Slutrapport HästSam. Delrapport för perioden Resultatspridning Sida 1 av 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport HästSam. Delrapport för perioden 2013-04-15 2013-08-31...8 Resultatspridning... 10. Sida 1 av 10"

Transkript

1 Slutrapport HästSam Innehållsförteckning Slutrapport HästSam...1 Bakgrund...2 Mål och syfte...3 Jämställdhetsaspekter...4 Miljöaspekter...5 Aktiviteter/Genomförande...5 Delrapport för perioden Delrapport för perioden Delrapport för perioden Delrapport för perioden Resultatspridning Sida 1 av 10

2 Journal nr: Kund nr: BD 4897 Projektnamn: HästSam Stödmottagare: Projektledare: Annika Hagstedt tel: Bakgrund Hästsporten är idag Sveriges vanligaste ungdomssport näst efter fotbollen. Landsbygdsrådet har sedan 2009 bedrivit olika projekt med fokus på hästen. Det man upptäckt under projektens gång är att det behövs ett samlat grepp för häst i kommunen. Från kommunen har man också inkommit med önskemål om att ha en speaking partner i stället för att flera skall komma och lyfta frågor. Gällivare står nu inför en stor samhällsomvandling och det finns brist på såväl stallplatser som boende, man behöver jobba för att få in mer utrymme för hästverksamheter. Under de tidigare projektens gång har man uppmärksammat flera områden där samordning behövs. Föreningarna har under många år arbetat var för sig men under senare tid har önskemål om samarbete vuxit fram. Ungdomarna har öppnat många dörrar genom att på senare tid engagera sig över föreningsgränserna. Det finns mycket att vinna på genom att skapa en gemensam plattform. Vi vill visa på möjligheterna med att komplettera varandra istället för att konkurrera med sina verksamheter. Föreningar med fokus på ras och inriktning är viktiga men det finns mycket att vinna med ett samarbete över föreningsgränserna såväl som kommungränserna. Detta då både hästar och hästfolk i det stora hela har samma grundläggande behov beträffande stallplatser, foder, betesmarker, anläggningar, vård och tjänster (hovslagare, sadelmakeri, hästodontolog, kiropraktorer mm.) Idag anordnar de olika föreningarna var för sig utbildningar, kurser, föreläsningar och aktiviteter som vänder sig till alla med häst, inte bara en speciell inriktning. Med en samordnare kan man koordinera och effektivisera dessa aktiviteter så att fler kan ta del av dessa, bland annat genom att skapa en webbsida med bland annat en hästkalender, där aktiviteter läggs upp för informationsspridning. Efter ett besök från Hästnäringes nationella stiftelse, så framkom det att vi i Gällivare ligger i framkant när det gäller utvecklingen av hästverksamhet, något vi vill vidareutveckla genom detta projekt. Vi räknade hästantalet i Gällivare i mars Då uppgick det till 225 st. I mars 2013 hade det ökat till 240 st. Sida 2 av 10

3 Mål och syfte Genom att samordna hästverksamheten och få igång nätverk mellan Leader Polariskommunerna gör vi vinster så väl ekonomiskt som miljömässigt. Vi har sett över servicefunktioner med anknytning till häst, detta för att visa vilka utvecklingsmöjligheter det finns inom hästsektorn för företag. Idag finns ingen utbildad hovslagare i varken Gällivare, Kiruna, Pajala eller Jokkmokks kommuner, där hästantalet skattas till ca 600 st. Av en av de verksamma hovslagarna fick vi reda på att man på arbetsförmedlingen anser att hovslagaryrket klassas som hobbyverksamhet. Därför har inte folk kunnat få bidrag till att gå utbildning till hovslagare. Enligt Arbetsförmedlingen finns det idag ett 70-tal arbetslösa i Sverige som är utbildade hovslagare. Vi har under projektets gång varit behjälpliga med skrivelser i ärenden som rör trafiken, dopingregler, allergi samt ett enskilt fall där en hästägare ville ha hjälp med att häva köpet på en häst. Kontakt med advokat togs och i skrivande stund har allt utfallit till belåtenhet för hästköparen. Målgruppen är alla med ett hästintresse; företag, föreningar samt privatpersoner. I och med att man gör en gemensam satsning på häst, kan flera våga satsa på eget företagande. I och med att vi har den stora samhällsomvandlingen i Gällivare behövde hästfolket göra sin röst hörd. Detta har vi lyckats med i och med att vi fått påverka så väl den fördjupade översiktsplanen som översiktsplanen för Gällivare kommun. Hästfamiljer söker sig boende på landsbygden för att kunna ha hästen nära sig, genom ett samordningsprojekt så kan även lämpliga bostäder för hästhållning utanför tätorten identifieras och man få på så sätt mera liv på landsbygden och hålla landskapet öppet. Projektmål Arbeta för att identifiera betesmarker. Genom Facebookgruppen HästSam har ett flertal hästägare hittat sommarbete till sina hästar både inom och utanför Gällivare kommun. Arbeta för ökad service till alla som håller på med häst vilket kan innebära ett ökat utbud av varor och tjänster i och med att en samordnare finns i området. Exempel på samordning över kommungränserna: Hästodontolog Sara Ellevik från Umeå kom upp i januari 2013 och behandlade ett 40-tal hästar i Jokkmokk, Gällivare och Kiruna. Även equiterapeut Ingebjörn Öyhus från Tierp har varit uppe vid flertalet gånger och behandlat hästar i Gällivare och Kiruna. Sida 3 av 10

4 En webbsida, har skapats. Sidan skall fungera som en organisationsplats för samordning och vara länken mellan föreningar, företag och privatpersoner med intresset häst. Ett samarbete med Distriktsveterinärerna i norra Norrlands inland har inletts och tanken är att den ekonomiska föreningen skall införskaffa en digital portabel röntgen som skall serva hästarna i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala. Ett projekt för att ro detta i land är inlämnat till Länsstyrelsen. Huvudsyftet med den ekonomiska förening är dels att kunna förvalta den investering som en digital portabel röntgen innebär samt påvisa att vi själva tror att det är en bärande idé. Jämställdhetsaspekter Enligt Svenska ridsportsförbundet så utgörs landets ridskoleelever upp till 85% av flickor och kvinnor. Ca 65% av eleverna utgörs av barn och ungdomar under 18 år. Det är således viktigt att låta denna enorma tjejsport få utvecklas och växa. I stallet får flickor en utmärkt ledarskapsutbildning. Det är ett ställe där de kan utvecklas friare. Stallet är en gemenskap där tjejer vågar stå emot förväntningar om hur flickor traditionellt ska vara. I stallet värderas handlig mer än yta och utseende säger forskaren Lena Forsberg från Luleå tekniska universitet som har studerat ridskolan som arena för identitetsskapande processer hos flickor. Lenas forskning visar att det är flickornas förmåga att interagera med hästen som gör att ridning skiljer sig från andra fritidsintressen. Hästar är inte helt ofarliga i sin karaktär, menar Lena och fortsätter med att understryka; det gör att stalltjejer tvingas bli tydliga och bestämda och på så sätt utvecklar de en självbild av handling, mod och tydlighet. Hämtat från Att utveckla handlingskraft, Om flickors identitetsskapande processer i stallet av Lena Forsberg, Luleå Tekniska universitet. Balansen mellan flick- och pojksporter är oftast ojämn och många kommuner söker efter möjligheter att investera upp där det behövs. Kommunala satsningar på ridsport innebär satsningar på flickor och flickors idrottande. Det är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv att flickors idrott, med bland annat hästar, tas på samma allvar och tilldelas samma resurser som pojkars idrott. Hästar engagerar mest kvinnor i alla åldrar. Eftersom mäns fritidsintressen redan har stor plats i kommunen så skulle detta ge mer jämvikt i vågskålen. Från kommunens sida har man sagt att; Hästsport och ridverksamhet har en hög prioritet i kommunen eftersom man efterstävar en hög attraktivitet för flickor. Sida 4 av 10

5 Miljöaspekter Genom att samordna hästverksamheten vid exempelvis aktiviteter med hästodontolog, kiropraktor mm så blir det nu en resa upp för dem. Ex behandlade hästodotologen Sara Ellevik hästar i Jokkmokk, Gällivare och Kiruna på sin resa eftersom vi samkörde kommunerna emellan. Att få igång nätverk mellan kommunerna gör vi vinster så väl ekonomiskt som miljömässigt. Aktiviteter/Genomförande Tyvärr har en hel del av de planerade aktiviteterna fått ställas in på grund av samarbetsproblem med den styrelse som blev kvar i Landsbygdsrådet efter årsmötet Vi anser att projektet nått större framgångar om dessa problem inte uppstått och kan bara beklaga. Det nya projektet som lämnats in kommer vid ett beviljande att drivas av HästSam ekonomisk förening. Delrapport för perioden Projektet startade 1 september. Eftersom Bifrost Islandshästförening hade tävling i Gällivare då så passade vi på att ha en kick-off där vi informerade om projektet och Lars Lindvall, Gransätragård & Westernridning i Kalix kom upp & hade en westernuppvisning. Vi har haft träffar på följande ställen: 2/10 Jokkmokks ridklubb 19/10 Överkalix ridskola 21/10 Ponderosa 4H gård, Kalix 24/10 Kiruna Ridklubb 28/10 Galgbackens Islandshästar, Gällivare Planerade träffar som inte genomfört ännu: Ridklubben Dundret Bifrost Islandshästförening AndraSidans Ryttarsällskap Småstallarnas samfällighetsförening Åneskogsstall Öppet möte i Gällivare Sida 5 av 10

6 Hästfolket i Pajala Distriktsveterinärerna i Gällivare Önskemål om vad vi skall jobba med i projektet som hittills framkommit: Bokning och samordning av Sara Ellevik, Hästtandläkare från Umeå Gemensam aktivitet i kommunerna på 8 mars Säkerhet och trafiksäkerhet kring stallarna Jordbruksverkets regler kring sanering av stallar vid tävling Att få en hästsamordnare i varje kommun och även en på Länsstyrelsen Jordbruksverkets regler kring privata jourhavande veterinärer Bildandet av ekonomiskförening för införskaffande av portabel digital röntgen för häst till Gällivares distriktsveterinärer Kommunalt subventionerade priser på ridning för ungdomar Värdegrunder hos ungdomar inom hästsporten Stor hästfest i Gällivare i slutet av maj Föräldrars ökade engagemang i stallet Representanterna från varje kommun har fått en lista med den information vi önskar få fram så som hästantal, föreningar, företag mm som har anknytning till häst så vi kan bygga upp en hästbank på En facebooksgrupp är även skapad för snabb information om vad som händer i kommunerna. Delrapport för perioden Förutom träffar med Landsbygdsrådets styrelse så har vi haft träffar på följande ställen i Gällivare: 14/11 AndraSidans ryttarsällskap 14/11 Galgbackens Islandshästar 23/11 Distriktsveterinärerna 25/11 Bifrost Islandshästförening 29/11 Ridklubben Dundret 16/1 - Galgbackens Islandshästar 16/1 Köhlers Lantbruk I slutet på december blev vi kontaktade av företaget Ramböll som jobbar på uppdrag av Gällivare kommun med den nya översiktsplanen för Gällivare. Man hade inte tänkt föra Sida 6 av 10

7 dialog med hästfolket inför denna detaljplan, men vi fick dem att ändra sig. Så med kort varsel anordnade vi ett första möte med hästfolket 7 januari Just nu pågår arbetet med att sammanställa det material som inkommit efter mötet och ett telefonmöte med Ramböll är inplanerat 30/1. Under vecka 3 har vi haft en samordnad aktivitet mellan Gällivare och Kiruna där vi anlitat en hästodotolog (tandläkare) från Umeå som behandlade drygt 40 hästar i kommunerna. Hon gjorde även ett stopp i Jokkmokk för behandling av några hästar. Solveig Granath har arbetat med Hakkas Hästskola under hösten. En föreläsning om värdegrunder och konflikthantering är inplanerad i februari. Träffen med distriktsveterinärerna slog väl ut. De är mycket måna om att vi fortsätter arbetet med att bilda en förening för att tillsammans med dem skapa förutsättningar för utökad veterinärvård i upptagningsområdet som innefattar; Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala. Arbetet med att inventera hästantalet i dessa kommuner pågår just nu. Gällivare är klara och här uppgår antalet till 239 st, en ökning från 225 st förra året. Skrivelsen om trafiksäkerheten är färdig och inskickad till Trafikverket. Planerna på aktiviteter under Internationella kvinnodagen 2013 har börjat ta form och några aktiviteter är redan bokade. Facebookgruppen HästSam har vuxit till 172 medlemmar i skrivande stund. Delrapport för perioden Förutom träffar med Landsbygdsrådets styrelse så har vi genomfört andra aktiviteter så som: Två telefonmöten med Ramböll som jobbar med översiktsplanen för Gällivare har genomförts. Vi har även haft kontakt och ett lyckat möte med de som jobbar med samhällsomvandlingen så de fått mer insikt i vad som behövs i kommunen för att utveckla hästverksamheten. Till Internationella kvinnodagen genomförde vi en aktivitet på Ridklubben Dundret. Vi bjöd in kvinnliga politiker som även fick åka häst & vagn från kommunhuset till ridklubben. Väl inne på ridklubben bjöds det på uppvisningar av olika ridstilar, tipspromenad, prova på ridning, fakta om hästverksamheten i Gällivare kommun, Satu-Päivi Zaff från distriktsveterinärerna berättade om det arbete som påbörjats med skapandet av en ekonomiskförening som jobba för att förbättra och utveckla hästverksamheten och servicen i kommunen. Det första steget efter bildandet är att söka bidrag och införskaffa en portabel Sida 7 av 10

8 digital röntgen för häst. Denna kommer användas av norra norrlandsinlands veterinärområde som innefattar Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala. Fiket var öppet och serverade gott fika. Skrivelsen om trafiksäkerheten som skickades till Trafikverket väntar vi svar på. Vi har varit behjälpliga med ett ärende där en hästägare köpt en häst som man sedan vill häva köpet på. Brev har författats till så väl säljare, förmedlare och advokat. Logga in & vinn är en aktivitet som går ut på att ta reda på antalet ungdomar som rör sig på Ridklubben Dundret och Galgbackens Islandshästar, priser är sponsrade till båda ridskolorna för att locka ungdomarna att skriva in när de vistas i stallet. Solveig Granath har arbetat med Hakkas Hästskola under våren körkurs, sadelutprovning Föreläsningen om värdegrunder och konflikthantering fick vi flytta på och är planerad till hösten maj kommer en efterfrågad rid& markarbeteskurs samt en föreläsning om fång med Lars Lindvall genomföras i Gällivare. Den maj är det bokat gemensam uppkörning för utökat B-kort i Gällivare. Innan detta så kommer träffar med bilskolelärare Reijo Olofsson ske för genomgång av säkerhetskontroll och annat nyttigt inför uppkörningen. I arbetet med bildandet av ekonomiskförening har HästSam fått utökad styrka i Göran Löveborn som i skrivande stund arbetar med stadgarna för föreningen. Facebookgruppen HästSam har ökat från 172 medlemmar till 204 medlemmar i skrivande stund. Delrapport för perioden Den 21 maj bildades HästSam ekonomisk förening. Vi bjöd in Roine Carlsson från Coompanion som guidade oss genom bildandet. Styrelsen består av; Ordförande: Kassör: Ledamot: Suppleant: Revisor: Revisor suppleant: Göran Löveborn Veronica Karlsson Richard Widmark Kristin Widmark Inga-Britt Karlsson Janne Pohjanen Sida 8 av 10

9 Valberedning: Solveig Granath (Sammankallande) Linnea Widmark Jenny Söderberg Föreningen är godkänd hos Patent och registreringsverket och har fått organisationsnummer: Under april hade vi en träff med stadsplanerarna för att återigen göra våra röster hörda om vad som behövs för att kunna utveckla hästverksamheten i Gällivare kommun. Equiterapeut Ingebjörn Öyhus kom upp i slutet på månaden och behandlade hästar i Kiruna och Gällivare. I samband med detta så hölls det en föreläsning på Ridklubben Dundret i Gällivare. I början på maj genomförde Hakkas Hästskola en Nybörjarkurs i körning med Anna-Caisa från Sidalen. Till den gemensamma uppkörningen av utökat B-kort var vi 15 st som gav oss i kast med att köra upp. Den 7 maj hade vi en gemensam genomgång av säkerhetskontrollen som ska utföras is amband med uppkörningen. Under vecka 21 körde de flesta från gruppen upp, några valde att boka sin uppkörning till hösten. Helgen maj anordnades en kurs för Lasse Lindvall från Kalix på Ridklubben i Gällivare. Vi var 11 st som medverkade på kursen. På lördagskvällen höll även en Lasse i en föreläsning om fång. En mycket lyckad kurs som vi kommer att köra en repris på i höst. Under september december kommer fyra kurstillfällen för Lasse både ute i byarna och inne i stan. Equiterapeut Ingebjörn Öyhus var även upp en andra vända i maj för att behandla hästar. Veterinär, kiropraktor samt hästodontolog Anna Semren från Råneå kom till Gällivare för att behandla hästar i slutet på juni. 14 hästar fick munnar och kroppar genomgångna av Anna. Anna kommer tillbaka i början på september och i oktober igen, här är de bokade platserna uppe i drygt 20 per gång. Ansökan om ett projekt för att genomföra inköpet av den portabla röntgen är inlämnad till Länsstyrelsen och går upp till beslut 19/ Distriktsveterinärerna har skrivit en avsiktsförklaring som bifogas. Sida 9 av 10

10 I media Sista maj kom Gällivare Närradio och gjorde en intervju om HästSam, inslaget går att lyssna på här: hjulingsprogram% mp3 Ca 30 min in i programmet kommer intervjun Juni började med intervjuer i så väl radio som tv. Nordnytt gjorde ett inslag om HästSam i samband med Bifrosts tävlingar, Meänraatio gjorde ett inslag på Finska om HästSam som finns att lyssna på här: NSD : Artikel kommer även i Kommunbladet under hösten. Facebookgruppen HästSam har ökat från 204 medlemmar till 236 medlemmar i skrivande stund. Resultatspridning Via webben, samt offentlig redovisning av projektet. Horses change lives. They give our young people confidence and self esteem. They provide peace and tranquility to troubled souls - they give us hope! Toni Robertson Hästar ändrar livet. Dom ger våra ungdomar självförtroende och självtillit. Dom bjuder frid och ro till bekymrade själar de ger oss hopp! (fritt översatt Solveig Granath) Sida 10 av 10

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET

PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET En dokumentation av fyra seminarier kring tillgänglighet för ridning 2011 Titel Planering och tillgänglighet för ridning i det skånska

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 Projekt Flicka Ungdomsstyrelsens slutrapport Förord Regeringen (Socialdepartementet Regeringsbeslut 3, 2005-02-24) har gett

Läs mer

Professionella. hästföretagare. www.jordbruksverket.se 1

Professionella. hästföretagare. www.jordbruksverket.se 1 Professionella hästföretagare www.jordbruksverket.se 1 Professionella hästföretagare 2 För att lyckas måste man våga, men hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara att starta och driva ett företag?

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Grenoble - Aix en Provence Marseille Sammanställt av Kristina Söderlund Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Deltagare... 3 Lärande besök... 4 1.

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer