Urban ljussättning och belysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urban ljussättning och belysning"

Transkript

1 Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva stads- och tätortsmiljöer med hjälp av ljussättning Hur kombinera funktionell, energieffektiv och stämningsskapande belysning? 2 praktikfall så har vi tagit fram vår ljusplan respektive belysningsprogram Människans förhållande till färg och ljus Social hållbarhet i belysningsplaneringen Om ljusföroreningar i våra stadsrum Moderator Johan Röklander WSP Ljusdesign Talare: Kajsa Sperling White arkitekter Svante Pettersson Philips Lighting Monica Säter Chalmers tekniska högskola Maya Mårtensson ALMA arkitekter Ulf Klarén Färg- och ljusforskare Vivi Katarina Hennig WSP Ljusdesign Henrik Gidlund Trafikverket Malmö Stad Johan Moritz Alingsås kommun Kjell Hult Åke Aronsson Kiruna kommun Hans Utstrand Jönköping kommun Maja Laveklint Uppsala kommun Karin Åkerblom Köpenhamns kommun Thomas Maare u Konferens Stockholm 4-5 mars 2014

2 Konferensprogram Tisdag 4 mars Registrering med kaffe och smörgås Moderator Johan Röklander inleder konferensen Ljus och belysning i tidiga skeden av stadsplanering Två exempel från praktiken, från norr till söder. Ta del av planeringen av ljussättningen i centrala Gällivare, och tänket kring utbyggnaden av den gamla fiskebyn Viken i Höganäs kommun. Stadsplaneringstrategier hur planerar vi vår stadsmiljö med hänsyn till den långa mörka årstiden och de korta dagarna Hur ljuset påverkar stadsrummens storlek och gaturummens form Social hållbarhet i stadsmiljön, trygghet, trivsel, orienterbarhet och överblickbarhet Gällivares stadsomvandling klimatet och människornas behov av ljus Vikens centrum kan ljuset hjälpa den centrala byn att samla sina medborgare och få dem att trivas? Maya Mårtensson, arkitekt, ALMA arkitekter AB Maya har stor erfarenhet av stadsplanering och stadsbyggnadsprojekt och är VD på ALMA arkitekter. ALMA arkitekter AB är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor med inriktning på stadsbyggnad och bostäder runt om i hela landet LJUS och FÄRG med mänskligt mått mätt Perceptionen syftar till att göra omvärlden hel, stabil och möjlig att överblicka. Vad vår näthinna registrerar är färg och ljus, men vad vi utan ansträngning upplever är oss själva i en mångfaldig, sammanhängande och levande omvärld. Fysiska eller psykofysiska mätvärden säger ingenting om hur vi upplever helhetsverkan av rumsliga ljus- och färgvariationer. Människans förhållande till färg och ljus Ljus och färg på olika upplevelsenivåer Fysisk förändring och perceptiv motbalans Den mänskliga synen vs. ljusmätningsinstrument Ulf Klarén, färg- och ljusforskare Ulf forskar, skriver och föreläser om perception/färg och ljus. Fram till sin pension 2011 var han högskolelektor och ledare för Perceptionsstudion vid Konstfack. Under var han biträdande projektledare för det nordiska interdisciplinära forskningsprojektet SYN-TES: Human colour and light synthesis Towards a coherent field of knowledge Paus Hur uppnå bra balans mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet? Malmö har under de senaste åren satsat stora resurser på att bli en av Europas främsta ljusstäder, dels genom att anlägga ett flertal platser med effektbelysning och dels genom att välja bra armaturer och belysningsstolpar utmed de viktigaste stråken genom staden. Hur arbetar vi med offentlig ljusdesign i Malmös urbana miljö? Uppdrag att skapa trygghet och spara energi Att utgå ifrån hur vi idag använder staden Med det estetiska följer mycket av energi- och ekonomibesparing automatiskt Johan Moritz, ljusdesigner PLDA, Malmö Stad Johan arbetar sedan 2002 som ljusdesigner på Gatukontoret i Malmö Stad och är väldens förste stadsanställda ljussättare. Arkitekturbelysning och offentlig ljusdesign i urban miljö är hans vardag och han tycker att han har väldens bästa jobb Lunch Ekobelysning belysning som fungerar väl för människa, djur, växter och ekosystem Ett framtidsperspektiv på belysning i och utanför staden. Vilka är morgondagens stora frågor gällande belysning? Motstridiga krav ställs på belysning hur hittar vi en bra balans? Nytta och risk så gör du kloka avvägningar Vad bör vi behålla och vad bör vi ta bort? Så planerar vi belysning som är ekonomiskt hållbart Vilken roll har utformning av belysning när det gäller att uppfylla högt ställda miljömål? Monica Säter, teknologie dr. i belysningsvetenskap och post doc. forskare, Chalmers Arkitektur Monica Säter är ämnesutvecklare inom Belysningsvetenskap och arbetar mot målet att belysning ska utformas omsorgsfullt till nytta för människor och med liten risk för djur, växter och ekosystem. Hon har undervisat sen 1999 i Ljusdesign och då främst inom ljusgestaltning, projekt och ämnesteori men är nu enbart verksam som forskare Mörker en bristvara Om ljusföroreningar i våra stadsrum onödigt ljusspill och ljustransmission mot natthimlen Kan vi balansera ljusnivåerna? Två steg framåt, ett steg bakåt dansar vi tango när vi övergår till ny ljusteknik?

3 Konferensprogram Onsdag 5 mars 2014 Om dagsljus, eld och ny ljusteknik tänkvärt om ljusets påverkan på vår hälsa Vivi Katarina Hennig, ljusdesigner PLDA, WSP Ljusdesign Katarina är ljusdesigner PLDA utbildad vid Bartlett School of Architecture i London, MSc Light and Lighting och har en bakgrund som landskapsarkitekt inom infrastrukturbranschen. Hon arbetar som teamansvarig ljusdesigner på WSP-ljusdesign i Malmö Fika med kaffebröd Belysningsprogram från idé till handling Stadslivet främjas av en genomtänkt belysningsstrategi. Ta del av hur Uppsala kommun arbetat fram sitt belysningsprogram med tillhörande riktlinjer för innerstaden. Tänkt trygghet, säkerhet, vägledning, atmosfär och hållbarhet Parker och grönska en nyanserad helhet med mjuka övergångar mellan ljus och mörker Landmärken, konst och byggnader belys för orienterbarhet och karaktär Platser och torg accentuera för att skapa en rytm mellan platser och stråk Temporärt lekfullt och tillåtande med hög kreativ ambition Karin Åkerblom, processledare, Uppsala kommun Karin är landskapsarkitekt i botten och har arbetat på kommunen sedan 1994 med det offentliga rummet så som parker/torg och nu med stadsutveckling Hur räkna hem investeringen av belysningsprojekt? Return On Invest Hör experterna diskutera ROI, och ställ dina egna frågor kring investerings- och driftkostnader, livslängd och miljöpåverkan i förhållande till: Trafiksäkerhet Arbetsmiljö Tillgänglighet Trygghet Attraktion Vad vill just du att vi tar upp? Mejla dina frågor till: Medverkande i panelen: Johan Röklander diskussionsledare Henrik Gidlund, Specialist El och Belysning, Trafikverket Johan Moritz, Malmö Stad Ytterligare en representant meddelas senare Panelsamtal Moderator Johan Röklander avslutar konferensens första dag Hur skapas energieffektiv belysning utan att ge avkall på ljuskomforten? Att skapa belysningslösningar utifrån mänskliga värden Hur hitta lösningar som ger en större hållbarhet och godare ekonomi? Trygga miljöer kan också vara vackra, funktionella och driftsekonomiska Exempel och tips från praktiska erfarenheter Johan Röklander, ljusdesigner, WSP Ljusdesign Johan är utbildad ljusdesigner vid JTH där han även undervisat och varit involverad i forskningsprojekt vid avdelningen för belysningsvetenskap under flera år. Med erfarenheter från oräkneligt antal belysningsplaneringsuppdrag och som ljusdesigner i Jönköpings kommun är han nu en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare och utbildare Fika med smörgås Sätt människan i fokus! Jönköpings arbete med att forma och utveckla staden med hjälp av belysning Vad är viktigt att tänka på när man ljussätter en stad? Hur kombinerar man funktionell, energieffektiv och stämningsskapande belysning? Åtgärdsprogram för attraktiv stadsmiljö med hänsyn till trygghet, gestaltning, energieffektivitet och orienterbarhet Ny spännande ljussättning av två torg Närvarostyrd gc-väg Maja Laveklint, belysningsplanerare, Jönköpings kommun Maja har studerat ljusdesign på Tekniska Högskolan i Jönköping. Efter 6 år på Fagerhult Belysning som belysningsplanerare för både inomhus- och utomhusbelysning arbetar hon nu som belysningsplanerare på Jönköpings kommun inom ramen för stadsbyggnadsvisionen Nytt koncept för anbudsprocessen gällande gatubelysning och erfarenhet från byte till LEDarmaturer Uppföljning och status av anbudsförfarandet Erfarenheter från processen Förväntningar avseende framtida drift och underhåll Erfarenheter från arbetet med gatubelysningen i Köpenhamn kommun Byte av park- och vägbelysning till LED-armaturer med dimning För-och nackdelar med den nya LED-belysning och lärdomar av projektet Thomas Maare, belysningsansvarig, Köpenhamns kommun Thomas är utbildad exporttekniker från Niels Brock Copenhagen Business College och Köpenhamns tekniska skola. Han har 18 års erfarenhet av

4 belysning, varav 10 år som produktchef på Louis Poulsen Lighting och resterande tid på Köpenhamns kommun som ansvarig för gatubelysning. Efter att ha bott i Malmö i 10 år har han nu flyttat tillbaka till Danmark med sin familj Lunch Social hållbarhet i belysningsplaneringen Lyssna till hur den sociala hållbarheten kan integreras i den strategiska belysningsplaneringen i en kommun. Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv Biskopsgården i Göteborg ett uppdrag med fokus på jämställdhet Alingsås ljusplan ur ett hållbarhetsperspektiv Trygg Vacker Stad i Göteborg gränslöst arbete mellan olika förvaltningar Kajsa Sperling, ljusdesigner, White arkitekter AB Kajsa är arkitekt och ljusdesigner och har under många år arbetat med belysning i offentliga miljöer. Kajsa har uppdrag i hela Sverige och har fokus att öka trygghet och samtidigt minska energiförbrukningen Ljusplanen vägen till en lysande framtid Lights in Alingsås är i dag ett unikt ljusevenemang och som satt Alingsås på kartan med ca besök per år. Samtidigt är kommunen i färd med att klubba igenom sin nya ljusplan. Lyssna till storsatsande Alingsås och ta del av hur de tagit fram planen och vilka utmaningarna varit. Lights in Alingsås en fantastisk mötesplats Ljusplanen framtagandet och innehåll Kartunderlag med GIS-system Så blir planen ett levande dokument Ljusrådet en unik resurs i kommunen? Så har vi samlat alla intressenters perspektiv Kjell Hult, utvecklingschef, Alingsås kommun Kjell är ansvarig för Lights in Alingsås och representerar kommunledningen. Åke Aronsson, gatuchef, Alingsås kommun Åke är ansvarig för gatubelysning och representerar tekniska förvaltningen Paus med fikabröd Belysningsstrategi för Kirunas nya centrum Stadsomvandlingen i Kiruna har väckt uppmärksamhet både i Sverige och övriga världen. Utvecklingsplanen för den framtida stadskärnan är klar och nästa år påbörjas bygget av det nya stadshuset Kristallen. Arbetet med att ta fram ett designprogram för torget är i full gång och i denna ingår planen för ljussättning av Kirunas nya centrumplats. Så skall Kiruna se ut 2017 Hur gör vi med de gamla kulturbyggnaderna som skall flyttas? Belysningsstrategi för den nya centrumplatsen Ljussättning som skapar en sammanhängande länk mellan torg och stadshus Så har ljussättningen bidragit till Kirunas nya landmärke Kristallen Hans Utstrand, stadsarkitekt, Kiruna kommun Hans har sin bakgrund på Trafikverket där han i 18 år arbetade som regionarkitekt för Region Väst. Därefter har han arbetat som stadsarkitekt och bygglovschef i Flens kommun och senast som tf planchef i Lerums kommun. Sedan april 2013 arbetar han som stadsarkitekt med bl.a Kirunas stadsomvandling Nattmiljö blir vardagsrum med mindre teknik och mer flum! Ljusentusiasten Svante Pettersson filosoferar kring utomhusbelysning. Hur använder man modern belysningsteknik på ett mänskligt och vackert sätt, och krävs det att man är flummig då? Följ med i hans inspirerande vardag som Kreativ Chef på Philips Lighting där dessa frågor är en ständigt pågående process. Belysningsfilosofi och ljusentusiasm! Lampsättning eller ljussättning? Utomhusljus hallå, hur svårt kan det va?! Svante Pettersson, creative director, Philips Lighting Svante är utbildad Ljusdesigner vid Ljushögskolan i Jönköping och arbetar sedan 2001 på Philips Lighting med ansvar för frågor som rör arkitektur, färg, form och ljusfilosofi. Han är en entusiastisk ljusföreläsare som deltagit i ett stort antal spännande belysningsprojekt, allt ifrån stora spektakulära belysningar av utomhusfasader och monument till avancerad ljusgestaltning i hemmiljö. Svante medverkar också som inspiratör och ljusrådgivare i en rad olika medier som t.ex. DN, Hus & Hem, Nyhetsmorgon och Äntligen Hemma på TV Moderator Johan Röklander summerar och avslutar konferensen

5 Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Några väl placerade ljuspunkter kan förändra hela upplevelsen av en plats. Här får du kunskap om hur ni med förhållandevis små medel skapar attraktiva stadsrum med hjälp av genomtänkt belysning och ljussättning. Upplevelsen av ett stadsrum i dagsljus och i mörker kan skilja sig radikalt åt. För att igenkänning, tillgänglighet och känslan av trygghet inte skall gå förlorad krävs det att vi lyckas skapa tilltalande stadsmiljöer och mötesplatser där människor vill röra sig och vistas på, även efter mörkrets inbrott. En genomtänkt belysningsstrategi är ett viktigt verktyg för att främja stadslivet. Under konferensen Urban ljussättning och belysning får du bland annat ta del av hur en ljusplan tar form, hur vi kan kombinerar funktionell, energieffektiv och stämningsskapande belysning och hur ljuset påverkar människor och natur. Dessutom diskuterar vi vad som inte behöver belysas och ställer frågan kan man överbelysa en stad? Konferensen är för dig som arbetar med arkitekturbelysning och offentlig ljusdesign i urban miljö och som är nyfiken på vilka möjligheter ljus kan ha för just din stad. Varmt välkommen till två lysande konferensdagar! Emelie Wijk Projektledare Teknologisk Institut Lär dig mer om Så får du med dig alla intressenters perspektiv Belysningslösningar som ger en större hållbarhet och godare ekonomi Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv Hur ljuset påverkar stadsrummens storlek och gaturummens form Vilka är morgondagens stora frågor gällande belysning? UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Emelie Wijk på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket.

6 Porto betalt Sverige Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Varför ska du gå på Urban ljussättning och belysning? n Diskutera med panelen hur vi kan räkna hem investeringen av belysningsprojekt n Lär dig hur du kombinerar energieffektivitet med bra komfort, hög prestanda och tilltalande estetik n Få kunskap om ljusets påverkan på människa och natur n Lyssna till praktikfall om hur en ljusplan och ett belysningsprogram tagit form n Byt erfarenheter och lärdomar om ljussättning och belysning i stads- och tätortsmiljö TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel datum och plats Konferens: 4-5 mars 2014 ( ) Stockholm: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A Pris Ordinarie pris Grupperbjudande: Gå minst 3 personer Konferens kr/person kr/person I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Partnering i praktiken n Boende för äldre 2014 n Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2014 Se för datum och mer information ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Emelie Wijk på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Returadress Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Boka innan 20 februari och få 500 kr rabatt! Urban ljussättning och belysning Ekologisk, ekonomisk och estetiskt tilltalande ljussättning Belysning för framtidens städer Talare Att skriva upphandlingar

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Attraktiva skolgårdar

Attraktiva skolgårdar Ny efterfrågad konferens! Attraktiva skolgårdar Så skapar du skolgårdar som ger de bästa förutsättningarna för barnet Så möjliggör du för naturmiljö- och utomhuspedagogik på skolgårdar Att anlägga en ny

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut.

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut. Boende för äldre nu och i framtiden! Boende för äldre som möter framtidens behov Att skapa ett yt och personaleffektivt boende som samtidigt är trivsamt och tryggt Hur kan du utforma morgondagens äldreboenden

Läs mer

Lokalresursplanering i offentlig sektor

Lokalresursplanering i offentlig sektor Ta er lokalresursplanering ett steg vidare! Lokalresursplanering i offentlig sektor Bättre verksamhetsnytta och ökad kostnadseffektivitet Vad är nyttan med lokalplanering? Hur utveckla lokalbeståndet för

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Utomhusbelysning 2015

Utomhusbelysning 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Utomhusbelysning 2015 Nationell belysningskonferens 11-12 mars 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Hur du tar ett helhetsgrepp och utvecklar en ljusstrategi

Läs mer

Landskapsarkitektdagarna 2015

Landskapsarkitektdagarna 2015 Att lyfta och försvara det gröna i staden Landskapsarkitektdagarna 2015 Grön utveckling i urban miljö Bildkälla : White arkitekter AB Att bevara det gröna värdet hur du försvarar det gentemot pengavärdet

Läs mer

Social hållbarhet i planeringen Så går du från tanke till handling

Social hållbarhet i planeringen Så går du från tanke till handling Social hållbarhet en naturlig del i planeringen Social hållbarhet i planeringen Så går du från tanke till handling Konkreta metoder för framgång med social hållbarhet och hur du kan mäta effekterna Så

Läs mer

Energideklarationsdagen 2016

Energideklarationsdagen 2016 Årets mötesplats! Energideklarationsdagen 2016 Nya direktiv från Boverket nuläge och framtid Moderator Processen med energikartläggning vad krävs och hur gör du det bäst? MAGNUS JERLMARK Kiwa Swedcert

Läs mer

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Säkra informationen i din kommun! Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Molntjänster hur säkerställs säkerheten? Säkerhetsrutiner

Läs mer

Framtidens bostäder och boendemiljöer

Framtidens bostäder och boendemiljöer Ta del av konkreta verktyg från sju svenska kommuner! Framtidens bostäder och boendemiljöer Bildkälla: TEMA Bostadsbrist Framtidens behov Bostadsutveckling Hur kan vi öka bostadsbyggandet och vad krävs

Läs mer

Framtidens vårdmiljöer

Framtidens vårdmiljöer Ny skräddarsydd konferens med fokus praktikfall Framtidens vårdmiljöer För ny teknik och morgondagens vårdbehov med patienten i centrum BILD C.F. MØLLER Ny teknik för framtidens vårdmiljöer vilka möjligheter

Läs mer

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015 Kund och affärsnytta Kravforum 2015 Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering Kravhanteringsprocessens huvudaktiviteter öka effektivitet och träffsäkerhet Agil kravhantering för bättre

Läs mer

Barns lek- och utemiljö

Barns lek- och utemiljö Succékonferensen är tillbaka med nytt spännande innehåll! Barns lek- och utemiljö Så skapar du bättre lek- och för barnen Utveckla din förmåga att se utemiljön genom barnens ögon vad finner de önskvärt

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Livskraftig näringslivsutveckling

Livskraftig näringslivsutveckling Värdefull blandning av expertis och best practice Livskraftig näringslivsutveckling Innovation, tillväxt och attraktion lokal och regional utveckling Den perfekta staden vad är en attraktiv stad? Moderator

Läs mer

Lönsam energieffektivisering av fastigheter

Lönsam energieffektivisering av fastigheter Lär dig hur du kan spara miljonbelopp! Lönsam energieffektivisering av fastigheter Miljonbesparingar Framgångsrika praktikfall Ny teknik- och lösningar Så skapar du lönsamhet vid satsningar på energieffektivisering

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Destinationsutveckling 2013

Destinationsutveckling 2013 Lyssna till internationellt prisbelönta Destination Röros Destinationsutveckling 2013 Tillvarata besöksnärigens stora tillväxtpotential Så blir din destination exportmogen Hur tackla de mellanmänskliga

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

Energieffektivisering i miljonprogram

Energieffektivisering i miljonprogram Hållbar energieffektivisering i praktiken Energieffektivisering i miljonprogram Kostnadseffektiva åtgärder som rustar för framtiden Så optimerar vi underhållsrenovering med energi- Talare effektivisering

Läs mer

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Byggarbetsmiljö som minskar skador och olycksfall Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Så arbetar du för att minska skador och olycksfall på din byggarbetsplats

Läs mer

SEE THE LIGHT En inspirationsbok om ljus, ljusfilosofi, ljusdesign och konsten

SEE THE LIGHT En inspirationsbok om ljus, ljusfilosofi, ljusdesign och konsten Nyhetsbrev Nr 2, 2015, Årgång 7 I detta nummer av Ceebels nyhetsbrev presenteras tre böcker om ljus som har kommit ut under det senaste året. Den första boken är SEE THE LIGHT En inspirationsbok om ljus,

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2014

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2014 Grupperbjudande: 1.000 kr rabatt vid minst 3 anmälda! Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2014 Pedagogiska lokaler planera och bygg för framtidens behov Processmodell för bygget ger pedagogisk utveckling

Läs mer

Landskapsarkitektdagarna 2016

Landskapsarkitektdagarna 2016 Årligt forum för dig som arbetar med gröna frågor i staden Landskapsarkitektdagarna 2016 Så planerar du för det gröna värdet Bildkälla White arkitekter Mötesplatser i den täta staden i nära samspel med

Läs mer

Ceebels verksamhet idag och i framtiden

Ceebels verksamhet idag och i framtiden Ceebels verksamhet idag och i framtiden SVERIGES ENERGITING 2010 SESSION 19 Cinna Adanko Tekniska Högskolan i Jönköping Nationellt program Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet

Läs mer

Framtidens LSS-boende

Framtidens LSS-boende Nytt uppdaterat program! Framtidens LSS-boende Funktionella LSS-boenden med dagens och morgondagens arkitektur och teknik Hur bygger du funktionella LSS-boenden? Arkitektur och teknik för att stödja och

Läs mer

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2015

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2015 Grupperbjudande: 1.000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2015 Pedagogisk lokalplanering planera för framtidens lärmiljöer Så kan vi bygga framtidens skola Optimera

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Elkraftsgatan 11 195 60 Arlandastad URL: www.vensti.se Vår vision Är att bygga framtidens belysning. Att tänka nytt och utveckla produkter är en av våra ledstjärnor.

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen HÖGAKTUELL KONFERENS Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen Ekonomi Miljötänk Socialt ansvar Cederqvist & Jäntti arkitekter Så skapar vi klimatanpassade fastigheter Energieffektiva fastigheter

Läs mer

Vägledning i en föränderlig värld

Vägledning i en föränderlig värld Träffa kollegor från hela landet Vägledning i en föränderlig värld Utvecklas i din roll som studie- och yrkesvägledare! Så upprätthåller du som studie- och yrkesvägledare kompetensen och håller dig uppdaterad

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

Lyser upp mörkret. Utomhus. Case study

Lyser upp mörkret. Utomhus. Case study Utomhus Intelligent belysning Tegnérparken, Uppsala Case study Lyser upp mörkret På Philips är vi övertygade om att vi alltid kan göra människors liv lite bättre. Philips ljusexperiment i Tegnérparken

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2012 SPECIELLT INBJUDNA TALARE Greater London Authority Design for London Daniel Nordh PRAKTIKFALL FRÅN Kiruna kommun Anders Lundgren Uppsala kommun

Läs mer

LJUSET OCH UPPLEVELSEN

LJUSET OCH UPPLEVELSEN LJUSET OCH UPPLEVELSEN INNEHÅLL Hide-a-lite 6 Allt ljus på ditt projekt 11 Restaurang 16 Kontor 20 Butik 24 Fasad 28 Om oss 32 SIDA 6 HIDE-A-LITE SIDA 7 HIDE-A-LITE I alla miljöer och i alla fastigheter,

Läs mer

Framtidens urbana trädbestånd

Framtidens urbana trädbestånd inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 oktober 2013 experter Henrik Sjöman SLU Alnarp Vikki Bengtsson Ekolog Pro-natura PrAktikfALL från malmö stad Arne Mattsson göteborgs stad Helena Bjarnegård kungsbacka

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Badanläggningar 2016. Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/ person vid minst 4 anmälda! Ny- och ombyggnation med hållbarhet och besökaren i fokus

Badanläggningar 2016. Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/ person vid minst 4 anmälda! Ny- och ombyggnation med hållbarhet och besökaren i fokus Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/ person vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2016 Ny- och ombyggnation med hållbarhet och besökaren i fokus Nya badanläggningar ta del av erfarenheter kring beslutsprocess,

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Belysningsplan för offentlig belysning Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er!

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Din regionala leverantör av utomhusbelysning Vill ni förbättra er utomhusbelysning? Av erfarenhet vet vi att en ny genomtänkt belysning kan

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Rörlig bild i kommunikationen

Rörlig bild i kommunikationen Stick ut från mängden med rörlig bild Rörlig bild i kommunikationen Starkare budskap och större genomslagskraft med rörlig kommunikation Lär dig att skapa kreativt rörligt innehåll till dina kommunikationskanaler

Läs mer

Utlysning av en belysningstävling för Stockholms Stadshus

Utlysning av en belysningstävling för Stockholms Stadshus Utlåtande 2010:90 RIII (Dnr 329-258/2010) Utlysning av en belysningstävling för Stockholms Stadshus Motion av Teres Lindberg (s) (2010:1) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Konsumentverket Anna Strandberg Utredare Sveriges lantbruksuniversitet Fredrika Mårtensson Universitetslektor Johan Ström Konstnär,

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Kvalitet och lärande i skolan

Kvalitet och lärande i skolan Lär av framgångsrika kommuners systematiska kvalitetsarbete Kvalitet och lärande i skolan På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Så kan du få det systematiska kvalitetsarbetet att löpa som en röd

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Paradis? Hur då? Vår tanke bakom PapyrusParadis är att erbjuda bra bostäder åt Mölndalsbor, i ett centralt beläget område med goda förbindelser till både Mölndal och Göteborg samtidigt som området blir

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer

Skolans och förskolans utemiljö

Skolans och förskolans utemiljö Ny konferens Skolans och förskolans utemiljö Lär dig använda utemiljön som pedagogisk resurs Få kunskap om barnens perspektiv Vad är flexibel utemiljö? Så kan du planera för en utemiljö som fungerar året

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Effektiv energistyrning av fastigheter

Effektiv energistyrning av fastigheter Lönsam energieffektivisering Effektiv energistyrning av fastigheter Styrmedel för framgångsrika investeringar Trenderna inom energieffektivisering och förnyelsebar energi Energieffektivitet som finansiell

Läs mer

En lek med ljus och skugga. Metronomis LED en elegant produktfamilj med lekfulla ljuseffekter

En lek med ljus och skugga. Metronomis LED en elegant produktfamilj med lekfulla ljuseffekter En lek med ljus och skugga Metronomis LED en elegant produktfamilj med lekfulla ljuseffekter 2 Metronomis LED Metronomis LED står för enhetlig mångfald Produktfamiljen som länkar samman historiska och

Läs mer

Drift och underhåll av gatu- och vägnät Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 april 2012

Drift och underhåll av gatu- och vägnät Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 april 2012 Drift och underhåll av gatu- och vägnät Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 april 2012 TALARE Hellgren Linander Joakim Hellgren Trafikverket Petter Hafdell SMHI Claes Kempe Förnyelse i anläggningsbranschen

Läs mer

Resursfördelning i utbildningsförvaltningen

Resursfördelning i utbildningsförvaltningen Uppnå en rättvis resursfördelning! Resursfördelning i utbildningsförvaltningen Expertis Praktikfall Konkreta verktyg Resursfördelningsmodeller som bidrar till likvärdig undervisning Nyckeltalens roll i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

soprum - finrum låt dig inspireras en skrift framtagen av vasyd

soprum - finrum låt dig inspireras en skrift framtagen av vasyd soprum - finrum låt dig inspireras en skrift framtagen av vasyd innehåll s. 3 Fina soprum s. 4 Färg, form och material s. 5 Placering s. 6 Trygghet och trivsel s. 7 Sammanfattning soprum - finrum Ett fint

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning Dnr Sida 1 (5) 2016-02-16 Handläggare Per-Erik Wikström 08-508 262 89 Till Trafiknämnden 2016-03-10 Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning

Läs mer

Barns lek- och utemiljö

Barns lek- och utemiljö Framtidens lekoch utemiljöer! Barns lek- och utemiljö Attraktiva utemiljöer för lek, lärande och utveckling Så kan lekplatsen vara både rolig och säker Tillgängliga lek- och utemiljöer för barn med funktionsnedsättningar

Läs mer

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin INSPIRERAS AV ISLAND! Akutpsykiatri 2015 Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter Psykiatri och juridik tvångsvård, så påverkas du! Förändring av vårdkultur och nedstängning av bältesrum Suicidprevention

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Landskapsarkitektsdagarna

Landskapsarkitektsdagarna Skräddarsytt program utifrån era behov! Landskapsarkitektsdagarna Bildkälla: Landskapsarkitektkontoret URBIO Skapa vackra och funktionella utemiljöer Biofil stadsutveckling smartare mellanrum i en tätare

Läs mer

Skydd mot översvämningar

Skydd mot översvämningar Casebaserad konferens - erfarenheter från norr till söder! Skydd mot översvämningar Prioritera och planera smart minimera konsekvenserna av översvämningar Så kan du arbeta smart med skyfallsplaner Hur

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 NY AKTUELL KONFERENS! Våld i nära relationer 2013 Förebyggande arbete speciellt utsatta grupper nya metoder Ur barns perspektiv så pratar du med barn som upplevt våld Uppbrottsprocessen så är du ett stöd

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

Översvämningar på grund av skyfall

Översvämningar på grund av skyfall HÖGAKTUELL KONFERENS! Översvämningar på grund av skyfall Regresser och juridik Vilka skyldigheter har kommunen, fastighetsägare och försäkringsbolag vid en översvämning? Vad blir de samhällsekonomiska

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Rörlig bild i kommunikationen

Rörlig bild i kommunikationen Nå genomslagskraft genom rörlig media! Rörlig bild i kommunikationen Slagkraftigare kommunikation genom rörlig media! Konkreta tips baserat på hjärnforskning filmers budskap, innehåll, längd och kroppsspråk

Läs mer

OPTIMA. Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering.

OPTIMA. Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering. OPTIMA Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering. Projektnr 32266-1 Projektledare: Karin Fridell Anter, Konstfack I samarbete med Philips,

Läs mer

Framtidens operationsavdelning 2016

Framtidens operationsavdelning 2016 Skräddarsydd konferens efter Era behov Framtidens operationsavdelning 2016 Byggnation, vårdmiljö och medicinteknik med patient och personal i fokus BILD WHITE ARKITEKTER AB Vad säger den senaste forskningen

Läs mer

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Utbildning Högskoleingenjörer i byggteknik Byggnadsutformning med arkitektur Väg och vatten - husbyggnadsteknik Tekniska högskolans utbildningskoncept Hållbart byggande

Läs mer

Stadsarkitektdagarna

Stadsarkitektdagarna dagarna 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 oktober 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Delegationen för hållbara städer Peter Örn Ordförande Malmö stad Katarina Pelin Direktör för miljöförvaltningen KTH

Läs mer

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Utblick av Aleksandra Stratimirovic Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Stockholm, 20 april, 2015 På uppdrag av Ragunda kommun, presenteras här att förslag till konstnärlig

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

ÖP-dagarna. Planera för din kommuns framtid. Verktyg för en levande ÖP! u Konferens september 2015 Stockholm.

ÖP-dagarna. Planera för din kommuns framtid. Verktyg för en levande ÖP! u Konferens september 2015 Stockholm. Verktyg för en levande ÖP! ÖP-dagarna Planera för din kommuns framtid Boverkets informerar om deras vägledningsarbete i ÖP Lättillgänglig ÖP som används av tjänstemän och medborgare Så implenterar man

Läs mer

framtidens utomhusbelysning

framtidens utomhusbelysning Utomhus CityTouch Kristiansund kommun Kristiansund kommun går mot framtidens utomhusbelysning Norska kommuner har enorma uppgraderingsbehov av g atubelysningen på grund av energi- och miljökrav. Gamla

Läs mer

Attraktiva hotell- och konferensanläggningar

Attraktiva hotell- och konferensanläggningar Så ökar du din beläggning! Attraktiva hotell- och konferensanläggningar Ökad beläggning Ny teknik Trender och framtidsspaning Så kan du erbjuda kunderna det som efterfrågas senaste trenderna och framtidsspaningen

Läs mer

Rätt ljus på rätt plats

Rätt ljus på rätt plats Utomhus CityTouch Sala Case study Rätt ljus på rätt plats Europas största anläggning med webbaserad intelligent gatubelysning växer fram i Sala. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn.

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

Boende för äldre 2017

Boende för äldre 2017 100% nöjda deltagare 2016 Boende för äldre 2017 Verktyg & metoder för att utforma framtidens boende för äldre En åldrande befolkning och brist på bostäder metoder för att möta de nya behoven Moderator

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 3! r ö af l a et 4b Telefonrådgivning inom psykiatrin Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER 2014-09-08 Av: Ekologigruppen En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens

Läs mer