Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga."

Transkript

1 Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande välkomna till Elite Hotels, Jönköping och förklarade konferensen för öppnad. Utsänd dagordning godkändes. Deltagarna gjorde en snabb presentation av sig själva och därefter valdes till mötesordförande Thore Johansson samt Bengt Ivarsson till att föra anteckningar. Thore tackade för förtroendet och uttryckte sin glädje att se så många representanter från domarna i Götalandsdistrikten. 2. Föregående mötesanteckningar Detta genomgicks noggrant och flera av punkterna kommer upp i årets konferens och lades med detta konstaterande till handlingarna. 3. Information från SFDF En information lämnades om följande ämnen: SvFF Centrala Domarkonferens o Rekrytering av nya fotbollsdomare nu och deras uppföljning o Likvärdig utbildning o LDO utbildning o Distrikten skall avsätta pengar till LDO och SvFF-DK erbjuder också att stöttar med RI i utbildningen o Hot och våld ökar inom svensk fotboll o Samarbete SDF-SvFF (bild) o Futsal o Projektansökan om domarskapet till SvFF-DK o Antal redovisade domare från SDF o Utbildningsfrågor 2014 o SvFF-DK vill att SDF har ett bra samarbete med sina domarklubbar Distriktsbesök av SvFF-DK Kvarvarande distriktsbesök från 2012: Göteborg Blekinge 2013: Hälsingland Örebro Gästrikland Uppland Södermanland Stockholm Värmland Halland 1

2 Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga. Strumporna är sämre än UMBRO. De nya storlekarna kan vara mindre, var uppmärksamma på detta. I oktober skall domarkatalogens innehåll fastställas. 5-6 november har Intersport klubbkickoff för sina butiker. 1 december kan kläderna beställas från adidas och domarkatalogen skickas ut till domare i pdf-format. FDK kommer att få två pappersbroschyrer. Mindre storlekar är framtagits i lång ärm i färger marinblå och gul. Eftersom övervägande delen av domarklubbarna tycker att ett centralt erbjudande är att föredra kommer ett sådant även denna gång. Viktigt med att lokala avtal med butiker tecknas för att få in mer saker i det centrala priset. Möte mellan SvFF-DK och SFDF Bestraffning av domare Vissa distrikt bötfäller domare som inte sköter sig. Viktigt att det står i tävlingsbestämmelserna att domare kan bötfällas Detta borde vara en klassningsfråga i stället Hot mot domare Distriktsbesöken som uteblivit i år Arvodesförhandlingarna Bötfälla domare för underlåtenhet att i rätt tid lämna in rapport Bötfälla domare för underlåtenhet att i rätt tid lämna in rapport, borde vara en klassningsfråga Om det i SDF(distriktens) regelverk är klart uttalat att domaren ska ge in rapporten senast viss tid, finns inget hinder att med stöd (14 kap p RF:s stadgar) att döma till böter. Men det förutsätter att en skriftlig anmälan först görs och att hanteringen även i övrigt stämmer överens med 14 kap RF:s stadgar. Om SDF önskar ha någon form av påföljd för denna förseelse skulle SvFF jurist KM i stället förorda att SDF:s regelverk stipulerar en till beloppet fastställd straffavgift (typ 500 kr), dvs. en tävlingsbestraffning. Att läsa i RF:s Stadgar 14 kap Bestraffningsärenden 2 * Förseelser Bestraffning kan ådömas: 14. den som brutit mot SF:s, SDF:s eller annan tävlingsarrangörs tävlingsregler De flesta har först en bestraffning och sedan blir det en klassningsfråga Domarna skriver ofta undermåliga anmälningar för bestraffning vilket gör att bestraffningsnämnden har svårt att döma. Det måste bli bättre? Vid utbildningen (bilaga) Distrikten skall avsätta pengar till LDO. SvFF-DK stöttar med RI i denna fråga (bara 7 av 24 har använt denna möjlighet) Kurskostnader för domarna varierar, betala för sina egna faktiska kostnader är SFDFs uppfattning Steg 2 kommer nu att utökas för alla distrikt. Mobil version av SFDF hemsida finns nu att tillgå. 2

3 Eftersom det spelas mer matcher under vintern på plastunderlag i sträng kyla hänvisas bl.a. till skaderisk. Bör tas upp med respektive distrikt för att ev få in en skrivelse i tävlingsbestämmelserna. Arbetet med Svealand går vidare via Göran Johansson som distriktsvis försöker få igång verksamheten. Avstämning med distriktsrepresentanterna om hur verksamheten fungerar Hur kan vi behålla våra domare? Domarbrist finns i inte bara Norrland. 4. Mötesdiskussioner Bo Nilsson redogjorde för hur domarverksamheten fungerar i Skåne. Omorganisationen som Skåneboll gjorde för fem år sedan delade Skåne i fyra delar och medförde att de är inte med i DK längre. Domarklubbarna börjar dock nu få mer arbete ifrån Skåneboll. Malmö/Lund FDK vill inte längre vara med i Skånes FDF. SFDF ställer gärna upp på ett möte om Skåne FDF kan samla domarklubbarna. En genomgång av kontaktpersonerna till SFDF i de olika klubbarna i Götaland genomfördes. 5. Möte mellan SFDF och SDF representanter Ett möte hölls mellan SFDF och SDF representanter den 15 oktober. SFDF hade ett antal frågeställningar med sig som diskuterades. Ett framtida treavtal diskuterades också och ett förslag lämnades. Eventuellt skall ett nytt telefonmöte hållas om någon har synpunkter på det lagda förslaget. Minnesanteckningarna från mötet delades ut. Frågor att ta med till nästa träff: matchvärdskap och vad det innebär. Vad tar föreningarna för ansvar mot domarnas ökade hotbild? 6. Vad tycker distrikten SFDF skall arbeta med för frågor Mötet hade ett grupparbete om frågor som domarklubbar, domarförbund och SFDF skall arbeta med. FDK Rekrytering hjälp av förening o förbund Ge domarna en bra grund, se dem, bättre gemenskap Gemenskap utanför fotbollen, öka sociala gemenskapen Valberedningens arbete i klubben för att rekrytera Tydlig arbetsbeskrivning för rollerna i styrelsen Öka närvaron på mötena, kanske enklare möten utan protokoll Ungdomskonferens Samarbetet mellan FDK-FDF-SFDF Viktigt att uppdatera kontaktperson mot SFDF Se till att den enskilde domaren får del an SFDF information via hemsida, facebook och mail 3

4 FDF Bli synliga för domarna i klubbarna Snabbare informationsflöden Vid landsdelskonferenserna sprida informationen vidare Ordförandekonferens SFDF Tydliggöra vår roll för enskilde domaren/klubbarna Röd tråd hur information förmedlas hela vägen Besöka domarförbunden och kolla läget i distriktet Markandsför de frågor som vi jobbar med neråt, även historiskt och kanske också vid årlig fortbildning Innan SvFF-DK distriktsbesök prata med domarorganisationen 7. SFDF projektgrupp Tomas Fernfelt presenterade det arbete referensgruppen gjort: Målbild för enskilde domaren Hur ska man kunna använda sociala medier på ett positivt sätt? Vad ska man ha för långsiktiga mål för domaren och LFDK? Hur skall eller bör en säkerhetskontroll se ut för den enskilde domaren? Skapa ett dokument för en snabb besiktning av arenor, anläggningar m.m. Krisplan Hotbilden har ökat mot domarna därför måste de få ett bättre stöd. Vad tar föreningarna för ansvar? 8. Ersättningsförhandlingar Några samtal om SvFF serier har ännu inte skett medan SDF serier hänvisas till redovisningen under punkt Information från valberedningen Kjell Wegeborn information om valberedningens arbete inför Förbundsmötet. 10. Övriga frågor Uppvaktning Kjell Wegeborn hade fyllt 70 år den 1 augusti och uppvaktades. Nästa års Götalandskonferens Deltagarna vill att nästa års konferens hålls den oktober 2014 och i samma form. Förbundsmötet 2014 En information lämnades om nästa års konferens och Förbundsmöte som kommer att äga rum den 1-2 februari SFDF styrelse

5 Viktigaste punkterna för framtiden Vilka är de viktigaste utmaningarna för domarna i svensk fotboll : Rekrytering Behålla de som utbildats Fadderverksamhet Vidareutbildningen för domare Generationsväxlingen Regelefterlevnad Bli mer matchledare Stil o profil Högre status på LDO Domarens arbetsmiljö, handlingsplan Sociala medier SvFF regelgenerator Många som inte kan svenska så bra har svårt att förstå frågorna. Går det att få in bildsekvenser i denna som förklarande exempel? 5

6 Deltagarförteckning SFDF Götalandskonferens i Jönköping

Minnesanteckningar, SFDF:s Svealandsträff, Stadshotellet, Eskilstuna, 25-26 oktober 2014.

Minnesanteckningar, SFDF:s Svealandsträff, Stadshotellet, Eskilstuna, 25-26 oktober 2014. Minnesanteckningar, SFDF:s Svealandsträff, Stadshotellet, Eskilstuna, 25-26 oktober 2014. Deltagare: Göran Johansson, Svealandsansvarig, SFDF Sone Roos, Valberedning, SFDF Håkan Axén, Katrineholms FDK

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Redaktör: Youssef Bennani REDAKTÖREN HAR ORDET

Redaktör: Youssef Bennani REDAKTÖREN HAR ORDET Redaktör: Youssef Bennani REDAKTÖREN HAR ORDET Då börjar det bli dags att sparka igång fotbollssäsongen 2014 på riktigt. Det är inte många veckor kvar tills serierna börjar och den riktiga tävlingsmatchnerven

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer