ÖVER. kostnadsfria SYV-material. Från skola till arbetsliv information från samhället samlat på ett ställe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVER. kostnadsfria SYV-material. Från skola till arbetsliv information från samhället samlat på ett ställe"

Transkript

1 B PORTO BETALT Stockholm 7 Från skola till arbetsliv information från samhället samlat på ett ställe ÖVER 100 SYV-MATERIAL Branschbeskrivningar Arbetslivskunskap Utbildningskataloger Yrkesinformation kostnadsfria SYV-material

2 GRATIS för dig och dina elever! Välj bland 100-tals olika material Informationsmaterial för studie- och yrkesvägledning! I denna katalog har vi samlat informationsmaterial som vi hoppas ska intressera dig som är studie- och yrkesvägledare. Hur söker man jobb, vilka rättigheter och skyldigheter har man som arbetstagare, hur fungerar lönesättning och hur gör jag om jag blir arbetslös? Viktig kunskap här paketerade i informativa skrifter ofta med handledning till. Kanske både för dig som är SYV och för samhällskunskapsläraren på din skola? Returnera denna katalog till oss eller gör din beställning på utbudet.se. Där finns ännu fler material och du ser direkt vad som finns inne på lager. Beställningen är helt kostnadsfri. Det tillkommer heller inga andra avgifter för frakt eller dylikt. Välkommen med din kostnadsfria beställning! Lärare tycker till om utbudet.se Detta är en fantastisk service! Ger bra överblick och man behöver inte surfa runt på sjutusen olika ställen för att få ihop informationsmaterial. Enkelt att beställa Helt kostnadsfritt Snabb leverans Branschbeskrivningar Utbildningskataloger Arbetslivskunskap Yrkesinformation Utbudet.se distribuerar organisationers, myndigheters och företags egna informationsmaterial till Sveriges alla skolor, universitet och högskolor. Tjänsten är kostnadsfri för lärare, studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal. Över pedagoger använder utbudet.se för att låta sina elever ta del av verkligheten utanför skolan. Tel Mejl

3 ÅRSKURS 4 ÅRSKURS 5 ÅRSKURS 6 ÅRSKURS 7 ÅRSKURS 8 ÅRSKURS 9 TOTALT Upprepade kränkningar med ont uppsåt. En upprepad handling eller ont uppsåt. vilken vara eller tjänst du vill sälja vem som ska köpa varan eller tjänsten hur marknaden ser ut fördelar och nackdelar jämfört med konkurrenterna. Planera din start steg för steg, gör en budget och fördjupa och testa din affärsidé med hjälp av e-tjänsten Skapa en affärsplan på verksamt.se. ndelen elever som utsätts för mobbning på nätet ökar med stigande ålder. En procent av eleverna i årskurs 4 har blivit utsatta för kränkningar på nätet medan samma siffra för elever i årskurs 9 ligger på fyra procent. Det faktumet skiljer sig från mobbning i skolan, där andelen elever som blir mobbade minskar ju äldre eleverna är. Anledningen till detta kan vara att eleverna får mer kunskap om, tillgång till och frihet att använda sociala medier och teknik som datorer, smarta telefoner och läsplattor, tror forskarna Erik Flygare och Björn Johansson vid Örebro universitet. De har skrivit kapitlet»mobbning och kränkningar på nätet omfattning och effekter av skolans insatser«i Skolverkets antologi»kränkningar i skolan analyser av problem och lösningar«från december 2013.»Har andra elever använt internet, mobilen eller e post för att skicka och sprida elaka meddelanden eller bilder om dig?«ställdes. Åtta procent av de elever som svarade angav att de utsatts för det mer eller mindre ofta, varav två procent svarade att det hänt ett par gånger i månaden eller oftare. 87 procent av de elever som är utsatta för nätmobbning är också utsatta för mobbning i skolan. En skillnad är att den mobbning som sker på nätet oftare har att göra med diskrimineringsgrunderna, det vill säga kränkningar på grund av till exempel sexuell läggning, etnisk bakgrund eller kön. för mobbning i skolan. Samlad information om finansiering från offentliga aktörer, för dig som vill utveckla ditt företag. verksamt.se/offentlig-finansiering 6 Starta företag Kraven på antimobbningsprogram i finska skolor räcker inte, menar landets undervisnings minister Krista Kiuru. Som lösning föreslår hon att ställa högre krav på skolornas Foto: BUP STOCKHOLM SKOLAVHOPP antimobbningsarbete och överväger även att skriva in strängare lagar mot mobbning. Främst tror hon dock på att eleverna själva, med hjälp av lärare, ska medla i mobbingsfall. Detta framkommer i köl vattnet av tidningen Svenska Yles ör mig var skolan nån form ogenom tränglighet och hon ser granskning»fixa mobbningen«. av blodig på liv och död-tillvaro och så kom man in till Allt är kört ändå. Hon börjar slå CITATET ingen annan utväg än att ge upp. de här lärarna som bara sig själv och slutar äta inte för berättade sagor om barn att hon känner sig tjock, utan för som var så vackra, fina och härliga att hon vill sluta fun gera. En lärare och jag fick inte ihop det, inte på hjälper henne in på Barn och något sätt, berättar Åsa Pehrsson ungdomspsykiatrin och därifrån i radio serien»skolan som förlorade mig«. Skolgång under den perio den var kommer hon inte ut på åtta år. Åsa Pehrssons skolgång präglades av socialt utanförskap och»de ville bara att jag skulle måla ken erbjuds eller uppmuntrades. mobbning. Så länge hon kan minnas har hon levt med övertygelsen person till henne att hon ska sluta BEAST från TV4:s»Gladiatorerna«akvareller«. Till slut säger en stöd berättar för Expressen om antimobbningsarbetet han deltar i. om att hon är ond, att det är något vara en sådan duktig patient.»kapitalt rotfel«med henne. I dag jobbar Åsa Pehrsson I skolan får hon höra att hon leker som social sekreterare med barn SKOLFORSKNING fel, att hon ser ut som en kille och och ungdoms utredningar inom Åsa försöker med alla metoder psykiatrin. skydda alla från henne själv. När hon börjar gymnasiet Lyssna på»skolan som tätnar de mörka tankarna till förlorade mig«på UR Play. Att flytta fram skoldagens start med en halvtimme höjer tonåringars skolprestationer och förbättrar deras psykiska hälsa. I alla fall enligt en amerikansk studie på drygt elever. Ungdomars morgontrötthet beror enligt forskningen på att insomningsprocessen förskjuts under puberteten och få ton åringar är därför utsövda klockan sju. Källa: SKOLVERKET och FORSKNING.SE dig som ska driva verksamheten lokalen verksamheten i sig. Använd verktyget Hitta tillstånd på verksamt.se. Sök efter din verk samhet så får du förslag på tillstånd. Vissa tillstånd kan Handelsbolag du ansöka om elektroniskt på verksamt.se. Enskild näringsverksamhet Starta företag SKOLPOLITIK 7 SYV-favoriter I den här broschyren vill vi berätta om varför det är viktigt att vara med i en a-kassa. Vi beskriver arbetslöshetsförsäkringen i korthet och vad det är för skillnad på allmän grundförsäkring (grundersättning) och inkomstbortfallsförsäkring (inkomstrelaterad ersättning). Broschyren innehåller även information om Alfa-kassan, om hur du ansluter dig och en checklista för ansökan om ersättning vid arbetslöshet. Broschyren är 12 sidor lång. Välkommen till Alfakassan Arbetslöshetskassan Alfa GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN 2014 En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. & Nytändning Ahmed trivs på svetsskola SKOLANS HJALTAR I tv-serien»drop Outs«kunde man följa deras kamp mot skolavhoppen. Nu har kamerorna slocknat men för Camilla Persson- Kareliusson, Emma Ståhl och Johanna Bogfors fortsätter arbetet som vanligt. Pedagogikprofessor Ulla Ek vill se mer individ anpassad hjälp notan: 260 miljarder för avhoppen SVAGBEGÅVNING FLEXIBEL UNDERVISNING SOCIALT UTANFÖRSKAP Pedagogikprofessor Ulla Ek vill Nytändning Rätt till stöd se mer individ anpassad hjälp 38 Insikt. Mobbning 0,8% NÄTMOBBARNA 0,6% 1,3% 0,5% 0,6% 1,2% 1,0% 1,8% Utsatta för mobbning Utsatta för kränkning 2,3% 2,6% 2,7% 2,8% Ju högre upp i årskurserna man kommer desto fler elever har upplevt mobbning på nätet. A 3,1% STUDIEN BYGGER BLAND annat på en enkät där frågan 4,0% Hela 87 procent av dem som utsätts för mobbning på nätet utsätts även 87% 87% Åsas tuffa skoltid slutade med åtta år av psykvård ORDET: MOBBNING Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier. Det kan vara våld, hot om våld, viskningar, blickar, skratt, elaka sms, mejl eller inlägg på sociala medier. Det kan också vara att utesluta någon på grund av till exempel avvikande kläder, utseende, beteende och/eller åsikter. I lagtext används inte begreppet mobbning, utan kränkande behandling och diskriminering. Nästan 25 procent av Sveriges gymnasieelever klarar inte examenskraven. 15 procent av eleverna får F eller streck i ett eller flera ämnen. De sista 10 procenten är avhopparna. I magasinet kan vi läsa om några av de skolor och projekt som arbetar för att minska skolavhoppen. DropOuts finns även som teveserie och kan ses i efterhand via UR Play. Magasinet kan läsas som inspiration eller som underlag för vidare diskussioner inom personalgruppen. DropOuts. Gymnasieskolan & avhoppen Temagruppen Unga i arbetslivet F I korthet. Finland överväger strängare lagar mot mobbning (Jag vill) att de får någon att se upp till som kanske har varit i deras situation. Sovmorgon då presterar unga bättre i skolan 39 Starta Din affärsidé Oavsett vad du ska syssla med vinner Affärsplanen behöver du inte minst för dig du mycket på att planera din företagsstart och vara väl förberedd. Ett sätt företag och hur det ska gå till kan du på ett själv. Först när du vet vad du vill göra i ditt att börja är att beskriva din affärsidé övertygande sätt få andra att lyssna och bli intresserade. i en affärsplan. Skapa en affärsplan Affärsplanen är ett verktyg som hjälper dig att planera din företagsstart. I affärsplanen beskriver du hur du ska genom föra din affärsidé så att du får tydliga mål för din verksamhet. Beskriv En affärsplan ska vara lätt att förstå. Den ska innehålla fakta men också väcka ett intresse. Tänk på att leverantörer och kunder kan vilja se din affärsplan. En del av affärsplanen är att upprätta tre budgetar startbudget, resultatbudget och likviditetsbudget. Finansiera starten Om du behöver pengar när du startar företag kan banklån vara ett alternativ. För att bevilja ett lån vill långivaren gärna att företaget har god försäljning och en vinst. Som nystartad har du inte det. Då är det vanligt att banken vill att du ska lämna privata säkerheter eller skaffa en borgensman för lånet. Hur mycket du får låna beror på den uppskattade risken i din affärsidé. Den avgör också hur stora säkerheter du måste lämna. Tänk på att räkna med ränta och amortering på lånen i din budget, så att du får en god helhetsbild av vilka kostnader och utgifter företaget har. Du kan också vända dig till Almi för att få lån eller annan finansiering. Almi ägs av staten och har inte lika höga krav på säkerheter som bankerna. Förutsättningen är att din affärsidé är bra. Ta reda på om du behöver tillstånd När du ska starta ett företag är det viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver tillstånd, registrering eller annan anmälan till någon myndighet. Det kan gälla särskilda krav på Tillstånds och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Exempel på lokala och regionala myndigheter är kommuner, länsstyrelser och polismyndigheter. Exempel på rikstäckande myndigheter är Datainspektionen, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Välj företagsform När du bestämmer vilken företagsform du ska välja är det viktigt att du tar hänsyn till alla egenskaper företagsformen har och funderar över vad som passar dig och din situation bäst. Här får du en översikt över de vanligaste företagsformerna. En enskild näringsverksamhet innebär att du som privatperson driver och ansvarar för företaget. Du är själv personligt ansvarig för att avtalen hålls och skulderna betalas, men du måste ha företagets ekonomi skild från din privata ekonomi. Det finns inget krav på startkapital i en enskild näringsverksamhet. I de allra flesta fall finns inget krav på att en revisor granskar verksamheten, men det kan ändå vara klokt att ha en kunnig ekonomisk råd givare. Ditt personnummer blir företagets identitetsbeteckning. Om du driver ditt företag som enskild näringsverksamhet kan du ha anställda. Men du kan inte anställa din make eller maka. Om ni båda arbetar i företaget får ni i stället dela vinsten mellan er. Samma regler gäller för sambor med gemensamma barn. Du kan, men behöver normalt inte, registrera företaget hos Bolagsverket. Om du gör det har företagsnamnet skydd i det län där du är registrerad. Förutom namnskyddet kan det finnas fler anledningar att registrera företaget hos Bolagsverket. Exempelvis kan det vara nödvändigt att vara registrerad om ditt företag deltar vid offentliga upphandlingar, eller om företaget behöver tillstånd för att driva en viss verksamhet. Vill du driva företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett handelsbolag. Ni måste vara minst två ägare till företaget, så kallade bolagsmän. Ni räknas inte som anställda men handelsbolaget kan ha anställd personal. Ett handelsbolag måste alltid registreras hos Bolagsverket. Företaget får genom registreringen sitt organisationsnummer och företagsnamn. Ett handelsbolags namn är skyddat i det län där företaget är registrerat. Innan registreringen hos Bolagsverket ska ni som bolagsmän avtala om att driva ett handelsbolag. Gör det skriftligt så att ni kommer ihåg hur ni till exempel har beslutat om arbetsfördelning, hur en vinst eller förlust ska fördelas och vad som händer om en bolagsman vill lämna handelsbolaget. Ett sådant avtal kallas för bolagsavtal. Vi vill göra det enkelt att starta och driva företag i Sverige. Därför har vi samlat den viktigaste informationen från elva olika myndigheter i Starta företag-broschyren. Starta företag-broschyren finns i en svensk, lättläst och engelsk variant. Planera starten Gör en affärsplan Välj företagsform Registrera företaget Skydda din idé Skaffa lokal, sök tillstånd Försäkra dig och företaget Nu är ditt företag igång! Starta företag Myndighetssamarbetet starta och driva företag Lättläst Engelska 59103

4 1 klassuppsättning = 32 ex Förvaltningsrätten Sveriges Domstolar Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt information om förvaltningsrätterna. Den beskriver domstolens roll i samhället, vilka mål och ärenden förvaltningsrätten hanterar och hur ett mål i förvaltningsrätten ofta går till. I broschyren finns också fakta om vem som är vem i en muntlig förhandling och hur domstolens beslut kan överklagas. Antal sidor: 12. Tingsrätten Sveriges Domstolar Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt information om tingsrätterna. Den beskriver domstolens roll i samhället, vilka mål och ärenden tingsrätten hanterar och vem som är vem i en rättegång. I broschyren finns också fakta om vad man behöver tänka på inför en rättegång, följderna av ett brott och juridisk rådgivning. Antal sidor: 16. Vem är vem i en rättegång? Muntlig förhandling i förvaltningsrätt Vem är vem? Sveriges Domstolar Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Förvaltningsrätten är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om en myndighet fattat ett beslut som man inte är nöjd med. I förvaltningsdomstolarna ingår förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. Den här foldern visar och beskriver vem som är vem i en muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Högsta domstolen Sveriges Domstolar Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt ger fakta om Högsta domstolen; bland annat att domstolen är högsta instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Avgöranden i Högsta domstolen får betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna domstolarna och övriga rättsväsendet. Högsta domstolen (Engelska) Sveriges Domstolar Brott och straff är alltid aktuella ämnen och ofta syns åklagare i media. Men vad gör en åklagare egentligen och hur blir man åklagare? Dessa frågor får sina svar i broschyren där även åklagarens roll i rättskedjan beskrivs och där unga åklagare berättar om sina jobb. Hur blir man åklagare? Åklagare ett yrke för dig? Åklagarmyndigheten Åklagare en länk i rättskedjan Åklagarmyndigheten Åklagaren utgör en viktig länk i den rättskedja polis, åklagare, domstol och kriminalvård som ska skydda samhället mot brottslighet och öka människors trygghet. Åklagaren har tre huvuduppgifter; att utreda brott, att fatta beslut om åtal ska väckas eller inte, samt att framträda i domstolen. Läs mer om åklagarens arbete och utmaningar i denna skrift. 9 s.

5 1 klassuppsättning = 32 ex Skydd mot olyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Arbeta med säkerhet! Vill du bli brandman? Den här broschyren riktar sig till dig som står inför valet av yrke/utbildning efter gymnasieskolan. Genom MSB:s tvååriga utbildning Skydd mot olyckor får du kompetens för att kunna arbeta med säkerhet inom olika delar av samhället samt att förebygga och hantera olyckor av olika slag. Du får examen i räddnings- och säkerhetsarbete. 12 s. Ta steget du också! Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vill du bli sotare? Den här broschyren riktar sig till dig som står inför valet av yrke/utbildning efter gymnasieskolan. Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi är en eftergymnasial utbildning på 20 studiepoäng. Efter 20 veckors studier erhåller du sotarexamen och får kunskaper som efterfrågas allt mer inom en rad olika branscher, t ex värme, ventilation och fastighetsskötsel. 4 s. Ventilationsplåtslagare PVF Yrke & Utbildning Jättebra material för mig som SYV Ventilationsplåtslagarens viktigaste verktyg sitter mellan öronen. Som ventilationsplåtslagare får du använda både hjärna och händer i ett yrke med goda framtidsutsikter och stora utvecklingsmöjligheter. Att en ventilationsplåtslagare även snabbt får en bra lön bidrar nog också till att göra yrket populärt. Välj ett framtidsyrke! Bli plåtslagare! PVF Yrke & Utbildning Oavsett vilket plåtslagaryrke du väljer, kan du räkna med att det finns gott om jobb och att du får en bra lön. Du får jobba med händerna, använda din kreativa ådra och har stor frihet, men även ansvar. Du är en problemlösare! Målgrupp SYV, elever som ska välja till gymnasiet, elever som ska välja inriktning på bygg-och anläggningsprogrammet. Faktablad, 1 sida. Om klimat, miljö och energi och ett viktigt yrke, dvd VVS-branschens Yrkesnämnd I filmen Om klimat miljö & energi och ett viktigt yrke får vi möta ungdomar och höra deras tankar om hur vi kan minska miljöbelastningen. Vi får också insikt i VVS-montörens roll för miljön. På DVD-skivan finns även de uppmärksammade filmerna Om värme och Om vatten. Ladda gärna ner det fylliga lärar- och elevmaterial nedan. VVS- och Fastighetsprogrammet SKVP info & service AB Flera yrken i samma utbildning VVS- och Fastighetsprogrammet Nytt gymnasieprogram En broschyr som beskriver flera yrken i samma utbildning. Fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, Kylmontör/ Kyltekniker, Ventilationstekniker, VVS-montör, Industrirörmontör och Isoleringsmontör. Möjlighet till ett bra jobb med goda framtidsutsikter. Fritt, socialt arbete i en bransch med ständig utveckling. Kylbranschen är glödhet! SKVP info & service AB Som kyl & värmepumptekniker har du ett fritt och varierande yrke där du får arbeta såväl med praktisk och teknisk problemlösning som med kundkontakt. Denna folder ger information om utbildningsmöjligheter och välkomnar dig till en spännande bransch med lysande framtidsutsikter.

6 1 klassuppsättning = 32 ex Satsa på sjöfart Sjöfartens Arbetsgivareförbund AB Broschyren riktar sig till den som är intresserad av att jobba med sjöfart både ombord på fartyg och i land och den innehåller bl.a. information om högskoleutbildningarna och intervjuer med högskolestudenter. Du hittar även matnyttig information om sjöfart i allmänhet och broschyren kan användas som kompletterande studiematerial i t.ex. samhällskunskap, geografi och naturämnen. Inspirationsfilm Felix stör en ingenjör, DVD Teknikföretagen 1510 Inspirationsfilmen är baserad på säsong 2 av tv-serien Felix stör en ingenjör som visats på TV4. I den 20 minuter långa filmen får vi följa Felix Herngren när han möter fem olika ingenjörer runt om i Sverige och världen. Filmen är tänkt att fungera som inspiration för elever på högstadiet och gymnasiet om vad en ingenjörsutbildning kan ge för karriärmöjligheter. Ett förslag till lektionsupplägg medföljer filmen. Gör världen vackrare Måleribranschens Yrkesnämnd Gör världen vackrare är en broschyr för dig som funderar på att bli målare. Broschyren ger information om måleribranschen och svar på frågor som t ex vad en målare gör, vilka egenskaper en bra målare bör ha, hur utbildningen går till och vad en målare tjänar. Du får också ta del av vad unga målare anser är det bästa med att vara just målare och hur en typisk arbetsdag kan se ut. 4 s. FRO Signalungdom FRO I denna folder presenterar Frivilliga Radioorganisationen sin verksamhet för ungdomar FRO Signalungdom. Verksamheten riktar sig främst till ungdomar i åldrarna år som vill lära sig mer om radio och kommunikation i alla former. Utbildningen bedrivs delvis i militär form. Ungdomar över 20 år kan fortsätta i FRO och medverka i samhällets krisberedskap. Som SYV är man tacksam för allt material som beskriver yrkesbranscher på ett bra sätt. Tänk om du skulle bli farmaceut Sveriges Farmaceuter Vad gör egentligen en farmaceut? I vilka branscher jobbar farmaceuter, och vilka är arbetsuppgifterna? Vilken utbildning ska man plugga för att bli farmaceut? I den här kortfattade och tydliga broschyren får du svar på frågorna och inspiration till en framtid som farmaceut. Broschyren är snygg och lättöverskådlig och innehåller all väsentlig information om yrkesgruppen och branschen. Arbetsterapeut ett framtidsyrke Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeut ett framtidsyrke är en skrift som innehåller information om arbetsterapeutyrket, om att studera till arbetsterapeut och åsikter från studenter på arbetsterapeututbildningen. Skriften passar sig bra för elever som är intresserade av vad yrket innebär. Plugga till Kiropraktor gör skillnad Skandinaviska Kiropraktorhögskolan Vad gör en kiropraktor och vem passar som en? Idag har vi brist på kiropraktorer i Sverige och enligt SACOs senaste rapport kommer det fortsätta vara så flera år fram över. En kiropraktor läser under sina fem studieår ämnen som näringsfysiologi, ortopedi, idrottsmedicin och neurologi. Vill du jobba med människor och människokroppen? En utbildningsbroschyr för dig som vill veta mer om kiropraktoryrket. 16 sid.

7 1 klassuppsättning = 32 ex Hårt och mjukt Försvarsmakten Broschyren beskriver övergripande vad en anställning eller ett engagemang i Försvarsmakten innebär. En stor del av broschyren består av intervjuer med medarbetare som berättar om hur det är att ha ett engagemang eller yrke i Försvarsmakten. Det handlar bland annat om personlig utveckling, karriärmöjligheter och olika förmåner. 20s Vägen in beskriver GMU, Grundläggande Militär Utbildning vecka för vecka. Du kan också läsa om vilka förmåner du har under utbildningen samt vilka möjligheter Försvarsmakten erbjuder efter GMU. En stor del av broschyren består av intervjuer med rekryter som genomför eller har genomfört GMU och fortsatt sin karriär i Försvarsmakten. Vägen in Försvarsmakten Tror att den som får denna typ av material med sig ger man en möjlighet att tänka efter hemma vilka möjligheter som finns möjligheter Försvarsmakten Broschyren beskriver i ett brett perspektiv vilka möjligheter som finns i Försvarsmakten. Det finns skisser på utbildningssystemet och olika karriärmöjligheter. Genom intervjuer med medarbetare får läsaren ett antal exempel på engagemang och utvecklingsmöjligheter. 24s. Fyrahundra tusen Försvarsmakten I den här broschyren kan du läsa om de frivilliga försvarsorganisationerna och deras funktion i det svenska försvaret. Organisationerna erbjuder en möjlighet till ett engagemang på fritiden, vilket också kan vara ett sätt att prova på Försvarsmaktens verksamhet. Skriften innehåller bland annat intervjuer med medlemmar som delar sina tankar om sitt engagemang och framtidsplaner. Du hittar också information om prova på-kursen Military weekend. 20 sidor. Lämplig målgrupp: Från 14 år. Vill du utveckla dig själv? Bli medlem i Försvarsutbildarna Försvarsutbildarna Kunskap, utmaningar och gemenskap är innehållet i denna kortfattade information om hur Försvarsutbildarna bedriver ungdomsverksamhet till stöd för det svenska försvaret. Nationens beredskap DVD SOFÄ Den här filmen ger dig en inblick i hur Sveriges beredskap för att hantera händelser med farliga ämnen är uppbyggd. Filmen kan användas som informationskälla men även vid utbildning hos aktörer som arbetar inom området olyckor och krisberedskap. Fördjupningsdelen ger mer information om olika myndigheters roller och ansvarsområden. Filmen vänder sig främst till gymnasieelever och uppåt, men den kan med fördel även visas på högstadiet.

8 INTERVJU MED SVENSK ENERGI Anna Wärme Ansvarig för branschrekryteringsoch kompetensförsörjningsfrågor Hej! Svensk Energi, vilka är ni? Svensk Energi är en branschförening med cirka 380 företag. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar. Men också för att öka förståelsen för elens viktiga roll för samhällets utveckling och förmåga att möta utmaningar som klimatfrågan. För oss är det viktigt att regelverken gör det enkelt och bra för dagens och morgondagens elkunder. Varför har ni tagit fram Ditt drömjobb finns i energibranschen!? En viktig del i Svensk Energis arbete handlar om kompetensförsörjning, och att verka för att säkerställa att branschens rekryteringsbehov av tekniker och ingenjörer tillgodoses. Energibranschens omfattande föryngring är på gång. Rekryteringsbehovet i branschen fram till 2018 är omfattande. Energiföretag tillsammans med övrig industri slåss om samma kompetens. Och de närmsta åren vet vi att våra medlemsföretag behöver drygt nya tekniker och ingenjörer. Genom intervjuer med unga som har fått sitt drömjobb i energibranschen, så vill visa på olika utbildningsvägar och den bredd i arbetsuppgifter som branschen erbjuder. Ett genomgående tema tycks vara att man väljer energibranschen för att verkligen bidra till en bättre värld inte minst för klimatet. Vi vill även lyfta att vi finns i hela Sverige, och att det finns en mängd av yrken och spännande uppdrag för alla tekniskt intresserade! Det är vi som gör det möjligt för dig att tända lampan på morgonen! Då har vi producerat elen, sett till att ledningarna fått hem elen till dig och hjälpt ditt hushåll till ett elavtal. I vår bransch finns jobbet för dig som är intresserad av teknik! Just nu behöver vi många nya medarbetare till olika uppdrag allt ifrån praktiskt arbete ute i skog och mark till problemlösning kopplat till miljö-, klimat- och energifrågor. Läs mer i broschyren! Ditt drömjobb finns i energibranschen! Svensk Energi El och gas kort om Energimarknadsbyrån Konsumenternas energimarknadsbyrå Denna folder beskriver kort vad vi gör på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Vi informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör el och gas. Byråns verksamhet vänder sig till konsumenter och vår rådgivning är avgiftsfri. Kontakta oss om du har en fråga eller klagomål. Vi informerar bland annat om vilka lagar och andra regler som finns samt hur de normalt tillämpas. På vår webbplats kan du bland annat hitta prisjämförelser för el och gas. Hur vill du bo? En broschyr om ungas boende SABO Att ha någonstans att bo är viktigt för alla. Kanske inte något du tänker på som liten men desto mer på högstadiet och gymnasiet. Den här 12-sidiga broschyren vänder sig till dessa elever. Syftet är att få dem att fundera över hur de vill bo och samtidigt ge konkreta tips på vad de kan göra för att få en egen bostad. Dags att flytta hemifrån?

9 1 klassuppsättning = 32 ex Aktiva programråd Motorbranschens Yrkesnämnd Ett nära och engagerat samarbete mellan skola och företag är en förutsättning för att man gemensamt ska kunna utbilda kunniga medarbetare för motorbranschens behov. Denna skrift visar hur ett samarbete kan se ut, vilka de viktigaste uppgifterna är och vilka frågor som kan behandlas i ett så kallat programråd. Målgrupp: Skolledare, yrkeslärare, SYV. 44 sidor. Om olyckan skulle vara framme Spela gärna men inte till vilket pris som helst Trafikförsäkringsföreningen 7202 Materialet ger kortfattad och enkel information om den obligatoriska trafikförsäkringen. Här finns det man behöver veta innan man blir ägare till t.ex. en moped, mc eller bil. Att trafikförsäkra sitt fordon från första dagen man äger det är viktigt om olyckan skulle vara framme. Det är dessutom mycket dyrt att ha sitt fordon oförsäkrat. Fastighetsbranschens yrkesroller del 1 Fastighetsbranschens utbildningsnämnd Jag tycker att broschyren visar att yrken inom fastighetsbranschen kräver goda kunskaper om teknik. Det är inte den gamla uppfattningen om en fastighetsskötare som bara byter glödlampor och dricker kaffe. Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika, spännande områden. Inom branschen finns stora möjligheter, du kan arbeta med allt ifrån juridik, ekonomi och service till teknik, miljö, energi, underhåll och hantverk. Tre av branschens yrkesroller motsvarar utbildning på gymnasial- eller högst yrkeshögskolenivå. Yrkesrollerna är fastighetsvärd, fastighetsskötare och fastighetstekniker, och det är dessa som beskrivs i den här broschyren. Fastighetsbranschens yrkesroller del 2 Fastighetsbranschens utbildningsnämnd Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika, spännande områden. Inom branschen finns stora möjligheter, du kan arbeta med allt ifrån juridik, ekonomi och service till teknik, miljö, energi, underhåll och hantverk. Tre av branschens yrkesroller motsvarar utbildning på yrkeshögskola eller högskola/universitet. Yrkesrollerna är fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör samt fastighetsingenjör - energi och miljö, och det är dessa tre som beskrivs i den här broschyren. Forum Sveaskog 4/2014 Sveaskog I detta nummer kan du läsa om de globala strömningar som påverkar svensk träindustri, när nya snabbväxande marknader ska förses med virke. Vi skriver också om spårlöst skogsbruk hur vi arbetar för att minimera körskador vid avverkning. Dessutom får du möta skidstjärnorna Emil Jönsson och Anna Haag, ett ungt par som ser skogen som en källa till upplevelser, toppform och rekreation. Stål formar en bättre framtid Jernkontoret 9718 Rapporten beskriver stålindustrins utmaningar och möjligheter samt ger exempel på hur visionen ska förverkligas. Stål är ett av våra viktigaste konstruktionsmaterial och används till allt från kirurgiska instrument till armering av betong. Samhället är helt beroende av stål och användningen ökar varje år. Därmed har stålet och de som arbetar i stålindustrin en central roll i utvecklingen för ett hållbart samhälle. Ansvaret för både människa och miljö är självklart. Teknikutvecklingen hjälper till att lämna ett så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt.

10 1 klassuppsättning = 32 ex Innova Nr Studsvik AB Innova Magazine är en tidskrift där artiklar om kärnkraftsbranschen generellt i världen blandas med mer tekniskt detaljerade beskrivningar av projekt och case inom den branschen. 20 sidor. Byggare.com Sveriges Byggindustrier 3208 Tidningen Byggare.com beskriver arbeten på olika nivåer i byggsektorn. Den presenterar också några aktuella byggen. Tidningen kan användas i samband med information om arbetsmarknad och utbildningsvägar. Målgrupp är högstadiets senare årskurser. 36 sidor. Framtidsbygge Sveriges Byggindustrier 3204 Tidningen Framtidsbygge beskriver olika högskoleutbildningar inom byggbranschen. Här möter du bl.a. olika personer som berättar varför de valde att utbilda sig inom branschen. Tidningen kan användas i samband med information om arbetsmarknad och utbildningsvägar. Målgrupp är sökande till högskola/universitet. 20 sidor. Lastbilsförare specialkompetenser TYA Lastbilsföraryrket har specialiserats och omfattar idag ett antal olika specialkompetenser. I skriften beskrivs tretton specialkompetenser. Målgrupp: arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare. 15 sidor. Tretton olika specialkompetenser Transportbranschen: Något för dig? TYA Broschyren Transportbranschen något för dig? är framtagen för att ge grundskoleelever information om transportinriktningen inom Fordons- och transportprogrammet. Broschyren ger information om karriärvägar och beskriver olika exempel på utgångar. Broschyren vänder sig till elever i grundskolan som ska välja inriktning till gymnasieskolan. Skogstransportförare något för dig? TYA Gillar du att vara ute i naturen, stora fordon, modern teknik, att arbeta självständigt och att fatta snabba beslut? Har du svarat ja på frågorna? utbilda dig till skogstransportförare - ett yrke med stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Detta informationsmaterial riktar sig till elever i ÅK1 som ska välja inriktning inför Åk2. Innehållsrikt material som är lättillgängligt att hitta och beställa. Yrken och karriärvägar inom transportbranschen TYA Se till att du får en praktisk utbildning i gymnasiet! I denna broschyr kan du bland annat läsa om inriktningar som transport eller godshantering på fordons- och transportprogrammet. -Utbildningar som ger jobb! Men också en möjlighet att fortsätta studera på högskola, universitet eller yrkeshögskola.

11 1 klassuppsättning = 32 ex Vad är egentligen entreprenörskap? 10 teser om entreprenörskap Svenskt Näringsliv Med hjälp av denna lärarhandledning, hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för begreppet entreprenörskap samt synliggöra entreprenöriella egenskaper och personer. Texterna i lärarhandledningen bygger på tio teser om entreprenörskap. Till varje tes kopplas diskussionsunderlag och arbetsuppgifter riktade till elever i grundskolans åk 7 9 och gymnasieskolan. I den här skriften beskriver vi hur arbetsmarknaden fungerar. Vi förklarar varför arbetslöshet finns, vad arbetskraften är och svarar på frågor om vad som påverkar din lön och hur din lön påverkar arbetsmarknaden. Vi berättar också om en alltmer internationell arbetsmarknad och hur vi ska kunna skapa fler jobb i framtiden. Uppslaget Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv 5720 Lön för mödan Medlingsinstitutet Vad är ett arbete egentligen värt? På vilket sätt har arbetsmarknadens parter med din lön att göra? Hur ser vägen ut fram till de kollektivavtal och vilka lagar utgör grundskyddet för alla anställda? Häftet fokuserar på några centrala frågor om arbete, lönebildning, kollektivavtal och arbetsrätt. I lärarhandledningen finns aktiviteter och övningar som hjälper eleverna att bearbeta innehållet på olika sätt. Lämpar sig bäst för elever på gymnasieskolan. 40 s. Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Specialpedagogiska skolmyndigheten Denna handledning ingår i ett värderingsverktyg som även innehåller en digital kartläggning och handlingsplan. Dessa finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats under rubriken Tillgänglighet. Handledningen förklarar både hur du arbetar med de digitala delarna och ger bakgrund till vad en tillgänglig utbildning i förskolan och skolan innebär. Materialet berör såväl undervisning, som lokaler, utemiljö och behovet av sociala relationer. Date Handikappförbunden Likabehandling när barnen är så olika hur gör vi då? Vi skapar en tillgänglig skola. För alla barn. DATE är ett lärmaterial för alla elever och alla ämnen. Kreativa och lustfyllda lektioner hjälper elever och lärare att tillsammans utforska sin läromiljö, ta ställning och agera. Fungerar vår skola för alla elever? Vilka hinder finns? Och hur kan vi göra skolan så bra som möjligt för alla? 164 sid.

12 1 klassuppsättning = 32 ex Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arena Skolinformation Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick. Till materialet finns en tillhörande lärarhandledning som beskriver materialets många övningar. Lättläst version som pdf Arbetsmiljö Så funkar det Arena Skolinformation Materialet kan användas på gymnasieskolan, såväl på yrkesförberedande som studieförberedande program. Det tar upp: hur arbetsmiljöarbetet fungerar på en arbetsplats, internationella utblickar och en historisk tillbakablick. I den tillhörande lärarhandledningen görs tydliga kopplingar till läroplaner i till exempel samhällskunskap. Ladda ner tillhörande lärarhandledning! Loppet ett rollspel om diskriminering Arena Skolinformation Loppet är ett rollspel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering egentligen fungerar. Bra spel som eleverna tyckte var intressant. Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker jobbet? Spelet gör inga anspråk på att svara på alla frågor, men väcker förhoppningsvis en lust att ta reda på hur det egentligen ligger till. Anställa eller anställas ett rollspel om jobbsökande Arena Skolinformation Beslutsfattarna ett rollspel om arbetsvillkor Arena Skolinformation Beslutsfattarna är ett rollspel som vill väcka frågor om vad man behöver veta när man ska gå ut i arbetslivet. Vilka lagar och regler gäller? Vilka grupper finns på en arbetsplats och vad har de för makt/möjligheter/viljor? Spelet gör inga anspråk på att svara på alla frågor, utan syftet är att väcka lust till att ta reda på hur det egentligen ligger till.

13 1 klassuppsättning = 32 ex Studerar du? Välkommen! IF Metall Rätten till en schyst lön, rimliga arbetstider och en bättre arbetsmiljö kommer inte gratis utan är villkor som facket har förhandlat och hela tiden förhandlar om för att försöka förbättra. Ju fler som är med i facket desto starkare blir vi och desto mer kan vi göra tillsammans. Även du som studerar kan vara med i facket och påverka i skolan. Den här foldern berättar kort om facket och skolan. Arbetslös en kris för många IF Metall Vad kan vi göra för att lindra krisen? Det senaste året har IF Metalls fackligt aktiva haft många och svåra samtal när arbetskamrater och de själva blivit varslade och arbetslösa. Att förlora arbetet innebär stora förändringar och utlöser ofta samma känslor som vid en kris. I detta häfte beskrivs vad en kris är och vad man tillsammans kan göra för att lindra den. Så gör du vid besked om uppsägning IF Metall Den som blir varslad om uppsägning och arbetslös har ofta en mängd frågor om vad som ska hända och vad man måste tänka på. I denna skrift har IF Metall samlat en mängd tips och råd till den som blir varslad. Den ger svar på de mest allmänna frågor och tipsar om hur man genom sitt fackliga medlemskap kan få hjälp. Strax dags för jobb IF Metall I Strax dags för jobb får ungdomar tips och råd om vad som är viktigt att tänka på inför den första anställningen och varför det är bra att vara med i facket. Broschyren riktar sig främst till de som utbildar sig till yrken inom industrin, IF Metall är deras fackförbund. Fler nummer av dessa hittar du på utbudet.se 1/2015 Tillammans i Mälardalen Företagsresande TiM Trafik i Mälardalen I detta nummer träffar du resenärer som insett att det går att tjäna både tid och miljö på att åka kollektivt i tjänsten. I stora intervjun möter du Helena Wessman, chef för anrika Berwaldhallen, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Hon lade trombonen på hyllan och bestämde sig för att bli chef. Dessutom en stor intervju med Trafikverket om underhåll av järnvägen hur svårt kan det vara? På näst sista sidan finns det som alltid ett korsord. Stockholmsregionen SLL-Tillväxt, Miljö och Regionplanering Tema: Regionplaneringens historia och framtid. Tillbakablickar på tidigare regionplaner och vilka lärdomar som kan tas inför framtagandet av ny regional utveckslingsplan för Stockholmsregionen. Dessutom: Bromma flygplats vara eller icke vara, kommunernas och näringslivets förhållande till utvecklingsplanen. Vi dyker också 30 år in i framtiden och tittar dels tillbaka på 2014 och dels på hur livet ter sig i Stockholmsregionen Vägmästaren Nr Föreningen Sveriges Vägingenjörer Inom infrastrukturområdet sker hela tiden en utveckling, nya projekt tar form och berör såväl vägar som järnvägar. Ny teknik leder till nya arbetssätt något som vi skriver om i tidningen. Vägmästaren kommer att fortsätta lyfta fram det positiva, det som utvecklar och stärker, det som gynnar både samhället och den enskilda medborgaren. Att bygga vägar, järnvägar, broar, hamnar, fibernät och annan infrastruktur skapar inte bara jobb inom en rad olika branscher, det bidrar också till regional och nationell utveckling och tillväxt på alla plan.

14 1 klassuppsättning = 32 ex Språkresor för ungdomar mellan 13 och 18 år STS Innehåller information om språkresor, upplevelseresor, intensivkurser och sport- och temaläger under 2 4 sommarveckor för ungdomar mellan 13 och 18 år. Materialet beskriver de olika språkkurserna som finns att välja bland, vilka språk man kan studera, vilka kursorter man kan åka till, olika boendealternativ samt utflykter och fritidsaktiviteter. 52 sidor. EF Språkresor år EF Education First 4701 Beskriver EF Språkresor för elever mellan år. Råd kring vad man bör tänka på som lärare/ förälder. Kursalternativ, destinationer, aktiviteter, boende, EF-ledare och lärare. Läs även om EF:s Action kurser där man lär sig språket genom en aktivitet eller sport, såsom fotboll, dans, musik, teater, mode eller vattensport. Antal sidor: 52. Handelshögskolan Umeå universitet 2015 Handelshögskolan Umeå universitet En folder om våra civilekonomprogram och statistikerprogrammet. Ett uppslag visar en detaljerad skiss hur man läser på de olika civilekonomprogrammen samt att det är lätt att se vad som skiljer dem åt. Våra egna studievägledare använder sig av den skissen i sitt jobb. Inspirerande bilder och citat om praktik och utlandsstudier. 8 s. Fler nummer hittar du på utbudet.se Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan I Svenska Blå Stjärnans (SBS) Utbildningskatalog presenteras organisationens uppdragsutbildningar. SBS utbildar djurskötare som kan ställa upp vid händelse av en kris i samhället. Högskolan i Halmstad 2015/2016 Högskolan i Halmstad Utbildningskatalog 2015/2016 där samtliga utbildningar på grund och avancerad nivå presenteras. Katalogen presenterar även Högskolan i Halmstad och hur det är att studera i Halmstad. Kurskatalog 2015 Högskolan på Åland Högskolan på Åland yrken med ljusa framtidsutsikter. Materialet presenterar Högskolan på Ålands sju utbildningsprogram inom elektroteknik, företagsekonomi, Hospitality Management, IT, maskinteknik, sjöfart och vård. Materialet berättar också kort om Öppna högskolans kursverksamhet samt om studiestaden Mariehamn, studiebostäder, skolfartyget m/s Michael Sars och ansökan. Studera på KI Karolinska Institutet Studera på KI är magasinet om studentliv och medicinska nybörjarutbildningar vid Karolinska Institutet och vänder sig till dig som står inför valet av högskolestudier. Antal sidor: 72.

15 1 klassuppsättning = 32 ex Humaniora & teologi 2015/2016 Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet Katalogen beskriver våra program och kurser inom humaniora och teologi vid Lunds universitet och hur det är att läsa här. Du kan också läsa om utbytesstudier, arbetsmarknad och mycket mer. Katalogen vänder sig till gymnasieelever, föräldrar och studie- och yrkesvägledare. Naturvetenskap vid Lunds universitet 15/16 Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet 3002 Katalogen beskriver program och kurser i naturvetenskapliga ämnen vid Lunds universitet. Läs även om studentstaden Lund, utbytesstudier samt intervjuer med såväl studenter som naturvetare i arbetslivet. Våra engagerade lärare berättar om vad de brinner för inom sina respektive ämnen samt ger konkreta tips till dig som blivande student. Katalogen vänder sig till högstadieelever, gymnasister, föräldrar, lärare samt studie- och yrkesvägledare. 60 sidor. Utbildningskatalog Lunds Tekniska Högskola, LTH 2015 Lunds Tekniska Högskola Lunds Tekniska Högskola (LTH) är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns alla klassiska civilingenjörsprogram liksom nyare, och i flera fall unika, utbildningar. Katalogen beskriver LTHs samtliga utbildningar och hur det är att läsa här. Du kan också läsa om utbytesstudier, framtidens arbetsmarknad för ingenjörer och mycket mer. Katalogen vänder sig till gymnasieelever, föräldrar och studie- och yrkesvägledare. Tekniskt basår Lunds Tekniska Högskola Vill du utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör men saknar kurser som krävs för behörighet? Ta då chansen att komplettera dina gymnasiebetyg på Tekniskt basår vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) på dynamiska Campus Helsingborg. I denna folder får du all information du behöver kring ansökan och studierna på basåret. Välkommen till LTH! Gör dig attraktiv på arbetsmarknaden Stockholms universitet Denna katalog beskriver de drygt 20 olika naturvetenskapliga kandidatutbildningar som ges vid Stockholms universitet. Den innehåller också nyttig information till nya studenter, såsom arbetsmarknadsöversikter, studentliv, boende och erfarenheter från tidigare studenter. Naturvetenskapliga utbildningar Göteborgs universitet I magasinet hittar du information om Göteborgs universitets alla utbildningsprogram inom naturvetenskap, matematik och kulturvård. Du kan också läsa om Göteborg som studentstad samt intervjuer med studenter och naturvetare i arbetslivet. I magasinet möter du dessutom några av våra forskare, som berättar om sin forskning och vad som är framtidens utmaningar inom området. Magasinet vänder sig i första hand till gymnasieelever och studie- och yrkesvägledare. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Linnéuniversitet Här finns alla Linnéuniversitetets utbildningsprogram som startar höstterminen 2015 och vårterminen Välj bland ett 150-tal utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Du hittar också information om hur det är att plugga på universitet och intervjuer med studenter och fd. studenter.

16 TEJPA HÄR utbudet.se FRISVAR TILL FRISVAR Utbudet i Sverige AB Stockholm Aktuellt och uppdaterat Stort och brett urval Helt kostnadsfritt VIK HÄR FRÅN Jag har beställt från utbudet.se tidigare Skola: Namn: Texta tydligt KSYV1503 Vik och tejpa ihop beställningen Sänd hela broschyren Portot är betalt Eller beställ enkelt på utbudet.se vilket ger följande fördelar: Tillgång till hela sortimentet Leveransadress (ej box, ifylles ej om korrekt adress finns på framsidan): Kortare leveranstid Först med att få tag i efterfrågat material Postnummer: Ort: Bekräftelse på att ordern är mottagen Tillgång till lärarhandledningar Telefon: VIK HÄR E-post: Ämne: VI RESERVERAR OSS FÖR ATT MATERIAL KAN TA SLUT TEL E-POST utbudet.se TEJPA HÄR

ÖVER. Sveriges mest beställda läromedel? Att skydda vår demokrati. Jobben i välfärdssektorn. Hur blir man åklagare? Utbildningar som ger jobb.

ÖVER. Sveriges mest beställda läromedel? Att skydda vår demokrati. Jobben i välfärdssektorn. Hur blir man åklagare? Utbildningar som ger jobb. B PORTO BETALT Stockholm 7 Från skola till arbetsliv information från samhället samlat på ett ställe Sveriges mest beställda läromedel? Att skydda vår demokrati Jobben i välfärdssektorn Hur blir man åklagare?

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer