Studieresa till Berlin 5-9 september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieresa till Berlin 5-9 september 2012"

Transkript

1 Studieresa till Berlin 5-9 september 2012 Arrangerad av Naturskolan/Gröna skolgårdar samt Park- & naturkontoret, Lunds kommun. Deltagare: Lisa Gustafson, Gunnesboskolan Birgitta Nilsson, Gunnesboskolan Jessica Falkenberg, Förskolan Framtiden Ingrid Oxenby, Förskolan Framtiden Anna-Leena Kalenius Larsson, L. Järnåkra Lena Olander, Vegaskolan Annette Ranevi, Mårtenskolan Anki Hultberg, Mårtenskolan Allan Gunnarsson, SLU Alnarp Eva Persson, Naturskolan Anna Ekblad, Naturskolan Anders Wånge Kjellsson, Naturskolan Lena Ingvad, Park o naturkontoret Lennart Pranter, St Hansgården Samuel Girhammar, St Hansgården Valdemar Mejstad, St Hansgården Åsa Bergmanis, Svenshögskolan Tina Barnell, Svenshögskolan Pernilla Sandgren, Svenshögskolan Mari Håkansson, Backaskolan Lars Ragvald, Backaskolan Patrik Simonsson, Backaskolan Maria Bergqvist Persson, Lovisaskolan Lisa Bergström, Lovisaskolan Det var ett härligt gäng förhoppningsfulla deltagare som träffades på kvällen den 5 september på Malmö centralstation. Alla kom i tid trots att det var strul med tågtrafiken mellan Lund och Malmö. Nattåget avgick kl. 21:25 med ankomst Berlin kl 06:08 morgonen därpå.

2 Torsdagen den 6 september Vårt hotell, Meininger Hotel Hauptbahnhof, låg bekvämt beläget alldeles intill den häftiga stationsbyggnaden i Berlin Mitte. Efter frukost mötte vi vår guide Manfred Dietzen från Grün macht Schule, en organisation som startade sin verksamhet redan Syftet är att stödja och hjälpa lärare, elever och föräldrar att förändra tråkiga och oinspirerande skolgårdar till vackra och kreativa platser för lek och lärande. Alltså i princip samma mål som vårt eget långsiktiga utvecklingsarbete Gröna skolgårdar har. Grün macht Schule har genom åren arbetat med mer än 100 skolor i Berlin, och utav dessa hade Manfred valt ut några favoriter åt oss. Han ledde oss till alla platser med allmänna kommunikationer och till fots. Galilei Grundschule, Friedrichstrasse Vår första anhalt var en skola för ca 400 barn i åk 1-6. Skolgården var uppdelad i två olika delar, en var indelad i många små rum med yviga häckar i mellan. I rummen fanns stockar, sand, totempålar och sittplatser på trädäck i olika höjder. Den andra delen låg i en backe med gott om träd och buskar, det blev många gångar mellan dem. Det fanns en pump som barnen kunde använda för att pumpa upp vatten till bäcken. När det regnade mycket samlades

3 det upp och användes till pumpen. Där fanns många små trädäck att sitta på och en amfiteater för samlingar. Små stenmurar var också typiskt och då hade de använt stenar i olika färg, form och material. Stockar och stenar var det gott om att klättra på. På en del av skolgården hade de målat olika spel, t ex kvarn, fia med knuff mm. Som kontrast till den kuperade, grönskande skolgården fanns en traditionell asfaltsyta med sittplatser under parasoll. Denna yta var taket till skolans simbassäng och det hade varit alltför kostsamt att anlägga en trädgård här. Regnvattnet tas tillvara i ett system som sedan används för bevattning. För ca 8 år sedan fanns här endast något enstaka körsbärsträd och inga nivåskillnader. Det var fantastiskt att se hur skolgården förvandlats med hjälp av projektet Grün macht Schule där både elever, föräldrar och personal varit delaktiga i planeringen av ytorna. Undersökningar visade (enligt Manfred) att antalet barn med typiska lekskador som armbrott mm minskat då barnen genom leken lärde sig ramla och var aktiva under rasterna. Egna funderingar: Elevmedverkan i planeringen Skapa rum Höjdskillnader Vattenpump? Hur löser vi bevattningen till trädgårdar? Odla i geometriska figurer Gleisdreieck-Park, Kreuzberg Området har varit ödemark sedan andra världskriget då den fungerade som järnväg för godstrafik. Spår från järnvägsnätet fanns att upptäcka lite här och var i form av gamla sylar, spårbitar, men också av nybyggda bänkar som påminde om vänthallsbänkar. Intressant att historien får finnas med och inte helt utplånas. Även i detta projekt var Berlinborna inblandade och hade varit med och påverkat utformningen av området-detta för att öka engagemanget och ansvarstagandet för de gemensamma rekreationsytorna. En speciell del av parken likande mest en kuperad leryta där barnen kunde leka och hoppa bland stenar, pinnar och lera. Detta är en stor, nyanlagd, allmän park med lekplatser och olika saker att balansera på. Tänkvärt var att barnen vid dessa saker valde att klättra i några träd i närheten istället. Denna park byggs ut kontinuerligt i olika etapper. På något ställe såg vi hängmattor för en stunds avkoppling. Gamla järnvägsdelar syntes i skogsdungarna.

4 En stor plantering med trädgårdsväxter, alltid inhägnad, var upprättad för att kvinnor från Balkan skulle ha något att göra och kunna läka sina psykiska sår tillsammans. Arbetet med trädgården skapar förtroende och en identifiering med det nya, vilket ger nya sociala strukturer, som i sin tur ger integration och medborgerligt engagemang. Kryddor, grönsaker och vackra blommor ståtade i fina planteringar. Där hade vi gärna stannat längre. Hängmattor Platser för rekreation Avgränsade sittplatser

5 Neumark-Grundschule, Steinmetzstrasse En grundskola i Schöneberg i norr med drygt 300 barn. 98 procent av eleverna har invandrarbakgrund, till stor del med turkiska och arabiska ursprung. Här möttes vi av rektorn och en grupp elever som visade runt oss. De hade pingisbord, trädäck att sitta på och träd och buskar att springa runt. Det fanns en skolträdgård som var inhägnad och låst. Det var en ansvarig lärare som klasserna kunde boka in sig hos men lärarna kunde gå dit själva också med sin klass. Liksom vi har de svårt att på somrarna kunna sköta om den, så den får förfalla för att sen tas i bruk efteråt. Amfieteatern hade pålar glest placerat runt och mellan dem hängde träflaggor som barnen färglagt. Mitt på skolgården fanns en kulle med en rutchkana och allt hade buskar runt omkring sig. Roliga huvuden som barnen gjort och målat var utplacerade i rabatten. Mer utsmyckning, både ute och inne, gjort av elever på slöjd, bild lektioner mm. Inhägnad skolträdgård? Vill vi det? Även här problem med sommarskötseln. Hur löser vi den?

6 Spreewald Grundschule Här passerade vi snabbt då vi var i tidsbrist pga tidigare intressanta besök. Vi såg kontrasten mellan den del av skolgården som en antroposof /landskapsarkitekt anlagt ensam i månskenet och en annan del som anlagts i samarbete mellan elever-landskapsarkitekt föräldrar och personal. De anlagda taken går ej att vara på pga konstruktionen, men ger en ekologisk effekt. Odla i keramikrör Winterfeldplatz/Gleditsch-Park En publik plats för rekreation skapad under flera år i samarbete med de boende i området. Bland annat hade lekplatsen hamnat i bakgrunden och viloplatsen längst fram, något som de boende gärna ville. Genom att de boende var med och skapade platsen och lärde känna varandra fick man den goda påföljden att kriminaliteten minskade och den sociala kontrollen ökade. Finns det föräldrar i vårt område som är intresserade av att hjälpa till? Egen vinning?

7 Waldgrundschule, Charlottenburg grundschule år1-6, elever/klass, ca 400 elever totalt Waldschule betyder skogsskola och känslan av att komma in i en skog är påtaglig. Vi möts av en lärare som särskilt har undervisning med utemiljön. Hon arbetar två lektioner i veckan med sin klass. Alla lärare kan och får hjälpa till att odla och sköta skolgården men alla gör det inte. Tema som är specifikt för skolan är överraskande nog sport och inte miljö eller annan grön inriktning. Det man slås av är att här finns alla möjligheter att utveckla en fenomenal motorik på de stora ytorna som skolans område sträcker sig över. Kanske inte så dumt med sport ändå... På skolan har man en odlingsträdgård som är ca 100 m x 100 m. Vid ingången har man ett infoplank där pågående arbete i odlingsträdgården redovisas. Det är bilder och text av barn och aktiviteter skrivna av läraren. Odlingsträdgården ligger lite avsides och är inhägnad med staket. I odlingsträdgården försöker man att odla på naturens villkor. Är det en kall vår så kanske man inte får så många äpplen. Varför? Skolan har en trädgårdsmästare anställd i odlingsträdgården. Han är avlönad av en föräldraförening. Deras välgörenhetsaktiviteter finansierar hans lön. Trädgårdsmästaren arbetar ca 50%. Han jobbar inte så mycket med barnen utan förbereder och underhåller trädgården. Han menar dock att det är viktigt för barn att komma ut i naturen och hands-on lära sig: De får en upplevelse som är ett minne för livet och öppnar ögonen för miljömedvetenhet och insikt. De kommer på att naturen funkar utan människan. Naturen har sina processer, äpplen mognar och blir många ibland men få vissa år. De får se sammanhang och även komma nära djurlivet. Ibland blir det inga bär för att fåglarna har tagit dem. Och erfarenhet ska ge möjlighet att lära sig att använda det som fungerar.

8 Trädgårdsmästarens funktion är också att finnas till för att utbilda lärarna. I odlingsträdgården försöker man använda allt man odlar och har allt efter säsong uppgifter med syltning, saftning och torkning av produkter från trädgården. Vi blev bjudna på en underbar fika! Grundschule am Kollwitzplatz Denna skolgård gick vi bara igenom. Den är byggd tillsammans med Grün Macht Schule. Det var ett öppet klassrum med många krokiga vägar som gick kors och tvärs. Den upplevdes p.g.a. detta som större än vad den i verkligheten var. I buskarna var det som fönster man kunde titta in genom.

9 Kindergarten Löwenzahn Denna förskolegård har byggts i samverkan med barn, föräldrar och arkitekt. Den är både billigare, roligare, kreativare, mer pedagogisk med mycket naturmaterial att leka och utvecklas med, än förskolan bredvid. Förskolan bredvid kostade 200,000 euro. Den har en tråkig miljö där man inte kan utvecklas på samma sätt, och därför är där också få barn. Fredagen den 7 september Fläming Grundschule Det är en skola som har renoverats bit för bit under 12 års tid. De senaste tre åren har de fått euro (EU-projekt och Gröna skolorprojekt). Det betyder att det har varit en lång process under många år som fortfarande är vid liv. Eftersom man har en begränsad ekonomi så har man inte kommit så långt i projektet utan jobbar lite varje år med olika områden på skolan. Projektet bygger på att elever och lärare ska vara med i planering och genomförandet. Nu driver föräldrar och lärare små projekt på skolgården och Projektet hjälper bara till med små summor pengar. Ett hus i trädgården är byggt med hjälp av en afrikansk konstnär. Barnen var med i byggandet för att få erfarenhet av att jobba med trä, stenar och metall tillsammans med konstnären. På en sida finns ett område med stenar, sand, träd och lite gångar. Emellanåt stänger man av vissa delar av skolgården när växterna behöver en paus från barnens lekar.

10 Wedding Grundschule Skolan är en multikulturell skola (99% barn med annat modersmål och 21 olika språk) med 450 elever och ca 40 lärare/personal. Alla barn gick i skolan varje dag mellan kl Alla barn åt lunch i skolan som bestod av huvudrätt och efterrätt och detta kostade föräldrarna 23 euro i månaden. De familjer som inte hade någon inkomst fick betala 10 euro/månad. Barnen har fått önska vad de vill ha på skolgården. Tillsammans med lärarna har de gjort olika modeller av önskeskolgården och därefter har projektledarna fortsatt arbetet. En stor del av skolgården var från början täckt av kullerstenar och helt platt. För att enkelt göra den mer kreativ har man byggt kullar av gummimaterial som barnen kan springa på. Barnen tar hand om sin utemiljö. Varje månad går barnen igenom vad som gått sönder och de sätter upp färgade pappersremsor på t ex skadade grenar. Detta för att barnen tydligt ska bli uppmärksamma på att de kanske måste vara försiktigare. SUZ Schulumweltzentrum (School Environment Garden Center) Detta är en av 14 trädgårdsarbetsskolor i Berlin. Dessa har funnits i 90 år. Den bygger på att man ska lära genom att göra kropp, hjärta, hjärna och händer. Här finns olika lärandemiljöer såsom verkstadsmiljö, köksmiljö och trädgårdsmiljö. Skolan bildades efter 2:a världskriget och är kvm stor. Det handlar inte bara om att utbilda sig i trädgårdsskötsel utan att lära sig om jordförbättring, förnyelsebar energi och återvinning. I trädgården finns ett växthus som fungerar som en liten skolsal. Det finns också en skolbyggnad med klassrum, arbetsrum, trä- och metallverkstad och ett litet kök. De lagar ofta maten utomhus. Man tar emot elever från förskola till högstadiet, lärarstudenter och lärarpraktiskt vuxenutbildning. Mottot är att man ska Lära för livet. I trädgården finns det möjlighet för klasserna att komma för att plantera lite olika grönsaker/blommor. Vissa kom 1 gång/vecka medan andra bara kom någon gång per år. Klasser hade eget ansvar för sin del av trädgården.

11 Eldplatsen: Här lär man sig att göra upp eld. Detta för att undvika olyckor på andra ställen. Här kan man även laga mat över öppen eld. Bigården bestod av tre bisamhällen. Här fanns hus för att slunga honungen och vaxarbete. Det fanns både hus för honungsbin och solitärbin. Det fanns även en landningsbana för bin så de kan dricka utan att drunkna. Vi imponerades av de dekorativa småkrypshotellen som fanns på flera ställen. Mitt i trädgården finns en liten röd stuga med vita knutar á la Småland. Föreståndaren hade anknytningar till Sverige och ville bygga en stuga med förnyelsebart material för att kunna förmedla att man kan bygga med moderna tekniker såsom solceller, solfångare, regnvattenuppsamlare, vattenrening, kompostering och vindkraft. Här kan man göra olika experiment. Man har också en väderdatastation som skolorna kan ladda ner information ifrån och arbeta med i sin egen skola. Grundskolan Reinhardswald, Gneisenaustrasse 73. Skolan byggdes 1967 efter samma ritning som 50 andra tyska skolor. Antalet barn i årskurserna 1-6 är % av barnen har invandrarbakgrund, men flertalet föräldrar är välutbildade. Byggnadsytan är 9000 m² och skolgården omfattar m² vilket innebär ca 23 m² skolgårdsyta per elev byggdes skolgården om med hjälp av ett EU-bidrag på 1,6 miljoner.

12 Skolgården från 1967 bestod mest av plana asfaltytor och de gröna inslagen var väldigt få. En ambitiöst och med konstnärliga ambitioner omgestaltad atriumgård i skolbyggnaden, användes som kapacitetsargument vid sökandet av EU-medel för skolgårdsförnyelse i början av 2000-talet. Av pengarna man fick användes 0,8 miljoner för marksanering ner till 10 meters djup eftersom marken som tidigare varit militärområde var kontaminerad med diverse farligheter. De resterande 0,8 miljonerna användes till det som är synligt ovan mark. Barnen var med och skissade och byggde modeller, så det mesta är byggt efter barnens idéer. De tyngre markarbetena gjordes med maskin, medan plantering och konstruktion av murar, sittplatser, lekredskap mm har gjorts tillsammans med barnen. Nya konstverk och attraktioner tillkommer kontinuerligt via konstnärsledda projekt och genom att varje avgångsklass gör ett litet konstverk i sten och betong på en av skolgårdens murar. Skolgården sköts i huvudsak av barnen och deras föräldrar under fyra skötselhelger årligen. Den är inte indelad i mängder av små rum med buskage emellan så som på några andra av de skolgårdar vi besökte. Intrycket är relativt storskaligt och än lummigt. Men här finns ändå ganska gott om buskage och små skogsdungar som barnen kan leka och gömma sig i liksom i en stor avenbokslabyrint. Vid ombyggnaden modellerades marken på några ställen så att det nu finns både kullar och sänkor som ger variation. Till skillnad mot de andra skolorna finns här även gräsytor. Bland annat är en av kullarna gräsklädd. Som en förstärkning för att minska nötningen har en stor andel makadam blandats in i det översta jordlagret. Det ger en ökad bärighet och gör att marken inte kompakteras så som annars av barnens fötter när marken är vattenmättad. Flera platser med lekanordningar så som gungor, underjordisk krypgång och lekhus, finns. Ett av lekhusen är som hämtat ur en sagobok och ritades för 6 år sedan av en då åttaårig flicka. Hennes teckningar omfördes till ritningar som så långt det gick var originalbilderna trogna. Sedan byggdes huset tillsammans med barnen.

13 En damm samlar dag- och grundvatten via pumpanordningar. På grund av drunkningsrisken är dammen omgärdad av ett stängsel. Barnen får bara vara vid dammen ihop med sina lärare, för att titta på växter och insekter och för att håva. På en kulle i skolgårdens bortre del finns en omgärdad trädgård sedan 6 år tillbaka. Här finns lite kryddväxter, men främst örter och buskar hämtade från naturen. Ambitionen har varit att forma en botanisk-geologisk trädgård och hit har växter samlats från Europas olika hörn från Nordkap i norr till Sicilien i söder. En del av de insamlade växterna finns kvar medan andra har försvunnit. De vanligaste trädarterna på skolgården är: Robinia (snabbväxande, slår ut sent), rödek (fin höstfärg, växer snabbare än våra inhemska ekar), avenbok, platan, lind och skogslönn (de fyra senare är träd med kraftig skugga och god paraplyeffekt). Flera av dessa planterades redan i slutet av 1960-talet och är nu ganska stora. Bland buskarterna kan nämnas bukettspirea (vit blomning), hassel, måbär (skuggtålig vinbärssläkting men oätliga bär), häggmispel (vacker blomning och ätliga bär), schersmin (vacker blomning), gullrips (vinbärssläkting med gula blommor), paradisbuske (vacker rosa blomning och flagnande stammar), rosmarinvide (snabbväxande med god reparationsförmåga efter brytskador), rynkolvon (speciella stora, hängande och rynkiga blad), eldtorn (torniga med vackra, orange bär) och blodplommon (rödbladig körsbärsplommonstyp). Bland buskarterna finns fler relativt veka prydnadsarter än på de andra skolorna, där medvetenheten om vilka arter som är tåliga, stabila och snabbväxande har varit större (dominans av olika salixarter, hassel, avenbok, körsbärskornell, häggmispel, parkolvon, busk- och klätterrosor, skogsklematis). Trots artvalet och trots att många av planteringarna saknar mur och

14 nivåskillnad, har växtligheten klarat sig bra, vilket tyder på att barnens deltagande i plantering och skötsel ger en vårdande inställning med begränsad skadegörelse. Intressant att se en skolgård som inte är formad av Grün Macht Schule-konceptet, men som ändå har många kvalitéer. Tyvärr kom vi vid en tid på dagen när det var få barn på skolan så vi fick inte se hur barnen använder skolgården. Buskage och planteringsytor är i mindre grad upphöjda och murinramade, sten har använts i mindre grad i kuperingen och rumsligheten är mera storskalig. Det gör att skolgården åtminstone ytligt sett ger intryck av att vara mindre spännande och kreativ, men säkrare. Trots att en del vekare buskarter har använts och trots att flera planteringar ligger i markplan utan murar eller andra hägnader, har vegetationen klarat sig ganska bra. Barnens engagemang i plantering, utveckling och skötsel kan vara en förklaring till att slitage och skadegörelse inte tycks vara ett så stort problem. En målmedveten rektor med höga ambitioner och handlingskraft har med all säkerhet varit en viktig faktor i skolgårdsutvecklingen. Tempelhofer field Vårt sista studiebesök på fredag eftermiddag gick till Berlinarnas Tempelhofer park. Det är en nerlagd flygplats i norra delen av Berlin. Flygplatsen lades ned för tre år sedan. Detta räknas som ett pionjärprojekt och det utlystes som ett tävlingsprojekt för arkitektbyråer i hela världen. Arkitekter från London vann med sitt förslag men när projektet presenterades för folket i närheten, och att man ville bygga nya påkostade moderna byggnader i ena änden av fältet i ytterkanten sa folket i stadsdelen nej. Berlinarna ville istället att fältet skall vara en öppen park för folket. - Nej! Vi vill inte ha ett stort byggprojekt här, vi vill att det ska vara en park, ett grönområde för folket. Man befarar att husen i området som de bott i när bullret från flygplanen hörts och därför hade billiga hyror, nu skulle köpas upp och lyxrenoveras. Nybyggda och renoverade bostäder kommer att trissa upp priserna och då kommer vanligt folk inte längre ha råd att bo där. Fler intressenter har hört av sig, bl.a. ett kinesiskt företag, som vill satsa på ett slags friskvårdsprojekt med tillhörande byggnader som man då skulle bygga vid fältet. Ett annat förslag är att göra om den gamla flyghallen till Berlins nya bibliotek men som det nu är kräver den nya flygplatsen som skall ersätta denna, och en till som snart stänger, alla pengar så just nu är alla nya projekt lagda på is. Berlinarna använder parken till att träffas på. Ute på de stora grönområdena, vindsurfar man på de gamla landningsbanorna, flyger med drakar, cyklar, joggar, dricker kaffe eller vid behov använder man området som musikal- och festivalområde. Promenerar man ut på fältet på kvällen när det blivit mörkt kommer man så pass långt från stadens ljus att man tydligt kan se

15 stjärnornas ljus. Parken har en härlig atmosfär på sommaren. Området är mycket speciellt med de enorma ytor som fälten och landningsbanorna erbjuder. Parken är öppen till kl på kvällen och öppnas igen på morgonen. Flygplatsen byggdes av Nazisterna 1935, med visionen att bli Europas största, vilken den var då. De gamla enorma terminalbyggnaderna står nu kvar som sorgliga monument byggda på den ena kort- och långsidan. Då vi ställer frågan till Manfred om man inte kan göra om de gamla terminalbyggnaderna till bostäder, svarar han: - Nej- ingen vill bo i de byggnader som Hitler byggt. Tempelhofer Park ingår också i ett skolprojekt som en slags park, där bl.a. Grun macht schule har en avdelning med möjlighet för grön odling. Denna utnyttjas av förskolor, skolor och av folk som bor i närheten av detta enormt stora fält. Man odlar sina grönsaker och växter i stora och små odlingslådor. Det kan vara hemsnickrade lådor eller odlar man helt enkelt i rissäckar som man ställt på någon låda på marken. Att odla på eller i marken är otänkbart eftersom detta varit en flygplats. I ett sånt fall måste marken först saneras. Vem som helst kan odla på området och det är inga kostnader förknippade med att nyttja en bit mark för den egna odlingen, men ingen service erbjuds heller, utan var och en ansvarar för sitt eget. Staden tillsammans med Green Park tillhandahåller dock vatten till odlingarna och det finns även kommunala toaletter inrättade på området. Många olika nationaliteter bor runtomkring parken, därför blandas ett 40-tal nationaliteter med varandra i ett umgänge i de aktiviteter som erbjuds. Många vackra formationer finns byggda i form av trädstammar i olika skepnader. Träden har inte kostat mer än den transportkostnad man varit tvungen att betala för att kunna forsla träden

16 till parken, samt den kostnad till de konstnärer som varit med för att delge sina idéer till konstnärsträden. Pengar till detta finansieras av det projekt som Manfred är med och driver i staden Berlin. Grun macht schule - Green Berlin. Det är en fantastisk upplevelse att vandra tvärs över detta enorma område! Lördagen den 8 september Vi började dagens vandring från hotellet och gick över Washington Platz och floden Spree bort mot Riksdagshuset, med anor från det gamla tyska kejsardömet. Manfred visade oss var Berlinmuren gick, bara några meter bakom huset! Byggnaden har skadats i flera omgångar och för att efter den tyska återföreningen åter kunna fungera som parlamentssäte var man tvungen att bygga om huset helt. Det har nu bl.a. fått en jättestor glaskupol som blivit en av stadens största turistattraktioner. Färden gick vidare genom den östra kanten av berlinarnas stora park, Tiergarten, fram till en annan av stadens stora attraktioner Brandenburger Tor. Denna gamla stadsport har blivit en symbol för Berlin och utgör avslutningen av den berömda boulevarden Unter den Linden. År 1961 stängdes porten i samband med att Berlinmuren byggdes, men när muren föll i november 1989, blev Brandenburger Tor symbolen för fred och en enad stad. Bara ett stenkast därifrån ligger minnesmärket Holocaust Mahnmal. Monumentet är gigantiskt och består av en massa betongkolonner uppbyggda på skiftande marknivåer så att det hela påminner om ett böljande fält. Det är ett mycket originellt och fascinerande konstverk, säkert med mycket symbolik som vi inte helt förstod. Potsdamer Platz blev fullständigt sönderbombat under andra världskriget. Här var också dödens zon mellan den första och andra Berlinmuren allra bredast. Manfred berättade för oss om Roger Waters (Pink Floyd) gigantiska välgörenhetskoncert då The Wall framfördes här i juli 1990 för att högtidlighålla slutet på delningen av Tyskland. Mitt på torget står en kopia av Europas första elektriska trafikljus som fanns här redan på 1920-talet. Idag är Potsdamer Platz ett kommersiellt centrum med bl.a. Sony center, en enorm byggnad av glas och stål. Taket är öppet på vissa ställen, vilket tillsammans med ett flertal fontäner ger en lugnande atmosfär trots den i övrigt mycket moderna arkitekturen. Förutom kontor finns här ett filmmuseum (med en tysk variant av Hollywoods Walk of Fame ), biografer,

17 restauranger och caféer. Projektet har också många kritiker som inte velat se Potsdamer Platz kommersialiserat på detta futuristiska sätt. Vi fick se en liten bit av Berlinmuren som fortfarande finns kvar i närheten av den nu förstörda bunker som en gång i tiden var Hitlers bas i staden. Naturligtvis passerade vi även platsen där Checkpoint Charlie, den mest kända gränsövergången mellan Öst- och Västberlin, fanns mellan 1945 och Idag står det en verklighetstrogen modell av den första kontrollbaracken här. Efter denna turistförmiddag till fots i stadsdelen Mitte var det dags att bege sig till Oranienplatz i Kreuzberg, den mest mångkulturella stadsdelen i Berlin. Den bebos av en tredjedel icketyska medborgare, varav de flesta är turkar. Här kryllar det av trevliga restauranger, barer och secondhandaffärer. Vi åt en god lunch på Kuchen Kaiser innan det var dags att besöka Prinzessinnengärten vid Moritzplatz. Prinzessinnengärten Vi är idag beroende av den kraft och kreativitet som finns hos medborgarna för att uppnå klimatsmarta handlingsmönster och en hållbar utveckling. Ett sätt att ta tillvara människors skapande förmåga är att ge plats till stadsodlingar. Stadsodling är en trend som stadigt tar sig fram över västvärlden. En global odlingsboom råder i många av våra större städer, Berlin är bara ett exempel tillsammans med städer som Havanna, Toronto, London och Stockholm. Vid Prinzessinnengärten ockuperade sommaren 2009 en grupp vänner och grannar en ödetomt och började ta bort avfall från denna 6000 kvm stora tomt för att förvandla den till en odling av nyttoväxter. Det är idag en prunkande odling med en mångfald av grönsaker och kryddor

18 mitt inne i Berlin. I detta tättbebyggda område med lite grönska och sociala problem kan nu barn, ungdomar, vuxna, intresserade amatörer, passionerade trädgårdsmänniskor och friluftsentusiaster delta i ett socialt och ekologisk odlande. För att driva Prinzessinnengärten har en förening bildats som bl.a. ser till att alla inkomster går direkt tillbaka till projeket. Vem som helst kan köpa grönsaker och produkter som säljs antingen direkt i trädgårdscafeét eller så kan man själv skörda och köpa och därmed stödja verksamheten. Medlemskap i föreningen löses genom arbete. En halv timmes arbete ger en dags medlemskap. Medlemmar kan sedan handla grönsaker, kryddor, förädlade produkter eller fika i cafeét till halva priset. Ingen har en egen täppa men alla kan delta och hjälpa till. Här kan man gemensamt lära sig hur man odlar och framställer lokala livsmedel och tillsammans skapa en ny plats för en urban hållbar livsstil. Allt odlas biologiskt utan kemiska preparat eller andra gifter. I odlingen bryr man sig också om att bevara en mångfald av nyttoplantor tillsammans med gamla och rara sorter. Man odlar i påsar, säckar och gamla ölbackar, omsorgsfullt staplade i sektioner. Resultatet av odlingen ger dessutom ett bättre mikroklimat på platsen, samt bidrar till minskade utsläpp av koldioxid från långväga mattransporter. De praktiska lösningar man utvecklat här gav oss många idéer till odling på våra egna skolgårdar. På Prinzessinnengärten var det också dags att ta farväl av Manfred, som varit vår trygga guide i nästan tre hela dagar! Han fick en rungande applåd som vi hoppas värmde honom trots det tillfälliga skyfall som startade precis då. Efter några timmar på egen hand under eftermiddagen samlades alla deltagare igen för en avslutande gemensam middag i närheten av Alexanderplatz. Torget fick sitt namn efter den ryske tsaren Alexander I, och var en viktig mötesplats för invånarna i det forna Östberlin. Affärshusen kring Alexanderplatz har renoverats under senare år. Här finns idag några av Berlins största varuhus. Tv-tornet är med sina 365 meter den högsta byggnaden i staden. Efter måltiden på restaurang Brauhaus Mitte, var det så dags att ta S-tåget tillbaka till vårt hotell där bagaget förvarats under dagen. Vi konstaterade återigen att det varit ett suveränt läge att bo på. Vi hade endast två minuters promenad med väskorna till Berlin Hauptbahnhof där vårt tåg till Malmö Central väntade, och avgick helt enligt tidtabell. Vi ankom på söndagsmorgonen till Lund, fulla av intryck och tankar. Hur ska vi nu omsätta alla idéer vi fått? Här kommer några tankar och visioner från deltagarna:

19 Vision Gunnesboskolan Platser för rekreation/studier- träbänkar. Gärna inramade med till armeringsmattor med klättrande bärbuskar, vildvin, klematis, någon planteringslåda med andra ätliga växter eller doftande kryddor. Låga sittbänkar vid dammen Hängmattor Enkelt avtagbara tak över studieplatserna Odlingslådor med höstmogna frukter och grönsaker Odla i plastlådor typ ölbackar Odla i roliga ting-inte så seriöst, främja kreativiteten Stockar för styrketräning, Stockar för lek Ökenyta Växthus med tomater, chili, kryddor, klättrande druvor?, Insektshotell, Laga mat ute-stormkök, mobil grill (förvaras i växthus)så att vi inte har grillplatser som kan förstöras under icke skoltid Förskolan Framtiden En visionsplan kommer att upprättas. Gården ska i takt med alla på förskolan, barn och vuxna, växa fram till en mångsidig miljö som gynnar fantasi och kreativitet och är rik på material från naturen. Vi kommer att starta med det billiga och enkla för att känna att vi är på gång. Projekten kommer att ingå i läsårets temata, utematematik och skapande, vilket gör att barnen är involverade hela vägen. De har redan varit och skaffat lekmaterial i parken. Till större projekt kommer pengar att sökas i fonder Lennarts, Samuels och Valdemars kommentarer till Berlinresan Vi kan jobba mycket mer med sten än vad som gjorts tidigare.

20 Vi kan också använda oss mer av Robinia / Akacia som vi kan få tag i även i Skåne. Den odlas i Ungern och importeras hit. Än så länge har vi inte hittat några återförsäljare av hela trädstammar av Robinia, men det jobbar vi på. Det roliga med att använda hela stammar av träd är de oregelbundna formerna och det fantasifulla utseendet. På St Hansgården använder barnen hela stammar av alm, men robinia har flera gånger större motståndskraft mot röta. Robinia är till och med bättre än tryckimpregnerat trä. Dessutom helt ogiftigt. En annan viktig pusselbit till fungerande skolträdgårdar var att skolorna kunde hyra in professionell hjälp av de trädgårdsmästare som jobbade på arbetsträdgårdarna. 14 stycken i Berlin, med 35 anställda!!!! Tänk om några skolor i Lund, Naturskolan, kanske Tekniska förvaltningen, kanske St Hansgården, gick ihop och finansierade någon duktig trädgårdsperson som kan vara en resurs på flera håll i kommunen. Denna person kan sedan också ta hjälp av praktikanter, arbetslösa ungdomar osv. Den eviga sommarplågan kan då lösas. Lärarna skulle då också kunna fokusera på pedagogiken i trädgårdarna.

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 TREPTOW CREMATORIUM FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG Tyskland är världsledande på grönt och högteknologiskt byggande. Dessutom är de världsmästare

Läs mer

Redovisning av Gröna skolgårdsprojektet på förskolan Rida Ranka

Redovisning av Gröna skolgårdsprojektet på förskolan Rida Ranka Redovisning av Gröna skolgårdsprojektet på förskolan Rida Ranka Från grått och instängt till grönskande och luftig rumsindelning! Tack vare projektet Gröna skolgårdar har vi påbörjat förvandlingen av vår

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

HIP2BERLINRESA 7 april 2011

HIP2BERLINRESA 7 april 2011 7 april 2011 Mellan den 29 mars och den 1 april reste HiP2 till Berlin. Medföljande lärare var Bengt Nilson och Håkan Danielsson. Henrik Rosengren, som är hipparnas lärare på universitetet, var också med

Läs mer

Äppellunden Brantevik

Äppellunden Brantevik Äppellunden Brantevik Nära havet. I ett fiskeläge strax söder om Simrishamn. Mitt i en äppelodling. Där har arkitekten Lillemor Husberg ritat och byggt ett hus. Ett ovanligt hus. Stramt och resligt. Ett

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Idéer till skolgårdsförnyelse

Idéer till skolgårdsförnyelse Idéer till skolgårdsförnyelse eller Vad jag har lärt mig om skolgårdar genom Malmö stad Märit Jansson, landskapsarkitekt och Fil Dr i Landskapsplanering Landskapsarkitektur, planering och förvaltning,

Läs mer

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Solskyddsfaktorer Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Vad har träd och buskar med cancer att göra? Hudcancer är idag den vanligaste cancerformen i Sverige. Medan dödssiffrorna minskar för

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Barfotalek i stenträdgården

Barfotalek i stenträdgården 80 Barfotalek i stenträdgården Natursten ger trädgården en rustik karaktär. Anders och Kajsa har förstärkt de olika funktionerna med väl valda material. Av Hélène Lundgren Foto Helena Bévengut-Lasson Majken,

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Svenskarnas trädgårdsvanor kartlagda: Rosor och äppelträd i topp - mormorsträdgården en favorit!

PRESSMEDDELANDE. Svenskarnas trädgårdsvanor kartlagda: Rosor och äppelträd i topp - mormorsträdgården en favorit! FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Camilla von Otter, chefredaktör Vi i Villa Mobil: 070 400 51 45 Mail: camilla.vonotter@viivilla.se www.viivilla.se PRESSMEDDELANDE Lidingö den 25 mars 2013 Svenskarnas trädgårdsvanor

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad Tillväxt, miljö och regionplanering Ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden Grönska för klimatanpassning, rekreation och biologisk mångfald

Läs mer

Barnens naturpark Folkparken i Lund

Barnens naturpark Folkparken i Lund Barnens naturpark Folkparken i Lund Projektet syftar till att presentera en handlingsplan för att utveckla Folkparken i Lund till en Barnens naturpark. Det innebär att föreslå metodik och motiveringar

Läs mer

Alexanderplatz i Berlin >>>

Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin projekt Nyformgivning torgutrymme Alexanderplatz plats Berlin (Tyskland) formgivare Frank Arnold Remco Rolvik Sylvia Mayr Carmela Bogman Ronald Bron

Läs mer

Berlin är alltid på väg

Berlin är alltid på väg Berlin är alltid på väg Hej! Mitt namn är Ira Hörling Rudal. För 25 år sedan lyckades jag flytta jag till Sverige, muren till trots. Jag bor och arbetar i Stockholm. Mina rötter finns dock i Berlin. Där

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

2 075 000 kr Accepterat pris

2 075 000 kr Accepterat pris Friköpt, villa radhus Härrydavägen 181, Härryda Precis intill Mölndalsån ligger denna rymliga och natursköna fastighet. Den öppna och ljusa villan passar lika bra för den större familjen som för ett företag,

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

Skolgårdens design för lust, lek och lärande

Skolgårdens design för lust, lek och lärande Skolgårdens design för lust, lek och lärande Stefan von Bothmer KOSTERS TRÄDGÅRDAR Den närmaste utomhusmiljön vi har är skolgården. Våga ta den i besittning! Det här anförandet handlar om hur vi kan göra

Läs mer

Kvalitetsarbete Myran

Kvalitetsarbete Myran Kvalitetsarbete Myran Kungshöjdens förskola Smultronet 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Helene Hellgren Mia Johanson Marina Jorqvist Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens

Läs mer

URBAN WINERY STOCKHOLM

URBAN WINERY STOCKHOLM URBAN WINERY STOCKHOLM NU KOMMER VINVÄRLDEN TILL SOLNA OCH THE WINERY HOTEL. Den gemensamma passionen för vin sammanförde familjerna Söder, Östlundh och Ruhne att skapa The Winery Hotel, Sveriges första

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4. Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7. Vision & Filosofi 8

Innehållsförteckning. Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4. Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7. Vision & Filosofi 8 1 Innehållsförteckning Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4 Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7 Vision & Filosofi 8 Framtida systemkomponenter 8 Design Bild 9, Bild 10 9 10 Behovsinventering

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

E-mail Apache Patio Hot Peppers 69:-

E-mail Apache Patio Hot Peppers  69:- Du kan redan nu förhandsbeställa våra ekologiskt odlade plantor. Uppdragna från ekofrö i det natursköna Karlskoga, Värmland. Tillgången är starkt begränsad. Plantorna skickas per post så snart frostrisken

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening En grön oas mellan Ringvägen och Årstaviken www.eriksdalslunden.se För aktuell information, se hemsidan och anslagstavlor i området. Karta över Eriksdalslunden

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Till Naturskolan. Ekelundskolans redovisning av projekt Utekök och parkourplats. Projektnummer EKS-2014-35000

Till Naturskolan. Ekelundskolans redovisning av projekt Utekök och parkourplats. Projektnummer EKS-2014-35000 Till Naturskolan Ekelundskolans redovisning av projekt Utekök och parkourplats Projektnummer EKS-2014-35000 1. På vilket sätt har projektet vidareutvecklat vår utemiljö? Projektet har på ett mycket positivt

Läs mer

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN -Designerns bästa tips Underhållsfri mur En solid och prydlig lösning som du kanske inte bygger på egen hand. Men när den väl är på plats klarar den sig utan underhåll. En mur är

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Våra 5 mål Vi ska lära oss vad som gäller Allemansrätt Vi ska kunna hitta med hjälp av kartor och GPS Vi ska lära oss om vad man kan göra i naturen Vi ska lära oss vad

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Kretsloppsanpassade växthus som bostadskomplement

Kretsloppsanpassade växthus som bostadskomplement Kretsloppsanpassade växthus som bostadskomplement Ett projekt som genomfördes på Centrum för hälsa och byggande vid KTH Haninge med stöd från Delegationen för hållbara städer. Kallades ofta Gröna Köket

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Henrik Ingmanson KINARESA 28/3 4/4 2014 SA11D

Henrik Ingmanson KINARESA 28/3 4/4 2014 SA11D Henrik Ingmanson KINARESA 28/3 4/4 2014 SA11D INNEHÅLLSFÖRTECKNING Platsfakta 3 Program för Kinaresan 2014 4 Vårt hotell i Beijing 6 Förslag på packlista Kinaresa 7 Övrig information 8 Allmänna villkor

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Lahtis svenska skola och eftis ligger ett stenkast från järnvägsstationen som jag anländer till efter endast

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Fritsch & co Château Garreau 1-7 november 2010. En kick för självkänslan i fantastisk skaparmiljö

Fritsch & co Château Garreau 1-7 november 2010. En kick för självkänslan i fantastisk skaparmiljö Fritsch & co Château Garreau 1-7 november 2010 En kick för självkänslan i fantastisk skaparmiljö Du får tillgång till verktyg för att: :: öka kreativiteten och tänka nytt :: skapa struktur för att utveckla

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

GRÖNA SKOLGÅRDAR 2013

GRÖNA SKOLGÅRDAR 2013 GRÖNA SKOLGÅRDAR 2013 Pedagogiskt uterum med tak i S:t Lars park Utepedagogik i förskolan och grundskolan integrering av natur och rum i S:t Lars Park. Antalet förskolor och grundskolor ökar successivt

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden. 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur

Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden. 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur YTOR Skog: Åkermark: Betesmark: Fiskevatten: CO2: 21.500 km2 7.900 km2 2.600 km2

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL 1 SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL KÄRLSTORLEKAR 140 l 1 190 l 370 l 2 660 l 2 HÖJD 106,5 cm 107,5 cm 106,8 cm 121,9 cm BREDD 48,4 cm 55,9 cm 77 cm 125,5 cm DJUP 55 cm 69 cm 81,1 cm 77,4 cm Skapa rum för kärlet

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Benessere 5-12 Oktober 2013

Benessere 5-12 Oktober 2013 Benessere 5-12 Oktober 2013 I ett arrangemang med välmående på den prestigefyllda vingården Villa Sparina i Italien, välkomnar vi Dig att boka plats till nästa resa där programmet består av avkoppling,

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Verksamhetsplan Martinstugan En del av Martinskolan

Verksamhetsplan Martinstugan En del av Martinskolan Verksamhetsplan Martinstugan En del av Martinskolan Arbetsgrupp I dagsläget har en första arbetsgrupp bildats: Sammankallande: Sarah Hammar (SR och MG) Jenny Cederholm (SF) Mari Flanby (förskolechef) Robert

Läs mer

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola TEATER // KONSERT Barn Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Arbete Barn Aktör Sport Arbete Odling ARENA PARKERING BUFFERGRÖNT

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Hej alla föräldrar och barn!

Hej alla föräldrar och barn! Hej alla föräldrar och barn! Nu är det dax att börja i förskoleklass, vi förstår att ni har många frågor och funderingar. Därför har vi pedagoger i förskoleklasserna skrivit en liten förberedande saga

Läs mer

Rapport från resa till Prag och Berlin 20110426-0502

Rapport från resa till Prag och Berlin 20110426-0502 Rapport från resa till Prag och Berlin 20110426-0502 Tisdagen den 26 april ca kl 5.30 äntrade 47 förväntansfulla Freja-medlemmar Byberg och Nordins buss med destination Arlanda. Reseledaren Margareta hälsade

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer