DOM Meddeladi Stockholm. KLAGANDE Skydda peronuppgifter (N MOTPART Migrtionsverket Förvaltngsprocessenheten i Soln

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2011-08-09 Meddeladi Stockholm. KLAGANDE Skydda peronuppgifter (N. 620101-9285. MOTPART Migrtionsverket Förvaltngsprocessenheten i Soln"

Transkript

1 - FÖRV AL TNINGSRÄTTEN Meddeladi Stockholm Målnr Enhet 1 Sida 1 (5) 6. KLAGANDE Skydda peronuppgifter (N MOTPART Migrtionsverket Förvaltngsprocessenheten i Soln Box Soln ÕVERKAGAT BESLUT Migrtionsverket beslut den 1 apnl 20 i 1 Dn SAKN Svens medborgarkap SLUT Migrtionsomsolen bifaller överklagandet och bevijar NN svenskt mooborgarka. Det anommer pi Migrationsverket att utfda bevis om svenskt medborgarkap for NN och flr NNs son, Dok.id Postadres Besksadre iis 76 Stokholm Tegeluddvlen 1 TelefoD TeleCax E-post: fotngsrttnistockholm(gdom.se Expeitnsd mlnda - ft 09:00-15:00

2 FORV ALTNIGSRÄTTEN Sida2 BAKGRUN, YRDEN M.M. Migrationsverket beslute den 1 aprl 201 I att avslå NNs anka om svenskt mooborgar. Til stöd for beslutet anrdes i huvuds filjande. Om man bar begått brott sk det gå en viss tid fr det att man begick brottet in man kan bli svensk medborgare. Det st ma tà avgör hur lãnge man tà vänta Om ma ba begått brott vid flera tillfälen ska det ha gått längre tid än vid ens brott. Enligt utd fr Rilisstylsen belastnngsregister framgår att NN fôrekommer med två avsnitt Senat ba NN den 31 mars 2009 dömts till villorlig dom ocb 30 daböter för misshadel den 18 janua NN ba fãtt möjlighet att kommentera uppgiften men det ba hon inte gjort. NN uppfyller inte krvet på hooerligt levnadssätt. Det fi inte skä att göra undatag fr dett krv. NN överklagar beslutet och yrka att hon ska beviljas sven medborgarskap. Til stöd för sitt yrkade anr hon i huvusa roljande. Bakgrden ti misshadeln är att hennes fire dett mae under hela äkkapet utsatte henne fir regelbunden, mycket krg. misshdel sat regelbundn våldtär och aven baren misshandlads svår Eft mâga år både fysiskt och psykiskt lidade. som ba let till bestnde och allvarliga psykiska men. begärde hon skilsmässa Dett lede ti hot om att bli död av den rore dett maen, viket ledde till att hon nu lever gömd moo skddad identitet. Brottet begicks fir över fy år seda. Det tog seda oriigt lang tid mellan brotttillfälet och rättegangen vilket ledde till at domen fill firs två år efter brottts begående. Det fi endas en an reging i belasgsregist och det gäller snatt. Hon hade då tigt gått ut genom kasa ror att häta tillbak den fyga sonen som hae sprgit ut med en var Hon kude inte svenska och fõrsd inte vad persnaen eller polisen sa och kude inte förklar situtionen. Hon visste då inte hur ma överklagar ut betaade böter Att bli svenk medborgare ba stor känslomässig betydelse fir henne eftersom det är en symbolisk hadlg

3 FÖRV AL TNIGSRÄTTEN Sida3 att tilhöra någontig och att ha ett rigt hemland. Att kä sig välommen i Sverige ba en stor kalomasig betydelse fir att ku gå vidae i livet och psykisk försöka komma över de övergrepp 80m den före det maken har gjort sig skyldig till. Hon ba ha regelbunden konta moo psykiat sedan måga år och långsat blivit bätte och bätte. Efter beskedet om avslag på ankan om medborgarkap firsäes dock det psykiska tillstdet drasskt och ledde till att hon blev inagd på psykiatrisk slutenvård med övervakg på grd av självmordsrisk. Til överklagandet bifoga ett ytde fr Vuxenpsykiatrn. Migationsverket bestrder bifall till överklagandet. SKÃ Enligt 11 5 lagen (2001:82) om sven medborgar. MedbL. är en av fôrugar ror att bevijas svenskt medborgarkap att sökaden ba haf och ka rorvänta komma at ha ett hederligt levnsätt. Av utdg ur Rikspolisstyelsens belastngsegister frgår att NN vid två tillfälen ba lagfrt fir brott. Sent den 31 ma 2009 ba hon dömts til villorlig dom och 30 dagböter för misshdel den 18 janua I de fal sökaden gjort sig skyldig til brtt löpe en kad under vien medborgar8kap inte ka beviljas. I firabetena til MOObL (prop. 1994/95: 179. S. 59) anges nkinjer för vilk katider 80m bör tillämpas vid olik påljder fir brott. Den kanstid som anges som riinje för påfljden villkorlig dom är ett år från det att den lagstgade prõvotiden om två år gått til ända dvs. tidigas tr år fr lagaken dom. Kaenden för 30 dagsböter är ett år efter brottets begående. Eftrsom de i firabete angivn kaensdema enda ska ses 80m rilinjer sk en helhetsbeömnig ske av satlga omstädigheter i det akella arndet vid beäkg av

4 FÖRV AL TNIGSRÄTTEN Sida4 UM4124-1l kanstdens längd. Oet ka således fias ska att underkrda de av utrdningen fireslagna kaentider nä det är fråga om brott dä ãtda1snsken generellt sett måse beömas var mycket låg. som till exempel vid vissa oaketsbrott. Å andra sidan ka det fias sk att tilãmpa nåot längre kaensd fôr den som under vistelsen hä vid uppreade tillfäen dömts för brott säskilt då det i brottbilden ingår mycket grova brott. Detsam gäller om provngen i mooborgarskapsäendet ligger nãa i tiden för brottet eller stets avtände (prop. 1994/95: 179. S. 59). Migrtionsdomstolen konstatera at det nu ba gått ca 4 år och 6 måer se NN begick det senaste brottet och ca 2 år och 4 måer seda domen van laga kraf. När villkorlig dom rorenats med dasböter bör karenstiden fòrlängas med bava den tid som utgör nktinje fir respektve påfljd (se Håk Sandesjö/Kur Björk. Nya medborgarkaslagen med kommentaer. andr upplagan S. 118). NN ba dessutom vid upprepade tilloolen dömts fòr brott. vilket firaooer att kaden bör var nåot längre. Migronsdomstolen fier att det änu inte förfutit tickligt lan tid fõr att NN ska ans uppfylla krvet på ett hederligt levnsätt. Av 12 3 MOObL framgår att om krven ill inte är uppfyllda fl en sökade ändå beviljas svenskt medborgaskap. om det an fi säkida sk till del När det gäller disp fr vioret om hederligt levnsätt bör såd dispns läm mer restrvt än dispe fr andr villor (se MIG 2007:24). NN ba uppgett att lang tid ba förfutit mell brott begåede til de att dom avkudes. I ett beslut fr Utlannäden (U ) beviljades svens medborgarkap även om kansden inte gått till ända. Dispens från krvet på hederligt levnadsä medgavs moo

5 FÖRV AL TNGSRÄTTEN Sida5 ha till bland ant att lang tid förfutit seda brottt hae begått. Förvaltngsätten fier att viss dispens bör ku medges i firevarande må men aner att det ändå inte ba firfutit tillcklgt lån tid fõr at svenkt mooborgarkap ska ku beljas. lett beslut av Regenngen den 22 JUD 1988 (reg. U3354/88) medgavs dispens fr krvet på hederligt levnsätt med 1i til de mycket stka humtä sk 80m hae åberopats i ärdet. Klaganden hae i det falet blivit dömd til skyddssyn den 6 maj 1988 och hae såedes hela katiden kv vid beslutlflet. NN ba uppgett att hon må mycket psykisk dågt och ba ingivit et intyg fr Vuxenpsykiat ti stde häv. Vid en sammantaen bedömn fier migrtionsomstolen att om.- dighetrn är såd att det roreligger mycket stka humtä sk. Det :f där grd ror dispen fr viore om hedligt levn på grd av synerliga skä. Överklagadet bifales. NNs anka omfatt även hennes son. Det fi :fnrättgar att engt 13 MedbL. best att även baet :frvirar sven medborgap. BU MA ÔVERKGAR se bilaga (DV 31 i 0) ~~ /~. IJI An MatrOm I avgöradet ba deltat. fbrum ordrade An Mam, nãdeen Anca Lidsm, Kal-Hen Lima och Tekola Worku Föreande ba vart Jenne Runed.

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm LANSRATTEN I DOM Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sidal(11) KLAGANDE Ulugbek Abduvosievitj Nazirov, 730610 clo Aden Abdi Gardebyplan 6, 1 tr

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 11 februari 2011 KLAGANDE Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna kommun 195 85 Märsta Ombud: Advokat Susanne Ekberg-Carlsson Celsus

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka LANSRATTENI nom Malnr STOCKHOLMS LAN 2009-09-30 UM 6973-09 Migrationsdomstolen Medde1ad i Enhet 30 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Rabio Omar Geedi, 911005 c/o Khadia Habe Rinkebyvagen 79, Lgh 103 16374

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA MOTPARTER 1. Målsägande 5 2. Målsägande 9 3. Målsägande

Läs mer

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET

KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET Rapport 2006:1 DENNA RAPPORT KAN BESTÄLLAS HOS BOKHANDELN ELLER HOS FRITZES KUNDSERVICE, 106 47 STOCKHOLM. TELEFON 08-690 91 90 FAX 08-690 91 91 E-POST ORDER.FRITZES@NJ.SE

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer