Församlingsblad. Nr Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsblad. Nr 4 2013. Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik"

Transkript

1 Församlingsblad Nr Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik

2 P Å L E D A N D E P L A T S Kyrkligt engagemang och bortglömt val De församlingsbor som läser församlingsbladet har märkt att jag uttryckt min stora glädje över alla, som på ett eller annat sätt stöder vår församling med sina insatser både de som engagerar sig ideellt i någon av våra verksamheter och alla som genom medlemskap i vår församling ger förutsättningarna för ett gott arbete. Tillsammans bygger vi kyrkan och tillsammans är vi kyrkan i Döderhults församling. Ministranterna (unga gudstjänstmedarbetare) är en sådan grupp som engagerar sig frivilligt söndag efter söndag i gudstjänsterna i Döderhults kyrka. I detta nummer av församlingsbladet kan man läsa om deras resa till pilgrimsorten Walsingham i England i april. En annan händelse, som får utrymme i detta nummer, är kyrkovalet den 15 september i år det val som brukar kallas det bortglömda valet. I tidigare församlingsblad i år och i detta nummer har några av de nuvarande förtroendevalda i intervjuer presenterat hur de tänker om sitt engagemang. Förra valet röstade endast 11, 8 % av de röstberättigade. Det finns säkert flera skäl till det låga deltagandet. Somliga säger att de inte är engagerade och därför inte ska lägga sig i kyrkans angelägenheter. Andra menar att kyrka och politik inte hör ihop och väljer att markera sitt missnöje med att inte rösta; ytterligare andra har över En annan händelse, som får utrymme i detta nummer, är kyrkovalet den 15 september i år. huvud taget inte reflekterat på att det är kyrkoval osv. Vad människor Vad människor gör med sin rösträtt är naturligtvis deras ensak, men om man väljer att inte utnyttja den, så gäller som i alla demokratiska sammanhang, att då kan man heller inte klaga på hur det hela sköts. gör med sin rösträtt är naturligtvis deras ensak, men om man väljer att inte utnyttja den, så gäller som i alla demokratiska samman- hang, att då kan man heller inte klaga på hur det hela sköts. Svenska kyrkan har en organisation som är uppbyggd på demokratisk grund och vad man än tycker om kyrkovalet, så är det meningen att folk ska kunna vara med och ta ansvar för församlingens liv och det är bra! I Döderhults församling har vi en mycket god förtroendemannakår, som våra församlingsbor röstade fram i förra valet. Det är människor som med nästan ingen ersättning ger av sin tid för att Döderhults församling ska leva. De tar stora och viktiga beslut alltid med kyrkans bästa för ögonen. Och 2 många av dem träffar regelbundet sina väljare i våra gudstjänster. Jag är medveten om att det inte ser ut så på alla håll i Svenska kyrkan, men i vår församling är det en del av verkligheten. Att engagera sig för sin församling kan se ut på olika sätt beroende på vem man är och vilka förutsättningar man har. Att rösta den 15 september är ett konkret sätt att göra det och för det krävs det bar a litet av din tid och att du är minst 16 år och är tillhörig Svenska kyrkan. Att engagera sig för sin församling kan se ut på olika sätt... Er tillgivne Anders Byström Kyrkoherde Omslagsfoto: Foto: LN

3 Foto: LN Prosten välkomnar stans besökare De flesta döderhults- och oskarshamnsbor har säkert lagt märke till den stora skulpturgruppen, en replik av Döderhultarns skulpturgrupp Bröllopet, som välkomnar våra besökare i rondellen vid centruminfarten. Alldeles oaktat diskussionen om lämpligheten att göra en replik i maxistorlek av en döderhultargrupp, är det naturligtvis riktigt att bygdens främste konstnär finns representerad vid infarten till stan. Vigselförrättaren, prosten Jonas Arbman, är dessutom särskilt lämplig att hälsa våra besökare välkomna. När han Unga pilgrimer från Döderhult i Walsingham dog 1919 hade han varit döderhultsbornas och oskarshamnarnas präst i hela femtio år först som sjukhuspräst, sedan som komminister (med särskilt ansvar för den nya stadens centrala del), därefter som kyrkoherde i Döderhult- Oskarshamns pastorat, och de sista åren som kontraktsprost. Men hans företrädare, prosten och teologie doktorn Jonas Carlstedt var kyrkoherde i Döderhult hela femtiotre år! Prosten Leif, med bara knappt trettio tjänsteår som vår herde, kommer först på tredje plats i fråga om tjänstetid i församlingens prästlängd Till den engelska pilgrimsorten Walsingham har tidigare många av våra församlingsbor och medarbetare rest i fjol var det kyrkokörens tur. Och i år reste våra ministranter (unga gudstjänst-medarbetare) dit. begränsad till en plats eller ort, utan den finns levande i hela världen. AB För många av det första besöket, för några det andra och för någon till och med det tredje besöket. Vi fick vara med om fantastiska upplevelser. Samtal om uppdraget som ministrant i Döderhult och om den kristna tron blandades med härliga gudstjänster och långsamma promenader i den lilla byn. Resan var ett litet sätt för församlingen att säga tack till våra ministranter, som söndag efter söndag tjänstgör i Döderhults kyrka. Samtidigt ger en sådan resa en förståelse av att kyrkan inte är Biskop Lindsay Urwin, föreståndare i Walsingham, undervisar barn och vuxna i The Holy House. Altaret i The Holy House i Walsingham. 3

4 Anna-Maj Ivarsson: De egna barnen blev anledning till ökat engagemang för kyrkan Församlingsbladet har sammanträffat med pensionerade distriktssköterskan Anna-Maj Ivarsson i Norrby. Anna-Maj har många järn i elden; bl a presiderar hon över Odd Fellowordens kvinnliga gren i det distrikt som omfattar en stor del av Småland och Blekinge och hon är förtroendevald i Döderhults församling, hon tillhör både kyrkofullmäktige och kyrkorådet och så tillhör hon kyrkliga syföreningen. Hur började egentligen Ditt kyrkliga engagemang? - Jag hade ju en hel del med mig sedan barnsben i Locknevi församling i Linköpings stift, där kyrkan hade en stark ställning, men för både Torsten och mig blev det ett mer intensivt engagemang när våra barn engagerades i kyrkans arbete här i Döderhult. Kan man alltså säga att barnens engagemang i kyrkan blev Torstens och Din väg till ansvarstagande i vår församling? - Ja, tveklöst är det på det sättet. Båda våra döttrar var intensivt engagerade i Döderhults församlings körer, i barnoch ungdomsarbete, där de för övrigt var ledare, och i gudstjänstlivet. Och nu har Du under en period tillhört kyrkorådet - Jag har varit ordinarie ledamot i kyrkorådet hela den gångna mandatperioden. Och det har varit en spännande period med många viktiga beslut. Jag har varit med om att anställa ny kyrkoherde vi hade sex kvalificerade kandidater att välja mellan. Och så har vi tillsatt en ny organist, som huvudansvarig för kyrkomusiken i församlingen. Du ställer inte upp för samma nomineringsgrupp i årets val? - Både jag och nej. Jag var ju tidigare nominerad av ett politiskt parti länge betraktades ju kyrkovalet som vilket politiskt val som helst. Nu är jag nominerad av nomineringsgruppen Borgerligt Alternativ. Man har ansett att vi inte ska ställa upp som ett vanligt politiskt parti i kyrkovalet; det handlar ju inte i kyrkliga sammanhang om de riks- eller lokalpolitiska frågorna och då vill vi som är beredda att ta ansvar i kyrkan inte gå fram under samma beteckning som i de allmänna politiska valen. Hur ser man i Din nomineringsgrupp på Svenska kyrkan och varför ställer ni upp? - Kyrkan är en viktig del av vårt samhälle. Jag tror att få kan tänka sig vårt samhälle utan kyrkan. Därför är också kyrkan en del av vårt gemensamma ansvar. Vad har egentligen kyrkan i Döderhult betytt för Dig och Din familj? - Oerhört mycket. Mycket av min mans och mitt och våra barns liv har fått sin prägel av Döderhults församling. Text och bild: LN Med denna intervju avslutas en intervju-serie som har presenterat några slumpvis utvalda representanter för de grupper som i dag finns representerade i församlingens förtroendemannaorganisation. I det val som väntar i höst ställer ytterligare två nominerungsgrupper upp Vänsterpartiet med kandidaten Matti Wahlström och Miljöpartiet med kandidaten Helen Hammarqvist. 4

5 Att lära känna dig Kyrkans Ungas (DÖKUL) resa till Tyskland i juni Så var det dags för ännu en Europaresa med Döderhults KYRKANS UNGA! Denna gång med Berlin och Tyskland som destination. Tonåringarna var många och olika och följde med på resan a v olika anledningar. En del av dem har kommit en bra bit på trons väg, medan andra bara har startat sin resa. Trots att tron ser olika ut så finns det ändå något som förenar dem, något som de får ha gemensamt de har alla genom dopet blivit Guds barn och tillhör Guds familj. Det är en gemenskap som sträcker sig ut över hela världen. Kristet liv är aldrig något man blir färdig med. Vi är ständigt på väg. Hela livet är en vandring där man växer och fördjupas i sin tro genom mötet med andr a människor och genom det Herren ger oss, när vi lyssnar till hans ord, när vi ber och när vi fir ar mässa. Temat för vår resa var Att lära känna dig! Gudstjänster, samtal och våra gemensamma aktiviteter präglades av det temat. Under en vecka fick vi möjliget att pr aktisera kristen gemenskap och att lära känna Gud ännu mer! Första egentliga anhalten var en gudstjänst i svenska kyrkan i Berlin samt ett besök i koncentr a- tionslägret Saxenhausen. Dagarna som följde kantades av bad, beachvolleyboll och shopping varvat med djupingsnack. Vi tillbringade också en heldag på Tropical Island, som är Europas största äventyrsbad, lika stort som sex fortbollsplaner och med en 200 meter lång sandstr and. Det blev en awesome (som tonåringarna uttrycker det) och värmande resa på många sätt! En dag uppmättes temperaturen till 38 grader i skuggan. På det personliga planet så tror jag att den också värmt och tagit oss alla ett steg närmare v arandra, men också ett steg närmare Gud. Vi har fått komma nära, nära ditt hjärta, se vem du verkligen är! Gottes Frieden! Monia 5

6 Våra medarbetare Under den gångna sommaren lämnade vår kamrer, Marita Svensson, sin tjänst för att bli pensionär. Marita har med stor skicklighet skött församlingens finanser under ett antal år, därtill svarat för administrationen av kyrkogårdsförvaltningen samt under semesterperioderna svarat också för allmänna göromål i församlingens kansli med den omfattande s k kyrkobokföringen. Hon har varit ordentligt påläst på kyrkans regelverk och kunnat bistå både den avgångne och den nytillträdde kyrkoherden med uppgifter om förordningar, avtal och regelverk. En ovärderlig medarbetare! Med den nya terminen kommer vi att möta två nya medarbetare i vår församling. Joakim Johansson tillträder en komministertjänst med inriktning på konfirmander och annat tonårsarbete. Joakim är född i Örnsköldsvik där han avslutade sina gymnasiestudier, han har i unga år arbetat som fotograf, bl a i Vimmerby, har under en längre period varit medarbetare i det ekumeniska klostret i Taizé och så har han studerat humaniora och så småningom teologi vid Lunds Universitet, där han avlagt teologie kandidatexamen. Han är prästvigd i Härnösand och har gjort sitt första tjänstgöringsår på Frösön. Anneli Tingström tillträder tjänsten som kamrer och ekonomiansvarig i vår församling. Hon har ekonomisk utbildning vid Högskolan i Växjö, har varit ekonomiassistent på ett företag i Oskarshamn, arbetat på redovisningsavdelningen på OKG och har varit löneansvarig på Elajo Invest AB i Oskarshamn. Hon är ingen främling i vår församling, utan en flitig gudstjänstfirare, därtill kassaförvaltare hos Döderhults Kyrkans Unga. John-Erik vikkar i Bockara Under organisten Johannes Fribergs föräldraledighet det närmaste året stuvas det om bland våra kyrkomusiker. Bockara-kantorn Magdalena Jonasson och Kristdala-kantorn Jeanette Hedlund går in på arbetsuppgifter i Döderhult. Och i Bockara, i någon mån också i Kristdala, kommer man att få se kantor John-Erik Wåhlin på orgelpallen. John-Erik har varit kantor i Högsby, men också drivit det företag som producerat underlaget till de plåtar som levereras till tryckeriet inför varje församlingsblad. Kanske får vi nu med självklarhet räkna också med någon medverkan från hela den musikaliska familjen Wåhlin? Hela den musikaliska familjen Wåhlin. 6 Foto: LN

7 Kyrkoval den 15 september I dagarna pågår förberedelserna inför årets kyrkoval i vår församling. Valnämnden har nu lagt fast riktlinjerna. Vallokal blir Döderhults församlingshem, som är öppet för röstning, kl 9-11 och kl på valdagen. Dessutom kan man samma dag rösta i Kristdala församlingshem kl 9-11 och kl , i Bockara församlingshem kl 9-10 och kl samt i Påskallaviks Kyrkans Hus kl Man kan alternativt förhandsrösta på pastorsexpeditionen i Döderhult 2-11 september kl 9-12 och kl (dock ej lördag). Det är också kvällsöppet för röstning 3 och 10 september kl I församlingen finns i år fem nomineringsgrupper som anmält att de kommer att presentera valsedlar. Det är Aktiv kyrka (med kyrkorådets nuvarande ordförande Eddy Elmersson som första namn), Partipolitiskt Obundna (med Olof Tortensson som första namn), Borgerligt alternativ (med Gunnel Norrgård som första namn) och, nya för i år, Vänsterpartiet (med Matti Wahlström som enda namn) och Miljöpartiet (med Helen Hammarqvist som enda namn). I valet till stiftets beslutande organ, stiftsfullmäktige, och till kyrkans riksdag, kyrkomötet, finns flera alternativ. Dels går politiska partier fram med listor och dels finns flera partipolitiskt obundna alternativ i de valen. Aktiv kyrka, som är en lokal nomineringsgrupp i vår församling, finns t ex inte i stifts- och riksvalet. Om alla nomineringsgrupper/ partier i stifts- och riksvalet kommer att ha lagt ut sina listor i valet i Döderhult är i skrivande stund osäkert. Allt beror på om grupperna sänder över listorna till oss. De listor som översänds kommer att placeras ut i vallokalenas och röstmottagningsställenas foajéer förutsatt att det handlar om registrerade nomineringsgrupper. Våra egna nomineringsgrupper kommer givetvis att tillse att Kanslisten Yvonne Armdal och valnämndens ordförande Gunnel Norrgård sorterar i valmaterialet. Foto: LN deras listor finns i alla lokaler d är man kan rösta. Naturligtvis är det en förhoppning, att många ska delta i valet. Det finns lokalt i Döderhult förmodigen inte särskilt många partiskiljande frågor, men frågan är naturligtvis vilka personer man vill ska ta ansvar för vår församling de närmaste fyra åren det gäller ju en församling med en omfattande verksamhet och med stort ansvar för historiska byggnader och stora kyrkogårdar. Och förmodligen vill de allra flesta av församlingsbladets läsare, att allt ska skötas och förvaltas på bästa tänkbara sätt. Det går varken att stryka namn eller påföra nya namn på listorna, däremot kan man kryssa för namn som genom tillräckligt antal kryss kan komma på en högre plats och då bör man minnas att även förstanament på en lista kan behöva sådana kryss. 7

8 Vägkyrkan i Påskallavik På omslagsbilden i detta nummer av församlingsbladetkan man se våra unga medarbetare i årets vägkyrka i Påskallavik. Rebecca Larsson och Joel Sterxck har under semesterperioden varit på plats varje vecka och guidat besökare i kyrkan, serverat kaffe och svarat för en kort andaktsstund. När församlingsbladet besökte dem tog de just emot tyska besökare från det en gång svenska Stralsund. Trots språkbarriären betygade besökarna att de fortfarande kände sig ein wenig som svenskar! Turister från Rostock besöker vägkyrkan i Påskallavik. En kyrkomusikalisk klassiker: Gloria av Vivaldi På vårkanten framfördes A Vivaldis Gloria en kyrkomusikalisk klassiker av inemot 100 korister ur förutvarande Stranda-Handbörds kontrakts kyrkokörer, dels i Mönsterås kyrka, dels i Döderhults kyrka. I Döderhults kyrka var det fullsatt hus! Många av körsångarna fick av denna produktion blodad tand vi får se vad vi ger oss på nästa gång! Medverkade gjorde också Oskarhamns folkhögskolas kör samt Oscargymnasiets stråkorkester under ledning av Torbjörn Westman. Sångsolisterna var hämtade från folkhögskolan. Dirigenter var i Mönsterås Margareta Wessel och i Döderhult Johannes Friberg. Johannes Friberg Organist i Döderhults kyrka 8

9 Musikgudstjänsterna i sommar Kommentaren Under denna rubrik kommenterar signaturen LN skeenden i kyrka och samhälle. Under sommarmånaderna har musikutbudet varit ovanligt stort i våra fyra kyrkor och i kapellet i Ishult i Kristdala socken. Foto: GN Våra många gästande musiker får representeras av denna bild med Sara Hedlund, musikpedagog från Kalmar, och Joel Holmqvist, kantor från Dörby församling och nära medarbetare till både kyrkoherde Gabriel Norrgård och kantor Thomas Holmér, som båda har bakgrund i vår församling. Sara och Joel svarade för en ovanligt uppskattad och mycket välbesökt sommarkvällsmusik i Bockara kyrka i mitten av juli. Sara har rötter i Bockara, vilket nog var ett av skälen till den mycket välbesökta sommarkvällskonserten. Hur mycket måste man tro? För somliga av oss kan det emellanåt kännas svårt att tro på allt, som finns med i trosbekännelsen, och allt som finns i Bibeln. Och inte undra på det! För det är inte litet som vi förutsätts omfatta som vår personliga tro. Och naturligtvis hör det för oss alla till trons liv och verklighet, att det kan skifta mellan olika perioder i våra liv och olika situationer. Ibland går det av bara farten att tro på allt, ibland känns mycket av det vi sägs tro på som en omöjlighet Det är då viktigt att minnas, att, när vi på söndagarna bekänner vår tro, så instämmer vi i den samlade kristenhetens historiska bekännelse. Den blir liksom en lovsång som är hela kristenhetens, och som vi instämmer i även om vi ibland kan ha svårigheter att personligen tro på någon detalj. Och frågan om hur mycket man måste tro som enskild kristen är inte riktigt relevant i sammanhanget. I vår tid möter vi ibland (medialt inriktade) präster, som liksom andra kristna ibland kan ha sina dubier på någon punkt i trosläran, och som, till mångas häpnad, gör ett stort nummer av att de inte tror på den eller den trossatsen. Nyligen har ett par präster basunerat ut, den ene att vederbörande inte tror på jungfrufödelsen och den andre att vederbörande inte tror att Jesus är det utlovade Messias, dvs han är inte Kristus. Det innebär alltså, att de offentligt tar avstånd från den trosbekännelse som de förutsätts leda varje söndag! Och det är en sak om vi som privatpersoner har våra dubier en helt annan sak är det när en präst basunerar ut sin otro! Det blir inte bara en fråga om ärlighet och sanning, utan det blir då en moralisk fråga. Prästen är nämligen inte vemsomhelst. Utan har givit löften som vederbörande alltså tar offentligt avstånd från. Visst kan också en präst ha sina tvivel underligt vore det annars men det betyder inte, att man som präst kan offentligt ta avstånd från den tro som är hela den kristna kyrkans och som man förbundit sig att försvara. Men just nu verkar det som om somliga präster tror sig kunna plocka poäng hos allmänheten genom att basunera ut sin personliga otro. Nog är det är det bra underligt att vederbörande vill fortsätta att lyfta sin lön och på söndagarna leda den trosbekännelse han eller hon själv inte tror på! Eller? LN 9

10 K Y R K O K A L E Hösten 2013 DÖDERHULTS KYRKA September 1 Tref XIV 11 Högmässa, AB, JkJ. 8 Tref XV 11 Högmässa, AB, JkJ. 11 Onsdag Min tro och kyrkans Ekersro. AB inleder. 15 Tref XVI 11 Högmässa, JkJ, Kören utan namn. Kyrkoval: vallokalen i församlingshemmet öppen kl 9-11 & kl Tref XVII 11 Högmässa, AB, Kyrkokören 20 Helige Mikael 11 Högmässa i gospelton, JkJ, Gospelkören. Oktober 6 Tref XIX 11 Högmässa, JkJ, Katarina,- Cecilia- & Annakören. 9 Onsdag Att läsa Bibeln i dag, Ekersro. AB inleder. 13 Tacksägelsedagen 11 Högmässa med alla åldrar, AD, JkJ, Nikodemus- och Mariakören. Klanglådan. Brass. 20 Tref XXI 11 Högmässa, AB, HE. Kören Corales. 27 Tref XXII 11 Högmässa, JkJ. Kören utan namn. November 2 Alla Helgon 11 Högmässa, JkJ, AB Kyrkokören. 18 Minnesgudstjänst, AB. Stilla musik. 3 Alla själar 11 Högmässa, AB. 18 Stad i Ljus Kyrkokören, musiker. JkJ. 10 Tref XXIV 11 Högmässa, JkJ. Katarina- & Ceciliakörerna. 13 Onsdag Bön ett samtal med Gud Ekersro. JkJ inleder. 17 Sönd före Domssönd/före Kristus Konungen 11 Högmässa, HE, AB. Kören utan namn. 24 Domssöndag/Kristus Konungen 11 Högmässa i gospelton, LN, JkJ. Gospelkören. 18 Taizégudstjänst, JkJ. KRISTDALA KYRKA September 1 Tref XIV 11 Högmässa, HE, Intervallen & Kristallen. 7 Lördag 16 Scoutkonsert. Musik för alla öron! NSF Scoutkår 50 år! Medverkande: Scouter, Bo & Tina Frid, Curt Lindholm, Maria Forsman, Jeanette Hedlund, m fl. 8 Tref XV 14 Treförsamlingsgudstjänst i Ishults tingshus, HE m fl. 15 Tref XVI 11 Högmässa, AB, Octava. Kyrkoval: Röstmottagning i församlingshemmet kl 9-11 & kl Tref XVII 18 Högmässa, HE. 29 Helige Mikael 11 Gudstjänst, HE. Solosång. Oktober 5 Lördag 18 Ekumenisk gudstjänst, AB m fl. Gospelkören Glöd. 6 Tref XIX 11 Högmässa i Ishults kapell (Fridhem), AB. Kristallen & Bleckout årsfirande. 13 Tacksägelsedagen 11 Högmässa, HE. Kyrkokören & Octava. De äldres dag. Samkväm. Tel för kyrkskjuts. 20 Tref XXI 18 Taizémässa, AD. 27 Tref XXII 11 Högmässa, HE. November 2 Alla Helgon 18 Minnesgudstjänst, HE. Kyrkokören. 3 Alla själar Se Döderhult. 10 Tref XXIV Högmässa m musikalen Pappa, HE. Kristallen, Intervallen, Octava & Barngrupperna. 17 Sönd före Domssönd/före Kristus Konungen 18 Taizémässa, AB. 24 Domssöndag/Kristus Konungen 11 Ekumenisk gudstjänst i Missionshuset, AD m fl. BOCKARA KYRKA September 1 Tref XIV Se Döderhult. 8 Tref XV 10 Högmässa, AD. 10

11 N D E R 15 Tref XVI 10 Högmässa, AD. Kyrkoval. Röstmottagning i församlingshemmet kl 9-10 & kl Tref XVII 16 Högmässa, AB, LN, Berga kyrkokör. Goda grannars dag. 29 Helige Mikael 10 Gudstjänst, AD. Oktober 6 Tref XIX Se Döderhult. 13 Tacksägelsedagen 10 Gudstjänst med små och stora, AB. 20 Tref XXI 18 Högmässa, HE. 27 Tref XXII 10 Ekumenisk gudstjänst, AD, m fl. November 2 Alla Helgon 18 Minnesgudstjänst, JkJ. Kyrkokören. 3 Alla själar Se Döderhult. 10 Tref XXIV 10 Högmässa, AD. 17 Sönd före domssönd/före Kristus Konungen 18 Jubileumskonsert med kyrkokören, HE. 24 Domssöndag/Kristus Konungen 10 Högmässa, AB. AB = Kh Anders Byström AD = Km Anders Duvlund HE = Km Håkan Englund PÅSKALLAVIKS KYRKA September 1 Tref XIV 19 Gudstjänst vid Stenbrottet, Vånevik, HE m fl. Kyrkokören & Bleckout. Servering. 15 Tref XVI 18 Musikgudstjänst Elvis Presley, AB. Påskallaviks,- Kristdala - & Bockara kyrkokörer. Solister & Instrumentalister. Kyrkoval. Röstmottagning i Kyrkans Hus kl Helige Mikael 16 Gudstjänst och församlingshögtid, HE. Kyrkokören. Samkväm. Uppvaktning av Påskallavikstraktens 80- & 85-åringar. Kyrkskjuts från servicehus. Oktober 13 Tacksägelsedagen 16 Högmässa, AB. Kyrkokören. 27 Tref XXII 16 Högmässa, HE. November 1 Fredag Kyrkan öppen (kaffeservering) kl Alla Helgon 16 Minnesgudstjänst, HE, Kyrkokören. 17 Sönd före domssönd/före Kristus Konungen 16 Högmässa, AB. JkJ = Km Joakim Johansson LN = Prosten Leif Norrgård AA = Kh Em Arnold Arvidsson Döpta i vår församling Försommar och sommar 2013 DÖDERHULT Maj 4 Marwin Johan Gustafsson 18 Madicken Alma Rut Johansson Juni 1 Anton Erik Boberg 2 Frank Loke Hofstad 8 Saga Elisabeth Alexandersson 8 Thor Christer Ola Hasselquist Juli 7 Meja Lilja Olivia Boston KRISTDALA Mars 9 Nils Ruben Martin Laneborg Maj 18 Per Gabriel Josefsson 25 Albin Ville Andersson Juni 8 Maja Eva Lydia Johansson 8 Leia Elsa Kerstin Carlsson 15 Anna Ida Margareta Adolfsson BOCKARA Juni 15 Hans Axel Rolf Johansson PÅSKALLAVIK Maj 4 Wilmer Jonas Stefan Ringbom 25 Elias Karl Emanuel Jonsson Juni 4 Vide Julius Peter Jutqvist Juli 6 Leif Rasmus Hallberg 6 Lisa Naemi Klette 11

12 Ringlande köer vid familjearbetets avslutning Köerna ringlade sig fram mot glasserveringarna utanför Döderhults församlingshem, när vinterhalvårets familjearbete hade sin våravslutning i Döderhult. Först samlades man i kyrkan, där det blev fullt hus, för att delta i barnens och ungdomarnas musikal. Sedan följde traditionsenligt Den stora glassfesten på planen framför församlingshemmet. Liksom tidigare år gynnades dagen av sagolikt vackert väder. Många gick hem med tacksamhet över det som barn och vuxna hade fått v ara med om under dagen! Gruppförsändelse till hushåll DÖDERHULTS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGENS EXPEDITION Kyrkebyvägen 2, Oskarshamn Tfn.tid vardag: 9-11, tisd 10-12, tel , fax Kyrkoherden, tel PRÄSTER Kyrkoherde Anders Byström, tel Komminister Anders Duvlund, tel Komminister Håkan Englund, tel Komminister Joakim Johansson, tel KAMERAL AVDELNING Kamrer Annelie Tingström, tel BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET OCH DIAKONI Döderhults församlingshem, tel , Förs.pedagog Monia Ivarsson, tel Förs.ass. Kerstin Jutterdal, tel Förs.ass. Helena Karlsson, tel KYRKOMUSIKER Döderhult Körexpedition, tel Organist Johannes Friberg, tel Kantor Solweig Hjalmarsson-Berg, tel Bockara Kantor Magdalena Jonasson, tel Kantor John-Erik Wåhlin, tel Kristdala och Påskallavik Kantor Jeanette Hedlund, tel På tal om tro Samtalskvällar för alla på Ekersro kl september Min tro och kyrkans Inledare: Anders Byström. 9 oktober Att läsa Bibeln i dag Inledare: Anders Byström 13 november Bönen samtal med Gud Inledare: Joakim Johansson Foto: Stefan VAKTMÄSTERI Döderhult Exp i församlingshemmet tisd-fred , tel , Påskallavik Exp. tisd-fred , tel Bockara Carla Nilsson, tel Kristdala Bertil Josefsson, tel FÖRSAMLINGSLOKALER Döderhult Anna-Lena Klackenberg, tel Ekersro Diakonigård Kerstin Jutterdal, tel Bockara Carla Nilsson, tel Påskallavik (Kyrkans Hus) Jimmie Karlsson, tel , Kristdala Bertil Josefsson, tel HEMSIDA ANSVARIG UTGIVARE Eddy Elmersson Wåhlin Produktion AB, Oskarshamn 2013

Församlingsblad. Nr 4 2014. Kyrkoherde Anders Byström leder sommarens gudstjänst på Runnö

Församlingsblad. Nr 4 2014. Kyrkoherde Anders Byström leder sommarens gudstjänst på Runnö Församlingsblad Nr 4 2014 Kyrkoherde Anders Byström leder sommarens gudstjänst på Runnö P Å L E D A N D E P L A T S Längtan efter en synlig enhet För snart 100 år sedan, den 8 november 1914, biskopsvigdes

Läs mer

Församlingsblad Nr 1 I 2010. Kristdala tas emot av Vä-jö stift och Döderhults församling

Församlingsblad Nr 1 I 2010. Kristdala tas emot av Vä-jö stift och Döderhults församling Församlingsblad Nr 1 I 2010 Kristdala tas emot av Vä-jö stift och Döderhults församling L E D A R E N Vad ska man tro? Nu kommer de allt oftare kraven på att kyrkan ska bli något annat än kyrka. Och allt

Läs mer

Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå

Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-3 Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå Det där med att älska sin nästa... sid 2 Kyrkoherde

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

MÖNSTERÅS - FLISERYDS

MÖNSTERÅS - FLISERYDS Nr 3 2009 MÖNSTERÅS - FLISERYDS församlingsblad Kyrkoherden har ordet... Vem hör mig när jag ropar i min nöd? Finns det någon alls att ropa till? Frågor som doftar av svett från oroliga människor i alla

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

K N T T JULKONSERT. Nr 3: 2008. Årets

K N T T JULKONSERT. Nr 3: 2008. Årets Nr 3: 2008 K YR K N Y T T Årets JULKONSERT äger rum i Västra Karaby kyrka tisdagen den 25 november kl. 19.30. Biljetter säljes hos Handelsboden, Dösjebro och Hellbergs bokhandel, Kävlinge ABBA Det är svårt

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Upplysningar om anmälan av kandidater finns på sidan 7. Blanketten ska skickas till respektive stiftsstyrelse, se sidan 8 för adress. Var

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

vårdnäs & vist församlingar

vårdnäs & vist församlingar Ett gemensamt församlingblad från vårdnäs & vist församlingar Ett genomgående tema i höstens församlingsblad är Kyrkovalet 2009. Mycket kring valet är information om var och hur du ska rösta och det är

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I GÖTEBORGS STIFT Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl. 11.30 12.00.

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Adbo Jerry Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson

Läs mer

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T K Nr 1: 2014 Y R K N Y T T Today is a good day to die eller är det möjligt att dö lägligt? Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min kammare

Läs mer

Tala med Gud före mässan - med varandra efteråt

Tala med Gud före mässan - med varandra efteråt Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2012-4 Tala med Gud före mässan - med varandra efteråt Efter högmässa i Berga kyrka Det finns plats för alla... sid 2 Högsby

Läs mer

Handlingsplan för information om kyrkovalet 2005

Handlingsplan för information om kyrkovalet 2005 1 (11) Förslag, version 1.2 Handlingsplan för information om kyrkovalet 2005 Inledning Kyrkovalet är Svenska kyrkans gemensamma angelägenhet. Valet handlar om att medlemmarna utser sina företrädare på

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Protokollet är justerat 2014-04-16

Protokollet är justerat 2014-04-16 Plats och tid Närvarande Ej närvarande Övriga deltagande: Sammanträdesrummet i Aneby kyrka tisdagen den 08 april kl 16.00 20.30 Caroline von Wachenfelt, ordförande Göran Tranell Marianne Gustafsson Tjitte

Läs mer

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla sommaren 2015

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla sommaren 2015 Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla sommaren 2015 Församlingsblad Sommaren 2015.indd.indd 1 En hemlig kyrka att dö för 2 Musik i sommarkväll 3 Premiär för Fairtrade3 Resa till det Heliga Landet

Läs mer

Handbok om kyrkovalet 2005

Handbok om kyrkovalet 2005 Handbok om kyrkovalet 2005 Den 18 september 2005 är det åter dags för val i Svenska kyrkan, det andra i egen regi. Sedan valet 2001 har en hel del regler och bestämmelser ändrats och nya tillkommit. Det

Läs mer

Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val

Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val Blankett 1B Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val Ombudet för en nomineringsgrupp som har ansökt om registrering av sin gruppbeteckning för val till Kyrkomötet kan

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1. Plats och tid: Prostgården i Värnamo kl. 18.30 21.20 Elsie Håkansson Helen Håkansson Sara Green Katarina Blomberg Victoria Liljeqvist Thomas Borgling

Läs mer

Kyrkoval 15 söndag september. den 15 september i Adolf Fredriks församling. Välkommen att rösta!

Kyrkoval 15 söndag september. den 15 september i Adolf Fredriks församling. Välkommen att rösta! Söndagen den 15 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då har du möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. Vem

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Församlingsblad hösten 2013 KYRKOVAL 15 SEPTEMBER. www.svenskakyrkan.se/barkakra

Församlingsblad hösten 2013 KYRKOVAL 15 SEPTEMBER. www.svenskakyrkan.se/barkakra Församlingsblad hösten 2013 KYRKOVAL 15 SEPTEMBER www.svenskakyrkan.se/barkakra Inner... SIDAN 2 Höst - eftertanke och nystart 4 Remissförsamling/int.gruppen 5 Gravstensinventeringen 6 Gudstjänster och

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Kyrkans HÖST. Svenska. församlingsblad. Nr 3 2010

Kyrkans HÖST. Svenska. församlingsblad. Nr 3 2010 Svenska Abild Asige Eftra Slöinge Årstad Nr 3 2010 Kyrkans församlingsblad HÖST För ett par dagar sedan började den första höstmånaden enligt vår kalender, och om några veckor infaller höstdagjämningen,

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-1 Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud...

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

FÖRSAMLINGS BLADET. - plats för eftertanke. www.svenskakyrkan.se/risebergafaringtofta. www.svenskakyrkan.se/riseberga

FÖRSAMLINGS BLADET. - plats för eftertanke. www.svenskakyrkan.se/risebergafaringtofta. www.svenskakyrkan.se/riseberga www.svenskakyrkan.se/risebergafaringtofta www.svenskakyrkan.se/riseberga NUMMER NUMMER 4 2 2011 2013 FÖRSAMLINGS BLADET Foto: Gösta Imberg RISEBERGA-FÄRINGTOFTA FÖRSAMLING - plats för eftertanke Alla mina

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Lindqvist Jan-Erik Flint Yvonne Eriksson Harlin Liljeqvist Marita Stålhem Elisabet Beijer Eva Blomberg Caroline Rehnfeldt Vera

Lindqvist Jan-Erik Flint Yvonne Eriksson Harlin Liljeqvist Marita Stålhem Elisabet Beijer Eva Blomberg Caroline Rehnfeldt Vera HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Rävlanda Hällingsjö Hindås. September - November 2014

Rävlanda Hällingsjö Hindås. September - November 2014 Rävlanda Hällingsjö Hindås September - November 2014 Uppdaterad information om aktuellt i Björketorps församling finns på adress: www.bjorketorpsforsamling.se. Under rubriken "Söndagstankar" finns en kort

Läs mer