Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF-seriens MultiVariable-flödestransmitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF-seriens MultiVariable-flödestransmitter"

Transkript

1 Snabbstartguide , vers. ED Oktober 2016 Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF-seriens MultiVariable-flödestransmitter

2 Snabbstartguide Oktober 2016 OBS! Denna handledning innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 3051S-seriens MultiVariable-transmitter (3051SMV). Den innehåller också grundläggande konfigurationsriktlinjer för Rosemount 3051SMV för referenshandboken till Rosemount 3051SFA, referenshandboken till Rosemount 3051SFC och referenshandboken till Rosemount 3051SFP. Den innehåller ingen information om diagnostik, underhåll, service eller felsökning. Se referenshandboken till Rosemount 3051SMV för ytterligare anvisningar. Alla dokument finns att tillgå i elektronisk form på EmersonProcess.com/Rosemount. VARNING! Explosioner kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador Installation av denna transmitter i explosionsfarliga miljöer måste ske i enlighet med tillämpliga lokala, nationella och internationella standarder och normer samt vedertagen praxis. Se avsnittet med typgodkännanden i referenshandboken till Rosemount 3051SMV för information om inskränkningar förknippade med säkra installationer. Innan en fältkommunikator ansluts i explosionsfarlig miljö, se till att instrumenten i kretsen har installerats i enlighet med egensäkra eller gnistfria kopplingsmetoder. Avlägsna inte transmitterkåporna i explosions- eller flamsäkra installationer när instrumentet är strömsatt. Processläckor kan orsaka skada eller resultera i dödsfall Installera och dra åt processanslutningar innan tryckmatning ansluts. Elstötar kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada Undvik kontakt med ledningar och anslutningar. Högspänningsförande ledningar kan orsaka elstötar. Kabelrör/kabelanslutningar Om inte kabelrören/kabelanslutningarna i transmitterhuset är märkta på annat sätt har de en 1 /2-tums (12,7 mm) NPT-gänga (14 gängor/tum). Kabelanslutningar märkta M20 har M20 x 1,5-gänga. På utrustning med flera kabelanslutningar har alla anslutningar samma gängtyp. Använd endast blindpluggar, adaptrar, kabelförskruvningar och kabelrör med en passande gängtyp när dessa anslutningar tillsluts. Vid installation i farliga miljöer ska endast tillämpliga listade eller Ex-godkända pluggar, adaptrar eller kabelförskruvningar användas i kabelrör/kabelanslutningar. Innehållsförteckning Montera transmittern Överväg husrotation Ställ in brytarna Inkoppling och start Installation av Engineering Assistant Flödeskonfiguration Verifiering av enhetskonfiguration Justering av transmittern Produktintyg

3 Oktober 2016 Snabbstartguide 1.0 Montera transmittern 1.1 För vätskeflöde 1. Placera processanslutningar på sidan av ledningen. 2. Montera i plan med eller under processanslutningarna. 3. Montera transmittern så att dränerings-/ avluftningsventilerna är vända uppåt. 1.2 För gasflöde 1. Placera processanslutningar ovanpå eller på sidan av ledningen. 2. Montera i plan med eller ovanför processanslutningarna. Flöde Flow Flöde Flow 1.3 För ångflöde 1. Placera processanslutningar på sidan av ledningen. 2. Montera i plan med eller under processanslutningarna. 3. Fyll impulsrören med vatten. Flöde Flow Flöde Flow 1.4 Monteringsfästen Panelmontering Coplanar-fläns Rörmontering 3

4 Snabbstartguide Oktober 2016 Panelmontering Konventionell fläns Rörmontering 1.5 Anvisningar om bultförband Om transmitterinstallationen kräver montering av processfläns, ventilblock eller flänsadaptrar ska dessa monteringsriktlinjer följas för att garantera tät anslutning och optimala prestanda för transmittern. Använd endast de bultar som medföljer transmittern eller säljs av Emerson Process Management som reservdelar Figur 1 illustrerar vanliga transmittermonteringar med den bultlängd som krävs för korrekt transmittermontering. Figur 1. Vanliga transmittermonteringar A C 4 x in. mm (2,25 (57 mm) tum) D 4 x in. mm (1,75 (44 mm) tum) B 4 x in. mm (1,75 (44 tum) mm) 44 x 1.50-in. 38 mm (1,50 (38 mm) tum) 4 x 1.75-in. 44 mm (1,75 (44 mm) tum) in. mm (2,88 (73 mm) tum) A. Transmitter med Coplanar-fläns B. Transmitter med Coplanar-fläns och flänsadaptrar (tillval) C. Transmitter med konventionell fläns och flänsadaptrar (tillval) D. Transmitter med coplanar-fläns och ventiblock och flänsadaptrar (tillval) Bultförband är normalt tillverkade i kolstål eller rostfritt stål. Bekräfta materialet genom att titta på märkningen på bultskallen och jämföra med uppgifterna i Tabell 1. Om bultmaterialet inte står förtecknat i Tabell 1 kontaktar du närmaste Emerson Process Management-representant för vidare information. 4

5 Oktober 2016 Snabbstartguide Följ anvisningarna nedan vid bultmontering: 1. Kolstålsbultar behöver inte smörjas och de rostfria stålbultarna är försmorda för att underlätta installationen. Något ytterligare smörjmedel ska inte appliceras vid installationen av dessa bulttyper. 2. Fingerdra bultarna. 3. Momentdra bultarna till det initiala åtdragningsmomentet i ett korsvis mönster. Se Tabell 1 för initialt åtdragningsmoment. 4. Momentdra bultförbanden till det slutliga åtdragningsmomentet i samma korsvisa mönster. Se Tabell 1 för slutligt åtdragningsmoment. 5. Se till att flänsbultarna sticker igenom isolatorplåten på modulen innan du anbringar tryck. Figur 2. Modulens isolatorplatta A B A. Bult B. Modulens isolatorplatta Tabell 1. Åtdragningsmoment för fläns- och flänsadapterbultar Bultmaterial Märkning på bult Initialt åtdragningsmoment Slutligt åtdragningsmoment Kolstål (CS) B7M 34 Nm (300 in-lbs) 73,5 Nm (650 in-lb) Rostfritt stål (SST) R B8M STM SW Nm (150 in-lb) 34 Nm (300 in-lbs) 5

6 Snabbstartguide Oktober O-ringar med flänsadaptrar VARNING! Underlåtenhet att montera rätt o-ringar på adaptern kan orsaka läckor som kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada. De två flänsadaptrarna särskiljs genom unika o-ringsspår. Använd endast den o-ring som är avsedd för den specifika flänsadaptern, enligt bilden nedan: Rosemount 3051S/3051/2051/3095 A B Rosemount 1151 A C D B A. Flänsadapter B. O-ring C. PTFE (profilen är kvadratisk) D. Elastomer (profilen är rund) Undersök o-ringarna visuellt när flänsarna eller adaptrarna tas bort. Byt ut dem om de uppvisar tecken på skador, t.ex. repor eller hack. Om du byter ut o-ringarna ska flänsbultarna och centreringsskruvarna dras åt på nytt efter installationen för att kompensera PTFE-o-ringarnas sättning. 2.0 Överväg husrotation Följ anvisningarna nedan för att lättare komma åt ledningar eller för att bättre kunna se LCD-displayen (tillval): 1. Lossa husrotationsskruven. 2. Vrid huset åt vänster eller höger upp till 180 från dess ursprungliga (leverans)läge. 3. Dra åt husrotationsskruven på nytt. C D Figur 3. Justeringsskruv för transmitterhus A B A. Funktionskort B. Husrotationsskruv (2,4 mm [ 3 /32 tum]) 6

7 Oktober 2016 Snabbstartguide OBS! Rotera inte huset mer än 180 utan att först demontera det. Se referenshandboken till Rosemount 3051SMV för ytterligare information. Vrider du för mycket kan elanslutningen mellan givarmodulen och funktionskortets elektronik slitas av. 3.0 Ställ in brytarna Transmitterns standardkonfiguration ställer in larmtillståndet på HI (hög) och säkerhetsinställningen på av. 1. Säkra slingan och koppla från matningen om transmittern är monterad. 2. Avlägsna huskåpan på motsatt sida av fältanslutningarna. Avlägsna inte huskåpan i explosionsfarliga miljöer. 3. Skjut säkerhets- och larmbrytarna till önskat läge med hjälp av en liten skruvmejsel. 4. Sätt tillbaka locket så att metall ligger an mot metall för att uppfylla kraven på explosionssäkerhet. Figur 4. Transmitterbrytarens konfiguration A B A. Säkerhet B. Larm 4.0 Inkoppling och start OBS! Anslut inte matning över testanslutningarna. Matningen kan skada testdioden i testanslutningen. Partvinnad kabel ger bästa resultat. Använd 0,2 2,0 mm2-tråd (24 14 AWG) och överskrid inte 1500 meter (5000 fot) i längd. Följ anvisningarna nedan för att koppla in transmittern: 1. Avlägsna kåpan på husets fältanslutningssida. 2. Anslut den positiva ledningen till PWR/COMM + (pluspolen) och den negativa till PWR/COMM (minuspolen). 3. Om ingången för processtemperatur (tillval) inte är monterad ska du plugga igen och försluta den oanvända kabelanslutningen. Om processtemperaturingången (tillval) används, se Installera ingång för processtemperatur (tillval, Pt 100-resistansgivare) på sidan 9 för vidare information. 7

8 Snabbstartguide Oktober 2016 OBS! När den medföljande rörpluggen används i kabelanslutningen måste den monteras med minst fem gängors ingrepp för att uppfylla kraven på explosionssäkerhet. Se referenshandboken till Rosemount 3051SMV för ytterligare information. 4. Installera ledningarna med droppslinga i tillämpliga fall. Ordna droppslingan så att dess nedersta del står lägre än kabelanslutningarna och transmitterhuset. 5. Sätt tillbaka huslocket och dra åt det så att metall ligger an mot metall för att uppfylla kraven på explosionssäkerhet. Figur 5 visar vilka kopplingsanslutningar som behövs för att driva Rosemount 3051SMV och aktivera kommunikation med en handhållen fältkommunikator. Figur 5. Inkoppling av transmitter Rosemount 3051SMV utan anslutning för processtemperatur (tillval) Rosemount 3051SMV med anslutning för processtemperatur (tillval) A A RL 250Ω Ω RL 250Ω Ω A. Matning OBS! Installation av transientskyddets terminalblock ger inte transientskydd om inte höljet på Rosemount 3051SMV är ordentligt jordat. 4.1 Inkoppling av elkontakt i kabelrör (tillval GE eller GM) För Rosemount 3051SMV-transmittrar med elkontakt GE eller GM i kabelröret, se kabelsatstillverkarens installationsanvisningar för information om inkoppling. För FM-egensäkra, division 2-exlosionsfarliga miljöer ska installationen ske i enlighet med Rosemount-ritning för att bibehålla klassning för utomhusbruk (NEMA 4X och IP66). Se referenshandboken till Rosemount 3051SMV. 8

9 Oktober 2016 Snabbstartguide 4.2 Spänningsmatning DC-matningen bör ge strömförsörjning med mindre än två procents rippel. Den totala belastningsmotståndet är summan av signalkablarnas motstånd och belastningsmotståndet i styrenheten, indikatorn, de egensäkra säkerhetsbarriärerna och tillhörande komponenter. Figur 6. Belastningsgräns Maximalt kretsmotstånd = 43,5 (matningsspänning 12,0) 1322 Belastning Load (Ohms) (ohm) Driftsområde Operating Region , Spänning Voltage (VDC) (Vdc) 42, HART -kommunikation kräver ett lägsta kretsmotstånd på Installera ingång för processtemperatur (tillval, Pt 100-resistansgivare) OBS! För att uppfylla ATEX-/IECEx-kraven för flamsäkerhet får endast ATEX-/IECEx-flamsäkra kablar (temperaturingångskod C30, C32, C33 eller C34) användas. 1. Montera Pt 100-resistansgivaren på lämplig plats. OBS! Använd en skärmad 4-trådskabel för anslutning av processtemperatur. 2. Anslut resistansgivarkabeln till Rosemount 3051SMV-transmittern genom att föra in kabeltrådarna genom kabelanslutningen på det oanvända huset och ansluta dem med hjälp av de fyra skruvarna på transmitterns anslutningsblock. En lämplig kabelförskruvning ska användas för att försegla anslutningsöppningen runt kabeln. 3. Anslut resistansgivarens kabelskärmsledningar till jordningsfästet i huset. 9

10 Snabbstartguide Oktober 2016 Figur 7. Rosemount 3051SMV RTD-kabelanslutning A B Red Röd Red Röd White Vit White Vit C A. Jordningsfäste B. Resistansgivarenhetens kabeltrådar D. Pt 100-resistansgivare 5.0 Installation av Engineering Assistant 5.1 Engineering Assistant 6.1 eller senare 10 Rosemount 3051SMV Engineering Assistant 6.1 eller senare är PC-baserad programvara för konfiguration, underhåll och diagnostiska funktioner. Det fungerar också som det primära kommunikationsgränssnittet till Rosemount 3051SMV med funktionskortet för fullständigt kompenserat massoch energiflöde. Rosemount 3051SMV Engineering Assistant-programmet krävs för att slutföra flödeskonfigurationen. VARNING! För att säkerställa korrekt drift ska den senaste versionen av Engineering Assistant-programmet hämtas från EmersonProcess.com/Rosemount-Engineering-Assistant Systemkrav Följande är minimisystemkraven för installation av Rosemount 3051SMV Engineering Assistant-programmet: Pentium-processor: 500 MHz eller snabbare Operativsystem: Windows XP Professional (32-bitars) eller Windows 7 (32- eller 64-bitars)

11 Oktober 2016 Snabbstartguide 256 MB RAM-minne 100 MB ledigt hårddiskutrymme Serieport (RS-232) eller USB-port (för användning tillsammans med HART-modem) CD-ROM Installation av Rosemount 3051SMV Engineering Assistant 6.1 eller senare 1. Avinstallera eventuella befintliga versioner av Engineering Assistant 6 på datorn. 2. Sätt i den nya Engineering Assistant-skivan i CD-ROM-enheten. 3. Windows ska detektera närvaron av en CD och starta installationsprogrammet. Följ uppmaningarna på skärmen för att slutföra installationen. Om Windows inte identifierar CD-skivan öppnar du Utforskaren eller Den här datorn för att visa innehållet på CD-skivan och dubbelklickar på programmet SETUP.EXE. 4. En serie anvisningar (Installationsguiden) visas för att underlätta installationsprocessen. Följ anvisningarna på skärmen. Du bör använda dig av standardinställningarna. OBS! Engineering Assistant 6.1 eller senare kräver Microsoft.NET Framework version 4.0 eller senare. Om version 4.0 av.net för närvarande inte är installerad kommer programmet automatiskt att installeras under Engineering Assistant-installationen. Microsoft.NET 4.0 kräver ytterligare 200 MB diskutrymme. Anslutning till persondator Figur 8 visar hur man ansluter en dator till en Rosemount 3051SMV. Figur 8. Ansluta en PC till Rosemount 3051SMV-transmittern Rosemount 3051SMV utan anslutning Rosemount 3051SMV med anslutning för processtemperatur (tillval) för processtemperatur (tillval) A A RL 250Ω Ω RL 250Ω Ω B B A. Matning B. Modem 11

12 Snabbstartguide Oktober Avlägsna kåpan på husets fältanslutningssida. 2. Strömsätt enheten enligt beskrivningen i Inkoppling och start. 3. Anslut HART-modemets kabel till PC:n. 4. På sidan av transmittern märkt Field Terminals ansluter du modemets minikrokodilklämmor till de två anslutningarna märkta PWR/COMM. 5. Starta Rosemount 3051SMV Engineering Assistant-programmet. För ytterligare information om hur du startar program, se Starta Engineering Assistant 6.1 eller senare på sidan Sätt tillbaka skyddet när konfigurationen avslutats och dra åt tills metall ligger an mot metall för att uppfylla kraven på explosionssäkerhet. 6.0 Flödeskonfiguration 6.1 Rosemount 3051SMV Engineering Assistant 6.1 eller senare 3051SMV Engineering Assistant-programmet är avsett att vägleda användaren genom inställningsprocessen för flödeskonfigurationen för Rosemount 3051SMV. Flödeskonfigurationsskärmarna ger användaren möjligheten att ange vätska, driftstillstånd och information om primärfiltret, inklusive invändig rördiameter. Denna information kommer att användas av Rosemount 3051SMV Engineering Assistant-programmet för att lägga upp flödeskonfigurationsparametrar som skickas till transmittern eller sparas för framtida bruk. Online- och offline-lägen Engineering Assistant-programmet kan användas i två lägen, online och offline. I onlineläget kan användaren hämta konfigurationen från transmittern, redigera konfigurationen, skicka den ändrade konfigurationen till transmittern eller spara konfigurationen i en fil. I offlineläget kan användaren skapa en ny flödeskonfiguration och spara konfigurationen i en fil eller öpnna och modifiera en befintlig fil. De följande sidorna innehåller anvisningar om hur du skapar en ny flödeskonfiguration i offlineläge. Se referenshandboken till Rosemount 3051SMV för ytterligare information. 12

13 Oktober 2016 Snabbstartguide 6.2 Grundläggande navigeringsöversikt Figur 9. Grundläggande navigeringsöversikt för Engineering Assistant A F G H B C D E Det går att navigera i Engineering Assistant-programmet på många olika sätt. Siffrorna nedan motsvarar siffrorna som visas i Figur 9. A. Navigeringsflikarna innehåller information om flödeskonfigurationen. I offlineläge aktiveras inte varje flik förrän de obligatoriska fälten på föregående flik har fyllts i. I onlineläge är dessa flikar alltid aktiverade. B. Knappen Reset (Återställ) återställer samtliga fält på alla flödeskonfigurationsflikar (Fluid Selection [Vätskeval], Fluid Properties [Vätskeegenskaper] och Primary Element Selection [Val av primärelement]) till de värden som ursprungligen visades när konfigurationen inleddes. I onlineläge återställs värdena till de ursprungliga värden som erhölls från enheten innan konfigurationen påbörjades. Om du redigerar en tidigare sparad flödeskonfiguration återställs värdena till de senast sparade. Om du påbörjar en ny flödeskonfiguration kommer alla angivna värden att raderas. C. Knappen Back (Tillbaka) används för att gå bakåt genom flödeskonfigurationsflikarna. D. Knappen Next (Nästa) används för att gå framåt genom flödeskonfigurationsflikarna. I offlineläge aktiveras inte knappen Next (Nästa) förrän de obligatoriska fälten på den aktuella sidan har fyllts i. E. Knappen Help (Hjälp) kan du klicka på när som helst för att få en detaljerad förklaring på den information som krävs för den aktuella konfigurationsfliken. F. All konfigurationsinformation som behöver anges eller granskas visas på den här delen av skärmen. G. Dessa menyer leder till flikarna Configure Flow (Konfigurera flöde), Basic Setup (Grundkonfiguration), Device (Enhet), Variables (Variabler), Calibration (Kalibrering) och Save/Send Configuration (Spara/skicka konfiguration). H. Dessa knappar leder till avsnitten Config/Setup (Konfiguration/inställningar), Device Diagnostics (Enhetsdiagnostik) eller Process Variables (Processvariabler). 13

14 Snabbstartguide Oktober Starta Engineering Assistant 6.1 eller senare Du utför flödeskonfigurationen för Rosemount 3051SMV genom att starta Engineering Assistant-programmet från Start-menyn. 1. Välj Start-menyn > Alla program > Engineering Assistant. Engineering Assistant startas och skärm som visas i Figur 10 öppnas. 2. Klicka på Offline i nedre högra hörnet av skärmen, se Figur 10. Figur 10. Skärmen Device Connection (Enhetsanslutning) i Engineering Assistant 6.4 Preferences (Preferenser) På fliken Preferences (Preferenser), som visas i Figur 11, kan användaren välja de tekniska enheter som ska användas. 1. Välj önskade tekniska enheter. 2. Om du väljer Custom Units (Anpassade enheter) behöver du konfigurera de Individual Parameters (Enskilda parametrar). 3. Markera kryssrutan om enhetsinställningarna ska behållas för framtida arbetspass med Engineering Assistant. Figur 11. Fliken Preferences (Inställningar) 14

15 Oktober 2016 Snabbstartguide 6.5 Vätskeval för databasens vätska/gas Fliken Fluid Selection (Vätskeval) som visas i Figur 12 gör det möjligt för användaren att välja processvätska. Figur 12. Fliken Fluid Selection (Vätskeval) OBS! Följande exempel visar en flödeskonfiguration för databasen Gas Air (Gasluft) som används tillsammans med en utjämnande strypskiva Rosemount 405C som primärfilter. Proceduren för inställning av andra vätskor med andra primärelement liknar detta exempel. Naturliga gaser, anpassade vätskor och anpassade gaser kräver ytterligare steg under konfigurationen. Se referenshandboken till Rosemount 3051SMV för ytterligare information. 1. Engineering Assistant kan öppna fliken Preferences (Inställningar). Använd flikarna högst upp på skärmen för att navigera till fliken Fluid Selection (Vätskeval). 2. Öppna kategorin Gas (klicka på +-ikonen). 3. Öppna kategorin Database Gas (Databasgas). 4. Välj Air (Luft) från listan över databasmedia. 5. Ange Nominal Operating Pressure (Nominellt driftstryck) och tryck på Enter (Retur) eller Tab (Tabb). 6. Ange Nominal Operating Temperature (Nominell driftstemperatur) och tryck på Enter (Retur) eller Tab (Tabb) på tangentbordet. Engineering Assistant fyller automatiskt i föreslagna driftsområden, som Figur 12 visar. Dessa värden kan redigeras enligt behov av användaren. 7. Kontrollera att Reference/Atmospheric Conditions (Referens-/ atmosfärförhållanden) är de rätta för tillämpningen. Dessa värden kan redigeras enligt behov. 15

16 Snabbstartguide Oktober 2016 OBS! Referenstryck och temperaturvärden används av Engineering Assistant för att omvandla flödesvolymen från massenheter till massenheter uttryckta som standardiserade eller normala volymetriska enheter. 8. Klicka på Next (Nästa) för att fortsätta till fliken Fluid Properties (Vätskeegenskaper). 6.6 Vätskeegenskaper OBS! Fliken Fluid Properties (Vätskeegenskaper) är ett valfritt steg och krävs inte för att avsluta en flödeskonfiguration. Fliken Fluid Properties (Väteskeegenskaper) för databasen Gas Air (Gasluft) visas i Figur 13. Användaren kan kontrollera att den valda vätskans egenskaper är godtagbara. Ange värden för Pressure (Tryck) och Temperature (Temperatur) och klicka på Calculate (Beräkna) för att kontrollera den valda vätskans specifika vikt, kompressibilitet och viskositet vid andra tryck- och temperaturvärden. OBS! Ändringar av tryck- och temperaturvärden på fliken Fluid Properties (Vätskeegenskaper) påverkar inte vätskekonfigurationen. Figur 13. Fliken Fluid Properties (Vätskeegenskaper) 16

17 Oktober 2016 Snabbstartguide 6.7 Val av primärelement På fliken Primary Element Selection (Val av primärelement), som visas i Figur 14, kan användaren välja primärelement. Figur 14. Fliken Primary Element Selection (Val av primärelement) Fortsätt med exempelkonfigurationen: 1. Visa kategorin Conditioning Orifice Plate (utjämnande strypfläns). 2. Välj 405C/3051SFC. 3. Ange Measured Meter Tube Diameter (pipe ID) (Uppmätt mätarrörsdiameter [rörets innerdiameter]) vid Reference Temperature (Referenstemperatur). Om mätarrörets diameter inte kan mätas väljs en Nominal Pipe Size (Nominell rörstorlek) och Pipe Schedule (Nominell rördiameter) för att ange ett uppskattat värde för mätarrörets diameter (endast engelska måttenheter). 4. Redigera Meter Tube Material (Mätarrörets material) vid behov. 5. Ange Line Size (Rörstorlek) och välj Beta på Conditioning Orifice Plate (Utjämnande strypskiva). Erforderliga storleksparametrarna för primärfiltret varierar beroende på det valda primärfiltret. 6. Välj vid behov material i Primary Element Material (Primärfiltermaterial) från rullgardinsmenyn. 7. Klicka på Next > (Nästa) för att gå vidare till fliken Save/Send Configuration (Spara/skicka konfiguration). 17

18 Snabbstartguide Oktober 2016 OBS! För att uppfylla lämpliga nationella eller internationella normer bör betavärden och primärfiltrets diameter ligga inom de gränser som anges i tillämpliga standarder. Engineering Assistant-programmet varnar användaren om ett primärfiltervärde överskrider dessa gränser, men tillåter att användaren fortsätter med flödeskonfigurationen. 6.8 Spara/skicka konfiguration Fliken Save/Send Configuration (Spara/skicka konfiguration), som visas i Figur 15, ger användaren möjlighet att kontrollera, spara och skicka konfigurationsinformationen till Rosemount 3051SMV med funktionskort för fullständigt kompenserat mass- och energiflöde. 1. Granska informationen under rubriken Flow Configuration (Flödeskonfiguration) och rubriken Device Configuration (Enhetskonfiguration). OBS! För vidare information om enhetskonfiguration, se Verifiering av enhetskonfiguration på sidan 20. Figur 15. Fliken Save/Send Configuration (Spara/skicka konfiguration) 2. Klicka på ikonen över varje enskilt fönster för att redigera konfigurationsinformationen i dessa fönster. Gå till Steg 3 när alla uppgifter stämmer. OBS! Användaren underrättas om konfigurationen har ändrats sedan den senast skickades till transmittern. Ett varningsmeddelande visas till höger om kryssrutorna för Send Flow Data (Skicka flödesdata) och/eller Send Transmitter Data (Skicka transmitterdata). 18

19 Oktober 2016 Snabbstartguide 3. Klicka på Send To (Skicka till) för att skicka konfigurationen. OBS! Kryssrutorna för Send Flow Data (Skicka flödesdata) och Send Transmitter Data (Skicka transmitterdata) används för att välja vilka konfigurationsdata som ska skickas till transmittern. Avmarkera den eller båda rutorna om du inte vill skicka motsvarande data. 4. Skärmen Device Connection (Enhetsanslutning) i Engineering Assistant visas, se Figur 16. Figur 16. Skärmen Device Connection (enhetsanslutning) i Engineering Assistant 5. Klicka på knappen Search (Sök) i nedre högra hörnet av skärmen. Engineering Assistant börjar söka efter anslutna enheter. 6. När sökningen avslutats väljer du den enhet som du vill kommunicera med och klickar på Send Configuration (Skicka konfiguration). 7. När sändningen av konfigurationen till enheten är klar meddelas användaren genom en dialogruta som visas. OBS! När konfigurationen har skickats till enheten bör konfigurationsfilen sparas. Användaren kan klicka på Save (Spara) på skärmen Save/Send (Spara/skicka) eller välja Save (Spara) från programmenyn. 8. Om användaren avslutat konfigurationsprocessen kan Engineering Assistant stängas. 19

20 Snabbstartguide Oktober Verifiering av enhetskonfiguration Använd 3051SMV Engineering Assistant eller en HART-kompatibel master för att kommunicera med och verifiera konfigurationen av Rosemount 3051SMV. Tabell 2 visar snabbtangenterna för 375 fältkommunikatorn för det helt kompenserade mass- och energiflödet. Tabell 3 visar snabbtangenterna för direkt processvariabelutgång. OBS! Enhetskonfigurationsrutiner ges för Rosemount 3051SMV Engineering Assistant 6.1 eller senare och AMS Device Manager 9.0 eller senare i referenshandboken ( ) för 3051S MultiVariable transmittern. En bock () indikerar grundkonfigurationens parametrar. Dessa parametrar ska åtminstone kontrolleras som en del av konfigurationen och driftsättningsproceduren. Tabell 2. Snabbtangenter för fullständigt kompenserat mass- och energiflöde Funktion Absolute Pressure Reading and Status (Avläsning av och status för absolut tryck) Snabbtangentsekvens 1, 4, 2, 1, 5 Absolute Pressure Sensor Limits (Gränser för absoluttryckgivare) 1, 4, 1, 5, 8 Absolute Pressure Units (Måttenheter för absolut tryck) 1, 3, 3, 5 Alarm and Saturation Level Configuration (Konfiguration av larm- och mättnadsnivå) 1, 4, 2, 6, 6 Alarm and Saturation Levels (Larm- och mättnadsnivåer) 1, 4, 2, 6 Analog Output Trim Options (Alternativ för analogt utgångstrim) 1, 2, 5, 2 Burst Mode Setup (Konfiguration av burst-läge) 1, 4, 3, 3, 3 Burst Mode Options (Alternativ för burst-läge) 1, 4, 3, 3, 4 Callendar-van Dusen Sensor Matching (Matchning av Callendar-Van Dusensensor) 1, 2, 5, 5, 4 Configure Fixed Variables (Konfigurera fasta variabler) 1, 2, 4 Damping (Dämpning) 1, 3, 7 Diaphragm Seals Information (Information om tryckförmedlare) 1, 4, 4, 5 Differential Pressure Low Flow Cutoff (Differenstryckavstängning vid lågt flöde) Differential Pressure Reading and Status (Värden och status för differenstryck) Differential Pressure Sensor Trim Options (Trimalternativ för differenstryckgivare) 1, 4, 1, 1, 6 1, 4, 2, 1, 4 1, 2, 5, 3 Differential Pressure Zero Trim (Nolltrim för differenstryck) 1, 2, 5, 3, 1 Differential Pressure Units (Måttenheter för differenstryck) 1, 3, 3, 4 Energy Rate Units (Måttenheter för energifrekvens) 1, 3, 3, 2 Energy Reading and Status (Värden och status för energi) 1, 4, 2, 1, 2 20

21 Oktober 2016 Snabbstartguide Tabell 2. Snabbtangenter för fullständigt kompenserat mass- och energiflöde Funktion Snabbtangentsekvens Equipped Sensors (Installerade sensorer) 1, 4, 4, 4 Field Device Information (Information om fältenhet) 1, 4, 4, 1 Flow Calculation Type (Typ av flödesberäkning) 1, 4, 1, 1, 2 Flow Rate Units (Måttenheter för flödesvolym) 1, 3, 3, 1 Flow Reading and Status (Värden och status för flöde) 1, 4, 2, 1, 1 Gage Pressure Reading and Status (Övertrycksvärden och -status) 1, 4, 2, 1, 6 Gage Pressure Sensor Limits (Gränser för övertryckssensor) 1, 4, 1, 5, 9 Gage Pressure Units (Måttenheter för övertryckssensor) 1, 3, 3, 6 LCD Configuration (LCD-konfiguration) 1, 3, 8 Loop Test (Kretstest) 1, 2, 2 Module Temperature Reading and Status (Värden och status för modultemperatur) 1, 4, 2, 1, 8 Module Temperature Units (Måttenheter för modultemperatur) 1, 3, 3, 8 Poll Address (Avfrågningsadress) 1, 4, 3, 3, 1 Process Temperature Reading and Status (Värden och status för processtemperatur) 1, 4, 2, 1, 7 Process Temperature Sensor Mode (Läge för processtemperatursensor) 1, 4, 1, 6, 8 Process Temperature Sensor Trim Options (Trimalternativ för processtemperatursensor) 1, 2, 5, 5 Process Temperature Unit (Måttenhet för processtemperatur) 1, 3, 3, 7 Ranging the Analog Output (Områdesbestämning för analog utsignal) 1, 2, 5, 1 Recall Factory Trim Settings (Återställ fabrikstriminställningar) 1, 2, 5, 2, 3 Sensor Information (Sensorinformation) 1, 4, 4, 2 Static Pressure Sensor Lower Trim (AP Sensor) (Nedre trim för statisk tryckgivare [AP-sensor]) 1, 2, 5, 4, 2 Static Pressure Sensor Trim Options (Trimalternativ för statisk tryckgivare) 1, 2, 5, 4 Static Pressure Sensor Zero Trim (GP Sensor) (Nolltrim för statisk tryckgivare [GP-sensor]) 1, 2, 5, 4, 1 Status (Status) 1, 2, 1 Tag (Positionsmärkning) 1, 3, 1 Test Flow Calculation (Beräkning av testflöde) 1, 2, 3 Totalizer Configuration (Konfiguration av totalräkneverk) 1, 4, 1, 3 Totalizer Reading and Status (Värden och status för totalräkneverk) 1, 4, 2, 1, 3 Totalizer Units (Enheter för totalräkneverk) 1, 3, 3, 3 Variable Mapping (Variabelmappning) 1, 4, 3, 4 Write Protect (Skrivskydd) 1, 3, 5, 4 21

22 Snabbstartguide Oktober 2016 Tabell 3. Snabbtangenter för direkt processvariabelutgång Funktion Absolute Pressure Reading and Status (Avläsning av och status för absolut tryck) Snabbtangentsekvens 1, 4, 2, 1, 2 Absolute Pressure Sensor Limits (Gränser för absoluttrycksgivare) 1, 4, 1, 2, 8 Absolute Pressure Units (Måttenheter för absolut tryck) 1, 3, 3, 2 Alarm and Saturation Level Configuration (Konfiguration av larm- och mättnadsnivå) 1, 4, 2, 6, 6 Alarm and Saturation Levels (Larm- och mättnadsnivåer) 1, 4, 2, 6 Analog Output Trim Options (Alternativ för analogt utgångstrim) 1, 2, 4, 2 Burst Mode Setup (Konfiguration av burst-läge) 1, 4, 3, 3, 3 Burst Mode Options (Alternativ för burst-läge) 1, 4, 3, 3, 4 Callendar-van Dusen Sensor Matching (Matchning av Callendar-Van Dusensensor) 1, 2, 4, 5, 4 Damping (Dämpning) 1, 3, 7 Diaphragm Seals Information (Information om tryckförmedlare) 1, 4, 4, 4 Differential Pressure Reading and Status (Värden och status för differenstryck) 1, 4, 2, 1, 1 Differential Pressure Sensor Trim Options (Trimalternativ för differenstryckgivare) 1, 2, 4, 3 Differential Pressure Zero Trim (Nolltrim för differenstryck) 1, 2, 4, 3, 1 Differential Pressure Units (Måttenheter för differenstryck) 1, 3, 3, 1 Equipped Sensors (Installerade sensorer) 1, 4, 4, 3 Field Device Information (Information om fältenhet) 1, 4, 4, 1 Gage Pressure Reading and Status (Övertrycksvärden och -status) 1, 4, 2, 1, 3 Gage Pressure Sensor Limits (Gränser för övertryckssensor) 1, 4, 1, 2, 9 Gage Pressure Units (Måttenheter för övertryckssensor) 1, 3, 3, 3 LCD Configuration (LCD-konfiguration) 1, 3, 8 Loop Test (Kretstest) 1, 2, 2 Module Temperature Reading and Status (Värden och status för modultemperatur) 1, 4, 2, 1, 5 Module Temperature Units (Måttenheter för modultemperatur) 1, 3, 3, 5 Poll Address (Avfrågningsadress) 1, 4, 3, 3, 1 Process Temperature Reading and Status (Värden och status för processtemperatur) Process Temperature Sensor Trim Options (Trimalternativ för processtemperatursensor) 1, 4, 2, 1, 4 1, 2, 4, 5 Process Temperature Unit (Måttenhet för processtemperatur) 1, 3, 3, 4 Ranging the Analog Output (Områdesbestämning för analog utgång) 1, 2, 4, 1 Recall Factory Trim Settings (Återställ fabrikstriminställningar) 1, 2, 4, 2, 3 Sensor Information (Sensorinformation) 1, 4, 4, 2 Static Pressure Sensor Lower Trim (AP Sensor) (Nedre trim för statisk tryckgivare [AP-sensor]) 1, 2, 4, 4, 2 Static Pressure Sensor Trim Options (Trimalternativ för statisk tryckgivare) 1, 2, 4, 4 22

23 Oktober 2016 Snabbstartguide Tabell 3. Snabbtangenter för direkt processvariabelutgång Funktion Static Pressure Sensor Zero Trim (GP Sensor) (Nolltrim för statisk tryckgivare [GP-sensor]) Snabbtangentsekvens 1, 2, 4, 4,1 Status (Status) 1, 2, 1 Tag (Positionsmärkning) 1, 3, 1 Transfer Function (Överföringsfunktion) 1, 3, 6 Variable Mapping (Variabelmappning) 1, 4, 3, 4 Write Protect (Skrivskydd) 1, 3, 5, Justering av transmittern Transmittrar levereras färdigkalibrerade enligt kundens önskemål eller med tillverkarens grundvärden med naturlig skala. 8.1 Nolljustering Ett nolltrim är en enkelpunktsjustering som används för att kompensera monteringsläge och effekter av ledningstryck på statiska tryckgivare och differenstryckgivare. När du utför en nolljustering ska du se till att utjämningsventilen är öppen och att alla vätskefyllda impulsrör har fyllts till rätt nivå. Transmittern tillåter endast trimning av upp till 5 % URL-nollfel (Övre gränsvärde). Genomföra nolltrim med 375-fältkommunikatorn 1. Utjämna eller avlufta transmittern och anslut 375-fältkommunikatorn (för ytterligare anvisningar om anslutning av 375, se Figur 5 på sidan 8). 2. Om enheten är utrustad med en statisk tryckgivare nollställs sensorn genom att du matar in följande snabbtangentssekvens på menyn för Rosemount 3051SMV. Snabbtangenter för flöde 1, 2, 5, 4 1, 2, 4, 4 Snabbtangenter för direkt utgång Beskrivning Static Pressure Sensor Trim Options (Trimalternativ för statisk tryckgivare) 3. Använd nolltrimmet (alternativ 1) för transmitter utrustad med en statisk övertrycksgivare eller sänk givartrimmet (alternativ 2) för transmitter utrustad med en statisk absoluttrycksgivare. OBS! Vid justering av en absoluttrycksgivares lågpunkt finns det risk för att dess prestanda försämras om inte noggrann kalibreringsutrustning används. Använd en barometer som är minst tre gånger exaktare än Rosemount 3051S MultiVariable-transmitterns absolutsensor. 4. Nollställ differenstryckgivaren genom att ange följande snabbtangentssekvens på menyn för Rosemount 3051SMV: Snabbtangenter för flöde Snabbtangenter för direkt utgång 1, 2, 5, 3, 1 1, 2, 4, 3, 1 Beskrivning Differential Pressure Sensor Zero Trim (Nolltrim för differenstryckgivare) 23

24 Snabbstartguide Oktober Produktintyg Vers Information om EU-direktiv En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse finns i slutet av snabbstartguiden. För den senaste versionen av EU-försäkran om överensstämmelse, se EmersonProcess.com/Rosemount. 9.2 Intyg för användning i icke-explosionsfarliga miljöer Som en rutinåtgärd har transmittern undersökts och testats för att kontrollera att utförandet uppfyller grundläggande elektriska, mekaniska och brandskyddsmässiga krav av ett nationellt erkänt testlaboratorium [Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL]) auktoriserat av Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA, USA:s motsvarighet till Arbetsmiljöverket). 9.3 Utrustningsinstallation i Nordamerika Enligt amerikanska NEC (National Electrical Code) och CEC (Canadian Electrical Code) får divisionsmärkt utrustning användas i zoner och zonmärkt utrustning i divisioner. Märkningen måste vara lämplig för områdesklassificering, gastyp, och temperaturklass. Denna information definieras tydligt i respektive norm. 9.4 USA E5 USA explosionssäker (XP) och dammgnistsäker (DIP) Intygs-nr: FM16US0089X Tillämpade standarder: FM-klass , FM-klass , FM-klass , FM-klass , ANSI/NEMA Märkdata: Explosionssäker KL. I, DIV. 1, GR. B, C, D; T5; dammgnistsäker KL. II, DIV. 1, GR. E, F, G; KL. III; T5 ( 50 C T a +85 C); fabriksförseglad; typ 4X I5 USA egensäkerhet (IS) och gnistfrihet (NI) Intygs-nr: FM16US0233 Tillämpade standarder: FM-klass , FM-klass , FM-klass , FM-klass , FM-klass , NEMA Märkdata: Egensäker KL. I, DIV. 1, GR. A, B, C, D; KL. II, DIV. 1, GR. E, F, G; klass III; klass 1, zon 0 AEx ia IIC T4; gnistfri KL. 1, DIV. 2, GR. A, B, C, D; T4 ( 50 C T a +70 C) vid anslutning enligt Rosemount-ritning ; typ 4X OBS! Transmittrar märkta NI CL 1, DIV 2 kan installeras i division 2-miljöer med hjälp av allmänna division 2-inkopplingsmetoder eller gnistfri fältinkoppling. Se ritning IE US FISCO egensäker Intygs-nr: FM16US0233 Tillämpade standarder:fm-klass , FM-klass , FM-klass , FM-klass , FM-klass , NEMA Märkdata: Egensäker KL. I, DIV. 1, GR. A, B, C, D; T4 ( 50 C T a +70 C) vid anslutning enligt Rosemount-ritning ; typ 4X 24

25 Oktober 2016 Snabbstartguide 9.5 Kanada E6 Kanada explosionssäker, dammantändningssäker, division 2 Intygs-nr: Tillämpade standarder: CAN/CSA C22.2 nr 0-10, CSA-std C22.2 nr , CSA-std C22.2 nr 30-M1986, CSA C22.2 nr , CSA-std C22.2 nr 213-M1987, CAN/CSA C :14, CAN/CSA-C22.2 No , ANSI/ISA , CSA-std C22.2 nr 60529:05 (R2010) Märkdata: Explosionssäker klass I, division 1, grupp B, C, D; dammgnistsäker klass II, division 1, grupp E, F, G; klass III; lämplig för klass I, division 2, grupp A, B, C, D; typ 4X I6 IF 9.6 Europa Kanada egensäker Intygs-nr: Tillämpade standarder: CAN/CSA C22.2 nr 0-10, CSA-std C22.2 nr , CSA Std C22.2 No. 30-M1986, CSA C22.2 No , CSA Std C22.2 No. 213-M1987, CAN/CSA C :14, CAN/CSA-C22.2 nr , ANSI/ISA , CSA-std C22.2 nr 60529:05 (R2010) Märkdata: Egensäker klass I, division 1; grupp A, B, C, D; lämplig för klass 1, zon 0, IIC, T3C, T a = 70 C; vid anslutning enligt Rosemount-ritning ; typ 4X Kanada FISCO egensäker Intygs-nr: Tillämpade standarder: CAN/CSA C22.2 nr 0-10, CSA-std C22.2 nr , CSA Std C22.2 No. 30-M1986, CSA C22.2 No , CSA Std C22.2 No. 213-M1987, CAN/CSA C :14, CAN/CSA-C22.2 nr , ANSI/ISA , CSA-std C22.2 nr 60529:05 (R2010) Märkdata: FISCO egensäker klass I, division 1; grupp A, B, C, D; lämplig för klass I, zon 0; T3C, T a = 70 C; vid anslutning enligt Rosemount-ritning ; typ 4X E1 ATEX flamsäker Intygs-nr: KEMA 00ATEX2143X Tillämpade standarder: SS-EN :2012, SS-EN :2007, SS-EN :2007 (3051SFx-modeller med RTD är certifierade enligt SS-EN :2006) Märkdata: II 1/2 G Ex d IIC T6 T4 Ga/Gb, T6 ( 60 C T a +70 C), T5/T4 ( 60 C T a +80 C) Temperaturklass Processtemperatur T6 60 C till +70 C T5 60 C till +80 C T4 60 C till +120 C Särskilda förhållanden för säker användning (X): 1. Instrumentet har en tryckförmedlare med tunn vägg. Vid installation, underhåll och användning ska hänsyn tas till de miljöförhållanden som tryckförmedlaren kommer att utsättas för. Tillverkarens installations- och underhållsanvisningar ska följas noga för att garantera säkerhet under instrumentets förväntade livslängd. 25

26 Snabbstartguide Oktober Kontakta tillverkaren för information om de flamsäkra förbandens mått. I1 ATEX egensäkerhet Intygs-nr: Baseefa08ATEX0064X Tillämpade standarder: SS-EN :2012, SS-EN :2012 Märkdata: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4 ( 60 C T a +70 C) Parametrar HART FOUNDATION fältbuss Endast SuperModule Resistansgivare (för 3051SFx) HART Fältbuss Spänning (U i ) 30 V 30 V 7,14 V 30 V 30 V Strömstyrka (I i ) 300 ma 300 ma 300 ma 2,31 ma 18,24 ma Effekt (P i ) 1 W 1,3 W 887 mw 17,32 mw 137 mw Kapacitans (C i ) 14,8 nf 0 0,11 uf 0 0,8 nf Induktans (L i ) ,33 mh Särskilda förhållanden för säker användning (X): 1. Om apparaten är utrustad med en 90 V-transientdämpare (tillval) klarar den inte 500 V-testet av isoleringen från jord. Hänsyn till denna omständighet måste tas vid installationen. 2. Höljet är tillverkat av en aluminiumlegering och har en skyddande yta i polyuretanlack. Var dock försiktig och skydda den mot slag, stötar och friktion om den sitter i zon 0-miljö. IA ATEX FISCO Intygs-nr: Baseefa08ATEX0064X Tillämpade standarder: SS-EN :2012, SS-EN :2012 Märkdata: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4 ( 60 C T a +70 C) Parametrar Spänning (U i ) Strömstyrka (I i ) Effekt (P i ) FISCO 17,5 V 380 ma 5,32 W Kapacitans (C i ) 0 Induktans (L i ) 0 ND ATEX damm Intygs-nr: BAS01ATEX1374X Tillämpade standarder: SS-EN :2012, SS-EN :2009 Märkdata: II 1 D Ex ta IIIC T105 C T C Da ( 20 C T a +85 C), V max = 42,4 V Särskilda förhållanden för säker användning (X): 1. Kabelanslutningar som ger en kapslingsklass på minst IP66 för skyddskåpan ska användas. 2. Oanvända kabelanslutningar måste fyllas med lämpliga avslutningspluggar som ger en kapslingsklass på minst IP66 för skyddskåpan. 3. Kabelanslutningar och avslutningspluggar måste vara lämpliga för apparatens omgivningstemperaturområde och klara ett slagtest på 7 J. 4. SuperModule-enheten/-enheterna måste vara ordentligt fastskruvad(e) för att upprätthålla kapslingsklassen för skyddskåpan/skyddskåporna. 26

27 Oktober 2016 Snabbstartguide N1 ATEX-typ n Intygs-nr: Baseefa08ATEX0065X Tillämpade standarder: SS-EN : 2012, SS-EN : 2010 Märkdata: II 3 G Ex na IIC T4 Gc ( 40 C T a +70 C), V max = 45 V Särskilda förhållanden för säker användning (X): 1. Om apparaten är utrustad med en 90 V-transientdämpare klarar den inte det 500 V-elstyrketest som definieras i punkt i SS-EN :2010. Vid installation måste hänsyn tas till denna omständighet. 9.7 Övriga världen E7 IECEx flam- och dammsäkerhet Intygs-nr: IECEx KEM X (flamsäker) Tillämpade standarder: IEC :2011, IEC : 2007, IEC :2006 (3051SFx-modeller med RTD är certifierade enligt IEC :2004) Märkdata: Ex d IIC T6 T4 Ga/Gb, T6 ( 60 C T a +70 C), T5/T4 ( 60 C T a +80 C) Särskilda förhållanden för säker användning (X): 1. Instrumentet har en tryckförmedlare med tunn vägg. Vid installation, underhåll och användning ska hänsyn tas till de miljöförhållanden som tryckförmedlaren kommer att utsättas för. Tillverkarens installations- och underhållsanvisningar ska följas noga för att garantera säkerhet under instrumentets förväntade livslängd. 2. Kontakta tillverkaren för information om de flamsäkra förbandens mått. Intygs-nr: ECEx BAS X (damm) Tillämpade standarder: IEC :2011, IEC :2008 Märkdata: Ex ta IIIC T105 C T C Da ( 20 C T a +85 C), V max = 42,4 V Särskilda förhållanden för säker användning (X): 1. Kabelanslutningar som ger en kapslingsklass på minst IP66 för skyddskåpan ska användas. 2. Oanvända kabelanslutningar måste fyllas med lämpliga avslutningspluggar som ger en kapslingsklass på minst IP66 för skyddskåpan. 3. Kabelanslutningar och avslutningspluggar måste vara lämpliga för apparatens omgivningstemperaturområde och klara ett slagtest på 7 J. 4. Rosemount SuperModule-modell 3051S måste vara ordentligt fastskruvad för att upprätthålla skyddskåpans kapslingsklass. I7 Temperaturklass IECEx egensäkerhet Intygs-nr: IECEx BAS X Tillämpade standarder:iec :2011, IEC :2011 Märkdata: Ex ia IIC T4 Ga, T4 ( 60 C T a +70 C) Parametrar Processtemperatur T6 60 C till +70 C T5 60 C till +80 C T4 60 C till +120 C HART FOUNDATIONfältbuss Endast SuperModule Resistansgivare (för 3051SFx) HART Fältbuss Spänning (U i ) 30 V 30 V 7,14 V 30 V 30 V Strömstyrka (I i ) 300 ma 300 ma 300 ma 2,31 ma 18,24 ma 27

28 Snabbstartguide Oktober 2016 Särskilda förhållanden för säker användning (X): 1. Om apparaten är utrustad med en 90 V-transientdämpare (tillval) klarar den inte 500 V-testet av isoleringen från jord. Hänsyn till denna omständighet måste tas vid installationen. 2. Höljet är tillverkat av en aluminiumlegering och har en skyddande yta i polyuretanlack. Var dock försiktig och skydda den mot slag, stötar och friktion om den sitter i zon 0-miljö. IG IECEx FISCO Intygs-nr: IECEx BAS X Tillämpade standarder:iec :2011, IEC :2011 Märkdata: Ex ia IIC T4 Ga, T4 ( 60 C T a +70 C) N7 IECEx typ n Intygs-nr: IECEx BAS X Standarder: IEC : 2011, IEC : 2010 Märkdata: Ex na IIC T5 Gc ( 40 C T a +70 C) Särskilda förhållanden för säker användning (X): 1. Om apparaten är utrustad med en 90 V-transientdämpare klarar den inte det 500 V-elstyrketest som definieras i punkt i IEC :2010. Vid installation måste hänsyn tas till denna omständighet. 9.8 Brasilien E2 Parametrar HART FOUNDATIONfältbuss Endast SuperModule Resistansgivare (för 3051SFx) HART Fältbuss Effekt (P i ) 1 W 1,3 W 887 mw 17,32 mw 137 mw Kapacitans (C i ) 14,8 nf 0 0,11 uf 0 0,8 nf Induktans (L i ) ,33 mh Parametrar Spänning (U i ) Strömstyrka (I i ) Effekt (P i ) FISCO 17,5 V 380 ma 5,32 W Kapacitans (C i ) 0 Induktans (L i ) 0 INMETRO flamsäker Intygs-nr: UL-BR X Tillämpade standarder:abnt NBR IEC : rättelse 1:2011, ABNT NBR IEC : rättelse 1:2011, ABNT NBR IEC : rättelse 1:2008 Märkdata: Ex d IIC T* Ga/Gb, T6 ( 60 C T a +70 C), T5/T4 ( 60 C T a +80 C), IP66 Särskilda förhållanden för säker användning (X): 1. Instrumentet har en tryckförmedlare med tunn vägg. Vid installation, underhåll och användning ska hänsyn tas till de miljöförhållanden som tryckförmedlaren kommer att utsättas för. Tillverkarens installations- och underhållsanvisningar ska följas noga för att garantera säkerhet under instrumentets förväntade livslängd. 2. Kontakta tillverkaren för information om de flamsäkra förbandens mått. 28

29 Oktober 2016 Snabbstartguide I2 INMETRO egensäkerhet Intygs-nr: UL-BR X Tillämpade standarder: ABNT NBR IEC : tillägg 1:2011, ABNT NBR IEC :2009 Märkdata: Ex ia IIC T4 Ga, T4 ( 60 C T a +70 C) Särskilda förhållanden för säker användning (X): 1. Om apparaten är utrustad med en 90 V-transientdämpare (tillval) klarar den inte 500 V-testet av isoleringen från jord. Hänsyn till denna omständighet måste tas vid installationen. 2. För processer med temperaturer över 135 C måste användaren utvärdera vilken SuperModule-temperaturklass som är lämplig för sådana tillämpningar eftersom det i denna situation finns risk för att temperaturen i SuperModule överstiger T Kina E3 Parametrar HART Fältbuss Insignal Resistansgivare Insignal Resistansgivare Spänning (U i ) 30 V 30 V 30 V 30 V Strömstyrka (I i ) 300 ma 2,31 ma 300 ma 18,24 ma Effekt (P i ) 1 W 17,32 mw 1,3 W 137 mw Kapacitans (C i ) 14,8 nf 0 0 0,8 nf Induktans (L i ) ,33 mh Kina flamsäkerhet och dammgnistsäkerhet Intygs-nr: 3051SMV: GYJ X [tillverkning i USA, Kina, Singapore] 3051SFx: GYJ X [tillverkning i USA, Kina, Singapore] Tillämpade standarder: 3051SMV: GB , GB , GB SFx: GB , GB , GB , GB Märkdata: 3051SMV: Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb 3051SFx: Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb; dammgnistsäker A20 T A 105 C; IP66 Särskilda förhållanden för säker användning (X): 1. Tecknet X används för att indikera särskilda villkor för användning. Kontakta tillverkaren för information om de flamsäkra förbandens dimensioner. 2. Följande förhållande råder mellan T-kod och intervallet för omgivningstemperatur: T-kod Intervall för omgivningstemperatur T6 50 C ~ +65 C T5 50 C ~ +80 C 3. Anordningen för jordning i skyddskåpan ska anslutas på ett säkert sätt. 4. Under installation, användning och underhåll av produkten i explosiv atmosfär ska varningsmeddelandet Don t open the cover when the circuit is alive (Öppna inte locket när kretsen är strömförande) följas. Under installation, användning och underhåll i miljöer med explosivt damm ska varningen Do not open when an explosive dust atmosphere is present (Får ej öppnas i miljöer med explosivt damm) beaktas. 5. Under installationen får det inte förekomma blandningar som kan vara skadliga för höljet. 6. Vid installation, användning och underhåll i miljöer med explosivt damm ska produktkapslingen rengöras för att undvika att damm ansamlas. Tryckluft får dock inte användas. 29

30 Snabbstartguide Oktober Under installation i farliga miljöer ska kabelförskruvningar och blindpluggar som godkänts av statligt utsedda kontrollorgan och uppfyller skyddskraven för Ex d Gb eller Ex d IIC Gb DIP A20 (flödesmätare) IP66 användas. Redundanta kabelanslutningar ska blockeras med blindpluggar. 8. Slutanvändare får inte ändra några komponenter utan ska rådgöra med tillverkaren om saken för att undvika att skada produkten. 9. Underhåll ska utföras när det inte finns explosiv gas eller damm i miljön. 10. Under installation, användning och underhåll av den här produkten ska du följa standarderna nedan: GB , Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 13: Repair and overhaul for apparatus used in explosive gas atmospheres (Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär, del 13: Reparation och översyn av utrustning använd i explosiv gasatmosfär). GB Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 15: Electrical installations in hazardous area (other than mines) (Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär, del 15: Elinstallationer i farliga miljöer [ej gruvdrift]). GB , Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 16: Inspection and maintenance of electrical installation (other than mines) (Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär, del 16: Inspektion och underhåll av elinstallation [ej gruvdrift]). GB , Code for construction and acceptance of electric device for explosion atmospheres and fire hazard electrical equipment installation engineering (Norm för konstruktion och godkännande av elektrisk utrustning för explosionsfarliga miljöer och teknik för installation av elektrisk utrustning när brandrisk föreligger). I3 Egensäkerhet för Kina Intygs-nr: 3051SMV: GYJ X [tillverkning i USA, Kina, Singapore] 3051SFx: GYJ X [tillverkning i USA, Kina, Singapore] Tillämpade standarder: 3051SMV: GB , GB , GB SFx: GB3836.1/4-2010, GB , GB Märkdata: 3051SMV: Ex ia IIC T4 Ga 3051SFx: Ex ia IIC T4 Ga, dammgnistsäker A20 T A 105 C; IP66 Särskilda förhållanden för säker användning (X): 1. Höljet innehåller lättmetall varför försiktighet ska iakttas för att undvika risk för antändning på grund av slag, stötar och friktion. 2. Apparaten klarar inte det 500 V-elstyrketest som definieras i punkt i GB Intervall för omgivningstemperatur: 60 C ~ +70 C 4. Parametrar för elektrisk egensäkerhet: Max inspänning (U i, V) Max inströmstyrka (I i, ma) Max ineffekt (P i, W) Max interna parametrar C i (nf) ,0 14,8 0 Max utspänning (U i, V) Max utströmstyrka (I i, ma) Max uteffekt (P i, W) L i (H) Maximala externa parametrar C i (nf) Resistansgivare 30 2,31 17, L i (H) SuperModule 7, Kablarna mellan produkten och tillhörande apparatur ska vara skärmade. Skärmkabeln måste vara ordentligt jordad i en icke explosionsfarlig miljö. 30

31 Oktober 2016 Snabbstartguide 6. Produkten ska användas med Ex-godkänd tillhörande apparatur för att åstadkomma ett system för explosionsskydd som kan användas i explosiv gasatmosfär. Ledningar och anslutningar ska uppfylla kraven i bruksanvisningen för produkten och tillhörande utrustning. 7. Slutanvändare får inte ändra några komponenter utan ska rådgöra med tillverkaren om saken för att undvika att skada produkten. 8. Under installation i farliga miljöer ska kabelförskruvningar och blindpluggar som godkänts av statligt utsedda kontrollorgan och ger ett skydd på DIP A20 IP66 användas. Redundanta kabelanslutningar ska blockeras med blindpluggar. 9. Under installation, användning och underhåll i miljöer med explosivt damm ska varningen Do not open when an explosive dust atmosphere is present (Får ej öppnas i miljöer med explosivt damm) beaktas. 10. Underhåll ska utföras när det inte finns explosivt damm i miljön. 11. Under installation, användning och underhåll av den här produkten ska du följa standarderna nedan: GB , Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 13: Repair and overhaul for apparatus used in explosive gas atmospheres (Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär, del 13: Reparation och översyn av utrustning använd i explosiv gasatmosfär). GB Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 15: Electrical installations in hazardous area (other than mines) (Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär, del 15: Elinstallationer i farliga miljöer [ej gruvdrift]). GB , Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 16: Inspection and maintenance of electrical installation (other than mines) (Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär, del 16: Inspektion och underhåll av elinstallation [ej gruvdrift]). GB , Code for construction and acceptance of electric device for explosion atmospheres and fire hazard electrical equipment installation engineering (Norm för konstruktion och godkännande av elektrisk utrustning för explosionsfarliga miljöer och teknik för installation av elektrisk utrustning när brandrisk föreligger) EAC Vitryssland, Kazakstan, Ryssland EM EAC (Tullunionen för tekniska regelverk) flamsäkerhet Intygs-nr: RU C-US.AA87.B Märkdata: Ga/Gb Ex d IIC T6 T4 X IM (Tullunionen för tekniska regelverk) egensäkerhet Intygs-nr: RU C-US.AA87.B Märkdata: 0Ex ia IIC T4 Ga X 9.11 Japan E4 Japan flamsäker Intygs-nr: TC19070, TC19071, TC19072, TC19073 Märkdata: Ex d IIC T Sydkorea EP IP Sydkorea flamsäker [endast HART] Intygs-nr: 12-KB4BO-0180X [tillverkning i USA], 11-KB4BO-0068X [tillverkning i Singapore] Märkdata: Ex d IIC T5 or T6 Sydkorea egensäkerhet [endast HART] Intygs-nr: 10-KB4BO-0021X [tillverkning i USA, SMMC] Märkdata: Ex ia IIC T4 31

32 Snabbstartguide Oktober Kombinationsintyg K1 Kombination av E1, I1, N1 och ND K2 Kombination av E2 och I2 K5 Kombination av E5 och I5 K6 Kombination av E6 och I6 K7 Kombination av E7, I7 och N7 KA Kombination av E1, I1, E6 och I6 KB Kombination av E5, I5, E6 och I6 KC Kombination av E1, I1, E5 och I5 KD Kombination av E1, I1, E5, I5, E6 och I6 KM Kombination av EM och IM KP Kombination av EP och IP 9.14 Ytterligare intyg SBS American Bureau of Shippings (ABS) typgodkännande Intygs-nr: 00-HS Avsett bruk: Mätning av övertryck eller absolut tryck i vätske-, gas- eller ångflöde på ABS-klassade fartyg, marin användning och offshoreinstallationer. [Endast HART] SBV Bureau Veritas (BV) typgodkännande Intygs-nr: BV Krav: Bureau Veritas regler för klassificering av stålfartyg Tillämpning: Klassbeteckningar: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT och AUT-IMS [Endast HART] SDN Det Norske Veritas (DNV) typgodkännande Intygs-nr: A Avsett bruk: Det Norske Veritas regler för klassificering av fartyg, höghastighetsfartyg och lätta fartyg och Det Norske Veritas offshorenormer. [Endast HART] Tillämpning: Platsklasser Beskrivning Temperatur Luftfuktighet Vibration Elektromagnetisk kompatibilitet Kapsling 3051S D B A A D/IP66/IP68 SLL Lloyd s Registers (LR) typgodkännande Intygs-nr: 11/60002 Tillämpning: Miljökategori ENV1, ENV2, ENV3 och ENV5 [Endast HART] 32

33 Oktober 2016 Snabbstartguide Figur 17. Försäkran om överensstämmelse för Rosemount 3051SMV 33

34 Snabbstartguide Oktober

35 Oktober 2016 Snabbstartguide 35

36 Snabbstartguide Oktober

37 Oktober 2016 Snabbstartguide 37

38 Oktober Snabbstartguide

39 Oktober 2016 Snabbstartguide Detta direktiv gäller till och med den 19 april Detta direktiv gäller från och med den 20 april Detta direktiv gäller till och med den 18 juli Direktivet gäller från och med den 19 juli Trycktransmittrar av modell 3051SMV och 300SMV 39

40 Snabbstartguide Oktober 2016 Detta direktiv gäller till och med den 19 april Detta direktiv gäller från och med den 20 april För 3051SMV-transmittrar, 300SMV-hus och 3051SFx-flödesmätare utan resistansgivartillval: 40

41 Oktober 2016 Snabbstartguide För 3051SFx-flödesmätare med resistansgivartillval: 41

42 Snabbstartguide Oktober

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF-seriens MultiVariable flödesmätartransmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF-seriens MultiVariable flödesmätartransmitter Snabbstartguide 00825-0112-4803, vers. DA Maj 2015 Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF-seriens MultiVariable flödesmätartransmitter Snabbstartguide Maj 2015 OBS! Denna guide innehåller

Läs mer

Snabbstartsguide , vers. BA November Rosemount 3051S ERS (elektroniska kapillärer) med HART -protokoll

Snabbstartsguide , vers. BA November Rosemount 3051S ERS (elektroniska kapillärer) med HART -protokoll Snabbstartsguide 00825-0112-4804, vers. BA Rosemount 3051S ERS (elektroniska kapillärer) med HART -protokoll Snabbstartsguide OBS! Denna guide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 3051S ERS-system

Läs mer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF-seriens MultiVariable-flödesmätartransmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF-seriens MultiVariable-flödesmätartransmitter 00825-0112-4803, vers. CA Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF-seriens MultiVariable-flödesmätartransmitter OBS! Denna installationsguide ger grundläggande anvisningar för Rosemount

Läs mer

Rosemount 3051S-seriens trycktransmitter och Rosemount 3051SF-seriens flödesmätare

Rosemount 3051S-seriens trycktransmitter och Rosemount 3051SF-seriens flödesmätare Snabbstartguide 00825-0312-4801, Rev BA Rosemount 3051S-seriens trycktransmitter och Rosemount 3051SF-seriens flödesmätare med avancerad HART -diagnostik OBS! Innan transmittern installeras ska du kontrollera

Läs mer

Rosemount 3095FT massflödestransmitter

Rosemount 3095FT massflödestransmitter Snabbinstallationsguide Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT massflödestransmitter Steg 1: Montera transmittern Steg 2: Husrotation, vid behov Steg 3: Ställ in brytare Steg 4: Anslut kopplingar och spänningsmatning

Läs mer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF-seriens MultiVariable-flödesmätare

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF-seriens MultiVariable-flödesmätare Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF-seriens MultiVariable-flödesmätare med FOUNDATION Fieldbus-protokoll 00825-0112-4853, vers. AB OBS! Denna handledning innehåller grundläggande

Läs mer

Snabbstartsguide 00825-0112-4860, Rev. AA November 2012. Rosemount 8600D-seriens Vortex flödesmätare

Snabbstartsguide 00825-0112-4860, Rev. AA November 2012. Rosemount 8600D-seriens Vortex flödesmätare 00825-0112-4860, Rev. AA Rosemount 8600D-seriens Vortex flödesmätare OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar om Rosemount Modell 8600D Vortex flödesmätare. Den innehåller inte

Läs mer

Rosemount 3051 trycktransmitter och Rosemount 3051CF-seriens flödestransmitter med FOUNDATION -fältbussprotokoll

Rosemount 3051 trycktransmitter och Rosemount 3051CF-seriens flödestransmitter med FOUNDATION -fältbussprotokoll 00825-0112-4774, vers. FA Rosemount 3051 trycktransmitter och Rosemount 3051CF-seriens flödestransmitter med FOUNDATION -fältbussprotokoll Innan transmittern installeras ska du kontrollera att rätt enhetsdrivrutin

Läs mer

Rosemount 753R webbaserad indikator för

Rosemount 753R webbaserad indikator för Snabbinstallationsguide Rosemount 753R-indikator Rosemount 753R webbaserad indikator för fjärrövervakning Start Översikt Rosemount 753R med integrerad 3051S-trycktransmitter Rosemount 753R med separat

Läs mer

Snabbstartsguide , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll

Snabbstartsguide , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Snabbstartsguide 00825-0212-4088, Rev BA Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Snabbstartsguide OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount

Läs mer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Snabbstartsguide , vers. BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Snabbstartsguide , vers. BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet 00825-0212-2654, vers. BB OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar om Rosemount 0065- och 0185-sensormodeller. Den innehåller inga anvisningar

Läs mer

Rosemount modell 3308A - Trådlös vajerradar

Rosemount modell 3308A - Trådlös vajerradar 00825-0312-4308, vers. AD Rosemount modell 3308A - Trådlös vajerradar VARNING! Explosioner kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada. Installation av detta instrument i explosionsfarliga miljöer

Läs mer

Rosemount 2088, 2090P och 2090F Trycktransmittrar

Rosemount 2088, 2090P och 2090F Trycktransmittrar Snabbinstallationsguide April 2013 Rosemount 2088 och 2090 Rosemount 2088, 2090P och 2090F Trycktransmittrar med 4 20 ma HART-protokoll och 1 5 VDC-lågspänningssprotokoll Start Steg 1. Montering av transmitter

Läs mer

Rosemount volym 1 sensorer. Snabbstartsguide 00825-0312-2654, vers. AB Juni 2014

Rosemount volym 1 sensorer. Snabbstartsguide 00825-0312-2654, vers. AB Juni 2014 Rosemount volym 1 sensorer Snabbstartsguide 00825-0312-2654, vers. AB Snabbstartsguide OBS! Denna snabbinstallationsguide innehåller grundläggande anvisningar om Rosemount 0068-, 0078- och 0183-sensormodeller.

Läs mer

Rosemount 2051 trycktransmitter och Rosemount 2051CF-seriens flödesmätare

Rosemount 2051 trycktransmitter och Rosemount 2051CF-seriens flödesmätare 00825-0412-4101, vers. AC Rosemount 2051 trycktransmitter och Rosemount 2051CF-seriens flödesmätare med PROFIBUS PA-protokoll OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount

Läs mer

Rosemount 3051 trycktransmitter och Rosemount 3051CF DP-flödesmätare

Rosemount 3051 trycktransmitter och Rosemount 3051CF DP-flödesmätare Snabbstartguide 00825-0112-4100, vers. CC Rosemount 3051 trycktransmitter och Rosemount 3051CF DP-flödesmätare med WirelessHART -protokoll Snabbstartguide OBS! Denna handledning innehåller grundläggande

Läs mer

Rosemount trycktransmitter i 3051S-serien med trådlös HART -kommunikation. Rosemount flödesmätartransmitter i 3051SF-serien

Rosemount trycktransmitter i 3051S-serien med trådlös HART -kommunikation. Rosemount flödesmätartransmitter i 3051SF-serien Rosemount trycktransmitter i 3051S-serien med trådlös HART -kommunikation Rosemount flödesmätartransmitter i 3051SF-serien med trådlös HART -kommunikation Start Steg 1: Montera transmittern Steg 2: Anslut

Läs mer

Rosemount 3051 trycktransmitter och Rosemount 3051CF-seriens flödesmätare

Rosemount 3051 trycktransmitter och Rosemount 3051CF-seriens flödesmätare 00825-0112-4007, vers. CB Rosemount 3051 trycktransmitter och Rosemount 3051CF-seriens flödesmätare med 4 20 ma HART -protokollversion 5 och 7 OBS! Innan transmittern installeras ska du kontrollera att

Läs mer

E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning. Säkerhetsinformation

E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning. Säkerhetsinformation Instruktion MI 018-429 Juni 2005 E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning Säkerhetsinformation För säkerhetsinformation på danska tittar du på vår webbsida på adress

Läs mer

Snabbstartsguide , vers. BB Februari Rosemount 1495 strypskiva Rosemount 1496 strypflänskoppling

Snabbstartsguide , vers. BB Februari Rosemount 1495 strypskiva Rosemount 1496 strypflänskoppling 00825-0112-4792, vers. BB Rosemount 1495 strypskiva Rosemount 1496 strypflänskoppling OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 1495 utjämningsstrypskiva. Den innehåller

Läs mer

Rosemount 3051S-seriens trycktransmitter och Rosemount 3051SF-seriens flödesmätare med FOUNDATION -fältbussprotokoll

Rosemount 3051S-seriens trycktransmitter och Rosemount 3051SF-seriens flödesmätare med FOUNDATION -fältbussprotokoll Snabbstartsguide 00825-0112-4805, vers. EA Rosemount 3051S-seriens trycktransmitter och Rosemount 3051SF-seriens flödesmätare med FOUNDATION -fältbussprotokoll Snabbstartsguide OBS! Denna guide innehåller

Läs mer

Rosemount 4500 hygienisk trycktransmitter. Start

Rosemount 4500 hygienisk trycktransmitter. Start Snabbinstallationsguide Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 hygienisk trycktransmitter Produktenharutgåt Start Steg 1: Montera transmittern Steg 2: Ställa in brytare Steg 3: Anslut ledningar och spänningsmatning

Läs mer

Snabbstartsguide , Rev AB Februari Rosemount 751 fältsignalsindikator

Snabbstartsguide , Rev AB Februari Rosemount 751 fältsignalsindikator 00825-0112-4378, Rev AB Rosemount 751 fältsignalsindikator FÖRSIKTIGHET! Denna installationsguide innehåller grundläggande riktlinjer för Rosemount 751 fjärrindikator. Den innehåller inga anvisningar om

Läs mer

Produktenharutgåt. Tanknivåmätningssystem Särskilda säkerhetsinstruktioner. Särskilda säkerhetsinstruktioner 308030SV, Utgåva 1 juni 2008

Produktenharutgåt. Tanknivåmätningssystem Särskilda säkerhetsinstruktioner. Särskilda säkerhetsinstruktioner 308030SV, Utgåva 1 juni 2008 Särskilda säkerhetsinstruktioner Tanknivåmätningssystem Särskilda säkerhetsinstruktioner ATEX Produktenharutgåt www.rosemount-tg.com Särskilda säkerhetsinstruktioner Rosemount TankRadar REX Innehåll Innehåll

Läs mer

Rosemount 5400 Nivåtransmitter

Rosemount 5400 Nivåtransmitter 00825-0612-4026, vers AA Rosemount 5400 Nivåtransmitter Monteringsanvisningar för parabolantenn 1.0 Om denna handledning Denna snabbstartguide innehåller anvisningar för mekanisk installation av Rosemount

Läs mer

Rosemount 3051-trycktransmitter och Rosemount 3051CF-seriens flödesmätare

Rosemount 3051-trycktransmitter och Rosemount 3051CF-seriens flödesmätare Snabbstartguide 00825-0112-4797, vers. EC Rosemount 3051-trycktransmitter och Rosemount 3051CF-seriens flödesmätare med PROFIBUS PA-protokoll Snabbstartguide OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande

Läs mer

Rosemount 3051 trycktransmitter

Rosemount 3051 trycktransmitter 00825-0112-4001, vers. JA Rosemount 3051 trycktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll och 1 5 VDC-lågeffektsprotokoll Rosemount 3051CF-seriens flödesmätartransmitter med 4 20 ma HART-protokoll och 1 5 VDC-lågeffektsprotokoll

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Rosemount 2051 trycktransmitter och Rosemount 2051CF DP flödesmätare

Rosemount 2051 trycktransmitter och Rosemount 2051CF DP flödesmätare 00825-0112-4102, vers. BA Rosemount 2051 trycktransmitter och Rosemount 2051CF DP flödesmätare med WirelessHART -protokoll OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount

Läs mer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utsignalsprotokoll. Snabbstartsguide , vers.

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utsignalsprotokoll. Snabbstartsguide , vers. Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utsignalsprotokoll 00825-0112-4088, vers. AC OBS! Denna handledning innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 4088-seriens MultiVariabletransmitter.

Läs mer

Rosemount 752 fjärrindikator med FOUNDATION fältbussprotokoll

Rosemount 752 fjärrindikator med FOUNDATION fältbussprotokoll Snabbinstallationsguide Rosemount 752 Rosemount 752 fjärrindikator med FOUNDATION fältbussprotokoll Start Steg 1. Ledningsanslutning Steg 2. Konfigurera transduktorblocket Produktcertifieringar Slut www.rosemount.com

Läs mer

Rosemount 8800D-seriens Vortex flödesmätare. Start

Rosemount 8800D-seriens Vortex flödesmätare. Start Snabbinstallationsguide -seriens Vortex flödesmätare Start Steg 1. Montera flödesmätaren Steg 2: Överväg att rotera huset Steg 3: Ställa in byglar Steg 4: Ansluta ledningar och starta Steg 5: Verifiera

Läs mer

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Mobrey MCU900-seriens 4 20 ma + HART-kompatibel styrenhet

Mobrey MCU900-seriens 4 20 ma + HART-kompatibel styrenhet IP2030-SV/QS, vers. AA Mobrey MCU900-seriens 4 20 ma + HART-kompatibel styrenhet Snabbguide för installation VARNING! Underlåtenhet att följa riktlinjer för säker installation kan resultera i dödsfall

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Rosemount 585 Annubar flänsmonterad Flo-Tap-enhet. Snabbstartsguide , vers. BA Oktober 2014

Rosemount 585 Annubar flänsmonterad Flo-Tap-enhet. Snabbstartsguide , vers. BA Oktober 2014 Rosemount 585 Annubar flänsmonterad Flo-Tap-enhet Snabbstartsguide 00825-0212-585, vers. BA Oktober 201 Snabbstartsguide Oktober 201 OBS! Denna guide innehåller grundläggande anvisningar om Rosemount 585

Läs mer

Rosemount 3095FC MultiVariable massflödestransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable massflödestransmitter Snabbinstallationsguide Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable massflödestransmitter Steg 1: Montera transmittern Steg 2: Anslut ledningarna Steg 3: Ställ in byglar och anslut matning Steg 4:

Läs mer

Rosemount 705 Wireless transmitter med totalräkneverk

Rosemount 705 Wireless transmitter med totalräkneverk Snabbstartsguide 00825-0212-4705, vers. AA Rosemount 705 Wireless transmitter med totalräkneverk En installationsklar lösning för smidig anslutning till turbinmätare Mäter medelflöde och total volym Flöde

Läs mer

Rosemount 3051S-seriens trycktransmitter och Rosemount 3051SF-seriens flödesmätare

Rosemount 3051S-seriens trycktransmitter och Rosemount 3051SF-seriens flödesmätare Snabbstartsguide 00825-0212-4802, vers. GA Rosemount 3051S-seriens trycktransmitter och Rosemount 3051SF-seriens flödesmätare med WirelessHART -protokoll Snabbstartsguide OBS! Denna installationsguide

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

Installationsanvisningar P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsinstruktioner. för Micro Motion modell 9701/9703 transmittrar

Installationsanvisningar P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsinstruktioner. för Micro Motion modell 9701/9703 transmittrar Installationsanvisningar P/N MMI-20011775, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsinstruktioner för Micro Motion modell 9701/9703 transmittrar Obs! För installationer i riskfyllda områden i Europa hänvisas

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

RADARNIVÅMÄTARE SÄKERHETSINSTRUKTION

RADARNIVÅMÄTARE SÄKERHETSINSTRUKTION Särskilda säkerhetsinstruktioner sw RADARNIVÅMÄTARE SÄKERHETSINSTRUKTION Innehåll TankRadar Pro Information om EU:s ATEX-direktiv.................................. 2 ATEX-märkning och Ex-certifieringskod.............................................

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

Rosemount 2088, 2090F och 2090P trycktransmitter

Rosemount 2088, 2090F och 2090P trycktransmitter Snabbstartsguide 00825-0112-4108, vers. BA Rosemount 2088, 2090F och 2090P trycktransmitter med 4 20 ma HART och 1 5 VDC lågeffekts HART-protokoll (version 5 och 7) Snabbstartsguide OBS! Denna handledning

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Rosemount 248 trådlös temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådlös temperaturtransmitter Snabbinstallationsguide Rosemount 248 Wireless Rosemount 248 trådlös temperaturtransmitter Start Anvisningar om trådlös kommunikation Steg 1. Fysisk installation Steg 2. Verifiera drift Referensinformation

Läs mer

Snabbstartsguide , vers. BA Februari Rosemount 0085 sensor med rörklammer

Snabbstartsguide , vers. BA Februari Rosemount 0085 sensor med rörklammer 00825-0112-4952, vers. BA Rosemount 0085 sensor med rörklammer OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 0085 sensor med rörklammer. Den innehåller ingen information

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE! VARNING!

VIKTIGT MEDDELANDE! VARNING! SÄTTA IGÅNG SWE 2 Inledning 3 VIKTIGT MEDDELANDE! Dokumentet Sätta igång ger grundläggande anvisningar för 375 Field Communicator. Det ger inte detaljerade instruktioner om konfiguration, diagnostik, underhåll,

Läs mer

Rosemount 648 Wireless temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 Wireless temperaturtransmitter. Start Snabbinstallationsguide temperaturtransmitter Start Anvisningar om trådlös kommunikation Steg 1. Fysisk installation Steg 2. Verifiera funktionen Referensinformation Produktintyg Försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Rosemount 2051 trycktransmitter

Rosemount 2051 trycktransmitter Produktdatablad Rosemount 2051 Rosemount 2051 trycktransmitter Referensnoggrannhet på 0,075 % Inställbart mätomfång på 100:1 Tillgängliga protokoll inkluderar 4 20 ma HART, FOUNDATION fältbuss, 1 5 Vdc

Läs mer

AVID Position Monitors. CR position monitor Korrosionsbeständig IP68 lägesindikering.

AVID Position Monitors. CR position monitor Korrosionsbeständig IP68 lägesindikering. AVID AVID (Automated Valve Interface Devices) serien med lägesindikeringar representerar den senaste teknologin för indikering av automatiserade kvartvarvsventiler Alla AVID produkter passar ställdon med

Läs mer

Snabbstartsguide , vers. CA December Rosemount sensorenhet för volym 1

Snabbstartsguide , vers. CA December Rosemount sensorenhet för volym 1 00825-0312-2654, vers. CA Rosemount sensorenhet för volym 1 OBS! Denna snabbinstallationsguide innehåller grundläggande anvisningar om sensormodellerna Rosemount 0068, 0078 och 0183. Den innehåller inga

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

med 4 20 ma HART och 1 5 VDC lågeffektsprotokoll med 4 20 ma HART och 1 5 VDC HART lågeffektsprotokoll Start

med 4 20 ma HART och 1 5 VDC lågeffektsprotokoll med 4 20 ma HART och 1 5 VDC HART lågeffektsprotokoll Start Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trycktransmitter med 4 20 ma HART och 1 5 VDC lågeffektsprotokoll Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med 4 20 ma HART och 1 5 VDC HART lågeffektsprotokoll

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov Namurventiler Herion 97100-serien elstyrd NAMUR-ventil 6 mm genomlopp (ND) 3/2, 5/2, 5/3, NC/APB, G1/4 3/2 eller 5/2 funktion via adapterplatta Återcirkulation av avloppsluft Positiv överlappning Återgår

Läs mer

Anslutningsanvisning för nätverkskort GWNET11

Anslutningsanvisning för nätverkskort GWNET11 . Komponentöversikt och beskrivning av GWNET GWNET är en ATEX- och IECEx-godkänd nätverksknytpunk som ansluter upp till stycken temperaturmätlinor till kommunikationsmodulen GWAB i ett PC-baserat temperaturövervakningssystem.

Läs mer

för Micro Motion F-seriens sensorer med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

för Micro Motion F-seriens sensorer med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsanvisningar P/N MMI-20010183, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsanvisningar för Micro Motion F-seriens sensorer med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X För installationer godkända av ATEX Obs!

Läs mer

HERION SERIE 97300 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil

HERION SERIE 97300 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil HERION SERIE 9700 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil med NAMUR-gränssnitt /, 5/ - G/ För enkel- och dubbelverkande ställdon Positiv överlappningstid, kopplingsfunktion garanterad även vid liten lufttillförsel

Läs mer

Rosemount magnetiska flödesmätarsystem (transmitter och mätrör)

Rosemount magnetiska flödesmätarsystem (transmitter och mätrör) magnetiska flödesmätarsystem (transmitter och mätrör) Start Steg 1: Före installation Steg 2: Hantering Steg 3: Montering Steg 4: Installation (flänsat mätrör) Steg 4: Installation (mätrör för inspänning)

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

2-tråds transmittrar

2-tråds transmittrar 008.0 SVENSK B MONTGE OCH BRUKSNVISNING -tråds transmittrar 4-0 m 4-0 m, programmerbar HRT PROFIBUS P och FOUNDTION Fieldbus. Funktionsbeskrivning:. Kalibrering/Programmering: 3. Elektriska anslutningar:

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

NGR. Radarnivåtransmitter (TDR)

NGR. Radarnivåtransmitter (TDR) Radarnivåtransmitter (TDR) mätning övervakning analys NGR För vätskor Oberoende av densitet, temperatur, tryck, fuktighet och konduktivitet Mätlängd: max. 4000 mm Temperaturområde: -20... + 100 C Tryckområde:

Läs mer

Rosemount 485 Annubar gängad Flo-Tap-enhet. Snabbstartsguide 00825-0512-4809, vers. EA December 2014

Rosemount 485 Annubar gängad Flo-Tap-enhet. Snabbstartsguide 00825-0512-4809, vers. EA December 2014 Rosemount 85 Annubar gängad Flo-Tap-enhet 00825-0512-809, vers. EA December 201 December 201 OBS! Denna guide innehåller grundläggande anvisningar om Rosemount 85 Annubar. Den innehåller inga anvisningar

Läs mer

Rosemount 3144P temperaturtransmitter med HART -protokoll. Snabbstartsguide , vers. JA Januari 2014

Rosemount 3144P temperaturtransmitter med HART -protokoll. Snabbstartsguide , vers. JA Januari 2014 Rosemount 3144P temperaturtransmitter med HART -protokoll Snabbstartsguide 00825-0112-4021, vers. JA Snabbstartsguide OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 3144P.

Läs mer

Rosemount 3308-seriens trådlöst styrda vågradar, modell 3308A

Rosemount 3308-seriens trådlöst styrda vågradar, modell 3308A 00825-0212-4308, vers. AD Rosemount 3308-seriens trådlöst styrda vågradar, modell 3308A 2 VARNING! Explosioner kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada: Kontrollera att mätarens driftsmiljö stämmer

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M30 x 1.5 5 36 80 0102 Orderbenämning LED Kännetecken 10 mm i plan Kopplingsavståndet kan ställas in inom ett stort intervall med potentiometern Anslutning Tillbehör BF 30 Fäste, 30 mm BN BU

Läs mer

Allmänna anvisningar om hantering och installation av Rosemount 1199 tryckförmedlare

Allmänna anvisningar om hantering och installation av Rosemount 1199 tryckförmedlare Snabbinstallationsguide Augusti 2011 Rosemount 1199 Allmänna anvisningar om hantering och installation av Rosemount 1199 tryckförmedlare Start Inledning Förord Allmän hantering översikt Mekanisk installation

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Sirius Användning och Installation

Sirius Användning och Installation Sirius Användning och Installation Sidan 1 av 15 Innehåll 1. Introduktion... 2. Sirius programvara installation... 3. Data linker anslutning..... 4. Sirius funktioner..... 5. COM port konfiguration......

Läs mer

Modell 3700 Transmitter (9-trådskabel) eller Modell 3350 tillbehörsutrustning

Modell 3700 Transmitter (9-trådskabel) eller Modell 3350 tillbehörsutrustning Snabbguide P/N 3300763, Rev. C April 2003 Modell 3700 Transmitter (9-trådskabel) eller Modell 3350 tillbehörsutrustning Installationsanvisningar för fältmontering För teknisk support on-line, se EXPERT

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Inskruvbar motståndstermometer Typ TR10-C, med flerdelat skyddsrör typ TW35

Inskruvbar motståndstermometer Typ TR10-C, med flerdelat skyddsrör typ TW35 Elektrisk temperaturmätteknik Inskruvbar motståndstermometer Typ TR10-C, med flerdelat skyddsrör typ TW35 WIKA datablad TE 60.03 Användningar Tillverkning av maskiner, anläggningar och behållare Energi-

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU013 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU013 i extremt

Läs mer

NUS-4. Ultraljudsgivare. för vätskor och fast material. OMätavstånd: Vätskor: upp till 25 m Fast material: upp till 10 m

NUS-4. Ultraljudsgivare. för vätskor och fast material. OMätavstånd: Vätskor: upp till 25 m Fast material: upp till 10 m Ultraljudsgivare för vätskor och fast material mätning övervakning analys 4 OMätavstånd: O Vätskor: upp till 25 m Fast material: upp till 10 m Noggrannhet: ±0,2 % på avläst värde +0,05 % av full skala

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Urvalsguide för Fisher nivåinstrument

Urvalsguide för Fisher nivåinstrument Produktmeddelande D103219X0SE Nivåinstrument Urvalsguide för Fisher nivåinstrument W8418 1 L2 VÄTSKENIVÅSTYRENHET W8678 DLC3000 DIGITAL NIVÅSTYRENHET I KOMBINATION MED EN 249 W SENSOR (DL3 DIGITAL NIVÅTRANSMITTER)

Läs mer

Temperaturgivare med Pt-100 element. Utförande med perforerad skyddsficka för inskruvning. Med eller utan monterad temptransmitter

Temperaturgivare med Pt-100 element. Utförande med perforerad skyddsficka för inskruvning. Med eller utan monterad temptransmitter Utförande Typ Temperaturgivare med Pt-100 element. Utförande med perforerad skyddsficka för inskruvning. Med eller utan monterad temptransmitter TR10-J Mätelement Pt-100 element enligt DIN EN 60751 1 x

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer