Årsredovisning Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare."

Transkript

1 Årsredovisning 2009 Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare.

2 Freja Husdjur Box 154, Skara Telefon växel: Telefax: Hemsida: Organisationsnummer: Bankgiro: E-postadresser Använd inte å, ä, ö Kontoret: Driftsplatser: Personal:

3 Kallelse till Kretsmöte 2010 Marknadsområde VäST Dag Krets Plats Måndag 22 mars Dalsland Värdshuset på Dal, Mellerud Tisdag 23 mars Vätterbygden Lokal Småland, Jönköping Onsdag 24 mars Bohuslän Rotviksbros jaktstuga Torsdag 25 mars N Skaraborg Viking Genetics, Örnsro, Skara Måndag 29 mars Södra Skaraborg Bredablick, Falköping Tisdag 30 mars Västgöta Väst Kullingshofstugan, Vårgårda Marknadsområde Öst Dag Krets Plats Måndag 22 mars Kronoberg Kök 11, Växjö Tisdag 23 mars Blekinge Folkhögskolan, Bräkne-Hoby Onsdag 24 mars Östgötabygd Collegium, Linköping Torsdag 25 mars Norrköping Britta & Lennarts Nära Kött, Norsholm Måndag 29 mars Höglandet Café Lyckan, Eksjö Tisdag 30 mars Finnveden-Sunnerbo Arken Café & Restaurang, Värnamo Föredragningslista kretsmöten Innehåll Kallelse till kretsmöte 3 Ordförande har ordet 4 VD har ordet 5 Styrelse, VD och revisorer 6 Marknadscheferna 7 Från verksamheten 8 Helhetsrådgivning 10 Femårsöversikt 12 Notiser 13 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 20 Noter 21 Revisionsberättelse 25 Kretsråd och fullmäktige 26 Representation 30 Adresser och telefonnummer 32 a) val av ordförande för kretsmötet. b) val av justeringsmän. c) anmälan av sekreterare för kretsmötet. d) fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning. e) överläggning angående styrelsens och verkställande direktörens redovisningshandlingar och revisionsberättelse. f) val för tiden intill nästa ordinarie kretsmöte av det antal fullmäktige jämte lika många icke personliga ersättare enligt följande principer: antalet fullmäktige fördelas på kretsarna efter principen en fullmäktig jämte en icke personlig ersättare för varje gång en krets medlemstal per den 1 januari valåret är delbart med 125, avrundat uppåt eller nedåt enligt allmänna avrundningsprinciper. Ersättarna kallas i den ordning de är valda. g) fullmäktige och ersättare utgör kretsråd. Bland dessa väljs ordförande, vice ordförande och sekreterare för kretsrådet. h) val av valberedning till kretsmöte. Varje krets väljer tre till fyra ordinarie ledamöter. Valberedningen lämnar förslag på kretsrådsledamöter samt på fullmäktige till stämman med ersättare. i) ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsmöte bör inhämtas. j) övriga ärenden som kretsmötet beslutar uppta. Föreningsstämma Måndag 24 maj i Jönköping på Quality Hotel Eurostop Årsredovisning Freja Husdjur

4 Ordförande har ordet Bred uppslutning kring ny organisation Den struktur- och organisationsutredning för husdjursverksamheten i Sverige som pågått under 2009 befinner sig i sitt slutskede. Freja Husdjur har varit mycket drivande i utredningen och är bland annat representerade med två personer i styrgruppen. I dagsläget är uppslutningen kring en ny organisation mycket bred i landet, bara någon enstaka organisation väljer att ställa sig utanför. Förslaget rör struktur och administration, medan all fältverksamhet kommer att behållas i sin nuvarande form. Utredningar av den här digniteten tar tid, men samtidigt som vi känner en viss otålighet är det viktigt att processen får ha sin gång. Jag upplever att den ekonomiska kris som vi, liksom alla andra branscher, drabbats av har skyndat på förloppet. Närmast väntar ett förankringsarbete, och förhoppningsvis kan vi presentera organisationsförslaget på kretsmöten i mars. Jag hoppas att vi kan ha breda diskussioner med högt i tak kring förslaget, som kommer att innebära stora förändringar i husdjursverksamhetens struktur. Fusionen mellan Viking Genetics och FABA Finland blev verklighet under Organisationen servar nästan lantbrukare i Danmark, Sverige och Finland. Fusionen innebär b.l.a att vi får ännu bättre tjurmaterial och ett större koantal att slå ut kostnader för forskning och utveckling på. Effekten blir att vi ökar vår konkurrenskraft. Under 2009 har vi upplevt en lönsamhetskris som drabbat oss alla. Inom Freja Husdjur har vi t ex varit tvungna att omorganisera våra driftsplatser för att stabilisera verksamheten med en mindre personalskara. Mjölkproduktionen har minskat i hela landet och det är naturligtvis inte bra. I slutet av året kom så två nödvändiga prishöjningar på mjölk och på världsmarknaden kan vi också se positiva tendenser. Det är viktigt att lönsamheten vänder uppåt för mjölkoch köttproduktionen, inte minst för att skapa en positiv tro på framtiden hos alla oss som verkar i branschen. Till sist vill jag tacka alla er som bidragit till Freja Husdjurs verksamhet under Jag hälsar också alla välkomna till vårens spännande kretsmöten. Februari 2010 Lars Brügg Ordförande 4 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

5 VD har ordet Medarbetarnas personliga engagemang ger positivt resultat Verksamhetsåret 2009 blev ett nytt framgångsrikt år för Freja Husdjur, framförallt med hänsyn tagen till den kraftiga strukturutveckling som har präglat branschen. Såväl antal besättningar som antal mjölkkor har minskat betydligt mer än vad vi hade räknat med. Det känns därför mycket tillfredsställande att vi återigen för ägarna kan presentera ett positivt resultat som överstiger uppställda målsättningar för verksamhetsåret. Våra medarbetares personliga engagemang, drivkrafter och starka förändringsbenägenhet har varit avgörande framgångsfaktorer för företagets utveckling. Vi har även genom den fusion som bildade Freja Husdjur kunnat rationalisera och ta vara på skalfördelar som det större företaget kan generera. Sammantaget har vi lyckats väl i vår strävan att skapa mervärden för våra kunder och ägare. När jag nu efter knappt sex år har lämnat Freja Husdjur, för att anta en ny utmaning, gör jag en tillbakablick med blandade känslor. Det har varit mycket stimulerande och lärande för mig personligen att leda företaget under den här utvecklingsfasen. Samtidigt har strukturutvecklingen varit enorm och inom företagets verksamhetsområde har mjölkkobesättningar försvunnit. Det innebär att andelen kunder och potentiella kunder har minskat med fyrtio procent. Med så kraftigt förändrade marknadsvillkor är det väsentligt att organisationen är lyhörd och har en stark anpassningsförmåga, för att säkerställa företagets utveckling på sikt. Under året har vi utarbetat en rationaliseringsplan som ska genomföras under Den innebär en anpassning av såväl driftsplatsstrukturen som den personella bemanningen i företaget. Syftet är att anpassa resurserna till aktuellt behov. Ur ett kundperspektiv är det naturligtvis inte våra lokaliteter som är det centrala, utan tillgången på kompetenta service- och rådgivningstjänster i de områden där mjölkproduktionen är etablerad. Avslutningsvis vill jag tacka alla er som jag har haft stimulerande kontakter med under min tid som VD för företaget! Det gäller dig som kund, medarbetare, kollega, förtroendevald, samarbetspartner eller annan intressent. Jag önskar er all lycka och framgång i era olika värv och uppdrag! Lidköping i januari 2010 Roger Spjuth Årsredovisning Freja Husdjur

6 Förtroendevalda Styrelse Lars Brügg Munkebo, Åsaka, Trollhättan , , faxnr Magnus Carlman Säljeryd 3453, Ingelstad , , Marita Wolf Hägerstad Löneboställe, Rimforsa , , Torbjörn Larm Sven Jönsgården, Hangelösa, Lundsbrunn , , Yvonne Magnusson Nennesholm, Reftele , , Stig Jannesson Husaby Västergård, Bolmsö , , Christer Samuelsson Juby, Linghem , , faxnr , VD Ralph Lindahl Apelrödsvägen 16, Onsala , Revisorer Ordinarie Sune Eliasson KPMG, Storgatan 20, Skövde , , Ingvar Andersson Prästaboda, Myresjö , , Stefan Bengtsson Forsdala, Alvesta , , Ersättare Göran Johansson KPMG, Nya Stadens Torg 5, Lidköping , , Per Götesjö Gillstad, Ulvsgården, Lidköping Tage Åkesson Leråkra Byväg 10, Ronneby , Styrelsen: Per Brunberg Björketorps Gård, Johannishus , , Personalrepresentanter Torbjörn Lundborg Jung Jungatorp 7, Kvänum , , Christer Samuelsson, Magnus Carlman och Lars Brügg Bertil Månsson Kåreliden 4, Tranås , , Ersättare Viola Larsson Spejaregatan 24, Skara , , Per Brunberg och Roger Spjuth Marita Wolf och Stig Jannesson Lars-Christer Månsson Levalunda 5544, Johannishus , , Torbjörn Larm, Torbjörn Lundborg, Yvonne Magnusson och Bertil Månsson 6 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

7 Marknadscheferna Ett tufft år följs av framtidstro Mitt första år i Freja Husdjur har varit händelserikt på många sätt. Jag hann bara börja på Freja Husdjur i januari när mjölkprissänkningarna kom efter varandra. Det gav effekter som påverkade vår verksamhet och vi fick snart uppleva ett förändrat köpbeteende bland våra kunder. Tidigare hade vi haft större efterfrågan på våra tjänster och återanställt en del personal för att möta våra kunders behov. Men sedan våren 2009 har försäljningsvolymerna minskat i stadig takt, både timmar och besök. Följden av det har inneburit att vi under hösten fått rationalisera på arbetsplatser och sagt upp personal. Att behöva säga upp duktiga medarbetare är verkligen medaljens baksida av ledarskapet! Freja Husdjur bidrar när lantbrukaren bygger för framtiden Även om nu läget är tufft i mjölkbranschen, och antalet mjölkbönder minskar, så gläds man åt att några av våra kunder trots allt satsar och bygger ut för framtiden. Det är ni som ger oss hopp och framtidstro att vi behövs och måste utvecklas hela tiden. Idag när kravet på lönsamhet och effektivitet ökar blir varje liten detalj i produktionen viktigare än någonsin. Här kan vår personal bidra med många olika idéer för att utveckla lantbruksföretagen. Handdatorer sparar arbetstid Satsningen på handdatorer i vår verksamhet har gått över förväntan smärtfritt och varit lyckosam. Här sparar vi arbetstid både på driftplatser och i Skara. Medarbetare till minne Under 2009 har vi tragiskt nog mist två av våra duktiga och omtyckta kollegor, Birgitta Karlsson i Vetlanda och Sören Johansson i Växjö. De kommer finnas kvar i våra minnen för allt gott de bidragit med åt oss i Freja Husdjur. Jag vill passa på att tacka all personal för ett bra utfört arbete där alla visat på stort ansvar och lojalitet mot vårt företag. Likaså vill jag rikta min uppmärksamhet till er kunder och ägare, utan er fanns inte vi! Jag ser fram emot ett bra och givande 2010 tillsammans med både personal och kunder! Anna Magdesjö Marknadschef Öst Rådgivning framgångsrikt när besättningar ökar Inom marknadsområde Väst finns det en positiv utveckling när det gäller nypåbörjade djur, en ökning med tre procent jämfört mot föregående år. Bakgrunden är att våra stora besättningar utökat kraftigt under året. Vi fortätter att tappa volymer inom arbetsområdet assistentsemin. Rådgivningen inom avel, produktion och arbetet hos djurägarseminörer håller ställningarna och det sistnämnda området ökar. Organisationsförändringar Med anledning av ovanstående volymminskningar inom vårt arbetsområde har vi genomfört mbl-förhandlingar om en ny driftplatsstruktur. För Västs del innebär det att under hösten 2010 stänger vi driftplatserna i Dingle och Brålanda och öppnar en ny i mitten av området. I Varekil sker utflyttning redan till sommaren. I Jönköping läggs semin- och avelsverksamheten ner och arbetet fördelas på driftplatserna runtomkring. Produktionsrådgivarna i Jönköping kommer med största sannolikhet att samlokaliseras med Hushållningssällskapet, vilket kommer att inverka positivt på rådgivningen i Jönköpings län. Djurägarseminkurser i Danmark Under 2009 har vi genomfört två djurägarseminkurser i Danmark. Djurhälsoveterinär Per Arnesson samt Peter Rodin, husdjurstekniker i Dingle, har varit kursledare tillsammans med personal från Vikings danska del. Träningsmöjligheterna på det danska slakteriet har varit oändliga, dvs. tillgången på kor har varit mycket god. Kurs i avel och brunstpassning Fredrik Pettersson, avelsansvarig i Väst och Sture Ullberg husdjurstekniker i Skara, har fortsatt att sprida kunskap med sin kurs i avel och brunstpassning för framför allt anställda på mjölkgårdar. Kurser har hållits bl.a. på Nötcenter Viken, Tenhults naturbruksgymnasium och på Ladugårdsförmännens fortbildningskurs som 2009 höll till hos Viking Genetics i Skara. Kraftsamling salmonellaprogrammet En stor eloge till våra djurhälsoveterinärer som kraftsamlat och i stort sett kört ifatt återbesöken inom salmonellaprogrammet. Även ett tack till er kunder som tagit emot, då planeringen av besöken måste fungera till hundra procent när veterinären åker långt och ska arbeta koncentrerat i området. Liselott Jungergård Marknadschef Väst Årsredovisning Freja Husdjur

8 Från verksamheten Freja Husdjurs fem affärsområden Ta vara på möjligheterna! 1 Djurhälsa Förändringar i BVD-programmet 2010 Från årsskiftet 2010 går BVD-programmet in i en ny fas eftersom stora delar av Sverige i dag är friförklarade. I regioner där smittrisken bedöms som liten införs lättnader i provtagningen. Här har besättningarna automatiskt grönt kort som visar att de är friförklarade och att lantbrukaren får sälja livdjur. I bekämpningsregioner anses smittrisken vara större och regeln om uppdatering av friförklaring inför försäljning av djur kvarstår. Endast en av våra driftsplatser, Vetlanda, omfattas av dessa regler. Beställning av prover sker som tidigare automatiskt via slakteri- och tankmjölksprovtagning. I vissa fall kommer provtagning på gård att behövas, t.ex. i köttkobesättningar där för få djur slaktas eller levereras till slakterier som inte utför BVD-provtagning. EHEC/VTEC Ett kontrollprogram planeras starta under 2010 och har som syfte att minska spridning av EHEC/VTEC mellan nötkreatursbesättningar samt att finna saneringsmetoder för smittade besättningar. EHEC är en diarrésjukdom som drabbar människa och sjukdomen orsakas av en bakterie som producerar ett gift, VTEC. I Sverige tros ca tio procent av alla nötbesättningar vara smittade. Djuren visar inga symptom men människan kan smittas genom opastöriserad mjölk, dåligt upphettat kött, grönsaker som vattnats med förorenat vatten mm. FRISKKO Klövar Under 2009 genomfördes ett stort antal subventionerade klövbesök inom Freja Husdjurs område. Fokus låg på stora lösdrifter eftersom klövhälsoproblem blir allt vanligare i dessa. Förutom klövbesöken har klövkurser genomförts, liksom träffar med klövvårdare. Som ett resultat av satsningen på klövar ses en tydlig ökning i antalet klövhälsoregistreringar i hela landet. Heattime Heattime är en aktivitetsmätare som både hjälper dig att hitta brunster och säger till när i brunsten du ska seminera. Är du intresserad? Kontakta veterinär Per Arnesson. Trött på för många tjurkalvar? Varför inte pröva könssorterad sperma! Vi har nu ett större utbud av tjurar. Kontakta avelsansvariga på Freja Husdjur. Fruktsamhetsnyckeltal Fruktsamhetsnyckeltal för din besättning kan du hämta på lantbrukarsajten. Kontakta oss om du saknar lösenord. Frivilliga salmonellaprogrammet Det frivilliga salmonellaprogrammet har i dagsläget anslutna besättningar i landet, varav inom Freja Husdjur. Vi fortsätter ansluta intresserade besättningar. Är du ännu inte ansluten? Kontakta en av oss veterinärer på Freja Husdjur. 8 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

9 Från verksamheten 2 Avbytartjänst Kontinuitet och förnyelse inom avbytarverksamheten Bland avbytargruppen inom Freja Husdjur finns både förnyelse och kontinuitet. Ebba Reeder från Östergötland t ex, har arbetat ett år som avbytare inom Freja Husdjur medan Barbro Winge från Kronobergs län har jobbat som avbytare i 30 år. Ebba jobbar på sju gårdar och har nästan en heltidstjänst. Hon ser stora fördelar med att vara anställd av en husdjursförening. Det är ordning och reda med lön, semestrar, arbetstider, försäkringar etc. vilket ger en trygghet. Jag har flera kompisar som jobbar på gårdar, där det kan vara lite si och så med både löneutbetalningar och arbetstider, så det känns bra här, berättar hon. Uppvuxen på gård Ebba trivs med den variation som det innebär att vara på olika gårdar och hon känner att hon gör en insats för mjölkbönderna genom att underlätta i vardagen. Hon har vuxit upp på en gård där föräldrarna driver mjölkproduktion, och hon berättar att hon kört traktor sedan hon kunnat nå pedalerna. Att köra in ensilagebalar eller andra traktortransporter är inga problem. Om jag hade varit kille hade jag nog per automatik blivit ombedd att göra mera, säger Ebba. Egna djuren ger avkoppling Barbro har alltid hållit på med djur. Hon anställdes av LRF-företaget Lantbrukets Avbytartjänst. Verksamheten fördes senare över till BKH och nu finns hon hos Freja Husdjur. Hon har alltid trivts bra med avbytarjobbet som är fritt och självständigt, men med ansvar. De delade arbetsturerna passar bra eftersom de ger henne möjlighet att sköta om de egna hästarna, dikorna och fåren. Jag kopplar av arbetet på mjölkgårdarna med att åka hem och sköta mina egna djur, säger Barbro. Att hon har hållit på så länge med avbytarjobbet beror mycket på att hon alltid har haft väldigt bra och hyggliga bönder att arbeta hos. Det är mycket viktigt att man kommer bra överens, menar hon. Mycket har hänt på gårdarna under de här åren. Antalet kor har ökat och likaså mekaniseringen, men det förekommer fortfarande en hel del manuellt och tungt arbete på sina håll. Men det är inget som bekymrar Barbro. Har man bara riktiga redskap är ju halva jobbet redan gjort, säger hon. Arbetsutbudet minskar När många av familjeföretagen lägger ner sin mjölkproduktion, minskar också arbetsutbudet för avbytarna. De större gårdarna med anställd personal borde kunna ha nytta av att hyra in en avbytare som extra arbetskraft en eller ett par dagar i månaden, tycker både Ebba och Barbro. Det borde finnas nya arbetsuppgifter där för Freja Husdjurs avbytare. Barbro och Ebba trivs som avbytare. Årsredovisning Freja Husdjur

10 Från verksamheten 3 5 Avel och Semin Avelsarbetet formar din framtida besättning Det finns många skäl till att bedriva avel på besättningsnivå. Det är roligt, intressant och en utmaning i vardagen. Det är även kunskapshöjande och spar tid vid seminering. Ekonomin blir också bättre genom ett noggrannare urval av kor och kvigor. Du får ett högre livdjursvärde och minskade rekryteringskostnader. I dag kan vi använda könssorterad sperma för att få kvigor efter de hondjur som vi vill rekrytera efter. Det är även ekonomiskt riktigt att använda en del köttras semin på de kor man inte vill rekrytera efter. Genvägen är ett PC-program som föreslår parningar utifrån givna avelsvärden från kon och tjuren. Planen bör göras flera gånger per år för maximalt utnyttjande. IndividAvel är en tjänst för dig som målmedvetet vill förbättra besättningens exteriör och bruksegenskaper. Detta ger dig möjlighet att följa utvecklingen i besättningen per individ, förening och hela landet. Om kon exteriörbedöms som 1:a kalvare blir hennes ko-index ca procent säkrare. Dessa avelsvärden överförs elektroniskt in i Genvägen som hjälp vid parningsförslag. Kokontroll Milk Controlling den nya kokontrollen Milk Controlling är en utveckling av kokontrollen som bygger på att tillgängliga data från mejeri, kokontroll och djurhälsa sammanställs och presenteras på ett mera lättöverskådligt sätt. Med gårdens uppgifter som grund skapas ett effektivt verktyg för uppföljning och styrning av produktion och lönsamhet. Via webben kan ny och uppdaterad information snabbt och enkelt tas fram när man vill ha den. Lanseringen av grunddelen av Milk Controlling kommer att ske hösten 2010, och den kommer sedan att byggas på med foderuppgifter och arbetstid. 4 KAP Kött-Avel-Produktion För köttbesättningar som vill få uppföljning på sina djur är KAP ett utmärkt hjälpmedel. Det finns två anslutningsformer, Bruksbesättning och Avelsbesättning. Bruksbesättningar bestämmer själva sin ambitionsnivå, den lägsta nivån är att endast rapportera in kalvningar. Avelsbesättningar rapporterar in mer uppgifter bl. a. vägs födelsevikter, 200-dagarsvikter och 365-dagarsvikter. Slaktresultat förs automatiskt över från slakterierna. Via dessa rapporteringar räknas avelsvärden fram. Många avelsbesättningar storlekstypar också sina djur. Våren 2009 kom flera nya avelsvärden i KAP, t.ex. ett totalindex som kallas Avelsindex. Där ingår de nya indexen modersindex, produktionsindex och födelseindex. Avelsvärdena redovisas två gånger per år, i maj och november. Förra året var renrasiga kalvningar rapporterade i KAP inom Freja Husdjurs område. Charolais är den numerärt största rasen med kalvningar, följt av Hereford 1 143, Simmental 833, Limousin 420, Highland 275, Angus 153, Blonde Aquitain 107, Chianina 12, Belted Galloway 8 och Dexter samt Galloway en kalvning vardera. Nyheter på Lantbrukssajten Väldigt mycket har hänt de sista åren vad det gäller tillgängligheten till Kokontrollens siffror. De flesta uppgifter finns nu tillgängliga på Lantbrukarsajten. Under Dokumentarkivet finns bl.a. årsredovisning, provmjölkningsredovisning och kotavlor. Det finns också ett stort antal webbrapporter som kan skrivas ut enligt varje besättnings önskemål, t.ex. celltalslistor, fruktsamhet och livstidsproduktion. Under rubriken Benchmarking kan den egna besättningen enkelt jämföras mot valfri produktionsinriktning. En annan nyhet 2009 är Kokontrollhanddatorn, en liten smidig handdator där alla kons uppgifter enkelt finns att tillgå. Nya provkoppar med streckkoder kommer införas inom Freja Husdjurs område i början av De nya burkarna ger möjlighet till säkrare koppling mellan provkopp och ko genom användandet av handdatorer med streckkodsavläsning. 10 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

11 Från verksamheten 6 produktionsrådgivning Handen på hjärtat vet du vad du är bra på? Under ett år som 2009, med oerhört hårt pressad lönsamhet, spetsas frågorna kring vilka kostnader som går att sänka och vilka intäkter som kan höjas. Vilken uppföljning har du av din mjölkproduktion och dess lönsamhet? Handen på hjärtat, vet du vilka områden du är bra på och var det kan finnas möjligheter till förbättring? Kokontrollen och de uppgifter som finns där ger värdefull kunskap om läget i besättningen. En ifylld Besättningsstjärna ger en väldigt bra överblick över hur man ligger till på hela 15 olika nyckeltal. Räcker det med att vara med i kokontrollen eller behövs fler nyckeltal? Freja Husdjur ger råd De två enskilt största kostnadsposterna inom mjölkproduktionen är foder och arbete. Freja Husdjurs produktionsrådgivare har gedigen kunskap och erfarenhet inom foderområdet. NorFor programmet ger möjligheter till optimering av foderstater, där hög produktion sker till så låg kostnad som möjligt. Cirka 800 mjölkföretag är regelbundna rådgivningskunder inom Freja Husdjur och har koll på nyckeltal som mjölkintäkt - foderkostnad mm. Produktionskostnad grovfoder Kunskap om gårdens produktionskostnad för grovfoder hör också till vad man bör ha med i en satsning på utveckling av produktion och lönsamhet. Att veta kostnaden per kg ts grovfoder ger en stabil grund för optimeringen av vad som kan/skall odlas på gården och vilka foder som skall köpas in. Vi har idag sex rådgivare som kan arbeta med denna analys. Analysera arbetstiden För att få grepp om arbetstid och arbetskostnad behöver man göra en dokumentation och analys av arbetstiden en normalvecka under stallsäsongen. Vi har tre rådgivare som arbetar med detta och de har tillgång till jämförelsedata från liknande gårdar. Efter analysen får du konkreta råd och förslag på förbättringar av logistik och arbetsrutiner. Att veta arbetskostnaden per kilo mjölk i sitt företag är givetvis en styrka. Erfarenheterna visar också att det finns förbättringspotential på de flesta gårdar. Efterkalkyl Mjölk Analyser av arbetskostnaden och grovfoderkostnaden görs givetvis inte varje år utan vart tredje till femte år eller vid behov. Det samma gäller för Efterkalkyl Mjölk som ger en bra bild av lönsamheten i mjölkproduktionen under året som gått. Även här finns numera bra jämförelsematerial för ett antal nyckeltal som visar var styrkorna finns och var det finns förbättringspotentialer. Startpaket mjölk Ta vara på möjligheterna att göra dessa djupare analyser av ditt företags styrkor och svagheter inom ramen för Startpaket Mjölk. Kostnaden finansieras till två tredjedelar av LRF:s tillväxtsatsning. OBS! Absolut senaste tidpunkten att anmäla sig till Startpaket Mjölk är den 31 mars Resurserna är begränsade, först till kvarn får först mala gäller. Årsredovisning Freja Husdjur

12 Femårsöversikt Femårsöversikt Rörelseresultaträkning Rörelsens intäkter Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Årets resultat Balansräkning Omslutning Medlemsinsatser Övriga uppgifter Antal medlemmar Antal anställda 1) Likviditet i procent 2) Soliditet i procent 3) Nötsemin, antal djur Kokontroll, antal kor 4) KAP (Kött, Avel, Produktion), antal kor 5) Dräktighetsresultat % 56D NR Andel djurägarsemin % Från och med 2008 inklusive Blekinge-Kronobergs Husdjurstjänst efter fusion 1) Medeltal anställda är beräknat efter tim/årsanställd. 2) Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 3) Eget kapital plus 73,7 procent (2008 och tidigare år 72 procent) av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 4) Källa: Svensk Mjölks officiella kokontrollstatistik för kontrollåret 2008/2009. Rapport 3a. 5) Källa: Debiteringslista Svensk Mjölk. 12 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

13 Notiser Nya husdjurstekniker utbildas För första gången på sex år startade 2009 en husdjursteknisk utbildning i Svensk Mjölks regi i Sverige. Ett samarbete med BYS i Skara innebär att några elever på skolan går husdjursteknikerkursen som en del i sin agroteknikerutbildning. Sammanlagt utbildas åtta nya husdjurstekniker, vilket är viktigt för den kommande generationsväxlingen i en yrkeskår med mycket lång erfarenhet. Affärsplan 2010 Den 23 september 2009 samlades Freja Husdjurs ledningsgrupp och arbetade fram en affärsplan för 2010, med mål och aktiviteter för de olika verksamhetsgrenarna. Agria prisade högavkastande besättningar Vid 2009 års stämma fick Mats-Åke och Britt-Marie Johansson, Grästorp, Börje Blomqvist, Jönköping samt Eric och Kerstin Pettersson, Rimforsa Agrias pris till högtavkastande besättningar med mycket bra djurhälsa och låg omsättning av kor. Priset delades ut av Evert Nylander och Christer Axelsson, Agria, som betonade att man med priset vill lyfta fram goda förebilder. Kraftfullt samarbete på Rådslag Mjölk De tre aktörerna Freja Husdjur, LRF-konsult och Hushållningssällskapet bjöd gemensamt in kunder till temadagar på fyra olika platser inom Freja Husdjurs område med rubriken Rådslag Mjölk. Våra mest erfarna rådgivare stod för information och diskussion kring tänkbara åtgärder för att kunna övervintra i en period med pressad lönsamhet. Aktuell marknadsinformation från Svensk Mjölk redovisades också. Målsättningen var att under dagen ge idéer och uppslag om hur man kan gå vidare med sitt mjölkföretagande. Medverkade gjorde rådgivare inom växtodling, mjölkproduktion, ekonomi och företagande. Mjölkföretagardagen 2009 Med över 500 deltagare blev 2009 års mjölkföretagardag på Elmia den 22 januari en klar succé. Deltagarna fick ta del av ett antal olika föredrag med stor bredd, allt från världsmarknaden och hur man bedriver mjölkproduktion i USA till lönsamhet och möjligheterna att utveckla produktionen på den egna gården. Att jobba med kons bästa i fokus - ta väl hand om kon så tar kon hand om dig - var visdomsord från en erfaren mjölkföretagare i USA. I pauserna under dagen gavs tillfälle att diskutera med representanter från olika företag och rådgivare. Djurägarseminkurs i Danmark I början av mars genomfördes den första djurägarseminkursen i Ålborg, Danmark, med tolv deltagare. Teori och praktik varvades med föreläsningar och studiebesök, bland annat på slakteri där deltagarna fick prova gängse danska skyddskläder. Rapporter skannas Annica Lann demonstrerar den nya skanningapparat som togs i bruk under Den används bland annat till att skanna provmjölknings-, kalvnings och förflyttnings-, debiterings- och klövvårdsrapporter. Årsredovisning Freja Husdjur

14 Notiser Betesträff i Bondaryd Betesträffen den 25 maj 2009 hos Stig och Mari Claesson i Bondaryd, Gislaved, lockade cirka 45 lantbrukare. De fick bland annat se familjen Claessons nybyggda robotstall med en robot. Grillkväll på Kilanda Kretsrådet i Västgöta Västkretsen genomförde 2009 sin traditionsenliga grillkväll på Kilanda Säteri hos Bengt och Palle Borgström. Gården har cirka 150 kor i lösdrift med två DeLaval robotar som varit igång i nio år. Kvällen avslutades med en delikat måltid som alltid prefekt grillad av kretsrådet själva. Information till nyvalda Nyvalda förtroendemän samlades den 21 oktober 2009 i Jönköping för information om Freja Husdjur. Föredragande var Susanne Eliasson, Kristina Remgård-Gredenvall, Bo Hallenius, Liselott Jungergård, Anna Magdesjö och styrelsens ordförande Lars Brügg. Första hjälpen utbildning för all personal Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet har alla anställda inom Freja Husdjur genomgått en grundutbildning i första hjälpen och hjärtoch lungräddning. Kunskapen kan vara till nytta för kollegor, kunder och medtrafikanter om olyckan är framme. Kundbesök i vårsol Carina Lindqvist, Ulvhult säteri, och Liselott Jungergård, Freja Husdjur, diskuterar framtida samarbete vid Vätterstranden. Mårten vann i Dalsland Kretsträff har hållits med krets Dalsland. Lena och Tore Hansson, Horntveten, Färgelanda, visade sin besättning på 120 kor och sin ladugård för 50 deltagare. En exteriörtävling vanns av Mårten Erwing-Olsson, Bandene. Vega vann i Drömminge Norra Skaraborg träffades på Per Bengtsgården Trots det fina vädret anslöt glädjande dryga 60-talet medlemmar från Norra Skaraborgskretsen när kretsrådet bjöd in till träff hemma hos Kurt Borg på Per Bengtsgården mellan Mariestad och Götene. Kurt har en kravgodkänd mjölkbesättning och har byggt en ny varm ligghall för 70 kor samt rekrytering. Kretsrådet stod för korvgrillningen. Karin Karlsson, avelsansvarig i Vetlanda, blev så glad när 455 Vega vann klassen 1:a kalvare och dessutom blev reservchampion på koutställningen i Drömminge. John Gustavsson Sävsjö, sambo med Karin, är ägare till kon. 14 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

15 Notiser Information Provmjölkningsredovisningar, årsredovisningar och kotavlor finns att skriva ut på Lantbrukarsajten. Vid provmjölkning kan provkoppar ställas i valfri ordning. Nytt med Totalindex i KAP, där ingår modersindex, produktionsindex och födelseindex. Stort intresse för lösdriftsladugård i Bohuslän Kretsrådet i Bohuslän bjöd in till medlemsträff och inte mindre än 110 personer mötte upp en härlig sommarkväll. Monica och Uno Hogmalm på Evja drog fulla hus när de visade sin nybyggda lösdriftsladugård. I ladugården finns två DeLaval-robotar samt plats för ungdjuren. Kretsrådet grillade korv till alla hungriga deltagare och bjöd sedan på kaffe med hembakta kakor. 25-års anställning Vid årets personaldag på Liseberg fick Kajsa Joby, Vetlanda, Pia Mårtensson, Bredaryd, Per Arnesson, Falköping, Annicka Bergman, Skara, Kenneth Petersson och Stefan Willforss, Växjö motta var sin gåva efter 25-års anställning. Intresse för Heatime Under året har det sålts 10 stycken Heatime inom Freja Husdjurs område. Heatime är ett hjälpmedel för snabb och enkel brunstregistrering. Ralph Lindahl ny vd för Freja Husdjur Ralph Lindahl har utsetts till ny vd för Freja Husdjur och presenterades vid styrelsens och förvaltningsrådets möte den 3 december. Avgående vd:n Roger Spjuth tackades av styrelsen med gåvor och blommor för sitt arbete inom Skara Semin/ BKH och Freja Husdjur. Anna ny avelsrådgivare Nya avelsrådgivaren Anna Broberg besökte Robert Albertsson, Tomten Synnerby, som nyss startat sin karriär som lantbrukare. Avelsrådgivare på Tenhult Freja Husdjurs avelsrådgivare genomförde sambedömning av exteriör på Tenhults Naturbruksgymnasium. Tvillingfödsel Efter en lyckad embryoinläggning av Peter Rodin, Dingle, föddes tvillingkvigor hos Martin Grahm, Skredsviks Prästgård, Uddevalla. Årsredovisning Freja Husdjur

16 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Freja Husdjur ekonomisk förening avger härmed följande redovisning för verksamhetsåret Flerårsöversikt (tkr) Resultat efter finansnetto Balansomslutning Nettoomsättning Soliditet (%) Antal medlemmar Antal anställda Verksamheten Branschen har präglats av fortsatt snabb, negativ strukturutveckling inom primärledet, vilket har medfört att såväl antal mjölkproducenter som antal mjölkkor har minskat. Samtidigt har andelen inseminationer utförda av djurägare fortsatt att öka på bekostnad av assistentsemineringar. Sammantaget har detta inneburit att antalet kunder respektive potentiella kunder har minskat påtagligt. Det nya seminordersystemet som är gemensamt med övriga husdjursföreningar har implementerats. Systemet är modernt och innehåller flera förbättringar jämfört med det gamla. Kopplat till seminordersystemet har företaget också investerat i handdatorer för fältverksamheten. Under året har även det nya gemensamma faktureringssystemet som har upphandlats av Svensk Mjölk tagits i bruk. Efter inledande och omfattande inkörningsproblem fungerar faktureringssystemet idag på ett i huvudsak acceptabelt sätt och återstående problem skall lösas under våren. Ambitionen inom företaget är att stå för en ekologisk hållbar utveckling genom att ta ansvar för miljöpåverkan. När företaget under året upphandlade nya företagsbilar styrdes denna naturligtvis av det förhållningssätt som präglas av miljöhänsyn. Ett av kriterierna för denna upphandling var att samtliga bilar ska klara dagens krav på avgasutsläpp för miljögodkända fordon. Det innebär att utsläppsmängden CO 2 högst får uppgå till 120 gram per kilometer. Alternativet dieseldrivna motorer valdes också i enlighet med FN-organet FAOs tydliga rekommendationer. Efter dessa förutsättningar föll valet av nya företagsbilar på Volvo V50 D-drive 1,6. Till följd av den fortsatt negativa volymutvecklingen av service- och rådgivningstjänster på marknaden, utarbetades en plan för anpassning av driftsplatsstruktur och bemanning i företaget. Förändringarna leder till sänkta kostnader, samtidigt som arbetsplanering och schemaläggning underlättas av färre men större driftsplatser. MBL-förhandlingar samt personalneddragningar har genomförts under året, medan driftsplatsstrukturen ska anpassas under verksamhetsåret Styrelsen har varit pådrivande och aktiv för att få till en samlad strukturöversyn av all husdjursverksamhet inom landet. Med anledning av branschens snabba förändringsutveckling, är det väsentligt att om möjligt kunna förekomma utvecklingen och skapa rationella förutsättningar som kan stärka konkurrenskraften för svensk mjölkproduktion. 16 Årsredovisning Freja Husdjur 2009

17 Förvaltningsberättelse Medlemsutveckling och insatskapital Under året har medlemsantalet minskat med 234 medlemmar till stycken. Insatsbelopp som ska återbetalas under år 2010 till 324 medlemmar uppgår till 678 tkr. Årets resultat Med avseende på minskade försäljningsvolymer för service- och rådgivningstjänster är det tillfredsställande att företaget kan redovisa ett positivt resultat. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till tkr att jämföra med 458 tkr föregående år. Efter maximala skattemässiga avskrivningar och årets skattekostnader uppgår årets resultat till 532 tkr att jämföra med 168 tkr föregående år. Utsikter inför verksamhetsåret 2010 Styrelsen har utsett Ralph Lindahl till ny verkställande direktör efter Roger Spjuth som har valt att lämna tjänsten för att anta en ny utmaning. Ralph Lindahl tillträdde som VD den 1 januari Ralph, som är 48 år, har arbetat med konsultuppdrag och har bred erfarenhet av företagsutveckling från olika branscher. Ralph är född och uppväxt i Göteborg men bor idag med familjen i Onsala utanför Kungsbacka. Hans fritidsintressen är segling, träning, resor med mera. Styrelsens rekrytering av Ralph Lindahl som ny verkställande direktör ska ses med utgångspunkt från de förväntade förändringarna av husdjursstrukturen i landet. Ralph Lindahl är anlitad av föreningen som VD på konsultbasis. Branschens strukturutveckling inom primärledet förväntas fortsätta i motsvarande omfattning som föregående år. Detta föranleder oss att agera för att skapa förbättrade förutsättningar och ökad konkurrenskraft för landets mjölkproduktion. Det handlar såväl om fortsatt kompetens- och tjänsteutveckling inom vårt företag, som våra ambitioner att effektivisera all husdjursverksamhet inom landet med ifrågasättande av befintliga organisationsstrukturer. Den gemensamma strukturutredningen kommer att presenteras under början av året. Antalet driftsplatser och depåer kommer att minska från sexton till tolv. I Marknadsområde Väst kommer enheterna i Dingle, Brålanda och Varekil att ersättas av en ny driftsplats centralt placerat i området. Samtidigt ska driftsplatsen i Nossebro förändras till depå och som sådan vara knuten till driftsplatsen i Falköping. Driftsplatsen i Jönköping ska avvecklas medan kunderna ska skötas från driftsplatserna i Tranås, Falköping, Bredaryd samt Vetlanda. Driftsplatserna i Växjö och Björketorp ska sammanföras till en ny som lokaliseras söder om Växjö. De beslutade förändringarna ska genomföras oavsett vad som kommer ut av den pågående strukturutredningen över husdjursverksamheten i landet. Anpassningarna ska genomföras för att upprätthålla en väl fungerande och effektiv fältverksamhet ur ett kundperspektiv inom aktuellt verksamhetsområde. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att årets resultat kronor och balanserat resultat kronor, tillsammans kronor disponeras i ny räkning. Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Fullmäktigerepresentation per krets till ordinarie föreningsstämma 2010 Krets Fullmäktige Norra Skaraborg 3 Södra Skaraborg 3 Västgöta Väst 2 Dalsland 2 Bohuslän 3 Norrköping 2 ÖstgötaBygd 3 Vätterbygd 3 Blekinge 2 Kronoberg 4 Höglandet 4 Finnveden - Sunnerbo 4 35 Årsredovisning Freja Husdjur

18 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Spermadoser och handelsvaror Övriga externa kostnader 2, 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Årsredovisning Freja Husdjur 2009

19 Balansräkning Balansräkning Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 10, Andra långfristiga värdepappersinnehav 12, Summa anläggningstillgångar Belopp i tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 18 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Omsättningstillgångar Obeskattade reserver Varulager Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Pant i värdepapper Ansvarsförbindelser Inga Inga Årsredovisning Freja Husdjur

20 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Ökning (-) / Minskning (+) av varulager Ökning (-) / Minskning (+) rörelsefodringar Ökning (+) / Minskning (-) rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Fusion av BKH:s verksamhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalda insatser Utbetalda insatser Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning Freja Husdjur 2009

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Norrmejerier årsredovisning

Norrmejerier årsredovisning Norrmejerier årsredovisning 06 2 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal... 4 Vd har ordet... 6 Ordföranden har ordet... 7 Händelser... 8 Marknadsutveckling... 10 Produkter och varumärken... 12 Marknadsföring

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer