8 Ännu en vinnare från. 14 Rasmus Jönsson. MAX-lab IV. Framtidens forskningsanläggning. Peter Skogström. Olympias kelgris

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8 Ännu en vinnare från. 14 Rasmus Jönsson. MAX-lab IV. Framtidens forskningsanläggning. Peter Skogström. Olympias kelgris"

Transkript

1 w.i.p. [tre] EN KUNDTIDNING FRÅN WIHLBORGS Framtidens forskningsanläggning MAX-lab IV 8 Ännu en vinnare från Peter Skogström 14 Rasmus Jönsson Olympias kelgris

2 PERSPEKTIV Kv. Flundran, Malmö Signerat. Tillsammans med den nya Hovrätten utgör Sten Samuelssons vita funkisbyggnad Kvarteret Flundran ett dynamiskt och intressant kvarter mellan Malmös innerstad och det expansiva hamnområdet. Samuelssons byggnad uppfördes 1965 för Engelbrektsboden. Sten Samuelsson ligger bakom ett flertal kända byggnader i Malmö, däribland stadshuset, Sankt Matteus kyrka och Malmö stadion. 4 Lund INNEHÅLL tar forskningen till en ny nivå 8 Restaurang P :BRUK AV TRÆR I GEST Välkomna till våren och tredje numret av W.I.P. Jag som skriver dessa rader till dig heter Iréne Johansson och är ansvarig för informationen och kommunikationen på Wihlborgs. Ett år har nu gått sedan vi publicerade första numret av W.I.P. och det har varit en rolig resa. Jag hoppas att du, precis som jag, tycker att kundtidningen är ett trevligt sätt att lära känna varandra. Vi har en ambition att kunna erbjuda en bred och variationsrik läsning och om du eller ditt företag vill vara med i tidningen, eller om du har någon annan idé, tveka inte att kontakta mig eller någon annan på Wihlborgs. Året har startat i högsta tänkbara tempo och en stor förändring inom mitt arbetsområde gäller vår nya kommunikationsplattform som vi nyligen har börjat jobba med. För oss på Wihlborgs är arbetsglädjen en viktig framgångsfaktor och det vill vi också försöka nå ut med i vår kommunikation. En första skymt av vår nya framtoning ser du i vår årsredovisning för 2010 som kom ut i början av april. I det här numret av W.I.P. träffar vi bland annat Ulrika Hallengren som är vd för Fastighets AB ML4, fastighetsbolaget som ansvarar för byggnationen av MAX-lab IV, ett gigantiskt forskningsprojekt i Lund. Vi träffar även Peter Skogström, en av landets främste matlagare som i höstas öppnade upp lunchrestaurangen P2 på Dockplatsen i Malmö. Efter en lång och kall vinter är nu utomhussäsongen äntligen här på allvar. Ta med vår tidning ut i solen och se till att njuta av de stundande sommarmånaderna. W.I.P.-hälsningar Iréne Johansson, informationschef Tillbaka till kiropraktikens rötter Let s go South Ansvarig utgivare: Anders Jarl, , Postadress: Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, Malmö Besöksadress: Dockplatsen 16, Malmö Hemsida: Text och grafisk form: Holmbergs i Malmö AB Foto: Klas Andersson Prepress och tryck: Holmbergs i Malmö AB, april 2011 Papper: Galerie Art Silk, 170 gram Wihlborgs Fastigheter är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Företagets kontor och fastighetsbestånd finns på utvalda delmarknader i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Företaget grundades ursprungligen i Malmö 1924 av byggmästare O P Wihlborg. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Midcaplista. 14 Rasmus Jönsson W.I.P. är en kundtidning från Wihlborgs som utkommer två gånger per år. Citera oss gärna men ange källan. 2 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 3

3 Lund tar forskningen till en ny nivå Frånsett en provgjuten betongplatta och ett gäng byggflaggor ligger Brunnshögsåkern i nordöstra Lund öde. Det är svårt att föreställa sig att det om drygt fyra år kommer att stå en forskningsanläggning av yttersta världsklass på den här platsen. Men så är det invigs MAXlab IV, svensk forsknings största infrastrukturprojekt någonsin. MAX-lab IV kommer att sätta Lund och Öresundsregionen på den internationella forskningskartan och anläggningen förväntas locka tusentals forskare till Brunnshög årligen. Ulrika Hallengren är vd för Fastighets AB ML4, ett av Wihlborgs och Peab gemensamägt bolag som vann Lunds universitets byggherreupphandling. Det här är en gigantisk satsning som kommer att påverka regionen långt utanför den vetenskapliga sektorn. Satsningar som den här är positiv för utvecklingen generellt och kommer naturligtvis att betyda oerhört mycket för regionen, säger Ulrika. Forskningsanläggningen MAX-lab IV kan beskrivas som ett gigantiskt mikroskop som kommer att ge forskare möjlighet att studera naturens allra minsta beståndsdelar. Och för att studera extremt små partiklar krävs det att man har extremt stora verktyg till sin hjälp, vilket förklarar varför anläggningen kommer att bli lika stor i omkrets som Roms Colosseum. Gestaltingsförslag/Illustration: FOJAB arkitekter och Snöhetta Forskningen på MAX-lab IV kommer att bedrivas med hjälp av så kallat synkrotronljus, en metod som används i stor utsträckning idag. När anläggningen i nordöstra Lund står klar 2015 kommer det att vara den synkrotronljusanläggning i världen som har bäst prestanda. Forskningen har ett brett användningsområde och kan bland annat bidra till utvecklingen av nya och effektivare mediciner, lättare typer av batterier och effektivare solceller. Man har även möjlighet att efter ytterligare utbyggnad kunna lokalisera cancersjuka celler och till viss del behandla sjuka människor. Tekniken kan även användas inom miljövetenskap och nanoforskning. Den minutiösa precisionen med vilken forskningen kommer att bedrivas har ställt enormt höga krav på utformningen av anläggningen. Vetenskapen måste ha en perfekt plattform för sitt arbete och gestaltningen har därför sin utgångspunkt i de behov som verksamheten har, förklarar Ulrika. Det är oerhört spännande att formen får vara med att bidra till funktionen. Det är framför allt vibrations- och temperaturkraven på anläggningen som kommer att styra utseendet på MAX-lab IV. Instrumenten som används vid synkrotronljusforskning är oerhört känsliga och därför måste man dämpa vibrationerna från den omkringliggande miljön, som till exempel motorvägen och närliggande vindkraftverk. Dessa hårda krav påverkar inte bara själva byggnadens utformning utan även topografin runt omkring den. Genom att skapa ett vågformat landskap runt anläggningen bildar man ett kaosmönster för vibrationerna som därmed släcks ut innan de når anläggningen, säger Ulrika. Även temperaturkraven är mycket strikta och temperaturdifferensen inne i anläggningen får aldrig överstiga en halv grad. Utöver de krav som Lunds universitet har ställt med hänsyn till forskningsanläggningens funktion :BRUK AV TRÆR I GESTALTINGEN 4 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 5

4 har Lunds kommun haft önskemål om hur området ska utvecklas. Anläggningen kommer att byggas längs E22:an och får på så sätt ett mycket exponerat läge. Fyra arkitektkontor bjöds in till parallella uppdrag men byggets komplexitet gjorde det svårt att hitta rätt bland förslagen. Resultatet blev att Malmöbyrån FOJAB tillsammans med norska Snöhetta utformar ett gemensamt förslag där FOJAB har huvudansvaret för byggnaderna och Snöhetta för landskapet. Den s.k. linjäracceleratorn, som kommer att ligga under mark, utgör första etappen av bygget och ska påbörjas under Den största av MAX-lab IV:s två lagringsringar kommer att ha en omkrets på över 500 meter, vilket är mer än fem gånger så stor som den lagringsring som finns på MAX-lab II. Forskningsanläggningen, som är ett mångmiljardprojekt, bekostas av bland annat Lunds universitet, Vetenskapsrådet, Region Skåne, Vinnova och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Ulrika Hallengren, som närmast kommer från Tyréns, har en gedigen bakgrund inom byggbranschen men MAX-lab IV skiljer sig väldigt mycket från de byggprojekt hon tidigare har jobbat med. Många erfarenhetsvärden som man har med sig från tidigare projekt går inte att använda, säger hon. Eftersom anläggningen är stor och unik ändrar sig behov och förutsättningar hela tiden under byggets gång och därför behövs det en hög grad av flexibilitet. MAX-lab IV, som kommer att ha cirka anställda och varje år besökas av ett stort antal forskare från hela världen, kommer att ersätta de tre tidigare MAX-lab-anläggningarna i Lund. Man kommer dessutom att bygga den nya anläggningen på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden kunna uppgradera den för att den fortsatt ska vara världsledande. Forskningsframtiden i Lund ser ljus ut och etableringen av MAX-lab IV innebär att Lunds universitet, som redan håller europeisk toppklass, kommer att ta ytterligare kliv framåt. Etableringen är också delvis en förutsättning för ESS (European Spallation Source) den sameuropeiska forskningsanläggningen som planeras norr om MAX-lab IV. Samlar man så mycket kompetens så nära varandra är det klart att man driver utvecklingen vidare, säger Ulrika. På ESS kommer man också att syssla med materialforskning men med en annan typ av teknik. Anläggningarna kommer att komplettera varandra och målet är att skapa ett vetenskapscentrum inom materialforskning som kommer att vara världsledande. Stålrör som är vacuumpumpat för att transportera röntgenstrålen. Linjäraccelerator. Placerad i en 250 m lång underjordisk tunnel. Injicerar elektroner i ringen. Elektronbana. Elektronerna leds runt i en ringformad bana med hjälp av magneter. Monokromator och röntgenoptik för att ställa in önskad våglängd och fokusera strålen. Undulator. Magneter i vilka elektronerna sänder ut synkrotronljus när de passerar. Illustration: Petter Lönegård Experimentstation. Här finns provet som ska analyseras. Det här är en gigantisk satsning som kommer att påverka regionen långt utanför den vetenskapliga sektorn. Kontrollrum. Här finns forskarna under experimentet. MAX-lab IV så funkar det En linjäraccelerator som är placerad i en 350 meter lång underjordisk tunnel injicerar partiklar i lagringsringen. Längs hela acceleratorn ger man partiklarna mer fart och mer energi med hjälp av magneter, något som görs med extremt hög precision. Partiklarna får en hastighet nära ljusets och när magneterna får partikelstrålen att böja av, vilket sker i lagringsringen, bildas ljus som skickas ut till stålrören i respektive forskningsstation. För att ljusstrålen, som färdas i ett vakuumrör, ska kunna vara precis måste anläggningen vara alldeles stilla, därav de extremt höga vibrationskraven på anläggningen. Ju större lagringsring, desto mer tid har man på sig att ge ljusstrålen energi vilket leder till en högre rörelsemassa och bättre briljans. Beroende på hur man utformar stålrören och experimentstationerna kan man använda ljuset för olika typer av forskning. Synkrotronljusforskningen ligger till grund för ett antal nobelpris. Amerikanen Roger D. Kornberg fick 2006 ta emot kemipriset efter att ha studerat hur cellkärnans genetiska information kopieras till budbärar-rna och sedan förs ut i cellerna där nya proteiner byggs upp. En annan amerikan, Roderick MacKinnon, fick 2003 kemipriset för att ha visat hur en jonkanal fungerar på atomnivå. Jonkanalerna är viktiga bland annat för nervsystemets och musklernas funktion. 6 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 7

5 Malmö.vinnare Ännu en från Skogström Närodlat och ekologiskt har nästan blivit en självklarhet bland svenska restauranger med någorlunda självaktning. Men det finns de som tar det miljövänliga tänkandet hela vägen in i kaklet bokstavligen talat. W.I.P. har träffat Peter Skogström, en av landets bästa matlagare, som tillsammans med kollegan Patrik Alemo driver Restaurang P2 i OM PETER SJÄLV FÅR VÄLJA: Traditionell husman Nyskapande crossover Öl Vin Pasta Potatis Österlen Provence Kött Fisk Bryggkaffe Espresso Kräftskiva Julbord Nyttigt Gott Surströmming Svartsoppa Per Morberg Jamie Oliver Det finns få svenska kockar vars meritlista matchar Peter Skogströms. För fem år sedan vann han Årets Kock-tävlingen efter att ha varit i final fyra år i rad. Han har under sina tio år i kocklandslaget vunnit två VM-guld och två OS-guld. Lägg därtill sju framgångsrika år som kökschef på klassiska Petri Pumpa och Kronovalls slott och man förstår vilken typ av matlagare man har att göra med. Sedan ett antal år tillbaka driver Peter bolaget Smarta kök med sin kollega Patrik Alemo. Till en början fokuserade man på in houserestaurangerna på ST-Ericsson i Lund och Vestas Northern Europe i Malmö, men med öppnandet av P2 i oktober fick även allmänheten chans att smaka på duons högklassiga mat. Med P2 gick vi ur konceptet och öppnade en offentlig restaurang vilket var ett stort steg för oss, säger Peter. Vi serverar i runda slängar portioner om dagen på de tre enheterna och att få använda sin kunskap och förverkliga den på något som gagnar fler, är roligare än att jobba för den mindre publiken. Gemensamt för de tre restaurangerna är den tredelade menyn. Gästerna får välja mellan Local som innebär att maten har odlats i närheten, World Wide där rätterna oftast är exotiska och har en internationell touch och Chef s Corner som betyder att köket har flyttat fram positionerna och lagar allt à la minute. Just närodlat och ekologiskt har blivit självklarheter för många restauranger och även på P2 väljer man, i den utsträckning det är möjligt och befogat, råvaror från den omedelbara närheten. Att jobba på det sättet har alltid varit helt naturligt för mig. Jag blev fostrad till att använda närodlade produkter på Petri Pumpa, säger Peter. Skåningar är generellt väldigt duktiga på detta eftersom det här är en fantastiskt bra plats att verka på om man vill använda närproducerade råvaror. På P2 finns det en grön tråd genom hela verksamheten, från val av diskmedel till källsortering och matavfallshantering. Och inte nog med att man försöker använda närodlat och ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt, restaurangen ligger dessutom inhyst i regionhuset, en byggnad som är Green Buildingcertifierad. Dessutom har man fått installerat ett miljövänligt kök från Electrolux. När vi gick in i det här projektet bestämde vi oss för att vi skulle ha ett grönt kök, säger Peter. Det var inget krav från hyresvärden men Wihlborgs tyckte det var en bra idé. Green Spirit-köket från Electrolux har 40 procent lägre energiåtgång och är i stort sett helt återvinningsbart. Det miljövänliga köket är ett av fåtal i Sverige och P2:s är det senast byggda. Utöver Smarta kök driver Peter sedan elva år tillbaka Mat & Vin på Stolpaberga tillsammans med sin fru Marie, något som går bra att kombinera med den övriga verksamheten eftersom man här fokuserar på kvällsarrangemang och konferenser. Peter menar att hans framgångsrika karriär är ett resultat av den målmedvetenheten han tidigt skaffade sig. Jag var bara 13 år när jag bestämde mig för att bli kock och jag satte upp stora mål när jag gick ut skolan. Jag berättade för mina kompisar att jag skulle bli en av Sveriges duktigaste kockar och att jag skulle vara med i kocklandslaget. Men han erkänner även att utmärkelserna han har fått genom åren har hjälpt honom att nå nya framgångar. De har så klart varit en oerhört bra språngbräda. De har gett en trovärdighet och man har knutit otroligt mycket kontakter tack vare dem. Dessutom är det ju en jäkla egoboost fråga bara min fru, skrattar Peter. Gräddbrynt kål serverad med dill, pepparrot och rimmad oxbringa 4 portioner 600 g kokt rimmad oxbringa 2 dl buljong från oxbringan alt. hönsbuljong ½ savoykålshuvud ½ spetskålshuvud 2 schalottenlökar, hackade 6 kokta skivade potatisar 2 dl grädde 2 msk senapsfrö, blancherade 1 msk dijonsenap ½ dl dill, plockad smör riven pepparrot olivolja Beredning: Skiva oxbringan i 1,5 cm skivor och värm i buljongen försiktigt. Strimla ner kålen grovt i en kastrull och bryn i smör med löken och senapsfröna. Slå på grädden och koka ner till hälften och lägg i potatisen, vänd till sist i dijonsenapen och smaka av med salt och peppar. Späd eventuellt med lite av buljongen från oxbringan. Avsluta med att vända oxbringan i hälften av dillen och pepparroten. Lägg upp grönsakerna i botten på en tallrik, toppa med oxbringan och garnera upp med pepparrot och dill. Servera med ett gott glas öl, typ en bitter lager. 8 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 9

6 Elin Hallin, kiropraktorassistent, JA Kiropraktik. Mer hälsa till folket? för att sitta och vänta i ett väntrum kan man här lägga sig ner direkt man kommer hit. Det gör att man hittar andningen, slappnar av och gör sig mer mottaglig för förändringarna som de kiropraktiska justeringarna innebär. Att kiropraktisk behandling bland andra patienter skulle kännas utlämnande håller inte Jag vill att patienten ska ta ansvar över sin livsstil och utveckla en bättre hälsa. Jörgen med om. Att behandla i grupp, menar han, ser man ju i alla möjliga typer av behandlingssituationer, som t ex sjukgymnastik och psykoterapi. På det här sättet blir kommunikationen rakare och öppnare och patienter skapar sig större kunskap och förståelse för behandlingen, menar Jörgen. Tvärtom från vad man kan tro känner många sig mer avslappnade i grupp än om man stänger in sig i ett rum. Vi har ett privat behandlingsrum för dem som föredrar det, men hittills är det ingen som har velat utnyttja det. Jörgen förklarar att kiropraktik inte är till för någon specifik åkomma eller sjukdom och den botar inget. De kiropraktiska justeringarna är till för att avlägsna störningar på nervsystemet så att kroppen kan fungera bättre och på en naturlig väg återfå hälsan. För att utvärdera funktionen på patienters nervsystem använder sig Jörgen av en högteknologisk skanningsteknik som bland annat NASA har använt på astronauter. Målet med skanningen är att se om det finns några störningar på nervsystemet som kommer från ackumulerad stress. Resultaten från skanningen kan Jörgen sedan använda för att ge patienten det bästa omhändertagandet. Du behöver inte ha något besvär för att komma hit, menar Jörgen. Du behöver bara viljan att förbättra din hälsa. Att regelbundet gå till en kiropraktor är inte konstigare än att gå till gymmet eller till tandläkaren. Det handlar om att ta ansvar för sin hälsa. MER OM KIROPRAKTIK Ordet kiropraktik kommer ursprungligen från grekiskans chiro (händer) och praktos (att göra). Kiropraktik är en effektiv komplementärmedicinsk behandlingsform och en kiropraktor är specialist på att diagnostisera och behandla smärta från rörelseapparaten. Kiropraktikens rötter går tillbaka till Hippokrates läkekonstens fader. Den moderna kiropraktiken har funnits i sin nuvarande form i över 100 år. Dess grundare, D. D. Palmer, trodde på kroppens förmåga att hela sig själv via nervsystemet utförde han sina första behandlingar och kiropraktiska justeringar. Två år senare grundades den första kiropraktorskolan som sedermera blev Palmer College of Chiropractic. Det råder högkonjunktur bland Sveriges kiropraktorer. En allt mer statisk livsstil i kombination med att skolorna drar in på idrott och rörelse resulterar i fullspäckade scheman för landets kiropraktikmottagningar. Livsstilen nu för tiden är väldigt stillasittande och vi märker att allt fler har besvär, även ungdomar, säger Jörgen Andersson, som driver JA Kiropraktik i Helsingborg. Vår livsstil är inte anpassad efter vad vår kropp kräver, som daglig rörelse och bra kost. JA Kiropraktik är en av Helsingborgs senaste etableringar och istället för att enbart fokusera på att komma till rätta med patienters akuta besvär har man här återgått till kiropraktikens rötter, vilket innebär att man tar ett helhetsgrepp om patienternas hälsa. Det finns många fler faktorer att jobba med än att bara få bort patientens smärta, säger Jörgen. Jag vill att patienten ska ta ansvar över sin livsstil och utveckla en bättre hälsa. För Jörgen är patientens engagemang av största vikt och utöver kiropraktiska justeringar erbjuder han sin s.k. Hälsoverkstad där JA! han via sokratiska dialoger ska få patienter att äta rätt, röra sig rätt och tänka rätt. Jag vill inte att patienter ska komma hit och få en kiropraktisk justering för att sedan gå tillbaka till samma mönster som de befann sig i, säger Jörgen. Det gäller att få folk att tänka i andra banor. Open Room Concept Jörgen behandlar sina patienter i ett öppet behandlingsrum med plats för fyra patienter samtidigt. Konceptet, Open Room Concept, kommer från USA och kändes för Jörgen helt naturligt när han för ett par år sedan stötte på det under en utbildning. Jag kände att det här sättet att behandla patienter på var mycket mer logiskt och att det var så här jag ville jobba, säger Jörgen. Istället Jörgen Andersson driver JA Kiropraktik i Helsingborg och menar att regelbundna besök hos kiropraktorn inte är konstigare än att gå till gymmet eller till tandläkaren. 10 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 11

7 Let s go South Malmö har fått ett nytt tillskott i reklambranschen. Det är South Valentin & Byhr som ska röra om ordentligt i byrågrytan och det är Andreas Pitlik och Johan Elsner som håller i sleven. W.I.P. åkte söderut för att prata kommunikation och affärsnytta. Souths moderbolag Valentin & Byhr är med sina 120 medarbetare en av Sveriges största reklambyråer och det var när Göteborgsbyrån började snegla på Malmöregionen, som Andreas Pitlik och Johan Elsner kom in i bilden. Båda kommer närmast från McCannkoncernen och har tillsammans 45 års reklamerfarenhet. Men trots sina många år i branschen visar de upp ett ungdomligt och sprudlande engagemang inför arbetet som ligger framför dem. Att Valentin & Byhr ville satsa på Öresund handlade inte enbart om potentialen i regionen. Man ansåg även att konkurrensen inom reklambranschen inte var särskilt hård. Dessutom hade både Andreas och Johan den spetskompetens man var ute efter. Johan Elsner, creative director. Andreas Pitlik, vd och demand director. Både jag och Johan har mycket erfarenhet av att jobba internationellt, något som Valentin & Byhr eftersökte, säger Andreas Pitlik, vd och demand director på South. Andreas förklarar att South inte är en filial till Valentin & Byhr utan ett s.k. second brand som står på egna ben och som agerar helt fritt. Trots att man har varit igång i Malmö i drygt ett år är det få som har märkt av etableringen, ett medvetet val av Andreas och Johan. Så klart ville vi ha lite substans först, men en annan aspekt var att vi var ganska trötta på livet i det publika rummet och många byråers önskan om att få figurera där, förklarar Johan. Det är ju inte vi som ska synas i media, det är ju kundernas arbete. Att jobba efter affärsnytta är enligt Andreas byråns största styrka. Utan att låta kaxig menar han att det är många i branschen som pratar om kundernas affärsnytta men det är få som verkligen levererar något. Johan och Andreas har en bred erfarenhet och har jobbat med alla möjliga kommunikationskanaler medan många andra reklambyråer är specialiserade eller nischade. Varumärkena som South jobbar med sträcker sig från Kriminalvården till After Eight, från naturläkemedel till finsk mintlikör. Att få jobba med många olika typer av branscher och uppdrag är lite av charmen med reklamjobbet, menar Andreas. Men viktigare än vem kunden är, är med vilken attityd kunden går in i samarbetet. Kunder som verkligen tror på kommunikation som ett affärsverktyg är kunder vi gärna vill jobba med, säger Johan. Vem kunden är, är egentligen ointressant, det är kundens inställning som är intressant. När man skulle öppna upp i Malmö var det viktigt att hitta rätt lokal i rätt område. Att flytta in i en patriciervåning på Stortorget var inte aktuellt och istället ville man hitta en lokal med fabrikskänsla. Det gjorde man i Kockums gamla verkstadshallar på Stora Varvsgatan. Vi ville sitta i en industriell miljö och det här var vårt drömhus, säger Andreas. Att sitta i en lokal som både medarbetare och kunder trivs i är jätteviktigt för hela verksamheten. Men hela området var av betydelse för oss, fyller Johan i. Den satsningen som görs i den här delen av staden var väldigt lockande ur vårt perspektiv. Rätt lokal i all ära, men vad Andreas och Johan lade än mer krut på var att hitta rätt sammansättning av medarbetare. Att bara rekrytera från Malmötrakten var inte aktuellt då det bara skulle vara att röra om i kakburken. Istället handplockade man personal som till 75 procent inte hade haft Malmö som bas tidigare. I rekryteringsprocessen hade man även med, för att spegla samhället i stort, mångfald som ett nyckelord. Både Johan och Andreas kommer från chefspositioner i den stora McCann-koncernen och att nu jobba på en liten byrå innebär många skillnader. Jag slipper lägga tid på administration, något som tidigare tog upp hälften av min tid, säger Andreas. Nu får jag koncentrera mig på det jag verkligen gillar att göra att jobba med kunder och göra en skillnad för dem. 12 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 13

8 Rasmus redo för revansch Rasmus Jönsson Nummer: 19 Född: 1990 Längd: 191 cm Vikt: 70 kg Position: Anfallare/Mittfältare Allsvensk statistik: matcher, 4 mål, 5 assist matcher, 8 mål, 3 assist matcher, 6 mål, 8 assist Trots att han bara är 21 år gör han sin fjärde allsvenska säsong. Hans spelförståelse har rosats av såväl Henke Larsson som Erik Hamrén. I år är det tänkt att han tillsammans med sitt Helsingborgs IF ska ta revansch på de regerande svenska mästarna Malmö FF. W.I.P. har träffat Olympias nye kelgris, Rasmus Jönsson. Inte många svenska fotbollsspelare som nyligen fyllt 21 kan skryta med att ha cupguld, allsvenskt silver och A-landskamper på sin meritlista. Rasmus Jönsson skulle kunna, men är inte typen som gör det. Den artige, eftertänksamme och nästintill blygsamme Rasmus Jönsson har just avslutat en av de sista försäsongsträningarna med sitt Helsingborg när W.I.P. träffar honom i Olympias katakomber. Besvikelsen från fjolårets guldstridsförlust har lagt sig. Nu blickar HIF:arna framåt och optimismen är stor både hos klubben och hos Rasmus Jönsson. Det känns väldigt bra. Jag känner att jag har tagit ett steg framåt och jag har betydligt större förväntningar på mig själv i år. Jag skulle inte kalla mig rutinerad men nu när man går in vet man precis vad det handlar om, säger Rasmus Jönsson, som gjorde sin allsvenska debut i mars Fjolårets allsvenska förvandlades tidigt till en allskånska. I flera månader duellerade Malmö FF och Helsingborg om guldet och inte förrän i sista omgången fick Helsingborg se sig besegrade av konkurrenten i söder. Men HIF fick ändå avsluta säsongen som vinnare då man veckan efter vann finalen i svenska cupen mot Hammarby med 1-0. Matchens ende målskytt: Rasmus Jönsson. Segern mot Hammarby var riktigt viktig både för laget och för fansen. Allsvenskan är alltid nummer ett, men cupguldet var ett bevis på vår styrka och ett resultat av det hårda jobb vi hade lagt ner under hela säsongen. Under fjolårssäsongen flyttade tränare Conny Karlsson ner den bollskicklige Rasmus till mittfältet och årets säsongsupptakt pekar på att 21-åringen från Viken får fortsätta på den positionen. Det gick bra i fjol när jag flyttades ner till mittfältet och det var bara att göra sitt bästa, något som inte var särskilt svårt när vi spelade om guldet. Men jag spelar helst anfallare. Det är ju den positionen jag har spelat på i hela mitt liv. Krav och förväntningar Knappt hade Rasmus Jönsson debuterat i Allsvenskan förrän han fick epitetet Henkes tronföljare. Att jämföras med Henrik Larsson är stort men medför så klart också höga förväntningar. Men det är inget som Rasmus har känt som betungande eller påfrestande. Jag har mest sett det som inspirerande. De största förväntningarna har jag nog på mig själv. Dessutom har man lärt sig att stänga ute snacket som går runt omkring. Rasmus Jönsson fick under sina två första säsonger i HIF chansen att spela tillsammans med Henke som inte bara är Helsingborgs största fotbollsspelare genom tiderna utan kanske även Sveriges. Det var en stor möjlighet att få spela med en så rutinerad och erfaren spelare, menar Rasmus. Men framför allt var det lärorikt att få spela med någon med den spelförståelsen och speluppfattningen. Landslaget och framtiden Rasmus Jönsson har flertalet pojk- och juniorlandskamper på sin meritlista och är numera självskriven i U21-landslaget. I januari fick han även chans att visa upp sig för förbundskapten Erik Hamrén när A-landslaget spelade två träningslandskamper i Sydafrika. Hamréns omdöme blev bästa tänkbara men Rasmus är medveten om att det krävs mer av honom för att vara fortsatt aktuell. Jag måste upp några nivåer till men det kan gå väldigt snabbt. Titta bara på Alex, säger Rasmus, och hänvisar till sin lagkompis Alexander Gerndt, som i fjol värvades från Gefle och som efter att ha vunnit den allsvenska skytteligan nu ständigt är landslagsaktuell. Men det är inte bara Erik Hamrén som har fått upp ögonen för Rasmus talang. Det har även europeiska storklubbar. Tidigare i år var han väldigt nära en övergång till Schalke 04 i tyska Bundesliga. Väskorna var packade men övergången, som hade blivit den största affären i HIF:s historia, sprack i sista stund. Det hade så klart varit kul och man var ju inställd på en flytt, säger Rasmus. Det är en stor klubb som spelar kvartsfinal i Champions League och som har på sina hemmamatcher. Men jag har lagt det bakom mig, det går inte att gå runt och tänka på det nu. Det är bara att hoppas på att det dyker upp fler chanser. Istället är det fullt fokus på Helsingborg som Rasmus menar återigen kommer att utmana om guldet. Och visst bör man hålla ett extra öga på HIF även i år. Speciellt på nummer 19. Men titta noga. Snart kan han vara ett minne blott för Allsvenskan. 14 w.i.p. [tre] w.i.p. [tre] 15

9 MARKNADSTIDNING B Avs Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, Malmö Mejla adressändring till Ännu en satsning på miljövänliga bilar Wihlborgs samtliga servicebilar har tidigare bytts ut mot gasbilar. Nästa projekt avseende transporter har varit att byta ut företagets två bensindrivna poolbilar och i detta fall blev det ett naturligt steg att satsa på elbilar. Inköpet omfattar tre bilar från Mitsubishi Motors. Bilarna går under namnet i-miev, eller i-mitsubishi innovative Electric Vehicle, och laddas i en väggkontakt precis som vilken hushållsapparat som helst. En av anledningarna till att Wihlborgs valt att satsa på miljöbilar är att den debatt som förs indikerar att vi går mot ett samhälle där miljöbilar i allt större utsträckning är självklart, säger Hanna Claesson, miljöchef på Wihlborgs. Att det kommer att bli ett specifikt drivmedel är mindre självklart, snarare kommer vi de närmsta åren att erbjudas en bredd av olika sorters drivmedel. Gemensamt för dessa kommer att vara den förnybara tekniken. Istället för konventionell motor, växellåda och bensintank har i-miev ett system med litiumjonbatteri, motor, spänningsomvandlare och andra elkomponenter. Med ett fulladdat litiumjonbatteri kan bilen köra 150 km och det tar lite drygt sju timmar att ladda bilen med 230V vid 10A. i-miev lanserades i Sverige i början av året och Wihlborgs är ett av de första företagen i landet att satsa på de praktiska och moderna elbilarna. Wihlborgs gav fastighet ny adress En rivningsentreprenör som Wihlborgs samarbetar med fick förra året i uppdrag av Helsingborgs stad att riva en industrifastighet i kommunen. Men istället för att påbörja rivningen föreslog entreprenören att man istället skulle återanvända husstommen. Nu har byggnaden fått en ny adress på andra sidan stan och det är Rollco, ett företag inom verkstadsindustrin, som har flyttat in. Det här är förmodligen det största miljö- projektet vi har genomfört, säger Bob Runesson, fastighetsförvaltare på Wihlborgs. PEAB hjälpte till att montera ned de stora betongmodulerna som byggnaden bestod av och dessa fraktades över till Välaområdet där fastigheten skulle få nytt liv. Byggnaden uppgraderades i enlighet med dagens energikrav och byggnormer och den nya hyresgästens önskemål uppfylldes. Flytten kostade ungefär 10 miljoner kronor, en väsentligt lägre summa än om man skulle ha byggt upp fastigheten från grunden. Men den största vinnaren var miljön. Vi har hela tiden ett miljötänk med oss och vi försöker att återanvända dörrar, fönster och annat byggmaterial, säger Bob Runesson. Dels för att komma ner i kostnader och för att kunna möta de oftast hårda leveranstiderna, men framför allt för miljöns skull.

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

Emmas Grand Finale Meny

Emmas Grand Finale Meny Emmas Grand Finale Meny En meny som tar gästerna genom smaker från zucchini, getost, citron, olivolja, havsabborre, rosmarin, lagerblad, fänkål, vitt vin, potatis, morötter, jordgubbar, apelsin, rött vin

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Daal-soppa på gula ärtor

Daal-soppa på gula ärtor Daal-soppa på gula ärtor 4 6 portioner 300 g gula delade ärtor 9 vitlöksklyftor, skalade 1 stor gul lök, skalad och grovt 1 bit färsk ingefära, stor som en tumme, skalad och grovt 1 tsk garam masala 1

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer Förslag Allsvenskan 2009 Omgång 1 (5 april) Helsingborgs IF- IFK Göteborg IF Elfsborg- Hammarby Djurgården - Örebro BK Häcken - Malmö FF Trelleborgs FF- IF Brommapojkarna AIK Halmstads BK Gefle IF FF Kalmar

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Kurt Weid Vegetarisk tisdagssoppa med röda linser och citrussmak Rotsaker blandade tärnade Svamp - Shiitake svamp Buljong - grönsaksbuljong på tärning Crème fraiche lätt Matlagningsgrädde

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

20: 14. 95. 14. 95Förp. 2 för. Handla där Du bor billigare än Du tror! Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg. Potatismos Favorit 12-port

20: 14. 95. 14. 95Förp. 2 för. Handla där Du bor billigare än Du tror! Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg. Potatismos Favorit 12-port 14. 95Förp 14. 95 Förp Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg Potatismos Favorit 12-port 2 för 20: Multivitamin Fruktdryck Glocken Gold 2 liter Jämförpris 5,00/lit Handla där Du bor billigare än

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Svensk unggris. inspiration & recept

Svensk unggris. inspiration & recept Svensk unggris inspiration & recept Mört och saftigt premiumkött Svensk unggris föds upp i liten skala runtom i Sverige. Det är en ung gris som väljs ut för sina goda egenskaper. Det speciella med den

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Variation på lammsadel

Variation på lammsadel Variation på lammsadel Örtmarinerad lammytterfilé, lättrökt lamminnerfilé och variant på kålpudding med endive, potatis- och sparrisrulle, persiljerotspuré, samt sparrissallad med brynt smörvinägrett,

Läs mer

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22 Krämig pasta med halloumi och tomat vecka 22 familj Krämig pasta med halloumi och tomat cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3091 kj/740 kcal. Protein 29,5 g. Fett 43,6 g. Kolhydrater 55,0 g.

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö.

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö. KONFERENS BLAND TOPPARNA Möten och avkoppling i exklusiv miljö. PRISEXEMPEL KONFERENSPAKET Deluxe TREEHOTEL KONFERENS Likt ett av våra trädrum, The Cabin, kan även ni försvinna in bland norrländska, högresta

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Meny fran havet: Tonfiskcarpaccio med gron salsa

Meny fran havet: Tonfiskcarpaccio med gron salsa Meny fran havet: Tonfiskcarpaccio med gron salsa o 4 10-15 MINUTER PERSONER FÖRBEREDELSER LÄTT MIXER INGREDIENSER: TILL DEN GRÖNA SALSA: 2 små knippor basilika 1 stor knippa koriander, inklusive stjälkarna

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken Den vegetariska recepthandboken Här får du ett brett urval av smarriga rätter som inte inkluderar kött eller fisk Morotssallad med päronvinäger och mynta 4 st morot 3 msk päronvinäger 1 tsk mynta 1 msk

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

Härliga helger och festligare vardag!

Härliga helger och festligare vardag! Middagstips Härliga helger och festligare vardag! Det ska vara lätt att laga god mat oavsett vilken dag i veckan det är. Prova vår nyhet Pulled Chicken Taco Style en blivande klassiker till fredagsmyset.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16 1 DE Hockey Stocksunds IF Säsongen 2005-2006, BJ och U16 2 Ishockey i Danderyd Sedan mitten på 1940-talet har det spelats ishockey i Danderyd. Först ut på isen var Enebybergs IF, tätt följd av Danderyds

Läs mer

Högsta betyg i hållbart byggande. Unikt projekt ställer krav. Välj rätt byggmetod. Utökad verksamhet. NYHETER prefabricerade betongelement

Högsta betyg i hållbart byggande. Unikt projekt ställer krav. Välj rätt byggmetod. Utökad verksamhet. NYHETER prefabricerade betongelement #1 NYHETER prefabricerade betongelement 2012 Högsta betyg i hållbart byggande Unikt projekt ställer krav Välj rätt byggmetod Utökad verksamhet Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria Lundgren,

Läs mer

Det här är inte en häll. Det är nya Siemens flexinduction.

Det här är inte en häll. Det är nya Siemens flexinduction. Det här är inte en häll. Det är nya Siemens flexinduction. Ett nytt sätt att laga mat vi bjuder på inspiration och recept. siemens-home.se flexinduction Siemens. Framtiden flyttar in. En innovation som

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

MAT. Bjud från HAVET

MAT. Bjud från HAVET Bjud från HAVET Pigga upp februarimörkret med härliga och goda bjudningar! Skäm bort gästerna med bubbel i glasen och lyxiga snittar. Duka med finaste linne, gröna kvistar och mängder av tända ljus. AV:

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E 2012 H T T P : / / W W W. N E S L. S E GRAND PRIZE HELT NY RANGE ROVER EVOQUE PRESTATION OCH TUR I KOMBINATION VINNER. ALLA KAN VINNA! VINSTEN AVSER 1 ÅRS FRITT ANVÄNDANDE AV BILEN NESL KONCEPTET Seglingsvärlden

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Erik Hamrén 14 april 2015

Föreläsningsanteckningar Erik Hamrén 14 april 2015 Föreläsningsanteckningar Erik Hamrén 14 april 2015 Din attityd bestämmer din prestation! Erik Hamrén är Sveriges 10:e förbundskapten i fotboll. Han växte upp med fotboll och bandy men en skada satte stopp

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

Köksmaskiner MUM 4, 6, 8

Köksmaskiner MUM 4, 6, 8 Köksmaskiner MUM 4, 6, 8 2008 2009 Möjligheter och matglädje. En högtidsstund En stor del av vår tid tillbringar vi i våra kök, och gör vi det inte så önskar vi ofta att vi gjorde det. Köket är en plats

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan.

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Om alla svenskar bytte kött mot grönsaker två gånger i veckan skulle det motsvara koldioxidutsläppet från 233 000 bilar under ett helt

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson SYSTEMET förklarat:

Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson SYSTEMET förklarat: Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan.

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan. 5 inspirerande tips Om hur Du säljer mer på mässan. Tips # 1 Le. Ett gott skratt förlänger livet, heter det ju. Läkaren och föreläsaren Nisse Simonson påstår att det är vetenskapligt bevisat att surkartarna

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Vegetariskt varje dag! 8 smarta vegorätter

Vegetariskt varje dag! 8 smarta vegorätter MEJERI&MAT INSPIRATION FRÅN OSS SOM ÄLSKAR VEGO NR. 3 Inspiration från SKÅNEMEJERIER STORHUSHÅLL Vegetariskt varje dag! 8 smarta vegorätter Vego varje dag? Idag är det självklart att ha ett vegetariskt

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7 Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Typ Storlek 227 kvm Adress Kungsgatan 7 Område City Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4 på

Läs mer

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven Trerätters år 9 Förankring i kursplanen Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att planera och tillaga måltider och att genomföra uppgifter som förekommer i ett hem. använda metoder, livsmedel och

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

Peters magiska rödspätta. Vecka 45

Peters magiska rödspätta. Vecka 45 Peters magiska rödspätta A Vecka 45 Peters magiska rödspätta Anki från Uppsala, som bidragit med detta recept, säger sig inte vara helt förtjust i fisk, men älskar att äta rödspätta som hennes Peter lagar!

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer