SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014"

Transkript

1 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj Förhandlingar och samtal i Östergården Lunch Förhandlingar och samtal i Östergården Slut på årsmötet

2 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2014 Äntligen får vi samlas och sluta upp som en rörelse igen. Ett år har gått sedan vi samlades nere på Gullbrannagården tillsammans med SAM på gemensam årskonferens. I år kommer vi att hålla till Allianskyrkan i Jönköping med SAU och SAM kommer vara nere på Gullbrannagården under Kristi himmelfärdshelg. På skilda platser men fortfarande en rörelse. Samfund, församling och förening som tillsammans verkar för att sprida det ljus och den kärlek Jesus visat oss. SAU:s ombudsmöte är vår förenings högsta beslutsorgan där ni som ombud har möjlighet att påverka och forma SAU: framtid, tillsammans bildar vi SAU:s framtid och tar beslut som gör att vi rör oss framåt. Förbered er noga genom att läsa igenom handlingarna, ta tid till att ta upp frågor och diskutera med er ledargrupp i er församling/ förening så att ni kan ta med er frågor och åsikter till ombudsmötet. Ombudsmötet blir roligare och mer intressant om man är förberedd. Som ombud har du förslags- och rösträtt under ombudsmötet och därigenom kan du vara med och påverka SAU:s framtid. I SAU vill vi att alla ska känna sig välkomna och känna att man får vara med och påverka. Din roll är viktig, din röst är viktig, din åsikt är viktig. Det är ni som är SAU. Ombudsmötet kommer i år hållas lördagen den 17 maj i Allianskyrkan i Jönköping. Registreringen för ombuden öppnar kl 10 och årsmötet börjar kl 11. Vi kommer att titta tillbaks och minnas Diskutera och ta beslut för 2014 och framåt. Vi kommer även i år ge tillfälle för samtal och diskussioner genom åsikstorget. Da r kommer SAU styrelsen finnas med och lyssna på era åsikter. Ungefär kl 18 tror vi att årsmötesdelen är klar och vi kommer fortsätta kvällen med Så välkomna till konferens med SAU i Allianskyrkan i Jönköping. SAU-styrelsen genom ordfo rande Johan Larsson 2

3 Förslag på dagordning 1. Ombudsmötets öppnas 2. Presentation av SAU:s arbetarkår och styrelse 3. Fastställande av röstlängd och mötets behöriga utlysande. 4. Val av presidium a. Ordförande b. Vice ordförande c. Protokollsekreterare 5. Fastställande av dagordning 6. Val av två justerare 7. Val av nio rösträknare 8. Åsiktstorget 9. Hälsningar 10. Föregående ombudsmötesprotokoll Verksamhetsberättelse Redogörelse för 2013 års ekonomi 13. Revisorernas berättelse 14. Fastställande av balans- och resultaträkning för Beslut om ansvarsfrihet 16. Presentation handlingsplaner 17. Rapport utbildning a. Ung Tro-utbildning b. Global 18. Information ledarmaterial 19. Rekommendation kring utdrag ur belastningsregister 20. Fastställande av medlemsavgift 21. Fastställande av Budget 2014 och antagande av rambudget Åsiktstorget 23. Stadgeändring 24. Val av ordförande för SAU intill årskonferensen Val av styrelseledamöter intill årskonferensen Val av revisorer och revisorsersättare för verksamhetsåret Val av valberedning intill årskonferensen Rapport regionsårsmöten/ledarkvällar 29. Övriga ärenden a. b. c. 30. Sammanfattning Åsiktstorget 31. Presentera resultatet av valet 32. Avtackningar/ Bön 33. Utvärdering 34. Avslutning 3

4 Viktigt att tänka på inför ombudsmötet Några enkla regler för att årsmötet ska kunna fatta riktiga beslut 1. Du begär ordet när du vill säga något. Det gör du genom att räcka upp handen. Du kan begära ordet av följande skäl: Du har en åsikt om det som diskuteras. Då säger du din åsikt och avslutar med ett yrkande (=ett förslag). Har du inget yrkande kan du instämma i ett yrkande som någon annan har formulerat eller bara yrka avslag. Du vill bidra med en sakupplysning. Det kan vara något faktum som glömts bort eller något som är fel. Du vill begära replik när ditt tidigare inlägg blivit felaktigt uppfattat. Repliken ska vara kort och får inte innehålla nytt yrkande. Du vill väcka en ordningsfråga. Det kan vara dags för en paus eller ett streck i debatten. 2. När du är med och fattar beslut säger du JA! Na r en debatt a r avslutad finns det ibland ett eller flera förslag/yrkanden att ta sta llning till. Ibland ställs yrkanden mot varandra och ibland efter varandra i en följd som presidiet föreslår. Slutligen ställs också yrkande mot avslag. För att det ska gå att höra vilket/vilka yrkanden som bifalls av flest ombud får du bara ropa ja. Du ropar alltså ja om du stöder ett förslag/yrkande, och du ropar ja om du stöder ett avslag. 3. Du kan begära votering. Ibland går det inte att höra hur många som stöder det ena eller det andra yrkandet. Då du tycker att presidiet har hört fel kan du begära votering. Men gör det innan klubbslaget. När klubban fallit är beslutet redan fattat. Votering betyder att du röstar genom att sträcka upp en hand istället för att ropa ja. Då får de valda rösträknarna räkna hur många som räcker upp sin hand för respektive yrkande. I din hand har du för säkerhets skull ditt ombudskort. Först genomförs antagligen en försöksvotering. Då uppskattar presidiet vilket yrkande som har flest röster. Oftast är det lättare att se än att höra. Fungerar det inte ändå så görs voteringen om och rösterna räknas. Ta chansen att yttra dig, komma med förslag och fatta beslut. Lunchtips! Bageriet Mc Donalds Malmborgs konditori Här är vi! KYRKAN Genzai Sushi Shanghai Waynés Coffee Pizzeria Alcamo 4

5 Kommentarer till ärenden i ombudsmötet Ärende 3 Ombudsregistreringen pågår mellan Registreringen ligger till grund för den röstlängd som sedan ska gälla under ombudsmötet. Ärende 4, 6, 7 Valberedningen lämnar förslag på ombudsmötet till de olika roller som leder och administerar förhandlingarna under dagen. Valberedningens arbete leds av Jonas Abrahamsson som jobbar som UV-scoutkonsulent på SAU. Ärende 8 Åsiktstorg Under åsiktstorg får du göra din röst hörd i en av fyra förutbestämda frågor. Vill du säkerhetsställa din plats har du möjlighet att redan nu maila ditt val, annars görs valet på plats vid årsmötet. Platserna är begränsade så passa därför på att välja redan nu om du fastar för något speciellt till: I texten som följer får du lite mer information om vad de olika frågorna kommer att handla om. Samtalsfrågor: Solidaritet - alla ska med, men vem drar lasset? Varje år läggs det ner mycket jobb ute i våra lokalföreningar för att bli bidragsgrundande. Idag gör inte SAU någon skillnad på föreningarna som gör jobbet och de andra. Men var finns solidariteten. Vilka ska få åka snålskjuts? Ska man få åka snålskjuts och för vilka anledningar i så fall? SAU, hur och för vem? Det enkla och för vissa självklara svaret hade varit: SAU Ja! För vem? Den som vill vara med! Genom arrangemang och engagemang! Vi tror tyvärr inte det är så enkelt och skulle vilja lyfta dessa frågor. Kan det vara så att SAU ska vara till även för andra än den traditionella SAU:aren, vad kan vi ta bort för att skapa något nytt, på vilket vis får den lokala föreningen del av hela det hela och är vi det vi vill vara? Helt enkelt vad i allt detta som vi i SAU är som är så bra kan vi göra ännu bättre? Informationskanaler När det är något stort på gång eller något härligt har hänt så vill man ju att alla ska få veta! Är man Gud så kan man t.ex. tända en stjärna Frågan här är hur gör vi i SAU för att nå ut med information? Eller snarare; hur borde vi göra? Förutom att ta nda stja rnor så finns oa ndligt många tillva gagångssa tt och vi vill nysta i vilka som a r de ba sta. Eftersom att det är just DIG (och några till ) vi vill nå, så är din åsikt superviktig. Välkommen! SAU en del av, eller ett komplement till, samhället? SAU bedriver idag en omfattande verksamhet som gör stor skillnad för många. Samtidigt vet vi att det finns enorma behov på flera områden som vi idag inte når. Är dessa samha llsproblem också våra problem och vårt ansvar? Vill vi söka samarbeten utanför våra egna sammanhang, utanför den kristna sfären? Vilka samverkar vi då med, och varför? Skulle vi genom detta riskera att förlora oss själva, eller skulle vi kunna göra ännu större skillnad än idag? Ärende 9 SAU inbjuder organisationer som SAU samarbetar med till ombudsmötet samt våra gårdar. Här är gästernas tillfälle att ge en hälsning. Man kan också skicka hälsningar via brev eller mejl. Man kan även begära ordet om man personligen fått en hälsning att förmedla. Ärende 10 Protokoll från ombudsmötet finns på sid i konferenshandledningen. 5

6 Ärende 11 En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2013 finns att la sa i årsboken. Arbetet som utgår från SAU-expeditionen redovisas av SAU:s arbetarkår. Ärende 12 På sidan i konferenshandledningen finns Årsredovisningen för SAU. Föredragande på ombudsmötet a r SAU:s kontorschef Anette Almquist. Ärende SAU-styrelsen är ytterst ansvarig för SAU:s verksamhet och ekonomi. Arbetet granskas av revisorer. Ombudsmötet har att bevilja SAU-styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års arbete. Ärende 16 Under hösten har alla råd skrivit handlingsplaner som skall gälla Dessa presenteras här av representanter från varje råd. Ärende 20 Medlemsavgifterna är en viktig intäkt för SAU. SAU-styrelsen föreslår en medlemsavgift på 50 kr för Ärende 21 Rambudget (se sid. 12) för 2015 antas av ombudsmötet och ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram. Rambudgeten baseras i stort på budget 2013 uppra knat med inflation och kostnadsökningar. Budget för 2014 antogs av SAU-styrelsen i nov Ombudsmötet har bara att ta emot Budget 2014 som en rapport och fastställa den eftersom den redan är i funktion. Ärende 22 Fortsättning Åsiktstorget se ärende 8. Ärende 23 Förslag till stadgaändringar. 14 SAU:s metodarbete leds av råd: Barnråd, UV-scoutråd, Tonårsråd och Musikråd. Antalet ledamöter i råden ska vara minst fem, max åtta, och fastställs årligen av SAU-styrelsen. Ledamöterna i Barnråd, UV-scoutråd, Tonårsråd och Musikråd väljs av regionårsmötena med en representant från varje region. Resterande representanter utses av SAU-styrelsen. 16 Årskonferensen väljer årligen fyra ledamöter på två år, en från vardera av SAU:s fyra regioner. Dessa ledamöter föreslås på regionårsmötena. SAU:s arbetarkår väljer inom sig en representant på ett år vilken också är sammankallande för valberedningen. Valberedningen består av nio ledamöter. Valberedningen har till uppgift att förbereda val till årskonferensen. 6

7 Ärende 24 Valberedningens förslag är nuvarande ordföranden Johan Larsson. Namn, ort och ålder: Johan Larson, Jönköping, 33 år Sysselsättning: Logistiker på Human Bridge. Administrativ tjänst med planering av lastbilar och containers som huvuduppgift. Inom området materialbistånd. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: SAU och dess föreningar finns på det lokala planet. Sverige har idag ett stort behov av va ckelse och mission på hemma plan. Ha r kan vi inom SAU finnas med ute i samha llet genom våra föreningars arbeten på det lokala planet. Det tycker jag är en viktig roll vi har. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: I min roll som ordförande hoppas jag att mina egenskaper kommer tillföra struktur och min ledarstil hjälper SAU-styrelsen att på ett kreativt sätt arbeta framåt med SAU. Att vara en länk mellan styrelsen och tjänstemännen samt SAU och SAM. Mitt bästa SAU-minne: Här brukar det dyka upp gamla minnen från scoutperioden i mitt liv. Kanske ska man förnya sig. För tre år sedan när vi hade gemensam årskonferens med SAM på Gullbranna. En av kvällarna skulle det vara nattvard nere på stranden. Ett vackert ljus spred sig över havet och i all enkelhet delade vi nattvard där tillsammans och mitt i denna storhet som havet ger hittade Gud mig där jag satt. Han mötte mig och blåste nytt liv i mig. Det minns jag som ett fint SAU-minne. Ärende 25 Styrelsen består fr.o.m 2014 av ordförande och fjorton ledamöter. Årskonferensen väljer styrelseledamöter för en tid av tre år. Följande ledamöter står i tur att avgå: Oskar Ax Adrian Sandström Jennie Magnusson Valt att avgå innan mandatperiodens slut: Elin Romhagen Valberedningen föreslår följande personer till SAU-styrelsen Ellen Martinsson (nyval) Kristina Gustafsson (fyllnadsval 1 år) Daniel Wendefors (nyval) David Fouladi (nyval) Miriam Kinderbäck 7

8 Namn, ort och ålder: Ellen Martinsson, 20 år från Rydaholm Sysselsättning: Har under våren gått lärjungaskolan Apg29 i Indien. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Att unga människor får höra om Jesus och komma till tro. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Kloka tankar och ett helhjärtat engagemang! Mitt bästa SAU-minne: Omöjligt att va lja ett specifikt minne, men mysigast a r ju helt klart en uv-la gerkva ll runt en lägereld! Namn, ort och ålder: Kristina Gustafsson, 22 år från Jönköping Sysselsättning: Vikare på förskolor samt administratör på Evangelistmissionen Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Allt jobb som görs för att barn och ungdomar ska få lära känna Gud. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Att SAU är relevant för dagens barn och ungdomar. Mitt bästa SAU-minne: Alla fantastiska tonårsläger, scoutläger, nyårsläger och Gullbrannafestivaler som jag har varit på! Namn, ort och ålder: Daniel Wendefors 26 år bor i Jönköping Sysselsättning: Pastorsstudent på ALT - Akademi för Ledarskap och Teologi Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: SAU är en organisation med brett engagemang på gräsrotsnivå. De lokala föreningarna och ledarna är engagerade och bidrar till att så många barn och ungdomar blir sedda och hörsammade. Det bästa är just detta att barn och ungdomar genom SAU får möta uppmuntran, kärlek och framför allt Evangelium, det glada badskapet som ger livet en mening och ett hopp. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Det jag framför allt hoppas kunna bidra med inom SAU är den mångåriga erfarenhet jag fått med mig genom att vara ledare i olika SAU-sammanhang. Men även som Ungdomsledare och numera också teologistudent. Jag hoppas också att genom min personlighet kunna inspirera och uppmuntra människor till fortsatt engagemang för och med barn och ungdomar. Mitt bästa SAU-minne: Sommarkonfirmationen på korteboskolan, da r jag fick utmanas och utvecklas i min tro samtidigt som jag fick många nya va nner. 8

9 Namn, ort och ålder: David Fouladi, Örebro 22 år. Sysselsättning: Teologi/pastorsstudent på Örebro Teologiska Högskola, där jag snart har genomfört två år av min fyraåriga utbildning. Jag praktiserar även i EFK-församlingen Mötesplatsen och fungerar som ungdomsledare och husförsamlingsledare. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: SAU har en stor passion för rörelsens barn och ungdomar, att barn och ungdomar ska finna tron och få växa i den. Engagemanget är beundransvärt. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Jag hoppas att få kunna bidra med en djupare teologisk reflektion i utformandet av rörelsens barn- och ungdomsarbete, och att även kunna få vara en person som både ser rörelsen med ett inifrån- och utifrånperspektiv i och med mitt nuvarande sammanhang. Mitt bästa SAU-minne: Här skulle en lång lista kunna göras, så ett speciellt minne är väldigt svårt, då deltagandet i både SAUs scout- och ungdomsläger har varit årets höjdpunkter i väldigt många år. Men ett tillfälle jag minns lite extra, av någon anledning, var en kvällssamling på ett scoutläger för några år sedan. Vi satt i en lada om jag inte minns fel och sjöng en helt vanlig lovsång. Det var inget speciellt, bara så enkelt, och Gud var väldigt närvarande. Ärende 26 Valberedningens förslag är Leif Göransson (auktorierad revisor) och Inger Andersson (auktorierad revisor), båda på nyval. Till revisorssuppleanter Klas-Göran Park (omval) och Lennart Henrysson, (nyval) Ärende 27 Följande personer är föreslagna från regionernas årsmöte/stämma till SAU:s valberedning. Från region Nord: Gustav Granath, Linköping (omval intill 2015) Catarina Gustafsson, Jönköping (nyval intill 2016) Från region Syd: Adam Andersson, Laholm (omval intill 2015) Lisa Ideskog, Hillerstorp(nyval intill 2016) Från region Väst: Kjell Hultberg, Furusjö (omval intil 2015) Matilda Winberg, Bottnaryd (nyval intill 2016) Från region Öst: Michael Thuresson, Vetlanda (omval intill 2015) Oscar Ax, Eksjö(nyval intill 2016) Ärende 29 Övriga frågor är en öppen punkt på dagordningen. Man kan som ombud kontata SAU:s ordförande innan ombudsmötet och be om att få ta upp en övrig fråga. Man kan också under ärende 4, fastställande av dagordning, meddela i sittande möte att man vill ta upp en övrig fråga. 9

10 Redogörelse för 2013 års ekonomi EKONOMISKA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Den officiella årsredovisningen som skickas ut tillsammans med konferenshandledningen innehåller siffror i sammandrag. Vi har utgått ifrån dessa siffror och skall försöka ställa dem i relation till 2012 års resultat och budget för Vi har valt att presentera alla siffror i tusental. Resultatet för 2013 är summan av alla transaktioner från den 1/ till den 31/ Budget Resultat Resultat Insamlade medel Kyrkoavgift Bidrag Deltagaravgifter och försäljning Övriga intäkter Summa Intäkter Intäkterna är generellt lägre 2013 jämfört med 2012 beroende på att medvind ägde rum SAU har fått mer insamlade medel och bidrag än budgeterat mycket tack vare våra fantastiska lägerinsamlingar. Intäkterna från kyrkoavgiften ökar varje år vilket är väldigt positivt. Bidragsdelen som består av landstingsbidrag och statsbidrag har minskat något jämfört med 2012 men resultatet är ändå bättre än budgeterat. Deltagaravgifter och försäljning är bättre än budgeterat beroende på fler lägerdeltagare än beräknat. Budget Resultat Resultat Förmedlade bidrag och insamlingar Varuinköp Externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader SAU förmedlade mer bidrag 2012 jämfört med 2013 till största del beroende på att vi då sökte statsbidrag ihop med SRR. På kostnadssidan ser vi även att varuinköpen minskade förra året jämfört med 2012 beroende på medvind. Externa kostnader för SAU är allt som rör verksamheten som inte är personalkostnader och matvaror. Det kan vara lokalhyra, hyra av ljud och ljus, trycksaker, medverkande sånger och talare, administration mm. De externa kostnaderna är högre jämfört med budgeterat. Detta beror dels på att vi köpte in ett nytt lager med scoutskjortor i en ny modell men även på att mötesmedverkan på GF blev även högre än budgeterat vilket kompenserades upp av sponsorintäkter. Lönekostnaderna har minskat något jämfört med budget eftersom vi har haft en del tjänstledigheter under Budget Resultat Resultat Verksamhetsresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader S:a finansiella post Årets resultat Resultatet i år är något bättre än budgeterat. En viktig grund för SAU:s resultat är det stora engagemang som finns i form av ledare på läger och arrangemang och från lokala administratörer som sköter föreningsadministrationen. Summerat ser vi väldigt positivt på årets resultat. Detta givetvis med utgångspunkt i all den goda verksamhet som genomförts.

11 Balansräkningen Balansräkningen är lika viktigt som resultaträkningen. Balansräkningen beskriver exakt hur mycket tillgångar och skulder som fanns i SAU den 31 december Man kan alltså på så sätt avgöra hur mycket SAU äger. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna kallas för eget kapital och skulle kunna beskrivas som den påse med pengar man får kvar om man skulle sälja allt som finns i SAU och betala alla skulder. I balansräkningen kan du se hur det såg ut när året började, förändringen under året och till sist utgående balans alltså ställningen den 31 december Alla belopp är i tusentals kronor. Tillgångar När året Ökning Minskning När året slutade började under året under året Andelar i bolag Summa anläggningstillgångar SAU äger hälften av Gullbrannagården AB. Varulager Kortfristiga fordringar Kassa / Bank Summa omsättningstillgångar Omsättningstillgångar förändrar sig snabbt. Kortfristiga fordringar är t.ex. fakturerade men ännu ej betalda lägeravgifter. SAU har mindre pengar på banken i december 2013 än i december 2012, men här händer som sagt mycket under året. Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Åres resultat 102 Summa eget kapital Eftersom årets resultat är positivt så ökar det egna kapitalet. Kortfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa Skulder Korta skulder är skulder till leverantörer och till skatteverket. De korta skulderna förändrar sig också snabbt. Summa eget kapital och skulder Summan av tillgångarna är lika stor som summan av skulder och eget kapital. Det balanserar och det är därför det heter balansräkning. 11

12 Budget 2014 (rambudget 2015) SAU-styrelsen ska förutom budget också ta fram förslag på en rambudget till årskonferensen. SAU-styrelsen försöker förutsäga intäkter och kostnader för planerad verksamhet får både innevarande år (2014) och nästa år (2015). Budget Ram BUDGET Insamlade medel Kyrkoavgift Bidrag Deltagaravgifter och försäljning Övriga intäkter Summa Intäkter Det är viktigt att budgetera försiktigt vad gäller insamlade medel och bidrag, vilket vi har gjort för både 2014 och Kyrkoavgiften förväntas öka något. Även deltagaravgifterna beräknas öka i takt med att kostnaderna för bland annat mat på våra läger blir dyrare. Förmedlade bidrag och insamlingar Varuinköp Externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Kostnader följer intäkter. Det mesta som samlas in förmedlas också vidare. Varuinköpen, de externa kostnaderna och personalkostnaderna beräknas öka. Verksamhetsresultat Verksamhetsresultatet är intäkter minus kostnader, ej inräknat finansiella poster. Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 0 S:a finansiella post Årets resultat SAU har som mål att budgetera med ett plusresultat på ca kr. Detta för att ha en buffert för oförutsedda händelser. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

OMBUDS- HANDLEDNING SAU 2016

OMBUDS- HANDLEDNING SAU 2016 OMBUDS- HANDLEDNING SAU 2016 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2016 Varmt välkommen till Värnamo! Vi får nu samlas tillsammans som rörelse för ombudsmöte. Detta är både ett tillfälle att se tillbaka och

Läs mer

Välkommen till SAU:s årskonferens och ombudsmöte 2012

Välkommen till SAU:s årskonferens och ombudsmöte 2012 1 Välkommen till SAU:s årskonferens och ombudsmöte 2012 Varmt välkommen till SAU:s årskonferens i Allianskyrkan Jönköping. Ombudsmötet innehåller en tillbakablick på det gångna året och blickar framåt

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Scoutvänner, 2012 var ett spännande och omvälvande år. Många års strukturdiskussioner landade och Scouterna bildades. Vi är nu inne i en period av att göra

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Lördag 7 maj klockan 09.00 17.00. Lunch klockan 12.00 13.30. Presentation av EFS nya organisationsförslag 13.30 Vill du någon gång under mötet begära

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Måndag 5 juni klockan 09.00-17.00. Lunch klockan 12.00-13.30. Bönepass 13.30 Vill du någon gång under mötet begära ordet räcker du upp handen och försöker

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Baptistkyrkan i Linköping

Baptistkyrkan i Linköping G T R O F R I H G I H F R T R O F R I H T R O G Svenska Baptistsamfundets årskonferens 2012 Baptistkyrkan i Linköping 2 Dagordning Torsdag 17 maj 11.15 17.00 (med avbrott för lunch och eftermiddagskaffe)

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009

Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009 Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009 Ändamål 1 Linköpings Stadsmission, nedan benämnd Stadsmissionen, är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Protokoll för Salts årsmöte 2009

Protokoll för Salts årsmöte 2009 Protokoll för Salts årsmöte 2009 Plats: EFS-kyrkan, Skellefteå Tid: 22 maj 2009 Närvarande: 63 röstberättigade ombud Paragrafer: 1-17 Underskrifter: Lukas Bergner (ordförande) Johanna Lundström (vice ordförande)

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 på Gästgivaregården i Hurva. 1 Mötet öppnas. SVK Södras ordförande Cicci Landén öppnar mötet. 2 Justering av röstlängden. Förslag att röstlängden

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Välkommen till årsmöte 2015

Välkommen till årsmöte 2015 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Välkommen till årsmöte

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET 20090501-20100430 Söndagen den 4 juli 2009 kl 14.00 (registrering från 13.00) Ankarskolans matsal, Träslövsläge DAGORDNING 1 Mötets öppnande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Ja! Bra att kunna ord 1

Ja! Bra att kunna ord 1 Bra att kunna ord 1 Ja! 2 3 4 A Absolut majoritet Mer än två tredjedelar av rösterna. Acklamation Beslut fattat med ja-rop. Adjungera Tillfällig ledamot utan rösträtt. Administration I en förening ofta

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av justeringspersoner

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN Antagna vid ordinarie årsmöte den 27 april 2002 och ordinarie höstmöte den 2 december 2002 Reviderade vid höstmötet den 6 december 2004 Stadgeändring av 7 med 1:a beslut 5

Läs mer

PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne,

PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne, PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne, 1 Mötets öppnande samt val av ordförande SAHF:s ordförande Håkan Mattsson hälsade

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Sven Fogelberg öppnade stämman. 2. Val av stämmoordförande och val av protokollförare Ordförande

Läs mer

Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Förslag på arbetsordning. Inledning

Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Förslag på arbetsordning. Inledning Årsmöte 2015 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Förslag på arbetsordning Inledning Styrelsen önskar att årsmötet blir tydligt och demokratiskt för alla. Därför har styrelsen tagit fram ett förslag

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT)

Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) KALLELSE Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) Tid och plats: torsdagen den 26 maj 2016 kl. 16.45 i Marketplace stora konferensrum i Textile Fashion Center i Borås.

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet

Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet Hej och välkommen du som ska åka på stämma i LRF Ungdomen! I det här häftet kommer vi att förklara de olika beståndsdelarna av vad en stämma är, vad dess

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer