Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen"

Transkript

1 Transport i Stockholm Nummer 2/2014 FEMMAN Sara Eriksson, Bensin Tony Johansson, Åkeri Cristobal Monzon, Tidningsbud Jan Spanerdal, Miljö Simon Bartosz, Bevakning Leo Grubbström, Taxi TILLSAMMANS KAN VI PÅVERKA 1 maj-tåget Årets paroll är Ingen Ung utan jobb! 3 maj Demonstration Schysta villkor på svenska vägar Laila Edström, Terminal 19 maj Stort medlemsmöte Inspiration i den fackliga kampen 25 maj EU-val Transport stöder Johan Danielsson (S)

2 Ordföranden har ordet Transport på direkten alla vardagar kl Som medlem i Transport a r du alltid va lkommen att kontakta oss. Transport På Direkten (TPD) a r en samlad va xel som förbundet startat upp da r du som medlem kan få svar på alla typer av frågor, allt från avgiftsklasser till arbetsmiljöfrågor och avtal/arbetsra tt. Du kommer att kopplas till någon av de handla ggare som finns ute i landet (Kontorister, Ombudsma n och Regionala Skyddsombud (RSO). TRANSPORtFEMMAN i Stockholm ges ut av Svenska Transportarbetare förbundet Avd. 5 Ansvarig utgivare: Mikael Rolf, Tidningsgrupp: Emma Lundberg, Torkel Blom, Carolina Nolasco och Britt-Marie Södergren Grafisk form och layout: Happy Book Tryck: Print One Omslagsbilder: Simon Bartosz, Laila Edström, Sara Eriksson, Leo Grubbström, Tony Johansson, Cristobal Monzon och Jan Spanedal svenska Transportarbetareförbundet avdelning 5 Beso k sker vardagar efter o verenskommelse Telefontider måndag-fredag Lunchsta ngt kl Besöksadress Svenska Transportarbetareförbundet Avd. 5 Skytteholmsva gen 2, Solna Telefon Fax E-post La s mer pa Hej kära Transportare! N u börjar valrörelsen med det viktiga valet till Europaparlamentet den 25:e maj. Transport står bakom kandidaten Johan Danielsson som vill driva fackliga frågor i EU och slå vakt om arbetarfrågorna i Europaparlamentet. Passa på att göra din röst hörd redan vid förtidsröstningen den 7:e maj (valdagen är den 25:e maj). Under maj kommer avdelningen att ha flera evenemang med 1:a maj-tåget och 3:e maj-demonstrationen för att belysa Transportarnas arbetsvillkor inom våra avtalsområden. Den 19:e maj ordnar avdelningen ett öppet möte för inspiration om hur man kan driva den fackliga kampen på arbetsplatserna. Föreläsare ger tips och idéer. Under maj har de allra flesta fått besked om sin semesterledighet. Semesterledigheten är väldigt förmånlig för arbetsgivaren. Det vi kan kräva som anställda är fyra veckors sammanhängande ledighet under juni augusti månad. Många önskar att ta sin semester under annan period. Man skall dock ha fått besked om detta senast två (2) månader före ledigheten. Vid frågor kontakta Transport på direkten. Jag vill önska er alla en underbar sommar så ses vi i demonstrationstågen i maj. Mikael Rolf Ordförande avd 5 Svenska Transportarbetareförbundet A-KASSAN Telefon Måndag Fredag kl Foto Daniel Myr La s mer pa 2 TRANSPORtfemman 2/2014

3 senaste nytt Stoppa löne DUMPningen på våra vägar Den 3 maj anordnas manifestationer i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland för schysta villkor inom åkeribranschen i uropa. Visa ditt stöd genom att sluta upp i de manifestationer som Transports Lokalavdelningar i Stockholm, Göteborg och Helsingborg arran gerar för schysta villkor på våra va gar. Kollektivavtalet skall ga lla för alla, oavsett vilket land du kommer ifrån. DEMONSTRATION 3 MAJ SERGELS TORG, STOCKHOLM STOPPA DEN OLAGLIGA INRIKESTRAFIKEN I Stockholm ga ller följande tider: Samling Ynglingagatan korsningen Sveava gen Avtåg mot Sergels torg Manifestation på Sergels torg Talare a r: Johan Danielsson, LO:s expert på EU-frågor och Transports kandidat till Europaparlamentsvalet den 25 maj. Ulf Persson, ombudsman från Transport. Moderator Peter Kennerfalk, facklig-politisk ombudsman 6F. Svenska Transportarbetareförbundet i samarbete med Landsklubben Danske Godschaufförer och Norsk Transportarbeiderforbund transport.se TRANSPORtfemman 2/2014 3

4 info förbundet svenska kollektivavtal i sverige! Varför skall vi rösta i EU-valet? Den frågan får aktiva Transportare ofta. Svaret är enkelt: EU-parlamentet och besluten som tas där påverkar oss som arbetar i Sverige. Transport stödjer Johan Danielsson (S) i EU-parlamentsvalet. Anledningen: Han har lovat att ta kampen i EU för svenska kollektivavtal och arbeta mot avregleringar i transportbranschen. Vi låter honom presentera sig själv: Jag heter Johan Danielsson och är kandidat till Europaparlamentsvalet den 25 maj. Jag står på plats 10 på Socialdemokraternas lista. Förhoppningen är att jag ska lyckas samla tillräckligt många kryss för att väljas till parlaments ledamot för perioden Jag är en 31-årig dalmas, bördig från Borlänge. I dag bor och arbetar jag i Stockholm som ansvarig för EUfrågorna på LO. Jag har även arbetat för Socialdemokraterna i Europaparlamentet i Bryssel och har mångårig erfarenhet av EU-frågor. Jag är stolt över det starka stöd som jag har från fackligt håll. Jag är liksom många andra besviken och till och med förbannad på hur EU-samarbetet EU-valet har utvecklats. Över 26 miljoner arbetslösa, varav 6 miljoner unga. Företagens vinstintressen på den inre marknaden går före fackliga fri- och rättigheter. Löntagare ställs mot varandra i kampen om jobben. Detta var inte det EU som vi blev medlemmar i. Men det räcker inte med att vara besviken. Vi måste själva ta ansvar för att förändra samarbetet. Därför är det så viktigt att gå och rösta i valet till Europaparlamentet den 25 maj. Den viktigaste frågan för mig i parlamentsvalet är våra kollektiv avtal. Svenska avtal och löner ska gälla i Sverige. EU ska hålla sig borta från vår kollektivavtalsmodell! Det här vill jag förändra: Rädda jobben i transportbranschen. Det finns starka krafter i EU som helt vill ta bort reglerna för inrikestransporter av utländska transportörer. Men reglerna måste behållas och styras upp bättre. Enda sättet att rädda svenska chaufförsjobb är att skärpa kontrollen av cabotagetrafik. Skydda kollektivavtalen och den svenska modellen. I dag är den fria rörligheten för tjänsteföretagen inom EU överordnad de fackliga fri- och rättigheterna. Det måste förändras. EU-fördragen måste kompletteras med ett socialt protokoll som garanterar att de grundläggande fackliga fri- och rättigheterna rätten att förhandla om löner, strejka och teckna kollektivavtal går före företagens vinstintressen. Vi har bett Johan ta fram argument för alla Transports branscher och hur politikerna kan arbeta med dom i EU. Åkeri Det är inte ett problem att utländska åkerier konkurrerar på den svenska transportmarknaden. Problemet är att konkurrensen ofta sker med lägre löner och sämre arbetsvillkor än vad som gäller i svenska kollektivavtal. Dagens situation drabbar hela transportnäringen. Det drabbar de utländska chaufförerna som utnyttjas, de svenska förare som förlorar jobbet eller får se sina egna arbetsvillkor försämras samt alla de seriösa åkare som inte kan konkurrera för att de betalar löner enligt avtal, betalar skatter och avgifter och håller sig till kör- och vilotiderna. En rad åtgärder bör omgående vidtas på nationell nivå. Socialdemokraterna har föreslagit följande: Krav på ordentliga frakthandlingar som styrker att trafiken är laglig. Klampning av fordon så att man kan garantera att böter betalas dessa böter ska dessutom höjas kraftigt. Mer resurser till polisen för kontroll av regelefterlevnaden. 4 TRANSPORtfemman 2/2014

5 info förbundet Införa krav på tillsvidareanställda förare i åkeriföretagen. Även på EU-nivå måste den svenska regeringen och svenska Europaparlamentariker vara aktiva. EU-kommissionen har aviserat förslag till ytterligare förenklingar av de så kallade cabotage-reglerna. På svenska betyder det att man ska lösa problemet med den olagliga trafiken genom att göra den laglig. Detta vore förödande för en redan hårt drabbad bransch och måste stoppas. Vi måste också se över de brister som finns i EU-lagstiftningen. Transportministrarna från sju stora medlemsländer föreslog nyligen i ett brev till EU-kommissionen en rad förändringar för att garantera att endast ärliga och genuina internationella transporter ges tillträde till cabotagetrafik. Implementeringen av reglerna måste vara likvärdig i hela EU för att skapa konkurrensneutralitet och undvika social dumpning. Den svenska regeringen bör genast ställa sig bakom detta initiativ. Bevakning Något som skulle kunna påverka medlemmarna inom denna bransch är den fortsatta avregleringen av tjänstemarknaden som högern driver inom EU. Den skulle i förlängningen kunna tvinga fram konkurrensutsättning av bevakningstjänster i Sverige. Det finns också risker kopplat till det standardiseringsarbete som inletts på tjänstemarknaden. När EU nu vill standardisera tjänster så ligger det nära till hands att man börjar harmonisera arbetsvillkor och andra frågor som vi vill reglera i kollektivavtal. I Sverige har vi stoppat konkurrensutsättning mot den europeiska marknaden eftersom vi sett till att undanta bevakningsbranschens personal, då de måste kunna svenska och ha utbildning efter svenska normer. Detta måste vi få ha kvar! Terminal Branschen påverkas av villkoren i åkerinäringen, så dessa krav är viktiga även för dem som arbetar på terminal. När det gäller ökningen av bemanningsanställda finns det anledning att vara aktiv på europeisk nivå. Socialdemokraterna har lovat att förbjuda användingen av bemanningsföretag för permanenta arbetskraftsbehov om vi vinner riksdagsvalet i höst. Detta har genomförts avtalsvägen på stora delar av den finska arbetsmarknaden vilket prövas just nu av EUdomstolen, för att se om det stämmer med den europeiska lagstiftningen. Följ Johan Danielssons kampanj På Facebook: facebook.com/kryssajohandanielsson På Det hänger med andra ord ihop. Genom att rösta för ordning och reda i riksdagsvalet i september stoppar man inte förändringarna i EU. För att kunna ha kvar våra förmåner är det extra viktigt att rösta i EU-valet den 25 maj. Taxi Detta är en bransch som vi lyckas förstöra alldeles själva i Sverige. Med andra ord kan stora delar av problemen lösas nationellt. Inte minst genom en skärpning av upphandlingsreglerna så att upphandlande myndigheter upphör att förstöra branschen genom att endast gå på lägsta pris. Det ska vara självklart med kollektivavtal. På EU-nivå handlar det främst att säkerställa efterlevnaden av de nya upphandlingsreglerna och stoppa eventuella försök till europeisk avreglering av branschen. De undantagsregler för kör- och vilotider som gäller för taxi och buss inom en femmilsradie från stadskärnan bör tas bort, så att kör- och vilotidsreglerna som gäller för all övrig yrkestrafik i EU gäller även dessa. Tidningsbud EU har krävt förändringar i det svenska systemet för presstöd. Kraven har inneburit att regeringen tvingats lägga ett förslag som medför kraftigt sänkta bidrag till flera titlar på den svenska morgontidningsmarknaden. Detta hotar dessa tidningars existens och förstås även tidningsbudens arbeten. Ännu mer anmärkningsvärt kan tyckas vara att EU helt verkar bortse från skälet till presstödets existens, nämligen att säkerställa mångfald i nyhetsflödet. Presstödet startades för att man ansåg att det fanns ett demokratiskt värde i att ha ett flertal tidningar för medborgarnas röster att göra sig hörda i. I och med att flera tidningsdistributionsföretag börjat dela ut adresserad post kan också det planerade postdirektivet komma att påverka tidningsbuden. Bensinstationsanställda Berörs som alla andra av den allmänna arbetsrättsliga utvecklingen. Om högern får fortsätta att nedmontera den gemensamma europeiska arbetsmiljölagstiftningen och börja undanta småföretag från reglerna så skulle det drabba anställda i denna bransch. Miljöarbetare Den nedmontering av det europeiska arbetsmiljöarbetet som pågår skapar särskilda risker för de medlemmar som arbetar med sanering. Den styrande högern har till exempel bestämt att vi inte längre har råd att uppdatera den lagstiftning som finns kring cancerogena ämnen på arbetsplatsen Det säger sig självt att denna lagstiftning behöver uppdateras. Vi hittar nya kemikalier varje vecka och forskningen kommer allt som oftast fram till att kemikalier vi tidigare trodde var säkra är skadliga. Varje år dör européer i cancer på grund av exponering i sitt arbete. Flyg En bransch som redan är hårt pressad av avreglering och liberalisering. EUkommissionen har också föreslagit fortsatt avreglering av marktjänster på Europas flygplatser. Transport och den europeiska fackliga rörelsen har varit mycket kritisk. Nu har förslaget fastnat i den politiska processen, men det är troligt att frågan kommer tillbaka under nästa mandatperiod. Om frågan återigen hamnar på parlamentets bord blir det viktigt att stärka de sociala kraven och till exempel säkerställa att kraven på tjänsteleverantörernas kvalifikationer blir hårdare och utbildningskraven höga. På det sättet skulle det bli svårare för oseriösa aktörer att etablera sig. Hamnarna När det gäller hamn så finns det en risk med kommissionens ambitioner i det så kallade fjärde hamnpaketet. De tre första försöken att avreglera Europas hamnar har vi lyckats stoppa genom fackligt påverkansarbete. Nu har kommissionen valt att gå försiktigare fram. Frågan om arbetsvillkor har man hänvisat till dialogen mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå men det är ytterst oklart vad som händer om parterna inte kommer överens. Kommissionens förslag innehåller heller ingenting som tycks beröra lasthanteringen i hamnarna. De delar som rör ökat marknadstillträde och tillträde för fler tjänsteleverantörer ger dock anledning till oro då den logiska förlängningen är att på sikt också konkurrensutsätta lasthanteringen. Förslaget i dess nuvarande utformning bör inte genomföras. Emma Lundberg intervjuare, Ellinor Collin foto TRANSPORtfemman 2/2014 5

6 info avdelning 5 Första Maj 2014 Till minne av de frivilliga som kämpade mot fascismen under Spanska inbördeskriget samlas vi traditionsenligt mellan kl vid La Manomonumentet på Katarinavägen, Södermalm. Humlegården I Humlegården samlas vi som vanligt vid Linnéstatyn. Informationstältet för allmänheten håller som vanligt öppet och fungerar även som samlingsplats för funktionärer. Unga Örnar anordnar aktiviteter för barnen och det kommer att finnas plakatverkstad för både stora och små. Samling kl i Humlegården. Demonstrationståget avgår kl till Norra Bantorget där mötet hålls. Årets huvudparoll är Ingen ung utan jobb. Huvudtalare är Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfvén. Alla som går med i tåget från Humlegården bjuds på kaffe och varmkorv. 6 TRANSPORtfemman 2/2014

7 TRANSPORtfemman 2/2014 7

8 facklig inspiration Välkomna att lyssna på Verktygslådan Kom och låt dig inspireras till hur du själv kan ta samtalet på arbetsplatsen eller hur ni i fackklubben eller arbetsplatsföreningen tillsammans kan skapa egna tillfällen som ger ringar på vattnet. Verktygslådan beskriver hur fackets verktyg kollektivavtalen, arbetsmarknadslagarna och EU-direktiven hänger samman och påverkas utifrån förhandlingar och lagförändringar som beslutas i Sveriges riksdag och Europaparlamentet. Målet med Verktygslådan är att tydligt och enkelt beskriva fackets verktyg. Därigenom skapas en hög medvetenhet om vikten av starka kollektivavtal, hög organisationsgrad och betydelsen av facklig-politisk samverkan. Till dig som vill bli road, underhållen, engagerad, upprörd, förbannad med mera. Kom och lyssna till Andreas Narkun om varför vi ska rösta i EU-valet, vad EU betyder för dig, hur du kan påverka. Vi fixar kaffe och kakor. Välkommen till möte för alla medlemmar i Avdelning 5 Måndagen den 19 maj klockan Za ta-salen, ABF-huset, Sveava gen 41, Stockholm T-bana Rådmansgatan 8 TRANSPORtfemman 2/2014

9 pengar att söka Elin och Charles Lindleys stiftelse för behövande Charles Lindley var initiativtagaren till att Svenska Transportarbetareförbundet bildades. I hans testamente hittas reglerna för den stiftelse som bär hans och hans hustrus namn. 1. Stiftelsen skall hava till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande långvarigt sjuka eller lytta; dock icke medlemmar av viss eller vissa släkter eller utom riket bosatta utlänningar, samt att främja vetenskaplig forskning. Svenska Transportarbetareförbundets styrelse är också styrelse för stiftelsen. Exempel på forskning som främjats är cabotagestudien som visat omfattningen av tomkörningar med utländska lastbilar i Sverige. Ett annat exempel är ekonomisk forskning som visar på den sänkta löneandelen ett forskningsresultat som gav eko och ledde till ett avsnitt i Dokument inifrån och fortlöpande debatt. Men stiftelsen stöttar också behövande privatpersoner. Det kan handla om tandvård, glasögon, tvättmaskin, resor, träningskort m.m. åt sökande eller sökandes barn. Det är tyvärr ganska få av de söknde som är eller har varit medlemmar i Transport. Känner ni några som har behov så tipsa gärna om den här möjligheten. Ni får tag på en ansökningsblankett på avdelningens kontor, det går också bra att ringa eller maila och få den per post. Tänk på att stiftelsens beredningsgrupp kräver ett komplett beslutsunderlag, t.ex. kopior på läkarintyg, brev från kuratorer, skattebesked som visar inkomst m.m. TRANSPORtfemman 2/2014 9

10 SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar Åkerisektionen Kallelse till medlemsmöte i Åkerisektionen torsdag 15 maj kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Ur dagordningen Rapport från demonstrationen den 3 maj Övriga rapporter Fyllnadsval representantskapet Bevakningssektionen Kallelse till medlemsmöte i Bevakningssektionen onsdag 21 maj kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Ur dagordningen Vad ska vi ändra i bevakningsavtalet? Fyllnadsval till representantskape Kaffe och mackor serveras från 18:00 Fika och mackor serveras från 17:30 Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen Taxi/bussektionen Kallelse till medlemsmöte i Taxi/busssektionen måndag 19 maj kl ABF-huset, Sveava gen 41, Stockholm, Blekingesalen 5 tr Ur dagordningen Transports politiska arbete för taxinärningen Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen Terminalsektionen Kallelse medlemsmöte i terminalsektionen torsdag 27 maj kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Ur dagordningen Studier * Arbetsmiljö * Rapporter * Övriga frågor Fika och mackor serveras från 18:00 Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen Oljesektionen Kallelse till förnyat årsmöte i Oljesektionen (det förra ställdes in) torsdag 27 maj kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Ur dagordningen Beslut om styrelsens ansvarsfrihet Val av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen Val av 8 ordinarie ledamöter i representantskapet Val av 8 ersättare i representantskapet Rapporter Fika och mackor serveras från Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen Tidningsbudssektionen Kallelse till medlemsmöte i Tidningsbudssektionen Måndag 12 maj, kl 17:30 Plats: ABF Sveava gen 41, Stockholm, Hedensalen 4 tr Ur dagordningen: Rapport från det extra medlemsmötet 10 april * Övriga rapporter Fika och mackor serveras Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen 10 TRANSPORtfemman 2/2014

11 SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar Miljösektionen Kallelse till medlemsmöte i Miljösektionen tisdag 20 maj kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Ur dagordningen Rapporter Fyllnadsval representantskapet Fika och mackor serveras Får min arbetsgivare bestämma när jag ska ha semester? Har du som medlem frågor inom arbetsrätten kan du kontakta förtroendemannen på din arbetsplats, eller någon av avdelningens ombudsmän. Det kan gälla frågor om t.ex. semester, schema, lön och din anställning. Ombudsmännen har olika ansvarsområden. TRANSPORtfemman 2/2014 Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen Ansvarsområden Avdelning 5 Ombudsmän Bemanning Bo Nilsson Bevakning Pia Edvall Securitas, G4S & Securus Johan Linde Bevakningstjänst, Commuter Security Group, Nokas Värde, Nokas Bevakning samt övriga bolag Christer Norfall Addici, Stanley, Rapid, Loomis, Bevakningsgruppen Mälardalen, Q-park, APCOA(Europark) samt övriga parkeringsbolag Bärgning Joakim Guttman och Mikael Johansson Miljö Christer Norfall Olja/Bensin Johan Linde Taxi/Buss Bo Nilsson Tidningsbud Christer Norfall Terminal Mikael Johansson södra Stockholm Joakim Guttman norra Stockholm Åkeri Mikael Johansson södra Stockholm Joakim Guttman norra Stockholm Regionala skyddsombuden handlägger frågor som arbetsmiljö, försäkringar och trafiksäkerhet. De regionala skyddsombuden: Björn Breivik Kim Råneby Nina Pada Kontorist Ewa Fredriksson hjälper medlemmarna i olika ärenden och hälsar dig välkommen när du besöker avdelningen. Studieorganisatör Carolina Nolasco hjälper medlemmar att boka in sig på kurser. Kassör Pia Edvall sköter avdelningen in och utbetalningar. Ingår i verkställande utskottet. Sekreterare Torkel Blom är dokumentations- och arkivansvarig och ingår i verkställande utskottet. Ordförande Mikael Rolf är ansvarig för avdelningen organisatoriska verksamhet och ingår verkställande utskottet. Avdelningen har två Organizers som arbetar med att organisera medlemmar på arbetsplatserna. GOS-projektet Daniel Myr arbetar med frågor inom bevaknings avtalet. TRANSPORTS UNGDOMSFORUM 2014 För dig som vill göra skillnad! Få verktygen till att föra ndra och förba ttra för dig och dina arbetskamrater! Plats: Runö Kursgård maj Kursinnehåll: Transports ungdomsforum 2014 kommer att handla om hur man organiserar sina kamrater, fackligt ledarskap och facklig kamp på arbetsplatsen och i samha llet. För vilka: För medlemar som a r eller vill bli mer aktiva i Transportarbetareförbundet Du ska vara under 30 år Du ska inte ha varit på mer a n ett ungdomsforum tidigare Förkunskaper: Det finns inga krav på några förkunskaper Ekonomi: Förbundet står för mat, resor och logi Avdelningen står för EFA = Ersa ttning för Förlorad Arbetsförtja nst Sista anmälningsdag: Fredag den 25 april Anmälan sker till: Erfarenhetsdagar för skyddsombuden i Avdelning 5 Samtliga skyddsombud kommer att få en kallelse till erfarenhetsdagar maj. Mer information kommer med kallelsen i april. 11

12 årsmöte avd. 5 Kort rapport från årsmötet Måndagen den 17 mars samlades 71 medlemmar (varav 67 med rösträtt) för årsmöte i Avdelning 5. Som vanligt inleddes mötet med ett tänt ljus och en tyst minut för att hedra minnet av de kamrater som lämnat oss under det gångna året. I år var det speciellt känslosamt eftersom en av våra medlemmar som gått bort gjorde det till följd av en arbetsplatsolycka. Sedan öppnades mötet och Matts Haglund valdes till årsmötets ordförande. Matts är organisationssekreterare på förbundskontoret och har en bakgrund som sekreterare i Avdelning 5. Han har en naturlig auktoritet och ledde mötet med fast och trygg hand. Vi valde också två protokolljusterare och två rösträknare Vi behandlade berättelserna avseende verksamheten, förvaltningen och revision varefter årsmötet beviljade avdelningsstyrelsen ansvarsfrihet för Vad gäller valen blev Carolina Nolasco vald till studieorganisatör efter sluten omröstning, övriga val skedde med acklamation. Se lista intill med förtroendevalda på avdelningsnivå i Avdelning 5. Därefter följde ett antal rapporter om vad som hänt och vad som kommer att hända inom avdelningen. På dagordningspunkten Nya frågor fick avdelningsstyrelsen i uppdrag att dels med ett stöduttalande bifalla den insändare som Transports Socialdemokratiska Fackklubb fått in i Tidningen Arbetet den 14 mars, dels öka deltagandet från Transport i LO-distriktens sektioner. Ni som läser detta utan vara valda som repskapsledamöter är välkomna till kommande möten. Nästkommande är inbokade den 22/9 och 8/12. Dessutom arrangerar avdelningen ext ra öppna möten i Zäta-salen ABF-huset den 19 maj och den 8 september där alla är välkomna. Detta förstås med anledning av valen till EU och Riksdagen. Vår ambition är att få så många som möjligt att gå och rösta ett högt valdeltagande gynnar våra frågor. Torkel Blom text Johan Andersson foto 12 TRANSPORtfemman 2/2014

13 årsmöte avd. 5 våra förtroendevalda på avdelningsnivå efter årsmötet Valda 2014 i fet stil. Ordförande Mikael Rolf Vice ordförande Anders Kotorman Ersättare med rösträtt i styrelsen Johan Linde Kassör Pia Edvall Ersättare med rösträtt i styrelsen Mikael Johansson Sekreterare Torkel Blom Vice sekreterare Daniel Myr Ersättare med rösträtt i styrelsen Christer Norfall Ordinarie ledamot i avdelningsstyrelsen Daniel Myr Bevakning Magnus Lundberg Miljö Lillemor Halldin Olja Emma Lundberg Taxi/buss Anders Kotorman Terminal Emil Hellman Tidningsbud Tony Johansson Åkeri Ersättare i avdelningsstyrelsen Charn Ispa Bevakning Mats Björnberg Miljö Anna-Lena Söderholm Olja Saied Tagavi Taxi/buss Kaj Helander Terminal Tommi Nilsson Tidningsbud Roland Andersson Åkeri Regionalt skyddsombud Björn Breivik Nina Pada Kim Råneby Studieorganisatör Carolina Nolasco Ordinarie ledamot i Studie- och informationskommittén Bror Hellman Bevakning Zsolt Szbad Miljö Per-Erik Carlsson Taxi/buss Kaj Helander Terminal Karl-Erik Cedemo Tidning Ralf Kasperowski Åkeri Toni Hofdek Bevakning Urban Andersson Miljö Mikael Olsson Taxi/buss Tommy Huttunen Teminal Sara Hammarberg Tidningsbud Ordinarie revisor Bror Hellman Knut Otter Christina Tannervall Revisorsersättare Per-Erik Carlsson Bernt Sundqvist Britt-Marie Södergren Fanbärare Bror Hellman Ersättare för fanbärare Robert Rottenstein Ordinarie ledamot i förbundsrådet Mikael Rolf Ersättare i förbundsrådet Kim Råneby Här hittar du oss: Skytteholmsvägen 2 i Solna. Foton: Carolina Nolasco TRANSPORtfemman 2/

14 info sektion/klubb Vi vill påverka politiskt Som fackförbund är vi inte bara en organisation som förhandlar. Vi vill också påverka vårt samhälle i en riktning som är gynnsam för våra medlemmar. Det innebär att vi har åsikter om såväl hur samhället ska utformas som om den lagstiftning som styr våra medlemmars arbetssituation. Det som står ovan är direkt citerat från Transports hemsida (transport. se/transport-tycker1/ ) och handlar om påverkan på nationell nivå. Där kan du också se Transports uppfattningar i ett antal specifika frågor som direkt påverkar våra medlemmar och hur vi vill påverka lagstiftarna. Yrkestrafikregler, kontanthantering i samhället, offentlig upphandling, taxibranschen med mera. Under fliken Facket och politiken hittar du mer information om» Ju fler vi är desto mer kan vi påverka. Transports ställningstaganden och våra politiska mål. Transport och politik på lokal nivå. Vi i Transport Avdelning 5 vill påverka hur våra lokala politiker tilllämpar de lagar som stiftats i riksdagen och i Bryssel. Det kan vi göra på flera sätt. Bland annat genom demonstrationer på gator och torg, möten med ansvariga politiker, skrivelser med mera. Men också genom Transportarbetarnas socialdemokratiska fackklubb i dagligt tal kallad Transportsossen. Är man medlem i Socialdemokratiska arbetarepartiet så kan man också ansluta sig till Transportsossen. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka i arbetarekommunens fackliga utskott. I skrivande stund är vi bara några få medlemmar från att öka representationen i Stockholms arbetarekommuns årsmöten från 1 till 2. Som ni kan läsa i artikeln här under så behöver vi kunna påverka inte bara politiker utan i vissa delar också våra fackliga kamrater i andra förbund. Är du medlem i Socialdemokraterna men inte i Transportsossen kan du kontakta Jimmy Lindgren eller Det kostar 45 kronor extra per år. Vi vet att många medlemmar inte är socialdemokrater och det är OK. Vi är dock många som ser sossarna som den mest sannolika möjligheten att förändra politiken, men huvudsaken är att vi får ett regeringsbyte i september och en bättre representation i Bryssel. Efter Transportarbetarnas socialdemokratiska fackklubbs årsmöte så består styrelsen av Jimmy Lindgren ordförande, Emma Lundberg sekretare, Bror Hellman kassör, Toni Hofdek ledamot, Saied Tagavi ledamot, Torkel Blom ersättare och Urban Koistinen ersättare. Transportsossen Vad gör då Transportsossen? Ett exempel är agitationsarbete som den insändare som publicerades i LO:s tidning Arbetet den 14 mars i år och som väckte stor uppmärksamhet. Den återges här i sin helhet:» Backa inte från kravet på kollektivavtal Den 24:e februari tog LO:s styrelse ett historiskt beslut att inte längre ställa absolut krav på kollektivavtal vid framtida offentliga upphandlingar. Den enda som reserverade sig mot beslutet var Svenska Transportarbetareförbundets ordförande Lars Lindgren. Beskedet väckte stor besvikelse och bestörtning hos många LO-medlemmar i allmänhet och Transports medlemmar i synnerhet. Transport hör till de fackförbund som i många år kämpat för att teckna kollektivavtal i verksamheter som taxi, bevakning och åkeri där social- och lönedumpning satts i system inte bara godkända utan pådrivna av politiska beslut och dåligt upphandlade tjänster. Detta är bara början på en frontlinje där samhällsutvecklingen drivs bakåt, och detta kommer snart att påverka alla arbetstagare om utvecklingen inte byter riktning. I det läget när vi kämpar för grundläggande fackliga rättigheter, och det börjar höras krav från medlemmar om att försöka införa åtta timmars arbetsdag, rätten att organisera sig 14 TRANSPORtfemman 2/2014

15 info sektion/klubb utan att få sparken, en arbetsmiljö värd namnet, och en bra och likvärdig hälso- och sjukvård så svider LO-styrelsens beslut. För fackförbunden innebär ett kollektivavtal att vi kan företräda medlemmar om villkoren på arbetsmarknaden, och att fackföreningen kan bevaka att villkoren efterlevs. Det är också kollektivavtalet som står för garantin att våra medlemmar slipper leva som fattigpensionärer när den dagen kommer ja, som en garanti för att medlemmarna överhuvudtaget får leva till pensionen. I LO:s och Socialdemokraternas skrivelse om 10 (s)teg mot ett anständigt arbetslivskriver man att EU-parlamentet beslutat att det ska vara möjligt att ställa krav på socialt ansvar och kollektivavtal vid offentlig upphandling. I december 2013 deltog LO:s ordförande Karl- Petter Thorwaldsson i en manifestation till stöd för taxiförare som på grund av sitt fackliga engagemang och krav på kollektivavtal förlorade sitt arbete. Karl-Petters deltagande i manifestationen uppskattades stort och bidrog till kampen för kollektivavtal, särskilt i taxibranschen både hos politiker och media. Men nu backar man! Den nya linjen som LO tänker driva är att det räcker med att anbudsgivare som deltar i offentlig upphandling visar att man tillämpar löner och anspråksvillkor. Företagen skulle alltså inte behöva teckna kollektivavtal! Detta betyder att näringslivet får ännu mer makt och att fackföreningens roll försvagas, och i slutändan säger man farväl till den svenska modellen. Transports Socialdemokratiska fackklubb anser att LO-styrelsens beslut är oansvarigt och kräver att styrelsen tar sitt förnuft till fånga, upphäver beslutet och återgår till att värna kollektivavtal och det framtida samhälle vi vill ha, där girighet och snålhet inte får förstöra människors hälsa, och inte tillåts skapa en permanent livegen fattig- klass. Kampen för kollektivavtal är inte en juridisk fråga i första hand utan handlar om hur vi kan och vill forma det svenska samhället. Kollektivavtalet är skyddsnätet för de grund läggande fackliga och mänskliga rättigheterna i välfärdsamhället. Vi uppmanar fackföreningsrörelsens medlemmar och organisationer att på olika sätt protestera mot beslutet och återgå till en offensiv kamp för kollektivavtal. Social dumpning och avskaffande av kollektivavtal ska inte drivas fram med våra gemensamma skattepengar och definitivt inte av arbetarnas egna ombud i LO-styrelsen. Transports Socialdemokratiska Fackklubb Bror Hellman, Toni Hofdek, Urban Koistinen, Jimmy Lindgern, Emma Lundberg, Saied Tagavi Fackklubbar och Arbetsplatsklubbar Så här står det i vår val- och arbetsordning: Inom respektive sektion kan, i samråd med avdelnings- och sektionsstyrelse, medlemmarna på arbetsplatser inom ett visst yrkesområde eller inom visst geografiskt område bilda arbetsplatsklubbar. Om ni som läser detta känner att ja, det vore bra om vi hade en organiserad facklig verksamhet på vår arbetsplats som kan ta tag i de problem som finns så är en arbetsplatsklubb en möjlighet. Ni behöver vara några stycken och det är lite formalia som krävs. Det formella kan vi hjälpa till med, det behövs eftersom det utgår vissa bidrag för att komma i gång även sedan för att bedriva verksamhet. I många fall inte alla har bildandet av en arbetsplatsklubb varit ett lyft för arbetsplatsen och ibland även för de inblandade personligen. Vill du veta mera så ta kontakt med ordföranden i avdelningen eller sektionen eller ansvarig ombudsman. TRANSPORtfemman 2/

16 studier Studier Kursdeltagare erhåller ersättning av arbetsgivaren om man har fackligt förtroendeuppdrag. I annat fall ersätter avdelningen med utbildningsarvode alternativt skattefritt stipendium. Grundutbildningar för alla medlemmar Grundkurserna är öppna för alla medlemmar. För att gå dem behöver du alltså inte vara förtroendevald. Avdelningen står för frukost, lunch och fika. Alla anställda inom Transports yrkesområden är välkomna till dessa kurser. Startpunkten facklig introduktion Kursen ger dig en grundläggande förståelse för vad medlemskapet i fack föreningen ger och medlemskapets värde. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium på 400 kr, detta gäller alla medlemmar eller den som blir medlem inom tre (3) månader efter kurstillfället. Gäller ej vid kryssning då stipendium bekostar kostnaden för resan. För kursdatum: se nedan. Vi i Transport (VIT) Kursen ger dig grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium på kr. Om man har fackligt förtroendeuppdrag utbetalas lön av arbetsgivare enligt förtroendemannalag 7 under två dagar samt skattefritt stipendium av avdelningen resterande dagar. Vid internat står avdelningen för kursresan. För kursdatum: se nedan. Avtalspunkt steg 1 Det övergripande målet med en avtalskurs är att ge dig kunskaper om reglerna i ditt eget kollektivavtal samt till avtalet angränsande lagstiftning. Bevakning: 28 maj Taxi: 16 juni Oljan: 25 september Bemanning: 8 oktober Transport / Miljö: 18 september Samtliga kurser sker på ABF Sundbyberg Kursanmälan sker via e-post. För- och efternamn, personnummer, kursnamn och kursdatum sänds till: LO-distriktets kurser Facklig introduktion Facklig introduktion är det allra första steget i den fackliga utbildningsstegen. Kursen behandlar översiktligt vad en fackförening är, hur arbetsmarknaden fungerar, idén med kollektivavtalet, grundläggande arbetsrätt och vad kollektivavtalet ger i form av försäkringsskydd och pension. Facklig introduktion är öppen både för medlemmar och oorganiserade och används med fördel för medlemsrekrytering. Kursen omfattar 1 dag (8 timmar) och anordnas av ABF. Kursdatum Anmärkning Sista anmälningsdag 16 apr Stockholm 19 mar 22 okt Stockholm 24 sep Planerade Startpunkter Vecka Datum Sista anmälningsdag 17 26/ / / / / / (engelska) 45 8/ / / Samtliga kurser hålls på ABF Esplanaden 3C, Sundbyberg. Vi i Transport Vecka Datum Kursort Sista anmälningsdag /5 ABF Sundbyberg /9 3/10 ABF Sundbyberg /11 Bollnäs FHSK (internat) /11 ABF Sundbyberg Utbildningsarvode och stipendier för transport- och LO-kurser Din kursbekra ftelse anger om du har ra tt till ersa ttning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Utbildningsarvode utgår från den 1 januari 2014 med: kr per vecka kr per dag 150 kr per timme Skattefritt stipendium utgår med: kr per vecka 824 kr per dag 103 kr per timme 16 TRANSPORtfemman 2/2014

17 studier Foto: Mikael Rolf Medlem i facket Medlem i facket är den grundläggande förbundsgemensamma medlems utbildningen. Idén med facket och kollektivavtalet, den svenska arbetsmarknadsmodellen, lagar och avtal, arbetsmiljö, försäkringar och en del annat berörs. Kursen omfattar 3 dagar (24 timmar) och förbunden får ett par timmar med sina egna deltagare sista dagen. De flesta kurserna går på Långholmens folkhögskola, men i några fall använder vi andra lokaler. Kursdatum Anmärkning Sista anmälningsdag apr Stockholm 23 mar 5 7 maj Stockholm 6 apr maj Söderta lje 13 apr maj Stockholm 20 apr maj Söderta lje 27 apr För bemanningsansta llda 2 4 jun Stockholm 4 maj jun Stockholm 18 maj TRANSPORtfemman 2/2014 Facket och samhället Facket och samhället är den förbundsgemensamma facklig-politiska medlemsutbildningen. Den berör fackets roll i samhället, politiska ideologier, och hur vi tillsammans kan påverka samhällsutvecklingen. Förkunskapskravet är att man gått en grundläggande medlemsutbildning, tvärfackligt eller i det egna förbundet. Kursen omfattar 3 dagar (24 timmar) och deltagarna får besöka riksdagen den sista dagen. De flesta kurserna går på Långholmens folkhögskola, men i några fall använder vi andra lokaler. Kursdatum Anmärkning Sista anmälningsdag maj Stockholm 13 apr maj Stockholm 11 maj Om facket Om Facket är den första i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LOungs utbildningspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Kursdatum Anmärkning Sista anmälningsdag maj Stockholm 22 apr jun Stockholm 18 maj Om samhället Om samhället är den andra i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LOungs utbildningspaket för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och hur Ny studieorganisatör Avd. 5 Carolina Nolasco Kontakta mig vid frågor gällande studier. Tfn E-post välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna. Kursdatum Anmärkning Sista anmälningsdag maj Stockholm 15 apr jun Stockholm 13 maj Valarbetarutbildningar Vi erbjuder en valarbetarutbildning som riktar sig till förtroendevalda samt de som kommer att ägna sig åt valarbete, framförallt ute på arbetsplatserna. Utbildningen har ett tydligt fokus på valåret Utbildningen består i fördjupade kunskaper om facklig-politisk samverkan, hur man bemöter fördomar och attityder på arbetsplatsen och praktiska samtalsövningar. Platser kvar: Kursdatum Anmärkning 25 april 2 platser lediga 9 maj 2 platser lediga 15 maj 10 platser lediga 21 maj 12 platser lediga 17

18 försäkringar Vi kunder äger Folksam Folksam är ett kundägt bolag. Bolagets högsta beslutande organ är stämman där bland andra LO och KF ingår och har ett stort inflyttande. Folksam har en vision: Människor skall känna sig trygga i en hållbar värld. Folksam kräver kollektivavtal av alla sina leverantörer Folksam har en inköpspolicy som säger att de skall kräva kollaktivavtal av alla sina leverantörer. Man har på så sätt fått flera bolag att teckna kollektivavtal. Regeln är att alltid kräva kollektivavtal. Men i undantagsfall kan avvikelser ske efter ett koncernledningsbeslut, då man inte kan uppfylla försäkringsvillkoren till den försäkrade, enligt Johan Wimmergren, inköpschef på Folksam. För inte länge sedan rapporterades i media att Folksam ställt krav på taxibolaget Taxi Kurir att teckna kollektivavtal för samtliga åkare inom bolaget. Taxi Kurir valde att inte teckna något avtal med Transport. Eftersom detta står i strid med Folksams värdegrund bröt man samarbetet med Taxi Kurir. I fallet med Taxi Kurir handlade det om att man inte hade rikstäckande bolag som kunde leverera skolskjuts i en försäkring. Detta har nu Folksam ordnat genom att samarbeta med flera olika taxibolag som har kollektivavtal och levererar skolskjuts till dem som har försäkring via Folksam. Folksam köper in tjänster inom flera av LO:s avtalsområden, t.ex. bilverkstäder osv. Genom att kräva kollektivavtal hos sina leverantörer bidrar Folksam till att fler arbetstagare inom LO jobbar under schysta arbetsvillkor. Mikael Rolf text Branden i Solna 1982 föranledde kraven på kollektiv hemförsäkring. Folksam i korthet 1905 På Kooperativa förbundets kongress gjordes ett upprop om att starta en insamling för att uppnå det nödvändiga startkapital som krävdes för att bilda ett brandförsäkringsbolag. Fackföreningsrörelsen var delaktig i denna insamling Uppnådde man kapitalkravet och bildade den ömsesidiga brandförsäkringsföreningen under namnet Samarbete Sammanslagning av bolagen Samarbete och Folket sker. Detta bolag kommer senare att få namnet Folksam Kollektiv hemförsäkring. Den 18 april 1982 brinner ett höghus i Solna. Av de tusen människor som evakuerades saknade många en hemförsäkring. Detta gjorde att Fackförbundet Elektrikerna var med och drev på för att skapa en kollektiv hemförsäkring. I dag har flera av LO-förbunden denna försäkring, däribland Transport Folksam skriver under FN:s miljöåtagande. Sedan dess har Folksam bland annat börjat driva på byggbolagen för en bättre miljöhänsyn och hållbarhet. LO LandsOrganisationen Fjorton fackförbund som tillsammans arbetar för bättre arbetsvillkor för omkring 1,5 miljoner medlemmar. Vi finns på de flesta arbetsplatserna i landet. I facket jobbar vi tillsammans för ett bättre arbetsliv. Vi förhandlar med arbetsgivarna om löner, arbetsmiljö och arbetstider. Transport är ett av förbunden i LO. Kooperativa Förbundet (KF) KF är ett förbund för landets 37 konsumentföreningar med 3,4 miljoner medlemmar och är samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet. Foto: Erich Stering, TT 18 TRANSPORtfemman 2/2014

19 försäkringar Örjan fick hjälp med turerna efter olyckan Lastbilschauffören Örjan Nutchimphalee var med om en arbetsplatsolycka i maj Han berättar att han en vanlig dag i arbetet precis hade satt sig i sin lastbil efter ett kundbesök. Då han lutar sig ut för att dra igen dörren händer det. Han ser inte att det bakifrån kommer en annan lastbil i hög fart. Den kör på dörren Örjan håller i. Han rycks ut ur sin egen lastbil när hans hand inte släpper på en gång. Det slutar med att han hamnar mellan lastbilarna på gatan och skadar sin axel. Vid magnetröntgen på sjukhuset upptäckte man inte skadorna vid axeln. Örjan berättar att han chockades svårt av händelsen. Han drabbades av så kallad postdramatisk stress efter olyckan, enligt läkaren, och hade stora besvär med axeln. Örjan fick göra många turer inom sjukvården mellan läkare, sjukgymnaster och kiropraktorer innan man vid en ny magnetröntgen såg att han hade omfattande skador i axelns muskelligament, som inte upptäckts vid den akuta röntgen p.g.a. traumat i första skedet. Skadorna var så omfattande att han opererades i april Det hade då gått cirka ett år sedan olyckan inträffat. Under den här tiden hade Örjan ingen kontakt med facket, berättar han. Han är van att hantera saker själv i livet och han hade ingen tanke på att kontakta facket för att få hjälp med arbetsskadan och rehabiliteringen. Det ville han ordna själv med läkare och Försäkringskassa. TRANSPORtfemman 2/2014 Det tog lång tid innan han av en kompis fick tips och påtryckningar att kontakta facket för att få hjälp. Örjan ringde upp ett regionalt skyddsombud. Skyddsombudet kontrollerade att Örjans rehabilitering var enligt regelverket och även om han hade ersättning från medlemsförsäkring via facket och avtalsförsäkringar. Örjan säger att det var svårt att hantera alla turer mellan Försäkringskassan, sjukvården, försäkringsbolag. Speciellt när han samtidigt måste hantera den psykiska stressen efter olyckan. Tack vare hjälp från skyddsombudet, som kontrollerade och ringde upp Folksam, framkom det att Örjan hade rätt till ersättning för sin skada via sin tilläggsförsäkring, sjuk- och efterlevandeförsäkring. Örjan trodde att han gjort allt han kunde gällande arbetsskadan eftersom han är en ordningsam person. Men han visste inte att han hade rätt till ersättning för sin skada. Efter en längre tids sjukskrivning är det tufft ekonomiskt, säger Örjan. Sjukersättningen är inte hög, men via sin familj har han ändå kunnat ordna det nödvändiga till hushållet. Örjan berättar att tack vare att han ringde facket och fick hjälp av det regionala skyddsombudet med försäkringsrådgivning via Folksam visade det sig att han hade rätt till en sjukersättning på cirka kr/ månad. I och med att han varit långtidssjukskriven så uppgick det Innan Örjan Nutchimphalee kontaktade facket visste han inte att han hade rätt till arbetysskadeersättning. totala beloppet till cirka kr. Ersättningen sattes in på hans konto dagen efter. Örjan vill få fler kollegor att uppmärksamma att de vid arbetsskador ska ta hjälp av facket. Att ringa ett samtal är allt som krävs för att få stödet man behöver. Om jag hade kontaktat facket tidigare så hade jag troligen inte behövt genomgå detta lidande under så lång tid, för det har stundtals varit tufft att hantera allt själv, säger Örjan. Han vill också påtala för alla hur viktigt det är med stödet från kollegor och att ha en familj som stöttar och fångar upp en när det är svårt. Som hjälper en att inse att det är viktigt att ta kontakt med fackliga representanter som har mer kunskap än man själv. Det är verkligen tufft att vara sjukskriven i dagens samhälle. Att försöka hänga med i alla turer och samtidigt försöka komma tillbaka från sin sjukdom. Tack för den hjälp jag har fått av er! avslutar Örjan. Mikael Rolf text & bild 19

20 Adressa ndring skickas till Sthlm:s Transportarbetarefackförening Skytteholmsva gen 2, Solna eller anma l per telefon tel B Tony Johansson ny ordförande i Åkerisektionen Tony Johansson är nytillträdd sektionsordförande för Åkerisektionen samt skyddsombud på Billefält Transport AB. Hur började du inom facket? Jag fick ett fackligt intresse efter att en tidigare arbetsgivare undanhållit lön från mig. Detta gjorde mig engagerad. Jag ville påverka så att företaget skulle följa avtalet. Du är aktuell i avdelningen i och med att du är initiativtagaren till demonstrationen Stopp för lönedumpning på våra vägar som ordnas i Stockholm den 3 maj. Vad är det för demonstration? I samarbete med de skandinaviska Transportfacken (Norges Transportarbetareförbund, Danska Landsorganisationen för godschaufförer, Svenska yrkeschaufförer inom Transport) bestämde vi oss för att ordna en gemensam demonstration för att skapa uppmärksamhet kring arbetsvillkoren på våra vägar. För att kräva en arbetsmarknad med schysta villkor med en god arbetsmiljö. Jag vill att allmänheten och politiker vaknar upp och ser problemen på våra vägar med företag som inte har kollektivavtal, lönedumpningar och den illegala cabotagetrafiken. Regeringen måste reagera och införa skärpta regler angående cabotagefusk och krav på att chaufförer har avtalsenlig lön och anställningsvillkor. Jag vill att chaufförskollegor från andra länder skall få arbeta under schysta villkor, d.v.s. ha samma arbetsvillkor som vi yrkeschaufförer har i Sverige när de kör på våra vägar. Jag vill gå ut med en uppmaning till alla Transportare: Ta med familj och vänner kom och stötta vid demonstrationen för att visa att vi menar allvar och att vi vill ha förändring. kom med och demonstrera 3 maj TRANSPORtfemman 2/2014

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr2 2011 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater Ordförande har ordet

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 april 2012 RALS 2010-2012 Så blev den DEBATT Johan Svanestrand: Vilket ledarskap har vi inom Polisen? REPORTAGE Stämman: Morgan Johansson

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer