NÄRBLADET nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRBLADET nummer 3 2014"

Transkript

1 NÄRBLADET nummer SKNTs årskonferens i Jönköping den maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under höll sig regnet borta och luften var försommarvarm. När cirka 150 deltagare från ett 70-tal kommuner på torsdagen anlände till Elmias Konsert- och Kongress var det en härlig och solig morgon. Under tre dagar fick deltagarna ta del av inspirerande föredrag, givande möten och träffa likasinnade. Det var i Jönköping där allt hade sin början och SKNT bildades Nu trettio år senare slöts cirkeln. Jubileumsmiddagen ägde rum i det vackra kulturhuset SPIRA mitt i staden med utsikt över Munksjön. Under middagen underhöll Karl Martindahl och hans band Compleatles med gamla Beatleslåtar. Konferencier under jubileumsfirandet var Anders Börjesson, Nackakommun som bland annat intervjuade Ulf Gustavsson, SKNTs första ordförande. Under middagen lottades det ut vinster och den gamla jubileumsvisan hade dammats av och anfördes av Leif Svensson, Söderhamns kommun som också skrivit densamma. Tack Jönköping för en mycket väl genomförd konferens!

2 Ditte Fagerlund, ordf. Ordförande har ordet SKNT:s konferens i Jönköping blev ännu ett minnesvärt tillfälle att samlas kring arbetet med näringslivsutveckling i kommunerna. Detta inte bara för att konferensen firade trettio år utan också för att Jönköping som värdkommun visade upp vad staden och omgivningarna har att erbjuda. Vädrets makter var på vår sida redan på onsdagen då ett uppskattat besök på Visingsö och Gränna genomfördes av dem som valde att inte mäta sig mot varandra på golfbanan. Kvällens samling med god mat och vacker solnedgång över Vättern gjorde dagen fullkomlig. Konferensens tema för året var Hållbar tillväxt, vilket ju i högsta grad gäller även för vårt nätverk som varit verksamt i över trettio år. Mycket har naturligtvis hänt på trettio år, vårt arbete med näringslivsutveckling har förändrats även om uppdraget i grunden är sig likt. Verktygen och arbetssätten är annorlunda och vi har stora världen in på knutarna på ett helt annat sätt idag. Inget slår dock det personliga mötet och att i alla fall någon gång under året få tillfälle att träffa kolleger för att utbyta erfarenheter. Hållbar utveckling belystes från olika håll under de två dagarna, såväl ekonomisk som social hållbarhet lyftes fram av intressanta föreläsare. Torsdagens jubileumsmiddag blev en glad tillställning med god mat och underhållning i fantastisk miljö i kulturhuset Spira. Ett stort tack till 2014 års värdkommun Jönköping och till dem som gjorde konferensen till det minnesvärda arrangemang det blev. Nu blickar vi norrut, i slutet av augusti ska styrelsen besöka Umeå för att påbörja arbetet med nästa årskonferens. Önskar er alla en härlig sommar! SKNT Ditte Fagerlund Ordförande Välkommen Sknt:s ordförande Ditte Fagerlund Morgonen började med att Ditte Fagerlund, SKNTs ordförande, hälsade alla välkomna och berättade lite kort om föreningen och varför den bildades. Syftet med konferensen är främst att deltagarna ska träffa både befintliga och nya kontakter och utbyta erfarenheter med dessa. Positivt och intressant var att ett fyriotal deltagare var med för första gången. Därefter visades en välkomstfilm från Jönköping innan det var kommunstyreslens 1:e viceordf Andreas Sturesson och näringslivschef Camilla Littorin att ta vid. Andreas började med att hylla Jönköping med orden: - Jag tycker att jag bor och verkar i en fantastisk kommun. Camilla höll med Ditte Fagerlunds inledande ord om att mycket har hänt i staden under åren som gått och menade att Jönköping är en växande tjänstesektor som Andreas Sturesson speglas av en stor entreprenörsanda med både små och Camilla Littorin stora företag och pekade därför på vikten att låta de företag som vill få komma till Jönköping och starta upp verksamhet. 22

3 Hållbar upphandling Mats Andersson, InterThink Mats Anderssom är verksam som konsult med huvudsaklig inriktning mot offentlig sektor. Han pratade om miljömässig och social hållbar utveckling, om vad som räknas som hållbara upphandlingar och hur viktigt det är att ha med hållbarhetstänkande när man gör upphandlingar. Det är viktigt att se det hela ur ett längre perspektiv och Mats pekade på tre dimensioner; livscykelanalyser, social hållbarhet och ekonomi. Att ställa krav utifrån ett miljö-, socialt- och ekonomomiskt perspektiv lyftes också fram och Mats menade att det gäller att inte ställa krav som du inte kan eller avser dig kunna uppnå. Efter Mats föredrag blev det en mentometerfråga som lydde: - Tror ni att ni kommer att förändra era rutiner för upphandlingar efter den här föreläsningen? Där blev svaret både ja och ska känna lite på det. Utställarna Innan det var dags för en fikapaus, presenterades alla utställare som deltog under de två konferensdagarna. Tolv personer som representerade utställarna klev upp på scenen och fick en minut på sig att hålla en kort presentation om företagets verksamhet och varför de tyckte att konferensdeltagarna borde besöka just deras monter. Utställarna var: Under varje paus minglade deltagarna med utställarna och kunde informera sig om vad företagen kan erbjuda för produkter och tjänster som underlättar arbetet för näringslivstjänstemännens vardag. 3 3

4 CSR - socialt ansvar och etik Leif Alvegard Leif Alvegard från R-företagen talade om ansvar och etik. Han lyfte fram betydelsen av att arbeta med etiska frågor inom företag då det kan resultera i vinst på längre sikt. Det gäller att se över sina värderingar inom sitt företag. Vad står vi för egentligen? Skillnaden mellan personalens egna värderingar och deras chefs värderingar är dessutom inte lika stor som många kan tro. Det gäller för den som är chef i högsta ledningen att ta reda på hur medarbetarna tror att man som chef tänker. Bemötandet är en viktig del av detta. Leif jämförde företag med att sjunga i en kör. Du vill att det ska låta samstämmigt, men det skadar inte att ha en solist någon gång då och då så länge solisten sjunger i enighet med de andra i kören. Detsamma gäller för företag och det är när kören sjunger samstämmigt som det finns en stark företagskultur och värdegrundsgemenskap i företaget. Alvegard betonade också vikten av att påverka andra människors handlingar och värderingar. Det handlar om att ha en passion för det man gör. Därför är det viktigt att motivera personalen för att få dem att prestera så att företaget på sikt kan bli konkurrenskraftigt, speciellt eftersom man i dagens samhälle allt mer efterfrågar kvalitet. Hållbar vinst Bengt Olof Hansson, även han från InterThink, fortsatte sedan på LeifAlvgards spår, men riktade mer in sig på hållbar vinst. Bengt Olof har en gedigen bakgrund från SKF och arbete med human resources i SKF:s verksamhet runt om i världen. Han pratade om en anständig Bengt Olof Hansson vinst på ett anständigt sätt. Han tog upp en del punkter om vad som är ohållbart och hållbart på sikt samt poängterade återigen att engagemang är den viktigaste egenskapen hos en ledare. Alla chefer och medarbetare måste vara aktivt involverade i arbetet med hållbarhet. Det gäller att följa spelreglerna. Man vet vad som är anständigt och hållbart och behöver inte alltid vara övertydlig, men det är bra att ibland tala om vikten av att hålla sig till spelreglerna. Konsten att marknadsföra en plats Helena Nordström på Placebrander var fjärde föreläsaren för dagen och hon talade om konsten att marknadsföra en plats. En mycket intressant föreläsning enligt många av konferensdeltagarna, som efteråt kunde ta med sig en hel del inspiration hem till sina kommuner. Helena Nordström Helena som ligger bakom den hyllade kampanjen Vi saknar dig betonade att det är viktigt att öka attraktiviteten för vissa platser som ännu inte lockar så många besökare. Platsmarknadsföring spelar stor roll när det kommer till tillväxt i kommunerna och måste därför vara välkomnande för alla. Som ett exempel visade Helena en film gjord på Island, där invånarna uppmanades att visa upp sina hemliga platser. I Sverige har det på senare tid blivit allt vanligare att privatpersoner i exempelvis Norrköping och Jönköping visar upp fina bilder av sin stad på Instagram. De personerna borde enligt Helena uppmuntras till att fortsätta med sitt goda jobb för regionens marknadsföring. En annan intressant sak Helena tog upp handlade om människor som uppfinner olika lösningar ute i samhället för att göra de mest vardagliga sakerna att bli lite roligare och där har man tagit inspiration från dataspel. Filosofin är enligt dessa uppfinnare att när människor har roligt kan de lättare ändra på sina invanda beteenden och förändra sig själva till att tänka om. 4

5 Handelshögskolans betydelse för ekonomisk tillväxt Johan Roos, VD, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Johan Roos arbetar som VD på Jönköpings Internationella Handelshögskola. Han betonade vikten av att ha en högskola på orten eftersom det gynnar kommunen på många plan. De städer som i dag växer har högskolor eller universitet i sin kommun och det är dit ungdomarna oftast flyttar. Jönköping är dessutom känt för sina många familjeföretag och entreprenörskap och bidrar därför till att kommunen får en ekonomisk tillväxt. Johan berättade stolt att Internationella Handelshögskolan, i spåren av företagsandan som råder i Jönköping, nu har inlett ett samarbete med Jönköpings Tekniska Högskola som tagit fram ett helt nytt program med inriktning mot företag och entreprenörskap. Viktigt är att professorerna och fakulteten går ut till allmänheten och delar med sig av sina kunskaper. Högskolorna måste bli mer betydelsefulla både regionalt och nationellt. Slutligen konstaterade Johan att man bör gräva där man står och inte gapa efter mycket på en gång. Mitt liv - tydlig vision skapar uthålligt företagande Sofia Appelgren, Mitt Liv AB Sofia Appelgren pratade om tydligt uthålligt företagande, samt att det är viktigt att ha eget ansvar om man vill se förändringar. Hon berättade om sitt företag Mitt Liv innan hon kom in på de problem som finns i Sverige i dag vad gäller integration och arbetsmöjligheter. Sofia kunde konstatera att stora delar av världen i dag är sekulariserade, men att Sverige i framtiden kommer att vara beroende av många länder för att bli tillräckligt konkurrenskraftigt. Idag stängs många dörrar för invandrare som flyttar till Sverige, detta trots att de har högskoleutbildningar från sina hemländer. Istället åker olika företag utomlands för att rekrytera kompetens till sitt företag, kompetens som egentligen redan finns i Sverige. Sofia visade en film som gav alla i publiken en och annan tankeställare eftersom den vände på begreppet om vem som räknas som invandrare. Hon poängterade samtidigt att företag borde främja mer samarbeten med människor från olika länder och med olika bakgrund eftersom det främjar kreativitet. Det är där Mitt Liv kommer in i bilden. Deras olika kurser och mentorprogram kan ge människor en ökad förståelsegrund samtidigt som de som nyss har anlänt till Sverige får en chans att komma in och bli delaktiga i ett företag. Sofia lyfte samarbetet med kryddföretaget Santa Maria som ett exempel. Samtidigt finns det väldigt lite forskning kring hur mångfald lönar sig, men det har ändå visat sig att mångfald lönar sig på ett eller annat sätt. Ett exempel på det är att de internationella företagen allt mer lockar till sig studenter som vill börja arbeta hos just dem. Som ett tecken på sitt långsiktiga arbete fick Mitt Liv AB ta emot ett pris av Ben & Jerrys som Sveriges bästa sociala entreprenörer. Slutligen kunde Sofia konstatera att man i samband med anställningsintervjuer i Sverige säger: Berätta lite mer om dig själv! I andra länder väljer man istället att formulera sig: Vad kan du göra för oss? En infallsvinkel värd att tänka på. Sofia ville slutligen att åhörarna skulle ta med sig tankesättet att vi alla kan göra något och att alla har ett ansvar till att det blir gjort. 5

6 SKNT:s årskonferens 2015 i Umeå Så var det dags att presentera nästa års värdkommun. Anna Olofsson som arbetar som marknadsansvarig klev upp på scenen och kunde stolt introducera sin kommun Umeå som kommer att hålla i nästa års SKNT konferens den maj resknt:s årskonferens 2015ar nyheterinteractive Institute Swedish ICT På ett underhållande sätt guidade Olofsson åhörarna genom Umeå och pekade på intressanta företeelser som förknippas med den aktuella kommunen såsom: Mer infrastruktur, mer utveckling, mer tillväxt och mer entreprenörskap. Men även saker som: Mer rock riff, mer idrott och mer björkar. Anna Olofsson Så boka redan nu in datumet maj 2015 för en resa till Björkarnas stad!! Så utvecklar vi våra landsbygder Simon Jonegård Fredagens förste talare var Simon Jonegård som arbetar som landsbygdsutvecklare i Jönköpings kommun. Han gav exempel på hur vi ska utveckla våra landsbygder och enligt Simon måste vi bli bättre på att samarbeta mellan olika kommungränser och länsgränser. Av de cirka invånarna som bor i Jönköpings kommun är det cirka invånare som bor utanför den centrala tätorten. Det viktiga är att se samband och fördelar mellan stad och land. Han gav lite kort fakta om fem av landsbygderna runt omkring Jönköping och då bland annat Östra Vätterbranten och Norra Mo. Han talade även om de program som Jönköpings kommun har att utgå ifrån i sitt arbete med landsbygdsutvecklingen. Bland annat att kopplingarna mellan stad och landsbygd ska vidareutvecklas samt att man bör öka samverkan och kunskap om landsbygderna och marknadsföra landsbygdernas särart. Som avslutning berättade Simon att han har som mål att nästa år kunna bjuda in alla intresserade till Jönköpings matland. Infrastrukturens betydelse och effekter på arbetsmarknaden Lars Pettersson, Ek.dr. Internationella Handelshögskolan Lars Pettersson är ek.dr på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han talade generellt i mestadels statistik och i stapeldiagram om vad närmiljöer betyder för olika platsers utveckling och vad det kan ge för effekter på arbetsmarknaden. Även Lars kunde konstatera, precis som några andra talare, att om det finns mångfald i kommunen är chansen större att det lockar till sig människor från andra kommuner. Framförallt unga väljer främst att flytta från glesbygden och till de städer där det finns högre utbildningar. Vad gäller den ekonomiska tillväxten kan tillväxt på kort sikt innebära en ökning av produktionsfaktorer i arbete medan det på lång sikt innebär att teknologin utvecklas med innovationer och teknologispridning. Lars pekade också på möjligheter som kan uppstå ifall ett sådant projekt som Götalandsbanan blir av. Då minimeras restiderna mellan exempelvis Linköping och Jönköping och människor skulle i större utsträckning överväga att ta anställningar utanför Jönköpings gränser. Att det sker mångfald inom företagen och den omgivande miljön är också en viktig fråga eftersom det ger upphov till nya idéer och ny kunskap som flödar mellan människor och företag, vilket enligt Pettersson i sin tur ökar innovations- och förnyelseförmågan i regionen. 6

7 Norra Kärr - en unik möjlighet Efter Henning Holmströms föredrag ville hela 69 procent av åhörarna ha en gruva i sin region. Frida Boklund (till vänster i bild) ställer frågan till publiken. Fotograf: Johanna Grape Henning Holmström arbetar som VD för Tasman Metals LTD. Han berättade hur man startar ett gruvbolag och om de unika möjligheter som finns med gruvan i Norra Kärr. Han konstaterade att det inte är så konstigt att en del människor är skeptiska till gruvor, eftersom det i medier mestadels framställs negativt. Enligt talaren är detta en ensidig och felaktig bild av verkligheten. Henning berättade om de viktiga och sällsynta jordartsmetaller som går att få tag på i samband gruvbrytning. Dessa metaller är viktiga bland annat genom att de används i ny teknik. De är bra ur en miljöaspekt, men produktionen av dessa metaller sker i nuläget i huvudsak i Kina. Många företag är i dag beroende av metallerna för sin produktion och Henning visade på ett stort antal välkända varumärken och företag som använder dessa jordartsmetaller i sin tillverkning av teknologiska produkter. Varför bolaget Tasman Metals valde att delvis ha sin affärsverksamhet i Sverige är att Sverige är ett av få länder i Europa som har en geologisk potential och dessutom är Sverige en historisk gruvnation som i dag har en utvecklad industri. Det var även i Skandinavien, och framförallt i Sverige, där de flesta jordartsmetallerna upptäcktes. Varför det sedan blev Gränna och Norra Kärr är att man år 1906 upptäckte en fyndighet som senare skulle sätta det hela i rullning och som dessutom inte bidrar till några som helst föroreningar. Henning menar att gruvindustrin är som vilken industri som helst, det vill säga det finns i dag olika gruvbolag som har olika strategier och det är därför svårt för små bolag eftersom metallpriser svänger med konjunkturen. Sedan avslutade han med att ställa sig några frågor rörande framtiden för basindustrin, gruvor och metall och var jobben kommer att finnas. Att mixa tillverkningsindustrin med basindustrin och andra tjänster tror han är en bra sak att göra. Summering Frida Boklund summerade konferensen med orden att hållbarhet och samverkan är viktiga faktorer för att lyckas inom Sveriges kommuner. Hon pekade på att Sverige är en väldigt liten marknad och alla behöver hjälpas åt. Det gäller att se till att Sverige blir konkurrenskraftigt och Boklund gav åhörarna rådet: - Ni kan vara modiga tjänstemän som vågar! Se bara till att göra en plan som fungerar i verkligheten. De flesta åhörarna angav att de kommer tillbaka till SKNTs konferens som alltså kommer att äga rum i Umeå nästa år. Ditte Fagerlund avslutade med att tacka publiken och riktade ett särskilt varmt tack till Jönköpings kommun som har stått som värdkommun detta år med att överräcka en liten gåva till berörda personer. 7

8 Röster från deltagare på konferensen - Det är ett intressant program som ges. Jag ser fram emot att få träffa kolleger. Något som jag anser är viktigt för hållbar tillväxt är att små kommuner anställer näringslivssekreterare, det ser jag att det görs i allt större utsträckning vilket är väldigt bra och det vinner kommunerna på. - Eftersom vår kommun är miljöcertifierat men har en liten verksamhet är det viktigt att vi får möta andra större aktörer runt omkring vår kommun här på konferensen för att uppmuntra dem till att sprida vårt ord/budskap om hållbar tillväxt vidare till resterande aktörer runt om i Sverige. Förutom att jag hoppas på att utöka nätverket så vore det bra att få med sig några matnyttiga tips av föreläsarna som jag sedan kan använda i mitt arbete. Helena Nordströms föreläsning var väldigt givande. - Jag ser fram emot Helena Nordströms föreläsning men även Sofia Appelgrens. Mats Andersson ansåg jag dock vara lite för långdragen i sitt föredrag. Vissa saker som sades där kände jag redan till. Men det var bra att han tog upp de nya direktiv som gäller. - Jag tycker att det kunde vara mer fokus på hur man arbetar mer långsiktigt med hållbar tillväxt. Mer om hur man borde gå tillväga. - Det är ett proffsigt upplägg på konferensen. Mats Anderssons föreläsning saknade engagemang tycker jag vilket var lite synd. Men de resterande talarna var väldigt bra. Speciellt Helena Nordström och Johan Roos, deras föredrag var väldigt intressanta. Personligen anser jag att det är viktigt för kommunerna att marknadsföra sig ordentligt och exponera sig utåt. Många kommuner gör ett bra jobb men hamnar ändå långt ner på listan över attraktiva kommuner. Det beror på att de har glömt bort marknadsdelen. Att behålla en långvarig konkurrenskraft är en utmaning och det gäller att arbeta med sitt varumärke inom kommunerna under lång tid. Röster från utställare - Vår affärspartner har tidigare deltagit på denna konferens och samtidigt informerat om vår verksamhet. Men i år tyckte vi att vi kunde göra det själva. Målet med vår medverkan är att få träffa så många kunder som möjligt, både redan befintliga likväl som nya. Jag har höga förväntningar på konferensen och har redan träffat på en hel del kunder (under torsdagen). - Vi deltog även förra året. Målet är att knyta samman så många verksamma inom näringslivet som möjligt med varandra. Vi vill att småföretagen ska fungera som budbärare för andra företag som är i behov av att deras information sprids, så vår viktigaste uppgift är att peppa dessa småföretag. Det viktigaste här är att kunderna vet om att vi finns och det får de göra i och med att vi deltar på denna konferens. - Vårt mål är att träffa många nya och gamla kunder och prata om företagsklimatet som råder just nu. - Hållbar tillväxt är ett viktigt ämne så det är bra att det tas upp här. Vårt mål med dagarna är att locka till oss näringslivscheferna till vår monter. Hitintills har det varit lite svårare än vad vi tänkt oss men vi arbetar på det. Den viktigaste frågan enligt oss är att ta rygg på de bolag som har växt och försöka koncentrera oss på att bevara deras tillväxt. I dag läggs alltför mycket kraft och energi på att starta upp nya företag men det är lika viktigt att bevara ett redan existerande företag som har klättrat uppåt men som senare behöver hjälp med att behålla sin status. Långsiktigt tänk är viktigt i längden. 8

9 Jönköping maj

10 Jönköping maj

11 NÄR-bladet nr SKNTSVERIGES KOMMUNALA NÄRINGSLIVSTJÄNSTEMÄN Styrelsemöten Styrelsen har efter senaste Närbladet haft 4 telefonmöten och ett konstituerande möte i Jönköping. Årsmötet torsdag den 15 maj På tur att avgå var Bengt Lindberg och Marita Lorin. Årsmötet valde Ann Nordquist, Vänersborgs kommun, Fredrik Blom, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB och Annica Åkerblom, Företagarcentrum i Sala, som nya ledamöter. Fredrik Blom Annica Åkerblom Ann Nordquist Styrelsenytt Styrelsen Ordförande Ditte Fagerlund, Trelleborg Utveckling AB tfn e-post: Vice ordf. Per Garenius, Tibro kommun tfn epost: Kassör Ann Nordquist, Vänersborgs kommun tfn , e-post: De nya ledamöterna hälsades välkomna in i styrelsen. Efter årsmötet avtackades Bengt Lindberg och Marita Lorin för förtjänstfullt arbete i styrelsen under många år. Bengt Lindberg Marita Lorin Nya medlemmar Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: Ulrika Westerlund och Jonas Wessling - Härnösands kommun, Thomas Mattsson - Tingsryds kommun, Lena Tilstam - Töreboda kommun, Margareta Hallander - Mora kommun, Olle Persson - Hudiksvalls Näringslivs AB, Sona Rundgren - Sävsjö kommun, Jimmi Olsson - Uppvidinge kommun, Anna Sundbom - Skara kommun, Madeleine Ahlqvist - Hallstahammars kommun, Gunilla Gisslén - Krokoms kommun, Karin Voltaire - Södertälje kommun, Susanne Sedvall - Surahammars kommun, Anita Öberg, Camilla Dubbel-Hellberg och Oliver Dogo - Näringslivsbolaget Sundsvall AB, Fredrik Tidholm - Gullspångs kommun, Mats Hedman - Västerås kommun, Leyla Is - Nässjö Näringslivs AB och Ann- Marie Nordström - Karlskrona kommun Vinnare - SKNT-golfen Vinnare av det åtråvärda vandringspriset i SKNT- golfen blev Fredrik Blom, Näringslivsbolaget i Sundsvall. På bilden visar han stolt upp sitt pris. Ledamöter Fredrik Blom, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB tfn Anders Börjesson, Nacka kommun tfn e-post: Stig Kerttu, Övertorneå Kommun tfn e-post: Leili Lindwe, Halmstads Näringslivs AB tfn e-post: Annica Åkerblom, Företagarcentrum i Sala tfn e-post: Adress till kansliet: SKNT c/o Laila Johansson Götgatan 9 C Linköping tfn: mobil: Utdrag ur texter skrivna av Johanna Grape, Jönköping Foto: Leili Lindwe, Halmstad Besök SKNT:s hemsida!! 11

NÄRBLADET nummer 3 2015

NÄRBLADET nummer 3 2015 NÄRBLADET nummer 3 2015 Bild: SKNT:s ordförande Per Garenius tackar Roland Carlsson, Carina Milton, Anna Olofsson och Håkan Johansson, Umeå. Tack Umeå för en lyckad årskonferens 2015! SKNT:s årskonferens

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

NÄRBLADET nummer 4 2011

NÄRBLADET nummer 4 2011 NÄRBLADET nummer 4 2011 Dags att boka in datumet för nästa årskonferens! Det är bråda tider och julstöket s Fotograf: Det har varit Göran många Billeson och intressanta - Julgranen föreläsningar. på Stora

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

NÄRBLADET nummer 1 2015

NÄRBLADET nummer 1 2015 NÄRBLADET nummer 1 2015 Bild: Kulturhuset Väven vid Umeälven. Fotograf: Fredrik Larsson SKNTs årskonferens i Umeå den 27-29 maj 2015 Nu blir dagarna allt ljusare och vintertröttheten är snart som bortblåst.

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Utvärdering. SFK:s Årskonferens

Utvärdering. SFK:s Årskonferens Utvärdering SFK:s Årskonferens Bra innehåll 5=Instämmer helt 4 41 43 Medelvärde: 4,2 3 12 2 4 1=Instämmer inte alls 0 0 20 40 60 80 100 Procent Hur väl instämmer du i följande påstående? Innehållet i årets

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

NÄRBLADET nummer 1 2014

NÄRBLADET nummer 1 2014 NÄRBLADET nummer 1 2014 Vy över Jönköping Välkommen till jubileumskonferens med SKNT i Jönköping den 14-16 maj SKNT firar 30-årsjubileum och bjuder den 14-16 maj 2014 in till jubileumskonferens i Jönköping

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

NÄRBLADET nummer 4 2014

NÄRBLADET nummer 4 2014 NÄRBLADET nummer 4 2014 Bild: Kulturhuset Väven vid Umeälven. Fotograf: Fredrik Larsson SKNTs årskonferens i Umeå den 27-29 maj 2015 Tiden går fort och det är redan dags att boka in nästa årskonferens

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

NÄRBLADET nummer 2 juni 2010

NÄRBLADET nummer 2 juni 2010 NÄRBLADET nummer 2 juni 2010 Tack Örebro!! Ni bjussade verkligen på allt! Programmet, vädret, stämningen - allt var på topp under konferensdagarna 19-21 maj. När de första konferensdeltagarna började anlända

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2012

NÄRBLADET nummer 3 2012 NÄRBLADET nummer 3 2012 Bild: Stadshotellet i Karlstad Välkommen till SKNT:s årskonferens 2013! Nu är det dags att boka in den 22-24 maj 2013 i kalendern! Det är då vi hoppas på sola i Karlstad! Kollegorna

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

NÄRBLADET nummer 2 2015

NÄRBLADET nummer 2 2015 NÄRBLADET nummer 2 2015 Foto: Umeå kommun SKNTs årskonferens i Umeå 27-29 maj Nu är det snart dags att packa resväskan och kanske golfbagen och åka till Umeå och SKNTs konferens. Det är årets höjdpunkt

Läs mer

Utvärdering SKNTs årskonferens i Karlstad 2013

Utvärdering SKNTs årskonferens i Karlstad 2013 Utvärdering SKNTs årskonferens i Karlstad 2013 1. Har du deltagit i tidigare årskonferenser? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 2. Motsvarade konferensen dina förväntningar?

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2013

NÄRBLADET nummer 3 2013 NÄRBLADET nummer 3 2013 SKNT:s årskonferens 2013 i Karlstad Även om det inte var mycket sol ute så var det desto mer sol i sinne. Budskapet på paraplyet konferensdeltagarna möttes av på onsdagen, när vi

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

NÄRBLADET nummer 4 2015

NÄRBLADET nummer 4 2015 NÄRBLADET nummer 4 2015 Jelena, Mia och Anders hälsar välkommen till Borås. SKNTs årskonferens i Borås den 25-27 maj 2016 Tiden går fort och vi har hunnit ända in i oktober. Vädret har varit helt fantastiskt,

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Program 10:00 Kaffe och genomgång av dagen Uppdatering strategiska nätverk och gruvbolag Presentation av Ramirent AB Ca. 10.50 Uppdelning

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Styrelsen för Föreningen Sambruk

Styrelsen för Föreningen Sambruk PROTOKOLL 1(5) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-717747 lotta.ruderfors@sambruk.se Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid 10.00 15.00 Plats SKL, Hornsgatan 20 Deltog Ulf Bingsgård Trelleborg Peter Åberg Storuman

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer