Utbildningar hösten 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar hösten 2015"

Transkript

1 Utbildningar hösten 2015

2 Vi drömmer om arbetsplatser att längta till och arbeten att älska för alla Vi tror att personal som mår bra skapar framgångsrika verksamheter. Vi tror också att människor får bättre hälsa av att arbeta i effektiva och välfungerande verksamheter. Vi tror på ett arbetsliv där det finns plats och utvecklingsmöjligheter för alla. Sådana arbeten skapas av lönsamma företag. Därför hör allt samman, lönsamhet, effektivitet, arbetsmiljö och hälsa. Ur den här tron föds våra utbildningar om personalfrågor. Utbildningar för ett effektivt och hälsosamt arbetsliv. I den här katalogen kan du läsa om de öppna utbildningar som vi arrangerar löpande. Många av dem kan vi också ordna som företagsinterna utbildningar på plats hos er. Kontakta oss för en offert! Förutom utbildningar ordnar vi regelbundet konferenser om aktuella ämnen. Håll utkik på eller prenumerera på våra nyhetsbrev och inbjudningar. Program Du hittar detaljerade program till alla våra utbildningar på vår hemsida Där kan du också, i god tid före, se i vilken lokal utbildningarna kommer att hållas. Anmälan Anmäl dig enkelt på ett av tre sätt, fyll i formuläret på se, mejla anmälan till eller ring Kontakt Har du frågor, funderingar eller idéer? Välkommen att kontakta oss på telefon eller via mejl

3 Arbetsrätt och praktik! Alkohol och droger i arbetslivet arbetsrätt och praktiska åtgärder Vad kan arbetsgivaren göra för att förebygga och åtgärda problem med alkohol och droger? Vad är tillåtet i arbetsrätten? Vad är mest effektivt enligt senaste forskning? Utbildningen leds av arbetsrättsexpert Annamaria Westregård och alkoholforskare Ulric Hermansson. Hur omfattande är alkohol- och narkotikaproblem på arbetet? Vilka är de grundläggande arbetsrättsliga principerna? Vilka motiv finns för att upptäcka och åtgärda? Vad säger lagen om åtgärder som alkohol- och drogtester? Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivare och arbetstagare att agera och att verka för en säker arbetsmiljö? Hur kan man upptäcka alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen? Hur kan arbetsgivare hantera svåra fall? Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och personalansvariga, fackliga företrädare, företagshälsovården, och andra som är intresserade av att hantera och förebygga problem med alkohol och droger på arbetsplatsen. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida.

4 Ny, aktuell utbildning! Psykosocial arbetsmiljö vad, vem, hur? Utbildningen ger en god grund att stå på för att föra in sociala och organisatoriska aspekter i arbetsmiljöarbetet. Du lär dig både om lagar och regler och om aktuell forskning. Roller, ansvar och mandat tydliggörs. Du får tips om konkreta metoder och verktyg från våra erfarna utbildare. Utrymme ges till praktiska övningar, diskussioner och dina egna frågor. Utbildare är Per-Arne Spiik och Torbjörn Jansson, båda erfarna arbetsmiljökonsulter med fokus på psykosociala frågor. Vad säger lagar och föreskrifter? Forskningens erfarenheter? Arbetsmiljöpolicyn om organisatorisk och social arbetsmiljö Metoder för att kartlägga den organisatorisk och social arbetsmiljö Det sociala stödet Förebygga och hantera kränkningar och mobbning Hur kan man förebygga konflikter som leder till ohälsa? Vem gör vad i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö? HR-ansvariga, arbetsmiljösamordnare eller med liknande ledningsfunktion, huvudskyddsombud, företagshälsovården. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida

5 Praktiska verktyg! Vad chefen behöver veta om stress Lär dig vad du som chef kan göra för att förebygga och hantera stress bland dina medarbetare. Du får kunskap och praktiska verktyg. Utbildare är Monica Kjellman, arbetsmiljökonsult med stor erfarenhet av psykosociala arbetsmiljöfrågor. Vad är stress och utmattningssyndrom? Vad är prestationsbaserad självkänsla och hur påverkar det individens stresstålighet? Hur kan du som chef bli bra på att se tidiga signaler på stress och annan ohälsa? Vilka är riskfaktorerna hos individen, gruppen och organisationen? Vad kan du göra med en gång för att förebygga stress på arbetsplatsen? Hur kan du som chef leda arbetet för att minska stressen? Var börjar och slutar chefens ansvar? Chefer med personalansvar. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida

6 Systematisk metod! Konfliktsäkert arbete med hållbar kommunikation Lär dig hantera konflikter konstruktivt genom att kommunicera på ett effektivt och systematiskt sätt, även om svåra frågor. Du får praktiska och konkreta verktyg för att konfliktsäkra din arbetsplats. Utbildningen leds av Eva Grundelius, kommunikationskonsult och certifierad jämställdhetskonsult. Hur upptäcker man konflikter i sin linda? Hur skiljer man mellan destruktiv och konstruktiv konflikthantering? Hur förhindrar man kränkande särbehandling? Hur använder man feedback i dialog för att hantera irritation? Hur blir man överens i svåra frågor? Hur avläser man samtalsklimatet och väljer rätt nivå? Hur får man alla att lyssna utan att missförstå? Vad utmärker en konfliktsäker arbetsplats? Alla som hanterar konflikter i arbetslivet och som vill lära sig kommunicera hållbart, i synnerhet chefer, arbetsledare, personalansvariga och fackliga företrädare. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida.

7 Bli trygg i svåra samtal Misskötsel på arbetet förebygg och hantera med hållbar kommunikation Lär dig förebygga och hantera misskötsel genom att kommunicera systematiskt. Genom praktisk övning lär du dig använda olika slag av kommunikation situationsanpassat. Utbildningen leds av Eva Grundelius, kommunikationskonsult och certifierad jämställdhetskonsult. Fem skyldigheter som följer av anställningsavtalet Vad är misskötsel i juridisk mening? Vilka verktyg finns för att förebygga och hantera misskötsel? Hur använder man hållbar kommunikation för att förebygga och stoppa misskötsel? Hur skapar man rätt samtalsklimat för gränssättning respektive samverkan? Hur genomför man ett korrigerande samtal som är rättssäkert och effektivt? Hur skapar man tydliga spelregler för kommunikation och samarbete i en arbetsgrupp? Kursen vänder sig i första hand till dig som har ett arbetsgivaransvar eller är fackligt aktiv. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida.

8 Ekonomistyrning! Hälsobokslut Lär dig en enkel, kostnadseffektiv och korrekt metod för att få överblick över de ekonomiska konsekvenserna av hälsoläget i din organisation. Med hälsobokslut kan du följa utvecklingen och sätta in effektiva åtgärder. Utbildningen leds av Thomas Aronsson, personalekonom, konsult och författare. Hur mäter man de ekonomiska konsekvenserna av hälsa och ohälsa i organisationen? Vad är ett hälsobokslut och vad används det till? Vilka nyckeltal är relevanta för att styra verksamheten? Hur ska man tolka resultaten? Hur kan hälsobokslut öka lönsamheten? Personalchefer, personalhandläggare, ekonomichefer, controllers, ekonomer, hälsocoacher, rehabkonsulter och andra som är intresserade av sambandet mellan hälsa och ekonomi. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida.

9 Personalekonomi Räkna på hälsoförändringar Skaffa dig grundläggande kunskap i personal ekonomi och lär dig räkna på lönsamheten i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. En riktig grundutbildning på två plus två dagar med en hemuppgift mellan kurstillfällena. Utbildare är Thomas Aronsson personalekonom, konsult och författare. Vilka intäkter och kostnader påverkas av hälsa och hälsoförändringar? Hur ska man räkna på rehabilitering respektive förebyggande och hälsofrämjande åtgärder? Hur kan man utvärdera hälsoförbättrande åtgärder med hjälp av ekonomiska efterkalkyler? Vilka är de ekonomiska utgångspunkterna för olika aktörer inom hälsoområdet? Vilka etiska hänsyn är viktiga vid ekonomisk kalkylering inom hälsoområdet? Personalchefer, ekonomichefer, personalhandläggare, controllers, ekonomer, huvudskyddsombud, rehabiliteringshandläggare och rehabiliterings konsulter, företagshälsovården, rehabiliteringsansvariga, arbetsmiljöinspektörer, regionala skyddsombud, och arbetsmiljöansvariga inom fackliga organisationer, hälsokoordinatorer, hälsospecialister m.fl. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida.

10 Framtagen av parterna! Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Lär dig allt du behöver för att hantera rehabiliteringsärenden medmänskligt och professionellt, arbetsrättsligt korrekt och ekonomiskt effektivt. Vår tredagarsutbildning tar ett helhetsgrepp på rehabilitering utifrån ett chefsperspektiv. Den tar upp allt från praktiska frågor som blankettstöd till övergripande frågor som arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildare är Jan-Åke Brorsson, Berit Bäckström och Thomas Aronsson. Vilket ansvar har du som chef, formellt och praktiskt? Vilka lagar styr och hur ska de tolkas? Hur samverkar du med Försäkringskassan och facket? Hur går en rehabutredning till? Hur ska rehabplanen se ut? Hur påverkas företagets ekonomi? Chefer med personalansvar, personal-/rehabhandläggare, fackliga företrädare och företagshälsovården. Alla som vill hantera rehabiliteringsprocessen snabbt och korrekt. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida.

11 Forskning och praktik Att schemalägga för hälsa och effektivitet i vård och omsorg Dygnet runt-verksamhet, många olika kompetenser och budgetpress gör schemapusslet inom vård och omsorg särskilt svårlöst. Arbetstiderna får inte slita ut personalen i förtid eller äventyra patientsäkerheten. Vad kan arbetsgivaren göra? Vad kan den anställde göra? Hur skapar man långsiktigt hållbara scheman? Denna endagsutbildning kombinerar forskning med praktik. Utbildare är Göran Kecklund, forskningschef vid Stressforsknings institutet, och Ulla Olofsson arbetsmiljöstrateg i Västerbottens läns landsting. Vilka hälsorisker finns med nattarbete och oregelbunda arbetstider? Hur skapas långsiktigt hållbara scheman? Hur ska man tänka kring trötthet och säkerhet? Vad kan den anställde själv göra för att undvika sömnproblem? Vilka fem grundfaktorer finns för att skapa hälsosamma scheman? Hur säkerställer man rätt kompetens på rätt plats i rätt tid? Vilka arbetstidsmodeller fungerar bra för vård och omsorg? Utbildningen vänder sig till schemaläggare, chefer med verksamhetsansvar, HR-personal, arbetsmiljöstrateger, skyddsombud m.fl. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida

12 Expertutbildning! Bemanning och schemaläggning från A till Ö Under denna utbildningsdag får du lära dig att planera, bemanna och schemalägga din verksamhet så att den fungerar så bra som möjligt. Steg för steg får du lära dig processen från behov till optimalt schema. Vi testar olika schemaläggningsmetoder och diskuterar vanliga fällor som man bör undvika. Utbildare är Myrna Palmgren, doktor i optimeringslära och schema- och bemanningsspecialist vid Region Skåne Strategisk planering, taktisk planering, operativ planering Hur avgör man bemanningsbehovet? Vad är chefens roll i schemaläggningen? Fördelar och nackdelar med fasta scheman och önskescheman? Vilka är de vanligaste problem som schemaläggare råkar ut för? Vad är rimligt att kräva av schemaverktyg? Förändra befintliga scheman Du som arbetar med schemaläggning och bemanning eller är chef med verksamhetsansvar. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida

13 Expertutbildning Allt du behöver veta om juridiken kring arbetstider! Välkommen till en riktig expertutbildning om arbetstidsreglerna! Här får du veta det som är svårt att läsa sig till. Hur begränsande är reglerna i Arbetstidslagen och EUs arbetstidsdirektiv? Var finns gråzonerna? Vad kan vi lära av rättspraxis? Vilka möjligheter och risker finns? Du får svar på just dina konkreta frågor. Utbildare är John Wahlstedt, biträdande arbetsrättschef på Teknikföretagen. John har bland annat varit nationellt ansvarig för att förhandla om arbetstider för Sverige vid översynen av EUs arbetstidsdirektiv. Vilka regler i EU-direktivet och i lagen är förhandlingsbara? Vilka avspeglingar ger lagarna i kollektivavtalen? Hur har arbetstidslagen och EU-direktivet tolkats i domstolarna? Vilka sanktioner finns? Vilka möjligheter finns att lösa problemen genom kollektivavtal eller förläggning av arbetstid? Du som förhandlar om arbetstider eller är schemaspecialist, chef eller skyddsombud i verksamheter där arbetstiderna ändras ofta. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida

14 Praktisk, handgriplig utbildning! Samarbete i den mångkulturella arbetsgruppen De flesta arbetsplatser har idag medarbetare med olika kulturella bakgrunder. Och just i arbetslivet är risken stor att det spännande kulturmötet övergår till den frustrerande kulturkrocken. Med kunskap om kulturskillnader minskar risken för fördomar och missförstånd. Välkommen till en praktisk och handgriplig utbildningsdag om att förstå och hantera kulturskillnader på arbetsplatsen! Utbildare är Christine Beckman, språklärare, interkulturkonsult och författare. Vad är kultur och vad är personlighet? Prestationskultur jämfört med relationskultur och gruppkultur Den exotiska svenska managementkulturen! Vad gör jag när människor beter sig konstigt? Hur långt kan man anpassa sig till en ny kultur? Du som har medarbetare, chefer, kunder eller kollegor med andra kulturella identiteter än du själv. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida

15 Utvecklas som ledare! Ledarskap för hälsa och effektivitet Lär dig hur ditt ledarskap kan göra medarbetarna friskare och organisationen effektivare. Forskaren Johan Larsson delar med sig av sina rön om vad som kännetecknar framgångsrika ledare. Du får också lära dig använda ett ledarskapsbokslut som ett praktiskt verktyg för att utvecklas som ledare och som människa. Hur påverkar ledarskapet personalens hälsa och produktivitet? Vad betyder chefens människosyn för organisationens effektivitet? Vad kan vi lära av ledarna i framgångsrika organisationer? Vad kan vi lära av aktuell ledarskapsforskning som vi har nytta av i vardagen? Hur kan man utvecklas som ledare? Vad ska man titta på vid rekrytering av chefer? Utbildningen vänder sig till dig som är ledare, till exempel chef eller projektledare, men även till dig som är HR-specialist och ansvarig för rekrytering och kompetensutveckling av chefer och ledare. Kurstillfällen, priser och anmälan, se folderns baksida.

16 Kurstillfällen & priser Bemanning & schemaläggning från A till Ö Stockholm, 20 augusti Stockholm, 21 augusti Stockholm, 8 oktober Stockholm, 9 oktober Göteborg, 10 december Göteborg, 11 december kr. Psykosocial arbetsmiljö vad, vem hur? Stockholm, 1-2 september Stockholm, november kr. Allt du behöver veta om juridiken kring arbetstider Stockholm, 7 september Stockholm, 2 november kr. Vad chefen behöver veta om stress Stockholm, 16 september kr. Alkohol och droger i arbetslivet Stockholm, 15 september kr. Arbetsgivarens rehabansvar Stockholm, september kr. Ledarskap för hälsa och effektivitet Stockholm, november kr. Misskötsel på arbetet Stockholm, september Stockholm, november kr. Konfliktsäkert arbete Stockholm, 6-7 oktober Stockholm, december kr. Hälsobokslut Stockholm, oktober kr. Personalekonomi Stockholm, november december kr. Att schemalägga för hälsa och effektivitet i vård och omsorg Stockholm, 5 november kr. Samarbete i den mångkulturella arbetsgruppen Stockholm, 3 december Göteborg, 10 december kr. I priserna ingår utbildningsmaterial, lunch och fika. Moms tillkommer. OBS! Ändringar kan förekomma! Se för uppdaterad information

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande Företags hälsa ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB Företagshälsan kan tillsammans med Alice Survey, erbjuda Er en webbaserad enkät för att få svar på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö.

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

MARKNADENS BÄSTA? VEM ÄGER? HÄMTA KRAFT VARDAGSHJÄLTAR SJU STEG MOT... UTTRYCKSFULLT LEDARSKAP. Nr 4 2010. Posttidning B LÖNE & EKONOMI- DAGARNA

MARKNADENS BÄSTA? VEM ÄGER? HÄMTA KRAFT VARDAGSHJÄLTAR SJU STEG MOT... UTTRYCKSFULLT LEDARSKAP. Nr 4 2010. Posttidning B LÖNE & EKONOMI- DAGARNA Anmäl dig 850 kr för 2 dagar och 425 kr för 1 dag Posttidning B POSTTIDNING B Nr 4 2010 VARDAGSHJÄLTAR Läs mer på s 8» VEM ÄGER? sidan 10» SJU STEG MOT... Läs mer av Olof på s 15» HÄMTA KRAFT Läs mer på

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer