Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet"

Transkript

1 Styrelsens sammansättning Ordförande Raymond Pettersson, Värnamo Vice ordförande och kassör Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar Ledamöter Östen Johnsson, Eksjö Gunilla Hjelm, Vetlanda Mirjam Johansson, Sävsjö Maria Petersson, Jönköping Eva Engström, Adelöv Karolina Sköld, Gnosjö Martin Almquist, Vaggeryd CUF Eric Luth, Huskvarna Ersättare Amanda Glaes, Eksjö Adjungerande ledamöter Riksdagsledamot Göran Lindell, Vetlanda Landstingsråd Rune Backlund, Visingsö Revisorer Ordinarie Kristina Nordqvist, Hok Stig-Göran Fransson, Landsbro Ersättare Per-Ola Gustafsson, Huskvarna Tomas Johansson, Hånger Arbetsutskott Raymond Pettersson, ordförande Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar Gunilla Hjelm, Vetlanda Östen Johnsson, Eksjö 1

2 Verksamhetskommitté för Centerkvinnorna Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar, sammankallande Annelie Hermansson, Värnamo Annette Rehn, Smålandsstenar Mirjam Johansson, Sävsjö Ann-Cathrin Gunnar, Flisby Sonja Rundgren, Habo Annelie Hagstrand, Angerdshestra Förtroenderådet Ordinarie Raymond Pettersson, Värnamo Mirjam Johansson, Sävsjö Inga-Maj Eleholt Ersättare Anders Karlsson, Nässjö Maria Petersson, Jönköping Riksdagen Göran Lindell, Vetlanda, ersättare för statsrådet Annie Lööf. Partistyrelsen Annie Lööf, Värnamo, partiledare Gunilla Hjelm, Centerkvinnornas representant Leif Andersson, personalrepresentant (arbetar numera på regionenheten) Centerkvinnornas förbundsstyrelse Gunilla Hjelm, Vetlanda, ordförande Sammanträden Distriktsstyrelsen har under haft sammanträden den 20/5, 28/10, 9/12, 24/2 och arbetsutskottet har haft sammanträden den 2/5, 22/2, 21/10, 22/2. Personal Under året har Rozita Edfelt varit anställd som kanslist på 50%, varav 20% på Jönköpingskretsen. Christina Thorstensson och Inga-Maj Eleholt har arvoderats mot timersättning för att sköta medlemsregister, respektive ekonomihantering. Ordförande har haft deltidsarvodering för att klara det löpande arbetet i distriktet. Vid årsskiftet anställdes Anders Samuelsson på 30% som valombudsman och från den 1 mars Sara Åberg som kommunikatör på heltid och CUF har anställt Erica Pettersson på heltid, alla fram till valet Expedition Distriktets expedition är belägen på Bredgränd 14 i Jönköping. I lokalerna finns även CUF: s distrikt samt expedition för Jönköpings kommunkrets. Under året har vi lämnat våra stora kontorslokaler och flyttat in i två kontorsrum hos Studieförbundet Vuxenskolan i samma hus. Vi har också sagt upp vår boxadress och därmed fått en ny adress, Bredgränd 14,

3 Jönköping. Hyreskontraktet på de gamla lokalerna gick ut vid årsskiftet. Vi har därmed anpassat våra lokaler efter den ekonomi vi har att disponera. Vårstämma i Jönköping Vårstämman genomfördes den 6 april i Jönköpings Läns Museum. Talade gjorde vår partiledare Annie Lööf och länsmuseichef Sergei Muchin som berättade om de nyinvigna lokalerna för museet. Guldnålar utdelades till Anders Samuelsson, Jönköping, Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar, Gunilla Hjelm, Vetlanda och Christina Torstensson, Hok. Till nomineringskommitté inför valet utsågs Anders Samuelsson, Inga-Maj Eleholt, Tomas Johansson och Johanna Gustafsson. Deras uppdrag är att ta fram förslag till riksdagslista, som senare antogs vid höststämman. Vid stämman fastställdes också listorna till kyrkomötet och stiften inför kyrkovalet den 15 september. Medlemsomröstning Från mitten av augusti fram till mitten av september genomfördes en rådgivande medlemsomröstning inför det kommande valet till riksdag, landsting (region) och kommun. Höstupptakt i Hok Den 7 september anordnade distriktet en kick-off på Hooks Herrgård under god uppslutning. Upptakten inleddes med ett mycket intressant anförande av riksdagsledamot Ola Johansson från Kungsbacka. Medverkade gjorde också Roger Boström och Matz Kindmalm, från Skaraborgsbygdens tidning, som informerade om sina tankar om framtiden för Smålandsbygdens Tidning, med anledning av att vi sålt bolaget Nya Smålandsbygdens Tidning till Skaraborgsbygden under året. Kyrkovalet Den 15 september genomfördes val till Svenska Kyrkan. Partiet i länet kan glädjas åt ett bra valresultat till stiften i Växjö, Skara och Linköping samt till kyrkomötet där Margareta Andersson och Bella Aune tar plats från länet. Margareta Andersson har också under året utsetts till ordförande för vår nationella kyrkopolitiska sektion. Partistämma i Karlstad Den september genomfördes den ordinarie partistämman i Karlstad, där distriktet var full representerat. Vi hade ett antal motioner att försvara och vår partiledare från länet Annie Lööf omvaldes enhälligt. Nomineringsstämma i Eksjö Den 23 november hölls höststämma på Olsbergs Arena i Eksjö, för att fastställa riksdagslista inför Stämman fastställde en lista med 27 namn med toppkandidater i följande ordning: 1. Annie Lööf, 2. Göran Lindell, 3. Ann-Marie Nilsson, 4. Gunilla Hjelm, 5. Joseph Abdi, 6. Matilda Henriksson. Vid stämman talades den nyvalde partistyrelseledamoten Åke Carlsson, Uppvidinge. Valkommitté Under slutet av året utsågs en valkommitté bestående av Rune Backlund, ordförande, Raymond Pettersson, Inga-Maj Eleholt, Östen Johnsson och Beata Allen. Kommittén gavs mandat att anställa personal och lägga förslag på upplägg av valrörelsen. 3

4 Valkonferens i Vrigstad Den februari genomfördes en mycket lyckad valkonferens för toppkandidater i Vrigstad Värdshus, med ett 70-tal deltagare. Medverkade Leif Andersson, Ulla Sigfridsson och Åsa Landberg från regionenheten, Kristina Yngve, andranamn på partiets valsedel till Europaparlamentet, Anelie Sveningsson Rydell, Regionförbundet, Malin Jönsson, Enterprise Europé Network, kommunalråd Henrik Oretorp, Halmstad, Sara Åberg och Alexandra Rönnqvist. Valkommitténs ordförande Rune Backlund var konferensvärd och stod för mycket för det praktiska arbetet före och i samband med konferensen. Regionalt arbete Under året har riksorganisationen startat regionala enheter över hela landet. Vi ingår i region sydost tillsammans med Östergötland, Kalmar, Kronoberg och Blekinge med kontor i Växjö. I styrgruppen från distriktet ingår Raymond Pettersson och Inga-Maj Eleholt. Verksamhetskonferens för regionenheten och regionala kommundagar den oktober i Vimmerby, där bl.a. partiets nye chefekonom Martin Ådahl medverkade. Vi hade en god representation från länet. Representation Raymond Pettersson deltog i en ordförandekonferens den 31/5-1/6 och Inga-Maj vid en ordförandeträff i samband med förtroenderådet det 22 november. Vi har varit representerade vid förtroenderådet den 22 november i Stockholm av Inga-Maj Eleholt, Maria Petersson och Anders Karlsson, då valsedel och plattform till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 fastställdes. Länets ledande kommunpolitiker deltog vid kommundagarna i Malmö 31/1-1/2. Mirjam Johansson representerade distriktet vid Svenska FN-förbundets årsmöte i Vrigstad den 27 mars. Göran Lindell, Rune Backlund och Ann-Mari Nilsson deltog vid LRF:s länsförbundsstämma i mars. Inga-Maj Eleholt har representerat partiet i Studieförbundet Vuxenskolans styrelse och dess arbetsutskott. Kjell Magnusson, Raymond Pettersson, Leif Andersson, Marie Henningsson, Inga-Maj Eleholt och Lena Ahnstedt har ingått i styrelsen för Smålandsbygdens Tidning. Under året såldes tidningsrättigheterna till Skaraborgsbygdens Tidning och i styrelsen för bolaget sitter idag, med huvuduppgift att förvalta aktiekapitalet ingår idag Kjell Magnusson, Leif Andersson och Inga-Maj Eleholt. Övriga aktiviteter i länet Centerkvinnorna har också genomfört tävlingen Vi vet vad, med en omgång i avdelningar, kretsfinaler och distriktsfinal den 8 mars. Bäckseda CK vann. Kommunala sektionen Ordförande i sektionen under året har Hans-Göran Johansson från Värnamo varit. Sektionen har haft ett antal samlingar under året där kommunala frågor diskuterats och framförallt har den pågående regionbildningen stått i fokus. Vid två tillfällen under året har mötet samordnats med landstingsgruppen. Under 2013 har mycket arbete och entusiasm lagts ner på att förbereda den framtida regionkommunen. Ett antal möten och konferenser har varit i kommunala sektionens regi tillsammans med landstingsgruppen i detta viktiga ämne. En av partiets viktigaste ställningstagande att bilda nämnder under regionfullmäktige är nu under bildande, detta med tydliga mål, syften och ekonomiska ramar. 4

5 Nätverket har också varit viktigt för att utbyta tanka och idéer för att på ett centerpartistiskt sätt utveckla våra kommuner. Vi har deltagit i de regionala kommundagarna i Vimmerby som var arrangerade av Kalmar distriktet. I den framtida regionkommunen är det viktigt att skapa ett centerpartistiskt nätverk för att förbereda vår syn i ärende som hanteras i det framtida Kommunala forumet. Här finns infrastrukturfrågor, näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor som alla är viktiga om hela landet skall leva i en Närodlad politik. Men också för att bygga vidare på den primärkommunala nämndens verksamhet som gynnar samtliga kommuner i länet vad gäller forskning och utveckling på det sociala området. Landstingsgruppen Centerpartiets landstingsgrupp har under 2013 genomfört 8 egna gruppmöten och 2 tillsammans med majoriteten i Jönköpings läns landsting. Dessutom 2 möten tillsammans med kommunala sektionen. I maj var gruppen på ett 2-dagars studiebesök i Region Skåne och besökte bl.a. nya akutavdelningen i Helsingborg. Vårt landstingsråd Rune Backlund har varit drivande när det gäller kollektivtrafikoch kulturfrågor. Gruppen har aktivt deltagit i debatter och olika frågor på lokal nivå. Mycket har rört kommunernas övertagande av hemsjukvården, Länstrafikens överförande till Landstinget och inrättandet av kundcenter 1177 i Nässjö. Ordförande Eva Lundemo har hållit i klubban under året. Regionförbundet Centerpartiet har representerats av följande: Ordinarie ledamöter Ann-Mari Nilsson, Jönköping, Hans-Göran Johansson, Värnamo, Lennart Bogren, Eksjö. Ersättare Gunilla Hjelm, Vetlanda, Carina Johansson, Gislaved, Eva Lundemo, Jönköping. Regionbildningskommittén De politiska partierna i länet har bildat en regionbildningskommitté där partiet representerats av Raymond Pettersson. En partiöverenskommelse slöts i länet den 3 november 2011 att bilda en region och inge en regionansökan till regeringen. Kommittén har under året haft sitt slutsammanträde, landstingsfullmäktige ställdes sig bakom förslaget och riksdagen har beslutat att godkänna landstingets ansökan om att bilda Region Jönköpings län den 1 januari Riksdagen/Regeringen Göran Lindell har tjänstgjort som statsrådsersättare i riksdagen för Annie Lööf. Riksdagens arbete har präglats av ett fortsatt stabilt regeringssamarbete och en efterhand stigande temperatur i den politiska diskussionen. Budgetbeslutet inför 2014 innehåll en tydlig expansiv profil med ett förväntat underskott i statens budget under några år för att ge ekonomin en skjuts framåt. Detta är önskvärt i detta konjunkturläge och möjligt tack vare statens starka finanser. Både sysselsättning och arbetslöshet utvecklas stadigt åt rätt håll även om det vore önskvärt att det gick i en snabbare takt. 5

6 Medlemsantal Centerpartiets i Jönköpings län har 13 kretsar och ett stort antal aktiva avdelningar. Medlemssiffran baseras på antalet medlemmar som betalt sin avgift senast 31 december. Tyvärr kan vi konstatera ett tapp på 226 medlemmar, en del beror på den tuffa opinion som partiet har haft under året, men framförallt beror det på den höga medelåldern. Därför är det glädjande att kunna konstatera att medlemsantalet för ungdomsförbundet har ökat kraftigt. Medlemstalet låg vid årsskiftet jämfört med föregående år enligt följande: Centerpartiet Centerkvinnorna CUF Centerstudenter Totalt Ekonomi Resultatet för året var 1475 kronor och avsättningen till valfonden var kronor. Slutord Det har under året varit ett tufft år för Centerpartiet. Trots ytterst begränsade resurser på distriktsplanet har vi trots allt utvecklat vår närvaro på nätet med aktiva Facebookgrupper, lokala ledare i Smålandsbygdens Tidning och många lyckade distriktsaktiviteter. Vi har haft färre sammanträden än tidigare och koncentrerat oss på att genomföra ett fåtal, men välplanerade arrangemang för att skapa en sammanhållning i distriktet. Vi har haft ett stort stöd av personalen vid den regionala enheten som hjälpt oss att formulera allt från kommunikationsplaner, ordna utbildningar och stödja kretsars organisationsutveckling. Året har präglats av förberedelser inför valet 2014 med ett intensivt nomineringsarbete. Vi har också riggat en organisation inför valåret med nominerings- och valkommittéer och anställt personal utifrån den knappa budget vi har att hantera. Vi har också genomfört ett val till Svenska Kyrkan, med ett gott resultat. Med dessa ord vill styrelsen tacka alla medlemmar och samarbetspartners under året och blickar med gott självförtroende in i supervalåret Raymond Pettersson Inga-Maj Eleholt Östen Johnsson Gunilla Hjelm Mirjam Johansson Maria Petersson Eva Engström Karolina Sköld Martin Almqvist 1 Eric Luth 6

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Framsidan Tingsholms- och Stenbockskolan 2. Distriktet: Roland Karlsson 3. Kommunkretsen: Bengt Leander 4. Porträttet:

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Tack för ett starkt val!

Tack för ett starkt val! Medlemstidning för Moderata Samlingspartiet i Partille Årgång 21 Nummer 2014:4 December 2014 Innehåll Kåseri sid 2 Gruppledaren sid 3 Valresultat Partille sid 4 Valresultat region sid 5 Partiombudet sid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer