Urban ljussättning och belysning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urban ljussättning och belysning"

Transkript

1 Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva stads- och tätortsmiljöer med hjälp av ljussättning Hur kombinera funktionell, energieffektiv och stämningsskapande belysning? 2 praktikfall så har vi tagit fram vår ljusplan respektive belysningsprogram Människans förhållande till färg och ljus Social hållbarhet i belysningsplaneringen Om ljusföroreningar i våra stadsrum Moderator Johan Röklander WSP Ljusdesign Talare: Kajsa Sperling White arkitekter Svante Pettersson Philips Lighting Monica Säter Chalmers tekniska högskola Maya Mårtensson ALMA arkitekter Ulf Klarén Färg- och ljusforskare Vivi Katarina Hennig WSP Ljusdesign Henrik Gidlund Trafikverket Malmö Stad Johan Moritz Alingsås kommun Kjell Hult Åke Aronsson Kiruna kommun Hans Utstrand Jönköping kommun Maja Laveklint Uppsala kommun Karin Åkerblom Köpenhamns kommun Thomas Maare u Konferens Stockholm 4-5 mars 2014

2 Konferensprogram Tisdag 4 mars Registrering med kaffe och smörgås Moderator Johan Röklander inleder konferensen Ljus och belysning i tidiga skeden av stadsplanering Två exempel från praktiken, från norr till söder. Ta del av planeringen av ljussättningen i centrala Gällivare, och tänket kring utbyggnaden av den gamla fiskebyn Viken i Höganäs kommun. Stadsplaneringstrategier hur planerar vi vår stadsmiljö med hänsyn till den långa mörka årstiden och de korta dagarna Hur ljuset påverkar stadsrummens storlek och gaturummens form Social hållbarhet i stadsmiljön, trygghet, trivsel, orienterbarhet och överblickbarhet Gällivares stadsomvandling klimatet och människornas behov av ljus Vikens centrum kan ljuset hjälpa den centrala byn att samla sina medborgare och få dem att trivas? Maya Mårtensson, arkitekt, ALMA arkitekter AB Maya har stor erfarenhet av stadsplanering och stadsbyggnadsprojekt och är VD på ALMA arkitekter. ALMA arkitekter AB är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor med inriktning på stadsbyggnad och bostäder runt om i hela landet LJUS och FÄRG med mänskligt mått mätt Perceptionen syftar till att göra omvärlden hel, stabil och möjlig att överblicka. Vad vår näthinna registrerar är färg och ljus, men vad vi utan ansträngning upplever är oss själva i en mångfaldig, sammanhängande och levande omvärld. Fysiska eller psykofysiska mätvärden säger ingenting om hur vi upplever helhetsverkan av rumsliga ljus- och färgvariationer. Människans förhållande till färg och ljus Ljus och färg på olika upplevelsenivåer Fysisk förändring och perceptiv motbalans Den mänskliga synen vs. ljusmätningsinstrument Ulf Klarén, färg- och ljusforskare Ulf forskar, skriver och föreläser om perception/färg och ljus. Fram till sin pension 2011 var han högskolelektor och ledare för Perceptionsstudion vid Konstfack. Under var han biträdande projektledare för det nordiska interdisciplinära forskningsprojektet SYN-TES: Human colour and light synthesis Towards a coherent field of knowledge Paus Hur uppnå bra balans mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet? Malmö har under de senaste åren satsat stora resurser på att bli en av Europas främsta ljusstäder, dels genom att anlägga ett flertal platser med effektbelysning och dels genom att välja bra armaturer och belysningsstolpar utmed de viktigaste stråken genom staden. Hur arbetar vi med offentlig ljusdesign i Malmös urbana miljö? Uppdrag att skapa trygghet och spara energi Att utgå ifrån hur vi idag använder staden Med det estetiska följer mycket av energi- och ekonomibesparing automatiskt Johan Moritz, ljusdesigner PLDA, Malmö Stad Johan arbetar sedan 2002 som ljusdesigner på Gatukontoret i Malmö Stad och är väldens förste stadsanställda ljussättare. Arkitekturbelysning och offentlig ljusdesign i urban miljö är hans vardag och han tycker att han har väldens bästa jobb Lunch Ekobelysning belysning som fungerar väl för människa, djur, växter och ekosystem Ett framtidsperspektiv på belysning i och utanför staden. Vilka är morgondagens stora frågor gällande belysning? Motstridiga krav ställs på belysning hur hittar vi en bra balans? Nytta och risk så gör du kloka avvägningar Vad bör vi behålla och vad bör vi ta bort? Så planerar vi belysning som är ekonomiskt hållbart Vilken roll har utformning av belysning när det gäller att uppfylla högt ställda miljömål? Monica Säter, teknologie dr. i belysningsvetenskap och post doc. forskare, Chalmers Arkitektur Monica Säter är ämnesutvecklare inom Belysningsvetenskap och arbetar mot målet att belysning ska utformas omsorgsfullt till nytta för människor och med liten risk för djur, växter och ekosystem. Hon har undervisat sen 1999 i Ljusdesign och då främst inom ljusgestaltning, projekt och ämnesteori men är nu enbart verksam som forskare Mörker en bristvara Om ljusföroreningar i våra stadsrum onödigt ljusspill och ljustransmission mot natthimlen Kan vi balansera ljusnivåerna? Två steg framåt, ett steg bakåt dansar vi tango när vi övergår till ny ljusteknik?

3 Konferensprogram Onsdag 5 mars 2014 Om dagsljus, eld och ny ljusteknik tänkvärt om ljusets påverkan på vår hälsa Vivi Katarina Hennig, ljusdesigner PLDA, WSP Ljusdesign Katarina är ljusdesigner PLDA utbildad vid Bartlett School of Architecture i London, MSc Light and Lighting och har en bakgrund som landskapsarkitekt inom infrastrukturbranschen. Hon arbetar som teamansvarig ljusdesigner på WSP-ljusdesign i Malmö Fika med kaffebröd Belysningsprogram från idé till handling Stadslivet främjas av en genomtänkt belysningsstrategi. Ta del av hur Uppsala kommun arbetat fram sitt belysningsprogram med tillhörande riktlinjer för innerstaden. Tänkt trygghet, säkerhet, vägledning, atmosfär och hållbarhet Parker och grönska en nyanserad helhet med mjuka övergångar mellan ljus och mörker Landmärken, konst och byggnader belys för orienterbarhet och karaktär Platser och torg accentuera för att skapa en rytm mellan platser och stråk Temporärt lekfullt och tillåtande med hög kreativ ambition Karin Åkerblom, processledare, Uppsala kommun Karin är landskapsarkitekt i botten och har arbetat på kommunen sedan 1994 med det offentliga rummet så som parker/torg och nu med stadsutveckling Hur räkna hem investeringen av belysningsprojekt? Return On Invest Hör experterna diskutera ROI, och ställ dina egna frågor kring investerings- och driftkostnader, livslängd och miljöpåverkan i förhållande till: Trafiksäkerhet Arbetsmiljö Tillgänglighet Trygghet Attraktion Vad vill just du att vi tar upp? Mejla dina frågor till: Medverkande i panelen: Johan Röklander diskussionsledare Henrik Gidlund, Specialist El och Belysning, Trafikverket Johan Moritz, Malmö Stad Ytterligare en representant meddelas senare Panelsamtal Moderator Johan Röklander avslutar konferensens första dag Hur skapas energieffektiv belysning utan att ge avkall på ljuskomforten? Att skapa belysningslösningar utifrån mänskliga värden Hur hitta lösningar som ger en större hållbarhet och godare ekonomi? Trygga miljöer kan också vara vackra, funktionella och driftsekonomiska Exempel och tips från praktiska erfarenheter Johan Röklander, ljusdesigner, WSP Ljusdesign Johan är utbildad ljusdesigner vid JTH där han även undervisat och varit involverad i forskningsprojekt vid avdelningen för belysningsvetenskap under flera år. Med erfarenheter från oräkneligt antal belysningsplaneringsuppdrag och som ljusdesigner i Jönköpings kommun är han nu en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare och utbildare Fika med smörgås Sätt människan i fokus! Jönköpings arbete med att forma och utveckla staden med hjälp av belysning Vad är viktigt att tänka på när man ljussätter en stad? Hur kombinerar man funktionell, energieffektiv och stämningsskapande belysning? Åtgärdsprogram för attraktiv stadsmiljö med hänsyn till trygghet, gestaltning, energieffektivitet och orienterbarhet Ny spännande ljussättning av två torg Närvarostyrd gc-väg Maja Laveklint, belysningsplanerare, Jönköpings kommun Maja har studerat ljusdesign på Tekniska Högskolan i Jönköping. Efter 6 år på Fagerhult Belysning som belysningsplanerare för både inomhus- och utomhusbelysning arbetar hon nu som belysningsplanerare på Jönköpings kommun inom ramen för stadsbyggnadsvisionen Nytt koncept för anbudsprocessen gällande gatubelysning och erfarenhet från byte till LEDarmaturer Uppföljning och status av anbudsförfarandet Erfarenheter från processen Förväntningar avseende framtida drift och underhåll Erfarenheter från arbetet med gatubelysningen i Köpenhamn kommun Byte av park- och vägbelysning till LED-armaturer med dimning För-och nackdelar med den nya LED-belysning och lärdomar av projektet Thomas Maare, belysningsansvarig, Köpenhamns kommun Thomas är utbildad exporttekniker från Niels Brock Copenhagen Business College och Köpenhamns tekniska skola. Han har 18 års erfarenhet av

4 belysning, varav 10 år som produktchef på Louis Poulsen Lighting och resterande tid på Köpenhamns kommun som ansvarig för gatubelysning. Efter att ha bott i Malmö i 10 år har han nu flyttat tillbaka till Danmark med sin familj Lunch Social hållbarhet i belysningsplaneringen Lyssna till hur den sociala hållbarheten kan integreras i den strategiska belysningsplaneringen i en kommun. Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv Biskopsgården i Göteborg ett uppdrag med fokus på jämställdhet Alingsås ljusplan ur ett hållbarhetsperspektiv Trygg Vacker Stad i Göteborg gränslöst arbete mellan olika förvaltningar Kajsa Sperling, ljusdesigner, White arkitekter AB Kajsa är arkitekt och ljusdesigner och har under många år arbetat med belysning i offentliga miljöer. Kajsa har uppdrag i hela Sverige och har fokus att öka trygghet och samtidigt minska energiförbrukningen Ljusplanen vägen till en lysande framtid Lights in Alingsås är i dag ett unikt ljusevenemang och som satt Alingsås på kartan med ca besök per år. Samtidigt är kommunen i färd med att klubba igenom sin nya ljusplan. Lyssna till storsatsande Alingsås och ta del av hur de tagit fram planen och vilka utmaningarna varit. Lights in Alingsås en fantastisk mötesplats Ljusplanen framtagandet och innehåll Kartunderlag med GIS-system Så blir planen ett levande dokument Ljusrådet en unik resurs i kommunen? Så har vi samlat alla intressenters perspektiv Kjell Hult, utvecklingschef, Alingsås kommun Kjell är ansvarig för Lights in Alingsås och representerar kommunledningen. Åke Aronsson, gatuchef, Alingsås kommun Åke är ansvarig för gatubelysning och representerar tekniska förvaltningen Paus med fikabröd Belysningsstrategi för Kirunas nya centrum Stadsomvandlingen i Kiruna har väckt uppmärksamhet både i Sverige och övriga världen. Utvecklingsplanen för den framtida stadskärnan är klar och nästa år påbörjas bygget av det nya stadshuset Kristallen. Arbetet med att ta fram ett designprogram för torget är i full gång och i denna ingår planen för ljussättning av Kirunas nya centrumplats. Så skall Kiruna se ut 2017 Hur gör vi med de gamla kulturbyggnaderna som skall flyttas? Belysningsstrategi för den nya centrumplatsen Ljussättning som skapar en sammanhängande länk mellan torg och stadshus Så har ljussättningen bidragit till Kirunas nya landmärke Kristallen Hans Utstrand, stadsarkitekt, Kiruna kommun Hans har sin bakgrund på Trafikverket där han i 18 år arbetade som regionarkitekt för Region Väst. Därefter har han arbetat som stadsarkitekt och bygglovschef i Flens kommun och senast som tf planchef i Lerums kommun. Sedan april 2013 arbetar han som stadsarkitekt med bl.a Kirunas stadsomvandling Nattmiljö blir vardagsrum med mindre teknik och mer flum! Ljusentusiasten Svante Pettersson filosoferar kring utomhusbelysning. Hur använder man modern belysningsteknik på ett mänskligt och vackert sätt, och krävs det att man är flummig då? Följ med i hans inspirerande vardag som Kreativ Chef på Philips Lighting där dessa frågor är en ständigt pågående process. Belysningsfilosofi och ljusentusiasm! Lampsättning eller ljussättning? Utomhusljus hallå, hur svårt kan det va?! Svante Pettersson, creative director, Philips Lighting Svante är utbildad Ljusdesigner vid Ljushögskolan i Jönköping och arbetar sedan 2001 på Philips Lighting med ansvar för frågor som rör arkitektur, färg, form och ljusfilosofi. Han är en entusiastisk ljusföreläsare som deltagit i ett stort antal spännande belysningsprojekt, allt ifrån stora spektakulära belysningar av utomhusfasader och monument till avancerad ljusgestaltning i hemmiljö. Svante medverkar också som inspiratör och ljusrådgivare i en rad olika medier som t.ex. DN, Hus & Hem, Nyhetsmorgon och Äntligen Hemma på TV Moderator Johan Röklander summerar och avslutar konferensen

5 Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Några väl placerade ljuspunkter kan förändra hela upplevelsen av en plats. Här får du kunskap om hur ni med förhållandevis små medel skapar attraktiva stadsrum med hjälp av genomtänkt belysning och ljussättning. Upplevelsen av ett stadsrum i dagsljus och i mörker kan skilja sig radikalt åt. För att igenkänning, tillgänglighet och känslan av trygghet inte skall gå förlorad krävs det att vi lyckas skapa tilltalande stadsmiljöer och mötesplatser där människor vill röra sig och vistas på, även efter mörkrets inbrott. En genomtänkt belysningsstrategi är ett viktigt verktyg för att främja stadslivet. Under konferensen Urban ljussättning och belysning får du bland annat ta del av hur en ljusplan tar form, hur vi kan kombinerar funktionell, energieffektiv och stämningsskapande belysning och hur ljuset påverkar människor och natur. Dessutom diskuterar vi vad som inte behöver belysas och ställer frågan kan man överbelysa en stad? Konferensen är för dig som arbetar med arkitekturbelysning och offentlig ljusdesign i urban miljö och som är nyfiken på vilka möjligheter ljus kan ha för just din stad. Varmt välkommen till två lysande konferensdagar! Emelie Wijk Projektledare Teknologisk Institut Lär dig mer om Så får du med dig alla intressenters perspektiv Belysningslösningar som ger en större hållbarhet och godare ekonomi Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv Hur ljuset påverkar stadsrummens storlek och gaturummens form Vilka är morgondagens stora frågor gällande belysning? UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Emelie Wijk på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket.

6 Porto betalt Sverige Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Varför ska du gå på Urban ljussättning och belysning? n Diskutera med panelen hur vi kan räkna hem investeringen av belysningsprojekt n Lär dig hur du kombinerar energieffektivitet med bra komfort, hög prestanda och tilltalande estetik n Få kunskap om ljusets påverkan på människa och natur n Lyssna till praktikfall om hur en ljusplan och ett belysningsprogram tagit form n Byt erfarenheter och lärdomar om ljussättning och belysning i stads- och tätortsmiljö TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel datum och plats Konferens: 4-5 mars 2014 ( ) Stockholm: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A Pris Ordinarie pris Grupperbjudande: Gå minst 3 personer Konferens kr/person kr/person I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Partnering i praktiken n Boende för äldre 2014 n Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2014 Se för datum och mer information ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Emelie Wijk på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Returadress Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm PROGRAM 2015 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm NEXT GENERATION För fjärde året i rad samlas hela branschen till en unik konferens och mässa om hållbarhet inom byggande, fastighetsförvaltning,

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? Industridesign som strategiskt vapen 22 & 23 NOVEMBER 1999 HASSELBACKEN STOCKHOLM Konferensens ordförande: Magnus Briggert Publicistgruppen Lyssna till: Eero Miettinen Nokia Mobile Phones Olavi Lindén

Läs mer

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö BAd och IDA 2012 20 22 november Svenska Mässan Göteborg Några av årets föreläsare Anders Albertsson, Erik Blix, Karin Book, Rosan Bosch, Göran Carstedt, Ian Crockford,

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er!

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Din lokala leverantör av utomhusbelysning Vill ni förbättra er utomhusbelysning? Av erfarenhet vet vi att en ny genomtänkt belysning kan

Läs mer

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer