Församlingsblad. Nr Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsblad. Nr 4 2013. Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik"

Transkript

1 Församlingsblad Nr Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik

2 P Å L E D A N D E P L A T S Kyrkligt engagemang och bortglömt val De församlingsbor som läser församlingsbladet har märkt att jag uttryckt min stora glädje över alla, som på ett eller annat sätt stöder vår församling med sina insatser både de som engagerar sig ideellt i någon av våra verksamheter och alla som genom medlemskap i vår församling ger förutsättningarna för ett gott arbete. Tillsammans bygger vi kyrkan och tillsammans är vi kyrkan i Döderhults församling. Ministranterna (unga gudstjänstmedarbetare) är en sådan grupp som engagerar sig frivilligt söndag efter söndag i gudstjänsterna i Döderhults kyrka. I detta nummer av församlingsbladet kan man läsa om deras resa till pilgrimsorten Walsingham i England i april. En annan händelse, som får utrymme i detta nummer, är kyrkovalet den 15 september i år det val som brukar kallas det bortglömda valet. I tidigare församlingsblad i år och i detta nummer har några av de nuvarande förtroendevalda i intervjuer presenterat hur de tänker om sitt engagemang. Förra valet röstade endast 11, 8 % av de röstberättigade. Det finns säkert flera skäl till det låga deltagandet. Somliga säger att de inte är engagerade och därför inte ska lägga sig i kyrkans angelägenheter. Andra menar att kyrka och politik inte hör ihop och väljer att markera sitt missnöje med att inte rösta; ytterligare andra har över En annan händelse, som får utrymme i detta nummer, är kyrkovalet den 15 september i år. huvud taget inte reflekterat på att det är kyrkoval osv. Vad människor Vad människor gör med sin rösträtt är naturligtvis deras ensak, men om man väljer att inte utnyttja den, så gäller som i alla demokratiska sammanhang, att då kan man heller inte klaga på hur det hela sköts. gör med sin rösträtt är naturligtvis deras ensak, men om man väljer att inte utnyttja den, så gäller som i alla demokratiska samman- hang, att då kan man heller inte klaga på hur det hela sköts. Svenska kyrkan har en organisation som är uppbyggd på demokratisk grund och vad man än tycker om kyrkovalet, så är det meningen att folk ska kunna vara med och ta ansvar för församlingens liv och det är bra! I Döderhults församling har vi en mycket god förtroendemannakår, som våra församlingsbor röstade fram i förra valet. Det är människor som med nästan ingen ersättning ger av sin tid för att Döderhults församling ska leva. De tar stora och viktiga beslut alltid med kyrkans bästa för ögonen. Och 2 många av dem träffar regelbundet sina väljare i våra gudstjänster. Jag är medveten om att det inte ser ut så på alla håll i Svenska kyrkan, men i vår församling är det en del av verkligheten. Att engagera sig för sin församling kan se ut på olika sätt beroende på vem man är och vilka förutsättningar man har. Att rösta den 15 september är ett konkret sätt att göra det och för det krävs det bar a litet av din tid och att du är minst 16 år och är tillhörig Svenska kyrkan. Att engagera sig för sin församling kan se ut på olika sätt... Er tillgivne Anders Byström Kyrkoherde Omslagsfoto: Foto: LN

3 Foto: LN Prosten välkomnar stans besökare De flesta döderhults- och oskarshamnsbor har säkert lagt märke till den stora skulpturgruppen, en replik av Döderhultarns skulpturgrupp Bröllopet, som välkomnar våra besökare i rondellen vid centruminfarten. Alldeles oaktat diskussionen om lämpligheten att göra en replik i maxistorlek av en döderhultargrupp, är det naturligtvis riktigt att bygdens främste konstnär finns representerad vid infarten till stan. Vigselförrättaren, prosten Jonas Arbman, är dessutom särskilt lämplig att hälsa våra besökare välkomna. När han Unga pilgrimer från Döderhult i Walsingham dog 1919 hade han varit döderhultsbornas och oskarshamnarnas präst i hela femtio år först som sjukhuspräst, sedan som komminister (med särskilt ansvar för den nya stadens centrala del), därefter som kyrkoherde i Döderhult- Oskarshamns pastorat, och de sista åren som kontraktsprost. Men hans företrädare, prosten och teologie doktorn Jonas Carlstedt var kyrkoherde i Döderhult hela femtiotre år! Prosten Leif, med bara knappt trettio tjänsteår som vår herde, kommer först på tredje plats i fråga om tjänstetid i församlingens prästlängd Till den engelska pilgrimsorten Walsingham har tidigare många av våra församlingsbor och medarbetare rest i fjol var det kyrkokörens tur. Och i år reste våra ministranter (unga gudstjänst-medarbetare) dit. begränsad till en plats eller ort, utan den finns levande i hela världen. AB För många av det första besöket, för några det andra och för någon till och med det tredje besöket. Vi fick vara med om fantastiska upplevelser. Samtal om uppdraget som ministrant i Döderhult och om den kristna tron blandades med härliga gudstjänster och långsamma promenader i den lilla byn. Resan var ett litet sätt för församlingen att säga tack till våra ministranter, som söndag efter söndag tjänstgör i Döderhults kyrka. Samtidigt ger en sådan resa en förståelse av att kyrkan inte är Biskop Lindsay Urwin, föreståndare i Walsingham, undervisar barn och vuxna i The Holy House. Altaret i The Holy House i Walsingham. 3

4 Anna-Maj Ivarsson: De egna barnen blev anledning till ökat engagemang för kyrkan Församlingsbladet har sammanträffat med pensionerade distriktssköterskan Anna-Maj Ivarsson i Norrby. Anna-Maj har många järn i elden; bl a presiderar hon över Odd Fellowordens kvinnliga gren i det distrikt som omfattar en stor del av Småland och Blekinge och hon är förtroendevald i Döderhults församling, hon tillhör både kyrkofullmäktige och kyrkorådet och så tillhör hon kyrkliga syföreningen. Hur började egentligen Ditt kyrkliga engagemang? - Jag hade ju en hel del med mig sedan barnsben i Locknevi församling i Linköpings stift, där kyrkan hade en stark ställning, men för både Torsten och mig blev det ett mer intensivt engagemang när våra barn engagerades i kyrkans arbete här i Döderhult. Kan man alltså säga att barnens engagemang i kyrkan blev Torstens och Din väg till ansvarstagande i vår församling? - Ja, tveklöst är det på det sättet. Båda våra döttrar var intensivt engagerade i Döderhults församlings körer, i barnoch ungdomsarbete, där de för övrigt var ledare, och i gudstjänstlivet. Och nu har Du under en period tillhört kyrkorådet - Jag har varit ordinarie ledamot i kyrkorådet hela den gångna mandatperioden. Och det har varit en spännande period med många viktiga beslut. Jag har varit med om att anställa ny kyrkoherde vi hade sex kvalificerade kandidater att välja mellan. Och så har vi tillsatt en ny organist, som huvudansvarig för kyrkomusiken i församlingen. Du ställer inte upp för samma nomineringsgrupp i årets val? - Både jag och nej. Jag var ju tidigare nominerad av ett politiskt parti länge betraktades ju kyrkovalet som vilket politiskt val som helst. Nu är jag nominerad av nomineringsgruppen Borgerligt Alternativ. Man har ansett att vi inte ska ställa upp som ett vanligt politiskt parti i kyrkovalet; det handlar ju inte i kyrkliga sammanhang om de riks- eller lokalpolitiska frågorna och då vill vi som är beredda att ta ansvar i kyrkan inte gå fram under samma beteckning som i de allmänna politiska valen. Hur ser man i Din nomineringsgrupp på Svenska kyrkan och varför ställer ni upp? - Kyrkan är en viktig del av vårt samhälle. Jag tror att få kan tänka sig vårt samhälle utan kyrkan. Därför är också kyrkan en del av vårt gemensamma ansvar. Vad har egentligen kyrkan i Döderhult betytt för Dig och Din familj? - Oerhört mycket. Mycket av min mans och mitt och våra barns liv har fått sin prägel av Döderhults församling. Text och bild: LN Med denna intervju avslutas en intervju-serie som har presenterat några slumpvis utvalda representanter för de grupper som i dag finns representerade i församlingens förtroendemannaorganisation. I det val som väntar i höst ställer ytterligare två nominerungsgrupper upp Vänsterpartiet med kandidaten Matti Wahlström och Miljöpartiet med kandidaten Helen Hammarqvist. 4

5 Att lära känna dig Kyrkans Ungas (DÖKUL) resa till Tyskland i juni Så var det dags för ännu en Europaresa med Döderhults KYRKANS UNGA! Denna gång med Berlin och Tyskland som destination. Tonåringarna var många och olika och följde med på resan a v olika anledningar. En del av dem har kommit en bra bit på trons väg, medan andra bara har startat sin resa. Trots att tron ser olika ut så finns det ändå något som förenar dem, något som de får ha gemensamt de har alla genom dopet blivit Guds barn och tillhör Guds familj. Det är en gemenskap som sträcker sig ut över hela världen. Kristet liv är aldrig något man blir färdig med. Vi är ständigt på väg. Hela livet är en vandring där man växer och fördjupas i sin tro genom mötet med andr a människor och genom det Herren ger oss, när vi lyssnar till hans ord, när vi ber och när vi fir ar mässa. Temat för vår resa var Att lära känna dig! Gudstjänster, samtal och våra gemensamma aktiviteter präglades av det temat. Under en vecka fick vi möjliget att pr aktisera kristen gemenskap och att lära känna Gud ännu mer! Första egentliga anhalten var en gudstjänst i svenska kyrkan i Berlin samt ett besök i koncentr a- tionslägret Saxenhausen. Dagarna som följde kantades av bad, beachvolleyboll och shopping varvat med djupingsnack. Vi tillbringade också en heldag på Tropical Island, som är Europas största äventyrsbad, lika stort som sex fortbollsplaner och med en 200 meter lång sandstr and. Det blev en awesome (som tonåringarna uttrycker det) och värmande resa på många sätt! En dag uppmättes temperaturen till 38 grader i skuggan. På det personliga planet så tror jag att den också värmt och tagit oss alla ett steg närmare v arandra, men också ett steg närmare Gud. Vi har fått komma nära, nära ditt hjärta, se vem du verkligen är! Gottes Frieden! Monia 5

6 Våra medarbetare Under den gångna sommaren lämnade vår kamrer, Marita Svensson, sin tjänst för att bli pensionär. Marita har med stor skicklighet skött församlingens finanser under ett antal år, därtill svarat för administrationen av kyrkogårdsförvaltningen samt under semesterperioderna svarat också för allmänna göromål i församlingens kansli med den omfattande s k kyrkobokföringen. Hon har varit ordentligt påläst på kyrkans regelverk och kunnat bistå både den avgångne och den nytillträdde kyrkoherden med uppgifter om förordningar, avtal och regelverk. En ovärderlig medarbetare! Med den nya terminen kommer vi att möta två nya medarbetare i vår församling. Joakim Johansson tillträder en komministertjänst med inriktning på konfirmander och annat tonårsarbete. Joakim är född i Örnsköldsvik där han avslutade sina gymnasiestudier, han har i unga år arbetat som fotograf, bl a i Vimmerby, har under en längre period varit medarbetare i det ekumeniska klostret i Taizé och så har han studerat humaniora och så småningom teologi vid Lunds Universitet, där han avlagt teologie kandidatexamen. Han är prästvigd i Härnösand och har gjort sitt första tjänstgöringsår på Frösön. Anneli Tingström tillträder tjänsten som kamrer och ekonomiansvarig i vår församling. Hon har ekonomisk utbildning vid Högskolan i Växjö, har varit ekonomiassistent på ett företag i Oskarshamn, arbetat på redovisningsavdelningen på OKG och har varit löneansvarig på Elajo Invest AB i Oskarshamn. Hon är ingen främling i vår församling, utan en flitig gudstjänstfirare, därtill kassaförvaltare hos Döderhults Kyrkans Unga. John-Erik vikkar i Bockara Under organisten Johannes Fribergs föräldraledighet det närmaste året stuvas det om bland våra kyrkomusiker. Bockara-kantorn Magdalena Jonasson och Kristdala-kantorn Jeanette Hedlund går in på arbetsuppgifter i Döderhult. Och i Bockara, i någon mån också i Kristdala, kommer man att få se kantor John-Erik Wåhlin på orgelpallen. John-Erik har varit kantor i Högsby, men också drivit det företag som producerat underlaget till de plåtar som levereras till tryckeriet inför varje församlingsblad. Kanske får vi nu med självklarhet räkna också med någon medverkan från hela den musikaliska familjen Wåhlin? Hela den musikaliska familjen Wåhlin. 6 Foto: LN

7 Kyrkoval den 15 september I dagarna pågår förberedelserna inför årets kyrkoval i vår församling. Valnämnden har nu lagt fast riktlinjerna. Vallokal blir Döderhults församlingshem, som är öppet för röstning, kl 9-11 och kl på valdagen. Dessutom kan man samma dag rösta i Kristdala församlingshem kl 9-11 och kl , i Bockara församlingshem kl 9-10 och kl samt i Påskallaviks Kyrkans Hus kl Man kan alternativt förhandsrösta på pastorsexpeditionen i Döderhult 2-11 september kl 9-12 och kl (dock ej lördag). Det är också kvällsöppet för röstning 3 och 10 september kl I församlingen finns i år fem nomineringsgrupper som anmält att de kommer att presentera valsedlar. Det är Aktiv kyrka (med kyrkorådets nuvarande ordförande Eddy Elmersson som första namn), Partipolitiskt Obundna (med Olof Tortensson som första namn), Borgerligt alternativ (med Gunnel Norrgård som första namn) och, nya för i år, Vänsterpartiet (med Matti Wahlström som enda namn) och Miljöpartiet (med Helen Hammarqvist som enda namn). I valet till stiftets beslutande organ, stiftsfullmäktige, och till kyrkans riksdag, kyrkomötet, finns flera alternativ. Dels går politiska partier fram med listor och dels finns flera partipolitiskt obundna alternativ i de valen. Aktiv kyrka, som är en lokal nomineringsgrupp i vår församling, finns t ex inte i stifts- och riksvalet. Om alla nomineringsgrupper/ partier i stifts- och riksvalet kommer att ha lagt ut sina listor i valet i Döderhult är i skrivande stund osäkert. Allt beror på om grupperna sänder över listorna till oss. De listor som översänds kommer att placeras ut i vallokalenas och röstmottagningsställenas foajéer förutsatt att det handlar om registrerade nomineringsgrupper. Våra egna nomineringsgrupper kommer givetvis att tillse att Kanslisten Yvonne Armdal och valnämndens ordförande Gunnel Norrgård sorterar i valmaterialet. Foto: LN deras listor finns i alla lokaler d är man kan rösta. Naturligtvis är det en förhoppning, att många ska delta i valet. Det finns lokalt i Döderhult förmodigen inte särskilt många partiskiljande frågor, men frågan är naturligtvis vilka personer man vill ska ta ansvar för vår församling de närmaste fyra åren det gäller ju en församling med en omfattande verksamhet och med stort ansvar för historiska byggnader och stora kyrkogårdar. Och förmodligen vill de allra flesta av församlingsbladets läsare, att allt ska skötas och förvaltas på bästa tänkbara sätt. Det går varken att stryka namn eller påföra nya namn på listorna, däremot kan man kryssa för namn som genom tillräckligt antal kryss kan komma på en högre plats och då bör man minnas att även förstanament på en lista kan behöva sådana kryss. 7

8 Vägkyrkan i Påskallavik På omslagsbilden i detta nummer av församlingsbladetkan man se våra unga medarbetare i årets vägkyrka i Påskallavik. Rebecca Larsson och Joel Sterxck har under semesterperioden varit på plats varje vecka och guidat besökare i kyrkan, serverat kaffe och svarat för en kort andaktsstund. När församlingsbladet besökte dem tog de just emot tyska besökare från det en gång svenska Stralsund. Trots språkbarriären betygade besökarna att de fortfarande kände sig ein wenig som svenskar! Turister från Rostock besöker vägkyrkan i Påskallavik. En kyrkomusikalisk klassiker: Gloria av Vivaldi På vårkanten framfördes A Vivaldis Gloria en kyrkomusikalisk klassiker av inemot 100 korister ur förutvarande Stranda-Handbörds kontrakts kyrkokörer, dels i Mönsterås kyrka, dels i Döderhults kyrka. I Döderhults kyrka var det fullsatt hus! Många av körsångarna fick av denna produktion blodad tand vi får se vad vi ger oss på nästa gång! Medverkade gjorde också Oskarhamns folkhögskolas kör samt Oscargymnasiets stråkorkester under ledning av Torbjörn Westman. Sångsolisterna var hämtade från folkhögskolan. Dirigenter var i Mönsterås Margareta Wessel och i Döderhult Johannes Friberg. Johannes Friberg Organist i Döderhults kyrka 8

9 Musikgudstjänsterna i sommar Kommentaren Under denna rubrik kommenterar signaturen LN skeenden i kyrka och samhälle. Under sommarmånaderna har musikutbudet varit ovanligt stort i våra fyra kyrkor och i kapellet i Ishult i Kristdala socken. Foto: GN Våra många gästande musiker får representeras av denna bild med Sara Hedlund, musikpedagog från Kalmar, och Joel Holmqvist, kantor från Dörby församling och nära medarbetare till både kyrkoherde Gabriel Norrgård och kantor Thomas Holmér, som båda har bakgrund i vår församling. Sara och Joel svarade för en ovanligt uppskattad och mycket välbesökt sommarkvällsmusik i Bockara kyrka i mitten av juli. Sara har rötter i Bockara, vilket nog var ett av skälen till den mycket välbesökta sommarkvällskonserten. Hur mycket måste man tro? För somliga av oss kan det emellanåt kännas svårt att tro på allt, som finns med i trosbekännelsen, och allt som finns i Bibeln. Och inte undra på det! För det är inte litet som vi förutsätts omfatta som vår personliga tro. Och naturligtvis hör det för oss alla till trons liv och verklighet, att det kan skifta mellan olika perioder i våra liv och olika situationer. Ibland går det av bara farten att tro på allt, ibland känns mycket av det vi sägs tro på som en omöjlighet Det är då viktigt att minnas, att, när vi på söndagarna bekänner vår tro, så instämmer vi i den samlade kristenhetens historiska bekännelse. Den blir liksom en lovsång som är hela kristenhetens, och som vi instämmer i även om vi ibland kan ha svårigheter att personligen tro på någon detalj. Och frågan om hur mycket man måste tro som enskild kristen är inte riktigt relevant i sammanhanget. I vår tid möter vi ibland (medialt inriktade) präster, som liksom andra kristna ibland kan ha sina dubier på någon punkt i trosläran, och som, till mångas häpnad, gör ett stort nummer av att de inte tror på den eller den trossatsen. Nyligen har ett par präster basunerat ut, den ene att vederbörande inte tror på jungfrufödelsen och den andre att vederbörande inte tror att Jesus är det utlovade Messias, dvs han är inte Kristus. Det innebär alltså, att de offentligt tar avstånd från den trosbekännelse som de förutsätts leda varje söndag! Och det är en sak om vi som privatpersoner har våra dubier en helt annan sak är det när en präst basunerar ut sin otro! Det blir inte bara en fråga om ärlighet och sanning, utan det blir då en moralisk fråga. Prästen är nämligen inte vemsomhelst. Utan har givit löften som vederbörande alltså tar offentligt avstånd från. Visst kan också en präst ha sina tvivel underligt vore det annars men det betyder inte, att man som präst kan offentligt ta avstånd från den tro som är hela den kristna kyrkans och som man förbundit sig att försvara. Men just nu verkar det som om somliga präster tror sig kunna plocka poäng hos allmänheten genom att basunera ut sin personliga otro. Nog är det är det bra underligt att vederbörande vill fortsätta att lyfta sin lön och på söndagarna leda den trosbekännelse han eller hon själv inte tror på! Eller? LN 9

10 K Y R K O K A L E Hösten 2013 DÖDERHULTS KYRKA September 1 Tref XIV 11 Högmässa, AB, JkJ. 8 Tref XV 11 Högmässa, AB, JkJ. 11 Onsdag Min tro och kyrkans Ekersro. AB inleder. 15 Tref XVI 11 Högmässa, JkJ, Kören utan namn. Kyrkoval: vallokalen i församlingshemmet öppen kl 9-11 & kl Tref XVII 11 Högmässa, AB, Kyrkokören 20 Helige Mikael 11 Högmässa i gospelton, JkJ, Gospelkören. Oktober 6 Tref XIX 11 Högmässa, JkJ, Katarina,- Cecilia- & Annakören. 9 Onsdag Att läsa Bibeln i dag, Ekersro. AB inleder. 13 Tacksägelsedagen 11 Högmässa med alla åldrar, AD, JkJ, Nikodemus- och Mariakören. Klanglådan. Brass. 20 Tref XXI 11 Högmässa, AB, HE. Kören Corales. 27 Tref XXII 11 Högmässa, JkJ. Kören utan namn. November 2 Alla Helgon 11 Högmässa, JkJ, AB Kyrkokören. 18 Minnesgudstjänst, AB. Stilla musik. 3 Alla själar 11 Högmässa, AB. 18 Stad i Ljus Kyrkokören, musiker. JkJ. 10 Tref XXIV 11 Högmässa, JkJ. Katarina- & Ceciliakörerna. 13 Onsdag Bön ett samtal med Gud Ekersro. JkJ inleder. 17 Sönd före Domssönd/före Kristus Konungen 11 Högmässa, HE, AB. Kören utan namn. 24 Domssöndag/Kristus Konungen 11 Högmässa i gospelton, LN, JkJ. Gospelkören. 18 Taizégudstjänst, JkJ. KRISTDALA KYRKA September 1 Tref XIV 11 Högmässa, HE, Intervallen & Kristallen. 7 Lördag 16 Scoutkonsert. Musik för alla öron! NSF Scoutkår 50 år! Medverkande: Scouter, Bo & Tina Frid, Curt Lindholm, Maria Forsman, Jeanette Hedlund, m fl. 8 Tref XV 14 Treförsamlingsgudstjänst i Ishults tingshus, HE m fl. 15 Tref XVI 11 Högmässa, AB, Octava. Kyrkoval: Röstmottagning i församlingshemmet kl 9-11 & kl Tref XVII 18 Högmässa, HE. 29 Helige Mikael 11 Gudstjänst, HE. Solosång. Oktober 5 Lördag 18 Ekumenisk gudstjänst, AB m fl. Gospelkören Glöd. 6 Tref XIX 11 Högmässa i Ishults kapell (Fridhem), AB. Kristallen & Bleckout årsfirande. 13 Tacksägelsedagen 11 Högmässa, HE. Kyrkokören & Octava. De äldres dag. Samkväm. Tel för kyrkskjuts. 20 Tref XXI 18 Taizémässa, AD. 27 Tref XXII 11 Högmässa, HE. November 2 Alla Helgon 18 Minnesgudstjänst, HE. Kyrkokören. 3 Alla själar Se Döderhult. 10 Tref XXIV Högmässa m musikalen Pappa, HE. Kristallen, Intervallen, Octava & Barngrupperna. 17 Sönd före Domssönd/före Kristus Konungen 18 Taizémässa, AB. 24 Domssöndag/Kristus Konungen 11 Ekumenisk gudstjänst i Missionshuset, AD m fl. BOCKARA KYRKA September 1 Tref XIV Se Döderhult. 8 Tref XV 10 Högmässa, AD. 10

11 N D E R 15 Tref XVI 10 Högmässa, AD. Kyrkoval. Röstmottagning i församlingshemmet kl 9-10 & kl Tref XVII 16 Högmässa, AB, LN, Berga kyrkokör. Goda grannars dag. 29 Helige Mikael 10 Gudstjänst, AD. Oktober 6 Tref XIX Se Döderhult. 13 Tacksägelsedagen 10 Gudstjänst med små och stora, AB. 20 Tref XXI 18 Högmässa, HE. 27 Tref XXII 10 Ekumenisk gudstjänst, AD, m fl. November 2 Alla Helgon 18 Minnesgudstjänst, JkJ. Kyrkokören. 3 Alla själar Se Döderhult. 10 Tref XXIV 10 Högmässa, AD. 17 Sönd före domssönd/före Kristus Konungen 18 Jubileumskonsert med kyrkokören, HE. 24 Domssöndag/Kristus Konungen 10 Högmässa, AB. AB = Kh Anders Byström AD = Km Anders Duvlund HE = Km Håkan Englund PÅSKALLAVIKS KYRKA September 1 Tref XIV 19 Gudstjänst vid Stenbrottet, Vånevik, HE m fl. Kyrkokören & Bleckout. Servering. 15 Tref XVI 18 Musikgudstjänst Elvis Presley, AB. Påskallaviks,- Kristdala - & Bockara kyrkokörer. Solister & Instrumentalister. Kyrkoval. Röstmottagning i Kyrkans Hus kl Helige Mikael 16 Gudstjänst och församlingshögtid, HE. Kyrkokören. Samkväm. Uppvaktning av Påskallavikstraktens 80- & 85-åringar. Kyrkskjuts från servicehus. Oktober 13 Tacksägelsedagen 16 Högmässa, AB. Kyrkokören. 27 Tref XXII 16 Högmässa, HE. November 1 Fredag Kyrkan öppen (kaffeservering) kl Alla Helgon 16 Minnesgudstjänst, HE, Kyrkokören. 17 Sönd före domssönd/före Kristus Konungen 16 Högmässa, AB. JkJ = Km Joakim Johansson LN = Prosten Leif Norrgård AA = Kh Em Arnold Arvidsson Döpta i vår församling Försommar och sommar 2013 DÖDERHULT Maj 4 Marwin Johan Gustafsson 18 Madicken Alma Rut Johansson Juni 1 Anton Erik Boberg 2 Frank Loke Hofstad 8 Saga Elisabeth Alexandersson 8 Thor Christer Ola Hasselquist Juli 7 Meja Lilja Olivia Boston KRISTDALA Mars 9 Nils Ruben Martin Laneborg Maj 18 Per Gabriel Josefsson 25 Albin Ville Andersson Juni 8 Maja Eva Lydia Johansson 8 Leia Elsa Kerstin Carlsson 15 Anna Ida Margareta Adolfsson BOCKARA Juni 15 Hans Axel Rolf Johansson PÅSKALLAVIK Maj 4 Wilmer Jonas Stefan Ringbom 25 Elias Karl Emanuel Jonsson Juni 4 Vide Julius Peter Jutqvist Juli 6 Leif Rasmus Hallberg 6 Lisa Naemi Klette 11

12 Ringlande köer vid familjearbetets avslutning Köerna ringlade sig fram mot glasserveringarna utanför Döderhults församlingshem, när vinterhalvårets familjearbete hade sin våravslutning i Döderhult. Först samlades man i kyrkan, där det blev fullt hus, för att delta i barnens och ungdomarnas musikal. Sedan följde traditionsenligt Den stora glassfesten på planen framför församlingshemmet. Liksom tidigare år gynnades dagen av sagolikt vackert väder. Många gick hem med tacksamhet över det som barn och vuxna hade fått v ara med om under dagen! Gruppförsändelse till hushåll DÖDERHULTS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGENS EXPEDITION Kyrkebyvägen 2, Oskarshamn Tfn.tid vardag: 9-11, tisd 10-12, tel , fax Kyrkoherden, tel PRÄSTER Kyrkoherde Anders Byström, tel Komminister Anders Duvlund, tel Komminister Håkan Englund, tel Komminister Joakim Johansson, tel KAMERAL AVDELNING Kamrer Annelie Tingström, tel BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET OCH DIAKONI Döderhults församlingshem, tel , Förs.pedagog Monia Ivarsson, tel Förs.ass. Kerstin Jutterdal, tel Förs.ass. Helena Karlsson, tel KYRKOMUSIKER Döderhult Körexpedition, tel Organist Johannes Friberg, tel Kantor Solweig Hjalmarsson-Berg, tel Bockara Kantor Magdalena Jonasson, tel Kantor John-Erik Wåhlin, tel Kristdala och Påskallavik Kantor Jeanette Hedlund, tel På tal om tro Samtalskvällar för alla på Ekersro kl september Min tro och kyrkans Inledare: Anders Byström. 9 oktober Att läsa Bibeln i dag Inledare: Anders Byström 13 november Bönen samtal med Gud Inledare: Joakim Johansson Foto: Stefan VAKTMÄSTERI Döderhult Exp i församlingshemmet tisd-fred , tel , Påskallavik Exp. tisd-fred , tel Bockara Carla Nilsson, tel Kristdala Bertil Josefsson, tel FÖRSAMLINGSLOKALER Döderhult Anna-Lena Klackenberg, tel Ekersro Diakonigård Kerstin Jutterdal, tel Bockara Carla Nilsson, tel Påskallavik (Kyrkans Hus) Jimmie Karlsson, tel , Kristdala Bertil Josefsson, tel HEMSIDA ANSVARIG UTGIVARE Eddy Elmersson Wåhlin Produktion AB, Oskarshamn 2013

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften!

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 2 april - juni 2013 Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Föreståndartankar

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

MÖNSTERÅS - FLISERYDS

MÖNSTERÅS - FLISERYDS Nr 2 2009 MÖNSTERÅS - FLISERYDS församlingsblad Kyrkoherden har ordet... Skolavslutningstider innehåller en sådan underbar mix av jäkt och förväntan. Det finns något av nyårsaftonens sammanfattning men

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75 Församlingsblad Nr 3 2012 Årgång 75 juni 2012 - sept 2012 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årets konfirmander Gemenskap och mångfald Gry har landat och trivs Kalender och notiser 1 Gemenskap och mångfald

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Charlotte Engel 2013

Charlotte Engel 2013 1 Charlotte Engel 2013 Fo rord År 2000 genomförde jag en omfattande diakonal inventering i Farsta församling. Efter ett stor antal intervjuer med såväl medarbetare i församlingen som företrädare för församlingens

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Sandkornet. & Barkeryd-Forserums kyrkblad MUSIK I SOMMARKVÄLL SOMMARRESOR. Sommar 2015. med

Sandkornet. & Barkeryd-Forserums kyrkblad MUSIK I SOMMARKVÄLL SOMMARRESOR. Sommar 2015. med med Sommar 2015 Sandkornet & Barkeryd-Forserums kyrkblad Ditt församlingsblad i Almesåkra, Barkeryd-Forserum, Bringetofta, Malmbäck, Norra Sandsjö och Nässjö församlingar SOMMARRESOR MUSIK I SOMMARKVÄLL

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk.

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. Familjenglobalt Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. September 2013. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evigt (Ps 119:152).

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp Riktlinjer Innehåll: Förord Ärkebiskop Anders Wejryd... 3 Inledning Att tala sant om livet...5 Del 1: Teologi och människosyn...10 Grundläggande

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer