NÄRBLADET nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRBLADET nummer 3 2014"

Transkript

1 NÄRBLADET nummer SKNTs årskonferens i Jönköping den maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under höll sig regnet borta och luften var försommarvarm. När cirka 150 deltagare från ett 70-tal kommuner på torsdagen anlände till Elmias Konsert- och Kongress var det en härlig och solig morgon. Under tre dagar fick deltagarna ta del av inspirerande föredrag, givande möten och träffa likasinnade. Det var i Jönköping där allt hade sin början och SKNT bildades Nu trettio år senare slöts cirkeln. Jubileumsmiddagen ägde rum i det vackra kulturhuset SPIRA mitt i staden med utsikt över Munksjön. Under middagen underhöll Karl Martindahl och hans band Compleatles med gamla Beatleslåtar. Konferencier under jubileumsfirandet var Anders Börjesson, Nackakommun som bland annat intervjuade Ulf Gustavsson, SKNTs första ordförande. Under middagen lottades det ut vinster och den gamla jubileumsvisan hade dammats av och anfördes av Leif Svensson, Söderhamns kommun som också skrivit densamma. Tack Jönköping för en mycket väl genomförd konferens!

2 Ditte Fagerlund, ordf. Ordförande har ordet SKNT:s konferens i Jönköping blev ännu ett minnesvärt tillfälle att samlas kring arbetet med näringslivsutveckling i kommunerna. Detta inte bara för att konferensen firade trettio år utan också för att Jönköping som värdkommun visade upp vad staden och omgivningarna har att erbjuda. Vädrets makter var på vår sida redan på onsdagen då ett uppskattat besök på Visingsö och Gränna genomfördes av dem som valde att inte mäta sig mot varandra på golfbanan. Kvällens samling med god mat och vacker solnedgång över Vättern gjorde dagen fullkomlig. Konferensens tema för året var Hållbar tillväxt, vilket ju i högsta grad gäller även för vårt nätverk som varit verksamt i över trettio år. Mycket har naturligtvis hänt på trettio år, vårt arbete med näringslivsutveckling har förändrats även om uppdraget i grunden är sig likt. Verktygen och arbetssätten är annorlunda och vi har stora världen in på knutarna på ett helt annat sätt idag. Inget slår dock det personliga mötet och att i alla fall någon gång under året få tillfälle att träffa kolleger för att utbyta erfarenheter. Hållbar utveckling belystes från olika håll under de två dagarna, såväl ekonomisk som social hållbarhet lyftes fram av intressanta föreläsare. Torsdagens jubileumsmiddag blev en glad tillställning med god mat och underhållning i fantastisk miljö i kulturhuset Spira. Ett stort tack till 2014 års värdkommun Jönköping och till dem som gjorde konferensen till det minnesvärda arrangemang det blev. Nu blickar vi norrut, i slutet av augusti ska styrelsen besöka Umeå för att påbörja arbetet med nästa årskonferens. Önskar er alla en härlig sommar! SKNT Ditte Fagerlund Ordförande Välkommen Sknt:s ordförande Ditte Fagerlund Morgonen började med att Ditte Fagerlund, SKNTs ordförande, hälsade alla välkomna och berättade lite kort om föreningen och varför den bildades. Syftet med konferensen är främst att deltagarna ska träffa både befintliga och nya kontakter och utbyta erfarenheter med dessa. Positivt och intressant var att ett fyriotal deltagare var med för första gången. Därefter visades en välkomstfilm från Jönköping innan det var kommunstyreslens 1:e viceordf Andreas Sturesson och näringslivschef Camilla Littorin att ta vid. Andreas började med att hylla Jönköping med orden: - Jag tycker att jag bor och verkar i en fantastisk kommun. Camilla höll med Ditte Fagerlunds inledande ord om att mycket har hänt i staden under åren som gått och menade att Jönköping är en växande tjänstesektor som Andreas Sturesson speglas av en stor entreprenörsanda med både små och Camilla Littorin stora företag och pekade därför på vikten att låta de företag som vill få komma till Jönköping och starta upp verksamhet. 22

3 Hållbar upphandling Mats Andersson, InterThink Mats Anderssom är verksam som konsult med huvudsaklig inriktning mot offentlig sektor. Han pratade om miljömässig och social hållbar utveckling, om vad som räknas som hållbara upphandlingar och hur viktigt det är att ha med hållbarhetstänkande när man gör upphandlingar. Det är viktigt att se det hela ur ett längre perspektiv och Mats pekade på tre dimensioner; livscykelanalyser, social hållbarhet och ekonomi. Att ställa krav utifrån ett miljö-, socialt- och ekonomomiskt perspektiv lyftes också fram och Mats menade att det gäller att inte ställa krav som du inte kan eller avser dig kunna uppnå. Efter Mats föredrag blev det en mentometerfråga som lydde: - Tror ni att ni kommer att förändra era rutiner för upphandlingar efter den här föreläsningen? Där blev svaret både ja och ska känna lite på det. Utställarna Innan det var dags för en fikapaus, presenterades alla utställare som deltog under de två konferensdagarna. Tolv personer som representerade utställarna klev upp på scenen och fick en minut på sig att hålla en kort presentation om företagets verksamhet och varför de tyckte att konferensdeltagarna borde besöka just deras monter. Utställarna var: Under varje paus minglade deltagarna med utställarna och kunde informera sig om vad företagen kan erbjuda för produkter och tjänster som underlättar arbetet för näringslivstjänstemännens vardag. 3 3

4 CSR - socialt ansvar och etik Leif Alvegard Leif Alvegard från R-företagen talade om ansvar och etik. Han lyfte fram betydelsen av att arbeta med etiska frågor inom företag då det kan resultera i vinst på längre sikt. Det gäller att se över sina värderingar inom sitt företag. Vad står vi för egentligen? Skillnaden mellan personalens egna värderingar och deras chefs värderingar är dessutom inte lika stor som många kan tro. Det gäller för den som är chef i högsta ledningen att ta reda på hur medarbetarna tror att man som chef tänker. Bemötandet är en viktig del av detta. Leif jämförde företag med att sjunga i en kör. Du vill att det ska låta samstämmigt, men det skadar inte att ha en solist någon gång då och då så länge solisten sjunger i enighet med de andra i kören. Detsamma gäller för företag och det är när kören sjunger samstämmigt som det finns en stark företagskultur och värdegrundsgemenskap i företaget. Alvegard betonade också vikten av att påverka andra människors handlingar och värderingar. Det handlar om att ha en passion för det man gör. Därför är det viktigt att motivera personalen för att få dem att prestera så att företaget på sikt kan bli konkurrenskraftigt, speciellt eftersom man i dagens samhälle allt mer efterfrågar kvalitet. Hållbar vinst Bengt Olof Hansson, även han från InterThink, fortsatte sedan på LeifAlvgards spår, men riktade mer in sig på hållbar vinst. Bengt Olof har en gedigen bakgrund från SKF och arbete med human resources i SKF:s verksamhet runt om i världen. Han pratade om en anständig Bengt Olof Hansson vinst på ett anständigt sätt. Han tog upp en del punkter om vad som är ohållbart och hållbart på sikt samt poängterade återigen att engagemang är den viktigaste egenskapen hos en ledare. Alla chefer och medarbetare måste vara aktivt involverade i arbetet med hållbarhet. Det gäller att följa spelreglerna. Man vet vad som är anständigt och hållbart och behöver inte alltid vara övertydlig, men det är bra att ibland tala om vikten av att hålla sig till spelreglerna. Konsten att marknadsföra en plats Helena Nordström på Placebrander var fjärde föreläsaren för dagen och hon talade om konsten att marknadsföra en plats. En mycket intressant föreläsning enligt många av konferensdeltagarna, som efteråt kunde ta med sig en hel del inspiration hem till sina kommuner. Helena Nordström Helena som ligger bakom den hyllade kampanjen Vi saknar dig betonade att det är viktigt att öka attraktiviteten för vissa platser som ännu inte lockar så många besökare. Platsmarknadsföring spelar stor roll när det kommer till tillväxt i kommunerna och måste därför vara välkomnande för alla. Som ett exempel visade Helena en film gjord på Island, där invånarna uppmanades att visa upp sina hemliga platser. I Sverige har det på senare tid blivit allt vanligare att privatpersoner i exempelvis Norrköping och Jönköping visar upp fina bilder av sin stad på Instagram. De personerna borde enligt Helena uppmuntras till att fortsätta med sitt goda jobb för regionens marknadsföring. En annan intressant sak Helena tog upp handlade om människor som uppfinner olika lösningar ute i samhället för att göra de mest vardagliga sakerna att bli lite roligare och där har man tagit inspiration från dataspel. Filosofin är enligt dessa uppfinnare att när människor har roligt kan de lättare ändra på sina invanda beteenden och förändra sig själva till att tänka om. 4

5 Handelshögskolans betydelse för ekonomisk tillväxt Johan Roos, VD, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Johan Roos arbetar som VD på Jönköpings Internationella Handelshögskola. Han betonade vikten av att ha en högskola på orten eftersom det gynnar kommunen på många plan. De städer som i dag växer har högskolor eller universitet i sin kommun och det är dit ungdomarna oftast flyttar. Jönköping är dessutom känt för sina många familjeföretag och entreprenörskap och bidrar därför till att kommunen får en ekonomisk tillväxt. Johan berättade stolt att Internationella Handelshögskolan, i spåren av företagsandan som råder i Jönköping, nu har inlett ett samarbete med Jönköpings Tekniska Högskola som tagit fram ett helt nytt program med inriktning mot företag och entreprenörskap. Viktigt är att professorerna och fakulteten går ut till allmänheten och delar med sig av sina kunskaper. Högskolorna måste bli mer betydelsefulla både regionalt och nationellt. Slutligen konstaterade Johan att man bör gräva där man står och inte gapa efter mycket på en gång. Mitt liv - tydlig vision skapar uthålligt företagande Sofia Appelgren, Mitt Liv AB Sofia Appelgren pratade om tydligt uthålligt företagande, samt att det är viktigt att ha eget ansvar om man vill se förändringar. Hon berättade om sitt företag Mitt Liv innan hon kom in på de problem som finns i Sverige i dag vad gäller integration och arbetsmöjligheter. Sofia kunde konstatera att stora delar av världen i dag är sekulariserade, men att Sverige i framtiden kommer att vara beroende av många länder för att bli tillräckligt konkurrenskraftigt. Idag stängs många dörrar för invandrare som flyttar till Sverige, detta trots att de har högskoleutbildningar från sina hemländer. Istället åker olika företag utomlands för att rekrytera kompetens till sitt företag, kompetens som egentligen redan finns i Sverige. Sofia visade en film som gav alla i publiken en och annan tankeställare eftersom den vände på begreppet om vem som räknas som invandrare. Hon poängterade samtidigt att företag borde främja mer samarbeten med människor från olika länder och med olika bakgrund eftersom det främjar kreativitet. Det är där Mitt Liv kommer in i bilden. Deras olika kurser och mentorprogram kan ge människor en ökad förståelsegrund samtidigt som de som nyss har anlänt till Sverige får en chans att komma in och bli delaktiga i ett företag. Sofia lyfte samarbetet med kryddföretaget Santa Maria som ett exempel. Samtidigt finns det väldigt lite forskning kring hur mångfald lönar sig, men det har ändå visat sig att mångfald lönar sig på ett eller annat sätt. Ett exempel på det är att de internationella företagen allt mer lockar till sig studenter som vill börja arbeta hos just dem. Som ett tecken på sitt långsiktiga arbete fick Mitt Liv AB ta emot ett pris av Ben & Jerrys som Sveriges bästa sociala entreprenörer. Slutligen kunde Sofia konstatera att man i samband med anställningsintervjuer i Sverige säger: Berätta lite mer om dig själv! I andra länder väljer man istället att formulera sig: Vad kan du göra för oss? En infallsvinkel värd att tänka på. Sofia ville slutligen att åhörarna skulle ta med sig tankesättet att vi alla kan göra något och att alla har ett ansvar till att det blir gjort. 5

6 SKNT:s årskonferens 2015 i Umeå Så var det dags att presentera nästa års värdkommun. Anna Olofsson som arbetar som marknadsansvarig klev upp på scenen och kunde stolt introducera sin kommun Umeå som kommer att hålla i nästa års SKNT konferens den maj resknt:s årskonferens 2015ar nyheterinteractive Institute Swedish ICT På ett underhållande sätt guidade Olofsson åhörarna genom Umeå och pekade på intressanta företeelser som förknippas med den aktuella kommunen såsom: Mer infrastruktur, mer utveckling, mer tillväxt och mer entreprenörskap. Men även saker som: Mer rock riff, mer idrott och mer björkar. Anna Olofsson Så boka redan nu in datumet maj 2015 för en resa till Björkarnas stad!! Så utvecklar vi våra landsbygder Simon Jonegård Fredagens förste talare var Simon Jonegård som arbetar som landsbygdsutvecklare i Jönköpings kommun. Han gav exempel på hur vi ska utveckla våra landsbygder och enligt Simon måste vi bli bättre på att samarbeta mellan olika kommungränser och länsgränser. Av de cirka invånarna som bor i Jönköpings kommun är det cirka invånare som bor utanför den centrala tätorten. Det viktiga är att se samband och fördelar mellan stad och land. Han gav lite kort fakta om fem av landsbygderna runt omkring Jönköping och då bland annat Östra Vätterbranten och Norra Mo. Han talade även om de program som Jönköpings kommun har att utgå ifrån i sitt arbete med landsbygdsutvecklingen. Bland annat att kopplingarna mellan stad och landsbygd ska vidareutvecklas samt att man bör öka samverkan och kunskap om landsbygderna och marknadsföra landsbygdernas särart. Som avslutning berättade Simon att han har som mål att nästa år kunna bjuda in alla intresserade till Jönköpings matland. Infrastrukturens betydelse och effekter på arbetsmarknaden Lars Pettersson, Ek.dr. Internationella Handelshögskolan Lars Pettersson är ek.dr på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han talade generellt i mestadels statistik och i stapeldiagram om vad närmiljöer betyder för olika platsers utveckling och vad det kan ge för effekter på arbetsmarknaden. Även Lars kunde konstatera, precis som några andra talare, att om det finns mångfald i kommunen är chansen större att det lockar till sig människor från andra kommuner. Framförallt unga väljer främst att flytta från glesbygden och till de städer där det finns högre utbildningar. Vad gäller den ekonomiska tillväxten kan tillväxt på kort sikt innebära en ökning av produktionsfaktorer i arbete medan det på lång sikt innebär att teknologin utvecklas med innovationer och teknologispridning. Lars pekade också på möjligheter som kan uppstå ifall ett sådant projekt som Götalandsbanan blir av. Då minimeras restiderna mellan exempelvis Linköping och Jönköping och människor skulle i större utsträckning överväga att ta anställningar utanför Jönköpings gränser. Att det sker mångfald inom företagen och den omgivande miljön är också en viktig fråga eftersom det ger upphov till nya idéer och ny kunskap som flödar mellan människor och företag, vilket enligt Pettersson i sin tur ökar innovations- och förnyelseförmågan i regionen. 6

7 Norra Kärr - en unik möjlighet Efter Henning Holmströms föredrag ville hela 69 procent av åhörarna ha en gruva i sin region. Frida Boklund (till vänster i bild) ställer frågan till publiken. Fotograf: Johanna Grape Henning Holmström arbetar som VD för Tasman Metals LTD. Han berättade hur man startar ett gruvbolag och om de unika möjligheter som finns med gruvan i Norra Kärr. Han konstaterade att det inte är så konstigt att en del människor är skeptiska till gruvor, eftersom det i medier mestadels framställs negativt. Enligt talaren är detta en ensidig och felaktig bild av verkligheten. Henning berättade om de viktiga och sällsynta jordartsmetaller som går att få tag på i samband gruvbrytning. Dessa metaller är viktiga bland annat genom att de används i ny teknik. De är bra ur en miljöaspekt, men produktionen av dessa metaller sker i nuläget i huvudsak i Kina. Många företag är i dag beroende av metallerna för sin produktion och Henning visade på ett stort antal välkända varumärken och företag som använder dessa jordartsmetaller i sin tillverkning av teknologiska produkter. Varför bolaget Tasman Metals valde att delvis ha sin affärsverksamhet i Sverige är att Sverige är ett av få länder i Europa som har en geologisk potential och dessutom är Sverige en historisk gruvnation som i dag har en utvecklad industri. Det var även i Skandinavien, och framförallt i Sverige, där de flesta jordartsmetallerna upptäcktes. Varför det sedan blev Gränna och Norra Kärr är att man år 1906 upptäckte en fyndighet som senare skulle sätta det hela i rullning och som dessutom inte bidrar till några som helst föroreningar. Henning menar att gruvindustrin är som vilken industri som helst, det vill säga det finns i dag olika gruvbolag som har olika strategier och det är därför svårt för små bolag eftersom metallpriser svänger med konjunkturen. Sedan avslutade han med att ställa sig några frågor rörande framtiden för basindustrin, gruvor och metall och var jobben kommer att finnas. Att mixa tillverkningsindustrin med basindustrin och andra tjänster tror han är en bra sak att göra. Summering Frida Boklund summerade konferensen med orden att hållbarhet och samverkan är viktiga faktorer för att lyckas inom Sveriges kommuner. Hon pekade på att Sverige är en väldigt liten marknad och alla behöver hjälpas åt. Det gäller att se till att Sverige blir konkurrenskraftigt och Boklund gav åhörarna rådet: - Ni kan vara modiga tjänstemän som vågar! Se bara till att göra en plan som fungerar i verkligheten. De flesta åhörarna angav att de kommer tillbaka till SKNTs konferens som alltså kommer att äga rum i Umeå nästa år. Ditte Fagerlund avslutade med att tacka publiken och riktade ett särskilt varmt tack till Jönköpings kommun som har stått som värdkommun detta år med att överräcka en liten gåva till berörda personer. 7

8 Röster från deltagare på konferensen - Det är ett intressant program som ges. Jag ser fram emot att få träffa kolleger. Något som jag anser är viktigt för hållbar tillväxt är att små kommuner anställer näringslivssekreterare, det ser jag att det görs i allt större utsträckning vilket är väldigt bra och det vinner kommunerna på. - Eftersom vår kommun är miljöcertifierat men har en liten verksamhet är det viktigt att vi får möta andra större aktörer runt omkring vår kommun här på konferensen för att uppmuntra dem till att sprida vårt ord/budskap om hållbar tillväxt vidare till resterande aktörer runt om i Sverige. Förutom att jag hoppas på att utöka nätverket så vore det bra att få med sig några matnyttiga tips av föreläsarna som jag sedan kan använda i mitt arbete. Helena Nordströms föreläsning var väldigt givande. - Jag ser fram emot Helena Nordströms föreläsning men även Sofia Appelgrens. Mats Andersson ansåg jag dock vara lite för långdragen i sitt föredrag. Vissa saker som sades där kände jag redan till. Men det var bra att han tog upp de nya direktiv som gäller. - Jag tycker att det kunde vara mer fokus på hur man arbetar mer långsiktigt med hållbar tillväxt. Mer om hur man borde gå tillväga. - Det är ett proffsigt upplägg på konferensen. Mats Anderssons föreläsning saknade engagemang tycker jag vilket var lite synd. Men de resterande talarna var väldigt bra. Speciellt Helena Nordström och Johan Roos, deras föredrag var väldigt intressanta. Personligen anser jag att det är viktigt för kommunerna att marknadsföra sig ordentligt och exponera sig utåt. Många kommuner gör ett bra jobb men hamnar ändå långt ner på listan över attraktiva kommuner. Det beror på att de har glömt bort marknadsdelen. Att behålla en långvarig konkurrenskraft är en utmaning och det gäller att arbeta med sitt varumärke inom kommunerna under lång tid. Röster från utställare - Vår affärspartner har tidigare deltagit på denna konferens och samtidigt informerat om vår verksamhet. Men i år tyckte vi att vi kunde göra det själva. Målet med vår medverkan är att få träffa så många kunder som möjligt, både redan befintliga likväl som nya. Jag har höga förväntningar på konferensen och har redan träffat på en hel del kunder (under torsdagen). - Vi deltog även förra året. Målet är att knyta samman så många verksamma inom näringslivet som möjligt med varandra. Vi vill att småföretagen ska fungera som budbärare för andra företag som är i behov av att deras information sprids, så vår viktigaste uppgift är att peppa dessa småföretag. Det viktigaste här är att kunderna vet om att vi finns och det får de göra i och med att vi deltar på denna konferens. - Vårt mål är att träffa många nya och gamla kunder och prata om företagsklimatet som råder just nu. - Hållbar tillväxt är ett viktigt ämne så det är bra att det tas upp här. Vårt mål med dagarna är att locka till oss näringslivscheferna till vår monter. Hitintills har det varit lite svårare än vad vi tänkt oss men vi arbetar på det. Den viktigaste frågan enligt oss är att ta rygg på de bolag som har växt och försöka koncentrera oss på att bevara deras tillväxt. I dag läggs alltför mycket kraft och energi på att starta upp nya företag men det är lika viktigt att bevara ett redan existerande företag som har klättrat uppåt men som senare behöver hjälp med att behålla sin status. Långsiktigt tänk är viktigt i längden. 8

9 Jönköping maj

10 Jönköping maj

11 NÄR-bladet nr SKNTSVERIGES KOMMUNALA NÄRINGSLIVSTJÄNSTEMÄN Styrelsemöten Styrelsen har efter senaste Närbladet haft 4 telefonmöten och ett konstituerande möte i Jönköping. Årsmötet torsdag den 15 maj På tur att avgå var Bengt Lindberg och Marita Lorin. Årsmötet valde Ann Nordquist, Vänersborgs kommun, Fredrik Blom, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB och Annica Åkerblom, Företagarcentrum i Sala, som nya ledamöter. Fredrik Blom Annica Åkerblom Ann Nordquist Styrelsenytt Styrelsen Ordförande Ditte Fagerlund, Trelleborg Utveckling AB tfn e-post: Vice ordf. Per Garenius, Tibro kommun tfn epost: Kassör Ann Nordquist, Vänersborgs kommun tfn , e-post: De nya ledamöterna hälsades välkomna in i styrelsen. Efter årsmötet avtackades Bengt Lindberg och Marita Lorin för förtjänstfullt arbete i styrelsen under många år. Bengt Lindberg Marita Lorin Nya medlemmar Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: Ulrika Westerlund och Jonas Wessling - Härnösands kommun, Thomas Mattsson - Tingsryds kommun, Lena Tilstam - Töreboda kommun, Margareta Hallander - Mora kommun, Olle Persson - Hudiksvalls Näringslivs AB, Sona Rundgren - Sävsjö kommun, Jimmi Olsson - Uppvidinge kommun, Anna Sundbom - Skara kommun, Madeleine Ahlqvist - Hallstahammars kommun, Gunilla Gisslén - Krokoms kommun, Karin Voltaire - Södertälje kommun, Susanne Sedvall - Surahammars kommun, Anita Öberg, Camilla Dubbel-Hellberg och Oliver Dogo - Näringslivsbolaget Sundsvall AB, Fredrik Tidholm - Gullspångs kommun, Mats Hedman - Västerås kommun, Leyla Is - Nässjö Näringslivs AB och Ann- Marie Nordström - Karlskrona kommun Vinnare - SKNT-golfen Vinnare av det åtråvärda vandringspriset i SKNT- golfen blev Fredrik Blom, Näringslivsbolaget i Sundsvall. På bilden visar han stolt upp sitt pris. Ledamöter Fredrik Blom, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB tfn Anders Börjesson, Nacka kommun tfn e-post: Stig Kerttu, Övertorneå Kommun tfn e-post: Leili Lindwe, Halmstads Näringslivs AB tfn e-post: Annica Åkerblom, Företagarcentrum i Sala tfn e-post: Adress till kansliet: SKNT c/o Laila Johansson Götgatan 9 C Linköping tfn: mobil: Utdrag ur texter skrivna av Johanna Grape, Jönköping Foto: Leili Lindwe, Halmstad Besök SKNT:s hemsida!! 11

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

NÄRBLADET nummer 2 2015

NÄRBLADET nummer 2 2015 NÄRBLADET nummer 2 2015 Foto: Umeå kommun SKNTs årskonferens i Umeå 27-29 maj Nu är det snart dags att packa resväskan och kanske golfbagen och åka till Umeå och SKNTs konferens. Det är årets höjdpunkt

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Höjdpunkter från 25 år med SKNT.

Höjdpunkter från 25 år med SKNT. 1984 JÖNKÖPING 1985 PITEÅ 1986 KALMAR 1987 MARSTRAND 1988 ÖSTERSUND 1989 LINKÖPING 1990 HAPARANDA 1991 VÄSTERÅS 1992 HELSINGBORG 1993 STOCKHOLM 1994 JÖNKÖPING 1995 SUNDSVALL 1996 BORLÄNGE 1997 H ALMSTAD

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22 NR 1 2014 I huvudet på Peter Apelgren Sidan 6 Camilla Nyman gör oss redo för Kina Next Step Sidan 17 MiG Kinaseminarium Sidan 20-21 MiG 80år Sidan 22 Där och då var han helt säker på att det gick att leva

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer