Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet Svenska samskolan i Tammerfors, grundläggande utbildning, åk 1-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet Svenska samskolan i Tammerfors, grundläggande utbildning, åk 1-9"

Transkript

1 SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS Läsåret

2 Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet Svenska samskolan i Tammerfors, grundläggande utbildning, åk 1-9 Adress: Koulukatu 14, Tammerfors Telefon: Rektor Ronny Holmqvist Vicerektor Henrik Aaltonen Övre lärarrummet Lågstadiets lärarrum Ekonom Pia Forss Skolsekreterare Birgit Mäntyniemi Studiehandledare Jan Almark Eftiskoordinator Pamela Mannström Fastighetsskötare Tony Toukoniitty Tidigare rektorer: Axel von Christierson Viktor Groop Adolf Höglander Gunnar Ehnholm Folke Nyberg Alvar Kurtén Anna-Lisa Bjurström Mark Wallenius Folke Jungner Skolans upprätthållare: Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande r.f. Grundläggningsår: 1895

3 Föreningen för Svenska samskolan i Tammerfors upprätthållande r.f. Styrelse: Dipl.ekon. Rikard Bjurström, ordförande Ekon.mag. Pia Forss, ekonom Agronom Axel Holmberg vice ordförande Rektor Ronny Holmqvist, sekreterare Pol.mag. Annina Nyberg-Saxberg Cindi Portin Optiker Suzanne Sjöholm Lektor Kirsi Niemenmaa, lärarrepresentant Ekon.mag. Kari-Pekka Tarko, styrelsemedlem Styrelsens hedersmedlem dipl.ing. Martin Lilius Styrelsemöten under höstterminen 2013: 18.9 kl kl kl kl Styrelsemöten under vårterminen 2014: 17.2 kl kl kl kl Emilia Brändh, åk 9, del av akvarellserie, 2014

4 Lärare Fil.mag. Henrik Aaltonen (1988), lektor, (1995) vicerektor engelska, Business English klassföreståndare för III G Dipl.ing. Pauliina Armholt (2011), äldre lektor matematik och fysik i gymnasiet (moderskaps- och vårdledig läsåret ) Fil.mag. Jan Almark (1989), studiehandledare studiehandledning Ped.mag. Petra Autio (2010), klasslärare, speciallärare klasslärare för klass 2 A (moderskaps- och vårdledig läsåret ) Fil.mag. Anne Bjurström (1980), lektor matematik Teol.stud. Charlotte Dick-Röstad, vikarie Master of Arts Eira Enkvist (2012), timlärare bildkonst Fil.mag. Anders Granlund (2013), vikarie matematik och fysik i gymnasiet Ped.mag. Piia Grönlund (2000), klasslärare klasslärare för åk 5 Fil.mag. Kenneth Gustafsson (1995), lektor modersmål och litteratur Ped.mag. Eva-Maria Hagfors-Vuorinen (2010), klasslärare klasslärare för klass 3 B Fil.mag. Karin Hollsten (2009), timlärare ryska, tyska klassföreståndare för åk 8 2

5 Fil.mag. Ronny Holmqvist (2001), lektor, (2006) rektor för grundutbildningen och gymnasiet ekonomikunskap Fil.kand. Anna Kilpinen (2012), klasslärare klasslärare för 3 B Fil.mag. Lasse Koskinen (2013), klasslärare klasslärare för åk 4 Fil.mag. Joonas Kotkamaa (2010), lektor historia, samhällslära klassföreståndare för 7 B Ped.mag. Kristina Kvist-Juuti (1988), klasslärare klasslärare för klass 1 B, matematik i åk 6 Ped.mag. Anne Lintula (1999), timlärare textilslöjd Teol.mag. Sabina Lindholm (2000), lektor ) Dipl.ing. Kirsi Niemenmaa (1996), lektor fysik, kemi, matematik klassföreståndare för 6 A Skådespelare Lisbeth Nyström (1992), timlärare musik, bildkonst klassföreståndare för 7 A Fil.mag. Inkeri Remsu (2012), timlärare ortodox religion Hum.kand. Tarja Salmi-Kaunisto (1983), lektor Fil.mag. Charlotta Serlachius (2009), klasslärare vikarierande klasslärare för åk 2 Specialpedagog Maija-Liisa Siikasmaa (2000), speciallärare specialundervisning 3

6 Fil.stud. Pia Sparv-Honkanen (2005), t.f. lektor klassföreståndare för 6 B Restonom Reeta Stenberg (2012), timlärare huslig ekonomi FyM Peter Sundstedt (2000), timlärare gymnastik, slöjd klassföreståndare för I G FyM Marika Söderström (1998), timlärare gymnastik, hälsokunskap klassföreståndare för åk 9 Fil.mag. Carina Tanskanen (2001), äldre lektor engelska, franska, spanska klassföreståndare för II G Ped.mag. Pia Vataja (1993), klasslärare, speciallärare klasslärare för 1 B Fil.mag. Susanne Wikström-Toivio (1979), äldre lektor modersmål och litteratur Skolgångsbiträden Susanna Forssén (1995), skolgångsbiträde Kultursektreterare Pamela Mannström (2001), skolgångsbiträde DEA Biologie Delphine Marsault (2007), skolgångsbiträde Ped.mag. Monica Skuthälla (2013), skolgångsbiträde Elin Hassel (2013), eftisledare 4

7 Ekon.mag. Pia Forss (2000), ekonom Kanslipersonal Birgit Mäntyniemi (1989), skolsekreterare Hälso- och elevvården Skolläkare Hälsovårdare Mottagning: Juha Vainio Merja Takala måndagar och onsdagar Skolkurator Anita Rundgren (2008) Skolpsykolog Anna-Lena Bergroth (2013) Servicepersonalen Gårdskarl: Tony Toukoniitty (2007) Städpersonal: Dara Hadzalic (2002) Sari Leijo-Vannula (1994) Zvezdana Plehandzic (2002) Pedagogisk ledningsgrupp Fil.mag. Henrik Aaltonen, vicerektor Ekon.mag. Pia Forss Fil.mag. Ronny Holmqvist, rektor Ped.mag. Kristina Kvist-Juuti Fil.mag. Carina Tanskanen FyM Peter Sundstedt Ped.mag. Pia Vataja 5

8 Läsåret Skolan i ständig förändring Svenska samskolan i Tammerfors avslutar sitt etthundranittonde läsår. Elevantalet var vid läsårets början 231 elever i grundskolan och 67 i gymnasiet. En studerande i gymnasiet har under läsåret vistats utomlands. Samskolans vackra skolbyggnad ritades av arkitekt August Krook. Byggnaden representerar en (då) modern gotisk stil men med typiska drag av jugend. Skolhuset blir i september 112 år men byggnaden kommer aldrig att bli klar. Skolbyggnaden är i ständig ombyggnad för att möta tidens krav. Mycket av skolbyggnaden är sig likt sedan August Krooks dagar men mycket har förändrats. Läsåret inleddes under lätt kaotiska förhållanden. Under sommaren 2013 renoverades klassutrymmena på våningarna två och tre och när skolstarten närmade sig kunde det konstateras att renoveringsarbetena var försenade. Under skolårets två första veckor var eleverna i åk 6-9 och gymnasiet tvungna att ha sina lektioner i provisoriska utrymmen. Den 26 augusti var renoveringsarbetena klara och de nyrenoverade utrymmena, med bl.a. fungerande ventilation kunde tas i bruk. Det var imponerande att se hur väl lärare och elever anpassade sig till situationen och tog det hela med jämnmod. Renoveringsarbetena fortsätter under sommaren 2014 och i turen står Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne och Svenska Kulturfonden har genom donationer möjliggjort dessa arbeten. Skolbyggnaden kommer aldrig att bli färdigbyggd och kan jämföras med att vi aldrig blir fullärda. På samma sätt som skolbyggnaden byggs om för att möta tidens krav så får även vi ständigt uppdatera oss kunskapsmässigt och våra färdigheter. I årsberättelsen för läsåret omnämns nya undervisningsformer. I årsberättelsen står det att läsa följande, skrivet av rektor Victor Groop: Vid undervisningen spela i vår tid åskådningsmaterialen en viktig roll och de komma helt säkert i framtidens skolor att få en dominerande betydelse. I stället för torra redogörelser och utläggningar skola träda bilder, teckningar, modeller och föremålen själva. { } Arbetsskolan är dock framtidens skola, dess idé tränger sig omotståndligt fram. I stället för den döda, andlig barlast, som påtvingats det uppväxande slägtet i våra skolor, skall engång träda levande kunskap, vunnet genom elevens självverksamhet och arbete i laboratoriet, i biblioteket, i arbetssalen. 6

9 Diskussionen kring nya pedagogiska grepp har alltid förts och kommer alltid att föras. Precis som för etthundra år sedan så förs även i våra dagar en diskussion om hur vi ska modernisera den teknik som används i undervisningen och hur vi ska få våra elever mera delaktiga. Det enda sättet att genomföra detta är genom att föra en aktiv dialog mellan lärare och elev och mellan skolan och hemmen. Dessa diskussioner ska även föras i med beaktande av det som händer i samhället. Läroplanerna för grundskola och gymnasium kommer under inkommande läsår ( ) att skrivas om och diskussionerna och arbetet kring dessa kommer under hösten att komma i gång på allvar. Stort fokus har satts på att tillämpa teknologin i undervisningen men även värdegrunderna kommer att betonas mera än tidigare. Skolan av i dag, så även för ett hundra år sedan, var en av samhällets stöttepelare, därför bör diskussionerna om skolans förändring även föras åt andra hållet. Skolan ska utgöra en förebild, inspirationskälla och aktiv part av vårt samhälle. Under året som gått har det förts en aktiv debatt om att Finland borde sköta sina egna ärenden och debattinlägg om att Finland borde gå ut ur Europeiska unionen. Detta får inte ske, vi måste på alla sätt se till att vi inte stöter bort omvärlden. Finland har inom många områden hört till toppskiktet. Vårt kunnande inom bl.a. teknologi och design rankas högt internationellt. I otaliga PISA-undersökningar har vårt skolsystem och våra elevers kunnande väckt beundran världen över. Detta kunnande hade aldrig kunnat växa fram i ett land som fjärmar sig från andra. Vårt problem är kanske att vi inte alltid vågar tro på oss själva. Vi ska hålla huvudet högt, vara stolta över oss själva och även i framtiden vara en förebild för andra. Dag Hammarskjöld, i tiderna generalsekreterare för FN, sade en gång Titta aldrig ner när du tar nästa steg. Bara den som höjer blicken och fokuserar på horisonten hittar rätta vägen. Tack Ett varmt och ödmjukt tack till mina kolleger, skolans lärarkår för det gångna läsåret. Er arbetsinsats är ovärderlig och jag hoppas att ni glädjs med era framtiden genom eleverna. Ett varmt tack till skolans kansli- och servicepersonal. Ni arbetar ofta i skymundan men utan er insats skulle vi inte ha en fungerande skola. 7

10 Ett varmt tack till skolans elevkår, jag är stolt över er. Ett stort tack även till och till vårdnadshavarna, ert engagemang är ovärderligt och jag hoppas att kommunikationen mellan hem och skola utvecklas i samma positiva riktning. Många är de som utan ersättning arbetar för skolans väl. Ert självuppoffrande insatser kan inte mätas i pengar men är guld värda för skolan. Tusen tack till skolans styrelse, föreningen för Hem och Skola, klassmammorna och klasspapporna, tidigare elever och till abiturientbalskommittén. Donationer och gåvor Ronny Holmqvist Samskolan har under läsåret mottagit understöd, stipendier och bokdonationer från olika stiftelser och föreningar. Svenska samskolan tackar Brita Maria Renlunds Minne, Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Litteratursällskapet för de understöd Därtill har olika inbetalningar gjorts under året till Samskolans Minnesfond. Elevstipendier utdelas med stöd av Svenska Klubben i Tammerfors, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Aamulehti, Tampereen Teknillinen Seura, Föreningen Hem och Skola i Tammerfors, M. Wallenius stipendiefond, Studiestödsfonden, Aktia bank, Handelsbanken, Kesko, Nordea, Ålandsbanken, Aito Säästöpankki, Minnesfonden i Tammerfors, Förbundsrepubliken Tysklands bokpremie, Föreningen Natur och Miljö, Pirkanmaan teknologiateollisuus, Spanska ambassadens bokpremie. Den av abiturientföräldrarna arrangerade balen gav ett överskott på över 4 000,- som kom skolan till del och att användas till datorer i grundskolans lägre klasser. Ett stort tack även till alla de som donerat böcker. till Samskolans bibliotek. För alla dessa storartade gåvor och understöd framför Samskolan sitt varma tack! 8

11 In memoriam Den 21 juni 2013 avled rektor emeritus Mark Wallenius i en ålder av 79 år. Han var född den 16 september i Wärtsilä. Mark Wallenius anställdes som lektor i historia och samhällskunskap vid Svenska samskolan i Tammerfors en tjänst han kom att inneha ända till år 1989, då han valdes till skolans nya rektor. Läraren Mark Wallenius undervisning präglades av hans gedigna kunskaper och han satte alltid eleven i centrum. Under rektor Wallenius tid gick Svenska samskolan i Tammerfors i bräschen då nya undervisningssätt och metoder introducerades, detta resulterade bl.a. i att Samskolans studenter under många år Mark Wallenius hade en härlig humor och ett generöst väsen och han var en person som många uppskattade stort. Svenska samskolan i Tammerfors minns Mark Wallenius med ödmjuk tacksamhet för hans gedigna insatser för skolans bästa. Till Mark Wallenius minne kommer två stipendier i historia och samhällslära att delas ut i samband med vårfesten. Under sommaren 2013 nåddes Svenska samskolan i Tammerfors av budet att tidigare eleven Karin Elina Pelin, student 1933, hade gått bort. Karin Pelin testamenterade sin lägenhet till Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande. Karin Pelin var född 14 januari 1913 och avled i en ålder av 100 år den 17 april Karin Pelin var laboratoriesköterska och att bygga upp det första sjukhuslaboratoriet i Tammerfors. 9

12 Händelser i Svenska samskolan i Tammerfors Höstterminen Läsåret inleddes under kaotiska former. Sommarens renoveringar på våningarna två och tre var försenade och nio klassrum slutet av augusti kunde nyrenoverande utrymmen tas i bruk. 10

13 Gymnasiet hade två dagar med föreläsningar och information. Den 13.8 gav vicerektor Henrik Aaltonen nyttig information om gymnasiestudier och studentskrivningar. Lektor Kenneth Gustafsson höll en föreläsning om Skolspråkets betydelse för studierna i gymnasiet. medryckande föreläsningar om bl.a. positivt tänkande, god start på hösten, goda arbetsrutiner, konsten att utnyttja sin fulla potential. Reetta Saarni informerade om internationella studier Skolfotografering 21.8 Ronny Holmqvist och två elever deltog i utlysandet av skolfreden i Björneborg. Den kommer skolfreden att utlysas i Tammerfors på Ratina stadium Åk 6:s lägerskola på Houtskär, Lärkkulla lägergård Elever från Chronhjelmska skolan i Larsmo besöker SST i samband med deras lägerskola i Tammerfors. 3.9 Aamulehtis stafettkarneval på Pyynikki sportplan II G:s Ålandscykling Säkerhetskursen i Syndalen (gymnasiet) PRAO (praktisk arbetslivsorientering) för åk Höstens studentskrivningar Hem och Skola-dagen uppmärksammades med bl.a. grötfrukost för elever och deras föräldrar i skolans matsal Redaktör Malin Ekholm från YLE informerade för lärare och elever om projektet Veckans skola som Samskolan deltog i under höstterminen Utedag för åk 1-6 på Pyynikki sportplan. 11

14 31.10 Spökfest för åk Teater, Mästerkatten i stövlar för dagis, åk 1 och Abiturienterna bekantade sig med studieutbudet i Helsingfors Tolv studerande från gymnasiet deltog i EYP i Tampereen lyseon lukio Tre studerande i gymnasiet deltog i TURPO-tävlingen som denna gång hölls i Kangasalan lukio. Självständighetsdagen uppmärksammades med bl.a. uppläsande av veteranernas budkavle. 12

15 9.12 Kadett Max Schwenson (student från SST) föreläste om Kadettskolan för gymnasiet Åk 1-5:s julfest Två elever i åk 5 deltog i Barnens parlament i Tammerfors stadshus Lucia med åk Hem och Skola ordnade en välbesökt basar i Samskolan Julkyrka i Alexanderskyrkan med kyrkoherde Kim Rantala Julfest för åk 6-9 och gymnasiet. Åk 9 förvisade julskådespelet Askungen. 13

16 Emilia Brändh, åk 9, interiör, 2014 Vårterminen Vårterminen inleddes med en gemensam samling för hela skolan i festsalen Abiturienterna besökte Åbo Akademi och Turun Yliopisto Abiturientbalen på hotell Rosendahl. En storstilad fest med närmare 300 deltagare. 7.2 Vårens studentskrivningar inleddes med textkompetensprovet i modersmål Bänkskuddaredagen.

17 14.2 De gamlas dag

18 4.3 Gymnasiets utedag i slalombacken vid Sappee. 7.3 Europaparlamentariker Nils Torvalds berättade om arbetet i Europaparlamentet för gymnasiet och åk Författaren Annika Luther berättade om sitt författarskap för åk 9 och gymnasiet Gymnasiets projektkurs i Murcia, Spanien. Äldre lektor Carina Tanskanen uppmärksamhet i den lokala median Gymnasiestuderanden i I och II G deltog i språkresa till Berlin tillsammans med läraren Karin Hollsten. Ett samarbetsprojekt mellan Svenska samskolan i Tammerfors och Björneborgs svenska samskola Åk 9 deltog i Utbildningsstyrelsens nationella utvärdering av inlärningsresultat i modersmål och litteratur. 16

19 23.4 Förskolans (hösten nya ettor) besökte Samskolan tillsammans med sina föräldrar Åk 7-9 hade en temadag i Åbo. Eleverna besökte bl.a. Åbo slott och såg musikalen Jesus Christ Superstar på Åbo Svenska Teater. 2.5 Två gymnasiestuderande besökte Kaartin Jääkärirykmentti och Kadettskolan i Sandhamn tillsammans med lektor Joonas Kotkamaa. 6.5 Studeranden från Pirkkalan lukio besökte Samskolan Åk 9:s lägerskola till Stockholm tillsammans med sin klassföreståndare Marika Söderström Dagsverke för åk 7-9 och gymnasiet. Lärarna hade planeringsdag Stafettkarnevalen i Helsingfors. Samskolans lag tog brons i gatustafetten! 26.5 Vårfest för åk Vårfest och studentdimission. Abiturientbalskommittén överräckte euro till Samskolan. Från vänster Keijo Vataja, Pia Vataja, Katja Ahinko (ordf.), vicerektor Henrik Aaltonen och Tom Höglund. Samskolans varmaste tack till den storartade gåvan!

20 Sol och spanska i Spanien Sedan hösten 2009 har det varit möjligt att läsa spanska vid Svenska samskolan i Tammerfors. Det är äldre lektorn i engelska och franska, Carina Tanskanen, som också har börjat undervisa i spanska. De elever som nu går i tvåan i gymnasiet kunde redan i åk sju välja en kortkurs i spanska. Fem tappra elever har efter högstadiet fortsatt med studierna också i gymnasiet. Dessa elever plus nio elever från ettan i gymnasiet samt två lärare hade möjligheten att åka till Murcia, Spanien den 6-12 april. SST:arna tillsammans med de spanska värdarna i stadshuset i Murcia till staden Murcia som ligger i regionen med samma namn. Vi bodde i familjer och studerade vid Institúto Hispánico de Murcia, en liten språkskola. Förutom tog emot oss i stadshuset, vi gick på rundtur i staden, vi besökte två katolska privatskolor, Jesús María och Capuchinos. Likheter med SST kunde konstateras, bl.a. att det fanns undervisning från dagis till gymnasiet i samma område. Men

21 olikheterna märktes också; de yngre eleverna hade uniform, det var stora klasser, frityrkokta munkar bara att de är långsmala. Dessa churros ska man doppa i en Vi blev mycket väl mottagna i Murcia. Carina deltog i ett 25 minuter långt var också lokalteven på plats och en bild av oss kom även i tidningen. Staden Murcia med sina drygt invånare visade sig från sin bästa sida. Det var varmt och soligt, ca grader. Den gamla katedralen i barockstil imponerade också, likaså universitetet. Kasinot som inte var ett kasino utan en En dag besökte vi Cartagena som ligger vid kusten ca 50 km från Murcia. Att staden grundats redan på 200-talet f.kr. märktes. Där fanns t.ex. ruiner av en gammal romersk teater, en gammal fästning och man höll på med arkeologiska utgrävningar. Det var från denna stad, också i tiderna kallad Karthago Nova, som Hannibal med sina trupper och elefanter startade det andra puniska kriget och marscherade över Pyrenéerna och Alperna mot Rom. Cartagena Sista dagen började med ett besök i vid las Salinas de San Pedro del Pinatar.

22 vi veta att området är ett naturskyddsområde och massor med fåglar häckar där Mar Menor medan den medföljande läraren och ornitologen Jan Almark var i sitt esse. Jag citerar honom: Observationer 12.4 från saltbassängerna i San 40, silkeshäger 10, sandlöpare 60, svartbent strandpipare 3 plus en del arktiska och dikesrenarna hittade jag: tofslärkor, rörhönor, svartstare, sammetshätta och härfågel. Kolonier av rödnäbbad trut, långnäbbad mås fanns där också och lite i inlandet såg jag från bussfönstret en kohägerkoloni på c. 50 individer. Överallt kuttrade turkduvor och gulhämplingarnas kännspaka läte blev tillsammans med koltrastens sång en ljuv bakgrundsmusik. spanska. Förutom möjligheter att utöva sina kunskaper i praktiken och en liten inblick i livet i Spanien hoppas jag att resan sporrar till fortsatta studier i det spanska språket. För att det överhuvudtaget var möjligt att åka till Spanien har eleverna samlat in pengar genom godis- och kexförsäljning samt lopptorg. Vi har även fått bidrag från Svenska kulturfonden, Pro Juventute Nostra, Föreningen Hem och Skola, samt Tammerforssamfundet, vilket vi är tacksamma för. Även staden och skolan bidrog med gåvor som vi kunde dela ut. Att resan var lyckad intygar studerande Veronica Viljanen. Trots sina unga år har hon rest mycket och hennes kommentar om resan var: Det var min bästa resa utomlands hittills. Staden Murcia var vacker, människorna var trevliga och det var rent. Carina Tanskanen 20

23 Berlin ist immer eine Reise wert möjligheten att förkovra sina kunskaper i ämnet under några intensiva dagar i metropolen Berlin. Resan ägde rum i början av april, den 8-11 april närmare bestämt, och även denna gång, precis som för två år sedan, gjordes resan i samarbete med Björneborgs svenska samskola. Totalt 22 elever och två medföljande lärare checkade in sina väskor vid lunchtid i gång långt tidigare dock. Det är inte precis gratis att åka iväg på en dylik resa. Vi ansökte om understöd från Svenska Kulturfonden och blev överlyckliga då beskedet kom. Eleverna har sålt kex och lakrits hela inklusive diverse uppgifter före och efter, får eleverna en kurs. Gruppen samlad framför die Mauer gick bra och vi hittade snabbt till hotellet, ett litet mysigt familjeägt hotell i Berlins sydvästra hörn, Hotel Arche. Hotellet bestod av 2-4 personers rum och vi försökte blanda eleverna så gott det gick. Meningen med 21

24 samarbete av detta slag är ju att eleverna från respektive skola lär känna varandra. Efter en liten bensträckarpaus var det dags för välkomstmiddag på Dicke Wirtin, en mörk, men mysig tysk lokal i närheten av hotellet. Vi åt typisk tysk mat, Wienerschitzel, Bratwurst och Apfelstrudel eller Eisbecher till efterrätt. Jag tror ingen gick hungrig därifrån. Efter maten tog vi en vända till Kurfürstendamm, men alla butiker hade redan stängt för kvällen. Vilket säkert var lika bra, eftersom jag antar att alla var rätt så möra efter en lång dag i resandets tecken. Följande morgon välkomnades vi av ett dignande frukostbord. Kokta ägg, grönsaker, frukt... En bra start på dagen! För att få en bättre helhetsbild av staden bestämde vi oss för att göra en guidad rundtur den första dagen. Orvokki Mette fungerade som vår guide och hennes långa erfarenhet av Berlin, av muren och dess fall, gav oss otroligt mycket. Med buss hann vi dessutom se väldigt olika delar av Berlin: Charlottenburg, Kreuzberg, Mitte, Tiergarten... I slutet av rundturen steg vi av vid Holocaust Denkmal, Förintelsemonumentet i folkmun, ett minnesmärke tillägnat de judar som blev mördade under förintelsen. Vi gick i de trånga korridorerna som bildades av de höga betongpelarna. Det var kallt och rått ute, vilket i och för sig passade sinnesstämningen bra. Historiens vingslag gjorde sig ständigt påminda i staden. Vi fortsatte till fots till Brandenburger Tor och lyssnade på Orvokkis kunnande. Magens kurrande påminde oss om att det var dags för lunch. Vi fortsatte på det tyska temat och provade på Currywurst. Eleverna blev positivt överraskade och många menade att det smakade bättre än det såg ut. Efter lunchen besökte vi riksdagshuset och glaskupolen. Det kostar ingenting, men det kan löna sig att boka på förhand, så sparar man en hel del tid. Utsikten från glaskupolen var plenisalen. Vi åkte vidare till East Side Gallery, den delen av muren som ännu står kvar. Vi gick längs med den 1,3 km långa muren och beundrade alla de hundratals konstverk som pryder den idag. Kvällen avrundades med lite fritid och shopping och eleverna hade bland annat möjlighet att besöka KaDeWe, Europas näststörsta varuhus. 22

25 mest besökta och artrikaste djurparken i Europa. Vi beundrade elefanter, etc. Två timmar var nästan för kort tid för att hinna se allt. Efter besöket Spree. Dess väggar pryds av tavlor från viktiga statsbesök, där den ena kända politikern följer den andra. Vi åt Flammkuchen med olika sorters fyllning och drack ett svalkande glas Apfelschorle till. Efter att ha vilat fötterna en stund fortsatte programmet med ett besök till Mauermuseum som ligger invid den före detta gränsövergången Checkpoint Charlie. Museet grundades 1962 och berättar på ett imponerande sätt om tiden före, under och efter muren, och om människor som riskerade sina liv för att vinna frihet. Några elever lät sig fotograferas med vakterna vid Checkpoint Charlie och vi kollade in var muren en gång stod. För att lite lätta på stämningen besökte vi ett närliggande chokladcafé, Fassbender- Rausch, som jag varmt kan rekommendera. Chokladpralinerna är så detaljerat och vackert gjorda och smakar förstås därefter himmelskt rörde oss så småningom mot hotellet efter ännu en lyckad dag. Förintelsemonumentet Redan fredag och sista dagen på plats. Efter lite fritid på förmiddagen var det sedan dags att dra den något tyngre väskan efter sig och bege sig mot eleverna lärde sig ett och annat under resan. Framför allt hoppas jag att de

26 vågade använda den tyska de lärt sig och att de märkte att de visst förstår en hel del. Jag hoppas att de även i fortsättningen vill jobba med sin tyska och besöker Tyskland snart igen det är på ort och ställe man lär sig allra, allra bäst. Tack till alla som på ett eller annat sätt gjorde att resan blev av! Vielen Dank! Karin Hollsten Veckans skola livsdrömmar och papperstidningens framtid. Några elevnyheter väckte mycket diskussion på nätet, vilket fungerade uppmuntrande för den som hade skrivit artikeln. Före nyhetsveckan besökte YLE-redaktör Malin Ekholm skolan och informerade om hur nyheter skrivs. Även lärarna Susanne Wikström-Toivio, Kenneth Gustafsson, Joonas Kotkamaa och Charlotte Dick-Röstad fungerade som handledare. Efter nyhetsveckan gav Malin Ekholm kommentarer på varje artikel. Sammanfattningsvis är det viktigt för våra elever att få respons på sina texter och att ha kontakt med den svenska medievärlden i Finland. 24

27 Tornrummet berättar 2014 Våren har kommit men lindarna utanför tornrummets fönster låter oss ännu vänta med sin grönska. Arbetet för elevhälsan och specialundervisningen har däremot inte låtit sig vänta. Var och hurdana insatser det har behövts kan vara värda en summering. I början av höstterminen, lördagen den 21.9, samlades en stor skara nordiska pedagoger kring Nordisk specialpedagogisk konferens i Åbo. Huvudfrågan för konferensen, vad olika länder kan lära av varandra, diskuterades och belystes med olika föreläsningar bl.a. av Cor Meijer Director for European Agency for Development in Special Needs Education,, konsult i frågor som motivation och arbetsplanering, Anneli Sihvo examenssekreterare på Studentexamensnämnden i Helsingfors, Ritva Haakana, speciallärare för gymnasier i Tammerfors och av vår speciallärare Pia Vataja för att nämna några. Specialundervisning i gymnasiet och specialarrangemang vid studentskrivningar väckte mycket diskussion under konferensen. Examenssekreterare Anneli Sihvo var mån om att höra tankar från fältet, Budskapet var att gymnasiestuderandes lärande skall stödas på olika sätt. En aktuell fråga var även slopandet av neurologutlåtandet i samband med ansökan av specialarrangemang vid läs- och skrivsvårigheter i studentexamensprov. Den kom sedan de nya föreskrifter som gäller examen som genomförs från och med hösten 2014 (www. Specialistutlåtandet har slopats medan lärarnas uttalanden om examinandens svårigheter har fått ännu större vikt. I Svenska samskolan tas fem timmar i veckan av specialundervisningen i grundskolan till specialundervisningen i gymnasiet från och med hösten Stöd för och handledning i studier i gymnasiet kan även ges av gymnasiestudierna kräver kontinuerligt arbete, närvaro på lektioner och tid. Det är svårt och arbetsamt att ta igen kurser som man missat. Om de obligatoriska kurserna inte är gjorda, får man inte skriva ämnet i fråga.

28 Skolfolket överraskades av att reformen om införandet av den nya lagen för elevhälsa, som trädde i kraft och som skall tillämpas från och med , införs så snabbt. Enligt Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell, som stött oss i tolkandet av lagen, vill man ändra elevvårdskulturen. Nyckelorden i lagen är förebyggande arbete, ingripande, medverkan, allas ansvar och dokumentation. Skolans styrgrupp för elevhälsa med rektor som ordförande har redan inlett sitt arbete och kommit fram till en lämplig arbetsmodell i enlighet med lagen. hösten, Hem och Skola hade en informationskväll den 14.5 och elevkåren får ta del av informationen senare i maj. Kurators- och psykologservice betonas i den nya lagen. Elevvården hör till alla som arbetar i skolan och har dagliga möten haft skolpsykologen Anna-Lena Bergroth från Esbo ungefär en gång i månaden. Skolhälsovårdare Merja Takala har fortsatt att vara i vår skola på måndagar och onsdagar. Övriga dagar har hon varit tillgänglig i Aleksanteriskolan. Skolläkaren Juha-Kristian Vainio har haft sin mottagning två gånger i månaden. Med andra instanser har samarbetet inletts vid behov. Att få bra doser av svenska i olika former är ett viktigt recept för skolframgång, likaså ett aktivt förhållningssätt till eventuella andra modersmål. De stöder varandra. Utan att nedvärdera Internets eller andra mediers betydelse, är det viktigt att lyfta fram vardagssamtalens med den övriga världen en stund och i stället fokusera på närvaro och att lyssna här och nu, är kanske någonting vi alla kan öva på. Arbetet fortsätter 26 Maija Siikasmaa

29 Nordisk lärarträff på Färöarna I Klaksvík på Färöarna ordnades en nordisk lärarträff Gemensamma teman under lärarträffen var att integrera kulturtradition i undervisningen och tyngden låg på konst- och färdighetsämnen som slöjd och huslig ekonomi. Jag blev vald till stadens representant i slöjden och Jaana Kuosa i huslig ekonomi. Övriga deltagare var lärare från Tammerfors nordiska vänstäder: 4 lärare från Odense, Norrköping och Trondheim. Färöarna. Det var spännande att komma ut annorlunda än vad jag tidigare hade upplevt. Vi fortsatte resan med taxi till Klaksvík och jag blev placerad med danskarna i en taxibil avsedd för lokaltransport. Vi körde genom olika öar och byar och passagerarna fördes ända till hemdörren.

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret 2011-2012

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret 2011-2012 S:t Olofsskolan i Åbo läsåret 2011-2012 ARBETSTIDER OCH LOV Höstterminen (period I) 16.8.2011 11.11.2011 Höstlov 20.10.2011 21.10.2011 Vinterterminen (period II) 14.11.2011 2.3.2012 Jullov 23.12.2011 8.1.2012

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Degerby skola Läsårsplan 2015-2016

Degerby skola Läsårsplan 2015-2016 Degerby skola Läsårsplan 2015-2016 Läsårsplan för Degerby skola 2015-2016 Kontaktuppgifter Degerby skola Degerbyvägen 106 10160 Degerby rektor 09-29515230 050-4403978 magnus.ljungqvist@inga.fi lärarrum

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland Nordisk specialpedagogisk konferens Åbo 21.9.2013 Anneli Sihvo Studentexamensnämnden Om terminologi En studerande, (gymnasie)elev

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 Innehåll 1. Tyngdpunkter i fostrings- och undervisningsarbetet 2 2. Undervisningsarrangemang 3 2.1 Undervisningsgrupper och gruppstorlekar 3 2.2 Timresursen

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2012

Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2012 Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2012 Anmälningsblanketten för anmälning av elever till första klass inlämnas till Svenska samskolan i Tammerfors. Vårdnadshavare till elever i förskolan

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Till Kina med Confucius Classroom

Till Kina med Confucius Classroom Till Kina med Confucius Classroom Confucius Classroom i Falkenberg I mars 2012 invigdes Confucius Classroom i Falkenberg. Som andra skola i Sverige kunde Falkenbergs gymnasieskola starta en satsning på

Läs mer

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret S:t Olofsskolan i Åbo läsåret 2009-2010 ARBETSTIDER OCH LOV Höstterminen (period I) 18.8 13.11 Höstlov 15.10-16.10 Vinterterminen (period II) 16.11-5.3 Jullov 23.12-6.1 Sportlov 22.2-26.2 Vårterminen (period

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Workshop om elevhälsoplanerna. Helsingfors Vasa

Workshop om elevhälsoplanerna. Helsingfors Vasa Workshop om elevhälsoplanerna Helsingfors 25.4.2017 Vasa 26.4.2017 Ann-Sofi Loo 5.5.2017 1 Enkät i mars till alla tvåspråkiga utbildningsanordnare inom grundläggande utbildningen 11 svar, 10 kommuner/utbildningsanordnare

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Läsåret 2014-2015. Bild: Blivande skol- och barnträdgårdsgård

Läsåret 2014-2015. Bild: Blivande skol- och barnträdgårdsgård Läsåret 2014-2015 Ett intensivt läsår avslutas idag, lördagen den 30 maj 2015. Det är det 156:e, eller 167:e, läsåret för vår skola Svenska Privatskolan i Uleåborg. Marie Junelius inledde verksamheten

Läs mer

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 TREPTOW CREMATORIUM FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG Tyskland är världsledande på grönt och högteknologiskt byggande. Dessutom är de världsmästare

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Study visit in Wales

Study visit in Wales Study visit in Wales LIFELONG LEARNING Tove Heinonen Cardiff 8. maaliskuuta 2013 Mitt studiebesök i Cardiff var en upplevelse jag rekommenderar för alla som arbetar med utbildning på olika stadier. Besöket

Läs mer

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen BILAGA 3 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen Given i Helsingfors den 14 november 2002 Statsrådets förordning om allmänna

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

Verksamhetsplan för Tessjö förskola

Verksamhetsplan för Tessjö förskola Verksamhetsplan för Tessjö förskola 2012-13 Fostran och undervisning I Tessjö förskola vill vi främja det goda sociala samspelet. Eleverna skall lära sej respektera varandra oberoende av deras olikheter.

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Studieresa till Madrid; Universidad Juan Carlos III, den april 2011.

Studieresa till Madrid; Universidad Juan Carlos III, den april 2011. Studieresa till Madrid; Universidad Juan Carlos III, den 11-15 april 2011. Med två olika stipendier i bagaget reste fem damer från Öppna högskolan till Madrid. Brittmari, Lena och Jennika reste som Grundtvig-stipendiater

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Läsårsplan Iniö skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 19 elever. Antal lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Klasser och undervisningspersonal Elever Fsk 2 elever Åk 1 5 elever Åk

Läs mer

FÖRÄLDRAFÖRENING. Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening. 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium

FÖRÄLDRAFÖRENING. Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening. 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening Tid: Plats: 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium Närvarande från föreningen: Jens Albråten Susanne Bergfeldt Tomas Cornils

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting!

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! 20/7 2014 Vi åkte från Kuben kl. 01:00 söndag morgon. Busschauffören stannade i Västerås för att ta en bensträckare men

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79 1 DEL B, BILAGA 2 DEL B GYMNASIER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. 4 04 04 01 7 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning

Läs mer

Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering

Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering - Film >> - Presentationer - Utvärdering - Kommentarer 18 frågor 11 frågor 5.3.2013 A. RESAN a. utveckla min kommunikationsförmåga

Läs mer

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg I februari 2011 kontaktade läraren Eva Larsson från Ängsskolan i Sundbyberg Livrustkammarens pedagoger. Eva

Läs mer

(Det här är Roundhay Park som är en stor park i Leeds)

(Det här är Roundhay Park som är en stor park i Leeds) (Det här är Roundhay Park som är en stor park i Leeds) Barn och fritidsprogrammet Sabina Dahlström BF2C 2007 Boende Jag bodde i en underbar familj. Det var pappan som heter Simon och mamman som heter Helen.

Läs mer

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad LÄRARSPECIFIK BLANKETT Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 2008 Lärarens uppgifter A. Lärarens efternamn B. Lärarens förnamn D. Anställningsförhållandets karaktär i den här läroanstalten

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Valstaskolan Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till Valstaskolan och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos.

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD VN VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD Nr 6 läsåret 2013/14, 5 juni 2014 Rektor har ordet! Det är inte riktigt klokt vad tiden går fort. Nu är snart ytterligare ett läsår till ända. Mycket har hänt under året, barnen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Tomtbergaskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Vår skolsköterska skriver i sin verksamhetsberättelse: En mycket trevlig skola där det är lätt att samarbeta

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos oss. Du kommer att mötas

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess

Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess Förskola 1-5 år I förskolan kommer du arbeta tillsammans med barnskötare, förskollärare och specialpedagoger. Varje förskolaområde har en ansvarig förskolechef. Förskolorna

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD VN VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD Nr 5 läsåret 2013/14, 21 mars 2014 Rektor har ordet! Tiden går fort när man har roligt, sägs det och vi är redan i mars månad. Det blev inte så mycket snö och kyla men lite skridskoåkning

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Minnesanteckningar Per Olsskolans föräldraråd

Minnesanteckningar Per Olsskolans föräldraråd Minnesanteckningar Per Olsskolans föräldraråd 2016-04-05 Närvarande föräldrarepresentanter: Förskoleklassen Hyttan, Förskoleklassen Gruvan, 1 C, 2 A, 2 C, 3 B, 4 A, 4 C, 5 B, 5 C och 6 A. Närvarande lärare:

Läs mer

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix ordnar allt! I Kalix kommun samordnar kulturskolan undervisning i estetiska ämnen både i grundskola, gymnasium, och på fritiden. Hur går det till? Vision

Läs mer

Utbytet i University of Surrey

Utbytet i University of Surrey Utbytet i University of Surrey Elisa Vaskikari Kemiteknik, Åbo Akademi, Åbo, Finland Biosciences, University of Surrey, Guildford, UK 02/2014-06/2014 Erasmus utbytesprogram Jag var på utbyte i University

Läs mer

Välkomna till år 4! PERSONAL. Vi som arbetar i år 4 är. Mikael Nyberg 0738-130377 mikael.nyberg@edu.boras.se

Välkomna till år 4! PERSONAL. Vi som arbetar i år 4 är. Mikael Nyberg 0738-130377 mikael.nyberg@edu.boras.se Välkomna till år 4! Vi önskar er välkomna till ett nytt läsår och framförallt önskar vi er välkomna till vår nya skola! Vi har väntat länge och äntligen får vi kliva in de nya lokalerna! Vi ser verkligen

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority 2017 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2017 NSW Education Standards Authority Section 1, Part A Question 1, Text 1 Stockholm stad firar jubileum

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17 Tranängskolans fritidshem Kvalitetsanalys 16/17 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 2 Resultatet av årets verksamhet... 5 2.1 Verksamhetens resultat... 5 2.1.1 Förändrat

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola Läsåret 2014/2015 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Genom ökad och medveten lästräning har läsutvecklingen

Läs mer

Hembrev för veckorna 6 och 7

Hembrev för veckorna 6 och 7 Hembrev för veckorna 6 och 7 Hej alla! Nu var det dags för lite information igen. När ni får hem det här har vi haft föräldramöte och för er som inte kunde närvara hälsar vi att ni kommer att få ta del

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Varför ska jag välja Brändö gymnasium? Brändö är ett trivsamt gymnasium där vi bryr oss om varandra. Du kan studera både flera språk, naturvetenskaper eller olika humanistiska ämnen,

Läs mer

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Lahtis svenska skola och eftis ligger ett stenkast från järnvägsstationen som jag anländer till efter endast

Läs mer

Kvalitetsarbetet 2014/2015

Kvalitetsarbetet 2014/2015 2015-10-01 BOS/GUN Knåda skola och fritidshem Chris Sommar Kvalitetsarbetet 2014/2015 Grundfakta Antal elever Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Antal lärare Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Elevassistent 8 elever

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015-2016 Valbo förskoleområde Det Du tänker om Mig, Så Du ser på Mig, Som Du är mot Mig, Sådan blir jag Anci Rehn Förskolechef Jessica Peter Mia Lind Kristina Hjertberg Helena Baggström

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Brev för v.37. Eslövs museum. F-1:or med Sara Kuseta

Brev för v.37. Eslövs museum. F-1:or med Sara Kuseta Brev för v.37 Vi vill välkomna vår praktikant Kerstin och vår elevassistent Julia. Hjärtligt välkomna till vår fina skola. Eslövs museum Vi har under veckan varit på Eslöv museum. Vi hade en guide som

Läs mer

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian Info om övergången till sjuan Läsåret 2018 2019 Från sjuan till nian Innehåll 4 5 Viktiga datum 6 7 Hur sker övergången till årskurs 7? 8 9 Vad är nytt i skolan i årskurserna 7 9? 10 11 Språkstudier 2

Läs mer

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan FACIT Framstegstest a b c b a c b b 0 a Varifrån Hur Vad Hur Vilken Varför Hur Vad Hur 0 Vilken Vilket När Hur Var Vad kommer bor pluggar vaknar stiger dricker äter tränar tar 0 träffar fikar surfar lyssnar

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T. Svenska samskolan i Tammerfors. läsåret 2011-2012

S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T. Svenska samskolan i Tammerfors. läsåret 2011-2012 Studieguide S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T i Tammerfors läsåret 2011-2012 KONTAKTUPPGIFTER 2 LÄRARKÅREN (för gymnasiet)... 4 ARBETS- OCH LOVDAGAR LÄSÅRET 2011-2012... 4 VITSORD OCH OMTAGNINGAR...

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

Kvalitetsanalys 15/16. Trollebo fritidshem

Kvalitetsanalys 15/16. Trollebo fritidshem Kvalitetsanalys 15/16 Trollebo fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 Resultatet av årets verksamhet... 5 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet...

Läs mer

Informationsbrev februari 2016

Informationsbrev februari 2016 Informationsbrev februari 2016 Hej föräldrar! Alla lärare på Svenska Skolan kommer att resa till Stockholm för studiebesök och föreläsningar den 18 20 maj. Vad det innebär för respektive kompletteringsgrupp

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

Från Näckrosen till studentrosen

Från Näckrosen till studentrosen Kunskap Kreativitet Självförtroende Från Näckrosen till studentrosen Steinerlekskolan Näckrosen Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Lekskolan har nära till naturen. Vi tror på kreativitet och kunskap.

Läs mer