Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet Svenska samskolan i Tammerfors, grundläggande utbildning, åk 1-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet Svenska samskolan i Tammerfors, grundläggande utbildning, åk 1-9"

Transkript

1 SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS Läsåret

2 Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet Svenska samskolan i Tammerfors, grundläggande utbildning, åk 1-9 Adress: Koulukatu 14, Tammerfors Telefon: Rektor Ronny Holmqvist Vicerektor Henrik Aaltonen Övre lärarrummet Lågstadiets lärarrum Ekonom Pia Forss Skolsekreterare Birgit Mäntyniemi Studiehandledare Jan Almark Eftiskoordinator Pamela Mannström Fastighetsskötare Tony Toukoniitty Tidigare rektorer: Axel von Christierson Viktor Groop Adolf Höglander Gunnar Ehnholm Folke Nyberg Alvar Kurtén Anna-Lisa Bjurström Mark Wallenius Folke Jungner Skolans upprätthållare: Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande r.f. Grundläggningsår: 1895

3 Föreningen för Svenska samskolan i Tammerfors upprätthållande r.f. Styrelse: Dipl.ekon. Rikard Bjurström, ordförande Ekon.mag. Pia Forss, ekonom Agronom Axel Holmberg vice ordförande Rektor Ronny Holmqvist, sekreterare Pol.mag. Annina Nyberg-Saxberg Cindi Portin Optiker Suzanne Sjöholm Lektor Kirsi Niemenmaa, lärarrepresentant Ekon.mag. Kari-Pekka Tarko, styrelsemedlem Styrelsens hedersmedlem dipl.ing. Martin Lilius Styrelsemöten under höstterminen 2013: 18.9 kl kl kl kl Styrelsemöten under vårterminen 2014: 17.2 kl kl kl kl Emilia Brändh, åk 9, del av akvarellserie, 2014

4 Lärare Fil.mag. Henrik Aaltonen (1988), lektor, (1995) vicerektor engelska, Business English klassföreståndare för III G Dipl.ing. Pauliina Armholt (2011), äldre lektor matematik och fysik i gymnasiet (moderskaps- och vårdledig läsåret ) Fil.mag. Jan Almark (1989), studiehandledare studiehandledning Ped.mag. Petra Autio (2010), klasslärare, speciallärare klasslärare för klass 2 A (moderskaps- och vårdledig läsåret ) Fil.mag. Anne Bjurström (1980), lektor matematik Teol.stud. Charlotte Dick-Röstad, vikarie Master of Arts Eira Enkvist (2012), timlärare bildkonst Fil.mag. Anders Granlund (2013), vikarie matematik och fysik i gymnasiet Ped.mag. Piia Grönlund (2000), klasslärare klasslärare för åk 5 Fil.mag. Kenneth Gustafsson (1995), lektor modersmål och litteratur Ped.mag. Eva-Maria Hagfors-Vuorinen (2010), klasslärare klasslärare för klass 3 B Fil.mag. Karin Hollsten (2009), timlärare ryska, tyska klassföreståndare för åk 8 2

5 Fil.mag. Ronny Holmqvist (2001), lektor, (2006) rektor för grundutbildningen och gymnasiet ekonomikunskap Fil.kand. Anna Kilpinen (2012), klasslärare klasslärare för 3 B Fil.mag. Lasse Koskinen (2013), klasslärare klasslärare för åk 4 Fil.mag. Joonas Kotkamaa (2010), lektor historia, samhällslära klassföreståndare för 7 B Ped.mag. Kristina Kvist-Juuti (1988), klasslärare klasslärare för klass 1 B, matematik i åk 6 Ped.mag. Anne Lintula (1999), timlärare textilslöjd Teol.mag. Sabina Lindholm (2000), lektor ) Dipl.ing. Kirsi Niemenmaa (1996), lektor fysik, kemi, matematik klassföreståndare för 6 A Skådespelare Lisbeth Nyström (1992), timlärare musik, bildkonst klassföreståndare för 7 A Fil.mag. Inkeri Remsu (2012), timlärare ortodox religion Hum.kand. Tarja Salmi-Kaunisto (1983), lektor Fil.mag. Charlotta Serlachius (2009), klasslärare vikarierande klasslärare för åk 2 Specialpedagog Maija-Liisa Siikasmaa (2000), speciallärare specialundervisning 3

6 Fil.stud. Pia Sparv-Honkanen (2005), t.f. lektor klassföreståndare för 6 B Restonom Reeta Stenberg (2012), timlärare huslig ekonomi FyM Peter Sundstedt (2000), timlärare gymnastik, slöjd klassföreståndare för I G FyM Marika Söderström (1998), timlärare gymnastik, hälsokunskap klassföreståndare för åk 9 Fil.mag. Carina Tanskanen (2001), äldre lektor engelska, franska, spanska klassföreståndare för II G Ped.mag. Pia Vataja (1993), klasslärare, speciallärare klasslärare för 1 B Fil.mag. Susanne Wikström-Toivio (1979), äldre lektor modersmål och litteratur Skolgångsbiträden Susanna Forssén (1995), skolgångsbiträde Kultursektreterare Pamela Mannström (2001), skolgångsbiträde DEA Biologie Delphine Marsault (2007), skolgångsbiträde Ped.mag. Monica Skuthälla (2013), skolgångsbiträde Elin Hassel (2013), eftisledare 4

7 Ekon.mag. Pia Forss (2000), ekonom Kanslipersonal Birgit Mäntyniemi (1989), skolsekreterare Hälso- och elevvården Skolläkare Hälsovårdare Mottagning: Juha Vainio Merja Takala måndagar och onsdagar Skolkurator Anita Rundgren (2008) Skolpsykolog Anna-Lena Bergroth (2013) Servicepersonalen Gårdskarl: Tony Toukoniitty (2007) Städpersonal: Dara Hadzalic (2002) Sari Leijo-Vannula (1994) Zvezdana Plehandzic (2002) Pedagogisk ledningsgrupp Fil.mag. Henrik Aaltonen, vicerektor Ekon.mag. Pia Forss Fil.mag. Ronny Holmqvist, rektor Ped.mag. Kristina Kvist-Juuti Fil.mag. Carina Tanskanen FyM Peter Sundstedt Ped.mag. Pia Vataja 5

8 Läsåret Skolan i ständig förändring Svenska samskolan i Tammerfors avslutar sitt etthundranittonde läsår. Elevantalet var vid läsårets början 231 elever i grundskolan och 67 i gymnasiet. En studerande i gymnasiet har under läsåret vistats utomlands. Samskolans vackra skolbyggnad ritades av arkitekt August Krook. Byggnaden representerar en (då) modern gotisk stil men med typiska drag av jugend. Skolhuset blir i september 112 år men byggnaden kommer aldrig att bli klar. Skolbyggnaden är i ständig ombyggnad för att möta tidens krav. Mycket av skolbyggnaden är sig likt sedan August Krooks dagar men mycket har förändrats. Läsåret inleddes under lätt kaotiska förhållanden. Under sommaren 2013 renoverades klassutrymmena på våningarna två och tre och när skolstarten närmade sig kunde det konstateras att renoveringsarbetena var försenade. Under skolårets två första veckor var eleverna i åk 6-9 och gymnasiet tvungna att ha sina lektioner i provisoriska utrymmen. Den 26 augusti var renoveringsarbetena klara och de nyrenoverade utrymmena, med bl.a. fungerande ventilation kunde tas i bruk. Det var imponerande att se hur väl lärare och elever anpassade sig till situationen och tog det hela med jämnmod. Renoveringsarbetena fortsätter under sommaren 2014 och i turen står Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne och Svenska Kulturfonden har genom donationer möjliggjort dessa arbeten. Skolbyggnaden kommer aldrig att bli färdigbyggd och kan jämföras med att vi aldrig blir fullärda. På samma sätt som skolbyggnaden byggs om för att möta tidens krav så får även vi ständigt uppdatera oss kunskapsmässigt och våra färdigheter. I årsberättelsen för läsåret omnämns nya undervisningsformer. I årsberättelsen står det att läsa följande, skrivet av rektor Victor Groop: Vid undervisningen spela i vår tid åskådningsmaterialen en viktig roll och de komma helt säkert i framtidens skolor att få en dominerande betydelse. I stället för torra redogörelser och utläggningar skola träda bilder, teckningar, modeller och föremålen själva. { } Arbetsskolan är dock framtidens skola, dess idé tränger sig omotståndligt fram. I stället för den döda, andlig barlast, som påtvingats det uppväxande slägtet i våra skolor, skall engång träda levande kunskap, vunnet genom elevens självverksamhet och arbete i laboratoriet, i biblioteket, i arbetssalen. 6

9 Diskussionen kring nya pedagogiska grepp har alltid förts och kommer alltid att föras. Precis som för etthundra år sedan så förs även i våra dagar en diskussion om hur vi ska modernisera den teknik som används i undervisningen och hur vi ska få våra elever mera delaktiga. Det enda sättet att genomföra detta är genom att föra en aktiv dialog mellan lärare och elev och mellan skolan och hemmen. Dessa diskussioner ska även föras i med beaktande av det som händer i samhället. Läroplanerna för grundskola och gymnasium kommer under inkommande läsår ( ) att skrivas om och diskussionerna och arbetet kring dessa kommer under hösten att komma i gång på allvar. Stort fokus har satts på att tillämpa teknologin i undervisningen men även värdegrunderna kommer att betonas mera än tidigare. Skolan av i dag, så även för ett hundra år sedan, var en av samhällets stöttepelare, därför bör diskussionerna om skolans förändring även föras åt andra hållet. Skolan ska utgöra en förebild, inspirationskälla och aktiv part av vårt samhälle. Under året som gått har det förts en aktiv debatt om att Finland borde sköta sina egna ärenden och debattinlägg om att Finland borde gå ut ur Europeiska unionen. Detta får inte ske, vi måste på alla sätt se till att vi inte stöter bort omvärlden. Finland har inom många områden hört till toppskiktet. Vårt kunnande inom bl.a. teknologi och design rankas högt internationellt. I otaliga PISA-undersökningar har vårt skolsystem och våra elevers kunnande väckt beundran världen över. Detta kunnande hade aldrig kunnat växa fram i ett land som fjärmar sig från andra. Vårt problem är kanske att vi inte alltid vågar tro på oss själva. Vi ska hålla huvudet högt, vara stolta över oss själva och även i framtiden vara en förebild för andra. Dag Hammarskjöld, i tiderna generalsekreterare för FN, sade en gång Titta aldrig ner när du tar nästa steg. Bara den som höjer blicken och fokuserar på horisonten hittar rätta vägen. Tack Ett varmt och ödmjukt tack till mina kolleger, skolans lärarkår för det gångna läsåret. Er arbetsinsats är ovärderlig och jag hoppas att ni glädjs med era framtiden genom eleverna. Ett varmt tack till skolans kansli- och servicepersonal. Ni arbetar ofta i skymundan men utan er insats skulle vi inte ha en fungerande skola. 7

10 Ett varmt tack till skolans elevkår, jag är stolt över er. Ett stort tack även till och till vårdnadshavarna, ert engagemang är ovärderligt och jag hoppas att kommunikationen mellan hem och skola utvecklas i samma positiva riktning. Många är de som utan ersättning arbetar för skolans väl. Ert självuppoffrande insatser kan inte mätas i pengar men är guld värda för skolan. Tusen tack till skolans styrelse, föreningen för Hem och Skola, klassmammorna och klasspapporna, tidigare elever och till abiturientbalskommittén. Donationer och gåvor Ronny Holmqvist Samskolan har under läsåret mottagit understöd, stipendier och bokdonationer från olika stiftelser och föreningar. Svenska samskolan tackar Brita Maria Renlunds Minne, Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Litteratursällskapet för de understöd Därtill har olika inbetalningar gjorts under året till Samskolans Minnesfond. Elevstipendier utdelas med stöd av Svenska Klubben i Tammerfors, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Aamulehti, Tampereen Teknillinen Seura, Föreningen Hem och Skola i Tammerfors, M. Wallenius stipendiefond, Studiestödsfonden, Aktia bank, Handelsbanken, Kesko, Nordea, Ålandsbanken, Aito Säästöpankki, Minnesfonden i Tammerfors, Förbundsrepubliken Tysklands bokpremie, Föreningen Natur och Miljö, Pirkanmaan teknologiateollisuus, Spanska ambassadens bokpremie. Den av abiturientföräldrarna arrangerade balen gav ett överskott på över 4 000,- som kom skolan till del och att användas till datorer i grundskolans lägre klasser. Ett stort tack även till alla de som donerat böcker. till Samskolans bibliotek. För alla dessa storartade gåvor och understöd framför Samskolan sitt varma tack! 8

11 In memoriam Den 21 juni 2013 avled rektor emeritus Mark Wallenius i en ålder av 79 år. Han var född den 16 september i Wärtsilä. Mark Wallenius anställdes som lektor i historia och samhällskunskap vid Svenska samskolan i Tammerfors en tjänst han kom att inneha ända till år 1989, då han valdes till skolans nya rektor. Läraren Mark Wallenius undervisning präglades av hans gedigna kunskaper och han satte alltid eleven i centrum. Under rektor Wallenius tid gick Svenska samskolan i Tammerfors i bräschen då nya undervisningssätt och metoder introducerades, detta resulterade bl.a. i att Samskolans studenter under många år Mark Wallenius hade en härlig humor och ett generöst väsen och han var en person som många uppskattade stort. Svenska samskolan i Tammerfors minns Mark Wallenius med ödmjuk tacksamhet för hans gedigna insatser för skolans bästa. Till Mark Wallenius minne kommer två stipendier i historia och samhällslära att delas ut i samband med vårfesten. Under sommaren 2013 nåddes Svenska samskolan i Tammerfors av budet att tidigare eleven Karin Elina Pelin, student 1933, hade gått bort. Karin Pelin testamenterade sin lägenhet till Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande. Karin Pelin var född 14 januari 1913 och avled i en ålder av 100 år den 17 april Karin Pelin var laboratoriesköterska och att bygga upp det första sjukhuslaboratoriet i Tammerfors. 9

12 Händelser i Svenska samskolan i Tammerfors Höstterminen Läsåret inleddes under kaotiska former. Sommarens renoveringar på våningarna två och tre var försenade och nio klassrum slutet av augusti kunde nyrenoverande utrymmen tas i bruk. 10

13 Gymnasiet hade två dagar med föreläsningar och information. Den 13.8 gav vicerektor Henrik Aaltonen nyttig information om gymnasiestudier och studentskrivningar. Lektor Kenneth Gustafsson höll en föreläsning om Skolspråkets betydelse för studierna i gymnasiet. medryckande föreläsningar om bl.a. positivt tänkande, god start på hösten, goda arbetsrutiner, konsten att utnyttja sin fulla potential. Reetta Saarni informerade om internationella studier Skolfotografering 21.8 Ronny Holmqvist och två elever deltog i utlysandet av skolfreden i Björneborg. Den kommer skolfreden att utlysas i Tammerfors på Ratina stadium Åk 6:s lägerskola på Houtskär, Lärkkulla lägergård Elever från Chronhjelmska skolan i Larsmo besöker SST i samband med deras lägerskola i Tammerfors. 3.9 Aamulehtis stafettkarneval på Pyynikki sportplan II G:s Ålandscykling Säkerhetskursen i Syndalen (gymnasiet) PRAO (praktisk arbetslivsorientering) för åk Höstens studentskrivningar Hem och Skola-dagen uppmärksammades med bl.a. grötfrukost för elever och deras föräldrar i skolans matsal Redaktör Malin Ekholm från YLE informerade för lärare och elever om projektet Veckans skola som Samskolan deltog i under höstterminen Utedag för åk 1-6 på Pyynikki sportplan. 11

14 31.10 Spökfest för åk Teater, Mästerkatten i stövlar för dagis, åk 1 och Abiturienterna bekantade sig med studieutbudet i Helsingfors Tolv studerande från gymnasiet deltog i EYP i Tampereen lyseon lukio Tre studerande i gymnasiet deltog i TURPO-tävlingen som denna gång hölls i Kangasalan lukio. Självständighetsdagen uppmärksammades med bl.a. uppläsande av veteranernas budkavle. 12

15 9.12 Kadett Max Schwenson (student från SST) föreläste om Kadettskolan för gymnasiet Åk 1-5:s julfest Två elever i åk 5 deltog i Barnens parlament i Tammerfors stadshus Lucia med åk Hem och Skola ordnade en välbesökt basar i Samskolan Julkyrka i Alexanderskyrkan med kyrkoherde Kim Rantala Julfest för åk 6-9 och gymnasiet. Åk 9 förvisade julskådespelet Askungen. 13

16 Emilia Brändh, åk 9, interiör, 2014 Vårterminen Vårterminen inleddes med en gemensam samling för hela skolan i festsalen Abiturienterna besökte Åbo Akademi och Turun Yliopisto Abiturientbalen på hotell Rosendahl. En storstilad fest med närmare 300 deltagare. 7.2 Vårens studentskrivningar inleddes med textkompetensprovet i modersmål Bänkskuddaredagen.

17 14.2 De gamlas dag

18 4.3 Gymnasiets utedag i slalombacken vid Sappee. 7.3 Europaparlamentariker Nils Torvalds berättade om arbetet i Europaparlamentet för gymnasiet och åk Författaren Annika Luther berättade om sitt författarskap för åk 9 och gymnasiet Gymnasiets projektkurs i Murcia, Spanien. Äldre lektor Carina Tanskanen uppmärksamhet i den lokala median Gymnasiestuderanden i I och II G deltog i språkresa till Berlin tillsammans med läraren Karin Hollsten. Ett samarbetsprojekt mellan Svenska samskolan i Tammerfors och Björneborgs svenska samskola Åk 9 deltog i Utbildningsstyrelsens nationella utvärdering av inlärningsresultat i modersmål och litteratur. 16

19 23.4 Förskolans (hösten nya ettor) besökte Samskolan tillsammans med sina föräldrar Åk 7-9 hade en temadag i Åbo. Eleverna besökte bl.a. Åbo slott och såg musikalen Jesus Christ Superstar på Åbo Svenska Teater. 2.5 Två gymnasiestuderande besökte Kaartin Jääkärirykmentti och Kadettskolan i Sandhamn tillsammans med lektor Joonas Kotkamaa. 6.5 Studeranden från Pirkkalan lukio besökte Samskolan Åk 9:s lägerskola till Stockholm tillsammans med sin klassföreståndare Marika Söderström Dagsverke för åk 7-9 och gymnasiet. Lärarna hade planeringsdag Stafettkarnevalen i Helsingfors. Samskolans lag tog brons i gatustafetten! 26.5 Vårfest för åk Vårfest och studentdimission. Abiturientbalskommittén överräckte euro till Samskolan. Från vänster Keijo Vataja, Pia Vataja, Katja Ahinko (ordf.), vicerektor Henrik Aaltonen och Tom Höglund. Samskolans varmaste tack till den storartade gåvan!

20 Sol och spanska i Spanien Sedan hösten 2009 har det varit möjligt att läsa spanska vid Svenska samskolan i Tammerfors. Det är äldre lektorn i engelska och franska, Carina Tanskanen, som också har börjat undervisa i spanska. De elever som nu går i tvåan i gymnasiet kunde redan i åk sju välja en kortkurs i spanska. Fem tappra elever har efter högstadiet fortsatt med studierna också i gymnasiet. Dessa elever plus nio elever från ettan i gymnasiet samt två lärare hade möjligheten att åka till Murcia, Spanien den 6-12 april. SST:arna tillsammans med de spanska värdarna i stadshuset i Murcia till staden Murcia som ligger i regionen med samma namn. Vi bodde i familjer och studerade vid Institúto Hispánico de Murcia, en liten språkskola. Förutom tog emot oss i stadshuset, vi gick på rundtur i staden, vi besökte två katolska privatskolor, Jesús María och Capuchinos. Likheter med SST kunde konstateras, bl.a. att det fanns undervisning från dagis till gymnasiet i samma område. Men

21 olikheterna märktes också; de yngre eleverna hade uniform, det var stora klasser, frityrkokta munkar bara att de är långsmala. Dessa churros ska man doppa i en Vi blev mycket väl mottagna i Murcia. Carina deltog i ett 25 minuter långt var också lokalteven på plats och en bild av oss kom även i tidningen. Staden Murcia med sina drygt invånare visade sig från sin bästa sida. Det var varmt och soligt, ca grader. Den gamla katedralen i barockstil imponerade också, likaså universitetet. Kasinot som inte var ett kasino utan en En dag besökte vi Cartagena som ligger vid kusten ca 50 km från Murcia. Att staden grundats redan på 200-talet f.kr. märktes. Där fanns t.ex. ruiner av en gammal romersk teater, en gammal fästning och man höll på med arkeologiska utgrävningar. Det var från denna stad, också i tiderna kallad Karthago Nova, som Hannibal med sina trupper och elefanter startade det andra puniska kriget och marscherade över Pyrenéerna och Alperna mot Rom. Cartagena Sista dagen började med ett besök i vid las Salinas de San Pedro del Pinatar.

22 vi veta att området är ett naturskyddsområde och massor med fåglar häckar där Mar Menor medan den medföljande läraren och ornitologen Jan Almark var i sitt esse. Jag citerar honom: Observationer 12.4 från saltbassängerna i San 40, silkeshäger 10, sandlöpare 60, svartbent strandpipare 3 plus en del arktiska och dikesrenarna hittade jag: tofslärkor, rörhönor, svartstare, sammetshätta och härfågel. Kolonier av rödnäbbad trut, långnäbbad mås fanns där också och lite i inlandet såg jag från bussfönstret en kohägerkoloni på c. 50 individer. Överallt kuttrade turkduvor och gulhämplingarnas kännspaka läte blev tillsammans med koltrastens sång en ljuv bakgrundsmusik. spanska. Förutom möjligheter att utöva sina kunskaper i praktiken och en liten inblick i livet i Spanien hoppas jag att resan sporrar till fortsatta studier i det spanska språket. För att det överhuvudtaget var möjligt att åka till Spanien har eleverna samlat in pengar genom godis- och kexförsäljning samt lopptorg. Vi har även fått bidrag från Svenska kulturfonden, Pro Juventute Nostra, Föreningen Hem och Skola, samt Tammerforssamfundet, vilket vi är tacksamma för. Även staden och skolan bidrog med gåvor som vi kunde dela ut. Att resan var lyckad intygar studerande Veronica Viljanen. Trots sina unga år har hon rest mycket och hennes kommentar om resan var: Det var min bästa resa utomlands hittills. Staden Murcia var vacker, människorna var trevliga och det var rent. Carina Tanskanen 20

23 Berlin ist immer eine Reise wert möjligheten att förkovra sina kunskaper i ämnet under några intensiva dagar i metropolen Berlin. Resan ägde rum i början av april, den 8-11 april närmare bestämt, och även denna gång, precis som för två år sedan, gjordes resan i samarbete med Björneborgs svenska samskola. Totalt 22 elever och två medföljande lärare checkade in sina väskor vid lunchtid i gång långt tidigare dock. Det är inte precis gratis att åka iväg på en dylik resa. Vi ansökte om understöd från Svenska Kulturfonden och blev överlyckliga då beskedet kom. Eleverna har sålt kex och lakrits hela inklusive diverse uppgifter före och efter, får eleverna en kurs. Gruppen samlad framför die Mauer gick bra och vi hittade snabbt till hotellet, ett litet mysigt familjeägt hotell i Berlins sydvästra hörn, Hotel Arche. Hotellet bestod av 2-4 personers rum och vi försökte blanda eleverna så gott det gick. Meningen med 21

24 samarbete av detta slag är ju att eleverna från respektive skola lär känna varandra. Efter en liten bensträckarpaus var det dags för välkomstmiddag på Dicke Wirtin, en mörk, men mysig tysk lokal i närheten av hotellet. Vi åt typisk tysk mat, Wienerschitzel, Bratwurst och Apfelstrudel eller Eisbecher till efterrätt. Jag tror ingen gick hungrig därifrån. Efter maten tog vi en vända till Kurfürstendamm, men alla butiker hade redan stängt för kvällen. Vilket säkert var lika bra, eftersom jag antar att alla var rätt så möra efter en lång dag i resandets tecken. Följande morgon välkomnades vi av ett dignande frukostbord. Kokta ägg, grönsaker, frukt... En bra start på dagen! För att få en bättre helhetsbild av staden bestämde vi oss för att göra en guidad rundtur den första dagen. Orvokki Mette fungerade som vår guide och hennes långa erfarenhet av Berlin, av muren och dess fall, gav oss otroligt mycket. Med buss hann vi dessutom se väldigt olika delar av Berlin: Charlottenburg, Kreuzberg, Mitte, Tiergarten... I slutet av rundturen steg vi av vid Holocaust Denkmal, Förintelsemonumentet i folkmun, ett minnesmärke tillägnat de judar som blev mördade under förintelsen. Vi gick i de trånga korridorerna som bildades av de höga betongpelarna. Det var kallt och rått ute, vilket i och för sig passade sinnesstämningen bra. Historiens vingslag gjorde sig ständigt påminda i staden. Vi fortsatte till fots till Brandenburger Tor och lyssnade på Orvokkis kunnande. Magens kurrande påminde oss om att det var dags för lunch. Vi fortsatte på det tyska temat och provade på Currywurst. Eleverna blev positivt överraskade och många menade att det smakade bättre än det såg ut. Efter lunchen besökte vi riksdagshuset och glaskupolen. Det kostar ingenting, men det kan löna sig att boka på förhand, så sparar man en hel del tid. Utsikten från glaskupolen var plenisalen. Vi åkte vidare till East Side Gallery, den delen av muren som ännu står kvar. Vi gick längs med den 1,3 km långa muren och beundrade alla de hundratals konstverk som pryder den idag. Kvällen avrundades med lite fritid och shopping och eleverna hade bland annat möjlighet att besöka KaDeWe, Europas näststörsta varuhus. 22

25 mest besökta och artrikaste djurparken i Europa. Vi beundrade elefanter, etc. Två timmar var nästan för kort tid för att hinna se allt. Efter besöket Spree. Dess väggar pryds av tavlor från viktiga statsbesök, där den ena kända politikern följer den andra. Vi åt Flammkuchen med olika sorters fyllning och drack ett svalkande glas Apfelschorle till. Efter att ha vilat fötterna en stund fortsatte programmet med ett besök till Mauermuseum som ligger invid den före detta gränsövergången Checkpoint Charlie. Museet grundades 1962 och berättar på ett imponerande sätt om tiden före, under och efter muren, och om människor som riskerade sina liv för att vinna frihet. Några elever lät sig fotograferas med vakterna vid Checkpoint Charlie och vi kollade in var muren en gång stod. För att lite lätta på stämningen besökte vi ett närliggande chokladcafé, Fassbender- Rausch, som jag varmt kan rekommendera. Chokladpralinerna är så detaljerat och vackert gjorda och smakar förstås därefter himmelskt rörde oss så småningom mot hotellet efter ännu en lyckad dag. Förintelsemonumentet Redan fredag och sista dagen på plats. Efter lite fritid på förmiddagen var det sedan dags att dra den något tyngre väskan efter sig och bege sig mot eleverna lärde sig ett och annat under resan. Framför allt hoppas jag att de

26 vågade använda den tyska de lärt sig och att de märkte att de visst förstår en hel del. Jag hoppas att de även i fortsättningen vill jobba med sin tyska och besöker Tyskland snart igen det är på ort och ställe man lär sig allra, allra bäst. Tack till alla som på ett eller annat sätt gjorde att resan blev av! Vielen Dank! Karin Hollsten Veckans skola livsdrömmar och papperstidningens framtid. Några elevnyheter väckte mycket diskussion på nätet, vilket fungerade uppmuntrande för den som hade skrivit artikeln. Före nyhetsveckan besökte YLE-redaktör Malin Ekholm skolan och informerade om hur nyheter skrivs. Även lärarna Susanne Wikström-Toivio, Kenneth Gustafsson, Joonas Kotkamaa och Charlotte Dick-Röstad fungerade som handledare. Efter nyhetsveckan gav Malin Ekholm kommentarer på varje artikel. Sammanfattningsvis är det viktigt för våra elever att få respons på sina texter och att ha kontakt med den svenska medievärlden i Finland. 24

27 Tornrummet berättar 2014 Våren har kommit men lindarna utanför tornrummets fönster låter oss ännu vänta med sin grönska. Arbetet för elevhälsan och specialundervisningen har däremot inte låtit sig vänta. Var och hurdana insatser det har behövts kan vara värda en summering. I början av höstterminen, lördagen den 21.9, samlades en stor skara nordiska pedagoger kring Nordisk specialpedagogisk konferens i Åbo. Huvudfrågan för konferensen, vad olika länder kan lära av varandra, diskuterades och belystes med olika föreläsningar bl.a. av Cor Meijer Director for European Agency for Development in Special Needs Education,, konsult i frågor som motivation och arbetsplanering, Anneli Sihvo examenssekreterare på Studentexamensnämnden i Helsingfors, Ritva Haakana, speciallärare för gymnasier i Tammerfors och av vår speciallärare Pia Vataja för att nämna några. Specialundervisning i gymnasiet och specialarrangemang vid studentskrivningar väckte mycket diskussion under konferensen. Examenssekreterare Anneli Sihvo var mån om att höra tankar från fältet, Budskapet var att gymnasiestuderandes lärande skall stödas på olika sätt. En aktuell fråga var även slopandet av neurologutlåtandet i samband med ansökan av specialarrangemang vid läs- och skrivsvårigheter i studentexamensprov. Den kom sedan de nya föreskrifter som gäller examen som genomförs från och med hösten 2014 (www. Specialistutlåtandet har slopats medan lärarnas uttalanden om examinandens svårigheter har fått ännu större vikt. I Svenska samskolan tas fem timmar i veckan av specialundervisningen i grundskolan till specialundervisningen i gymnasiet från och med hösten Stöd för och handledning i studier i gymnasiet kan även ges av gymnasiestudierna kräver kontinuerligt arbete, närvaro på lektioner och tid. Det är svårt och arbetsamt att ta igen kurser som man missat. Om de obligatoriska kurserna inte är gjorda, får man inte skriva ämnet i fråga.

28 Skolfolket överraskades av att reformen om införandet av den nya lagen för elevhälsa, som trädde i kraft och som skall tillämpas från och med , införs så snabbt. Enligt Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell, som stött oss i tolkandet av lagen, vill man ändra elevvårdskulturen. Nyckelorden i lagen är förebyggande arbete, ingripande, medverkan, allas ansvar och dokumentation. Skolans styrgrupp för elevhälsa med rektor som ordförande har redan inlett sitt arbete och kommit fram till en lämplig arbetsmodell i enlighet med lagen. hösten, Hem och Skola hade en informationskväll den 14.5 och elevkåren får ta del av informationen senare i maj. Kurators- och psykologservice betonas i den nya lagen. Elevvården hör till alla som arbetar i skolan och har dagliga möten haft skolpsykologen Anna-Lena Bergroth från Esbo ungefär en gång i månaden. Skolhälsovårdare Merja Takala har fortsatt att vara i vår skola på måndagar och onsdagar. Övriga dagar har hon varit tillgänglig i Aleksanteriskolan. Skolläkaren Juha-Kristian Vainio har haft sin mottagning två gånger i månaden. Med andra instanser har samarbetet inletts vid behov. Att få bra doser av svenska i olika former är ett viktigt recept för skolframgång, likaså ett aktivt förhållningssätt till eventuella andra modersmål. De stöder varandra. Utan att nedvärdera Internets eller andra mediers betydelse, är det viktigt att lyfta fram vardagssamtalens med den övriga världen en stund och i stället fokusera på närvaro och att lyssna här och nu, är kanske någonting vi alla kan öva på. Arbetet fortsätter 26 Maija Siikasmaa

29 Nordisk lärarträff på Färöarna I Klaksvík på Färöarna ordnades en nordisk lärarträff Gemensamma teman under lärarträffen var att integrera kulturtradition i undervisningen och tyngden låg på konst- och färdighetsämnen som slöjd och huslig ekonomi. Jag blev vald till stadens representant i slöjden och Jaana Kuosa i huslig ekonomi. Övriga deltagare var lärare från Tammerfors nordiska vänstäder: 4 lärare från Odense, Norrköping och Trondheim. Färöarna. Det var spännande att komma ut annorlunda än vad jag tidigare hade upplevt. Vi fortsatte resan med taxi till Klaksvík och jag blev placerad med danskarna i en taxibil avsedd för lokaltransport. Vi körde genom olika öar och byar och passagerarna fördes ända till hemdörren.

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 TREPTOW CREMATORIUM FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG Tyskland är världsledande på grönt och högteknologiskt byggande. Dessutom är de världsmästare

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Till Kina med Confucius Classroom

Till Kina med Confucius Classroom Till Kina med Confucius Classroom Confucius Classroom i Falkenberg I mars 2012 invigdes Confucius Classroom i Falkenberg. Som andra skola i Sverige kunde Falkenbergs gymnasieskola starta en satsning på

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Svenska samskolan i Tammerfors. Kursbeskrivningar för valbara kurser. i grundskolan åk 7-9. läsåret 2009-2010

Svenska samskolan i Tammerfors. Kursbeskrivningar för valbara kurser. i grundskolan åk 7-9. läsåret 2009-2010 Svenska samskolan i Tammerfors Kursbeskrivningar för valbara kurser i grundskolan åk 7-9 läsåret 2009-2010 Uppdaterad 27.1.2009 Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt den

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 BAKGRUND Vi som ska åka är 12 elever och 2 handledare från samhällsprogrammet åk 2, men inriktning ekonomi. Vi vill göra en

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1 LUNDSKOLAN LUNDBLADET Nummer 1 INLEDNING VÄLKOMMEN Välkommen till det första numret av vår skoltidning. Tidningen kommer att starta som en någorlunda vanlig tidning men kommer efter hand bli något mer.

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI EN SKOLA FÖR DIG Svenska Skolan i Nairobi har funnits sedan 1968. Vi har en lång erfarenhet som utlandsskola. Här finns förskola från 1,5 års ålder, förskoleklass och grundskola

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

EC2EL Europaresa! Ons 13/5

EC2EL Europaresa! Ons 13/5 EC2EL Europaresa! Ons 13/5 Vi samlades på resecentrum kl 07:10 ovanför rulltrappan, för att senare när alla anlänt dela ut biljetter och pengar till mat. Kl 07:25 ankom tåget i tid och vi åkte förväntansfulla

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

3 Val av justerare Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Malin Ekblad.

3 Val av justerare Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Malin Ekblad. Protokoll fört vid Nosty s styrelsemöte 15 februari 2010 Plats: 4:ans klassrum Nottebäckskolan Tid: måndag 15 februari 18.00-20.00 Närvarande: Tony Johansson, föräldrarepresentant och ordförande Åsa Hultgren,

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Einar Hansen gymnasiet Natur 2014 Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012

barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012 barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012 Det må vara lågsäsong på Phuket men det är högsäsong för barnen i skolan. Vi har fått några nya små vänner, volontärer har lämnat oss och nya

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Författare: Karin Hahlin-Ohlström Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman

Läs mer

FÖRÄLDRAFÖRENING. Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening. 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium

FÖRÄLDRAFÖRENING. Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening. 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening Tid: Plats: 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium Närvarande från föreningen: Jens Albråten Susanne Bergfeldt Tomas Cornils

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

HIP2BERLINRESA 7 april 2011

HIP2BERLINRESA 7 april 2011 7 april 2011 Mellan den 29 mars och den 1 april reste HiP2 till Berlin. Medföljande lärare var Bengt Nilson och Håkan Danielsson. Henrik Rosengren, som är hipparnas lärare på universitetet, var också med

Läs mer

Provence. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Provence. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Provence Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - P r o v e n c e Provence - Guidad Rundresa Uppfyll din dröm om pittoreska lavendelfält, fantastiska vingårdar och

Läs mer

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr.

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr. Lilla Augustpriset Lilla Augustpriset är en skrivartävling som vänder sig till gymnasieelever i åldern 16 till och med 20 år. Vinnaren får 15 000 kr och prisutdelningen sker vid den stora årliga Augustgalan.

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Eftis i fokus hösten 2010 Haga eftis i Vasa

Eftis i fokus hösten 2010 Haga eftis i Vasa Eftis i fokus hösten 2010 Haga eftis i Vasa Besök 4.10.2010 Text och bild: Monica Martens-Seppelin Det är en vacker höstdag i oktober som jag besöker Vasa. På förmiddagen samlades det svenska regionala

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Vi lärare förväntar oss av dig som vårdnadshavare att du...

Vi lärare förväntar oss av dig som vårdnadshavare att du... Rektors hälsning Jag hoppas att du skall ha glädje och nytta av detta informationsblad. Läsåret 2014-2015 kommer vi att ha 365 elever och 38 lärare. Övrig personal består av 10 personer. Tyngdpunktsområden

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 8 Får verkligen alla andra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Förberedelser inför utbytesstudierna Jag gick Samhällsbyggnad och hade valt inriktningen Naturresursteknik. Tanken på att plugga utomlands

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Introduktion. Förberedelser inför resan

Introduktion. Förberedelser inför resan Introduktion I samband med min femte termin på Halmstad Högskola hade vi som läste Arbetsvetenskap chansen att studera utomlands under en termin. Ett avtal med Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före.

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före. BOLOGNA 22 25 september 2007 Första besöket var på en kommunal förskola med barn mellan 3-5 år som inrymdes i en skola för barn mellan 3-11 år. I den delen som hade förskola fanns 2 klasser med 25 barn

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG 38 Reportage. Vägval framtid Kämpiga uppväxter präglade av droger, kriminalitet och svåra familjeförhållanden. På Vägval framtid får ungdomar som hamnat snett i livet en fristad och hjälp att ta sig tillbaka

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Utbytet i University of Surrey

Utbytet i University of Surrey Utbytet i University of Surrey Elisa Vaskikari Kemiteknik, Åbo Akademi, Åbo, Finland Biosciences, University of Surrey, Guildford, UK 02/2014-06/2014 Erasmus utbytesprogram Jag var på utbyte i University

Läs mer

Lindeskolan fyller 50 år

Lindeskolan fyller 50 år MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 44-45 2015 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00 Lindeskolan fyller 50 år Firandet fortsätter! Håll utkik efter vad som händer resten av året! Skolledningen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer