lättöverskådligt sätt. Med gårdens uppgifter som grund skapas ett effektivt verktyg för uppföljning och styrning av produktion och lönsamhet. Via webben kan ny och uppdaterad information snabbt och enkelt tas fram när man vill ha den. Lanseringen av grunddelen av Milk Controlling kommer att ske hösten 2010, och den kommer sedan att byggas på med foderuppgifter och arbetstid. 4 KAP Kött-Avel-Produktion För köttbesättningar som vill få uppföljning på sina djur är KAP ett utmärkt hjälpmedel. Det finns två anslutningsformer, Bruksbesättning och Avelsbesättning. Bruksbesättningar bestämmer själva sin ambitionsnivå, den lägsta nivån är att endast rapportera in kalvningar. Avelsbesättningar rapporterar in mer uppgifter bl. a. vägs födelsevikter, 200-dagarsvikter och 365-dagarsvikter. Slaktresultat förs automatiskt över från slakterierna. Via dessa rapporteringar räknas avelsvärden fram. Många avelsbesättningar storlekstypar också sina djur. Våren 2009 kom flera nya avelsvärden i KAP, t.ex. ett totalindex som kallas Avelsindex. Där ingår de nya indexen modersindex, produktionsindex och födelseindex. Avelsvärdena redovisas två gånger per år, i maj och november. Förra året var renrasiga kalvningar rapporterade i KAP inom Freja Husdjurs område. Charolais är den numerärt största rasen med kalvningar, följt av Hereford 1 143, Simmental 833, Limousin 420, Highland 275, Angus 153, Blonde Aquitain 107, Chianina 12, Belted Galloway 8 och Dexter samt Galloway en kalvning vardera. Nyheter på Lantbrukssajten Väldigt mycket har hänt de sista åren vad det gäller tillgängligheten till Kokontrollens siffror. De flesta uppgifter finns nu tillgängliga på Lantbrukarsajten. Under Dokumentarkivet finns bl.a. årsredovisning, provmjölkningsredovisning och kotavlor. Det finns också ett stort antal webbrapporter som kan skrivas ut enligt varje besättnings önskemål, t.ex. celltalslistor, fruktsamhet och livstidsproduktion. Under rubriken Benchmarking kan den egna besättningen enkelt jämföras mot valfri produktionsinriktning. En annan nyhet 2009 är Kokontrollhanddatorn, en liten smidig handdator där alla kons uppgifter enkelt finns att tillgå. Nya provkoppar med streckkoder kommer införas inom Freja Husdjurs område i början av De nya burkarna ger möjlighet till säkrare koppling mellan provkopp och ko genom användandet av handdatorer med streckkodsavläsning. 10 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

11 Från verksamheten 6 produktionsrådgivning Handen på hjärtat vet du vad du är bra på? Under ett år som 2009, med oerhört hårt pressad lönsamhet, spetsas frågorna kring vilka kostnader som går att sänka och vilka intäkter som kan höjas. Vilken uppföljning har du av din mjölkproduktion och dess lönsamhet? Handen på hjärtat, vet du vilka områden du är bra på och var det kan finnas möjligheter till förbättring? Kokontrollen och de uppgifter som finns där ger värdefull kunskap om läget i besättningen. En ifylld Besättningsstjärna ger en väldigt bra överblick över hur man ligger till på hela 15 olika nyckeltal. Räcker det med att vara med i kokontrollen eller behövs fler nyckeltal? Freja Husdjur ger råd De två enskilt största kostnadsposterna inom mjölkproduktionen är foder och arbete. Freja Husdjurs produktionsrådgivare har gedigen kunskap och erfarenhet inom foderområdet. NorFor programmet ger möjligheter till optimering av foderstater, där hög produktion sker till så låg kostnad som möjligt. Cirka 800 mjölkföretag är regelbundna rådgivningskunder inom Freja Husdjur och har koll på nyckeltal som mjölkintäkt - foderkostnad mm. Produktionskostnad grovfoder Kunskap om gårdens produktionskostnad för grovfoder hör också till vad man bör ha med i en satsning på utveckling av produktion och lönsamhet. Att veta kostnaden per kg ts grovfoder ger en stabil grund för optimeringen av vad som kan/skall odlas på gården och vilka foder som skall köpas in. Vi har idag sex rådgivare som kan arbeta med denna analys. Analysera arbetstiden För att få grepp om arbetstid och arbetskostnad behöver man göra en dokumentation och analys av arbetstiden en normalvecka under stallsäsongen. Vi har tre rådgivare som arbetar med detta och de har tillgång till jämförelsedata från liknande gårdar. Efter analysen får du konkreta råd och förslag på förbättringar av logistik och arbetsrutiner. Att veta arbetskostnaden per kilo mjölk i sitt företag är givetvis en styrka. Erfarenheterna visar också att det finns förbättringspotential på de flesta gårdar. Efterkalkyl Mjölk Analyser av arbetskostnaden och grovfoderkostnaden görs givetvis inte varje år utan vart tredje till femte år eller vid behov. Det samma gäller för Efterkalkyl Mjölk som ger en bra bild av lönsamheten i mjölkproduktionen under året som gått. Även här finns numera bra jämförelsematerial för ett antal nyckeltal som visar var styrkorna finns och var det finns förbättringspotentialer. Startpaket mjölk Ta vara på möjligheterna att göra dessa djupare analyser av ditt företags styrkor och svagheter inom ramen för Startpaket Mjölk. Kostnaden finansieras till två tredjedelar av LRF:s tillväxtsatsning. OBS! Absolut senaste tidpunkten att anmäla sig till Startpaket Mjölk är den 31 mars Resurserna är begränsade, först till kvarn får först mala gäller. Årsredovisning Freja Husdjur

12 Femårsöversikt Femårsöversikt Rörelseresultaträkning Rörelsens intäkter Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Årets resultat Balansräkning Omslutning Medlemsinsatser Övriga uppgifter Antal medlemmar Antal anställda 1) Likviditet i procent 2) Soliditet i procent 3) Nötsemin, antal djur Kokontroll, antal kor 4) KAP (Kött, Avel, Produktion), antal kor 5) Dräktighetsresultat % 56D NR Andel djurägarsemin % Från och med 2008 inklusive Blekinge-Kronobergs Husdjurstjänst efter fusion 1) Medeltal anställda är beräknat efter tim/årsanställd. 2) Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 3) Eget kapital plus 73,7 procent (2008 och tidigare år 72 procent) av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 4) Källa: Svensk Mjölks officiella kokontrollstatistik för kontrollåret 2008/2009. Rapport 3a. 5) Källa: Debiteringslista Svensk Mjölk. 12 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

13 Notiser Nya husdjurstekniker utbildas För första gången på sex år startade 2009 en husdjursteknisk utbildning i Svensk Mjölks regi i Sverige. Ett samarbete med BYS i Skara innebär att några elever på skolan går husdjursteknikerkursen som en del i sin agroteknikerutbildning. Sammanlagt utbildas åtta nya husdjurstekniker, vilket är viktigt för den kommande generationsväxlingen i en yrkeskår med mycket lång erfarenhet. Affärsplan 2010 Den 23 september 2009 samlades Freja Husdjurs ledningsgrupp och arbetade fram en affärsplan för 2010, med mål och aktiviteter för de olika verksamhetsgrenarna. Agria prisade högavkastande besättningar Vid 2009 års stämma fick Mats-Åke och Britt-Marie Johansson, Grästorp, Börje Blomqvist, Jönköping samt Eric och Kerstin Pettersson, Rimforsa Agrias pris till högtavkastande besättningar med mycket bra djurhälsa och låg omsättning av kor. Priset delades ut av Evert Nylander och Christer Axelsson, Agria, som betonade att man med priset vill lyfta fram goda förebilder. Kraftfullt samarbete på Rådslag Mjölk De tre aktörerna Freja Husdjur, LRF-konsult och Hushållningssällskapet bjöd gemensamt in kunder till temadagar på fyra olika platser inom Freja Husdjurs område med rubriken Rådslag Mjölk. Våra mest erfarna rådgivare stod för information och diskussion kring tänkbara åtgärder för att kunna övervintra i en period med pressad lönsamhet. Aktuell marknadsinformation från Svensk Mjölk redovisades också. Målsättningen var att under dagen ge idéer och uppslag om hur man kan gå vidare med sitt mjölkföretagande. Medverkade gjorde rådgivare inom växtodling, mjölkproduktion, ekonomi och företagande. Mjölkföretagardagen 2009 Med över 500 deltagare blev 2009 års mjölkföretagardag på Elmia den 22 januari en klar succé. Deltagarna fick ta del av ett antal olika föredrag med stor bredd, allt från världsmarknaden och hur man bedriver mjölkproduktion i USA till lönsamhet och möjligheterna att utveckla produktionen på den egna gården. Att jobba med kons bästa i fokus - ta väl hand om kon så tar kon hand om dig - var visdomsord från en erfaren mjölkföretagare i USA. I pauserna under dagen gavs tillfälle att diskutera med representanter från olika företag och rådgivare. Djurägarseminkurs i Danmark I början av mars genomfördes den första djurägarseminkursen i Ålborg, Danmark, med tolv deltagare. Teori och praktik varvades med föreläsningar och studiebesök, bland annat på slakteri där deltagarna fick prova gängse danska skyddskläder. Rapporter skannas Annica Lann demonstrerar den nya skanningapparat som togs i bruk under Den används bland annat till att skanna provmjölknings-, kalvnings och förflyttnings-, debiterings- och klövvårdsrapporter. Årsredovisning Freja Husdjur

14 Notiser Betesträff i Bondaryd Betesträffen den 25 maj 2009 hos Stig och Mari Claesson i Bondaryd, Gislaved, lockade cirka 45 lantbrukare. De fick bland annat se familjen Claessons nybyggda robotstall med en robot. Grillkväll på Kilanda Kretsrådet i Västgöta Västkretsen genomförde 2009 sin traditionsenliga grillkväll på Kilanda Säteri hos Bengt och Palle Borgström. Gården har cirka 150 kor i lösdrift med två DeLaval robotar som varit igång i nio år. Kvällen avslutades med en delikat måltid som alltid prefekt grillad av kretsrådet själva. Information till nyvalda Nyvalda förtroendemän samlades den 21 oktober 2009 i Jönköping för information om Freja Husdjur. Föredragande var Susanne Eliasson, Kristina Remgård-Gredenvall, Bo Hallenius, Liselott Jungergård, Anna Magdesjö och styrelsens ordförande Lars Brügg. Första hjälpen utbildning för all personal Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet har alla anställda inom Freja Husdjur genomgått en grundutbildning i första hjälpen och hjärtoch lungräddning. Kunskapen kan vara till nytta för kollegor, kunder och medtrafikanter om olyckan är framme. Kundbesök i vårsol Carina Lindqvist, Ulvhult säteri, och Liselott Jungergård, Freja Husdjur, diskuterar framtida samarbete vid Vätterstranden. Mårten vann i Dalsland Kretsträff har hållits med krets Dalsland. Lena och Tore Hansson, Horntveten, Färgelanda, visade sin besättning på 120 kor och sin ladugård för 50 deltagare. En exteriörtävling vanns av Mårten Erwing-Olsson, Bandene. Vega vann i Drömminge Norra Skaraborg träffades på Per Bengtsgården Trots det fina vädret anslöt glädjande dryga 60-talet medlemmar från Norra Skaraborgskretsen när kretsrådet bjöd in till träff hemma hos Kurt Borg på Per Bengtsgården mellan Mariestad och Götene. Kurt har en kravgodkänd mjölkbesättning och har byggt en ny varm ligghall för 70 kor samt rekrytering. Kretsrådet stod för korvgrillningen. Karin Karlsson, avelsansvarig i Vetlanda, blev så glad när 455 Vega vann klassen 1:a kalvare och dessutom blev reservchampion på koutställningen i Drömminge. John Gustavsson Sävsjö, sambo med Karin, är ägare till kon. 14 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

15 Notiser Information Provmjölkningsredovisningar, årsredovisningar och kotavlor finns att skriva ut på Lantbrukarsajten. Vid provmjölkning kan provkoppar ställas i valfri ordning. Nytt med Totalindex i KAP, där ingår modersindex, produktionsindex och födelseindex. Stort intresse för lösdriftsladugård i Bohuslän Kretsrådet i Bohuslän bjöd in till medlemsträff och inte mindre än 110 personer mötte upp en härlig sommarkväll. Monica och Uno Hogmalm på Evja drog fulla hus när de visade sin nybyggda lösdriftsladugård. I ladugården finns två DeLaval-robotar samt plats för ungdjuren. Kretsrådet grillade korv till alla hungriga deltagare och bjöd sedan på kaffe med hembakta kakor. 25-års anställning Vid årets personaldag på Liseberg fick Kajsa Joby, Vetlanda, Pia Mårtensson, Bredaryd, Per Arnesson, Falköping, Annicka Bergman, Skara, Kenneth Petersson och Stefan Willforss, Växjö motta var sin gåva efter 25-års anställning. Intresse för Heatime Under året har det sålts 10 stycken Heatime inom Freja Husdjurs område. Heatime är ett hjälpmedel för snabb och enkel brunstregistrering. Ralph Lindahl ny vd för Freja Husdjur Ralph Lindahl har utsetts till ny vd för Freja Husdjur och presenterades vid styrelsens och förvaltningsrådets möte den 3 december. Avgående vd:n Roger Spjuth tackades av styrelsen med gåvor och blommor för sitt arbete inom Skara Semin/ BKH och Freja Husdjur. Anna ny avelsrådgivare Nya avelsrådgivaren Anna Broberg besökte Robert Albertsson, Tomten Synnerby, som nyss startat sin karriär som lantbrukare. Avelsrådgivare på Tenhult Freja Husdjurs avelsrådgivare genomförde sambedömning av exteriör på Tenhults Naturbruksgymnasium. Tvillingfödsel Efter en lyckad embryoinläggning av Peter Rodin, Dingle, föddes tvillingkvigor hos Martin Grahm, Skredsviks Prästgård, Uddevalla. Årsredovisning Freja Husdjur

16 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Freja Husdjur ekonomisk förening avger härmed följande redovisning för verksamhetsåret Flerårsöversikt (tkr) Resultat efter finansnetto Balansomslutning Nettoomsättning Soliditet (%) Antal medlemmar Antal anställda Verksamheten Branschen har präglats av fortsatt snabb, negativ strukturutveckling inom primärledet, vilket har medfört att såväl antal mjölkproducenter som antal mjölkkor har minskat. Samtidigt har andelen inseminationer utförda av djurägare fortsatt att öka på bekostnad av assistentsemineringar. Sammantaget har detta inneburit att antalet kunder respektive potentiella kunder har minskat påtagligt. Det nya seminordersystemet som är gemensamt med övriga husdjursföreningar har implementerats. Systemet är modernt och innehåller flera förbättringar jämfört med det gamla. Kopplat till seminordersystemet har företaget också investerat i handdatorer för fältverksamheten. Under året har även det nya gemensamma faktureringssystemet som har upphandlats av Svensk Mjölk tagits i bruk. Efter inledande och omfattande inkörningsproblem fungerar faktureringssystemet idag på ett i huvudsak acceptabelt sätt och återstående problem skall lösas under våren. Ambitionen inom företaget är att stå för en ekologisk hållbar utveckling genom att ta ansvar för miljöpåverkan. När företaget under året upphandlade nya företagsbilar styrdes denna naturligtvis av det förhållningssätt som präglas av miljöhänsyn. Ett av kriterierna för denna upphandling var att samtliga bilar ska klara dagens krav på avgasutsläpp för miljögodkända fordon. Det innebär att utsläppsmängden CO 2 högst får uppgå till 120 gram per kilometer. Alternativet dieseldrivna motorer valdes också i enlighet med FN-organet FAOs tydliga rekommendationer. Efter dessa förutsättningar föll valet av nya företagsbilar på Volvo V50 D-drive 1,6. Till följd av den fortsatt negativa volymutvecklingen av service- och rådgivningstjänster på marknaden, utarbetades en plan för anpassning av driftsplatsstruktur och bemanning i företaget. Förändringarna leder till sänkta kostnader, samtidigt som arbetsplanering och schemaläggning underlättas av färre men större driftsplatser. MBL-förhandlingar samt personalneddragningar har genomförts under året, medan driftsplatsstrukturen ska anpassas under verksamhetsåret Styrelsen har varit pådrivande och aktiv för att få till en samlad strukturöversyn av all husdjursverksamhet inom landet. Med anledning av branschens snabba förändringsutveckling, är det väsentligt att om möjligt kunna förekomma utvecklingen och skapa rationella förutsättningar som kan stärka konkurrenskraften för svensk mjölkproduktion. 16 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

17 Förvaltningsberättelse Medlemsutveckling och insatskapital Under året har medlemsantalet minskat med 234 medlemmar till stycken. Insatsbelopp som ska återbetalas under år 2010 till 324 medlemmar uppgår till 678 tkr. Årets resultat Med avseende på minskade försäljningsvolymer för service- och rådgivningstjänster är det tillfredsställande att företaget kan redovisa ett positivt resultat. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till tkr att jämföra med 458 tkr föregående år. Efter maximala skattemässiga avskrivningar och årets skattekostnader uppgår årets resultat till 532 tkr att jämföra med 168 tkr föregående år. Utsikter inför verksamhetsåret 2010 Styrelsen har utsett Ralph Lindahl till ny verkställande direktör efter Roger Spjuth som har valt att lämna tjänsten för att anta en ny utmaning. Ralph Lindahl tillträdde som VD den 1 januari Ralph, som är 48 år, har arbetat med konsultuppdrag och har bred erfarenhet av företagsutveckling från olika branscher. Ralph är född och uppväxt i Göteborg men bor idag med familjen i Onsala utanför Kungsbacka. Hans fritidsintressen är segling, träning, resor med mera. Styrelsens rekrytering av Ralph Lindahl som ny verkställande direktör ska ses med utgångspunkt från de förväntade förändringarna av husdjursstrukturen i landet. Ralph Lindahl är anlitad av föreningen som VD på konsultbasis. Branschens strukturutveckling inom primärledet förväntas fortsätta i motsvarande omfattning som föregående år. Detta föranleder oss att agera för att skapa förbättrade förutsättningar och ökad konkurrenskraft för landets mjölkproduktion. Det handlar såväl om fortsatt kompetens- och tjänsteutveckling inom vårt företag, som våra ambitioner att effektivisera all husdjursverksamhet inom landet med ifrågasättande av befintliga organisationsstrukturer. Den gemensamma strukturutredningen kommer att presenteras under början av året. Antalet driftsplatser och depåer kommer att minska från sexton till tolv. I Marknadsområde Väst kommer enheterna i Dingle, Brålanda och Varekil att ersättas av en ny driftsplats centralt placerat i området. Samtidigt ska driftsplatsen i Nossebro förändras till depå och som sådan vara knuten till driftsplatsen i Falköping. Driftsplatsen i Jönköping ska avvecklas medan kunderna ska skötas från driftsplatserna i Tranås, Falköping, Bredaryd samt Vetlanda. Driftsplatserna i Växjö och Björketorp ska sammanföras till en ny som lokaliseras söder om Växjö. De beslutade förändringarna ska genomföras oavsett vad som kommer ut av den pågående strukturutredningen över husdjursverksamheten i landet. Anpassningarna ska genomföras för att upprätthålla en väl fungerande och effektiv fältverksamhet ur ett kundperspektiv inom aktuellt verksamhetsområde. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att årets resultat kronor och balanserat resultat kronor, tillsammans kronor disponeras i ny räkning. Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Fullmäktigerepresentation per krets till ordinarie föreningsstämma 2010 Krets Fullmäktige Norra Skaraborg 3 Södra Skaraborg 3 Västgöta Väst 2 Dalsland 2 Bohuslän 3 Norrköping 2 ÖstgötaBygd 3 Vätterbygd 3 Blekinge 2 Kronoberg 4 Höglandet 4 Finnveden - Sunnerbo 4 35 Årsredovisning Freja Husdjur

18 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Spermadoser och handelsvaror Övriga externa kostnader 2, 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Årsredovisning Freja Husdjur 2009

19 Balansräkning Balansräkning Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 10, Andra långfristiga värdepappersinnehav 12, Summa anläggningstillgångar Belopp i tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 18 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Omsättningstillgångar Obeskattade reserver Varulager Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Pant i värdepapper Ansvarsförbindelser Inga Inga Årsredovisning Freja Husdjur

20 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Ökning (-) / Minskning (+) av varulager Ökning (-) / Minskning (+) rörelsefodringar Ökning (+) / Minskning (-) rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Fusion av BKH:s verksamhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalda insatser Utbetalda insatser Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning Freja Husdjur 2009

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer