Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den augusti 2013 i Kalmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar"

Transkript

1 Välfärd Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den augusti 2013 i Kalmar Ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog om välfärdsfrågor inom vård och omsorg med lokal, regional nationell utveckling och FoU. Mötesplats FoU Välfärd 2013 Intresseföreningen FoU Välfärd arrangerar varje år i samband med sitt årsmöte en konferens för erfarenhetsutbyte mellan FoU-enheterna i Sverige. I år är det enheten för Forskning Och Kunskaps- Utveckling Socialtjänst i Kalmar län (FOKUS) och Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka) som står värd. Årets tema handlar om FoU i förändring. FoU är att befinna sig i ständig rörelse, där nya konstellationer för samverkan och partnerskap utvecklas och därmed nya gränser och nya utmaningar. Årets konferensupplägg har tagit fasta på FoU-enheternas önskemål om tid för samtal i såväl plenum som i seminarier och rundabordssamtal. Förutom föreläsningar och samtal i plenum finns tre pass med trettio valbara seminarier och rundabordssamtal. Varmt Välkommen Jenny Malmsten Agnetha Hammerin Lennart Magnusson Ordförande FoU Välfärd Fokus Kalmar län Nationellt kompetenscentrum anhöriga Värdar för årets konferens 2013

2 FOTO: AGNETHA HAMMERIN Information Ankomstdagen den 27 augusti Nätverksträffar För många av konferensdeltagarna kommer tisdagen den 27 augusti att vara ankomstdag. Därför finns det möjlighet att under denna dag ha egna nätverksträffar. Vi hjälper gärna till med ordna lokal och fika för de som så önskar. De kostnader som kan uppstå bekostas dock av nätverket självt. Maila administrationsansvarig på Fokus Kalmar län, Agneta Persson. E-post: Ange i mailet antal personer, om kaffe och kaka önskas samt referensnamn och faktureringsadress. Upplev Nordens bäst bevarade renässansslott! Kvällsarrangemang Välkommen till Kalmar Slott med anor från 1100-talet. Det var här Kalmarunionen undertecknades 1397 och redan under 1500-talet på Vasakungarnas tid fick slottet sitt nuvarande utseende, ett praktfullt renässanspalats. På Kalmars mest omoderna sevärdhet ser det mesta ut som det gjorde 1592, men det finns fortfarande mycket kvar att upptäcka! 2

3 Följ med på Slottsguidning i paradvåningen från de första stenarna vid 1100-talets slut, via Kalmarunionen och Vasasönernas renässanspalats, till talets förfall. Du får se hur renässansfurstarna levde och verkade i de ståtliga rummen, höra historier om sovvanor, mat och dryck och hur hovet fungerade. Förbered dig på en resa till 1500-talet. Vi samlas kl vid ankaret precis vid entrén, träbron till slottet. Guidad visning som tar cirka 50 minuter. Kostnad: 100:- (ingår inte i konferensavgiften). Anmälan görs i samband med din webbanmälan till konferensen. Sommarbuffé på Söderport För de som vill passa på tillfället att mingla med kollegor från övriga Sverige och äta en bit mat, bjuder vi in till sommarbuffé på Söderport Restaurang och Café. En unik miljö i slottsallén, vid Kalmar slott. Vi har valt sommarbuffé då det gör det möjligt att droppa in efter hand som man kommer till Kalmar. Sommarbuffén står uppdukad för oss från och med kl Slottsvandringen avslutas kl.19.00, varför vi enkelt kan gå över gatan till Söderport och fortsätta samtalet. Kostnad för sommarbuffén: 265:- inklusive dryck, kaffe och kaka (ingår inte i konferensavgiften). Anmälan till sommarbuffén görs i samband med din webbanmälan. Den 28/6 behöver din anmälan senast vara oss tillhanda: FOTO: AGNETHA HAMMERIN 3

4 Program 28 augusti Välkommen Jenny Malmsten ordförande FoU Välfärd Samverkan och partnerskap i utveckling Lunch Nya konstellationer, nya gränser och nya utmaningar Kjell Bolmgren, forskare, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Ann-Christine Larsson, FoU-ledare, Fokus, Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka, Jenny Malmsten, ordförande FoU Välfärd och Mårten Wirén, utredare, Socialstyrelsen Nationell samverkan mellan åtta FoU-enheter och Nka Marianne Winqvist, forskare/möjliggörare, Nka tillsammans med FoUrepresentanter Kartläggning av samverkan mellan FoU och universitet Per Albinsson, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting SKL Utmaningar och möjligheter Rundabordssamtal utifrån inkomna frågeställningar från FoU Välfärds medlemmar Kunskapsstyrning och regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Mari Forslund, utredare, Socialstyrelsen, Per Albinsson, projektledare, SKL Kaffe Utmaningar och möjligheter. Rundabordssamtal utifrån inkomna frågeställningar från FoU Välfärds medlemmar Parallella seminarier Block A FoU i förändring Styrelsen för FoU Välfärd. Avslutas med FoU Välfärds årsmöte Middag Italiensk buffé som avrundas med Beatles Kvällsarrangemanget ingår i konferensavgiften. Anmälan måste göras i samband med konferensanmälan. Den 28/6 behöver din anmälan senast vara oss tillhanda: 4

5 FOTO: AGNETHA HAMMERIN (VÄNSTER) LENA NYBERG (HÖGER) 29 augusti Idéburna sektorn samverkanspartner för FoInnovation Therese Eriksson, verksamhetschef, Maskrosbarn, Maj-Lis Lundgren, kanslichef, Anhörigas Riksförbund Kaffe Utmaningar och möjligheter Rundabordssamtal utifrån inkomna frågeställningar från FoU Välfärds medlemmar Parallella seminarier Block B Lunch Parallella seminarier Block C Förbättringskunskap Boel Andersson Gäre, professor, Jönköping Academy, Högskolan Jönköping, chef för Futurum, landstingets forsknings- och utbildningsenhet Ord på vägen... Jenny Malmsten, ordförande, FoU Välfärd 27/8 Guidad visning Kalmar Slott & sommarbuffé på Söderport Restaurang och Café. Kryssa i vid webbanmälan! Mer information och anmälan: 5

6 Från FoU till FoInnovation Seminarier Block A SEMINARIER 28 AUGUSTI BLOCK A KL A1 FoU äldres roll mitt i en nationell äldresatsning Seminariet kommer att beskriva hur en FoU-verksamhet kan vara en viktig aktör på regional och lokal nivå i en nationell äldresatsning. Utifrån tre projekt ges i seminariet en bild av hur detta har genomförts i praktiken inom områdena; Läkemedel och äldre, Äldre och Icke farmakologiska metoder samt Implementering av Demensriktlinjer. Seminariet vill även ge möjlighet till en medskapande och kreativ dialog kring ämnet. Cecilia Fagerström, Carina Ström och Mats Wennstig, FoU Blekinge kompetenscenter. A2 Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Nka har i uppdrag av Socialdepartementet att medverka i utvecklingen av stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Vad finns det för stöd idag? Vad är det anhöriga saknar? Ett arbetssätt som Nka har erfarenhet av är så kallade blandade lärande nätverk. Vid seminariet presenteras arbetssättet och de erfarenheter som gjorts av metodens tillämpning. Mats Ewertsson och Jan-Olof Svensson, Nka. Hur skapar metoder inom FoU-arbete mervärde i teori och praktik? Hinder och framgångsfaktorer med deltagarbaserade metoder inom F och U-arbete. Går det att förena styrning och demokrati i kunskapsutveckling och i så fall hur? På vilket sätt har detta hanterats inom er FoU-enhet? Ann-Christine Larsson och Marianne Westring-Nordh, Fokus Kalmar län. A3 Ändamålsenligt stöd till barn som anhöriga ett brett nationellt utvecklingsarbete Stärkt stöd till barn som anhöriga är målet i utvecklingsarbetet som bedrivs av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet på uppdrag av regeringen i samarbete med SKL samt med regioner, landsting och kommuner. Socialstyrelsen samverkar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga i kunskapsuppbyggnad och informationsspridning. Merike Hansson, Socialstyrelsen. Resultat från registerstudien om barn som anhöriga Vid seminariet kommer en incidensberäkning av barn, födda till föräldrar med alkoholoch eller narkotikamissbruk, psykisk sjukdom, fysisk sjukdom och där en förälder avlider, att presenteras. Resultat av en analys av insatser från socialtjänsten kommer också att redovisas. Lisa Olsson, CHESS, Stockholms universitet. Barn som anhöriga i fyra utvecklingsregioner I seminariet presenteras utvecklingsarbetet Barn som anhöriga som bedrivs i de fyra utvecklingsregionerna Dalarna, Jönköping, Västra Götaland. Det gemensamma arbetet, som i sin tur ska spridas och involvera övriga landet består bl.a. i formulering av en gemensam differentierad insatstrappa, kompetenshöjande insatser, webbaserad basutbildning m.m. Helene Klapp, Nka. 6

7 Seminarier Block A forts. SEMINARIER 28 AUGUSTI BLOCK A KL A4 Vad säger undvikbar slutenvård och återinläggningar av sköra äldre om vården och omsorgens kvalitet? FoU i Väst/GR har genomfört en flervetenskaplig kunskapsöversikt av hur vården av sköra äldre kan förbättras i relation till kvalitetsindikatorerna; undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar. Kunskapsöversiktens resultat presenteras och bl.a diskusteras vilken evidens som finns för slutsatsen att färre slutenvårdstillfällen och återinläggningar leder till bättre vård och omsorg för målgruppen?. Theresa Larsen, FoU i Väst/GR. Vård värd att vårda Anhörigvården utgör merparten av den vård och omsorg som sker i vårt land. Det behövs krafttag för att möta det ökade behovet. Hur rustade är vi för det? Hur kan vi få en anhörigvänligare vård och omsorg i vårt land? Arne Sjöberg, Nka och Maillis Lundgren, Anhörigas Riksförbund. A5 Samhället behöver bli en bättre förälder Nya indikatorer om psykofarmaka, utbildning och levnadsstandard för placerade barn introduceras i Socialstyrelsens utvärdering Vård och omsorg om placerade barn. Resultaten är alarmerande, men öppna jämförelser visar att kommuner och landsting ständigt förbättrar sina förutsättningar för att möta barnens behov. Vid seminariet presenteras resultat och rekommendationer från utvärderingen. Ann Johansson och Matilda Hansson, Socialstyrelsen. Uppföljning av insatser för vuxna med missbruks/beroendeproblem (UIV) UIV är en modell för uppföljning av biståndsbedömda insatser. Genom lokal uppföljning som aggregeras i realtid, får vi tillgång till en central kunskapskälla klienters subjektiva upplevelser och värderingar av insatserna. Marco Fredin, FoU i Väst/GR. A6 Rundabordssamtal max 12 personer Medborgarforskning och brukarstöd via sociala media Svensk miljöövervakning har historiskt haft stor nytta av frivilliginsatser. IT-lösningar har utvecklats för datainsamling som skapat direktlänk mellan frivilliginsatser och myndigheters beslutsunderlag. Utvecklingen av sociala media och appar erbjuder nya möjligheter och stödfunktioner, kunskapsöverföring, datainsamling och mänsklig närvaro på nätet. Seminariehållaren berättar om erfarenheterna av nätverk där frivilliga och professionella samverkar kring datainsamling, facebook, twitter, instagram, bloggar, appar, webbsidor och traditionella media för att bygga nätverket. Kjell Bolmgren, Sveriges Lantbruksuniversitet. 7

8 Seminarier Block B SEMINARIER 29 AUGUSTI BLOCK B KL B1 Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? Om barns delaktighet och implementering i sju kommuner I rapporten analyseras effekterna av BBIC avseende barns delaktighet och arbetssätt i barnavårdsutredningar. Dessutom diskuteras olika aspekter på implementering. Lotta Berg Eklundh, FoU Nordost. Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar ett särskilt spår i socialtjänstens verksamhet? Socialarbetares reflektioner om ensamkommande barn och ungdomars behov av närhet, trygghet, relationer och materiella resurser. Riita Eriksson, Katarina von Greiff, FoU Nordost samt Åsa Backlund och Eva-Marie Åkerlund, FoU Södertörn. B2 Vad är Annas led? Samverkan inom demensvården i Halland Ett samverkansprojekt mellan kommunerna och Regionen i Halland under Målet var att utarbeta en övergripande modell, för hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i länet. I seminariet presenteras dels arbetsprocessen, dels effekter som modellen har medfört för demensvården i Halland. Eva Persson, FoU Region Halland. Från problemformulering till utbildning i social dokumentation Tillsammans med medarbetarna från kommunerna i länet har Fokus drivit ett projekt om social dokumentation. Projektet resulterade i en handbok för omsorgsassistenter inom omsorg och vård om äldre samt om personer med funktionsnedsättning. Nu används handboken av kommunerna i utbildningssammanhang. Under seminariet beskrivs vägen från ax till limpa. Ann-Christine Larsson och Maria Eriksson, Fokus Kalmar län. B3 Ekonomi och anhörigomsorg Anhörigomsorg innehåller ofta merkostnader av olika slag. Ekonomiska konsekvenser av anhörigomsorg diskuteras, liksom stöd, alternativt brist på stöd till anhöriga. Varför finns det t.ex. kommuner som tar betalt för avlösningsservice medan andra inte gör det. Hur kan anhörigas önskemål om stöd bättre tillgodoses? Ann-Britt Sand, Nka. Arbetsgivare för anhöriga utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga Erfarenheter från regeringsfinansierat samarbetsprojekt mellan Anhörigas Riksförbund och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Tillsammans med privata och offentliga arbetsgivare utvecklas stöd till yrkesverksamma anhöriga för ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Vad vinner arbetsgivare, samhället och den enskilde på en anhörigvänlig arbetsplats? Alf Andersson, Anhörigas Riksförbund, Charlotte Jonasson Falk och Elizabeth Hanson, Nka. 8

9 Seminarier Block B forts. SEMINARIER 29 AUGUSTI BLOCK B KL B4 Det slutar inte vid 65 om våld i nära relationer Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholms län har utvärderat en utbildning om våld i nära relationer riktad till personal inom äldreomsorgen. Utvärderingen innehöll också erfarenheter av hur olika kommuner och stadsdelar i Stockholms län arbetar med våld mot äldre samt en kunskapssammanställning. I seminariet diskuteras utsattheten bland äldre med kognitiva funktionsnedsättningar och frågan hur arbetet med våldsutsatta äldre organiseras i kommunerna. Ingrid Hjalmarsson och Eva Norman, Äldrecentrum i Stockholms län. Utvärdering av utbildningsprojekt och verksamheter avseende Våld i nära relationer Fokus Kalmar län har genomfört flera utvärderingar och FoU-projekt avseende våld i nära relationer. I seminariet diskuteras hur metoder i utvärdering och projekt involverar yrkesverksamma och brukare och bidrar till interaktivt lärande. Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län och Kjerstin Larsson, FoU Välfärd, Regionförbundet, Örebro. B5 Från lokal idé till nationellt förslag Är det socialtjänstens ansvar att utreda och rehabilitera människor som är sjuka och stå för deras försörjning? Det var frågan som ledde till ett samarbete med SKL och en unik kartläggning av de personer som var utförsäkrade men sjuka och som sökte försörjningsstöd under Arbetet har resulterat i en nationell överenskommelse mellan SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Maija-Liisa Ylikiiskilä, FoU Region Halland. B6 Rundabordssamtal max 12 personer Vad är en FoU-rapport? Vad är en FoU-rapport? Att FoU-rapporter är publika med en tydlig avsändare och en mottagare som genom rapporten får en bild av vad FoU är, gör frågan både spännande och ständigt aktuell. Kan det finnas en poäng i att försöka finna en samsyn kring vad en FoU-rapport är bland FoU Välfärds medlemmar? Kan gemensamma kvalitetskriterier för FoU-rapporter vara en styrka i FoUarbetet, ett sätt att tydlig profilera sig? Jenny Malmsten, FoU Välfärds styrelse. Hur bör kunskap och metoder från FoU-projekt ägas, förvaltas och kvalitetssäkras? Kunskap vinnes och metoder utvecklas ur olika projekt. Kunskap och metoder behöver ha en hemvist ägarskap för att kunna förvaltas, utvecklas och kvalitetssäkras. De behöver göras tillgängliga också efter att projekten avslutats. Är detta en uppgift för FoU-enheter, kanske i samverkan? Per-Åke Karlsson, FoU Sjuhärad Välfärd. 9

10 Seminarier Block C SEMINARIER 29 AUGUSTI BLOCK C KL c1 Att sätta begrepp, utvärdera och sprida ett samarbete mellan FoU och missbruksvård gällande cannabis Inom den nationella satsningen Trestad2, genomförs en studie tillsammans med öppenvårdens behandlingsmottagningar i Göteborg. Uppdraget handlar inledningsvis om att tydliggöra och sätta begrepp på det professionella arbetet. Därpå följer en utvärderingsfas. I seminariet diskuteras studiens design och dess arbetsprocess som inneburit att i samarbete med behandlare utforma studiens mål och syfte, styrkor och hinder. Russell Turner, FoU i Väst/GR. Från metod till sammanhang erfarenheter av arbetsprocessen från kartläggningen av mångbesökare inom missbruks- och beroendevården 2011 inleddes en kartläggningen av mångbesökare inom missbruks och beroendevården i Hallands län enligt en särskild metod för analysarbete. Under arbetets gång har det blivit alltmer tydligt att metoden inte var anpassad för den undersökta målgruppen och har därmed inneburit olika svårigheter. Trots det, kommer kartläggningens resultat till nytta i ett pågående utvecklingsarbete i länet. Monica Forsman, FoU Region Halland. c2 Nya e-tjänster och sociala medier som stödjer yrkesverksamma anhöriga E-tjänster och sociala medier har visat sig vara efterfrågade av yrkesverksamma anhöriga som ofta inte har tid och möjlighet att träffas in real life. Resultat från ett par projekt kommer att redovisas och diskuteras under seminariet. Raymond Dahlberg, Hjälpmedelsinstitutet. Behövs en kunskapsstyrd och kvalitetssäkrad demensvård? Hur kan FoU och Svenskt demenscentrum vara ett stöd i den nationella utvecklingen? Om nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, kvalitetsregister och implementering i vårdkedjan. Gunilla Norberg, Svenskt demenscentrum. c3 Jag rymde för jag mådde så jävla dåligt Jag rymde för jag mådde så jävla dåligt. De kunde väl ha lyssnat. Om barns upplevelser av instabil samhällsvård. Viktoria Skoog, FoU Västernorrland. Relationens betydelse i vardagsnära socialt arbete, exemplet boendestöd Vad betyder relationen i vardagsnära socialt arbete och hur kan relationen förstås samt vilka typer av relationer uppstår. Gunnel Andersson, FoU Södertörn. 10

11 Seminarier Block C forts. SEMINARIER 29 AUGUSTI BLOCK C KL c4 Barnperspektivet i kommunal verksamhet för barn som har funktionsnedsättningar Hur gestaltar sig barnperspektivet i de kommunala LSS insatserna, hur förverkligas barns bästa och hur gör man när barn har komplex kommunikation. Seminariet ger mycket utrymme för reflektion och samtal. Jenny Wilder, Marianne Hermansson, Anette Ljungkvist och Carin Wallman, Nka. c5 Rundabordssamtal max 12 personer Behövs en skyddslag för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning? I FoU-projektet för att utveckla stöd till de unga vuxna som har bostad med särskild service, och som är eller riskerar bli utsatta för våld eller andra övergrepp, blev de ungas dubbla utsatthet tydlig. Projektet väcker frågor som handlar om behov av skydd. Bidra till att denna angelägna fråga får ytterligare belysning. Marianne Westring-Nordh och Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län. Forskningssamarbete mellan området för funktionsnedsättning och social barnavård Samtal och funderingar kring forskningssamarbete mellan området för funktionsnedsättning och den sociala barnavården, nya initiativ att uppmärksamma barn till föräldrar med tveksam föräldraförmåga. Eva Nyberg, FoU Södertörn. c6 Rundabordssamtal max 12 personer Utveckla FoU-enheternas utåtriktade arbete vidare inspirera och bli inspirerad Bengt Larsson, Ingrid Hjalmarsson och Eva Norman, Stiftelsen Äldrecentrum, Stockholm. 11

12 Anmälan och praktisk information Tid och plats augusti i KalmarSalen, konferens och kongress, Skeppsbrogatan 49, Kalmar. Tel: Anmälan Anmäl dig senast den 28 juni på Fokus webbplats: Anmälan är bindande, men kan överlåtas till kollega. Bekräftelse på anmälan skickas från Konferenskonsult AB. Avgift u Avgift för konferensen är 1 850:- (exkl. moms.). I avgiften ingår lunch och fika båda dagarna samt middag kvällen den 28 augusti. u Avgift för slottsguidning är 100:- (exkl. moms). u Avgift för sommarbuffén med dryck, kaffe och kaka är 265:- (exkl. moms). Konferensavgift och kostnad för arrangemang den 27 augusti faktureras av Fokus Kalmar län efter konferensen. Hotell Bokning av hotell kan göras i samband med konferensanmälan på webbplatsen. Genom Konferenskonsult Berit Rudolfsson finns hotellrum reserverade på centrala hotell i Kalmar med gångavstånd till KalmarSalen. Hotellkostnaden faktureras av Konferenskonsult AB och ska vara betald före konferensstart. På Kalmar kommuns webbplats finns information om fler hotell och vandrarhem: Övrig information Om du undrar över något är du välkommen att ringa eller maila: u Programansvariga:Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län, Lennart Magnusson, NkA, u Administrationsansvarig: Agneta Persson, , u Bokningsansvarig/hotellansvarig: Konferenskonsult AB, Berit Rudolfsson, , , Inbjudan, program, kartor m.m finns på Fokus webbplats. Eventuella ändringar i programmet kommer att finnas där. Efter konferensen mailar vi dig en länk för utvärdering som vi hoppas att du har möjlighet att besvara. Värdar för årets konferens

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Inbjudan till Nationella Mötesdagar om Hjälpmedelsförsörjning i förändring 1 2 juni 2010, Kalmar

Inbjudan till Nationella Mötesdagar om Hjälpmedelsförsörjning i förändring 1 2 juni 2010, Kalmar Inbjudan till Nationella Mötesdagar om Hjälpmedelsförsörjning i förändring 1 2 juni 2010, Kalmar Program för Mötesdagarna Tisdagen den 1 juni 09.00 09.30 09.45 11.00 12.00 13.30 14.30 15.00 16.00 Inregistrering

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Marianne Hermansson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Vilka är anhöriga Närmare var femte vuxen vårdar hjälper eller stödjer

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Anhörigas Riksförbund/AHR är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för och stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder,

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Evidensbaserad verksamhet i ord och handling

Evidensbaserad verksamhet i ord och handling Evidensbaserad verksamhet i ord och handling Luleå den 28 mars 2011 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Birgitta Olofsson, Jan-Olof Svensson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Disposition utvärdering

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England. Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk

Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England. Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk Employers for Carers i Storbritannien Ett forum av arbetsgivare för ett anhörigvänligt

Läs mer

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Inger Axelsson FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län Invest Region Jönköping Ur Missbruksutredningen,

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

Lyckas med din samverkan! NATIONELLT FORUM 2014: FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Fler till egen försörjning med rätt insatser

Lyckas med din samverkan! NATIONELLT FORUM 2014: FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Fler till egen försörjning med rätt insatser inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september 2014 DU FÅR MÖTA E-delegationens projekt EIF Margaretha Holmlund Utredare på CSN Timo Pöllänen, verksamhetschef Linda Hellström, socialsekreterare

Läs mer

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar Seminarium A2: Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Jan-Olof Svensson

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Livets möjligheter. - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning

Livets möjligheter. - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning Välkommen till nationell konferens i Stockholm 10-11 mars 2014 på Essinge konferenscenter. Konferensen fokuserar på livets möjligheter

Läs mer

Sociala företag i Gävleborg

Sociala företag i Gävleborg Sociala företag i Gävleborg en succé!. hur lyckas dom? Alla människor har rätt att känna sig behövda Sociala företag skapar möjligheter till arbete och lön. I Gävleborg finns 11 sociala företag med sammanlagt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

UTVECKLINGSKONFERENS. 21 22 augusti 2008 Hotell Södra Berget Sundsvall. Anmälan Program SEMINARIER MÖTEN. Till dig som arbetar med ungdomars fritid

UTVECKLINGSKONFERENS. 21 22 augusti 2008 Hotell Södra Berget Sundsvall. Anmälan Program SEMINARIER MÖTEN. Till dig som arbetar med ungdomars fritid KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND OCH VÅRA KOMMUNER PRESENTERAR INBJUDAN Till dig som arbetar med ungdomars fritid UTVECKLINGSKONFERENS SEMINARIER som ger dig nya perspektiv, bl a med Emma Hamberg MÖTEN som

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Nationell konferens. Barn som anhöriga 2014. En bro för gemensamt lärande och samverkan

Nationell konferens. Barn som anhöriga 2014. En bro för gemensamt lärande och samverkan Nationell konferens Barn som anhöriga 2014 En bro för gemensamt lärande och samverkan Under 2012-2014 har Socialstyrelsen tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga på regeringens uppdrag lett

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Närvarande:

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND FOU VÄLFÄRDS NATIONELLA KONFERENS I KARLSTAD DEN 3-4 SEPTEMBER 2015 PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND Välfärd VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Projekt om systematisk uppföljning

Projekt om systematisk uppföljning :Barn som anhöriga 2013 2014 Nr.1 Projekt om systematisk uppföljning Metoder och arbetssätt för systematisk dokumentation och uppföljning av stödverksamhet till barn som är anhöriga ska utvecklas. Det

Läs mer

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah 2013-09-20 13/99 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter!

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter! 2010-05-26 10/66 Samtliga nämnder/styrelser Landstinget Kommunala bolag/stiftelser En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter!

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer