Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc.."

Transkript

1 Användarstudio Skräddarsy Pyramid för dina behov Pyramid Användarstudio finns i två nivåer: Användarstudion och Konsultstudion. Pyramid Användarstudio är ett suveränt verktyg för att göra egna förändringar i standarddialoger och register i Pyramid. Bli inte förvånad om många av dina speciella behov enkelt kan lösas direkt på plats - på egen hand eller tillsammans med en erfaren Pyramidkonsult. Redigera dialoger Med Pyramid Användarstudio redigerar du lätt Pyramids dialoger. Du kan lägga till, flytta och dölja fält samt ändra inmatningsordningen så att den passar dina behov. Förändringar kan sparas för en viss användare, en användargrupp eller för alla användare. Förändra register Med Pyramid Användarstudio kan du enkelt lägga till egna fält och index i Pyramids databas. Fälten blir sedan åtkomliga i dialoger, rapporter och sökbilder. Nya egna index kan direkt användas i Pyramids sökrutiner. Förändringar är skyddade Egna förändringar av dialoger är skyddade, så att man slipper göra om dem när nya versioner av Pyramid installeras. Vissa mindre korrigeringar kan behöva göras om en ny standarddialog lägger ut nya fält på samma plats som du själv har utnyttjat. Nya flikar Om du inte får plats med nya fält i standarddialogen är det enkelt att lägga till en ny flik. Detta kan vara bra när du t ex registrerar nya kunder och har lagt till många nya fält i registret. Konsultstudion Med Konsultstudion kan programkod skrivas, kopplad både till befintliga och till egna fält i Pyramids dialoger. Programmering i Konsultstudion utförs av certifierade programkonsulter. Kontakta våra återförsäljare för mer information! Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc.. Vad behövs för Pyramid Användarstudio? Ett Pyramid grundsystem.

2 Med Pyramid Användarstudio kan Du: lägga till, flytta eller dölja fält i dialoger, egna såväl som standardfält skapa flerraders inmatningsfält lägga till bilder, texter, programboxar, datumkontroller, tabellfält och ramar ändra färger, storlekar, typsnitt och egenskaper på fält skapa egna flikar och tabeller ändra inmatningsordning och tvinga inmatning lägga till egna fält och index i register kontrollera, se och skriva ut anpassningar exportera och importera anpassningar i register och rutiner

3 Pyramid Behörighet Vem får göra vad? Vem kan ha gjort vad? Med Pyramid Behörighet kan ingen oskyldig ställas till svars för gjorda fel. Olika signaturer kan få behörighet att t ex lägga upp nya artiklar, granska inköpspris m.m. Behörighetsnivå 0-9 Rutinbehörighet innebär att en viss signatur bara får tillgång till vissa rutiner eller huvudmenyer. Varje signatur tilldelas en behörighetsnivå mellan 0 och 9, där 9 har högsta behörighet. Det måste alltid finnas en användare med behörighet 9, vanligtvis systemansvarig. Endast person med behörighet 9 kan tillfälligt spärra systemet t ex för underhållsarbete. Allmän behörighetsnivå Behörighetsnivå kan sättas redan i huvudmenyn. Då anges vilken nivå signaturen måste ha för att få tillgång till de olika modulerna. På samma sätt kan behörighetsnivån anges för enskilda rutiner. Det är användbart om ett fåtal rutiner avviker från huvudmenyns behörighetsnivå. Behörigheten kan även kompletteras med lösenord. Spärra eller extra behörighet Möjlighet finns att per signatur spärra eller ge tillgång till en huvudmeny eller rutin som ligger utanför den redan angivna nivån. Även här kan behörigheten kompletteras med lösenord. Användbart när någon signatur har större eller mindre ansvar än den vanliga användaren. När någon är borta en längre tid, t ex för mammaledighet, kan en spärr enkelt läggas in. När den sedan tas bort återfår signaturen samma behörighet som tidigare. Säkrat system Pyramidsystemet kan ställas in så att ingen rutin kan startas utan att personligt lösenord anges. På så sätt behöver inte datorn stängas av för eftermiddagsmötet, av rädsla för att någon skulle använda datorn och få tillgång till obehöriga rutiner. Pyramid Behörighet - för vem? För alla företag som anser att viss information inte ska gå ut till alla anställda. Vad behövs för Pyramid Behörighet? Ingen speciell modul krävs för att köra Pyramid Behörighet. Med Pyramid Behörighet kan du: lägga upp olika behörighetsnivåer som kopplas till de anställdas olika signaturer. göra undantag från nivåerna genom att lägga till eller spärra.

4 spärra temporärt t ex vid mammaledigheter. alltid lägga till personliga lösenord.

5 Bytkod Nyckeln till koden. Pyramid Bytkod är det verktyg som behövs för att ändra artikel- och företagskoder i ett Pyramidsystem. Koderna kan inte ändras i de vanliga registervårdsrutinerna eftersom de ingår som nyckelbegrepp i andra register. Med Pyramid Bytkod genomförs ändringen på alla poster i samhörande register. Artikelkod ändras t ex i befintliga order, i inköp och i statistikregister. Pyramid Bytkod - för vem? För system som av olika anledningar behöver rensa och skapa bättre struktur i sina koder. Notera dock att det ställs stora krav på användaren så att inte felaktiga kommandon görs som förstör andra modulers användning av koderna. Med Pyramid Bytkod kan du: ändra samtliga artikel- och företagskoder i ett helt Pyramidsystem.

6 Pyramid e-brev och fakturering Låt någon annan göra jobbet! Pyramid ebrev & Factoring är en modul som gör det möjligt att skicka filer med dokument till en extern samarbets-partner för utskrift och distribution. Posten ebrev Distribuera fakturor, påminnelser, räntefakturor, ordererkännande, brev till kunder och mailing/brev med hjälp av Pyramid ebrev. För att använda modulen måste det finnas ett avtal med Posten EPP. Ett startpaket som har utarbetats av Posten EPP och Unikum AB, gör att du snabbt kommer igång med hanteringen. Ett utskriftsjobb som skickas till Posten EPP dirigeras automatiskt till en utskriftscentral. Posten har elva centraler strategiskt utplacerade i landet. Efter utskrift sker kuvertering tillsammans med eventuella bilagor och därefter sker distribution. ebrev i Pyramid Vid normal användning läggs alla dagens utskrifter, oavsett dokumenttyp, i en utskriftsfil. Filen paketeras och skickas till Posten. Det rekommenderas att samla ett större antal brev, minst 100 eller fler, i varje sändning till Posten. Avslutningsvis kommer en kvittens via e-post som innehåller uppgifter om antalet skickade brev och sidor. Factoring i Pyramid Vid normal användning läggs alla dagens fakturor i en utskriftsfil. Filen paketeras och skickas till mottagaren. Vissa mottagare kräver kundregister i separata filer. Fakturaservice Fakturafilen från Pyramid skickas till ett finansieringsbolag som står för utskrift, distribution, reskontrabevakning och återrapportering. Reskontraservice Fakturautskrift och distribution utförs normalt. Fakturafilen från Pyramid skickas till ett finansieringsbolag som står för reskontrabevakning och återrapportering. Pyramid ebrev & Factoring - för vem? Alla verksamheter som har större volymer av utskick i form av fakturor, ordererkännanden eller olika brev kan ha stor nytta av Pyramid ebrev. Verksamheter som vill lägga ut fakturerings- eller reskontrafunktioner på en extern samarbetspartner kan med fördel använda factoringfunktionerna. Avsevärda tidsbesparingar kan göras eftersom verksamheten slipper en betydande del kuvertering och frankering samt för factoring t ex påminnelse- och inkassohantering.

7 Vad behövs för Pyramid ebrev & Factoring? Avtal med mottagare t ex Posten EPP eller factoringbolag. Pyramids grundmodul Fakturering version 2.55S eller högre. För att skapa OCR-avier och importera betalningsfiler krävs Pyramid OCR/Autogiro. Från 3.40A måste avsedd mottagare uppges vid beställning p g a styrning i Pyramidcertifikatet. Med Pyramid ebrev & Factoring kan du: skicka kundfakturor, påminnelser, ordererkännanden och brev elektroniskt använda en av tre färdiga rapporter som följer med modulen (gäller ebrev) skicka kundfakturor till PayEx, Strålfors/Nordea, Handelsbanken, Sparbanken Finn och SwedBank

8 EDI Följ generella krav för order-mottagning och fakturering. En mer effektiv orderhan-tering krävs av en del större inköpsorganisationer. Pyramids modul för Electronic Data Interchange, EDI, gör det möjligt för dig som Pyramidanvändare att hantera order och fakturera på elektronisk väg. Ibland krävs EDI Ett antal större inköpsorgansationer inom handel, industri och även den offentliga sektorn kräver idag att order ska tas emot och fakturering ska göras via EDI. Fördelarna med EDI är att orderhanteringen blir mer effektiv, ledtiderna krymper och produktionen blir kundorderstyrd. Vad gör Pyramid EDI? Via EDI-systemet hämtas regelbundet och automatiskt order via modem. Inlästa order omvandlas och läses in i Pyramids administrativa program. Vid fakturering skapas en elektronisk faktura som via EDI-systemet automatiskt skickas till kunden. EDIFACT och ODETTE EDI tillämpas på olika sätt i olika branscher. Idag hanterar Pyramids EDI-moduler de vanligaste fallen inom EDIFACT och ODETTE. Samtidigt fortsätter utvecklingsarbetet. EDI-lösningar kan även göras för att tillgodose varje kunds specifika krav. Pyramid EDI - för vem? Modulen vänder sig främst till handelsföretag och tillverkande företag. Vad behövs för modulen EDI? Pyramids EDI-modul för aktuell handelspartner/bransch. Tilläggsmodulen Pyramid Import Order Ett EDI-system som sköter kommunikationen med handelsparterna. EDI-systemet omvandlar EDI-meddelanden till/från filformat som Pyramid kan hantera. Pyramid kan idag arbeta med EDI-systemen Alliance och Polaris. Även andra EDI-system kan användas, men då krävs normalt en anpassning. Med Pyramid EDI kan du: Skicka och ta emot affärsdokument, t ex order och fakturor på elektronisk väg. Hantera leveransplaner. Minska dyr lagerhållning eftersom produktionen blir kundorderstyrd. Öka effektiviteten och produktiviteten. Skära bort onödig administration och pappershantering.

9 Fakturaarkiv Skriv ut fakturor och kvitton så ofta det behövs. Fakturaarkiv gör det möjligt att skriva ut fakturor och kvitton mer än en gång med originalutseende - det vill säga utan att stämplas KOPIA. Lätt och smidigt söker du på vad du vill och studerar din faktura närmare med praktiska visa-funktioner. Skriv ut utan KOPIA Rutinen kommer ihåg den blankettlayout som används för fakturaoriginalet. Vid arkivering sparas namn och version på blankettformatet för att användas vid återutskrift och du slipper den automatiska kopiastämpeln. Med tillvalsmodulen Fakturaarkiv kan även en gammal faktura, ett kvitto eller en räntefaktura tas fram på skärmen för granskning. Även samlingsfakturor kan tas fram för att visa vad som fakturerats på varje ingående ordernummer. Sök vad du vill Som sökindex kan flera kriterier användas såsom Fakturanummer, Kundnummer, Kundnamn, Fakturadatum, Ordernummer etc. Gör urval för att söka slutfakturor, a conto-fakturor, kontrakt eller räntefakturor. Det finns dessutom möjlighet att via fri textsökning söka på all text och information som ingår i utskriften. Via en HotKey-funktion kan Fakturaarkiv snabbt startas upp oavsett vilken rutin som för tillfället är aktiv. Praktiska visa-funktioner Genom att använda tangenterna F2 och F3 får du möjlighet att studera arkivhuvud, reskontra, betalningar och orderhuvud. Fakturaarkiv - för vem? Modulen vänder sig till alla typer av verksamheter. Fakturaarkiv lämpar sig bäst i större och/eller projektbaserade företag och organisationer. Vad behövs för modulen Fakturaarkiv? Fakturaarkiv kräver grundmodulen Fakturering och är anpassad för Pyramid version 2.55 och senare. Med Pyramid Fakturaarkiv kan du: Göra återutskrifter av fakturor och kvitton uan att de märks med KOPIA Skriva samlingsfakturor Göra urval och söka på fri text Starta upp via en HotKey-funktion

10 Filialhantering Knyter ihop delarna Pyramid Filialhantering hjälper till att på central nivå starta upp och underhålla en eller flera filialer eller försäljningsställen. Nyckelbegreppet är central administration och lokal försäljning. Data från och till HK Artiklar, priser och rabatter ändras och skickas från huvudkontoret till alla samtliga filialer på en och samma gång. På samma sätt kan samtliga transaktioner skickas från filialerna till huvudkontoret där de läses in och påverkar statistik och dellager. Varje filial motsvarar ett dellager på huvudkontoret. På så sätt erhålls en mycket god överblick om vilka produkter som finns på vilken filial. Från filialerna skickas sedan kvittoinformation till huvudkontoret, där t ex slagremsor från valfri filial kan granskas. Skicka när det passar Det finns inget krav på att filialerna ständigt måste ligga uppkopplade mot huvudkontoret. Information som flyttas mellan filial och huvudkontor sker med hjälp av speciella filer. Hur själva flyttning ska gå till, via modem, ISDN, e-post eller diskett, ingår inte i modulen. Det ställer inte till några problem, oavsett vilket kommunikationssätt som väljs. Pyramid Filialhantering - för vem? Modulen förenklar för alla företag med filialer. Med Pyramid Filialhantering kan du: Ändra och skicka artiklar, priser och rabatter från huvudkontoret till samtliga filialer. Skicka transaktioner och direktpåverkar statistik och dellager. Skicka kvittoinformation från filial till huvudkontor. Pyramid Filialhantering behöver inte ständigt vara uppkopplat.

11 Flerlager Hantera ett totalt lager fördelat på filialer. Tilläggsmodulen Pyramid Flerlager är i första hand avsedd för företag med filialer på olika orter som samtliga använder ett gemensamt ekonom-isystem. Modulen hjälper dig att hålla reda på lagersaldo, reserveringar och inköp på varje lager för sig. Leverans, inventering och beställningspunkt När ett inköp eller en order registreras görs detta mot ett visst lager. Detta kan dock ändras för enskilda in- och utleveranser. Inventeringar och lagervärdering kan göras på enskilda lager precis som lagerplats, beställningspunkt och optimal kvantitet kan anges per lager. Butikslager inget problem Flerlager kan användas tillsammans med Pyramid Kassa/Butik för att hantera ett speciellt butikslager. Pyramid kan ställas in så att lagerstället automatiskt ingår i försäljningskonteringen. Därigenom kan enskilda filialer också följas upp i redovisningen. Totalsaldo, spårbarhet och utskrifter I sökbilder för artiklar syns i första hand totalsaldot, men det går också utmärkt att se saldot på respektive lager. Lageromföringar kan göras mellan olika lager och behålla en säker spårbarhet via transaktionerna. Beställningar, plocklistor och följesedlar kan skrivas ut. Pyramid Flerlager - för vem? Pyramid Flerlager är till för företag med filialer på olika orter som ändå kör i ett gemensamt ekonomisystem. Vad behövs för Pyramid Flerlager? Grundmodulen Pyramid Order/Lager/Inköp krävs och för hantering av butikslager kan modulen samköras med Pyramid Kassa/Butik. Med Pyramid Flerlager kan du: Inventera och värdera enskilda lager. Hantera ett speciellt butikslager med hjälp av modulen Pyramid Kassa. Följa upp enskilda filialer i redovisningen. Se fler lagersaldon än det egna. Göra in- och utleveranser mot valfritt lager.

12 Giroutbetalningar - Leverantörsbetalningar För svenska betalningar. Betala inom Sverige, via Bank- eller Plusgiro, med hjälp av Pyramid Giroutbet-alningar. Välj manuellt eller låt automatiken styra vid urval av de poster som ska betalas. Kreditnotor eller kundfakturor kan avräknas. Saknar betalningsmottag-aren giro, markerar du det i filen till Bank-/Plusgirot. Du kan också göra vanliga kontoinsättningar. Alla former av utbetalningsrutiner Utskrift av utbetalningsavier ingår i Pyramid standard även om det blir allt vanligare att skicka information elektroniskt. Hanteringen av utbetalningsrutinerna är i stort sett lika oavsett kommunikationssätt. Reskontraposterna kan bokas som betalda för ett helt uppdrag eller per enskilt betalningsdatum. Pyramid Giroutbetalning - för vem? Alla företag som har någorlunda många leverantörsbetalningar eftersom det i längden är dyrare att betala manuellt per avi. Vad behövs för Pyramid Giroutbetalning? Grundmodul Pyramid Leverantörer (300). Eurohantering kräver lägst version 2.56 eller PBS. Tillgång till modem eller internetuppkoppling. Separat programvara för kommunikation. Avtal med Bankgirot och/eller Plusgirot. Med Pyramid Giroutbetalning kan du: Göra kontoinsättningar och betalningar inom landet via Bankgirot och Plusgirot Skicka betalningar till bankgirokonto via Plusgirot Skicka betalningar till plusgirokonto via Bankgirot Skicka utbetalningskort till de betalningsmottagare som saknar giro Låta Bankgirot eller Plusgirot bevaka avräkningar av kreditnotor och kundfakturor Skriva meddelanderader i F7-text per faktura Betala i euro vid girering till Bankgiro (kräver version 2.56 eller PBS) Hantera euroficka vid girering till Plusgiro (kräver version 2.56 eller PBS) Importera återredovisningsfil med utförda betalningar från Bankgirot och Plusgirot

13 Importrutiner Hämta fakta från externa system. Modulen Importrutineranvänds när det finns behov av att läsa in information från andra system. Använd modulen när det finns specialutvecklade system som skapar fakturaunderlag eller transaktioner som i sin tur ska hanteras av Pyramid. Importrutiner används också när det finns behov av att hämta fakta från Pyramidsystem på andra orter. Inte bara order Importrutiner hämtar inte bara information om ordrar. Det går utmärkt att läsa in t ex fakturor, reskontra, transaktioner och tidrapportering. Korrigera i Importrutiner Korrigera inlästa poster innan överföring görs till Pyramid. Modulen flaggar upp de poster som inte är korrekta inskrivna eller har andra felaktigheter. Rätta till eller plocka bort det som inte ska finnas med och låt därefter Importrutiner arbeta färdigt. Programmet kan ställas in så att kunder och artiklar automatiskt nyregistreras när poster läses in. I samband med inläsningen går det att skriva ut blanketter som t ex fakturor och plocklistor. Importrutiner - för vem? Modulen vänder sig till alla som har Pyramid. Verkligt stor nytta av modulen har handelsföretag, tillverkande företag eller företag vars verksamhet är projektbaserad. Vad behövs för modulen Importrutiner? Modulen kräver att textfiler som ska importeras måste vara uppbyggda enligt en mall som Importrutiner känner till och kan läsa in. Med Pyramid Importrutiner kan du: Läsa in reskontra från ett speciellt faktureringssystem Läsa in fakturaunderlag från externa debiteringssystem Importera inköpsordrar och inköpsanmodan Direkt läsa in en order från försäljning som gjorts i andra system Läsa in transaktioner från kassor ute i butik Skriva in blanketter, plocklistor med mera i samband med inläsning eller senare Läsa in strukturer då MPS används

14 Inventarie Håll reda på företagets alla inventarier. Inventarieregistret håller reda på maskiner, firmabilar, kontors-utrustning mm. Följ upp reparationer och underhåll som ger besked om firmabilens lönsamhet. Avskrivning och försäljning kan automatiskt bokföras och direkt föras över till redovisningen. Avskrivningar Gör planenliga avskrivningar, per år eller månad, och/eller utifrån en räkenskapsenlig procentsats med Pyramid Inventarie. Beräkna skattemässigt maximala avskrivningar och värdera möjligheterna till en extra avskrivning vid bestående skada på inventarier. Med modulen kan du också kontera avskrivningar per konto, objekt eller avdelning. Gör också en avskrivningsprognos för kommande år som hjälp för att planera verksamhetens drift. Kostnader Få kontroll över de kostnader som inventarierna drar på sig vid användning, reparation och underhåll. Låt modulen skriva ut rapporter som följer upp kostnaderna och ger dig viktig information. Även hyrda och leasade inventarier hanteras. Vinst och förlust Håll reda på den vinst och förlust som uppstår vid nyanskaffning, avyttring och återanskaffning. Budgetera eventuella avyttringar och nyanskaffningar samt bokför dem planenligt eller räkenskapsenligt. Pyramid Inventarie - för vem? Modulen vänder sig till alla typer av verksamheter där ett register över inventarier kan behövas. Den är mycket användbar för företag med många inventarier inköpta vid olika tidpunkter, där avskrivningsarbetet ofta blir tidskrävande. Vad behövs för Pyramid Inventarie Inventarie kräver grundmodulen Pyramid Redovisning. Med Pyramid Inventarie kan du: Göra planenliga avskrivningar per år, månad eller manuellt. Göra räkenskapsenliga avskrivningar enligt 20%- eller 30%-regeln. Beräkna skattemässigt maximala avskrivningar. Registrera hyrda eller leasade inventarier samt egna kostnadsförda inventarier. Beräkna aktuella försäkringsvärden, så kallade återanskaffningsvärden. Budgetera nyanskaffningar och avyttringar. Göra uppföljningar av och skapa rapporter över reparations- och underhållskostnader.

15 Låta bokföring, som skapas i inventariesystemet, automatiskt överföras till redovisningen. Nyregistrera inventarier vid bokföring mot inventariekonto, vid registrering av verifikat eller leverantörsfaktura. Göra en extra avskrivning vid bestående skada på inventarie.

16 Kalkyl Bygg kalkylmallar för snabbare hantering. Genom att lägga upp set-artiklar och standardiserad tids- och materialåtgång i olika kalkyltyper, kan Pyramid Kalkyl underlätta offertkalkyleringen. Effektivisera ditt arbete och spara kalkyltyperna i ett eget bibliotek så att du kan använda dem flera gånger. Effektiv artikelhantering För varje artikel kan ackordtid per enhet lagras, därigenom kan tidsåtgången summeras både sektionsvis och totalt. På så sätt kan standardtider för frekventa artiklar skapas och sparas. Gruppera artiklarna till så kallade set-artiklar och lägg in tids- och materialåtgången för vanligt förekommande montagegrupper. Därefter är det enkelt att bygga upp en kalkyl genom att enbart ange koden för set-artikeln och få ut en komplett kalkyl. Spara i kalkylbibliotek Kalkylen kan också byggas upp genom ett standardformat blandat med en manuellt specificerad materialoch tidsåtgång. De olika kalkyltyperna kan sedan sparas i ett kalkylbibliotek. Kalkylen kan skrivas ut med valfri prislista som bas. Gamla kalkyler får uppdaterade värden när de körs mot aktuella prislistor. Anlitas flera leverantörer, kan en materiallista per leverantör skrivas ut. Kalkyllistan visar det beräknade påslaget per artikel och för det totala antalet artiklar. Offertarbete Pyramid Kalkyl arbetar mot ordinarie artikelregister och ger dig då alltid tillgång till aktuella priser. Modulen kan samköras med Pyramid Prisinläsning/prisbok och blir då extra effektiv. Finns det behov av att kunna jämföra budgeterad kostnad mot rapporterad, läggs kalkylsammandragets budgetvärden helt enkelt in i offerten. Pyramid Kalkyl - för vem? Företag som använder sig av offert och anbudshantering, till exempel installations- och entreprenadföretag. Vad behövs för att kunna använda Pyramid Kalkyl? Grundmodulen Pyramid Projekt (100). Med Pyramid Kalkyl kan du: Skapa ett underlag till offert.arbeta mot ordinarie artikelregister och har då alltid tillgång till aktuella priser. Spara och hämta framräknad ackordstid per enhet nästa gång artikeln används. Gruppera artiklar, så kallade set-artiklar, och enkelt bygga upp en kalkyl genom att enbart ange koden för set-artikeln. Lägga in kalkylsammandragets budgetvärde i offerten för att jämföra budgeterad kostnad mot rapporterad.

17 Kolli Öronmärk varje kolli eller hela sändningen. Med Pyramid Kolli gör du en enkel och lätthanterlig märkning av paketgods. Varje kolli och/eller hela sändningen får ett unikt löpnummer. Naturligtvis sparas all information i Pyramids databas för att kunna följas upp vid ett senare tillfälle. Unika löpnummer Med tillvalsmodulen Kolli skrivs kollietiketter ut, märkta med ett unikt löpnummer. Löpnumret kan vara ett så kallat Kollinummer, Sändningsnummer eller Följesedelsnummer. Kollimodulen hanterar nummerserier i två nivåer, därför kan kollietiketter tilldelas ett unikt nummer per kolli och ett för hela sändningen. Information om respektive kolli/sändning sparas i Pyramids databas för lätthanterad sökning och fortsatt uppföljning. Utskrifter för olika ändamål Kollietiketter kan skrivas ut direkt i samband med en utleverans eller vid andra arbetsrutiner. Utskrift av etiketter utan det unika kolli- eller sändningsnumret kan också göras. Det är även fullt möjligt att skriva etiketter med efterkrav eller med ett postförskottsbelopp. Pyramid Kolli - för vem? Pyramid Kolli vänder sig till de företag som har behov av enklare godsmärkning. Vad behövs för Pyramid Kolli? Grundmodulen Pyramid Order/Lager/Inköp krävs. Tilläggsmodulen Pyramid Kolli stödjer skrivare Intermec Transportprinter 501XP, från Intermec Technologies AB, för utskrift av termotransferetiketter. Etiketter för Posten Logistik, ASG/Danzas och Schenker finns som standard. Med Pyramid Kolli kan du: Skriva kollietiketter i samband med utleverans. Skriva kollietiketter för viss order, kund/leverantör eller fritt utan koppling. Skriva en kollietikett per kolli eller per sändning. Skriva kollietiketter med efterkrav/postförskottsbelopp. Tilldela ett unikt nummer per kolli eller per hel sändninghantera kollits ID-nummer enligt SSCC (Serial Shipping Container Code).

18 Miljöavgifter Separera miljöavgifter för fakturering och redovisning Branscher som till-verkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara är enligt lag ansvarig för det emballage som hamnar på den svenska marknaden. Pyramid Miljöavgifter hanterar alla dina avgiftsbelagda artiklar och gör dem överblickbara. Fullständig redovisning I tillvalsmodulen Pyramid Miljöavgifter anges förpackningens avgiftsbelagda del i kronor per kilo och slutlig avgift räknas ut och sammanställs för redovisning till REPAregistret *. Upp till sex olika miljöavgiftsbaserade vikter kan hanteras per artikel. Finns Pyramid Fakturering, går det utmärkt att med automatik få miljöavgiften fakturerad vid försäljningen. Miljöavgifter sammanställs även om fakturering inte sker. Listor för avläsning - kontroll och överblick Miljöartiklar: översikt över de artiklar som är registrerade som miljöartiklar, vilka material som gör dem avgiftsbelagda och hur mycket, räknat i kilo, av det materialet som finns i varje artikel. Prislista Miljöartiklar: redovisar beloppet i kronor för artiklarnas miljöavgift. Miljöavgifter: sammanställning av de artiklar som är utlevererade under en viss period och den totala miljöavgiftsbelagda materialvikten för varje enskild artikel. Här syns också den totala vikten och avgiften per material och en total summa för samtliga miljöavgifter under perioden. Fakturering På fakturan finns möjlighet att för varje orderrad presentera vikt och belopp för miljöavgifterna. De kan i sin tur redovisas per materialenhet eller som en totalsumma. Välj själv vilka kunder som helt eller delvis undantas från miljöavgifter. Det går att specificera vad som är miljöavgifter av en artikel i ordererkännande och på fakturan till kunden. Miljöavgifter - för vem? Tilläggsmodulen Pyramid Miljöavgifter är till för de företag som har krav eller behov av att redovisa miljöavgifter. Vad behövs för modulen Miljöavgifter? Vid utfakturering av miljöavgifter krävs Pyramid Fakturering. * REPA registrerar anslutna företag, hanterar avgifterna samt kontrollerar att korrekt avgift erlagts. Med Pyramid Miljöavgifter kan du: Överblicka miljöavgifterna i vikt och belopp för varje artikel och/eller periodspecificera vad som är miljöavgifter av en artikel på faktura eller ordererkännande Välj ut de kunder som ska faktureras för miljöavgifter Sammanställ miljöavgifter i efterhand även om modulen Pyramid Miljöavgifter inte tidigare funnits.

19 OCR/Autogiro Låt andra göra jobbet. Förenkla hanteringen av inbetalningar genom att tillsammans med faktur-orna bifoga en Bank- eller Plusgiroavi med maskinläs-bara uppgifter, en så kallad OCR-avi. Ännu enklare är Autogiro där kunden betalar med automatiska direktöverföringar. Då slipper du även tråkiga betalningspåminnelser. OCR för enkel säkerhet Hantering av inbetalningar görs enkelt genom att använda en så kallad OCR-avi. Från Bank- eller Plusgirot hämtas sedan filer med betalningsdata. Dessa läses in och kontrolleras, därefter uppdateras reskontran med betalningsinformationen. Modulen stödjer även Bankgiro Inbetalningar från Bankgirocentralen. Krav på utskrift och fonter OCR-utskrifterna måste uppfylla de krav på utskriftskvalitet och typsnitt/fonter som Bankgirot och Plusgirot ställer. Både laserskrivare och matrisskrivare kan användas men ibland krävs speciella skrivare eller fontkort. Modulen levereras med fakturablankett med färdig OCR-avi. Denna kan skrivas ut på blankt OCR-papper, vilket sänker företagets kostnader för tryck. Autogiro för automatisk betalning Autogiro är en betalningsform där kunden, genom avtal, tillåter dig att dra betalningar för dina kundfakturor direkt från kundens konto. Autogiro är ett bra betalningssätt för kunder som handlar via internet. Autogiro i Pyramid I Pyramid kan Autogiro anges som betalnings-villkor. Reskontraposter med detta betalningssätt kan sedan skickas via fil till Bank- eller Plusgirot som utför uppdraget på angivet datum. Avstäm-ning av utförda betalningar utförs normalt via avvikelselistor från Bankgirot och/eller Plusgirot. Återrapportering på fil är också möjlig att läsa in. Pyramid OCR/Autogiro - för vem? Företag med omfattande fakturering slipper den manuella betalningsregistreringen Vad behövs för modulen Pyramid OCR/Autogiro? Grundmodulen Pyramid Fakturering Eurohantering kräver Pyramid version 2.56 eller Pyramid Business Studio. Modem eller internetuppkoppling Separat programvara för kommunikation Avtal med Banken eller Plusgirot/Nordea Typsnitt OCR-B för utskrift av maskinläsbara avier

20 Med Pyramid OCR/Autogiro kan du: Skriva ut Bankgiroavi eller Plusgiroavi på kundfakturor Integrera med tillvalsmodulen E-Brev för Plusgiro Integrera med tillvalsmodulen E-Faktura kund PDF-Print och Faktura/kvitto-arkiv Skapa betalningsuppdrag för kundfakturor som ska dras från bankgiro, plusgiro eller bankkonto Anmäla nya betalare till autogiro i uppdragsfilen Läsa in inbetalningar i SEK för OCR och Autogiro Läsa in inbetalningar i SEK och EUR med Bankgiro Inbetalningar från version 3.39 Hantera nya elektroniska medgivanden från internetbanker från Bankgirot från version 3.39

Pyramid CRM - Customer Relationship Management

Pyramid CRM - Customer Relationship Management Pyramid CRM - Customer Relationship Management Informationen är navet i din verksamhet! Pyramid CRM är inte bara en lösning för säljstöd utan ett brett verksamhetsstöd för alla på företaget. Pyramid CRM

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

Visma Avendo Ekonomi 40

Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag.

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt avance Magazine Nummer 2 Maj 2014 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET Avance Bransch TIPS OCH MODULER FÖR DEN TILLVERKANDE INDUSTRIN Nylansering av FDT Invoice EFFEKTIVISERAD FAKTURAHANTERING

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429)

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429) CRM/Säljstöd Handbok Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100429) CRM-handbok för Pyramid Business Studio Handbok för CRM/Säljstöd Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM avance PREMIÄR! Magazine Nummer 1 November 2013 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.CRM.121.SE

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar // Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer