Protokoll Antal sidor: 5 Datum: Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping"

Transkript

1 Protokoll Antal sidor: 5 Datum: Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani (NS) Ej närvarande Nicklas Brunlöf (NB) Per Ekberg (PE) Peter Gentzel (PG) Ej närvarande Ralf Lundberg (RL) 1. Mötes öppnas CN välkomnar alla deltagare och öppnar mötet. 2. Föregående protokoll SHF:s TK har inte mottagit återkoppling på skrivelsen gällande Damernas kvalspel till Elitserien från Svensk Elithandboll (SEH). PG får i uppdrag att återkoppla detta efter nästa möte inom Elit dam. Beachhandboll SHFs TK godkänner den lista på krav som är framtagen av Arbetsgruppen (för beachhandbollen) för Beachhandbolls-SM. Arbetsgruppen får i uppdrag att gå ut med information till föreningar, distrikt, samt möjliga andra intressenter att de kan ansöka om att få arrangera Beachhandbolls-SM Efter detta så lades protokoll till handlingarna. 3. TK-ärenden TK-beslut, ärende nr. 9 - Dispensansökan - Härnösands HK Avslag. TK-beslut, ärende nr Överklagan av dispensärende - Eksjö BK-Nässjö HF Avslag. TK-beslut, ärende nr Anmälan mot icke deltagarberättigade spelare - HK S-hof Godkänd. TK-beslut, ärende nr Överklagan av dispensärende - Lysekils HK Avslag. Genomgång av de TK-ärenden som det tagits beslut kring sedan föregående möte. TK-beslut, ärende nr. 3 - Överklagan av dispensärende - Ystads IF HF Avslag. TK-beslut, ärende nr. 4 - Överklagan av dispensärende - HK Järnvägen Avslag. TK-beslut, ärende nr. 5 - Överklagan av dispensärende - IFK Hammarö Avslag. TK-beslut, ärende nr. 6 - Dispensansökan i USM - IK Baltichov Avslag. TK-beslut, ärende nr. 7 - Dispens för spel i Söderkulla - Dalhems IF Godkänd. TK-beslut, ärende nr. 8 - Dispensansökan i USM - Stockholmspolisens IF HF Avslag.

2 4. Ekonomisk rapport NB återkopplar om det ekonomiska läget för TK och Tävlingsverksamheten i stort. TK önskar att ekonomiska informationen kommer kommittén till känna. NB får i uppdrag att genomföra dessa rutinmässiga förändringar. 5. Rapport från styrelsen PE gör kort avstämning från styrelsens senaste möten, bland annat så lyftes frågan angående att Elit dam har kommit igång med processen att införa Elitlicens på liknande sätt som Elit herr har idag. TK ser positivt på att denna process har kommit igång. 6. Rapport från Svensk Elithandboll (SEH) Då PG, som representant från SEH, inte kunde närvara vid mötet så sammanställdes en skrivelse från SEH som TK tog del av. Skrivelsen ligger som bifogat dokument. Kommenterar från TK på SEH:s rapport NB får i uppdrag att återkoppla gällande den första punkten om att ha minst en spelfri dag mellan omgångarna. TK framför att man tillsammans med SEH vill diskutera det eventuellt nya spelsystemet för Elit herr. TK godkänner det nya förslaget på damernas slutspelsdatum, dock med korrigering av datumet för semifinal 5 som flyttas till onsdagen den 13 maj. Den uppdaterade terminplanen ligger med som bifogat dokument. Kommentarer från TK på skrivelsen om matchläkare/leg. naprapat/leg. sjukgymnast TK uppfattar skrivelsen som mycket seriös och bra utformad. TK godkänner förslaget, med ett tillägg och det är att personerna (matchläkare/leg. naprapat/leg. sjukgymnast)ska vara utbildade i hur man använder en hjärtstartare (D-HLR). Man vill även ställa en fråga till SEH, skall samma formulering ska gälla för herrarna? Detta då TK anser att det ska vara samma förutsättningar i båda serierna. PG får i uppdrag att återkoppla gällande TK:s frågeställning. Övriga kommentarer TK beslutade att till nästa säsong införa en straffavgift till de föreningar som inte tidslägger sina matcher utefter det regelverk som skickas ut inför säsongen Ungdoms-SM Stadium Handboll Cup Lottningsprinciper Punkten tas med till nästa möte, MT får i uppdrag att kontakta Anders Olsson om de gamla principerna. Nytt spelsystem för juniorer Punkten tas med till nästa möte. TK beslutar att använda följande tidsplan för lottningen av Steg 1 i Ungdoms-SM Stadium Handboll Cup Steg 1 för säsongen : maj är sista dagen att anmäla lag till turneringen maj skickas underlaget för lottningen till den/de ansvariga för turneringen. 3. Lottningen publiceras senast dagen innan midsommarafton.

3 Övrigt Lottningsprinciperna kommer till nästa år att ligga med i inbjudan till turneringen, samt att varje SDF ska få chansen att tycka till om dessa innan de fastställs. 8. Åldersdispenser i seniorspel Regionerna NB, på uppdrag från TK, har begärt in alla dispensärenden från distrikten för att göra en översyn för att stämma av så att det råder en gemensam syn på hur dessa ärenden ska behandlas. NB meddelar att det fortfarande saknas ärenden från Region Norr och Öst. NB informerar att de gemensamma beslutsgrunderna har blivit mera nationella, men att det fortfarande finns några ärenden som inte beslutats utifrån det gemensamma regelverket. TK kommer att återkoppla de respektive regionansvarige gällande dessa ärenden. 9. Bollar Arbetsgruppen som tillsats har utifrån sammanställningen som gjorts tagit fram ett förslag till nytt reglemente. TK kommenterade detta och gjorde enstaka ändringar. Det nya förslaget kommer att gå ut på remiss till samtliga SDF, samt Ungdomskommittén, Ungdomsrådet och Utbildningskommittén (DK och/eller LK?). NB får i uppdrag att sammanställa dessa kommentarer och återkomma till TK. TK:s förslag ligger med här som bifogat dokument. Målet är att det ska tas ett nationellt beslut inför säsongen Detta beslut ska tas i samband med SHF:s Tävlingskonferens i maj Efter det att beslutet är taget kommer SHF publicera vilka bollar vi i Sverige får spela handboll med. Om man som leverantör vill få med sin boll på denna lista så får man skicka in prover till SHF som testar de utifrån gällande regelverk. Uppfyller de kraven så kommer de med på listan. 10. SverigeCupen återkoppling NB, på uppdrag av TK, fick i uppdrag att tillskriva Landslagskommittén, Lägergruppen, Ungdomskommittén och Utbildningskommittén om att skapa ett gemensamt mål- och visionsdokument för turneringen. Detta var en skrivelse utifrån själva tävlingen, inte verksamheten som var kopplad till den. Då endast Landslagskommittén och Utbildningskommittén återkommit i ärendet så beslutade TK att denna fråga ska lyftas gemensamt för dessa grupper på den, i februari, gemensamma kommittékonferensen. Övrigt TK väntar fortfarande på en återkoppling om vad som kommer händer/ska ersätta JuniorElitCupen. 11. Konsekvenser av de nya åldersbestämmelserna TK står bakom beslutet som Svensk handboll har tagit angående höjd seniorålder och vet att konsekvenserna till en början kommer att synas i färre lag i seniorserierna. TK såg positivt på att det denna säsong ( ) anmälts fler juniorlag i seriespel, samt att fler distrikt har startat juniorserier.

4 TK diskuterar vidare att problematiken med att det minskas i antalet seniorlag inte endast går att förklara av den nya åldersbestämmelsen, utan att vi inom Svensk handboll inom flera områden måste samarbeta för att behålla fler spelare längre upp i åldrarna. Denna fråga kommer att diskuteras vidare på nästkommande möte, samt lyftas på kommittékonferensen. TK ger NB i uppdrag att kontakta Mellansvenska Handbollförbundet och be de sammanställa en skrivelse om de erfarenheter de haft med sin nystartade juniorserie. Meningen med denna skrivelse är att sprida den till de andra distriktsförbunden för att utbyta erfarenheter och ge möjligheter till att sprida goda exempel. Denna skrivelse kommer även att lyftas på 12. Arbetet med lottningsmallarna LEW informerar om att det under sensommaren och även fortsatt under hösten kommer att ske en utvärderingsprocess om arbetet med lottningsmallarna för de olika serierna. Samtliga lag i de serier som SHF administrerar kommer att få tycka till om lottningarna, detta för att kunna anpassa alla serier utifrån de viktigaste parametrarna för lottningen av just den serien. 13. Nya hemsidan-resultatredovisning TK noterar att det nu finns länk till resultatvisning av serier på förstasidan (www.svenskhandboll.se) 14. Göteborg Cup RL lyfte en frågas ställd av arrangörsföreningen för Göteborg Cup angående sanktionsavgifter för minihandbollsturneringar. TK gav RL i uppdrag att återkoppla till arrangörsföreningen att det ska betalas sanktionsavgift sås om andra turneringar gjort och gör. 15. Tävlingshandboken RL får i uppdrag av TK att uppdatera Tävlingshandboken på hemsidan. 16. Skrivelse Växjö HF TK sammanställer tillsammans med Utbildningskommittén ett svar och skickar detta till föreningen. 17. IFK Mullsjö NB/PE informerar om att IFK Mullsjö vill byta distriktstillhörighet. 18. Vision 2017 Återkoppling gällande de punkterna som tjänstemannagruppens fick från TK:s föregående möte. Svaret ligger som bifogat dokument. TK tar med sig dessa tankar till kommande Tävlingskonferens och använder konferensen som rådfrågande organ, med målet att införa säsongen dessa nya regler inför säsongen Gemensamt anmälningsdatum Alla distriktsförbund har till dagens datum inte kommit in med svar på förfrågan, men samtliga svarande distrikten är positiva till ett gemensamt anmälningsdatum och visar en viss flexibilitet i när detta datum ska ligga. TK kommer att arbetar vidare med ett förslag inför

5 19. Övrigt Allmän uppföljning av regler och nya bestämmelser TK har diskuterat de nya bestämmelserna och reglerna för säsongen och ber: DK att utvärdera de Blåa korten, 16 spelare i Elitserierna, förbud mot byte anfall-försvar och punktmarkering upp till A-ungdom, samt att endast en ledare får stå upp. Där TK vill vara med i utvärderingen i den sista punkten gällande undantag för ungdomshandbollen. TK utvärderar hur många lag som deltagit, utdragningar, skadeutveckling. Alla utvärderingar ska vara klara för att kunna presenteras på Tävlingskonferensen. Konferenser NB informerar om att Svenska Handbollförbundet kommer att arrangera en kommittékonferens mellan den februari. På denna konferens ombeds TK att skicka en eller två representanter, samt tjänsteman. Samtliga kommittéer kommer att närvara, samt delar av styrelsen. Anledningen till initiativet är att skapat ett forum för diskussioner mellan kommittéer om verksamhetsområden om frågor som spänner över flera kommittéers ansvarsområden. SHF:s VD ber även TK att meddela om man känner ett behov av en verksamhetskonferens i vår. Denna konferens kommer i så fall att äga rum i samband med Tävlingskonferensen (8-9 maj). TK ställer sig positiva till en gemensam verksamhetskonferens och kommer att planera Tävlingskonferensen utifrån att skapa tid för gemensamma diskussioner med andra distriktsrepresentanter från andra verksamhetsområden, detta för att kunna utbyta erfarenheter. 20. Avslut CN tackar för ett givande möte och avslutar mötet.

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Förslag från föreningarna inför remissen av tävlingsbestämmelserna. Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Allsvenskan, Division 1 och Division 2 Upplägget av serier är olika för Damer

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer