Vad är egentligen ett IT-system? Sandra Sjöåker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är egentligen ett IT-system? 2009-05-07 Sandra Sjöåker"

Transkript

1 Vad är egentligen ett IT-system? Sandra Sjöåker

2 Sandra Sjöåker, produktkoordinator Jobbat som läkarsekreterare Diverseutbildad i IT, HCI, psykologi m m Anställd hos journalsystemstillverkare sedan 1995 Utbildning, support, införandeprojekt, test, kundkrav, release och distribution, regulatoriska frågor

3 Mitt företag håller på med Journalsystem för primärvård. Drygt installationer i Sverige från ca användare/databas. Våra mottagningar arbetar med: Vårdcentraler, BVC, Skolhälsovård, Paramedicin, Specialistsjukvård, Re-/habilitering, Psyk, Kiropraktik, Friskvård, Företagshälsovård Våra användare är: Läkare, sjuksköterskor, läkarsekreterare, biomedicinska analytiker, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, specialistläkare, psykologer, psykiatriker, kuratorer, kiropraktorer, naprapater, logopeder, ortoptister

4 Inom Sverige har vi också Journalsystem för slutenvården Journalsystem för företagshälsovården Laboratoriesystem (LIS) Kommunikationslösningar Driftslösningar

5 System vad är det? Ett antal interagerande och/eller beroende entiteter som tillsammans formar en integrerad helhet. Systemets struktur definieras av dess delar och deras sammansättning. System har beteenden som innefattar input, bearbetning och output av information. Relationerna mellan de olika delarna kan vara både funktionella och strukturella.

6 Vad menar man då i vården med ett IT-system? Det beror på vem man frågar E-post Internet Avvikelserapportering Tidsbokning Operationsjournal Läkemedelsberäkning Lönesystem Förrådsbeställning Labdatabasen Journalen

7 Vad menar man då i vården med ett IT-system? Det som är tydligt är att de flesta avser någon form av programvara.

8 Vad menar vi som leverantör med IT-system? Vi utgår från ett modernt journalsystem

9 Några vanliga funktioner i elektroniska journaler Medicinsk info Anteckningar Dokument Läkemedel Bilder Varningar Vårdplaner Diagnoser Sjukintyg Åtgärder Checklistor Lab Tillväxt Mätvärden Vaccination Remisser Hjälpmedel Brev och intyg Op-berättelser Epikriser Anestesi Akupunktur Översikter Specialistfunktioner Administrativ info Patientdata Bevakning Diktering Signering Tidböcker Väntelistor Reception Kassa Meddelanden SMS Kom-ihåg Rapporter Adresser Schemaläggning In-och utskrivning Akutliggare Operationsplan Webbläsare Kopplingar till andra system

10 Programvaran ingår i sin tur i ett komplext system ADMINISTRATIV INFO MEDICINSK INFO

11 Programvaran ingår i sin tur i ett komplext system MILJÖ ADMINISTRATIV INFO MEDICINSK INFO

12 andra programvaror SERVER UPS OS MILJÖ VIRUS- SKYDD NÄTVERK EKONOMI ADMINISTRATIV INFO MEDICINSK INFO IVA EKG LAB OFFICE

13 och med omvärlden E-RECEPT BIF NPÖ SERVER UPS OS MILJÖ VIRUS- SKYDD NÄTVERK EKONOMI ADMINISTRATIV INFO MEDICINSK INFO IVA INTERNET EKG LAB OFFICE JOURNAL- SYSTEM

14 och med ett annat, ännu mer komplext system E-RECEPT BIF NPÖ SERVER UPS OS MILJÖ VIRUS- SKYDD NÄTVERK EKONOMI ADMINISTRATIV INFO MEDICINSK INFO IVA INTERNET EKG LAB OFFICE JOURNAL- SYSTEM

15 Fördelar och nackdelar med MDD Sandra Sjöåker

16 Fördelar för tillverkarna Säkrare produkter Gemensamt regelverk Tydliggör ansvarsfördelningen Konkurrens på lika villkor Goodwill

17 Nackdelar för tillverkarna Omfattande regelverk Fler arbetsmoment och rutiner Längre ledtider till kund Ökad dokumentation Ökade kostnader

18 Hur anpassar vi oss? Sandra Sjöåker

19 Vad var det nu vi behövde för CE-märkning? Uppfylla de väsentliga kraven Kvalitetsstyrning Riskhantering Marknadstillsyn (Post market surveillance) Olycks- och tillbudshantering (Vigilance) Dokumentation/Technical file Klinisk utvärdering alt klinisk prövning Försäkran om överensstämmelse Registrering hos Läkemedelsverket

20 Vad är produkten? Avsedd användning Tillbehör Är alla delar av produkten medicinteknik? Lands- och kundspecifika anpassningar

21 Kvalitetsstyrning Ett kvalitetssystem som tar hänsyn till det medicintekniska regelverket behövs. ISO 9001 uppfyller inte de regulatoriska kraven i regelverket. ISO 13485:2003 Quality management systems - Requirements for regulatory purposes ISO TR 14969:2004 Medical devices - Quality management systems - Guidance on the application of ISO 13485:2003

22 Riskhantering Grundprinciperna för riskhanteringen är: Eliminera Larma Informera Aktiv och pro-aktiv riskhantering Kontinuerlig uppdatering av riskanalysen Kvarstående risker kommuniceras till kund ISO Medical devices - Application of risk management to medical devices IEC TR (förslag) - Medical device software - Guidance on the application of ISO to medical device software

23 Klinisk utvärdering/prövning För att bevisa att produkten fungerar i den kliniska verkligheten kan man välja en av två vägar: Klinisk utvärdering - hänvisa till tidigare, befintlig dokumentation kring gjorda studier, liknande produkter etc. Klinisk prövning I första hand välja klinisk utvärdering kombinerat med en validering hos kund IEC (förslag) Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices IEC :2005 Medical electricall equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance MEDDEV Guidelines on post market clinical follow-up

24 Utvecklingsprocessen Livscykel för programvara från kravspecifikation till validering Användbarhet (usability) IEC 62304, Ed 1 - Medical device software - Software life cycle processes, computer software IEC Medical devices - Application of usability engineering to medical devices

25 Marknadstillsyn (Post market surveillance) Tillverkaren måste, ur ett produktsäkerhetsperspektiv följa upp sina produkter efter att de satts på marknaden. Viktigt att notera att detta även inkluderar övervakning av andra, liknande produkter. Risker ska fångas upp och bedömas i förhållande till det egna systemet.

26 Olycks- och tillbudshantering (Vigilance) Rapportering av olyckor och tillbud till läkemedelsverket Rapportering från kunder och återförsäljare Rapportering från andra länder

27 Dokumentation Teknisk dokumentation som ska vara tillräcklig för att möjliggöra en bedömning av om produkten uppfyller regelverket. Kontinuerligt uppdateras, finnas tillgänglig >5 år efter att produkten slutat tillverkas Språkkrav på användardokumentation och gränssnitt - officiella språken EN 1041:2008 (draft) Information supplied by the manufacturer of medical devices EN 980:2008 Symbols for use in the labelling of medical devices

28 Några identifierade frågeställningar Betatester - Post-market clinical follow-up Internationella produkter - Vigilance, Post market surveillance, lokala anpassningar Gamla produkter - uppgradering, väsentliga förändringar, efterkonstruktion av dokumentation Livslängd - hur "avslutar" man en produkt, svårare att bedöma med programvara Leverans - krav på fysiska delar av produkten, leverans etc - fördel att leverera helt elektroniskt

29 Slutord Att uppfylla det medicintekniska regelverket är mycket mer än en dokumentationsfråga. Det påverkar hela företaget.

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och

Läs mer

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv Institutionen för Informatik Melior journalsystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Nils Bylander Gustaf Öqvist Lars Fernebro

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Grunden för IT-säkerhet inom Försvarsmakten KRISTOFFER LUNDHOLM, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

English term Svensk term Förklaring och beskrivning

English term Svensk term Förklaring och beskrivning English term Svensk term Förklaring och beskrivning Acceptance Acceptans Formell överenskommelse att en IT-tjänst, process, plan eller annan leverans är komplett, noggrann, pålitlig och uppfyller specificerade

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION trimit konfigurator 2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION av produkter BRANSCHKUNSKAP 3 Citatet ovan är känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte berört av allt ovan

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB Stockholm 2000 STÖDMATERIAL FÖR ARBETSMILJÖN - ÖVERSIKT

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade EXAMENSARBETE 2005:153 SHU Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade Varför utvecklas inte huvuddelen av alla webbapplikationer med användarstöd för funktionshindrade? Jörgen Lundin

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer