Konferens och utställning Trygga resor april 2008 Elmia Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens och utställning Trygga resor 22-24 april 2008 Elmia Jönköping"

Transkript

1 Konferens och utställning Trygga resor april 2008 Elmia Jönköping Arrangörer Konferensen är en av tre konferenser inom Elmia Nordic Urban Forum. De övriga två är Hållbar stad och Parkering. Konferensen trygga resor arrangeras av Partnerskapet Trygga resor i Jönköping som består av följande parter. Det pågående arbetet är en fortsättning på ett tidigare forskningsprojekt som genomfördes i samverkan mellan Länstrafiken, kommunen och med Vinnova som medfinansiär. Det internationella projektet genomfördes i samverkan med UITP, som därför arrangerade en särskild internationell konferens samt har under de senaste kongresserna särskilt uppmärksammat frågan. Länstrafiken i Jönköpings län Jönköpings kommun Polismyndigheten i Jönköping Lokala BRÅ Arriva Gruppen har arbetat under 2 år arbetat med att öka tryggheten i resandet genom att identifiera och följa upp behov som upplevs i vardagen. Målgrupper för arbetet är resenären och hela resan. Personalen i trafiken är en viktig resurs och har därför genom polisen genomgått en kurs i stress- och konflikthantering. Teater och filmer levandegör Konferensen Trygga resor genomförs under två av de tre konferensdagarna och har som syfte att samla kunskap och erfarenheter. Trygghet handlar om den psykiska upplevelsen. Vi har valt att med hjälp av en serie av filmer liksom ett nyskrivet teaterstycke. Dessutom genomförs under dag 1 en dialog om medias roll i upplevelsen av trygghet. Hemsida Trygga resor Det finns många aktörer som nationellt arbetar med trygghet och mycket material som kan användas för att vidta åtgärder. Därför skapas en nationell hemsida som öppnas under konferensen. Hemsidan skall samla material och fungera som en växel för olika aktörer på området. Filmer och material från konferensen kommer att läggas på hemsidan efter konferensen. Partnerskapets mål är att arbeta vidare under de närmaste tre åren och målet för hemsidan är att den skall finnas under dessa 3 år. Ansvarig för hemsidan är Länstrafiken. Projektkoordinator: Lisa Warsén, Minsann AB,

2

3 B SVERIGE PORTO BETALT Utställare Förteckning över utställare hittar du på Anmälan Hållbara Staden, Trygga Resor: Parkeringskonferensen: Avbeställning Vid avbeställning debiteras 40 procent av avgiften fram till 22 mars. Vid avbeställning efter 22 mars debiteras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till annan person från företaget. Priser Hållbara Staden april Konferensavgift inkl. kaffe och luncher 3 400:- Nordic Urban Forum Bankett, onsdag 23 april 250:- Konferensavgiften ger tillträde till samtliga seminarier på Hållbara Staden och Trygga Resor. Parkering april Medlemmar i Svenska Parkeringsföreningen: Konferensavgift inkl. kaffe, luncher och kvällsarrangemang tisdag 22 april 5 695:- Nordic Urban Forum Bankett, onsdag 23 april 250:- Konferensavgiften ger tillträde till alla seminarierna på NUF:s samtliga tre konferenser. Icke medlemmar: Konferensavgift inkl. kaffe, luncher och kvällsarrangemang tisdag 22 april 6 695:- Nordic Urban Forum Bankett, onsdag 23 april 250:- Konferensavgiften ger tillträde till alla seminarierna på NUF:s samtliga tre konferenser. Trygga Resor april Konferensavgift inkl. kaffe och luncher 2 000:- Nordic Urban Forum Bankett, onsdag 23 april 795:- Konferensavgiften ger tillträde till samtliga seminarier på Trygga Resor. Bokning av hotellrum Jönköping Hotell & Konferens, Returadress: Elmia AB, Box 6066, Jönköping. CCJ Trygga resor för ökad hållbarhet Många upplever otrygghet som kan leda till minskat kollektivt resande och därmed påverka klimat och miljö negativt. Samverkan ger flera perspektiv och ökar möjligheten till trygga resor. Trygghet upplevs genom alla våra sinnen. Verktyg och metoder som beaktar alla faktorer som påverkar upplevelsen bidrar till ökad kunskap, en samlad planering och bättre lösningar. Personalens roll är lika betydelsefull som produkters och miljöers utformning. Möt i konferensen de olika perspektiven, erfarenheterna och dialogerna om hur vi formar framtiden. Konferensen arrangeras av Partnerskap Trygga Resor i Jönköping. Partnerskapet består av Jönköpings Länstrafik, Jönköpings kommun, Swebus, Arriva och Polisen i Jönköpings län. I samarbete med Vinnova och Banverket. Kontaktperson, Trygga Resor: Lisa Warsén

4 Trygga Resor Infrastrukturminister Åsa Torstensson öppnar Nordic Urban Forum Tisdag 22 april kl Öppningskonferens Trygga resor Onsdag 23 april kl Moderator; Anders Axklo, Vimmerby Hela dagen sker i Plenum för att ge en gemensam plattform om Trygga resor. Strategiska framtidsfrågor presenteras, teater och film levandegör och medias roll diskuteras. Det blir också premiär för en helt ny hemsida på Internet. Varför Trygga resor? Film Partnerskapet Trygga resor i Jönköping Länstrafiken, kommunen, polisen, lokala BRÅ och operatörer. Välkommen till Jönköping och trygga resor om trygghet i stadens byggande Acko Ankarberg-Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun. Trygg kollektivtrafik ett medel i människors vardag Ingemar Lundin, VD Länstrafiken i Jönköpings Län Nationellt ansvar för trygga resor. Vad gör Banverk och Vägverk? Minoo Akhtarzand, generaldirektör Banverket och stf generaldirektör Lena Erixon, Vägverket Proaktiv eller reaktiv produkter, personer och processer för goda resor Lisa Warsén, Minsann AB Sinnenas teater ser du, hör du, luktar du trygghet? Ett nyskrivet teaterstycke på uppdrag av Partnerskapet Trygga resor Vadstenateatern Möten människor och media (Samarr: Trygga Resor & Parkering) Onsdag 23 april kl Vad påverkar upplevelsen av trygghet? Hur mycket påverkas vi av egna erfarenheter och av andras? Hur ser bilden ut egentligen? Hur ser våra inre och yttre möten ut? Inledning: David Eberhard, St Görans sjukhus, författare till boken I trygghetsnarkomanernas land. Moderator: Anders Axklo, Vimmerby Acko Ankarberg-Johansson, Kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun, Hans Olovsson, ansvarig utgivare, vice VD Jönköpingsposten, Rebecca Stark, VD Lectia AB, Ewa Lindqvist Hotz, präst Gustav Vasa församling Stockholm, Jan Andersson, generaldirektör BRÅ, Charlotte Wäreborn-Schultz, VD Svenska Lokaltrafikföreningen Representant från Fryshuset alternativt Ung 08 Människors upplevelser, verktygens möjligheter och planeringens verkställande strategiska planer inför morgondagens praktik Onsdag 23 april kl Forskningsbaserad kunskap och erfarenhet för ökad trygghet: Jan Andersson, generaldirektör BRÅ Tryggare framtid: Marie Johansson- Meinke, brottsförebyggande strateg, Rikspolisstyrelsen Koll på framtiden om trygghet i kollektivtrafikens uppdrag: Banverket och Vägverket Nordic Urban Forum Bankett Onsdag 23 april, kl gemensam festkväll med underhållning, se sid 4 Tema: Trygga människor Moderator: Carina Lundeholm, CCJ Kommunikation AB, Huskvarna Vi fortsätter temat utifrån teatern föregående dag och behandlar hur vi människor upplever trygghet i olika situationer och ur olika perspektiv. Torsdag 24 april kl Trygghet ur manligt och kvinnligt perspektiv Om en man blir kvinna påverkas upplevelsen av trygghet då? Rebecca Stork, Lectia AB Trygga vandringar erfarenhet som underlag för åtgärder En film om trygghetsvandringar Torsdag 24 april kl. Ljus och mörker kan det upplevas så olika? Kortfilm och diskussion Hur upplever vi material och former? Påverkar det upplevelsen av trygghet? Representant Designbyrå Torsdag 24 april kl. Äldres resor påverkas av trygghet Satu Heikkinen, VTI Barn och ungdomars syn på trygghet Kortfilm Säkerhet eller otrygg upplevelse? Och en dialog med ungdomar Tema: Internationell utblick Moderator: Ingemar Lundin, VD Jönköpings Länstrafik AB I det globala sammanhanget är utbyten av erfarenheter och kunskap en väg att bygga för framtiden. Torsdag 24 april kl Utan gränser vad sker på den internationella arenan Ingemar Lundin, VD Jönköpings Länstrafik AB Security by design focus terminals and stations in Europe Anne Leemans, Ydesign Foundation, Belgium Overview England Safety partnership in Liverpool, Life wise Centre in Sheffield Phil Haywood, Consultant, UK Medarbetarseminarium Onsdag 23 april, kl Torsdag 24 april, kl Ett 2 timmars koncentrat av konferensen Trygga Resor erbjuds till personal hos operatörer, Polisen m fl.

5 Tema: Verktyg & metoder Moderator: Pehr Johansson, Polismyndigheten i Jönköpings län och Lena Moregård, Arriva Strategiska planer måste verkställas i planering och bygga på kunskap. Rapportering, system och utbildning är vardagens praktik. Torsdag 24 april kl Trygg och säker registrering, uppföljning och samverkan Maria Rydström SLTF och Tommie Vesterlund, BR SLs trygghetsarbete ekonomi och åtgärder Jeanette Hegedus, SL Torsdag 24 april kl. Trygghetscentralen och arbetets effekter Jeanette Hegedus, SL Händelserapportering mer än bara trasiga dörrar Pehr Johansson, Polismyndigheten i Jönköpings län Torsdag 24 april kl. OTIS Arrivas rapporteringssystem Göran Herrström, Arriva Prevent - om ny utbildning om hot och våld, ett samarbete mellan arbetsmarknadens parterl Charlotta Wikholm och Maria Morberg Torsdag 24 april kl Polisen larm och rutiner Polisens kommunikationscentral i Jönköping Stress och konflikter, del 1, introduktion Pernilla Grefjord och Stefan Klein Polisen i Jönköping Stress och konflikter, del 2, exempel på genomförd utbildning Avslutning och diskussion Pehr Johansson och Lena Moregård Arriva Tema: Trygga lösningar i staden Moderator: Erik Lindfelt, Jönköping Fysiska produkter och fysisk miljö blir med god planering den trygga vardagens arena. Noder och länkar blir en samverkande helhet i arbetet med en hållbar trygghet. Torsdag 24 april kl Lokala BRÅ och partnerskapet Christer Centerhed, Jönköpings kommun Västra Centrum i Jönköping och tryggheten Josephine Nellerup, Jönköpings kommun Torsdag 24 april kl. Stations- och terminallösningar Lena Lingquist, Banverket Öxnehaga, Miljonprogrammet och tryggheten Henrik Zetterholm, Jönköpings kommun Torsdag 24 april kl. Tunnlar och gång- och cykelvägar Åsa Nilsson,Växjö kommun Trygghet är att lära sig leva med otrygghet Rolf Lidskog, Örebro Universitet Torsdag 24 april kl Stadens arkitektur/skapa trygghet Thomas Hellqvist, Blekinge Tekniska Högskola Belysning och stråk Johan Moritz, Malmö stad Trygghet och säkerhet framtid Lars Alexandersson, BRÅ Gemensam avslutning i Plenum för flera konferenser Torsdag 24 april kl Trygga Resor presenterar Vitbok för framtiden samt stänger, dvs öppnar hemsidan Trygga Resor som skall fungera i 3 år.

6 Tisdag 22 april Tisdag 22 april Svenska och Europeiska stadskärnor i utveckling sid 7 Vägval för fastighetsbranschen sid 8 Resecentrum som utvecklingsfaktor i staden sid 10 I regionförstoringens tid hur planerar vi framtidens stad? sid 11 Svepark Cup på Sand Golf Club, HS1 Utveckla din stadskärna med draghjälp av EU HS2 Sentrumsledelse i Norske byer, i dag og i morgen. Utfordringer HS6 Stadens betydelse för tillväxt - Vägval för fastighetsbranschen HS7 Att skapa en attraktiv stadskärna HS10 Resecentrum som stadsbyggnadselement HS11 Resecentrums möjligheter att öka kollektivtrafikens attraktivitet HS14 Del 1. Regionförstoring och den nya ekonomiska geografin HS15 Del 2. Den nya urbanismen kan de som inte spelar golf delta i Hållbara Stadens föreläsningar. Se sid HS3 Marknad Varberg mötesplatsen för samsyn på framtiden HS5 Town centre management. Is there a recipe for success? HS8 Del 1.Tryggare och Mänskligare Göteborg om samverkan, dilemman och möjligheter HS9 Del 2.Tryggare och Mänskligare Göteborg om samverkan, dilemman och möjligheter HS12 Resecentrum som kommersiell nod Öppningsanförande Nordic Urban Forum 2008, sid 4 HS4 Huvudseminarium plenarsession, sid 6 HS13 Resecentrum exempel Onsdag 23 april Centrumutvecklare/ Centrumledare, arbetet idag och i framtiden sid 12 HS15 Utbildning behövs det? HS16 Yrkesrollen tar arbetsgivaren sitt ansvar? HS17 Framtiden för vår yrkesgrupp Är spårvagn lösningen för att åstadkomma attraktiva stadskärnor i de större och medelstora städerna? sid 14 HS18 The impact of travel behavior in planning and designing HS19 Paneldiskussion spårvagnslösningar Nordic Urban Forum Bankett Kreativa och attraktiva stadsregioner sid 13 KHS20 Kreativa städer för kreativa människor HS21 Upplevelser som drivkraft - Åt vilket håll går utvecklingen inom upplevelseindustrin? HS22 Stadens betydelse för sitt omland Besök i Parkeringshuset Smedjan, Jönköping och Buffékväll på Stora Hotellet Onsdag 23 april Öppningskonferens Parkering sid 18 PK1, Öppningskonferens med miljötema, Vilken väg tar klimatet? Miljövänligare bilism Maxutsläpp på LFV PK2 Möten människor och media PK3 PARIS vad händer i databashanteringen? PK4 Energibesparingar Nordic Urban Forum Bankett Parkering sid 19 Torsdag 24 april PK5, Parkeringskonferens 2008, Planera för P Manual för parkeringspolicy Jönköping Västerås Stockholm Göteborg Uppsala Utländska P-böter EPA Utbildning PK6 sid 20 Parkeringsvakternas arbetsmiljö Hur agerar jag för att undvika att utsättas för hot & våld?

7 Öppningskonferens Trygga resor sid 22 TR1 Öppningskonferens Trygg kollektivtrafik TR2 Möten människor och media TR3 Människors upplevelser, verktygens möjligheter och planeringens verkställande strategiska planer inför morgondagens praktik Nordic Urban Forum Bankett Onsdag 23 april Medarbetarseminarium TR Ett 2 timmars koncentrat av konferensen Trygga resor erbjuds till personal hos operatörer, Polisen m fl. Torsdag 24 april Under konferensen visas ett antal filmer som senare läggs på hemsidan Sinnenas teater Varför trygga resor Ljust och mörker Trygghetsvandringar Säkerhet eller otrygg upplevelse 200 par ögon Konferensdokument Life Wise Centre i Sheffield Bra att veta om NUF Utställningens öppettider Tisdag 22 april Onsdag 23 april Torsdag 24 april Transporter, parkering Fri parkering på Elmia alternativt busskort giltigt på lokaltrafikens stadsbussar i Jönköping ingår i konferensavgiften Hotellrum och resor Boka hotell och resor i god tid. Jönköping Hotell & Konferens hjälper gärna till. Telefon: E-post: Tema: Trygga människor sid 19 TR Trygghet ur manligt och... Trygga vandringar... TR6 Ljus och mörker... Hur upplever vi material... TR7 Äldres resor påverkas... Barn och ungdomar... Tema: Internationell utblick sid 19 TR Utan gränser vad sker... Security by design... Overview England Safety.. Medarbetarseminarium TR Ett 2 timmars koncentrat av konferensen Trygga resor erbjuds till personal hos operatörer, Polisen m fl. Tema: Verktyg & metoder sid 20 TR Trygg och säker registrering.. SLs trygghetsarbete... TR12 Trygghetscentralen och.. Händelserapportering... TR13 OTIS Arrivas rapporteringssystem Prevent om ny utbildning om hot och våld... TR Polisen larm och rutiner Stress och konflikter, del 1, Stress och konflikter, del 2, Avslutning och diskussion Tema: Trygga lösningar i staden sid 21 TR Lokala BRÅ och partnerskapet Jönköping... TR16 Stations- och terminallösningar Öxnehaga TR17 Tunnlar, gång- och cykelvägar Trygghet är att lära sig leva med otrygghet TR Stadens arkitektur/skapa trygghet Belysning och stråk Trygghet och säkerhet framtid Gemensam avslutning i Plenum för flera konferenser TR Trygga Resor presenterar Vitbok för framtiden... Mer information Konferensprogrammet uppdateras på NUF:s hemsida. Där hittar du också kompletterande information om arrangemanget. Projektledare: Jörgen Nyström Tel: E-post: Säljare monteryta: Thomas Flodin Tel: E-post: Konferenssekretariat Elmia Meetings Box 6066 SE Jönköping Eva Siwe, tel: E-post: Annika Pettersson, tel: E-post:

8 Kunskapsbanken för dig som vill forma framtidens trygga kollektivtrafik. SÖK > OM OSS > KONTAKT > LÄNKAR > KONFERENSER > KUNSKAPSBANKEN KUNSKAPSBANKEN HÄR KAN DU SÖKA NY KUNSKAP OCH LÄMNA DINA EGNA BIDRAG sit 5 TIPS amet, FÖR consect SÄKER ARBETSPENDLING Långa och korta resor på egen hand: Få tips och råd av experten Marianne Wernersson författare och inbiten ensamseglare. Magna autpat, suscilis at vullaore conse diamcon henim niam dolor sim nibh ercilit ad dolore er in el eu feuisi tet la augue dit adionsectem ad do commy nosto conse feu faccum enibh ero deliquis esent nibh eugait ut ex ea consequis num ilit ilit prat at. Urem velisit lumsan ea feum zzriustrud endrem quis alit dui blandit aliquisim ent nonsecte facidunt adio ea aci eugait adignibh esed dolendio dolorem zzrit iure dipissi. Magna autpat, suscilis at vullaore conse diamcon henim niam dolor sim nibh ercilit ad dolore er in el eu feuisi tet la augue dit adionsectem ad do commy nosto conse feu faccum enibh ero deliquis esent nibh eugait ut ex ea consequis num ilit ilit prat at. Urem velisit lumsan ea feum AKTUELLT LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET TIPS 5 TIPS FÖR SÄKER ARBETSPENDLING

9 Kunskapsbanken för dig som vill forma framtidens trygga kollektivtrafik. > OM OSS > KONTAKT > LÄNKAR > KONFERENSER > KUNSKAPSBANKEN Kunskapsbanken Här kan du söka ny kunskap och lämna dina egna bidrag SÖK NY KUNSKAP I KUNSKAPSBANKEN Forskning Verktyg och Metoder Filmer Rapporter Böcker Konferenser Informationsmaterial Bildbank KUNSKAPSBANKEN HÄR KAN DU SÖKA NY KUNSKAP OCH LÄMNA DINA EGNA BIDRAG sit 5 TIPS amet, FÖR consect SÄKER ARBETSPENDLING AKTUELLT SÖK LÄMNA DITT BIDRAG TILL KUNSKAPSBANKEN LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET TIPS 5 TIPS FÖR SÄKER ARBETSPENDLING

10 Kunskapsbanken för dig som vill forma framtidens trygga kollektivtrafik. > OM OSS > KONTAKT > LÄNKAR > KONFERENSER > KUNSKAPSBANKEN Om oss Partnerskapet Trygga Resor Jönköping Vi arbetar sedan 2006 med att utveckla resandet i Jönköping och länet så att alla ska uppleva trygghet under resan. Partnerskapet består av Länstrafiken Kommunen Lokala BRÅ Polismyndigheten i Jönköpings län Operatörerna SWEBUS och Arriva Vägverket regionalt KUNSKAPSBANKEN HÄR KAN DU SÖKA NY KUNSKAP OCH LÄMNA DINA EGNA BIDRAG sit 5 TIPS amet, FÖR consect SÄKER ARBETSPENDLING SÖK I aktiviteterna ingår att lösa lokala och vardagliga händelser och behov samt att arbeta för att tryggheten i hela resan ökar. I uppgiften ingår också att arrangera en konferens 2008 samt att bygga en nationell Portal för att samla och sprida kunskap om trygga resor. AKTUELLT LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET TIPS 5 TIPS FÖR SÄKER ARBETSPENDLING Pehr Johansson Ingemar Lundin Johan Eskengren Christer Centerhed Lisa Warsén Rigmor Ödman Lena Moregård Anne Mårtensson

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 17-18 oktober 2012 Kulturens hus, Luleå PROGRAM Onsdagen den 17 oktober 08.00-10.00 Studiebesök på Fjärrvärmeansluten isbrytare Luleå Energi AB 10.00-11.45 Paneldiskussion

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014

Mötesplats Transporter 2014 PRELIMINÄRT PROGRAM Mötesplats Transporter 2014 14-15 oktober i Malmö Representanter från kommuner och landsting Välkommen till Mötesplats Transporter 2014! Datum: den 14-15 oktober 2014 Plats: Hotell

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Välkommen till Helsingborg

Välkommen till Helsingborg Välkommen till Helsingborg - Sundets Pärla KSP s årskonferens 26-28 augusti 2009 Årets tema: Strategisk planering för hållbara kommuner Inbjudan.indd 1 2009-05-04 13:01:11 KSP: s traditionsenliga årskonferens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Välkommen på en konferens om Samhällsorientering och Hälsokommunikation 3-4 juni 2015 Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Konferensen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och projekt

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster höstkonferens den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster IT BUDGET eller budget IT? quality hotel globe 4-5 november 2009 inbjudan Kan

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS. Jönköping den 27-28 november 2013

INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS. Jönköping den 27-28 november 2013 INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS Jönköping den 27-28 november 2013 Sveriges Fiskevattenägareförbund, Havs- och vattenmyndigheten, SLU-Aqua och Länsstyrelsen i Jönköping bjuder in till en kräftkonferens.

Läs mer

Ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet i framtidens gjuterier

Ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet i framtidens gjuterier Inbjudan till VÅRKONFERENS Ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet i framtidens gjuterier Torsdagen den 11 mars och fredagen den 12 mars 2010 på Scandic Hotel Elmia, Jönköping Konferens arrangerad

Läs mer

Öppen mot andra Sann mot sig själv

Öppen mot andra Sann mot sig själv Öppen mot andra Sann mot sig själv 29 sept 1 okt 2015 i Västerås Årets fortbildningsdagar tar upp sjukhuskyrkans roll i en multikulturell och multireligiös kontext. Är det så att olika livsåskådningar/kulturella

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling Program 8-9 september FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta nya vägar MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling VAD KRÄVS AV FRAMTIDENS LEDARE? Experterna talar TA ANSVAR FÖR DIN OMVÄRLD

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS

FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ PÅ VEMS VILLKOR? VILHELMINA 17 18 NOVEMBER 2015 Välkommen till den tredje årliga konferensen i forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö. Tio forskningsprojekt

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre

Läs mer

ERBJUDANDE FÖR ÖVERVAKNINGSFÖRETAG ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL

ERBJUDANDE FÖR ÖVERVAKNINGSFÖRETAG ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL ERBJUDANDE FÖR ÖVERVAKNINGSFÖRETAG ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL Svepark ger er kontaktnätet till hela Parkeringssverige! Teckna samarbetsavtal med oss och vi erbjuder er ett paket vi hoppas att ni ska uppskatta.

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Hur kan torra fakta och svårbegripliga begrepp förvandlas till en spännande berättelse?

Hur kan torra fakta och svårbegripliga begrepp förvandlas till en spännande berättelse? K a l m a r Tid: 16,00-19,30 KALMAR 1 Målgrupp: Lärare och elevassistenter i skolår F-3 samt särskolan Plats: Kalmar Datum: Måndagen den 2:a april Lokal: Teatercafét på Kalmar teater K a l m a r KALMAR

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se låt våra konsulter göra jobbet åt dig Om du är intresserad av börja tillverka din egen el ska du kontakta oss på Göteborg Energi Vi har många års erfarenhet av energifrågor och brinner för att göra Göteborg

Läs mer

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution.

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. HÄR BYGGS DET: Framtid Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. Nordbygg Sustainable Days Featuring Germany 1 4 april 2014 Företag och experter bakom den världsledande tyska energitekniken

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Chefsmötet 2013 Välkomna till Göteborg 17-18 oktober Nu är det dags att utvecklas tillsammans igen Det är tid för årets chefsmöte i Göteborg. På programmet står bland annat Tema Värdegrund, vad som händer

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Stockholm 2005 02 15

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Stockholm 2005 02 15 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens 2005 02 15 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning s. 3 Arrangörer och utställare s. 4 Program s. 5 8 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Konsumentverket Anna Strandberg Utredare Sveriges lantbruksuniversitet Fredrika Mårtensson Universitetslektor Johan Ström Konstnär,

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! AVBOKNINGSREGLER KOSTNADER MINGEL, LÖRDAG KVÄLL UPPLYSNINGAR TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB

VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! AVBOKNINGSREGLER KOSTNADER MINGEL, LÖRDAG KVÄLL UPPLYSNINGAR TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB Nationell dag för politikutveckling: VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! Lördagen den 7 mars 2015 träffas vi på Kistamässan utanför Stockholm för att diskutera s framtidsutmaningar. Konferensen är en av Nya Moderaternas

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

k c bä r a m m a a H Len

k c bä r a m m a a H Len Lena Hammarbäck Med det här programmet kan du välja aktivitet på övningsfältet. Branschutställarna och Storstockholms brandförsvar finns på plats hela dagen. Kontaktuppgifter Tid och plats Konferensen

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster 17-18 november, 2015 Stallmästaregården, Stockholm Tisdagen den 17 november 11.00 Registreringen öppnar 12.00 Lunch 13.00 Presentationsrunda 14.15

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Anmälningsavgifter deltagare: Medlem 5600:- Ej medlem 7300:- Företagsabonnent 6000:- Värdkommun/Sundsvall/Timrå/ Nordanstig 2750:- Statliga

Läs mer