Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc.."

Transkript

1 Användarstudio Skräddarsy Pyramid för dina behov Pyramid Användarstudio finns i två nivåer: Användarstudion och Konsultstudion. Pyramid Användarstudio är ett suveränt verktyg för att göra egna förändringar i standarddialoger och register i Pyramid. Bli inte förvånad om många av dina speciella behov enkelt kan lösas direkt på plats - på egen hand eller tillsammans med en erfaren Pyramidkonsult. Redigera dialoger Med Pyramid Användarstudio redigerar du lätt Pyramids dialoger. Du kan lägga till, flytta och dölja fält samt ändra inmatningsordningen så att den passar dina behov. Förändringar kan sparas för en viss användare, en användargrupp eller för alla användare. Förändra register Med Pyramid Användarstudio kan du enkelt lägga till egna fält och index i Pyramids databas. Fälten blir sedan åtkomliga i dialoger, rapporter och sökbilder. Nya egna index kan direkt användas i Pyramids sökrutiner. Förändringar är skyddade Egna förändringar av dialoger är skyddade, så att man slipper göra om dem när nya versioner av Pyramid installeras. Vissa mindre korrigeringar kan behöva göras om en ny standarddialog lägger ut nya fält på samma plats som du själv har utnyttjat. Nya flikar Om du inte får plats med nya fält i standarddialogen är det enkelt att lägga till en ny flik. Detta kan vara bra när du t ex registrerar nya kunder och har lagt till många nya fält i registret. Konsultstudion Med Konsultstudion kan programkod skrivas, kopplad både till befintliga och till egna fält i Pyramids dialoger. Programmering i Konsultstudion utförs av certifierade programkonsulter. Kontakta våra återförsäljare för mer information! Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc.. Vad behövs för Pyramid Användarstudio? Ett Pyramid grundsystem.

2 Med Pyramid Användarstudio kan Du: lägga till, flytta eller dölja fält i dialoger, egna såväl som standardfält skapa flerraders inmatningsfält lägga till bilder, texter, programboxar, datumkontroller, tabellfält och ramar ändra färger, storlekar, typsnitt och egenskaper på fält skapa egna flikar och tabeller ändra inmatningsordning och tvinga inmatning lägga till egna fält och index i register kontrollera, se och skriva ut anpassningar exportera och importera anpassningar i register och rutiner

3 Pyramid Behörighet Vem får göra vad? Vem kan ha gjort vad? Med Pyramid Behörighet kan ingen oskyldig ställas till svars för gjorda fel. Olika signaturer kan få behörighet att t ex lägga upp nya artiklar, granska inköpspris m.m. Behörighetsnivå 0-9 Rutinbehörighet innebär att en viss signatur bara får tillgång till vissa rutiner eller huvudmenyer. Varje signatur tilldelas en behörighetsnivå mellan 0 och 9, där 9 har högsta behörighet. Det måste alltid finnas en användare med behörighet 9, vanligtvis systemansvarig. Endast person med behörighet 9 kan tillfälligt spärra systemet t ex för underhållsarbete. Allmän behörighetsnivå Behörighetsnivå kan sättas redan i huvudmenyn. Då anges vilken nivå signaturen måste ha för att få tillgång till de olika modulerna. På samma sätt kan behörighetsnivån anges för enskilda rutiner. Det är användbart om ett fåtal rutiner avviker från huvudmenyns behörighetsnivå. Behörigheten kan även kompletteras med lösenord. Spärra eller extra behörighet Möjlighet finns att per signatur spärra eller ge tillgång till en huvudmeny eller rutin som ligger utanför den redan angivna nivån. Även här kan behörigheten kompletteras med lösenord. Användbart när någon signatur har större eller mindre ansvar än den vanliga användaren. När någon är borta en längre tid, t ex för mammaledighet, kan en spärr enkelt läggas in. När den sedan tas bort återfår signaturen samma behörighet som tidigare. Säkrat system Pyramidsystemet kan ställas in så att ingen rutin kan startas utan att personligt lösenord anges. På så sätt behöver inte datorn stängas av för eftermiddagsmötet, av rädsla för att någon skulle använda datorn och få tillgång till obehöriga rutiner. Pyramid Behörighet - för vem? För alla företag som anser att viss information inte ska gå ut till alla anställda. Vad behövs för Pyramid Behörighet? Ingen speciell modul krävs för att köra Pyramid Behörighet. Med Pyramid Behörighet kan du: lägga upp olika behörighetsnivåer som kopplas till de anställdas olika signaturer. göra undantag från nivåerna genom att lägga till eller spärra.

4 spärra temporärt t ex vid mammaledigheter. alltid lägga till personliga lösenord.

5 Bytkod Nyckeln till koden. Pyramid Bytkod är det verktyg som behövs för att ändra artikel- och företagskoder i ett Pyramidsystem. Koderna kan inte ändras i de vanliga registervårdsrutinerna eftersom de ingår som nyckelbegrepp i andra register. Med Pyramid Bytkod genomförs ändringen på alla poster i samhörande register. Artikelkod ändras t ex i befintliga order, i inköp och i statistikregister. Pyramid Bytkod - för vem? För system som av olika anledningar behöver rensa och skapa bättre struktur i sina koder. Notera dock att det ställs stora krav på användaren så att inte felaktiga kommandon görs som förstör andra modulers användning av koderna. Med Pyramid Bytkod kan du: ändra samtliga artikel- och företagskoder i ett helt Pyramidsystem.

6 Pyramid e-brev och fakturering Låt någon annan göra jobbet! Pyramid ebrev & Factoring är en modul som gör det möjligt att skicka filer med dokument till en extern samarbets-partner för utskrift och distribution. Posten ebrev Distribuera fakturor, påminnelser, räntefakturor, ordererkännande, brev till kunder och mailing/brev med hjälp av Pyramid ebrev. För att använda modulen måste det finnas ett avtal med Posten EPP. Ett startpaket som har utarbetats av Posten EPP och Unikum AB, gör att du snabbt kommer igång med hanteringen. Ett utskriftsjobb som skickas till Posten EPP dirigeras automatiskt till en utskriftscentral. Posten har elva centraler strategiskt utplacerade i landet. Efter utskrift sker kuvertering tillsammans med eventuella bilagor och därefter sker distribution. ebrev i Pyramid Vid normal användning läggs alla dagens utskrifter, oavsett dokumenttyp, i en utskriftsfil. Filen paketeras och skickas till Posten. Det rekommenderas att samla ett större antal brev, minst 100 eller fler, i varje sändning till Posten. Avslutningsvis kommer en kvittens via e-post som innehåller uppgifter om antalet skickade brev och sidor. Factoring i Pyramid Vid normal användning läggs alla dagens fakturor i en utskriftsfil. Filen paketeras och skickas till mottagaren. Vissa mottagare kräver kundregister i separata filer. Fakturaservice Fakturafilen från Pyramid skickas till ett finansieringsbolag som står för utskrift, distribution, reskontrabevakning och återrapportering. Reskontraservice Fakturautskrift och distribution utförs normalt. Fakturafilen från Pyramid skickas till ett finansieringsbolag som står för reskontrabevakning och återrapportering. Pyramid ebrev & Factoring - för vem? Alla verksamheter som har större volymer av utskick i form av fakturor, ordererkännanden eller olika brev kan ha stor nytta av Pyramid ebrev. Verksamheter som vill lägga ut fakturerings- eller reskontrafunktioner på en extern samarbetspartner kan med fördel använda factoringfunktionerna. Avsevärda tidsbesparingar kan göras eftersom verksamheten slipper en betydande del kuvertering och frankering samt för factoring t ex påminnelse- och inkassohantering.

7 Vad behövs för Pyramid ebrev & Factoring? Avtal med mottagare t ex Posten EPP eller factoringbolag. Pyramids grundmodul Fakturering version 2.55S eller högre. För att skapa OCR-avier och importera betalningsfiler krävs Pyramid OCR/Autogiro. Från 3.40A måste avsedd mottagare uppges vid beställning p g a styrning i Pyramidcertifikatet. Med Pyramid ebrev & Factoring kan du: skicka kundfakturor, påminnelser, ordererkännanden och brev elektroniskt använda en av tre färdiga rapporter som följer med modulen (gäller ebrev) skicka kundfakturor till PayEx, Strålfors/Nordea, Handelsbanken, Sparbanken Finn och SwedBank

8 EDI Följ generella krav för order-mottagning och fakturering. En mer effektiv orderhan-tering krävs av en del större inköpsorganisationer. Pyramids modul för Electronic Data Interchange, EDI, gör det möjligt för dig som Pyramidanvändare att hantera order och fakturera på elektronisk väg. Ibland krävs EDI Ett antal större inköpsorgansationer inom handel, industri och även den offentliga sektorn kräver idag att order ska tas emot och fakturering ska göras via EDI. Fördelarna med EDI är att orderhanteringen blir mer effektiv, ledtiderna krymper och produktionen blir kundorderstyrd. Vad gör Pyramid EDI? Via EDI-systemet hämtas regelbundet och automatiskt order via modem. Inlästa order omvandlas och läses in i Pyramids administrativa program. Vid fakturering skapas en elektronisk faktura som via EDI-systemet automatiskt skickas till kunden. EDIFACT och ODETTE EDI tillämpas på olika sätt i olika branscher. Idag hanterar Pyramids EDI-moduler de vanligaste fallen inom EDIFACT och ODETTE. Samtidigt fortsätter utvecklingsarbetet. EDI-lösningar kan även göras för att tillgodose varje kunds specifika krav. Pyramid EDI - för vem? Modulen vänder sig främst till handelsföretag och tillverkande företag. Vad behövs för modulen EDI? Pyramids EDI-modul för aktuell handelspartner/bransch. Tilläggsmodulen Pyramid Import Order Ett EDI-system som sköter kommunikationen med handelsparterna. EDI-systemet omvandlar EDI-meddelanden till/från filformat som Pyramid kan hantera. Pyramid kan idag arbeta med EDI-systemen Alliance och Polaris. Även andra EDI-system kan användas, men då krävs normalt en anpassning. Med Pyramid EDI kan du: Skicka och ta emot affärsdokument, t ex order och fakturor på elektronisk väg. Hantera leveransplaner. Minska dyr lagerhållning eftersom produktionen blir kundorderstyrd. Öka effektiviteten och produktiviteten. Skära bort onödig administration och pappershantering.

9 Fakturaarkiv Skriv ut fakturor och kvitton så ofta det behövs. Fakturaarkiv gör det möjligt att skriva ut fakturor och kvitton mer än en gång med originalutseende - det vill säga utan att stämplas KOPIA. Lätt och smidigt söker du på vad du vill och studerar din faktura närmare med praktiska visa-funktioner. Skriv ut utan KOPIA Rutinen kommer ihåg den blankettlayout som används för fakturaoriginalet. Vid arkivering sparas namn och version på blankettformatet för att användas vid återutskrift och du slipper den automatiska kopiastämpeln. Med tillvalsmodulen Fakturaarkiv kan även en gammal faktura, ett kvitto eller en räntefaktura tas fram på skärmen för granskning. Även samlingsfakturor kan tas fram för att visa vad som fakturerats på varje ingående ordernummer. Sök vad du vill Som sökindex kan flera kriterier användas såsom Fakturanummer, Kundnummer, Kundnamn, Fakturadatum, Ordernummer etc. Gör urval för att söka slutfakturor, a conto-fakturor, kontrakt eller räntefakturor. Det finns dessutom möjlighet att via fri textsökning söka på all text och information som ingår i utskriften. Via en HotKey-funktion kan Fakturaarkiv snabbt startas upp oavsett vilken rutin som för tillfället är aktiv. Praktiska visa-funktioner Genom att använda tangenterna F2 och F3 får du möjlighet att studera arkivhuvud, reskontra, betalningar och orderhuvud. Fakturaarkiv - för vem? Modulen vänder sig till alla typer av verksamheter. Fakturaarkiv lämpar sig bäst i större och/eller projektbaserade företag och organisationer. Vad behövs för modulen Fakturaarkiv? Fakturaarkiv kräver grundmodulen Fakturering och är anpassad för Pyramid version 2.55 och senare. Med Pyramid Fakturaarkiv kan du: Göra återutskrifter av fakturor och kvitton uan att de märks med KOPIA Skriva samlingsfakturor Göra urval och söka på fri text Starta upp via en HotKey-funktion

10 Filialhantering Knyter ihop delarna Pyramid Filialhantering hjälper till att på central nivå starta upp och underhålla en eller flera filialer eller försäljningsställen. Nyckelbegreppet är central administration och lokal försäljning. Data från och till HK Artiklar, priser och rabatter ändras och skickas från huvudkontoret till alla samtliga filialer på en och samma gång. På samma sätt kan samtliga transaktioner skickas från filialerna till huvudkontoret där de läses in och påverkar statistik och dellager. Varje filial motsvarar ett dellager på huvudkontoret. På så sätt erhålls en mycket god överblick om vilka produkter som finns på vilken filial. Från filialerna skickas sedan kvittoinformation till huvudkontoret, där t ex slagremsor från valfri filial kan granskas. Skicka när det passar Det finns inget krav på att filialerna ständigt måste ligga uppkopplade mot huvudkontoret. Information som flyttas mellan filial och huvudkontor sker med hjälp av speciella filer. Hur själva flyttning ska gå till, via modem, ISDN, e-post eller diskett, ingår inte i modulen. Det ställer inte till några problem, oavsett vilket kommunikationssätt som väljs. Pyramid Filialhantering - för vem? Modulen förenklar för alla företag med filialer. Med Pyramid Filialhantering kan du: Ändra och skicka artiklar, priser och rabatter från huvudkontoret till samtliga filialer. Skicka transaktioner och direktpåverkar statistik och dellager. Skicka kvittoinformation från filial till huvudkontor. Pyramid Filialhantering behöver inte ständigt vara uppkopplat.

11 Flerlager Hantera ett totalt lager fördelat på filialer. Tilläggsmodulen Pyramid Flerlager är i första hand avsedd för företag med filialer på olika orter som samtliga använder ett gemensamt ekonom-isystem. Modulen hjälper dig att hålla reda på lagersaldo, reserveringar och inköp på varje lager för sig. Leverans, inventering och beställningspunkt När ett inköp eller en order registreras görs detta mot ett visst lager. Detta kan dock ändras för enskilda in- och utleveranser. Inventeringar och lagervärdering kan göras på enskilda lager precis som lagerplats, beställningspunkt och optimal kvantitet kan anges per lager. Butikslager inget problem Flerlager kan användas tillsammans med Pyramid Kassa/Butik för att hantera ett speciellt butikslager. Pyramid kan ställas in så att lagerstället automatiskt ingår i försäljningskonteringen. Därigenom kan enskilda filialer också följas upp i redovisningen. Totalsaldo, spårbarhet och utskrifter I sökbilder för artiklar syns i första hand totalsaldot, men det går också utmärkt att se saldot på respektive lager. Lageromföringar kan göras mellan olika lager och behålla en säker spårbarhet via transaktionerna. Beställningar, plocklistor och följesedlar kan skrivas ut. Pyramid Flerlager - för vem? Pyramid Flerlager är till för företag med filialer på olika orter som ändå kör i ett gemensamt ekonomisystem. Vad behövs för Pyramid Flerlager? Grundmodulen Pyramid Order/Lager/Inköp krävs och för hantering av butikslager kan modulen samköras med Pyramid Kassa/Butik. Med Pyramid Flerlager kan du: Inventera och värdera enskilda lager. Hantera ett speciellt butikslager med hjälp av modulen Pyramid Kassa. Följa upp enskilda filialer i redovisningen. Se fler lagersaldon än det egna. Göra in- och utleveranser mot valfritt lager.

12 Giroutbetalningar - Leverantörsbetalningar För svenska betalningar. Betala inom Sverige, via Bank- eller Plusgiro, med hjälp av Pyramid Giroutbet-alningar. Välj manuellt eller låt automatiken styra vid urval av de poster som ska betalas. Kreditnotor eller kundfakturor kan avräknas. Saknar betalningsmottag-aren giro, markerar du det i filen till Bank-/Plusgirot. Du kan också göra vanliga kontoinsättningar. Alla former av utbetalningsrutiner Utskrift av utbetalningsavier ingår i Pyramid standard även om det blir allt vanligare att skicka information elektroniskt. Hanteringen av utbetalningsrutinerna är i stort sett lika oavsett kommunikationssätt. Reskontraposterna kan bokas som betalda för ett helt uppdrag eller per enskilt betalningsdatum. Pyramid Giroutbetalning - för vem? Alla företag som har någorlunda många leverantörsbetalningar eftersom det i längden är dyrare att betala manuellt per avi. Vad behövs för Pyramid Giroutbetalning? Grundmodul Pyramid Leverantörer (300). Eurohantering kräver lägst version 2.56 eller PBS. Tillgång till modem eller internetuppkoppling. Separat programvara för kommunikation. Avtal med Bankgirot och/eller Plusgirot. Med Pyramid Giroutbetalning kan du: Göra kontoinsättningar och betalningar inom landet via Bankgirot och Plusgirot Skicka betalningar till bankgirokonto via Plusgirot Skicka betalningar till plusgirokonto via Bankgirot Skicka utbetalningskort till de betalningsmottagare som saknar giro Låta Bankgirot eller Plusgirot bevaka avräkningar av kreditnotor och kundfakturor Skriva meddelanderader i F7-text per faktura Betala i euro vid girering till Bankgiro (kräver version 2.56 eller PBS) Hantera euroficka vid girering till Plusgiro (kräver version 2.56 eller PBS) Importera återredovisningsfil med utförda betalningar från Bankgirot och Plusgirot

13 Importrutiner Hämta fakta från externa system. Modulen Importrutineranvänds när det finns behov av att läsa in information från andra system. Använd modulen när det finns specialutvecklade system som skapar fakturaunderlag eller transaktioner som i sin tur ska hanteras av Pyramid. Importrutiner används också när det finns behov av att hämta fakta från Pyramidsystem på andra orter. Inte bara order Importrutiner hämtar inte bara information om ordrar. Det går utmärkt att läsa in t ex fakturor, reskontra, transaktioner och tidrapportering. Korrigera i Importrutiner Korrigera inlästa poster innan överföring görs till Pyramid. Modulen flaggar upp de poster som inte är korrekta inskrivna eller har andra felaktigheter. Rätta till eller plocka bort det som inte ska finnas med och låt därefter Importrutiner arbeta färdigt. Programmet kan ställas in så att kunder och artiklar automatiskt nyregistreras när poster läses in. I samband med inläsningen går det att skriva ut blanketter som t ex fakturor och plocklistor. Importrutiner - för vem? Modulen vänder sig till alla som har Pyramid. Verkligt stor nytta av modulen har handelsföretag, tillverkande företag eller företag vars verksamhet är projektbaserad. Vad behövs för modulen Importrutiner? Modulen kräver att textfiler som ska importeras måste vara uppbyggda enligt en mall som Importrutiner känner till och kan läsa in. Med Pyramid Importrutiner kan du: Läsa in reskontra från ett speciellt faktureringssystem Läsa in fakturaunderlag från externa debiteringssystem Importera inköpsordrar och inköpsanmodan Direkt läsa in en order från försäljning som gjorts i andra system Läsa in transaktioner från kassor ute i butik Skriva in blanketter, plocklistor med mera i samband med inläsning eller senare Läsa in strukturer då MPS används

14 Inventarie Håll reda på företagets alla inventarier. Inventarieregistret håller reda på maskiner, firmabilar, kontors-utrustning mm. Följ upp reparationer och underhåll som ger besked om firmabilens lönsamhet. Avskrivning och försäljning kan automatiskt bokföras och direkt föras över till redovisningen. Avskrivningar Gör planenliga avskrivningar, per år eller månad, och/eller utifrån en räkenskapsenlig procentsats med Pyramid Inventarie. Beräkna skattemässigt maximala avskrivningar och värdera möjligheterna till en extra avskrivning vid bestående skada på inventarier. Med modulen kan du också kontera avskrivningar per konto, objekt eller avdelning. Gör också en avskrivningsprognos för kommande år som hjälp för att planera verksamhetens drift. Kostnader Få kontroll över de kostnader som inventarierna drar på sig vid användning, reparation och underhåll. Låt modulen skriva ut rapporter som följer upp kostnaderna och ger dig viktig information. Även hyrda och leasade inventarier hanteras. Vinst och förlust Håll reda på den vinst och förlust som uppstår vid nyanskaffning, avyttring och återanskaffning. Budgetera eventuella avyttringar och nyanskaffningar samt bokför dem planenligt eller räkenskapsenligt. Pyramid Inventarie - för vem? Modulen vänder sig till alla typer av verksamheter där ett register över inventarier kan behövas. Den är mycket användbar för företag med många inventarier inköpta vid olika tidpunkter, där avskrivningsarbetet ofta blir tidskrävande. Vad behövs för Pyramid Inventarie Inventarie kräver grundmodulen Pyramid Redovisning. Med Pyramid Inventarie kan du: Göra planenliga avskrivningar per år, månad eller manuellt. Göra räkenskapsenliga avskrivningar enligt 20%- eller 30%-regeln. Beräkna skattemässigt maximala avskrivningar. Registrera hyrda eller leasade inventarier samt egna kostnadsförda inventarier. Beräkna aktuella försäkringsvärden, så kallade återanskaffningsvärden. Budgetera nyanskaffningar och avyttringar. Göra uppföljningar av och skapa rapporter över reparations- och underhållskostnader.

15 Låta bokföring, som skapas i inventariesystemet, automatiskt överföras till redovisningen. Nyregistrera inventarier vid bokföring mot inventariekonto, vid registrering av verifikat eller leverantörsfaktura. Göra en extra avskrivning vid bestående skada på inventarie.

16 Kalkyl Bygg kalkylmallar för snabbare hantering. Genom att lägga upp set-artiklar och standardiserad tids- och materialåtgång i olika kalkyltyper, kan Pyramid Kalkyl underlätta offertkalkyleringen. Effektivisera ditt arbete och spara kalkyltyperna i ett eget bibliotek så att du kan använda dem flera gånger. Effektiv artikelhantering För varje artikel kan ackordtid per enhet lagras, därigenom kan tidsåtgången summeras både sektionsvis och totalt. På så sätt kan standardtider för frekventa artiklar skapas och sparas. Gruppera artiklarna till så kallade set-artiklar och lägg in tids- och materialåtgången för vanligt förekommande montagegrupper. Därefter är det enkelt att bygga upp en kalkyl genom att enbart ange koden för set-artikeln och få ut en komplett kalkyl. Spara i kalkylbibliotek Kalkylen kan också byggas upp genom ett standardformat blandat med en manuellt specificerad materialoch tidsåtgång. De olika kalkyltyperna kan sedan sparas i ett kalkylbibliotek. Kalkylen kan skrivas ut med valfri prislista som bas. Gamla kalkyler får uppdaterade värden när de körs mot aktuella prislistor. Anlitas flera leverantörer, kan en materiallista per leverantör skrivas ut. Kalkyllistan visar det beräknade påslaget per artikel och för det totala antalet artiklar. Offertarbete Pyramid Kalkyl arbetar mot ordinarie artikelregister och ger dig då alltid tillgång till aktuella priser. Modulen kan samköras med Pyramid Prisinläsning/prisbok och blir då extra effektiv. Finns det behov av att kunna jämföra budgeterad kostnad mot rapporterad, läggs kalkylsammandragets budgetvärden helt enkelt in i offerten. Pyramid Kalkyl - för vem? Företag som använder sig av offert och anbudshantering, till exempel installations- och entreprenadföretag. Vad behövs för att kunna använda Pyramid Kalkyl? Grundmodulen Pyramid Projekt (100). Med Pyramid Kalkyl kan du: Skapa ett underlag till offert.arbeta mot ordinarie artikelregister och har då alltid tillgång till aktuella priser. Spara och hämta framräknad ackordstid per enhet nästa gång artikeln används. Gruppera artiklar, så kallade set-artiklar, och enkelt bygga upp en kalkyl genom att enbart ange koden för set-artikeln. Lägga in kalkylsammandragets budgetvärde i offerten för att jämföra budgeterad kostnad mot rapporterad.

17 Kolli Öronmärk varje kolli eller hela sändningen. Med Pyramid Kolli gör du en enkel och lätthanterlig märkning av paketgods. Varje kolli och/eller hela sändningen får ett unikt löpnummer. Naturligtvis sparas all information i Pyramids databas för att kunna följas upp vid ett senare tillfälle. Unika löpnummer Med tillvalsmodulen Kolli skrivs kollietiketter ut, märkta med ett unikt löpnummer. Löpnumret kan vara ett så kallat Kollinummer, Sändningsnummer eller Följesedelsnummer. Kollimodulen hanterar nummerserier i två nivåer, därför kan kollietiketter tilldelas ett unikt nummer per kolli och ett för hela sändningen. Information om respektive kolli/sändning sparas i Pyramids databas för lätthanterad sökning och fortsatt uppföljning. Utskrifter för olika ändamål Kollietiketter kan skrivas ut direkt i samband med en utleverans eller vid andra arbetsrutiner. Utskrift av etiketter utan det unika kolli- eller sändningsnumret kan också göras. Det är även fullt möjligt att skriva etiketter med efterkrav eller med ett postförskottsbelopp. Pyramid Kolli - för vem? Pyramid Kolli vänder sig till de företag som har behov av enklare godsmärkning. Vad behövs för Pyramid Kolli? Grundmodulen Pyramid Order/Lager/Inköp krävs. Tilläggsmodulen Pyramid Kolli stödjer skrivare Intermec Transportprinter 501XP, från Intermec Technologies AB, för utskrift av termotransferetiketter. Etiketter för Posten Logistik, ASG/Danzas och Schenker finns som standard. Med Pyramid Kolli kan du: Skriva kollietiketter i samband med utleverans. Skriva kollietiketter för viss order, kund/leverantör eller fritt utan koppling. Skriva en kollietikett per kolli eller per sändning. Skriva kollietiketter med efterkrav/postförskottsbelopp. Tilldela ett unikt nummer per kolli eller per hel sändninghantera kollits ID-nummer enligt SSCC (Serial Shipping Container Code).

18 Miljöavgifter Separera miljöavgifter för fakturering och redovisning Branscher som till-verkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara är enligt lag ansvarig för det emballage som hamnar på den svenska marknaden. Pyramid Miljöavgifter hanterar alla dina avgiftsbelagda artiklar och gör dem överblickbara. Fullständig redovisning I tillvalsmodulen Pyramid Miljöavgifter anges förpackningens avgiftsbelagda del i kronor per kilo och slutlig avgift räknas ut och sammanställs för redovisning till REPAregistret *. Upp till sex olika miljöavgiftsbaserade vikter kan hanteras per artikel. Finns Pyramid Fakturering, går det utmärkt att med automatik få miljöavgiften fakturerad vid försäljningen. Miljöavgifter sammanställs även om fakturering inte sker. Listor för avläsning - kontroll och överblick Miljöartiklar: översikt över de artiklar som är registrerade som miljöartiklar, vilka material som gör dem avgiftsbelagda och hur mycket, räknat i kilo, av det materialet som finns i varje artikel. Prislista Miljöartiklar: redovisar beloppet i kronor för artiklarnas miljöavgift. Miljöavgifter: sammanställning av de artiklar som är utlevererade under en viss period och den totala miljöavgiftsbelagda materialvikten för varje enskild artikel. Här syns också den totala vikten och avgiften per material och en total summa för samtliga miljöavgifter under perioden. Fakturering På fakturan finns möjlighet att för varje orderrad presentera vikt och belopp för miljöavgifterna. De kan i sin tur redovisas per materialenhet eller som en totalsumma. Välj själv vilka kunder som helt eller delvis undantas från miljöavgifter. Det går att specificera vad som är miljöavgifter av en artikel i ordererkännande och på fakturan till kunden. Miljöavgifter - för vem? Tilläggsmodulen Pyramid Miljöavgifter är till för de företag som har krav eller behov av att redovisa miljöavgifter. Vad behövs för modulen Miljöavgifter? Vid utfakturering av miljöavgifter krävs Pyramid Fakturering. * REPA registrerar anslutna företag, hanterar avgifterna samt kontrollerar att korrekt avgift erlagts. Med Pyramid Miljöavgifter kan du: Överblicka miljöavgifterna i vikt och belopp för varje artikel och/eller periodspecificera vad som är miljöavgifter av en artikel på faktura eller ordererkännande Välj ut de kunder som ska faktureras för miljöavgifter Sammanställ miljöavgifter i efterhand även om modulen Pyramid Miljöavgifter inte tidigare funnits.

19 OCR/Autogiro Låt andra göra jobbet. Förenkla hanteringen av inbetalningar genom att tillsammans med faktur-orna bifoga en Bank- eller Plusgiroavi med maskinläs-bara uppgifter, en så kallad OCR-avi. Ännu enklare är Autogiro där kunden betalar med automatiska direktöverföringar. Då slipper du även tråkiga betalningspåminnelser. OCR för enkel säkerhet Hantering av inbetalningar görs enkelt genom att använda en så kallad OCR-avi. Från Bank- eller Plusgirot hämtas sedan filer med betalningsdata. Dessa läses in och kontrolleras, därefter uppdateras reskontran med betalningsinformationen. Modulen stödjer även Bankgiro Inbetalningar från Bankgirocentralen. Krav på utskrift och fonter OCR-utskrifterna måste uppfylla de krav på utskriftskvalitet och typsnitt/fonter som Bankgirot och Plusgirot ställer. Både laserskrivare och matrisskrivare kan användas men ibland krävs speciella skrivare eller fontkort. Modulen levereras med fakturablankett med färdig OCR-avi. Denna kan skrivas ut på blankt OCR-papper, vilket sänker företagets kostnader för tryck. Autogiro för automatisk betalning Autogiro är en betalningsform där kunden, genom avtal, tillåter dig att dra betalningar för dina kundfakturor direkt från kundens konto. Autogiro är ett bra betalningssätt för kunder som handlar via internet. Autogiro i Pyramid I Pyramid kan Autogiro anges som betalnings-villkor. Reskontraposter med detta betalningssätt kan sedan skickas via fil till Bank- eller Plusgirot som utför uppdraget på angivet datum. Avstäm-ning av utförda betalningar utförs normalt via avvikelselistor från Bankgirot och/eller Plusgirot. Återrapportering på fil är också möjlig att läsa in. Pyramid OCR/Autogiro - för vem? Företag med omfattande fakturering slipper den manuella betalningsregistreringen Vad behövs för modulen Pyramid OCR/Autogiro? Grundmodulen Pyramid Fakturering Eurohantering kräver Pyramid version 2.56 eller Pyramid Business Studio. Modem eller internetuppkoppling Separat programvara för kommunikation Avtal med Banken eller Plusgirot/Nordea Typsnitt OCR-B för utskrift av maskinläsbara avier

20 Med Pyramid OCR/Autogiro kan du: Skriva ut Bankgiroavi eller Plusgiroavi på kundfakturor Integrera med tillvalsmodulen E-Brev för Plusgiro Integrera med tillvalsmodulen E-Faktura kund PDF-Print och Faktura/kvitto-arkiv Skapa betalningsuppdrag för kundfakturor som ska dras från bankgiro, plusgiro eller bankkonto Anmäla nya betalare till autogiro i uppdragsfilen Läsa in inbetalningar i SEK för OCR och Autogiro Läsa in inbetalningar i SEK och EUR med Bankgiro Inbetalningar från version 3.39 Hantera nya elektroniska medgivanden från internetbanker från Bankgirot från version 3.39

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Servicepack 13 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2013-01-23) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Standard orderblanketter

Standard orderblanketter Standard orderblanketter Pyramid Business Studio (31 januari 2012) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användningsområden. Här beskrivs endast de blanketter som används vid orderregistrering

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid Standard orderblanketter i Pyramid Skillnader Pyramid Business Studio (PBS) och Pyramid 2 Grundinställningar krävs för utskrift av blanketter Återutskrift av blanketter. Egenskapsöversikt, Rutin 780 Blankettset

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. Datorsystem för maskinuthyrning Vad är WinHyra för något? Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. WinHyra är Windows baserat datorsystem och är

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 FAKTURERING/KUNDRESKONTRA/LEVERANTÖRSRESKONTRA... 6 FAKTURERING... 6 KUNDRESKONTRA...

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid 2007-10-11 Standard orderblanketter i Pyramid Gäller från version 3.39A (11 oktober 2007) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användingsområden. Här beskrivs endast de blanketter

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Checklista vid årsavslut. - Pyramid 4. Checklista vid årsavslut. Pyramid Business Studio

Checklista vid årsavslut. - Pyramid 4. Checklista vid årsavslut. Pyramid Business Studio Checklista vid årsavslut - Pyramid 4 Pyramid Business Studio 2017-11-29 Checklista vid årsavslut Checklista vid årsavslut ger dig en sammanställning över de rutiner i Pyramid som bör kontrolleras och uppdateras

Läs mer

Checklista vid årsavslut

Checklista vid årsavslut Checklista vid årsavslut Gäller Pyramid Business Studio från version 3.42A (28 oktober 2016) Checklista vid årsavslut ger dig en sammanställning över de rutiner i Pyramid som bör kontrolleras och uppdateras

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 (2017-05-04) Allmänt INMATNING MED $ ERSÄTTNING Gäller icke-omskrivna rutiner. Benämningsfält med fler än ett dollartecken fungerar inte. Det är nu åtgärdat. SKYDDADE DATABASER

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

PBS Mobil Tidrapportering

PBS Mobil Tidrapportering PBS Mobil Tidrapportering Pyramid Business Studio 3.42A Version 1.2 (2014-12-08) Inledning Med Pyramid Mobil Tidrapportering kan man enkelt tidrapportera via sin mobiltelefon. Mobil Tidrapportering innehåller

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra Visma Fakturering. Pris (inkl 6 månaders serviceavtal) från 1.290:- (frakt och moms tillkommer). Enkelt och smidigt faktureringsprogram Visma Fakturering Visma Fakturering är ett lättarbetat faktureringsprogram

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs - KUP113 - Beskrivning av Pyramids uppbyggnad - Navigering, funktionstangenter - Hjälpfunktioner och support - Delsystem

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut:

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut: Minikurs - Ekonomi Fakturerings- och Betalningsplaner Fakturerings- och betalningsplaner kan användas vid registrering av offert, kund- och inköpsorder för att ge ett bättre stöd vid hantering av förskott

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215)

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.2 - (110215) Handbok för tillvalsmdoul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning

Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Pyramid Tidrapportering, version 3.41A Version 1.0 - (131018) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Visma Administration 500

Visma Administration 500 Visma Administration 500. Pris från 4.125:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administration 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

Introduktion till Winbas. entreprenad

Introduktion till Winbas. entreprenad Introduktion till Winbas entreprenad Entreprenad Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned) detta dokument

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

PBS Logistik. Översikt PBS Logistik

PBS Logistik. Översikt PBS Logistik 2011-10-31 PBS Logistik Bakgrund Under 2010 tog Markslöjd kontakt med SYSteam för att presentera sitt behov av att får en avancerad hantering av sin logistik i Pyramid. Detta sköttes sedan några år av

Läs mer

Visma Administration 1000

Visma Administration 1000 Visma Administration 1000. Pris från 9.990:- (12 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer) Ekonomiprogram med order, lager och projektredovisning Visma Administration 1000 Visma Administration

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Pyramid Business Studio 3.40A (2009-06-17) Fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 ska fakturamodellen användas vid skattereduktion för husarbeten

Läs mer

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation DPR Anläggningsregister är ett PC-program avsett för små och medelstora företag. Programmet är ett komplett verktyg som klarar av att upprätthålla

Läs mer

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

Kom igång med Hogia Bankgiro Link Kom igång med Hogia Bankgiro Link Hogia Bankgiro Link är Bankgirots senaste kommunikationssätt; smidigt, flexibelt och utbyggbart för att kunna klara framtida teknikskiften. Det är ett mycket säkert kommunikationssätt

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Visma Administation 200

Visma Administation 200 Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10 tillägg 3 (2016-01-05) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Artikelförsäljning 4 Inköp 5 Kundreskontra 5 Leverantörreskontra 5 Produktion 5 Produktuppföljning 6 Redovisning 6 Lager 6 Bygg din egen rapport 6

Artikelförsäljning 4 Inköp 5 Kundreskontra 5 Leverantörreskontra 5 Produktion 5 Produktuppföljning 6 Redovisning 6 Lager 6 Bygg din egen rapport 6 Hur tar du dina strategiska beslut idag? Det här frågorna besvarar vi: Vad är BIsmart? 2 Hur fungerar BIsmart? 3 Vad behövs för att använda BIsmart? 4 Vad ingår i BIsmart? 4 Artikelförsäljning 4 Inköp

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Gäller version 3.37 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader

Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader Pyramid Business Studio (2012-01-31) Valutaklausul enligt Orderhuvud Valutaklausul per orderhuvud justerar hela orderbeloppet. Inställningar görs på projekttypen

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 Allmänt JEDS-9TKARX - Nyhet: Nu finns alternativet Öppna kopplat dokument med associerat program via Informationsmenyn i Dokumentvisningsfönstret. FOHN-9TPDW7

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Servicepack 10 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2011-06-13) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Garp 3.19. Ett urval av nyheter

Garp 3.19. Ett urval av nyheter Garp 3.19 Ett urval av nyheter Försäljning/Order/CRM SMS-/E-postutskick Nytt formulär där du anger det meddelande du vill skicka som SMS/e-post, istället för att skriva det i ett e-mail. Det finns också

Läs mer

Stora och små nyheter i SoS2000Xp Plus!

Stora och små nyheter i SoS2000Xp Plus! Översikt SoS2000 XP lanserades våren 2003 och var en ganska stor uppgradering av programmet SoS2000 som lanserades hösten 2000. En icke-betydande del av nya Plus! uppgradering består av omskrivningar av

Läs mer

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Tid- & Projekt är anpassningsbart och kan tjäna flera olika syften. Den arbetsgång som beskrivs i detta dokument kan läsas som en allmän

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Webbshop Bas har ett lätthanterligt ordersystem med en färdig betallösning mot faktura eller postförskott.

Webbshop Bas har ett lätthanterligt ordersystem med en färdig betallösning mot faktura eller postförskott. Webbshop Bas 1 900 kr/år Med Webbshop Bas får du ett kraftfullt verktyg för att presentera dina produkter i butiken. Besökaren får en samlad översikt i din Internetbutik för att lägga beställningar till

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer