Nr. 22/2010. In practice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr. 22/2010. In practice"

Transkript

1 Nr. 22/2010 In practice

2 Innehållsförteckning 04 SFS-pionjären Hans Huber ser tillbaka på 50 års tillverkning. 14 Möbelvaruhuset IKEA har just avslutat den första etappen av ett av dess största logistikcentra i Sydeuropa. Ett projekt med infästningsteknik från SFS intec. 04 SFS intec firar 50 år sedan den första fabriken etablerades Samtal med företagets grundare Hans Huber 06 Nyhetsnotiser Information om SFS intec i notisform 10 Ny borrande skruv för estetisk fasadutformning Onsrud fäster fasaden på Ahus sjukhus med SD2 12 Infästning inom modulbyggnation Skruvnitsystemet SRB idealiskt för byggnadsmoduler 14 IKEA bygger med infästningsteknik från SFS intec SFS intec levererar infästningar för tak och fasader 16 Design och funktionalitet i harmoni Gångjärnssystemet CAB-R 3D ger en stilfull dörrdesign 18 Lönsam infästning av taktäckning Montering av PROTAN taksystem med ISO-TAK infästningssystem 20 SFS i Kina Närhet till kunden Lokal närvaro för de kinesiska underleverantörerna till bilindustrin 22 Nya förebilder inom fönsterbeslagtekniken Stödrulle visar sin tillförlitlighet i fönsterbeslag

3 Ledare 18 PROTAN taktäckningssystem monteras med ISO-TAK infästningar och ISO-TAK 260 monteringsverktyg. Året var 1960 när tillverkningen av skruv kom igång hos SFS. Med en företagares framsynthet vågade företagets grundare Hans Huber och hans medhjälpare ta detta steg och starta egen tillverkning. De tog konsekvent tag i nya idéer och omsatte dem till verklighet. Därmed utvecklades SFS intec från en enkel början till ett ledande företag inom sin bransch. Idag, efter 50 år, har våra medarbetare fortfarande kvar grundarnas pionjäranda. Samverkan mellan kundbehov, egen erfarenhet och kunskaper från forskning och teknik leder nu liksom då till framtidsinriktade lösningar. Därför är det ett stort nöje för oss, när vi får möjligheten att ta oss an svåra uppgifter tillsammans med våra kunder. Några resultat av dessa projekt presenterar vi för våra kunder här i In practice sen flera år tillbaka. Även den här gången kommer läsaren att upptäcka mycket nytt. Ingenting har ju ändrats i vårt ledmotiv «Att skapa kundnytta är vårt gemensamma mål inom företaget» nu och under de gångna 50 åren. Jag önskar er alla en spännande läsning. Helmut Binder vd SFS intec Redaktionell information Redaktörer Medarbetare från SFS intec Utgivning 1 gång per år Ansvarig utgivare och grafisk form Marketing Services SFS intec Tryck RDV, Rheintaler Druckerei und Verlag AG, Berneck Utgiven av SFS intec 3

4 SFS intec firar 50 år sedan den första fabriken etablerades ett samtal med Hans Huber För 50 år sedan började SFS intec med egen industriell tillverkning. Från den enkla starten har personalen runt grundaren och pionjären Hans Huber byggt upp ett internationellt verkande industriföretag. I intervjun talar Hans Huber om pionjäråren, varaktiga kund-leverantörsförbindelser och om hur viktig det är med topprestationer. Herr Huber, 1960 lade ni grunden till dagens SFS intec genom grundandet av anläggningen i Heerbrugg. Vad känner ni, när ni tänker på det här jubiléet? Jag känner att de här 50 åren är en mycket kort tid, och att tiden har flugit iväg. Det har varit en fascinerande uppgift att utveckla nya produkter med ny teknologi på växande marknader. Framför allt känner jag stor tacksamhet för det goda samarbete jag har haft med kunder, medarbetare och leverantörer, som har satt sin prägel på företagets uppbyggnad. Jag känner en inre tillfredsställelse över att SFS intec förs vidare in i en lovande framtid. Vilka motiv fanns för det omfattande investeringsbeslutet? I början av 60-talet fanns ett stort behov av industriprodukter i Europa. Återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget, krävde enorma resurser. Ändå, trots byggboomen, var konventionella, utbytbara produkter inga problem för oss, ens på den tiden. Tvärtom var det värdefullt för oss att uppfylla våra kunders specifika behov. På den tiden monterades stora mängder fönster med dubbelglas. Men det var nästan omöjligt att få tag på de fästelement som behövdes. Dessa måste nämligen tillverkas med en speciell metod. För att möta den stora efterfrågan, fanns det bara en utväg: nämligen att starta egen tillverkning trots det faktum, att vi bedömde riskerna som ganska stora vid det tillfället. Med utförliga affärsplaner försökte jag då finansiera min 50 %-iga andel via dåvarande Schweizerische Bankverein. Genom att deponera min sparbanksbok, lyckades jag ordna finansieringen. Övriga medel fick vi från företaget Stadler AG, av Josef Stadler. Vid efterföljande höjningar av kapitalet, försökte vi alltid att få de högsta tjänstemännen att delta. Företaget har växt kontinuerligt under alla dessa år. Vilka var enligt er åsikt framgångsfaktorerna för denna tillväxt? Då vill jag nämna två viktiga faktorer: Å ena sidan medarbetarnas enastående skicklighet, å andra sidan det faktum, att vi under årens lopp hela tiden investerat i modern anläggningsteknik. Våra medarbetares förmåga att agera för företagets bästa, tillsammans med ett stort eget ansvar var och är hörnpelare i vår modell. Genom nära relationer med våra kunder och leverantörer, har vi hela tiden lyckats klara av svåra situationer, som exempelvis den konstanta uppvärderingen av den schweiziska valutan. Genom kundnärhet och ett ömsesidigt, stort förtroende, har vårt företag utvecklats vidare steg för steg. Har det funnits händelser, som har präglat utvecklingen av SFS intec särskilt mycket? Ja, sådana händelser har det naturligtvis funnits redan i början av vår utveckling, i mitten av 60-talet. På den tiden blev vi kontaktade av företaget Sulzer och regeringen i Schweiz. Vi fick uppdraget att leverera skruvarna för drivmekanismerna och

5 Hans Huber har satt sin prägel på SFS företagshistoria: Som grundare/pionjär, vd och senare som styrelseordförande lyckades han att av det regionala handelsföretaget bygga upp en världsomfattande koncern. förvärvade vi viktig know-how till teknologin för borrande skruv. frågan, nämligen att bibehålla sin konkurrenskraft. konstruktionsdelarna till det prestigefyllda militärflygplanet «Mirage». Därmed hade vi redan under företagets första år konfronterats med två speciella utmaningar: Dels med bearbetning av höghållfasta legeringar och dels med en mycket krävande detaljgeometri. Flerstegspress-tekniken var på den tiden fortfarande under utveckling. Det innebar att vi fick arbeta hårt, för att lösa problemen. Därefter i slutet av 60-talet hade vi även stor framgång genom licensövertagandet av Fabco-systemet, dvs fästelement för byggsektorn. Stimulerade av detta steg inom industribyggnation vågade vi även ta steget att utveckla en egen borrande skruv. År 1975 tog vi det första steget till utlandet, närmare bestämt Frankrike. Med övertagandet av Boulonnerie Callibré som ägdes av Visserie Technique Ni har lett företaget i nästan 40 år och fört ut det mot internationell tillväxt. Var det lätt för er som grundare av företaget att släppa taget och överlämna det operativa ansvaret till en yngre ledargeneration i mitten av 90-talet? Överföringen av ansvar och kompetens var relativt enkel, eftersom allt skedde i planerade steg. År 1995 kunde jag överlämna ledningen av vår viktigaste affärsenhet, industrigruppen, till Helmut Binder. Vid bolagsstämman 1999, med förvaltningsberättelsen över verksamhetsåret 1998, avgick jag som ordförande för SFS Holding. Genom olika mandat och mitt andelsföretag har jag, nu som då, varit företagsverksam i främsta ledet, tillsammans med min dotter och mina två söner. Det senaste året har helt och hållet gått i den globala finanskrisens tecken. Följer ni fortfarande med vad som händer inom SFS intec? Ja naturligtvis, och även i fortsättningen. Under utvecklingen av vårt företag har vi överlevt flera stora ekonomiska kriser. Om man kan jämföra krisen 2009 med något, är det i så fall oljekrisen på 70-talet. Under sådana ekonomiska kriser är det naturligtvis en stor fördel om man som SFS-gruppen har goda finanser. Endast på det sättet kan företaget överleva på sikt. Alla inblandade medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare måste ta ett stort ansvar för att klara av sådana svåra tider. För att detta ska lyckas, krävs disciplin, stor flexibilitet och en uttalat innovativ grundinställning från alla inblandade. Just i sådana situationer är förbindelser grundade på ömsesidig respekt viktiga. Strategiskt måste naturligtvis före - taget koncentrera sig på den viktigaste «I kristider är ett gott samarbete extra viktigt.» Till sist en avslutande fråga. Vid en tillbakablick idag, vad skulle ni ha gjort annorlunda? Jag måste säga, att i stort sett motsvarar utvecklingen mina relativt högt ställda förväntningar. När man övertar företag, måste man flera gånger ställa sig frågan om övertaganden verkligen för oss vidare strategiskt och om de hjälper till att främja företagsutvecklingen. Vid en tillbakablick skulle jag möjligtvis ha koncentrerat mig ännu mer på affärsområdet byggnadskomponenter, framför allt byggnation i lätta material. Jag tycker också det skulle ha varit bra, om vi för infästningsområdet byggnadskomponenter konsekvent hade valt direktförsäljning. Detta för att utforma och kommunicera kundnyttan på ett ännu bättre sätt. Men som jag sa redan i början: Jag känner en stor inre tillfreds - ställelse över det vi har åstadkommit tillsammans. 5

6 Takrenovering i Mittens rike Vid början av den blixtsnabba ekonomiska tillväxten på 90-talet lades i första hand profiltak av plåt på industribyggnader i Kina. Flera av dessa konstruktioner är vid det här laget i behov av reparation. Av miljöskäl och önskan om hållbarhet har den amerikanska elektronikkoncernen MOTOROLA grundligt sanerat sina industribyggnader i Kina. Över en total yta av mer än kvadratmeter placerades energisparande isolering ut på det befintliga underlaget. För att ta fram specifika infästningar beräknade SFS intecs kinesiska marknadsorganisation de tekniska värdena för upptagning av vindlaster. ISO-TAK -systemet möjliggjorde en takrenovering av MOTOROLA i Tianjin inom föreskriven tid. Infästningssystemet ISO-TAK passade utmärkt till det valda renoveringskonceptet. Den anpassade kombinationen av fästelement, hylsa och verktyg gjorde det möjligt att arbeta snabbt och säkert. Dessutom uppfyller systemet från SFS intec kraven från det amerikanska försäkringsbolaget för industri-sakförsäkringar FM Global (Factory Mutual ömsesidigt försäkringsbolag). Strömbesparing i Washington Columbia Heights är en av de livligaste delarna i Washington DC. Sedan kort tid tillbaka strålar stadsdelen, som har genomgått en omfattande renovering, i en ny glans. Till en del beror detta på de soldrivna gatlamporna, som kantar de offentliga platserna. Armaturerna är designade av det engelska företaget Telling Architectural Ltd. De lyser upp det offentliga rummet och utgör samtidigt underlag för solcellerna från det spanska solcellsföretaget Vidursolar. Hela enheten är fäst med punktinfästningar i rostfritt och gjutna spindlar från SFS intec. Den egenutvecklade systemlösningen understödjer inte bara den charmiga designen, utan bidrar i avgörande grad till konstruktionens totala hållfasthet.

7 Trädäck i Berlin På den stora slottsplatsen i Berlin- Mitte, som mäter m 2, där Palats der Republik tidigare stod, ska det historiska Berliner Stadtschloss återuppföras år För att den stora ytan inte ska ligga bar under tiden, har staden beslutat att uppföra ett vidsträckt trädäck med informationsskyltar om platsens historia. Vid planeringen ställdes företaget som ska bygga anläggningen, Holzbau Hunold GmbH, inför en komplicerad uppgift. Först byggdes 6 m långa och 2,3 till 3,0 m breda plattformar i mellangrovt och grovt virke. Då behövdes stor noggrannhet. Till sist gällde det att montera plattformarna på plats, som skulle ligga exakt i linje utan egentlig ansträngning. För en tillförlitlig sammanfogning av träplattformarna bestämde sig de ansvariga för bygget för dubbelgängad WT-skruv från SFS intec. De korrosionsbeständiga fästelementen, som är gängade i övre och nedre delen av skruven, gör inte bara att arbetet går snabbt. De bidrar dessutom till god hållbarhet på längre sikt för gångtrafiken på hela det utlagda området. Med WT-fästelementen blir nämligen skruvförbandet kvar i sitt utgångsläge, även under hög belastning och detta under öppen himmel och de formförändringar som träet genomgår. Vid användning av konventionell skruv, skulle golvbeläggningen tryckas ner efter hand. Följden av detta skulle bli: Skruvskallar som sticker upp och därmed utgör en risk för att folk snubblar och skadar sig. Utan belastning Redan efter tre månaders arbete med tillverkning och montering kunde trädäcket öppnas i juli 2009 under festliga former. Under de närmaste tre åren kan turister och Berlinare upptäcka det historiska området för sig själva. Därefter demonteras träkonstruktionen igen, för att eventuellt byggas upp på ett annat ställe. Berlins stadsfullmäktige överväger användning inom naturskyddsområden. Med belastning För fastsättningen av plattformarna valde de ansvariga planerarna dubbelgängad WT-skruv från SFS intec. Därmed garanteras, att plankorna även under belastning och till och med vid dimensionsändringar (krympning) ändå blir kvar i utgångsläget. Traditionell infästning med konventionell skruv Infästning med dubbelgängad WT-skruv 7

8 Rationella affärsprocesser med ett enhetligt IT-landskap Ett stabilt och framtidsinriktat IT-landskap, övergripande plattformar, enhetliga processer och ett optimalt informationsflöde inom och utanför företaget: Det är målen som SFS intec strävar mot med införandet av SAP-programmet ERP (Enterprise Resource Planning) inom hela företaget. Implementeringen av SAP öppnar nya möjligheter och chanser till samarbete för affärspartners. Överföringen av standardiserade data påskyndar processer och minskar möjliga registreringsfel till ett absolut minimum. Dessutom innehåller SAP även en plattform för avancerade kommunikationsinstrument som scanner eller e-shops. Den enhetliga användningen/applikationen medför områdesövergripande processer och ställer därför stora krav på användarna och alla grunddata. Genom en integrerad användning ökar effektiviteten, samtidigt som man får en ökad processäkerhet. Sedan 2005 arbetar SFS intec med införandet av SAPlösningen. Nedanstående tabell visar aktuell status samt de planerade projekt, som ligger närmast i tiden. Varje ny enhet som ansluter sig till SAP innebär att underhållsintensiva gränssnitt faller bort. Dessutom gynnas produk tiviteten av den enhetliga processen och ger samtidigt maximal transparens. SAP kommer att användas inom både tillverkning, materialekonomi, försäljning, kvalitetshantering, personaladministration och finansiering, fakturering och controlling inom SFS intec. Europa Schweiz SFS intec AG CH-9450 Altstätten 2005 Schweiz SFS intec AG CH-9435 Heerbrugg 2006 Frankrike SFS intec SAS FR Valence 2007 Tyskland SFS intec GmbH DE Althengstett 2007 Portugal SFS intec E y P, S.A. PT Ericeira 2007 Spanien SFS intec E y P, S.A. ES Villaviciosa de Odón 2007 Sverige SFS intec AB SE Strängnäs 2007 Norge SFS intec AS NO-1473 Lørenskog 2007 Finland SFS intec Oy FI Lohja 2007 Estland SFS intec Oy EE Tallinn 2007 Schweiz SFS intec AG CH-9230 Flawil 2009 Tyskland SFS intec GmbH DE Oberursel/TS 2009 Polen SFS intec Sp.z.o.o. PL Poznań 2009 Storbritannien SFS intec Ltd. GB-Leeds LS4 2AT 2010 Ungern SFS intec Kft. HU-9421 Jánossomorja 2010 Österrike SFS intec GmbH AT-2100 Korneuburg 2010 Tjeckien SFS intec s.r.o. CZ Turnov 2010 Införande av SAP ERP 5.0 Italien SFS intec s.p.a IT Fontanafredda PN planerat 2011 Nordamerika Kanada SFS intec Inc. CA-Dundas, Ontario L9H 7P USA SFS intec Inc. US-Wyomissing, PA planerat 2011

9 FireFox det nya blindnitmutterverktyget från GESIPA Gesipa har utvecklat det nya verktyget FireFox, med den beprövade TAURUS-serien som underlag. Verktyget utmärker sig genom ett stort arbetsområde (M3 till M12) samt en mycket snabb nitning. Verktyget kan drivas växelvis med konstant anslag eller med samma mutterstorlek (t.ex. M8). Därigenom kan blindnitmuttrar av olika längd och i olika tjocka material monteras på ett säkert sätt. Med marknadsintroduktionen av FireFox börjar en ny tidsålder inom blindnitmuttersektorn när det gäller säkerhet och snabbhet i monteringen. Genom utlösning av verktyget deformeras skaftet på blindnitmuttern radiellt utåt. På blindsidan uppstår på det sättet ett låsningshuvud, som motstår stora axiella krafter. Kostnadsbesparande renovering eller nytillverkning av kombinerade trä-betongkonstruktioner Befintliga kombinerade trä-betongkonstruktioner måste ofta förstärkas vid renoveringar. Det är i genomsnitt ungefär 40 % billigare än nedmontering och nybyggnation och framför allt sparar det tid. För rätt dimensionerad förbindelse mellan en tunn betongplatta och den bärande träkonstruktionen, har SFS intec vidareutvecklat infästningssystemet VB. Därigenom får man avsevärt ökad effektivitet redan på planeringsstadiet, tack vare ett speciellt utformat beräkningsprogram. VB-fästelementen finns numera i två längder. Det ökar systemets prestanda i det typiska användningsfallet med upp till 70 %. En nyhet är även det bekväma verktyget, som underlättar monteringen av förbindelseskruvarna, som är av hög kvalitet. Justeringsverktyget ger en konstant, exakt montering. Det är inte bara vid renoveringar som VB-systemet visar sina fördelar. Även vid nybyggnation förbinds trä och betong till en konstruktion med tillförlitlig bärighet. 9

10 Roar Svendsen, FasteningSystems, Ny borrande skruv för estetisk fasadutformning Stora ytor med aluminiumprofiler dominerar fasaden på Ahus-sjukhuset. Den diskreta designen på den borrande skruven SD2 understryker den eleganta framtoningen. Ahus sjukhus i närheten av Oslo fascinerar genom dess moderna arkitektur med fasadelement av aluminium. Förutsättningen för den ovanliga utformningen var att det fanns tillgång till kraftfulla fästelement med flera egenskaper. SFS intec utvecklade och levererade ett lämpligt system i rätt tid. Måste ett sjukhus se ut som ett sjukhus? Och om svaret är ja, hur ser då ett sjukhus ut egentligen? Ahus sjukhus, som ligger några få kilometer utanför Oslo, utgör ett anmärkningsvärt undantag i den arkitektoniska klichébilden. Det beror inte bara på de markerade färgerna på enskilda fasadelement utan framför allt på de estetiskt tilltalande fasadprofilerna av aluminium. Infästningsarbetet av det raffiga ytterhöljet har utförts av monteringsföretaget Franke Onsrud Blikkslager AS. Osedvanliga utmaningar För företagets ägare, Franke Onsrud, var fasadmontaget för Ahus sjukhus en särskild utmaning. Detta eftersom det inte fanns något lämpligt infästningssystem för aluminiumfasadprofilerna med dess karakteristiska smala djupfalsar. Ingen av de utvärderade produkterna uppfyllde alla krav: Antingen skadades fasadprofilerna på grund av för stora skruvhuvuden eller också var det inte möjligt med direkt fastskruvning utan förborrning. Det lämpliga systemet blir uppfunnet Alltså vände sig Franke Onsrud till SFS intecs norska marknadsorganisation. I den gemensamma diskussionen kom man fram till fyra viktiga nyckelkriterier för infästningen av alumiumprofilerna: Lämplig design av fästelementets huvud med individuella färger, enkel och effektiv bearbetning utan förborrning, stabila egenskaper vid hög dynamisk belastning samt hållbart korrosionsskydd. Och eftersom arbetet skulle påbörjas inom tolv veckor enligt tidsschemat, var det en

11 Franke Onsrud, grundare och ägare till Franke Onsrud Blikkslager AS, berättar om samarbetet med SFS intec. Vi har haft ett framgångsrikt samarbete med SFS intec i över 30 år. En tillförlitlig partner när det gäller infästningsteknik underlättar vårt arbete och ger oss den nödvändiga säkerheten i projektutförandet. Under alla dessa år har vi alltid lyckats få fram den tekniskt bästa möjliga lösningen för våra byggprojekt. Redan under utvärderingsfasen kan jag räkna med SFS intec. I de fallen uppskattar jag den omfattande tekniska handledningen på plats. Den upplever jag alltid som mycket fokuserad och engagerad, bättre än hos någon annan leverantör. Fasadprofiler med smala, djupa falsar monteras snabbt, säkert och med hög kvalitet med den borrande SD2-skruven. Även i Ahus-projektet var den tekniska erfarenheten hos fackmännen från SFS intec mycket värdefull. Den tekniska utformningen av infästningen SD2 och den effektivt genomförda testserien övertygade vår kund fullständigt. Just när det gäller säkerheten i skruvförbandet, är vi hänvisade till tillförlitlighet och precision. Då är det en stor fördel att ha en erfaren partner som SFS intec till sin hjälp. stor utmaning för utvecklarna på SFS intec inte bara tekniskt utan även när det gällde tidsaspekten. All krav uppfyllda Redan efter en kort tid låg ett färdigt förslag på bordet i form av ett ritningsförslag. Med den nya borrande SD2- skruven lyckades SFS intec uppfylla de högt ställda förväntningarna på både ett elegant sätt och med god tidsmarginal. Det diskret utformade skruvhuvudet på SD2 kan beställas i olika färger och infogas harmoniskt i den arkitektoniska helhetsbilden. Avsnittet utan gängor under TORX-huvudet förhindrar att skruven lossnar av sig själv på grund av vibrationer eller miljöpåverkan. Samtidigt kunde även kraven på korrosionsmotstånd uppfyllas med god marginal. Till målet utan omvägar För att den knappt tilltagna tidsplanen skulle hålla, påskyndades tillverkningen av en första försöksserie med infästningar. Detta redan sex veckor efter godkännandet av det tekniska utkastet. Testfasaden fungerade som ett närliggande åskådningsobjekt för den ansvarige arkitekten. Samtidigt kunde beviset på att infästningarna uppfyllde ingenjörernas krav läggas fram under sanna byggförhållanden. Det bästa med detta var att de infästningarna som användes vid testet sedan kunde användas direkt på sjukhusbyggnaden. En avsevärd tidsbesparing för Franke Onsruds montörer. När testserien hade visat sig uppfylla kraven, levererades resten av infästningarna omedelbart från SFS intec. Därmed gick det att uppnå det krävande målet: Arbetet fortskred snabbt och säkert, med ekonomiskt montage och övertygande framtoning. 11

12 Jamie Lewis, FasteningSystems, Infästning inom modulbyggnation Ett skruvnitsystem som infästning i modulbyggnation: Det som låter okonventionellt, visar sig vara en framsynt infästningslösning. Den engelska specialisten på modulbyggnation, Wernick Buildings, utnyttjar fördelarna med infästningssystemet SRB (Screw Rivet Bulb). «Tid är pengar» och att bygga ekonomiskt, innebär idag framför allt att bygga snabbt. Snabbhet, med hög kvalitet och säkerhet, kan bara komma till stånd om viktiga byggnadselement är prefabricerade och alla delprocesser är tillförlitligt utprovade. Nyckelordet i detta fall är modulbyggnation. Med dess modulbyggnader möjliggör det engelska företaget Wernick Buildings individuell rumsplanering för olika användningsområden. Mångsidig utformning Individuell design, god funktionalitet och flexibilitet samverkar till ett förmånligt pris-prestandaförhållande. På det sättet tillverkas kontors- och förvaltningsbyggnader, skolor, förskolor, och servicehus för äldre, kök. matsalar eller andra innovativa byggnader av prefabricerade moduler på kort tid. Ersättning för skruv och mutter Hittills har Wernick Buildings monterat sina modulbyggnader med traditionella infästningar. Men nu är det slut med det. Sedan försäljningsdirektör Andy King har lärt känna det nya SRB-skruvnitsystemet från SFS intec, satsar Wernick Buildings på fördelar na med direktinfästning. «Den stora tidsvinsten vid monteringen, den bekväma manövreringen av systemet med tillhörande säkerhet övertygade mig redan från början», säger Andy King. Det var dessa argument, som slutligen fick Wernick Buildings att vid ett byggprojekt för första gången våga utelämna skruv och mutter till förmån för den nya lösningen från SFS intec.

13 «Den stora tidsvinsten vid monteringen, den bekväma och enkla manövreringen av systemet med tillhörande säkerhet övertygade mig redan från början.» Andy King, Försäljningsdirektör hos Wernick Buildings Ltd, om SRB skruvnitsystem från SFS intec SRB skruvnit förenar fördelarna inom skruv- och nittekniken i en produkt detta med bibehållande av de utmärkta infästningsvärdena. Därmed blev det för första gången möjligt att ett och samma infästningssystem garanterar bärförmågan i hela byggnadsstrukturen. «Med nya SRB skruvnit har vi tillgång till en innovativ infästningslösning, som är perfekt anpassad för ett tillförlitligt utförande och hög produktivitet», sammanfattar Andy King. «Jag är säker på att denna typ av infästning kommer att bli standard inom modulbyggnadsbranschen i framtiden.» Start med genomförbarhetsstudier «Under systemutvecklingens gång har SFS intec gjort flera tester på ett stort antal olika infästningar», förklarar Andy King. «De statistiskt analyserade resultaten användes som underlag för våra egna testserier. Dessa studier utfördes på en referensbyggnad. Vi uppnådde då utomordentligt goda resultat.» Därefter dröjde det inte länge, innan Wernick Buildings monteringslag bekantade sig med funktionen i SRB skruvnitsystem: Det som imponerade mest, var den enkla monteringen: Sätt in en skruvnit i det lätta, behändiga verktyget, positionera och tryck av och infästningen är klar. Utan ansträngning och med bara en hand. Handleden belastas nästan inte alls, eftersom vridmomenten tas upp av verktyget. Det extrema bullret, som montörerna tidigare utsattes för, är historia. Tack vare den effektiva monteringen garanteras en snabb byggnation och hög tillförlitlighet. Kraven på kostnadsmedveten byggnation uppfylls till 100 % med den nya infästningsmetoden. Även för tunn profilplåt När SRB skruvnitar hade visat sin effektivitet vid byggnadsstrukturer med höga stålhållfastheter, ville Wernick Buildings gå ett steg vidare. «Vi föreställde oss, att man skulle kunna använda en enda infästningslösning för alla våra byggnadstyper på alla våningar från golv- till takkonstruktionen», förklarar Andy King. Följaktligen utvidgades användningsområdet för SRB skruvnitar till tunn profilplåt och 13

14 Philippe Giol, FasteningSystems, IKEA bygger med infästningsteknik från SFS intec Den svenska möbeltillverkaren IKEA har byggt ett nytt logistikcentrum i Sydfrankrike. Fasaderna och taken måste uppfylla krav på kvalitet och brandsäkerhet. När den svenska möbeljätten IKEA bygger ett nytt distributionscentrum, handlar det oftast om stora dimensioner det gäller även i det nya byggnadskomplexet i Fos-sur-Mer nära Marseille i Sydfrankrike. Här har ett höglager med kontorsdel vuxit upp i omedelbar närhet av hamnen med en total yta på mer än kvadratmeter. Som europeiskt logistikcentrum säkerställer den här placeringen försörjningen av IKEA-varuhus i Frankrike, Spanien och Portugal. För detta ändamål finns här sedan juli 2009 mer än pallplatser tillgängliga. Ett stor antal men för de ansvariga planerarna är det inte tillräckligt. För 2012 planeras därför en utbyggnad. Ändå är de nuvarande dimensionerna betydande. Bara det nya höglagret täcker mer än kvadratmeter. Lodrätt uppåtsträvande betong- och stålpelare håller ihop byggnadens tak på 35 meters höjd. Miljöpåverkan och brandskydd Projektet ställde byggföretaget SCEBIS inför utmaningar man inte möter varje dag. «Fasaden och taket måste tåla ett enormt stort vindtryck och inte att förglömma de höga temperaturerna, som vid fullt solsken når upp till 50 C», förklarar vd Richard Le Tallec. Men det räcker inte med detta: Även brandskyddet har fått stor prioritet. «Konstruktionen ska inte bara utstå belastningar som beror på temperatur eller vind. De måste även skydda effektivt mot brand och rök», fortsätter Richard Le Tallec.

15 SCEBIS Efter den första byggetappen finns det pallplatser till förfogande i IKEA:s nya logistikcentrum. 40 anställda i byggföretaget SCEBIS har arbetat med montering av infästningarna från SFS intec. «Det lönar sig att ha en specialiserad partner som SFS intec vid sin sida när det gäller sådana viktiga infästningar.» Richard Le Tallec, vd för byggföretaget SCEBIS i Les Echets, Frankrike Val av infästningsteknik Richard Le Tallec känner till SFS intecs tjänster och produkter sedan många år: «SFS intec reagerar alltid snabbt och stödjer mig med sin kompetens vid problemlösningar. Det underlättar för mig att utföra krävande projekt inom utsatt tid utan att behöva kompromissa med kvaliteten.» Även vid IKEA-projektet kunde SFS intec sätta in sitt knowhow till allas belåtenhet. Efter analys av de olika infästningsuppdragen från den franska marknadsorganisationens sida, fastställdes snabbt vilka infästningar, som passade bäst. I hela byggskalet Tillförlitlig logistik Byggarbetsplatser av denna storleksordning går knappt att färdigställa inom utsatt tid utan fungerande logistikprogram. SFS intec kunde bidra med professionell logistikservice och i samarbete med andra leverantörer, se till att bygget gick friktionsfritt framåt. Sammanfattningen av Richard Le Tallec är också positiv: «SFS intec tillfredsställer med dess högkvalitativa produkter och förstklassiga leveransservice inte bara våra behov, utan ser även till att vi kan utföra vår uppgift så effektivt som möjligt. Just i dessa tider anser jag detta vara en viktig förmåga.» För montering av de brandsäkra fasadelementen från Arcelor bestämde sig de ansvariga ingenjörerna för fästelement SXC 14 av austenitiskt stål. När det gäller taket läggs ett extra brandskydd av stenull runt den befintliga fasaden. I detta fall användes fästelement av typen IFP2. Även i takkonstruktionen finns infästningsteknik från SFS intec. Det effektiva infästningssystemet isofast ser till att påbyggnaden av trapetsplåt, 2 40 mm stenull samt ett FLAG PVCtätskikt håller stånd även vid orkanbyar på upp till 40 m/s. När SCEBIS montörer slutförde arbetet med den utvändiga värmeisoleringsbeklädnaden, användes distansfästelementet SDR2-L12. 15

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA EN TIDNING OM OPTIMERAD SKRUVSÄKRING BOLTED NUMMER 10 WWW.BOLTED.COM NR 1 2014 BÄSTA SKRUVSÄKRINGSTIPSEN SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA STOR BESTÄLLNING SÄKRAR SKRUVAR PÅ TOKYO SKYTREE LYSANDE UTSIKTER

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

RENOVERA HEMMA HIMMEL ELLER HELVETE?

RENOVERA HEMMA HIMMEL ELLER HELVETE? KONSULTER INOM STRATEGISK FRAMTIDSPLANERING RENOVERA HEMMA HIMMEL ELLER HELVETE? Husägare litar inte på hantverkare om det inte är deras egna. TILLIT OCH RELATIONER På Inwido har vi gjort det till vårt

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Full fart framåt MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN

Full fart framåt MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN Shape En tidning från Sapakoncernen Nr 1 2005 MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING Full fart framåt BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN KRAFTTAG I KINA KLARAR ÖKAT ENERGIBEHOV

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 EN KUNDTIDNING FRÅN SÄKERHETSKONCERNEN GUNNEBO #3 2013 Färre händer hanterar kontanterna 11 Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 Skräddarsydd säker förvaring 16 Tema GLOBAL NÄRVARO LOKAL

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer