EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2013"

Transkript

1 EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2013 Cecilia Rignell Internationell samordnare Stadsledningsförvaltningen

2 2

3 Sammanställning av EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2013 Internationellt samarbete blir ett allt vanligare inslag i Mölndals stads verksamheter. I dag har de flesta förvaltningar ett eller många projekt eller samarbeten i gång. Det internationella samarbetet ger oss nya kunskaper och idéer och utvecklar såväl medarbetare som verksamheter. Här finner ni en sammanställning av de flesta av de projekt och samarbeten som ägde rum under Du hittar både transnationella projekt och regionala/lokala projekt som finansieras av EU. Under 2013 deltog vi i mer än 40 projekt och samarbeten, med fler än 35 länder och fick drygt sju miljoner kronor i projektstöd. Det mesta stödet kommer från EU, men också från nationella och nordiska finansieringskällor. Mölndals stad har ett internationellt nätverk där en internationell kontaktperson från varje förvaltning ingår. Dessa personer kan hjälpa till vid frågor om det internationella arbetet på de olika förvaltningarna. Dessa är: Sofia Lubian Fredrik Berlin Carina Holmberg Danuta Ciasnocha Tarja Thorén Elisabet Börlin Marian Söderholm Yvonne Strandén Nordgaard Lena Edholm Cecilia Rignell Kultur- och fritidsförvaltningen Miljöförvaltningen Serviceförvaltningen Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Tekniska förvaltningen Utbildningsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen Internationell samordnare Mölndals stad Kontakta gärna dem eller mig om du undrar något om vårt EU/Internationella arbete eller om du har en projektidé som du vill diskutera. Mölndal i maj 2014 Cecilia Rignell Internationell samordnare 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Besöksnäring: Gunnebo åter till 1700-talet... 6 Strandpromenad vid Stensjön... 7 Rådasjön runt... 8 Flytande evenemang... 9 Ungdomsarbete: Spring of democracy RISE for quality in youth work Your right to health Livslångt lärande: Atlas partnerskap med Kina Atlas partnerskap med Kina SamTidigt Green Ribbon Europe for Children Children in Europe Discover Nature The world is moving and so are we ReaDIT - Reading skills in the Digital Age to improve Teaching of First Language. 18 MUSIC Music Universal Symbol in Communication Traditional Clothes in Europe TeaMS Turning Points in teaching Maths and Science ABLe Across Boarders with Languages UniC United Colors of Europe Science + Maths + Outdoor Learning Virtual museums of monsters Home is in Europe C.R.E.ativE Digital Print of Europe Bring outdoors inside

5 Difference and Fusion: Communities in EU Schools On Preventing Xenophobia and Racism GNU Life near the rivers in Europe Developing Inclusive Strategies through ICT KRUt The earth is moving and so are we Social and outdoor activities in education Engelska i årskurs Hållbar utveckling Årlig studieresa till Polen Fortbildning, studiebesök o dylikt APU i Uganda PlugIn EUSAM EU Studies Apprenticeship Mobility SEE project Youth ECHOES Hållbarhet: ECOWAS Socialt arbete: VOLWE - Volunteering in local welfare and integration policies Framstegen II GRAF Jobbskuggning: Jobbskuggning MWGR Mobilty for Welfare in Gothenburg Region

6 Besöksnäring: Gunnebo åter till 1700-talet Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Stefan Günther Gunnebo slott och trädgårdar - Tyskland - Österrike - Storbritannien Leader Göteborgs Insjörike EU-medel till Mölndal: SEK för hela projektet Internationellt utbyte som ett led i processen med att återskapa orangeriet. Målsättningen med projektet är tudelat: - att vara ett naturligt skyltfönster för historiskt hantverk där arbetsprocesser och metodutveckling är lika viktiga som de färdiga resultaten. Orangerirekonstruktionen kommer att delas upp i flera mindre delprojekt. Byggnation och material finansieras av Mölndals stad och näringslivet, medan Gunnebo söker pengar hos Leader för kunskapsöverföring och kompetensutveckling. - att utveckla besöksnäringen i regionen, i synnerhet inom kulturarvssektorn, genom ett fortsatt återskapande av Gunnebo. Det långsiktiga målet är att förverkliga den kompletta 1700-talsanläggning som familjen Hall och Carl Wilhelm Carlberg drömde om Mer information: gunnebo-ater-till-1700-talet/ 6

7 Besöksnäring: Strandpromenad vid Stensjön Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Pia Solefors Gunnebo Slott och Trädgårdar Leader Göteborgs Insjörike EU-medel till Mölndal: för hela projektet Mer information: strandpromenad-vid-stensjon/ Syftet är att framhäva ett större gemensamt kulturområde och knyta två enskilda platser till varandra med hjälp av en promenadled, lockande rastplatser och attraktiva naturområden. Målet är att leden ska locka både Mölndalsbor och besökare från närregionen samt turister att bekanta sig med de kultur- och naturvärden som finns i kommunen. Strandpromenaden ska också medverka till att man lättare besöker Mölndals Stadsmuseum och Gunnebo Slott och Trädgårdar. Dessutom ska leden bidra till att bli ett naturligt val för dem som vill ägna sig åt motion, att den ska igenkännas som en vedertagen motionsslinga.

8 Besöksnäring: Rådasjön runt Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Catharina Larsson Gunnebo Slott och Trädgårdar AB - Härryda kommun Området kring Rådasjön är ett fantastiskt naturområde som binder samman två kommuner och ligger i direkt närhet till storstaden Göteborg. Området besöks redan idag av många boende och besökare men det finns en stor outnyttjad potential. Syftet med Rådasjön runt är att levandegöra och tillgängliggöra området. Målsättningen är dels att öka möjligheterna till rekreation och förbättrad hälsa, och dels att utveckla besöksnäringen och den storstadsnära turismen i området. 8 För att göra området mer tillgängligt för boende och besökare har bland annat upprustningsåtgärder gjorts runt sjön. Stigar och gångvägar har förbättrats och nya bänkar har satts ut. Vi har också skyltat upp en 12 km lång slinga runt Rådasjön med tydligare vägvisning för dem som vill promenera runt sjön. I september 2013 anordnades aktivitetsdagen Rådasjöns dag för andra året i rad. Ett samarbete med ideella föreningar i Mölndal och Härryda, bland annat Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet, ridklubbar, biodlare och idrottsföreningar. Rådasjöns dag arrangeras i syfte att presentera alla de aktiviteter som erbjuds i området och föreningarna får under Rådasjöns dag en möjlighet att visa upp sin verksamhet. Det ordnades riduppvisning, agility, naturaktiviteter för barn, tipspromenad och tillagning av friluftsmat. Idrottsföreningen Mölndal Outdoor arrangerade det mycket lyckade Rådaloppet med löpning i natursköna omgivningar. Rådaloppet lockade över 100 deltagare, både barn och vuxna. Som besökare fanns det även möjlighet att prova på paddling, rodd, mete, mountainbike, knatteridning och ridning för vuxna. Vi bjöd även på underhållning med barnteatern Nasse hittar en kudde som roade både små och stora. Rådasjöns dag arrangeras åter söndagen den 7 september 2014, och väntas bli ett årligt evenemang även efter projekt-periodens slut.

9 Besöksnäring: Flytande evenemang - Mölndals turism - Tekniska förvaltningen, park och natur - - Kulturskolan Pia Solefors Mölndals Roddklubb - Teaterhuset - Råda säteri Leader Göteborgs Insjörike SEK Projektet innebar ett bygge av en flytande scen i Rådasjön med sittplatser, toaletter, förråd och kajplats. Syftet med scenen är att nå olika målgrupper genom olika typer av evenemang, t ex teatrar, konserter, idrottsevenemang samt ge möjligheter för fler turistaktiviteter i närområdet. Projektet medför också en bättre service för besökare i området genom grillplats och bättre badmöjligheter. Projektet kommer att öka tillgängligheten till området, dess kulturoch naturreservat samt dess arrangemang, inte minst för rullstolsburna besökare. Tanken är också att scenen skall kunna flyttas till andra sidan Rådasjön och på så vis ge samverkan med Härryda kommun

10 Ungdomsarbete: Spring of democracy Kultur- och fritidsförvaltningen - KEKS International Sara Lesch KEKS, Mölndal - Development No Borders, Egypten - Institute for Leadership Experience, Jordanien - The Palestinian Consultative Staff for Developing NGOs in Jenin Governorate (PCS), Palestina Projektet syftar till att: - stimulera ungdomar att reflektera över ett samhälle som drivs av de mänskliga rättigheterna och att stärka dem att bli aktiva medborgare. - ge ungdomar, år gamla, möjligheten att reflektera och tala om mänskliga rättigheter och demokrati genom att spela in korta mobiltelefonfilmer och delta med dem i den internationella filmfestivalen som arrangeras i Göteborg. - förbättra kunskapen om demokrati och ungdom genom att 48 ungdomar från 4 olika länder deltog i ett studiebesök och ett ungdomsutbyte som organiserades i Mölndal och Kairo, Egypten. EU-finansiering eller motsv: Anna Lindhs Stiftelse EU-medel till Mölndal: Mer information: https://www.facebook.com/ SpringOfDemocracy 10

11 Ungdomsarbete: RISE for quality in youth work Kultur- och fritidsförvaltningen - KEKS International Sara Lesch KEKS - Rumänien - Irland - Estland Finansiering: Ung och aktiv i Europa maj 2013 Syftet med seminariet var att starta en process (baserat på tidigare diskussioner) kring att formulera gemensamma idéer om ungdomsarbete och bygga gemensamma system för dokumentation och utvärdering av processer och resultat. Målen för seminariet var: - att presentera våra olika system kring dokumentation, kvalitetsbedömning och kompetensutveckling samt att utveckla och sammanfoga dem till en gemensam modell; -att presentera våra olika system/metoder för dokumentation av och arbete med ungdomars icke-formella lärande. -att bygga strukturer för det framtida samarbetet runt våra gemensamma modeller för utvärdering och utveckling av ungdomsledare och fritidsledare -att bygga en plattform och ett nätverk för framtida samarbete kring EVS och ungdomsutbyte. 24 beslutsfattare deltog på seminariet. 11

12 Ungdomsarbete: Your right to health Kultur- och fritidsförvaltningen - Ungdoms- och samhällsarbete Maggie Harake Broslätts fritidsgård - Asociatia pentru Consolidarea Societatii Civile - Valea Jiului, Rumänien - Cultural Association AGENDO 21, Italien - RAPLECTION, Kroatien - Federación de asociacións xuvenís e prestadoras de servizos á xuventude de Galicia FEXUGA, Spanien Finansiering: Ung och aktiv i Europa EU-medel till Mölndal: " Your right to health" är ett ungdomsutbyte som ägde rum i A Coruna, Spanien mellan den augusti Under projektets gång möttes 32 ungdomar från Italien, Sverige, Kroatien, Rumänien och Spanien och deltog i olika aktivititeter baserade på ickeformellt lärande på temat hälsa, fritid och livsstil. Alla aktiviteter var utformade i syfte att möta våra mål: Förståelse för hälsa och dess samband med en ren miljö, hälsosam livsstil, god levnads- och arbetsmiljö. Skapa en ram för diskussion om välfärdsstaten i och utanför Europa och rätten till hälsa som anges i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och EU:s olika politiska områden beträffande hälsa. Informera deltagarna om fördelarna av en hälsosam livsstil och uppmuntra dem att leva hälsosamt. Ge deltagarna möjlighet att prova 3 olika sporter för att främja hälsosamma livsstilsval. Öka deltagarnas kunskaper om andra kulturer. 12

13 Atlas partnerskap med Kina - Rävekärrs förskola Yvonne Emanuelsson, Rävekärrs förskola Mölndal Syftet med det här Atlas-projektet var att stimulera förskolebarnens nyfikenhet, färdigheter och intresse för matematik, naturvetenskap och teknik i en svensk och en kinesisk förskola genom att utveckla förskolepedagogernas kännedom om och intresse för olika metoder och praktiker för strukturerad och fri lek utomhus och inomhus. - Kindergarten Attached to Jinan Preschool Education College, Kina Atlas EU-medel eller motsv. till Mölndal: SEK

14 Atlas partnerskap med Kina - Brattåsskolan Agneta Johansson Mölndal - Primary School Attached to Jinan Normal School, Kina - Jinan Education Bureau College, Kina Syftet med det här projektet var att stimulera och utveckla elevers intresse för och färdigheter i matematisk och naturvetenskaplig problemlösning. Underliggande syfte är att öka den interkulturella förståelsen och kompetensen hos elever såväl som personal i de medverkande skolorna. Vi fokuserar på att utveckla och inspirera pedagogernas förmågor och färdigheter i matematisk och naturvetenskaplig problemlösning. Atlas EU-medel eller motsv. till Mölndal: SEK

15 SamTidigt - Västerbergsskolan - Åbyskolan Danuta Ciasnocha Tel: Målet är att utveckla metoder och verktyg så att skola och socialtjänst ska ge samordnade och samtidiga insatser, i tid, till barn i utsatta miljöer. Inte en kedja där olika händelser avlöser varandra. Det klarar varken skola eller socialtjänst av var för sig, tillsammans är det däremot möjligt. - GR-kommuner - GR Europeiska Socialfonden EU-medel eller motsv. till Mölndal: SEK för hela perioden Mer information: 15

16 Green Ribbon Europe for Children Children in Europe Discover Nature - Heljereds förskola Danuta Ciasnocha RBS-KITA-SB-Mitte/Nord 7, München, Tyskland Projektet fokuserar på natur och rörelse och arbetar med tre teman: "Växter och väder", "Människor och djur" och "Att ta hand om vår planet - människans påverkan på planeten". Huvudsyftet med projektet är att motivera barnen och deras föräldrar till att bli medvetna om naturens betydelse för människan. - St Benedicts Infant School, Birmingham, UK - Eryaman Basak Anaokulu, Ankara, Turkiet - Jelgavas novada Elejas vidusskola, Jelgavas district, Lettland Programmet för livslångt lärande - Comenius multilateralt partnerskap EU-medel eller motsv. till Mölndal:

17 The world is moving and so are we - Stretereds förskola Barbro Agnar Syftet med projektet är att förbättra pedagogernas färdigheter i att använda utomhusmiljön som verktyg för att öka barnens intresse av och kunskaper i matematik och naturvetenskap genom att arbeta tematiskt med "Vatten" och "Rymd och form". - Mölndal - Kindergarten Blásalir, Island - Kupiškio vaikų lopšelis darželis,,saulutė, Litauen - The Tallinn Kindergarten Vesiroos, Estland EU-finansiering eller motsv: Nordplus junior EU-medel eller motsv. till Mölndal:

18 ReaDIT - Reading skills in the Digital Age to improve Teaching of First Language - Glasbergsskolan Syfte: Att förbättra elevers läsförmåga med hjälp av IKT. Sofia Knüppel - Glasbergsskolan - Turkiet - Bulgarien - Spanien - Polen Programmet för Livslångt Lärande- Comeinius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

19 MUSIC Music Universal Symbol in Communication - Hallenskolan - Kulturskolan Andreas Westerberg Syftet är att öka elevers medvetenhet om den gemensamma europeiska identiteten med hjälp av musik som ett gemensamt språk. - Mölndal - Italien - Rumänien - Spanien - Turkiet Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

20 Traditional Clothes in Europe - Lackarebäcksskolan Titti Malmquist Projektets tema är skillnader och likheter i de deltagande ländernas traditionella kläder. - Turkiet - Tyskland - Danmark - Grekland - Italien - Rumänien - Polen - Storbritannien - Frankrike - Österrike - Norge Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

21 TeaMS Turning Points in teaching Maths and Science - Sörgårdsskolan Eva Bergman Projektets tema är hur IKT kan integreras i undervisningen av matematik och naturvetenskap för att öka elevers motivation att lära. - Mölndal - Grekland - Storbritannien - Rumänien - Island Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

22 ABLe Across Boarders with Languages - Valåsskolan - Brattåsskolan Syftet är att utveckla inlärningen av andra språk än sitt modersmål. Ninni Landmér - Mölndal - Turkiet - Italien - Belgien - Bulgarien - Polen - Rumänien Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

23 UniC United Colors of Europe - Västerbergsskolan Ingela Borén Syftet är att se hur en multikulturell, multinationell och flerspråkig miljö kan användas som framgångsfaktor i skolor. - Mölndal - Belgien - Rumänien - Turkiet Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

24 Science + Maths + Outdoor Learning - Bräcka förskola Marianne Jonsson Projektet har fokus på matematik/naturorientering och utomhuspedagogik. - Mölndal - Spanien - Estland - Turkiet - Belgien - Norge - Danmark - Italien Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

25 Virtual museums of monsters -Bifrosts förskola Helene Klasson Rehn - Spanien - England - Italien - Tjeckien - Portugal - Frankrike Programmet för Livslångt Lärande - Comenius Virtual Museum of Monsters är ett utbildningsprojekt, vars syfte är att uppmuntra läsning, kreativitet, användning av IKT, europeiskt samarbete och skapande av den europeiska identiteten. Detta med hjälp av litteratur som handlar om monster, genom att skapa monster till museet och att över landsgränserna skriva sagor om dessa monster tillsammans. Monstren, som varje förskola skapat, reser också runt till de andra förskolorna. Projektet har skapat en Wikispacesida med bland annat en ordbok och en padletsida som är en hyllning till författaren Maurice Sendak, som skrivit boken Till vildingarnas land och skriver nyhetstidningar, som finns på etwinningssidan. EU-medel eller motsv. till Mölndal: Mer information:

26 Home is in Europe - Kulturskolan Andrine Benedixen-Mangs - Sindelfingen, Tyskland - England - Spanien - Ungern Projektet gav möjlighet för de medverkande ungdomarna, som är år, att lära känna varandra och uppleva var de känner att de hör hemma. Allt från att vara mölndalsbo och svensk till europé och världsmedborgare. Under projektet gjordes en presentation av vad som är hemma för dem. Eleverna arbetade gemensamt fram en dansföreställning med professionella koreografer och artister under fem dagar. Ett Europa för medborgarna 26

27 C.R.E.ativE - Sinntorpsskolan Danuta Ciasnocha Tel: Provincia di Piacenza, Italien - Vila-Real, Valencia, Spanien - Aberdeen City Council, Storbritannien - Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkiet - RTRP Dolina Strugu, Polen Ung och aktiv i Europa EU-medel eller motsv. till Mölndal: Projektet är sprunget ur en önskan att öka ungdomars deltagande i och inflytande över lokala och regionala beslutsprocesser i offentliga sektorn. Det är fråga om att anlägga ett ungdomsperspektiv på samhällstjänster på alla nivåer och ta vara på ungdomars kreativa tankar och idéer. Temat för projektet var volontärarbete och entreprenörskap. Syftet med projektet var tvåfaldigt, dels att få politiken att ta större hänsyn till ungdomars åsikter och behov och dels att få ungdomarna att öka sitt intresse för och deltagande i samt kunskaper om politiska beslutsprocesser. Projektet fokuserade huvudsakligen på två områden - volontärskap och entreprenörskap

28 Digital Print of Europe - Kvarnbyskolan Ulf Berglund CCE Virgen del Pasico, Torre-Pacheco, Spanien - London Nautical School, London, UK - Rauman Lukio, Rauma, Finland - Technikum nr 7 w Zespole Szkól 10 w Zabrzu im Zabrze, Polen - Instituto Comprensivo Statale via Napoli di Lesina, Lesina (Foggio), Italien - Yahya Kemal Beyatli Anadolu Lisesi, Istanbul, Turkiet - Peter-Vischer-Schule Nürnberg, Tyskland - Ogres Valsts Technikums, Tinuzu pagasts Ikskiles novads, Lettland Partnerskolorna arbetar tillsammans för att producera digitala publikationer, kopplade till ämnen som engelska, främmande språk, naturvetenskap, bild och form, historia och IKT. Dessa publikationer består av en blandning av audiovisuella podcasts, flip books, e-böcker, interaktiva hemsidor etc. Syftet är att med hjälp av ny teknologi föra samman elever med varierande kulturell bakgrund och öka deras medvetenhet om Europas kulturella mångfald. Programmet för livslångt lärande - Comenius multilaterala partnerskap EU-medel eller motsv. till Mölndal: euro

29 Bring outdoors inside Danuta Ciasnocha Tel: Acarlar Anaokulu, Aydın, Turkiet - St. Saviour s CEVC Nursery and Infant School, Bath, UK - CDG 55, Sophia, Bulgarien - Școala cu clasele I - VIII Băiculești, Rumänien - Colegio Educación Primaria El Chaparral, Málaga, Spanien Syftet med projektet är att öka miljömedvetenheten hos pedagoger och barnen samt viljan att skaffa sig kunskaper, värderingar och viljan att skydda och förbättra miljön. Vidare att uppmuntra interkulturella utbyten parterna emellan i fråga om förskolornas sätt att bidra till barnens lärande på området. Slutligen att utveckla nya metoder för effektivt lärande i framtiden. Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

30 Difference and Fusion: Communities in EU Schools On Preventing Xenophobia and Racism - Almåsskolan Malin Strand molndal.se Almåsskolan, Mölndal - LEGT Le Likès, Quimper, Frankrike - Brentford School for Girls, London, Storbritannien Projektet syftar till att hitta metoder för att öka elevers kulturella medvetenhet och därmed motverka rasism och främlingsfientlighet. Målsättningen är att öka antal pedagoger och elever, som ser olikhet som något intressant, berikande och positivt. Detta genom att förbättra kunskapsnivån vad gäller olika samhällstyper, kulturer och religion i det moderna Europa, samt genom att utveckla material i ämnen som religion, historia, samhällskunskap etc. Programmet för Livslångt Lärande Comenius multilateralt partnerskap EU-medel eller motsv. till Mölndal:

31 GNU - Glasbergsskolan Katarina Breidning - University College Själland, Danmark Danmark - Roskilde Kommune - Sct. Jørgen Skole - Baunehøj Skole - Absalons Skole Norge - Høgskolen i Vestfold (Leadpartner) - Høgskolen i Buskerud och Østfold - Pædagogisk Senter, Frederiksstad - Gulskogen skole i Drammen Kommune - Selvik Skole i Sande Kommune - Kjølberg Skole i Frederiksstad Kommune Projektet fokuserade på mentala och formella hinder för nordisk skolsystemsintegration. Operativa mål var att: 1. Minska de formella hinder som finns för pedagogisk integration. 2. Bygga konkreta och varaktiga mötesplatser och möten mellan studenter och lärare från de nordiska länderna. 3. Utveckla gemensamma nordiska utbildningsprogramför att öka elevernas kunskaper om nordisk kultur och historia för att stärka en gemensam nordisk identitet och allmänt stärka integrationen. Sverige - Göteborgregionens Kommunalförbund - Kommuner inom GR Interreg Kattegatt-Skagerack EU-medel till Mölndal: för perioden Mer information: 31

32 Life near the rivers in Europe - Brattåsskolan Agneta Johansson Escola Ferreries, Spanien - Средно общообразователно училище "Николай Катранов", Bulgarien - Zakumuizas pamatskola, Lettland - Istituto Comprensivo Di Santo Stefano Di Magra, Italien - Escola Básica de Gândara dos Olivais, Portugal "Livet nära floderna i Europa" är ett fantasifullt, ämnesövergripande samarbetsprojekt med syfte att utveckla kunskap, kommunikation, respekt och samarbete mellan elever och lärare i Italien, Sverige, Portugal, Lettland, Bulgarien och Spanien. Huvudämnet är allt som rör livet runt floderna i Europa. För att uppnå kunskap om detta ämne arbetade vi med ämnen såsom: vatten som en begränsad resurs, vattenföroreningar, flora och fauna, båtar, floder ordförråd på olika språk, konst verksamhet, traditioner, statistik, låtar och legender bland annat. Programmet för Livslångt Lärande EU-medel till Mölndal: för hela projektet

33 Developing Inclusive Strategies through ICT - Streteredsskolan Ann-Charlotte Jingryd Streteredsskolan, Mölndal Syftet med projektet är att arbeta för inkludering av alla elever oavsett deras etniska, språkliga, sociala eller kulturella bakgrund och oavsett deras mentala eller fysiska kapacitet. Detta genom att öka lärarnas medvetenhet om de digitala verktygens möjlighet att stödja inkludering samt genom att öka deras motivation och vilja att använda dessa verktyg. -Zespół Szkół Nr 8 Gimnazjum Nr 8, Zory, Polen - Ies Txurdinaga Artabe Bhi, Bilbao, Spanien Programmet för Livslångt Lärande Comenius multlateralt partnerskap EU-medel till Mölndal:

34 KRUt - Kulturskolan Andrine Benedixen Mangs SMOK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd - Systerorganisationer i Norge och Danmark Interreg IVA, Kattegatt- Skagerack EU-medel: 16, 1 miljoner SEK för hela projektperioden fördelat på 23 skolor Mer information: Vårt mest centrala mål var att utveckla strategier inom mångfald, integration av ungdomar med funktionsnedsättningar och hur vi skall arbeta med stöd åt talanger. Förhoppningsvis kommer detta även kunna påverka en del av utbildningen av nya lärare inom regionen. Tre danska, nio norska och elva svenska kulturskolor deltog i KRUt. Totalt kommer cirka 160 lärare och chefer att ha träffas vid minst 10 konferenstillfällen. Politiker och högre tjänstemän inviteras vid tre konferenstillfällen och tar även del av sin egen kommuns lokala utvecklingsprojekt. Eleverna deltar i KRUt via utvecklingsprojekten samt även i KRUts spännande föreställningsprocess som vi benämnt KRUt-Xperimentet, KRUt-X. KRUt startade hösten 2010 och pågick totalt i tre år. Första året var fokus på input från föreläsare, i workshops, dela erfarenheter med varandra, påbörja diskussionerna och planera upp de lokala utvecklingsprojekten. Andra året var fokus på att prova. I de lokala utvecklingsprojekten prova idéer och tankar, reflektera över det som fungerar och inte fungerar, förkasta vissa saker och prova nytt igen! I KRUt-X, vår spännande föreställningsprocess, provade vi nya arbetssätt och metoder där vi lagt fokus på kreativitet, entreprenörskap och tekniken tre områden som K, R och U bland annat kan utvecklas med hjälp av. I detta arbete deltog 90 pedagoger och 120 elever. Tredje året låg fokus på strategidokumenten för att nå KRUt-projektets mest centrala mål. 34

35 The earth is moving and so are we Stretereds förskola Danuta Ciasnocha Förskolor i - Island - Litauen - Estland Stretereds förskola samarbetar med förskolor från Island, Litauen och Estland kring två teman Vatten och Rymd och Form med koppling till utomhuspedagogik. Syftet är att stimulera pedagogerna i användningen av nya metoder för lärande utomhus och öka barnens intresse av och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Nordplus förberedande besök EU-medel till Mölndal:

36 Social and outdoor activities in education - Resursskolorna Gunnel Pålsson Att genom samverkan och möten öka känslan av möjlighet och självförmåga bland deltagande elever och samtidigt öka kompetensen och bredda arenan för samverkan bland inblandade pedagoger i syfte att utveckla verksamheten. - Ataturk Ilkogretim Okulu, Turkiet - Nikolay Petrini school, Bulgarien - The congregation of daughters of Mary s help, Polen EU-fond: Programmet för Livslångt Lärande EU-medel till Mölndal: för 2011 och

37 Engelska i årskurs 7 - Streterdsskolan Jennie Bengtsson Streterdsskolan samarbetar med Thornton Grammar School i Storbritannien för att ge elever i åk 7 möjligheter till kommunikation på engelska med jämnåriga. Detta sker med hjälp av Skype, twitter och bloggar. - Thornton Grammar School, Storbritannien 37

38 Hållbar utveckling - Hallenskolan Hans Björklund Mölndal - Roihuvuoren ala-aste, Finland Nordplus EU-medel till Mölndal: Syftet med projektet var att öka förståelsen (utifrån elevernas ålder och förförståelse) för växelverkan mellan naturen och den mänskliga verksamheten samt se de orsaker som påverkar miljön. Vidare att eleverna skulle bli miljömedvetna och förstå sin egen roll för hållbar utveckling. I vår planering utgick vi från våra nationella kursplaner. Genom vårt projekt var målet att öka elevernas förståelse för vår miljö. Vi vill att eleverna ska se det meningsfulla i att göra aktiva val. Vi arbetade först med miljö och naturkunskap för att sedan arbeta med miljöförstörelse och avslutade med vad vi kan göra för att få en hållbar utveckling

EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2012

EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2012 EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2012 Cecilia Rignell Internationell samordnare ~ 2 ~ Sammanställning av EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2012 Internationellt

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2011

EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2011 EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2011 Cecilia Rignell Internationell samordnare 2 Sammanställning av EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2011 Internationellt

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete s internationaliseringsarbete Internationella projekt under verksamhetsåret 2011, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, Leonardo da Vinci partnership. Leonardo da Vinci praktik, Comenius,

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Den 8-10 april var GRAF-projektet i Dublin för att ta del av Job Shadow Day. En dag som arrangeras för sjunde gången på

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Frivillighet Tre länder Tre kommuner

Frivillighet Tre länder Tre kommuner Frivillighet Tre länder Tre kommuner Bakgrund Samverkan kring barn och unga 2008: Nystart för samverkansarbetet 2009: Laholm ska bli en av Sveriges bästa för barn och unga att växa upp och leva i. För

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Nätverket SIP är en paraplyorganisation för ideella föreningar och sociala företag som grundades år 2000. Vi har vår bas i Växjö och våra projekt har social inriktning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Vara i Världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i Världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i Världen Helena Torsell, Internationell samordnare BRA EKONOMI MEN KRIS I BEFOLKNINGSFRÅGAN -100 +100 STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS KULTUR INTERNATIO-

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Praktisk linje Utbildningens målsättning är att deltagarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare inom områdena Ett eget boende Arbete/sysselsättning

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer