Församlingsblad. Nr Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsblad. Nr 4 2013. Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik"

Transkript

1 Församlingsblad Nr Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik

2 P Å L E D A N D E P L A T S Kyrkligt engagemang och bortglömt val De församlingsbor som läser församlingsbladet har märkt att jag uttryckt min stora glädje över alla, som på ett eller annat sätt stöder vår församling med sina insatser både de som engagerar sig ideellt i någon av våra verksamheter och alla som genom medlemskap i vår församling ger förutsättningarna för ett gott arbete. Tillsammans bygger vi kyrkan och tillsammans är vi kyrkan i Döderhults församling. Ministranterna (unga gudstjänstmedarbetare) är en sådan grupp som engagerar sig frivilligt söndag efter söndag i gudstjänsterna i Döderhults kyrka. I detta nummer av församlingsbladet kan man läsa om deras resa till pilgrimsorten Walsingham i England i april. En annan händelse, som får utrymme i detta nummer, är kyrkovalet den 15 september i år det val som brukar kallas det bortglömda valet. I tidigare församlingsblad i år och i detta nummer har några av de nuvarande förtroendevalda i intervjuer presenterat hur de tänker om sitt engagemang. Förra valet röstade endast 11, 8 % av de röstberättigade. Det finns säkert flera skäl till det låga deltagandet. Somliga säger att de inte är engagerade och därför inte ska lägga sig i kyrkans angelägenheter. Andra menar att kyrka och politik inte hör ihop och väljer att markera sitt missnöje med att inte rösta; ytterligare andra har över En annan händelse, som får utrymme i detta nummer, är kyrkovalet den 15 september i år. huvud taget inte reflekterat på att det är kyrkoval osv. Vad människor Vad människor gör med sin rösträtt är naturligtvis deras ensak, men om man väljer att inte utnyttja den, så gäller som i alla demokratiska sammanhang, att då kan man heller inte klaga på hur det hela sköts. gör med sin rösträtt är naturligtvis deras ensak, men om man väljer att inte utnyttja den, så gäller som i alla demokratiska samman- hang, att då kan man heller inte klaga på hur det hela sköts. Svenska kyrkan har en organisation som är uppbyggd på demokratisk grund och vad man än tycker om kyrkovalet, så är det meningen att folk ska kunna vara med och ta ansvar för församlingens liv och det är bra! I Döderhults församling har vi en mycket god förtroendemannakår, som våra församlingsbor röstade fram i förra valet. Det är människor som med nästan ingen ersättning ger av sin tid för att Döderhults församling ska leva. De tar stora och viktiga beslut alltid med kyrkans bästa för ögonen. Och 2 många av dem träffar regelbundet sina väljare i våra gudstjänster. Jag är medveten om att det inte ser ut så på alla håll i Svenska kyrkan, men i vår församling är det en del av verkligheten. Att engagera sig för sin församling kan se ut på olika sätt beroende på vem man är och vilka förutsättningar man har. Att rösta den 15 september är ett konkret sätt att göra det och för det krävs det bar a litet av din tid och att du är minst 16 år och är tillhörig Svenska kyrkan. Att engagera sig för sin församling kan se ut på olika sätt... Er tillgivne Anders Byström Kyrkoherde Omslagsfoto: Foto: LN

3 Foto: LN Prosten välkomnar stans besökare De flesta döderhults- och oskarshamnsbor har säkert lagt märke till den stora skulpturgruppen, en replik av Döderhultarns skulpturgrupp Bröllopet, som välkomnar våra besökare i rondellen vid centruminfarten. Alldeles oaktat diskussionen om lämpligheten att göra en replik i maxistorlek av en döderhultargrupp, är det naturligtvis riktigt att bygdens främste konstnär finns representerad vid infarten till stan. Vigselförrättaren, prosten Jonas Arbman, är dessutom särskilt lämplig att hälsa våra besökare välkomna. När han Unga pilgrimer från Döderhult i Walsingham dog 1919 hade han varit döderhultsbornas och oskarshamnarnas präst i hela femtio år först som sjukhuspräst, sedan som komminister (med särskilt ansvar för den nya stadens centrala del), därefter som kyrkoherde i Döderhult- Oskarshamns pastorat, och de sista åren som kontraktsprost. Men hans företrädare, prosten och teologie doktorn Jonas Carlstedt var kyrkoherde i Döderhult hela femtiotre år! Prosten Leif, med bara knappt trettio tjänsteår som vår herde, kommer först på tredje plats i fråga om tjänstetid i församlingens prästlängd Till den engelska pilgrimsorten Walsingham har tidigare många av våra församlingsbor och medarbetare rest i fjol var det kyrkokörens tur. Och i år reste våra ministranter (unga gudstjänst-medarbetare) dit. begränsad till en plats eller ort, utan den finns levande i hela världen. AB För många av det första besöket, för några det andra och för någon till och med det tredje besöket. Vi fick vara med om fantastiska upplevelser. Samtal om uppdraget som ministrant i Döderhult och om den kristna tron blandades med härliga gudstjänster och långsamma promenader i den lilla byn. Resan var ett litet sätt för församlingen att säga tack till våra ministranter, som söndag efter söndag tjänstgör i Döderhults kyrka. Samtidigt ger en sådan resa en förståelse av att kyrkan inte är Biskop Lindsay Urwin, föreståndare i Walsingham, undervisar barn och vuxna i The Holy House. Altaret i The Holy House i Walsingham. 3

4 Anna-Maj Ivarsson: De egna barnen blev anledning till ökat engagemang för kyrkan Församlingsbladet har sammanträffat med pensionerade distriktssköterskan Anna-Maj Ivarsson i Norrby. Anna-Maj har många järn i elden; bl a presiderar hon över Odd Fellowordens kvinnliga gren i det distrikt som omfattar en stor del av Småland och Blekinge och hon är förtroendevald i Döderhults församling, hon tillhör både kyrkofullmäktige och kyrkorådet och så tillhör hon kyrkliga syföreningen. Hur började egentligen Ditt kyrkliga engagemang? - Jag hade ju en hel del med mig sedan barnsben i Locknevi församling i Linköpings stift, där kyrkan hade en stark ställning, men för både Torsten och mig blev det ett mer intensivt engagemang när våra barn engagerades i kyrkans arbete här i Döderhult. Kan man alltså säga att barnens engagemang i kyrkan blev Torstens och Din väg till ansvarstagande i vår församling? - Ja, tveklöst är det på det sättet. Båda våra döttrar var intensivt engagerade i Döderhults församlings körer, i barnoch ungdomsarbete, där de för övrigt var ledare, och i gudstjänstlivet. Och nu har Du under en period tillhört kyrkorådet - Jag har varit ordinarie ledamot i kyrkorådet hela den gångna mandatperioden. Och det har varit en spännande period med många viktiga beslut. Jag har varit med om att anställa ny kyrkoherde vi hade sex kvalificerade kandidater att välja mellan. Och så har vi tillsatt en ny organist, som huvudansvarig för kyrkomusiken i församlingen. Du ställer inte upp för samma nomineringsgrupp i årets val? - Både jag och nej. Jag var ju tidigare nominerad av ett politiskt parti länge betraktades ju kyrkovalet som vilket politiskt val som helst. Nu är jag nominerad av nomineringsgruppen Borgerligt Alternativ. Man har ansett att vi inte ska ställa upp som ett vanligt politiskt parti i kyrkovalet; det handlar ju inte i kyrkliga sammanhang om de riks- eller lokalpolitiska frågorna och då vill vi som är beredda att ta ansvar i kyrkan inte gå fram under samma beteckning som i de allmänna politiska valen. Hur ser man i Din nomineringsgrupp på Svenska kyrkan och varför ställer ni upp? - Kyrkan är en viktig del av vårt samhälle. Jag tror att få kan tänka sig vårt samhälle utan kyrkan. Därför är också kyrkan en del av vårt gemensamma ansvar. Vad har egentligen kyrkan i Döderhult betytt för Dig och Din familj? - Oerhört mycket. Mycket av min mans och mitt och våra barns liv har fått sin prägel av Döderhults församling. Text och bild: LN Med denna intervju avslutas en intervju-serie som har presenterat några slumpvis utvalda representanter för de grupper som i dag finns representerade i församlingens förtroendemannaorganisation. I det val som väntar i höst ställer ytterligare två nominerungsgrupper upp Vänsterpartiet med kandidaten Matti Wahlström och Miljöpartiet med kandidaten Helen Hammarqvist. 4

5 Att lära känna dig Kyrkans Ungas (DÖKUL) resa till Tyskland i juni Så var det dags för ännu en Europaresa med Döderhults KYRKANS UNGA! Denna gång med Berlin och Tyskland som destination. Tonåringarna var många och olika och följde med på resan a v olika anledningar. En del av dem har kommit en bra bit på trons väg, medan andra bara har startat sin resa. Trots att tron ser olika ut så finns det ändå något som förenar dem, något som de får ha gemensamt de har alla genom dopet blivit Guds barn och tillhör Guds familj. Det är en gemenskap som sträcker sig ut över hela världen. Kristet liv är aldrig något man blir färdig med. Vi är ständigt på väg. Hela livet är en vandring där man växer och fördjupas i sin tro genom mötet med andr a människor och genom det Herren ger oss, när vi lyssnar till hans ord, när vi ber och när vi fir ar mässa. Temat för vår resa var Att lära känna dig! Gudstjänster, samtal och våra gemensamma aktiviteter präglades av det temat. Under en vecka fick vi möjliget att pr aktisera kristen gemenskap och att lära känna Gud ännu mer! Första egentliga anhalten var en gudstjänst i svenska kyrkan i Berlin samt ett besök i koncentr a- tionslägret Saxenhausen. Dagarna som följde kantades av bad, beachvolleyboll och shopping varvat med djupingsnack. Vi tillbringade också en heldag på Tropical Island, som är Europas största äventyrsbad, lika stort som sex fortbollsplaner och med en 200 meter lång sandstr and. Det blev en awesome (som tonåringarna uttrycker det) och värmande resa på många sätt! En dag uppmättes temperaturen till 38 grader i skuggan. På det personliga planet så tror jag att den också värmt och tagit oss alla ett steg närmare v arandra, men också ett steg närmare Gud. Vi har fått komma nära, nära ditt hjärta, se vem du verkligen är! Gottes Frieden! Monia 5

6 Våra medarbetare Under den gångna sommaren lämnade vår kamrer, Marita Svensson, sin tjänst för att bli pensionär. Marita har med stor skicklighet skött församlingens finanser under ett antal år, därtill svarat för administrationen av kyrkogårdsförvaltningen samt under semesterperioderna svarat också för allmänna göromål i församlingens kansli med den omfattande s k kyrkobokföringen. Hon har varit ordentligt påläst på kyrkans regelverk och kunnat bistå både den avgångne och den nytillträdde kyrkoherden med uppgifter om förordningar, avtal och regelverk. En ovärderlig medarbetare! Med den nya terminen kommer vi att möta två nya medarbetare i vår församling. Joakim Johansson tillträder en komministertjänst med inriktning på konfirmander och annat tonårsarbete. Joakim är född i Örnsköldsvik där han avslutade sina gymnasiestudier, han har i unga år arbetat som fotograf, bl a i Vimmerby, har under en längre period varit medarbetare i det ekumeniska klostret i Taizé och så har han studerat humaniora och så småningom teologi vid Lunds Universitet, där han avlagt teologie kandidatexamen. Han är prästvigd i Härnösand och har gjort sitt första tjänstgöringsår på Frösön. Anneli Tingström tillträder tjänsten som kamrer och ekonomiansvarig i vår församling. Hon har ekonomisk utbildning vid Högskolan i Växjö, har varit ekonomiassistent på ett företag i Oskarshamn, arbetat på redovisningsavdelningen på OKG och har varit löneansvarig på Elajo Invest AB i Oskarshamn. Hon är ingen främling i vår församling, utan en flitig gudstjänstfirare, därtill kassaförvaltare hos Döderhults Kyrkans Unga. John-Erik vikkar i Bockara Under organisten Johannes Fribergs föräldraledighet det närmaste året stuvas det om bland våra kyrkomusiker. Bockara-kantorn Magdalena Jonasson och Kristdala-kantorn Jeanette Hedlund går in på arbetsuppgifter i Döderhult. Och i Bockara, i någon mån också i Kristdala, kommer man att få se kantor John-Erik Wåhlin på orgelpallen. John-Erik har varit kantor i Högsby, men också drivit det företag som producerat underlaget till de plåtar som levereras till tryckeriet inför varje församlingsblad. Kanske får vi nu med självklarhet räkna också med någon medverkan från hela den musikaliska familjen Wåhlin? Hela den musikaliska familjen Wåhlin. 6 Foto: LN

7 Kyrkoval den 15 september I dagarna pågår förberedelserna inför årets kyrkoval i vår församling. Valnämnden har nu lagt fast riktlinjerna. Vallokal blir Döderhults församlingshem, som är öppet för röstning, kl 9-11 och kl på valdagen. Dessutom kan man samma dag rösta i Kristdala församlingshem kl 9-11 och kl , i Bockara församlingshem kl 9-10 och kl samt i Påskallaviks Kyrkans Hus kl Man kan alternativt förhandsrösta på pastorsexpeditionen i Döderhult 2-11 september kl 9-12 och kl (dock ej lördag). Det är också kvällsöppet för röstning 3 och 10 september kl I församlingen finns i år fem nomineringsgrupper som anmält att de kommer att presentera valsedlar. Det är Aktiv kyrka (med kyrkorådets nuvarande ordförande Eddy Elmersson som första namn), Partipolitiskt Obundna (med Olof Tortensson som första namn), Borgerligt alternativ (med Gunnel Norrgård som första namn) och, nya för i år, Vänsterpartiet (med Matti Wahlström som enda namn) och Miljöpartiet (med Helen Hammarqvist som enda namn). I valet till stiftets beslutande organ, stiftsfullmäktige, och till kyrkans riksdag, kyrkomötet, finns flera alternativ. Dels går politiska partier fram med listor och dels finns flera partipolitiskt obundna alternativ i de valen. Aktiv kyrka, som är en lokal nomineringsgrupp i vår församling, finns t ex inte i stifts- och riksvalet. Om alla nomineringsgrupper/ partier i stifts- och riksvalet kommer att ha lagt ut sina listor i valet i Döderhult är i skrivande stund osäkert. Allt beror på om grupperna sänder över listorna till oss. De listor som översänds kommer att placeras ut i vallokalenas och röstmottagningsställenas foajéer förutsatt att det handlar om registrerade nomineringsgrupper. Våra egna nomineringsgrupper kommer givetvis att tillse att Kanslisten Yvonne Armdal och valnämndens ordförande Gunnel Norrgård sorterar i valmaterialet. Foto: LN deras listor finns i alla lokaler d är man kan rösta. Naturligtvis är det en förhoppning, att många ska delta i valet. Det finns lokalt i Döderhult förmodigen inte särskilt många partiskiljande frågor, men frågan är naturligtvis vilka personer man vill ska ta ansvar för vår församling de närmaste fyra åren det gäller ju en församling med en omfattande verksamhet och med stort ansvar för historiska byggnader och stora kyrkogårdar. Och förmodligen vill de allra flesta av församlingsbladets läsare, att allt ska skötas och förvaltas på bästa tänkbara sätt. Det går varken att stryka namn eller påföra nya namn på listorna, däremot kan man kryssa för namn som genom tillräckligt antal kryss kan komma på en högre plats och då bör man minnas att även förstanament på en lista kan behöva sådana kryss. 7

8 Vägkyrkan i Påskallavik På omslagsbilden i detta nummer av församlingsbladetkan man se våra unga medarbetare i årets vägkyrka i Påskallavik. Rebecca Larsson och Joel Sterxck har under semesterperioden varit på plats varje vecka och guidat besökare i kyrkan, serverat kaffe och svarat för en kort andaktsstund. När församlingsbladet besökte dem tog de just emot tyska besökare från det en gång svenska Stralsund. Trots språkbarriären betygade besökarna att de fortfarande kände sig ein wenig som svenskar! Turister från Rostock besöker vägkyrkan i Påskallavik. En kyrkomusikalisk klassiker: Gloria av Vivaldi På vårkanten framfördes A Vivaldis Gloria en kyrkomusikalisk klassiker av inemot 100 korister ur förutvarande Stranda-Handbörds kontrakts kyrkokörer, dels i Mönsterås kyrka, dels i Döderhults kyrka. I Döderhults kyrka var det fullsatt hus! Många av körsångarna fick av denna produktion blodad tand vi får se vad vi ger oss på nästa gång! Medverkade gjorde också Oskarhamns folkhögskolas kör samt Oscargymnasiets stråkorkester under ledning av Torbjörn Westman. Sångsolisterna var hämtade från folkhögskolan. Dirigenter var i Mönsterås Margareta Wessel och i Döderhult Johannes Friberg. Johannes Friberg Organist i Döderhults kyrka 8

9 Musikgudstjänsterna i sommar Kommentaren Under denna rubrik kommenterar signaturen LN skeenden i kyrka och samhälle. Under sommarmånaderna har musikutbudet varit ovanligt stort i våra fyra kyrkor och i kapellet i Ishult i Kristdala socken. Foto: GN Våra många gästande musiker får representeras av denna bild med Sara Hedlund, musikpedagog från Kalmar, och Joel Holmqvist, kantor från Dörby församling och nära medarbetare till både kyrkoherde Gabriel Norrgård och kantor Thomas Holmér, som båda har bakgrund i vår församling. Sara och Joel svarade för en ovanligt uppskattad och mycket välbesökt sommarkvällsmusik i Bockara kyrka i mitten av juli. Sara har rötter i Bockara, vilket nog var ett av skälen till den mycket välbesökta sommarkvällskonserten. Hur mycket måste man tro? För somliga av oss kan det emellanåt kännas svårt att tro på allt, som finns med i trosbekännelsen, och allt som finns i Bibeln. Och inte undra på det! För det är inte litet som vi förutsätts omfatta som vår personliga tro. Och naturligtvis hör det för oss alla till trons liv och verklighet, att det kan skifta mellan olika perioder i våra liv och olika situationer. Ibland går det av bara farten att tro på allt, ibland känns mycket av det vi sägs tro på som en omöjlighet Det är då viktigt att minnas, att, när vi på söndagarna bekänner vår tro, så instämmer vi i den samlade kristenhetens historiska bekännelse. Den blir liksom en lovsång som är hela kristenhetens, och som vi instämmer i även om vi ibland kan ha svårigheter att personligen tro på någon detalj. Och frågan om hur mycket man måste tro som enskild kristen är inte riktigt relevant i sammanhanget. I vår tid möter vi ibland (medialt inriktade) präster, som liksom andra kristna ibland kan ha sina dubier på någon punkt i trosläran, och som, till mångas häpnad, gör ett stort nummer av att de inte tror på den eller den trossatsen. Nyligen har ett par präster basunerat ut, den ene att vederbörande inte tror på jungfrufödelsen och den andre att vederbörande inte tror att Jesus är det utlovade Messias, dvs han är inte Kristus. Det innebär alltså, att de offentligt tar avstånd från den trosbekännelse som de förutsätts leda varje söndag! Och det är en sak om vi som privatpersoner har våra dubier en helt annan sak är det när en präst basunerar ut sin otro! Det blir inte bara en fråga om ärlighet och sanning, utan det blir då en moralisk fråga. Prästen är nämligen inte vemsomhelst. Utan har givit löften som vederbörande alltså tar offentligt avstånd från. Visst kan också en präst ha sina tvivel underligt vore det annars men det betyder inte, att man som präst kan offentligt ta avstånd från den tro som är hela den kristna kyrkans och som man förbundit sig att försvara. Men just nu verkar det som om somliga präster tror sig kunna plocka poäng hos allmänheten genom att basunera ut sin personliga otro. Nog är det är det bra underligt att vederbörande vill fortsätta att lyfta sin lön och på söndagarna leda den trosbekännelse han eller hon själv inte tror på! Eller? LN 9

10 K Y R K O K A L E Hösten 2013 DÖDERHULTS KYRKA September 1 Tref XIV 11 Högmässa, AB, JkJ. 8 Tref XV 11 Högmässa, AB, JkJ. 11 Onsdag Min tro och kyrkans Ekersro. AB inleder. 15 Tref XVI 11 Högmässa, JkJ, Kören utan namn. Kyrkoval: vallokalen i församlingshemmet öppen kl 9-11 & kl Tref XVII 11 Högmässa, AB, Kyrkokören 20 Helige Mikael 11 Högmässa i gospelton, JkJ, Gospelkören. Oktober 6 Tref XIX 11 Högmässa, JkJ, Katarina,- Cecilia- & Annakören. 9 Onsdag Att läsa Bibeln i dag, Ekersro. AB inleder. 13 Tacksägelsedagen 11 Högmässa med alla åldrar, AD, JkJ, Nikodemus- och Mariakören. Klanglådan. Brass. 20 Tref XXI 11 Högmässa, AB, HE. Kören Corales. 27 Tref XXII 11 Högmässa, JkJ. Kören utan namn. November 2 Alla Helgon 11 Högmässa, JkJ, AB Kyrkokören. 18 Minnesgudstjänst, AB. Stilla musik. 3 Alla själar 11 Högmässa, AB. 18 Stad i Ljus Kyrkokören, musiker. JkJ. 10 Tref XXIV 11 Högmässa, JkJ. Katarina- & Ceciliakörerna. 13 Onsdag Bön ett samtal med Gud Ekersro. JkJ inleder. 17 Sönd före Domssönd/före Kristus Konungen 11 Högmässa, HE, AB. Kören utan namn. 24 Domssöndag/Kristus Konungen 11 Högmässa i gospelton, LN, JkJ. Gospelkören. 18 Taizégudstjänst, JkJ. KRISTDALA KYRKA September 1 Tref XIV 11 Högmässa, HE, Intervallen & Kristallen. 7 Lördag 16 Scoutkonsert. Musik för alla öron! NSF Scoutkår 50 år! Medverkande: Scouter, Bo & Tina Frid, Curt Lindholm, Maria Forsman, Jeanette Hedlund, m fl. 8 Tref XV 14 Treförsamlingsgudstjänst i Ishults tingshus, HE m fl. 15 Tref XVI 11 Högmässa, AB, Octava. Kyrkoval: Röstmottagning i församlingshemmet kl 9-11 & kl Tref XVII 18 Högmässa, HE. 29 Helige Mikael 11 Gudstjänst, HE. Solosång. Oktober 5 Lördag 18 Ekumenisk gudstjänst, AB m fl. Gospelkören Glöd. 6 Tref XIX 11 Högmässa i Ishults kapell (Fridhem), AB. Kristallen & Bleckout årsfirande. 13 Tacksägelsedagen 11 Högmässa, HE. Kyrkokören & Octava. De äldres dag. Samkväm. Tel för kyrkskjuts. 20 Tref XXI 18 Taizémässa, AD. 27 Tref XXII 11 Högmässa, HE. November 2 Alla Helgon 18 Minnesgudstjänst, HE. Kyrkokören. 3 Alla själar Se Döderhult. 10 Tref XXIV Högmässa m musikalen Pappa, HE. Kristallen, Intervallen, Octava & Barngrupperna. 17 Sönd före Domssönd/före Kristus Konungen 18 Taizémässa, AB. 24 Domssöndag/Kristus Konungen 11 Ekumenisk gudstjänst i Missionshuset, AD m fl. BOCKARA KYRKA September 1 Tref XIV Se Döderhult. 8 Tref XV 10 Högmässa, AD. 10

11 N D E R 15 Tref XVI 10 Högmässa, AD. Kyrkoval. Röstmottagning i församlingshemmet kl 9-10 & kl Tref XVII 16 Högmässa, AB, LN, Berga kyrkokör. Goda grannars dag. 29 Helige Mikael 10 Gudstjänst, AD. Oktober 6 Tref XIX Se Döderhult. 13 Tacksägelsedagen 10 Gudstjänst med små och stora, AB. 20 Tref XXI 18 Högmässa, HE. 27 Tref XXII 10 Ekumenisk gudstjänst, AD, m fl. November 2 Alla Helgon 18 Minnesgudstjänst, JkJ. Kyrkokören. 3 Alla själar Se Döderhult. 10 Tref XXIV 10 Högmässa, AD. 17 Sönd före domssönd/före Kristus Konungen 18 Jubileumskonsert med kyrkokören, HE. 24 Domssöndag/Kristus Konungen 10 Högmässa, AB. AB = Kh Anders Byström AD = Km Anders Duvlund HE = Km Håkan Englund PÅSKALLAVIKS KYRKA September 1 Tref XIV 19 Gudstjänst vid Stenbrottet, Vånevik, HE m fl. Kyrkokören & Bleckout. Servering. 15 Tref XVI 18 Musikgudstjänst Elvis Presley, AB. Påskallaviks,- Kristdala - & Bockara kyrkokörer. Solister & Instrumentalister. Kyrkoval. Röstmottagning i Kyrkans Hus kl Helige Mikael 16 Gudstjänst och församlingshögtid, HE. Kyrkokören. Samkväm. Uppvaktning av Påskallavikstraktens 80- & 85-åringar. Kyrkskjuts från servicehus. Oktober 13 Tacksägelsedagen 16 Högmässa, AB. Kyrkokören. 27 Tref XXII 16 Högmässa, HE. November 1 Fredag Kyrkan öppen (kaffeservering) kl Alla Helgon 16 Minnesgudstjänst, HE, Kyrkokören. 17 Sönd före domssönd/före Kristus Konungen 16 Högmässa, AB. JkJ = Km Joakim Johansson LN = Prosten Leif Norrgård AA = Kh Em Arnold Arvidsson Döpta i vår församling Försommar och sommar 2013 DÖDERHULT Maj 4 Marwin Johan Gustafsson 18 Madicken Alma Rut Johansson Juni 1 Anton Erik Boberg 2 Frank Loke Hofstad 8 Saga Elisabeth Alexandersson 8 Thor Christer Ola Hasselquist Juli 7 Meja Lilja Olivia Boston KRISTDALA Mars 9 Nils Ruben Martin Laneborg Maj 18 Per Gabriel Josefsson 25 Albin Ville Andersson Juni 8 Maja Eva Lydia Johansson 8 Leia Elsa Kerstin Carlsson 15 Anna Ida Margareta Adolfsson BOCKARA Juni 15 Hans Axel Rolf Johansson PÅSKALLAVIK Maj 4 Wilmer Jonas Stefan Ringbom 25 Elias Karl Emanuel Jonsson Juni 4 Vide Julius Peter Jutqvist Juli 6 Leif Rasmus Hallberg 6 Lisa Naemi Klette 11

12 Ringlande köer vid familjearbetets avslutning Köerna ringlade sig fram mot glasserveringarna utanför Döderhults församlingshem, när vinterhalvårets familjearbete hade sin våravslutning i Döderhult. Först samlades man i kyrkan, där det blev fullt hus, för att delta i barnens och ungdomarnas musikal. Sedan följde traditionsenligt Den stora glassfesten på planen framför församlingshemmet. Liksom tidigare år gynnades dagen av sagolikt vackert väder. Många gick hem med tacksamhet över det som barn och vuxna hade fått v ara med om under dagen! Gruppförsändelse till hushåll DÖDERHULTS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGENS EXPEDITION Kyrkebyvägen 2, Oskarshamn Tfn.tid vardag: 9-11, tisd 10-12, tel , fax Kyrkoherden, tel PRÄSTER Kyrkoherde Anders Byström, tel Komminister Anders Duvlund, tel Komminister Håkan Englund, tel Komminister Joakim Johansson, tel KAMERAL AVDELNING Kamrer Annelie Tingström, tel BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET OCH DIAKONI Döderhults församlingshem, tel , Förs.pedagog Monia Ivarsson, tel Förs.ass. Kerstin Jutterdal, tel Förs.ass. Helena Karlsson, tel KYRKOMUSIKER Döderhult Körexpedition, tel Organist Johannes Friberg, tel Kantor Solweig Hjalmarsson-Berg, tel Bockara Kantor Magdalena Jonasson, tel Kantor John-Erik Wåhlin, tel Kristdala och Påskallavik Kantor Jeanette Hedlund, tel På tal om tro Samtalskvällar för alla på Ekersro kl september Min tro och kyrkans Inledare: Anders Byström. 9 oktober Att läsa Bibeln i dag Inledare: Anders Byström 13 november Bönen samtal med Gud Inledare: Joakim Johansson Foto: Stefan VAKTMÄSTERI Döderhult Exp i församlingshemmet tisd-fred , tel , Påskallavik Exp. tisd-fred , tel Bockara Carla Nilsson, tel Kristdala Bertil Josefsson, tel FÖRSAMLINGSLOKALER Döderhult Anna-Lena Klackenberg, tel Ekersro Diakonigård Kerstin Jutterdal, tel Bockara Carla Nilsson, tel Påskallavik (Kyrkans Hus) Jimmie Karlsson, tel , Kristdala Bertil Josefsson, tel HEMSIDA ANSVARIG UTGIVARE Eddy Elmersson Wåhlin Produktion AB, Oskarshamn 2013

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Församlingsblad. Nr 4 2014. Kyrkoherde Anders Byström leder sommarens gudstjänst på Runnö

Församlingsblad. Nr 4 2014. Kyrkoherde Anders Byström leder sommarens gudstjänst på Runnö Församlingsblad Nr 4 2014 Kyrkoherde Anders Byström leder sommarens gudstjänst på Runnö P Å L E D A N D E P L A T S Längtan efter en synlig enhet För snart 100 år sedan, den 8 november 1914, biskopsvigdes

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Förtroendeval 2 Alphakurs 2 Gemenskapshelg 3 Församlingskväll 3 Kyrkoval 4-5 På gång 6 Döpta & Kontakt 7 Gudstjänster 8 Förtroendeval Församlingen

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Församlingsblad Nr 1 I 2010. Kristdala tas emot av Vä-jö stift och Döderhults församling

Församlingsblad Nr 1 I 2010. Kristdala tas emot av Vä-jö stift och Döderhults församling Församlingsblad Nr 1 I 2010 Kristdala tas emot av Vä-jö stift och Döderhults församling L E D A R E N Vad ska man tro? Nu kommer de allt oftare kraven på att kyrkan ska bli något annat än kyrka. Och allt

Läs mer

Församlingsblad Nr 2 2011

Församlingsblad Nr 2 2011 Församlingsblad Nr 2 2011 Den medeltida dopfunten i Kristdala kyrka Funten tillhörde den gamla kyrkan i Kristdala, men cuppan har under årens lopp hunnit med att vara botten i prästgårdens brunn och fundamentet

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå

Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-3 Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå Det där med att älska sin nästa... sid 2 Kyrkoherde

Läs mer

Församlingsblad Nr 2 2016

Församlingsblad Nr 2 2016 Församlingsblad Nr 2 2016 "Sockenkatedralen" i Kristdala den kalla va rvintern 2016 P Å L E D A N D E P L A T S Fyra fjärdedelar i kvadraten Döderhults församling består av fyra enheter. I varje enhet

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer.

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Stötta före detta missbrukare? Bibelstudier? Finnas på fängelser? Stöd vid kriser? Stödja anhöriga till dementa? Ungdomsgrupper och läger? Musik- och temagudstjänster?

Läs mer

Bra att veta inför KYRKOVALET

Bra att veta inför KYRKOVALET Bra att veta inför KYRKOVALET Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd folkkyrka där alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Församlingsblad Nr 2 2015. Kring helga nattvardsbordet Han samlar än sitt folk... Sv ps 228:2. Mässa i Kristdala kyrka

Församlingsblad Nr 2 2015. Kring helga nattvardsbordet Han samlar än sitt folk... Sv ps 228:2. Mässa i Kristdala kyrka Församlingsblad Nr 2 2015 Kring helga nattvardsbordet Han samlar än sitt folk... Sv ps 228:2 Mässa i Kristdala kyrka P Å L E D A N D E P L A T S Påsk på riktigt! När detta församlingsblad når sina läsare

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr 3-4 2009 Kyrkovalet 2009 MÖT UPP VID VALURNORNA Rösta på SOCIALDEMOKRATERNA Kyrkoval söndagen den 20 september Vi Socialdemokrater vill verka för den ÖPPNA

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer

Församlingsblad Nr 2 H 2010. åskfönstret i Kristdala kyrka komponerat av Bo Besko,.

Församlingsblad Nr 2 H 2010. åskfönstret i Kristdala kyrka komponerat av Bo Besko,. Församlingsblad Nr 2 H 2010 åskfönstret i Kristdala kyrka komponerat av Bo Besko,. L E D A R E N Religionsfrihet? Ja, tack! Men också frihet att vara kyrka Smädeteckningar av profeten Mohammed får Oslos

Läs mer

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T K Nr 4: 2014 Y R K N Y T T Frälsarkransen en livboj i vardagen 1995 satte biskop Martin Lönnebo ihop den första Frälsarkransen. Hans tanke var att den skulle bli ett redskap för bön, meditation och för

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan MARS - JUNI 2015 Fo St Kroppen En kropp fungerar för att cellerna har olika uppgifter och för att de troget gör sitt jobb. Hjärtat pumpar blod, lungorna syresätter blodet och levern renar blodet från slaggprodukter

Läs mer

Att ställa upp i kyrkovalet

Att ställa upp i kyrkovalet Att ställa upp i kyrkovalet Innehåll BYGGA KYRKA TILLSAMMANS..................... 3 Flera sätt att delta i bygget............................ 3 Kyrkoval 18 september 2005......................... 3 Nu

Läs mer

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1 Ändringar i kyrkoordningen Kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkoordningen (SvKB 1999:1) dels att 2 kap. 16 och 17, 7 kap. 7, 8 kap.

Läs mer

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 Ett vänligt ord Hösten innebär ofta nya sammanhang, nya människor och nya rutiner. Arbete och skola har börjat efter en längre ledighet som många gånger bryter av rutiner som

Läs mer

Församlingsblad Nr

Församlingsblad Nr Församlingsblad Nr 4 2016 Systrarna Stella och Olivia Pellegrini från Italien samtalar vid Döderhults kyrkas hägn en härlig sommardag. Foto: Hannah N. P Å L E D A N D E P L A T S Resa bör man (emellanåt)

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Nr 2: 2014 Y R K. Västra Karaby kyrka i vårskrud. Foto: Åsa Kalén N Y T T

Nr 2: 2014 Y R K. Västra Karaby kyrka i vårskrud. Foto: Åsa Kalén N Y T T K Nr 2: 2014 Y R K Västra Karaby kyrka i vårskrud. Foto: Åsa Kalén N Y T T Bär barnet på sanningen om livets innersta hemlighet? Så kom den äntligen, den stora födelsedagen. Två vuxna hade blivit föräldrar

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Första Adventsljuset tänds i Bockara kyrka

Första Adventsljuset tänds i Bockara kyrka Församlingsblad Nr 5 2011 Första Adventsljuset tänds i Bockara kyrka L E D A R E N I väntan på den bästa av världar om konflikter och annat i kyrkan Ofta kan man läsa i dagspressen om olika konflikter

Läs mer

Nye Fagerhultsprästen hälsar välkommen till delaktighet i gudstjänsten

Nye Fagerhultsprästen hälsar välkommen till delaktighet i gudstjänsten Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2014-3 Nye Fagerhultsprästen hälsar välkommen till delaktighet i gudstjänsten Vad är Tro i kristen mening... sid 2 Ola: ny präst

Läs mer

Kyrkofullmäktige för mandatperioden

Kyrkofullmäktige för mandatperioden 1 (11) Kyrkofullmäktige för mandatperioden 2010-2013 Plats och tid Perstorp församlingshem, tisdagen den 3 december 2013, kl. 19.15-19.30 samt 20.00-20.45. Beslutande Bengt Jarring, ålderspresident 16-17

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Gemenskapens väg. Samlingssång

Gemenskapens väg. Samlingssång Gemenskapens väg En mässa blir till I början hade vi många drömmar och förväntningar och resan fram mot en färdig mässliturgi har varit lång, intressant, lärorik och fantastisk. Samlingssång Idén föddes

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/traslov samt Varbergsposten Träslövs församlingsexp tel 0340-20 10 30 är öppen mån-fre 9:30-12:00, tis 13.00-15.00 Gunnarsgårdsgatan 2, 432 37 Varberg. E-mail:

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Församlingsblad. Nr Sång- och musikfest med Wåhlins i Bockara kyrka

Församlingsblad. Nr Sång- och musikfest med Wåhlins i Bockara kyrka Församlingsblad Nr 1 2013 Sång- och musikfest med Wåhlins i Bockara kyrka P Å L E D A N D E P L A T S Kyrkoherde Anders: I en levande församling planeras det ständigt Ständig planering och beredskap för

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Kyrknytt. Hösten 2013

Kyrknytt. Hösten 2013 Kyrknytt Hösten 2013 I detta nummer informerar vi särskilt om Kyrkovalet den 15 september. I år är det extra viktigt att du röstar eftersom din röst påverkar vårt inflytande i det nya pastoratet! Jösta

Läs mer

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla VÅREN 2015

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla VÅREN 2015 Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla VÅREN 2015 Som ett träd... 2 Körsång och musikliv 3 När allting var över... 4 Annandag påsk 5 Bönesjalsgruppen5 Passionstiden 6 Kontakt 7 Som ett träd, planterat

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

KYRKOVALSPAKETET. Socialdemokraterna i Jönköping

KYRKOVALSPAKETET. Socialdemokraterna i Jönköping KYRKOVALSPAKETET Socialdemokraterna i Jönköping LITE FAKTA OM KYRKOVALET När är kyrkovalet? Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD april - maj februari 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Det är femtio dagar mellan Påsk och Pingst, två av våra största kristna högtider. Tiden mellan

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN September 2016 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad September och terminsstart för verksamheter. I detta nummer av församlingsbladet

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Överkalix kyrkokör 90 år 1922-2012. Lite om körens verksamhet Då och Nu

Överkalix kyrkokör 90 år 1922-2012. Lite om körens verksamhet Då och Nu Överkalix kyrkokör 90 år 1922-2012 Lite om körens verksamhet Då och Nu Så började det... 1922 bildades Överkalix sångkör av vik komminister Arvid Nordin. Detta blev början till en 90-årig körtradition

Läs mer

Vårprogram Utfärd, föredrag och studiegrupper. Foto: arkivbild

Vårprogram Utfärd, föredrag och studiegrupper. Foto: arkivbild Vårprogram 2016 Utfärd, föredrag och studiegrupper Foto: arkivbild Välkommen till Kyrkfolket! Kyrkfolket i Perstorp-Oderljunga arrangerar merparten av verksamheten för vuxna i församlingen. Alla är välkomna

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera...

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera... Logmöten Stommen Ornunga 8-26 augusti Tomas Sjödin Leif Nordlander med flera... Tomas Sjödin Jag lutar åt Gud 9 augusti Tomas Sjödin är pastor och en av Sveriges mest lästa kristna författare med böcker

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Församlingsbladet. Tack alla ungdomar, för att vi har fått lära känna er och för en mycket härlig tid tillsammans.

Församlingsbladet. Tack alla ungdomar, för att vi har fått lära känna er och för en mycket härlig tid tillsammans. Församlingsbladet Nr 3/2012 Onsdagen den 6 juni till torsdagen den 7 juni gjorde Tjejgruppen sin efterlängtade resa till Göteborg. Det blev besök på både Liseberg och Universéum. Vi gjorde också ett besök

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Församlingsbrev. Hösten 2009

Församlingsbrev. Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Församlingsbrev Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Ny kyrkoherde Kära församling! Det är er nye kyrkoherde som skriver denna hälsning, och det är väl på sin

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Församlingsblad. Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd. Den bästa julklappen! VINTERN. Nr 4 2015

Församlingsblad. Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd. Den bästa julklappen! VINTERN. Nr 4 2015 Församlingsblad Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd Den bästa julklappen! VINTERN 2015 2016 Nr 4 2015 1 Den bästa julklappen! Jag tror att de flesta av oss kommer ihåg åtminstone en julklapp som vi fått genom

Läs mer

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017 Program för EFS i Töllsjö Program för EFS i Töllsjö Januari April 2017 Januari April 2017 Januari Servering Vaktmästare Söndag 1/1 Töllsjö kl 17.00 Grupp 1 Lars Töllenius Jonas Ljunggren Solveig mfl Elisabeth

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Församlingsbladet. Hösten 2009. Svenska Kyrkan Hemsjö församling

Församlingsbladet. Hösten 2009. Svenska Kyrkan Hemsjö församling Församlingsbladet Hösten 2009 Svenska Kyrkan Hemsjö församling RENOVERINGSBEHOV - konsten i att renovera utan att förlora sig själv. Vi överöses av TV-program, tidningar och reklam som kittlar, vädjar

Läs mer

Medlemsblad nr 3-2015. i Svenska kyrkan

Medlemsblad nr 3-2015. i Svenska kyrkan Medlemsblad nr 3-2015 i Svenska kyrkan FEM uppgifter för oss i KR Växjö Diakonicentrum Ordförandekonferens 30/1 2016 Ordföranden har ordet FEM uppgifter för oss i KR Satsning inför nästa valrörelse! Två

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

2012:3. Kyrknyttseptember november. En hälsning till Dig från Gullabo och Torsås församlingar

2012:3. Kyrknyttseptember november. En hälsning till Dig från Gullabo och Torsås församlingar 2012:3 Kyrknyttseptember november En hälsning till Dig från Gullabo och Torsås församlingar Rune har ordet OS Följde du OS i sommar? När jag skriver detta är det i full gång. Inga större framgångar för

Läs mer

ÖRKELLJUNGA PASTORAT. Nr 3. Den gamla klockan är från slutet av 1200-talet och väger 500 kg. Månadsblad

ÖRKELLJUNGA PASTORAT. Nr 3. Den gamla klockan är från slutet av 1200-talet och väger 500 kg. Månadsblad Nr 3 ÖRKELLJUNGA PASTORAT Storklockan i Örkelljunga Julkrubban kyrka i Skånes är nu Fagerhult 60 år gammal. med figurer Här en av bild Eva från när den nästan Spångberg 700 kg tunga och en klockan nyinköpt

Läs mer

Svenska kyrkan. Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530

Svenska kyrkan. Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530 Svenska kyrkan YDRE rkoherde aria Petri - sjukskriven. Kyrkoherde rs Hedberg 073-074 28 00 s.hedberg@svenskakyrkan.se ntorer aria Axelsson Samhällsinformation 076-137 17 05 ria.axelsson@svenskakyrkan.se

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Avslutning Fredag den 19 december i tredje adventsveckan avslutad vi i församlingen årets verksamhet eller om man så vill inledde

Läs mer

Stenbrohults församlingsblad Vintern 2013/14

Stenbrohults församlingsblad Vintern 2013/14 Samhällsinformation Stenbrohults församlingsblad Vintern 2013/14 Gör som Tommy Advent och jul Hur gick valet? Nilsson sjunger Öppna din dörr Kom och fira 381 medlemmar har gudstjänst sagt sitt Sid 2 Sid

Läs mer

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum 2. David Sandén, Hallsås 3. Anna Karin Jönbrink, Lilla Bråta 4. Sven Larsson, Hallsås 5. Lena Backlund,

Läs mer

Arborelius och Jackelén: Ett viktigt ekumeniskt tecken

Arborelius och Jackelén: Ett viktigt ekumeniskt tecken Arborelius och Jackelén: Ett viktigt ekumeniskt tecken - dagen.se (http://www.dagen.se/debatt/arborelius-ochjackelen-ett-viktigt-ekumeniskt-tecken-1.786572) Gemenskap. Vi hoppas att det som nu står för

Läs mer

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Upplysningar om anmälan av kandidater finns på sidan 7. Blanketten ska skickas till respektive stiftsstyrelse, se sidan 8 för adress. Var

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

September Oktober 2015

September Oktober 2015 Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

TRO HOPP KÄRLEK Ditt församlingsblad från Anderslövs församling!

TRO HOPP KÄRLEK Ditt församlingsblad från Anderslövs församling! TRO HOPP KÄRLEK Ditt församlingsblad från Anderslövs församling! 3/17 Vi hälsar Björn välkommen! Som präst får man möta människor i livets olika skeenden och i varje människomöte finns det en berättelse.

Läs mer