Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den augusti 2013 i Kalmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar"

Transkript

1 Välfärd Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den augusti 2013 i Kalmar Ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog om välfärdsfrågor inom vård och omsorg med lokal, regional nationell utveckling och FoU. Mötesplats FoU Välfärd 2013 Intresseföreningen FoU Välfärd arrangerar varje år i samband med sitt årsmöte en konferens för erfarenhetsutbyte mellan FoU-enheterna i Sverige. I år är det enheten för Forskning Och Kunskaps- Utveckling Socialtjänst i Kalmar län (FOKUS) och Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka) som står värd. Årets tema handlar om FoU i förändring. FoU är att befinna sig i ständig rörelse, där nya konstellationer för samverkan och partnerskap utvecklas och därmed nya gränser och nya utmaningar. Årets konferensupplägg har tagit fasta på FoU-enheternas önskemål om tid för samtal i såväl plenum som i seminarier och rundabordssamtal. Förutom föreläsningar och samtal i plenum finns tre pass med trettio valbara seminarier och rundabordssamtal. Varmt Välkommen Jenny Malmsten Agnetha Hammerin Lennart Magnusson Ordförande FoU Välfärd Fokus Kalmar län Nationellt kompetenscentrum anhöriga Värdar för årets konferens

2 FOTO: AGNETHA HAMMERIN Information Ankomstdagen den 27 augusti Nätverksträffar För många av konferensdeltagarna kommer tisdagen den 27 augusti att vara ankomstdag. Därför finns det möjlighet att under denna dag ha egna nätverksträffar. Vi hjälper gärna till med ordna lokal och fika för de som så önskar. De kostnader som kan uppstå bekostas dock av nätverket självt. Maila administrationsansvarig på Fokus Kalmar län, Agneta Persson. E-post: Ange i mailet antal personer, om kaffe och kaka önskas samt referensnamn och faktureringsadress. Upplev Nordens bäst bevarade renässansslott! Kvällsarrangemang Välkommen till Kalmar Slott med anor från 1100-talet. Det var här Kalmarunionen undertecknades 1397 och redan under 1500-talet på Vasakungarnas tid fick slottet sitt nuvarande utseende, ett praktfullt renässanspalats. På Kalmars mest omoderna sevärdhet ser det mesta ut som det gjorde 1592, men det finns fortfarande mycket kvar att upptäcka! 2

3 Följ med på Slottsguidning i paradvåningen från de första stenarna vid 1100-talets slut, via Kalmarunionen och Vasasönernas renässanspalats, till talets förfall. Du får se hur renässansfurstarna levde och verkade i de ståtliga rummen, höra historier om sovvanor, mat och dryck och hur hovet fungerade. Förbered dig på en resa till 1500-talet. Vi samlas kl vid ankaret precis vid entrén, träbron till slottet. Guidad visning som tar cirka 50 minuter. Kostnad: 100:- (ingår inte i konferensavgiften). Anmälan görs i samband med din webbanmälan till konferensen. Sommarbuffé på Söderport För de som vill passa på tillfället att mingla med kollegor från övriga Sverige och äta en bit mat, bjuder vi in till sommarbuffé på Söderport Restaurang och Café. En unik miljö i slottsallén, vid Kalmar slott. Vi har valt sommarbuffé då det gör det möjligt att droppa in efter hand som man kommer till Kalmar. Sommarbuffén står uppdukad för oss från och med kl Slottsvandringen avslutas kl.19.00, varför vi enkelt kan gå över gatan till Söderport och fortsätta samtalet. Kostnad för sommarbuffén: 265:- inklusive dryck, kaffe och kaka (ingår inte i konferensavgiften). Anmälan till sommarbuffén görs i samband med din webbanmälan. Den 28/6 behöver din anmälan senast vara oss tillhanda: FOTO: AGNETHA HAMMERIN 3

4 Program 28 augusti Välkommen Jenny Malmsten ordförande FoU Välfärd Samverkan och partnerskap i utveckling Lunch Nya konstellationer, nya gränser och nya utmaningar Kjell Bolmgren, forskare, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Ann-Christine Larsson, FoU-ledare, Fokus, Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka, Jenny Malmsten, ordförande FoU Välfärd och Mårten Wirén, utredare, Socialstyrelsen Nationell samverkan mellan åtta FoU-enheter och Nka Marianne Winqvist, forskare/möjliggörare, Nka tillsammans med FoUrepresentanter Kartläggning av samverkan mellan FoU och universitet Per Albinsson, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting SKL Utmaningar och möjligheter Rundabordssamtal utifrån inkomna frågeställningar från FoU Välfärds medlemmar Kunskapsstyrning och regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Mari Forslund, utredare, Socialstyrelsen, Per Albinsson, projektledare, SKL Kaffe Utmaningar och möjligheter. Rundabordssamtal utifrån inkomna frågeställningar från FoU Välfärds medlemmar Parallella seminarier Block A FoU i förändring Styrelsen för FoU Välfärd. Avslutas med FoU Välfärds årsmöte Middag Italiensk buffé som avrundas med Beatles Kvällsarrangemanget ingår i konferensavgiften. Anmälan måste göras i samband med konferensanmälan. Den 28/6 behöver din anmälan senast vara oss tillhanda: 4

5 FOTO: AGNETHA HAMMERIN (VÄNSTER) LENA NYBERG (HÖGER) 29 augusti Idéburna sektorn samverkanspartner för FoInnovation Therese Eriksson, verksamhetschef, Maskrosbarn, Maj-Lis Lundgren, kanslichef, Anhörigas Riksförbund Kaffe Utmaningar och möjligheter Rundabordssamtal utifrån inkomna frågeställningar från FoU Välfärds medlemmar Parallella seminarier Block B Lunch Parallella seminarier Block C Förbättringskunskap Boel Andersson Gäre, professor, Jönköping Academy, Högskolan Jönköping, chef för Futurum, landstingets forsknings- och utbildningsenhet Ord på vägen... Jenny Malmsten, ordförande, FoU Välfärd 27/8 Guidad visning Kalmar Slott & sommarbuffé på Söderport Restaurang och Café. Kryssa i vid webbanmälan! Mer information och anmälan: 5

6 Från FoU till FoInnovation Seminarier Block A SEMINARIER 28 AUGUSTI BLOCK A KL A1 FoU äldres roll mitt i en nationell äldresatsning Seminariet kommer att beskriva hur en FoU-verksamhet kan vara en viktig aktör på regional och lokal nivå i en nationell äldresatsning. Utifrån tre projekt ges i seminariet en bild av hur detta har genomförts i praktiken inom områdena; Läkemedel och äldre, Äldre och Icke farmakologiska metoder samt Implementering av Demensriktlinjer. Seminariet vill även ge möjlighet till en medskapande och kreativ dialog kring ämnet. Cecilia Fagerström, Carina Ström och Mats Wennstig, FoU Blekinge kompetenscenter. A2 Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Nka har i uppdrag av Socialdepartementet att medverka i utvecklingen av stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Vad finns det för stöd idag? Vad är det anhöriga saknar? Ett arbetssätt som Nka har erfarenhet av är så kallade blandade lärande nätverk. Vid seminariet presenteras arbetssättet och de erfarenheter som gjorts av metodens tillämpning. Mats Ewertsson och Jan-Olof Svensson, Nka. Hur skapar metoder inom FoU-arbete mervärde i teori och praktik? Hinder och framgångsfaktorer med deltagarbaserade metoder inom F och U-arbete. Går det att förena styrning och demokrati i kunskapsutveckling och i så fall hur? På vilket sätt har detta hanterats inom er FoU-enhet? Ann-Christine Larsson och Marianne Westring-Nordh, Fokus Kalmar län. A3 Ändamålsenligt stöd till barn som anhöriga ett brett nationellt utvecklingsarbete Stärkt stöd till barn som anhöriga är målet i utvecklingsarbetet som bedrivs av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet på uppdrag av regeringen i samarbete med SKL samt med regioner, landsting och kommuner. Socialstyrelsen samverkar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga i kunskapsuppbyggnad och informationsspridning. Merike Hansson, Socialstyrelsen. Resultat från registerstudien om barn som anhöriga Vid seminariet kommer en incidensberäkning av barn, födda till föräldrar med alkoholoch eller narkotikamissbruk, psykisk sjukdom, fysisk sjukdom och där en förälder avlider, att presenteras. Resultat av en analys av insatser från socialtjänsten kommer också att redovisas. Lisa Olsson, CHESS, Stockholms universitet. Barn som anhöriga i fyra utvecklingsregioner I seminariet presenteras utvecklingsarbetet Barn som anhöriga som bedrivs i de fyra utvecklingsregionerna Dalarna, Jönköping, Västra Götaland. Det gemensamma arbetet, som i sin tur ska spridas och involvera övriga landet består bl.a. i formulering av en gemensam differentierad insatstrappa, kompetenshöjande insatser, webbaserad basutbildning m.m. Helene Klapp, Nka. 6

7 Seminarier Block A forts. SEMINARIER 28 AUGUSTI BLOCK A KL A4 Vad säger undvikbar slutenvård och återinläggningar av sköra äldre om vården och omsorgens kvalitet? FoU i Väst/GR har genomfört en flervetenskaplig kunskapsöversikt av hur vården av sköra äldre kan förbättras i relation till kvalitetsindikatorerna; undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar. Kunskapsöversiktens resultat presenteras och bl.a diskusteras vilken evidens som finns för slutsatsen att färre slutenvårdstillfällen och återinläggningar leder till bättre vård och omsorg för målgruppen?. Theresa Larsen, FoU i Väst/GR. Vård värd att vårda Anhörigvården utgör merparten av den vård och omsorg som sker i vårt land. Det behövs krafttag för att möta det ökade behovet. Hur rustade är vi för det? Hur kan vi få en anhörigvänligare vård och omsorg i vårt land? Arne Sjöberg, Nka och Maillis Lundgren, Anhörigas Riksförbund. A5 Samhället behöver bli en bättre förälder Nya indikatorer om psykofarmaka, utbildning och levnadsstandard för placerade barn introduceras i Socialstyrelsens utvärdering Vård och omsorg om placerade barn. Resultaten är alarmerande, men öppna jämförelser visar att kommuner och landsting ständigt förbättrar sina förutsättningar för att möta barnens behov. Vid seminariet presenteras resultat och rekommendationer från utvärderingen. Ann Johansson och Matilda Hansson, Socialstyrelsen. Uppföljning av insatser för vuxna med missbruks/beroendeproblem (UIV) UIV är en modell för uppföljning av biståndsbedömda insatser. Genom lokal uppföljning som aggregeras i realtid, får vi tillgång till en central kunskapskälla klienters subjektiva upplevelser och värderingar av insatserna. Marco Fredin, FoU i Väst/GR. A6 Rundabordssamtal max 12 personer Medborgarforskning och brukarstöd via sociala media Svensk miljöövervakning har historiskt haft stor nytta av frivilliginsatser. IT-lösningar har utvecklats för datainsamling som skapat direktlänk mellan frivilliginsatser och myndigheters beslutsunderlag. Utvecklingen av sociala media och appar erbjuder nya möjligheter och stödfunktioner, kunskapsöverföring, datainsamling och mänsklig närvaro på nätet. Seminariehållaren berättar om erfarenheterna av nätverk där frivilliga och professionella samverkar kring datainsamling, facebook, twitter, instagram, bloggar, appar, webbsidor och traditionella media för att bygga nätverket. Kjell Bolmgren, Sveriges Lantbruksuniversitet. 7

8 Seminarier Block B SEMINARIER 29 AUGUSTI BLOCK B KL B1 Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? Om barns delaktighet och implementering i sju kommuner I rapporten analyseras effekterna av BBIC avseende barns delaktighet och arbetssätt i barnavårdsutredningar. Dessutom diskuteras olika aspekter på implementering. Lotta Berg Eklundh, FoU Nordost. Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar ett särskilt spår i socialtjänstens verksamhet? Socialarbetares reflektioner om ensamkommande barn och ungdomars behov av närhet, trygghet, relationer och materiella resurser. Riita Eriksson, Katarina von Greiff, FoU Nordost samt Åsa Backlund och Eva-Marie Åkerlund, FoU Södertörn. B2 Vad är Annas led? Samverkan inom demensvården i Halland Ett samverkansprojekt mellan kommunerna och Regionen i Halland under Målet var att utarbeta en övergripande modell, för hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i länet. I seminariet presenteras dels arbetsprocessen, dels effekter som modellen har medfört för demensvården i Halland. Eva Persson, FoU Region Halland. Från problemformulering till utbildning i social dokumentation Tillsammans med medarbetarna från kommunerna i länet har Fokus drivit ett projekt om social dokumentation. Projektet resulterade i en handbok för omsorgsassistenter inom omsorg och vård om äldre samt om personer med funktionsnedsättning. Nu används handboken av kommunerna i utbildningssammanhang. Under seminariet beskrivs vägen från ax till limpa. Ann-Christine Larsson och Maria Eriksson, Fokus Kalmar län. B3 Ekonomi och anhörigomsorg Anhörigomsorg innehåller ofta merkostnader av olika slag. Ekonomiska konsekvenser av anhörigomsorg diskuteras, liksom stöd, alternativt brist på stöd till anhöriga. Varför finns det t.ex. kommuner som tar betalt för avlösningsservice medan andra inte gör det. Hur kan anhörigas önskemål om stöd bättre tillgodoses? Ann-Britt Sand, Nka. Arbetsgivare för anhöriga utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga Erfarenheter från regeringsfinansierat samarbetsprojekt mellan Anhörigas Riksförbund och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Tillsammans med privata och offentliga arbetsgivare utvecklas stöd till yrkesverksamma anhöriga för ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Vad vinner arbetsgivare, samhället och den enskilde på en anhörigvänlig arbetsplats? Alf Andersson, Anhörigas Riksförbund, Charlotte Jonasson Falk och Elizabeth Hanson, Nka. 8

9 Seminarier Block B forts. SEMINARIER 29 AUGUSTI BLOCK B KL B4 Det slutar inte vid 65 om våld i nära relationer Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholms län har utvärderat en utbildning om våld i nära relationer riktad till personal inom äldreomsorgen. Utvärderingen innehöll också erfarenheter av hur olika kommuner och stadsdelar i Stockholms län arbetar med våld mot äldre samt en kunskapssammanställning. I seminariet diskuteras utsattheten bland äldre med kognitiva funktionsnedsättningar och frågan hur arbetet med våldsutsatta äldre organiseras i kommunerna. Ingrid Hjalmarsson och Eva Norman, Äldrecentrum i Stockholms län. Utvärdering av utbildningsprojekt och verksamheter avseende Våld i nära relationer Fokus Kalmar län har genomfört flera utvärderingar och FoU-projekt avseende våld i nära relationer. I seminariet diskuteras hur metoder i utvärdering och projekt involverar yrkesverksamma och brukare och bidrar till interaktivt lärande. Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län och Kjerstin Larsson, FoU Välfärd, Regionförbundet, Örebro. B5 Från lokal idé till nationellt förslag Är det socialtjänstens ansvar att utreda och rehabilitera människor som är sjuka och stå för deras försörjning? Det var frågan som ledde till ett samarbete med SKL och en unik kartläggning av de personer som var utförsäkrade men sjuka och som sökte försörjningsstöd under Arbetet har resulterat i en nationell överenskommelse mellan SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Maija-Liisa Ylikiiskilä, FoU Region Halland. B6 Rundabordssamtal max 12 personer Vad är en FoU-rapport? Vad är en FoU-rapport? Att FoU-rapporter är publika med en tydlig avsändare och en mottagare som genom rapporten får en bild av vad FoU är, gör frågan både spännande och ständigt aktuell. Kan det finnas en poäng i att försöka finna en samsyn kring vad en FoU-rapport är bland FoU Välfärds medlemmar? Kan gemensamma kvalitetskriterier för FoU-rapporter vara en styrka i FoUarbetet, ett sätt att tydlig profilera sig? Jenny Malmsten, FoU Välfärds styrelse. Hur bör kunskap och metoder från FoU-projekt ägas, förvaltas och kvalitetssäkras? Kunskap vinnes och metoder utvecklas ur olika projekt. Kunskap och metoder behöver ha en hemvist ägarskap för att kunna förvaltas, utvecklas och kvalitetssäkras. De behöver göras tillgängliga också efter att projekten avslutats. Är detta en uppgift för FoU-enheter, kanske i samverkan? Per-Åke Karlsson, FoU Sjuhärad Välfärd. 9

10 Seminarier Block C SEMINARIER 29 AUGUSTI BLOCK C KL c1 Att sätta begrepp, utvärdera och sprida ett samarbete mellan FoU och missbruksvård gällande cannabis Inom den nationella satsningen Trestad2, genomförs en studie tillsammans med öppenvårdens behandlingsmottagningar i Göteborg. Uppdraget handlar inledningsvis om att tydliggöra och sätta begrepp på det professionella arbetet. Därpå följer en utvärderingsfas. I seminariet diskuteras studiens design och dess arbetsprocess som inneburit att i samarbete med behandlare utforma studiens mål och syfte, styrkor och hinder. Russell Turner, FoU i Väst/GR. Från metod till sammanhang erfarenheter av arbetsprocessen från kartläggningen av mångbesökare inom missbruks- och beroendevården 2011 inleddes en kartläggningen av mångbesökare inom missbruks och beroendevården i Hallands län enligt en särskild metod för analysarbete. Under arbetets gång har det blivit alltmer tydligt att metoden inte var anpassad för den undersökta målgruppen och har därmed inneburit olika svårigheter. Trots det, kommer kartläggningens resultat till nytta i ett pågående utvecklingsarbete i länet. Monica Forsman, FoU Region Halland. c2 Nya e-tjänster och sociala medier som stödjer yrkesverksamma anhöriga E-tjänster och sociala medier har visat sig vara efterfrågade av yrkesverksamma anhöriga som ofta inte har tid och möjlighet att träffas in real life. Resultat från ett par projekt kommer att redovisas och diskuteras under seminariet. Raymond Dahlberg, Hjälpmedelsinstitutet. Behövs en kunskapsstyrd och kvalitetssäkrad demensvård? Hur kan FoU och Svenskt demenscentrum vara ett stöd i den nationella utvecklingen? Om nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, kvalitetsregister och implementering i vårdkedjan. Gunilla Norberg, Svenskt demenscentrum. c3 Jag rymde för jag mådde så jävla dåligt Jag rymde för jag mådde så jävla dåligt. De kunde väl ha lyssnat. Om barns upplevelser av instabil samhällsvård. Viktoria Skoog, FoU Västernorrland. Relationens betydelse i vardagsnära socialt arbete, exemplet boendestöd Vad betyder relationen i vardagsnära socialt arbete och hur kan relationen förstås samt vilka typer av relationer uppstår. Gunnel Andersson, FoU Södertörn. 10

11 Seminarier Block C forts. SEMINARIER 29 AUGUSTI BLOCK C KL c4 Barnperspektivet i kommunal verksamhet för barn som har funktionsnedsättningar Hur gestaltar sig barnperspektivet i de kommunala LSS insatserna, hur förverkligas barns bästa och hur gör man när barn har komplex kommunikation. Seminariet ger mycket utrymme för reflektion och samtal. Jenny Wilder, Marianne Hermansson, Anette Ljungkvist och Carin Wallman, Nka. c5 Rundabordssamtal max 12 personer Behövs en skyddslag för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning? I FoU-projektet för att utveckla stöd till de unga vuxna som har bostad med särskild service, och som är eller riskerar bli utsatta för våld eller andra övergrepp, blev de ungas dubbla utsatthet tydlig. Projektet väcker frågor som handlar om behov av skydd. Bidra till att denna angelägna fråga får ytterligare belysning. Marianne Westring-Nordh och Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län. Forskningssamarbete mellan området för funktionsnedsättning och social barnavård Samtal och funderingar kring forskningssamarbete mellan området för funktionsnedsättning och den sociala barnavården, nya initiativ att uppmärksamma barn till föräldrar med tveksam föräldraförmåga. Eva Nyberg, FoU Södertörn. c6 Rundabordssamtal max 12 personer Utveckla FoU-enheternas utåtriktade arbete vidare inspirera och bli inspirerad Bengt Larsson, Ingrid Hjalmarsson och Eva Norman, Stiftelsen Äldrecentrum, Stockholm. 11

12 Anmälan och praktisk information Tid och plats augusti i KalmarSalen, konferens och kongress, Skeppsbrogatan 49, Kalmar. Tel: Anmälan Anmäl dig senast den 28 juni på Fokus webbplats: Anmälan är bindande, men kan överlåtas till kollega. Bekräftelse på anmälan skickas från Konferenskonsult AB. Avgift u Avgift för konferensen är 1 850:- (exkl. moms.). I avgiften ingår lunch och fika båda dagarna samt middag kvällen den 28 augusti. u Avgift för slottsguidning är 100:- (exkl. moms). u Avgift för sommarbuffén med dryck, kaffe och kaka är 265:- (exkl. moms). Konferensavgift och kostnad för arrangemang den 27 augusti faktureras av Fokus Kalmar län efter konferensen. Hotell Bokning av hotell kan göras i samband med konferensanmälan på webbplatsen. Genom Konferenskonsult Berit Rudolfsson finns hotellrum reserverade på centrala hotell i Kalmar med gångavstånd till KalmarSalen. Hotellkostnaden faktureras av Konferenskonsult AB och ska vara betald före konferensstart. På Kalmar kommuns webbplats finns information om fler hotell och vandrarhem: Övrig information Om du undrar över något är du välkommen att ringa eller maila: u Programansvariga:Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län, Lennart Magnusson, NkA, u Administrationsansvarig: Agneta Persson, , u Bokningsansvarig/hotellansvarig: Konferenskonsult AB, Berit Rudolfsson, , , Inbjudan, program, kartor m.m finns på Fokus webbplats. Eventuella ändringar i programmet kommer att finnas där. Efter konferensen mailar vi dig en länk för utvärdering som vi hoppas att du har möjlighet att besvara. Värdar för årets konferens

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Inbjudan till Nationella Mötesdagar om Hjälpmedelsförsörjning i förändring 1 2 juni 2010, Kalmar

Inbjudan till Nationella Mötesdagar om Hjälpmedelsförsörjning i förändring 1 2 juni 2010, Kalmar Inbjudan till Nationella Mötesdagar om Hjälpmedelsförsörjning i förändring 1 2 juni 2010, Kalmar Program för Mötesdagarna Tisdagen den 1 juni 09.00 09.30 09.45 11.00 12.00 13.30 14.30 15.00 16.00 Inregistrering

Läs mer

Protokoll FoU Välfärds styrelsemöte 2012-12-18

Protokoll FoU Välfärds styrelsemöte 2012-12-18 Protokoll FoU Välfärds styrelsemöte 2012-12-18 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Mats Ericsson, Lolo Lebidinski och Jenny Malmsten Förhinder: Lisbeth Eriksson, Carina Forsman Björkman och

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Marianne Hermansson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Vilka är anhöriga Närmare var femte vuxen vårdar hjälper eller stödjer

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

2. Dagordning Dagordningen godkänns med tillägget rapport från Agnetha Hammerin under 6.

2. Dagordning Dagordningen godkänns med tillägget rapport från Agnetha Hammerin under 6. Protokoll FoU Välfärds styrelsemöte den 17 oktober 2012 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Jenny Malmsten och Ulrika Hernant Förhinder: Mats Ericsson

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2014 JURIDISK EXPERT Jurist VÅRA TALARE Socialstyrelsen Ann-Kristin Granberg Sundsvalls kommun Eva Rönnbäck Verksamhetschef, Socialtjänstens myndighetsutövning

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Jenni Niska och Elisabet Olofsson

Jenni Niska och Elisabet Olofsson Jenni Niska och Elisabet Olofsson 2014-05-20 Stödja kunskaps- och kvalitetsutveckling av stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer 19 lokala och regionala

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Anhörigas Riksförbund/AHR är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för och stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder,

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Arbetsgivare. smålandsbilder.se

Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Arbetsgivare. smålandsbilder.se smålandsbilder.se Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden Arbetsgivare Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers for Carers Vad är projektet Arbetsgivare

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen 3 Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka

Läs mer

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

19 NOVEMBER 2015 SUNNE INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

19 NOVEMBER 2015 SUNNE INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 19 NOVEMBER 2015 SUNNE KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS

Läs mer

Ledarskapets utmaningar

Ledarskapets utmaningar 17 november 2011 Folkets hus, Umeå Ledarskapets utmaningar En konferens för arbetsledare och chefer inom äldreomsorgen foto istockphoto Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen En dag för idéer, möten och

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Inger Axelsson FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län Invest Region Jönköping Ur Missbruksutredningen,

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Vi måste prata 2017-05-19 Johanna Karlsson Sofias mamma Anhöriga barn ska uppmärksammas och erbjudas hjälp

Läs mer

23 NOVEMBER 2017 KARLSTAD EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

23 NOVEMBER 2017 KARLSTAD EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 23 NOVEMBER 2017 KARLSTAD KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor 2014-11-21 15/22 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor BAKGRUND/ SYFTE De sociala

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012 Nya missbruksvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård Hammarbackens behandlingshem Nytt huvudmannaskap? Så påverkas

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

FoU i Väst/GR Verksamhetsinriktning 2012

FoU i Väst/GR Verksamhetsinriktning 2012 2010-10-28 Elisabeth Hajtowitz FoU i Väst/GR Verksamhetsinriktning 2012 Verksamhetsinriktningen har arbetats fram av GR:s sociala styrgrupp. Inriktningen anger huvuddragen för verksamheten vid FoU i Väst/GR

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Karlstad den 25 januari 2017 Carin Wallman, Lennart Magnusson, Arvid Karsvall, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Medlem i Eurocarers och International

Läs mer

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR Onkologikliniken, Västerås HSL Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Anhörigstöd det lönar sig

Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd i samverkan - Hur löser vi framtidens utmaningar? Tomelilla den 22 september 2016 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Anhöriga

Läs mer

nationellt Forum 2013: Försörjningsstöd

nationellt Forum 2013: Försörjningsstöd inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2013 SPECIELLT INBJUDEN Socialdepartementet Karin Stillerud Kansliråd VÅRA TALARE Kommunakuten Thomas Hallgren Jurist Socialstyrelsen Anette Agenmark

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk!

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Arrangörer: Kommunal utveckling, Region Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Sofia Rosén, Länsstyrelsen

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Åbytorp 4 februari 2016 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2014-2015 Framtagen av kommunerna

Läs mer

Evidensbaserad verksamhet i ord och handling

Evidensbaserad verksamhet i ord och handling Evidensbaserad verksamhet i ord och handling Luleå den 28 mars 2011 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Birgitta Olofsson, Jan-Olof Svensson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Disposition utvärdering

Läs mer

Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England. Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk

Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England. Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk Employers for Carers i Storbritannien Ett forum av arbetsgivare för ett anhörigvänligt

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT

MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT Inbjudan till nätverksträff/ utvecklingsseminarium 369 MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT Ett första steg i en fungerande kvalitetssäkring Kvalificerad mobil hemrehabilitering

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen?

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen? Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen? En utvärdering av implementeringen i Psykiatri Skåne Gisela Priebe, Lunds universitet Maria Afzelius, Region

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

KUR - Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning.

KUR - Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning. Inbjudan KUR - Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning. Försäkringskassan har fått regeringens uppdrag att stimulera en gemensam kunskapsutveckling

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

Sociala företag i Gävleborg

Sociala företag i Gävleborg Sociala företag i Gävleborg en succé!. hur lyckas dom? Alla människor har rätt att känna sig behövda Sociala företag skapar möjligheter till arbete och lön. I Gävleborg finns 11 sociala företag med sammanlagt

Läs mer

Introduktionskurs 404. Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen. Klassifikation, kodning och bedömning

Introduktionskurs 404. Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen. Klassifikation, kodning och bedömning ICF- FRÅN GRUNDEN Introduktionskurs 404 Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen Klassifikation, kodning och bedömning Praktisk tillämpning baserad på patientfall: Genomförande-,

Läs mer

Konferens i Göteborg

Konferens i Göteborg Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst FAR AR VÄL VÄLFÄRDEN? SOCIAL CIALTJÄNS TJÄNSTE TEN I FRAM AMTID TIDEN Konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Hög tid för HELTID Fram till 2023 kommer det att behövas mer än en halv miljon nya medarbetare i välfärden. Samtidigt som det innebär en stor utmaning finns det mycket man kan

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

21 NOVEMBER 2016 KARLSTAD EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

21 NOVEMBER 2016 KARLSTAD EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 21 NOVEMBER 2016 KARLSTAD KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

REHABILITERING AV ÄLDRE

REHABILITERING AV ÄLDRE inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2013 EXPERTER Elisabeth Rydwik Med. Dr. leg. sjukgymnast FOU nu Raymond Dahlberg FoU-samordnare/Med. Dr. Hjälpmedelsinstitutet Christina Brogårdh RPT,

Läs mer

KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER

KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER Inbjudan till nätverksträff/ Utvecklingsseminarium 388 KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER Ett första steg i en fungerande kvalitetssäkring Kvalificerad mobil rehabilitering

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer