Bostadsföreningen Karlberg u p a Rörstrandsgatan 56 A, B, Tomtebogatan 53 Stockholm. Rapport från statusbesiktning av VA-installationer, våtrum mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsföreningen Karlberg u p a Rörstrandsgatan 56 A, B, Tomtebogatan 53 Stockholm. Rapport från statusbesiktning av VA-installationer, våtrum mm"

Transkript

1 Rapport statusbesiktning 1(43) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Krister Norlin 2 Tel Fax Rörstrandsgatan 56 A, B, Tomtebogatan 53 Stockholm Rapport från statusbesiktning av VA-installationer, våtrum mm Denna rapport innehåller dels en kortfattad beskrivning av status på befintliga vatten- och avloppsinstallationer i fastigheten, dels motiverade förslag till åtgärder. ÅF-Infrastruktur AB Frösundaleden 2A, Stockholm. Telefon Fax Org nr Säte i Stockholm. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO C:\Documents and Settings\A400538\Desktop\Karlberg\Rapport mm\karlberg - Rapport från statusbesiktning av VA-stammar, våtrum mm.doc

2 Rapport statusbesiktning 2(43) Innehållsförteckning 1 Bakgrund Resultat från statusbesiktning Tappvatten (kall- och varmvatten) Avlopp Ytskikt i våtrum och toaletter Alternativ till traditionellt stambyte Partiellt stambyte Traditionellt stambyte Relining Sammanfattning Rekommendation om handlingsplan Bilaga 1 Underlag från inventering av lägenheter... 22

3 Rapport statusbesiktning 3(43) 1 Bakgrund Som ett led i planeringen av kommande underhållsåtgärder har styrelsen gett ÅF i uppdrag att utföra en inventering och statusbesiktning i lägenheter och allmänna utrymmen för klargöra befintliga förhållanden och kommande underhållsbehov på föreningens stammar för vatten och avlopp. Föreningens byggnad är uppförd Vattenklosettanläggning installerades någon gång på 10- eller 20-talet och badrum är installerade från 30-talet och framåt. Löpande underhåll har utförts på avloppsstammarna i takt med att dessa har behövt bytas eller i samband med att medlemmar renoverat eller byggt om badrum, toaletter eller i sina lägenheter. Visst underhåll har även utförts på fastighetens tappvattenstammar, dock inte i någon större omfattning. Styrelsen har 2008 låtit spola avloppsstammarna efter att man haft problem med dålig avrinning. I föreningen finns ett antal medlemmar som vill sätta igång med renoveringar av badrum och toaletter. Styrelsen har dock gått ut med en rekommendation om att avvakta dessa renoveringsarbeten tills beslut är fattat om kommande underhållsåtgärder. 2 Resultat från statusbesiktning och utfördes okulär besiktning av föreningens stammar för avlopp och tappvatten. Vid besiktningen gjordes även en inventering av badrum och toaletter i samtliga lägenheter. Följande numrering har använts vid genomgång av stammarna (bild 1).

4 Rapport statusbesiktning 4(43) Stam 2a Stam 2b Stam 3 Stam 1 Stam 4 56A Stam 5 Stam 7b Stam 8 Stam 17 Stam 11 Stam 6 Stam 7a Stam 12 56B 53 Stam 16 Stam 15 Stam 13 Stam 9 Stam 14 Bild 1. Våningsplan 1-4. Numrering av stamlägen. Stam 10

5 2.1 Tappvatten (kall- och varmvatten) Rapport statusbesiktning 5(43) Tappvattenstammarna består av horisontellt förlagda kall- och varmvattenstråk i källare och krypgrund samt vertikala stamledningar upp genom lägenheterna. I källare är rörledningar i huvudsak frihängande och lättåtkomliga för inspektion och utbyte. De vertikala vattenstammarna är i huvudsak inbyggda i väggar tillsammans med avloppsstammarna Kallvatten (KV) Stamledningar för kallvatten består i huvudsak av gamla ledningar utförda av förzinkade stålrör (även kallade galvaniserade stålrör eller galvrör). Den förväntade livslängden, som brukar anges till mellan 50 och 70 år, är uppnådd. Vid en genomgång av synliga stamledningar och stråk i källaren längsmed Tomtebogatan konstaterades skador (rostangrepp) på flera ställen. Läckage från rostangripna rörskarvar och stamventiler som ej håller tätt noterades. Skicket på de vertikala stamledningarna upp genom lägenheterna har kontrollerats okulärt på de ställen där ledningarna varit synliga för inspektion. Efter genomgång av samtliga lägenheter konstateras att gamla galvrör förekommer i nära nog samtliga stammar även om vissa sträckor är utbytta mot nya kopparrör. Dessutom förekommer dolda (inbyggda) rörkopplingar på de gamla rören och skarvar mellan nya och gamla rör. Att blanda nyare kopparrör med de gamla galvaniserade stålrören är en risk eftersom dessa rörmaterial inte går ihop. Om man reparerar kallvattenledningar och byter delar mot kopparrör finns risk för galvaniska strömmar vilket innebär att galvröret blir offeranod. Att successivt byta ut de gamla kallvattenrören mot nya kopparrör innebär alltså ett ökat slitage och förkortad livslängd på de redan slitna kallvattenstammarna Varmvatten (VV) Stamledningar för varmvatten består i huvudsak av gamla rörledningar av koppar. Förväntad livslängd på dessa är ungefär lika med kallvattnet (50 och 70 år), kanske något längre beroende på kopparkvalitet, vattenkvalitet och användning. Även om inga allvarligare skador kunde upptäckas på varmvattenstammarna bör man nog räkna med att livslängden inom kort är uppnådd Varmvattencirkulation (VVC) Varmvattencirkulation är inte installerad vilket medför långa väntetider på varmvatten och onödigt slöseri med vatten.

6 Rapport statusbesiktning 6(43) Rostangrepp i gängskarv mellan rör och rördel. Bild 2. T53, källare. Exempel på kallvattenledningar i huvudstråk med tydliga rostangrepp. Rostangrepp i gängskarv mellan rör och rördel. Bild 3. T53, källare. Exempel på kallvattenledningar i huvudstråk med tydliga rostangrepp och begynnande läckage.

7 Rapport statusbesiktning 7(43) Bild 4. T53, källare. Exempel på varmvattenledningar i huvudstråk med tydliga korrosionsangrepp och begynnande läckage. Begynnande läckage i gängskarv mellan rör och rördel. Rostangrepp i gängskarv mellan rör och rördel på kallvattenstam. Obytt avloppsstam till vänster om kallvattnet. Bild 5. 56B, 2tr (stam 6). Exempel på kallvattenstam i en lägenhet som ej är utbytt. Bilden visar hur dessa rör blir rostangripna i rörskarvar där godstjockleken dessutom är som tunnast. Kallvattenstammarna kommer bli ett stort problem i framtiden om de inte byts ut i sin helhet. Ett kallvattenrör som går av i en rörskarv innebär läckage med stora vattenmängder och omfattande skador på byggnaden.

8 Rapport statusbesiktning 8(43) Rostangrepp i gängskarv mellan plugg och galvrör (kallvatten). Bild 6. 56B, 6tr (stam 10). Exempel på gamla kall- och varmvattenrör som kommer ut från stammen innanför vägg. Kallvattenröret är det nedre på bilden med rostangrepp på plugg och rörskarv till det nyare röret. Bytt avloppsstam. Obytt varmvattenstam. Bytt kallvattenstam ( med rörisolering) Bild 7. R56B, 2 tr (stam 7a). Exempel där avlopp och kallvattenstam bytts. Dock är inte varmvattenstammen bytt.

9 Rapport statusbesiktning 9(43) Längst t.v: Obytt kallvattenstam. Bild 8. T53, 4 tr (stam 12). Exempel där avlopp bytts. Dock är inte kallvattenstammen bytt. Bytt avloppsstam. Obytt kallvattenstam. Obytt varmvattenstam. Bild 9. T53, BV (stam 13). Exempel där avlopp bytts men inte kall- och varmvatten. Kallvattenröret dessutom med rostangrepp och begynnande läckage.

10 Rapport statusbesiktning 10(43) Obytt kallvattenrör med rostangrep i rörskarv och begynnande läckage. Bild 10. T53, BV (stam 13). Förstorad bild på kallvattenröret i bild 9. Risk för vattenläckage om inte detta åtgärdas. Obytt kallvattenstam. Bild B, 2 tr (stam 6). Exempel på anslutet till stam som ej är utbytt. Både avlopp och kallvatten visar tydliga tecken på att behöva bytas. Att byta stammen kräver ingrepp i underliggande lägenhet såväl som lägenheten över om samtliga gamla rör ska kunna bytas. Obytt avloppsstam.

11 Rapport statusbesiktning 11(43) Obytt kallvattenstam. Gammal avstängningsventil på varmvattnet. Bild B, 6 tr (stam 10). Kallvattenstam av galvrör och uttjänt avstängningsventil. I behov av utbyte. Obytt avloppsrör nederst i bild och ovanför kall- och varmvatten med gamla ventiler. Bild B, 2 tr (stam 7a). Exempel på gamla rör och avstängningsventiler, i detta fall i gästtoalett. Varje våtenhet bör ha ordentliga avstängningsventiler så att vattnet går att stänga av vid service eller läckage. Gamla eller obefintliga avstängningsventiler är ett generellt problem i denna fastighet.

12 Rapport statusbesiktning 12(43) Obytt kallvattenstam och gammal avstängning sventil Bild 14. T53, 3 tr (stam 15). Exempel på kallvattenstam i en lägenhet som ej är utbytt. Denna stam betjänar även lägenheten vägg-i-vägg (två lägenheter per våningsplan). På bilden syns även en gammal avstängningsventil som också bör bytas. Förslag: Alla gamla tappvattenrör och ventiler byts vilket innefattar samtliga kall- och varmvattenrör i källare och allmänna utrymmen inklusive stamventiler samt vertikala stammar i lägenheter med förekomst av galvaniserade stålrör på kallvattnet och gamla kopparrör på varmvattnet. Samtidigt installeras varmvattencirkulation (VVC). Motiv: Rörinstallationen är uttjänt med risk för vattenläckage om inga åtgärder vidtas. Traditionellt stambyte är den långsiktigt bästa lösningen ur tekniskt hänseende och säkerställer att inga gamla rör finns kvar. Samtidigt kan man komma till rätta med olämpliga konstruktioner som dolda rörkopplingar, blandning av rörmaterial, tappställen som saknar ordentliga avstängningsventiler, olämpligt utförda rörgenomföringar i golv och våta zonen mm.

13 Rapport statusbesiktning 13(43) 2.2 Avlopp Avloppssystemet består idag av en blandning av utbytta rör och gamla gjutjärnsrör, de äldsta från 20/30-talet. De gamla rören har successivt bytts i takt med att de gått sönder eller i samband med att medlemmar utfört renoveringar av, badrum och toaletter. Trots alla renoveringar som utförts i fastigheten visar statusbesiktningen att en hel del gamla avloppsrör fortfarande inte är utbytta. Vanligt är att man bytt den stående avloppsstammen inom lägenheten men låtit bli att byta de gamla rören som går ner eller upp till grannen eftersom det hade medfört rivning och återställning även i dessa lägenheter. I vissa stammar har man bytt avloppsrören genom bjälklag men låtit bli att byta kall- eller varmvattnet. Rostgenomslag på avloppsstam. Gamla vattenrör. Bild B, 2tr (stam 9). Exempel på stående avloppsstam som ej är utbytt. Röret är helt genomrostat från insidan.

14 Rapport statusbesiktning 14(43) Gamla vattenrör. Rostgenomslag på avloppsstam. Bild B, 2tr (stam 9). Bild 15 och 16 är tydliga bevis på att de gamla avloppsrören är uttjänta och borde ha bytts ut för länge sedan. Detta gäller för samtliga gamla rör som ej är utbytta, såväl stående stamledningar inbyggda i väggar som liggande avlopp i badrumsgolv, toaletter och inklusive rör i bjälklag mellan lägenheterna. Bild 17. Golvbrunn av gjutjärn med rostangrepp.

15 Rapport statusbesiktning 15(43) Rostangripna golvbrunnar och avsättningar till toalettstolar, handfat och diskbänkar förekommer i en del lägenheter trots att det skett renoveringar och utbyte av avloppsstammar. Problem med avloppslukt i lägenheter noterades också. I vissa lägenheter förekommer toaletter med skärande pump vilket är ett krav om toaletten ska anslutas till sstam med dimension 75. Vid ett stambyte föreslås att dessa stammar byts till dimension 110 så att toaletter kan anslutas utan skärande pump Gäller t ex stam 1 och 12. Förslag: Alla gamla avloppsrör bör bytas. Även liggande ledningar i/under golv i våtrum, toaletter och inklusive rör i bjälklag mellan lägenheter. Motiv: Genomrostade avloppsledningar medför till slut läckage. Synliga skador kan åtgärdas i tid, men om läckage inträffar i dolda utrymmen leder det till fuktskador som kan bli kostsamma att reparera.

16 Rapport statusbesiktning 16(43) 2.3 Ytskikt i våtrum och toaletter Generellt kan man säga att de flesta våtrum och toaletters ytskikt är i acceptabelt eller gott skick. Endast ett fåtal är i så pass dåligt skick att de omgående bör åtgärdas. I några fall har boende planerat att renovera men väntar på att föreningen ska ta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med VA-stammarna. I de fall man har, eller tänker renovera ytskikt, är det viktigt att samtliga rör byts. Även de rör som är inbyggda i väggar och golv vilket i allmänhet kräver ingrepp i ovanliggande såväl som underliggande lägenheter. Gammalt avloppsrör med rostangrepp kommer upp genom nya golvet till toalettstolen. Bild B, 6tr (stam 10). Exempel på våtrum som ytskiktsrenoverats utan att byta de gamla avloppsrören i golv (avloppsgroda är en annan benämning på avloppsrör i våtrumsgolv).

17 Rapport statusbesiktning 17(43) Överst: Obytt kallvattenrör kommer ut genom vägg. Nederst: Obytt avloppsrör (till tvättställ) kommer ut genom vägg. Bild 19. T53, 4tr (stam 15). Exempel på WC som ytskiktsrenoverats utan att byta vatten och avlopp. Även toalettstolens avloppsrör i golv är obytt. Obytt kallvattenrör. Obytt avloppsstam. Bild 20. T53, 4 tr (stam 13). Exempel på hur det kan se ut innanför slitslucka i ett ytskiktsrenoverat badrum där man låtit bli att byta vatten och avloppsstam.

18 Rapport statusbesiktning 18(43) Bild visar exempel på renoverade toaletter och våtrum som inte går att rädda utan måste göras om vid ett kommande stambyte eftersom man inte har bytt ut samtliga gamla rör. En förutsättning för att ett renoverat våtrum eller WC ska kunna behållas vid ett stambyte är att - Samtliga stamledningar för avlopp, kallvatten, varmvatten och i förekommande fall värme är utbytta i sin helhet upp genom tak till ovanliggande granne samt ner genom golv till underliggande granne. - Eller att stammarna som ska bytas står placerade helt utanför aktuell enhet och kan bytas i sin helhet utan förstörande ingrepp i enheten man vill behålla. Exempel på detta är nybyggda våtrum som byggts i anslutning till en toalett- eller sstam och som är anslutna med nya liggande rörledningar fram till stammen som ska bytas. Efter utförd okulärbesiktning bedöms följande våtrum kunna behållas vid ett stambyte: Rörstrandsgatan 56A, stam 1: 8, 11, 14 Rörstrandsgatan 56A, stam 2: 4, 13 Rörstrandsgatan 56B, stam 7: 23 Rörstrandsgatan 56B, stam 10: 16, 22, 27 Rörstrandsgatan 56B, stam 11: 30, 35 Tomtebogatan 53, stam 15: 45, 48 Tomtebogatan 53, stam 16: 42 Tomtebogatan 53, stam 17: 53 Förslag: Noggrannare undersökningar bör göras i de fall boende vill behålla ett nybyggt eller renoverat våtrum för att fastställa om det går att behålla eller inte. Samtidigt bör föreningen samla in statistik på vilka som har planer på att ytskiktsrenovera våtrum, WC eller och därmed väntar på ett stambyte. Motiv: Om föreningen väljer att satsa på stambyte ska man se till att samtliga gamla rör byts ut. Varje enhet som då går att behålla innebär en kostnadsbesparing varför det kan löna sig att titta närmare på vissa våtenheter.

19 3 Alternativ till traditionellt stambyte 3.1 Partiellt stambyte Rapport statusbesiktning 19(43) Partiellt stambyte innebär att man fortsätter att byta ut rör när de går sönder eller när en medlem utför renovering av, badrum eller toaletter. Flera risker och nackdelar är förknippade med denna metod. - Rör som är svåra att byta, t ex inbyggda rör som kräver rivning i angränsande lägenheter, förblir obytta, vilket innebär risk för vattenläckor. - Varmvattencirkulation (VVC) blir inte installerad. - Fastighetens VA-installation övergår i en komplex sammansättning av rör med olika ålder, material och utförande som inte går att överblicka. Detta har redan skett i er fasighet. - Ökad risk för vattenskador som blir kostsamma att åtgärda (högre självrisk vid skador som orsakas av åldersförändring eller eftersatt underhåll). 3.2 Traditionellt stambyte Traditionellt stambyte innebär att de gamla stammarna (samtliga) byts ut mot nya. De nya stammarna placeras i samma läge som befintliga om det inte finns uppenbara fördelar att ändra läge. Vanligtvis vill man placera avlopp och tappvatten i samma inklädnad vilket innebär att de stammar som idag är separerade kan få nya lägen. Traditionellt stambyte medför omfattande rivning eftersom rören som ska bytas i allmänhet är inbyggda i väggar och golv. I samband med att stammar byts sker återställning ytskikten i berörda utrymmen. Våtrum får helt nya tätskikt och ytskikt. Även toaletter återställs med nya ytskikt. Kök kan i de allra flesta fall återställas utan större ingrepp. Normalt räcker det med lokala återställningsarbeten av ytskikt som skadats samt nytt kakel över diskbänk i de fall stammarna står i/bakom en sådan vägg. 3.3 Relining Relining innebär att man renoverar befintliga rör genom att infordra dessa med nya ytskikt på rörens insida. Relining kan inte likställas med stambyte utan är en metod som syftar till att förlänga livet på befintliga rör och på så sätt skjuta upp tidpunkten för ett stambyte. Livslängden på infodrade avloppsrör varierar men anses normalt vara åtminstone 10 år.

20 Rapport statusbesiktning 20(43) 4 Sammanfattning Slutsatsen av utförda undersökningar är att föreningen bör planera för ett stambyte inom en snar framtid. De huvudsakliga skälen till detta är följande: - Kallvattenstammarna är tillsammans med obytta avloppsrör den del av VA-installationen som är i sämst skick och den största potentiella risken för vattenskador. Hela kallvatteninstallationen i källare är i behov av utbyte. De galvaniserade stålrören är helt uttjänta och i akut behov av utbyte. Synliga läckor från rostangripna rörkopplingar och läckande ventiler förekommer på flera ställen. Vertikala stamledningar från källare upp till lägenheter består också till stor del av galvaniserade stålrör som omgående bör bytas. - Om föreningen beslutar att byta ut kallvatteninstallationen ska man även passa på att byta varmvattenstammarna som i huvudsak består av gamla kopparrör, även de med begränsad livslängd. Samtidigt installeras varmvattencirkulation (VVC) för att minska väntetiden på varmvatten och vattenförbrukningen. - Avloppsstammarna består av en blandning av gamla och nyare rör. De gamla rören är i akut behov av utbyte. Även om omfattningen på de gamla rören varierar är bedömningen att flertalet stammar berörs om man ska bli av med samtliga gamla avloppsrör. - Sammantaget innebär detta att hela VA-installationen bör bytas för att uppnå fullgod funktion och en långsiktig lösning. Undantaget är stam 1 från och med 2 tr och upp (1 tr och ner stambyts) samt stam 16 (betjänar enbart badrum i lägenhet 42) som bedöms vara bytta i sin helhet (såväl avlopp som kall- och varmvattenstammar). - Traditionellt stambyte medför omfattande rivning eftersom rören som ska bytas i allmänhet är inbyggda i väggar och golv. I samband med att stammar byts återställs ytskikt i berörda utrymmen. I våtrum innebär detta i allmänhet att hela ytskiktet måste göras om med nya tätskikt på väggar och golv. Även toaletter återställs. - För att hålla ner kostnaden vid ett stambyte bör man närmare undersöka vilka våtrum som inte innehåller några stammar med gamla rör. I dagsläget bedöms våtrum kunna behållas. Denna siffra kan komma att förändras något efter noggrannare undersökningar men någon avsevärd skillnad kommer man inte kunna räkna med om samtliga gamla rör ska bytas.

21 Rapport statusbesiktning 21(43) - Kök kan normalt behållas vid ett stambyte. De ingrepp som måste göras återställs efter stambytet. Rör som redan är utbytta från stam till diskbänk behålls där så är möjligt. 5 Rekommendation om handlingsplan Rekommendation om handlingsplan Följande handlingsplan föreslås: 1. Denna rapport delas ut till medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet. 2. ÅF deltar vid årsmötet för att svara på frågor om rapporten. 3. Styrelsen anlitar en projektledare som får i uppdrag att tillsammans med styrelse arbeta fram ett mer detaljerat åtgärdsförslag som ska ligga till grund för beslut om stambyte och våtrumsrenovering. 4. Därefter ordnas informationsmöte och föreningsstämma. 5. Om stämman röstar ja till stambyte och våtrumsrenovering inleds projektering och upphandling av entreprenör. ÅF-Infrastruktur AB Krister Norlin Justerat: Pär Jangholt

22 Rapport statusbesiktning 22(43) Bilaga 1 Underlag från inventering av lägenheter Sammanställningen redovisas stam för stam enligt bild1. Bedömning är gjord på en skala 1 3 och nivåerna definieras enligt nedan. I de fall stamledningar ej varit åtkomliga för inspektion har bedömningen oklart angivits. Bedömning av stamledningar för vatten och avlopp rör ej åtkomliga för inspektion 1 Rör som bör bytas inom snar framtid 2 Rör som bör bytas inom en 10-årsperiod 3 Nyligen bytta rör. Bedömning har även gjorts när det gäller ytskikt i wc och våtrum samt vilka som bedöms kunna behållas vis ett stambyte. Bedömning av ytskikt i våtrum (bad, wc/d) 1 Gamla ytskikt med brister som bör åtgärdas och tätskikt som ej uppfyller dagens krav. 2 Ytskiktsrenovering som bedöms vara utförd innan 1996 med tätskikt som kan vara i behov av reparation/utbyte och som lämpligtvis görs om vid ett stambyte. 3 Ytskiktsrenovering som bedöms vara utförd efter Våtrum med tätskikt som ska uppfylla dagens krav om arbetet är fackmässigt utfört.

23 Rapport statusbesiktning 23(43) Stam 2a Stam 2b Stam 3 Stam 1 Stam 4 56A Stam 5 Stam 7b Stam 8 Stam 17 Stam 11 Stam 6 Stam 7a Stam 12 56B 53 Stam 16 Stam 15 Stam 13 Stam 9 Stam 14 Bild 1. Våningsplan 1-4. Numrering av stamlägen. Stam 10

24 Rapport statusbesiktning 24(43) Rörstrandsgatan 56A Stam 1 Betjänar: Kök och wc/d. Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 5 tr 34 (1601) Karlsson 1 - gamla kopparrör Nyrenoverat. Vattenstam ej bytt. Avloppsstam ej åtkomlig för inspektion. 4 tr 14 (1502) Edström, wc/d 3 - bytt, koppar 3 - reparerad 3 - bytt 3 - ny, plast Stam enligt uppgift bytt samt reparerad efter vattenläcka -07. Stam ej åtkomlig för inspektion. Wc/d nyrenoverat -02 Ny golvbrunn, dolda rör i övrigt. 3 tr 11 (1402) Sjöstedt/ Ohre, wc/d 3 - bytt, koppar 3 - reparerad 3 - bytt 3 - ny, plast Stam enligt uppgift bytt uppåt och neråt. Stam ej åtkomlig för inspektion. Wc/d nyrenoverat -02 Ny golvbrunn, dolda rör i övrigt. 2 tr 8 (1302) Mäkk, bad Ytskikt bad 3 - bytt, koppar 3 - reparerad 3 - bytt, gjutjärn 3 - ny, plast Stam enligt uppgift bytt upp till tak samt neråt gm bjälklag. Badrum troligen byggt -05. Toalett med pump. Badrum bedöms kunna behållas vid stambyte. 1 tr 5 (1202) Söderquist/ Nilsson, bad Ytskikt bad 1 - gamla rör 2 - gjutjärn Avloppsstam bytt -97, vattenstam ej bytt. Badrum ytskikt renov -05 BV 2 (1101) Eriksson/ Rollvén 1 - delvis bytt 2 - gjutjärn Kallvattenstam ej bytt upp genom bjälklag. Filter installerat p g a rost i vattnet efter avstängning. Avlopp bytt -82 ner till källare. Sammanfattning stam 1: Denna stam är enligt uppgift bytt från tak 1 tr och uppåt. Därför föreslås att stammen byts från 1 tr och nedåt. Våtrum som bedöms kunna behållas: Lgh 8, 11, 14.

25 Rapport statusbesiktning 25(43) Rörstrandsgatan 56A Stam 2a och 2b 2a Betjänar: wc och wc/d, 2 st per våning. 2 b Betjänar: bad våning 5 tr lgh 34 (avgrening i tak i lgh 11, 3 tr) Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 5 tr 34 (1601) Karlsson bad Ytskikt bad gamla gjutjärnsrör 3 - äldre ytskikt Badrum äldre renovering, troligen 80/90-tal. 5 tr 33 (1605) Grettve wc/d - i angränsande lgh 4 tr 14 (1502) Edström wc Ytskikt wc - i angränsande lgh Wc renoverat tidigt 90-tal. 4 tr 13 (1503) Randen wc/d Stammen står i angränsande lägenhet. Wc/d renoverat -06, våtrumsintyg finns. Wc/d bedöms eventuellt kunna behållas om stam kan bytas från wc. 3 tr 11 (1402) Sjöstedt/ Ohre wc Ytskikt wc - i angränsande lgh Wc nyligen renoverat. Gamla proppade rör sticker ut från slitsvägg. 3 tr 10 (1403) Bensing wc/d - gamla galvrör 3 - ny, plast Wc/d enl uppgift byggt -05 Dock konstaterades gamla proppade rör som sticker ut från slitsvägg. 2 tr 8 (1302) Mäkk wc Ytskikt wc - i angränsande lgh 1 - nya gjutjärnsrör Wc nyligen renoverat. Gamla proppade rör sticker ut från slitsvägg.

26 Rapport statusbesiktning 26(43) 2 tr 6 (1302) Samuelsson wc Ytskikt wc Ej i bruk Wc används ej 1 tr 5 (1202) Söderquist/ Nilsson wc Ytskikt wc Wc nyligen renoverat. 1 tr 4 (1203) Norberg wc, dusch Ytskikt wc Ytskikt dusch 2 - gamla ytskikt Nytt duschrum byggt i anslutning till wc -05 bedöms kunna behållas om stam kan bytas från wc. Stammen troligen ej bytt. BV 2 (1101) Eriksson/ Rollvén bad Ytskikt bad 1 - gamla ytskikt Badrum orenoverat. Stammen troligtvis ej bytt. Filter installerat på inkommande kv-ledning p g a rost i vattnet efter avstängning Sammanfattning stam 2: Även om vissa delar av stammen är utbytt kvarstår så pass mycket gamla rör att denna stam bör bytas i sin helhet. Våtrum som bedöms kunna behållas: Lgh 4, 13.

27 Rapport statusbesiktning 27(43) Rörstrandsgatan 56A Stam 3 Betjänar:. Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 5 tr 33 (1605) Grettve 1 - gamla rör Stammen obytt. 4 tr 13 (1503) Randen 2- gjutjärn Avloppstam enligt uppgift bytt -88, troligen ej genom bjälklag. 3 tr 10 (1403) Bensing 1 - gamla rör Stammen obytt. 2 tr 6 (1302) Samuelsson Ej i bruk Kök slopat 1 tr 4 (1203) Norberg 1 - gamla rör Stam ej bytt. BV Denna stam ansluts troligen till stam 2 i överliggande våning. Sammanfattning stam 3: Även om vissa delar av stammen är utbytt kvarstår så pass mycket gamla rör att denna stam bör bytas i sin helhet.

28 Rapport statusbesiktning 28(43) Rörstrandsgatan 56A Stam 4 Betjänar: Badrum. Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 5 tr Ventilationsledning ej kontrollerad. Troligen ej bytt. 4 tr 12 (1501) Björklund wc/d 3 - plast 2 - nya ytskikt Wc/d med renoverade ytskikt. Stam ej bytt. 3 tr 9 (1401) Westling/ Åhlund bad Ytskikt bad 3 - plast 1 - äldre ytskikt Bad renoverat ca -90. Stam troligen ej bytt. 2 tr 7 (1303) Samuelsson bad Ytskikt bad 1 - delvis bytt 2 - delvis bytt 1 - delvis bytt 1 - gamla ytskikt Bad från 60-talet enligt boende. Stammen delvis bytt -02/ tr 3 (1201) Altin bad Ytskikt bad 3 - plast 1 - äldre ytskikt Bad ytskiktsrenoverat efter vattenläcka -05. Kallvattenstam enligt uppgift bytt -98. Rör ej åtkomliga för inspektion. BV 1 (1102) Björk/ Dahlby bad Stam ej helt utbytt Bad under renovering trots att gamla rör finns kvar i stam och ovan undertak. Sammanfattning stam 4: Även om vissa delar av stammen är utbytt kvarstår så pass mycket gamla rör att denna stam bör bytas i sin helhet.

29 Rapport statusbesiktning 29(43) Rörstrandsgatan 56A Stam 5 Betjänar: Kök Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 5 tr Ventilationsledning ej kontrollerad. Troligen ej bytt. 4 tr 12 (1501) Björklund Stam ej bytt. 3 tr 9 (1401) Westling/ Åhlund Kök flyttat. Gamla stammen troligen ej bytt genom bjälklag. 2 tr 7 (1303) Samuelsson 3 - bytt 3 - bytt Avloppsstam och kallvattenstam enligt uppgift bytt -02/05. Tomrör draget för framtida installation av VVC. Stam inbyggd, ej åtkomlig för inspektion. 1 tr 3 (1201) Altin/ Huffman 3 - bytt 3 - bytt Avloppsstam och kallvattenstam enligt uppgift bytt -06.Tomrör draget för framtida installation av VVC. Stam inbyggd, ej åtkomlig för inspektion. bv 2 - gamla gjutjärnsrör Sammanfattning stam 5: Även om vissa delar av stammen är utbytt kvarstår så pass mycket gamla rör att denna stam bör bytas i sin helhet.

30 Rapport statusbesiktning 30(43) Rörstrandsgatan 56B Stam 6 Betjänar: Kök (samt badrum 4 tr) Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 5 tr Ventilationsledning ej kontrollerad. Troligen ej bytt. 4 tr 29 (1501) Ballin, bad Ytskikt våtrum Kök 1 - bristfälliga ytskikt - Badrum kopplat till sstam. Bristfälliga tätskikt, risk för vattenskada. Boende vill renovera och eventuellt göra om badrum till garderob och wc till badrum. 3 tr 26 (1401) Ekman/Malm Kök - Avloppsstam delvis bytt, dock är avlopp ej bytt genom bjälklag. KV- och ej bytt genom bjälklag. 2 tr 23 (1301) Hunger Kök - Stammen behöver bytas. 1 tr 20 (1201) Masoliver/ Hemgren Kök - - bv 17 (1102) Samuelsson Kök 2 - gamla gjutjärnsrör - Liggande avloppsstam enligt uppgift bytt från bv ner till krypgrund, utfört på 60-talet. Samlingsledning i kulvert ej inspekterad. Sammanfattning stam 6: Även om vissa delar av stammen är utbytt kvarstår så pass mycket gamla rör att denna stam bör bytas i sin helhet.

31 Rörstrandsgatan 56B Stam 7a och 7b 7 a Betjänar: WC eller Badrum (samt 5 tr). 7 b Betjänar: WC 5 tr (lgh 32) Rapport statusbesiktning 31(43) Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 5 tr 32 (1603) Sahlman bad, Ytskikt våtrum Kök 1 - bristfälliga ytskikt - Stam 7b ansluts till 7a med sidodragning i tak lgh 29. Avloppsproblem i både wcoch badrumsstam enligt boende. Badrum med bristfälliga tätskikt. Boende vill renovera och väntar på stambyte. 5 tr 31 (1602) Sandahl /pentry Sandahls /pentry är anslutet till denna stam. 4 tr 29 (1501) Ballin wc Ytskikt wc 1 - gamla ytskikt Stam betjänar wc med gamla ytskikt. Boende vill renovera och eventuellt göra om wc till badrum. 3 tr 26 (1401) Ekman/Malm wc/d 3 - plaströr 80-tal 1 - äldre än 20 år wc ombyggt till wc/dusch, troligen på 80-talet. 2 tr 23 (1301) Hunger wc/d, wc 3 - nya kopparrör 3 - nya gjutjärnsrör 3 - plaströr 80-tal 3 nya ytskikt Nytt badrum byggt -99 bredvid wc (bedöms kunna behållas). Oklart om avloppsstam är bytt genom bjälklag. 1 tr 20 (1201) Masoliver/ Hemgren wc Ytskikt wc 2 - gamla ytskikt Boende har stora problem med avloppslukt (ev. från badrum ansl. till stam 8). Boende vill renovera och väntar på stambyte.

32 Rapport statusbesiktning 32(43) bv 17 (1102) Samuelsson wc Ytskikt wc 1 - gamla ytskikt Del av stam bytt inom lägenhet men ej genom bjälklag. Sammanfattning stam 7 a-b: Även om vissa delar av stammen är utbytt kvarstår så pass mycket gamla rör att stammen bör bytas i sin helhet. Våtrum som bedöms kunna behållas: Lgh 23. Rörstrandsgatan 56B Stam 8 Betjänar: Badrum BV och 1 tr. Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 1 tr 20 (1201) Masoliver/ Hemgren bad Ytskikt bad 2 - gamla ytskikt Boende har stora problem med avloppslukt. Boende vill renovera och väntar på stambyte. bv 17 (1102) Samuelsson bad Ytskikt bad 1 - gamla ytskikt Bad ursprungligen från slutet av 30-talet. Sammanfattning stam 8: Stammen betjänar 2 våtrum och bör bytas i sin helhet.

33 Rapport statusbesiktning 33(43) Rörstrandsgatan 56B Stam 9 Betjänar: Avlopp till och wc/d (vatten tas från stam 10). Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 6 tr 36 (1701) Tollin wc/d, 2 - nya plaströr 3 - ytskikt ca 10 år Kök och wc/d renoverade år sedan. 5 tr 31 (1602) Sandahl wc/d 2 - delvis bytt plaströr 3 - ytskikt ca 10 år Wc/d renoverat tr 28 (1502) Lundin/ Kuljanin wc/d 3 - ytskikt ca 5 år Wc/d nyrenoverat Ny golvbrunn, dolda rör i övrigt. 3 tr 24 (1402) Meletis/ Carlén bad Sammanslagen lägenhet. För kommentar se stam tr 21 (1303) Fälth pentry, wc Ytskikt wc 2 - äldre ytskikt Gammal stam synligt pentry. Wc äldre renovering. 1 tr 19 (1202) Åkerberg pentry, wc/d 3 - nya plaströr 2 - äldre ytskikt (-93) Stam enligt uppgift bytt -93 från golv till tak, troligen ej genom bjälklag. BV 16 (1101) Hoas/ Ströman, bad Se kommentar stam 10. Sammanfattning stam 9: Även om vissa delar av stammen är utbytt kvarstår så pass mycket gamla rör att denna stam bör bytas i sin helhet.

34 Rörstrandsgatan 56B Stam 10 Betjänar: WC och duschrum (samt vatten till stam 9). Rapport statusbesiktning 34(43) Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 6 tr 35 (1702) Nordvall wc Ytskikt wc Toalettstol i badrum ansluten till denna stam via pump. 5 tr 30 (1602) Engfors wc Ytskikt wc Wc renoverat och utbyggt. Oklart om gamla stammen är bytt. TM placerad i garderob väggi-vägg med wc. 4 tr 27 (1503) Stenberg/ Backman wc, bad Ytskikt wc Ytskikt bad 3 - bytt, plast Wc nyligen renoverat men stammar är gamla. Nybyggt badrum bedöms eventuellt kunna behållas om stam kan bytas från wc. 3 tr 25 (1402) Meletis/ Carlén bad Ytskikt bad 3 - bytt, plast 2 - nya ytskikt Sammanslagen lägenhet med utbyggt badrum, äldre renovering (80/90-tal). Stammen delvis sidodragen. Boende vill renovera och väntar på stambyte. 2 tr 22 (1304) Fälth wc, bad Ytskikt wc Ytskikt bad 1 - gamla rör 2 - gamla rör 3 - bytt, plast 2 - nya ytskikt 2 - nya ytskikt Nybyggt badrum (-96) bedöms eventuellt kunna behållas om stam kan bytas från wc. Stam troligen obytt, dock ej åtkomlig för inspektion. 2 tr 18 (1203) Törnblom/ Sörinder wc, bad Ytskikt wc Ytskikt bad 3 - bytt, plast Wc, bad renoverat (-02). Stam troligen obytt, dock ej åtkomlig för inspektion. BV 16 (1101) Hoas/ Ströman - gamla rör - gamla rör - delvis bytt Köksstam (stam 9) och wc stam (stam 10) bör ses över och gamla rör bytas.

35 Rapport statusbesiktning 35(43) BV 16 (1101) Hoas/ Ströman bad Ytskikt bad 3- nya rör 3- gamla rör 3 - bytt, plast Badrum renov -07 med egen matning bedöms kunna behållas. Sammanfattning stam 10: Även om vissa delar av stammen är utbytt kvarstår så pass mycket gamla rör att denna stam bör bytas i sin helhet. Våtrum som bedöms kunna behållas: Lgh 16, 22, 27.

36 Rapport statusbesiktning 36(43) Rörstrandsgatan 56B Stam 11 Betjänar: Kök (och bad 5-6 tr). Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 6 tr 35 (1702) Nordvall, bad Ytskikt bad 3 - plast OBS! avloppsstam dim 75, ej 110. Toalettstol i badrum ansluten till stam 10 via pump. Badrum i övrigt anslutet till denna stam 11. Badrum bedöms kunna behållas vid ett stambyte. 5 tr 30 (1602) Engfors, wc/d 1 - plast dim plast Stam enligt uppgift bytt, dock förekommer gamla tappvattenrör synligt i slits. OBS! badrum med toalett ansluten till avloppsstam dim 75, bör vara d im 110. Badrum från -07 bedöms kunna behållas vid ett stambyte. 4 tr 27 (1503) Stenberg/ Backman, tvätt Stam enligt uppgift bytt, dock förekommer gamla tappvattenrör synligt i slits. Tvättrum anslutet till sstam. 3 tr (1402) Meletis/ Carlén, tvätt 2 - bytt gjutjärn Boende vill renovera och bygga våtrum anslutet till sstam, väntar på stambyte. 2 tr 22 (1304) Fälth Stam enligt uppgift bytt mellan bjälklag. 1 tr 18 (1203) Törnblom/ Sörinder Avloppsstam enligt uppgift bytt upp och ner genom bjälklag. Tappvatten troligen ej bytt. Sammanfattning stam 11: Även om vissa delar av stammen är utbytt kvarstår så pass mycket gamla rör att denna stam bör bytas i sin helhet. Stammen bör dessutom dimensioneras så att badrum med toalett kan anslutas. Våtrum som bedöms kunna behållas: Lgh 30, 35.

37 Rapport statusbesiktning 37(43) Tomtebogatan 53 Stam 12 Betjänar:. Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 4 tr 55 (1502) Määttä 3 - bytt, gjutjärn Avloppsstam enligt uppgift bytt -01 ner till lgh 52. Nytt Plus Prisol rör inlagt för KV, ej anslutet. 3 tr 52 (1402) Nilsson 3 - bytt, gjutjärn Avloppsstam enligt uppgift bytt -01 ner till lgh 49. Tappvatten ej bytt. 2 tr 49 (1302) Tatum/Lopez 3 - bytt, gjutjärn Avloppsstam enligt uppgift bytt -02 ner till lgh 46. Nytt kopparrör inlagt för KV, ej anslutet. Rören ej åtkomliga för inspektion. 1 tr 46 (1202) Andersson 3 - bytt, gjutjärn Stam ej åtkomlig för inspektion men enligt uppgift från boende är alla rör i utbytta. BV 43 (1102) Gerbaulet 3 - bytt, gjutjärn Avloppsstam enligt uppgift bytt -89. Stammen ej åtkomlig för inspektion. Sammanfattning stam 12: Avloppsstammen verkar vara utbytt hela vägen ner till källare. Kall- och varmvatten är inte bytt men på 2 tr och 4 tr finns tomrör av koppar inlagt i slits som eventuellt kan användas när de gamla stammarna byts. Besparingspotentialen är dock marginell om man ska byta varmvattenstammen ända upp. Därför föreslås att även denna stam byts i sin helhet.

38 Rapport statusbesiktning 38(43) Tomtebogatan 53 Stam 13 Betjänar: Wc/d. Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 4 tr 55 (1502) Määttä wc/d 3 - plast Wc/d med renoverade ytskikt, troligen 90/00-tal. Stam ej bytt. 3 tr 52 (1402) Nilsson wc/d 2 - gjutjärnsrör 1 - plast Wc/d med renoverade ytskikt, troligen 90/00-tal. Avloppsstam bytt tr 49 (1302) Tatum/Lopez wc/d 3 - plast Wc/d med renoverade ytskikt, troligen 90/00-tal. Stam ej åtkomlig för inspektion. 1 tr 46 (1202) Andersson wc/d 3 - plast Wc/d renoverat -05. Stam ej åtkomlig för inspektion men enligt uppgift från boende är alla rör i wc/d utbytta. BV 43 (1102) Gerbaulet wc/d 2 - gjutjärnsrör 1 - gjutjärnsrör 1 - gamla ytskikt Äldre ytskiktsrenovering, troligen 80-tal. Synlig del av avloppsstammen bytt men ej kall och varmvattenstammarna. Sammanfattning stam 13: Även om flertalet våtrum i denna stam är ytskiktsrenoverade och delar av avloppsstammen är utbytt kvarstår att byta kall- och varmvattenstammarna. Detta bedöms ej kunna utföras utan förstörande ingrepp på yt- och tätskikt.

39 Rapport statusbesiktning 39(43) Tomtebogatan 53 Stam 14 Betjänar:. Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 4 tr 54 (1503) Bernhard 3 - bytt, gjutjärn Avloppsstam enligt uppgift bytt -01 ner till lgh 51. Tappvatten ej bytt. Nytt kopparrör inlagt för KV, ej anslutet. 3 tr 51 (1403) Heinsjö 3 - bytt, gjutjärn Avloppsstam enligt uppgift bytt -01 ner till lgh 48. Tappvatten ej bytt. Nytt kopparrör inlagt för KV, ej anslutet. 2 tr 48 (1303) Gibas 1 - nya kopparrör 3 - bytt, gjutjärn Avloppsstam enligt uppgift bytt -00 ner genom golvbjälklag samt upp till lgh 51. Kallvatten bytt till koppar. Rören ej åtkomliga för inspektion. 1 tr 45 (1203) Löf Stam ej åtkomlig för inspektion men enligt uppgift är avlopp bytt -97 mellan golv och tak samt till diskbänk BV Denna stam ansluts till stam 14 i överliggande våning. Sammanfattning stam 14: Även om avloppsstammen är bytt kvarstår gamla tappvattenstammar som bör bytas. Därför rekommenderas att hela stammen byts vilket kommer medföra rivning och återställning av kakel över diskbänkar. Köksskåp kan normalt återmonteras.

40 Tomtebogatan 53 Stam 15 Betjänar: wc och/eller wc/d, 2 st per våning. Denna stam saknar VV vilket hämtas från stam 14 i. Rapport statusbesiktning 40(43) Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 4 tr 54 (1503) Bernhard separat dusch separat wc - hämtas från stam plast KV- stam av galvrör betjänar även wc/d i angränsande lgh. VV verkar komma från stam 14. Betjänar även wc/d i angränsande lgh. Ytskikt renoverade 90/00-tal. 4 tr 53 (1501) Forsman/ Johansson wc Ytskikt wc - hämtas från stam 15 Nyrenoverade ytskikt men gamla rör. 3 tr 51 (1403) Heinsjö wc/d - hämtas från stam 15 KV- stam av galvrör betjänar även wc/d i angränsande lgh. VV verkar komma från stam 14. Betjänar även wc/d i angränsande lgh. Ytskikt renoverade 90/00-tal. Avlopp i golv ej bytt i wc. 3 tr 50 (1401) Bernhard/ Erixon wc Ytskikt wc - hämtas från stam 15 Nyrenoverade ytskikt men gamla rör. 2 tr 48 (1303) Gibas separat dusch separat wc - hämtas från stam ny, plast Wc och dusch renoverade - 98/02 Avlopp och kallvatten enligt uppgift bytt. Rören ej åtkomliga för inspektion. Olämpligt placerad rörgenomföring i vägg mot i våta zonen noterades. Eventuellt kan detta våtrum behållas vid stambyte. 2 tr 47 (1301) Furuland/ Wikfeldt wc - hämtas från stam 15 Gamla rör.

41 Rapport statusbesiktning 41(43) Ytskikt wc 2 - äldre renovering 1 tr 45 (1203) Löf wc/d 3 - ny, plast Wc/d nybyggt -05. Stam i angränsande garderob ej bytt. Eventuellt kan detta våtrum behållas vid stambyte. 1 tr 44 (1201) Hübinette/ Masdottir wc Ytskikt wc - hämtas från stam 15 Nyrenoverade ytskikt men gamla rör i vägg. BV 42 (1101) Lundgren/ Harell wc Ytskikt wc Wc ytskiktsrenoverat -05. Stammen ej åtkomliga för inspektion. Sammanfattning stam 15: I denna stam kvarstår så pass mycket gamla rör att hela stammen byt bytas. I samband med detta bör man dra upp varmvatten som idag hämtas från sstam nr 14. Våtrum som bedöms kunna behållas: Lgh 45, 48. Tomtebogatan 53 Stam 16 Betjänar: 1 st bad. BV 42 (1101) Lundgren/ Harell bad Ytskikt bad 3 - nya kopparrör 3 - nya kopparrör 3 - nya avloppsrör 3 - ny, plast Wc ytskiktsrenoverat -05. Stammen ej åtkomliga för inspektion. Badrum renov -04 med egen stam ner till källare.bedöms kunna behållas vid stambyte. Sammanfattning stam 16: Denna stam betjänar endast detta badrum och bedöms kunna behållas. Våtrum som bedöms kunna behållas: Lgh 42.

42 Tomtebogatan 53 Stam 17 Betjänar: samt wc/d. Avlopp och KV står tillsammans och VV separat. Rapport statusbesiktning 42(43) Vån Lgh Namn Installationsdel Bedömning (1-3) Kommentar 4 tr 53 (1501) Forsman/ Johansson, bad Ytskikt bad 3 - ny, plast Avlopp och kallvatten enligt uppgift bytt -00/02. Rören ej åtkomliga för inspektion. Badrum med nya ytskikt. Oklart hur badrummet är anslutet till stam. Badrum bedöms dock kunna behållas vid stambyte. 3 tr 50 (1401) Bernhard/ Erixon, wc/d 3 - troligen bytt 3 - ny, plast Avlopp enligt uppgift bytt -00 genom bjälklag till lgh 47 och 53. Tappvatten troligen ej bytt, dock oklart då rören ej är åtkomliga för inspektion. Gamla rör innanför inspektionslucka i wc/d. 2 tr 47 (1301) Furuland/ Wikfeldt, wc/d 1 - delvis bytt 3 - troligen bytt 3 - ny, plast Avlopp enligt uppgift bytt -89 mellan bjälklag, -00 upp till lgh 50. Kallvatten enligt uppgift bytt -00 upp till lgh 50. Varmvatten ej bytt. Gamla rör innanför inspektionslucka i wc/d. Ytskikt renoverade 00- tal. 1 tr 44 (1201) Hübinette/ Masdottir, wc/d 1 - delvis bytt 3 - troligen bytt 3 - ny, plast Avlopp enligt uppgift bytt -97 mellan bjälklag. Samtliga rör nya enligt boende när wc/d gjordes i ordning -05. Innanför inspektionslucka i wc/d noterades gamla varmvattenrör. Värmerör som står i wc/d kommer troligen beröras eventuellt när vid BV 42 (1101) Lundgren/ Harell 2 - gamla gjutjärnsrör Avloppsstam bytt -68. Tappvatten ej bytt. Stammar synliga vid fasad.

43 Rapport statusbesiktning 43(43) Sammanfattning stam 17: Även om vissa delar av stammen är utbytt kvarstår så pass mycket gamla rör att denna stam bör bytas. Ytterligare undersökningar krävs för att avgöra om vissa delar kan behållas. När man byter denna stam bör alla rör placeras i samma inklädnad, ej separerade. Våtrum som bedöms kunna behållas: Lgh 53.

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG FASTIGHETSUNDERHÅLL

BESLUTSUNDERLAG FASTIGHETSUNDERHÅLL KONSULT BESLUTSUNDERLAG FASTIGHETSUNDERHÅLL SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT AV UNDERHÅLLSBESIKTNING BRF TOPPSOCKRET, HÖKARÄNGEN, STOCKHOLM 2010-10-20 Göran Sjölund BRF TOPPSOCKRET BESLUTSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka Stockholm Micael Björk Box 1353, 111 83 Stockholm Västgötagatan 5 Telefon: 08-775 72 34 E-post:micael.bjork@sbc.se Stockholm 2016-03-30 Förstudie Stammar och Våtrum HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden

Läs mer

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05.

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05. Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05 BRF Leporiden 1 Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Traditionellt

Läs mer

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20 2 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Tider Försäkringar Hyrespåverkan Beslutsfrågor 3 Brf Hagalunden

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-01-28 HSB Brf Bergshamra Deltagare i projektet Styrelsens arbetsgrupp Dennis Kjellin, P-O Walther, Per Johannesson, Hans Bergstedt Konsulter

Läs mer

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14 2 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Tider Försäkringar Kostnader Beslutsfrågor 3 Brf Hagalunden

Läs mer

NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE. Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren

NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE. Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren NU ÄR DET DAGS FÖR NYA RÖR OCH STAMMAR I BRF VÄKTAREN Avloppsrören som betjänar kök och extra WC inom Brf Väktaren börjar nu vara

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Karlbergsgatan 47A-47B, Birkagatan 35, Stockholm. Statusbesiktning av VA-installationer samt yt-och tätskikt i våtrum

Karlbergsgatan 47A-47B, Birkagatan 35, Stockholm. Statusbesiktning av VA-installationer samt yt-och tätskikt i våtrum Brf Modellen 5 Karlbergsgatan 47A-47B, Birkagatan 35, Stockholm Kv Modellen 5 Statusbesiktning av VA-installationer samt yt-och tätskikt i våtrum STOCKHOLM 2016-07-08 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Projektledning

Läs mer

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari.

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. 2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. Härom veckan hölls två välbesökta möten i Tallbackaskolans aula med följande program: Valberedningen information om styrelsearbete Nuläget i

Läs mer

BRF VIMPELN 20 VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM VÅTRUM OCH STAMMAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP

BRF VIMPELN 20 VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM VÅTRUM OCH STAMMAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP BRF VIMPELN 20 VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM VÅTRUM OCH STAMMAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016-12-01 AGENDA Bakgrund. Vägledning och målsättning. Nuläge varför behöver vi göra något? Olika alternativ. Styrelsens

Läs mer

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Information angående stambyte mm överlämnat på informationsmötet den 23 November Vi på Projektledarhuset AB, har erhållit styrelsens

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar BRF Leporiden 1 Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar Information inför extra föreningsstämma 2/12 i Frälsningsarmens lokaler på Hornsgatan 96. Våra hus är 50 år gamla, byggda

Läs mer

Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2012-04-19 HSB Brf Skärsätra Agenda Bakgrund Målsättning Nuläge varför behöver vi göra något? Olika alternativ Styrelsens beslut och beslut

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

BRF Insjön Ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet (7 kap 7 Brl)

BRF Insjön Ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet (7 kap 7 Brl) Bostadsrättsinnehavare (Fyll i nedan) Efternamn Förnamn Personnummer Telefon Adress Läg nr nya Läg nr gamla Vån E-mail Beräknad ombyggnadstid (Fyll i nedan) Startdatum Slutdatum Utrymme (Kryssa i rutor

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm 086740004 Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm Bilaga SB, Bygg, kv Bulten 1 över slutbesiktning av totalentreprenad stambyte gällande bygg-och målningsarbeten inom rubricerad fastighet.

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Underhållsplan Kv Sjöråen 18

Underhållsplan Kv Sjöråen 18 Underhållsplan Kv Sjöråen 18 BENGT BORUP AB Rutger Fuchsgatan 4 116 67 Stockholm 08-442 00 79 2007-05-22 Förkortningar L = Luntmakargatan K = Kungstensgatan kv = kallvatten vv = varmvatten vvc = varmvattencirkulation

Läs mer

HSB DAGERMAN Uppsala. Minnesanteckningar från informationsmöte, 3 oktober 2012 på Scandic, angående stamoch

HSB DAGERMAN Uppsala. Minnesanteckningar från informationsmöte, 3 oktober 2012 på Scandic, angående stamoch HSB DAGERMAN 50 2012-10-05 Uppsala 1(5) Minnesanteckningar från informationsmöte, 3 oktober 2012 på Scandic, angående stamoch elrenovering 1 Ordförande Jan Fors hälsade alla mötesdeltagare, ca 200 personer,

Läs mer

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 Beslutsunderlag stambyte mm Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 1 På programmet - i kväll Bakgrund stambyte Styrelsen förslag till åtgärder inom lägenhet Hur stambytet går till Boendefrågor under

Läs mer

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09 Handläggare Johan Widell Tel +46 (0)10 505 12 44 Mobil +46 (0)76 770 88 43 Fax +46 10 505 00 10 johan.widell@afconsult.com Datum 2013-01-09 Brf Sjöviksskogen Kv Årstaberg 4 Underhållsplan ÅF-Infrastructure

Läs mer

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2013-12-13 Remisslämnare Organisation VVS Företagen Kontaktperson Magnus Everitt eller Johan Mossling

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

LK Våtrumskassett, förberedd för kakel

LK Våtrumskassett, förberedd för kakel LK Våtrumskassett, förberedd för kakel Användningsområde LK Våtrumskassett är en prefabricerad enhet framtagen för snabba och säkra stambyten i badrum. Enheten innehåller vattenstammar, avloppsstam, spolcistern

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum

trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum Nytt och fräscht badrum Vi planerar badrumsrenovering och stambyte för Valhallavägen 41, 43 samt Torsvägen 6. Vi kommer då att göra en totalrenovering

Läs mer

Informationsmöte 25 maj 2015

Informationsmöte 25 maj 2015 Informationsmöte 25 maj 2015 Disposition Inledning Bakgrunden till varför vi byter rör Alternativ för genomförandet Varför vi behöver göra en förändring Slutsatser Konsekvenser av ändringen Tidplaner Nycklar

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN INFORMATIONSMÖTET STAMBYTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN INFORMATIONSMÖTET STAMBYTE MINNESANTECKNINGAR FRÅN INFORMATIONSMÖTET STAMBYTE Plats: Norra Reals Gymnasium Datum: 2012-02-08, kl. 18:30 Närvarande: från styrelsen Redtzer Sahlin Lundstedt Konsulten Weman från BKG Konsulten Lindqvist

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

HSB:S BRF ANDERSTORP I SOLNA

HSB:S BRF ANDERSTORP I SOLNA 1 (14) HSB:S BRF ANDERSTORP I SOLNA INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER R PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Torsdagen den 13 november kl 19.00

Läs mer

HSB BRF RINGEN I STOCKHOLM

HSB BRF RINGEN I STOCKHOLM HSB BRF RINGEN I STOCKHOLM INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Extra föreningsstämma

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Brf Räven

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Brf Räven Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2017-05-16 Brf Räven Bakgrund Agenda Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader och finansiering

Läs mer

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar BRF Fjällnäset Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar Information inför medlems möte 4/12 och extra föreningsstämma 5/2 2015 i Lilla Alby skola. Båda mötena har starttid 18:30.

Läs mer

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 4

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 4 Dags för kompletterande STAMBYTE Mamsellstigen 4 Hej! Huset som du bor i stambyttes för cirka 10 år sedan. Efter vattenskada samt avloppsproblem har vi filmat stammarna och upptäckt att vissa inte blivit

Läs mer

LK Våtrumskassett, plåt

LK Våtrumskassett, plåt LK Våtrumskassett, plåt Användningsområde LK Våtrumskassett är en prefabricerad enhet framtagen för snabba och säkra stambyten i badrum. Enheten innehåller vattenstammar, avloppsstam, spolcistern och vägghängd

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen 28-214 7

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Information & schema kring avloppsrenovering

Information & schema kring avloppsrenovering Information & schema kring avloppsrenovering Detta ska göras i lägenheterna I stort sett ska samtliga avloppsrör i huset bytas. Porslin i badrum demonteras då borrningar för nya genomföringar görs. Ny

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Brf Sagogången Informationsmöte nr 1

Brf Sagogången Informationsmöte nr 1 Brf Sagogången Informationsmöte nr 1 1 Brf Sagogången Informationsmöte nr 1 2016-12-06 2016-12-14 Välkomna hit Tack för att ni kommit hit ikväll Målet och syftet med kvällens möte är att informera er om:

Läs mer

Brf Betslet, Danderyd Kv Sadeln 4 Kv Betslet 1

Brf Betslet, Danderyd Kv Sadeln 4 Kv Betslet 1 RAPPORT 1 (22) Brf Betslet, Danderyd Kv Sadeln 4 Kv Betslet 1 Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg Elise Ahlström Bo Juslin BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Tappvattenschakt. Förslag till utformning. Version

Tappvattenschakt. Förslag till utformning. Version Tappvattenschakt Förslag till utformning Version 2016-03-15 www.säkervatten.se Tappvattenschakt Legionärssjukan, som är en allvarlig form av lunginflammation, smittar genom att man andas in bakterier som

Läs mer

LK Våtrumskassett, hörn

LK Våtrumskassett, hörn LK Våtrumskassett, hörn Användningsområde LK Våtrumskassett är en prefabricerad enhet framtagen för snabba och säkra stambyten i badrum. Enheten innehåller vattenstammar, avloppsstam, spolcistern och vägghängd

Läs mer

HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten, uppdaterad juni 2016

HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten, uppdaterad juni 2016 HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten, uppdaterad juni 2016 Innehåll Beskrivning av stambytet Bilder Bifogas: Lägenhetsritning Presentationer om stambyte Carl Kylberg och Marcin Tabisz,

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Detta är en förberedande beskrivning av planeringen. Vi behöver en fingervisning om kostnaden innan vi lämnar in kontrollplanen för utbyggnaden

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Informationsbroschyren I informationsbroschyren redovisas generella lösningar för tänkt utförande av stambyte. Andra lösningar kommer att behöva anpassas framförallt

Läs mer

Durgo luftningsventiler för avlopp

Durgo luftningsventiler för avlopp LUFTNINGSVENTILER Durgo luftningsventiler för avlopp För att ett avloppssystem ska fungera bra är det viktigt att det är korrekt utformat och luftat. Tryckförändringar som uppstår i systemet vid användning

Läs mer

HSB BRF VÄSTERBY I JÄRFÄLLA

HSB BRF VÄSTERBY I JÄRFÄLLA 1 (13) HSB BRF VÄSTERBY I JÄRFÄLLA INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Onsdag den 6 maj kl 19.00 Plats: SMU-gården,

Läs mer

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8 Dags för kompletterande STAMBYTE Mamsellstigen 8 Hej! Huset som du bor i stambyttes för cirka 10 år sedan. Efter vattenskada samt avloppsproblem har vi filmat stammarna och upptäckt att vissa inte blivit

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat. Modexa AB

Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat. Modexa AB Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat Modexa AB FÖRSTUDIE - SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 1. Kvantitativ hyresgästundersökning enkät 2. Kvalitativ hyresgästundersökning

Läs mer

INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I VÅTRUM OCH PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP.

INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I VÅTRUM OCH PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP. BRF VIMPELN 20 Huvudsta, Solna INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I VÅTRUM OCH PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP. INFORMATIONSMÖTE TID: TORSDAGEN 1 DECEMBER KL

Läs mer

Informationsskrift. Välkomna till Informationsmöte. Öppet hus. Extra stämma

Informationsskrift. Välkomna till Informationsmöte. Öppet hus. Extra stämma Informationsskrift Styrelsens förslag till åtgärder i våtrum och på ledningar för vatten och avlopp. Välkomna till Informationsmöte HSB konsult presenterar och informerar Tisdagen den 16 maj, kl 1900-2130

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I denna undersökning

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Relinar vatten- och värmerör

Relinar vatten- och värmerör H W Q R e l i n i n g S y s t e m s A B Relinar vatten- och värmerör Det här är HWQ Relining Systems HWQ Relining Systems AB bildades 2007 och är idag en del av HWQ Group AB. I HWQ Group AB ingår följande

Läs mer

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT FASTIGHETSÄGAREN SKA ÅTERSTÄLLA WC/ DUSCHUTRYMME I BRUKBART SKICK

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT FASTIGHETSÄGAREN SKA ÅTERSTÄLLA WC/ DUSCHUTRYMME I BRUKBART SKICK MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-02-20 Handläggare: Kajsa Holmborn Telefon: 08 508 28 190 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2012-03-06 p. 9 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

X Fönsterbågar invändigt X Målning av karmar och bågar samt mellan bågar. Nya fönster ska skötas enligt särskild underhållsbeskriving!

X Fönsterbågar invändigt X Målning av karmar och bågar samt mellan bågar. Nya fönster ska skötas enligt särskild underhållsbeskriving! Sida 1 av 6 Gränsdragningslista Listan avser att förtydliga det ansvar som åligger boende i bostadsrätt gentemot bostadsrättsföreningen Leporiden 1 och vice versa. Byggnaderna är nu 47 år och behovet av

Läs mer

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta?

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? OBJEKT: KUND: ADRESS: AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV: ORT: DATUM: BRANSCHLEGITIMATIONSNR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION 1. Kontrollera vid uppackningen att nöd-/ögonduschen är komplett och oskadad. 2. Montera ihop nöd-/ögonduschen enligt medföljande montage

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten. Informationsmöte den 1, 2, 3, 7 och 8 september 2015

HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten. Informationsmöte den 1, 2, 3, 7 och 8 september 2015 HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten Informationsmöte den 1, 2, 3, 7 och 8 september 2015 Innehåll Beskrivning av stambyte Bilder Lägenhetsritning Presentationer om stambyte Willy

Läs mer

INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM

INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM 1 (13) HSB BRF TANTO INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Tisdag den 1 december kl

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

Läckagelokalisering. Dolda rörsystem

Läckagelokalisering. Dolda rörsystem Läckagelokalisering Dolda rörsystem När du vet vad som läcker, men inte var det läcker. Aquademica lokaliserar läckage i allt från kall- och varmvatten, värme- och kylsystem, avloppsledningar, fjärrvärmerör

Läs mer

Stambyte Badrumsrenovering Ekonomisk kalkyl HSB Brf Ellstorp

Stambyte Badrumsrenovering Ekonomisk kalkyl HSB Brf Ellstorp Stambyte Badrumsrenovering Ekonomisk kalkyl HSB Brf Ellstorp Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare Februari/mars 2015 Reviderad utgåva ersätter tidigare utdelat material OBS! Ett viktigt

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

INVENTERING. Stambyte Butiksplan Plan 1. Ombyggnad. Förfrågningsunderlag 2014-01-21 2014-02-16. charlotte@bredbergark.se. BRF Akterspegeln 18

INVENTERING. Stambyte Butiksplan Plan 1. Ombyggnad. Förfrågningsunderlag 2014-01-21 2014-02-16. charlotte@bredbergark.se. BRF Akterspegeln 18 Kontakt Charlotte Bredberg elefon 0736-22 14 88 BRF Akterspegeln 18 Benämning tambyte Butiksplan Plan 1 001 Omfattning Ombyggnad Denna beskrivning ansluter till otalt antal sidor 71 Upprättad av CB Datum

Läs mer

Resultat från besiktning i januari 2009

Resultat från besiktning i januari 2009 Skårekyrkans kyrkobyggnad, 2009 Resultat från besiktning i januari 2009 Kyrkans gamla del Besiktning av status på kyrkans gamla del gjordes av Peter Dahlborg, Grontmij, den 2009-01- 13. Besiktningsmannen

Läs mer

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD Rör i bostadshus Miimu Airaksinen, TkD Antal av bostadshus i Finland 2 Renvationspotential i bostadshus 3 Läckage Läckage i rör spiller vatten och skadar strukturerna 30 m 3 /år sytråd Hålets storlek 300

Läs mer

Information om kommande stamrenovering

Information om kommande stamrenovering Information om kommande stamrenovering Vilka är Röranalys? Svensk Röranalys startades 2001 av Göran Nilsson och Sam Hedberg. De två hade en gemensam syn på hur modern rörvård ska fungera. Idén var att

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

Extra föreningsstämma OBS! Stämman gäller endast medlemmar, ej hyresgäster

Extra föreningsstämma OBS! Stämman gäller endast medlemmar, ej hyresgäster Sollentuna 2016-03-24 Information om förslag på åtgärder inom Brf Takten Information inför extra föreningsstämma om styrelsens förslag till åtgärder på ledningar för vatten, avlopp samt våtrum. Ett antal

Läs mer