Studieresa till Berlin 5-9 september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieresa till Berlin 5-9 september 2012"

Transkript

1 Studieresa till Berlin 5-9 september 2012 Arrangerad av Naturskolan/Gröna skolgårdar samt Park- & naturkontoret, Lunds kommun. Deltagare: Lisa Gustafson, Gunnesboskolan Birgitta Nilsson, Gunnesboskolan Jessica Falkenberg, Förskolan Framtiden Ingrid Oxenby, Förskolan Framtiden Anna-Leena Kalenius Larsson, L. Järnåkra Lena Olander, Vegaskolan Annette Ranevi, Mårtenskolan Anki Hultberg, Mårtenskolan Allan Gunnarsson, SLU Alnarp Eva Persson, Naturskolan Anna Ekblad, Naturskolan Anders Wånge Kjellsson, Naturskolan Lena Ingvad, Park o naturkontoret Lennart Pranter, St Hansgården Samuel Girhammar, St Hansgården Valdemar Mejstad, St Hansgården Åsa Bergmanis, Svenshögskolan Tina Barnell, Svenshögskolan Pernilla Sandgren, Svenshögskolan Mari Håkansson, Backaskolan Lars Ragvald, Backaskolan Patrik Simonsson, Backaskolan Maria Bergqvist Persson, Lovisaskolan Lisa Bergström, Lovisaskolan Det var ett härligt gäng förhoppningsfulla deltagare som träffades på kvällen den 5 september på Malmö centralstation. Alla kom i tid trots att det var strul med tågtrafiken mellan Lund och Malmö. Nattåget avgick kl. 21:25 med ankomst Berlin kl 06:08 morgonen därpå.

2 Torsdagen den 6 september Vårt hotell, Meininger Hotel Hauptbahnhof, låg bekvämt beläget alldeles intill den häftiga stationsbyggnaden i Berlin Mitte. Efter frukost mötte vi vår guide Manfred Dietzen från Grün macht Schule, en organisation som startade sin verksamhet redan Syftet är att stödja och hjälpa lärare, elever och föräldrar att förändra tråkiga och oinspirerande skolgårdar till vackra och kreativa platser för lek och lärande. Alltså i princip samma mål som vårt eget långsiktiga utvecklingsarbete Gröna skolgårdar har. Grün macht Schule har genom åren arbetat med mer än 100 skolor i Berlin, och utav dessa hade Manfred valt ut några favoriter åt oss. Han ledde oss till alla platser med allmänna kommunikationer och till fots. Galilei Grundschule, Friedrichstrasse Vår första anhalt var en skola för ca 400 barn i åk 1-6. Skolgården var uppdelad i två olika delar, en var indelad i många små rum med yviga häckar i mellan. I rummen fanns stockar, sand, totempålar och sittplatser på trädäck i olika höjder. Den andra delen låg i en backe med gott om träd och buskar, det blev många gångar mellan dem. Det fanns en pump som barnen kunde använda för att pumpa upp vatten till bäcken. När det regnade mycket samlades

3 det upp och användes till pumpen. Där fanns många små trädäck att sitta på och en amfiteater för samlingar. Små stenmurar var också typiskt och då hade de använt stenar i olika färg, form och material. Stockar och stenar var det gott om att klättra på. På en del av skolgården hade de målat olika spel, t ex kvarn, fia med knuff mm. Som kontrast till den kuperade, grönskande skolgården fanns en traditionell asfaltsyta med sittplatser under parasoll. Denna yta var taket till skolans simbassäng och det hade varit alltför kostsamt att anlägga en trädgård här. Regnvattnet tas tillvara i ett system som sedan används för bevattning. För ca 8 år sedan fanns här endast något enstaka körsbärsträd och inga nivåskillnader. Det var fantastiskt att se hur skolgården förvandlats med hjälp av projektet Grün macht Schule där både elever, föräldrar och personal varit delaktiga i planeringen av ytorna. Undersökningar visade (enligt Manfred) att antalet barn med typiska lekskador som armbrott mm minskat då barnen genom leken lärde sig ramla och var aktiva under rasterna. Egna funderingar: Elevmedverkan i planeringen Skapa rum Höjdskillnader Vattenpump? Hur löser vi bevattningen till trädgårdar? Odla i geometriska figurer Gleisdreieck-Park, Kreuzberg Området har varit ödemark sedan andra världskriget då den fungerade som järnväg för godstrafik. Spår från järnvägsnätet fanns att upptäcka lite här och var i form av gamla sylar, spårbitar, men också av nybyggda bänkar som påminde om vänthallsbänkar. Intressant att historien får finnas med och inte helt utplånas. Även i detta projekt var Berlinborna inblandade och hade varit med och påverkat utformningen av området-detta för att öka engagemanget och ansvarstagandet för de gemensamma rekreationsytorna. En speciell del av parken likande mest en kuperad leryta där barnen kunde leka och hoppa bland stenar, pinnar och lera. Detta är en stor, nyanlagd, allmän park med lekplatser och olika saker att balansera på. Tänkvärt var att barnen vid dessa saker valde att klättra i några träd i närheten istället. Denna park byggs ut kontinuerligt i olika etapper. På något ställe såg vi hängmattor för en stunds avkoppling. Gamla järnvägsdelar syntes i skogsdungarna.

4 En stor plantering med trädgårdsväxter, alltid inhägnad, var upprättad för att kvinnor från Balkan skulle ha något att göra och kunna läka sina psykiska sår tillsammans. Arbetet med trädgården skapar förtroende och en identifiering med det nya, vilket ger nya sociala strukturer, som i sin tur ger integration och medborgerligt engagemang. Kryddor, grönsaker och vackra blommor ståtade i fina planteringar. Där hade vi gärna stannat längre. Hängmattor Platser för rekreation Avgränsade sittplatser

5 Neumark-Grundschule, Steinmetzstrasse En grundskola i Schöneberg i norr med drygt 300 barn. 98 procent av eleverna har invandrarbakgrund, till stor del med turkiska och arabiska ursprung. Här möttes vi av rektorn och en grupp elever som visade runt oss. De hade pingisbord, trädäck att sitta på och träd och buskar att springa runt. Det fanns en skolträdgård som var inhägnad och låst. Det var en ansvarig lärare som klasserna kunde boka in sig hos men lärarna kunde gå dit själva också med sin klass. Liksom vi har de svårt att på somrarna kunna sköta om den, så den får förfalla för att sen tas i bruk efteråt. Amfieteatern hade pålar glest placerat runt och mellan dem hängde träflaggor som barnen färglagt. Mitt på skolgården fanns en kulle med en rutchkana och allt hade buskar runt omkring sig. Roliga huvuden som barnen gjort och målat var utplacerade i rabatten. Mer utsmyckning, både ute och inne, gjort av elever på slöjd, bild lektioner mm. Inhägnad skolträdgård? Vill vi det? Även här problem med sommarskötseln. Hur löser vi den?

6 Spreewald Grundschule Här passerade vi snabbt då vi var i tidsbrist pga tidigare intressanta besök. Vi såg kontrasten mellan den del av skolgården som en antroposof /landskapsarkitekt anlagt ensam i månskenet och en annan del som anlagts i samarbete mellan elever-landskapsarkitekt föräldrar och personal. De anlagda taken går ej att vara på pga konstruktionen, men ger en ekologisk effekt. Odla i keramikrör Winterfeldplatz/Gleditsch-Park En publik plats för rekreation skapad under flera år i samarbete med de boende i området. Bland annat hade lekplatsen hamnat i bakgrunden och viloplatsen längst fram, något som de boende gärna ville. Genom att de boende var med och skapade platsen och lärde känna varandra fick man den goda påföljden att kriminaliteten minskade och den sociala kontrollen ökade. Finns det föräldrar i vårt område som är intresserade av att hjälpa till? Egen vinning?

7 Waldgrundschule, Charlottenburg grundschule år1-6, elever/klass, ca 400 elever totalt Waldschule betyder skogsskola och känslan av att komma in i en skog är påtaglig. Vi möts av en lärare som särskilt har undervisning med utemiljön. Hon arbetar två lektioner i veckan med sin klass. Alla lärare kan och får hjälpa till att odla och sköta skolgården men alla gör det inte. Tema som är specifikt för skolan är överraskande nog sport och inte miljö eller annan grön inriktning. Det man slås av är att här finns alla möjligheter att utveckla en fenomenal motorik på de stora ytorna som skolans område sträcker sig över. Kanske inte så dumt med sport ändå... På skolan har man en odlingsträdgård som är ca 100 m x 100 m. Vid ingången har man ett infoplank där pågående arbete i odlingsträdgården redovisas. Det är bilder och text av barn och aktiviteter skrivna av läraren. Odlingsträdgården ligger lite avsides och är inhägnad med staket. I odlingsträdgården försöker man att odla på naturens villkor. Är det en kall vår så kanske man inte får så många äpplen. Varför? Skolan har en trädgårdsmästare anställd i odlingsträdgården. Han är avlönad av en föräldraförening. Deras välgörenhetsaktiviteter finansierar hans lön. Trädgårdsmästaren arbetar ca 50%. Han jobbar inte så mycket med barnen utan förbereder och underhåller trädgården. Han menar dock att det är viktigt för barn att komma ut i naturen och hands-on lära sig: De får en upplevelse som är ett minne för livet och öppnar ögonen för miljömedvetenhet och insikt. De kommer på att naturen funkar utan människan. Naturen har sina processer, äpplen mognar och blir många ibland men få vissa år. De får se sammanhang och även komma nära djurlivet. Ibland blir det inga bär för att fåglarna har tagit dem. Och erfarenhet ska ge möjlighet att lära sig att använda det som fungerar.

8 Trädgårdsmästarens funktion är också att finnas till för att utbilda lärarna. I odlingsträdgården försöker man använda allt man odlar och har allt efter säsong uppgifter med syltning, saftning och torkning av produkter från trädgården. Vi blev bjudna på en underbar fika! Grundschule am Kollwitzplatz Denna skolgård gick vi bara igenom. Den är byggd tillsammans med Grün Macht Schule. Det var ett öppet klassrum med många krokiga vägar som gick kors och tvärs. Den upplevdes p.g.a. detta som större än vad den i verkligheten var. I buskarna var det som fönster man kunde titta in genom.

9 Kindergarten Löwenzahn Denna förskolegård har byggts i samverkan med barn, föräldrar och arkitekt. Den är både billigare, roligare, kreativare, mer pedagogisk med mycket naturmaterial att leka och utvecklas med, än förskolan bredvid. Förskolan bredvid kostade 200,000 euro. Den har en tråkig miljö där man inte kan utvecklas på samma sätt, och därför är där också få barn. Fredagen den 7 september Fläming Grundschule Det är en skola som har renoverats bit för bit under 12 års tid. De senaste tre åren har de fått euro (EU-projekt och Gröna skolorprojekt). Det betyder att det har varit en lång process under många år som fortfarande är vid liv. Eftersom man har en begränsad ekonomi så har man inte kommit så långt i projektet utan jobbar lite varje år med olika områden på skolan. Projektet bygger på att elever och lärare ska vara med i planering och genomförandet. Nu driver föräldrar och lärare små projekt på skolgården och Projektet hjälper bara till med små summor pengar. Ett hus i trädgården är byggt med hjälp av en afrikansk konstnär. Barnen var med i byggandet för att få erfarenhet av att jobba med trä, stenar och metall tillsammans med konstnären. På en sida finns ett område med stenar, sand, träd och lite gångar. Emellanåt stänger man av vissa delar av skolgården när växterna behöver en paus från barnens lekar.

10 Wedding Grundschule Skolan är en multikulturell skola (99% barn med annat modersmål och 21 olika språk) med 450 elever och ca 40 lärare/personal. Alla barn gick i skolan varje dag mellan kl Alla barn åt lunch i skolan som bestod av huvudrätt och efterrätt och detta kostade föräldrarna 23 euro i månaden. De familjer som inte hade någon inkomst fick betala 10 euro/månad. Barnen har fått önska vad de vill ha på skolgården. Tillsammans med lärarna har de gjort olika modeller av önskeskolgården och därefter har projektledarna fortsatt arbetet. En stor del av skolgården var från början täckt av kullerstenar och helt platt. För att enkelt göra den mer kreativ har man byggt kullar av gummimaterial som barnen kan springa på. Barnen tar hand om sin utemiljö. Varje månad går barnen igenom vad som gått sönder och de sätter upp färgade pappersremsor på t ex skadade grenar. Detta för att barnen tydligt ska bli uppmärksamma på att de kanske måste vara försiktigare. SUZ Schulumweltzentrum (School Environment Garden Center) Detta är en av 14 trädgårdsarbetsskolor i Berlin. Dessa har funnits i 90 år. Den bygger på att man ska lära genom att göra kropp, hjärta, hjärna och händer. Här finns olika lärandemiljöer såsom verkstadsmiljö, köksmiljö och trädgårdsmiljö. Skolan bildades efter 2:a världskriget och är kvm stor. Det handlar inte bara om att utbilda sig i trädgårdsskötsel utan att lära sig om jordförbättring, förnyelsebar energi och återvinning. I trädgården finns ett växthus som fungerar som en liten skolsal. Det finns också en skolbyggnad med klassrum, arbetsrum, trä- och metallverkstad och ett litet kök. De lagar ofta maten utomhus. Man tar emot elever från förskola till högstadiet, lärarstudenter och lärarpraktiskt vuxenutbildning. Mottot är att man ska Lära för livet. I trädgården finns det möjlighet för klasserna att komma för att plantera lite olika grönsaker/blommor. Vissa kom 1 gång/vecka medan andra bara kom någon gång per år. Klasser hade eget ansvar för sin del av trädgården.

11 Eldplatsen: Här lär man sig att göra upp eld. Detta för att undvika olyckor på andra ställen. Här kan man även laga mat över öppen eld. Bigården bestod av tre bisamhällen. Här fanns hus för att slunga honungen och vaxarbete. Det fanns både hus för honungsbin och solitärbin. Det fanns även en landningsbana för bin så de kan dricka utan att drunkna. Vi imponerades av de dekorativa småkrypshotellen som fanns på flera ställen. Mitt i trädgården finns en liten röd stuga med vita knutar á la Småland. Föreståndaren hade anknytningar till Sverige och ville bygga en stuga med förnyelsebart material för att kunna förmedla att man kan bygga med moderna tekniker såsom solceller, solfångare, regnvattenuppsamlare, vattenrening, kompostering och vindkraft. Här kan man göra olika experiment. Man har också en väderdatastation som skolorna kan ladda ner information ifrån och arbeta med i sin egen skola. Grundskolan Reinhardswald, Gneisenaustrasse 73. Skolan byggdes 1967 efter samma ritning som 50 andra tyska skolor. Antalet barn i årskurserna 1-6 är % av barnen har invandrarbakgrund, men flertalet föräldrar är välutbildade. Byggnadsytan är 9000 m² och skolgården omfattar m² vilket innebär ca 23 m² skolgårdsyta per elev byggdes skolgården om med hjälp av ett EU-bidrag på 1,6 miljoner.

12 Skolgården från 1967 bestod mest av plana asfaltytor och de gröna inslagen var väldigt få. En ambitiöst och med konstnärliga ambitioner omgestaltad atriumgård i skolbyggnaden, användes som kapacitetsargument vid sökandet av EU-medel för skolgårdsförnyelse i början av 2000-talet. Av pengarna man fick användes 0,8 miljoner för marksanering ner till 10 meters djup eftersom marken som tidigare varit militärområde var kontaminerad med diverse farligheter. De resterande 0,8 miljonerna användes till det som är synligt ovan mark. Barnen var med och skissade och byggde modeller, så det mesta är byggt efter barnens idéer. De tyngre markarbetena gjordes med maskin, medan plantering och konstruktion av murar, sittplatser, lekredskap mm har gjorts tillsammans med barnen. Nya konstverk och attraktioner tillkommer kontinuerligt via konstnärsledda projekt och genom att varje avgångsklass gör ett litet konstverk i sten och betong på en av skolgårdens murar. Skolgården sköts i huvudsak av barnen och deras föräldrar under fyra skötselhelger årligen. Den är inte indelad i mängder av små rum med buskage emellan så som på några andra av de skolgårdar vi besökte. Intrycket är relativt storskaligt och än lummigt. Men här finns ändå ganska gott om buskage och små skogsdungar som barnen kan leka och gömma sig i liksom i en stor avenbokslabyrint. Vid ombyggnaden modellerades marken på några ställen så att det nu finns både kullar och sänkor som ger variation. Till skillnad mot de andra skolorna finns här även gräsytor. Bland annat är en av kullarna gräsklädd. Som en förstärkning för att minska nötningen har en stor andel makadam blandats in i det översta jordlagret. Det ger en ökad bärighet och gör att marken inte kompakteras så som annars av barnens fötter när marken är vattenmättad. Flera platser med lekanordningar så som gungor, underjordisk krypgång och lekhus, finns. Ett av lekhusen är som hämtat ur en sagobok och ritades för 6 år sedan av en då åttaårig flicka. Hennes teckningar omfördes till ritningar som så långt det gick var originalbilderna trogna. Sedan byggdes huset tillsammans med barnen.

13 En damm samlar dag- och grundvatten via pumpanordningar. På grund av drunkningsrisken är dammen omgärdad av ett stängsel. Barnen får bara vara vid dammen ihop med sina lärare, för att titta på växter och insekter och för att håva. På en kulle i skolgårdens bortre del finns en omgärdad trädgård sedan 6 år tillbaka. Här finns lite kryddväxter, men främst örter och buskar hämtade från naturen. Ambitionen har varit att forma en botanisk-geologisk trädgård och hit har växter samlats från Europas olika hörn från Nordkap i norr till Sicilien i söder. En del av de insamlade växterna finns kvar medan andra har försvunnit. De vanligaste trädarterna på skolgården är: Robinia (snabbväxande, slår ut sent), rödek (fin höstfärg, växer snabbare än våra inhemska ekar), avenbok, platan, lind och skogslönn (de fyra senare är träd med kraftig skugga och god paraplyeffekt). Flera av dessa planterades redan i slutet av 1960-talet och är nu ganska stora. Bland buskarterna kan nämnas bukettspirea (vit blomning), hassel, måbär (skuggtålig vinbärssläkting men oätliga bär), häggmispel (vacker blomning och ätliga bär), schersmin (vacker blomning), gullrips (vinbärssläkting med gula blommor), paradisbuske (vacker rosa blomning och flagnande stammar), rosmarinvide (snabbväxande med god reparationsförmåga efter brytskador), rynkolvon (speciella stora, hängande och rynkiga blad), eldtorn (torniga med vackra, orange bär) och blodplommon (rödbladig körsbärsplommonstyp). Bland buskarterna finns fler relativt veka prydnadsarter än på de andra skolorna, där medvetenheten om vilka arter som är tåliga, stabila och snabbväxande har varit större (dominans av olika salixarter, hassel, avenbok, körsbärskornell, häggmispel, parkolvon, busk- och klätterrosor, skogsklematis). Trots artvalet och trots att många av planteringarna saknar mur och

14 nivåskillnad, har växtligheten klarat sig bra, vilket tyder på att barnens deltagande i plantering och skötsel ger en vårdande inställning med begränsad skadegörelse. Intressant att se en skolgård som inte är formad av Grün Macht Schule-konceptet, men som ändå har många kvalitéer. Tyvärr kom vi vid en tid på dagen när det var få barn på skolan så vi fick inte se hur barnen använder skolgården. Buskage och planteringsytor är i mindre grad upphöjda och murinramade, sten har använts i mindre grad i kuperingen och rumsligheten är mera storskalig. Det gör att skolgården åtminstone ytligt sett ger intryck av att vara mindre spännande och kreativ, men säkrare. Trots att en del vekare buskarter har använts och trots att flera planteringar ligger i markplan utan murar eller andra hägnader, har vegetationen klarat sig ganska bra. Barnens engagemang i plantering, utveckling och skötsel kan vara en förklaring till att slitage och skadegörelse inte tycks vara ett så stort problem. En målmedveten rektor med höga ambitioner och handlingskraft har med all säkerhet varit en viktig faktor i skolgårdsutvecklingen. Tempelhofer field Vårt sista studiebesök på fredag eftermiddag gick till Berlinarnas Tempelhofer park. Det är en nerlagd flygplats i norra delen av Berlin. Flygplatsen lades ned för tre år sedan. Detta räknas som ett pionjärprojekt och det utlystes som ett tävlingsprojekt för arkitektbyråer i hela världen. Arkitekter från London vann med sitt förslag men när projektet presenterades för folket i närheten, och att man ville bygga nya påkostade moderna byggnader i ena änden av fältet i ytterkanten sa folket i stadsdelen nej. Berlinarna ville istället att fältet skall vara en öppen park för folket. - Nej! Vi vill inte ha ett stort byggprojekt här, vi vill att det ska vara en park, ett grönområde för folket. Man befarar att husen i området som de bott i när bullret från flygplanen hörts och därför hade billiga hyror, nu skulle köpas upp och lyxrenoveras. Nybyggda och renoverade bostäder kommer att trissa upp priserna och då kommer vanligt folk inte längre ha råd att bo där. Fler intressenter har hört av sig, bl.a. ett kinesiskt företag, som vill satsa på ett slags friskvårdsprojekt med tillhörande byggnader som man då skulle bygga vid fältet. Ett annat förslag är att göra om den gamla flyghallen till Berlins nya bibliotek men som det nu är kräver den nya flygplatsen som skall ersätta denna, och en till som snart stänger, alla pengar så just nu är alla nya projekt lagda på is. Berlinarna använder parken till att träffas på. Ute på de stora grönområdena, vindsurfar man på de gamla landningsbanorna, flyger med drakar, cyklar, joggar, dricker kaffe eller vid behov använder man området som musikal- och festivalområde. Promenerar man ut på fältet på kvällen när det blivit mörkt kommer man så pass långt från stadens ljus att man tydligt kan se

15 stjärnornas ljus. Parken har en härlig atmosfär på sommaren. Området är mycket speciellt med de enorma ytor som fälten och landningsbanorna erbjuder. Parken är öppen till kl på kvällen och öppnas igen på morgonen. Flygplatsen byggdes av Nazisterna 1935, med visionen att bli Europas största, vilken den var då. De gamla enorma terminalbyggnaderna står nu kvar som sorgliga monument byggda på den ena kort- och långsidan. Då vi ställer frågan till Manfred om man inte kan göra om de gamla terminalbyggnaderna till bostäder, svarar han: - Nej- ingen vill bo i de byggnader som Hitler byggt. Tempelhofer Park ingår också i ett skolprojekt som en slags park, där bl.a. Grun macht schule har en avdelning med möjlighet för grön odling. Denna utnyttjas av förskolor, skolor och av folk som bor i närheten av detta enormt stora fält. Man odlar sina grönsaker och växter i stora och små odlingslådor. Det kan vara hemsnickrade lådor eller odlar man helt enkelt i rissäckar som man ställt på någon låda på marken. Att odla på eller i marken är otänkbart eftersom detta varit en flygplats. I ett sånt fall måste marken först saneras. Vem som helst kan odla på området och det är inga kostnader förknippade med att nyttja en bit mark för den egna odlingen, men ingen service erbjuds heller, utan var och en ansvarar för sitt eget. Staden tillsammans med Green Park tillhandahåller dock vatten till odlingarna och det finns även kommunala toaletter inrättade på området. Många olika nationaliteter bor runtomkring parken, därför blandas ett 40-tal nationaliteter med varandra i ett umgänge i de aktiviteter som erbjuds. Många vackra formationer finns byggda i form av trädstammar i olika skepnader. Träden har inte kostat mer än den transportkostnad man varit tvungen att betala för att kunna forsla träden

16 till parken, samt den kostnad till de konstnärer som varit med för att delge sina idéer till konstnärsträden. Pengar till detta finansieras av det projekt som Manfred är med och driver i staden Berlin. Grun macht schule - Green Berlin. Det är en fantastisk upplevelse att vandra tvärs över detta enorma område! Lördagen den 8 september Vi började dagens vandring från hotellet och gick över Washington Platz och floden Spree bort mot Riksdagshuset, med anor från det gamla tyska kejsardömet. Manfred visade oss var Berlinmuren gick, bara några meter bakom huset! Byggnaden har skadats i flera omgångar och för att efter den tyska återföreningen åter kunna fungera som parlamentssäte var man tvungen att bygga om huset helt. Det har nu bl.a. fått en jättestor glaskupol som blivit en av stadens största turistattraktioner. Färden gick vidare genom den östra kanten av berlinarnas stora park, Tiergarten, fram till en annan av stadens stora attraktioner Brandenburger Tor. Denna gamla stadsport har blivit en symbol för Berlin och utgör avslutningen av den berömda boulevarden Unter den Linden. År 1961 stängdes porten i samband med att Berlinmuren byggdes, men när muren föll i november 1989, blev Brandenburger Tor symbolen för fred och en enad stad. Bara ett stenkast därifrån ligger minnesmärket Holocaust Mahnmal. Monumentet är gigantiskt och består av en massa betongkolonner uppbyggda på skiftande marknivåer så att det hela påminner om ett böljande fält. Det är ett mycket originellt och fascinerande konstverk, säkert med mycket symbolik som vi inte helt förstod. Potsdamer Platz blev fullständigt sönderbombat under andra världskriget. Här var också dödens zon mellan den första och andra Berlinmuren allra bredast. Manfred berättade för oss om Roger Waters (Pink Floyd) gigantiska välgörenhetskoncert då The Wall framfördes här i juli 1990 för att högtidlighålla slutet på delningen av Tyskland. Mitt på torget står en kopia av Europas första elektriska trafikljus som fanns här redan på 1920-talet. Idag är Potsdamer Platz ett kommersiellt centrum med bl.a. Sony center, en enorm byggnad av glas och stål. Taket är öppet på vissa ställen, vilket tillsammans med ett flertal fontäner ger en lugnande atmosfär trots den i övrigt mycket moderna arkitekturen. Förutom kontor finns här ett filmmuseum (med en tysk variant av Hollywoods Walk of Fame ), biografer,

17 restauranger och caféer. Projektet har också många kritiker som inte velat se Potsdamer Platz kommersialiserat på detta futuristiska sätt. Vi fick se en liten bit av Berlinmuren som fortfarande finns kvar i närheten av den nu förstörda bunker som en gång i tiden var Hitlers bas i staden. Naturligtvis passerade vi även platsen där Checkpoint Charlie, den mest kända gränsövergången mellan Öst- och Västberlin, fanns mellan 1945 och Idag står det en verklighetstrogen modell av den första kontrollbaracken här. Efter denna turistförmiddag till fots i stadsdelen Mitte var det dags att bege sig till Oranienplatz i Kreuzberg, den mest mångkulturella stadsdelen i Berlin. Den bebos av en tredjedel icketyska medborgare, varav de flesta är turkar. Här kryllar det av trevliga restauranger, barer och secondhandaffärer. Vi åt en god lunch på Kuchen Kaiser innan det var dags att besöka Prinzessinnengärten vid Moritzplatz. Prinzessinnengärten Vi är idag beroende av den kraft och kreativitet som finns hos medborgarna för att uppnå klimatsmarta handlingsmönster och en hållbar utveckling. Ett sätt att ta tillvara människors skapande förmåga är att ge plats till stadsodlingar. Stadsodling är en trend som stadigt tar sig fram över västvärlden. En global odlingsboom råder i många av våra större städer, Berlin är bara ett exempel tillsammans med städer som Havanna, Toronto, London och Stockholm. Vid Prinzessinnengärten ockuperade sommaren 2009 en grupp vänner och grannar en ödetomt och började ta bort avfall från denna 6000 kvm stora tomt för att förvandla den till en odling av nyttoväxter. Det är idag en prunkande odling med en mångfald av grönsaker och kryddor

18 mitt inne i Berlin. I detta tättbebyggda område med lite grönska och sociala problem kan nu barn, ungdomar, vuxna, intresserade amatörer, passionerade trädgårdsmänniskor och friluftsentusiaster delta i ett socialt och ekologisk odlande. För att driva Prinzessinnengärten har en förening bildats som bl.a. ser till att alla inkomster går direkt tillbaka till projeket. Vem som helst kan köpa grönsaker och produkter som säljs antingen direkt i trädgårdscafeét eller så kan man själv skörda och köpa och därmed stödja verksamheten. Medlemskap i föreningen löses genom arbete. En halv timmes arbete ger en dags medlemskap. Medlemmar kan sedan handla grönsaker, kryddor, förädlade produkter eller fika i cafeét till halva priset. Ingen har en egen täppa men alla kan delta och hjälpa till. Här kan man gemensamt lära sig hur man odlar och framställer lokala livsmedel och tillsammans skapa en ny plats för en urban hållbar livsstil. Allt odlas biologiskt utan kemiska preparat eller andra gifter. I odlingen bryr man sig också om att bevara en mångfald av nyttoplantor tillsammans med gamla och rara sorter. Man odlar i påsar, säckar och gamla ölbackar, omsorgsfullt staplade i sektioner. Resultatet av odlingen ger dessutom ett bättre mikroklimat på platsen, samt bidrar till minskade utsläpp av koldioxid från långväga mattransporter. De praktiska lösningar man utvecklat här gav oss många idéer till odling på våra egna skolgårdar. På Prinzessinnengärten var det också dags att ta farväl av Manfred, som varit vår trygga guide i nästan tre hela dagar! Han fick en rungande applåd som vi hoppas värmde honom trots det tillfälliga skyfall som startade precis då. Efter några timmar på egen hand under eftermiddagen samlades alla deltagare igen för en avslutande gemensam middag i närheten av Alexanderplatz. Torget fick sitt namn efter den ryske tsaren Alexander I, och var en viktig mötesplats för invånarna i det forna Östberlin. Affärshusen kring Alexanderplatz har renoverats under senare år. Här finns idag några av Berlins största varuhus. Tv-tornet är med sina 365 meter den högsta byggnaden i staden. Efter måltiden på restaurang Brauhaus Mitte, var det så dags att ta S-tåget tillbaka till vårt hotell där bagaget förvarats under dagen. Vi konstaterade återigen att det varit ett suveränt läge att bo på. Vi hade endast två minuters promenad med väskorna till Berlin Hauptbahnhof där vårt tåg till Malmö Central väntade, och avgick helt enligt tidtabell. Vi ankom på söndagsmorgonen till Lund, fulla av intryck och tankar. Hur ska vi nu omsätta alla idéer vi fått? Här kommer några tankar och visioner från deltagarna:

19 Vision Gunnesboskolan Platser för rekreation/studier- träbänkar. Gärna inramade med till armeringsmattor med klättrande bärbuskar, vildvin, klematis, någon planteringslåda med andra ätliga växter eller doftande kryddor. Låga sittbänkar vid dammen Hängmattor Enkelt avtagbara tak över studieplatserna Odlingslådor med höstmogna frukter och grönsaker Odla i plastlådor typ ölbackar Odla i roliga ting-inte så seriöst, främja kreativiteten Stockar för styrketräning, Stockar för lek Ökenyta Växthus med tomater, chili, kryddor, klättrande druvor?, Insektshotell, Laga mat ute-stormkök, mobil grill (förvaras i växthus)så att vi inte har grillplatser som kan förstöras under icke skoltid Förskolan Framtiden En visionsplan kommer att upprättas. Gården ska i takt med alla på förskolan, barn och vuxna, växa fram till en mångsidig miljö som gynnar fantasi och kreativitet och är rik på material från naturen. Vi kommer att starta med det billiga och enkla för att känna att vi är på gång. Projekten kommer att ingå i läsårets temata, utematematik och skapande, vilket gör att barnen är involverade hela vägen. De har redan varit och skaffat lekmaterial i parken. Till större projekt kommer pengar att sökas i fonder Lennarts, Samuels och Valdemars kommentarer till Berlinresan Vi kan jobba mycket mer med sten än vad som gjorts tidigare.

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA. Petter Åkerblom

Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA. Petter Åkerblom Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA Petter Åkerblom MOVIUM RAPPORT 2:2006 Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA Petter Åkerblom 1 Förord Lek, rörelsefrihet och trygghet nyckelord

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Detta var några av de frågor som var grunden för projektet Genuståget på Kvinnofolkhögskolan under läsåret 2012/13.

Detta var några av de frågor som var grunden för projektet Genuståget på Kvinnofolkhögskolan under läsåret 2012/13. GeNuståget 2013 introduktion Hur mår feminismen och kvinnorörelsen i Europa? Hur motverkas antifeminismen och de reaktionära rörelserna? Hur ser det ut med jämställdheten? Vilka olika rörelser i Sverige

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin Det är inte bara duvor som använder offentlig konst, foto från mitt gestaltningsarbete. Konstfack,

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 Annons IKEA Redaktionens rader Att planera utskicket av SWEA bladet strax efter ett skollov har sina nackdelar. T ex att många av våra medskribenter är på semester.

Läs mer

OM LIVET I STADEN NUMMER ETT 2011. Movium Magasin. Martha Schwartz landskapskonstnär. Den levande staden. Kampen om utrymmet

OM LIVET I STADEN NUMMER ETT 2011. Movium Magasin. Martha Schwartz landskapskonstnär. Den levande staden. Kampen om utrymmet OM LIVET I STADEN NUMMER ETT 2011 Movium Magasin Martha Schwartz landskapskonstnär Den levande staden Kampen om utrymmet LANDSKAPET I FOKUS Landskap skiftar i uttryck och skala, mellan natur och stad,

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 2/2012. Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 2/2012. Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Nr 2/2012 Gambiagrupperna Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Tidning för ISSN 2000-5679 Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan 35 565 31 Mullsjö

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Hitta ett smultronställe i sommar

Hitta ett smultronställe i sommar nonstop Mälarenergi nr 2-09 Hitta ett smultronställe i sommar Nu är det full fart i Hallsta Provsitt ett lysande konstverk Undvik skador vid översvämning Hur ska vi tanka våra elbilar Bränslet i sommar

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

SENEGALPROJEKT I APRIL VÅREN 2012. Gemensamt för gymnasierna i gymnasienätverket Team Nord i samarbete med Kronoby folkhögskola.

SENEGALPROJEKT I APRIL VÅREN 2012. Gemensamt för gymnasierna i gymnasienätverket Team Nord i samarbete med Kronoby folkhögskola. SENEGALPROJEKT I APRIL VÅREN 2012. Gemensamt för gymnasierna i gymnasienätverket Team Nord i samarbete med Kronoby folkhögskola. BLOGG 1 Resan inleds Resan till Senegal inleddes kl 3.00 på söndag morgon

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet.

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Möten med INTERNET-GENERATIONEN av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Juli 2014. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Tidigare

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Julen 2010 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun lilla tidningen önskar alla läsare EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

Snickarbod. I lillbergets. Ett helt nytt tänk för unga entreprenörer. Sid 7. Vår skola blev cirkus. utan att ens tänka på det

Snickarbod. I lillbergets. Ett helt nytt tänk för unga entreprenörer. Sid 7. Vår skola blev cirkus. utan att ens tänka på det Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i utbildningssystem Nyfikna och engagerade sjuor i Bergvik 12 Morgondagens politiker kommer från Vågbro 14 Uf-företag bakom framgångsrik spritförsäljning 21

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter"

Dokumentation från konferensen Förskola för nationella minoriteter 1 (19) Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter" Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Eskilstuna kommun och hölls på Plaza hotell i Eskilstuna

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer