SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014"

Transkript

1 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj Förhandlingar och samtal i Östergården Lunch Förhandlingar och samtal i Östergården Slut på årsmötet

2 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2014 Äntligen får vi samlas och sluta upp som en rörelse igen. Ett år har gått sedan vi samlades nere på Gullbrannagården tillsammans med SAM på gemensam årskonferens. I år kommer vi att hålla till Allianskyrkan i Jönköping med SAU och SAM kommer vara nere på Gullbrannagården under Kristi himmelfärdshelg. På skilda platser men fortfarande en rörelse. Samfund, församling och förening som tillsammans verkar för att sprida det ljus och den kärlek Jesus visat oss. SAU:s ombudsmöte är vår förenings högsta beslutsorgan där ni som ombud har möjlighet att påverka och forma SAU: framtid, tillsammans bildar vi SAU:s framtid och tar beslut som gör att vi rör oss framåt. Förbered er noga genom att läsa igenom handlingarna, ta tid till att ta upp frågor och diskutera med er ledargrupp i er församling/ förening så att ni kan ta med er frågor och åsikter till ombudsmötet. Ombudsmötet blir roligare och mer intressant om man är förberedd. Som ombud har du förslags- och rösträtt under ombudsmötet och därigenom kan du vara med och påverka SAU:s framtid. I SAU vill vi att alla ska känna sig välkomna och känna att man får vara med och påverka. Din roll är viktig, din röst är viktig, din åsikt är viktig. Det är ni som är SAU. Ombudsmötet kommer i år hållas lördagen den 17 maj i Allianskyrkan i Jönköping. Registreringen för ombuden öppnar kl 10 och årsmötet börjar kl 11. Vi kommer att titta tillbaks och minnas Diskutera och ta beslut för 2014 och framåt. Vi kommer även i år ge tillfälle för samtal och diskussioner genom åsikstorget. Da r kommer SAU styrelsen finnas med och lyssna på era åsikter. Ungefär kl 18 tror vi att årsmötesdelen är klar och vi kommer fortsätta kvällen med Så välkomna till konferens med SAU i Allianskyrkan i Jönköping. SAU-styrelsen genom ordfo rande Johan Larsson 2

3 Förslag på dagordning 1. Ombudsmötets öppnas 2. Presentation av SAU:s arbetarkår och styrelse 3. Fastställande av röstlängd och mötets behöriga utlysande. 4. Val av presidium a. Ordförande b. Vice ordförande c. Protokollsekreterare 5. Fastställande av dagordning 6. Val av två justerare 7. Val av nio rösträknare 8. Åsiktstorget 9. Hälsningar 10. Föregående ombudsmötesprotokoll Verksamhetsberättelse Redogörelse för 2013 års ekonomi 13. Revisorernas berättelse 14. Fastställande av balans- och resultaträkning för Beslut om ansvarsfrihet 16. Presentation handlingsplaner 17. Rapport utbildning a. Ung Tro-utbildning b. Global 18. Information ledarmaterial 19. Rekommendation kring utdrag ur belastningsregister 20. Fastställande av medlemsavgift 21. Fastställande av Budget 2014 och antagande av rambudget Åsiktstorget 23. Stadgeändring 24. Val av ordförande för SAU intill årskonferensen Val av styrelseledamöter intill årskonferensen Val av revisorer och revisorsersättare för verksamhetsåret Val av valberedning intill årskonferensen Rapport regionsårsmöten/ledarkvällar 29. Övriga ärenden a. b. c. 30. Sammanfattning Åsiktstorget 31. Presentera resultatet av valet 32. Avtackningar/ Bön 33. Utvärdering 34. Avslutning 3

4 Viktigt att tänka på inför ombudsmötet Några enkla regler för att årsmötet ska kunna fatta riktiga beslut 1. Du begär ordet när du vill säga något. Det gör du genom att räcka upp handen. Du kan begära ordet av följande skäl: Du har en åsikt om det som diskuteras. Då säger du din åsikt och avslutar med ett yrkande (=ett förslag). Har du inget yrkande kan du instämma i ett yrkande som någon annan har formulerat eller bara yrka avslag. Du vill bidra med en sakupplysning. Det kan vara något faktum som glömts bort eller något som är fel. Du vill begära replik när ditt tidigare inlägg blivit felaktigt uppfattat. Repliken ska vara kort och får inte innehålla nytt yrkande. Du vill väcka en ordningsfråga. Det kan vara dags för en paus eller ett streck i debatten. 2. När du är med och fattar beslut säger du JA! Na r en debatt a r avslutad finns det ibland ett eller flera förslag/yrkanden att ta sta llning till. Ibland ställs yrkanden mot varandra och ibland efter varandra i en följd som presidiet föreslår. Slutligen ställs också yrkande mot avslag. För att det ska gå att höra vilket/vilka yrkanden som bifalls av flest ombud får du bara ropa ja. Du ropar alltså ja om du stöder ett förslag/yrkande, och du ropar ja om du stöder ett avslag. 3. Du kan begära votering. Ibland går det inte att höra hur många som stöder det ena eller det andra yrkandet. Då du tycker att presidiet har hört fel kan du begära votering. Men gör det innan klubbslaget. När klubban fallit är beslutet redan fattat. Votering betyder att du röstar genom att sträcka upp en hand istället för att ropa ja. Då får de valda rösträknarna räkna hur många som räcker upp sin hand för respektive yrkande. I din hand har du för säkerhets skull ditt ombudskort. Först genomförs antagligen en försöksvotering. Då uppskattar presidiet vilket yrkande som har flest röster. Oftast är det lättare att se än att höra. Fungerar det inte ändå så görs voteringen om och rösterna räknas. Ta chansen att yttra dig, komma med förslag och fatta beslut. Lunchtips! Bageriet Mc Donalds Malmborgs konditori Här är vi! KYRKAN Genzai Sushi Shanghai Waynés Coffee Pizzeria Alcamo 4

5 Kommentarer till ärenden i ombudsmötet Ärende 3 Ombudsregistreringen pågår mellan Registreringen ligger till grund för den röstlängd som sedan ska gälla under ombudsmötet. Ärende 4, 6, 7 Valberedningen lämnar förslag på ombudsmötet till de olika roller som leder och administerar förhandlingarna under dagen. Valberedningens arbete leds av Jonas Abrahamsson som jobbar som UV-scoutkonsulent på SAU. Ärende 8 Åsiktstorg Under åsiktstorg får du göra din röst hörd i en av fyra förutbestämda frågor. Vill du säkerhetsställa din plats har du möjlighet att redan nu maila ditt val, annars görs valet på plats vid årsmötet. Platserna är begränsade så passa därför på att välja redan nu om du fastar för något speciellt till: I texten som följer får du lite mer information om vad de olika frågorna kommer att handla om. Samtalsfrågor: Solidaritet - alla ska med, men vem drar lasset? Varje år läggs det ner mycket jobb ute i våra lokalföreningar för att bli bidragsgrundande. Idag gör inte SAU någon skillnad på föreningarna som gör jobbet och de andra. Men var finns solidariteten. Vilka ska få åka snålskjuts? Ska man få åka snålskjuts och för vilka anledningar i så fall? SAU, hur och för vem? Det enkla och för vissa självklara svaret hade varit: SAU Ja! För vem? Den som vill vara med! Genom arrangemang och engagemang! Vi tror tyvärr inte det är så enkelt och skulle vilja lyfta dessa frågor. Kan det vara så att SAU ska vara till även för andra än den traditionella SAU:aren, vad kan vi ta bort för att skapa något nytt, på vilket vis får den lokala föreningen del av hela det hela och är vi det vi vill vara? Helt enkelt vad i allt detta som vi i SAU är som är så bra kan vi göra ännu bättre? Informationskanaler När det är något stort på gång eller något härligt har hänt så vill man ju att alla ska få veta! Är man Gud så kan man t.ex. tända en stjärna Frågan här är hur gör vi i SAU för att nå ut med information? Eller snarare; hur borde vi göra? Förutom att ta nda stja rnor så finns oa ndligt många tillva gagångssa tt och vi vill nysta i vilka som a r de ba sta. Eftersom att det är just DIG (och några till ) vi vill nå, så är din åsikt superviktig. Välkommen! SAU en del av, eller ett komplement till, samhället? SAU bedriver idag en omfattande verksamhet som gör stor skillnad för många. Samtidigt vet vi att det finns enorma behov på flera områden som vi idag inte når. Är dessa samha llsproblem också våra problem och vårt ansvar? Vill vi söka samarbeten utanför våra egna sammanhang, utanför den kristna sfären? Vilka samverkar vi då med, och varför? Skulle vi genom detta riskera att förlora oss själva, eller skulle vi kunna göra ännu större skillnad än idag? Ärende 9 SAU inbjuder organisationer som SAU samarbetar med till ombudsmötet samt våra gårdar. Här är gästernas tillfälle att ge en hälsning. Man kan också skicka hälsningar via brev eller mejl. Man kan även begära ordet om man personligen fått en hälsning att förmedla. Ärende 10 Protokoll från ombudsmötet finns på sid i konferenshandledningen. 5

6 Ärende 11 En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2013 finns att la sa i årsboken. Arbetet som utgår från SAU-expeditionen redovisas av SAU:s arbetarkår. Ärende 12 På sidan i konferenshandledningen finns Årsredovisningen för SAU. Föredragande på ombudsmötet a r SAU:s kontorschef Anette Almquist. Ärende SAU-styrelsen är ytterst ansvarig för SAU:s verksamhet och ekonomi. Arbetet granskas av revisorer. Ombudsmötet har att bevilja SAU-styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års arbete. Ärende 16 Under hösten har alla råd skrivit handlingsplaner som skall gälla Dessa presenteras här av representanter från varje råd. Ärende 20 Medlemsavgifterna är en viktig intäkt för SAU. SAU-styrelsen föreslår en medlemsavgift på 50 kr för Ärende 21 Rambudget (se sid. 12) för 2015 antas av ombudsmötet och ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram. Rambudgeten baseras i stort på budget 2013 uppra knat med inflation och kostnadsökningar. Budget för 2014 antogs av SAU-styrelsen i nov Ombudsmötet har bara att ta emot Budget 2014 som en rapport och fastställa den eftersom den redan är i funktion. Ärende 22 Fortsättning Åsiktstorget se ärende 8. Ärende 23 Förslag till stadgaändringar. 14 SAU:s metodarbete leds av råd: Barnråd, UV-scoutråd, Tonårsråd och Musikråd. Antalet ledamöter i råden ska vara minst fem, max åtta, och fastställs årligen av SAU-styrelsen. Ledamöterna i Barnråd, UV-scoutråd, Tonårsråd och Musikråd väljs av regionårsmötena med en representant från varje region. Resterande representanter utses av SAU-styrelsen. 16 Årskonferensen väljer årligen fyra ledamöter på två år, en från vardera av SAU:s fyra regioner. Dessa ledamöter föreslås på regionårsmötena. SAU:s arbetarkår väljer inom sig en representant på ett år vilken också är sammankallande för valberedningen. Valberedningen består av nio ledamöter. Valberedningen har till uppgift att förbereda val till årskonferensen. 6

7 Ärende 24 Valberedningens förslag är nuvarande ordföranden Johan Larsson. Namn, ort och ålder: Johan Larson, Jönköping, 33 år Sysselsättning: Logistiker på Human Bridge. Administrativ tjänst med planering av lastbilar och containers som huvuduppgift. Inom området materialbistånd. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: SAU och dess föreningar finns på det lokala planet. Sverige har idag ett stort behov av va ckelse och mission på hemma plan. Ha r kan vi inom SAU finnas med ute i samha llet genom våra föreningars arbeten på det lokala planet. Det tycker jag är en viktig roll vi har. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: I min roll som ordförande hoppas jag att mina egenskaper kommer tillföra struktur och min ledarstil hjälper SAU-styrelsen att på ett kreativt sätt arbeta framåt med SAU. Att vara en länk mellan styrelsen och tjänstemännen samt SAU och SAM. Mitt bästa SAU-minne: Här brukar det dyka upp gamla minnen från scoutperioden i mitt liv. Kanske ska man förnya sig. För tre år sedan när vi hade gemensam årskonferens med SAM på Gullbranna. En av kvällarna skulle det vara nattvard nere på stranden. Ett vackert ljus spred sig över havet och i all enkelhet delade vi nattvard där tillsammans och mitt i denna storhet som havet ger hittade Gud mig där jag satt. Han mötte mig och blåste nytt liv i mig. Det minns jag som ett fint SAU-minne. Ärende 25 Styrelsen består fr.o.m 2014 av ordförande och fjorton ledamöter. Årskonferensen väljer styrelseledamöter för en tid av tre år. Följande ledamöter står i tur att avgå: Oskar Ax Adrian Sandström Jennie Magnusson Valt att avgå innan mandatperiodens slut: Elin Romhagen Valberedningen föreslår följande personer till SAU-styrelsen Ellen Martinsson (nyval) Kristina Gustafsson (fyllnadsval 1 år) Daniel Wendefors (nyval) David Fouladi (nyval) Miriam Kinderbäck 7

8 Namn, ort och ålder: Ellen Martinsson, 20 år från Rydaholm Sysselsättning: Har under våren gått lärjungaskolan Apg29 i Indien. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Att unga människor får höra om Jesus och komma till tro. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Kloka tankar och ett helhjärtat engagemang! Mitt bästa SAU-minne: Omöjligt att va lja ett specifikt minne, men mysigast a r ju helt klart en uv-la gerkva ll runt en lägereld! Namn, ort och ålder: Kristina Gustafsson, 22 år från Jönköping Sysselsättning: Vikare på förskolor samt administratör på Evangelistmissionen Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Allt jobb som görs för att barn och ungdomar ska få lära känna Gud. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Att SAU är relevant för dagens barn och ungdomar. Mitt bästa SAU-minne: Alla fantastiska tonårsläger, scoutläger, nyårsläger och Gullbrannafestivaler som jag har varit på! Namn, ort och ålder: Daniel Wendefors 26 år bor i Jönköping Sysselsättning: Pastorsstudent på ALT - Akademi för Ledarskap och Teologi Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: SAU är en organisation med brett engagemang på gräsrotsnivå. De lokala föreningarna och ledarna är engagerade och bidrar till att så många barn och ungdomar blir sedda och hörsammade. Det bästa är just detta att barn och ungdomar genom SAU får möta uppmuntran, kärlek och framför allt Evangelium, det glada badskapet som ger livet en mening och ett hopp. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Det jag framför allt hoppas kunna bidra med inom SAU är den mångåriga erfarenhet jag fått med mig genom att vara ledare i olika SAU-sammanhang. Men även som Ungdomsledare och numera också teologistudent. Jag hoppas också att genom min personlighet kunna inspirera och uppmuntra människor till fortsatt engagemang för och med barn och ungdomar. Mitt bästa SAU-minne: Sommarkonfirmationen på korteboskolan, da r jag fick utmanas och utvecklas i min tro samtidigt som jag fick många nya va nner. 8

9 Namn, ort och ålder: David Fouladi, Örebro 22 år. Sysselsättning: Teologi/pastorsstudent på Örebro Teologiska Högskola, där jag snart har genomfört två år av min fyraåriga utbildning. Jag praktiserar även i EFK-församlingen Mötesplatsen och fungerar som ungdomsledare och husförsamlingsledare. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: SAU har en stor passion för rörelsens barn och ungdomar, att barn och ungdomar ska finna tron och få växa i den. Engagemanget är beundransvärt. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Jag hoppas att få kunna bidra med en djupare teologisk reflektion i utformandet av rörelsens barn- och ungdomsarbete, och att även kunna få vara en person som både ser rörelsen med ett inifrån- och utifrånperspektiv i och med mitt nuvarande sammanhang. Mitt bästa SAU-minne: Här skulle en lång lista kunna göras, så ett speciellt minne är väldigt svårt, då deltagandet i både SAUs scout- och ungdomsläger har varit årets höjdpunkter i väldigt många år. Men ett tillfälle jag minns lite extra, av någon anledning, var en kvällssamling på ett scoutläger för några år sedan. Vi satt i en lada om jag inte minns fel och sjöng en helt vanlig lovsång. Det var inget speciellt, bara så enkelt, och Gud var väldigt närvarande. Ärende 26 Valberedningens förslag är Leif Göransson (auktorierad revisor) och Inger Andersson (auktorierad revisor), båda på nyval. Till revisorssuppleanter Klas-Göran Park (omval) och Lennart Henrysson, (nyval) Ärende 27 Följande personer är föreslagna från regionernas årsmöte/stämma till SAU:s valberedning. Från region Nord: Gustav Granath, Linköping (omval intill 2015) Catarina Gustafsson, Jönköping (nyval intill 2016) Från region Syd: Adam Andersson, Laholm (omval intill 2015) Lisa Ideskog, Hillerstorp(nyval intill 2016) Från region Väst: Kjell Hultberg, Furusjö (omval intil 2015) Matilda Winberg, Bottnaryd (nyval intill 2016) Från region Öst: Michael Thuresson, Vetlanda (omval intill 2015) Oscar Ax, Eksjö(nyval intill 2016) Ärende 29 Övriga frågor är en öppen punkt på dagordningen. Man kan som ombud kontata SAU:s ordförande innan ombudsmötet och be om att få ta upp en övrig fråga. Man kan också under ärende 4, fastställande av dagordning, meddela i sittande möte att man vill ta upp en övrig fråga. 9

10 Redogörelse för 2013 års ekonomi EKONOMISKA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Den officiella årsredovisningen som skickas ut tillsammans med konferenshandledningen innehåller siffror i sammandrag. Vi har utgått ifrån dessa siffror och skall försöka ställa dem i relation till 2012 års resultat och budget för Vi har valt att presentera alla siffror i tusental. Resultatet för 2013 är summan av alla transaktioner från den 1/ till den 31/ Budget Resultat Resultat Insamlade medel Kyrkoavgift Bidrag Deltagaravgifter och försäljning Övriga intäkter Summa Intäkter Intäkterna är generellt lägre 2013 jämfört med 2012 beroende på att medvind ägde rum SAU har fått mer insamlade medel och bidrag än budgeterat mycket tack vare våra fantastiska lägerinsamlingar. Intäkterna från kyrkoavgiften ökar varje år vilket är väldigt positivt. Bidragsdelen som består av landstingsbidrag och statsbidrag har minskat något jämfört med 2012 men resultatet är ändå bättre än budgeterat. Deltagaravgifter och försäljning är bättre än budgeterat beroende på fler lägerdeltagare än beräknat. Budget Resultat Resultat Förmedlade bidrag och insamlingar Varuinköp Externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader SAU förmedlade mer bidrag 2012 jämfört med 2013 till största del beroende på att vi då sökte statsbidrag ihop med SRR. På kostnadssidan ser vi även att varuinköpen minskade förra året jämfört med 2012 beroende på medvind. Externa kostnader för SAU är allt som rör verksamheten som inte är personalkostnader och matvaror. Det kan vara lokalhyra, hyra av ljud och ljus, trycksaker, medverkande sånger och talare, administration mm. De externa kostnaderna är högre jämfört med budgeterat. Detta beror dels på att vi köpte in ett nytt lager med scoutskjortor i en ny modell men även på att mötesmedverkan på GF blev även högre än budgeterat vilket kompenserades upp av sponsorintäkter. Lönekostnaderna har minskat något jämfört med budget eftersom vi har haft en del tjänstledigheter under Budget Resultat Resultat Verksamhetsresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader S:a finansiella post Årets resultat Resultatet i år är något bättre än budgeterat. En viktig grund för SAU:s resultat är det stora engagemang som finns i form av ledare på läger och arrangemang och från lokala administratörer som sköter föreningsadministrationen. Summerat ser vi väldigt positivt på årets resultat. Detta givetvis med utgångspunkt i all den goda verksamhet som genomförts.

11 Balansräkningen Balansräkningen är lika viktigt som resultaträkningen. Balansräkningen beskriver exakt hur mycket tillgångar och skulder som fanns i SAU den 31 december Man kan alltså på så sätt avgöra hur mycket SAU äger. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna kallas för eget kapital och skulle kunna beskrivas som den påse med pengar man får kvar om man skulle sälja allt som finns i SAU och betala alla skulder. I balansräkningen kan du se hur det såg ut när året började, förändringen under året och till sist utgående balans alltså ställningen den 31 december Alla belopp är i tusentals kronor. Tillgångar När året Ökning Minskning När året slutade började under året under året Andelar i bolag Summa anläggningstillgångar SAU äger hälften av Gullbrannagården AB. Varulager Kortfristiga fordringar Kassa / Bank Summa omsättningstillgångar Omsättningstillgångar förändrar sig snabbt. Kortfristiga fordringar är t.ex. fakturerade men ännu ej betalda lägeravgifter. SAU har mindre pengar på banken i december 2013 än i december 2012, men här händer som sagt mycket under året. Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Åres resultat 102 Summa eget kapital Eftersom årets resultat är positivt så ökar det egna kapitalet. Kortfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa Skulder Korta skulder är skulder till leverantörer och till skatteverket. De korta skulderna förändrar sig också snabbt. Summa eget kapital och skulder Summan av tillgångarna är lika stor som summan av skulder och eget kapital. Det balanserar och det är därför det heter balansräkning. 11

12 Budget 2014 (rambudget 2015) SAU-styrelsen ska förutom budget också ta fram förslag på en rambudget till årskonferensen. SAU-styrelsen försöker förutsäga intäkter och kostnader för planerad verksamhet får både innevarande år (2014) och nästa år (2015). Budget Ram BUDGET Insamlade medel Kyrkoavgift Bidrag Deltagaravgifter och försäljning Övriga intäkter Summa Intäkter Det är viktigt att budgetera försiktigt vad gäller insamlade medel och bidrag, vilket vi har gjort för både 2014 och Kyrkoavgiften förväntas öka något. Även deltagaravgifterna beräknas öka i takt med att kostnaderna för bland annat mat på våra läger blir dyrare. Förmedlade bidrag och insamlingar Varuinköp Externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Kostnader följer intäkter. Det mesta som samlas in förmedlas också vidare. Varuinköpen, de externa kostnaderna och personalkostnaderna beräknas öka. Verksamhetsresultat Verksamhetsresultatet är intäkter minus kostnader, ej inräknat finansiella poster. Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 0 S:a finansiella post Årets resultat SAU har som mål att budgetera med ett plusresultat på ca kr. Detta för att ha en buffert för oförutsedda händelser. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 MÖTE Plats AIK s styrelserum, Evenemangsgatan 31 Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 Granskningsgruppen Jonas Galotta (JG) Peter Andersson (PA) Vassillios Vassiliadis (VV) AIK s tjänstemän Thomas Johansson

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer