Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap, 30 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap, 30 högskolepoäng"

Transkript

1 1 av :37 UPPSALA UNIVERSITET : Utbildning Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap, 30 högskolepoäng Kurskod: 1TE613 Beslut: Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Förkunskaper: Kursen ges endast för studenter antagna till Entreprenörskolan i Uppsala. Den sökande skall vara inskriven på ett civilingenjörsprogram eller naturvetenskapligt utbildningsprogram omfattande minst 240 hp samt ha minst 180 hp godkända kurser inom sitt utbildningsprogram. Utbildningsnivå: Avancerad nivå Betygsskala: För denna kurs ges betygen U underkänd, 3 godkänd, 4 icke utan beröm godkänd och 5 med beröm godkänd Huvudområde Företagsekonomi Teknik Mål Kursen består av fem delkurser med separata mål enligt nedanstående. Affärsutveckling redogöra för de olika stegen i en affärsutvecklingsprocess redogöra för vilka aktörer som är viktiga vid exploatering av tekniska idéer samt deras uppgifter redogöra för krav på management och ägare i olika utvecklingssituationer redogöra för olika belöningssystem i kunskapsföretag översiktligt analysera en marknadssituation bedöma resursbehov och hinder i den tidiga affärsutvecklingen självständigt formulera en affärsplan baserad på en teknisk utvecklingsidé visa förmåga att i grupp planera och genomföra ett utvecklingsprojekt

2 2 av :37 Ledarskap och styrning tillämpa begrepp och modeller inom organisations- och ledarskapsområdet för att resonera om verksamheten i företag och organisationer beskriva några av de metoder som finns för att praktiskt öva ledarskap och skapa förändring förklara "styrkedjans" funktionssätt, dvs ägare, styrelse och företagsledningens olika roller i samband med företagets styrning beskriva företagets styrcykel, dvs företagets planering, mätning och uppföljning självständigt utföra grundläggande bokföring och enklare företagsanalys Immaterialrätt och affärsjuridik redogöra för de delar av juridiken som är aktuella i samband med att forskningsresultat ska förvandlas från affärsidé till kommersiell verksamhet analysera ett konkret händelseförlopp i en affärsutvecklingsprocess och på ett rättsligt relevant sätt formulera de aktuella och potentiella juridiska problemen översiktligt redogöra för och analysera innehållet i de rättsliga regler som är tillämpliga i samband med nyföretagande och affärsutveckling Marknadsanalys bedöma och precisera behovet av marknadsinformation i olika skeden av teknikbaserade affärsutvecklingsprocesser självständigt lägga upp och genomföra en marknadsundersökning i olika situationer och med olika problembakgrunder redogöra för och tillämpa grundläggande metoder för sammanställning och analys av kvalitativa och kvantitativa data tolka resultaten av olika marknadsundersökningar för att med stöd i sådan kunskap utforma

3 3 av :37 marknadsföringsprogram och andra åtgärder i syfte att driva kommersialiseringsprocesser Personligt ledarskap, retorik och förhandling redogöra för gruppers utveckling över tid och dess implikationer för ledarskapet redogöra för och tillämpa retorikens grunder i muntlig och skriftlig framställning demonstrera kunskaper och färdigheter inom grundläggande förhandlingsteknik Innehåll Affärsutveckling Affärsidé, affärsplan, affärsutveckling. Tidig marknadskoppling. Såddfinansiering - venture capital. Krav på management i olika utvecklingsfaser. Belöningssystem i kunskapsföretag. Strategiska allianser. Ägarrollen i tillväxtföretag. Ledarskap och styrning Det dynamiska företaget präglas av både stabilitet och förändring. Det behöver med andra ord organiseras på ett sådant sätt att nya idéer kan utvecklas samtidigt som etablerade strukturer och system skall göra det möjligt att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Delkursen behandlar denna viktiga balansgång mellan stabilitet och förändring. Immaterialrätt och affärsjuridik Företagande och juridik: introduktion till ämnet och rättskälleläran, juridiska begrepp och handelsrättslig metod, relevanta rättsområden med utgångspunkt från företag och intressenter. Avtalsrätt: allmän avtalsrätt, olika avtalstyper, kommersiella och internationella avtal, avtalsstrategier samt de särskilda frågor som är aktuella vid avtal med offentliga organ och myndigheter Bolagsrätt: grunder i allmän bolagsrätt, frågor om beslut, ansvar och företrädare i aktiebolag. Aktieägaravtal och bolagets skötsel, företrädarfrågor i praktiken. Ombildning och överlåtelse. Immaterialrätt: patent, varumärke och övriga industriella immaterialrätter, industriellt rättsskydd i praktiken, licensavtal och tvångslicens. Marknadsanalys Marknadsanalysens roll och funktion i företaget. Teorier och modeller för olika typer av marknadsföringssituationer (marketing-mix, industriell marknadsföring, tjänstemarknadsföring). Viktiga frågor om marknaden i olika skeden av innovationsprocessen. Undersökningsdesign i olika marknadssituationer. Studier av marknadens egenskaper (storlek, segment, utveckling). Studier av marknadens/kunders funktion (marknadskanaler, köparbeteende). Studier om produktens egenskaper (kunders krav på produkter/tjänster). Undersökningsmetodik: nedbrytning av syfte och huvudfrågor för en marknadsundersökning till undersökningsfrågor och mätvariabler, marknadsundersökarens verktygslåda, vanliga analystekniker och deras krav på data, olika sätt att fånga data (enkät, intervju, fokusgrupper,

4 4 av :37 användartester). Personligt ledarskap, retorik och förhandling Ledarskap: lär- och ledarstilar, teambuilding, personlig utveckling samt gruppers psykologi och funktion. Kommunikation: kommunikation som utvecklingsprocess, retorikens grunder i teori och praktik samt förhandlingsteknik. Undervisning Föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och laborationer, inlämningsuppgfiter och projektarbeten, studiebesök. Examination Kursen består av fem delkurser som examineras separat enligt nedanstående. För godkänt resultat på en delkurs krävs att samtliga examinationsmoment är godkända. Affärsutveckling (7 hp): Skriftlig redovisning av inlämnings- och projektuppgifter, samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. Ledarskap och styrning ( 7hp): Muntlig eller skriftlig tentamen i slutet av delkursen, PM-uppgift, samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. Immaterialrätt och affärsjuridik (6 hp): Muntlig eller skriftlig tentamen i slutet av delkursen, gruppvis examination vid seminarier, samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. Marknadsanalys (7 hp): Muntlig eller skriftlig tentamen i slutet av delkursen, skriftliga och muntliga redovisningar av inlämnings- och projektuppgifter, genomförda laborationer, samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. Personligt ledarskap, retorik och förhandling (3 hp): Aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier och praktiska moment. Övriga föreskrifter Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna 1TE915 - Teknikbaserad affärsutveckling, 1TE916 - Teknikbaserad affärsutveckling/marknadsanalys, 2FE824 - Ledarskap och styrning, eller 2HR106 - Patent, avtal och förhandling. Kurslitteratur Kotler, Philip : A framework for marketing management. Keller, Kevin Lane 3. ed. : - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, s.

5 5 av :37 ISBN: Libris: Se bibliotekskatalogen [http://disaweb.ub.uu.se/isbn/ ] Lekvall, Per; Wahlbin, Clas : Information för marknadsföringsbeslut 4., [omarb.] uppl. : - Göteborg : IHM förl., [2], 403 s. ISBN: Libris: URL: z Nätbilaga [http://www.marknadsinfo.nu] Se bibliotekskatalogen [http://disaweb.ub.uu.se/isbn/ ] Lönnqvist, Rune : Resultat, kapital och kassaflöde. Övningsbok : med EU-BAS uppl. : - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Se bibliotekskatalogen [http://disaweb.ub.uu.se/isbn/ ] Lönnqvist, Rune : Årsredovisning i aktiebolag och koncerner 4., uppdaterad. uppl. : - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Se bibliotekskatalogen [http://disaweb.ub.uu.se/isbn/ ] Micklethwait, John : The company : a short history of a revolutionary idea. Wooldridge, Adrian New York : Modern Library, xxiii, 227 s. ISBN: Se bibliotekskatalogen [http://disaweb.ub.uu.se/isbn/ ] Moore, Geoffrey A. : Crossing the chasm : marketing and selling high-tech products to mainstream customers Rev. ed. : - New York : HarperBusiness, cop xxi, 227 s. ISBN: Libris: Se bibliotekskatalogen [http://disaweb.ub.uu.se/isbn/ ] Smith, Dag : Resultat, kapital och kassaflöde. 3., [utök.] uppl. : - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Se bibliotekskatalogen [http://disaweb.ub.uu.se/isbn/ ] Referenslitteratur Alfredeén, Uno : Konsten att bygga framgångsrika företag : praktika för entreprenörer. Malmström, Lars; Burman, Jonas Stockholm : Alfredeen Malmström förl. [i samarbete med Nordea], s. ISBN: (inb.) Libris: Se bibliotekskatalogen [http://disaweb.ub.uu.se/isbn/ ]

6 6 av : UPPSALA UNIVERSITET, Box 256, Uppsala Webmaster Stud exp

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer