Konferens och utställning Trygga resor april 2008 Elmia Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens och utställning Trygga resor 22-24 april 2008 Elmia Jönköping"

Transkript

1 Konferens och utställning Trygga resor april 2008 Elmia Jönköping Arrangörer Konferensen är en av tre konferenser inom Elmia Nordic Urban Forum. De övriga två är Hållbar stad och Parkering. Konferensen trygga resor arrangeras av Partnerskapet Trygga resor i Jönköping som består av följande parter. Det pågående arbetet är en fortsättning på ett tidigare forskningsprojekt som genomfördes i samverkan mellan Länstrafiken, kommunen och med Vinnova som medfinansiär. Det internationella projektet genomfördes i samverkan med UITP, som därför arrangerade en särskild internationell konferens samt har under de senaste kongresserna särskilt uppmärksammat frågan. Länstrafiken i Jönköpings län Jönköpings kommun Polismyndigheten i Jönköping Lokala BRÅ Arriva Gruppen har arbetat under 2 år arbetat med att öka tryggheten i resandet genom att identifiera och följa upp behov som upplevs i vardagen. Målgrupper för arbetet är resenären och hela resan. Personalen i trafiken är en viktig resurs och har därför genom polisen genomgått en kurs i stress- och konflikthantering. Teater och filmer levandegör Konferensen Trygga resor genomförs under två av de tre konferensdagarna och har som syfte att samla kunskap och erfarenheter. Trygghet handlar om den psykiska upplevelsen. Vi har valt att med hjälp av en serie av filmer liksom ett nyskrivet teaterstycke. Dessutom genomförs under dag 1 en dialog om medias roll i upplevelsen av trygghet. Hemsida Trygga resor Det finns många aktörer som nationellt arbetar med trygghet och mycket material som kan användas för att vidta åtgärder. Därför skapas en nationell hemsida som öppnas under konferensen. Hemsidan skall samla material och fungera som en växel för olika aktörer på området. Filmer och material från konferensen kommer att läggas på hemsidan efter konferensen. Partnerskapets mål är att arbeta vidare under de närmaste tre åren och målet för hemsidan är att den skall finnas under dessa 3 år. Ansvarig för hemsidan är Länstrafiken. Projektkoordinator: Lisa Warsén, Minsann AB,

2

3 B SVERIGE PORTO BETALT Utställare Förteckning över utställare hittar du på Anmälan Hållbara Staden, Trygga Resor: Parkeringskonferensen: Avbeställning Vid avbeställning debiteras 40 procent av avgiften fram till 22 mars. Vid avbeställning efter 22 mars debiteras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till annan person från företaget. Priser Hållbara Staden april Konferensavgift inkl. kaffe och luncher 3 400:- Nordic Urban Forum Bankett, onsdag 23 april 250:- Konferensavgiften ger tillträde till samtliga seminarier på Hållbara Staden och Trygga Resor. Parkering april Medlemmar i Svenska Parkeringsföreningen: Konferensavgift inkl. kaffe, luncher och kvällsarrangemang tisdag 22 april 5 695:- Nordic Urban Forum Bankett, onsdag 23 april 250:- Konferensavgiften ger tillträde till alla seminarierna på NUF:s samtliga tre konferenser. Icke medlemmar: Konferensavgift inkl. kaffe, luncher och kvällsarrangemang tisdag 22 april 6 695:- Nordic Urban Forum Bankett, onsdag 23 april 250:- Konferensavgiften ger tillträde till alla seminarierna på NUF:s samtliga tre konferenser. Trygga Resor april Konferensavgift inkl. kaffe och luncher 2 000:- Nordic Urban Forum Bankett, onsdag 23 april 795:- Konferensavgiften ger tillträde till samtliga seminarier på Trygga Resor. Bokning av hotellrum Jönköping Hotell & Konferens, Returadress: Elmia AB, Box 6066, Jönköping. CCJ Trygga resor för ökad hållbarhet Många upplever otrygghet som kan leda till minskat kollektivt resande och därmed påverka klimat och miljö negativt. Samverkan ger flera perspektiv och ökar möjligheten till trygga resor. Trygghet upplevs genom alla våra sinnen. Verktyg och metoder som beaktar alla faktorer som påverkar upplevelsen bidrar till ökad kunskap, en samlad planering och bättre lösningar. Personalens roll är lika betydelsefull som produkters och miljöers utformning. Möt i konferensen de olika perspektiven, erfarenheterna och dialogerna om hur vi formar framtiden. Konferensen arrangeras av Partnerskap Trygga Resor i Jönköping. Partnerskapet består av Jönköpings Länstrafik, Jönköpings kommun, Swebus, Arriva och Polisen i Jönköpings län. I samarbete med Vinnova och Banverket. Kontaktperson, Trygga Resor: Lisa Warsén

4 Trygga Resor Infrastrukturminister Åsa Torstensson öppnar Nordic Urban Forum Tisdag 22 april kl Öppningskonferens Trygga resor Onsdag 23 april kl Moderator; Anders Axklo, Vimmerby Hela dagen sker i Plenum för att ge en gemensam plattform om Trygga resor. Strategiska framtidsfrågor presenteras, teater och film levandegör och medias roll diskuteras. Det blir också premiär för en helt ny hemsida på Internet. Varför Trygga resor? Film Partnerskapet Trygga resor i Jönköping Länstrafiken, kommunen, polisen, lokala BRÅ och operatörer. Välkommen till Jönköping och trygga resor om trygghet i stadens byggande Acko Ankarberg-Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun. Trygg kollektivtrafik ett medel i människors vardag Ingemar Lundin, VD Länstrafiken i Jönköpings Län Nationellt ansvar för trygga resor. Vad gör Banverk och Vägverk? Minoo Akhtarzand, generaldirektör Banverket och stf generaldirektör Lena Erixon, Vägverket Proaktiv eller reaktiv produkter, personer och processer för goda resor Lisa Warsén, Minsann AB Sinnenas teater ser du, hör du, luktar du trygghet? Ett nyskrivet teaterstycke på uppdrag av Partnerskapet Trygga resor Vadstenateatern Möten människor och media (Samarr: Trygga Resor & Parkering) Onsdag 23 april kl Vad påverkar upplevelsen av trygghet? Hur mycket påverkas vi av egna erfarenheter och av andras? Hur ser bilden ut egentligen? Hur ser våra inre och yttre möten ut? Inledning: David Eberhard, St Görans sjukhus, författare till boken I trygghetsnarkomanernas land. Moderator: Anders Axklo, Vimmerby Acko Ankarberg-Johansson, Kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun, Hans Olovsson, ansvarig utgivare, vice VD Jönköpingsposten, Rebecca Stark, VD Lectia AB, Ewa Lindqvist Hotz, präst Gustav Vasa församling Stockholm, Jan Andersson, generaldirektör BRÅ, Charlotte Wäreborn-Schultz, VD Svenska Lokaltrafikföreningen Representant från Fryshuset alternativt Ung 08 Människors upplevelser, verktygens möjligheter och planeringens verkställande strategiska planer inför morgondagens praktik Onsdag 23 april kl Forskningsbaserad kunskap och erfarenhet för ökad trygghet: Jan Andersson, generaldirektör BRÅ Tryggare framtid: Marie Johansson- Meinke, brottsförebyggande strateg, Rikspolisstyrelsen Koll på framtiden om trygghet i kollektivtrafikens uppdrag: Banverket och Vägverket Nordic Urban Forum Bankett Onsdag 23 april, kl gemensam festkväll med underhållning, se sid 4 Tema: Trygga människor Moderator: Carina Lundeholm, CCJ Kommunikation AB, Huskvarna Vi fortsätter temat utifrån teatern föregående dag och behandlar hur vi människor upplever trygghet i olika situationer och ur olika perspektiv. Torsdag 24 april kl Trygghet ur manligt och kvinnligt perspektiv Om en man blir kvinna påverkas upplevelsen av trygghet då? Rebecca Stork, Lectia AB Trygga vandringar erfarenhet som underlag för åtgärder En film om trygghetsvandringar Torsdag 24 april kl. Ljus och mörker kan det upplevas så olika? Kortfilm och diskussion Hur upplever vi material och former? Påverkar det upplevelsen av trygghet? Representant Designbyrå Torsdag 24 april kl. Äldres resor påverkas av trygghet Satu Heikkinen, VTI Barn och ungdomars syn på trygghet Kortfilm Säkerhet eller otrygg upplevelse? Och en dialog med ungdomar Tema: Internationell utblick Moderator: Ingemar Lundin, VD Jönköpings Länstrafik AB I det globala sammanhanget är utbyten av erfarenheter och kunskap en väg att bygga för framtiden. Torsdag 24 april kl Utan gränser vad sker på den internationella arenan Ingemar Lundin, VD Jönköpings Länstrafik AB Security by design focus terminals and stations in Europe Anne Leemans, Ydesign Foundation, Belgium Overview England Safety partnership in Liverpool, Life wise Centre in Sheffield Phil Haywood, Consultant, UK Medarbetarseminarium Onsdag 23 april, kl Torsdag 24 april, kl Ett 2 timmars koncentrat av konferensen Trygga Resor erbjuds till personal hos operatörer, Polisen m fl.

5 Tema: Verktyg & metoder Moderator: Pehr Johansson, Polismyndigheten i Jönköpings län och Lena Moregård, Arriva Strategiska planer måste verkställas i planering och bygga på kunskap. Rapportering, system och utbildning är vardagens praktik. Torsdag 24 april kl Trygg och säker registrering, uppföljning och samverkan Maria Rydström SLTF och Tommie Vesterlund, BR SLs trygghetsarbete ekonomi och åtgärder Jeanette Hegedus, SL Torsdag 24 april kl. Trygghetscentralen och arbetets effekter Jeanette Hegedus, SL Händelserapportering mer än bara trasiga dörrar Pehr Johansson, Polismyndigheten i Jönköpings län Torsdag 24 april kl. OTIS Arrivas rapporteringssystem Göran Herrström, Arriva Prevent - om ny utbildning om hot och våld, ett samarbete mellan arbetsmarknadens parterl Charlotta Wikholm och Maria Morberg Torsdag 24 april kl Polisen larm och rutiner Polisens kommunikationscentral i Jönköping Stress och konflikter, del 1, introduktion Pernilla Grefjord och Stefan Klein Polisen i Jönköping Stress och konflikter, del 2, exempel på genomförd utbildning Avslutning och diskussion Pehr Johansson och Lena Moregård Arriva Tema: Trygga lösningar i staden Moderator: Erik Lindfelt, Jönköping Fysiska produkter och fysisk miljö blir med god planering den trygga vardagens arena. Noder och länkar blir en samverkande helhet i arbetet med en hållbar trygghet. Torsdag 24 april kl Lokala BRÅ och partnerskapet Christer Centerhed, Jönköpings kommun Västra Centrum i Jönköping och tryggheten Josephine Nellerup, Jönköpings kommun Torsdag 24 april kl. Stations- och terminallösningar Lena Lingquist, Banverket Öxnehaga, Miljonprogrammet och tryggheten Henrik Zetterholm, Jönköpings kommun Torsdag 24 april kl. Tunnlar och gång- och cykelvägar Åsa Nilsson,Växjö kommun Trygghet är att lära sig leva med otrygghet Rolf Lidskog, Örebro Universitet Torsdag 24 april kl Stadens arkitektur/skapa trygghet Thomas Hellqvist, Blekinge Tekniska Högskola Belysning och stråk Johan Moritz, Malmö stad Trygghet och säkerhet framtid Lars Alexandersson, BRÅ Gemensam avslutning i Plenum för flera konferenser Torsdag 24 april kl Trygga Resor presenterar Vitbok för framtiden samt stänger, dvs öppnar hemsidan Trygga Resor som skall fungera i 3 år.

6 Tisdag 22 april Tisdag 22 april Svenska och Europeiska stadskärnor i utveckling sid 7 Vägval för fastighetsbranschen sid 8 Resecentrum som utvecklingsfaktor i staden sid 10 I regionförstoringens tid hur planerar vi framtidens stad? sid 11 Svepark Cup på Sand Golf Club, HS1 Utveckla din stadskärna med draghjälp av EU HS2 Sentrumsledelse i Norske byer, i dag og i morgen. Utfordringer HS6 Stadens betydelse för tillväxt - Vägval för fastighetsbranschen HS7 Att skapa en attraktiv stadskärna HS10 Resecentrum som stadsbyggnadselement HS11 Resecentrums möjligheter att öka kollektivtrafikens attraktivitet HS14 Del 1. Regionförstoring och den nya ekonomiska geografin HS15 Del 2. Den nya urbanismen kan de som inte spelar golf delta i Hållbara Stadens föreläsningar. Se sid HS3 Marknad Varberg mötesplatsen för samsyn på framtiden HS5 Town centre management. Is there a recipe for success? HS8 Del 1.Tryggare och Mänskligare Göteborg om samverkan, dilemman och möjligheter HS9 Del 2.Tryggare och Mänskligare Göteborg om samverkan, dilemman och möjligheter HS12 Resecentrum som kommersiell nod Öppningsanförande Nordic Urban Forum 2008, sid 4 HS4 Huvudseminarium plenarsession, sid 6 HS13 Resecentrum exempel Onsdag 23 april Centrumutvecklare/ Centrumledare, arbetet idag och i framtiden sid 12 HS15 Utbildning behövs det? HS16 Yrkesrollen tar arbetsgivaren sitt ansvar? HS17 Framtiden för vår yrkesgrupp Är spårvagn lösningen för att åstadkomma attraktiva stadskärnor i de större och medelstora städerna? sid 14 HS18 The impact of travel behavior in planning and designing HS19 Paneldiskussion spårvagnslösningar Nordic Urban Forum Bankett Kreativa och attraktiva stadsregioner sid 13 KHS20 Kreativa städer för kreativa människor HS21 Upplevelser som drivkraft - Åt vilket håll går utvecklingen inom upplevelseindustrin? HS22 Stadens betydelse för sitt omland Besök i Parkeringshuset Smedjan, Jönköping och Buffékväll på Stora Hotellet Onsdag 23 april Öppningskonferens Parkering sid 18 PK1, Öppningskonferens med miljötema, Vilken väg tar klimatet? Miljövänligare bilism Maxutsläpp på LFV PK2 Möten människor och media PK3 PARIS vad händer i databashanteringen? PK4 Energibesparingar Nordic Urban Forum Bankett Parkering sid 19 Torsdag 24 april PK5, Parkeringskonferens 2008, Planera för P Manual för parkeringspolicy Jönköping Västerås Stockholm Göteborg Uppsala Utländska P-böter EPA Utbildning PK6 sid 20 Parkeringsvakternas arbetsmiljö Hur agerar jag för att undvika att utsättas för hot & våld?

7 Öppningskonferens Trygga resor sid 22 TR1 Öppningskonferens Trygg kollektivtrafik TR2 Möten människor och media TR3 Människors upplevelser, verktygens möjligheter och planeringens verkställande strategiska planer inför morgondagens praktik Nordic Urban Forum Bankett Onsdag 23 april Medarbetarseminarium TR Ett 2 timmars koncentrat av konferensen Trygga resor erbjuds till personal hos operatörer, Polisen m fl. Torsdag 24 april Under konferensen visas ett antal filmer som senare läggs på hemsidan Sinnenas teater Varför trygga resor Ljust och mörker Trygghetsvandringar Säkerhet eller otrygg upplevelse 200 par ögon Konferensdokument Life Wise Centre i Sheffield Bra att veta om NUF Utställningens öppettider Tisdag 22 april Onsdag 23 april Torsdag 24 april Transporter, parkering Fri parkering på Elmia alternativt busskort giltigt på lokaltrafikens stadsbussar i Jönköping ingår i konferensavgiften Hotellrum och resor Boka hotell och resor i god tid. Jönköping Hotell & Konferens hjälper gärna till. Telefon: E-post: Tema: Trygga människor sid 19 TR Trygghet ur manligt och... Trygga vandringar... TR6 Ljus och mörker... Hur upplever vi material... TR7 Äldres resor påverkas... Barn och ungdomar... Tema: Internationell utblick sid 19 TR Utan gränser vad sker... Security by design... Overview England Safety.. Medarbetarseminarium TR Ett 2 timmars koncentrat av konferensen Trygga resor erbjuds till personal hos operatörer, Polisen m fl. Tema: Verktyg & metoder sid 20 TR Trygg och säker registrering.. SLs trygghetsarbete... TR12 Trygghetscentralen och.. Händelserapportering... TR13 OTIS Arrivas rapporteringssystem Prevent om ny utbildning om hot och våld... TR Polisen larm och rutiner Stress och konflikter, del 1, Stress och konflikter, del 2, Avslutning och diskussion Tema: Trygga lösningar i staden sid 21 TR Lokala BRÅ och partnerskapet Jönköping... TR16 Stations- och terminallösningar Öxnehaga TR17 Tunnlar, gång- och cykelvägar Trygghet är att lära sig leva med otrygghet TR Stadens arkitektur/skapa trygghet Belysning och stråk Trygghet och säkerhet framtid Gemensam avslutning i Plenum för flera konferenser TR Trygga Resor presenterar Vitbok för framtiden... Mer information Konferensprogrammet uppdateras på NUF:s hemsida. Där hittar du också kompletterande information om arrangemanget. Projektledare: Jörgen Nyström Tel: E-post: Säljare monteryta: Thomas Flodin Tel: E-post: Konferenssekretariat Elmia Meetings Box 6066 SE Jönköping Eva Siwe, tel: E-post: Annika Pettersson, tel: E-post:

8 Kunskapsbanken för dig som vill forma framtidens trygga kollektivtrafik. SÖK > OM OSS > KONTAKT > LÄNKAR > KONFERENSER > KUNSKAPSBANKEN KUNSKAPSBANKEN HÄR KAN DU SÖKA NY KUNSKAP OCH LÄMNA DINA EGNA BIDRAG sit 5 TIPS amet, FÖR consect SÄKER ARBETSPENDLING Långa och korta resor på egen hand: Få tips och råd av experten Marianne Wernersson författare och inbiten ensamseglare. Magna autpat, suscilis at vullaore conse diamcon henim niam dolor sim nibh ercilit ad dolore er in el eu feuisi tet la augue dit adionsectem ad do commy nosto conse feu faccum enibh ero deliquis esent nibh eugait ut ex ea consequis num ilit ilit prat at. Urem velisit lumsan ea feum zzriustrud endrem quis alit dui blandit aliquisim ent nonsecte facidunt adio ea aci eugait adignibh esed dolendio dolorem zzrit iure dipissi. Magna autpat, suscilis at vullaore conse diamcon henim niam dolor sim nibh ercilit ad dolore er in el eu feuisi tet la augue dit adionsectem ad do commy nosto conse feu faccum enibh ero deliquis esent nibh eugait ut ex ea consequis num ilit ilit prat at. Urem velisit lumsan ea feum AKTUELLT LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET TIPS 5 TIPS FÖR SÄKER ARBETSPENDLING

9 Kunskapsbanken för dig som vill forma framtidens trygga kollektivtrafik. > OM OSS > KONTAKT > LÄNKAR > KONFERENSER > KUNSKAPSBANKEN Kunskapsbanken Här kan du söka ny kunskap och lämna dina egna bidrag SÖK NY KUNSKAP I KUNSKAPSBANKEN Forskning Verktyg och Metoder Filmer Rapporter Böcker Konferenser Informationsmaterial Bildbank KUNSKAPSBANKEN HÄR KAN DU SÖKA NY KUNSKAP OCH LÄMNA DINA EGNA BIDRAG sit 5 TIPS amet, FÖR consect SÄKER ARBETSPENDLING AKTUELLT SÖK LÄMNA DITT BIDRAG TILL KUNSKAPSBANKEN LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET TIPS 5 TIPS FÖR SÄKER ARBETSPENDLING

10 Kunskapsbanken för dig som vill forma framtidens trygga kollektivtrafik. > OM OSS > KONTAKT > LÄNKAR > KONFERENSER > KUNSKAPSBANKEN Om oss Partnerskapet Trygga Resor Jönköping Vi arbetar sedan 2006 med att utveckla resandet i Jönköping och länet så att alla ska uppleva trygghet under resan. Partnerskapet består av Länstrafiken Kommunen Lokala BRÅ Polismyndigheten i Jönköpings län Operatörerna SWEBUS och Arriva Vägverket regionalt KUNSKAPSBANKEN HÄR KAN DU SÖKA NY KUNSKAP OCH LÄMNA DINA EGNA BIDRAG sit 5 TIPS amet, FÖR consect SÄKER ARBETSPENDLING SÖK I aktiviteterna ingår att lösa lokala och vardagliga händelser och behov samt att arbeta för att tryggheten i hela resan ökar. I uppgiften ingår också att arrangera en konferens 2008 samt att bygga en nationell Portal för att samla och sprida kunskap om trygga resor. AKTUELLT LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET TIPS 5 TIPS FÖR SÄKER ARBETSPENDLING Pehr Johansson Ingemar Lundin Johan Eskengren Christer Centerhed Lisa Warsén Rigmor Ödman Lena Moregård Anne Mårtensson

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö BAd och IDA 2012 20 22 november Svenska Mässan Göteborg Några av årets föreläsare Anders Albertsson, Erik Blix, Karin Book, Rosan Bosch, Göran Carstedt, Ian Crockford,

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD NORRKÖPING 30 SEPTEMBER 2 OKTOBER PROGRAM 1 2 Social hållbarhet på Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping Årets socialchefskonferens är historisk. 1945 höll FSS sina första

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB 2014-2015 VISION ETT SVERIGE FYLLT AV ATTRAKTIVA STÄDER SOM LOCKAR! Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer, där stadskärnan

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004. Page 1 of 10 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf.

Läs mer

Dokumentera mera! - Projektbeskrivning -

Dokumentera mera! - Projektbeskrivning - Dokumentera mera! - Projektbeskrivning - -Dokumentation av ett utvecklingsprojekt i Sisophon, Banteay Meanchey, Kambodja.- Sammanfattning, min vision. Projektbeställare Erik Malm och hans kollega Sofie

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer