8 Ännu en vinnare från. 14 Rasmus Jönsson. MAX-lab IV. Framtidens forskningsanläggning. Peter Skogström. Olympias kelgris

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8 Ännu en vinnare från. 14 Rasmus Jönsson. MAX-lab IV. Framtidens forskningsanläggning. Peter Skogström. Olympias kelgris"

Transkript

1 w.i.p. [tre] EN KUNDTIDNING FRÅN WIHLBORGS Framtidens forskningsanläggning MAX-lab IV 8 Ännu en vinnare från Peter Skogström 14 Rasmus Jönsson Olympias kelgris

2 PERSPEKTIV Kv. Flundran, Malmö Signerat. Tillsammans med den nya Hovrätten utgör Sten Samuelssons vita funkisbyggnad Kvarteret Flundran ett dynamiskt och intressant kvarter mellan Malmös innerstad och det expansiva hamnområdet. Samuelssons byggnad uppfördes 1965 för Engelbrektsboden. Sten Samuelsson ligger bakom ett flertal kända byggnader i Malmö, däribland stadshuset, Sankt Matteus kyrka och Malmö stadion. 4 Lund INNEHÅLL tar forskningen till en ny nivå 8 Restaurang P :BRUK AV TRÆR I GEST Välkomna till våren och tredje numret av W.I.P. Jag som skriver dessa rader till dig heter Iréne Johansson och är ansvarig för informationen och kommunikationen på Wihlborgs. Ett år har nu gått sedan vi publicerade första numret av W.I.P. och det har varit en rolig resa. Jag hoppas att du, precis som jag, tycker att kundtidningen är ett trevligt sätt att lära känna varandra. Vi har en ambition att kunna erbjuda en bred och variationsrik läsning och om du eller ditt företag vill vara med i tidningen, eller om du har någon annan idé, tveka inte att kontakta mig eller någon annan på Wihlborgs. Året har startat i högsta tänkbara tempo och en stor förändring inom mitt arbetsområde gäller vår nya kommunikationsplattform som vi nyligen har börjat jobba med. För oss på Wihlborgs är arbetsglädjen en viktig framgångsfaktor och det vill vi också försöka nå ut med i vår kommunikation. En första skymt av vår nya framtoning ser du i vår årsredovisning för 2010 som kom ut i början av april. I det här numret av W.I.P. träffar vi bland annat Ulrika Hallengren som är vd för Fastighets AB ML4, fastighetsbolaget som ansvarar för byggnationen av MAX-lab IV, ett gigantiskt forskningsprojekt i Lund. Vi träffar även Peter Skogström, en av landets främste matlagare som i höstas öppnade upp lunchrestaurangen P2 på Dockplatsen i Malmö. Efter en lång och kall vinter är nu utomhussäsongen äntligen här på allvar. Ta med vår tidning ut i solen och se till att njuta av de stundande sommarmånaderna. W.I.P.-hälsningar Iréne Johansson, informationschef Tillbaka till kiropraktikens rötter Let s go South Ansvarig utgivare: Anders Jarl, , Postadress: Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, Malmö Besöksadress: Dockplatsen 16, Malmö Hemsida: Text och grafisk form: Holmbergs i Malmö AB Foto: Klas Andersson Prepress och tryck: Holmbergs i Malmö AB, april 2011 Papper: Galerie Art Silk, 170 gram Wihlborgs Fastigheter är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Företagets kontor och fastighetsbestånd finns på utvalda delmarknader i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Företaget grundades ursprungligen i Malmö 1924 av byggmästare O P Wihlborg. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Midcaplista. 14 Rasmus Jönsson W.I.P. är en kundtidning från Wihlborgs som utkommer två gånger per år. Citera oss gärna men ange källan. 2 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 3

3 Lund tar forskningen till en ny nivå Frånsett en provgjuten betongplatta och ett gäng byggflaggor ligger Brunnshögsåkern i nordöstra Lund öde. Det är svårt att föreställa sig att det om drygt fyra år kommer att stå en forskningsanläggning av yttersta världsklass på den här platsen. Men så är det invigs MAXlab IV, svensk forsknings största infrastrukturprojekt någonsin. MAX-lab IV kommer att sätta Lund och Öresundsregionen på den internationella forskningskartan och anläggningen förväntas locka tusentals forskare till Brunnshög årligen. Ulrika Hallengren är vd för Fastighets AB ML4, ett av Wihlborgs och Peab gemensamägt bolag som vann Lunds universitets byggherreupphandling. Det här är en gigantisk satsning som kommer att påverka regionen långt utanför den vetenskapliga sektorn. Satsningar som den här är positiv för utvecklingen generellt och kommer naturligtvis att betyda oerhört mycket för regionen, säger Ulrika. Forskningsanläggningen MAX-lab IV kan beskrivas som ett gigantiskt mikroskop som kommer att ge forskare möjlighet att studera naturens allra minsta beståndsdelar. Och för att studera extremt små partiklar krävs det att man har extremt stora verktyg till sin hjälp, vilket förklarar varför anläggningen kommer att bli lika stor i omkrets som Roms Colosseum. Gestaltingsförslag/Illustration: FOJAB arkitekter och Snöhetta Forskningen på MAX-lab IV kommer att bedrivas med hjälp av så kallat synkrotronljus, en metod som används i stor utsträckning idag. När anläggningen i nordöstra Lund står klar 2015 kommer det att vara den synkrotronljusanläggning i världen som har bäst prestanda. Forskningen har ett brett användningsområde och kan bland annat bidra till utvecklingen av nya och effektivare mediciner, lättare typer av batterier och effektivare solceller. Man har även möjlighet att efter ytterligare utbyggnad kunna lokalisera cancersjuka celler och till viss del behandla sjuka människor. Tekniken kan även användas inom miljövetenskap och nanoforskning. Den minutiösa precisionen med vilken forskningen kommer att bedrivas har ställt enormt höga krav på utformningen av anläggningen. Vetenskapen måste ha en perfekt plattform för sitt arbete och gestaltningen har därför sin utgångspunkt i de behov som verksamheten har, förklarar Ulrika. Det är oerhört spännande att formen får vara med att bidra till funktionen. Det är framför allt vibrations- och temperaturkraven på anläggningen som kommer att styra utseendet på MAX-lab IV. Instrumenten som används vid synkrotronljusforskning är oerhört känsliga och därför måste man dämpa vibrationerna från den omkringliggande miljön, som till exempel motorvägen och närliggande vindkraftverk. Dessa hårda krav påverkar inte bara själva byggnadens utformning utan även topografin runt omkring den. Genom att skapa ett vågformat landskap runt anläggningen bildar man ett kaosmönster för vibrationerna som därmed släcks ut innan de når anläggningen, säger Ulrika. Även temperaturkraven är mycket strikta och temperaturdifferensen inne i anläggningen får aldrig överstiga en halv grad. Utöver de krav som Lunds universitet har ställt med hänsyn till forskningsanläggningens funktion :BRUK AV TRÆR I GESTALTINGEN 4 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 5

4 har Lunds kommun haft önskemål om hur området ska utvecklas. Anläggningen kommer att byggas längs E22:an och får på så sätt ett mycket exponerat läge. Fyra arkitektkontor bjöds in till parallella uppdrag men byggets komplexitet gjorde det svårt att hitta rätt bland förslagen. Resultatet blev att Malmöbyrån FOJAB tillsammans med norska Snöhetta utformar ett gemensamt förslag där FOJAB har huvudansvaret för byggnaderna och Snöhetta för landskapet. Den s.k. linjäracceleratorn, som kommer att ligga under mark, utgör första etappen av bygget och ska påbörjas under Den största av MAX-lab IV:s två lagringsringar kommer att ha en omkrets på över 500 meter, vilket är mer än fem gånger så stor som den lagringsring som finns på MAX-lab II. Forskningsanläggningen, som är ett mångmiljardprojekt, bekostas av bland annat Lunds universitet, Vetenskapsrådet, Region Skåne, Vinnova och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Ulrika Hallengren, som närmast kommer från Tyréns, har en gedigen bakgrund inom byggbranschen men MAX-lab IV skiljer sig väldigt mycket från de byggprojekt hon tidigare har jobbat med. Många erfarenhetsvärden som man har med sig från tidigare projekt går inte att använda, säger hon. Eftersom anläggningen är stor och unik ändrar sig behov och förutsättningar hela tiden under byggets gång och därför behövs det en hög grad av flexibilitet. MAX-lab IV, som kommer att ha cirka anställda och varje år besökas av ett stort antal forskare från hela världen, kommer att ersätta de tre tidigare MAX-lab-anläggningarna i Lund. Man kommer dessutom att bygga den nya anläggningen på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden kunna uppgradera den för att den fortsatt ska vara världsledande. Forskningsframtiden i Lund ser ljus ut och etableringen av MAX-lab IV innebär att Lunds universitet, som redan håller europeisk toppklass, kommer att ta ytterligare kliv framåt. Etableringen är också delvis en förutsättning för ESS (European Spallation Source) den sameuropeiska forskningsanläggningen som planeras norr om MAX-lab IV. Samlar man så mycket kompetens så nära varandra är det klart att man driver utvecklingen vidare, säger Ulrika. På ESS kommer man också att syssla med materialforskning men med en annan typ av teknik. Anläggningarna kommer att komplettera varandra och målet är att skapa ett vetenskapscentrum inom materialforskning som kommer att vara världsledande. Stålrör som är vacuumpumpat för att transportera röntgenstrålen. Linjäraccelerator. Placerad i en 250 m lång underjordisk tunnel. Injicerar elektroner i ringen. Elektronbana. Elektronerna leds runt i en ringformad bana med hjälp av magneter. Monokromator och röntgenoptik för att ställa in önskad våglängd och fokusera strålen. Undulator. Magneter i vilka elektronerna sänder ut synkrotronljus när de passerar. Illustration: Petter Lönegård Experimentstation. Här finns provet som ska analyseras. Det här är en gigantisk satsning som kommer att påverka regionen långt utanför den vetenskapliga sektorn. Kontrollrum. Här finns forskarna under experimentet. MAX-lab IV så funkar det En linjäraccelerator som är placerad i en 350 meter lång underjordisk tunnel injicerar partiklar i lagringsringen. Längs hela acceleratorn ger man partiklarna mer fart och mer energi med hjälp av magneter, något som görs med extremt hög precision. Partiklarna får en hastighet nära ljusets och när magneterna får partikelstrålen att böja av, vilket sker i lagringsringen, bildas ljus som skickas ut till stålrören i respektive forskningsstation. För att ljusstrålen, som färdas i ett vakuumrör, ska kunna vara precis måste anläggningen vara alldeles stilla, därav de extremt höga vibrationskraven på anläggningen. Ju större lagringsring, desto mer tid har man på sig att ge ljusstrålen energi vilket leder till en högre rörelsemassa och bättre briljans. Beroende på hur man utformar stålrören och experimentstationerna kan man använda ljuset för olika typer av forskning. Synkrotronljusforskningen ligger till grund för ett antal nobelpris. Amerikanen Roger D. Kornberg fick 2006 ta emot kemipriset efter att ha studerat hur cellkärnans genetiska information kopieras till budbärar-rna och sedan förs ut i cellerna där nya proteiner byggs upp. En annan amerikan, Roderick MacKinnon, fick 2003 kemipriset för att ha visat hur en jonkanal fungerar på atomnivå. Jonkanalerna är viktiga bland annat för nervsystemets och musklernas funktion. 6 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 7

5 Malmö.vinnare Ännu en från Skogström Närodlat och ekologiskt har nästan blivit en självklarhet bland svenska restauranger med någorlunda självaktning. Men det finns de som tar det miljövänliga tänkandet hela vägen in i kaklet bokstavligen talat. W.I.P. har träffat Peter Skogström, en av landets bästa matlagare, som tillsammans med kollegan Patrik Alemo driver Restaurang P2 i OM PETER SJÄLV FÅR VÄLJA: Traditionell husman Nyskapande crossover Öl Vin Pasta Potatis Österlen Provence Kött Fisk Bryggkaffe Espresso Kräftskiva Julbord Nyttigt Gott Surströmming Svartsoppa Per Morberg Jamie Oliver Det finns få svenska kockar vars meritlista matchar Peter Skogströms. För fem år sedan vann han Årets Kock-tävlingen efter att ha varit i final fyra år i rad. Han har under sina tio år i kocklandslaget vunnit två VM-guld och två OS-guld. Lägg därtill sju framgångsrika år som kökschef på klassiska Petri Pumpa och Kronovalls slott och man förstår vilken typ av matlagare man har att göra med. Sedan ett antal år tillbaka driver Peter bolaget Smarta kök med sin kollega Patrik Alemo. Till en början fokuserade man på in houserestaurangerna på ST-Ericsson i Lund och Vestas Northern Europe i Malmö, men med öppnandet av P2 i oktober fick även allmänheten chans att smaka på duons högklassiga mat. Med P2 gick vi ur konceptet och öppnade en offentlig restaurang vilket var ett stort steg för oss, säger Peter. Vi serverar i runda slängar portioner om dagen på de tre enheterna och att få använda sin kunskap och förverkliga den på något som gagnar fler, är roligare än att jobba för den mindre publiken. Gemensamt för de tre restaurangerna är den tredelade menyn. Gästerna får välja mellan Local som innebär att maten har odlats i närheten, World Wide där rätterna oftast är exotiska och har en internationell touch och Chef s Corner som betyder att köket har flyttat fram positionerna och lagar allt à la minute. Just närodlat och ekologiskt har blivit självklarheter för många restauranger och även på P2 väljer man, i den utsträckning det är möjligt och befogat, råvaror från den omedelbara närheten. Att jobba på det sättet har alltid varit helt naturligt för mig. Jag blev fostrad till att använda närodlade produkter på Petri Pumpa, säger Peter. Skåningar är generellt väldigt duktiga på detta eftersom det här är en fantastiskt bra plats att verka på om man vill använda närproducerade råvaror. På P2 finns det en grön tråd genom hela verksamheten, från val av diskmedel till källsortering och matavfallshantering. Och inte nog med att man försöker använda närodlat och ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt, restaurangen ligger dessutom inhyst i regionhuset, en byggnad som är Green Buildingcertifierad. Dessutom har man fått installerat ett miljövänligt kök från Electrolux. När vi gick in i det här projektet bestämde vi oss för att vi skulle ha ett grönt kök, säger Peter. Det var inget krav från hyresvärden men Wihlborgs tyckte det var en bra idé. Green Spirit-köket från Electrolux har 40 procent lägre energiåtgång och är i stort sett helt återvinningsbart. Det miljövänliga köket är ett av fåtal i Sverige och P2:s är det senast byggda. Utöver Smarta kök driver Peter sedan elva år tillbaka Mat & Vin på Stolpaberga tillsammans med sin fru Marie, något som går bra att kombinera med den övriga verksamheten eftersom man här fokuserar på kvällsarrangemang och konferenser. Peter menar att hans framgångsrika karriär är ett resultat av den målmedvetenheten han tidigt skaffade sig. Jag var bara 13 år när jag bestämde mig för att bli kock och jag satte upp stora mål när jag gick ut skolan. Jag berättade för mina kompisar att jag skulle bli en av Sveriges duktigaste kockar och att jag skulle vara med i kocklandslaget. Men han erkänner även att utmärkelserna han har fått genom åren har hjälpt honom att nå nya framgångar. De har så klart varit en oerhört bra språngbräda. De har gett en trovärdighet och man har knutit otroligt mycket kontakter tack vare dem. Dessutom är det ju en jäkla egoboost fråga bara min fru, skrattar Peter. Gräddbrynt kål serverad med dill, pepparrot och rimmad oxbringa 4 portioner 600 g kokt rimmad oxbringa 2 dl buljong från oxbringan alt. hönsbuljong ½ savoykålshuvud ½ spetskålshuvud 2 schalottenlökar, hackade 6 kokta skivade potatisar 2 dl grädde 2 msk senapsfrö, blancherade 1 msk dijonsenap ½ dl dill, plockad smör riven pepparrot olivolja Beredning: Skiva oxbringan i 1,5 cm skivor och värm i buljongen försiktigt. Strimla ner kålen grovt i en kastrull och bryn i smör med löken och senapsfröna. Slå på grädden och koka ner till hälften och lägg i potatisen, vänd till sist i dijonsenapen och smaka av med salt och peppar. Späd eventuellt med lite av buljongen från oxbringan. Avsluta med att vända oxbringan i hälften av dillen och pepparroten. Lägg upp grönsakerna i botten på en tallrik, toppa med oxbringan och garnera upp med pepparrot och dill. Servera med ett gott glas öl, typ en bitter lager. 8 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 9

6 Elin Hallin, kiropraktorassistent, JA Kiropraktik. Mer hälsa till folket? för att sitta och vänta i ett väntrum kan man här lägga sig ner direkt man kommer hit. Det gör att man hittar andningen, slappnar av och gör sig mer mottaglig för förändringarna som de kiropraktiska justeringarna innebär. Att kiropraktisk behandling bland andra patienter skulle kännas utlämnande håller inte Jag vill att patienten ska ta ansvar över sin livsstil och utveckla en bättre hälsa. Jörgen med om. Att behandla i grupp, menar han, ser man ju i alla möjliga typer av behandlingssituationer, som t ex sjukgymnastik och psykoterapi. På det här sättet blir kommunikationen rakare och öppnare och patienter skapar sig större kunskap och förståelse för behandlingen, menar Jörgen. Tvärtom från vad man kan tro känner många sig mer avslappnade i grupp än om man stänger in sig i ett rum. Vi har ett privat behandlingsrum för dem som föredrar det, men hittills är det ingen som har velat utnyttja det. Jörgen förklarar att kiropraktik inte är till för någon specifik åkomma eller sjukdom och den botar inget. De kiropraktiska justeringarna är till för att avlägsna störningar på nervsystemet så att kroppen kan fungera bättre och på en naturlig väg återfå hälsan. För att utvärdera funktionen på patienters nervsystem använder sig Jörgen av en högteknologisk skanningsteknik som bland annat NASA har använt på astronauter. Målet med skanningen är att se om det finns några störningar på nervsystemet som kommer från ackumulerad stress. Resultaten från skanningen kan Jörgen sedan använda för att ge patienten det bästa omhändertagandet. Du behöver inte ha något besvär för att komma hit, menar Jörgen. Du behöver bara viljan att förbättra din hälsa. Att regelbundet gå till en kiropraktor är inte konstigare än att gå till gymmet eller till tandläkaren. Det handlar om att ta ansvar för sin hälsa. MER OM KIROPRAKTIK Ordet kiropraktik kommer ursprungligen från grekiskans chiro (händer) och praktos (att göra). Kiropraktik är en effektiv komplementärmedicinsk behandlingsform och en kiropraktor är specialist på att diagnostisera och behandla smärta från rörelseapparaten. Kiropraktikens rötter går tillbaka till Hippokrates läkekonstens fader. Den moderna kiropraktiken har funnits i sin nuvarande form i över 100 år. Dess grundare, D. D. Palmer, trodde på kroppens förmåga att hela sig själv via nervsystemet utförde han sina första behandlingar och kiropraktiska justeringar. Två år senare grundades den första kiropraktorskolan som sedermera blev Palmer College of Chiropractic. Det råder högkonjunktur bland Sveriges kiropraktorer. En allt mer statisk livsstil i kombination med att skolorna drar in på idrott och rörelse resulterar i fullspäckade scheman för landets kiropraktikmottagningar. Livsstilen nu för tiden är väldigt stillasittande och vi märker att allt fler har besvär, även ungdomar, säger Jörgen Andersson, som driver JA Kiropraktik i Helsingborg. Vår livsstil är inte anpassad efter vad vår kropp kräver, som daglig rörelse och bra kost. JA Kiropraktik är en av Helsingborgs senaste etableringar och istället för att enbart fokusera på att komma till rätta med patienters akuta besvär har man här återgått till kiropraktikens rötter, vilket innebär att man tar ett helhetsgrepp om patienternas hälsa. Det finns många fler faktorer att jobba med än att bara få bort patientens smärta, säger Jörgen. Jag vill att patienten ska ta ansvar över sin livsstil och utveckla en bättre hälsa. För Jörgen är patientens engagemang av största vikt och utöver kiropraktiska justeringar erbjuder han sin s.k. Hälsoverkstad där JA! han via sokratiska dialoger ska få patienter att äta rätt, röra sig rätt och tänka rätt. Jag vill inte att patienter ska komma hit och få en kiropraktisk justering för att sedan gå tillbaka till samma mönster som de befann sig i, säger Jörgen. Det gäller att få folk att tänka i andra banor. Open Room Concept Jörgen behandlar sina patienter i ett öppet behandlingsrum med plats för fyra patienter samtidigt. Konceptet, Open Room Concept, kommer från USA och kändes för Jörgen helt naturligt när han för ett par år sedan stötte på det under en utbildning. Jag kände att det här sättet att behandla patienter på var mycket mer logiskt och att det var så här jag ville jobba, säger Jörgen. Istället Jörgen Andersson driver JA Kiropraktik i Helsingborg och menar att regelbundna besök hos kiropraktorn inte är konstigare än att gå till gymmet eller till tandläkaren. 10 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 11

7 Let s go South Malmö har fått ett nytt tillskott i reklambranschen. Det är South Valentin & Byhr som ska röra om ordentligt i byrågrytan och det är Andreas Pitlik och Johan Elsner som håller i sleven. W.I.P. åkte söderut för att prata kommunikation och affärsnytta. Souths moderbolag Valentin & Byhr är med sina 120 medarbetare en av Sveriges största reklambyråer och det var när Göteborgsbyrån började snegla på Malmöregionen, som Andreas Pitlik och Johan Elsner kom in i bilden. Båda kommer närmast från McCannkoncernen och har tillsammans 45 års reklamerfarenhet. Men trots sina många år i branschen visar de upp ett ungdomligt och sprudlande engagemang inför arbetet som ligger framför dem. Att Valentin & Byhr ville satsa på Öresund handlade inte enbart om potentialen i regionen. Man ansåg även att konkurrensen inom reklambranschen inte var särskilt hård. Dessutom hade både Andreas och Johan den spetskompetens man var ute efter. Johan Elsner, creative director. Andreas Pitlik, vd och demand director. Både jag och Johan har mycket erfarenhet av att jobba internationellt, något som Valentin & Byhr eftersökte, säger Andreas Pitlik, vd och demand director på South. Andreas förklarar att South inte är en filial till Valentin & Byhr utan ett s.k. second brand som står på egna ben och som agerar helt fritt. Trots att man har varit igång i Malmö i drygt ett år är det få som har märkt av etableringen, ett medvetet val av Andreas och Johan. Så klart ville vi ha lite substans först, men en annan aspekt var att vi var ganska trötta på livet i det publika rummet och många byråers önskan om att få figurera där, förklarar Johan. Det är ju inte vi som ska synas i media, det är ju kundernas arbete. Att jobba efter affärsnytta är enligt Andreas byråns största styrka. Utan att låta kaxig menar han att det är många i branschen som pratar om kundernas affärsnytta men det är få som verkligen levererar något. Johan och Andreas har en bred erfarenhet och har jobbat med alla möjliga kommunikationskanaler medan många andra reklambyråer är specialiserade eller nischade. Varumärkena som South jobbar med sträcker sig från Kriminalvården till After Eight, från naturläkemedel till finsk mintlikör. Att få jobba med många olika typer av branscher och uppdrag är lite av charmen med reklamjobbet, menar Andreas. Men viktigare än vem kunden är, är med vilken attityd kunden går in i samarbetet. Kunder som verkligen tror på kommunikation som ett affärsverktyg är kunder vi gärna vill jobba med, säger Johan. Vem kunden är, är egentligen ointressant, det är kundens inställning som är intressant. När man skulle öppna upp i Malmö var det viktigt att hitta rätt lokal i rätt område. Att flytta in i en patriciervåning på Stortorget var inte aktuellt och istället ville man hitta en lokal med fabrikskänsla. Det gjorde man i Kockums gamla verkstadshallar på Stora Varvsgatan. Vi ville sitta i en industriell miljö och det här var vårt drömhus, säger Andreas. Att sitta i en lokal som både medarbetare och kunder trivs i är jätteviktigt för hela verksamheten. Men hela området var av betydelse för oss, fyller Johan i. Den satsningen som görs i den här delen av staden var väldigt lockande ur vårt perspektiv. Rätt lokal i all ära, men vad Andreas och Johan lade än mer krut på var att hitta rätt sammansättning av medarbetare. Att bara rekrytera från Malmötrakten var inte aktuellt då det bara skulle vara att röra om i kakburken. Istället handplockade man personal som till 75 procent inte hade haft Malmö som bas tidigare. I rekryteringsprocessen hade man även med, för att spegla samhället i stort, mångfald som ett nyckelord. Både Johan och Andreas kommer från chefspositioner i den stora McCann-koncernen och att nu jobba på en liten byrå innebär många skillnader. Jag slipper lägga tid på administration, något som tidigare tog upp hälften av min tid, säger Andreas. Nu får jag koncentrera mig på det jag verkligen gillar att göra att jobba med kunder och göra en skillnad för dem. 12 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 13

8 Rasmus redo för revansch Rasmus Jönsson Nummer: 19 Född: 1990 Längd: 191 cm Vikt: 70 kg Position: Anfallare/Mittfältare Allsvensk statistik: matcher, 4 mål, 5 assist matcher, 8 mål, 3 assist matcher, 6 mål, 8 assist Trots att han bara är 21 år gör han sin fjärde allsvenska säsong. Hans spelförståelse har rosats av såväl Henke Larsson som Erik Hamrén. I år är det tänkt att han tillsammans med sitt Helsingborgs IF ska ta revansch på de regerande svenska mästarna Malmö FF. W.I.P. har träffat Olympias nye kelgris, Rasmus Jönsson. Inte många svenska fotbollsspelare som nyligen fyllt 21 kan skryta med att ha cupguld, allsvenskt silver och A-landskamper på sin meritlista. Rasmus Jönsson skulle kunna, men är inte typen som gör det. Den artige, eftertänksamme och nästintill blygsamme Rasmus Jönsson har just avslutat en av de sista försäsongsträningarna med sitt Helsingborg när W.I.P. träffar honom i Olympias katakomber. Besvikelsen från fjolårets guldstridsförlust har lagt sig. Nu blickar HIF:arna framåt och optimismen är stor både hos klubben och hos Rasmus Jönsson. Det känns väldigt bra. Jag känner att jag har tagit ett steg framåt och jag har betydligt större förväntningar på mig själv i år. Jag skulle inte kalla mig rutinerad men nu när man går in vet man precis vad det handlar om, säger Rasmus Jönsson, som gjorde sin allsvenska debut i mars Fjolårets allsvenska förvandlades tidigt till en allskånska. I flera månader duellerade Malmö FF och Helsingborg om guldet och inte förrän i sista omgången fick Helsingborg se sig besegrade av konkurrenten i söder. Men HIF fick ändå avsluta säsongen som vinnare då man veckan efter vann finalen i svenska cupen mot Hammarby med 1-0. Matchens ende målskytt: Rasmus Jönsson. Segern mot Hammarby var riktigt viktig både för laget och för fansen. Allsvenskan är alltid nummer ett, men cupguldet var ett bevis på vår styrka och ett resultat av det hårda jobb vi hade lagt ner under hela säsongen. Under fjolårssäsongen flyttade tränare Conny Karlsson ner den bollskicklige Rasmus till mittfältet och årets säsongsupptakt pekar på att 21-åringen från Viken får fortsätta på den positionen. Det gick bra i fjol när jag flyttades ner till mittfältet och det var bara att göra sitt bästa, något som inte var särskilt svårt när vi spelade om guldet. Men jag spelar helst anfallare. Det är ju den positionen jag har spelat på i hela mitt liv. Krav och förväntningar Knappt hade Rasmus Jönsson debuterat i Allsvenskan förrän han fick epitetet Henkes tronföljare. Att jämföras med Henrik Larsson är stort men medför så klart också höga förväntningar. Men det är inget som Rasmus har känt som betungande eller påfrestande. Jag har mest sett det som inspirerande. De största förväntningarna har jag nog på mig själv. Dessutom har man lärt sig att stänga ute snacket som går runt omkring. Rasmus Jönsson fick under sina två första säsonger i HIF chansen att spela tillsammans med Henke som inte bara är Helsingborgs största fotbollsspelare genom tiderna utan kanske även Sveriges. Det var en stor möjlighet att få spela med en så rutinerad och erfaren spelare, menar Rasmus. Men framför allt var det lärorikt att få spela med någon med den spelförståelsen och speluppfattningen. Landslaget och framtiden Rasmus Jönsson har flertalet pojk- och juniorlandskamper på sin meritlista och är numera självskriven i U21-landslaget. I januari fick han även chans att visa upp sig för förbundskapten Erik Hamrén när A-landslaget spelade två träningslandskamper i Sydafrika. Hamréns omdöme blev bästa tänkbara men Rasmus är medveten om att det krävs mer av honom för att vara fortsatt aktuell. Jag måste upp några nivåer till men det kan gå väldigt snabbt. Titta bara på Alex, säger Rasmus, och hänvisar till sin lagkompis Alexander Gerndt, som i fjol värvades från Gefle och som efter att ha vunnit den allsvenska skytteligan nu ständigt är landslagsaktuell. Men det är inte bara Erik Hamrén som har fått upp ögonen för Rasmus talang. Det har även europeiska storklubbar. Tidigare i år var han väldigt nära en övergång till Schalke 04 i tyska Bundesliga. Väskorna var packade men övergången, som hade blivit den största affären i HIF:s historia, sprack i sista stund. Det hade så klart varit kul och man var ju inställd på en flytt, säger Rasmus. Det är en stor klubb som spelar kvartsfinal i Champions League och som har på sina hemmamatcher. Men jag har lagt det bakom mig, det går inte att gå runt och tänka på det nu. Det är bara att hoppas på att det dyker upp fler chanser. Istället är det fullt fokus på Helsingborg som Rasmus menar återigen kommer att utmana om guldet. Och visst bör man hålla ett extra öga på HIF även i år. Speciellt på nummer 19. Men titta noga. Snart kan han vara ett minne blott för Allsvenskan. 14 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 15

9 MARKNADSTIDNING B Avs Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, Malmö Mejla adressändring till Ännu en satsning på miljövänliga bilar Wihlborgs samtliga servicebilar har tidigare bytts ut mot gasbilar. Nästa projekt avseende transporter har varit att byta ut företagets två bensindrivna poolbilar och i detta fall blev det ett naturligt steg att satsa på elbilar. Inköpet omfattar tre bilar från Mitsubishi Motors. Bilarna går under namnet i-miev, eller i-mitsubishi innovative Electric Vehicle, och laddas i en väggkontakt precis som vilken hushållsapparat som helst. En av anledningarna till att Wihlborgs valt att satsa på miljöbilar är att den debatt som förs indikerar att vi går mot ett samhälle där miljöbilar i allt större utsträckning är självklart, säger Hanna Claesson, miljöchef på Wihlborgs. Att det kommer att bli ett specifikt drivmedel är mindre självklart, snarare kommer vi de närmsta åren att erbjudas en bredd av olika sorters drivmedel. Gemensamt för dessa kommer att vara den förnybara tekniken. Istället för konventionell motor, växellåda och bensintank har i-miev ett system med litiumjonbatteri, motor, spänningsomvandlare och andra elkomponenter. Med ett fulladdat litiumjonbatteri kan bilen köra 150 km och det tar lite drygt sju timmar att ladda bilen med 230V vid 10A. i-miev lanserades i Sverige i början av året och Wihlborgs är ett av de första företagen i landet att satsa på de praktiska och moderna elbilarna. Wihlborgs gav fastighet ny adress En rivningsentreprenör som Wihlborgs samarbetar med fick förra året i uppdrag av Helsingborgs stad att riva en industrifastighet i kommunen. Men istället för att påbörja rivningen föreslog entreprenören att man istället skulle återanvända husstommen. Nu har byggnaden fått en ny adress på andra sidan stan och det är Rollco, ett företag inom verkstadsindustrin, som har flyttat in. Det här är förmodligen det största miljö- projektet vi har genomfört, säger Bob Runesson, fastighetsförvaltare på Wihlborgs. PEAB hjälpte till att montera ned de stora betongmodulerna som byggnaden bestod av och dessa fraktades över till Välaområdet där fastigheten skulle få nytt liv. Byggnaden uppgraderades i enlighet med dagens energikrav och byggnormer och den nya hyresgästens önskemål uppfylldes. Flytten kostade ungefär 10 miljoner kronor, en väsentligt lägre summa än om man skulle ha byggt upp fastigheten från grunden. Men den största vinnaren var miljön. Vi har hela tiden ett miljötänk med oss och vi försöker att återanvända dörrar, fönster och annat byggmaterial, säger Bob Runesson. Dels för att komma ner i kostnader och för att kunna möta de oftast hårda leveranstiderna, men framför allt för miljöns skull.

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL WINN HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 VÅR VERKSAMHET HANDLAR INTE OM HOTELL DEN HANDLAR OM MÄNNISKOR NYTT HOTELL I STAN WINN BUSINESS SCHOOL BÄST I KLASSEN KREATIV ATOMBOMB STÅR BAKOM HOTELLKONCEPT TORSTEN

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

OCH. både. Pengar är dyrt. Trolling. Skulpturparken. konst och teater i skön förening Hans Alfredson. Jakten på havets tolvtaggare

OCH. både. Pengar är dyrt. Trolling. Skulpturparken. konst och teater i skön förening Hans Alfredson. Jakten på havets tolvtaggare både OCH från banken med både hjärta och hjärna Skulpturparken konst och teater i skön förening Hans Alfredson SJÄLSFRÄNDE MED PIRATEN Trolling Jakten på havets tolvtaggare Pengar är dyrt OCH EN SÄKERHETSRISK

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

teknologi i rörelse Jag har stått uppkopplad mitt i öknen Mät din egen hälsa PRYLEN ÄR DET NYA SVARTA NÄR TEKNIK BLIR MODE DESSUTOM:

teknologi i rörelse Jag har stått uppkopplad mitt i öknen Mät din egen hälsa PRYLEN ÄR DET NYA SVARTA NÄR TEKNIK BLIR MODE DESSUTOM: Jag har stått uppkopplad mitt i öknen CARL BILDT SPANAR teknologi i rörelse LIKHETERNA MELLAN IT OCH BALETT PRYLEN ÄR DET NYA SVARTA NÄR TEKNIK BLIR MODE Mät din egen hälsa MOBILEN GÖR OSS FRISKARE DESSUTOM:

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Hej Fötter! Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Hösten 2014. Massagestudio med framgång

Hej Fötter! Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Hösten 2014. Massagestudio med framgång Ny utbildning: Dansinstruktör Latin Jam! Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Hösten 2014 Hej Fötter! Massagestudio med framgång SuJok koreansk handakupunktur Vad krävs av en duktig PT? Känslornas

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

bra Restaurang Statt ANRIKA LYFTER MED NYA ÄGARE OCH NYTÄNK NYHETSBREV SÅ SKAPAR DU ETT ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 3 HÖSTEN 2014

bra Restaurang Statt ANRIKA LYFTER MED NYA ÄGARE OCH NYTÄNK NYHETSBREV SÅ SKAPAR DU ETT ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 3 HÖSTEN 2014 ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 3 HÖSTEN 2014 ETT KUNDMAGASIN FRÅN ÅGRENSHUSET OCH LILLA GULA OM VÄRDET AV ATT SYNAS. HUR KREATIV KOMMUNIKATION KAN FÖRA FRAM DITT BUDSKAP. bra SÅ SKAPAR DU ETT

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Winnare. CamILLa om livet som hotelldirektör. filmsuccé på Bjertorp. hårt jobb bakom framgångar. WINN HOTEL GROUP årsredovisning 2013

Winnare. CamILLa om livet som hotelldirektör. filmsuccé på Bjertorp. hårt jobb bakom framgångar. WINN HOTEL GROUP årsredovisning 2013 WINN Park Inn by Radisson Lund Strategiskt hotellbygge i lund WINN HOTEL GROUP årsredovisning 2013 CamILLa om livet som hotelldirektör Winn & Percy går hand i hand SÅ VAR HOTELLåret Såstaholm prisas för

Läs mer

Koppla BISNODE OCH FATTA BÄTTRE BESLUT

Koppla BISNODE OCH FATTA BÄTTRE BESLUT BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 2 2013 Koppla ratt UPPGRADERA HJÄRNAN OCH FATTA BÄTTRE BESLUT KATARINA GOSPICS GUIDE TILL SMARTARE BESLUT SÅ FÅR E.ON KOLL PÅ SINA KUNDER I HUVUDET

Läs mer

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken älvstrand # 3.2013 Bon appétit! i nya saluhallen få nytt hopp med alhaji Första etappen i Frihamnen Nybyggarna i Kvillebäcken Det ombyggda Lindholmsmotet öppnas för trafik redan innan årsskiftet! Arbetet

Läs mer