Nr. 22/2010. In practice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr. 22/2010. In practice"

Transkript

1 Nr. 22/2010 In practice

2 Innehållsförteckning 04 SFS-pionjären Hans Huber ser tillbaka på 50 års tillverkning. 14 Möbelvaruhuset IKEA har just avslutat den första etappen av ett av dess största logistikcentra i Sydeuropa. Ett projekt med infästningsteknik från SFS intec. 04 SFS intec firar 50 år sedan den första fabriken etablerades Samtal med företagets grundare Hans Huber 06 Nyhetsnotiser Information om SFS intec i notisform 10 Ny borrande skruv för estetisk fasadutformning Onsrud fäster fasaden på Ahus sjukhus med SD2 12 Infästning inom modulbyggnation Skruvnitsystemet SRB idealiskt för byggnadsmoduler 14 IKEA bygger med infästningsteknik från SFS intec SFS intec levererar infästningar för tak och fasader 16 Design och funktionalitet i harmoni Gångjärnssystemet CAB-R 3D ger en stilfull dörrdesign 18 Lönsam infästning av taktäckning Montering av PROTAN taksystem med ISO-TAK infästningssystem 20 SFS i Kina Närhet till kunden Lokal närvaro för de kinesiska underleverantörerna till bilindustrin 22 Nya förebilder inom fönsterbeslagtekniken Stödrulle visar sin tillförlitlighet i fönsterbeslag

3 Ledare 18 PROTAN taktäckningssystem monteras med ISO-TAK infästningar och ISO-TAK 260 monteringsverktyg. Året var 1960 när tillverkningen av skruv kom igång hos SFS. Med en företagares framsynthet vågade företagets grundare Hans Huber och hans medhjälpare ta detta steg och starta egen tillverkning. De tog konsekvent tag i nya idéer och omsatte dem till verklighet. Därmed utvecklades SFS intec från en enkel början till ett ledande företag inom sin bransch. Idag, efter 50 år, har våra medarbetare fortfarande kvar grundarnas pionjäranda. Samverkan mellan kundbehov, egen erfarenhet och kunskaper från forskning och teknik leder nu liksom då till framtidsinriktade lösningar. Därför är det ett stort nöje för oss, när vi får möjligheten att ta oss an svåra uppgifter tillsammans med våra kunder. Några resultat av dessa projekt presenterar vi för våra kunder här i In practice sen flera år tillbaka. Även den här gången kommer läsaren att upptäcka mycket nytt. Ingenting har ju ändrats i vårt ledmotiv «Att skapa kundnytta är vårt gemensamma mål inom företaget» nu och under de gångna 50 åren. Jag önskar er alla en spännande läsning. Helmut Binder vd SFS intec Redaktionell information Redaktörer Medarbetare från SFS intec Utgivning 1 gång per år Ansvarig utgivare och grafisk form Marketing Services SFS intec Tryck RDV, Rheintaler Druckerei und Verlag AG, Berneck Utgiven av SFS intec 3

4 SFS intec firar 50 år sedan den första fabriken etablerades ett samtal med Hans Huber För 50 år sedan började SFS intec med egen industriell tillverkning. Från den enkla starten har personalen runt grundaren och pionjären Hans Huber byggt upp ett internationellt verkande industriföretag. I intervjun talar Hans Huber om pionjäråren, varaktiga kund-leverantörsförbindelser och om hur viktig det är med topprestationer. Herr Huber, 1960 lade ni grunden till dagens SFS intec genom grundandet av anläggningen i Heerbrugg. Vad känner ni, när ni tänker på det här jubiléet? Jag känner att de här 50 åren är en mycket kort tid, och att tiden har flugit iväg. Det har varit en fascinerande uppgift att utveckla nya produkter med ny teknologi på växande marknader. Framför allt känner jag stor tacksamhet för det goda samarbete jag har haft med kunder, medarbetare och leverantörer, som har satt sin prägel på företagets uppbyggnad. Jag känner en inre tillfredsställelse över att SFS intec förs vidare in i en lovande framtid. Vilka motiv fanns för det omfattande investeringsbeslutet? I början av 60-talet fanns ett stort behov av industriprodukter i Europa. Återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget, krävde enorma resurser. Ändå, trots byggboomen, var konventionella, utbytbara produkter inga problem för oss, ens på den tiden. Tvärtom var det värdefullt för oss att uppfylla våra kunders specifika behov. På den tiden monterades stora mängder fönster med dubbelglas. Men det var nästan omöjligt att få tag på de fästelement som behövdes. Dessa måste nämligen tillverkas med en speciell metod. För att möta den stora efterfrågan, fanns det bara en utväg: nämligen att starta egen tillverkning trots det faktum, att vi bedömde riskerna som ganska stora vid det tillfället. Med utförliga affärsplaner försökte jag då finansiera min 50 %-iga andel via dåvarande Schweizerische Bankverein. Genom att deponera min sparbanksbok, lyckades jag ordna finansieringen. Övriga medel fick vi från företaget Stadler AG, av Josef Stadler. Vid efterföljande höjningar av kapitalet, försökte vi alltid att få de högsta tjänstemännen att delta. Företaget har växt kontinuerligt under alla dessa år. Vilka var enligt er åsikt framgångsfaktorerna för denna tillväxt? Då vill jag nämna två viktiga faktorer: Å ena sidan medarbetarnas enastående skicklighet, å andra sidan det faktum, att vi under årens lopp hela tiden investerat i modern anläggningsteknik. Våra medarbetares förmåga att agera för företagets bästa, tillsammans med ett stort eget ansvar var och är hörnpelare i vår modell. Genom nära relationer med våra kunder och leverantörer, har vi hela tiden lyckats klara av svåra situationer, som exempelvis den konstanta uppvärderingen av den schweiziska valutan. Genom kundnärhet och ett ömsesidigt, stort förtroende, har vårt företag utvecklats vidare steg för steg. Har det funnits händelser, som har präglat utvecklingen av SFS intec särskilt mycket? Ja, sådana händelser har det naturligtvis funnits redan i början av vår utveckling, i mitten av 60-talet. På den tiden blev vi kontaktade av företaget Sulzer och regeringen i Schweiz. Vi fick uppdraget att leverera skruvarna för drivmekanismerna och

5 Hans Huber har satt sin prägel på SFS företagshistoria: Som grundare/pionjär, vd och senare som styrelseordförande lyckades han att av det regionala handelsföretaget bygga upp en världsomfattande koncern. förvärvade vi viktig know-how till teknologin för borrande skruv. frågan, nämligen att bibehålla sin konkurrenskraft. konstruktionsdelarna till det prestigefyllda militärflygplanet «Mirage». Därmed hade vi redan under företagets första år konfronterats med två speciella utmaningar: Dels med bearbetning av höghållfasta legeringar och dels med en mycket krävande detaljgeometri. Flerstegspress-tekniken var på den tiden fortfarande under utveckling. Det innebar att vi fick arbeta hårt, för att lösa problemen. Därefter i slutet av 60-talet hade vi även stor framgång genom licensövertagandet av Fabco-systemet, dvs fästelement för byggsektorn. Stimulerade av detta steg inom industribyggnation vågade vi även ta steget att utveckla en egen borrande skruv. År 1975 tog vi det första steget till utlandet, närmare bestämt Frankrike. Med övertagandet av Boulonnerie Callibré som ägdes av Visserie Technique Ni har lett företaget i nästan 40 år och fört ut det mot internationell tillväxt. Var det lätt för er som grundare av företaget att släppa taget och överlämna det operativa ansvaret till en yngre ledargeneration i mitten av 90-talet? Överföringen av ansvar och kompetens var relativt enkel, eftersom allt skedde i planerade steg. År 1995 kunde jag överlämna ledningen av vår viktigaste affärsenhet, industrigruppen, till Helmut Binder. Vid bolagsstämman 1999, med förvaltningsberättelsen över verksamhetsåret 1998, avgick jag som ordförande för SFS Holding. Genom olika mandat och mitt andelsföretag har jag, nu som då, varit företagsverksam i främsta ledet, tillsammans med min dotter och mina två söner. Det senaste året har helt och hållet gått i den globala finanskrisens tecken. Följer ni fortfarande med vad som händer inom SFS intec? Ja naturligtvis, och även i fortsättningen. Under utvecklingen av vårt företag har vi överlevt flera stora ekonomiska kriser. Om man kan jämföra krisen 2009 med något, är det i så fall oljekrisen på 70-talet. Under sådana ekonomiska kriser är det naturligtvis en stor fördel om man som SFS-gruppen har goda finanser. Endast på det sättet kan företaget överleva på sikt. Alla inblandade medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare måste ta ett stort ansvar för att klara av sådana svåra tider. För att detta ska lyckas, krävs disciplin, stor flexibilitet och en uttalat innovativ grundinställning från alla inblandade. Just i sådana situationer är förbindelser grundade på ömsesidig respekt viktiga. Strategiskt måste naturligtvis före - taget koncentrera sig på den viktigaste «I kristider är ett gott samarbete extra viktigt.» Till sist en avslutande fråga. Vid en tillbakablick idag, vad skulle ni ha gjort annorlunda? Jag måste säga, att i stort sett motsvarar utvecklingen mina relativt högt ställda förväntningar. När man övertar företag, måste man flera gånger ställa sig frågan om övertaganden verkligen för oss vidare strategiskt och om de hjälper till att främja företagsutvecklingen. Vid en tillbakablick skulle jag möjligtvis ha koncentrerat mig ännu mer på affärsområdet byggnadskomponenter, framför allt byggnation i lätta material. Jag tycker också det skulle ha varit bra, om vi för infästningsområdet byggnadskomponenter konsekvent hade valt direktförsäljning. Detta för att utforma och kommunicera kundnyttan på ett ännu bättre sätt. Men som jag sa redan i början: Jag känner en stor inre tillfreds - ställelse över det vi har åstadkommit tillsammans. 5

6 Takrenovering i Mittens rike Vid början av den blixtsnabba ekonomiska tillväxten på 90-talet lades i första hand profiltak av plåt på industribyggnader i Kina. Flera av dessa konstruktioner är vid det här laget i behov av reparation. Av miljöskäl och önskan om hållbarhet har den amerikanska elektronikkoncernen MOTOROLA grundligt sanerat sina industribyggnader i Kina. Över en total yta av mer än kvadratmeter placerades energisparande isolering ut på det befintliga underlaget. För att ta fram specifika infästningar beräknade SFS intecs kinesiska marknadsorganisation de tekniska värdena för upptagning av vindlaster. ISO-TAK -systemet möjliggjorde en takrenovering av MOTOROLA i Tianjin inom föreskriven tid. Infästningssystemet ISO-TAK passade utmärkt till det valda renoveringskonceptet. Den anpassade kombinationen av fästelement, hylsa och verktyg gjorde det möjligt att arbeta snabbt och säkert. Dessutom uppfyller systemet från SFS intec kraven från det amerikanska försäkringsbolaget för industri-sakförsäkringar FM Global (Factory Mutual ömsesidigt försäkringsbolag). Strömbesparing i Washington Columbia Heights är en av de livligaste delarna i Washington DC. Sedan kort tid tillbaka strålar stadsdelen, som har genomgått en omfattande renovering, i en ny glans. Till en del beror detta på de soldrivna gatlamporna, som kantar de offentliga platserna. Armaturerna är designade av det engelska företaget Telling Architectural Ltd. De lyser upp det offentliga rummet och utgör samtidigt underlag för solcellerna från det spanska solcellsföretaget Vidursolar. Hela enheten är fäst med punktinfästningar i rostfritt och gjutna spindlar från SFS intec. Den egenutvecklade systemlösningen understödjer inte bara den charmiga designen, utan bidrar i avgörande grad till konstruktionens totala hållfasthet.

7 Trädäck i Berlin På den stora slottsplatsen i Berlin- Mitte, som mäter m 2, där Palats der Republik tidigare stod, ska det historiska Berliner Stadtschloss återuppföras år För att den stora ytan inte ska ligga bar under tiden, har staden beslutat att uppföra ett vidsträckt trädäck med informationsskyltar om platsens historia. Vid planeringen ställdes företaget som ska bygga anläggningen, Holzbau Hunold GmbH, inför en komplicerad uppgift. Först byggdes 6 m långa och 2,3 till 3,0 m breda plattformar i mellangrovt och grovt virke. Då behövdes stor noggrannhet. Till sist gällde det att montera plattformarna på plats, som skulle ligga exakt i linje utan egentlig ansträngning. För en tillförlitlig sammanfogning av träplattformarna bestämde sig de ansvariga för bygget för dubbelgängad WT-skruv från SFS intec. De korrosionsbeständiga fästelementen, som är gängade i övre och nedre delen av skruven, gör inte bara att arbetet går snabbt. De bidrar dessutom till god hållbarhet på längre sikt för gångtrafiken på hela det utlagda området. Med WT-fästelementen blir nämligen skruvförbandet kvar i sitt utgångsläge, även under hög belastning och detta under öppen himmel och de formförändringar som träet genomgår. Vid användning av konventionell skruv, skulle golvbeläggningen tryckas ner efter hand. Följden av detta skulle bli: Skruvskallar som sticker upp och därmed utgör en risk för att folk snubblar och skadar sig. Utan belastning Redan efter tre månaders arbete med tillverkning och montering kunde trädäcket öppnas i juli 2009 under festliga former. Under de närmaste tre åren kan turister och Berlinare upptäcka det historiska området för sig själva. Därefter demonteras träkonstruktionen igen, för att eventuellt byggas upp på ett annat ställe. Berlins stadsfullmäktige överväger användning inom naturskyddsområden. Med belastning För fastsättningen av plattformarna valde de ansvariga planerarna dubbelgängad WT-skruv från SFS intec. Därmed garanteras, att plankorna även under belastning och till och med vid dimensionsändringar (krympning) ändå blir kvar i utgångsläget. Traditionell infästning med konventionell skruv Infästning med dubbelgängad WT-skruv 7

8 Rationella affärsprocesser med ett enhetligt IT-landskap Ett stabilt och framtidsinriktat IT-landskap, övergripande plattformar, enhetliga processer och ett optimalt informationsflöde inom och utanför företaget: Det är målen som SFS intec strävar mot med införandet av SAP-programmet ERP (Enterprise Resource Planning) inom hela företaget. Implementeringen av SAP öppnar nya möjligheter och chanser till samarbete för affärspartners. Överföringen av standardiserade data påskyndar processer och minskar möjliga registreringsfel till ett absolut minimum. Dessutom innehåller SAP även en plattform för avancerade kommunikationsinstrument som scanner eller e-shops. Den enhetliga användningen/applikationen medför områdesövergripande processer och ställer därför stora krav på användarna och alla grunddata. Genom en integrerad användning ökar effektiviteten, samtidigt som man får en ökad processäkerhet. Sedan 2005 arbetar SFS intec med införandet av SAPlösningen. Nedanstående tabell visar aktuell status samt de planerade projekt, som ligger närmast i tiden. Varje ny enhet som ansluter sig till SAP innebär att underhållsintensiva gränssnitt faller bort. Dessutom gynnas produk tiviteten av den enhetliga processen och ger samtidigt maximal transparens. SAP kommer att användas inom både tillverkning, materialekonomi, försäljning, kvalitetshantering, personaladministration och finansiering, fakturering och controlling inom SFS intec. Europa Schweiz SFS intec AG CH-9450 Altstätten 2005 Schweiz SFS intec AG CH-9435 Heerbrugg 2006 Frankrike SFS intec SAS FR Valence 2007 Tyskland SFS intec GmbH DE Althengstett 2007 Portugal SFS intec E y P, S.A. PT Ericeira 2007 Spanien SFS intec E y P, S.A. ES Villaviciosa de Odón 2007 Sverige SFS intec AB SE Strängnäs 2007 Norge SFS intec AS NO-1473 Lørenskog 2007 Finland SFS intec Oy FI Lohja 2007 Estland SFS intec Oy EE Tallinn 2007 Schweiz SFS intec AG CH-9230 Flawil 2009 Tyskland SFS intec GmbH DE Oberursel/TS 2009 Polen SFS intec Sp.z.o.o. PL Poznań 2009 Storbritannien SFS intec Ltd. GB-Leeds LS4 2AT 2010 Ungern SFS intec Kft. HU-9421 Jánossomorja 2010 Österrike SFS intec GmbH AT-2100 Korneuburg 2010 Tjeckien SFS intec s.r.o. CZ Turnov 2010 Införande av SAP ERP 5.0 Italien SFS intec s.p.a IT Fontanafredda PN planerat 2011 Nordamerika Kanada SFS intec Inc. CA-Dundas, Ontario L9H 7P USA SFS intec Inc. US-Wyomissing, PA planerat 2011

9 FireFox det nya blindnitmutterverktyget från GESIPA Gesipa har utvecklat det nya verktyget FireFox, med den beprövade TAURUS-serien som underlag. Verktyget utmärker sig genom ett stort arbetsområde (M3 till M12) samt en mycket snabb nitning. Verktyget kan drivas växelvis med konstant anslag eller med samma mutterstorlek (t.ex. M8). Därigenom kan blindnitmuttrar av olika längd och i olika tjocka material monteras på ett säkert sätt. Med marknadsintroduktionen av FireFox börjar en ny tidsålder inom blindnitmuttersektorn när det gäller säkerhet och snabbhet i monteringen. Genom utlösning av verktyget deformeras skaftet på blindnitmuttern radiellt utåt. På blindsidan uppstår på det sättet ett låsningshuvud, som motstår stora axiella krafter. Kostnadsbesparande renovering eller nytillverkning av kombinerade trä-betongkonstruktioner Befintliga kombinerade trä-betongkonstruktioner måste ofta förstärkas vid renoveringar. Det är i genomsnitt ungefär 40 % billigare än nedmontering och nybyggnation och framför allt sparar det tid. För rätt dimensionerad förbindelse mellan en tunn betongplatta och den bärande träkonstruktionen, har SFS intec vidareutvecklat infästningssystemet VB. Därigenom får man avsevärt ökad effektivitet redan på planeringsstadiet, tack vare ett speciellt utformat beräkningsprogram. VB-fästelementen finns numera i två längder. Det ökar systemets prestanda i det typiska användningsfallet med upp till 70 %. En nyhet är även det bekväma verktyget, som underlättar monteringen av förbindelseskruvarna, som är av hög kvalitet. Justeringsverktyget ger en konstant, exakt montering. Det är inte bara vid renoveringar som VB-systemet visar sina fördelar. Även vid nybyggnation förbinds trä och betong till en konstruktion med tillförlitlig bärighet. 9

10 Roar Svendsen, FasteningSystems, Ny borrande skruv för estetisk fasadutformning Stora ytor med aluminiumprofiler dominerar fasaden på Ahus-sjukhuset. Den diskreta designen på den borrande skruven SD2 understryker den eleganta framtoningen. Ahus sjukhus i närheten av Oslo fascinerar genom dess moderna arkitektur med fasadelement av aluminium. Förutsättningen för den ovanliga utformningen var att det fanns tillgång till kraftfulla fästelement med flera egenskaper. SFS intec utvecklade och levererade ett lämpligt system i rätt tid. Måste ett sjukhus se ut som ett sjukhus? Och om svaret är ja, hur ser då ett sjukhus ut egentligen? Ahus sjukhus, som ligger några få kilometer utanför Oslo, utgör ett anmärkningsvärt undantag i den arkitektoniska klichébilden. Det beror inte bara på de markerade färgerna på enskilda fasadelement utan framför allt på de estetiskt tilltalande fasadprofilerna av aluminium. Infästningsarbetet av det raffiga ytterhöljet har utförts av monteringsföretaget Franke Onsrud Blikkslager AS. Osedvanliga utmaningar För företagets ägare, Franke Onsrud, var fasadmontaget för Ahus sjukhus en särskild utmaning. Detta eftersom det inte fanns något lämpligt infästningssystem för aluminiumfasadprofilerna med dess karakteristiska smala djupfalsar. Ingen av de utvärderade produkterna uppfyllde alla krav: Antingen skadades fasadprofilerna på grund av för stora skruvhuvuden eller också var det inte möjligt med direkt fastskruvning utan förborrning. Det lämpliga systemet blir uppfunnet Alltså vände sig Franke Onsrud till SFS intecs norska marknadsorganisation. I den gemensamma diskussionen kom man fram till fyra viktiga nyckelkriterier för infästningen av alumiumprofilerna: Lämplig design av fästelementets huvud med individuella färger, enkel och effektiv bearbetning utan förborrning, stabila egenskaper vid hög dynamisk belastning samt hållbart korrosionsskydd. Och eftersom arbetet skulle påbörjas inom tolv veckor enligt tidsschemat, var det en

11 Franke Onsrud, grundare och ägare till Franke Onsrud Blikkslager AS, berättar om samarbetet med SFS intec. Vi har haft ett framgångsrikt samarbete med SFS intec i över 30 år. En tillförlitlig partner när det gäller infästningsteknik underlättar vårt arbete och ger oss den nödvändiga säkerheten i projektutförandet. Under alla dessa år har vi alltid lyckats få fram den tekniskt bästa möjliga lösningen för våra byggprojekt. Redan under utvärderingsfasen kan jag räkna med SFS intec. I de fallen uppskattar jag den omfattande tekniska handledningen på plats. Den upplever jag alltid som mycket fokuserad och engagerad, bättre än hos någon annan leverantör. Fasadprofiler med smala, djupa falsar monteras snabbt, säkert och med hög kvalitet med den borrande SD2-skruven. Även i Ahus-projektet var den tekniska erfarenheten hos fackmännen från SFS intec mycket värdefull. Den tekniska utformningen av infästningen SD2 och den effektivt genomförda testserien övertygade vår kund fullständigt. Just när det gäller säkerheten i skruvförbandet, är vi hänvisade till tillförlitlighet och precision. Då är det en stor fördel att ha en erfaren partner som SFS intec till sin hjälp. stor utmaning för utvecklarna på SFS intec inte bara tekniskt utan även när det gällde tidsaspekten. All krav uppfyllda Redan efter en kort tid låg ett färdigt förslag på bordet i form av ett ritningsförslag. Med den nya borrande SD2- skruven lyckades SFS intec uppfylla de högt ställda förväntningarna på både ett elegant sätt och med god tidsmarginal. Det diskret utformade skruvhuvudet på SD2 kan beställas i olika färger och infogas harmoniskt i den arkitektoniska helhetsbilden. Avsnittet utan gängor under TORX-huvudet förhindrar att skruven lossnar av sig själv på grund av vibrationer eller miljöpåverkan. Samtidigt kunde även kraven på korrosionsmotstånd uppfyllas med god marginal. Till målet utan omvägar För att den knappt tilltagna tidsplanen skulle hålla, påskyndades tillverkningen av en första försöksserie med infästningar. Detta redan sex veckor efter godkännandet av det tekniska utkastet. Testfasaden fungerade som ett närliggande åskådningsobjekt för den ansvarige arkitekten. Samtidigt kunde beviset på att infästningarna uppfyllde ingenjörernas krav läggas fram under sanna byggförhållanden. Det bästa med detta var att de infästningarna som användes vid testet sedan kunde användas direkt på sjukhusbyggnaden. En avsevärd tidsbesparing för Franke Onsruds montörer. När testserien hade visat sig uppfylla kraven, levererades resten av infästningarna omedelbart från SFS intec. Därmed gick det att uppnå det krävande målet: Arbetet fortskred snabbt och säkert, med ekonomiskt montage och övertygande framtoning. 11

12 Jamie Lewis, FasteningSystems, Infästning inom modulbyggnation Ett skruvnitsystem som infästning i modulbyggnation: Det som låter okonventionellt, visar sig vara en framsynt infästningslösning. Den engelska specialisten på modulbyggnation, Wernick Buildings, utnyttjar fördelarna med infästningssystemet SRB (Screw Rivet Bulb). «Tid är pengar» och att bygga ekonomiskt, innebär idag framför allt att bygga snabbt. Snabbhet, med hög kvalitet och säkerhet, kan bara komma till stånd om viktiga byggnadselement är prefabricerade och alla delprocesser är tillförlitligt utprovade. Nyckelordet i detta fall är modulbyggnation. Med dess modulbyggnader möjliggör det engelska företaget Wernick Buildings individuell rumsplanering för olika användningsområden. Mångsidig utformning Individuell design, god funktionalitet och flexibilitet samverkar till ett förmånligt pris-prestandaförhållande. På det sättet tillverkas kontors- och förvaltningsbyggnader, skolor, förskolor, och servicehus för äldre, kök. matsalar eller andra innovativa byggnader av prefabricerade moduler på kort tid. Ersättning för skruv och mutter Hittills har Wernick Buildings monterat sina modulbyggnader med traditionella infästningar. Men nu är det slut med det. Sedan försäljningsdirektör Andy King har lärt känna det nya SRB-skruvnitsystemet från SFS intec, satsar Wernick Buildings på fördelar na med direktinfästning. «Den stora tidsvinsten vid monteringen, den bekväma manövreringen av systemet med tillhörande säkerhet övertygade mig redan från början», säger Andy King. Det var dessa argument, som slutligen fick Wernick Buildings att vid ett byggprojekt för första gången våga utelämna skruv och mutter till förmån för den nya lösningen från SFS intec.

13 «Den stora tidsvinsten vid monteringen, den bekväma och enkla manövreringen av systemet med tillhörande säkerhet övertygade mig redan från början.» Andy King, Försäljningsdirektör hos Wernick Buildings Ltd, om SRB skruvnitsystem från SFS intec SRB skruvnit förenar fördelarna inom skruv- och nittekniken i en produkt detta med bibehållande av de utmärkta infästningsvärdena. Därmed blev det för första gången möjligt att ett och samma infästningssystem garanterar bärförmågan i hela byggnadsstrukturen. «Med nya SRB skruvnit har vi tillgång till en innovativ infästningslösning, som är perfekt anpassad för ett tillförlitligt utförande och hög produktivitet», sammanfattar Andy King. «Jag är säker på att denna typ av infästning kommer att bli standard inom modulbyggnadsbranschen i framtiden.» Start med genomförbarhetsstudier «Under systemutvecklingens gång har SFS intec gjort flera tester på ett stort antal olika infästningar», förklarar Andy King. «De statistiskt analyserade resultaten användes som underlag för våra egna testserier. Dessa studier utfördes på en referensbyggnad. Vi uppnådde då utomordentligt goda resultat.» Därefter dröjde det inte länge, innan Wernick Buildings monteringslag bekantade sig med funktionen i SRB skruvnitsystem: Det som imponerade mest, var den enkla monteringen: Sätt in en skruvnit i det lätta, behändiga verktyget, positionera och tryck av och infästningen är klar. Utan ansträngning och med bara en hand. Handleden belastas nästan inte alls, eftersom vridmomenten tas upp av verktyget. Det extrema bullret, som montörerna tidigare utsattes för, är historia. Tack vare den effektiva monteringen garanteras en snabb byggnation och hög tillförlitlighet. Kraven på kostnadsmedveten byggnation uppfylls till 100 % med den nya infästningsmetoden. Även för tunn profilplåt När SRB skruvnitar hade visat sin effektivitet vid byggnadsstrukturer med höga stålhållfastheter, ville Wernick Buildings gå ett steg vidare. «Vi föreställde oss, att man skulle kunna använda en enda infästningslösning för alla våra byggnadstyper på alla våningar från golv- till takkonstruktionen», förklarar Andy King. Följaktligen utvidgades användningsområdet för SRB skruvnitar till tunn profilplåt och 13

14 Philippe Giol, FasteningSystems, IKEA bygger med infästningsteknik från SFS intec Den svenska möbeltillverkaren IKEA har byggt ett nytt logistikcentrum i Sydfrankrike. Fasaderna och taken måste uppfylla krav på kvalitet och brandsäkerhet. När den svenska möbeljätten IKEA bygger ett nytt distributionscentrum, handlar det oftast om stora dimensioner det gäller även i det nya byggnadskomplexet i Fos-sur-Mer nära Marseille i Sydfrankrike. Här har ett höglager med kontorsdel vuxit upp i omedelbar närhet av hamnen med en total yta på mer än kvadratmeter. Som europeiskt logistikcentrum säkerställer den här placeringen försörjningen av IKEA-varuhus i Frankrike, Spanien och Portugal. För detta ändamål finns här sedan juli 2009 mer än pallplatser tillgängliga. Ett stor antal men för de ansvariga planerarna är det inte tillräckligt. För 2012 planeras därför en utbyggnad. Ändå är de nuvarande dimensionerna betydande. Bara det nya höglagret täcker mer än kvadratmeter. Lodrätt uppåtsträvande betong- och stålpelare håller ihop byggnadens tak på 35 meters höjd. Miljöpåverkan och brandskydd Projektet ställde byggföretaget SCEBIS inför utmaningar man inte möter varje dag. «Fasaden och taket måste tåla ett enormt stort vindtryck och inte att förglömma de höga temperaturerna, som vid fullt solsken når upp till 50 C», förklarar vd Richard Le Tallec. Men det räcker inte med detta: Även brandskyddet har fått stor prioritet. «Konstruktionen ska inte bara utstå belastningar som beror på temperatur eller vind. De måste även skydda effektivt mot brand och rök», fortsätter Richard Le Tallec.

15 SCEBIS Efter den första byggetappen finns det pallplatser till förfogande i IKEA:s nya logistikcentrum. 40 anställda i byggföretaget SCEBIS har arbetat med montering av infästningarna från SFS intec. «Det lönar sig att ha en specialiserad partner som SFS intec vid sin sida när det gäller sådana viktiga infästningar.» Richard Le Tallec, vd för byggföretaget SCEBIS i Les Echets, Frankrike Val av infästningsteknik Richard Le Tallec känner till SFS intecs tjänster och produkter sedan många år: «SFS intec reagerar alltid snabbt och stödjer mig med sin kompetens vid problemlösningar. Det underlättar för mig att utföra krävande projekt inom utsatt tid utan att behöva kompromissa med kvaliteten.» Även vid IKEA-projektet kunde SFS intec sätta in sitt knowhow till allas belåtenhet. Efter analys av de olika infästningsuppdragen från den franska marknadsorganisationens sida, fastställdes snabbt vilka infästningar, som passade bäst. I hela byggskalet Tillförlitlig logistik Byggarbetsplatser av denna storleksordning går knappt att färdigställa inom utsatt tid utan fungerande logistikprogram. SFS intec kunde bidra med professionell logistikservice och i samarbete med andra leverantörer, se till att bygget gick friktionsfritt framåt. Sammanfattningen av Richard Le Tallec är också positiv: «SFS intec tillfredsställer med dess högkvalitativa produkter och förstklassiga leveransservice inte bara våra behov, utan ser även till att vi kan utföra vår uppgift så effektivt som möjligt. Just i dessa tider anser jag detta vara en viktig förmåga.» För montering av de brandsäkra fasadelementen från Arcelor bestämde sig de ansvariga ingenjörerna för fästelement SXC 14 av austenitiskt stål. När det gäller taket läggs ett extra brandskydd av stenull runt den befintliga fasaden. I detta fall användes fästelement av typen IFP2. Även i takkonstruktionen finns infästningsteknik från SFS intec. Det effektiva infästningssystemet isofast ser till att påbyggnaden av trapetsplåt, 2 40 mm stenull samt ett FLAG PVCtätskikt håller stånd även vid orkanbyar på upp till 40 m/s. När SCEBIS montörer slutförde arbetet med den utvändiga värmeisoleringsbeklädnaden, användes distansfästelementet SDR2-L12. 15

16 Sonia Malavasi, Hinge Technology, Design och funktionalitet i harmoni För den italienska dörrtillverkaren Barausse är dörrar inte bara funktionella enheter, utan snarare möbler för kreativ inredning. Därför har företaget tillsammans med SFS intec tagit initiativ till utveckling av ett stilfullt gångjärnsystem för massiva dörrar. Ur detta har det innovativa gångjärnet CAB-R 3D uppstått. För stilfullt boende: Genom reducering till endast det väsentliga, utstrålar designen för gångjärn CAB-R 3D tidlös elegans. Funktionalitet möter estetik: Produkterna från den italienska dörrtillverkaren Barausse förkroppsligar enkel elegans och övertygar genom dess enkelhet. «Med vår speciella design ger vi våra produkter inte bara ett karakteristiskt utseende, vi förbättrar även ergonomin och bidrar samtidigt till minskade monteringskostnader. Därmed skapar vi äkta mervärde för våra kunder», förklarar vd Federico Brogliato företagets filosofi. Sen över fyrtio år står Barausse för stilfull dörrdesign i vardagsrum, kontor eller hotellrum. Från början var idén att förena perfekt funktion med italiensk prägel. Alla Barausse-dörrar är av högsta kvalitet och mycket lätta att montera. På företagets huvudkontor i Vicenza investeras mycket tid och pengar i att förutse kundernas behov och kommande trender. Medarbetarna inom forskning och utveckling använder sitt breda kunnande om processer och applikationer för att löpande vidareutveckla de egna produkterna och tjänsterna.

17 Med originella dörrkoncept skapar Barausse mervärde för sina kunder. I nedanstående intervju förklarar vd Federico Brogliato, varför användar- och servicevänlighet spelar en viktig roll just inom dörrtillverkning och varför han satsar på gångjärnsteknik från SFS intec. Signore Brogliato, när träffade ni på namnet SFS intec för första gången? För första gången när jag bläddrade igenom SFS intecs gångjärnskatalog. Där såg jag en intressant gångjärnssäkring. Eftersom vi vid den tidpunkten hade en egen säkringslösning, ville jag till att börja med ta reda på de tekniska skillnaderna mellan de två produkterna. Som ett resultat av detta kom jag i nära beröring med SFS intecs produktspektrum. Särskilt gångjärnssystemen för branddörrar väckte mitt intresse. Därefter dröjde det inte länge förrän den första leveransen med SFS intec-gångjärn anlände till oss. I början använde vi dem på dörrstängningssystem, som var anpassade individuellt till våra produkter. Sedan dess har vårt samarbete utökats ytterligare. Eftersom vi sedan länge hade önskat oss ett lämpligt gångjärn för infällda dörrar, låg det nära till hands att starta ett sådant utvecklingsprojekt tillsammans med SFS intec. Ur detta uppstod så småningom produkten CAB-R 3D. Hur har denna nya produkt påverkat dörrtillverkningen? I förhållande till tidigare kunde vi förbättra produktiviteten väsentligt inom tillverkningsprocessen för tunga dörrar. Men det var inte bara vi som tjänade på det. Även användaren på byggplatsen kan öka sin effektivitet märkbart, för dörrar och dörrgångjärn är optimalt anpassade till montörernas tekniska behov och levereras alltid som kompletta satser klara för montering. Vilka andra fördelar uppnåddes? Med CAB-R 3D-gångjärnet har vi ett kraftfullt och säkert gångjärnssystem för massiva dörrar. Tidigare var vi tvungna att säkerställa stabilitet och funktion med fyra monterade gångjärn. Förutom denna nackdel, var det inte heller så estetiskt tilltalande. Dessa nackdelar tillhör nu det förgångna. Det nya gångjärnet övertygar inte bara genom dess ädla design, utan framför allt genom dess tekniska fördelar. Dörrarna går nu att justera bekvämt när de sitter på plats, både på höjden, åt sidan och beträffande anliggningstrycket. Ett nästan revolutionerande framsteg. Det går inte att jämföra med traditionella gångjärn. Därmed går våra dörrar att montera snabbt, säkert och med hög kvalitet. Hur utformades samarbetet med SFS intec? Med impulsen till utveckling av ett nytt gångjärnssystem vill man naturligtvis även få ut innovationen så snabbt som möjligt på marknaden. Genom det värdefulla tekniska stödet från SFS intec lyckades vi tillsammans få fram en färdig produkt inom rimlig tid. Anliggningstryck ±2 mm Lutning / sida ±1,5 mm Vilka aktiviteter väntar härnäst? På grund av de alltigenom positiva reaktionerna från våra kunder, kommer vi att utöka användningsområdet för gångjärn CAB-R 3D. I framtiden kommer vi att montera detta nya gångjärn på fler dörrar i vårt sortiment. Då kommer vi inte bara att begränsa oss till stora dörrar med måtten cm, utan i ökande utsträckning även utrusta standarddörrar på samma sätt. Höjd 0 +3 mm Det eleganta dörrgångjärnet CAB-R 3D möjliggör justering i höjd- och sidled samt av anliggningstrycket för stumt stängande dörrar. Alla justeringar kan utföras steglöst med ett och samma verktyg. Dessutom kan detta utföras av en enda person, utan att dörren på något sätt behöver kilas fast. 17

18 Roar Svendsen, FasteningSystems, Lönsam infästning av taktäckning Den norska tillverkaren av takduk har som mål att förenkla monteringen av tätskikt. Med den tekniska och ergonomiska vidareutvecklingen av det kända infästningssystemet ISO-TAK kunde SFS intec uppfylla kraven: Snabb ekonomisk montering i konstant kvalitet med infästningar som är särskilt anpassade för PROTAN taksystem. «Allt började år På den tiden började vårt företag med tillverkning av räddningsvästar», berättar den tekniska chefen hos PROTAN, Hege Gunnerud. Idag tillhör PROTAN de ledande tillverkarna av takdukar gjorda i plast för låglutande tak och industritak. «Mer än 60 miljoner kvadratmeter av våra takdukar är lagda under de senaste 40 åren i olika länder i Europa», fortsätter Hege Gunnerud. «En yta som motsvarar mer än 8500 fotbollsplaner.» Med företagets framgångar ökade emellertid även de tekniska kraven. I allt större utsträckning gäller det att uppfylla nya internationella standarder och säkerhetsföreskrifter när det gäller tätskikt för tak. Men det är inte bara säkerhet och kvalitet som är viktiga. PROTAN ser även ett stort värde i att bidra till användarens produktivitet. «Större arbetsprestationer. Lägre kostnader. Hela tiden arbetar vi med dessa önskemål från våra beställare», bekräftar Hege Gunnerud. Innovation för taket «En bekväm och ekonomisk infästning av våra takdukar är otänkbar utan effektiva monteringsverktyg. Infästningen måste kunna förankras permanent vid monteringen av skruv/hylskombinationen i ett arbetsmoment. Även vid tjocka tätskikt. Sen flera år tillbaka går trenden mot ökande isoleringstjocklekar för låglutande tak beroende på nya energibesparingsbestämmelser.» För att omsätta sina idéer om en effektiv infästning till verklighet, vände sig Hege Gunnerud till slut till fackmännen hos SFS intec.

19 Montering steg för steg: Monteringen av infästningarna utförs kontrollerat och på enklast tänkbara sätt. Montören flyttar verktyget från fästpunkt till fästpunkt och monterar kombinationen av skruv och hylsa i ett arbetsmoment Med verktyget ISO-TAK 260 höjer tak - läggarna sin produktivitet och satsar samtidigt på kvalitet och säkerhet. Att kunna arbeta upprättstående, i ergonomiskt riktig ställning, är en avgörande fördel för användaren ISO-TAK infästningssystem kan även användas för tjocka underlag. Tätskikt från 75 till 515 mm fixeras utan problem. Hege Gunnerud, teknisk chef hos PROTAN, har varit intensivt engagerad i vidareutvecklingen av ISO-TAK -systemet. Hon är mer än nöjd med det färdiga resultatet. «När vi började med de första gemensamma samtalen, hade vi enbart våra egna, olika föreställningar i huvudet. Många detaljer var fortfarande helt öppna. Med tiden fick projektet en konkret utformning. Eftersom produkterna från SFS intec uppfyller internationella standarder, kunde vi snabbt klara upp många aspekter. SFS intec uppfyller kundernas behov med dess produkter och innovativa tjänster och skapar samtidigt äkta mervärde. Det jag har uppskattat särskilt med samarbetet, var den ömsesidigt tillitsfulla kommunikationen. När kunskap och idéer utväxlas öppet, kan mycket uppnås. Det bästa exemplet på detta är för mig det förbättrade infästningssystemet ISO-TAK.» «Vi har haft ett framgångsrikt samarbete med SFS intec i över 25 år. Då var det naturligt att kombinera våra egna erfarenheter med det know-how som infästningsproffsen har. Den bästa lösningen uppstår nämligen när enskilda starka sidor binds samman systematiskt.» Ett komplett system uppstår Kunskaperna från den gemensamma diskussionen har använts direkt i det beprövade infästningssystemet ISO-TAK. Detta ger takläggarna ett stort mått av tillförlit under det krävande arbetet på taket. Systemet bestående av verktyg och förmonterade infästningar garanterar att monteringsarbetet håller en konstant kvalitet, särskilt vid tjocka underlag. Infästning och hylsa levereras inte bara förmonterade utan även i magasin. Tack vare automatisk frammatning går monteringen extremt snabbt. För användarna innebär det: Produktivt arbete som man inte blir trött av, med bibehållen monteringskvalitet. Förväntningarna uppfyllda Även Hege Gunnerud är begeistrad över ISO-TAK -systemets prestanda: «Det förbättrade verktyget ger användaren möjligheten att fästa tätskikten på rekordtid, oberoende av om underlaget består av plåt eller betong. Våra förväntningar är uppfyllda i alla avseenden.» 19

20 Alfred Schneider, AutomotiveProducts, SFS i Kina Närhet till kunden Kina blir allt viktigare för hela bilindustrin inte bara som avsättningsmarknad utan även som tillverkningsplats. Sedan 2008 driver andelsföretaget Sunil SFS intec en tillverkningsfabrik i Tianjin. Här tillverkas specialskruv och kallformningsdelar för den lokala bilindustrin. Företaget lever på korta ledtider och en flexibel produktförsörjning. Ur nationalekonomisk synvinkel är Kinas fantastiska uppsving från ett nyligen industrialiserat land till den största exporterande nationen exempellöst. Sedan början av uppsvinget på 90-talet har bruttonationalprodukten ökat tio gånger fram till idag. Mot denna bakgrund har även SFS intec byggt ut sin närvaro på plats i landet. Försäljningsställen i Shanghai och Guangzhou (Kanton) levererar ett omfattande produktsortiment till kunderna inom byggnads- och elindustrin. Tillverkningsenhet i Kina Den kinesiska bilmarknaden har utvecklats över genomsnittet under de senaste åren. Förra året levererades för första gången mer än tio miljoner nya bilar från bandet. För att bättre kunna serva den växande bilindustrin har SFS intec byggt ut sitt engagemang i regionen avsevärt genom delägarskap i det kinesiska dotterbolaget till det koreanska företaget Sunil Dyfas. Detta joint-venture går under namnet Sunil SFS intec och inriktar sig på bilindustrin. Modern teknologi Tillverkningen är förlagd till den kinesiska hamnstaden Tianjin. En idealisk plats, eftersom Tianjin med dess 10,5 miljoner invånare ligger endast 1,5 timmars körtid sydöst om Beijing. För närvarande tillverkas där delar i kallformningsteknik och specialskruv inom området M8 till M24 av ungefär 120 anställda. Dessa komponenter monteras för olika slags ändamål i fordon: I chassiet, i motorn, i bromssystemet samt i hjulupphängningen. Företaget har tillgång till modern anläggningsteknik och förenar alla nödvändiga tillverkningsprocesser under ett tak: Pressar, valsar, värmeoch ytbehandling samt 100 % produktkontroll. Ett certifierat kvalitetssäkringssystem enligt ISO/TS säkerställer en konstant hög kvalitet på produkterna. Ingenjörerna hos Sunil SFS intec ställer sina fackkunskaper till förfogande redan under utvecklingsfasen av nya komponenter. Med målet att i framtiden kunna möta kundernas behov på ett ännu bättre sätt, utvidgas maskinparken med fem- till sexstegs kallformningspressar. Därmed går det även att tillverka «omöjliga» komponenter med lönsamhet.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR Hur schweizisk flerspindlig teknologi hjälper en huvudaktör i Asien. Maiko är ett aktiebolag som har specialiserat sig på mycket noggrann automatsvarvning.

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Radiolinja, Esbo. Konceptet Normek Fasad är en servicehelhet för kontors-, affärs- och industribyggnader som även lämpar sig för bostadshus och renoveringar. Normek

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Har du koll på taket!

Har du koll på taket! Smarta taklösningar Har du koll på taket! Det finns smarta sätt att spara pengar Du ställer krav på taket Smarta taklösningar Som kan lösas Taket är kanske inte det första du tänker på när du ska renovera

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

MBX. Den nya profilgenerationen från Menden. PROFILEN. www.menden-buchstaben.de

MBX. Den nya profilgenerationen från Menden. PROFILEN. www.menden-buchstaben.de MBX PROFILEN Den nya profilgenerationen från Menden. www.menden-buchstaben.de MBX. RELIEFBOKSTÄVER PÅ NYTT SÄTT. MBX. SKRÄDDARSYDD INNOVATION. MBX FÖRÄNDRAR INTE ALLT. MEN MYCKET BLIR BÄTTRE. UPP TILL

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 vi visar vägen F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 2 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 3 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

With a heart for manufacturing

With a heart for manufacturing HSF Group With a heart for manufacturing Entreprenörsandan är stark inom HSF Group. Nästan alla som en gång startade bolagen som ingår i gruppen arbetar fortfarande kvar. Vi fokuserar inte enbart på finansiella

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar...

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Rätt från start En smart arbetsmetod är avgörande Rätt från start är mer än en bra idé det betyder pengar

Läs mer

Transparent design. Structural glazing

Transparent design. Structural glazing Transparent design Structural glazing 2 Helglaslösningar i högsta prestanda Glasfasader är en integrerad del i modern arkitektur. Genom fasaden låter formmöjligheter imponerande byggnadsarkitektur skapas.

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

HI-FOG fallstudie. Lasarettet i Motala, Sverige

HI-FOG fallstudie. Lasarettet i Motala, Sverige HI-FOG fallstudie Lasarettet i Motala, Sverige Lasarettet i Motala, Sverige, får tillgång till lösningar som de kan växa med vid omfattande modernisering Motala, som ligger mitt emellan Stockholm och Göteborg,

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Modern design. Bestående värde för ditt hem

Modern design. Bestående värde för ditt hem Modern design Bestående värde för ditt hem 2 Berlings Glas Berlings Glas 3 Berlings Glas- och Aluminiumspecialisten Vi erbjuder högkvalitativa och genomtänkta lösningar för hela huset. Fönster, dörrar,

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

HepcoMotion. V-formade linjära gejdsystem. Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad

HepcoMotion. V-formade linjära gejdsystem. Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad Hepcootion V-formade linjära gejdsystem Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad enkel att välja enkel att beställa Introduktion Hepco V-formade linjära gejdsystem Hepco

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

Modulärt sprutsystem utan kompromisser

Modulärt sprutsystem utan kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulärt sprutsystem utan kompromisser FinishControl Lämplig för lösningmedelhaltiga och vattenbaserade material. Hög arbetshastighet tack vare Visco munstycke och Click & Paint. www.wagner-xvlp.com

Läs mer

3-i-1-kraftpaket! Allkonstnär för alla gör-det-självare: Uneo Maxx och Uneo för hammarborrning, borrning och skruvdragning.

3-i-1-kraftpaket! Allkonstnär för alla gör-det-självare: Uneo Maxx och Uneo för hammarborrning, borrning och skruvdragning. 3-i-1-kraftpaket! Allkonstnär för alla gör-det-självare: Uneo Maxx och Uneo för hammarborrning, borrning och skruvdragning. Uneo Maxx och Uneo från Bosch. De minsta hammarborrarna i världen med pneumatiskt

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen.

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen. Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd Du ställer kraven. Vi har lösningen. Skönhet som varar Vackra, sköna och slitstarka golv finns inte

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

BORGA BYGGPROFILER KVALITET SÄKERT I TID

BORGA BYGGPROFILER KVALITET SÄKERT I TID BORGA BYGGPROFILER KVALITET SÄKERT I TID Efter 40 år i branschen vet vi vad som krävs för att förtjäna våra kunders förtroende. Vi har valt att hålla oss till det som vi är bäst på profilera tak- och väggplåt.

Läs mer

alkordesign System RENOLIT WATERPROOFING

alkordesign System RENOLIT WATERPROOFING ALKORDESIGN Skola (Belgien) RENOLIT WATERPROOFING alkordesign System ALKORDESIGN system efterliknar utseendet hos ett falsat plåttak, men utan den tyngd och kostnad som förknippas med aluminium-, zink-

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass

Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass ÅRS KVALITETSGARANTI Design Ekonomi Funktion För den som ritar, bygger eller underhåller hus är varje detalj viktig. Därför har Flexbox utvecklat ett helt system

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN Affärsidé: Med hög servicegrad och goda affärsrelationer utveckla, marknadsföra, sälja och lagerhålla egna konstruktions- och systemlösningar i

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dörrstängare Säkerhet och användarvänlighet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Högkvalitativ dörrstängare Valbar dörrstängarstorlek 2/3/4 Justerbar dörrstängarstorlek 2-4 Justerbar

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Trä så långt ögat kan se

Trä så långt ögat kan se Pressmeddelande december 2013 Trä så långt ögat kan se Swisslog bygger distributionscentral för ekologiska livsmedel åt Alnatura Få höglageranläggningar är lika imponerande som den nya distributionscentralen

Läs mer

flocath quick enklare än någonsin

flocath quick enklare än någonsin FLOCATH QUICK Enklare än någonsin Flocath Quick Alla goda ting är tre: tre gånger lägre friktion; mjuk beläggning, glider mjukt, smidigare än någonsin* Tre gånger så hög komfort tack vare den förlängda

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan Den magiska lådan 2 Din nyckel till framgång Tänker du på SKF som världsledande inom rullningslager? Då har du helt rätt. För det är vi. Våra högkvalitativa lager har gjort oss till ett av de mest respekterade

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

Tak och Fasadbeklädnad i stål och aluminium

Tak och Fasadbeklädnad i stål och aluminium Tak och Fasadbeklädnad i stål och aluminium Lösningen är individuell. Men den höga kvaliteten är standard för oss. Mer än 60 års erfarenhet Laukien har i över 60 år varit en kompetent partner när det gäller

Läs mer

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl VOLVO FH16 MER ÄN PRESTANDA Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl yttar bil och last oavsett

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

HAUTAU ATRIUM HKS 200.... och inget står längre i vägen för en trivsam boendeatmosfär!

HAUTAU ATRIUM HKS 200.... och inget står längre i vägen för en trivsam boendeatmosfär! Tilta och skjut HAUTAU ATRIUM HKS 200... och inget står längre i vägen för en trivsam boendeatmosfär! Rum som är fyllda av dagsljus det är HAUTAU ATRIUM HKS 200. Stora rumshöga element löper lekande lätt

Läs mer

ASSA Allswing. Top Swing. Öppningsbeslag för vridfönster. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Allswing. Top Swing. Öppningsbeslag för vridfönster. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Allswing ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Top Swing Öppningsbeslag för vridfönster Innehållsförteckning Sida Innehåll ASSA Allswing 4 Ett unikt produktkoncept för framtidens

Läs mer

Stålhallar. www.llentab.se

Stålhallar. www.llentab.se Stålhallar www.llentab.se Välkommen till LLENTAB! LLENTAB har levererat stålbyggnader i nära 35 år. Under dessa år har vi levererat ca 7000 stålbyggnader både i Sverige och i Europa. Det faktum att vi

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare.

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Den geniala idén! Förslutning av fat för vår kund Crown Pakkus OY

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Naturens förträfflighet och bekvämlighet.

Naturens förträfflighet och bekvämlighet. Högkvalitativ komposit i kork för marina miljöer Lång livslängd i marina miljöer Känns alltid svalt under fötterna Bra halkfria egenskaper i blöta miljöer Lätt att rengöra Prefabricerade samt färdiga däck

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16 3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav Kundkedja Kundkedjan följer produktens fysiska resa från tillverkare till avvecklare och kapitalflödet som den orsakar. Aktörerna påverkas av myndigheternas

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer