EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2013"

Transkript

1 EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2013 Cecilia Rignell Internationell samordnare Stadsledningsförvaltningen

2 2

3 Sammanställning av EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2013 Internationellt samarbete blir ett allt vanligare inslag i Mölndals stads verksamheter. I dag har de flesta förvaltningar ett eller många projekt eller samarbeten i gång. Det internationella samarbetet ger oss nya kunskaper och idéer och utvecklar såväl medarbetare som verksamheter. Här finner ni en sammanställning av de flesta av de projekt och samarbeten som ägde rum under Du hittar både transnationella projekt och regionala/lokala projekt som finansieras av EU. Under 2013 deltog vi i mer än 40 projekt och samarbeten, med fler än 35 länder och fick drygt sju miljoner kronor i projektstöd. Det mesta stödet kommer från EU, men också från nationella och nordiska finansieringskällor. Mölndals stad har ett internationellt nätverk där en internationell kontaktperson från varje förvaltning ingår. Dessa personer kan hjälpa till vid frågor om det internationella arbetet på de olika förvaltningarna. Dessa är: Sofia Lubian Fredrik Berlin Carina Holmberg Danuta Ciasnocha Tarja Thorén Elisabet Börlin Marian Söderholm Yvonne Strandén Nordgaard Lena Edholm Cecilia Rignell Kultur- och fritidsförvaltningen Miljöförvaltningen Serviceförvaltningen Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Tekniska förvaltningen Utbildningsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen Internationell samordnare Mölndals stad Kontakta gärna dem eller mig om du undrar något om vårt EU/Internationella arbete eller om du har en projektidé som du vill diskutera. Mölndal i maj 2014 Cecilia Rignell Internationell samordnare 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Besöksnäring: Gunnebo åter till 1700-talet... 6 Strandpromenad vid Stensjön... 7 Rådasjön runt... 8 Flytande evenemang... 9 Ungdomsarbete: Spring of democracy RISE for quality in youth work Your right to health Livslångt lärande: Atlas partnerskap med Kina Atlas partnerskap med Kina SamTidigt Green Ribbon Europe for Children Children in Europe Discover Nature The world is moving and so are we ReaDIT - Reading skills in the Digital Age to improve Teaching of First Language. 18 MUSIC Music Universal Symbol in Communication Traditional Clothes in Europe TeaMS Turning Points in teaching Maths and Science ABLe Across Boarders with Languages UniC United Colors of Europe Science + Maths + Outdoor Learning Virtual museums of monsters Home is in Europe C.R.E.ativE Digital Print of Europe Bring outdoors inside

5 Difference and Fusion: Communities in EU Schools On Preventing Xenophobia and Racism GNU Life near the rivers in Europe Developing Inclusive Strategies through ICT KRUt The earth is moving and so are we Social and outdoor activities in education Engelska i årskurs Hållbar utveckling Årlig studieresa till Polen Fortbildning, studiebesök o dylikt APU i Uganda PlugIn EUSAM EU Studies Apprenticeship Mobility SEE project Youth ECHOES Hållbarhet: ECOWAS Socialt arbete: VOLWE - Volunteering in local welfare and integration policies Framstegen II GRAF Jobbskuggning: Jobbskuggning MWGR Mobilty for Welfare in Gothenburg Region

6 Besöksnäring: Gunnebo åter till 1700-talet Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Stefan Günther Gunnebo slott och trädgårdar - Tyskland - Österrike - Storbritannien Leader Göteborgs Insjörike EU-medel till Mölndal: SEK för hela projektet Internationellt utbyte som ett led i processen med att återskapa orangeriet. Målsättningen med projektet är tudelat: - att vara ett naturligt skyltfönster för historiskt hantverk där arbetsprocesser och metodutveckling är lika viktiga som de färdiga resultaten. Orangerirekonstruktionen kommer att delas upp i flera mindre delprojekt. Byggnation och material finansieras av Mölndals stad och näringslivet, medan Gunnebo söker pengar hos Leader för kunskapsöverföring och kompetensutveckling. - att utveckla besöksnäringen i regionen, i synnerhet inom kulturarvssektorn, genom ett fortsatt återskapande av Gunnebo. Det långsiktiga målet är att förverkliga den kompletta 1700-talsanläggning som familjen Hall och Carl Wilhelm Carlberg drömde om Mer information: gunnebo-ater-till-1700-talet/ 6

7 Besöksnäring: Strandpromenad vid Stensjön Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Pia Solefors Gunnebo Slott och Trädgårdar Leader Göteborgs Insjörike EU-medel till Mölndal: för hela projektet Mer information: strandpromenad-vid-stensjon/ Syftet är att framhäva ett större gemensamt kulturområde och knyta två enskilda platser till varandra med hjälp av en promenadled, lockande rastplatser och attraktiva naturområden. Målet är att leden ska locka både Mölndalsbor och besökare från närregionen samt turister att bekanta sig med de kultur- och naturvärden som finns i kommunen. Strandpromenaden ska också medverka till att man lättare besöker Mölndals Stadsmuseum och Gunnebo Slott och Trädgårdar. Dessutom ska leden bidra till att bli ett naturligt val för dem som vill ägna sig åt motion, att den ska igenkännas som en vedertagen motionsslinga.

8 Besöksnäring: Rådasjön runt Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Catharina Larsson Gunnebo Slott och Trädgårdar AB - Härryda kommun Området kring Rådasjön är ett fantastiskt naturområde som binder samman två kommuner och ligger i direkt närhet till storstaden Göteborg. Området besöks redan idag av många boende och besökare men det finns en stor outnyttjad potential. Syftet med Rådasjön runt är att levandegöra och tillgängliggöra området. Målsättningen är dels att öka möjligheterna till rekreation och förbättrad hälsa, och dels att utveckla besöksnäringen och den storstadsnära turismen i området. 8 För att göra området mer tillgängligt för boende och besökare har bland annat upprustningsåtgärder gjorts runt sjön. Stigar och gångvägar har förbättrats och nya bänkar har satts ut. Vi har också skyltat upp en 12 km lång slinga runt Rådasjön med tydligare vägvisning för dem som vill promenera runt sjön. I september 2013 anordnades aktivitetsdagen Rådasjöns dag för andra året i rad. Ett samarbete med ideella föreningar i Mölndal och Härryda, bland annat Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet, ridklubbar, biodlare och idrottsföreningar. Rådasjöns dag arrangeras i syfte att presentera alla de aktiviteter som erbjuds i området och föreningarna får under Rådasjöns dag en möjlighet att visa upp sin verksamhet. Det ordnades riduppvisning, agility, naturaktiviteter för barn, tipspromenad och tillagning av friluftsmat. Idrottsföreningen Mölndal Outdoor arrangerade det mycket lyckade Rådaloppet med löpning i natursköna omgivningar. Rådaloppet lockade över 100 deltagare, både barn och vuxna. Som besökare fanns det även möjlighet att prova på paddling, rodd, mete, mountainbike, knatteridning och ridning för vuxna. Vi bjöd även på underhållning med barnteatern Nasse hittar en kudde som roade både små och stora. Rådasjöns dag arrangeras åter söndagen den 7 september 2014, och väntas bli ett årligt evenemang även efter projekt-periodens slut.

9 Besöksnäring: Flytande evenemang - Mölndals turism - Tekniska förvaltningen, park och natur - - Kulturskolan Pia Solefors Mölndals Roddklubb - Teaterhuset - Råda säteri Leader Göteborgs Insjörike SEK Projektet innebar ett bygge av en flytande scen i Rådasjön med sittplatser, toaletter, förråd och kajplats. Syftet med scenen är att nå olika målgrupper genom olika typer av evenemang, t ex teatrar, konserter, idrottsevenemang samt ge möjligheter för fler turistaktiviteter i närområdet. Projektet medför också en bättre service för besökare i området genom grillplats och bättre badmöjligheter. Projektet kommer att öka tillgängligheten till området, dess kulturoch naturreservat samt dess arrangemang, inte minst för rullstolsburna besökare. Tanken är också att scenen skall kunna flyttas till andra sidan Rådasjön och på så vis ge samverkan med Härryda kommun

10 Ungdomsarbete: Spring of democracy Kultur- och fritidsförvaltningen - KEKS International Sara Lesch KEKS, Mölndal - Development No Borders, Egypten - Institute for Leadership Experience, Jordanien - The Palestinian Consultative Staff for Developing NGOs in Jenin Governorate (PCS), Palestina Projektet syftar till att: - stimulera ungdomar att reflektera över ett samhälle som drivs av de mänskliga rättigheterna och att stärka dem att bli aktiva medborgare. - ge ungdomar, år gamla, möjligheten att reflektera och tala om mänskliga rättigheter och demokrati genom att spela in korta mobiltelefonfilmer och delta med dem i den internationella filmfestivalen som arrangeras i Göteborg. - förbättra kunskapen om demokrati och ungdom genom att 48 ungdomar från 4 olika länder deltog i ett studiebesök och ett ungdomsutbyte som organiserades i Mölndal och Kairo, Egypten. EU-finansiering eller motsv: Anna Lindhs Stiftelse EU-medel till Mölndal: Mer information: https://www.facebook.com/ SpringOfDemocracy 10

11 Ungdomsarbete: RISE for quality in youth work Kultur- och fritidsförvaltningen - KEKS International Sara Lesch KEKS - Rumänien - Irland - Estland Finansiering: Ung och aktiv i Europa maj 2013 Syftet med seminariet var att starta en process (baserat på tidigare diskussioner) kring att formulera gemensamma idéer om ungdomsarbete och bygga gemensamma system för dokumentation och utvärdering av processer och resultat. Målen för seminariet var: - att presentera våra olika system kring dokumentation, kvalitetsbedömning och kompetensutveckling samt att utveckla och sammanfoga dem till en gemensam modell; -att presentera våra olika system/metoder för dokumentation av och arbete med ungdomars icke-formella lärande. -att bygga strukturer för det framtida samarbetet runt våra gemensamma modeller för utvärdering och utveckling av ungdomsledare och fritidsledare -att bygga en plattform och ett nätverk för framtida samarbete kring EVS och ungdomsutbyte. 24 beslutsfattare deltog på seminariet. 11

12 Ungdomsarbete: Your right to health Kultur- och fritidsförvaltningen - Ungdoms- och samhällsarbete Maggie Harake Broslätts fritidsgård - Asociatia pentru Consolidarea Societatii Civile - Valea Jiului, Rumänien - Cultural Association AGENDO 21, Italien - RAPLECTION, Kroatien - Federación de asociacións xuvenís e prestadoras de servizos á xuventude de Galicia FEXUGA, Spanien Finansiering: Ung och aktiv i Europa EU-medel till Mölndal: " Your right to health" är ett ungdomsutbyte som ägde rum i A Coruna, Spanien mellan den augusti Under projektets gång möttes 32 ungdomar från Italien, Sverige, Kroatien, Rumänien och Spanien och deltog i olika aktivititeter baserade på ickeformellt lärande på temat hälsa, fritid och livsstil. Alla aktiviteter var utformade i syfte att möta våra mål: Förståelse för hälsa och dess samband med en ren miljö, hälsosam livsstil, god levnads- och arbetsmiljö. Skapa en ram för diskussion om välfärdsstaten i och utanför Europa och rätten till hälsa som anges i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och EU:s olika politiska områden beträffande hälsa. Informera deltagarna om fördelarna av en hälsosam livsstil och uppmuntra dem att leva hälsosamt. Ge deltagarna möjlighet att prova 3 olika sporter för att främja hälsosamma livsstilsval. Öka deltagarnas kunskaper om andra kulturer. 12

13 Atlas partnerskap med Kina - Rävekärrs förskola Yvonne Emanuelsson, Rävekärrs förskola Mölndal Syftet med det här Atlas-projektet var att stimulera förskolebarnens nyfikenhet, färdigheter och intresse för matematik, naturvetenskap och teknik i en svensk och en kinesisk förskola genom att utveckla förskolepedagogernas kännedom om och intresse för olika metoder och praktiker för strukturerad och fri lek utomhus och inomhus. - Kindergarten Attached to Jinan Preschool Education College, Kina Atlas EU-medel eller motsv. till Mölndal: SEK

14 Atlas partnerskap med Kina - Brattåsskolan Agneta Johansson Mölndal - Primary School Attached to Jinan Normal School, Kina - Jinan Education Bureau College, Kina Syftet med det här projektet var att stimulera och utveckla elevers intresse för och färdigheter i matematisk och naturvetenskaplig problemlösning. Underliggande syfte är att öka den interkulturella förståelsen och kompetensen hos elever såväl som personal i de medverkande skolorna. Vi fokuserar på att utveckla och inspirera pedagogernas förmågor och färdigheter i matematisk och naturvetenskaplig problemlösning. Atlas EU-medel eller motsv. till Mölndal: SEK

15 SamTidigt - Västerbergsskolan - Åbyskolan Danuta Ciasnocha Tel: Målet är att utveckla metoder och verktyg så att skola och socialtjänst ska ge samordnade och samtidiga insatser, i tid, till barn i utsatta miljöer. Inte en kedja där olika händelser avlöser varandra. Det klarar varken skola eller socialtjänst av var för sig, tillsammans är det däremot möjligt. - GR-kommuner - GR Europeiska Socialfonden EU-medel eller motsv. till Mölndal: SEK för hela perioden Mer information: 15

16 Green Ribbon Europe for Children Children in Europe Discover Nature - Heljereds förskola Danuta Ciasnocha RBS-KITA-SB-Mitte/Nord 7, München, Tyskland Projektet fokuserar på natur och rörelse och arbetar med tre teman: "Växter och väder", "Människor och djur" och "Att ta hand om vår planet - människans påverkan på planeten". Huvudsyftet med projektet är att motivera barnen och deras föräldrar till att bli medvetna om naturens betydelse för människan. - St Benedicts Infant School, Birmingham, UK - Eryaman Basak Anaokulu, Ankara, Turkiet - Jelgavas novada Elejas vidusskola, Jelgavas district, Lettland Programmet för livslångt lärande - Comenius multilateralt partnerskap EU-medel eller motsv. till Mölndal:

17 The world is moving and so are we - Stretereds förskola Barbro Agnar Syftet med projektet är att förbättra pedagogernas färdigheter i att använda utomhusmiljön som verktyg för att öka barnens intresse av och kunskaper i matematik och naturvetenskap genom att arbeta tematiskt med "Vatten" och "Rymd och form". - Mölndal - Kindergarten Blásalir, Island - Kupiškio vaikų lopšelis darželis,,saulutė, Litauen - The Tallinn Kindergarten Vesiroos, Estland EU-finansiering eller motsv: Nordplus junior EU-medel eller motsv. till Mölndal:

18 ReaDIT - Reading skills in the Digital Age to improve Teaching of First Language - Glasbergsskolan Syfte: Att förbättra elevers läsförmåga med hjälp av IKT. Sofia Knüppel - Glasbergsskolan - Turkiet - Bulgarien - Spanien - Polen Programmet för Livslångt Lärande- Comeinius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

19 MUSIC Music Universal Symbol in Communication - Hallenskolan - Kulturskolan Andreas Westerberg Syftet är att öka elevers medvetenhet om den gemensamma europeiska identiteten med hjälp av musik som ett gemensamt språk. - Mölndal - Italien - Rumänien - Spanien - Turkiet Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

20 Traditional Clothes in Europe - Lackarebäcksskolan Titti Malmquist Projektets tema är skillnader och likheter i de deltagande ländernas traditionella kläder. - Turkiet - Tyskland - Danmark - Grekland - Italien - Rumänien - Polen - Storbritannien - Frankrike - Österrike - Norge Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

21 TeaMS Turning Points in teaching Maths and Science - Sörgårdsskolan Eva Bergman Projektets tema är hur IKT kan integreras i undervisningen av matematik och naturvetenskap för att öka elevers motivation att lära. - Mölndal - Grekland - Storbritannien - Rumänien - Island Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

22 ABLe Across Boarders with Languages - Valåsskolan - Brattåsskolan Syftet är att utveckla inlärningen av andra språk än sitt modersmål. Ninni Landmér - Mölndal - Turkiet - Italien - Belgien - Bulgarien - Polen - Rumänien Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

23 UniC United Colors of Europe - Västerbergsskolan Ingela Borén Syftet är att se hur en multikulturell, multinationell och flerspråkig miljö kan användas som framgångsfaktor i skolor. - Mölndal - Belgien - Rumänien - Turkiet Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

24 Science + Maths + Outdoor Learning - Bräcka förskola Marianne Jonsson Projektet har fokus på matematik/naturorientering och utomhuspedagogik. - Mölndal - Spanien - Estland - Turkiet - Belgien - Norge - Danmark - Italien Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

25 Virtual museums of monsters -Bifrosts förskola Helene Klasson Rehn - Spanien - England - Italien - Tjeckien - Portugal - Frankrike Programmet för Livslångt Lärande - Comenius Virtual Museum of Monsters är ett utbildningsprojekt, vars syfte är att uppmuntra läsning, kreativitet, användning av IKT, europeiskt samarbete och skapande av den europeiska identiteten. Detta med hjälp av litteratur som handlar om monster, genom att skapa monster till museet och att över landsgränserna skriva sagor om dessa monster tillsammans. Monstren, som varje förskola skapat, reser också runt till de andra förskolorna. Projektet har skapat en Wikispacesida med bland annat en ordbok och en padletsida som är en hyllning till författaren Maurice Sendak, som skrivit boken Till vildingarnas land och skriver nyhetstidningar, som finns på etwinningssidan. EU-medel eller motsv. till Mölndal: Mer information:

26 Home is in Europe - Kulturskolan Andrine Benedixen-Mangs - Sindelfingen, Tyskland - England - Spanien - Ungern Projektet gav möjlighet för de medverkande ungdomarna, som är år, att lära känna varandra och uppleva var de känner att de hör hemma. Allt från att vara mölndalsbo och svensk till europé och världsmedborgare. Under projektet gjordes en presentation av vad som är hemma för dem. Eleverna arbetade gemensamt fram en dansföreställning med professionella koreografer och artister under fem dagar. Ett Europa för medborgarna 26

27 C.R.E.ativE - Sinntorpsskolan Danuta Ciasnocha Tel: Provincia di Piacenza, Italien - Vila-Real, Valencia, Spanien - Aberdeen City Council, Storbritannien - Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkiet - RTRP Dolina Strugu, Polen Ung och aktiv i Europa EU-medel eller motsv. till Mölndal: Projektet är sprunget ur en önskan att öka ungdomars deltagande i och inflytande över lokala och regionala beslutsprocesser i offentliga sektorn. Det är fråga om att anlägga ett ungdomsperspektiv på samhällstjänster på alla nivåer och ta vara på ungdomars kreativa tankar och idéer. Temat för projektet var volontärarbete och entreprenörskap. Syftet med projektet var tvåfaldigt, dels att få politiken att ta större hänsyn till ungdomars åsikter och behov och dels att få ungdomarna att öka sitt intresse för och deltagande i samt kunskaper om politiska beslutsprocesser. Projektet fokuserade huvudsakligen på två områden - volontärskap och entreprenörskap

28 Digital Print of Europe - Kvarnbyskolan Ulf Berglund CCE Virgen del Pasico, Torre-Pacheco, Spanien - London Nautical School, London, UK - Rauman Lukio, Rauma, Finland - Technikum nr 7 w Zespole Szkól 10 w Zabrzu im Zabrze, Polen - Instituto Comprensivo Statale via Napoli di Lesina, Lesina (Foggio), Italien - Yahya Kemal Beyatli Anadolu Lisesi, Istanbul, Turkiet - Peter-Vischer-Schule Nürnberg, Tyskland - Ogres Valsts Technikums, Tinuzu pagasts Ikskiles novads, Lettland Partnerskolorna arbetar tillsammans för att producera digitala publikationer, kopplade till ämnen som engelska, främmande språk, naturvetenskap, bild och form, historia och IKT. Dessa publikationer består av en blandning av audiovisuella podcasts, flip books, e-böcker, interaktiva hemsidor etc. Syftet är att med hjälp av ny teknologi föra samman elever med varierande kulturell bakgrund och öka deras medvetenhet om Europas kulturella mångfald. Programmet för livslångt lärande - Comenius multilaterala partnerskap EU-medel eller motsv. till Mölndal: euro

29 Bring outdoors inside Danuta Ciasnocha Tel: Acarlar Anaokulu, Aydın, Turkiet - St. Saviour s CEVC Nursery and Infant School, Bath, UK - CDG 55, Sophia, Bulgarien - Școala cu clasele I - VIII Băiculești, Rumänien - Colegio Educación Primaria El Chaparral, Málaga, Spanien Syftet med projektet är att öka miljömedvetenheten hos pedagoger och barnen samt viljan att skaffa sig kunskaper, värderingar och viljan att skydda och förbättra miljön. Vidare att uppmuntra interkulturella utbyten parterna emellan i fråga om förskolornas sätt att bidra till barnens lärande på området. Slutligen att utveckla nya metoder för effektivt lärande i framtiden. Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

30 Difference and Fusion: Communities in EU Schools On Preventing Xenophobia and Racism - Almåsskolan Malin Strand molndal.se Almåsskolan, Mölndal - LEGT Le Likès, Quimper, Frankrike - Brentford School for Girls, London, Storbritannien Projektet syftar till att hitta metoder för att öka elevers kulturella medvetenhet och därmed motverka rasism och främlingsfientlighet. Målsättningen är att öka antal pedagoger och elever, som ser olikhet som något intressant, berikande och positivt. Detta genom att förbättra kunskapsnivån vad gäller olika samhällstyper, kulturer och religion i det moderna Europa, samt genom att utveckla material i ämnen som religion, historia, samhällskunskap etc. Programmet för Livslångt Lärande Comenius multilateralt partnerskap EU-medel eller motsv. till Mölndal:

31 GNU - Glasbergsskolan Katarina Breidning - University College Själland, Danmark Danmark - Roskilde Kommune - Sct. Jørgen Skole - Baunehøj Skole - Absalons Skole Norge - Høgskolen i Vestfold (Leadpartner) - Høgskolen i Buskerud och Østfold - Pædagogisk Senter, Frederiksstad - Gulskogen skole i Drammen Kommune - Selvik Skole i Sande Kommune - Kjølberg Skole i Frederiksstad Kommune Projektet fokuserade på mentala och formella hinder för nordisk skolsystemsintegration. Operativa mål var att: 1. Minska de formella hinder som finns för pedagogisk integration. 2. Bygga konkreta och varaktiga mötesplatser och möten mellan studenter och lärare från de nordiska länderna. 3. Utveckla gemensamma nordiska utbildningsprogramför att öka elevernas kunskaper om nordisk kultur och historia för att stärka en gemensam nordisk identitet och allmänt stärka integrationen. Sverige - Göteborgregionens Kommunalförbund - Kommuner inom GR Interreg Kattegatt-Skagerack EU-medel till Mölndal: för perioden Mer information: 31

32 Life near the rivers in Europe - Brattåsskolan Agneta Johansson Escola Ferreries, Spanien - Средно общообразователно училище "Николай Катранов", Bulgarien - Zakumuizas pamatskola, Lettland - Istituto Comprensivo Di Santo Stefano Di Magra, Italien - Escola Básica de Gândara dos Olivais, Portugal "Livet nära floderna i Europa" är ett fantasifullt, ämnesövergripande samarbetsprojekt med syfte att utveckla kunskap, kommunikation, respekt och samarbete mellan elever och lärare i Italien, Sverige, Portugal, Lettland, Bulgarien och Spanien. Huvudämnet är allt som rör livet runt floderna i Europa. För att uppnå kunskap om detta ämne arbetade vi med ämnen såsom: vatten som en begränsad resurs, vattenföroreningar, flora och fauna, båtar, floder ordförråd på olika språk, konst verksamhet, traditioner, statistik, låtar och legender bland annat. Programmet för Livslångt Lärande EU-medel till Mölndal: för hela projektet

33 Developing Inclusive Strategies through ICT - Streteredsskolan Ann-Charlotte Jingryd Streteredsskolan, Mölndal Syftet med projektet är att arbeta för inkludering av alla elever oavsett deras etniska, språkliga, sociala eller kulturella bakgrund och oavsett deras mentala eller fysiska kapacitet. Detta genom att öka lärarnas medvetenhet om de digitala verktygens möjlighet att stödja inkludering samt genom att öka deras motivation och vilja att använda dessa verktyg. -Zespół Szkół Nr 8 Gimnazjum Nr 8, Zory, Polen - Ies Txurdinaga Artabe Bhi, Bilbao, Spanien Programmet för Livslångt Lärande Comenius multlateralt partnerskap EU-medel till Mölndal:

34 KRUt - Kulturskolan Andrine Benedixen Mangs SMOK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd - Systerorganisationer i Norge och Danmark Interreg IVA, Kattegatt- Skagerack EU-medel: 16, 1 miljoner SEK för hela projektperioden fördelat på 23 skolor Mer information: Vårt mest centrala mål var att utveckla strategier inom mångfald, integration av ungdomar med funktionsnedsättningar och hur vi skall arbeta med stöd åt talanger. Förhoppningsvis kommer detta även kunna påverka en del av utbildningen av nya lärare inom regionen. Tre danska, nio norska och elva svenska kulturskolor deltog i KRUt. Totalt kommer cirka 160 lärare och chefer att ha träffas vid minst 10 konferenstillfällen. Politiker och högre tjänstemän inviteras vid tre konferenstillfällen och tar även del av sin egen kommuns lokala utvecklingsprojekt. Eleverna deltar i KRUt via utvecklingsprojekten samt även i KRUts spännande föreställningsprocess som vi benämnt KRUt-Xperimentet, KRUt-X. KRUt startade hösten 2010 och pågick totalt i tre år. Första året var fokus på input från föreläsare, i workshops, dela erfarenheter med varandra, påbörja diskussionerna och planera upp de lokala utvecklingsprojekten. Andra året var fokus på att prova. I de lokala utvecklingsprojekten prova idéer och tankar, reflektera över det som fungerar och inte fungerar, förkasta vissa saker och prova nytt igen! I KRUt-X, vår spännande föreställningsprocess, provade vi nya arbetssätt och metoder där vi lagt fokus på kreativitet, entreprenörskap och tekniken tre områden som K, R och U bland annat kan utvecklas med hjälp av. I detta arbete deltog 90 pedagoger och 120 elever. Tredje året låg fokus på strategidokumenten för att nå KRUt-projektets mest centrala mål. 34

35 The earth is moving and so are we Stretereds förskola Danuta Ciasnocha Förskolor i - Island - Litauen - Estland Stretereds förskola samarbetar med förskolor från Island, Litauen och Estland kring två teman Vatten och Rymd och Form med koppling till utomhuspedagogik. Syftet är att stimulera pedagogerna i användningen av nya metoder för lärande utomhus och öka barnens intresse av och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Nordplus förberedande besök EU-medel till Mölndal:

36 Social and outdoor activities in education - Resursskolorna Gunnel Pålsson Att genom samverkan och möten öka känslan av möjlighet och självförmåga bland deltagande elever och samtidigt öka kompetensen och bredda arenan för samverkan bland inblandade pedagoger i syfte att utveckla verksamheten. - Ataturk Ilkogretim Okulu, Turkiet - Nikolay Petrini school, Bulgarien - The congregation of daughters of Mary s help, Polen EU-fond: Programmet för Livslångt Lärande EU-medel till Mölndal: för 2011 och

37 Engelska i årskurs 7 - Streterdsskolan Jennie Bengtsson Streterdsskolan samarbetar med Thornton Grammar School i Storbritannien för att ge elever i åk 7 möjligheter till kommunikation på engelska med jämnåriga. Detta sker med hjälp av Skype, twitter och bloggar. - Thornton Grammar School, Storbritannien 37

38 Hållbar utveckling - Hallenskolan Hans Björklund Mölndal - Roihuvuoren ala-aste, Finland Nordplus EU-medel till Mölndal: Syftet med projektet var att öka förståelsen (utifrån elevernas ålder och förförståelse) för växelverkan mellan naturen och den mänskliga verksamheten samt se de orsaker som påverkar miljön. Vidare att eleverna skulle bli miljömedvetna och förstå sin egen roll för hållbar utveckling. I vår planering utgick vi från våra nationella kursplaner. Genom vårt projekt var målet att öka elevernas förståelse för vår miljö. Vi vill att eleverna ska se det meningsfulla i att göra aktiva val. Vi arbetade först med miljö och naturkunskap för att sedan arbeta med miljöförstörelse och avslutade med vad vi kan göra för att få en hållbar utveckling

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete Författare Handledare Simon Tibell Nelson Eufémia Epost: sim_on511@hotmail.com nelson.eufemia@norrkoping.se Tel: 0733689611 Tel: 011-152479 073 0202734 Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

VAN Verktyg för anställning

VAN Verktyg för anställning VAN Verktyg för anställning Utvärdering av samverkansprojektet VAN för ungas ökade konkurrenskraft och etablering i arbetslivet, ett projekt med stöd från Europeiska socialfonden Ove Svensson, fil dr Wigforssgruppen

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Världen i Sverige Ta vara på alla

Världen i Sverige Ta vara på alla Världen i Sverige Ta vara på alla Förord........................................... 4 5 Mångfald som personalidé... Trög start med ketchupeffekt 6 9 Advantage..................... Självkänsla och identitet

Läs mer

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik vad, vem, varför & hur Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik - vad, vem, varför & hur Sida 2 Innehållsförteckning Designpedagogik med barn och unga i fokus...3

Läs mer