EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2013"

Transkript

1 EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2013 Cecilia Rignell Internationell samordnare Stadsledningsförvaltningen

2 2

3 Sammanställning av EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2013 Internationellt samarbete blir ett allt vanligare inslag i Mölndals stads verksamheter. I dag har de flesta förvaltningar ett eller många projekt eller samarbeten i gång. Det internationella samarbetet ger oss nya kunskaper och idéer och utvecklar såväl medarbetare som verksamheter. Här finner ni en sammanställning av de flesta av de projekt och samarbeten som ägde rum under Du hittar både transnationella projekt och regionala/lokala projekt som finansieras av EU. Under 2013 deltog vi i mer än 40 projekt och samarbeten, med fler än 35 länder och fick drygt sju miljoner kronor i projektstöd. Det mesta stödet kommer från EU, men också från nationella och nordiska finansieringskällor. Mölndals stad har ett internationellt nätverk där en internationell kontaktperson från varje förvaltning ingår. Dessa personer kan hjälpa till vid frågor om det internationella arbetet på de olika förvaltningarna. Dessa är: Sofia Lubian Fredrik Berlin Carina Holmberg Danuta Ciasnocha Tarja Thorén Elisabet Börlin Marian Söderholm Yvonne Strandén Nordgaard Lena Edholm Cecilia Rignell Kultur- och fritidsförvaltningen Miljöförvaltningen Serviceförvaltningen Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Tekniska förvaltningen Utbildningsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen Internationell samordnare Mölndals stad Kontakta gärna dem eller mig om du undrar något om vårt EU/Internationella arbete eller om du har en projektidé som du vill diskutera. Mölndal i maj 2014 Cecilia Rignell Internationell samordnare 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Besöksnäring: Gunnebo åter till 1700-talet... 6 Strandpromenad vid Stensjön... 7 Rådasjön runt... 8 Flytande evenemang... 9 Ungdomsarbete: Spring of democracy RISE for quality in youth work Your right to health Livslångt lärande: Atlas partnerskap med Kina Atlas partnerskap med Kina SamTidigt Green Ribbon Europe for Children Children in Europe Discover Nature The world is moving and so are we ReaDIT - Reading skills in the Digital Age to improve Teaching of First Language. 18 MUSIC Music Universal Symbol in Communication Traditional Clothes in Europe TeaMS Turning Points in teaching Maths and Science ABLe Across Boarders with Languages UniC United Colors of Europe Science + Maths + Outdoor Learning Virtual museums of monsters Home is in Europe C.R.E.ativE Digital Print of Europe Bring outdoors inside

5 Difference and Fusion: Communities in EU Schools On Preventing Xenophobia and Racism GNU Life near the rivers in Europe Developing Inclusive Strategies through ICT KRUt The earth is moving and so are we Social and outdoor activities in education Engelska i årskurs Hållbar utveckling Årlig studieresa till Polen Fortbildning, studiebesök o dylikt APU i Uganda PlugIn EUSAM EU Studies Apprenticeship Mobility SEE project Youth ECHOES Hållbarhet: ECOWAS Socialt arbete: VOLWE - Volunteering in local welfare and integration policies Framstegen II GRAF Jobbskuggning: Jobbskuggning MWGR Mobilty for Welfare in Gothenburg Region

6 Besöksnäring: Gunnebo åter till 1700-talet Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Stefan Günther Gunnebo slott och trädgårdar - Tyskland - Österrike - Storbritannien Leader Göteborgs Insjörike EU-medel till Mölndal: SEK för hela projektet Internationellt utbyte som ett led i processen med att återskapa orangeriet. Målsättningen med projektet är tudelat: - att vara ett naturligt skyltfönster för historiskt hantverk där arbetsprocesser och metodutveckling är lika viktiga som de färdiga resultaten. Orangerirekonstruktionen kommer att delas upp i flera mindre delprojekt. Byggnation och material finansieras av Mölndals stad och näringslivet, medan Gunnebo söker pengar hos Leader för kunskapsöverföring och kompetensutveckling. - att utveckla besöksnäringen i regionen, i synnerhet inom kulturarvssektorn, genom ett fortsatt återskapande av Gunnebo. Det långsiktiga målet är att förverkliga den kompletta 1700-talsanläggning som familjen Hall och Carl Wilhelm Carlberg drömde om Mer information: gunnebo-ater-till-1700-talet/ 6

7 Besöksnäring: Strandpromenad vid Stensjön Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Pia Solefors Gunnebo Slott och Trädgårdar Leader Göteborgs Insjörike EU-medel till Mölndal: för hela projektet Mer information: strandpromenad-vid-stensjon/ Syftet är att framhäva ett större gemensamt kulturområde och knyta två enskilda platser till varandra med hjälp av en promenadled, lockande rastplatser och attraktiva naturområden. Målet är att leden ska locka både Mölndalsbor och besökare från närregionen samt turister att bekanta sig med de kultur- och naturvärden som finns i kommunen. Strandpromenaden ska också medverka till att man lättare besöker Mölndals Stadsmuseum och Gunnebo Slott och Trädgårdar. Dessutom ska leden bidra till att bli ett naturligt val för dem som vill ägna sig åt motion, att den ska igenkännas som en vedertagen motionsslinga.

8 Besöksnäring: Rådasjön runt Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Catharina Larsson Gunnebo Slott och Trädgårdar AB - Härryda kommun Området kring Rådasjön är ett fantastiskt naturområde som binder samman två kommuner och ligger i direkt närhet till storstaden Göteborg. Området besöks redan idag av många boende och besökare men det finns en stor outnyttjad potential. Syftet med Rådasjön runt är att levandegöra och tillgängliggöra området. Målsättningen är dels att öka möjligheterna till rekreation och förbättrad hälsa, och dels att utveckla besöksnäringen och den storstadsnära turismen i området. 8 För att göra området mer tillgängligt för boende och besökare har bland annat upprustningsåtgärder gjorts runt sjön. Stigar och gångvägar har förbättrats och nya bänkar har satts ut. Vi har också skyltat upp en 12 km lång slinga runt Rådasjön med tydligare vägvisning för dem som vill promenera runt sjön. I september 2013 anordnades aktivitetsdagen Rådasjöns dag för andra året i rad. Ett samarbete med ideella föreningar i Mölndal och Härryda, bland annat Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet, ridklubbar, biodlare och idrottsföreningar. Rådasjöns dag arrangeras i syfte att presentera alla de aktiviteter som erbjuds i området och föreningarna får under Rådasjöns dag en möjlighet att visa upp sin verksamhet. Det ordnades riduppvisning, agility, naturaktiviteter för barn, tipspromenad och tillagning av friluftsmat. Idrottsföreningen Mölndal Outdoor arrangerade det mycket lyckade Rådaloppet med löpning i natursköna omgivningar. Rådaloppet lockade över 100 deltagare, både barn och vuxna. Som besökare fanns det även möjlighet att prova på paddling, rodd, mete, mountainbike, knatteridning och ridning för vuxna. Vi bjöd även på underhållning med barnteatern Nasse hittar en kudde som roade både små och stora. Rådasjöns dag arrangeras åter söndagen den 7 september 2014, och väntas bli ett årligt evenemang även efter projekt-periodens slut.

9 Besöksnäring: Flytande evenemang - Mölndals turism - Tekniska förvaltningen, park och natur - - Kulturskolan Pia Solefors Mölndals Roddklubb - Teaterhuset - Råda säteri Leader Göteborgs Insjörike SEK Projektet innebar ett bygge av en flytande scen i Rådasjön med sittplatser, toaletter, förråd och kajplats. Syftet med scenen är att nå olika målgrupper genom olika typer av evenemang, t ex teatrar, konserter, idrottsevenemang samt ge möjligheter för fler turistaktiviteter i närområdet. Projektet medför också en bättre service för besökare i området genom grillplats och bättre badmöjligheter. Projektet kommer att öka tillgängligheten till området, dess kulturoch naturreservat samt dess arrangemang, inte minst för rullstolsburna besökare. Tanken är också att scenen skall kunna flyttas till andra sidan Rådasjön och på så vis ge samverkan med Härryda kommun

10 Ungdomsarbete: Spring of democracy Kultur- och fritidsförvaltningen - KEKS International Sara Lesch KEKS, Mölndal - Development No Borders, Egypten - Institute for Leadership Experience, Jordanien - The Palestinian Consultative Staff for Developing NGOs in Jenin Governorate (PCS), Palestina Projektet syftar till att: - stimulera ungdomar att reflektera över ett samhälle som drivs av de mänskliga rättigheterna och att stärka dem att bli aktiva medborgare. - ge ungdomar, år gamla, möjligheten att reflektera och tala om mänskliga rättigheter och demokrati genom att spela in korta mobiltelefonfilmer och delta med dem i den internationella filmfestivalen som arrangeras i Göteborg. - förbättra kunskapen om demokrati och ungdom genom att 48 ungdomar från 4 olika länder deltog i ett studiebesök och ett ungdomsutbyte som organiserades i Mölndal och Kairo, Egypten. EU-finansiering eller motsv: Anna Lindhs Stiftelse EU-medel till Mölndal: Mer information: https://www.facebook.com/ SpringOfDemocracy 10

11 Ungdomsarbete: RISE for quality in youth work Kultur- och fritidsförvaltningen - KEKS International Sara Lesch KEKS - Rumänien - Irland - Estland Finansiering: Ung och aktiv i Europa maj 2013 Syftet med seminariet var att starta en process (baserat på tidigare diskussioner) kring att formulera gemensamma idéer om ungdomsarbete och bygga gemensamma system för dokumentation och utvärdering av processer och resultat. Målen för seminariet var: - att presentera våra olika system kring dokumentation, kvalitetsbedömning och kompetensutveckling samt att utveckla och sammanfoga dem till en gemensam modell; -att presentera våra olika system/metoder för dokumentation av och arbete med ungdomars icke-formella lärande. -att bygga strukturer för det framtida samarbetet runt våra gemensamma modeller för utvärdering och utveckling av ungdomsledare och fritidsledare -att bygga en plattform och ett nätverk för framtida samarbete kring EVS och ungdomsutbyte. 24 beslutsfattare deltog på seminariet. 11

12 Ungdomsarbete: Your right to health Kultur- och fritidsförvaltningen - Ungdoms- och samhällsarbete Maggie Harake Broslätts fritidsgård - Asociatia pentru Consolidarea Societatii Civile - Valea Jiului, Rumänien - Cultural Association AGENDO 21, Italien - RAPLECTION, Kroatien - Federación de asociacións xuvenís e prestadoras de servizos á xuventude de Galicia FEXUGA, Spanien Finansiering: Ung och aktiv i Europa EU-medel till Mölndal: " Your right to health" är ett ungdomsutbyte som ägde rum i A Coruna, Spanien mellan den augusti Under projektets gång möttes 32 ungdomar från Italien, Sverige, Kroatien, Rumänien och Spanien och deltog i olika aktivititeter baserade på ickeformellt lärande på temat hälsa, fritid och livsstil. Alla aktiviteter var utformade i syfte att möta våra mål: Förståelse för hälsa och dess samband med en ren miljö, hälsosam livsstil, god levnads- och arbetsmiljö. Skapa en ram för diskussion om välfärdsstaten i och utanför Europa och rätten till hälsa som anges i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och EU:s olika politiska områden beträffande hälsa. Informera deltagarna om fördelarna av en hälsosam livsstil och uppmuntra dem att leva hälsosamt. Ge deltagarna möjlighet att prova 3 olika sporter för att främja hälsosamma livsstilsval. Öka deltagarnas kunskaper om andra kulturer. 12

13 Atlas partnerskap med Kina - Rävekärrs förskola Yvonne Emanuelsson, Rävekärrs förskola Mölndal Syftet med det här Atlas-projektet var att stimulera förskolebarnens nyfikenhet, färdigheter och intresse för matematik, naturvetenskap och teknik i en svensk och en kinesisk förskola genom att utveckla förskolepedagogernas kännedom om och intresse för olika metoder och praktiker för strukturerad och fri lek utomhus och inomhus. - Kindergarten Attached to Jinan Preschool Education College, Kina Atlas EU-medel eller motsv. till Mölndal: SEK

14 Atlas partnerskap med Kina - Brattåsskolan Agneta Johansson Mölndal - Primary School Attached to Jinan Normal School, Kina - Jinan Education Bureau College, Kina Syftet med det här projektet var att stimulera och utveckla elevers intresse för och färdigheter i matematisk och naturvetenskaplig problemlösning. Underliggande syfte är att öka den interkulturella förståelsen och kompetensen hos elever såväl som personal i de medverkande skolorna. Vi fokuserar på att utveckla och inspirera pedagogernas förmågor och färdigheter i matematisk och naturvetenskaplig problemlösning. Atlas EU-medel eller motsv. till Mölndal: SEK

15 SamTidigt - Västerbergsskolan - Åbyskolan Danuta Ciasnocha Tel: Målet är att utveckla metoder och verktyg så att skola och socialtjänst ska ge samordnade och samtidiga insatser, i tid, till barn i utsatta miljöer. Inte en kedja där olika händelser avlöser varandra. Det klarar varken skola eller socialtjänst av var för sig, tillsammans är det däremot möjligt. - GR-kommuner - GR Europeiska Socialfonden EU-medel eller motsv. till Mölndal: SEK för hela perioden Mer information: 15

16 Green Ribbon Europe for Children Children in Europe Discover Nature - Heljereds förskola Danuta Ciasnocha RBS-KITA-SB-Mitte/Nord 7, München, Tyskland Projektet fokuserar på natur och rörelse och arbetar med tre teman: "Växter och väder", "Människor och djur" och "Att ta hand om vår planet - människans påverkan på planeten". Huvudsyftet med projektet är att motivera barnen och deras föräldrar till att bli medvetna om naturens betydelse för människan. - St Benedicts Infant School, Birmingham, UK - Eryaman Basak Anaokulu, Ankara, Turkiet - Jelgavas novada Elejas vidusskola, Jelgavas district, Lettland Programmet för livslångt lärande - Comenius multilateralt partnerskap EU-medel eller motsv. till Mölndal:

17 The world is moving and so are we - Stretereds förskola Barbro Agnar Syftet med projektet är att förbättra pedagogernas färdigheter i att använda utomhusmiljön som verktyg för att öka barnens intresse av och kunskaper i matematik och naturvetenskap genom att arbeta tematiskt med "Vatten" och "Rymd och form". - Mölndal - Kindergarten Blásalir, Island - Kupiškio vaikų lopšelis darželis,,saulutė, Litauen - The Tallinn Kindergarten Vesiroos, Estland EU-finansiering eller motsv: Nordplus junior EU-medel eller motsv. till Mölndal:

18 ReaDIT - Reading skills in the Digital Age to improve Teaching of First Language - Glasbergsskolan Syfte: Att förbättra elevers läsförmåga med hjälp av IKT. Sofia Knüppel - Glasbergsskolan - Turkiet - Bulgarien - Spanien - Polen Programmet för Livslångt Lärande- Comeinius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

19 MUSIC Music Universal Symbol in Communication - Hallenskolan - Kulturskolan Andreas Westerberg Syftet är att öka elevers medvetenhet om den gemensamma europeiska identiteten med hjälp av musik som ett gemensamt språk. - Mölndal - Italien - Rumänien - Spanien - Turkiet Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

20 Traditional Clothes in Europe - Lackarebäcksskolan Titti Malmquist Projektets tema är skillnader och likheter i de deltagande ländernas traditionella kläder. - Turkiet - Tyskland - Danmark - Grekland - Italien - Rumänien - Polen - Storbritannien - Frankrike - Österrike - Norge Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

21 TeaMS Turning Points in teaching Maths and Science - Sörgårdsskolan Eva Bergman Projektets tema är hur IKT kan integreras i undervisningen av matematik och naturvetenskap för att öka elevers motivation att lära. - Mölndal - Grekland - Storbritannien - Rumänien - Island Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

22 ABLe Across Boarders with Languages - Valåsskolan - Brattåsskolan Syftet är att utveckla inlärningen av andra språk än sitt modersmål. Ninni Landmér - Mölndal - Turkiet - Italien - Belgien - Bulgarien - Polen - Rumänien Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

23 UniC United Colors of Europe - Västerbergsskolan Ingela Borén Syftet är att se hur en multikulturell, multinationell och flerspråkig miljö kan användas som framgångsfaktor i skolor. - Mölndal - Belgien - Rumänien - Turkiet Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

24 Science + Maths + Outdoor Learning - Bräcka förskola Marianne Jonsson Projektet har fokus på matematik/naturorientering och utomhuspedagogik. - Mölndal - Spanien - Estland - Turkiet - Belgien - Norge - Danmark - Italien Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

25 Virtual museums of monsters -Bifrosts förskola Helene Klasson Rehn - Spanien - England - Italien - Tjeckien - Portugal - Frankrike Programmet för Livslångt Lärande - Comenius Virtual Museum of Monsters är ett utbildningsprojekt, vars syfte är att uppmuntra läsning, kreativitet, användning av IKT, europeiskt samarbete och skapande av den europeiska identiteten. Detta med hjälp av litteratur som handlar om monster, genom att skapa monster till museet och att över landsgränserna skriva sagor om dessa monster tillsammans. Monstren, som varje förskola skapat, reser också runt till de andra förskolorna. Projektet har skapat en Wikispacesida med bland annat en ordbok och en padletsida som är en hyllning till författaren Maurice Sendak, som skrivit boken Till vildingarnas land och skriver nyhetstidningar, som finns på etwinningssidan. EU-medel eller motsv. till Mölndal: Mer information:

26 Home is in Europe - Kulturskolan Andrine Benedixen-Mangs - Sindelfingen, Tyskland - England - Spanien - Ungern Projektet gav möjlighet för de medverkande ungdomarna, som är år, att lära känna varandra och uppleva var de känner att de hör hemma. Allt från att vara mölndalsbo och svensk till europé och världsmedborgare. Under projektet gjordes en presentation av vad som är hemma för dem. Eleverna arbetade gemensamt fram en dansföreställning med professionella koreografer och artister under fem dagar. Ett Europa för medborgarna 26

27 C.R.E.ativE - Sinntorpsskolan Danuta Ciasnocha Tel: Provincia di Piacenza, Italien - Vila-Real, Valencia, Spanien - Aberdeen City Council, Storbritannien - Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkiet - RTRP Dolina Strugu, Polen Ung och aktiv i Europa EU-medel eller motsv. till Mölndal: Projektet är sprunget ur en önskan att öka ungdomars deltagande i och inflytande över lokala och regionala beslutsprocesser i offentliga sektorn. Det är fråga om att anlägga ett ungdomsperspektiv på samhällstjänster på alla nivåer och ta vara på ungdomars kreativa tankar och idéer. Temat för projektet var volontärarbete och entreprenörskap. Syftet med projektet var tvåfaldigt, dels att få politiken att ta större hänsyn till ungdomars åsikter och behov och dels att få ungdomarna att öka sitt intresse för och deltagande i samt kunskaper om politiska beslutsprocesser. Projektet fokuserade huvudsakligen på två områden - volontärskap och entreprenörskap

28 Digital Print of Europe - Kvarnbyskolan Ulf Berglund CCE Virgen del Pasico, Torre-Pacheco, Spanien - London Nautical School, London, UK - Rauman Lukio, Rauma, Finland - Technikum nr 7 w Zespole Szkól 10 w Zabrzu im Zabrze, Polen - Instituto Comprensivo Statale via Napoli di Lesina, Lesina (Foggio), Italien - Yahya Kemal Beyatli Anadolu Lisesi, Istanbul, Turkiet - Peter-Vischer-Schule Nürnberg, Tyskland - Ogres Valsts Technikums, Tinuzu pagasts Ikskiles novads, Lettland Partnerskolorna arbetar tillsammans för att producera digitala publikationer, kopplade till ämnen som engelska, främmande språk, naturvetenskap, bild och form, historia och IKT. Dessa publikationer består av en blandning av audiovisuella podcasts, flip books, e-böcker, interaktiva hemsidor etc. Syftet är att med hjälp av ny teknologi föra samman elever med varierande kulturell bakgrund och öka deras medvetenhet om Europas kulturella mångfald. Programmet för livslångt lärande - Comenius multilaterala partnerskap EU-medel eller motsv. till Mölndal: euro

29 Bring outdoors inside Danuta Ciasnocha Tel: Acarlar Anaokulu, Aydın, Turkiet - St. Saviour s CEVC Nursery and Infant School, Bath, UK - CDG 55, Sophia, Bulgarien - Școala cu clasele I - VIII Băiculești, Rumänien - Colegio Educación Primaria El Chaparral, Málaga, Spanien Syftet med projektet är att öka miljömedvetenheten hos pedagoger och barnen samt viljan att skaffa sig kunskaper, värderingar och viljan att skydda och förbättra miljön. Vidare att uppmuntra interkulturella utbyten parterna emellan i fråga om förskolornas sätt att bidra till barnens lärande på området. Slutligen att utveckla nya metoder för effektivt lärande i framtiden. Programmet för Livslångt Lärande - Comenius EU-medel eller motsv. till Mölndal:

30 Difference and Fusion: Communities in EU Schools On Preventing Xenophobia and Racism - Almåsskolan Malin Strand molndal.se Almåsskolan, Mölndal - LEGT Le Likès, Quimper, Frankrike - Brentford School for Girls, London, Storbritannien Projektet syftar till att hitta metoder för att öka elevers kulturella medvetenhet och därmed motverka rasism och främlingsfientlighet. Målsättningen är att öka antal pedagoger och elever, som ser olikhet som något intressant, berikande och positivt. Detta genom att förbättra kunskapsnivån vad gäller olika samhällstyper, kulturer och religion i det moderna Europa, samt genom att utveckla material i ämnen som religion, historia, samhällskunskap etc. Programmet för Livslångt Lärande Comenius multilateralt partnerskap EU-medel eller motsv. till Mölndal:

31 GNU - Glasbergsskolan Katarina Breidning - University College Själland, Danmark Danmark - Roskilde Kommune - Sct. Jørgen Skole - Baunehøj Skole - Absalons Skole Norge - Høgskolen i Vestfold (Leadpartner) - Høgskolen i Buskerud och Østfold - Pædagogisk Senter, Frederiksstad - Gulskogen skole i Drammen Kommune - Selvik Skole i Sande Kommune - Kjølberg Skole i Frederiksstad Kommune Projektet fokuserade på mentala och formella hinder för nordisk skolsystemsintegration. Operativa mål var att: 1. Minska de formella hinder som finns för pedagogisk integration. 2. Bygga konkreta och varaktiga mötesplatser och möten mellan studenter och lärare från de nordiska länderna. 3. Utveckla gemensamma nordiska utbildningsprogramför att öka elevernas kunskaper om nordisk kultur och historia för att stärka en gemensam nordisk identitet och allmänt stärka integrationen. Sverige - Göteborgregionens Kommunalförbund - Kommuner inom GR Interreg Kattegatt-Skagerack EU-medel till Mölndal: för perioden Mer information: 31

32 Life near the rivers in Europe - Brattåsskolan Agneta Johansson Escola Ferreries, Spanien - Средно общообразователно училище "Николай Катранов", Bulgarien - Zakumuizas pamatskola, Lettland - Istituto Comprensivo Di Santo Stefano Di Magra, Italien - Escola Básica de Gândara dos Olivais, Portugal "Livet nära floderna i Europa" är ett fantasifullt, ämnesövergripande samarbetsprojekt med syfte att utveckla kunskap, kommunikation, respekt och samarbete mellan elever och lärare i Italien, Sverige, Portugal, Lettland, Bulgarien och Spanien. Huvudämnet är allt som rör livet runt floderna i Europa. För att uppnå kunskap om detta ämne arbetade vi med ämnen såsom: vatten som en begränsad resurs, vattenföroreningar, flora och fauna, båtar, floder ordförråd på olika språk, konst verksamhet, traditioner, statistik, låtar och legender bland annat. Programmet för Livslångt Lärande EU-medel till Mölndal: för hela projektet

33 Developing Inclusive Strategies through ICT - Streteredsskolan Ann-Charlotte Jingryd Streteredsskolan, Mölndal Syftet med projektet är att arbeta för inkludering av alla elever oavsett deras etniska, språkliga, sociala eller kulturella bakgrund och oavsett deras mentala eller fysiska kapacitet. Detta genom att öka lärarnas medvetenhet om de digitala verktygens möjlighet att stödja inkludering samt genom att öka deras motivation och vilja att använda dessa verktyg. -Zespół Szkół Nr 8 Gimnazjum Nr 8, Zory, Polen - Ies Txurdinaga Artabe Bhi, Bilbao, Spanien Programmet för Livslångt Lärande Comenius multlateralt partnerskap EU-medel till Mölndal:

34 KRUt - Kulturskolan Andrine Benedixen Mangs SMOK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd - Systerorganisationer i Norge och Danmark Interreg IVA, Kattegatt- Skagerack EU-medel: 16, 1 miljoner SEK för hela projektperioden fördelat på 23 skolor Mer information: Vårt mest centrala mål var att utveckla strategier inom mångfald, integration av ungdomar med funktionsnedsättningar och hur vi skall arbeta med stöd åt talanger. Förhoppningsvis kommer detta även kunna påverka en del av utbildningen av nya lärare inom regionen. Tre danska, nio norska och elva svenska kulturskolor deltog i KRUt. Totalt kommer cirka 160 lärare och chefer att ha träffas vid minst 10 konferenstillfällen. Politiker och högre tjänstemän inviteras vid tre konferenstillfällen och tar även del av sin egen kommuns lokala utvecklingsprojekt. Eleverna deltar i KRUt via utvecklingsprojekten samt även i KRUts spännande föreställningsprocess som vi benämnt KRUt-Xperimentet, KRUt-X. KRUt startade hösten 2010 och pågick totalt i tre år. Första året var fokus på input från föreläsare, i workshops, dela erfarenheter med varandra, påbörja diskussionerna och planera upp de lokala utvecklingsprojekten. Andra året var fokus på att prova. I de lokala utvecklingsprojekten prova idéer och tankar, reflektera över det som fungerar och inte fungerar, förkasta vissa saker och prova nytt igen! I KRUt-X, vår spännande föreställningsprocess, provade vi nya arbetssätt och metoder där vi lagt fokus på kreativitet, entreprenörskap och tekniken tre områden som K, R och U bland annat kan utvecklas med hjälp av. I detta arbete deltog 90 pedagoger och 120 elever. Tredje året låg fokus på strategidokumenten för att nå KRUt-projektets mest centrala mål. 34

35 The earth is moving and so are we Stretereds förskola Danuta Ciasnocha Förskolor i - Island - Litauen - Estland Stretereds förskola samarbetar med förskolor från Island, Litauen och Estland kring två teman Vatten och Rymd och Form med koppling till utomhuspedagogik. Syftet är att stimulera pedagogerna i användningen av nya metoder för lärande utomhus och öka barnens intresse av och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Nordplus förberedande besök EU-medel till Mölndal:

36 Social and outdoor activities in education - Resursskolorna Gunnel Pålsson Att genom samverkan och möten öka känslan av möjlighet och självförmåga bland deltagande elever och samtidigt öka kompetensen och bredda arenan för samverkan bland inblandade pedagoger i syfte att utveckla verksamheten. - Ataturk Ilkogretim Okulu, Turkiet - Nikolay Petrini school, Bulgarien - The congregation of daughters of Mary s help, Polen EU-fond: Programmet för Livslångt Lärande EU-medel till Mölndal: för 2011 och

37 Engelska i årskurs 7 - Streterdsskolan Jennie Bengtsson Streterdsskolan samarbetar med Thornton Grammar School i Storbritannien för att ge elever i åk 7 möjligheter till kommunikation på engelska med jämnåriga. Detta sker med hjälp av Skype, twitter och bloggar. - Thornton Grammar School, Storbritannien 37

38 Hållbar utveckling - Hallenskolan Hans Björklund Mölndal - Roihuvuoren ala-aste, Finland Nordplus EU-medel till Mölndal: Syftet med projektet var att öka förståelsen (utifrån elevernas ålder och förförståelse) för växelverkan mellan naturen och den mänskliga verksamheten samt se de orsaker som påverkar miljön. Vidare att eleverna skulle bli miljömedvetna och förstå sin egen roll för hållbar utveckling. I vår planering utgick vi från våra nationella kursplaner. Genom vårt projekt var målet att öka elevernas förståelse för vår miljö. Vi vill att eleverna ska se det meningsfulla i att göra aktiva val. Vi arbetade först med miljö och naturkunskap för att sedan arbeta med miljöförstörelse och avslutade med vad vi kan göra för att få en hållbar utveckling

EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2012

EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2012 EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2012 Cecilia Rignell Internationell samordnare ~ 2 ~ Sammanställning av EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2012 Internationellt

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Programdagar 2013-05-07 Universitets- och högskolerådet Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Enheten för studieinformation Euroguidance verktygslåda för mobilitet Euroguidance Sweden Nyheter och publikationer

Läs mer

Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola. Jobbskuggning

Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola. Jobbskuggning Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola Projektdeltagare, namn Christina Lindström Huvudsaklig typ av mobilitet Kurs/konferens Jobbskuggning x Mottagande

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i världen Helena Torsell, Internationell samordnare STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING KULTUR 1995 Sverige blir medlem i EU Bas

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) Vetenskapsrådets forskarmöte om internationella studier på skolområdet 2007-02-02 International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) I detta blad finns information om: Bakgrund och syfte Instrument

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2011

EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2011 EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2011 Cecilia Rignell Internationell samordnare 2 Sammanställning av EU/internationella projekt och samarbeten i Mölndals stad 2011 Internationellt

Läs mer

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Varför Ung och Aktiv i Europa? Programmet är ett verktyg för att uppnå flera av de mål som Europeiska kommissionen har satt upp för ungdomar: Icke-formell

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

Vara i Världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i Världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i Världen Helena Torsell, Internationell samordnare BRA EKONOMI MEN KRIS I BEFOLKNINGSFRÅGAN -100 +100 STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze Erasmus+ Södertälje 23 mars 2017-03-23 UHR Jessica Hintze Universitets- och högskolerådets uppdrag 2 Finansiärer Atlas Förskola Grundskola Gymnasium Gymnasiesärskola Främja internationella kontakter Stödja

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

Skolledares vardagsarbete och skolans kultur

Skolledares vardagsarbete och skolans kultur Skolledares vardagsarbete och skolans kultur Almedalen 5 juli 2016 Gunnar Berg Magnus Oskarsson Tomas Berglund Svensk skola i internationell belysning Internationella skolundersökningar ämne resultat

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Maj 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Maj 2012 VETA MER OM EU Utlysning: Europa Direkt Snart är det dags igen att ansöka om att bli Europa Direkt-kontor. Utlysningen är planerad till vecka 25. 2013 börjar den nya kontraktsperioden som gäller i fyra

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus 2012-2016 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Färöarna, Grönland

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer