Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den augusti 2013 i Kalmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar"

Transkript

1 Välfärd Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den augusti 2013 i Kalmar Ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog om välfärdsfrågor inom vård och omsorg med lokal, regional nationell utveckling och FoU. Mötesplats FoU Välfärd 2013 Intresseföreningen FoU Välfärd arrangerar varje år i samband med sitt årsmöte en konferens för erfarenhetsutbyte mellan FoU-enheterna i Sverige. I år är det enheten för Forskning Och Kunskaps- Utveckling Socialtjänst i Kalmar län (FOKUS) och Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka) som står värd. Årets tema handlar om FoU i förändring. FoU är att befinna sig i ständig rörelse, där nya konstellationer för samverkan och partnerskap utvecklas och därmed nya gränser och nya utmaningar. Årets konferensupplägg har tagit fasta på FoU-enheternas önskemål om tid för samtal i såväl plenum som i seminarier och rundabordssamtal. Förutom föreläsningar och samtal i plenum finns tre pass med trettio valbara seminarier och rundabordssamtal. Varmt Välkommen Jenny Malmsten Agnetha Hammerin Lennart Magnusson Ordförande FoU Välfärd Fokus Kalmar län Nationellt kompetenscentrum anhöriga Värdar för årets konferens 2013

2 FOTO: AGNETHA HAMMERIN Information Ankomstdagen den 27 augusti Nätverksträffar För många av konferensdeltagarna kommer tisdagen den 27 augusti att vara ankomstdag. Därför finns det möjlighet att under denna dag ha egna nätverksträffar. Vi hjälper gärna till med ordna lokal och fika för de som så önskar. De kostnader som kan uppstå bekostas dock av nätverket självt. Maila administrationsansvarig på Fokus Kalmar län, Agneta Persson. E-post: Ange i mailet antal personer, om kaffe och kaka önskas samt referensnamn och faktureringsadress. Upplev Nordens bäst bevarade renässansslott! Kvällsarrangemang Välkommen till Kalmar Slott med anor från 1100-talet. Det var här Kalmarunionen undertecknades 1397 och redan under 1500-talet på Vasakungarnas tid fick slottet sitt nuvarande utseende, ett praktfullt renässanspalats. På Kalmars mest omoderna sevärdhet ser det mesta ut som det gjorde 1592, men det finns fortfarande mycket kvar att upptäcka! 2

3 Följ med på Slottsguidning i paradvåningen från de första stenarna vid 1100-talets slut, via Kalmarunionen och Vasasönernas renässanspalats, till talets förfall. Du får se hur renässansfurstarna levde och verkade i de ståtliga rummen, höra historier om sovvanor, mat och dryck och hur hovet fungerade. Förbered dig på en resa till 1500-talet. Vi samlas kl vid ankaret precis vid entrén, träbron till slottet. Guidad visning som tar cirka 50 minuter. Kostnad: 100:- (ingår inte i konferensavgiften). Anmälan görs i samband med din webbanmälan till konferensen. Sommarbuffé på Söderport För de som vill passa på tillfället att mingla med kollegor från övriga Sverige och äta en bit mat, bjuder vi in till sommarbuffé på Söderport Restaurang och Café. En unik miljö i slottsallén, vid Kalmar slott. Vi har valt sommarbuffé då det gör det möjligt att droppa in efter hand som man kommer till Kalmar. Sommarbuffén står uppdukad för oss från och med kl Slottsvandringen avslutas kl.19.00, varför vi enkelt kan gå över gatan till Söderport och fortsätta samtalet. Kostnad för sommarbuffén: 265:- inklusive dryck, kaffe och kaka (ingår inte i konferensavgiften). Anmälan till sommarbuffén görs i samband med din webbanmälan. Den 28/6 behöver din anmälan senast vara oss tillhanda: FOTO: AGNETHA HAMMERIN 3

4 Program 28 augusti Välkommen Jenny Malmsten ordförande FoU Välfärd Samverkan och partnerskap i utveckling Lunch Nya konstellationer, nya gränser och nya utmaningar Kjell Bolmgren, forskare, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Ann-Christine Larsson, FoU-ledare, Fokus, Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka, Jenny Malmsten, ordförande FoU Välfärd och Mårten Wirén, utredare, Socialstyrelsen Nationell samverkan mellan åtta FoU-enheter och Nka Marianne Winqvist, forskare/möjliggörare, Nka tillsammans med FoUrepresentanter Kartläggning av samverkan mellan FoU och universitet Per Albinsson, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting SKL Utmaningar och möjligheter Rundabordssamtal utifrån inkomna frågeställningar från FoU Välfärds medlemmar Kunskapsstyrning och regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Mari Forslund, utredare, Socialstyrelsen, Per Albinsson, projektledare, SKL Kaffe Utmaningar och möjligheter. Rundabordssamtal utifrån inkomna frågeställningar från FoU Välfärds medlemmar Parallella seminarier Block A FoU i förändring Styrelsen för FoU Välfärd. Avslutas med FoU Välfärds årsmöte Middag Italiensk buffé som avrundas med Beatles Kvällsarrangemanget ingår i konferensavgiften. Anmälan måste göras i samband med konferensanmälan. Den 28/6 behöver din anmälan senast vara oss tillhanda: 4

5 FOTO: AGNETHA HAMMERIN (VÄNSTER) LENA NYBERG (HÖGER) 29 augusti Idéburna sektorn samverkanspartner för FoInnovation Therese Eriksson, verksamhetschef, Maskrosbarn, Maj-Lis Lundgren, kanslichef, Anhörigas Riksförbund Kaffe Utmaningar och möjligheter Rundabordssamtal utifrån inkomna frågeställningar från FoU Välfärds medlemmar Parallella seminarier Block B Lunch Parallella seminarier Block C Förbättringskunskap Boel Andersson Gäre, professor, Jönköping Academy, Högskolan Jönköping, chef för Futurum, landstingets forsknings- och utbildningsenhet Ord på vägen... Jenny Malmsten, ordförande, FoU Välfärd 27/8 Guidad visning Kalmar Slott & sommarbuffé på Söderport Restaurang och Café. Kryssa i vid webbanmälan! Mer information och anmälan: 5

6 Från FoU till FoInnovation Seminarier Block A SEMINARIER 28 AUGUSTI BLOCK A KL A1 FoU äldres roll mitt i en nationell äldresatsning Seminariet kommer att beskriva hur en FoU-verksamhet kan vara en viktig aktör på regional och lokal nivå i en nationell äldresatsning. Utifrån tre projekt ges i seminariet en bild av hur detta har genomförts i praktiken inom områdena; Läkemedel och äldre, Äldre och Icke farmakologiska metoder samt Implementering av Demensriktlinjer. Seminariet vill även ge möjlighet till en medskapande och kreativ dialog kring ämnet. Cecilia Fagerström, Carina Ström och Mats Wennstig, FoU Blekinge kompetenscenter. A2 Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Nka har i uppdrag av Socialdepartementet att medverka i utvecklingen av stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Vad finns det för stöd idag? Vad är det anhöriga saknar? Ett arbetssätt som Nka har erfarenhet av är så kallade blandade lärande nätverk. Vid seminariet presenteras arbetssättet och de erfarenheter som gjorts av metodens tillämpning. Mats Ewertsson och Jan-Olof Svensson, Nka. Hur skapar metoder inom FoU-arbete mervärde i teori och praktik? Hinder och framgångsfaktorer med deltagarbaserade metoder inom F och U-arbete. Går det att förena styrning och demokrati i kunskapsutveckling och i så fall hur? På vilket sätt har detta hanterats inom er FoU-enhet? Ann-Christine Larsson och Marianne Westring-Nordh, Fokus Kalmar län. A3 Ändamålsenligt stöd till barn som anhöriga ett brett nationellt utvecklingsarbete Stärkt stöd till barn som anhöriga är målet i utvecklingsarbetet som bedrivs av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet på uppdrag av regeringen i samarbete med SKL samt med regioner, landsting och kommuner. Socialstyrelsen samverkar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga i kunskapsuppbyggnad och informationsspridning. Merike Hansson, Socialstyrelsen. Resultat från registerstudien om barn som anhöriga Vid seminariet kommer en incidensberäkning av barn, födda till föräldrar med alkoholoch eller narkotikamissbruk, psykisk sjukdom, fysisk sjukdom och där en förälder avlider, att presenteras. Resultat av en analys av insatser från socialtjänsten kommer också att redovisas. Lisa Olsson, CHESS, Stockholms universitet. Barn som anhöriga i fyra utvecklingsregioner I seminariet presenteras utvecklingsarbetet Barn som anhöriga som bedrivs i de fyra utvecklingsregionerna Dalarna, Jönköping, Västra Götaland. Det gemensamma arbetet, som i sin tur ska spridas och involvera övriga landet består bl.a. i formulering av en gemensam differentierad insatstrappa, kompetenshöjande insatser, webbaserad basutbildning m.m. Helene Klapp, Nka. 6

7 Seminarier Block A forts. SEMINARIER 28 AUGUSTI BLOCK A KL A4 Vad säger undvikbar slutenvård och återinläggningar av sköra äldre om vården och omsorgens kvalitet? FoU i Väst/GR har genomfört en flervetenskaplig kunskapsöversikt av hur vården av sköra äldre kan förbättras i relation till kvalitetsindikatorerna; undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar. Kunskapsöversiktens resultat presenteras och bl.a diskusteras vilken evidens som finns för slutsatsen att färre slutenvårdstillfällen och återinläggningar leder till bättre vård och omsorg för målgruppen?. Theresa Larsen, FoU i Väst/GR. Vård värd att vårda Anhörigvården utgör merparten av den vård och omsorg som sker i vårt land. Det behövs krafttag för att möta det ökade behovet. Hur rustade är vi för det? Hur kan vi få en anhörigvänligare vård och omsorg i vårt land? Arne Sjöberg, Nka och Maillis Lundgren, Anhörigas Riksförbund. A5 Samhället behöver bli en bättre förälder Nya indikatorer om psykofarmaka, utbildning och levnadsstandard för placerade barn introduceras i Socialstyrelsens utvärdering Vård och omsorg om placerade barn. Resultaten är alarmerande, men öppna jämförelser visar att kommuner och landsting ständigt förbättrar sina förutsättningar för att möta barnens behov. Vid seminariet presenteras resultat och rekommendationer från utvärderingen. Ann Johansson och Matilda Hansson, Socialstyrelsen. Uppföljning av insatser för vuxna med missbruks/beroendeproblem (UIV) UIV är en modell för uppföljning av biståndsbedömda insatser. Genom lokal uppföljning som aggregeras i realtid, får vi tillgång till en central kunskapskälla klienters subjektiva upplevelser och värderingar av insatserna. Marco Fredin, FoU i Väst/GR. A6 Rundabordssamtal max 12 personer Medborgarforskning och brukarstöd via sociala media Svensk miljöövervakning har historiskt haft stor nytta av frivilliginsatser. IT-lösningar har utvecklats för datainsamling som skapat direktlänk mellan frivilliginsatser och myndigheters beslutsunderlag. Utvecklingen av sociala media och appar erbjuder nya möjligheter och stödfunktioner, kunskapsöverföring, datainsamling och mänsklig närvaro på nätet. Seminariehållaren berättar om erfarenheterna av nätverk där frivilliga och professionella samverkar kring datainsamling, facebook, twitter, instagram, bloggar, appar, webbsidor och traditionella media för att bygga nätverket. Kjell Bolmgren, Sveriges Lantbruksuniversitet. 7

8 Seminarier Block B SEMINARIER 29 AUGUSTI BLOCK B KL B1 Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? Om barns delaktighet och implementering i sju kommuner I rapporten analyseras effekterna av BBIC avseende barns delaktighet och arbetssätt i barnavårdsutredningar. Dessutom diskuteras olika aspekter på implementering. Lotta Berg Eklundh, FoU Nordost. Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar ett särskilt spår i socialtjänstens verksamhet? Socialarbetares reflektioner om ensamkommande barn och ungdomars behov av närhet, trygghet, relationer och materiella resurser. Riita Eriksson, Katarina von Greiff, FoU Nordost samt Åsa Backlund och Eva-Marie Åkerlund, FoU Södertörn. B2 Vad är Annas led? Samverkan inom demensvården i Halland Ett samverkansprojekt mellan kommunerna och Regionen i Halland under Målet var att utarbeta en övergripande modell, för hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i länet. I seminariet presenteras dels arbetsprocessen, dels effekter som modellen har medfört för demensvården i Halland. Eva Persson, FoU Region Halland. Från problemformulering till utbildning i social dokumentation Tillsammans med medarbetarna från kommunerna i länet har Fokus drivit ett projekt om social dokumentation. Projektet resulterade i en handbok för omsorgsassistenter inom omsorg och vård om äldre samt om personer med funktionsnedsättning. Nu används handboken av kommunerna i utbildningssammanhang. Under seminariet beskrivs vägen från ax till limpa. Ann-Christine Larsson och Maria Eriksson, Fokus Kalmar län. B3 Ekonomi och anhörigomsorg Anhörigomsorg innehåller ofta merkostnader av olika slag. Ekonomiska konsekvenser av anhörigomsorg diskuteras, liksom stöd, alternativt brist på stöd till anhöriga. Varför finns det t.ex. kommuner som tar betalt för avlösningsservice medan andra inte gör det. Hur kan anhörigas önskemål om stöd bättre tillgodoses? Ann-Britt Sand, Nka. Arbetsgivare för anhöriga utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga Erfarenheter från regeringsfinansierat samarbetsprojekt mellan Anhörigas Riksförbund och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Tillsammans med privata och offentliga arbetsgivare utvecklas stöd till yrkesverksamma anhöriga för ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Vad vinner arbetsgivare, samhället och den enskilde på en anhörigvänlig arbetsplats? Alf Andersson, Anhörigas Riksförbund, Charlotte Jonasson Falk och Elizabeth Hanson, Nka. 8

9 Seminarier Block B forts. SEMINARIER 29 AUGUSTI BLOCK B KL B4 Det slutar inte vid 65 om våld i nära relationer Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholms län har utvärderat en utbildning om våld i nära relationer riktad till personal inom äldreomsorgen. Utvärderingen innehöll också erfarenheter av hur olika kommuner och stadsdelar i Stockholms län arbetar med våld mot äldre samt en kunskapssammanställning. I seminariet diskuteras utsattheten bland äldre med kognitiva funktionsnedsättningar och frågan hur arbetet med våldsutsatta äldre organiseras i kommunerna. Ingrid Hjalmarsson och Eva Norman, Äldrecentrum i Stockholms län. Utvärdering av utbildningsprojekt och verksamheter avseende Våld i nära relationer Fokus Kalmar län har genomfört flera utvärderingar och FoU-projekt avseende våld i nära relationer. I seminariet diskuteras hur metoder i utvärdering och projekt involverar yrkesverksamma och brukare och bidrar till interaktivt lärande. Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län och Kjerstin Larsson, FoU Välfärd, Regionförbundet, Örebro. B5 Från lokal idé till nationellt förslag Är det socialtjänstens ansvar att utreda och rehabilitera människor som är sjuka och stå för deras försörjning? Det var frågan som ledde till ett samarbete med SKL och en unik kartläggning av de personer som var utförsäkrade men sjuka och som sökte försörjningsstöd under Arbetet har resulterat i en nationell överenskommelse mellan SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Maija-Liisa Ylikiiskilä, FoU Region Halland. B6 Rundabordssamtal max 12 personer Vad är en FoU-rapport? Vad är en FoU-rapport? Att FoU-rapporter är publika med en tydlig avsändare och en mottagare som genom rapporten får en bild av vad FoU är, gör frågan både spännande och ständigt aktuell. Kan det finnas en poäng i att försöka finna en samsyn kring vad en FoU-rapport är bland FoU Välfärds medlemmar? Kan gemensamma kvalitetskriterier för FoU-rapporter vara en styrka i FoUarbetet, ett sätt att tydlig profilera sig? Jenny Malmsten, FoU Välfärds styrelse. Hur bör kunskap och metoder från FoU-projekt ägas, förvaltas och kvalitetssäkras? Kunskap vinnes och metoder utvecklas ur olika projekt. Kunskap och metoder behöver ha en hemvist ägarskap för att kunna förvaltas, utvecklas och kvalitetssäkras. De behöver göras tillgängliga också efter att projekten avslutats. Är detta en uppgift för FoU-enheter, kanske i samverkan? Per-Åke Karlsson, FoU Sjuhärad Välfärd. 9

10 Seminarier Block C SEMINARIER 29 AUGUSTI BLOCK C KL c1 Att sätta begrepp, utvärdera och sprida ett samarbete mellan FoU och missbruksvård gällande cannabis Inom den nationella satsningen Trestad2, genomförs en studie tillsammans med öppenvårdens behandlingsmottagningar i Göteborg. Uppdraget handlar inledningsvis om att tydliggöra och sätta begrepp på det professionella arbetet. Därpå följer en utvärderingsfas. I seminariet diskuteras studiens design och dess arbetsprocess som inneburit att i samarbete med behandlare utforma studiens mål och syfte, styrkor och hinder. Russell Turner, FoU i Väst/GR. Från metod till sammanhang erfarenheter av arbetsprocessen från kartläggningen av mångbesökare inom missbruks- och beroendevården 2011 inleddes en kartläggningen av mångbesökare inom missbruks och beroendevården i Hallands län enligt en särskild metod för analysarbete. Under arbetets gång har det blivit alltmer tydligt att metoden inte var anpassad för den undersökta målgruppen och har därmed inneburit olika svårigheter. Trots det, kommer kartläggningens resultat till nytta i ett pågående utvecklingsarbete i länet. Monica Forsman, FoU Region Halland. c2 Nya e-tjänster och sociala medier som stödjer yrkesverksamma anhöriga E-tjänster och sociala medier har visat sig vara efterfrågade av yrkesverksamma anhöriga som ofta inte har tid och möjlighet att träffas in real life. Resultat från ett par projekt kommer att redovisas och diskuteras under seminariet. Raymond Dahlberg, Hjälpmedelsinstitutet. Behövs en kunskapsstyrd och kvalitetssäkrad demensvård? Hur kan FoU och Svenskt demenscentrum vara ett stöd i den nationella utvecklingen? Om nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, kvalitetsregister och implementering i vårdkedjan. Gunilla Norberg, Svenskt demenscentrum. c3 Jag rymde för jag mådde så jävla dåligt Jag rymde för jag mådde så jävla dåligt. De kunde väl ha lyssnat. Om barns upplevelser av instabil samhällsvård. Viktoria Skoog, FoU Västernorrland. Relationens betydelse i vardagsnära socialt arbete, exemplet boendestöd Vad betyder relationen i vardagsnära socialt arbete och hur kan relationen förstås samt vilka typer av relationer uppstår. Gunnel Andersson, FoU Södertörn. 10

11 Seminarier Block C forts. SEMINARIER 29 AUGUSTI BLOCK C KL c4 Barnperspektivet i kommunal verksamhet för barn som har funktionsnedsättningar Hur gestaltar sig barnperspektivet i de kommunala LSS insatserna, hur förverkligas barns bästa och hur gör man när barn har komplex kommunikation. Seminariet ger mycket utrymme för reflektion och samtal. Jenny Wilder, Marianne Hermansson, Anette Ljungkvist och Carin Wallman, Nka. c5 Rundabordssamtal max 12 personer Behövs en skyddslag för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning? I FoU-projektet för att utveckla stöd till de unga vuxna som har bostad med särskild service, och som är eller riskerar bli utsatta för våld eller andra övergrepp, blev de ungas dubbla utsatthet tydlig. Projektet väcker frågor som handlar om behov av skydd. Bidra till att denna angelägna fråga får ytterligare belysning. Marianne Westring-Nordh och Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län. Forskningssamarbete mellan området för funktionsnedsättning och social barnavård Samtal och funderingar kring forskningssamarbete mellan området för funktionsnedsättning och den sociala barnavården, nya initiativ att uppmärksamma barn till föräldrar med tveksam föräldraförmåga. Eva Nyberg, FoU Södertörn. c6 Rundabordssamtal max 12 personer Utveckla FoU-enheternas utåtriktade arbete vidare inspirera och bli inspirerad Bengt Larsson, Ingrid Hjalmarsson och Eva Norman, Stiftelsen Äldrecentrum, Stockholm. 11

12 Anmälan och praktisk information Tid och plats augusti i KalmarSalen, konferens och kongress, Skeppsbrogatan 49, Kalmar. Tel: Anmälan Anmäl dig senast den 28 juni på Fokus webbplats: Anmälan är bindande, men kan överlåtas till kollega. Bekräftelse på anmälan skickas från Konferenskonsult AB. Avgift u Avgift för konferensen är 1 850:- (exkl. moms.). I avgiften ingår lunch och fika båda dagarna samt middag kvällen den 28 augusti. u Avgift för slottsguidning är 100:- (exkl. moms). u Avgift för sommarbuffén med dryck, kaffe och kaka är 265:- (exkl. moms). Konferensavgift och kostnad för arrangemang den 27 augusti faktureras av Fokus Kalmar län efter konferensen. Hotell Bokning av hotell kan göras i samband med konferensanmälan på webbplatsen. Genom Konferenskonsult Berit Rudolfsson finns hotellrum reserverade på centrala hotell i Kalmar med gångavstånd till KalmarSalen. Hotellkostnaden faktureras av Konferenskonsult AB och ska vara betald före konferensstart. På Kalmar kommuns webbplats finns information om fler hotell och vandrarhem: Övrig information Om du undrar över något är du välkommen att ringa eller maila: u Programansvariga:Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län, Lennart Magnusson, NkA, u Administrationsansvarig: Agneta Persson, , u Bokningsansvarig/hotellansvarig: Konferenskonsult AB, Berit Rudolfsson, , , Inbjudan, program, kartor m.m finns på Fokus webbplats. Eventuella ändringar i programmet kommer att finnas där. Efter konferensen mailar vi dig en länk för utvärdering som vi hoppas att du har möjlighet att besvara. Värdar för årets konferens

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Utredning av förutsättningar för utveckling av ett nationellt kunskapsstöd för yrkesverksamma och närstående till personer med flerfunktionsnedsättning

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer