Verksamheten 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2010/2011"

Transkript

1 Verksamheten 2010/2011

2 Gästriklands Ishockeyförbunds organisation 2010/2011 1

3 Ordföranden har ordet Satsningen på rekrytering och damishockey betydelsefull för framtiden Verksamhetsåret 2010/11 är avslutat och sedan länge har vi riktat blickarna och planeringen framåt mot kommande säsonger. På samma gång, inte minst så här inför årsmötet, finns det en hel del glädjeämnen och utmaningar, från det gångna året, värda att reflektera över. Damishockeyn i fokus Säsongen har varit något av damishockeyns år i svensk ishockey, där Svenska Ishockeyförbundets damtemautredning lagt grunden för de kommande årens utvecklings- och förändringsarbete. Lokalt i distriktet har damkommittén börjat ta form och distriktslaget för tjejer slutade på en klart godkänd fjärdeplats i den regionala turneringen. Brynäs IF:s damlag var snubblande nära att erövra SM-guldet i finalen mot Segeltorp, vilket självfallet hade blivit något av kronan på verket. Viktigast av allt är ändå rekryteringen av nya tjejer till verksamheten. I det arbetet kommer säkerligen det nya Idrottslyftsprojektet med Tre Kronors hockeyskola för tjejer att vara till god hjälp kommande säsong. Satsningen på rekrytering och damishockey är verkligen betydelsefull för ishockeyns framtid. Negativa trenden i ungdomsishockeyn bruten Under flera år har vi sett antalet deltagande lag i ungdomsishockeyn minska dramatiskt. En stor del av förklaringen har visserligen legat i de små barnkullarna. Ändå har utvecklingen inneburit många och ganska stora utmaningar för distriktets ishockey. Flera föreningar har haft svårt att få ihop egna lag och i förbundets verksamhet har underlaget till seriespel och utbildningar minskat väsentligt. Den gångna säsongen har vi tillsammans lyckats bryta trenden! Nu när barnkullarnas storlek ökar igen är målsättningen att öka antalet barn- och ungdomar. Tack vare Idrottslyftet och projektet Tre Kronors hockeyskola har föreningarna ett gott stöd i rekryteringsarbetet. Spel i dubbla åldersgrupper slog väl ut När vi för ett år sedan fattade beslutet att spela med dubbla åldersgrupper i ungdomsishockeyn fanns en del olika uppfattningar. Så här ett år senare kan vi konstatera att modellen slagit väl ut. Den utvärdering som gjorts i samarbete med föreningarna är överlag positiv samtidigt som den pekar på vissa saker som behöver förfinas. Detta är något som vi i förbundet självklart vill arbeta vidare med tillsammans med alla i föreningarna. Tak på Testebovallen Anläggningsfrågan har genom åren varit en flitigt debatterad fråga i gästrikehockeyn och rader av statistik har tagits fram som visar på behovet av ishallar. Därför var Gävle kommuns beslut att bygga ett tak över Testebovallen självklart ett väldigt positivt steg i rätt riktning. Med ett allt osäkrare klimat har säsongerna på utebanorna 2

4 blivit allt kortare, så hallen på Testebovallen kommer att bli ett betydelsefullt tillskott för distriktets ishockey. Gästrikland ett domardistrikt Rubriken känns nästan uttjatad, men faktum kvarstår. Vi är ett av landets ledande domardistrikt. I toppskiktet har vi den gångna säsongen haft inte mindre än två proffsdomare i Elitserien och på distriktsnivån finns det gott om domare som visar framfötterna och vill utvecklas. Den tradition vi har på funktionärssidan är speciell och något som vi verkligen hoppas kunna bevara. Ytterligare ett bevis på den framstående domarverksamheten är det ishockeydomargymnasium som en mycket duktig och ambitiös domare i distriktet lyckats driva från idé till verklighet. Det ska bli riktigt spännande att följa fortsättningen. Utvecklat samarbete med Hälsingland I takt med det minskade verksamhetsunderlaget tvingades vi för drygt ett år sedan att säga upp förbundets kanslist. Det har inneburit en hårdare administrativ belastning på våra förtroendevalda i styrelsen och kommittéerna. Tack vare deras hårda arbete och Ulf Sundbergs fantastiska insatser har vi ändå lyckats upprätthålla kansliservicen på en godtagbar nivå. Parallellt har situationen aktualiserat frågan om ett utökat samarbete inom länet. Styrelsens slutsats har varit att vi behöver en bredare bas i verksamheten för att kunna leverera den verksamhet vi har i uppdrag att göra. Det handlar om allt från att ha tillräckligt antal lag i serierna och att få ihop rätt underlag till ledarutbildningarna till att skapa förutsättningar för en kvalitetssäkrad administration. Mot den bakgrunden har vi under året inlett ett utvecklat samarbete med Hälsingland, där vi nästa säsong kommer att samarbeta i betydligt större utsträckning än tidigare. Bättre samspel med föreningarna De senaste säsongerna har vi i förbundets organisation tvingats lägga mycket krut på det interna arbetet i takt med att verksamheten minskat och kanslifunktionen avvecklats. Samtidigt ser vi verkligen behovet av att utveckla samarbetet och samspelet med alla föreningar i distriktet. Därför har vi valt att i verksamhetsplanen för kommande säsong lägga särskild kraft på tre delar inom det området: Projekt föreningsutveckling föreningsbesök för dialog och utveckling Kommunikation utveckling av förbundets interna och externa kommunikation Seminarium om distriktets seniorishockey inte längre något lag i Div 1 Avslutningsvis vill jag på förbundets vägnar framföra ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till verksamheten det gångna året. Ett särskild tack riktas till de hundratals ideella ledare och föräldrar som möjliggör den fantastiska verksamhet vi har. Anders Larsson Ordförande 3

5 Bilder från Hockeyns Dag

6 Årsmöte Gästriklands Ishockeyförbund 2011 FÖREDRAGNINGSLISTA vid ordinarie årsmöte måndagen den 13 juni 2011 kl på Scandic Hotel Väst i Gävle. 1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Ishockeyförbundets styrelse har upprättat för distriktsförbundet, 2. fastställande av föredragningslista för mötet, 3. fråga om mötets behöriga utlysande, 4. val av ordförande för mötet, 5. val av sekreterare för mötet, 6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare, 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, b. distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret, c. distriktsförbundets revisorers berättelse för samma tid, 8. fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning, 9. behandling av förslag till distriktsförbundets verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av eventuell årsavgift till distriktsförbundet, och 10. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 samt av distriktsstyrelsens förslag. 11. val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden till och med nästkommande ordinarie distriktsmöte, 12. val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av två år, 13. val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktsförbundet för en tid av två år, 14. val av ordförande och minst två ledamöter i valberedningen för nästkommande ordinarie distriktsmöte, 15. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Svenska Ishockeyförbundets förbundsmöte, 16. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Gästriklands Idrottsförbunds årsmöte. 5

7 RÖSTLÄNGD vid Gästriklands Ishockeyförbunds årsmöte 2011 Förening Antal Licenser Röster Barkhyttans Idrottsklubb 0 1 Bessemergymnasiets Idrottsförening 0 1 Brynäs Idrottsförening Gävle Borgarskolans Idrottsförening 0 1 Gävle Godtemplares Idrottsklubb Hagaströms Sportklubb 14 1 Hedesunda Idrottsförening 60 2 Hemsta Idrottsförening 24 1 Hille/Åbyggeby Idrottsklubb Hofors Hockey Club Idrottsklubben Huge Idrottsklubben Sätra Norrsundets Idrottsförening 57 2 Oppala Idrottsklubb 0 1 Sandvikens Ishockeyklubb Skutskärs Sportklubb Strömsbro Idrottsförening Valbo Hockeyclub Summa Antal röster är fastställda enligt följande: Förening ansluten till förbundet och som till förbundet erlagt årsavgift för sistlidna verksamhetsår erhåller en röst. Tilläggsröster erhålles i förhållande till antalet licensierade spelare: 0-49 licenser = 0 röst licenser = 3 röster licenser = 1 röst licenser = 4 röster licenser = licenser = 5 röster röster licenser = 6 röster licenser = 7 röster licenser = 8 röster Antal licensierade spelare bygger på Spelarkortets register. Föreningens röstetal får icke överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet. 6

8 Styrelse, nämnder, kommittéer och kansli Styrelsen under verksamhetsåret 2010/2011 7

9 Styrelse Ordförande: Anders Larsson Vice ordförande: Dick Wallström Sekreterare: Fredrik Molander Kassör: Torbjörn Arkenäs Ledamöter: Daniel Karlsson Ricky Kvist Cecilia Lindberg Jan Tegnér Lars Öberg Revisorer Mats Östling Mikael Westerberg, suppleant Hedersordförande Stig Karlsson, Gävle Hedersledamöter Kurt Bohman, Gävle Kjell Damberg, Gävle Hans Ivar Engvall, Stockholm Anders Hedin, Gävle Kenneth Sundström, Gävle Valberedning Ordförande: Stig Karlsson Ledamöter: Ulf Brodin Rolf Rudman Anna Danielsson Verkställande Utskott Ordförande: Anders Larsson Sekreterare: Fredrik Molander Ledamot: Torbjörn Arkenäs Administrativ kommitté Ordförande: Torbjörn Arkenäs Sekreterare: Fredrik Molander Ledamöter: Daniel Karlsson Johan Linder Ulf Sundberg Disciplinnämnd Ordförande: Dick Wallström Ledamöter: Magnus Carlsson Linus Eriksson Daniel Karlsson Ansvarig Projekt Ledarförsörjning Daniel Karlsson Damishockeykommitté Ordförande: Cecilia Lindberg Ledamöter: David Karlsson Sandra Jakobsson Funktionärskommitté Ordförande: Dick Wallström Sekreterare: Jörgen Johansson Ledamöter: Mikael Brodin Göran Rosin Joel Hansson, adj. Adam Larsson, adj. Rekryteringskommitté Ordförande: Ricky Kvist Ledamöter: Magnus Härdin Tomas Engman Mattias Frisk Patrik Tegnér Sport- och Tävlingskommitté Ordförande: Lars Öberg Sekreterare: Daniel Karlsson Ledamöter: Jan Andersson Per Granquist Lennart Isberg Per Nordlinder Lennart Proos Stefan Utby, adj. Leif Nilsson, adj. Utbildningskommitté Ordförande: Jan Tegnér Ledamöter: Fredrik Horn Erik Tyldhed Distriktsinstruktörer Conny Elfsberg Thomas Englund Marcus Hollerop Stefan Liljebrand Lennart Kinnvall Olof Östblom Marknadsansvarig Ulf Sundberg Förbundskansli Ulf Sundberg, kontaktperson Webbansvarig Johan Linder 8

10 Uppdrag Svenska Ishockeyförbundet Anders Larsson, ledamot i Förbundsstyrelsen, ordförande i Tävlingsnämnden och ordförande i Kvalitetssäkringsgruppen Torbjörn Arkenäs, ledamot i Administrativa gruppen Region Väst Anders Larsson, ledamot i Ordförandegruppen Dick Wallström, ledamot i Disciplin- och Funktionärskommittén Lars Öberg, ledamot i Tävlingskommittén Jan Tegnér, ordförande i Utvecklingskommittén Cecilia Lindberg, ledamot i Damishockeygruppen Gästriklands Idrottsförbund Stig Karlsson, ledamot i Distriktsstyrelsen tom. 9 april 2011 Kjell Damberg, ledamot i Distriktsstyrelsen from. 9 april 2011 Representation Svenska Ishockeyförbundet Förbundsmöte Aronsborg, juni 2010 Extra Förbundsmöte Stockholm, april 2011 Ordförandekonferens Arlanda, november 2010 Ordförandekonferens i Stockholm, Stockholm, april 2011 Fredrik Molander, ombud Torbjörn Arkenäs, ombud Anders Larsson Torbjörn Arkenäs, ombud Anders Larsson Anders Larsson Anders Larsson Torbjörn Arkenäs Region Väst Stadgeenligt verksamhetsmöte Västerås, maj 2010 Sport- och utvecklingskonferens Helsingfors, september 2010 Anders Larsson Anders Larsson Torbjörn Arkenäs Cecilia Lindberg Dick Wallström Jan Tegnér Lars Öberg 9

11 Gästriklands Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna SDF-konferens Gävle, april 2011 DF årsmöte samt SISU-stämma Gävle, april 2011 Anders Larsson Kjell Damberg, ombud Mattias Ekolm - Årets rookie i Elitserien laddar bössan 10

12 Säsongen som gick Central Administration I distriktet har vi under säsongen haft 19 föreningar, varav 15 aktiva som deltagit i tävlingsverksamheten. Styrelsen och verkställande utskottet Förbundets arbete har letts av styrelsen och av styrelsen utsedda nämnder, kommittéer och ansvariga. Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda möten samt en planerings- och utvecklingskonferens tillsammans med nämnd- och kommittéledamöter. Styrelsen har även haft en gemensam styrelsekonferens med Hälsinglands Ishockeyförbund Vid årsmötet 2010 invaldes en ny styrelseledamot i form av Daniel Karlsson. Styrelsens verkställande utskott, VU, har sammanträtt kontinuerligt under året och har bland annat ansvarat för den centrala administrationen och kansliet. Dessutom har VU förberett styrelsemötena och förbundets gemensamma konferenser. Förbundskansliet Gästriklands Ishockeyförbunds kansli har under verksamhetsåret varit bemannat av Ulf Sundberg på fötroendemannabasis. Ulf har i huvudsak hanterat service gentemot föreningarna och verksamheten. Föreningskonferens - Säsongsupptakt I september genomförde förbundet en säsongsupptakt med alla föreningarnas ansvariga för sport/ungdom, funktionär, utbildning och rekrytering. Syftet med konferensen var att informera och föra en dialog angående aktuella frågor inför säsongen. På agendan fanns bla Rekrytering och Tre Kronors Hockeyskola Spelarövergångar, serieindelning och spelprogram i ungdomsserierna Distriktslagsverksamhet och utvecklingscamper IT-verktyget Team Sport Management Uppföljning av tränarnas utbildningsmässiga behörighet Säsongens utbildningar för tränare, ledare och funktionärer Förbundets organisation och områdesansvariga Förbundets kansli och hemsida Reflektioner från TV-pucken i Värmland Utökat samarbete med Hälsinglands Ishockeyförbund Förbundet har under säsongen inlett ett utvecklat samarbete med Hälsingland, där vi nästa säsong kommer att samarbeta i betydligt större utsträckning än tidigare. Orsaken till det är att att vi behöver en bredare bas i verksamheten för att kunna leverera den verksamhet vi har i uppdrag att göra. 11

13 Hemsidan Gästriklands Ishockeyförbunds hemsida är en viktig informationskanal till hela hockeydistriktet. Aktuell information om händelser och utbildningar samt inte minst alla spelprogram, tabeller och matchresultat gör att hemsidan har ett stort besökarantal. Marknad och sponsring Marknadsarbetet har genererat betydelsefulla resurser till förbundet genom aktiviteter i samband med Hockeyns Dag samt distriktslaget i TV-pucken. Tack vare stödet från Scandic Hotel i form av rabatterade konferenspriser har vi lyckats hålla nere kostnaderna för möten och utbildningar. Elitföreningens betydelse Förbundets samarbete med Brynäs IF är viktigt för utvecklingen av ishockeyn i distriktet, både sportsligt och administrativt. U16-modellen är ett bra exempel på hur förbundet och elitföreningen kan samarbeta. Med hjälp av det samarbetet har distriktet idag en vass topp - men det kräver även fortsatt hårt arbete med bredden. Projekt ledarförsörjning Projekt Ledarförsörjning är ett projekt som syftar till att, genom rekrytering och utveckling av unga ledare i ett jämställdhetsperspektiv, säkerställa försörjningen av framtida organisationsledare på distrikts- och förbundsnivå i svensk ishockey. Målet är att rekrytera minst 100 nya organisationsledare på distrikts- och förbundsnivå i svensk ishockey, samt att varje distriktsförbund rekryterar minst 4 nya ordinarie organisationsledare till sin organisation inom 3 år. I alla styrelser, kommittéer, grupper och utskott, både centralt och distrikt, ska en ungdomsrepresentant adjungeras. Målgruppen är yngre personer (under 30 år) med några års föreningserfarenhet inom idrotten. I förbundet har Joel Hansson, Adam Larsson, Fredrik Horn och Patrik Tegnér utbildats av Svenska Ishockeyförbundet under hösten. På den centrala utbildningen på Bosön i mars 2011 deltog Daniel Karlsson, ansvarig, Joel Hansson, Adam Larsson och Patrik Tegnér. Anders Larsson deltog som ansvarig från SIF. Daniel Karlsson från styrelsen har varit ansvarig för projektet. Fredrik Molander sekreterare 12

14 Sport & Tävling Tävling Efter en innehållsrik säsong tävlingsmässigt sett kan vi konstatera att Gästrikland genom Brynäs IF varit representerat i alla SM-slutspel. Brynäs elitlag tog sig till kvartsfinal i SM-slutspelet där (den blivande guldmedaljören) Färjestad BK blev för svåra och vann kvartsfinalserien med 4-1 i matcher. På ungdoms- och juniorsidan har det varit ett framgångsrikt år där J18-laget tog en bronsmedalj efter att ha vunnit över Timrå IK i matchen om 3:e pris med 8-6. Även Brynäs IF U16 vann brons efter att ha vunnit mot Guldsmedshytte SK i matchen om 3:e pris med 4-1. Dock kunde inte Brynäs IF J20 upprepa förra säsongens finalplats utan de förlorade i åttondelsmötet mot Frölunda HC med sammanlagt 0-2 i matcher Även Valbo HC U16 lag hade en framgångsrik säsong och lyckades kvalificera sig för U16 Västra Elit till kommande säsong efter att ha vunnit över Falu IF i kvalet med sammanlagt 2-0 i matcher. I SM-slutspelet för damer som avgjordes i Himmelstalundshallen i Norrköping tog Brynäs IF silvermedalj efter förlust i finalen mot Segeltorp IF med 1-2. Division 1 har varit en regional serie och deltagande lag från distriktet har varit Valbo HC. Dessvärre lyckades inte Valbo hålla sig kvar till kommande säsong utan degraderas till Division 2. Division 2 har varit en regional serie och deltagande lag från distriktet har varit IK Sätra/Oppala, Hofors HC samt Team Gävle. Division 3 har varit en gemensam serie med Hälsingland och deltagande lag från distriktet har varit IK Huge, Strömsbro IF, Skutskärs SK, Sandvikens SK, Hemsta IF, Hedesunda IF, SHK Hockey samt Norrsundets IF. På ungdomsnivå har totalt 52 lag deltagit i seriespel och på sedvanligt vis korades distriktsmästarna under Hockeyns Dag i Läkerol Arena. Distriktsmästare 2010/11 U16-95 Valbo HC U15-96 Valbo HC U14-97 Brynäs IF U13-98 HÅIK/SIF U12-99 HÅIK/SIF U11-00 Brynäs IF I övrigt hänvisas till Spelprogram, resultat och tabeller på Gästriklands Ishockeyförbunds hemsida. 13

15 Inför säsongen 2010/2011 återinfördes ett seriesystem som bygger på dubbla åldersgrupper istället för en serie per åldersgrupp. Serierna döptes om till A1, AU, B1, BU, C1, CU och D. Bakgrunden till varför denna förändring skedde var bland annat för att antalet spelare per åldersgrupp har minskat de senaste åren, för att få ett mer nivå anpassat seriesystem samt minska antalet dispensansökningar. Ett upptaktsmöte med sport/ungdomsansvariga för respektive förening som bedriver ungdomsverksamhet anordnades den 4/ med syfte att utvärdera det nya seriesystemet. Förbundet har fortsatt behandla alla spelarövergångar på ungdomsnivå i syfte att skapa förutsättningar för så många lag och föreningar som möjligt samt minska antalet onödiga övergångar i de yngre åldrarna. Lars Öberg har representerat förbundet i Region Västs tävlingskommitté. Distriktslag U16, TV-Pucken Spelformen för TV-pucken spelades i Värmland under 5 dagar. Gästrikland gick vidare till kvartsfinal där Östergötland blev för svåra. Laget slutade till slut på en 7:e plats efter seger mot hemmalaget Värmland. Statistik och matchresultat återfinns under rubriken Distriktslaget TV-Pucken. U15, Spelarutveckling Nedanstående utvecklingsaktiviteter har genomförts för U15 under verksamhetsåret Brottningsträning under försäsongen med drygt 40 deltagare Försäsongsträning för 30 spelare i Brynäs regi Utvecklingscamp i augusti med 51 deltagare Regionsläger (Norr) i oktober med SIF som arrangör Utvecklingscamp i november med 51 deltagare Utvecklingscamp i mars med 34 deltagare Träningar i mars med 23 deltagare Scandic cup som spelades i Läkerol Arena i mars U14, Spelarutveckling Nedanstående utvecklingsaktiviteter har genomförts för U14 under verksamhetsåret Utvecklingscamp i mars med 51 deltagare Lars Öberg ordförande i Sport & Tävlingskommittén 14

16 Bestraffningsärenden Disciplinnämnden är förbundets bestraffningorgan i enlighet med kapitel 14 i Riksidrottsförbundets stadgar. Under säsongen har nämnden behandlat 7 ärenden, vilket kanske är det lägsta antalet någonsin i förbundets historia. Linus Eriksson och Dick Wallström deltog i Svenska ishockeyförbundets utbildning gällande bestraffningsärenden den 23 oktober. Nämnden har även varit representerad i Region Västs disciplinkommitté genom undertecknad. Dick Wallström ordförande i Disciplinnämnden Funktionär Funktionärskommitténs verksamhet Kommittén har under säsongen haft fyra protokollförda möten och tre möten med föreningarnas domaransvariga. Kommittén har deltagit vid ordförande- och sportkonferenserna och en rikstäckande DDK konferens i Barkaby. Kommittén har även varit representerad vid region Västs fyra olika sammankomster. Kommittén har tillsammans med Borgarskolan och Brynäs IF startat upp en utbildning för domare där vi nu närmar oss slutet på första läsåret. Vi kan med glädje se att en av de unga eleverna kommer att gå domarutbildning nästa säsong med Div.1 status. Följande utbildningar har genomförts: Distriktsdomarkurs 41 deltagare har utbildats vid 3 olika tillfällen. Aspirantdomarkurs 2 deltagare har utbildats vid ett tillfälle Föreningsdomarkurs 107 föreningsdomare har utbildats vid fem tillfällen varav en kurs i förbundet regi och fyra utbildningar tillsammans med föreningarna. 15

17 Matchfunktionärskurs 35 deltagare har utbildats vid ett tillfälle i Gävle. Målsättningen är att varje förening ska utbilda en person, som sedan kan utbilda alla i sin förening. Uppföljningen av domarna under match har varit omfattande. Totalt har det skett vid 35 protokollförda matcher, vilket har berört ca: 75 domare. Göran Rosin har på ett strålande sätt utfört det flesta uppdragen, men även Wolfgang Hörker har vi lyckats knyta till denna så viktiga verksamhet. Göran Rosin och Dick Wallström från kommittén har även varit med som föreläsare i Grundkurs 1 samt JS 1. Jörgen Johansson och Mikael Brodin samt Adam Larsson som ersättare, har tillsatt domare och administrerat återbuden från Div2 till U-16. Vi vill tacka föreningarnas domaransvariga för deras arbete runt ungdomsmatcherna. David Laksola, Hofors HC erhöll denna säsong ett stipendium som årets domaransvarige i samband med Hockeyns Dag. Vi har denna säsong haft få incidenter runt våra ungdomsmatcher, en bidragande orsak kan vara allt färre ungdomsmatcher, men vi tror också på att vi hela tiden är uppmärksamma och agerar på ett eller annat sätt när vi får kännedom att någon match inte har genomförts på det sätt som förbundet förväntar sig att en ungdomsmatch skall genomföras. Fortfarande har vi problem med föreningar som inte följer det avtal som regionen har förhandlat fram gällande utbetalning till domarna, flera föreningar lever inte upp avtalet när det gäller att betala i tid. Förbundet har ett mycket gott samarbete med domarklubben. Framgångsrika funktionärer Internationellt Patrik Sjöberg dömde Junior VM i Buffalo, samt Karjala Cup i Helsingfors. Daniel Persson var linjeman i två matcher i European Trophy samt en J20 landskamp. Elitserien Thomas Andersson, är genom tiderna den elitdomare som dömt flest antal matcher i Sveriges högsta serie. Thomas avslutade säsongen med att döma i SM- finalserien tillsammans med Patrik Sjöberg. Patrik blev även stor grabb nummer 48 denna säsong. Patrik Sjöberg, en av distriktets 2 proffsdomare, pratar med Christopher Nihlstorp i Färjestad. 16

18 Leo Takula dömde sin 500:e match i elitserien som linjeman och är därmed den linjeman med flest antal matcher i högsta serien. Vårt distrikt har därmed den mest meriterade domaren och linjemannen i sina led. I förra årets verksamhetsberättelse spekulerade undertecknad om att vår nästa elitlinjeman kan bli Daniel Persson, men inte kunde man tro att de skulle ske redan året efter, men så blev fallet. Allsvenskan Denna säsong hade inte vårt distrikt någon funktionär förutom Johan Häll som kom hem och bodde ett tag i Gävle för att sedan flytta vidare till Stockholm. Div1 Domare Johan Lené och Patrik Bergström. Linjeman Daniel Ullström. Tre linjemän fick provmatcher i ettan; David Laksola, Phuc Nygen, Kenan Skoric. Johan Lené fick mycket bra matchning på slutet av säsongen till och med så bra att han blev uttagen till Allettan, samt dömde en SM semifinal för J-20. Distriktsverksamhet TV pucks domare var Patrik Bergström. Han gjorde en mycket bra turnering och dömde ända fram till kvartsfinalspelet. Kristoffer Edvardsson, huvuddomare och Phuc Nguyen och Kenan Skoric deltog som linjemän i Utvecklingscampen som var Hudiksvall den 8-10 oktober. Kristoffer Edvardsson och Kenan Skoric fick även förtroende att delta på nästa camp i Arlanda 5-7 november. Vi hade en amerikansk domare här vid namn Shane Swarschav som gäst under 14 dagar, Shane deltog i vår utbildning. Förutom det granskade han flera matcher och dömde ett antal matcher, mycket uppskattat inslag på alla sätt och vis bland våra domare. Dick Wallström ordförande i Funktionärskommittén Ledarutbildning Under säsongen så har det bedrivits följande utbildningar: Grundkurs september deltagare Instruktörer: Jan Tegnér,Tomas Englund, Marcus Hållerup Junior/Senior november deltagare Instruktörer: Lennart Kinnvall, Tomas Englund, Jan Tegnér 17

19 Träningslära oktober deltagare Instruktörer: Stefan Liljebrand, Jan Tegnér Att planera en säsong 7 deltagare Instruktörer: Olof Östblom, Jan Tegnér Idrottlyfts seminarium 3 maj föreningar - Hagaström, GGIK, Hille, Sandviken Föreläsare: Jan Leonardsson, Anders Lundqvist Jan Tegnér ordförande i Utbildningskommittén Damishockey Denna säsong har det pågått aktiviteter på dessa nivåer: Brynäs damlag i riksserien var nära i år att vinna finalen men kom på en fin andra plats. Sandvikens division1 lag. Hofors/Sandviken har spelat i flickserien. Sätra flickor har spelat i CU pojkserien. Hedesunda flickor har spelat i cuper samt träningsmatcher. Utöver detta finns det tjejer som har varit aktiva i pojklag. Sätra tjejer har deltagit i en cup för flickor födda -99 och yngre i Sandviken. Det var 8 lag som deltog och de kom efter förlängning på en mycket fin andraplats. Det har varit en uppvisningsmatch i Tierp mellan Upplands distriktslag för flickor födda 99 och yngre som mötte Gästriklands distriktslag. Där vi kunde konstatera att våra tjejer har kommit en bra bit fram i sin hockeyutveckling då de hade ett fungerande passningsspel och vann matchen enkelt. Sandviken har haft ett ihop plockat lag som även i år har deltagit i Stålbucklan. Även i år skickade Gästrikland ett Distriktslag för tjejer födda 95 och yngre. De kämpade på bra med en hel del nya tjejer i laget och de slutade på en fin 4:e plats. På Sportlovet ordnade vi ett tillfälle att få prova på tjejhockey tillsammans med Brynäsdam. 18

20 Vi har under säsongen varit på Sportkonferensen och träffat Region Väst dam. Vårat förbund har deltagit i Temautredningen angående tjejhockey i Stockholm. Det pågår dialoger i Gästrikland bland de olika föreningarna med tjejverksamhet hur det ska se ut framöver och vi har kallat till ett gemensamt möte för detta i maj-11. I juni kommer Region Väst dam att ha sitt årliga möte innan sommaren. Cecilia Lindberg ordförande Damishockeykommittén Rekrytering Säsongen som gick har varit händelserik ute hos våra föreningar. Vi har en bred och bra verksamhet som drivs av engagerade 16 ledare och föräldrar. Behov av stöd från förbundet har under denna säsong minskat något jag tolkar som: Tre Kronors Hockeyskola konceptet är nu etablerat och utvecklas inom föreningarna Det arbete som genomförts tidigare från förbundets sida vad gäller stöd och information har bidragit till föreningarnas större självständighet Vi startade säsongen i samband med förbundets kick off och stora delar av det nätverk som finns bland föreningarna deltog på Läkerol Arena där vi diskuterade rekrytering och hockeyskola. Vi skapade en rekryteringskommitté som utöver mig själv har bestått av Magnus Härdin, IK Sätra och Patrik Tegnér IK Sätra & Hagaströms SK. I vanlig ordning annonserades starten för föreningarnas hockeyskolor i lokaltidningarna och på dess web platser inför säsongen. När jag ser tillbaka på säsongen ser jag tyvärr en del frågor och idéer som vi har haft som är olösta. Den ständiga frågan kring hockeyskolornas istider (i Gävle) fick inte heller denna säsong någon lösning. Min rekommendation till styrelsen är att förbundet lämnar ifrån sig ansvaret kring fördelningen av tider till Gävle Kommun som då får ansvaret att börja bygga upp fördelningen på nytt med tydliga regler och riktlinjer förankrat hos föreningarna. Vi har i några säsonger talat om ett arrangemang att marknadsföra hockeyn för de minsta lirarna, vilket vi tänkte genomföra på försäsongen i samband med Brynäs A- lags arrangemang Skills competition. Planerna fanns men arrangemanget lades i malpåse från Brynäs sida då det inte passade in i deras planering. Då föll tyvärr också vårt arrangemang. 19

21 Det nätverk som byggts upp under 2 säsonger hade vi svårt att få deltagare till. Två gånger fick planerade träffar ställas in pga. för få deltagare. Till nästa säsong behöver en undersökning göras om nätverket skall fortleva eller inte. Jag ser inget negativt i detta då jag vill tro att föreningarna har så pass bra verksamhet så man helt enkelt inte behöver förbundets stöd i samma utsträckning som för ett par år sedan! Under hösten genomfördes en enkel föreningsledarutbildning på Läkerol Arena, konceptet är 1 timme teori och 1 timme ispraktik. Denna utbildning är uppskattad, vi hade ca 25 deltagare! Säsongens höjdpunkt var hockeyskolans dag i Sandviken dit 19 lag fördelat på 10 föreningar anmält sig. I år gällde det barn födda 2003 och senare. Deltagandet var rekord för det 3-åriga arrangemanget som förbundet arrangerar tillsammans med Sandvikens Ishockeyklubb. Många rafflande matcher spelades med mycket publik på läktarna, min känsla är att vi har en ljus framtid för hockeyn igen! Fullt med barn på isen under Hockeyskolans dag i Sandviken. För egen del lämnar jag nu styrelsen efter tre intensiva år till förmån för mitt eget ungdomslag. Jag vill passa på att tacka alla jag träffat på i samband med mitt uppdrag i förbundet och hoppas att det kommer en ny eldsjäl till den post jag har suttit på. Jag tror det är nyttigt att byta stol med jämna mellanrum så att nya idéer kommer fram, det finns så många duktiga ledare i föreningarna som kan hjälpa till att utveckla vår sport! Ricky Kvist ordförande i Rekryteringskommittén 20

22 Uppvaktningar och utmärkelser Uppvaktningar Skutskärs SK 50 år Utmärkelser Svenska Ishockeyförbundets Förtjänsttecken i guld Dick Wallström, Gästriklands Ishockeyförbund Lars Öberg, Gästriklands Ishockeyförbund Stipendium Gästriklands Ishockeyförbund 60 år David Laksola, Hofors HC Tobias Östlund, Hedesunda IF Lars-Göran Jonsson, Hedesunda IF Britta Jansson, Brynäs IF Från vänster: Lars-Göran Jonsson, Tobias Östlund, David Laksola och Britta Jansson Tord Lundström har valts in i IIHF Hall of Fame Tord Lundström har valts in i IIHF Hall of Fame. Detta skedde vid en tv-sänd ceremoni i Bratislava i samband med VM. Tords meritlista innehåller bland annat: - Nio SM-guld mellan åren Nio VM-turneringar, tre silver och fyra brons. - Två OS-turneringar Brynäsmål på 453 matcher - första namn att hissas upp både i Gavlerinken och i Läkerol Arena landskamper Årets Rookie i Elitserien 2010/11 Mattias Ekholm, Brynäs IF Juryns motivering: - En bra, modern tvåvägsback. Går inte att sortera in i något speciellt fack. En spelare som står för den nya ishockeyn. Anders Larsson, ordförande Gästriklands Ishockeyförbund, tillsammans med Tord Lundström i samband med IIHF Hall of Fame ceremonin i Bratislava den 15 maj

23 Distriktslaget TV-Pucken Lagledning Styrelserepresentant: Lars Öberg Lagledare: Per Granquist Huvudcoach: Niklas Gällstedt Assisterande coach: Ove Molin Materialförvaltare: Kjell Eriksson Resultat Gruppspel i Värmland, 8-10 september 2010 Datum Matcher Resultat Åskådare Gästrikland - Stockholm VIT Gotland - Gästrikland Gästrikland - Ångermanland Västergötland - Gästrikland Skåne - Gästrikland Plac Lag GP W T L GF:GA TP 1 Gästrikland : Ångermanland : Skåne : Stockholm VIT : Västergötland : Gotland : 55 0 Finalspel i Löfberg Lila Arena, september 2010 Datum Matcher Resultat Åskådare Gästrikland - Östergötland Kvartsfinal Örebro Län - Gästrikland Placering Gästrikland - Värmland Placering

24 Spelarstatistik Målvakter Nr Namn GP GPI SOG GA SVS% PIM 25 Danielsson, Arvid , Johansson, Jonas ,21 0 Utespelare Nr Namn Pos GP G A TP PIM +/- 19 Lindblom, Marcus LW Gustavsson, Linus RW Lindblom, Oskar RW Grönlund, Jesper RW Larsson, Oscar LW Nilsson, Johannes CE Broeng, Pontus LD Ragnarsson, Felix CE Jonsson, Philip LW Nordström, David LW Jansson, Viktor RW Lundberg, Viktor RD Westlund, David RD Sandström, Simon RD Flodin, Fredrik RW Bognesand, Felix RD Persson, Kim RW Deutsch, Adam LD Edström, Rasmus LD Johansson, Jonas GK Danielsson, Arvid GK Amiot, Andre LD

25 Samtliga resultat och tabeller hittar ni på 24

26 Ekonomisk redovisning 25

27 26

28 27

29 28

30 Revisionsberättelse Till årsmötet i Gästriklands ishockeyförbund Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Gästriklands ishockeyförbund för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed. Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag. Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar och inte vidtagit någon åtgärd som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet, varför vi tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Gävle den 29 maj 2011 Mats Östling Martin Hagevall Utsedd av Gästriklands Idrottsförbund 29

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Verksamheten 2011/2012

Verksamheten 2011/2012 Verksamheten 2011/2012 Gästriklands Ishockeyförbunds organisation 2011/2012 Årsmöte Valberedning Förbundsstyrelse Verkställande utskott Disciplin Funktionär Tävling Damishockey Utbildning Projekt Spelarutveckling

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2011/12 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

VERKSAMHETEN 2014/2015

VERKSAMHETEN 2014/2015 VERKSAMHETEN 2014/2015 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2015... 4 Föredragningslista... 4 Röstlängd... 4 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 6 organisation... 6 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund

Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund Stadgarna bygger på SIF:s riktlinjer för SDF:s stadgar. Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Allmänna bestämmelser Årsmötet Distriktsstyrelsen Dessa

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Stadgar Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund. Antagna vid årsmötet Reviderade vid årsmötet

Stadgar Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund. Antagna vid årsmötet Reviderade vid årsmötet Stadgar Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund Antagna vid årsmötet 1998-05-24 Reviderade vid årsmötet 2012-06-12 1 Kap Allmänna bestämmelser 1:1 Uppgifter Ändamål Jämtlands-Härjedalens Ishockeyförbund skall,

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö.

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö. REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl. 10.00 16.45. på Svenska Mässan i Älvsjö. PARENTATION för de ledare o funktionärer som lämnat oss under året. Mötets

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27

Verksamhetsberättelse 2010. [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27 Verksamhetsberättelse 2010 [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27 Årsmöte Gävle- Dala BDF Datum: 2010-03-27 Tid: 12.00 16.30 Plats: Rektorsgatan 4, Gävle DAGORDNING.

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning VERKSAMHETSBERÄTTELSE2011 Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Verksamhetsberättelse för arbetsåret juli 2012 - juni 2013 Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Hej skidvänner! Medans barmarkssäsongen pågår som bäst arrangerades

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 23 mars, 2013 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2013 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF)

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) Stadgarna fastställda/ändrade vid distriktsårsmöte den 2016-11-22 Stadgarna har upprättats enligt Svenska Islandshästförbundets

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare.

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare. Svenska VattenskiClforbunClet Medlem av Riksidrottsförbundet! Member of the Swedish Sports Confecleration Medlem av Världsvattenskidförbundet! Melllber of the International Waterski Federation Årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 24 mars, 2012 Plats: Scandic Continental, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2012 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013)

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) Stadgar Skånes Innebandyförbund (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) 1 2 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Skånes Innebandyförbund (SkIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Innebandyförbund 1(7) 1 Kap Allmänna bestämmelser

Stadgar för Gästriklands Innebandyförbund 1(7) 1 Kap Allmänna bestämmelser Stadgar för Gästriklands Innebandyförbund 1(7) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Gästriklands Innebandyförbund (GIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundetss stadgar, såsom

Läs mer

Årsmöte Svedjeholmens IF

Årsmöte Svedjeholmens IF Årsmöte Svedjeholmens IF 2017-07-21 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar 1. Mötets öppnanden: Patric öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 3. Årsmötets

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar antagna av årsmötet 17 februari 2007

Stadgar antagna av årsmötet 17 februari 2007 Stadgar antagna av årsmötet 17 februari 2007 1 Uppgift/Ändamål Västra Bilsportförbundet skall enligt dessa stadgar och Svenska Bilsportförbundets stadgar, såsom Svenska Bilsportförbundets regionala organ

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 19 mars, 2016 Plats: Scandic Järva Krog, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2016 Ordförande Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund 1(7) Stadgarna reviderade och tagna på årsmötet 2015-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänna bestämmelser Ändamål 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen Svenska Folkdansringen Stadgar för Östergötland Holavedens Folkdansring. 1 ÄNDAMÅL Östergötland-Holavedens Folkdansring i fortsättningen kallad ÖHF är en distriktsorganisation verksam för barn, ungdomar

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare.

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia söndagen den 27 januari 2013 kl. 20.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande samt justering av röstlängd 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. Protokoll fört vid Västsvenska bangolförbundets årsmöte den 12 mars 2016 Kl 11,00 Plats: Askimhallen, Klangfärgsgatan 3 Frölunda. 1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer